Pitkäaikainen laitoshoiva ja sen kesto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pitkäaikainen laitoshoiva ja sen kesto"

Transkriptio

1 Pitkäaikainen laitoshoiva ja sen kesto Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Helsingin yliopisto Ei saa lainata ilman lupaa

2 Pitkäaikaisen laitoshoivan kustannukset ovat lahes 5% kaikista ikääntyvien terveysmenoista ja laitoshoiva ei ole ikääntyvien ihmisten suosima asumismuoto Monissa OECD maissa kustannukset ovat jo nyt 2% GDPstä Väestön ikääntymisen myötä pitkäaikaishoivan kustannusten ennakoidaan kasvavan voimakkaasti

3 Perhemuodon vaikutuksesta hoivan käyttöön (perhemuoto ~ asuu yksin / puolison kanssa) Hoivatarve perustuu ennen kaikkea terveydentilaan Terveyttä määrittää iän lisäksi yksilöiden taloudelliset ja sosiaaliset resurssit ja huonon terveyden kanssa pärjäämistä osittain samat tekijät Ikääntyvässä väestössä perhemuodolla erityisesti puolison kanssa asumisella on suuri merkitys sillä se vaikuttaa: Terveydentilaan Taloudellisiin resursseihin Emotionaaliseen tukeen Tukeen päivittäisissä askareissa Laitoshoidon tarve Elinajanodotteen kasvun takia yli 75-vuotiaiden perherakenteessa tulee tapahtumaan suuria muutoksia (leskien osuus laskee)

4 Tutkimuksen tavoitteet ja fokus Miten pitkäaikaista laitoshoivaa määrittävät demografiset perustekijät ja perhemuoto Kolme intressiä: Laitoshoivaan siirtyminen Laitoshoivasta potuminen ja hoivan kesto Laitoshoiva elämänkaarella; hoiva ennen kuolemaa Tutkimukset perustuvat suomalaisiin rekisteriaineistoihin

5 Todennäköisyys selvitä ilman pitkäaikaista laitoshoitoa (tammikuu 1998 syyskuu 23) perhemuodon mukaan, yli 75v kotona asuvat Lähde: Julkaisematon kuvio, rekisteriaineisto, N=19 5 (yli 75-vuotiaat) Tilastokeskus & Stakes: terveyden- ja sosiaalihuollon poistot ja -laskennat Yli 65v tulokset, Nihtilä & Martikainen 28 Scandinavian Journal of Public Health 5

6 Laitoshoitoon siirtymisen suhteellinen riski (tammikuu 1998 syyskuu 23) perhemuodon mukaan, yli 75v kotona asuvat Miehet (N=34817) 19, % laitokseen (tammi 98-syys3) Naiset (N=74 233) 25,5% laitokseen (tammi 98-syys3) Puoliso (ref=1,) Coxin malli Yksin Muiden kanssa 1,39 *** 1,15 *** 1,2 *** 1,6 *** *** P<,1 2, 1,5 1,,5,,5 1, 1,5 2, Coxin malli: kontrolloitu ikä, asuinalue, koulutus, sosioekonominen asema, sairauksia Hazard ratios Lähde: Julkaisematon kuvio, rekisteriaineisto, N=19 5 (yli 75-vuotiaat) Tilastokeskus & Stakes: terveyden- ja sosiaalihuollon poistot ja -laskennat Yli 65v tulokset, Nihtilä & Martikainen 28 Scandinavian Journal of Public Health 6

7 Laitoshoitoon siirtymisen ja sieltä poistumisen suhteelliset riskit ( ) perhemuodon mukaan, yli 65v kotona asuvat Men Women 2 First entry Died in institution Returned home 2 First entry Died in institution Returned home Hazard Ratio Hazard Ratio With spouse Alone Other With spouse Alone Other With spouse Alone Other.7 With spouse Alone Other With spouse Alone Other With spouse Alone Other Living Arrangements Living Arrangements Lähde: Martikainen ym. The Gerontologist, 29, 49(1):34-45

8 Laitoshoitoon siirtymisen ja sieltä poistumisen suhteelliset riskit ( ) tulojen mukaan, yli 65v kotona asuvat Men Women 2 First entry Died in institution Returned home 2 First entry Died in institution Returned home Hazard Ratio Quartile 2. Quartile 3. Quartile 4. Quartile 1. Quartile 2. Quartile 3. Quartile 4. Quartile Household Income 1. Quartile 2. Quartile 3. Quartile 4. Quartile Hazard Ratio Quartile 2. Quartile 3. Quartile 4. Quartile 1. Quartile 2. Quartile 3. Quartile 4. Quartile Household Income 1. Quartile 2. Quartile 3. Quartile 4. Quartile

