Teekkaritoiminta vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015"

Transkriptio

1 Teekkaritoiminta vuosille Sisällysluettelo Teekkaritoiminta vuosille Johdanto Yleistä... 4 Jäsenistö... 4 Edustajisto... 4 Hallitus... 4 Sihteeristö TTYY:n tarkoitus, arvot ja teesit TTYY:n arvot... 5 Yhteisöllisyys... 5 Pitkäjänteisyys... 5 Rehtiys... 5 Tekemällä oppii TTYY:n teesit... 6 Hyvinvoiva opiskelija... 6 Kehittyvä koulutus... 6 Antoisa teekkarielämä... 6 Hyödylliset palvelut... 6 Toimiva hallinto Hallinto Palkat ja palkkiot... 6 Palkkioperusteet ja palkkiot... 7 Palkkausperusteet ja palkat Talous Jäsenmaksut Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Varainhankinta ja yritysyhteistyö Koulutuspoliittinen edunvalvonta Normaali toiminta... 8 Hallinnon opiskelijaedustajat Tutorointi Sosiaalipoliittinen edunvalvonta Normaali toiminta Alueellinen vaikuttaminen Kansainvälinen toiminta... 9 Sivu 1/14

2 Normaali toiminta... 9 Ulkomaisten opiskelijoiden sopeuttaminen suomalaiseen opiskelijakulttuuriin Suomalaisten opiskelijoiden kansainvälistäminen Kulttuuritoiminta Normaali toiminta Järjestötoiminta Normaali toiminta TTYY:n toiminta filiaaleissa Viestintä Normaali toiminta Jäsenpalvelut Normaali toiminta Teekkarisauna Mörrimöykky Liikunta Normaali toiminta Liitteet Liite Voimassa Hyväksyjä Hyväksytty A. Ylioppilaskunnan uusi palkkausjärjestelmä Toistaiseksi Hallitus B. Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Edustajisto / C. Yritysyhteistyösuunnitelma Hallitus D. Suunnitelma opintotoimikunnista Hallitus E. Yhdenvertaisuussuunnitelma Hallitus / F. Kunnallispoliittinen ohjelma Sivu 2/14

3 Ryhmä Toukokuu G. Kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma Hallitus / H. Viestintäsuunnitelma Hallitus / Lyhenteet Sivu 3/14

4 Teekkaritoiminta vuosille Johdanto Tämän suunnitelman taustalla on ajatukset useiden vuosien takaa siitä, että myös tamperelaisten teekkareiden olisi hyvä suunnitella toimintaansa pidemmälle aikavälille. Dokumentin taustalla on vuosien työ, useita hallituksia, monia keskusteluja niin edustajiston, talousvaliokunnan kuin hallitustenkin kesken. Osittain tätä dokumenttia voi verrata strategiaan, vaikka suoranaisesti se ei sitä kuitenkaan ole. Tämä suunnitelma kuvaa tamperelaista teekkaritoimintaa Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnassa. Dokumentin tavoitteena on kuvata taloudellisia tavoitteitamme, ennustaa jäsenmaksun kehittymistä ja suunnitella ylioppilaskunnan toimintaa lähivuosiksi. Edellisten lisäksi tavoitteena on myös päästä eroon 30-sivuisesta talousarvion sanallisista perusteista, joka on aiemmin hyväksytty vuosittain talousarvion hyväksyvässä edustajiston kokouksessa, budjettiedarissa. Tämän dokumentin myötä budjettiedarissa tullaan hyväksymään talousarvion lisäksi ainoastaan tulevan vuoden projektit. Tämä dokumentti on hyväksytty vuosille , koska se on ensimmäinen laatuaan. Seuraava dokumentti on tarkoitus hyväksyä viideksi vuodeksi kerrallaan. Liitteiden kohdalla käytäntö vaihtelee liitteissä kerrotulla tavalla. Dokumentti sisältää kuvauksen normaalista toiminnasta, joka on ollut muuttumatonta jo useamman vuoden. Tämän lisäksi dokumentissa käsitellään muutoksia, joiden tiedetään olevan ajankohtaisia lähivuosina. Dokumentti tulee automaattisesti edustajiston käsitteltäväksi sen viimeisen hyväksymisvuoden keväällä keskusteluasiana ja syksyllä budjettiedarissa päätösasiana. Tämä dokumentti on hyväksytty edustajiston kokouksessa 8/ Yleistä Jäsenistö Ylioppilaskunnan jäseniä ovat kaikki Tampereen teknillisessä yliopistossa perustutkintoaan suorittavat opiskelijat ja lisäksi vapaaehtoisen jäsenmaksun maksaneet Tampereen teknillisessä yliopistossa opiskelevat jatko-opiskelijat. Taulukko 1: Jäsenmäärän kehittyminen ja arvio (tilanne vuosittain 1.10.) Perusopiskelija Jatko-opiskelija Edustajisto Ylioppilaskunnan korkeinta päätäntävaltaa käyttää 35-henkinen edustajisto. Edustajisto valitaan kahden vuoden välein edustajistovaaleilla. Tämän suunnitelman voimassaoloaikana edustajistovaalit järjestetään vuosina 2013 ja Edustajiston päätöksenteon tukena on talous-, hallinto- ja kunniavaliokuntien erityistietämys ja -osaaminen. Hallitus Ylioppilaskunnalla on sääntöjen mukaan edustajiston valitsema, henkinen hallitus (27, 1 momentti). Hallitus jakaa toimialueet ja tehtävät keskenään parhaaksi katsomallaan tavalla. Sivu 4/14

