Teekkaritoiminta vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015"

Transkriptio

1 Teekkaritoiminta vuosille Sisällysluettelo Teekkaritoiminta vuosille Johdanto Yleistä... 4 Jäsenistö... 4 Edustajisto... 4 Hallitus... 4 Sihteeristö TTYY:n tarkoitus, arvot ja teesit TTYY:n arvot... 5 Yhteisöllisyys... 5 Pitkäjänteisyys... 5 Rehtiys... 5 Tekemällä oppii TTYY:n teesit... 6 Hyvinvoiva opiskelija... 6 Kehittyvä koulutus... 6 Antoisa teekkarielämä... 6 Hyödylliset palvelut... 6 Toimiva hallinto Hallinto Palkat ja palkkiot... 6 Palkkioperusteet ja palkkiot... 7 Palkkausperusteet ja palkat Talous Jäsenmaksut Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Varainhankinta ja yritysyhteistyö Koulutuspoliittinen edunvalvonta Normaali toiminta... 8 Hallinnon opiskelijaedustajat Tutorointi Sosiaalipoliittinen edunvalvonta Normaali toiminta Alueellinen vaikuttaminen Kansainvälinen toiminta... 9 Sivu 1/14

2 Normaali toiminta... 9 Ulkomaisten opiskelijoiden sopeuttaminen suomalaiseen opiskelijakulttuuriin Suomalaisten opiskelijoiden kansainvälistäminen Kulttuuritoiminta Normaali toiminta Järjestötoiminta Normaali toiminta TTYY:n toiminta filiaaleissa Viestintä Normaali toiminta Jäsenpalvelut Normaali toiminta Teekkarisauna Mörrimöykky Liikunta Normaali toiminta Liitteet Liite Voimassa Hyväksyjä Hyväksytty A. Ylioppilaskunnan uusi palkkausjärjestelmä Toistaiseksi Hallitus B. Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Edustajisto / C. Yritysyhteistyösuunnitelma Hallitus D. Suunnitelma opintotoimikunnista Hallitus E. Yhdenvertaisuussuunnitelma Hallitus / F. Kunnallispoliittinen ohjelma Sivu 2/14

3 Ryhmä Toukokuu G. Kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma Hallitus / H. Viestintäsuunnitelma Hallitus / Lyhenteet Sivu 3/14

4 Teekkaritoiminta vuosille Johdanto Tämän suunnitelman taustalla on ajatukset useiden vuosien takaa siitä, että myös tamperelaisten teekkareiden olisi hyvä suunnitella toimintaansa pidemmälle aikavälille. Dokumentin taustalla on vuosien työ, useita hallituksia, monia keskusteluja niin edustajiston, talousvaliokunnan kuin hallitustenkin kesken. Osittain tätä dokumenttia voi verrata strategiaan, vaikka suoranaisesti se ei sitä kuitenkaan ole. Tämä suunnitelma kuvaa tamperelaista teekkaritoimintaa Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnassa. Dokumentin tavoitteena on kuvata taloudellisia tavoitteitamme, ennustaa jäsenmaksun kehittymistä ja suunnitella ylioppilaskunnan toimintaa lähivuosiksi. Edellisten lisäksi tavoitteena on myös päästä eroon 30-sivuisesta talousarvion sanallisista perusteista, joka on aiemmin hyväksytty vuosittain talousarvion hyväksyvässä edustajiston kokouksessa, budjettiedarissa. Tämän dokumentin myötä budjettiedarissa tullaan hyväksymään talousarvion lisäksi ainoastaan tulevan vuoden projektit. Tämä dokumentti on hyväksytty vuosille , koska se on ensimmäinen laatuaan. Seuraava dokumentti on tarkoitus hyväksyä viideksi vuodeksi kerrallaan. Liitteiden kohdalla käytäntö vaihtelee liitteissä kerrotulla tavalla. Dokumentti sisältää kuvauksen normaalista toiminnasta, joka on ollut muuttumatonta jo useamman vuoden. Tämän lisäksi dokumentissa käsitellään muutoksia, joiden tiedetään olevan ajankohtaisia lähivuosina. Dokumentti tulee automaattisesti edustajiston käsitteltäväksi sen viimeisen hyväksymisvuoden keväällä keskusteluasiana ja syksyllä budjettiedarissa päätösasiana. Tämä dokumentti on hyväksytty edustajiston kokouksessa 8/ Yleistä Jäsenistö Ylioppilaskunnan jäseniä ovat kaikki Tampereen teknillisessä yliopistossa perustutkintoaan suorittavat opiskelijat ja lisäksi vapaaehtoisen jäsenmaksun maksaneet Tampereen teknillisessä yliopistossa opiskelevat jatko-opiskelijat. Taulukko 1: Jäsenmäärän kehittyminen ja arvio (tilanne vuosittain 1.10.) Perusopiskelija Jatko-opiskelija Edustajisto Ylioppilaskunnan korkeinta päätäntävaltaa käyttää 35-henkinen edustajisto. Edustajisto valitaan kahden vuoden välein edustajistovaaleilla. Tämän suunnitelman voimassaoloaikana edustajistovaalit järjestetään vuosina 2013 ja Edustajiston päätöksenteon tukena on talous-, hallinto- ja kunniavaliokuntien erityistietämys ja -osaaminen. Hallitus Ylioppilaskunnalla on sääntöjen mukaan edustajiston valitsema, henkinen hallitus (27, 1 momentti). Hallitus jakaa toimialueet ja tehtävät keskenään parhaaksi katsomallaan tavalla. Sivu 4/14