9 Siirtymätodennäköisyyksiä; naiset ja miehet Todennäköisyys Ikä Koti -> Laitos Todennäköisyys Ikä Koti -> Kuolema Todennäköisyys Ikä Laitos- Koti Todennäköisyys Ikä Laitos -> Kuolema

10 Elinajanodote (vuosia) kotona ja laitoshoidossa, yli 65-vuotiaat miehet ja naiset Naiset Miehet Kotona Laitoksessa Yhteensä

11 Elinajanodote (vuosia) kotona ja laitoshoidossa siviilisäädyn mukaan (naimisissa vs. naimaton), yli 65-vuotiaat miehet ja naiset Miehet Naiset Naimisissa Naimaton Naimisissa Naimaton Kotona Laitoksessa Yhteensä Lähde: Martikainen ym. (212) Julkaisematon elinajantaulu, rekisteriaineisto, Tilastokeskus & Stakes: terveyden- ja sosiaalihuollon poistot ja -laskennat

12 Age-adjusted average number of total care days in the previous seven years before death from dementia Total care, men Total care, women Days 15 1 Days Year before death / end of follow-up Year before death / end of follow-up Kuolleet, naimattomat Kuolleet, avioliitossa Elossa, naimattomat Elossa, avioliitossa Deceased, non-married Deceased, married Survivors, non-married Survivors, married

13 Men Women Age-adjusted average number of hospital and nursing home care days in the previous seven years before death by cause of death Hospital care Hospital care Year before death / end of follow-up Nursing home care Nursing home care Year before death / end of follow-up Dementia Cerebrovascular disease Ischaemic heart disease Malignant neoplasms Accidents and violence

14 Väestön ikääntymisen haaste laitosasumisen näkökulmasta

15 Yli 65-vuotiaiden ja yli 8-vuotiaiden määrä Suomessa Lukumäärä 6 Suhteessa vuoteen Naiset, yli 65 Miehet, yli 65 Naiset, yli 8 Miehet, yli Miehet, yli 8 Naiset, yli 8 Miehet, yli 65 Naiset, yli yli 8v naista 27 6 yli 8v miestä 1 Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste 29 26, SVT 29 15

16 Kuoliniän jakauma ja elinajanodote (v,65v) Kuoliniän jakauma % 19 Miehet & Naiset 21 Miehet 21 Naiset 24 Miehet 9 8 Elinajanodote Nainen, vuotta Mies, vuotta Nainen, 65 vuotta Mies, 65 vuotta v 17.3v v 22.8v Lähteet: Tilastokeskus sekä Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research (Germany) Ikä Kuolemansyiden kehityksestä ks. Suomen Väestö (27) Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste 29 26, SVT 29 16

17 Yli 75-vuotiaiden määrä siviilisäädyn mukaan Suomessa Miehet yli 75v Naimisissa Naimaton 45 4 Naiset yli 75v Naimisissa Naimaton 36% 35 Eronnut Leski 35 Eronnut Leski % 15% % 2% 15 12% 59% 15 1% 1 5 5% 7% 25% 64% 1 5 7% 11% 2% 34% Lähde: Kalogirou & Murphy 26, European Journal of Ageing, Table 3: Finland 17

18 Yli 65-vuotiaiden laitoshoidon yleisyys (%) Suomessa ( ) Kunnalliskoti 1932:5.6% Laitoshoito yhteensä Vanhainkoti (vuonna 19:1,6%, 1913:2,7%, 1932:5,6%) Terveyskeskus Tehostettu palveluasuminen Muu sairaalahoito 26: 5.6% Lähde: Einiö 21, Sotka-net 212 Alkuperäiset lähteet: Pitkänen 1994, Nikiforov & Salmela 1995, Noro 1998, SVT Sosiaaliturva 28, Stakes julkaisematon, Sotka-net