5 Sihteeristö Ylioppilaskunnassa on vakinaisia toimihenkilöitä hallituksen sopivaksi katsomiin tehtäviin. Lisäksi on mahdollista palkata projektisihteereitä erillisiin projekteihin. Ylioppilaskunnalla on siviilipalvelusrekisterin mukaan oikeus ottaa siviilipalvelushenkilö. Sihteeristön esimiehenä toimii pääsihteeri, jonka hallitus ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan valitsee. Muut toimihenkiöt ja toimenkuvat päättää hallitus edustajiston osoittamien määrärahojen puitteissa. (32, 5) Vuonna 2012 ylioppilaskunnan sihteeristöön kuuluvat: pääsihteeri, työaika 100 % toimistosihteeri, työaika 100 %, lomautettuna 2 kk kesällä sivari, työaika 100 % koulutuspoliittinen sihteeri, työaika 75 %, työsopimus voimassa 10 kk vuodesta sosiaalipoliittinen sihteeri, työaika 75 %, työsopimus voimassa 10 kk vuodesta tiedotus- ja järjestösihteeri, työaika 75 %, työsopimus voimassa 10 kk vuodesta saunaisäntä, saunailtakohtainen korvaus / tuntityö ATK-sihteeri, tuntityö projektisihteerit (esimerkiksi wappu, vuosijuhla, yritysyhteistyö, asuntomessut) 3. TTYY:n tarkoitus, arvot ja teesit Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. (Yliopistolaki 41) 3.1 TTYY:n arvot Yhteisöllisyys Hervannan sydämessä sijaitseva yliopisto muodostaa ainutlaatuisen yhteisön. Monipuoliset aktiiviset kerhot tarjoavat meille mahdollisuuden osallistumiseen ja opiskeluajasta nauttimiseen. Teekkareina tuemme toisiamme ja yhdessä uskallamme kohdata vaikeatkin asiat pilke silmäkulmassa. Pitkäjänteisyys Ylioppilaskuntamme toimii johdonmukaisesti ja linjakkaasti saavuttaakseen päämääränsä. Uskallamme rohkeasti seisoa mielipiteidemme takana. Kunnioitamme perinteitä, opimme menneistä ja arvostamme aiempien teekkaripolvien kokemuksia. Olemme luotettava ja arvostettu yhteistyökumppani. Rehtiys Suoraselkäisyys asioiden hoitamisessa on toiminnan peruspilari. Tehtävien hoitamisessa korostuvat asiallisuus ja oikeudenmukaisuus. Kerromme avoimesti tavoitteistamme jäsenistömme edunvalvonnassa. Tekemällä oppii Jäsenistössämme korostuu halu puuhastella monenlaisten asioiden parissa. Uskallamme kokeilla uutta ja tarttua haasteisiin. Emme pelkää virheitä vaan otamme niistä opiksemme. Ylioppilaskunta on kasvualusta tulevaisuuden ammattilaisille. Sivu 5/14

6 TTYY:n teesit Hyvinvoiva opiskelija Ylioppilaskunta koostuu opiskelijoista. Opiskelijan hyvinvointi rakentuu monista osasista, joiden eteen on tehtävä jatkuvasti työtä. Asuminen, opintotuki, ruokailu, terveyspalvelut ja mahdollisuus hyvään opiskeluympäristöön ovat opiskelukyvyn tukipilareita, eikä niiden laadusta voida tinkiä. Ylioppilaskunta näkee opiskelijan hyvinvoinnin kokonaisuutena, ei yksittäisinä asioina. Mieleltään hyvinvoiva opiskelija jaksaa opiskella ja on valmis työelämän haasteisiin. Kehittyvä koulutus Yliopiston tehtävänä on tarjota ylintä tekniikan alan koulutusta. Ylioppilaskunta tarjoaa opiskelijan näkökulman opetukseen ja huolehtii siten koulutuksen tasosta ja sen kehittymisestä. Opiskelijalla on mahdollisuus kouluttautua selkeässä järjestelmässä, joka tukee hyvin hänen erilaisia opiskeluvaiheitaan. Opiskelija voi olla varma, että hänelle tarjottava opetus antaa hyvän pohjan tulevaisuuden työmaailmaan. Antoisa teekkarielämä Opiskeluaika on elämän parasta aikaa. Teekkarielämä tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuksia saada vastapainoa opiskeluun. Ylioppilaskunnan tehtävänä on tarjota erilaista toimintaa, joka yhdistää ihmiset toisiinsa ja samalla tarjoaa yhteisön jäsenille mahdollisuuden tukea toinen toisiaan. Teekkarielämässä vaalitaan perinteitä, laulua sekä jäynäkulttuuria ja teekkari kantaa ylpeänä teekkarilakkiaan ja sen mukanaan tuomaa vastuuta. Hyödylliset palvelut Ylioppilaskunta tarjoaa jäsenilleen tukea heidän jokapäiväisessä elämässään. Yhtiöosakkuuksiensa ja äänivaltansa kautta se vaikuttaa muun muassa edullisen ja laadukkaan ruokailun ja asumisen kehittämiseen. Ylioppilaskunnan toimistosta saatavia palveluita kehitetään tarpeen mukaisesti. Teekkarisauna tarjoaa jäsenistölle oivan mahdollisuuden toistensa tapaamiseen ja elämyksellisiin tapahtumiin. Toimiva hallinto Ylioppilaskunnan henkilöstö ylläpitää jatkuvaa toimintaa, ja sillä on riittävät resurssit ja into palvella jäseniään ja toteuttaa ylioppilaskunnan tehtävää. Ylioppilaskunta hyödyntää laajasti verkostoaan ja sen mukanaan tuomaa kokemusta ja ammattitaitoa. Toimiva hallinto mahdollistaa selkeän ja osallistuvan päätöksenteon. 4. Hallinto Hallinto vastaa siitä, että ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen päätökset tulevat toteutettua sekä ylioppilaskunnan lakisääteiset velvollisuudet hoidettua. Ylioppilaskunnan hallinnosta vastaa pääsihteeri yhdessä hallituksen puheenjohtajan ja talousvastaavan kanssa. 4.1 Palkat ja palkkiot TTYY:n edustajisto vahvistaa vuosittain talousarvion yhteydessä ylioppilaskunnan palkkioiden ja palkkojen perusteet. Ylioppilaskunnan perusteet palkoille ja palkkioille noudattavat aiempien vuosien maltillista linjaa. Ylioppilaskunnan palkkahallinnosta, laskutuksesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistelusta vastaa ulkopuolinen palveluntarjoaja yhdessä hallituksen talousvastaavan ja pääsihteerin kanssa. Sivu 6/14

