Nuorten asumisjärjestelyt ja tapaturmat, väkivalta ja itsemurhat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten asumisjärjestelyt ja tapaturmat, väkivalta ja itsemurhat"

Transkriptio

1 Nuorten asumisjärjestelyt ja tapaturmat, väkivalta ja itsemurhat Elämän syrjässä? Lasten ja nuorten pahoinvoinnin paikat ja hyvinvoinnin tilat Hanna Remes, tutkija Sosiaalitieteiden laitos, sosiologia, väestöntutkimuksen yksikkö

2 Nuorten asumisjärjestelyt ja tapaturmat, väkivalta ja itsemurhat ASU-LIVE: Perherakenteen muutosten ja väestön ikääntymisen vaikutus asumisuriin, asuinvarallisuuteen ja terveyteen ja laitosasumiseen Martikainen Pekka, Helsingin yliopisto SKIDI-KIDS: Huono-osaisuuden kasautuminen nuorten elämänkulussa ja yli sukupolvien (ACCUMU-konsortio) Karvonen, Sakari, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Martikainen Pekka, Helsingin yliopisto

3 Nuorten tapaturmainen ja väkivaltainen kuolleisuus Imeväis- ja lapsikuolleisuus Suomessa erittäin alhaisella tasolla Teini-ikäisten ja nuorten aikuisten, etenkin miesten, tilanne huonompi Tapaturmaisten ja väkivaltaisten kuolemansyiden osuus vuotiailla yli 70% Ajanjaksolla vuosittain noin 440 tapaturmaista tai väkivaltaista kuolemantapausta ikävälillä % miehiä

4 Lasten ja nuorten kuolleisuus /1000 tapaturmat ja väkivalta Kuolleisuus /1000, kolmen vuoden liukuva keskiarvo Miehet Miehet Miehet Naiset Naiset Naiset Pojat 1-14 Tytöt Lähde: Tilastokeskus tietokantataulukot

5 Kuolemantapaukset kuolinsyittäin, naiset v. 900 Number of deaths (approx. 80% of total) Other external Assaults Suicides Poisonings Drownings Transport Other diseases Neoplasms Congenital

6 Kuolemantapaukset kuolinsyittäin, miehet v Number of deaths (approx. 80% of total) Other external Assaults Suicides Poisonings Drownings Transport Other diseases Neoplasms Congenital

7 Tapaturmien ja väkivallan seuraukset Kuolemat edustavat jäävuoren huippua: jokaista kuolemaa kohden sattuu moninkertainen määrä tapaturmia, joista aiheutuu vähemmän vakavia vammoja tai haittaa Kuolemat Sairaalahoitojaksot Terveydenhuollon käynnit Itsehoito

8 Sairaalahoitojaksot syyn mukaan (%) , miehet ja naiset v.

9 Sairaalahoitojaksot ikäryhmän mukaan , miehet ja naiset v. 25 Sairaalahoitojaksot/ Male Female

10 Sairaalahoitojaksojen lukumäärä/hlö , miehet ja naiset v. Valtaosa hoitojaksoista (87%) jäi henkilön ainoaksi sairaalahoitojaksoksi seurantajakson aikana: % <

11 Tutkimuksen aineisto: Elinolot ja kuolleisuus Elinolot ja kuolleisuus -aineisto pohjautuu työssäkäyntitilaston pitkittäisaineistoon, johon yhdistetty kuolemansyyrekisterin tiedot kuolleista mukana 11% otos koko väestöstä ja 80% kaikista kuolemantapauksista Tiedot kymmenistä eri lähdeaineistoista linkitetty Tilastokeskuksessa henkilötunnusten avulla esim. Väestörekisterikeskus, Verohallinto, työ- ja palvelussuhderekisterit, opiskelijarekisterit, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

12 Tutkimuksen aineisto: Elinolot ja kuolleisuus Kuolleisuutta ja sairaalahoitojaksoja seurattu 17 vuotta täyttäneillä nuorilla, aikavälillä Asumisjärjestelyjä ja perhettä kuvaavat muuttujat perustuvat asuntokuntatietoihin = samassa asunnossa vakinaisesti asuvat henkilöt Tiedot päivitetty aineistossa vuosittain