19 Yli 75-vuotiaiden laitoshoidon yleisyys (%) miehet naiset 2: 11,7% naista 21: 12,3% naista : 6,7% 7164 miestä 21: 7,% miestä Vanhainkoti Terveyskeskus Tehostettu palveluasuminen (24h) Laitoshoito yhteensä Vanhainkoti Terveyskeskus Tehostettu palveluasuminen (24h) Laitoshoito yhteensä Lähde: SOTKAnet: 19

20 75-vuotta täyttäneiden määrän kasvun vaikutus laitosasumisen tarpeeseen 23 Musta viiva osoittaa vuoden 21 yli 75-vuotiaiden laitosasujien määrän (Sotkanet). Punainen viiva on laitosasujien ennakoitu määrä vuonna 23 ja pohjautuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen yli 75-vuotiaiden määrästä ja eri skenaarioihin laitosasumisen ja kotona asumisen muutoksesta (1. = ikäryhmittäiset laitosasteet vuonna 21 pysyvät muuttumattomina vuoteen 23)

21 Lopuksi Ikääntyneiden määrän nopea kasvu on vääjäämätöntä ja tulee olemaan haaste hoivapalvelujen tuottamiselle Väestön ikääntyessä vanhusväestön rakenne muuttuu ja tämä vaikuttaa myös pitkäaikaisen hoivan tarpeeseen Esimerkiksi perhemuoto vaikuttaa hoivaan siirtymiseen, hoivan kestoon ja hoivan ajoittumiseen elämänkaarella

22 Väestön toimintakyky on parantunut, mutta samalla elinajanodote on kasvanut voimakkaasti -> ei ole vahvaa evidenssiä siitä, että pitkäaikaisen hoivan tarve olisi vähenemässä; tarve vaan siirtyy myöhemmälle iälle Kuoliniän kasvaessa myös dementian yleisyyden voidaan olettaa yhä kasvavan ja tämä other things being equal johtaa pitkäaikaisen hoivatarpeen kasvuun. Mitä pitempään eletään sitä suurempi on pitkäaikaisen hoivan tarve elämän loppupuolella

23 Yksityisten asuntojen laadun sekä heille tarjottavien palvelujen kehittäminen lisää ikääntyvien mahdollisuutta jatkaa kotona asumista toimenpiteiden vaikuttavuudesta lienee kuitenkin vain vähän tutkimustietoa painopisteiden asettaminen ja vaikutus ten ennakoiminen on vaikeaa/mahdotonta Huomioiden kaikkein vanhimpien ikäryhmien erityisen nopea kasvu (+3-5%) ja heidän vaativat hoivatarpeensa, pitäisi myös ainakin varautua pitkäaikaisen laitoshoivan (erityisesti tehostetun palveluasumisen) kapasiteetin kasvattamiseen

24 Publications Murphy M, Martikainen P, Pennec S. Demographic change and the supply of potential family supporters in Britain, Finland and France in the period European Journal of Population 26;22(3): Nihtilä Nihtilä E, Martikainen P, Koskinen S, Reunanen A, Noro A, Häkkinen U. Chronic conditions and the risk of long-term institutionalisation among older people. European Journal of Public Health, 28;18(1): Nihtilä E, Martikainen P. Why older people living with a spouse are less likely to be institutionalised: the role of socio-economic factors and health characteristics. Scandinavian Journal of Public Health, 28;36(1): Nihtilä E, Martikainen P. Institutionalization of older adults after the death of a spouse. American Journal of Public Health 28;98(7): Martikainen P, Nihtilä E, Moustgaard H. The effects of socioeconomic status and health on transitions in living arrangements and mortality: a longitudinal analysis of elderly Finnish men and women from 1997 to 22. The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences. 28 Mar;63(2):S Häkkinen U, Martikainen P, Noro A, Nihtilä E, Peltola M. Aging, health expenditure, proximity of death and income in Finland. Health Economics, Policy and Law 28;3: Blomgren J, Martikainen P, Martelin T, Koskinen S. Determinants of home-based formal help in community-dwelling older people in Finland. European Journal of Ageing 28;5(4): Martikainen P, Moustgaard H, Murphy M, Nihtilä E, Koskinen S, Martelin T, Noro A.. Gender, living arrangements and social circumstances as determinants of entry into and exit from long-term institutional care at older ages a six year follow-up study of older Finns. The Gerontologist 29; 49(1): Moustgaard H, MartikainenP. Non-marital Cohabitation among Older Finnish Men and Women: Socioeconomic Characteristics and Forms of Union Dissolution. The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences 29 Jun;64(4): Martikainen P, Murphy M, Metsä-Simola N, Häkkinen U, Moustgaard H. Seven-year hospital and nursing home care use according to age and proximity to death: variations bycause of death and socio-demographic position. JECH 212. Martikainen P, Moustgaard H, Einiö E, Murphy M. Transitions to long-term institutional care and care expectancy by marital status: multistate life-table estimates for Finnish men and women. Manuscript. Murphy M, Martikainen P. Use of hospital and long-term institutional care services in relation to proximity to death among older people: Current use patterns and forecasts for Finland. Manuscript.