7 Palkkioperusteet ja palkkiot Ylioppilaskunnan hallitukselle maksetaan kokouspalkkiota, jotta hallituksen jäsenet voivat keskittyä hallitustyöskentelyyn ilman toimeentulohuolia. Taulukko 2: Hallituspalkkioiden historia ja kehittyminen Puheenjohtaja 905 e/kk 905 e/kk 905 e/kk 905/945 e/kk 945 e/kk 945 e/kk 995 e/kk Hallituksen jäsen 555 e/kk 555 e/kk 555 e/kk 555/580 e/kk 580 e/kk 580 e/kk 625 e/kk Palkkausperusteet ja palkat Ylioppilaskunnan työntekijöiden palkkausperusteita on pyritty vuosien saatossa yhtenäistämään. Hyvin laaditut palkkausperusteet antavat mahdollisuuden arvioida toimintaa kriittisesti sekä luovat edellytykset toimivaan henkilöstöpolitiikkaan ylioppilaskunnassa. Palkkausta suunniteltaessa on pyritty ottamaan huomioon mm. tehtävän vastuullisuus ja työn vaatima erityisosaaminen. Ylioppilaskunnalla on käytössä oma palkkausjärjestelmä (YUP). Tulevaisuudessa ylioppilaskunta noudattaa palkanmaksussaan Ylioppilaskuntien työntekijät ry:n ja työnantajapuolen yhdessä laatimaa työehtosopimusta. Lyhytaikaisissa työsuhteissa ylioppilaskunnassa voidaan käyttää työvoimaa erillisellä tuntipalkalla, mikäli työtehtäviä ei muuten pystytä järjestämään. Tuntipalkan suuruus määräytyy tehtävän vaativuustason mukaan. Tuntipalkat määräytyvät em. työehtosopimuksen mukaisesti. 5. Talous 5.1 Jäsenmaksut Ylioppilaskunnan jäsenmaksu sisältää perustutkinto-opiskelijoille pakollisen YTHSmaksun. Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksu ei sisällä YTHS-maksua, sillä jatko-opiskelijat eivät kuulu YTHS:n palveluiden piiriin. TTYY:n jäsenmaksu sisältää SYL:n jäsenmaksun, joka sisältää osana OLL:n jäsenmaksun. YTHS:n ja SYL:n jäsenmaksut ovat läpikulkueriä, joten ylioppilaskunta reagoi niiden muutoksiin vastaavasti. Jäsenmaksun suorittamisen yhteydessä opiskelija voi maksaa myös vapaaehtoisia maksuja. Tällaisiin maksuihin kuului 2012 kiltamaksu ja SYL:n kehitysyhteistyömaksu. Kiltamaksun suuruudesta tehdään neuvoa-antava päätös kiltaneuvostossa. Päätökseen sitoutuvien kiltojen jäsenmaksu voidaan periä vapaaehtoisena maksuna ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä. Taulukko 3: Jäsenmaksut ja sen sisältämät maksut , sekä suunnitelma vuosille Jäsenmaksu Perusopiskelija 89,00 91,00 94,20 96,60 97,50 97,60 99,20 Jatko-opiskelija 25,20 25,20 26,35 27,75 30,00 30,60 31,20 YTHS-maksu 40,00 42,00 42,00 44,00 45,00 45,00 45,00 SYL:n jäsenmaksu 4,80 4,90 4,90 5,10 5,20 5,30 5,50 OLL:n jäsenmaksu 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0, Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma TTYY noudattaa vuonna 2012 laadittua keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaa, joka on tämän dokumentin liitteenä. Sivu 7/14

8 Varainhankinta ja yritysyhteistyö Ylioppilaskunta aloitti konkreettiset toimet varainhankinnan ja yritysyhteistyön parantemiseksi palkkaamalla kaksi yritysyhteistyö projektisihteeriä vuonna 2012, minkä seurauksena ylioppilaskunta laati yritysyhteistyösuunnitelman, joka on tämän dokumentin liitteenä. 6. Koulutuspoliittinen edunvalvonta 6.1 Normaali toiminta Ylioppilaskunnan tavoitteena on saada aikaan laaja-alaista keskustelua koulutuspoliitiikan tulevaisuuden näkymistä ja niihin vaikuttamisesta jäsenistön, ylioppilaskuntatoimijoiden, hallinnon opiskelijaedustajien ja yliopiston hallintohenkilökunnan kesken. Ylioppilaskunta järjestää keskustelutilaisuuksia sekä säännöllisiä tapaamisia eri toimijaryhmille vaikuttamistyön tueksi. Esimerkkejä näistä ovat koulutuspoliittinen- ja jatkoopiskelijajaosto, halloped-kahvit sekä koulutuspoliittisen sektorin ja dekaanien tapaamiset. Jaostotoimintaa kehitetään houkuttelevammaksi ja aktiivisemmaksi luomalla toimintaan reilu ilmapiiri ja hyödyntämällä jaostoja opetuksen kehittämisessä. Ylioppilaskunta osallistuu aktiivisesti koulutuksen kehittämiseen ja laadunvalvontaan sekä yliopiston opiskeluympäristön ja -järjestelmien kehittämiseen erilaisissa työryhmissä. Ylioppilaskunta pitää huolen, että tekniikan alan koulutuksen asema säilyy vahvana ja sen erityisluonne tiedostetaan sekä otetaan huomioon päätöksenteossa valtakunnallisesti. Ylioppilaskunta tarkkailee ja ottaa tarvittaessa kantaa valtakunnallisiin kysymyksiin ja pitää opiskelijat tietoisena yliopistolla tapahtuvista koulutuspoliittisista muutoksista ja kehitystyöstä. Ylioppilaskunta pitää huolen, että opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa tutkintonsa opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa tavoiteajassa. Ylioppilaskunta käy keskustelua eri toimijoiden kanssa tekniikan alan työllisyydestä sekä jäsentensä työmahdollisuuksista. Ylioppilaskunta huomioi työelämäpoliittiset linjaukset, toimii TTYY:n opiskelijoiden edunvalvojana ja tarkastelee asiaa erityisesti tekniikan alan erityiskysymysten näkökulmasta. Ylioppilaskunta valitsee vuosittain opetushenkilökunnan keskuudesta Hyvän Luennoitsijan sekä ehdottaa Hyvää opettajaa Tekniikan edistämissäätiö TES:lle. Ylioppilaskunta kannustaa myös kiltoja huomioimaan oman koulutusalansa luennoitsijoita. Hallinnon opiskelijaedustajat Ylioppilaskunta nimittää tai ehdottaa opiskelijajäsenet kaikkiin yliopiston virallisiin toimielimiin ja työryhmiin sekä varmistaa, että opiskelijat ovat kaikkialla päätöksenteossa ja valmisteluissa mukana. Ylioppilaskunta kannustaa opiskelijoita aktiivisuuteen ja tukee opiskelijaedustajia toimielimissä toimimisessa. Ylioppilaskunta järjestää kaksi kertaa vuodessa hallinnon opiskelijaedustajien täydennyshaun. Ylioppilaskunta motivoi ja kannustaa opetushenkilökuntaa kehittämään opetustaan ja parantamaan vuorovaikutustaan opiskelijoiden kanssa. Koulutuspoliittinen sektori on laatinut koulutuspoliittiseen edunvalvontaan painottuvan opintotoimikuntasuunnitelman, joka on tämän dokumentin liitteenä. 6.2 Tutorointi Ylioppilaskunta tekee yhteistyötä TTY:n opiskelijapalveluiden, kv-yksikön ja tutkintoohjelmien suunnittelijoiden kanssa tutoroinnin järjestämiseksi ja uusien tutoreiden kouluttamiseksi. Koulutustilaisuudet ovat mahdollisuuksien mukaan yhteisiä niin suomalaisten kuin kansainvälisten opiskelijoiden tutoreille. Tutoreiden koulutuksissa otetaan huo- Sivu 8/14

9 mioon tutoreiden mahdollisuus vaikuttaa fukseihin, jotta mahdollisimman moni fuksi suorittaisi ainakin 55 opintopistettä vuodessa. 7. Sosiaalipoliittinen edunvalvonta 7.1 Normaali toiminta Ylioppilaskunta valvoo opiskelijan etua myös suoraan opintojen järjestämiseen liittymättömien asioiden, kuten terveyden, asumisen, toimeentulon ja yhdenvertaisuuden osalta. Ylioppilaskunta vaikuttaa lausunnoilla ja esittämillään kommenteilla sidosryhmiensä toimintaan, ja tällä tavoin valvoo sekä nykyisten että tulevien opiskelijoiden etua. Ylioppilaskunta tarkkailee sosiaalipolitiikassa niin valtakunnallisesti kuin paikallisella tasolla tapahtuvia muutoksia, ja osallistuu niistä käytävään keskusteluun. Kampusalueella opiskelijoiden hyvinvointia edistetään ja ylläpidetään mm. erilaisten luentojen, tempausten ja hyvinvointitapahtumien avulla. Sosiaalipoliittinen jaosto toimii aktiivisena keskusteluympäristönä ja vaikuttajana asioiden valmistelussa. Ylioppilaskunta osallistuu YTHS:n toiminnan kehittämiseen Tampereella ja valtakunnallisesti. TTYY huomioi vaikutustyössään erilaisissa elämäntilanteissa olevat opiskelijat. Ylioppilaskunta toimii yhteistyössä opiskelija-asuntoja tarjoavien yhteisöjen kanssa, ja vaikuttaa erityisesti TOAS:n päätöksenteossa. Syksyisin TTYY valvoo hätämajoituksen järjestämistä yhdessä muiden Tampereen ylioppilas ja opiskelijakuntien kanssa. Opintotukijärjestelmän ollessa jatkuvan muutospaineen alla on erittäin tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä opintukitoimiston kanssa ja seurata, kuinka tilanne opiskelijoidemme kohdalla kehittyy. TTYY:n edustajat toimivat TTY:n opintotukilautakunnassa. TTYY:n yhdenvertaisuussuunnitelma linjaa yhdenvertaistumiseen tähtäävää työtä vuosina Suunnitelmaa tarkastellaan vuosittain ja päivitetään tarvittaessa, viimeistään vuonna Ylioppilaskunta seuraa yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien toteutumista ja niiden vaikutuksia. Suunnitelma on tämän dokumentin liitteenä. 7.2 Alueellinen vaikuttaminen TTYY toimii aktiivisesti Tampereen ylioppilas- ja opiskelijakuntien kunnallispoliittisessa työryhmässä, Ryhmä :ssa. Ryhmä tapaa säännöllisesti valtuustoryhmiä ja Tampereen kaupungin hallintoa, sekä tekee muuta vaikutustyötä kaupungin suuntaan. Ylioppilaskunta seuraa erityisesti Ryhmä :n laatimaan kunnallispoliittiseen ohjelmaan kirjattuja tavoitteita ja pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan niiden toteutumiseen. Työryhmän asema tukiryhmänä tamperelaiselle päätöksenteolle vakinaistetaan Tampereen kaupungin opiskelijoiden neuvottelukuntana. TTYY toimii Kaakkois-Tampereen aluetoimikunnassa eli Kaakkois-Alvarissa tuoden opiskelijoiden näkemyksen keskusteluun. Ylioppilaskunta osallistuu myös lyhytaikaisempiin alueellisen kehittämisen hankkeisiin, kuten Suomen Setlementti ry:n Uusi paikallisuus hanke vuosina Kansainvälinen toiminta 8.1 Normaali toiminta Kansainvälisen edunvalvonnan tarkoituksena on lisätä jäsenten kansainvälistymistä kotimaassa ja ulkomailla, sekä seurata opiskelijoita koskevaa kansainvälistä päätöksente- Sivu 9/14

10 koa. Kansainvälinen edunvalvonta eroaa muusta edunvalvonnasta läpileikkaavuutensa vuoksi, sillä siinä yhdistyvät niin kansainvälinen yhteistyö, koulutuspolitiikka kuin sosiaalipolitiikkakin. Toiminnan kohderyhmänä ovat sekä kansainväliset että suomalaiset opiskelijat. Kaikessa toiminnassa huomioidaan tutkinto-opiskelijoiden ja vaihto-opiskelijoiden erilaiset tarpeet. Kansainvälisessä jaostossa herätetään keskustelua ja ideoidaan ratkaisuja ylioppilaskunnan ajankohtaisiin kansainvälisyyttä edistäviin aihepiireihin. IDS-jaostossa keskustellaan kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijoiden asioista. Työtä tehdään yhteistyössä TTY:n kansainväliset palvelut -yksikön, kansainvälisten tutoreiden ja kielikeskuksen kanssa. Lisäksi ylioppilaskunta jakaa kokemuksia ja oppii hyviä käytänteitä kansainvälisen yhteistoiminnan kautta. Tätä ovat mm. Suntu -tapaamiset, SEFI yhteistyö ja Nordtekkonferenssit. TTYY:n kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma, joka on tämän dokumentin liitteenä, linjaa ylioppilaskunnan kv-toimintaa käytännön tasolla vuosina Suunnitelmaa tarkastellaan vuosittain ja päivitetään tarvittaessa, viimeistään vuonna Ylioppilaskunta seuraa yliopiston kansainvälistymis- ja kielisuunnitelmien toteutumista ja niiden vaikutuksia. Ulkomaisten opiskelijoiden sopeuttaminen suomalaiseen opiskelijakulttuuriin Kv-tutorointia kehitetään lähemmäksi suomalaisten opiskelijoiden tutorointia, etenkin kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden osalta. Maisterivaiheen tutkinto-opiskelijat vastaanottaa mielellään samassa koulutusohjelmassa opiskeleva kv-tutor. Alayhdistyksiä ja lajijaostoja kannustetaan ottamaan kansainvälisyys huomioon toiminnassaan. Kiltoja kannustetaan järjestämään englanninkielistä toimintaa, tai muuta sellaista toimintaa, johon suomen kielen taidoton henkilö voi osallistua. Kiltoja kannustetaan tiedottamaan toiminnastaan, myös suomenkielisestä, englanniksi. Suomalaisten opiskelijoiden kansainvälistäminen Ylioppilaskunta kannustaa jäseniään kotikansainvälistymiseen eli aktiiviseen kanssakäymiseen ulkomaalaisten kanssa Suomessa. Kotikansainvälistymisen keinoja on eritelty kansainvälistymis- ja kielisuunnitelmassa. Ylioppilaskunta kannustaa jäseniään vaihto-opiskeluun ja kansainväliseen harjoitteluun yhteistyössä yliopiston kanssa, esimerkiksi tiedottamalla, tempauksilla ja tapahtumilla. Tämä toiminta painottuu vaihtoonhakuaikoihin elo-syyskuussa ja joulu-helmikuussa. Lisäksi ylioppilaskunta kannustaa hakemaan kansainvälisiin maisteriohjelmiin myös omassa yliopistossaan. 9. Kulttuuritoiminta 9.1 Normaali toiminta Ylioppilaskunnan kulttuuritoiminnan tarkoitus on ylläpitää teekkarikulttuuria. Ylioppilaskunta organisoi Wapun ja muita koko jäsenistöä koskettavia teekkari- ja fuksitapahtumia, sekä järjestää ylioppilaskunnan vuosijuhlat. Ylioppilaskunta tarjoaa jäsenistölleen mahdollisuuksia osallistua myös muihin kulttuuritapahtumiin. Jäsenistöä opetetaan arvostamaan teekkarikulttuuria, etenkin sen näkyvintä osaa, teekkarilakkia. Sivu 10/14

11 Ylioppilaskunnan fuksijaosto järjestää fukseille tapahtumia, joissa he voivat tutustua teekkariperinteisiin. Ylioppilaskunnan julkaisema fuksipassi tutustuttaa ja kannustaa osallistumaan teekkarikulttuuriin sekä opiskelutovereihin. Ylioppilaskunnan teekkarijaosto järjestää tapahtumia teekkareille ja aktivoi ihmisiä matalan kynnyksen teekkaritoiminnalla. Kulttuurivaihto muiden teekkaripaikkakuntien kesken toimii pohjana oman kulttuurimme kehittymiselle. Ylioppilaskunta järjestää tempauksia saadakseen näkyvyyttä. Ylioppilaskunta kerää aktiivisesti historiatietoja, erityisesti teekkarihistoriaa.fi-sivuston kautta. Teekkarimuseo esittelee tamperelaisen teekkarihistorian parhaimmistoa ja museon kehittämisellä sekä opas-koulutuksilla varmistetaan kulttuuritiedon siirtyminen seuraavillekin sukupolville. Teekkarilaulukulttuuria ylläpidetään tukemalla ja järjestämällä lauluiltamia, kouluttamalla lukkareita sekä julkaisemalla teekkarilaulukirja Rasputinta. Teekkareille ja fukseille järjestetään teekkaritapakasvatusta. Jäsenistön tietoisuutta jäynistä ja jäynäkulttuurista ylläpidetään. Jäynäkilpailun yleisen sarjan voittajajoukkue lähetetään TEK:n valtakunnallisiin jäynäkisoihin voittamaan. 10. Järjestötoiminta 10.1 Normaali toiminta Ylioppilaskunta tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet oppia tekemällä, harrastaa ja viettää vapaa-aikaa yhdessä toisten kanssa vastapainoksi sekä tueksi opiskelulle. Ylioppilaskunnan piirissä toimii kiltoja, harraste- ja ammattiainekerhoja sekä lajijaostoja. Alayhdistysten ja ylioppilaskunnan piirissä toimivien yhdistysten toimintaa seurataan puljutietolomakkeen, kiltakummien ja muun valvonnan avulla. Järjestötoiminnan toimintatapoja kehitetään järjestämällä kurssit sihteerinä toimimisesta, kokoustekniikasta, toiminnantarkastuksesta ja kirjanpitotekniikasta. Alayhdistyksiä opastetaan sääntömuutossekä sopimusasioissa ja alayhdistyksille tarjotaan käyttöön ajantasainen ay-opas. Ylioppilaskunta järjestää tapahtumia, joissa tiedotetaan alayhdistyksiä ajankohtaisista asioista, jaostoista ja kerhotoiminnasta. Kerhot velvoitetaan pitämään kerhohuoneensa ja varastotilansa hyvässä kunnossa, esimerkiksi järjestämällä siivouspäiviä. Alayhdistyksien toimintaa tuetaan alayhdistys- ja projektiavustuksin sekä kannustetaan positiiviseen toimintaan kannustusavustuksilla. Alayhdistysavustuksia myönnettäessä tarkastellaan erityisesti seuraavia seikkoja: alayhdistyksen toiminnan luoma positiivinen mielikuva teekkariyhteisöstä, toiminnan ammatillinen kehittävyys, sekä alayhdistyksen toiminnan taloudelliset edellytykset. Kiltaneuvostoa koulutetaan tiiviin ylioppilaskunta-kilta -yhteistyön takaamiseksi. Killat sitoutetaan hoitamaan yhdessä ylioppilaskunnan kanssa ylioppilaskunnan edunvalvonnallista tehtävää. Toiminnallista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa harjoitetaan Otaniemen ja Lappeenrannan kiltaneuvostojen ja kiltojen kanssa. TTYY:n toiminta filiaaleissa TTY:lla on maisterivaiheen opetusta tarjoavia merkittäviä filiaaleja vuonna 2012 Porissa (merkittävin muuntokoulutusyksikkö), Seinäjoella ja Jyväskylässä. Lisäksi TTY:lla toimii pienempiä yksiköitä muun muassa Lahden alueella ja Mänttä-Vilppulassa, joissa muuntokoulutetaan yksittäisiä insinöörejä DI:ksi pienissä määrin tutkimustyön yhteydessä. Ylioppilaskunnan velvollisuuksiin kuuluu tehtäviensä hoitaminen myös näissä kaikissa yksiköissä. Sivu 11/14

12 TTYY:n filiaalitoiminnan keskipiste on Pori ehdottomasti suurimpana ja ainoana virallisesti koulutukseen järjestäytyneenä yksikkönä. Porin yliopistokeskuksen TTY:n opiskelijat ovat samalla ylioppilaskunnan jäseniä. Suurin osa näistä on muuntokoulutettavia. Taulukko 4: TTYY:n jäseniä Porissa Porilaisia Näistä filiaaleista TTYY tukee opiskelijatoimintaa ja tarjoaa palveluita lähinnä Porin opiskelijoille. Yhteistoiminnassa varmistetaan, että paikallinen edunvalvonta sekä koulutusettä sosiaalipoliittisissa asioissa toimii tehokkaasti. Porin hallopedeja tuetaan toiminnassaan. Ylioppilaskunnassa on nimetty yhteyshenkilö Porin Tekkareihin. PoTka:n puheenjohtajalla on toiminnassaan tukena kiltaneuvosto ja PoTka huomioidaan kerhotoimintaan liittyvässä tiedotuksessa. Ylioppilaskunta toimittaa Poriin mm. teekkarikalenterit, teekkarilakit ja Tampit. 11. Viestintä 11.1 Normaali toiminta Tiedotustoiminnan ohjenuorana toimii viestintäsuunnitelma, joka on tämän dokumentin liitteenä. Tiedotustoiminta kattaa ylioppilaskunnan sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen. Ylioppilaskunta käyttää useita tiedotuskanavia välittääkseen jäsenilleen tarpeellista tietoa. Verkossa ilmestyvä WerkkoAnturi toimitetaan alayhdistysten, yliopiston, sidosryhmien ja ylioppilaskunnan tekemän materiaalin pohjalta kahden viikon välein lomakausia ja tenttiviikkoja lukuun ottamatta. Tavoitteena on ylioppilaskunnan toiminnan avoimuus ja näkyvyys jäsenistölle. WerkkoAnturi lähetetään oletusarvoisesti kaikille jäsenille. Tiedotusjaosto ideoi ja kehittää ylioppilaskunnan tiedotustoimintaa. Ylioppilaskunnan nettisivujen sisältöä parannetaan kattavammaksi ja laajemmin ylioppilaskunnan tarpeita vastaavaksi. Ylioppilaskunnan wikisivuja kehitetään kaikille yhteiseksi järjestötoiminnan työkaluksi. Viestinnän kehittämisessä osallistutaan POPin jatkokehitykseen toimimalla yliopiston tähän tarkoitukseen järjestämässä työryhmässä. Ylioppilaskunta toimittaa kattavan FuksiAnturi-tietopaketin, joka lähetetään uusille opiskelijoille yliopistoon hyväksymiskirjeiden mukana. Tamperelaisen teekkariwapun ohje- ja opastuslehtinen, ylioppilaskunnan julkaisema WappuAnturi toimii luotsina ikimuistoisen Wapun viettämiselle. 12. Jäsenpalvelut 12.1 Normaali toiminta Jäsenpalveluilla tuotetaan iloa ja helpotusta jäsenten elämään. Ylioppilaskunnan palvelutoiminta keskittyy erilaisten opiskelijan arkea helpottavien palveluiden tuottamiseen sekä organisoimiseen. Palvelut hoidetaan ylioppilaskunnan palvelutiskillä ja ylioppilaskunnan nettisivujen kautta löytyvillä varausjärjestelmillä. Opiskelijaetujen hankkimisesta Tampereella vastaa Opiskelijan Tampere ry. Vuonna 2012 ylioppilaskunta tarjosi jäsenilleen seuraavat palvelut: Sivu 12/14

13 Maksuton teekkarikalenteri Maksuton WerkkoAnturi-lehti Pakettiauton vuokraus Peräkärryn vuokraus Opiskelijakorttien tilaus Opiskelija-alennukset Teekkarilakkien tilaus Hotelli Tornin vuokraus (puljuille) Teekkarisaunan vuokraus (puljuille) Opintomatkatoiminnan tukeminen Tukkukorttien lainaus Lainattavat esineet (pelit, grilli, kamera jne.) Jäsenpalveluita kehitetään ja muutetaan vuosittain jäsenistön tarpeita vastaaviksi. Teekkarisauna Mörrimöykky Teekkarisauna Mörrimöykky on jäsenistön henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin keskus ja yksi käytetyimmistä ylioppilaskunnan jäsenpalveluista. Saunaa vuokrataan käyttötarkoitustaan vastaavaan käyttöön alayhdistyksille, yliopiston toimijoille ja ulkopuolisille tahoille saunan käyttökulut kattavaan hintaan. Teekkarisaunan kunnosta huolehtiminen on erittäin tärkeää ja siihen panostetaan vuosittain. Saunan vuokraamisessa huolehditaan, ettei liian tiivis käyttötiheys turmele saunatiloja. Ylioppilaskunta vastaa saunan käyttöön, ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvästä toiminnasta. Kiltojen saunavastaaville järjestetään säännöllisin väliajoin koulutus saunan käytöstä. Teekkarisauna Mörrimöykkyä tarjotaan vain hyvin perustelluista anomuksista ilmaiseksi. Myöntämisperusteena on tilaisuuden hyöty ja avoimuus koko jäsenistölle. Sauna annetaan tasakymmenvuotisia tai neljännesvuosisatoja täyttäville killoille sekä neljännesvuosisatoja täyttäville alayhdistyksille ilmaiseksi juhlakäyttöön. Valmistuneille tarjotaan saunailta teekkarihintaisena kahden kuukauden aikana valmistumisesta, vain valmistujaiskäyttöön. Valmistuneilla tarkoitetaan diplomi-insinöörejä, arkkitehtejä ja tohtoreita, jotka ovat ylioppilaskunnan jäseniä ennen valmistumistaan. 13. Liikunta 13.1 Normaali toiminta Liikunta parantaa opiskelukykyä ja tukee opiskelua. Opiskelijaliikunta-asioita järjestetään yhteistyössä Teekkareiden Urheilu- ja Voimailukerho ry:n, tamperelaisten ylioppilas- ja opiskelijakuntien sekä Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL:n kanssa. Päivittäisestä liikunnasta vastaa TUrVoKe ry yhdessä sen alaisten lajijaostojen kanssa. TTYY tukee TUrVoKe ry:tä taloudellisesti, mikä on määritelty TTYY:n ja TUrVoKe ry:n välisessä sopimuksessa liikuntapalveluiden järjestämisestä, jotta opiskelijoillamme on jatkossakin mahdollisuus nauttia yhtä laadukkaista ja entistä ammattimaisemmin hallinnoiduista liikuntapalveluista. Vuonna 2012 tuen suuruus oli 1,20 euroa per TTYY:n jäsen. TUrVoKe ry:n ja TTYY:n yhteistyössä koordinoima liikuntajaosto Sporttipoppoo järjestää matalan kynnyksen liikuntaa koko jäsenistölle. Ylioppilaskunnan hallituksen jäsen toimii TUrVoKe ry:n hallituksessa tehtävänään tukea, ideoida ja ammattimaistaa TUrVoKe ry:n toimintaa. Unipoli-hankkeen alueellisen liikuntayhteistyön aloittaminen ja lisäksi, kun TUrVoKe suunnittelee perusliikuntamaksun ja ryhmäliikuntamaksun yhdistämistä on perusliikuntamaksun maksaneiden määrää todella vaikea arvioida. Sivu 13/14

14 Taulukko 5: TUrVoKe ry:n maksettujen liikuntamaksujen määrän kehittyminen ja arvio Tunnusluku Perusliikuntamaksuja Ryhmäliikuntamaksuja Liitteet Liite Voimassa Hyväksyjä Hyväksytty A. Ylioppilaskunnan uusi palkkausjärjestelmä Toistaiseksi Hallitus 2005 B. Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Edustajisto 8/ C. Yritysyhteistyösuunnitelma Hallitus 32/ D. Suunnitelma opintotoimikunnista Hallitus 33/ E. Yhdenvertaisuussuunnitelma Hallitus 33/ F. Kunnallispoliittinen ohjelma Ryhmä Toukokuu 2012 G. Kansainvälistymis- ja kielisuunnitelma Hallitus 33/ H. Viestintäsuunnitelma Hallitus 33/ Lyhenteet IDS International degree student OLL PoTka SEFI SYL TUrVoKe TOAS YUP YTHS Opiskelijoiden liikuntaliitto ry Porin Teekkarit Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs - European Society for Engineering Education Suomen ylioppilaskuntien liitto ry Teekkareiden Urheilu- ja voimailukerho Tampereen opiskelija-asuntosäätiö Ylioppilaskunnan uusi palkkausjärjestelmä Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö Sivu 14/14

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

MA2 MA3. opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen

MA2 MA3. opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen MA2 MA3 opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen Dia 3 MA2 46 MA3 2 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto.

Lisätiedot

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Lausunto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 18.10.2010 Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta lausuu Opiskelijoiden

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016 ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 15.1.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 AIKA: 18.1.2016, klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08a Sivu 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Osa kolmikantaa Opiskelijat Professorit Yliopistoyhteisö Henkilökunta Opiskelijatoiminnan yhteisöt Ylioppilaskunta Korkeakoulujärjestö Kilta Ainejärjestö

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN Timo Virtanen - koulutuspoliittinen vastaava 2016 Tampereen Tradenomiopiskelijat ry Abstract in english This document lays out the agenda of educational

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

Navigaattori 2015 2016

Navigaattori 2015 2016 Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2015 2016 TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2015 2016 Opintotoimistossa hoituvat muun muassa lukuvuosi-ilmoittautuminen sekä nimen- ja osoitteenmuutokset.

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Pöytäkirja 1 /

Pöytäkirja 1 / 19.10.2016 Sivu 1(6) Pöytäkirja 1 / 2016 2.1.2016 LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 AIKA: 4.1.2015, klo 10.00 PAIKKA: Ylioppilaskunnan toimisto LÄSNÄ: Ville-Matti Rissanen puheenjohtaja Hanna Tynys Clarisse

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1/7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi Ylioppilaskunnan vaikuttavat projektit Turun

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 1 5 Toimintasuunnitelma 2013 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot Tervetuloa hakemaan AYY:n toiminta-avustusta Tällä lomakkeella haet toiminta-avustusta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalta. Hakukierros on avoinna 1. maaliskuuta - 1. huhtikuuta ja hakemusten tulokset

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Työpaja 36. Peda-Forum -päivät 24.8.2011 Laura Heinonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Suomen ylioppilaskuntien liitto Ann-Marie

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa

Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa LSAVI/ 2012 Lounais-Suomi 1.1.2012 Lounais-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2013 2015 1. Yleistä Ylioppilaskunnan hallitus on valmistellut keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS). KTS:n

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA

PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä TEKIN NAPS. KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA OHJELMA VALMISTELTU LAAJASSA YHTEISTYÖSSÄ Valmisteluvastuussa TEKin koulutusvaliokunta ja projektiryhmä Projektipäällikkö

Lisätiedot

Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia?

Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia? Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia? Keskustelun tavoitteet Todetaan arvioinnissa saatu kuva kansainvälisten ohjelmien nykytilasta Mietitään, mikä tavoitetilan tulisi olla Pohditaan,

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 24.3.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 AIKA: 30.3.2016, klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 10.11.2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2012 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

TTER-työryhmän toiminta

TTER-työryhmän toiminta TTER-työryhmän toiminta Taustaa Haluttiin varmistaa, että ei ole esteitä sille että TTER tukee koko aaltokenttää Tarkistaa, että säännöt vastaavat nykytoimintaa Päivittää säännöt nykyhetkeen vastaaviksi

Lisätiedot

Lisätalousarvio 2013 / Keskeiset muutokset. Lisätalousarvion perustelut

Lisätalousarvio 2013 / Keskeiset muutokset. Lisätalousarvion perustelut Lisätalousarvio 2013 / Keskeiset muutokset Lisätalousarvion perustelut Järjestötoiminnan tukeminen - Erillinen historiaprojektin budjetti sisällytetty lisätalousarvioon Viestintä - Nettisivu-uudistuksen

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS 2014 Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN) Lausunto

Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN) Lausunto Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN) Lausunto 23.9.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Viite: OKM120:00/2014 Asia: Lausuntopyyntö opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemasta hallituksen esitysluonnoksesta

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku Vaikuttamisen ABC Case STTK Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä 28.9.2014 Turku Mikä STTK? Palkansaajakeskusjärjestö Tehtävänä parantaa toimihenkilöiden taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala 13.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Opetuksen järjestäjän tasolla kyselyyn

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot