Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TALOUSARVIO 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TALOUSARVIO 2015"

Transkriptio

1 Tampereen teknillisen TALOUSARVIO 2015 Hallituksen esitys edustajistolle

2 SISÄLLYSLUETTELO Talousarvio Puheenjohtajan alkusanat... 2 PROJEKTIT VUODELLE TTYY 50v Teekkarintoiminnan paperin päivittäminen vuosille SEFI vuosikonferenssi Koulutuspolitiikkaa kiltoihin Johdantokurssien kehitys Uusien verkkosivujen suunnittelu AY-kenttä haltuun Kiltojen ja kerhojen KV-toiminnan yhtenäistäminen ja tukeminen OLL hyötyjen arviointi Yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen Korkeakoulujen yhteistyöselvitys Selvitystyöhön vaikuttaminen Ylioppilaskunnan tulevaisuuden selvitys ja varautuminen / 7

3 Puheenjohtajan alkusanat Jäsenmäärämme on tällä hetkellä noin 7000, joka on tippunut merkittävästi viimevuoden vastaavasta. Lisäksi syksyllä 2015 opinnoissaan etenemättömät opiskelijat tippuvat passiivirekisteriin, joka tiputtaa ylioppilaskunnan jäsenmäärää entisestään. Tämä vaikuttaa merkittävästi myös jäsenmaksuista kertyviin tuloihin, joka tulee vaikuttamaan myös ylioppilaskuntamme toimintaan. Vuoden 2015 talousarviossa toimintaa on jo sopeutettu, mutta sopeuttamistoimia pitää jatkaa rankallakin kädellä vuoden 2015 aikana, jottei jäsenmaksua tarvitse nostaa kohtuuttomasti. Viime vuosien tilinpäätöksistä huomataan, että yritysyhteistyöhön panostaminen on alkanut kantamaan myös hedelmää. Tätä työtä pitää jatkaa vaikka pitkäaikainen yritysyhteistyöprojektisihteeri vaihtaakin maisemaa. Jäsenmäärien tippuessa, emme voi loputtomiin karsia kustannuksia juustohöylällä, vaan meidän pitää sopeuttaa toimintaamme rohkeasti sekä etsiä muita kanavia tulonlähteeksi, joita yritysyhteistyösektorin on etsittävä hanakasti. Viestinnällisesti olemme siirtymävaiheessa. Vanhoja viestintäkanavia on päivitetty uusiin ja lisäksi uusia sosiaalisen median kanavia on otettu käyttöön. Näihin uusiin viestintäkanaviin on panostettava tulevina vuosina, jotta viestintämme voi edelleen tavoittaa jäsenistömme. Haasteena viestinnässä on esimerkiksi uusien nettisivujen rakenteen toteuttaminen siten, että ne sisältävät ylioppilaskunnan palveluita toimien samanaikaisesti mobiilissa. Yliopistoyhteisömme, tarkemmin tamperelainen teekkaritoiminta, täyttää vuonna 2015 merkittävät 50 vuotta. Pohjatyö, jota on tehty vuoden 2014 aikana pitää toteuttaa ensi vuonna, jotta tämä historiallinen vuosi muistetaan myös vuosikymmenten jälkeen. Tämä vaatii koko vapaaehtoisten pyörittämältä alayhdistyskentältämme yhteistä panostusta. Vapaaehtoisuuteen kannustaminen sekä heidän palkitseminen pitää muistaa myös tulevaisuudessa. Kansallisella tasolla alkuvuoden suurin panostus tulee olemaan eduskuntavaalivaikuttaminen. Ollessamme pieni ylioppilaskunta, teemme eduskuntavaikuttamisen tiiviissä yhteistyössä tamperelaisten korkeakoulujen yhteistyönä Ryhmä sekä Suomen ylioppilaskuntien liiton SYL:n kautta. Myös eduskuntavaalien jälkeinen hallitusneuvotteluiden lobbaaminen tulee viemään resursseja, vaikkei eduskuntavaaleja olekaan erilliseksi projektiksi kirjoitettu. Tamperelaisen korkeakoulukentän selvitystyö, mystinen T3-prosessi, tulee viemään aikaa koko ylioppilaskunnastamme. Tätä tekstiä kirjoittaessa T3:n selvitystyön tuloksista ei ole varmuutta, mutta tämä on projekti, johon ylioppilaskuntamme täytyy panostaa resursseja, jotta tulevaisuuden opiskelijat saavat erinomaisen koulutuksen sekä nykyiset vahvuutemme yhteisönä säilyvät tulevaisuudessakin. Mikko Rahikainen, teekkari, TTYYHPJ / 7