Koulutusryhmien välillä suuria ja kasvavia eroja elinajanodotteessa

Koulutusryhmien välillä suuria ja kasvavia eroja elinajanodotteessa Alkuperäistutkimus tieteessä Pekka Martikainen Ph.D., professori Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, väestöntutkimuksen yksikkö pekka.martikainen@helsinki.fi Jessica Ho M.Sc., tutkija University

Lisätiedot

Terveyden tasa-arvoa koskevassa tutkimuksessa

Terveyden tasa-arvoa koskevassa tutkimuksessa Sosiaaliryhmien väliset erot elinajanodotteessa kasvoivat 1990-luvun loppuvuosina Tapani Valkonen, Hilkka Ahonen, Pekka Martikainen Elinajanodote nousi selvästi 1990-luvun lopulla, mutta hitaammin kuin

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 12 Helsinki Finland Tel. 358-9-69 9 Telefax 358-9-61 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Julkisen talouden. rahoituksellinen kestävyys Suomessa. I Keskusteluaiheita Discussion Papers. No 1237. Jukka Lassila * Tarmo Valkonen ** 11.1.

Julkisen talouden. rahoituksellinen kestävyys Suomessa. I Keskusteluaiheita Discussion Papers. No 1237. Jukka Lassila * Tarmo Valkonen ** 11.1. Julkisen talouden rahoituksellinen kestävyys Suomessa I Keskusteluaiheita Discussion Papers 11.1. 2011 No 1237 Julkisen talouden rahoituksellinen kestävyys Suomessa Jukka Lassila * Tarmo Valkonen ** *

Lisätiedot

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Eija Laitinen Pro gradu -tutkielma Terveystaloustiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Joulukuu

Lisätiedot

10 TOIMINTAKYKY 10 TOIMINTAKYKY... 1 10.1 Yhteiset perusraportit... 5 10.2 Muut tieteelliset julkaisut... 5

10 TOIMINTAKYKY 10 TOIMINTAKYKY... 1 10.1 Yhteiset perusraportit... 5 10.2 Muut tieteelliset julkaisut... 5 10 TOIMINTAKYKY 10 TOIMINTAKYKY... 1 10.1 Yhteiset perusraportit... 5 10.1.001.Työkyvyn ulottuvuudet... 5 10.2 Muut tieteelliset julkaisut... 5 10.2.1 Työikäisen väestön työ- ja toimintakyky... 5 10.2.1.001

Lisätiedot

SUFACARE Supporting Family Caregivers and Receivers

SUFACARE Supporting Family Caregivers and Receivers ARCADA PUBLIKATION 4 2012 SUFACARE Supporting Family Caregivers and Receivers Omaishoitajien ja hoidettavien tukeminen koulutuksen, käytännön tukitoimien ja osallisuuden avulla Suomessa ja Virossa Jukka

Lisätiedot

ja sen muutokset 16 vuoden seuruututkimuksessa

ja sen muutokset 16 vuoden seuruututkimuksessa Iäkkäiden jyväskyläläisten liikuntaharrastus ja sen muutokset 16 vuoden seuruututkimuksessa PÄIVI MÄKILÄ, MIRJA HIRVENSALO, TERTTU PARKATTI Yhteyshenkilö: Päivi Mäkilä, Turun ammattikorkeakoulu, Ruiskatu

Lisätiedot

Geneettiset ja ympäristötekijät selästä johtuvissa työkyvyttömyyseläkkeissä Ketkä ovat riskihenkilöitä?

Geneettiset ja ympäristötekijät selästä johtuvissa työkyvyttömyyseläkkeissä Ketkä ovat riskihenkilöitä? Geneettiset ja ympäristötekijät selästä johtuvissa työkyvyttömyyseläkkeissä Ketkä ovat riskihenkilöitä? Hankenumero 108087 Annina Ropponen Loppuraportti Työsuojelurahastolle Kuopion yliopisto, Biolääketieteen

Lisätiedot

Ikääntyvien suomalaisten työajanodotteet kunta-alalla

Ikääntyvien suomalaisten työajanodotteet kunta-alalla artikkelit Ikääntyvien suomalaisten työajanodotteet kunta-alalla Markku Nurminen, Christopher Heathcote, Brett Davis Tutkimuksessa arvioimme, mikä on ikääntyvän (yli 45-vuotiaan) kuntatyöntekijän jäljellä

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu B RAPORTTEJA 54. Noppari (toim.) Monialaiset verkostot perheitä tukemassa

Diakonia-ammattikorkeakoulu B RAPORTTEJA 54. Noppari (toim.) Monialaiset verkostot perheitä tukemassa Diakonia-ammattikorkeakoulu B RAPORTTEJA 54 Noppari (toim.) Monialaiset verkostot perheitä tukemassa Sanna Suomalainen, Virva Hyttinen, Markku Hänninen, Sampsa Wulff & Minna Kaarakainen Yksityisen varautumisen

Lisätiedot

Alkoholi uhka vai mahdollisuus?

Alkoholi uhka vai mahdollisuus? JULKAISU 6/2010 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Alkoholi uhka vai mahdollisuus? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TUTKAS järjesti yhdessä Yrjö Jahnssonin

Lisätiedot

SUOMALAISTEN TERVEYS JA SEN EDISTÄMINEN tähänastinen kehitys, tulevaisuuden näkymät ja tärkeimmät haasteet

SUOMALAISTEN TERVEYS JA SEN EDISTÄMINEN tähänastinen kehitys, tulevaisuuden näkymät ja tärkeimmät haasteet Sosiaalilääketieteen yhdistys ry:n seminaari Tilkan auditorio, Helsinki, SUOMALAISTEN TERVEYS JA SEN EDISTÄMINEN tähänastinen kehitys, tulevaisuuden näkymät ja tärkeimmät haasteet Seppo Koskinen Esityksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:73. Piekkola H. ja O.-P. Ruuskanen. Työtä eri elämänvaiheissa ja ajankäyttö Äidit ja ikääntyvät

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:73. Piekkola H. ja O.-P. Ruuskanen. Työtä eri elämänvaiheissa ja ajankäyttö Äidit ja ikääntyvät Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:73 Piekkola H. ja O.-P. Ruuskanen Työtä eri elämänvaiheissa ja ajankäyttö Äidit ja ikääntyvät SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2006 Tiivistelmä

Lisätiedot

Suomalaisten hyvinvointi 2010. Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.)

Suomalaisten hyvinvointi 2010. Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2010 Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kansi: Marko von Konow Taitto ja

Lisätiedot

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät Johanna Eronen Gerontologian ja kansanterveyden

Lisätiedot

Vanhukset ei lopu koskaan

Vanhukset ei lopu koskaan Vanhukset ei lopu koskaan Väestön ikääntyminen diakoniatyöntekijöiden silmin Itä-Suomen yliopisto, teologian osasto Läntinen teologia Pro gradu -tutkielma, maaliskuu 2015 Käytännöllinen teologia Anu Backman

Lisätiedot

Iäkkäitä skitsofreniapotilaita koskeva tutkimustieto on. Skitsofreniapotilaskin vanhenee. lääketiede. Katsausartikkeli.

Iäkkäitä skitsofreniapotilaita koskeva tutkimustieto on. Skitsofreniapotilaskin vanhenee. lääketiede. Katsausartikkeli. Katsausartikkeli Tuula Saarela, Hanna-Mari Alanen Skitsofreniapotilaskin vanhenee Tärkein tieto K Iäkkäiden skitsofreniapotilaiden hoidon tarvetta on pidetty Alzheimer-potilaisiin verrattavana, mutta skitsofreniavanhusten

Lisätiedot

Sifneos esitti 1970-luvun alussa käsitteen aleksitymia. Suomalaiset sukupolvet ja aleksitymia. lääketiede. Alkuperäistutkimus

Sifneos esitti 1970-luvun alussa käsitteen aleksitymia. Suomalaiset sukupolvet ja aleksitymia. lääketiede. Alkuperäistutkimus Alkuperäistutkimus Sofia Slotte, Aino Mattila, Jouko K. Salminen, Matti Joukamaa Suomalaiset sukupolvet ja aleksitymia Lähtökohdat Aleksitymian esiintyvyydestä Suomessa on tehty vain muutama väestötutkimus.

Lisätiedot

Ikäihmisten yksinäisyys

Ikäihmisten yksinäisyys Minna Viitanen Ikäihmisten yksinäisyys - vaikutukset ja hyvinvointiteknologian mahdollisuudet Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Hyvinvointiteknologia Insinöörityö 8.5.2012 Tiivistelmä Tekijä

Lisätiedot

Taloudelliset tekijät ja muutto pois lapsuudenkodista Vertaileva analyysi neljässä EU-maassa

Taloudelliset tekijät ja muutto pois lapsuudenkodista Vertaileva analyysi neljässä EU-maassa Taloudelliset tekijät ja muutto pois lapsuudenkodista Vertaileva analyysi neljässä EU-maassa Henna Isoniemi: VTM, tutkija, sosiaalipolitiikan laitos, Turun yliopisto henna.isoniemi@utu.fi Janus vol. 14

Lisätiedot

Asuntotuotanto 2030. Asuntotuotantotarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Terttu Vainio Kaisa Belloni Liisa Jaakkonen

Asuntotuotanto 2030. Asuntotuotantotarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Terttu Vainio Kaisa Belloni Liisa Jaakkonen S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 2 Asuntotuotanto 2030 Asuntotuotantotarpeeseen vaikuttavia tekijöitä Terttu Vainio Kaisa Belloni Liisa Jaakkonen VTT TECHNOLOGY 2 Asuntotuotanto 2030 Asuntotuotantotarpeeseen

Lisätiedot

FINRISKI-tutkimus: Väestön kolesterolitaso on vuosikymmenien laskun jälkeen kääntynyt nousuun

FINRISKI-tutkimus: Väestön kolesterolitaso on vuosikymmenien laskun jälkeen kääntynyt nousuun alkuperäistutkimus Erkki Vartiainen LKT, professori, ylijohtaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimiala Katja Borodulin FT, dosentti, erikoistukija Jouko Sundvall

Lisätiedot

Tupakointi ja huono-osaisuus

Tupakointi ja huono-osaisuus Tupakointi ja huono-osaisuus Tupakoinnin yhteys toimeentulovaikeuksiin ja yksinhuoltajuuteen Helsingin kaupungin työntekijöillä OSSI RAHKONEN MIKKO LAAKSONEN SAKARI KARVONEN Helsingin kaupungin henkilöstön

Lisätiedot

Teknologioiden mahdollisuudet iäkkäiden tapaturmien ehkäisyssä

Teknologioiden mahdollisuudet iäkkäiden tapaturmien ehkäisyssä Anne Lounamaa Kati Matikainen Julia Kantorovitch (toim.) TYÖPAPERI 6 2013 TYÖPAPERI 6/2013 Anne Lounamaa, Kati Matikainen, Julia Kantorovitch (toim.) Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ISBN

Lisätiedot

pekka rissanen Professori Terveystieteiden yksikkö Tampereen yliopisto pekka.rissanen@uta.fi

pekka rissanen Professori Terveystieteiden yksikkö Tampereen yliopisto pekka.rissanen@uta.fi artikkeli pekka rissanen Professori Terveystieteiden yksikkö Tampereen yliopisto pekka.rissanen@uta.fi Kuvat maarit kytöharju Sosiaali- ja terveydenhuollon UUDISTUKSEN pitkä tie Suomessa kunnat ovat hyvin

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Marita Ollikainen VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 24 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

Työolot ja työssä jatkaminen

Työolot ja työssä jatkaminen T TUTKIMUKSIA Eila Tuominen, Mervi Takala ja Pauli Forma (toim.) Työolot ja työssä jatkaminen Eläketur vakeskuksen tutkimuksia 2010:2 TUTKIMUKSIA Eila Tuominen, Mervi Takala ja Pauli Forma (toim.) Työolot

Lisätiedot

Henkilöauton ajo-oikeuden haltijat

Henkilöauton ajo-oikeuden haltijat Ajoneuvohallintokeskus Tutkimuksia ja selvityksiä Fordonsförvaltningscentralen Utredningar Nro 13/2008 Henkilöauton ajo-oikeuden haltijat Ennuste henkilöauton ajo-oikeuden haltijoiden jakaumasta vuosille

Lisätiedot