5 Sihteeristö Ylioppilaskunnassa on vakinaisia toimihenkilöitä hallituksen sopivaksi katsomiin tehtäviin. Lisäksi on mahdollista palkata projektisihteereitä erillisiin projekteihin. Ylioppilaskunnalla on siviilipalvelusrekisterin mukaan oikeus ottaa siviilipalvelushenkilö. Sihteeristön esimiehenä toimii pääsihteeri, jonka hallitus ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan valitsee. Muut toimihenkiöt ja toimenkuvat päättää hallitus edustajiston osoittamien määrärahojen puitteissa. (32, 5) Vuonna 2012 ylioppilaskunnan sihteeristöön kuuluvat: pääsihteeri, työaika 100 % toimistosihteeri, työaika 100 %, lomautettuna 2 kk kesällä sivari, työaika 100 % koulutuspoliittinen sihteeri, työaika 75 %, työsopimus voimassa 10 kk vuodesta sosiaalipoliittinen sihteeri, työaika 75 %, työsopimus voimassa 10 kk vuodesta tiedotus- ja järjestösihteeri, työaika 75 %, työsopimus voimassa 10 kk vuodesta saunaisäntä, saunailtakohtainen korvaus / tuntityö ATK-sihteeri, tuntityö projektisihteerit (esimerkiksi wappu, vuosijuhla, yritysyhteistyö, asuntomessut) 3. TTYY:n tarkoitus, arvot ja teesit Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. (Yliopistolaki 41) 3.1 TTYY:n arvot Yhteisöllisyys Hervannan sydämessä sijaitseva yliopisto muodostaa ainutlaatuisen yhteisön. Monipuoliset aktiiviset kerhot tarjoavat meille mahdollisuuden osallistumiseen ja opiskeluajasta nauttimiseen. Teekkareina tuemme toisiamme ja yhdessä uskallamme kohdata vaikeatkin asiat pilke silmäkulmassa. Pitkäjänteisyys Ylioppilaskuntamme toimii johdonmukaisesti ja linjakkaasti saavuttaakseen päämääränsä. Uskallamme rohkeasti seisoa mielipiteidemme takana. Kunnioitamme perinteitä, opimme menneistä ja arvostamme aiempien teekkaripolvien kokemuksia. Olemme luotettava ja arvostettu yhteistyökumppani. Rehtiys Suoraselkäisyys asioiden hoitamisessa on toiminnan peruspilari. Tehtävien hoitamisessa korostuvat asiallisuus ja oikeudenmukaisuus. Kerromme avoimesti tavoitteistamme jäsenistömme edunvalvonnassa. Tekemällä oppii Jäsenistössämme korostuu halu puuhastella monenlaisten asioiden parissa. Uskallamme kokeilla uutta ja tarttua haasteisiin. Emme pelkää virheitä vaan otamme niistä opiksemme. Ylioppilaskunta on kasvualusta tulevaisuuden ammattilaisille. Sivu 5/14

6 TTYY:n teesit Hyvinvoiva opiskelija Ylioppilaskunta koostuu opiskelijoista. Opiskelijan hyvinvointi rakentuu monista osasista, joiden eteen on tehtävä jatkuvasti työtä. Asuminen, opintotuki, ruokailu, terveyspalvelut ja mahdollisuus hyvään opiskeluympäristöön ovat opiskelukyvyn tukipilareita, eikä niiden laadusta voida tinkiä. Ylioppilaskunta näkee opiskelijan hyvinvoinnin kokonaisuutena, ei yksittäisinä asioina. Mieleltään hyvinvoiva opiskelija jaksaa opiskella ja on valmis työelämän haasteisiin. Kehittyvä koulutus Yliopiston tehtävänä on tarjota ylintä tekniikan alan koulutusta. Ylioppilaskunta tarjoaa opiskelijan näkökulman opetukseen ja huolehtii siten koulutuksen tasosta ja sen kehittymisestä. Opiskelijalla on mahdollisuus kouluttautua selkeässä järjestelmässä, joka tukee hyvin hänen erilaisia opiskeluvaiheitaan. Opiskelija voi olla varma, että hänelle tarjottava opetus antaa hyvän pohjan tulevaisuuden työmaailmaan. Antoisa teekkarielämä Opiskeluaika on elämän parasta aikaa. Teekkarielämä tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuksia saada vastapainoa opiskeluun. Ylioppilaskunnan tehtävänä on tarjota erilaista toimintaa, joka yhdistää ihmiset toisiinsa ja samalla tarjoaa yhteisön jäsenille mahdollisuuden tukea toinen toisiaan. Teekkarielämässä vaalitaan perinteitä, laulua sekä jäynäkulttuuria ja teekkari kantaa ylpeänä teekkarilakkiaan ja sen mukanaan tuomaa vastuuta. Hyödylliset palvelut Ylioppilaskunta tarjoaa jäsenilleen tukea heidän jokapäiväisessä elämässään. Yhtiöosakkuuksiensa ja äänivaltansa kautta se vaikuttaa muun muassa edullisen ja laadukkaan ruokailun ja asumisen kehittämiseen. Ylioppilaskunnan toimistosta saatavia palveluita kehitetään tarpeen mukaisesti. Teekkarisauna tarjoaa jäsenistölle oivan mahdollisuuden toistensa tapaamiseen ja elämyksellisiin tapahtumiin. Toimiva hallinto Ylioppilaskunnan henkilöstö ylläpitää jatkuvaa toimintaa, ja sillä on riittävät resurssit ja into palvella jäseniään ja toteuttaa ylioppilaskunnan tehtävää. Ylioppilaskunta hyödyntää laajasti verkostoaan ja sen mukanaan tuomaa kokemusta ja ammattitaitoa. Toimiva hallinto mahdollistaa selkeän ja osallistuvan päätöksenteon. 4. Hallinto Hallinto vastaa siitä, että ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen päätökset tulevat toteutettua sekä ylioppilaskunnan lakisääteiset velvollisuudet hoidettua. Ylioppilaskunnan hallinnosta vastaa pääsihteeri yhdessä hallituksen puheenjohtajan ja talousvastaavan kanssa. 4.1 Palkat ja palkkiot TTYY:n edustajisto vahvistaa vuosittain talousarvion yhteydessä ylioppilaskunnan palkkioiden ja palkkojen perusteet. Ylioppilaskunnan perusteet palkoille ja palkkioille noudattavat aiempien vuosien maltillista linjaa. Ylioppilaskunnan palkkahallinnosta, laskutuksesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistelusta vastaa ulkopuolinen palveluntarjoaja yhdessä hallituksen talousvastaavan ja pääsihteerin kanssa. Sivu 6/14