13 Nuorten asumisjärjestelyt ja tapaturmat, väkivalta ja itsemurhat Perhetausta perherakenne vanhempien koulutus sosiaaliryhmä kotitalouden tulot Kotoa muuton ajoitus Oma sosiaalinen asema koulutus työmarkkina-asema Asumisjärjestelyt Tapaturmat, väkivalta ja itsemurhat

14 Sosiaaliset kuolleisuuserot nuorilla Nuorten kuolleisuuseroista niukasti tietoa, ainakaan sellaista, joka perustuu nuorten omaan yhteiskunnalliseen asemaan tai elämäntilanteeseen Varhaisaikuisuus kriittinen elämänvaihe koulutuksen hankkimisen, työelämään siirtymisen ja perheen perustamisen kannalta merkityksellisiä tekijöitä myöhemmän terveyden ja hyvinvoinnin kannalta Myös monet terveyteen vaikuttavat elintavat omaksutaan nuoruudessa

15 Aikuistumisen haasteet Aikuistumiseen liittyvien siirtymien myöhentyminen yleinen trendi kehittyneissä maissa Aikuistumisesta tullut myös aiempaa yksilöllisempi ja monivaiheisempi prosessi, joka voi sisältää katkoksia ja vuorottelua työn, opiskelun ja itsenäisen asumisen suhteen Lapsuudenperheen tuki aikuistuvalle nuorelle voi nyky-yhteiskunnan olosuhteissa nousta entistä suurempaan rooliin - kasvavatko erot hyvä- ja huono-osaisista perheistä tulevien nuorten välillä?

16 Aikuistuminen ja nuorten asumisjärjestelyt Lapsuudenkodista muuttaminen keskeinen siirtymä kohti itsenäisyyttä Suomessa kotoa muutetaan varhain, mutta perheen perustaminen on myöhentynyt Avoliittojen ohella yksinasuminen ja jaettu asuminen yleistyneet

17 Suomessa nuoret muuttavat kotoa entistä aikaisemmin Vanhempiensa kanssa asuvat vuotiaat (%) vuosina 1985, 1993, 1995, 2000 ja Lähde: Nikander T. Hyvinvointikatsaus 1/2009

18 Aikuistuminen ja nuorten asumisjärjestelyt Mediaani-ikä kotoa muutettaessa naisilla 20-v. ja miehillä 21-v. Aikaisempaa kotoamuuttoa ennustaa asuminen yksinhuoltaja- tai uusperheessä, vanhempien alempi koulutus ja vähäisemmät tulot, vuokralla asuminen, perheen sisäiset konfliktit Aikainen kotoa muutto yhteydessä toimeentulovaikeuksiin, alempaan koulutukseen, varhaiseen vanhemmuuteen, terveyteen

19 Asumisjärjestelyt, perhetausta ja nuorten oma sosiaalinen asema Miten nuorten asumisjärjestelyt ovat yhteydessä tapaturma- ja väkivaltakuolleisuuteen vuotiailla? Missä määrin yhteydet selittyvät perhetaustalla (lapsuudenperheen rakenne, vanhempien koulutus, sosiaaliryhmä ja tulotaso) tai nuoren omalla sosiaalisella asemalla (pääasiallinen toiminta ja koulutustaso)? Missä määrin perhetaustan yhteydet kuolleisuuteen välittyvät kotoa muuton ajoittumisen, nuoren tämänhetkisten asumisjärjestelyjen, pääasiallisen toiminnan ja oman koulutustason kautta?

20 Asumisjärjestelyt ikäryhmän mukaan 17 19, 20 24, (%), Males Females 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

21 Tapaturmainen ja väkivaltainen kuolleisuus asumisjärjestelyjen mukaan, miehet v., Kuolleisuus / henkilövuotta

22 Tapaturmainen ja väkivaltainen kuolleisuus asumisjärjestelyjen mukaan, naiset v., Kuolleisuus / henkilövuotta

23 Tapaturmainen ja väkivaltainen kuolleisuus asumisjärjestelyjen mukaan, naiset v., Kuolleisuus / henkilövuotta Faculty of Social Sciences / Hanna Remes, Pekka Martikainen and Tapani Valkonen

24 Tapaturmainen ja väkivaltainen kuolleisuus asumisjärjestelyjen mukaan, miehet v., Kuolleisuus / henkilövuotta Faculty of Social Sciences / Hanna Remes, Pekka Martikainen and Tapani Valkonen

25 Tapaturmainen ja väkivaltainen kuolleisuus asumisjärjestelyjen mukaan, miehet v., Kuolleisuus / henkilövuotta

26 Tapaturmainen ja väkivaltainen kuolleisuus asumisjärjestelyjen mukaan, naiset v., Kuolleisuus / henkilövuotta

27 Kuoleman vaarasuhteet asumisjärjestelyjen mukaan, miehet v., Harmaa palkki = mallissa vakioitu vanhempien sosioekonominen asema, kotitalouden tulot, nuoren pääasiallinen toiminta ja koulutus With married parents With cohabiting parents With one parent Couples Alone With others Hazard ratio

28 Kuoleman vaarasuhteet asumisjärjestelyjen mukaan, miehet v., Harmaa palkki = mallissa vakioitu vanhempien sosioekonominen asema, kotitalouden tulot, nuoren pääasiallinen toiminta ja koulutus With parents Married no children Married with children Cohabiting no children Cohabiting with children Alone With others Hazard ratio

29 Kuoleman vaarasuhteet asumisjärjestelyjen mukaan, naiset v., Harmaa palkki = mallissa vakioitu vanhempien sosioekonominen asema, kotitalouden tulot, nuoren pääasiallinen toiminta ja koulutus With parents Married no children Married with children Cohabiting no children Cohabiting with children Single parent Alone With others Hazard ratio

30 Kuoleman vaarasuhteet lapsuudenkodista muuttaneilla asumisjärjestelyiden mukaan, v., Naiset Miehet Living arrangements 17 % 10 Cohabiting 39 Married 16 Alone 26 Single parent 4 With parents 4 With others 10 Institution/unknown Cohabiting 36 Married 12 Alone 32 With parents 6 With others 12 Institution/unknown * * * 1.89* 1.69* * 2.07* 1.95* 2.02* 2.99* 3.49*

31 Kuoleman vaarasuhteet lapsuudenkodista muuttaneilla, miehet v., Ikä kotoa muuttaessa 21 tai vanhempi Hazard ratio

32 Kuoleman vaarasuhteet lapsuudenkodista muuttaneilla perhetausta vakioituna, miehet v., Ikä kotoa muuttaessa 21 tai vanhempi Hazard ratio

33 Kuoleman vaarasuhteet lapsuudenkodista muuttaneilla, asumisjärjestelyt, koulutus ja työllisyys vakioituna, miehet v., Ikä kotoa muuttaessa 21 tai vanhempi Hazard ratio

34 Nuorten asumisjärjestelyt ja sairaalahoitojaksot, v., Asumisjärjestelyjen ja aikaisen kotoa muuton yhteydet sairaalahoitoa vaatineisiin tapaturmiin ja väkivaltaan eivät yhtä johdonmukaisia kuin kuolemaan johtaneissa tapauksissa Valtaosassa tapaturmista (kaatumiset ja putoamiset, muut tapaturmat) yhteyksiä ei ollut tai ne olivat heikkoja/epäjohdonmukaisia Liikennetapaturmissa, itse aiheutetuissa vammoissa ja myrkytyksissä sekä väkivallan seurauksena syntyneissä vammoissa erot varsin samankaltaisia kuin kuolleisuudessa

35 Yhteenvetona Asumisjärjestelyt ja aikainen kotoa muutto selvästi yhteydessä tapaturmaiseen ja väkivaltaiseen kuolleisuuteen Samankaltaisia yhteyksiä havaittiin niin tapaturmaisissa kuolemissa kuin itsemurhissa Alkoholi myötävaikuttavana kuolinsyynä noin kolmanneksessa kuolemantapauksista ei selittänyt eroja Sairaalahoitojaksoissa vastaavia yhteyksiä mikäli syynä liikennetapaturmat, itse aiheutetut vammat, myrkytykset sekä väkivalta

36 Yhteenvetona Asumisjärjestelyjen ja aikaisen kotoa muuton yhteydet kuolleisuuteen selittyivät vain osittain nuorten oman sosiaalisen aseman tai lapsuusajan perherakenteen ja vanhempien sosioekonomisen aseman kautta Aikaisin kotoa muuttaneilla kohonnut riski koko ikävälillä tärkeä tekijä muita alhaisemmaksi jäänyt koulutustaso, myös heikompi kiinnittyminen työelämään

37 Yhteenvetona Suuret sukupuolierot kuolleisuuden ja sairaalahoitojaksojen tasossa (osin myös syissä), mutta asumisjärjestelyihin liittyvät erot pääosin samankaltaisia molemmilla sukupuolilla

38 Kiitos! p

Perhetaustan ja oman sosiaalisen aseman vaikutus nuorten aikuisten omistusasumiseen

Perhetaustan ja oman sosiaalisen aseman vaikutus nuorten aikuisten omistusasumiseen Perhetaustan ja oman sosiaalisen aseman vaikutus nuorten aikuisten omistusasumiseen Julius Wilhelm Haartti Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiologia Pro gradu tutkielma Helmikuu 2014

Lisätiedot

Terveyden tasa-arvoa koskevassa tutkimuksessa

Terveyden tasa-arvoa koskevassa tutkimuksessa Sosiaaliryhmien väliset erot elinajanodotteessa kasvoivat 1990-luvun loppuvuosina Tapani Valkonen, Hilkka Ahonen, Pekka Martikainen Elinajanodote nousi selvästi 1990-luvun lopulla, mutta hitaammin kuin

Lisätiedot

NUORTEN MIESTEN HAMPAIDEN HARJAUKSEEN YHTEYDESSÄ OLEVIA TEKIJÖITÄ. Erot lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien välillä vuoden 2013 Kouluterveyskyselyn

NUORTEN MIESTEN HAMPAIDEN HARJAUKSEEN YHTEYDESSÄ OLEVIA TEKIJÖITÄ. Erot lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien välillä vuoden 2013 Kouluterveyskyselyn NUORTEN MIESTEN HAMPAIDEN HARJAUKSEEN YHTEYDESSÄ OLEVIA TEKIJÖITÄ Erot lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien välillä vuoden 2013 Kouluterveyskyselyn mukaan Jenna Rintakuusi Katja Tarvainen Terveyskasvatuksen

Lisätiedot

SUOMALAISTEN TERVEYS JA SEN EDISTÄMINEN tähänastinen kehitys, tulevaisuuden näkymät ja tärkeimmät haasteet

SUOMALAISTEN TERVEYS JA SEN EDISTÄMINEN tähänastinen kehitys, tulevaisuuden näkymät ja tärkeimmät haasteet Sosiaalilääketieteen yhdistys ry:n seminaari Tilkan auditorio, Helsinki, SUOMALAISTEN TERVEYS JA SEN EDISTÄMINEN tähänastinen kehitys, tulevaisuuden näkymät ja tärkeimmät haasteet Seppo Koskinen Esityksen

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA Oulun seudun 18-29 -vuotiaiden nuorten hyvinvointikyselyn tuloksia, johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia Arja Honkakoski & Petri Kinnunen & Petri Vuorijärvi Marraskuu

Lisätiedot

OPTL. Verkkokatsauksia 11/2009. Naiset henkirikosten uhreina 2002 2007. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tiivistelmä. 1 Henkirikostietokanta

OPTL. Verkkokatsauksia 11/2009. Naiset henkirikosten uhreina 2002 2007. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tiivistelmä. 1 Henkirikostietokanta OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Martti Lehti Naiset henkirikosten uhreina 2002 2007 Tiivistelmä Verkkokatsauksia 11/2009 Sisällys Tiivistelmä 1 1 Henkirikostietokanta 1 2 Historiallinen ja alueellinen

Lisätiedot

PALKANSAAJA, YRITTÄJÄ, TYÖTÖN

PALKANSAAJA, YRITTÄJÄ, TYÖTÖN Tiina Pensola, Riikka Shemeikka, Katja Kesseli, Tuomo Laihiala, Hanna Rinne, Veijo Notkola PALKANSAAJA, YRITTÄJÄ, TYÖTÖN Kuolleisuus Suomessa 2001 2007 Kuntoutussäätiö PALKANSAAJA, YRITTÄJÄ, TYÖTÖN Kuolleisuus

Lisätiedot

Taloudelliset tekijät ja muutto pois lapsuudenkodista Vertaileva analyysi neljässä EU-maassa

Taloudelliset tekijät ja muutto pois lapsuudenkodista Vertaileva analyysi neljässä EU-maassa Taloudelliset tekijät ja muutto pois lapsuudenkodista Vertaileva analyysi neljässä EU-maassa Henna Isoniemi: VTM, tutkija, sosiaalipolitiikan laitos, Turun yliopisto henna.isoniemi@utu.fi Janus vol. 14

Lisätiedot

Pitkäaikainen laitoshoiva ja sen kesto

Pitkäaikainen laitoshoiva ja sen kesto Pitkäaikainen laitoshoiva ja sen kesto Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Helsingin yliopisto pekka.martikainen@helsinki.fi Ei saa lainata ilman lupaa Pitkäaikaisen laitoshoivan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa

Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa Reija Paananen Tiina Ristikari Marko Merikukka Antti Rämö Mika Gissler Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa RAPORTTI 52 2012 RAPORTTI 52/2012 Reija

Lisätiedot

Koulutusryhmien välillä suuria ja kasvavia eroja elinajanodotteessa

Koulutusryhmien välillä suuria ja kasvavia eroja elinajanodotteessa Alkuperäistutkimus tieteessä Pekka Martikainen Ph.D., professori Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, väestöntutkimuksen yksikkö pekka.martikainen@helsinki.fi Jessica Ho M.Sc., tutkija University

Lisätiedot

Kuolemansyyt 2010. Itsemurhien määrä pienin yli 40 vuoteen

Kuolemansyyt 2010. Itsemurhien määrä pienin yli 40 vuoteen Terveys Kuolemansyyt Itsemurhien määrä pienin yli 4 vuoteen Vuonna tehtiin itsemurhia 8 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Itsemurhien määrä on ollut pienempi viimeksi vuonna 967. Vuonna itsemurhan

Lisätiedot

SOSIAALINEN ASEMA JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN Lukiolaisten ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten erot

SOSIAALINEN ASEMA JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN Lukiolaisten ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten erot SOSIAALINEN ASEMA JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN Lukiolaisten ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten erot Otto Sakari Ruokolainen Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiologia Pro gradu

Lisätiedot

13. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

13. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 13. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Simo Näyhä 1,2 ja Mauri Laakso 1 1 Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos 2Oulun aluetyöterveyslaitos 13.1 Katsauksen tausta Kun kuva maamme

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lamatyöttömien myöhemmät ansiotulot: iskikö lama kovemmin korkean työttömyyden alueilla?

Pääkaupunkiseudun lamatyöttömien myöhemmät ansiotulot: iskikö lama kovemmin korkean työttömyyden alueilla? artikkelit Pääkaupunkiseudun lamatyöttömien myöhemmät ansiotulot: iskikö lama kovemmin korkean työttömyyden alueilla? Timo M. Kauppinen & Matti Kortteinen & Mari Vaattovaara Asuinalueiden väliset erot

Lisätiedot

AIKUISTUMISEN PULLONKAULAT TAPIO KUURE (TOIM.)

AIKUISTUMISEN PULLONKAULAT TAPIO KUURE (TOIM.) AIKUISTUMISEN PULLONKAULAT TAPIO KUURE (TOIM.) NUORISTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

2 Parisuhdeväkivallan kohteeksi joutumisen yleisyys

2 Parisuhdeväkivallan kohteeksi joutumisen yleisyys OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Petri Danielsson & Venla Salmi Suomalaisten kokema parisuhdeväkivalta 2012 Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia Verkkokatsauksia 3/2013 Sisällys Tiivistelmä 1

Lisätiedot

Kolme neljästä tapaturmaisiin kaatumisiin kuolleista yli 70-vuotias

Kolme neljästä tapaturmaisiin kaatumisiin kuolleista yli 70-vuotias Terveys Kuolemansyyt Kolme neljästä tapaturmaisiin kaatumisiin kuolleista yli 7-vuotias Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan tapaturmaisiin kaatumisiin ja putoamisiin kuoli vuonna yhteensä henkilöä,

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoittamisen riskitekijät, sijoitettujen pärjääminen ja sijoitusten kustannukset

Kodin ulkopuolelle sijoittamisen riskitekijät, sijoitettujen pärjääminen ja sijoitusten kustannukset Kodin ulkopuolelle sijoittamisen riskitekijät, sijoitettujen pärjääminen ja sijoitusten kustannukset Antti Väisänen, tutkija, VTM THL / CHESS 26.4.2012. Sosiaalitaito, Hyvinkää Esitys Aiempi tutkimus riskitekijöistä

Lisätiedot

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot

ABORTIN JÄLKEISEEN HEDELMÄLLISYYTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT SUOMESSA

ABORTIN JÄLKEISEEN HEDELMÄLLISYYTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT SUOMESSA ABORTIN JÄLKEISEEN HEDELMÄLLISYYTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT SUOMESSA Heini Elena Väisänen Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yleinen sosiologia Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2010 Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1 Nuorista Suomessa Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012 Nuorista Suomessa 2012 1 2 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Nuorista Suomessa

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISTEN TEKIJÖIDEN MERKITYS LASTEN HANKINNASSA. Ensimmäisen lapsen hankinnan ajoittuminen yksilön elämässä

YHTEISKUNNALLISTEN TEKIJÖIDEN MERKITYS LASTEN HANKINNASSA. Ensimmäisen lapsen hankinnan ajoittuminen yksilön elämässä YHTEISKUNNALLISTEN TEKIJÖIDEN MERKITYS LASTEN HANKINNASSA Ensimmäisen lapsen hankinnan ajoittuminen yksilön elämässä Arja Lemmettylä Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Tutkimus nuorten työttömien ajankäytöstä Kaukosäädin vai lenkkitossut?

Tutkimus nuorten työttömien ajankäytöstä Kaukosäädin vai lenkkitossut? Tutkimus nuorten työttömien ajankäytöstä Kaukosäädin vai lenkkitossut? Minna Virtanen: VTM, tutkija, sosiaalipolitiikan laitos, Turun yliopisto mimvirt@utu.fi Janus vol. 14 (2) 2006, 153-166 Tiivistelmä

Lisätiedot

Tupakointi ja huono-osaisuus

Tupakointi ja huono-osaisuus Tupakointi ja huono-osaisuus Tupakoinnin yhteys toimeentulovaikeuksiin ja yksinhuoltajuuteen Helsingin kaupungin työntekijöillä OSSI RAHKONEN MIKKO LAAKSONEN SAKARI KARVONEN Helsingin kaupungin henkilöstön

Lisätiedot

ISBN pdf. Avainsanat - Nyckelord - Key words sairastavuus, terveyspalvelujen käyttö, terveyserot, terveyskeskus, HUS, ICD-10

ISBN pdf. Avainsanat - Nyckelord - Key words sairastavuus, terveyspalvelujen käyttö, terveyserot, terveyskeskus, HUS, ICD-10 Tekijä(t) - Författare - Author(s) Juha Nyman, Riitta Simoila ja Outi Väistö Julkaisun nimi Publikationens titel Title of the Publication Helsinkiläisten sairastavuus ja terveyskeskuksen järjestämien palvelujen

Lisätiedot

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 SAMI MYLLYNIEMI OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 37 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

OPTL. Verkkokatsauksia 12/2009. Perheväkivalta Suomessa. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

OPTL. Verkkokatsauksia 12/2009. Perheväkivalta Suomessa. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Venla Salmi & Martti Lehti & Reino Sirén & Janne Kivivuori & Mikko Aaltonen Perheväkivalta Suomessa Verkkokatsauksia 2/29 Sisällys Tiivistelmä Tietolähteet 2 2 Henkirikokset

Lisätiedot

Kuolleisuuden alue-erot ja niiden historia. Kari Pitkänen, Seppo Koskinen ja Tuija Martelin

Kuolleisuuden alue-erot ja niiden historia. Kari Pitkänen, Seppo Koskinen ja Tuija Martelin Alkuperäistutkimus Kuolleisuuden alue-erot ja niiden historia Kari Pitkänen, Seppo Koskinen ja Tuija Martelin Usean vuosikymmenen ajan Suomen alueellisten kuolleisuuserojen tärkein piirre on ollut kuolleisuuden

Lisätiedot

MAALLEMUUTTAJAT MILLAISIA HE OVAT?

MAALLEMUUTTAJAT MILLAISIA HE OVAT? Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 59 (joulukuu 2002) MAALLEMUUTTAJAT MILLAISIA HE OVAT? Satu Nivalainen Helsinki, joulukuu 2002

Lisätiedot