4 PROJEKTIT VUODELLE 2015 Toimintasuunnitelman projektit on suunniteltu toteutettavaksi toimintasuunnitelmassa määritetyin tavanomaisin talous- ja henkilöstöresurssin. Vuoden 2015 aikana laadittavassa lisätalousarviossa resursoidaan erikseen projektin 1.1 toteuttamiseen. 1.1 TTYY 50v Toteutetaan 50v juhlavuosi vuonna 2014 tehdyn suunnitelman mukaisesti. Juhlavuonna järjestetään erityinen Nyyrikinkierros, avajaisviikko, lukuvuoden avajaiset, TTYY-festivaalit sekä perinteiset, suuret vuosijuhlat. Lisäksi kiltoja ja kerhoja aktivoidaan mukaan järjestämään tapahtumia 50v juhlavuoden kunniaksi. Kuormittavuus: Suuri Resurssit: Teekkarisektori, juhlavuosisihteerit, vuosijuhlasihteerit, Teekkarijaosto 1.2 Teekkarintoiminnan paperin päivittäminen vuosille Vielä vuonna 2011 budjettiedarissa käytiin läpi yli kolmekymmentäsivuinen talousarvio, projektit sekä normaalitoiminta. Vuonna 2012 tästä eriytettiin ylioppilaskunnan normaalitoiminta erilliseksi teekkaritoiminnan paperiksi. Ensimmäinen teekkaritoiminnan paperi tehtiin vuosille , koska se oli ensimmäistä laatuaan. Tästä eteenpäin Teekkaritoiminnan paperi oli tarkoitus toteuttaa aina tulevaksi viideksi vuodeksi kerrallaan. Projektin aikana päivitetään nykyinen teekkaritoiminnan paperi liitteineen seuraavan viiden vuoden ajalle tai lyhyemmälle ajanjaksolle, mikäli se on tarkoituksenmukaisempaa. Resurssit: Kaikki 1.3 SEFI vuosikonferenssi 2016 SEFI (Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs) on eurooppalaista insinööriopetusta edistävä yhteisö, jonka tavoitteena on vaikuttaa insinöörikoulutuksen tulevaisuuteen ja vahvistaa insinöörien ammattikunnan asemaa yhteiskunnassa. Tampereella 2016 järjestettävän konferenssin teemana tulee olemaan Oppimisympäristöt. Lisäksi tullaan myös olennaisesti keskittymään opiskelijoiden osallistumiseen. Järjestetään asiasisällöllistä toimintaa opiskelijanäkökulmasta, esimerkiksi saamalla avainpuheenvuoro opiskelijalle ja mahdollisesti julkaisemalla konferenssipapereita ja järjestämällä työpajoja. Tämän lisäksi ylioppilaskunnan tulee olla aktiivisesti mukana koko konferenssin järjestämistä. Jokaisena iltana on useimmiten iltaohjelmaa, joka todennäköisesti koordinoidaan yhdessä yliopiston kanssa. Jonain iltana voidaan myös järjestää pääasiassa opiskelijoille suunnattu ohjelma esimerkiksi teekkarisaunalla. Lisäksi opiskelijoita tarvitaan hoitamaan käytännön asioita. Tehtävää ja ideoitavaa on paljon. Konferenssi on loistava mahdollisuus TTY:lle saada kansainvälistä näkyvyyttä. Resurssit: Hallituksen kopot 1.4 Koulutuspolitiikkaa kiltoihin Projektin tavoitteena on jatkaa vuonna 2014 aloitettua koulutuspoliittisen toiminnan tehostamista kiltatasolla. Tähän liittyy vahvasti opintovastaavien tai vastaavaa pestiä hoitavien toimijoiden työskentelyyn kannustamista. Viimeistellään dokumentaatio kiltojen nykyisellään harjoittamasta koulutuspoliittisesta toiminnasta ja levitetään sitä opintovastaavien kautta kiltoihin. Siirretään tiedekuntatasolla toimivien hallopedvanhimpien tehtävät kiltatasolle, opintovastaavien harteille täysimääräisenä. Lähes kaikki muukin tapahtuu kiltatasolla, joten tiedekuntatasolla toimiminen ei ole matalan tason koulutuspoliittisen toiminnan kannalta hyvä ratkaisu. Vuoden aikana myös autetaan opintovastaavia hallitsemaan uudet toiminta-alueensa. 3 / 7