7 Palkkioperusteet ja palkkiot Ylioppilaskunnan hallitukselle maksetaan kokouspalkkiota, jotta hallituksen jäsenet voivat keskittyä hallitustyöskentelyyn ilman toimeentulohuolia. Taulukko 2: Hallituspalkkioiden historia ja kehittyminen Puheenjohtaja 905 e/kk 905 e/kk 905 e/kk 905/945 e/kk 945 e/kk 945 e/kk 995 e/kk Hallituksen jäsen 555 e/kk 555 e/kk 555 e/kk 555/580 e/kk 580 e/kk 580 e/kk 625 e/kk Palkkausperusteet ja palkat Ylioppilaskunnan työntekijöiden palkkausperusteita on pyritty vuosien saatossa yhtenäistämään. Hyvin laaditut palkkausperusteet antavat mahdollisuuden arvioida toimintaa kriittisesti sekä luovat edellytykset toimivaan henkilöstöpolitiikkaan ylioppilaskunnassa. Palkkausta suunniteltaessa on pyritty ottamaan huomioon mm. tehtävän vastuullisuus ja työn vaatima erityisosaaminen. Ylioppilaskunnalla on käytössä oma palkkausjärjestelmä (YUP). Tulevaisuudessa ylioppilaskunta noudattaa palkanmaksussaan Ylioppilaskuntien työntekijät ry:n ja työnantajapuolen yhdessä laatimaa työehtosopimusta. Lyhytaikaisissa työsuhteissa ylioppilaskunnassa voidaan käyttää työvoimaa erillisellä tuntipalkalla, mikäli työtehtäviä ei muuten pystytä järjestämään. Tuntipalkan suuruus määräytyy tehtävän vaativuustason mukaan. Tuntipalkat määräytyvät em. työehtosopimuksen mukaisesti. 5. Talous 5.1 Jäsenmaksut Ylioppilaskunnan jäsenmaksu sisältää perustutkinto-opiskelijoille pakollisen YTHSmaksun. Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksu ei sisällä YTHS-maksua, sillä jatko-opiskelijat eivät kuulu YTHS:n palveluiden piiriin. TTYY:n jäsenmaksu sisältää SYL:n jäsenmaksun, joka sisältää osana OLL:n jäsenmaksun. YTHS:n ja SYL:n jäsenmaksut ovat läpikulkueriä, joten ylioppilaskunta reagoi niiden muutoksiin vastaavasti. Jäsenmaksun suorittamisen yhteydessä opiskelija voi maksaa myös vapaaehtoisia maksuja. Tällaisiin maksuihin kuului 2012 kiltamaksu ja SYL:n kehitysyhteistyömaksu. Kiltamaksun suuruudesta tehdään neuvoa-antava päätös kiltaneuvostossa. Päätökseen sitoutuvien kiltojen jäsenmaksu voidaan periä vapaaehtoisena maksuna ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä. Taulukko 3: Jäsenmaksut ja sen sisältämät maksut , sekä suunnitelma vuosille Jäsenmaksu Perusopiskelija 89,00 91,00 94,20 96,60 97,50 97,60 99,20 Jatko-opiskelija 25,20 25,20 26,35 27,75 30,00 30,60 31,20 YTHS-maksu 40,00 42,00 42,00 44,00 45,00 45,00 45,00 SYL:n jäsenmaksu 4,80 4,90 4,90 5,10 5,20 5,30 5,50 OLL:n jäsenmaksu 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0, Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma TTYY noudattaa vuonna 2012 laadittua keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaa, joka on tämän dokumentin liitteenä. Sivu 7/14

