ainejärjestöjen opas kansainvälisyyteen JYY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ainejärjestöjen opas kansainvälisyyteen JYY"

Transkriptio

1 ainejärjestöjen opas kansainvälisyyteen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY

2 sisällysluettelo 1. Johdanto Ainejärjestöjen kansainvälinen toiminta... 4 Kontaktin luominen kv-opiskelijoihin... 4 Yhteydenpito... 5 Edunvalvonta... 6 Ideoita toimintaan... 7 JYY tukee ainejärjestöjen kv-toimintaa Ylioppilaskunnan kansainvälinen toiminta... 8 Ylioppilaskunnan kansainvälinen toiminta... 8 Kansainvälisen toiminnan valiokunta... 8 Erasmus Student Network (ESN)... 9 International Degree Student Community of Jyväskylä (IDESCO) Kansainväliset opiskelijat jyväskylän yliopistossa Kansainväliset opiskelijat Yliopiston kansainväliset palvelut Kv-tutorointi Suomalaisten opiskelijoiden kansainvälistyminen Kotikansainvälistyminen Vaihto-opiskelu Työharjoittelu ulkomailla Kansainvälinen koulutuspolitiikka ja järjestöyhteistyö Ainejärjestöjen mahdollisuudet Ylioppilaskunnan ja SYL:n kansainväliset yhteystötahot Liite: Englanninkielinen asialistamalli Johdanto JYYn kansainvälisten asioiden sihteeri Ylioppilaskunnan hallituksen kv-vastaava Vaihtuu vuosittain, ks. jyy.fi/hallitus Kansainvälisen toiminnan valiokunnan puheenjohtaja Vaihtuu vuosittain, ks. jyy.fi/kv Olet siis ainejärjestösi kv-vastaava. Mitä aiot tehdä? Ainejärjestönne toimintaa suunnitellessanne voit tuoda esiin laitoksenne ulkomaalaiset opiskelijat huomioon ottavia ehdotuksia. Olisiko tiedossa mielenkiintoisia ekskursioita, joille kansainväliset opiskelijat voisivat osallistua? Voisitko kääntää ainejärjestönne tuottamaa materiaalia myös englanniksi? Menikö pikkujoulujen kutsu perille myös kv-opiskelijoille? Tulet varmasti huomaamaan, että kv-vastaavana voit vaikuttaa paljon muuhunkin kuin kansainvälisten opiskelijoiden houkuttelemiseen ainejärjestösi bileisiin. Kv-vastaavana toimit ennen kaikkea myös suomalaisten opiskelijoiden edunvalvojana kansainvälisyyden pyörteissä. Voit keskustella laitoksesi kv-työryhmän jäsenten, laitoksen johtajan tai kv-koordinaattorin kanssa siitä, kuinka kansainvälisyys on otettu huomioon laitoksellanne ja mitkä ovat tulevaisuuden näkymät. Voit esimerkiksi tehdä pienen kyselyn siitä, onko kansainvälisyys otettu opiskelijoiden mielestä huomioon opinnoissanne. Toivottavasi tämä opas auttaa sinua löytämään roolisi ainejärjestön kv-vastaavana! Jyväskylän yliopistolla toimii yhteensä yli neljäkymmentä erilaista ja erikokoista ainejärjestöä. Myös niiden kansainvälisen toiminnan tavat ja määrät vaihtelevat. Ylioppilaskunta haluaa kannustaa ainejärjestöjä löytämään omat tapansa kansainvälistyä. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa perustiedot kampuksella liikkuvista kansainvälisistä opiskelijoista ja ylioppilaskunnan kansainvälisestä toiminnasta. Oppaassa kerrotaan myös suomalaisten opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksista kotona Jyväskylässä ja maailmalla. 2 Q Ainejärjestön opas kansainvälisyyteen Q JYY JYY Q Ainejärjestön opas kansainvälisyyteen Q 3

3 ainejärjestöjen kansainvälinen 2toiminta Kontaktin luominen kv-opiskelijoihin Kartoita aluksi kuinka paljon omassa oppiaineessa on kansainvälisiä opiskelijoita. Laitoksen kv-yhdyshenkilöt tai ylioppilaskunnan kv-sihteeri voivat auttaa heidän tavoittamisessaan. Hyvä keino saada yhteys kv-opiskelijoihin heti lukukauden alussa on mennä esittäytymään kv-opiskelijoiden orientaation yhteydessä järjestettävälle laitosvierailulle. Tästä voi sopia laitoksen kv-yhdyshenkilön kanssa. Ainejärjestön kannattaa ottaa selvää oman laitoksensa kv-tutoreista. Heidän kauttaan laitokselle tai omaan oppiaineeseen saapuneet uudet kansainväliset Ylioppilaskunta toivoo, että mahdollisimman moni ainejärjestö innostuisi kehittämään omaa kansainvälistä toimintaansa. Ainejärjestön kansainvälisen toiminnan mahdollisuudet ovat yhtä laajat kuin ainejärjestön muunkin toiminnan. Erityisesti tärkeää on ruohonjuuritason kv-toiminta, joka mahdollistaa suomalaisten opiskelijoiden kotikansainvälistymisen ja kansainvälisten opiskelijoiden mukaan ottamisen. Pienilläkin muutoksilla kansainväliset opiskelijat voidaan ottaa mukaan jo olemassa olevaan toimintaan. Kv-vastaavan tehtäviin kuuluu kvopiskelijoille järjestettävien tapahtumien koordinoiminen ja niistä tiedottaminen, oman oppiaineen kv-asioiden seuraaminen, kv-opiskelijoiden edunvalvonnasta huolehtiminen ja suomalaisten opiskelijoiden kansainvälistymiseen kannustaminen. opiskelijat on helppo tavoittaa. Tutoria voi myös pyytää tuomaan tutoroitavansa ainejärjestön kokoukseen, tapahtumaan tai fuksiaisiin. Kv-tutoreihin voi saada yhteyden kv-tutorien sähköpostilistan tai kvsihteerin avulla. Jos laitoksellanne toimii englanninkielinen maisteriohjelma, sen opiskelijoilla ei välttämättä ole omaa ainejärjestöä. Muistakaa siis kutsua heidät mukaan toimintaanne tai tehdä yhteistyötä heidän järjestönsä tai kv-tutkintoopiskelijoiden yhteisen järjestön IDESCOn kanssa. Yhteydenpito Yksinkertaisimmillaan ainejärjestön kansainvälistyminen voi alkaa siitä, että järjestön tutuista tapahtumista aletaan tiedottaa myös englanniksi. Englanninkielisen tiedotuksen ei kuitenkaan välttämättä tarvitse olla ainoastaan kv-vastaavan vastuulla, jottei siitä muodostuisi liian iso taakka. Tarkoitus olisi järjestää tiedotusvastuut tarkoituksenmukaisesti ainejärjestön koon ja tarpeiden mukaan. Voi olla hyvä päättää, että kaikki ainejärjestön tapahtumista tiedottavat kirjoittaisivat itse kutsuviesteihin ja julisteisiin tapahtumatiedot suomen kielen lisäksi myös englanniksi. Kannusta ja tue muita ainejärjestön toimijoita englanninkielisen tiedottamisen toteuttamisessa. Tärkeintä on yhdessä päättää, kenen vastuulla tiedottaminen on. Kannattaa myös muistaa, ettei englannin tarvitse olla täydellistä. Suurin osa kv-opiskelijoista ei puhu englantia äidinkielenään. Sähköpostilistat Yliopistolla on olemassa useita kansainvälisiin asioihin liittyviä sähköpostilistoja. Viestejä ja tiedotteita kannattaa lähettää listoille harkitusti ja kohdennetusti. Mieti, kenelle tapahtumasi tai viestisi on suunnattu ja valitse tiedotuskanavat sen mukaan, ketä haluat tavoittaa. Näin listat eivät ylikuormitu ja viestit tulevat todennäköisemmin luetuiksi. Kansainväliset sähköpostilistat on JYYn kansainvälisen toiminnan valiokunnan tiedotuskanava, tarkoitettu suomen- ja englanninkielisille kansainvälisiin asioihin liittyville viesteille. Kv-lista on ylioppilaskunnan oma lista, ja sitä hallinnoi JYYn kv-sihteeri. Listalta saa tietoa mm. tulevista kv-tapahtumista, kvvaliokunnan kokouksista ja kv-tutorhausta. Tämän lisäksi listalle voi lähettää viestejä muun muassa erilaisiin kv-aiheisiin kursseihin, seminaareihin, kv-stipendeihin, työpaikkoihin ja kv- vaihtopaikkoihin liittyen. Olisi tärkeää, että ainejärjestöjen kv-vastaavat olisivat tällä listalla! Voit liittyä listalle osoitteessa mailman/listinfo. on kansainvälisten opiskelijoiden tutoreiden keskinäiseen käyttöön ja heille tiedottamiseen tarkoitettu lista. Listalle voi lähettää tietoa ainejärjestöjen tai valiokuntien kv-opiskelijoille suunnatuista tapahtumista. Tutorit välittävät tietoa eteenpäin omille tutorryhmilleen. on suunnattu yliopiston ulkomaalaisille opiskelijoille. Fs-news (Foreign students news) listaa hallinnoi yliopiston kv-palvelut. Suuri osa yliopiston kv-opiskelijoista seuraa tätä listaa. Listalle lähettävät tietoa opiskelijoiden lisäksi kv-asioista vastaava henkilökunta ja kvpalveluiden väki. Listan kieli on englanti. Lista on paras väylä tiedottaa kv-opiskelijoille suunnatuista tapahtumista. on International Degree Students nimensä mukaisesti tarkoitettu viesteille, joiden tarkoitus on tavoittaa ainoastaan yliopiston ulkomaiset tutkintoopiskelijat. Tämä lista on pyritty pitämään vain ja ainoastaan asiapitoisena, joten kaikki yleiset tapahtuma- ja bileuutiset kannattaa lähettää fs-news listan kautta. IDS on oikea kanava esimerkiksi silloin, jos halutaan tavoittaa tietyn aineen tai laitoksen kv-tutkinto-opiskelijat. 4 Q Ainejärjestön opas kansainvälisyyteen Q JYY JYY Q Ainejärjestön opas kansainvälisyyteen Q 5

4 on yksi Erasmus Student Networkin (ESN JKL) tiedotuskanavista. Sähköpostilistalta saat viimeisimmät tiedot kaikista ESN JKL:n Jyväskylän yliopiston opiskelijoille järjestämistä kansainvälisistä vapaa-ajan tapahtumista, projekteista ja kokouksista (kuten Stammtisch-bileistä, Buddy-ohjelmasta ja Cafe Lingua -illoista). Listoille voi liittyä ja niiltä voi erota osoitteessa Jos laitoksellasi on englanninkielisiä maisteriohjelmia tai muita koulutusohjelmia, niillä luultavasti on oma sähköpostilista. Listojen osoitteen saat koulutusohjelman henkilökunnalta tai laitoksesi kv-yhdyshenkilöltä. Lista laitosten kv-yhdyshenkilöistä löytyy osoitteesta: https:// opintopalvelut/intl/henkilosto/kv-yhdyshenkilot. Facebook Ylioppilaskunnalla on Facebookissa kv-ryhmä, jonka jäseniä ovat ainejärjestöjen kvvastaavat sekä ylioppilaskunnan ja muiden kv-järjestöjen edustajat. Ryhmä toimii yhteydenpito- ja keskustelufoorumina eri kvtoimijoille. Sen kautta toimijat voivat pitää toisiaan ajan tasalla omista suunnitelmistaan, suunnitella tapahtumia yhteistyössä, esittää kysymyksiä, jakaa ideoita ja hyviä käytäntöjä yms. Liity JYYn kv-ryhmään osoitteessa: tai hakemalla ryhmää nimellä JYY International group. Voit myös perustaa Facebook-ryhmän oman oppiaineesi kv-opiskelijoille tai ottaa heidät huomioon ainejärjestön olemassa olevan Facebook-ryhmän viestinnässä. Ideoita toimintaan Voit kerätä tähän toimintaideoita: JYY tukee ainejärjestöjen kv-toimintaa Edunvalvonta Kaikilla opiskelijoita koskettavilla asioilla on myös kansainvälinen ulottuvuus. Kansainvälisyys ei olekaan erillinen sektori, vaan kaiken läpileikkaava teema. Ainejärjestön kv-vastaavan roolin keskiössä onkin edunvalvonta. Edunvalvonta pitää sisällään ajankohtaisten aiheiden, muutosten ja päätöksenteon seuraamista. Se on paitsi reagoimista ajankohtaisiin ongelmiin, myös proaktiivista vaikuttamista ja aloitteiden tekemistä opiskelijoiden kannalta olennaisissa kysymyksissä. Ainejärjestön tasolla tämä tarkoittaa sitä, että kv-vastaava on kiinnostunut siitä mitä opiskelijoille kuuluu ja tuo opiskelijoiden ääntä esiin mahdollisissa vaikuttamisen paikoissa, ainejärjestön toiminnan lisäksi esimerkiksi laitoksen tasolla. Kv-edunvalvonta sisältää paitsi kvopiskelijoiden etujen puolustamista, myös kotimaisten opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksien edistämistä. Ylioppilaskunnan kansainvälisen toiminnan valiokunta kokoaa yhteen kampuksen kv-toimijat keskustelemaan ja kehittämään kansainvälisten asioiden tilaa yliopistoyhteisössämme. Kv-valiokunnassa käsitellään ajankohtaisia kv-edunvalvonnan kysymyksiä, joten ainejärjestöjen kv-vastaavien on hyödyllistä osallistua valiokunnan toimintaan. Tuo rohkeasti kvedunvalvonnan kysymykset valiokunnan pohdittavaksi! Ainejärjestöjen kv-koulutus Ylioppilaskunta järjestää vuosittain ainejärjestöjen kansainvälisten asioiden vastaaville koulutusta. Koulutustapaamisissa kv-vastaavat saavat tukea tehtäväänsä ja mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan toisten ainejärjestöjen kv-vastaavien kanssa. Koulutusta järjestetään myös JYYn valiokuntien puheenjohtajille ja yliopiston hallinnon opiskelijaedustajille. Jos sinulla on toiveita tai ideoita koulutuksen suhteen, ota yhteyttä kv-sihteeriin. 6 Q Ainejärjestön opas kansainvälisyyteen Q JYY JYY Q Ainejärjestön opas kansainvälisyyteen Q 7 Neuvonta JYYn kv-sihteeri, JYYn hallituksen kv-vastaava sekä kv-valiokunnan puheenjohtaja neuvovat ainejärjestöjä mielellään kvedunvalvontakysymyksiin ja kv-toimintaan liittyvissä kysymyksissä. Projektiavustukset Ainejärjestöille myönnetään vuosittaisen yleisavustuksen lisäksi projektiavustuksia. Kansainvälisen toiminnan kehittämiseen liittyvät projektiavustushakemukset ovat erityisen tervetulleita ja niillä on hyvät mahdollisuudet tulla hyväksytyiksi. Lisätietoa projektiavustusten hakemisesta: jyy.fi/jarjestolle/avustukset/ projektiavustukset

5 ylioppilaskunnan kansainvälinen 3toiminta Ylioppilaskunnan kansainvälinen toiminta Ylioppilaskunnan kansainvälisten asioiden sektori huolehtii kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvonnasta, sekä järjestää kansainvälisiä tapahtumia ja toimintaa. Kansainvälisistä asioista vastaavat erityisesti kansainvälisten asioiden sihteeri (kv-sihteeri) ja ylioppilaskunnan hallituksen kansainvälisten asioiden vastaava. Kv-sihteeri auttaa kansainvälisiä opiskelijoita ja esimerkiksi ainejärjestöjä kansainvälisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä. Kansainvälisen toiminnan valiokunta Subcommittee for International Affairs (SIA) Myös muiden ylioppilaskunnan toimintasektorien tulee ottaa toiminnassaan huomioon kansainväliset opiskelijat, ja kaikki ylioppilaskunnan sihteerit palvelevat myös kv-opiskelijoita. Kaikki ylioppilaskunnan toiminta on avointa kansainvälisille opiskelijoille, vaikka osa tilaisuuksista järjestetäänkin suomeksi. Kaikki ylioppilaskunnan valiokunnat ovat avoimia myös kansainvälisille opiskelijoille, ja JYYn täysivaltaisina jäseninä he voivat myös asettua ehdolle edustajistovaaleissa. Kansainvälisen toiminnan valiokunta on avoin kaikille JYYn jäsenille, niin suomalaisille kuin kansainvälisille opiskelijoille. Valiokunta toimii englanniksi, ja sinne ovat tervetulleita kaikki kansainvälisyydestä ja kansainvälisistä kontakteista kiinnostuneet. Kv-valiokunta pyrkii edistämään kulttuurienvälistä vuorovaikutusta ja ymmärtämistä sekä lisäämään eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kohtaamisia. Valiokunnassa pohditaan kansainvälisiä koulutus- ja hyvinvointikysymyksiä ulkomailla opiskeluun sekä täällä kouluttautuviin ulkomaisiin vaihto- ja tutkintoopiskelijoihin liittyen. Lisäksi valiokunta järjestää toimintaa ja tapahtumia erityisesti kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille tavoitteenaan tutustuttaa heitä suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. muuta kansainvälistä toimintaa: Erasmus Student Network (ESN) Erasmus Student Network (ESN) on yksi Euroopan suurimmista monitieteellisistä opiskelijajärjestöistä, joka toimii niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Suomessa verkostoon kuuluu 16 jaostoa. ESN Jyväskylä järjestää vapaa-ajanohjelmaa kaikille kansainvälisyydestä kiinnostuneille. Jyväskylän ESN:n paikallinen jaosto on itsenäinen yhdistys, joka toimii kattojärjestö ESN Finlandin alaisena. Toimintaan kuuluu erilaisten juhlien, matkojen ja tapahtumien järjestäminen, sekä kotikansainvälistymisen ja opiskelijavaihdon tukeminen paikallisesti. Buddy-ohjelman tarkoituksena on tutustuttaa suomalaisia ja vaihto-opiskelijoita toisiinsa International Degree Student Community of Jyväskylä (IDESCO) International Degree Student Community of Jyväskylä (IDESCO), on vuonna 2012 perustettu kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden oma järjestö. IDESCOn tarkoituksena on koota kansainväliset tutkinto-opiskelijat (kansainväliset ja suomalaiset, tohtoritason ja maisteritason opiskelijat) yhdeksi ryhmäksi. IDESCO valvoo jäsenistönsä etuja ja tuo sen ääntä kuuluviin. Järjestön tavoitteena on edistää kv-opiskelijoiden osallistumista yliopistoyhteisön eri aktiviteetteihin sekä tukea kv-opiskelijoiden sosiaalista ja kulttuurista integraatiota. Lisäksi IDESCO muodostamalla heistä kaveriryhmiä heti lukukauden alussa. Stammtisch-illat ovat teemabileitä, joita järjestetään muutaman viikon välein torstaisin Ravintola Rentukassa. Cafe Lingua -illoissa taas opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus oppia haluamaansa kieltä kahvikupposen äärellä. ESN Jyväskylä järjestää myös yhteistyössä matkayhtiön kanssa matkoja Suomeen ja naapurimaihin. Tapahtumat nettisivuilla: Sähköposti: haluaa edistää kansainvälistymistä verkostoitumalla Suomessa ja ulkomailla. IDES- CO järjestää myös erilaisia aktiviteetteja, kuten kulttuuritapahtumia, työpajoja, luentoja, messuja ja matkoja. IDESCO järjestää tapahtumia mielellään yhteistyössä muiden toimijoiden kuten kv-järjestöjen sekä esim. ainejärjestöjen kanssa. Lisätietoa nettisivulta: Sähköposti: 8 Q Ainejärjestön opas kansainvälisyyteen Q JYY JYY Q Ainejärjestön opas kansainvälisyyteen Q 9

6 kansainväliset opiskelijat jyväskylän 4yliopistossa Kansainväliset opiskelijat Yliopiston kansainväliset palvelut Yliopiston kansainväliset palvelut vastaavat kansainvälisten opiskelijoiden tukipalveluista. Kansainvälisille opiskelijoille ovat tarjolla muun muassa seuraavat palvelut: hyväksymiskirje, infomateriaali, vastaanottopalvelu, orientaatio-ohjelma, tutorit, sekä opintorekisteriotteiden ja opiskelutodistusten lähetys. Kansainväliset palvelut koordinoi myös kansainvälisille opiskelijoille suunnattua ystäväperheohjelmaa (Friendship Family Programme). Lisätietoja: opintopalvelut/intl Jyväskylän yliopistossa perustutkinto-opintoja opiskelevat kansainväliset opiskelijat voivat liittyä ylioppilaskunnan jäseniksi. Ylioppilaskunnan jäseninä kv-opiskelijat ovat oikeutettuja samoihin palveluihin ja alennuksiin kuin suomalaiset opiskelijat. Kaikki JYYn jäsenmaksun maksaneet voivat hankkia suomalaisen opiskelijakortin. Korttia näyttämällä he saavat suomalaisten opiskelijoiden tavoin YTHS:n palvelujen käyttöoikeuden, opiskelija-alennuksen opiskelijaruokaloissa, junissa ja kauko- ja paikallisliikenteen busseissa. Jyväskylän yliopistossa opiskelee yli 1200 ulkomaalaista opiskelijaa noin 90 eri maasta. Kv-opiskelijoiden osuus opiskelijoista on noin 8 prosenttia. Vuonna 2013 kirjoilla oli 429 vaihto-opiskelijaa, 327 tohtoriopiskelijaa ja 477 perustutkintoopiskelijaa (tutkintotavoitteena maisterin tutkinto). Suurimmat opiskelijoiden kansallisuusryhmät olivat Saksa, Venäjä, Kiina, Ranska ja Unkari. Tutkinto-opiskelijat Tutkinto-opiskelijoilla tarkoitetaan niitä ulkomaisia opiskelijoita, jotka hakevat Jyväskylän yliopistoon suorittamaan perus- tai jatkotutkintoa. Englanninkielisten maisteri- ja muiden koulutusohjelmien lisääntyminen on lisännyt myös kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrää Jyväskylän yliopistossa. Tutkinto-opiskelijat tulevat Suomeen yleensä vähintään kahdeksi vuodeksi, ja he elävät täällä tavallista opiskelijan arkea. Moni heistä haluaisi jäädä Suomeen opintojensa jälkeenkin. Vaihto-opiskelijat Vaihto-opiskelijat ovat opiskelijoita, jotka tulevat lyhyeksi aikaa (yleensä lukukaudeksi/lukuvuodeksi) opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon jonkin vaihto-ohjelman puitteissa. Usein kaikkien kansainvälisten opiskelijoiden ajatellaan virheellisesti olevan vaihto-opiskelijoita. Vierailevat opiskelijat Vieraileviksi opiskelijoiksi kutsutaan niitä opiskelijoita, jota hakevat yliopistoomme opiskelemaan enintään yhdeksi vuodeksi itsenäisesti, vaihto-ohjelmien ulkopuolelta. Jyväskylän yliopiston kansainväliset koulutusohjelmat ja englanninkieliset kurssit löytyvät osoitteesta: Kv-tutorointi JYY vastaa ulkomaalaisten opiskelijoiden tutoroinnista yhdessä yliopiston kv-palvelujen kanssa. Tutoreita haetaan joka syksy ja kevät. Valinta tehdään mm. kansainvälisen kokemuksen, motivaation ja järjestökokemuksen (esim. kv-valiokunnassa toimiminen) perusteella. Kielitaidoksi riittää hyvä englannin ja suomen kielen taito, mutta muu kielitaito katsotaan eduksi. Syksyn tutoriksi (haku keväällä) voi hakea kuka tahansa ja tutorit valitaan haastattelujen perusteella. Kevään tutoriksi (haku syksyllä) voivat hakea vain aiemmin kv-tutorina toimineet. Tutoreille järjestetään koulutus ja tehtävästä maksetaan palkkio. Tutorin tehtävänä on auttaa ulkomaalaista opiskelijaa sopeutumaan uuteen maahan, kaupunkiin ja yliopistoon. Tutor vastaanottaa opiskelijan ja saattaa hänet uuteen asuntoonsa, auttaa pankkitilin avaamisessa ja ilmoittautumisessa yliopistoon. Tutor vierailee tarvittaessa opiskelijan kanssa asukastoimistossa, omalla laitoksella, poliisilaitoksella jne. Kaukaa tulleet opiskelijat saattavat aluksi tarvita käytännön apua myös arkisissa asioissa, kuten kaupassa käynnissä. Yksi tutorin tärkeimmistä tehtävistä on toimia opiskelijan ensimmäisenä suomalaisena kontaktina ja siten linkkinä muihin suomalaisiin opiskelijoihin. Ainejärjestön kannattaa rohkaista jäseniään ryhtymään kv-tutoreiksi esimerkiksi tiedottamalla kv-tutorhausta tai järjestämällä infon aiheesta. Lisätietoa tutoroinnista: JYYn kv-sihteeri: Yliopiston nettisivut: opintopalvelut/intl/opiskelijalle/ kotikansainvalistyminen/tutorointi 10 Q Ainejärjestön opas kansainvälisyyteen Q JYY JYY Q Ainejärjestön opas kansainvälisyyteen Q 11

7 Suomalaisten opiskelijoiden 5kansainvälistyminen Kotikansainvälistyminen Kotikansainvälistymisellä tarkoitetaan sitä, ettei ulkomaille lähtö ole ainoa keino saada kansainvälisiä kokemuksia. Lähes kaikki ulkomailla opiskelun tai oleskelun edut ovat käden ulottuvilla Jyväskylässäkin. Kieli- ja viestintätaitoja sekä kulttuurienvälistä vuorovaikutusta voi harjoitella omista resursseista tai elämäntilanteesta riippumatta. Kotikansainvälistyminen lisää vuorovaikutusta suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden välillä ja tukee siten myös kansainvälisten opiskelijoiden sopeutumista Jyväskylän yliopistoon. Ainejärjestöt voivat osaltaan olla mukana kotikansainvälistymisen prosessissa. Tärkeintä on oivallus siitä, että kansainväliset opiskelijat ja henkilökunta luovat meille sellaisia potentiaalisia kansainvälistymisen mahdollisuuksia, jotka aiemmin olivat vain harvojen, ulkomaille lähtevien saatavilla. Ulkomaalaiset opiskelijat ja heidän tuomansa resurssit huomioidessaan ainejärjestöt ovat kotikansainvälistymisen ytimessä. Vaihto-opiskelu Kotikansainvälistymiseen on monia mahdollisuuksia, joista ainejärjestön kansainvälisen toiminnan järjestäminen on yksi. Kansainvälisiä kokemuksia osana omia opintoja saa opiskelemalla vieraskielisillä kursseilla tai suorittamalla Each One Teach One kurssin. EOTO-kurssi on kielikeskuksen koordinoima vapaamuotoinen opintojakso, jossa kaksi eri kieliä taitavaa opiskelijaa opettaa toisilleen hyvin osaamaansa kieltä, usein äidinkieltään, itse sopimassaan aikataulussa. Opintojen ulkopuolella kansainvälisiä mahdollisuuksia voi saada toimimalla tutorina ulkomaalaiselle opiskelijalle tai osallistumalla JYYn tai muiden järjestöjen kv-toimintaan. Lisätietoa kotikansainvälistymismahdollisuuksista Jyväskylän yliopistossa: opintopalvelut/intl/opiskelijalle/ kotikansainvalistyminen Lisätietoa kotikansainvälistymismahdollisuuksista ylioppilaskunnassa: Opiskelijavaihdon koordinointi ja vaihtomahdollisuuksista tiedottaminen on ensisijaisesti yliopiston tehtävä, mutta ainejärjestö voi omalta osaltaan kannustaa opiskelijoita harkitsemaan vaihtoon lähtöä. Lisäksi ainejärjestön on hyvä tarkkailla oman oppiaineen suhtautumista vaihtoon lähtöön ja vaihtoaikana suoritettujen opintojen tunnustamiseen osaksi tutkintoa. Vaihto-opinnot tulee sisällyttää opiskelijan HOPSiin. Ennen vaihtoon lähtöä tulee keskustella omalla laitoksella siitä, miten vaihdossa suoritettavaksi suunnitellut opinnot voi sijoittaa osaksi tutkintoa. Parhaassa tapauksessa laitos on solminut vaihtosopimuksia alalla kansainvälisesti korkeatasoista opetusta tarjoavien korkeakoulujen kanssa. Tällöin opintojen hyväksi lukemiseen ei pitäisi liittyä ongelmia. Ainejärjestö voi järjestää oppiaineen tai laitoksen kanssa kv-infotilaisuuksia, joissa opiskelijat kertovat vaihto-, harjoittelu- ja työkokemuksistaan ulkomailla. Parhaimmillaan ulkomainen opiskelujakso tuo lisäarvoa tutkintoon ja monipuolistaa opiskelumahdollisuuksia. Tuttuihin asioihin saa uudenlaisen näkökulman, kun niitä käsitellään toisessa korkeakoulussa eri lähtökohdista ja eri tavoin. Oleskelu vieraskielisessä ympäristössä kohentaa kielitaitoa. Ulkomailla opiskelu ei aina ole juhlaa, vaan siihen sisältyy tavallista arkea ja uusia haasteita. Selviytyminen kuitenkin tuo monelle onnistumisen elämyksiä ja tunteen siitä, että maailmalla pärjää. Jyväskylän yliopiston opiskelija voi hakea opiskelijavaihtoon seuraavien vaihto-ohjelmien/-sopimusten puitteissa: Erasmus, Nordlys, Nordplus, FIRST, kahdenvälinen vaihto ja ISEP. Työharjoittelu ulkomailla Opintoihin voi yhdistää ulkomailla suoritettujen vaihto-opintojen lisäksi myös työharjoittelun, joka on suoritettu ulkomailla. Harjoittelupaikan voi hankkia itsenäisesti tai jonkin harjoitteluohjelman kautta. Valmiiden paikkojen hakeminen on paljon helpompaa, mutta toisaalta niihin hakijoita on todella Erasmus ja Nordplus-ohjelmien osalta valintapäätöksen tekee laitos, jonka vaihtopaikka on kyseessä. Laitokset saattavat painottaa eri asioita valintaa tehdessään. Yliopiston kahdenvälisten vaihtojen sekä ISEP-, Nordlys- ja FIRST-ohjelmien osalta valintapäätökset tekee yliopiston opiskelijavaihdon valintatoimikunta. Yliopistolla on n. 300 kansainvälistä kumppaniyliopistoa, joista 260 sijaitsee Euroopassa. Vaihtoon tai työharjoitteluun lähtee vuodessa n. 500 opiskelijaa. JY:ssä kirjoilla oleva varsinainen opiskelija voi hakeutua opiskelemaan vaihtoohjelman kautta yliopistoihin, joiden kanssa yliopisto on solminut vaihtosopimuksen. Ulkomaisiin yliopistoihin voi hakeutua myös itsenäisesti, vaihto-ohjelmien ulkopuolelta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että opiskelija on itse vastuussa vaihdon käytännön järjestelyistä ja kustannuksista. Itsenäisesti vaihtoon lähtevät perustutkinto-opiskelijat voivat hakea rehtorin apurahaa, jolla voi kattaa osan vaihdon kustannuksista kuten matkakuluista ja lukukausimaksuista. Lisätietoa oman laitoksen kv-yhdyshenkilöltä ja osoitteesta: opintopalvelut/intl/opiskelijalle/ opiskelu_ulkomailla paljon. Tutkinnon osaksi hyväksyttävään harjoitteluun voi hakea rehtorin apurahaa, Erasmus-apurahaa tai Cimon itsenäisen harjoittelun apurahaa. Lisätietoa: opintopalvelut/intl/opiskelijalle/ harjoittelu 12 Q Ainejärjestön opas kansainvälisyyteen Q JYY JYY Q Ainejärjestön opas kansainvälisyyteen Q 13

8 6 Ainejärjestöjen mahdollisuudet kansainvälinen koulutuspolitiikka ja järjestöyhteistyö JYYn piirissä toimivat ainejärjestöt voivat etsiä myös omia kansainvälisiä kontakteja. Mahdollisia yhteistyötahoja voi löytyä ulkomaisten yliopistojen saman alan opiskelijayhdistyksistä. Suurimmalla osalla laitoksista on pitkiä vaihtosopimuksia sellaisten korkeakoulujen kanssa, joissa laitoksen oppiaineet ovat hyvin edustettuina. Näiden korkeakoulujen opiskelijat voisivat olla luontevia yhteistyökumppaneita suomalaisille ainejärjestöille. Molempiin suuntiin liikkuvat vaihto-opiskelijat ja laitosten henkilökunnan solmimat kontaktit voivat muodostaa pohjan esimerkiksi ekskursioille tai muulle yhteistyölle. Kansainvälisyyshankkeisiin on mahdollista hakea esimerkiksi EU-rahoitusta. Rahoitusmahdollisuuksista saa lisää tietoa Kansainvälisen henkilövaihdon keskus Cimosta. Lisätietoja: Ylioppilaskunnan ja SYL:n kansainväliset yhteistyötahot Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, kuten ainejärjestötkin, toimii pääasiassa paikallisesti. Suomen ylioppilaskuntien liiton SYL:n jäsenenä JYY on myös osa Euroopan laajuista opiskelijaliikettä. SYL on eurooppalaisten ylioppilaskuntien kattojärjestön, ESU:n (The European Students Union) jäsen. Suomi on toiminut ESU:ssa aktiivisesti. ESUn hallitukseen ja työryhmiin voivat pyrkiä mukaan aktiiviset opiskelijat eri maista. Kv-sihteeriltä saa lisää tietoa mahdollisuuksista osallistua ESU:n toimintaan. Suomalaisten yliopistojen ja opiskelijoiden arkeen vaikuttavat päätökset tehdään yhä enenevässä määrin Euroopan tasolla. Näin ollen ESU on koko ajan tärkeämpi osa kaikkien opiskelijoiden edunvalvontaa. Ylioppilaskunta pyrkii pysymään perillä Euroopan tasolla tapahtuvista koulutukseen liittyvistä asioista sekä saamaan opiskelijanäkökulman esille päätöksenteossa. ESU ESU:un kuului vuonna kansallista ylioppilaskuntien liittoa, jotka edustivat yli 11 miljoonaa opiskelijaa 39 eri maasta. SYL liittyi jäseneksi vuonna ESU pyrkii ajamaan eurooppalaisten korkeakouluopiskelijoiden koulutuksellisia, sosiaalisia, taloudellisia ja kulttuurisia etuja. ESU pyrkii edunvalvontatyössään vaikuttamaan erityisesti Euroopan unioniin, Euroopan neuvostoon ja Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:on. ESU keskittyy erityisesti liikkuvuuteen, opetuksen kaupallistumiseen, opetuksen laatuun ja yhteismitallisuuteen liittyviin kysymyksiin. Lisätietoja: NOM ENGLANNINKIELINEN ASIALISTAMALLI Pohjoismaisella tasolla toimii NOM eli Nordiskt Ordförandemöte, joka on perustettu NOM:lla ei ole virallista päätöksentekojärjestelmää, vaan päätökset tehdään konsensus-periaatteella. NOM:n tärkeimpiä teemoja ovat pohjoismaiden yhteistyö, Nordplus-ohjelma, kopo- ja sopo-asiat ja vaikuttaminen ESU:ssa. NOM kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja tapaamisten yhteydessä on usein seminaareja erilaisista ajankohtaisista asioista. NOM kokoontuu usein myös ennen ESU:n liittokokousta sopimaan yhteisistä kannoista. Pohjoismaiden ministerineuvosto tukee jonkin verran NOM:ia. Lisätietoja: (Name of the organisation) Agenda for meeting X/20XX (Date) (Time and location) 1. Opening of the meeting 2. Confirming the quorum and the validity of the meeting 3. Approving of the agenda 4. Approving of the minutes of the last meeting (5. Introduction round) 6. Notice issues 7. (Discussion topic add as many items as needed) X. Other possible errands X. The next meeting X. Closing the meeting 14 Q Ainejärjestön opas kansainvälisyyteen Q JYY JYY Q Ainejärjestön opas kansainvälisyyteen Q 15

9 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

1. TERVETULOA KV. TUUTORIKSI!

1. TERVETULOA KV. TUUTORIKSI! 1. TERVETULOA KV. TUUTORIKSI! Olet aloittamassa kv. tuutorin uraa ja jos et ole aiemmin toiminut kv. tuutorina, saatat olla tietämätön työnkuvastasi, velvollisuuksistasi ja oikeuksistasi. Tämän oppaan

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi?

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? Heta Ängeslevä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 441 895 Painolaitos Mikä on henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK kartoittaa joka vuosi jäsenyritystensä

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Pieni opas kylien kansainvälistymiseen

Pieni opas kylien kansainvälistymiseen Pieni opas kylien kansainvälistymiseen Mitä on kansainvälistyminen? Kansainvälistyminen on oppimista, siirtämistä, ymmärtämistä, verkostoitumista, kauppaa mutta erityisesti kansainvälistyminen on oman

Lisätiedot

LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia

LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia Laatu syntyy yhteispelillä ja kaikilla korkeakouluyhteisön jäsenillä on tärkeä merkitys sen kehittymiseen. Tämä henkilöstön ja opiskelijoiden yhteistyönä

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot