Yhdessä vai erillään?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdessä vai erillään?"

Transkriptio

1 Yhdessä vai erillään? Parisuhteet elämänkulun ja Ikihyvä-hankkeen kymmenvuotisseurannan näkökulmasta Tiina Koskimäki Lahden Tutkijapraktikum, Palmenia, Helsingin yliopisto Lahden Tiedepäivä

2 Tänään - esittelen alustavia tuloksia ikääntyvien parisuhdetilanteista: - siviilisäädystä ja sen muutoksista 10-v. seurannan aikana - siviilisäätymuutosten elämänkulullisesta ajoittumisesta - joistain muista siviilisäätyryhmittäisistä eroista - esittelen myös LAT-suhteen käsitteen: - ja kerron kuinka yleisiä nämä ovat päijäthämäläisillä ikääntyvillä Ikihyvä-aineiston perusteella - ja keillä LAT-suhteet ovat yleisimpiä

3 Taustalla - Väitöskirjatutkimus päijäthämäläisten ikääntyvien parisuhdetilanteista ja niiden muutoksista - ja siitä, miten ne ja niiden ajoittuminen muokkaavat arjen elämänpiiriä ja hyvinvointia - Ikihyvä Päijät-Häme -seuranta-aineisto vuosilta 2002, 2005, 2008 ja 2012

4 Siviilisääty vuonna 2002 ja 2012 (%) Syntymäkohortit , , Avo-/avioliitto Eronnut/ asumuserossa Leski 9 14 Naimaton 7 6 Painotettu aineisto 2002 & 2012 (N) (2753) (1677)

5 Siviilisääty v syntymäkohorteittain ja sukupuolittain (%) (miehet/naiset) (miehet/naiset) (miehet/naiset) Avo-/avioliitto 81 / / / 29 Eronnut/ asumuserossa 9 / 15 4 / 14 4 / 9 Leski 4 / 8 4 / / 51 Naimaton 6 / 6 4 / 7 4 / 11 Painotettu aineisto 2002 & 2012 (N) (440 / 467) (221 / 279) (92 / 177)

6 Siirtymät siviilisäädyssä (%), (vuosina 2002 ja 2012 osallistuneet) Avo-/ avioliitto Eronnut Leski Naimaton (N) Avo-/avioliitto ,3 (1173) Eronnut ,7 (149) Leski ,9 (115) Naimaton (85) (1522)

7 syntyneet 2002 Avo- /avioliitto 2012 Avo-/ avioliitto Eronnut Leski Naimaton (N) 80 0, (174) Eronnut (21) Leski (47) Naimaton (18) (260) Noin 16 % kokenut muutoksen syntyneet 2002 Avo- /avioliitto 2012 Avo-/ avioliitto Eronnut Leski Naimaton (N) ,2 (481) Eronnut (63) Leski (50) Naimaton (32) (626) Noin 12 % kokenut muutoksen

8 syntyneet 2002 Avo- /avioliitto 2012 Avo-/ avioliitto Eronnut Leski Naimaton (N) ,4 (518) Eronnut (65) Leski (18) Naimaton (35) (636) Noin 12 % kokenut muutoksen - Vanhimmassa kohortissa muutokset johtuvat lähes kokonaan leskeksi jäämisestä nuoremmilla myös solmituista liitoista - Nähtäväksi jää, solmivatko nuoremmat tulevaisuudessa uusia liittoja yhä vanhemmilla ikävuosilla, mikä näyttää olevan äärimmäisen harvinaista tällä hetkellä vanhuuttaan elävillä

9 Minkä ikäisenä nykyinen avioliitto tai avoliitto on solmittu? Avioliitto Avoliitto Mediaani (puolet tätä ennen/jälkeen) (N) (1562) (128) (Tiedot vuodelta 2005, jolloin kysytty avo- ja avioliitoista erikseen)

10 Millä vuosikymmenellä nykyinen avioliitto tai avoliitto on solmittu? (%) - Avoliittojen yleistyminen Suomessa ja muualla Euroopassa 1970-luvulta lähtien (näin joka syntymäkohortin kohdalla) - Nuorimmassa kohortissa yleisin (9 %:lla) - Avoliitossa elävistä lähes 3/4 on ollut aiemmin avotai avioliitossa. Naimisissa olevilla osuus on vain noin 1/ % nykyisistä avoliitoista on solmittu yli 10 vuotta sitten

11 Seuranta-aikana (10 v.) solmitut liitot: ovatko olleet avio- vai avoliittoja? (f) - Nuorimmassa kohortissa solmitaan valtaosa uusista liitoista - Mutta: joka kohortissa solmitaan lähes saman verran avoliittoja ja avioliittoja (osan avoliitoista johtaessa avioliittoon)

12 Lasten määrä siviilisäätyryhmittäin ja syntymäkohorteittain (ka) Avioliitossa 2,1 2,3 2,6 Avoliitossa 1,9 2,3 2,6 Eronnut 1,9 2,3 2,4 Leski 1,5 2,2 2,8 Naimaton 0,1 0,1 0,1 Tiedot vuoden 2002 kyselystä.

13 Tapaako lapsiaan tarpeeksi usein? Ei -vastanneet (%) Avo- /avioliitossa Eronnut Naimaton (Huom. vain hyvin pieni osa vastaajista) Leski

14 LAT-suhde? - Englanninkielen sanoista Living Apart Together, ruotsiksi särbo - Suomeksi ei vakiintunutta termiä, käytetty nimitystä erillissuhde - Kyseessä parisuhdemalli, jonka osapuolet syystä tai toisesta asuvat erillään - Joskus erillään asuminen olosuhteista riippuvaa ja väliaikaista (työ- tai opiskelupaikan sijainti, tuore seurustelusuhde, nykyisen asuinpaikan sijainti muita läheisiä lähellä jne.) - Joskus syystä tai toisesta tehty pidempiaikainen valinta (oma koti omat tavat ja tottumukset, vastuu toisesta jne.) - Tyypillinen perinteisesti nuorilla, mutta yhä enenevissä määrin myös vanhemmissa ikäluokissa

15 LAT-suhde (%) Jos olette eronnut, leski tai naimaton, onko Teillä vakituinen mies- tai naisystävä, jonka kanssa asutte erillänne? (n ) Eronnut ( ) Naimaton (96-188) Leski ( ) (Huom. Jos Lat-kysymyksessä on puuttuva tieto, on oletettu ettei ole lat-suhteessa.)

16 - Vuoden 2012 aineistossa on yhteensä 517 eronnutta, leskeä ja naimatonta - Heistä LAT-suhteessa on ollut jossain vaiheessa viimeisen kymmenen vuoden aikana 29 % - Tutkitaan seuraavaksi, miten tämä joukko eroaa muista eronneista, leskistä ja naimattomista, jos mitenkään - Käytetään menetelmänä logistista regressioanalyysia (lasketaan todennäköisyyttä kuulua ryhmään 1 = ollut LATsuhteessa vs. 0 = ei ole ollut LAT-suhteessa)

17 Onko seuraavilla yhteyttä LAT-suhteen todennäköisyyteen? - Syntymäkohortti - Sukupuoli - Siviilisääty - Koulutus - Taloudellinen tilanne - Asuinalue - Harrastaminen - Toimintakyky - Yksinäisyys - Tyytyväisyys elämään - Vanhenemisen kokeminen

18 Suorat vaikutukset, mutta osalla merkitys häviää kun otetaan muita tekijöitä huomioon: - Syntymäkohortti: nuorimmat - Sukupuoli: miehet - Siviilisääty ei merk. - Koulutus: korkea - Taloudellinen tilanne ei merk. - Asuinalue ei merk. - Harrastaminen: paljon - Toimintakyky: hyvä - Yksinäisyys: ei yksinäinen - Tyytyväisyys elämään: tyytyväinen - Vanhenemisen kokeminen: ikävuosiaan nuoremmaksi tunteminen, salliva suhtautuminen eläkeläiselämään

19 Suhtautuminen/asenteet eläkeläiselämää kohtaan Pidättekö seuraavia asioita sopivina eläkeikäisille? Kyllä (%) / En/ Eos - Tansseissa käyminen (79) - Ravintoloissa istuminen (42) - Nuorekas pukeutuminen (60) - Avoliiton solmiminen leskeksi jäätyä (66) - Aktiivinen seksielämä (56) - Kauneusleikkausten tekeminen (15) - Alkossa asioiminen (60) SUMMAMUUTTUJA = sallivampi / varauksellisempi suhtautuminen

20 Syntymäkohortti Sukupuoli Nainen Mies Harrasteet Vähemmän Keskiverrot Paljon Suhtautuminen eläkeläiselämään Varauksellisempi Sallivampi Oman iän kokeminen Oman ikäiseksi tai vanhemmaksi Nuoremmaksi N Suora vaikutus 2,3** 3,4*** 2,9*** 2,5*** 3,4*** 2,5*** 1,9** Malli 1 Malli 2 Malli 3 Malli 4 Malli 5 2,3** 3,4*** 2,6** 3,3*** 2,9*** 1,9* 2,2* 3,4*** 2,4** 3,5*** 1,6 ns 1,5 ns 3,3*** 2,3** 3,3*** Mallin merkitsevyys *** *** *** *** *** Selitysaste (%) (Nagelkerke R Square) 1,8* 1,6 ns 1,6 ns 3,3*** 2,1** 3,1*** 1,6* 1,5 (*) 5,8 11,8 17,0 17,9 18,8 Muutoksen merkitsevyys *** *** *** * Ns N=517. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001, (*) p=lähes 0,05. Ns=not significant = ei til. merkitsevä

21 Tulosten tulkintaa - Ikä / syntymäkohortti: nuoremmilla tavallista, mutta jos otetaan mukaan harrastaminen ja sallivampi suhtautuminen eläkeläiselämään (joka tyypillisempää nuoremmilla) iän itsenäinen vaikutus häviää - Sukupuoli: miehillä yleisempää ja itsenäinen vaikutus säilyy, voimistuu otettaessa harrastaminen mukaan eli vaikka naiset harrastavat enemmän ja harrastamisella positiivinen yhteys, silti lat-suhteet miehillä yleisempiä - Harrastaminen: mitä monipuolisemmin harrasteita, sitä todennäköisemmin on tai on ollut vastikään lat-suhteessa, vaikutus säilyy riippumatta muista mukaan otetuista muuttujista - Suhtautuminen eläkeläiselämään: mitä sallivampi suhtautuminen, sitä todennäköisemmin on tai on ollut lat-suhteessa - Oman iän kokeminen: Itsensä tunteminen ikävuosiaan nuoremmaksi tyypillisempää lat-suhteessa olevilla - Asenne + elämäntyyli?

22 Lopuksi - Parisuhteiden moninaistumiskehitykselle näyttäisi olevan aineiston perusteella katetta - Elämänkulun tutkiminen parisuhteiden näkökulmasta antaa näin ollen hyvän lähtökohdan myös vanhuuden ja vanhenemisen tutkijalle - Minuun voi mieluusti olla yhteydessä vaikkapa s-postitse: Kiitokset!