8 Varainhankinta ja yritysyhteistyö Ylioppilaskunta aloitti konkreettiset toimet varainhankinnan ja yritysyhteistyön parantemiseksi palkkaamalla kaksi yritysyhteistyö projektisihteeriä vuonna 2012, minkä seurauksena ylioppilaskunta laati yritysyhteistyösuunnitelman, joka on tämän dokumentin liitteenä. 6. Koulutuspoliittinen edunvalvonta 6.1 Normaali toiminta Ylioppilaskunnan tavoitteena on saada aikaan laaja-alaista keskustelua koulutuspoliitiikan tulevaisuuden näkymistä ja niihin vaikuttamisesta jäsenistön, ylioppilaskuntatoimijoiden, hallinnon opiskelijaedustajien ja yliopiston hallintohenkilökunnan kesken. Ylioppilaskunta järjestää keskustelutilaisuuksia sekä säännöllisiä tapaamisia eri toimijaryhmille vaikuttamistyön tueksi. Esimerkkejä näistä ovat koulutuspoliittinen- ja jatkoopiskelijajaosto, halloped-kahvit sekä koulutuspoliittisen sektorin ja dekaanien tapaamiset. Jaostotoimintaa kehitetään houkuttelevammaksi ja aktiivisemmaksi luomalla toimintaan reilu ilmapiiri ja hyödyntämällä jaostoja opetuksen kehittämisessä. Ylioppilaskunta osallistuu aktiivisesti koulutuksen kehittämiseen ja laadunvalvontaan sekä yliopiston opiskeluympäristön ja -järjestelmien kehittämiseen erilaisissa työryhmissä. Ylioppilaskunta pitää huolen, että tekniikan alan koulutuksen asema säilyy vahvana ja sen erityisluonne tiedostetaan sekä otetaan huomioon päätöksenteossa valtakunnallisesti. Ylioppilaskunta tarkkailee ja ottaa tarvittaessa kantaa valtakunnallisiin kysymyksiin ja pitää opiskelijat tietoisena yliopistolla tapahtuvista koulutuspoliittisista muutoksista ja kehitystyöstä. Ylioppilaskunta pitää huolen, että opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa tutkintonsa opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa tavoiteajassa. Ylioppilaskunta käy keskustelua eri toimijoiden kanssa tekniikan alan työllisyydestä sekä jäsentensä työmahdollisuuksista. Ylioppilaskunta huomioi työelämäpoliittiset linjaukset, toimii TTYY:n opiskelijoiden edunvalvojana ja tarkastelee asiaa erityisesti tekniikan alan erityiskysymysten näkökulmasta. Ylioppilaskunta valitsee vuosittain opetushenkilökunnan keskuudesta Hyvän Luennoitsijan sekä ehdottaa Hyvää opettajaa Tekniikan edistämissäätiö TES:lle. Ylioppilaskunta kannustaa myös kiltoja huomioimaan oman koulutusalansa luennoitsijoita. Hallinnon opiskelijaedustajat Ylioppilaskunta nimittää tai ehdottaa opiskelijajäsenet kaikkiin yliopiston virallisiin toimielimiin ja työryhmiin sekä varmistaa, että opiskelijat ovat kaikkialla päätöksenteossa ja valmisteluissa mukana. Ylioppilaskunta kannustaa opiskelijoita aktiivisuuteen ja tukee opiskelijaedustajia toimielimissä toimimisessa. Ylioppilaskunta järjestää kaksi kertaa vuodessa hallinnon opiskelijaedustajien täydennyshaun. Ylioppilaskunta motivoi ja kannustaa opetushenkilökuntaa kehittämään opetustaan ja parantamaan vuorovaikutustaan opiskelijoiden kanssa. Koulutuspoliittinen sektori on laatinut koulutuspoliittiseen edunvalvontaan painottuvan opintotoimikuntasuunnitelman, joka on tämän dokumentin liitteenä. 6.2 Tutorointi Ylioppilaskunta tekee yhteistyötä TTY:n opiskelijapalveluiden, kv-yksikön ja tutkintoohjelmien suunnittelijoiden kanssa tutoroinnin järjestämiseksi ja uusien tutoreiden kouluttamiseksi. Koulutustilaisuudet ovat mahdollisuuksien mukaan yhteisiä niin suomalaisten kuin kansainvälisten opiskelijoiden tutoreille. Tutoreiden koulutuksissa otetaan huo- Sivu 8/14

9 mioon tutoreiden mahdollisuus vaikuttaa fukseihin, jotta mahdollisimman moni fuksi suorittaisi ainakin 55 opintopistettä vuodessa. 7. Sosiaalipoliittinen edunvalvonta 7.1 Normaali toiminta Ylioppilaskunta valvoo opiskelijan etua myös suoraan opintojen järjestämiseen liittymättömien asioiden, kuten terveyden, asumisen, toimeentulon ja yhdenvertaisuuden osalta. Ylioppilaskunta vaikuttaa lausunnoilla ja esittämillään kommenteilla sidosryhmiensä toimintaan, ja tällä tavoin valvoo sekä nykyisten että tulevien opiskelijoiden etua. Ylioppilaskunta tarkkailee sosiaalipolitiikassa niin valtakunnallisesti kuin paikallisella tasolla tapahtuvia muutoksia, ja osallistuu niistä käytävään keskusteluun. Kampusalueella opiskelijoiden hyvinvointia edistetään ja ylläpidetään mm. erilaisten luentojen, tempausten ja hyvinvointitapahtumien avulla. Sosiaalipoliittinen jaosto toimii aktiivisena keskusteluympäristönä ja vaikuttajana asioiden valmistelussa. Ylioppilaskunta osallistuu YTHS:n toiminnan kehittämiseen Tampereella ja valtakunnallisesti. TTYY huomioi vaikutustyössään erilaisissa elämäntilanteissa olevat opiskelijat. Ylioppilaskunta toimii yhteistyössä opiskelija-asuntoja tarjoavien yhteisöjen kanssa, ja vaikuttaa erityisesti TOAS:n päätöksenteossa. Syksyisin TTYY valvoo hätämajoituksen järjestämistä yhdessä muiden Tampereen ylioppilas ja opiskelijakuntien kanssa. Opintotukijärjestelmän ollessa jatkuvan muutospaineen alla on erittäin tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä opintukitoimiston kanssa ja seurata, kuinka tilanne opiskelijoidemme kohdalla kehittyy. TTYY:n edustajat toimivat TTY:n opintotukilautakunnassa. TTYY:n yhdenvertaisuussuunnitelma linjaa yhdenvertaistumiseen tähtäävää työtä vuosina Suunnitelmaa tarkastellaan vuosittain ja päivitetään tarvittaessa, viimeistään vuonna Ylioppilaskunta seuraa yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien toteutumista ja niiden vaikutuksia. Suunnitelma on tämän dokumentin liitteenä. 7.2 Alueellinen vaikuttaminen TTYY toimii aktiivisesti Tampereen ylioppilas- ja opiskelijakuntien kunnallispoliittisessa työryhmässä, Ryhmä :ssa. Ryhmä tapaa säännöllisesti valtuustoryhmiä ja Tampereen kaupungin hallintoa, sekä tekee muuta vaikutustyötä kaupungin suuntaan. Ylioppilaskunta seuraa erityisesti Ryhmä :n laatimaan kunnallispoliittiseen ohjelmaan kirjattuja tavoitteita ja pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan niiden toteutumiseen. Työryhmän asema tukiryhmänä tamperelaiselle päätöksenteolle vakinaistetaan Tampereen kaupungin opiskelijoiden neuvottelukuntana. TTYY toimii Kaakkois-Tampereen aluetoimikunnassa eli Kaakkois-Alvarissa tuoden opiskelijoiden näkemyksen keskusteluun. Ylioppilaskunta osallistuu myös lyhytaikaisempiin alueellisen kehittämisen hankkeisiin, kuten Suomen Setlementti ry:n Uusi paikallisuus hanke vuosina Kansainvälinen toiminta 8.1 Normaali toiminta Kansainvälisen edunvalvonnan tarkoituksena on lisätä jäsenten kansainvälistymistä kotimaassa ja ulkomailla, sekä seurata opiskelijoita koskevaa kansainvälistä päätöksente- Sivu 9/14