5 Resurssit: Hallituksen kopot 1.5 Johdantokurssien kehitys Johdantokurssit on toteutettu syksyllä 2014 toista kertaa. On aika siis tarkastella, selvittiinkö ensimmäisen toteutuskerran lapsentaudeista toivotulla tavalla ja kartoittaa kurssien oikeita ongelmakohtia kun ensimmäisen toteutuskerran aiheuttamasta kohinasta palautteissa on päästy eroon. Keväällä 2015 johdantokursseihin pitää päästä käsiksi heti alkuvuodesta, kun toteutuskertojen palautteita aletaan käsitellä. Ylioppilaskunnan kopojen tulee käyttää vuonna 2014 kerättyä dokumentaatiota. Sen perusteella voidaan levittää parannustoimia ja parhaita käytäntöjä niin henkilökohtaisesti kuin myös perustutkinto-ohjelman uudistamistyöryhmien hallopedienkin kautta. Kuormittavuus: Keväällä keskisuuri, syksyllä pieni Resurssit: Hallituksen kopot, koposihteeri 1.6 Uusien verkkosivujen suunnittelu TTYY:n verkkosivujen (http://www.ttyy.fi) julkaisujärjestelmä (Drupal) on vanhentunut. Lisäksi sivustolle toteutetut lukuisat kilkkeet kuten varausjärjestelmä Muuli on toteutettu niin, että julkaisujärjestelmän päivittäminen on mahdotonta ilman asioiden tekemistä uudelleen. Tämän projektin tarkoituksena on aloittaa uusien verkkosivujen suunnittelu. Uusia verkkosivuja ei vuoden 2015 aikana tarvitse julkaista, mutta hallituksen on tuotettava järkevä suunnitelma uusien verkkosivujen ominaisuuksista ja sisällöstä vuoden loppuun mennessä. Suunnitteluprojektiin on otettava mukaan niin alan ammattilaisia, käytettävyyshenkilöitä kuin kadun teekkareita. Myös nykyisten verkkosivujen sisältämä tieto tulee säilöä järkevästi uusien verkkosivujen toteuttamisen helpottamiseksi. Suurempana visiona uusien verkkosivujen kanssa on se, että ne yhdistäisivät ylioppilaskunnan erilaisia sähköisiä palveluita yhteen paikkaan. On pohdittava myös nykyisten eisähköisten palveluiden (esimerkiksi: opiskelijakorttitilaus tai teekkarisaunan varaaminen) siirtämistä sähköisiksi palveluiksi osaksi ylioppilaskunnan verkkosivuja. / Pieni Resurssit: ATK-sihteerit, Mediajaosto 1.7 AY-kenttä haltuun Vuosien 2013 ja 2014 aikana tehdyn pohjatyön pohjalta otetaan alayhdistyskenttä haltuun. Kartoitetaan eri vaihtoehdot ay-kentän tulevaisuudesta ja selvitetään vastuukysymykset eri vaihtoehdoissa. Luodaan pitkän aikavälin strategia, millainen ay-kenttämme on 5 tai 10 vuoden päästä. Luodaan tilojen jakamiseksi selvät jakoperusteet, millä perustein tiloja annetaan kerhoille, jos tiloja vapautuu. Kartoitetaan yhteistyössä tilapalvelujen kanssa mahdollisuudet hankkia lisää varastotilaa sisä- tai ulkovarastoista killoille ja kerhoille. Resurssit: Järjestösektori, Pääsektori, Kiltaneuvosto 1.8 Kiltojen ja kerhojen KV-toiminnan yhtenäistäminen ja tukeminen Kiltojen ja kerhojen KV-toiminnan taso ja kiinnostus toiminnan kansainvälistämiseen vaihtelee paljon. Tämä on osaltaan ymmärrettävääkin, sillä esimerkiksi killoissa vain joidenkin kiltojen yhteydessä toimii kansainvälisiä maisteriopiskelijoita. Projektin aikana luodaan malli kiltojen ja kerhojen kansainväliselle toiminnalle, joka tulee sisältämään minimikriteerit esimerkiksi kaksikielisyyden ja kv-tutoroinnin osalta. Minimikriteerien lisäksi malliin sisällytetään muita ideoita ja parhaita käytäntöjä kansainvälisten opiskelijoiden toimintaan osallis- 4 / 7

6 tamisesta, ja näitä ideoita voivat sitten alayhdistykset toiminnassaan vapaasti hyödyntää. Pohditaan lisäksi miten alayhdistyksiä voidaan kannustaa kansainvälistymiseen. Suunnitelman luomisen lisäksi jalkauttaminen on tässä keskeistä, ja KV-jaoston lisäksi asiassa ollaan aktiivisesti yhteydessä Kilta- ja Fuksineuvostoon, koska näin suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden välisiä raja-aitoja saadaan luonnollisimmin purettua. Resurssit: KV-sektori, Järjestösektori, KV-jaosto 1.9 OLL hyötyjen arviointi SYL päätti erota OLL:sta 2013 ja liittyminen jäi täten jokaisen ylioppilaskunnan oman harkinnan varaan. OLL on herättänyt paljon keskustelua vuoden 2014 aikana myös TTYY:llä ja OLL hyödyt jäivät osittain epäselväksi vaikka liittymispäätös tehtiinkin vuodelle Projektin tarkoituksena on arvioida OLL toimintaa kriittisesti ja selvittää kuinka paljon OLL tuo hyötyä TTYY:lle suhteessa sen kustannuksiin. Selvitystyön perusteella hallitus kykenee tekemään perustellun esityksen edustajistolle kannattaako meidän jatkossakin pysyä OLL:n jäseninä. Resurssit: Hallituksen liikuntavastaava 1.10 Yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen TTYY:n nykyinen yhdenvertaisuussuunnitelma on voimassa vuosille Yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään vuosille , jolloin suunnitelma on samassa syklissä TTY:n yhdenvertaisuussuunnitelman kanssa. Yhdenvertaisuussuunnitelma on Teekkaritoiminnan paperin liite, mutta päivitys toteutetaan erillisenä projektina. Tämä johtuu siitä, että päivityssykli muutetaan TTY:n kanssa yhteneväksi. Suunnitelman päivittämistä varten toteutetaan jäsenistölle yhdenvertaisuuskysely sekä suomeksi että englanniksi. Projektin yhteydessä tehdään yhteistyötä yliopiston kanssa, jotta myös TTY voi hyödyntää kyselyn aineistoa omassa yhdenvertaisuustyössään. Projektin haasteellisin osa on kyselystä tiedottaminen värikkäällä tavalla, jotta mahdollisimman moni teekkari vastaisi kyselyyn. Suunnitelman luomisen yhteydessä varmistetaan, että suunnitelma on kaikille TTY:n opiskelijoille helposti saatavilla. Yksi osa suunnitelman jalkauttamista on, että tehdään selkeä vuosikello koko suunnitelman voimassaoloajalle. Vuosikellossa tulee näkyä myös, milloin ja miten suunnitelmaa seurataan. Resurssit: Soposihteeri, hallituksen sopovastaava 1.11 Korkeakoulujen yhteistyöselvitys Vuonna 2014 Tampereen korkeakoulut ilmaisivat olevansa kiinnostuneita selvittämään Tampereen korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja mahdollista yhdistymistä. TTYY:n projekti koostuu kahdesta osasta Selvitystyöhön vaikuttaminen TTYY on aktiivisesti mukana työryhmissä, joissa korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia selvitetään. TTYY valitsee parhaat mahdolliset edustajat eri työryhmiin osaamisensa perusteella. Ylioppilaskunta viestii prosessin etenemisestä avoimesti jäsenistölleen parhaaksi katsomallaan tavalla. 5 / 7

7 Ylioppilaskunnan tulevaisuuden selvitys ja varautuminen Mikäli korkeakoulujen yhdistyminen tapahtuu, myös ylioppilaskunta tulee muuttumaan huomattavasti. TTYY selvittää millaisia muutoksia korkeakoulujen yhdistyminen tuo ylioppilaskunnan toimintaan ja sopeuttaa toimintaansa tulevaisuutta varten sitä mukaa kuin informaatiota yhdistymisestä tulee. Kuormittavuus: Suuri Resurssit: Pääsektori, Koposektori 6 / 7

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS Uudet opiskelijat... 4 Tavoitteet:... 4 Aaltoon on kiva tulla opiskelemaan ja oppimaan. Vastaanotto ja tutorointi tukee yhteisöllisyyttä, oppimista, opintoihin kiinnittymistä

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kommentteja ja esityksiä

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi. Hannu Vetola

Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi. Hannu Vetola 1(16) Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) - Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi Hannu Vetola Sisällysluettelo 2(16) 1.Filateelisen kerhotoiminnan nykytilanne...4 2.Tilaisuuden osallistujat...4

Lisätiedot

ESIPUHE. Johanna Kujala

ESIPUHE. Johanna Kujala ESIPUHE Johanna Kujala Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä Opiskelukyvyn edistämisen suositukset yliopistoille Opiskelukykyä edistävä Kyky-hanke on Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL ry) koordinoima, opetusministeriön

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Sisältö 1 Yhteenveto... 4 2 Johdanto ja taustaa... 7 3 Kansallinen katsaus... 8 Tulevaan rahoitukseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

TULEVAISUUSTYÖRYHMÄN ESITYS KALAMIEHET RY:N TOIMINTASTRATEGIKSI VUOSILLE 2014-2020

TULEVAISUUSTYÖRYHMÄN ESITYS KALAMIEHET RY:N TOIMINTASTRATEGIKSI VUOSILLE 2014-2020 TULEVAISUUSTYÖRYHMÄN ESITYS KALAMIEHET RY:N TOIMINTASTRATEGIKSI VUOSILLE 2014-2020 Alkusanat: Tulevaisuustyöryhmän työt saatiin käyntiin keväällä 2013, jolloin ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran yhteen.

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2012 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Sisällysluettelo 1. Ylioppilaskunta edistämässä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta... 3 1.1. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot