ainejärjestöjen opas kansainvälisyyteen JYY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ainejärjestöjen opas kansainvälisyyteen JYY"

Transkriptio

1 ainejärjestöjen opas kansainvälisyyteen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY

2 sisällysluettelo 1. Johdanto Ainejärjestöjen kansainvälinen toiminta... 4 Kontaktin luominen kv-opiskelijoihin... 4 Yhteydenpito... 5 Edunvalvonta... 6 Ideoita toimintaan... 7 JYY tukee ainejärjestöjen kv-toimintaa Ylioppilaskunnan kansainvälinen toiminta... 8 Ylioppilaskunnan kansainvälinen toiminta... 8 Kansainvälisen toiminnan valiokunta... 8 Erasmus Student Network (ESN)... 9 International Degree Student Community of Jyväskylä (IDESCO) Kansainväliset opiskelijat jyväskylän yliopistossa Kansainväliset opiskelijat Yliopiston kansainväliset palvelut Kv-tutorointi Suomalaisten opiskelijoiden kansainvälistyminen Kotikansainvälistyminen Vaihto-opiskelu Työharjoittelu ulkomailla Kansainvälinen koulutuspolitiikka ja järjestöyhteistyö Ainejärjestöjen mahdollisuudet Ylioppilaskunnan ja SYL:n kansainväliset yhteystötahot Liite: Englanninkielinen asialistamalli Johdanto JYYn kansainvälisten asioiden sihteeri Ylioppilaskunnan hallituksen kv-vastaava Vaihtuu vuosittain, ks. jyy.fi/hallitus Kansainvälisen toiminnan valiokunnan puheenjohtaja Vaihtuu vuosittain, ks. jyy.fi/kv Olet siis ainejärjestösi kv-vastaava. Mitä aiot tehdä? Ainejärjestönne toimintaa suunnitellessanne voit tuoda esiin laitoksenne ulkomaalaiset opiskelijat huomioon ottavia ehdotuksia. Olisiko tiedossa mielenkiintoisia ekskursioita, joille kansainväliset opiskelijat voisivat osallistua? Voisitko kääntää ainejärjestönne tuottamaa materiaalia myös englanniksi? Menikö pikkujoulujen kutsu perille myös kv-opiskelijoille? Tulet varmasti huomaamaan, että kv-vastaavana voit vaikuttaa paljon muuhunkin kuin kansainvälisten opiskelijoiden houkuttelemiseen ainejärjestösi bileisiin. Kv-vastaavana toimit ennen kaikkea myös suomalaisten opiskelijoiden edunvalvojana kansainvälisyyden pyörteissä. Voit keskustella laitoksesi kv-työryhmän jäsenten, laitoksen johtajan tai kv-koordinaattorin kanssa siitä, kuinka kansainvälisyys on otettu huomioon laitoksellanne ja mitkä ovat tulevaisuuden näkymät. Voit esimerkiksi tehdä pienen kyselyn siitä, onko kansainvälisyys otettu opiskelijoiden mielestä huomioon opinnoissanne. Toivottavasi tämä opas auttaa sinua löytämään roolisi ainejärjestön kv-vastaavana! Jyväskylän yliopistolla toimii yhteensä yli neljäkymmentä erilaista ja erikokoista ainejärjestöä. Myös niiden kansainvälisen toiminnan tavat ja määrät vaihtelevat. Ylioppilaskunta haluaa kannustaa ainejärjestöjä löytämään omat tapansa kansainvälistyä. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa perustiedot kampuksella liikkuvista kansainvälisistä opiskelijoista ja ylioppilaskunnan kansainvälisestä toiminnasta. Oppaassa kerrotaan myös suomalaisten opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksista kotona Jyväskylässä ja maailmalla. 2 Q Ainejärjestön opas kansainvälisyyteen Q JYY JYY Q Ainejärjestön opas kansainvälisyyteen Q 3

3 ainejärjestöjen kansainvälinen 2toiminta Kontaktin luominen kv-opiskelijoihin Kartoita aluksi kuinka paljon omassa oppiaineessa on kansainvälisiä opiskelijoita. Laitoksen kv-yhdyshenkilöt tai ylioppilaskunnan kv-sihteeri voivat auttaa heidän tavoittamisessaan. Hyvä keino saada yhteys kv-opiskelijoihin heti lukukauden alussa on mennä esittäytymään kv-opiskelijoiden orientaation yhteydessä järjestettävälle laitosvierailulle. Tästä voi sopia laitoksen kv-yhdyshenkilön kanssa. Ainejärjestön kannattaa ottaa selvää oman laitoksensa kv-tutoreista. Heidän kauttaan laitokselle tai omaan oppiaineeseen saapuneet uudet kansainväliset Ylioppilaskunta toivoo, että mahdollisimman moni ainejärjestö innostuisi kehittämään omaa kansainvälistä toimintaansa. Ainejärjestön kansainvälisen toiminnan mahdollisuudet ovat yhtä laajat kuin ainejärjestön muunkin toiminnan. Erityisesti tärkeää on ruohonjuuritason kv-toiminta, joka mahdollistaa suomalaisten opiskelijoiden kotikansainvälistymisen ja kansainvälisten opiskelijoiden mukaan ottamisen. Pienilläkin muutoksilla kansainväliset opiskelijat voidaan ottaa mukaan jo olemassa olevaan toimintaan. Kv-vastaavan tehtäviin kuuluu kvopiskelijoille järjestettävien tapahtumien koordinoiminen ja niistä tiedottaminen, oman oppiaineen kv-asioiden seuraaminen, kv-opiskelijoiden edunvalvonnasta huolehtiminen ja suomalaisten opiskelijoiden kansainvälistymiseen kannustaminen. opiskelijat on helppo tavoittaa. Tutoria voi myös pyytää tuomaan tutoroitavansa ainejärjestön kokoukseen, tapahtumaan tai fuksiaisiin. Kv-tutoreihin voi saada yhteyden kv-tutorien sähköpostilistan tai kvsihteerin avulla. Jos laitoksellanne toimii englanninkielinen maisteriohjelma, sen opiskelijoilla ei välttämättä ole omaa ainejärjestöä. Muistakaa siis kutsua heidät mukaan toimintaanne tai tehdä yhteistyötä heidän järjestönsä tai kv-tutkintoopiskelijoiden yhteisen järjestön IDESCOn kanssa. Yhteydenpito Yksinkertaisimmillaan ainejärjestön kansainvälistyminen voi alkaa siitä, että järjestön tutuista tapahtumista aletaan tiedottaa myös englanniksi. Englanninkielisen tiedotuksen ei kuitenkaan välttämättä tarvitse olla ainoastaan kv-vastaavan vastuulla, jottei siitä muodostuisi liian iso taakka. Tarkoitus olisi järjestää tiedotusvastuut tarkoituksenmukaisesti ainejärjestön koon ja tarpeiden mukaan. Voi olla hyvä päättää, että kaikki ainejärjestön tapahtumista tiedottavat kirjoittaisivat itse kutsuviesteihin ja julisteisiin tapahtumatiedot suomen kielen lisäksi myös englanniksi. Kannusta ja tue muita ainejärjestön toimijoita englanninkielisen tiedottamisen toteuttamisessa. Tärkeintä on yhdessä päättää, kenen vastuulla tiedottaminen on. Kannattaa myös muistaa, ettei englannin tarvitse olla täydellistä. Suurin osa kv-opiskelijoista ei puhu englantia äidinkielenään. Sähköpostilistat Yliopistolla on olemassa useita kansainvälisiin asioihin liittyviä sähköpostilistoja. Viestejä ja tiedotteita kannattaa lähettää listoille harkitusti ja kohdennetusti. Mieti, kenelle tapahtumasi tai viestisi on suunnattu ja valitse tiedotuskanavat sen mukaan, ketä haluat tavoittaa. Näin listat eivät ylikuormitu ja viestit tulevat todennäköisemmin luetuiksi. Kansainväliset sähköpostilistat on JYYn kansainvälisen toiminnan valiokunnan tiedotuskanava, tarkoitettu suomen- ja englanninkielisille kansainvälisiin asioihin liittyville viesteille. Kv-lista on ylioppilaskunnan oma lista, ja sitä hallinnoi JYYn kv-sihteeri. Listalta saa tietoa mm. tulevista kv-tapahtumista, kvvaliokunnan kokouksista ja kv-tutorhausta. Tämän lisäksi listalle voi lähettää viestejä muun muassa erilaisiin kv-aiheisiin kursseihin, seminaareihin, kv-stipendeihin, työpaikkoihin ja kv- vaihtopaikkoihin liittyen. Olisi tärkeää, että ainejärjestöjen kv-vastaavat olisivat tällä listalla! Voit liittyä listalle osoitteessa mailman/listinfo. on kansainvälisten opiskelijoiden tutoreiden keskinäiseen käyttöön ja heille tiedottamiseen tarkoitettu lista. Listalle voi lähettää tietoa ainejärjestöjen tai valiokuntien kv-opiskelijoille suunnatuista tapahtumista. Tutorit välittävät tietoa eteenpäin omille tutorryhmilleen. on suunnattu yliopiston ulkomaalaisille opiskelijoille. Fs-news (Foreign students news) listaa hallinnoi yliopiston kv-palvelut. Suuri osa yliopiston kv-opiskelijoista seuraa tätä listaa. Listalle lähettävät tietoa opiskelijoiden lisäksi kv-asioista vastaava henkilökunta ja kvpalveluiden väki. Listan kieli on englanti. Lista on paras väylä tiedottaa kv-opiskelijoille suunnatuista tapahtumista. on International Degree Students nimensä mukaisesti tarkoitettu viesteille, joiden tarkoitus on tavoittaa ainoastaan yliopiston ulkomaiset tutkintoopiskelijat. Tämä lista on pyritty pitämään vain ja ainoastaan asiapitoisena, joten kaikki yleiset tapahtuma- ja bileuutiset kannattaa lähettää fs-news listan kautta. IDS on oikea kanava esimerkiksi silloin, jos halutaan tavoittaa tietyn aineen tai laitoksen kv-tutkinto-opiskelijat. 4 Q Ainejärjestön opas kansainvälisyyteen Q JYY JYY Q Ainejärjestön opas kansainvälisyyteen Q 5

4 on yksi Erasmus Student Networkin (ESN JKL) tiedotuskanavista. Sähköpostilistalta saat viimeisimmät tiedot kaikista ESN JKL:n Jyväskylän yliopiston opiskelijoille järjestämistä kansainvälisistä vapaa-ajan tapahtumista, projekteista ja kokouksista (kuten Stammtisch-bileistä, Buddy-ohjelmasta ja Cafe Lingua -illoista). Listoille voi liittyä ja niiltä voi erota osoitteessa Jos laitoksellasi on englanninkielisiä maisteriohjelmia tai muita koulutusohjelmia, niillä luultavasti on oma sähköpostilista. Listojen osoitteen saat koulutusohjelman henkilökunnalta tai laitoksesi kv-yhdyshenkilöltä. Lista laitosten kv-yhdyshenkilöistä löytyy osoitteesta: https:// opintopalvelut/intl/henkilosto/kv-yhdyshenkilot. Facebook Ylioppilaskunnalla on Facebookissa kv-ryhmä, jonka jäseniä ovat ainejärjestöjen kvvastaavat sekä ylioppilaskunnan ja muiden kv-järjestöjen edustajat. Ryhmä toimii yhteydenpito- ja keskustelufoorumina eri kvtoimijoille. Sen kautta toimijat voivat pitää toisiaan ajan tasalla omista suunnitelmistaan, suunnitella tapahtumia yhteistyössä, esittää kysymyksiä, jakaa ideoita ja hyviä käytäntöjä yms. Liity JYYn kv-ryhmään osoitteessa: tai hakemalla ryhmää nimellä JYY International group. Voit myös perustaa Facebook-ryhmän oman oppiaineesi kv-opiskelijoille tai ottaa heidät huomioon ainejärjestön olemassa olevan Facebook-ryhmän viestinnässä. Ideoita toimintaan Voit kerätä tähän toimintaideoita: JYY tukee ainejärjestöjen kv-toimintaa Edunvalvonta Kaikilla opiskelijoita koskettavilla asioilla on myös kansainvälinen ulottuvuus. Kansainvälisyys ei olekaan erillinen sektori, vaan kaiken läpileikkaava teema. Ainejärjestön kv-vastaavan roolin keskiössä onkin edunvalvonta. Edunvalvonta pitää sisällään ajankohtaisten aiheiden, muutosten ja päätöksenteon seuraamista. Se on paitsi reagoimista ajankohtaisiin ongelmiin, myös proaktiivista vaikuttamista ja aloitteiden tekemistä opiskelijoiden kannalta olennaisissa kysymyksissä. Ainejärjestön tasolla tämä tarkoittaa sitä, että kv-vastaava on kiinnostunut siitä mitä opiskelijoille kuuluu ja tuo opiskelijoiden ääntä esiin mahdollisissa vaikuttamisen paikoissa, ainejärjestön toiminnan lisäksi esimerkiksi laitoksen tasolla. Kv-edunvalvonta sisältää paitsi kvopiskelijoiden etujen puolustamista, myös kotimaisten opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksien edistämistä. Ylioppilaskunnan kansainvälisen toiminnan valiokunta kokoaa yhteen kampuksen kv-toimijat keskustelemaan ja kehittämään kansainvälisten asioiden tilaa yliopistoyhteisössämme. Kv-valiokunnassa käsitellään ajankohtaisia kv-edunvalvonnan kysymyksiä, joten ainejärjestöjen kv-vastaavien on hyödyllistä osallistua valiokunnan toimintaan. Tuo rohkeasti kvedunvalvonnan kysymykset valiokunnan pohdittavaksi! Ainejärjestöjen kv-koulutus Ylioppilaskunta järjestää vuosittain ainejärjestöjen kansainvälisten asioiden vastaaville koulutusta. Koulutustapaamisissa kv-vastaavat saavat tukea tehtäväänsä ja mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan toisten ainejärjestöjen kv-vastaavien kanssa. Koulutusta järjestetään myös JYYn valiokuntien puheenjohtajille ja yliopiston hallinnon opiskelijaedustajille. Jos sinulla on toiveita tai ideoita koulutuksen suhteen, ota yhteyttä kv-sihteeriin. 6 Q Ainejärjestön opas kansainvälisyyteen Q JYY JYY Q Ainejärjestön opas kansainvälisyyteen Q 7 Neuvonta JYYn kv-sihteeri, JYYn hallituksen kv-vastaava sekä kv-valiokunnan puheenjohtaja neuvovat ainejärjestöjä mielellään kvedunvalvontakysymyksiin ja kv-toimintaan liittyvissä kysymyksissä. Projektiavustukset Ainejärjestöille myönnetään vuosittaisen yleisavustuksen lisäksi projektiavustuksia. Kansainvälisen toiminnan kehittämiseen liittyvät projektiavustushakemukset ovat erityisen tervetulleita ja niillä on hyvät mahdollisuudet tulla hyväksytyiksi. Lisätietoa projektiavustusten hakemisesta: jyy.fi/jarjestolle/avustukset/ projektiavustukset

5 ylioppilaskunnan kansainvälinen 3toiminta Ylioppilaskunnan kansainvälinen toiminta Ylioppilaskunnan kansainvälisten asioiden sektori huolehtii kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvonnasta, sekä järjestää kansainvälisiä tapahtumia ja toimintaa. Kansainvälisistä asioista vastaavat erityisesti kansainvälisten asioiden sihteeri (kv-sihteeri) ja ylioppilaskunnan hallituksen kansainvälisten asioiden vastaava. Kv-sihteeri auttaa kansainvälisiä opiskelijoita ja esimerkiksi ainejärjestöjä kansainvälisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä. Kansainvälisen toiminnan valiokunta Subcommittee for International Affairs (SIA) Myös muiden ylioppilaskunnan toimintasektorien tulee ottaa toiminnassaan huomioon kansainväliset opiskelijat, ja kaikki ylioppilaskunnan sihteerit palvelevat myös kv-opiskelijoita. Kaikki ylioppilaskunnan toiminta on avointa kansainvälisille opiskelijoille, vaikka osa tilaisuuksista järjestetäänkin suomeksi. Kaikki ylioppilaskunnan valiokunnat ovat avoimia myös kansainvälisille opiskelijoille, ja JYYn täysivaltaisina jäseninä he voivat myös asettua ehdolle edustajistovaaleissa. Kansainvälisen toiminnan valiokunta on avoin kaikille JYYn jäsenille, niin suomalaisille kuin kansainvälisille opiskelijoille. Valiokunta toimii englanniksi, ja sinne ovat tervetulleita kaikki kansainvälisyydestä ja kansainvälisistä kontakteista kiinnostuneet. Kv-valiokunta pyrkii edistämään kulttuurienvälistä vuorovaikutusta ja ymmärtämistä sekä lisäämään eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kohtaamisia. Valiokunnassa pohditaan kansainvälisiä koulutus- ja hyvinvointikysymyksiä ulkomailla opiskeluun sekä täällä kouluttautuviin ulkomaisiin vaihto- ja tutkintoopiskelijoihin liittyen. Lisäksi valiokunta järjestää toimintaa ja tapahtumia erityisesti kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille tavoitteenaan tutustuttaa heitä suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. muuta kansainvälistä toimintaa: Erasmus Student Network (ESN) Erasmus Student Network (ESN) on yksi Euroopan suurimmista monitieteellisistä opiskelijajärjestöistä, joka toimii niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Suomessa verkostoon kuuluu 16 jaostoa. ESN Jyväskylä järjestää vapaa-ajanohjelmaa kaikille kansainvälisyydestä kiinnostuneille. Jyväskylän ESN:n paikallinen jaosto on itsenäinen yhdistys, joka toimii kattojärjestö ESN Finlandin alaisena. Toimintaan kuuluu erilaisten juhlien, matkojen ja tapahtumien järjestäminen, sekä kotikansainvälistymisen ja opiskelijavaihdon tukeminen paikallisesti. Buddy-ohjelman tarkoituksena on tutustuttaa suomalaisia ja vaihto-opiskelijoita toisiinsa International Degree Student Community of Jyväskylä (IDESCO) International Degree Student Community of Jyväskylä (IDESCO), on vuonna 2012 perustettu kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden oma järjestö. IDESCOn tarkoituksena on koota kansainväliset tutkinto-opiskelijat (kansainväliset ja suomalaiset, tohtoritason ja maisteritason opiskelijat) yhdeksi ryhmäksi. IDESCO valvoo jäsenistönsä etuja ja tuo sen ääntä kuuluviin. Järjestön tavoitteena on edistää kv-opiskelijoiden osallistumista yliopistoyhteisön eri aktiviteetteihin sekä tukea kv-opiskelijoiden sosiaalista ja kulttuurista integraatiota. Lisäksi IDESCO muodostamalla heistä kaveriryhmiä heti lukukauden alussa. Stammtisch-illat ovat teemabileitä, joita järjestetään muutaman viikon välein torstaisin Ravintola Rentukassa. Cafe Lingua -illoissa taas opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus oppia haluamaansa kieltä kahvikupposen äärellä. ESN Jyväskylä järjestää myös yhteistyössä matkayhtiön kanssa matkoja Suomeen ja naapurimaihin. Tapahtumat nettisivuilla: Sähköposti: haluaa edistää kansainvälistymistä verkostoitumalla Suomessa ja ulkomailla. IDES- CO järjestää myös erilaisia aktiviteetteja, kuten kulttuuritapahtumia, työpajoja, luentoja, messuja ja matkoja. IDESCO järjestää tapahtumia mielellään yhteistyössä muiden toimijoiden kuten kv-järjestöjen sekä esim. ainejärjestöjen kanssa. Lisätietoa nettisivulta: Sähköposti: 8 Q Ainejärjestön opas kansainvälisyyteen Q JYY JYY Q Ainejärjestön opas kansainvälisyyteen Q 9

6 kansainväliset opiskelijat jyväskylän 4yliopistossa Kansainväliset opiskelijat Yliopiston kansainväliset palvelut Yliopiston kansainväliset palvelut vastaavat kansainvälisten opiskelijoiden tukipalveluista. Kansainvälisille opiskelijoille ovat tarjolla muun muassa seuraavat palvelut: hyväksymiskirje, infomateriaali, vastaanottopalvelu, orientaatio-ohjelma, tutorit, sekä opintorekisteriotteiden ja opiskelutodistusten lähetys. Kansainväliset palvelut koordinoi myös kansainvälisille opiskelijoille suunnattua ystäväperheohjelmaa (Friendship Family Programme). Lisätietoja: opintopalvelut/intl Jyväskylän yliopistossa perustutkinto-opintoja opiskelevat kansainväliset opiskelijat voivat liittyä ylioppilaskunnan jäseniksi. Ylioppilaskunnan jäseninä kv-opiskelijat ovat oikeutettuja samoihin palveluihin ja alennuksiin kuin suomalaiset opiskelijat. Kaikki JYYn jäsenmaksun maksaneet voivat hankkia suomalaisen opiskelijakortin. Korttia näyttämällä he saavat suomalaisten opiskelijoiden tavoin YTHS:n palvelujen käyttöoikeuden, opiskelija-alennuksen opiskelijaruokaloissa, junissa ja kauko- ja paikallisliikenteen busseissa. Jyväskylän yliopistossa opiskelee yli 1200 ulkomaalaista opiskelijaa noin 90 eri maasta. Kv-opiskelijoiden osuus opiskelijoista on noin 8 prosenttia. Vuonna 2013 kirjoilla oli 429 vaihto-opiskelijaa, 327 tohtoriopiskelijaa ja 477 perustutkintoopiskelijaa (tutkintotavoitteena maisterin tutkinto). Suurimmat opiskelijoiden kansallisuusryhmät olivat Saksa, Venäjä, Kiina, Ranska ja Unkari. Tutkinto-opiskelijat Tutkinto-opiskelijoilla tarkoitetaan niitä ulkomaisia opiskelijoita, jotka hakevat Jyväskylän yliopistoon suorittamaan perus- tai jatkotutkintoa. Englanninkielisten maisteri- ja muiden koulutusohjelmien lisääntyminen on lisännyt myös kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrää Jyväskylän yliopistossa. Tutkinto-opiskelijat tulevat Suomeen yleensä vähintään kahdeksi vuodeksi, ja he elävät täällä tavallista opiskelijan arkea. Moni heistä haluaisi jäädä Suomeen opintojensa jälkeenkin. Vaihto-opiskelijat Vaihto-opiskelijat ovat opiskelijoita, jotka tulevat lyhyeksi aikaa (yleensä lukukaudeksi/lukuvuodeksi) opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon jonkin vaihto-ohjelman puitteissa. Usein kaikkien kansainvälisten opiskelijoiden ajatellaan virheellisesti olevan vaihto-opiskelijoita. Vierailevat opiskelijat Vieraileviksi opiskelijoiksi kutsutaan niitä opiskelijoita, jota hakevat yliopistoomme opiskelemaan enintään yhdeksi vuodeksi itsenäisesti, vaihto-ohjelmien ulkopuolelta. Jyväskylän yliopiston kansainväliset koulutusohjelmat ja englanninkieliset kurssit löytyvät osoitteesta: Kv-tutorointi JYY vastaa ulkomaalaisten opiskelijoiden tutoroinnista yhdessä yliopiston kv-palvelujen kanssa. Tutoreita haetaan joka syksy ja kevät. Valinta tehdään mm. kansainvälisen kokemuksen, motivaation ja järjestökokemuksen (esim. kv-valiokunnassa toimiminen) perusteella. Kielitaidoksi riittää hyvä englannin ja suomen kielen taito, mutta muu kielitaito katsotaan eduksi. Syksyn tutoriksi (haku keväällä) voi hakea kuka tahansa ja tutorit valitaan haastattelujen perusteella. Kevään tutoriksi (haku syksyllä) voivat hakea vain aiemmin kv-tutorina toimineet. Tutoreille järjestetään koulutus ja tehtävästä maksetaan palkkio. Tutorin tehtävänä on auttaa ulkomaalaista opiskelijaa sopeutumaan uuteen maahan, kaupunkiin ja yliopistoon. Tutor vastaanottaa opiskelijan ja saattaa hänet uuteen asuntoonsa, auttaa pankkitilin avaamisessa ja ilmoittautumisessa yliopistoon. Tutor vierailee tarvittaessa opiskelijan kanssa asukastoimistossa, omalla laitoksella, poliisilaitoksella jne. Kaukaa tulleet opiskelijat saattavat aluksi tarvita käytännön apua myös arkisissa asioissa, kuten kaupassa käynnissä. Yksi tutorin tärkeimmistä tehtävistä on toimia opiskelijan ensimmäisenä suomalaisena kontaktina ja siten linkkinä muihin suomalaisiin opiskelijoihin. Ainejärjestön kannattaa rohkaista jäseniään ryhtymään kv-tutoreiksi esimerkiksi tiedottamalla kv-tutorhausta tai järjestämällä infon aiheesta. Lisätietoa tutoroinnista: JYYn kv-sihteeri: Yliopiston nettisivut: opintopalvelut/intl/opiskelijalle/ kotikansainvalistyminen/tutorointi 10 Q Ainejärjestön opas kansainvälisyyteen Q JYY JYY Q Ainejärjestön opas kansainvälisyyteen Q 11

7 Suomalaisten opiskelijoiden 5kansainvälistyminen Kotikansainvälistyminen Kotikansainvälistymisellä tarkoitetaan sitä, ettei ulkomaille lähtö ole ainoa keino saada kansainvälisiä kokemuksia. Lähes kaikki ulkomailla opiskelun tai oleskelun edut ovat käden ulottuvilla Jyväskylässäkin. Kieli- ja viestintätaitoja sekä kulttuurienvälistä vuorovaikutusta voi harjoitella omista resursseista tai elämäntilanteesta riippumatta. Kotikansainvälistyminen lisää vuorovaikutusta suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden välillä ja tukee siten myös kansainvälisten opiskelijoiden sopeutumista Jyväskylän yliopistoon. Ainejärjestöt voivat osaltaan olla mukana kotikansainvälistymisen prosessissa. Tärkeintä on oivallus siitä, että kansainväliset opiskelijat ja henkilökunta luovat meille sellaisia potentiaalisia kansainvälistymisen mahdollisuuksia, jotka aiemmin olivat vain harvojen, ulkomaille lähtevien saatavilla. Ulkomaalaiset opiskelijat ja heidän tuomansa resurssit huomioidessaan ainejärjestöt ovat kotikansainvälistymisen ytimessä. Vaihto-opiskelu Kotikansainvälistymiseen on monia mahdollisuuksia, joista ainejärjestön kansainvälisen toiminnan järjestäminen on yksi. Kansainvälisiä kokemuksia osana omia opintoja saa opiskelemalla vieraskielisillä kursseilla tai suorittamalla Each One Teach One kurssin. EOTO-kurssi on kielikeskuksen koordinoima vapaamuotoinen opintojakso, jossa kaksi eri kieliä taitavaa opiskelijaa opettaa toisilleen hyvin osaamaansa kieltä, usein äidinkieltään, itse sopimassaan aikataulussa. Opintojen ulkopuolella kansainvälisiä mahdollisuuksia voi saada toimimalla tutorina ulkomaalaiselle opiskelijalle tai osallistumalla JYYn tai muiden järjestöjen kv-toimintaan. Lisätietoa kotikansainvälistymismahdollisuuksista Jyväskylän yliopistossa: opintopalvelut/intl/opiskelijalle/ kotikansainvalistyminen Lisätietoa kotikansainvälistymismahdollisuuksista ylioppilaskunnassa: Opiskelijavaihdon koordinointi ja vaihtomahdollisuuksista tiedottaminen on ensisijaisesti yliopiston tehtävä, mutta ainejärjestö voi omalta osaltaan kannustaa opiskelijoita harkitsemaan vaihtoon lähtöä. Lisäksi ainejärjestön on hyvä tarkkailla oman oppiaineen suhtautumista vaihtoon lähtöön ja vaihtoaikana suoritettujen opintojen tunnustamiseen osaksi tutkintoa. Vaihto-opinnot tulee sisällyttää opiskelijan HOPSiin. Ennen vaihtoon lähtöä tulee keskustella omalla laitoksella siitä, miten vaihdossa suoritettavaksi suunnitellut opinnot voi sijoittaa osaksi tutkintoa. Parhaassa tapauksessa laitos on solminut vaihtosopimuksia alalla kansainvälisesti korkeatasoista opetusta tarjoavien korkeakoulujen kanssa. Tällöin opintojen hyväksi lukemiseen ei pitäisi liittyä ongelmia. Ainejärjestö voi järjestää oppiaineen tai laitoksen kanssa kv-infotilaisuuksia, joissa opiskelijat kertovat vaihto-, harjoittelu- ja työkokemuksistaan ulkomailla. Parhaimmillaan ulkomainen opiskelujakso tuo lisäarvoa tutkintoon ja monipuolistaa opiskelumahdollisuuksia. Tuttuihin asioihin saa uudenlaisen näkökulman, kun niitä käsitellään toisessa korkeakoulussa eri lähtökohdista ja eri tavoin. Oleskelu vieraskielisessä ympäristössä kohentaa kielitaitoa. Ulkomailla opiskelu ei aina ole juhlaa, vaan siihen sisältyy tavallista arkea ja uusia haasteita. Selviytyminen kuitenkin tuo monelle onnistumisen elämyksiä ja tunteen siitä, että maailmalla pärjää. Jyväskylän yliopiston opiskelija voi hakea opiskelijavaihtoon seuraavien vaihto-ohjelmien/-sopimusten puitteissa: Erasmus, Nordlys, Nordplus, FIRST, kahdenvälinen vaihto ja ISEP. Työharjoittelu ulkomailla Opintoihin voi yhdistää ulkomailla suoritettujen vaihto-opintojen lisäksi myös työharjoittelun, joka on suoritettu ulkomailla. Harjoittelupaikan voi hankkia itsenäisesti tai jonkin harjoitteluohjelman kautta. Valmiiden paikkojen hakeminen on paljon helpompaa, mutta toisaalta niihin hakijoita on todella Erasmus ja Nordplus-ohjelmien osalta valintapäätöksen tekee laitos, jonka vaihtopaikka on kyseessä. Laitokset saattavat painottaa eri asioita valintaa tehdessään. Yliopiston kahdenvälisten vaihtojen sekä ISEP-, Nordlys- ja FIRST-ohjelmien osalta valintapäätökset tekee yliopiston opiskelijavaihdon valintatoimikunta. Yliopistolla on n. 300 kansainvälistä kumppaniyliopistoa, joista 260 sijaitsee Euroopassa. Vaihtoon tai työharjoitteluun lähtee vuodessa n. 500 opiskelijaa. JY:ssä kirjoilla oleva varsinainen opiskelija voi hakeutua opiskelemaan vaihtoohjelman kautta yliopistoihin, joiden kanssa yliopisto on solminut vaihtosopimuksen. Ulkomaisiin yliopistoihin voi hakeutua myös itsenäisesti, vaihto-ohjelmien ulkopuolelta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että opiskelija on itse vastuussa vaihdon käytännön järjestelyistä ja kustannuksista. Itsenäisesti vaihtoon lähtevät perustutkinto-opiskelijat voivat hakea rehtorin apurahaa, jolla voi kattaa osan vaihdon kustannuksista kuten matkakuluista ja lukukausimaksuista. Lisätietoa oman laitoksen kv-yhdyshenkilöltä ja osoitteesta: opintopalvelut/intl/opiskelijalle/ opiskelu_ulkomailla paljon. Tutkinnon osaksi hyväksyttävään harjoitteluun voi hakea rehtorin apurahaa, Erasmus-apurahaa tai Cimon itsenäisen harjoittelun apurahaa. Lisätietoa: opintopalvelut/intl/opiskelijalle/ harjoittelu 12 Q Ainejärjestön opas kansainvälisyyteen Q JYY JYY Q Ainejärjestön opas kansainvälisyyteen Q 13

8 6 Ainejärjestöjen mahdollisuudet kansainvälinen koulutuspolitiikka ja järjestöyhteistyö JYYn piirissä toimivat ainejärjestöt voivat etsiä myös omia kansainvälisiä kontakteja. Mahdollisia yhteistyötahoja voi löytyä ulkomaisten yliopistojen saman alan opiskelijayhdistyksistä. Suurimmalla osalla laitoksista on pitkiä vaihtosopimuksia sellaisten korkeakoulujen kanssa, joissa laitoksen oppiaineet ovat hyvin edustettuina. Näiden korkeakoulujen opiskelijat voisivat olla luontevia yhteistyökumppaneita suomalaisille ainejärjestöille. Molempiin suuntiin liikkuvat vaihto-opiskelijat ja laitosten henkilökunnan solmimat kontaktit voivat muodostaa pohjan esimerkiksi ekskursioille tai muulle yhteistyölle. Kansainvälisyyshankkeisiin on mahdollista hakea esimerkiksi EU-rahoitusta. Rahoitusmahdollisuuksista saa lisää tietoa Kansainvälisen henkilövaihdon keskus Cimosta. Lisätietoja: Ylioppilaskunnan ja SYL:n kansainväliset yhteistyötahot Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, kuten ainejärjestötkin, toimii pääasiassa paikallisesti. Suomen ylioppilaskuntien liiton SYL:n jäsenenä JYY on myös osa Euroopan laajuista opiskelijaliikettä. SYL on eurooppalaisten ylioppilaskuntien kattojärjestön, ESU:n (The European Students Union) jäsen. Suomi on toiminut ESU:ssa aktiivisesti. ESUn hallitukseen ja työryhmiin voivat pyrkiä mukaan aktiiviset opiskelijat eri maista. Kv-sihteeriltä saa lisää tietoa mahdollisuuksista osallistua ESU:n toimintaan. Suomalaisten yliopistojen ja opiskelijoiden arkeen vaikuttavat päätökset tehdään yhä enenevässä määrin Euroopan tasolla. Näin ollen ESU on koko ajan tärkeämpi osa kaikkien opiskelijoiden edunvalvontaa. Ylioppilaskunta pyrkii pysymään perillä Euroopan tasolla tapahtuvista koulutukseen liittyvistä asioista sekä saamaan opiskelijanäkökulman esille päätöksenteossa. ESU ESU:un kuului vuonna kansallista ylioppilaskuntien liittoa, jotka edustivat yli 11 miljoonaa opiskelijaa 39 eri maasta. SYL liittyi jäseneksi vuonna ESU pyrkii ajamaan eurooppalaisten korkeakouluopiskelijoiden koulutuksellisia, sosiaalisia, taloudellisia ja kulttuurisia etuja. ESU pyrkii edunvalvontatyössään vaikuttamaan erityisesti Euroopan unioniin, Euroopan neuvostoon ja Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:on. ESU keskittyy erityisesti liikkuvuuteen, opetuksen kaupallistumiseen, opetuksen laatuun ja yhteismitallisuuteen liittyviin kysymyksiin. Lisätietoja: NOM ENGLANNINKIELINEN ASIALISTAMALLI Pohjoismaisella tasolla toimii NOM eli Nordiskt Ordförandemöte, joka on perustettu NOM:lla ei ole virallista päätöksentekojärjestelmää, vaan päätökset tehdään konsensus-periaatteella. NOM:n tärkeimpiä teemoja ovat pohjoismaiden yhteistyö, Nordplus-ohjelma, kopo- ja sopo-asiat ja vaikuttaminen ESU:ssa. NOM kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja tapaamisten yhteydessä on usein seminaareja erilaisista ajankohtaisista asioista. NOM kokoontuu usein myös ennen ESU:n liittokokousta sopimaan yhteisistä kannoista. Pohjoismaiden ministerineuvosto tukee jonkin verran NOM:ia. Lisätietoja: (Name of the organisation) Agenda for meeting X/20XX (Date) (Time and location) 1. Opening of the meeting 2. Confirming the quorum and the validity of the meeting 3. Approving of the agenda 4. Approving of the minutes of the last meeting (5. Introduction round) 6. Notice issues 7. (Discussion topic add as many items as needed) X. Other possible errands X. The next meeting X. Closing the meeting 14 Q Ainejärjestön opas kansainvälisyyteen Q JYY JYY Q Ainejärjestön opas kansainvälisyyteen Q 15

9 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Kv-opiskelijat yliopistossamme Toukokuussa 2012 JY:ssa opiskeli 1117 ulkomaalaista opiskelijaa 92 eri maasta

Lisätiedot

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014 ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat Järjestökoulutus 11.2.2014 Keskustelun teemoja Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä?

Lisätiedot

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014 KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE Järjestökoulutus 12.2.2014 Koulutuksen sisältö Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä? Kvvastaavana

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina

Lisätiedot

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus JYYn järjestöseminaari 28.1.2017 Maisa Kolehmainen kv-valiokunnan puheenjohtaja Emmi Ahola JYYn hallituksen jäsen 2015 Keitä täällä on? JYYn kv-sektori 2017 Ágnes

Lisätiedot

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo Kansainvälistymismahdollisuudet Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo 12.10.2012 Miksi ulkomaille? Kielitaitoni koheni Sain haluamani kesätyöpaikan Pääsin kursseille, joita Jyväskylässä

Lisätiedot

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan info

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan info Kansainvälistymismahdollisuudet Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan info 1.9.2017 Yliopiston strategia 2015-2020 Kansainvälinen kampus tukee opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja antaa heille

Lisätiedot

Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään. Kv-kevätpäivät Sessio D5 13.5.2014

Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään. Kv-kevätpäivät Sessio D5 13.5.2014 Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään Kv-kevätpäivät Sessio D5 13.5.2014 1 Opintopolun aikainen kannustus kansainvälistymiseen Fukseille johdantokurssilla Kansainvälistyminen opiskeluaikana

Lisätiedot

Opiskelijavaihto ja ulkomainen työharjoittelu. Kansainväliset palvelut 26.9.2012

Opiskelijavaihto ja ulkomainen työharjoittelu. Kansainväliset palvelut 26.9.2012 Opiskelijavaihto ja ulkomainen työharjoittelu Kansainväliset palvelut 26.9.2012 Opiskelijavaihdon edellytykset 1 tutkinto-opinto-oikeus JY:ssa riittävät pohjaopinnot; vaihtoon lähtiessä tulee olla suoritettu

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / lokakuu 2014 Mira Pihlström Kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista

Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista Uudet opiskelijat/ Johdatus akateemisiin opintoihin 1op to 1.9.2011 Elämäni parhaimpia kokemuksia opiskelijan vaihtoraportista Uudet opiskelijat/ Johdatus akateemisiin opintoihin 1op To 1.9.2011 Kansainvälistymismahdollisuudet

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

Kansainvälisyys ei aina ole opiskelijavaihtoa

Kansainvälisyys ei aina ole opiskelijavaihtoa SIS Orientoivat opinnot 3 Kansainvälisyys opinnoissa Kirsi Tuominen 13.11.2015 Kansainvälisyys ei aina ole opiskelijavaihtoa Opiskelijavaihto tunnetuin kansainvälisyyden muoto En tiedä ketään joka valittelisi

Lisätiedot

Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa

Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa Kansainväliset palvelut www.jyu.fi/intl + Anna-Maria Strengell Kielten laitos Helmikuu 2015 Miksi maailmalle? syventämään oman alan tuntemusta ja laajentamaan

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Opinnot + kielitaito + kulttuurit + itsetuntemus + CV Vaihda maisemaa! Tietoa vaihto-opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla.

Opinnot + kielitaito + kulttuurit + itsetuntemus + CV Vaihda maisemaa! Tietoa vaihto-opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla. = Opinnot + kielitaito + kulttuurit + itsetuntemus + CV Vaihda maisemaa! Tietoa vaihto-opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla. 1. Vaihto-opiskelu Lähtö aikaisintaan ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen.

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Kansainvälisen opiskelijavaihdon saavutettavuus

Kansainvälisen opiskelijavaihdon saavutettavuus Kansainvälisen opiskelijavaihdon saavutettavuus Paula Pietilä, Turun yliopisto Sini Piippo, CIMO Hannu Puupponen, Jyväskylän yliopisto Kv-kevätpäivät Lahti 23.5.2012 klo 8:30-10:00 Kansainvälisen opiskelijavaihdon

Lisätiedot

ERASMUS-VAIHTOINFO lv. 2015-2016 vaihtoihin

ERASMUS-VAIHTOINFO lv. 2015-2016 vaihtoihin Vaihda maisemaa! -tapahtuma 22.1.2105 ERASMUS-VAIHTOINFO lv. 2015-2016 vaihtoihin OHJEITA VAIHTOON EUROOPPAAN HALUAVALLE KO102 Marita Puikkonen 22.1.2015 Vaihda maisemaa! ERASMUS+ Haluaisitko lähteä opiskelemaan

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Miksi maailmalle? Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa. syventämään oman alan tuntemusta ja laajentamaan omaa kurssivalikoimaa

Miksi maailmalle? Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa. syventämään oman alan tuntemusta ja laajentamaan omaa kurssivalikoimaa Miksi maailmalle? syventämään oman alan tuntemusta ja laajentamaan omaa kurssivalikoimaa kehittämään käytännön kielitaitoa Kansainvälistyminen Jyväskylän yliopistossa hankkimaan uusia ajattelutapoja ja

Lisätiedot

Erasmus-opiskelijavaihto ja -harjoittelu

Erasmus-opiskelijavaihto ja -harjoittelu Erasmus-opiskelijavaihto ja -harjoittelu Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III Mira Pihlström opintosihteeri (kansainväliset asiat) Erasmus-opiskelijavaihto yksiköllä yli 70

Lisätiedot

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2014 Maailmalle - nyt! Opiskelu ulkomailla 2 Ensin

Lisätiedot

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Työssäoppimisesta Kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin sisaltyy vähintaan 20 opintoviikkoa työssaoppimista. Työpaikoilla, aidossa työympäristössa tapahtuva

Lisätiedot

JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013. Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013. Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013 Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Liikuntatoiminta JYYssä Liikuntavastaavan tehtävät

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika. Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika. Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015 Mikä on suosikkipaikkasi Jyväskylässä? Jyväskylä on fuksin uusi koti Ihminen on onnellisempi,

Lisätiedot

VAIHTOON KTK

VAIHTOON KTK VAIHTOON 2016-2017 KTK 17.11.2015 Päivi Martin, International Coordinator paivi.martin@ulapland.fi MISTÄ ALOITAN? Tutustu tutkintorakenteeseesi ja opinto-oppaaseen Tarkista opintosuoritusotteesi: mitä

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / syyskuu 2016 Mira Pihlström kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015 Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015 Kuka voi lähteä vaihtoon? Vaihtoon voi lähteä kaikista kauppatieteiden kandidaatin ohjelman erikoistumisalueista

Lisätiedot

Maahanmuutto Opiskelu

Maahanmuutto Opiskelu - Yliopisto Haluaisin hakea yliopistoon. Kerrot, että haluat hakea yliopistoon Haluan hakea. Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan kandidaatin ohjelmaan jatko-opintoihin tohtorin ohjelmaan

Lisätiedot

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Toteutusaika 1.1.2011 31.12.2012 Rahoittajat Manner-Suomen ESR-ohjelma, (Etelä-Savon Ely-keskus) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset

Lisätiedot

liikkuvuus ja kielitaitotarpeet

liikkuvuus ja kielitaitotarpeet Korkeakoulujen kansainvälinen liikkuvuus ja kielitaitotarpeet Kv-kevätpäivät, Vaasa 10.5.2017 Riitta Pyykkö Sisältö Kielivarannon monipuolisuus ja kielitaitotarpeet -selvityshanke Kielivaranto: mikä siihen

Lisätiedot

Tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla

Tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla Tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla Laura Lalu (laura.lalu@uta.fi) Kansainvälisten asioiden koordinaattori Tampereen yliopisto/päätalo A120 22.1.2015 Ulkomailla opiskelun hyödyt Akateeminen hyöty Uusia

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

Erasmus-vaihto. Riitta Kataja, lähtevät opiskelijat Henna Rannanpää, saapuvat opiskelijat

Erasmus-vaihto. Riitta Kataja, lähtevät opiskelijat Henna Rannanpää, saapuvat opiskelijat Erasmus-vaihto Riitta Kataja, lähtevät opiskelijat Henna Rannanpää, saapuvat opiskelijat Riitta Kataja - koulutussuunnittelija - study.humanities@oulu.fi - huone KE217 (G2-ovi, 2 krs. Opintokatu), puh.

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun Opintoasiain päällikön päätös 1 (5) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun periaatteet ja apurahat perustutkintoopiskelijoiden ulkomaan opintoihin Vaihto-opiskelu Aalto-yliopiston insinööritieteiden

Lisätiedot

Tulokaskoulutus

Tulokaskoulutus Tulokaskoulutus 9.9.2009 Saapuvan vaihto-opiskelijan prosessi Sari Hyttinen Kansainväliset asiat Opiskelijastatus VAIHTO-OPISKELIJAT (exchange students) saapuvat seuraavien vaihto-ohjelmien tai - sopimusten

Lisätiedot

Kansainväliset opiskelijat Tampereen yliopistossa. Kaisa Kurki Kansainväliset asiat

Kansainväliset opiskelijat Tampereen yliopistossa. Kaisa Kurki Kansainväliset asiat Kansainväliset opiskelijat Tampereen yliopistossa Kaisa Kurki Kansainväliset asiat VAIHTO OPISKELIJAT (Exchange students) Saapuvat vaihto ohjelmien tai sopimusten kautta Yksiköiden hallinnoimat vaihdot:

Lisätiedot

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Kumi-instituutin syysseminaari, Nastopoli Nastola 10.11.2006 Tiina Pärnänen Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Kansainvälisen

Lisätiedot

Boost your future career! Study Life - Go Abroad!

Boost your future career! Study Life - Go Abroad! Boost your future career! Study Life - Go Abroad! Syksy 2017 Miksi tarvitsen kansainvälistä kokemusta? Vahvistut Eläminen vieraassa maassa ja kulttuurissa kasvattaa henkistä kanttiasi. Virkistyt Saat uusia

Lisätiedot

TTYY:n kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma 2016-2018

TTYY:n kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma 2016-2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Sisällys TTYY:n kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma 2016-2018 TTYY:n kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma 2016-2018... 1 Sisällys... 1 TTYY

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012

Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 27.1.2012 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja Kansainvälistä kokemusta

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön kehittämistä. Kansainvälisen

Lisätiedot

Kielelliset. linjaukset

Kielelliset. linjaukset Kielelliset linjaukset 1 1 Aaltoyliopiston kielelliset linjaukset Aalto-yliopiston kielelliset periaatteet Aallossa käytetään kolmea työkieltä: suomea, ruotsia ja englantia Kaikki voivat osallistua keskusteluun

Lisätiedot

Kansainvälisty kanssamme

Kansainvälisty kanssamme MAAILMA ON LÄHELLÄSI Kansainvälisty kanssamme Kansainvälisyys kuuluu kaikille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on ennakkoluuloton suunnannäyttäjä suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymisessä

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Ainejärjestöjen tiedotus ja viestintä Ainejärjestö yhdistää opiskelijoita ja välittää tietoa eri suuntiin. Sen kautta opiskelijat saavat tärkeää tietoa ja ainejärjestö

Lisätiedot

Vieraskielisen opetuksen kehittämissuunnitelma

Vieraskielisen opetuksen kehittämissuunnitelma Vieraskielisen opetuksen kehittämissuunnitelma 2004 2006 Teologinen tiedekunta teol. tdk 21.3.2005 D1 liite 2 1. Vieraskielisen opetuksen kehittämisen tausta 1.1. Helsingin yliopiston strategia Helsingin

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

146 27% % % % 100% 22% 75 25% 73 24% Kolmannen vuoden opiskelijat

146 27% % % % 100% 22% 75 25% 73 24% Kolmannen vuoden opiskelijat Tampereen yliopisto / Opintopalvelut 22.5.2012 Ulkomailla opiskelu ja harjoittelu,, &. Lopussa 2012 erilliskysymykset. Osallistuminen opiskeluun tai -harjoitteluun ulkomailla 180 11 2 146 27% 80 1 Olen

Lisätiedot

JYY Liikuntavastaavien koulutus 1.2.2014

JYY Liikuntavastaavien koulutus 1.2.2014 JYY Liikuntavastaavien koulutus 1.2.2014 Hallitusvastaava Silja Silvasti silja.silvasti@hallitus.jyy.fi Liikuntavaliokunnan puheenjohtaja Simo Korpela simo.m.korpela@student.jyu.fi Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Kahdella tuolilla vai kahden tuolin välissä? Koulutusyksikössä/tieteenalayksikössä työskentelevän kv-koordinaattorin työnkuva ja sen kehittäminen

Kahdella tuolilla vai kahden tuolin välissä? Koulutusyksikössä/tieteenalayksikössä työskentelevän kv-koordinaattorin työnkuva ja sen kehittäminen Kahdella tuolilla vai kahden tuolin välissä? Koulutusyksikössä/tieteenalayksikössä työskentelevän kv-koordinaattorin työnkuva ja sen kehittäminen Riitta Vihuri, TAMK, Liiketoiminta ja palvelut Terhi Nieminen,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut Kuka voi lähteä vaihtoon? Vaihtoon voi lähteä kaikista kauppatieteiden kandidaatin ohjelman erikoistumisalueista

Lisätiedot

Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta

Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta Esimerkkinä englanninkieliset koulutusohjelmat Anna Niemelä /Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs Mikä on Otus? Otuksen missio Korkeakoulujärjestelmää,

Lisätiedot

Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita?

Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita? Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita? Kansainvälisten asioiden päällikkö Kaisa Kurki Opetuksen kehittämispäällikkö Liisa Ahlava

Lisätiedot

Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus. Erkki Härkönen ja Anne Kumpula, 22.5.2013

Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus. Erkki Härkönen ja Anne Kumpula, 22.5.2013 Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus Erkki Härkönen ja Anne Kumpula, 22.5.2013 Työpajan rakenne Esittäytyminen Huomioita ja keskustelua kv-opiskelijoiden tilanteesta ja tarpeista sekä niihin vastaamaan

Lisätiedot

Opiskelemaan Saksaan. 19.5.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Saksan liittotasavallan suurlähetystö

Opiskelemaan Saksaan. 19.5.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Saksan liittotasavallan suurlähetystö Opiskelemaan Saksaan 19.5.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Saksan liittotasavallan suurlähetystö OPISKELEMAAN SAKSAAN 2 Saksa on suosittu kohdemaa perinteikäs yliopistomaa

Lisätiedot

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina 8.2.2011 8.2.2011 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja

Lisätiedot

MaA Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen asiantuntija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

MaA Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen asiantuntija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta MaA103 1.12.2015 Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen asiantuntija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Hallinnon opiskelijaedustaja (halloped). Kaikkien kausi alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2017 Jokaisella

Lisätiedot

TTYY:n kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma 2012-2015

TTYY:n kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma 2012-2015 TTYY:n kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma 2012-2015 Sisällys TTYY:n kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma 2012-2015... 1 Sisällys... 1 TTYY ja toiminnan tavoitteet... 2 Määritelmät... 2 Edunvalvonnalliset

Lisätiedot

1. Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liiton ja International Association of Dental Students:n koordinoiman vaihto-ohjelman esittely

1. Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liiton ja International Association of Dental Students:n koordinoiman vaihto-ohjelman esittely HAKUOPAS KANSAINVÄLISEEN VAIHTOON 2015 1. Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liiton ja International Association of Dental Students:n koordinoiman vaihto-ohjelman esittely Suomen Hammaslääketieteen

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön kehittämistä. Kansainvälisen

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON POHJOLAAN

OPISKELIJAVAIHTOON POHJOLAAN OPISKELIJAVAIHTOON POHJOLAAN VAIHTOEHTONA POHJOLA ALTERNATIV NORDEN 14.11.2014 HEIDI ILOMÄKI & LARS BÄCKMAN Kansainvälisen vaihdon palvelut MIKSI LÄHTISIN? Kielitaito Ulkomaankokemus Itsenäistyminen Uusia

Lisätiedot

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Halloped-koulutus Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Koulutuksen sisältö 1) Nopeat perusteet yliopiston hallinnosta 2) Edunvalvonnan perusteita 3) Halloped-keissejä Yliopiston

Lisätiedot

Kansainvälinen työharjoittelu. Kansainvälisty. kätevästi palkkaamalla. harjoittelija

Kansainvälinen työharjoittelu. Kansainvälisty. kätevästi palkkaamalla. harjoittelija Kansainvälinen työharjoittelu Kansainvälisty kätevästi palkkaamalla ulkomainen harjoittelija Hyvä työnantaja! CIMO järjestää yhdessä oppilaitosten, opiskelijajärjestöjen ja työhallinnon kanssa ulkomaisille

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ERASMUS KOULUISSA Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kouluun? Erasmus kouluissa Erasmus

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

ULKOMAILLE? Why not Perché no Por que no Pourquoi pas Warum nicht Varför inte Почему нет

ULKOMAILLE? Why not Perché no Por que no Pourquoi pas Warum nicht Varför inte Почему нет ULKOMAILLE? Why not Perché no Por que no Pourquoi pas Warum nicht Varför inte Почему нет SISÄLLYS Elä, näe ja kansainvälisty 3 OPISKELIJAVAIHTO Kuka voi lähteä opiskelijavaihtoon? 5 Vaihtoaika ja -ajankohta

Lisätiedot

UEF Cross-Border Network

UEF Cross-Border Network FIRST-koordinaattorikokous CIMO 21.11.2011 FIRST-verkoston kokemuksia yhteistyöstä: UEF Cross-Border Network Merja Kuokkanen/Itä-Suomen yliopisto Verkoston toimijat Koordinaattori 1.1.2010 alkaen Itä-Suomen

Lisätiedot

Viestintä ja vaikuttaminen

Viestintä ja vaikuttaminen Viestintä ja vaikuttaminen Joachim Kratochvil, Anne Soinsaari ja Virve Valtonen 3.4.2013 Viestintä opiskelija-aktiivien kesken Vaihtakaa ryhmissä kokemuksia siitä, kuinka yksikkönne opiskelija-aktiivit

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys ulkomaalaisten opiskelijoiden integroinnissa

Asiakaslähtöisyys ulkomaalaisten opiskelijoiden integroinnissa Asiakaslähtöisyys ulkomaalaisten opiskelijoiden integroinnissa Session tavoite: - Esitellä HY:n lanseeraama asiakasystävällinen tervetulomalli ulkomaalaisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille -Pohtia

Lisätiedot

Kopo-koulutus. 8.2.2011 Mikko Punkari & Joachim Kratochvil Hallituksen korkeakoulupoliittiset vastaavat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Kopo-koulutus. 8.2.2011 Mikko Punkari & Joachim Kratochvil Hallituksen korkeakoulupoliittiset vastaavat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Kopo-koulutus 8.2.2011 Mikko Punkari & Joachim Kratochvil Hallituksen korkeakoulupoliittiset vastaavat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Mikä on kopo-vastaava? Kopo valvoo, että opiskelijan oikeudet

Lisätiedot

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet 1 (6) Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa myöntämällä apurahoja opiskelijavaihtoon

Lisätiedot

Kopokoulutus (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1.2.2014

Kopokoulutus (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1.2.2014 Kopokoulutus (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1.2.2014 Tervetuloa koulutuspolitiikan ihmeellisille vesille! Sisältö Osa I Verkko, johon olet takertunut Osa II Kopon

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

OPH:n palvelutarjonta korkeakoulujen kansainvälistymiseen. Study in Finland Maailmalle.net Studyinfo Tutkintojen tunnustaminen

OPH:n palvelutarjonta korkeakoulujen kansainvälistymiseen. Study in Finland Maailmalle.net Studyinfo Tutkintojen tunnustaminen OPH:n palvelutarjonta korkeakoulujen kansainvälistymiseen Study in Finland Maailmalle.net Studyinfo Tutkintojen tunnustaminen Yleistä tietoa ulkomaisille hakijoille korkeakouluopinnoista Suomessa Kandi-,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuonna 2015 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ EDISTÄVIEN TOIMENPITEIDEN LOPPURAPORTTI LUOVUTETTU REHTORI MATTI MANNISELLE VALMISTELURYHMÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

KANSAINVÄLISYYTTÄ EDISTÄVIEN TOIMENPITEIDEN LOPPURAPORTTI LUOVUTETTU REHTORI MATTI MANNISELLE VALMISTELURYHMÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KANSAINVÄLISYYTTÄ EDISTÄVIEN TOIMENPITEIDEN VALMISTELURYHMÄ LOPPURAPORTTI LUOVUTETTU REHTORI MATTI MANNISELLE 16.1.2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS Johdanto... 1 1 Valmisteluryhmän toiminta... 2 1.1

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Tampereen yliopisto 31.1.2014 Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen sihteeri Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

Tampereen yliopisto 31.1.2014 Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen sihteeri Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tampereen yliopisto 31.1.2014 Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen sihteeri Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Ainejärjestöt opiskelijoiden edunvalvojina: - Ensisijaisesti oma yksikkö, yhteistyössä

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Numerot otsikoiden edessä tarkoitaa prioriteettiä 1 = tärkeä, 2 = melko tärkeä Edunvalvonta 1 Luodaan METKAlle poliittinen ohjelma

Lisätiedot

VAIHTO-INFO. Minna Nousiainen, International Coordinator Kasvatustieteiden tiedekunta

VAIHTO-INFO. Minna Nousiainen, International Coordinator Kasvatustieteiden tiedekunta VAIHTO-INFO Minna Nousiainen, International Coordinator minna.nousiainen@ulapland.fi Kasvatustieteiden tiedekunta MISTÄ ALOITAN? Tutustu tutkintorakenteeseesi ja opinto-oppaaseen Tarkista opintosuoritusotteesi:

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot

Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012

Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012 Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012 Yliopiston hallinto Yliopiston ylin johto Monijäsenisiä hallintoelimiä Päättäviä toimielimiä

Lisätiedot

I KOKO YLIOPISTOYHTEISÖÄ KOSKEVAT KRIITTISET EDELLYTYSTEKIJÄT

I KOKO YLIOPISTOYHTEISÖÄ KOSKEVAT KRIITTISET EDELLYTYSTEKIJÄT LIITE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KANSAINVÄLISEN KAMPUKSEN KRIITTISET MENESTYS- JA EDELLYTYSTEKIJÄT JA NIIDEN TOTEUTUS I KOKO YLIOPISTOYHTEISÖÄ KOSKEVAT KRIITTISET EDELLYTYSTEKIJÄT 1. Kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään: tutkittua tietoa ja toimivia ratkaisuja

Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään: tutkittua tietoa ja toimivia ratkaisuja Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään: tutkittua tietoa ja toimivia ratkaisuja KV-KEVÄTPÄIVÄT 2014 Study Life Go Abroad kv-viestintä kampanja > lähtökohdat ja tavoitteet > konkreettiset toimet/

Lisätiedot

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN Timo Virtanen - koulutuspoliittinen vastaava 2016 Tampereen Tradenomiopiskelijat ry Abstract in english This document lays out the agenda of educational

Lisätiedot

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016 www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus ohjelma Koostuu seuraavista alaohjelmista: Nordplus Junior Nordplus Korkeakoulutus Nordplus Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Opiskelemaan Venäjälle

Opiskelemaan Venäjälle Opiskelemaan Venäjälle infotilaisuus 20.10.2011 klo 15:00-17:00 Puhujina: Veronika Koltunova Pietarin valtionyliopiston kansainväliseltä osastolta kertoo opiskelusta lähinnä Pietarin valtionyliopistossa.

Lisätiedot