10 koa. Kansainvälinen edunvalvonta eroaa muusta edunvalvonnasta läpileikkaavuutensa vuoksi, sillä siinä yhdistyvät niin kansainvälinen yhteistyö, koulutuspolitiikka kuin sosiaalipolitiikkakin. Toiminnan kohderyhmänä ovat sekä kansainväliset että suomalaiset opiskelijat. Kaikessa toiminnassa huomioidaan tutkinto-opiskelijoiden ja vaihto-opiskelijoiden erilaiset tarpeet. Kansainvälisessä jaostossa herätetään keskustelua ja ideoidaan ratkaisuja ylioppilaskunnan ajankohtaisiin kansainvälisyyttä edistäviin aihepiireihin. IDS-jaostossa keskustellaan kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijoiden asioista. Työtä tehdään yhteistyössä TTY:n kansainväliset palvelut -yksikön, kansainvälisten tutoreiden ja kielikeskuksen kanssa. Lisäksi ylioppilaskunta jakaa kokemuksia ja oppii hyviä käytänteitä kansainvälisen yhteistoiminnan kautta. Tätä ovat mm. Suntu -tapaamiset, SEFI yhteistyö ja Nordtekkonferenssit. TTYY:n kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma, joka on tämän dokumentin liitteenä, linjaa ylioppilaskunnan kv-toimintaa käytännön tasolla vuosina Suunnitelmaa tarkastellaan vuosittain ja päivitetään tarvittaessa, viimeistään vuonna Ylioppilaskunta seuraa yliopiston kansainvälistymis- ja kielisuunnitelmien toteutumista ja niiden vaikutuksia. Ulkomaisten opiskelijoiden sopeuttaminen suomalaiseen opiskelijakulttuuriin Kv-tutorointia kehitetään lähemmäksi suomalaisten opiskelijoiden tutorointia, etenkin kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden osalta. Maisterivaiheen tutkinto-opiskelijat vastaanottaa mielellään samassa koulutusohjelmassa opiskeleva kv-tutor. Alayhdistyksiä ja lajijaostoja kannustetaan ottamaan kansainvälisyys huomioon toiminnassaan. Kiltoja kannustetaan järjestämään englanninkielistä toimintaa, tai muuta sellaista toimintaa, johon suomen kielen taidoton henkilö voi osallistua. Kiltoja kannustetaan tiedottamaan toiminnastaan, myös suomenkielisestä, englanniksi. Suomalaisten opiskelijoiden kansainvälistäminen Ylioppilaskunta kannustaa jäseniään kotikansainvälistymiseen eli aktiiviseen kanssakäymiseen ulkomaalaisten kanssa Suomessa. Kotikansainvälistymisen keinoja on eritelty kansainvälistymis- ja kielisuunnitelmassa. Ylioppilaskunta kannustaa jäseniään vaihto-opiskeluun ja kansainväliseen harjoitteluun yhteistyössä yliopiston kanssa, esimerkiksi tiedottamalla, tempauksilla ja tapahtumilla. Tämä toiminta painottuu vaihtoonhakuaikoihin elo-syyskuussa ja joulu-helmikuussa. Lisäksi ylioppilaskunta kannustaa hakemaan kansainvälisiin maisteriohjelmiin myös omassa yliopistossaan. 9. Kulttuuritoiminta 9.1 Normaali toiminta Ylioppilaskunnan kulttuuritoiminnan tarkoitus on ylläpitää teekkarikulttuuria. Ylioppilaskunta organisoi Wapun ja muita koko jäsenistöä koskettavia teekkari- ja fuksitapahtumia, sekä järjestää ylioppilaskunnan vuosijuhlat. Ylioppilaskunta tarjoaa jäsenistölleen mahdollisuuksia osallistua myös muihin kulttuuritapahtumiin. Jäsenistöä opetetaan arvostamaan teekkarikulttuuria, etenkin sen näkyvintä osaa, teekkarilakkia. Sivu 10/14

11 Ylioppilaskunnan fuksijaosto järjestää fukseille tapahtumia, joissa he voivat tutustua teekkariperinteisiin. Ylioppilaskunnan julkaisema fuksipassi tutustuttaa ja kannustaa osallistumaan teekkarikulttuuriin sekä opiskelutovereihin. Ylioppilaskunnan teekkarijaosto järjestää tapahtumia teekkareille ja aktivoi ihmisiä matalan kynnyksen teekkaritoiminnalla. Kulttuurivaihto muiden teekkaripaikkakuntien kesken toimii pohjana oman kulttuurimme kehittymiselle. Ylioppilaskunta järjestää tempauksia saadakseen näkyvyyttä. Ylioppilaskunta kerää aktiivisesti historiatietoja, erityisesti teekkarihistoriaa.fi-sivuston kautta. Teekkarimuseo esittelee tamperelaisen teekkarihistorian parhaimmistoa ja museon kehittämisellä sekä opas-koulutuksilla varmistetaan kulttuuritiedon siirtyminen seuraavillekin sukupolville. Teekkarilaulukulttuuria ylläpidetään tukemalla ja järjestämällä lauluiltamia, kouluttamalla lukkareita sekä julkaisemalla teekkarilaulukirja Rasputinta. Teekkareille ja fukseille järjestetään teekkaritapakasvatusta. Jäsenistön tietoisuutta jäynistä ja jäynäkulttuurista ylläpidetään. Jäynäkilpailun yleisen sarjan voittajajoukkue lähetetään TEK:n valtakunnallisiin jäynäkisoihin voittamaan. 10. Järjestötoiminta 10.1 Normaali toiminta Ylioppilaskunta tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet oppia tekemällä, harrastaa ja viettää vapaa-aikaa yhdessä toisten kanssa vastapainoksi sekä tueksi opiskelulle. Ylioppilaskunnan piirissä toimii kiltoja, harraste- ja ammattiainekerhoja sekä lajijaostoja. Alayhdistysten ja ylioppilaskunnan piirissä toimivien yhdistysten toimintaa seurataan puljutietolomakkeen, kiltakummien ja muun valvonnan avulla. Järjestötoiminnan toimintatapoja kehitetään järjestämällä kurssit sihteerinä toimimisesta, kokoustekniikasta, toiminnantarkastuksesta ja kirjanpitotekniikasta. Alayhdistyksiä opastetaan sääntömuutossekä sopimusasioissa ja alayhdistyksille tarjotaan käyttöön ajantasainen ay-opas. Ylioppilaskunta järjestää tapahtumia, joissa tiedotetaan alayhdistyksiä ajankohtaisista asioista, jaostoista ja kerhotoiminnasta. Kerhot velvoitetaan pitämään kerhohuoneensa ja varastotilansa hyvässä kunnossa, esimerkiksi järjestämällä siivouspäiviä. Alayhdistyksien toimintaa tuetaan alayhdistys- ja projektiavustuksin sekä kannustetaan positiiviseen toimintaan kannustusavustuksilla. Alayhdistysavustuksia myönnettäessä tarkastellaan erityisesti seuraavia seikkoja: alayhdistyksen toiminnan luoma positiivinen mielikuva teekkariyhteisöstä, toiminnan ammatillinen kehittävyys, sekä alayhdistyksen toiminnan taloudelliset edellytykset. Kiltaneuvostoa koulutetaan tiiviin ylioppilaskunta-kilta -yhteistyön takaamiseksi. Killat sitoutetaan hoitamaan yhdessä ylioppilaskunnan kanssa ylioppilaskunnan edunvalvonnallista tehtävää. Toiminnallista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa harjoitetaan Otaniemen ja Lappeenrannan kiltaneuvostojen ja kiltojen kanssa. TTYY:n toiminta filiaaleissa TTY:lla on maisterivaiheen opetusta tarjoavia merkittäviä filiaaleja vuonna 2012 Porissa (merkittävin muuntokoulutusyksikkö), Seinäjoella ja Jyväskylässä. Lisäksi TTY:lla toimii pienempiä yksiköitä muun muassa Lahden alueella ja Mänttä-Vilppulassa, joissa muuntokoulutetaan yksittäisiä insinöörejä DI:ksi pienissä määrin tutkimustyön yhteydessä. Ylioppilaskunnan velvollisuuksiin kuuluu tehtäviensä hoitaminen myös näissä kaikissa yksiköissä. Sivu 11/14

12 TTYY:n filiaalitoiminnan keskipiste on Pori ehdottomasti suurimpana ja ainoana virallisesti koulutukseen järjestäytyneenä yksikkönä. Porin yliopistokeskuksen TTY:n opiskelijat ovat samalla ylioppilaskunnan jäseniä. Suurin osa näistä on muuntokoulutettavia. Taulukko 4: TTYY:n jäseniä Porissa Porilaisia Näistä filiaaleista TTYY tukee opiskelijatoimintaa ja tarjoaa palveluita lähinnä Porin opiskelijoille. Yhteistoiminnassa varmistetaan, että paikallinen edunvalvonta sekä koulutusettä sosiaalipoliittisissa asioissa toimii tehokkaasti. Porin hallopedeja tuetaan toiminnassaan. Ylioppilaskunnassa on nimetty yhteyshenkilö Porin Tekkareihin. PoTka:n puheenjohtajalla on toiminnassaan tukena kiltaneuvosto ja PoTka huomioidaan kerhotoimintaan liittyvässä tiedotuksessa. Ylioppilaskunta toimittaa Poriin mm. teekkarikalenterit, teekkarilakit ja Tampit. 11. Viestintä 11.1 Normaali toiminta Tiedotustoiminnan ohjenuorana toimii viestintäsuunnitelma, joka on tämän dokumentin liitteenä. Tiedotustoiminta kattaa ylioppilaskunnan sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen. Ylioppilaskunta käyttää useita tiedotuskanavia välittääkseen jäsenilleen tarpeellista tietoa. Verkossa ilmestyvä WerkkoAnturi toimitetaan alayhdistysten, yliopiston, sidosryhmien ja ylioppilaskunnan tekemän materiaalin pohjalta kahden viikon välein lomakausia ja tenttiviikkoja lukuun ottamatta. Tavoitteena on ylioppilaskunnan toiminnan avoimuus ja näkyvyys jäsenistölle. WerkkoAnturi lähetetään oletusarvoisesti kaikille jäsenille. Tiedotusjaosto ideoi ja kehittää ylioppilaskunnan tiedotustoimintaa. Ylioppilaskunnan nettisivujen sisältöä parannetaan kattavammaksi ja laajemmin ylioppilaskunnan tarpeita vastaavaksi. Ylioppilaskunnan wikisivuja kehitetään kaikille yhteiseksi järjestötoiminnan työkaluksi. Viestinnän kehittämisessä osallistutaan POPin jatkokehitykseen toimimalla yliopiston tähän tarkoitukseen järjestämässä työryhmässä. Ylioppilaskunta toimittaa kattavan FuksiAnturi-tietopaketin, joka lähetetään uusille opiskelijoille yliopistoon hyväksymiskirjeiden mukana. Tamperelaisen teekkariwapun ohje- ja opastuslehtinen, ylioppilaskunnan julkaisema WappuAnturi toimii luotsina ikimuistoisen Wapun viettämiselle. 12. Jäsenpalvelut 12.1 Normaali toiminta Jäsenpalveluilla tuotetaan iloa ja helpotusta jäsenten elämään. Ylioppilaskunnan palvelutoiminta keskittyy erilaisten opiskelijan arkea helpottavien palveluiden tuottamiseen sekä organisoimiseen. Palvelut hoidetaan ylioppilaskunnan palvelutiskillä ja ylioppilaskunnan nettisivujen kautta löytyvillä varausjärjestelmillä. Opiskelijaetujen hankkimisesta Tampereella vastaa Opiskelijan Tampere ry. Vuonna 2012 ylioppilaskunta tarjosi jäsenilleen seuraavat palvelut: Sivu 12/14

13 Maksuton teekkarikalenteri Maksuton WerkkoAnturi-lehti Pakettiauton vuokraus Peräkärryn vuokraus Opiskelijakorttien tilaus Opiskelija-alennukset Teekkarilakkien tilaus Hotelli Tornin vuokraus (puljuille) Teekkarisaunan vuokraus (puljuille) Opintomatkatoiminnan tukeminen Tukkukorttien lainaus Lainattavat esineet (pelit, grilli, kamera jne.) Jäsenpalveluita kehitetään ja muutetaan vuosittain jäsenistön tarpeita vastaaviksi. Teekkarisauna Mörrimöykky Teekkarisauna Mörrimöykky on jäsenistön henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin keskus ja yksi käytetyimmistä ylioppilaskunnan jäsenpalveluista. Saunaa vuokrataan käyttötarkoitustaan vastaavaan käyttöön alayhdistyksille, yliopiston toimijoille ja ulkopuolisille tahoille saunan käyttökulut kattavaan hintaan. Teekkarisaunan kunnosta huolehtiminen on erittäin tärkeää ja siihen panostetaan vuosittain. Saunan vuokraamisessa huolehditaan, ettei liian tiivis käyttötiheys turmele saunatiloja. Ylioppilaskunta vastaa saunan käyttöön, ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvästä toiminnasta. Kiltojen saunavastaaville järjestetään säännöllisin väliajoin koulutus saunan käytöstä. Teekkarisauna Mörrimöykkyä tarjotaan vain hyvin perustelluista anomuksista ilmaiseksi. Myöntämisperusteena on tilaisuuden hyöty ja avoimuus koko jäsenistölle. Sauna annetaan tasakymmenvuotisia tai neljännesvuosisatoja täyttäville killoille sekä neljännesvuosisatoja täyttäville alayhdistyksille ilmaiseksi juhlakäyttöön. Valmistuneille tarjotaan saunailta teekkarihintaisena kahden kuukauden aikana valmistumisesta, vain valmistujaiskäyttöön. Valmistuneilla tarkoitetaan diplomi-insinöörejä, arkkitehtejä ja tohtoreita, jotka ovat ylioppilaskunnan jäseniä ennen valmistumistaan. 13. Liikunta 13.1 Normaali toiminta Liikunta parantaa opiskelukykyä ja tukee opiskelua. Opiskelijaliikunta-asioita järjestetään yhteistyössä Teekkareiden Urheilu- ja Voimailukerho ry:n, tamperelaisten ylioppilas- ja opiskelijakuntien sekä Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL:n kanssa. Päivittäisestä liikunnasta vastaa TUrVoKe ry yhdessä sen alaisten lajijaostojen kanssa. TTYY tukee TUrVoKe ry:tä taloudellisesti, mikä on määritelty TTYY:n ja TUrVoKe ry:n välisessä sopimuksessa liikuntapalveluiden järjestämisestä, jotta opiskelijoillamme on jatkossakin mahdollisuus nauttia yhtä laadukkaista ja entistä ammattimaisemmin hallinnoiduista liikuntapalveluista. Vuonna 2012 tuen suuruus oli 1,20 euroa per TTYY:n jäsen. TUrVoKe ry:n ja TTYY:n yhteistyössä koordinoima liikuntajaosto Sporttipoppoo järjestää matalan kynnyksen liikuntaa koko jäsenistölle. Ylioppilaskunnan hallituksen jäsen toimii TUrVoKe ry:n hallituksessa tehtävänään tukea, ideoida ja ammattimaistaa TUrVoKe ry:n toimintaa. Unipoli-hankkeen alueellisen liikuntayhteistyön aloittaminen ja lisäksi, kun TUrVoKe suunnittelee perusliikuntamaksun ja ryhmäliikuntamaksun yhdistämistä on perusliikuntamaksun maksaneiden määrää todella vaikea arvioida. Sivu 13/14

14 Taulukko 5: TUrVoKe ry:n maksettujen liikuntamaksujen määrän kehittyminen ja arvio Tunnusluku Perusliikuntamaksuja Ryhmäliikuntamaksuja Liitteet Liite Voimassa Hyväksyjä Hyväksytty A. Ylioppilaskunnan uusi palkkausjärjestelmä Toistaiseksi Hallitus 2005 B. Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Edustajisto 8/ C. Yritysyhteistyösuunnitelma Hallitus 32/ D. Suunnitelma opintotoimikunnista Hallitus 33/ E. Yhdenvertaisuussuunnitelma Hallitus 33/ F. Kunnallispoliittinen ohjelma Ryhmä Toukokuu 2012 G. Kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma Hallitus 33/ H. Viestintäsuunnitelma Hallitus 33/ Lyhenteet IDS International degree student OLL PoTka SEFI SYL TUrVoKe TOAS YUP YTHS Opiskelijoiden liikuntaliitto ry Porin Teekkarit Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs - European Society for Engineering Education Suomen ylioppilaskuntien liitto ry Teekkareiden Urheilu- ja voimailukerho Tampereen opiskelija-asuntosäätiö Ylioppilaskunnan uusi palkkausjärjestelmä Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö Sivu 14/14

ANTURI Tamperelaista teekkarielämää jo vuodesta 1965

ANTURI Tamperelaista teekkarielämää jo vuodesta 1965 Fuksi ANTURI 2012 Tamperelaista teekkarielämää jo vuodesta 1965 Sisällysluettelo 3 Pääkirjoitus 4 TTYY Sinun ylioppilaskuntasi 6 Mihin jäsenmaksusi käytetään? 6 Opiskelijakortti 6 Avoin kampus 6 Pakettiauto

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TALOUSARVIO 2015

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TALOUSARVIO 2015 Tampereen teknillisen TALOUSARVIO 2015 Hallituksen esitys edustajistolle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 SISÄLLYSLUETTELO Talousarvio 2015... 1 Puheenjohtajan alkusanat... 2 PROJEKTIT VUODELLE

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS 1/22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS 1. KOULUTUSPOLITIIKKA JOHDANTO Koulutuspoliittisen edunvalvonnan keskeisiä

Lisätiedot

Uuden. opiskelijan opas

Uuden. opiskelijan opas Uuden opiskelijan opas 2015 2 5 8 Ylioppilaskunta valvoo etujasi Äänestä edustajistovaaleissa 10 11 13 14 19 31 Opiskelijakortti TYYn palvelut kehitysyhteistyö Turun ylioppilaslehti mukaan TYYn toimintaan

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 sivu 1/15 1 2 3 4 5 6 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Vuoden 2013 pääteemat... 2 1. Organisaatio...

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2012 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Sisällysluettelo 1. Ylioppilaskunta edistämässä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta... 3 1.1. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta KY-OPAS 2005

Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta KY-OPAS 2005 2 Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta KY-OPAS 2005 Ulkoasu Pekka Hartikainen Toimitus Eira Heinämies Sisus G-Print 130 g/m2 Kansi Lumiart Silk 300 g/m2, uv-lakka Sidonta liimanidonta Paino Painotalo

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

ESIPUHE. Johanna Kujala

ESIPUHE. Johanna Kujala ESIPUHE Johanna Kujala Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä Opiskelukyvyn edistämisen suositukset yliopistoille Opiskelukykyä edistävä Kyky-hanke on Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL ry) koordinoima, opetusministeriön

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 4 1.1. Yhdistyksen kokoukset... 4 1.2. Hallitus... 4 1.3. Jaettavat avustukset... 4 2. JÄSENET... 5 3. TALOUS...

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2014

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2014 sivu 1/8 1 2 3 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 27.11.2013 4 5 6 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2014 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ylioppilaskunnan vaikuttavat projektit...

Lisätiedot

Kehy-opas. Opas Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunnan toimijoille

Kehy-opas. Opas Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunnan toimijoille Kehy-opas Opas Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunnan toimijoille Tämä opas on suunnattu kaikille valiokunnan toiminnasta kiinnostuneille, HYYn jäsenille, hallitukselle ja ennen

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020 Vahva, vaikuttava ja välittävä Keskustanuorten strategia 2010 2020 sisältää seuraavat osat Johdanto - Strategiaprosessin kuvaus - Toiminta-ajatus, visio ja arvot Strategiset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot