Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEX-P99RS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEX-P99RS"

Transkriptio

1 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 1 Monday, August 17, :26 PM CD-SPELARE CD-AFSPILLER CD-SPILLER CD-SOITIN Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöopas DEX-P99RS Glöm inte att registrera produkten på (eller Glem ikke at registrere dit produkt på (eller Ikke glem å registrere produktet ditt på (eller Älä unohda rekisteröidä tuotetta (tai SVENSKA DANSK NORSK SUOMI

2 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 2 Monday, August 17, :26 PM Innehåll Tack för att du valt PIONEER-produkten För att säkerställa att produkten används på rätt sätt ber vi er att läsa igenom den här bruksanvisningen innan ni använder produkten. När du har läst bruksanvisningen bör den förvaras lättåtkomligt på en säker plats för framtida behov. Anslutning av enheterna... 3 Kopplingsschema för strömkabeln... 5 Exempel på anslutning av system Exempel på anslutning av system Installation... 8 DIN-installation från framsidan/baksidan... 8 * Borttagning och montering av dekorsargen... 8 * DIN-installation från framsidan... 8 * DIN-installation från baksidan... 8 Montera frontpanelen... 9 Installation av rattfjärrkontrollen... 9 Installation av rattenhet Innan du använder enheten Användarinformation om insamling och avfallshantering av uttjänt utrustning och förbrukade batterier Om denna enhet Funktioner Besök vår webbplats Om problem uppstår Skydda enheten mot stöld * Borttagning av frontpanelen * Återmontering av frontpanelen Nollställning av mikroprocessorn Omvänd indikering Hantering och underhåll av fjärrkontrollen * Installation och borttagning av batteri * Användning av fjärrkontrollen Använda enheten Systemets delar * Huvudenhet * Rattfjärrkontroll Grundinstruktioner * Koppla på/stäng av enheten (ON/OFF) * Val av källa * Laddning av skivor * Justering av ljudnivån Tuner * Grundinstruktioner * Lagring och val av sändningsfrekvenser * Mottagning av PTY-larm * Introduktion till avancerad användning * Lagring av de starkaste sändningsfrekvenserna * Sökning av stationer med starka signaler * Val av alternativa frekvenser * Mottagning av trafikmeddelanden * Använda PTY-funktioner * Radiotext * PTY-lista Inbyggd CD-spelare * Grundinstruktioner * Visning av textinformation på skivor * Val av spår från spårtitellistan * Val av filer från listan över filnamn * Introduktion till avancerad användning * Val av repetitionsområde * Slumpvis uppspelning av spår * Scanning av mappar och spår * Paus i avspelning * Använda skivtitelfunktioner Avspelning av musik från en USB-minnesenhet * Grundinstruktioner * Visning av textinformation för en ljudfil * Val av filer från listan över filnamn * Introduktion till avancerad användning Uppspelning av musik från ipod * Grundinstruktioner * Söka efter ett musikstycke * Visning av textinformation från ipod * Introduktion till avancerad användning * Slumpvis avspelning av musikstycken * Slumpvis uppspelning av alla musikstycken (shuffle all) * Avspelning av musikstycken relaterade till aktuellt avspelat musikstycke * Använda enhetens ipodfunktion från er ipod * Ändra talbokshastighet Ljudinställningar Operationslägen * Enkel inställning av audiosystemet * Finjustering av ljudet * Extrafunktioner Justering av ljudinställningar Växla mellan vänster och höger kanal Balansjustering Användning av positionsväljare Om nätverksfunktionen * Justerbara parametrar * Att tänka på vid nätverksjustering * Bortkoppling av ljudet från en högtalarenhet (ett filter) * Justering av nätverk Avståndsinställning * Justering av avståndsinställningen Hämta eller kopiera equalizer-kurvor * Hämta equalizer-kurvan * Kopiera equalizer-kurvan Finjustering av equalizer-kurva Autokorrigering Använda ljudåterskapning Justering av Loudness Justering av källans ljudnivå Auto TA och EQ (automatisk avståndsinställning och autokorrigering) * Innan du använder auto TA- och EQ-funktionen * Utför auto TA och EQ Grundinställningar Justering av grundinställningar Val av displayspråk Inställning av högtalare Inställning av klockan Koppla på eller stäng av Off clock-displayen Inställning av FM-sökningssteg Automatisk PI-sökning Koppla på eller stäng av varningston Automatisk öppning av frontpanelen Val av AUX-inställning Dämpad displaybelysning (dimmer) Val av ljusstyrka Val av belysningsfärg Justera belysningsfärgen Val av belysningsvillkor Korrigering av distorsion Nollställning av ljudfunktionerna Bortkoppling/dämpning av ljudkälla Inställning av polaritet för dörrfunktion Inställning av ljudbortkoppling för dörrfunktion Koppla på eller av omvänd indikering Kontinuerlig rullning Aktivering av BT Audio-källan Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-anslutningen Visning av systemversionen för reparation Övriga funktioner Användning av AUX-källa * Om AUX1 och AUX * Val av AUX som källa * Inställning av AUX-titel Använda extern enhet * Val av en extern enhet som källa * Grundinstruktion * Avancerad användning Val av underhållningsdisplay Använda DF-knappen (direktfunktion) Tillgängliga tillbehör Avspelning av musik från ipod * Grundinstruktion * Visning av textinformation från ipod * Söka efter ett musikstycke * Introduktion till avancerad användning Bluetooth Audio * Grundinstruktioner * Funktion och användning * Anslut en Bluetooth-musikspelare * Avspelning av musik genom en Bluetooth-musikspelare * Stoppa avspelning * Bortkoppling av en Bluetoothmusikspelare * Visning av Bluetooth-adress Bluetooth-telefoni * Grundinstruktioner * Förberedelser för handsfree-telefoni * Ringa ett samtal * Ta emot samtal * Funktion och användning * Anslutning av en mobiltelefon * Bortkoppling av en mobiltelefon * Registrering av en ansluten mobiltelefon * Borttagning av en registrerad telefon * Anslut till en registrerad mobiltelefon * Använda telefonboken * Samtalsloggen * Ring ett samtal genom att ange telefonnumret * Rensa minnet * Inställning av automatisk samtalsavvisning * Inställning av autosvar * Koppla på och stäng av ringsignal * Ekoundertryckning och brusreduktion CD-växlare * Grundinstruktioner * CD-text-funktioner * Introduktion till avancerad användning * Kompression och basförstärkning * ITS-spellistor * Använda skivtitelfunktioner DVD-spelare * Grundinstruktioner * Introduktion till avancerad användning TV-tuner * Grundinstruktioner SVENSKA

3 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 3 Monday, August 17, :26 PM Innehåll * Lagring och val av sändningsstationer * Lagring av de starkaste stationerna i ordningsföljd Ytterligare information Felmeddelanden Auto TA- och EQ-felmeddelanden Riktlinjer för hantering av skivor och spelare DualDisc-skivor Riktlinjer för hantering av USBminnesenhet och denna enhet Kompatibilitet för komprimerat ljud (skiva, USB) * Tilläggsinformation om komprimerat ljud (skiva, USB) Komprimerade ljudfiler på skivan Komprimerade ljudfiler på USBminnesenhet Exempel på en hierarki och avspelningssekvenser * Ljudfilernas sekvens på skivan * Sorteringsordning för ljudfiler på USB-minnesenhet ipod * ipod-kompatibilitet * Hantering av ipod * Om ipod-inställningar Copyright och varumärkesmeddelande Tekniska data Anslutning av enheterna! VARNING Vänligen notera följande när automatisk avståndsinställning och autokorrigering (Auto TA&EQ) används. Anslut inte högregisterhögtalare (diskanthögtalare eller superdiskanthögtalare) till någon annan anslutning än högfrekvensutgången. För att mäta de akustiska egenskaperna i fordonets kupé, kommer den automatiska avståndsinställningen och autokorrigeringen (Auto TA&EQ) att avge höga ljud från högtalarna. Om högregisterhögtalare (diskanthögtalare eller superdiskanthögtalare) är anslutna till en annan högtalarutgång än högfrekvensutgången, kan högtalarna skadas av de avgivna mätljuden som inkluderar låga frekvenser. Säkerställ att högregisterhögtalarna ansluts till högtalarutgången för högfrekventa signaler. Försiktighetsåtgärder vi anslutning av diskanthögtalare eller superdiskanthögtalare Se till att delningsnätverket som tillhandahålls används med superdiskanthögtalarna. Justeringen av Auto TA&EQ blir eventuellt inte riktig. Justera vid behov in manuellt. 3SVENSKA

4 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 4 Monday, August 17, :26 PM Anslutning av enheterna Anmärkning Denna enhet kan ej installeras i ett fordon som saknar ACC-läge (tillbehörsläge) på tändningslåset. ACC-läge Inget ACC-läge Om enheten används i andra än följande förhållanden finns det risk för brand eller felfunktion. Fordon med ett 12-volts batteri och negativ jordning. Följ nedanstående instruktioner för att förhindra kortslutning, överhettning och felfunktion. Koppla bort batteriets negativa pol före installation. Fäst kablagen med buntband eller eltejp. Linda eltejp runt kablarna för att skydda dem på utsatta ställen där de ligger an mot metalldelar. Placera alla kablar på avstånd från rörliga delar, t.ex. växelspak och sätesskenor. Placera alla kablar på avstånd från ställen där de kan utsättas för hög värme, t.ex. nära utlopp till värmeelementet. Dra ej den gula kabeln genom något hål in i motorrummet för att ansluta den till batteriet. Tejpa över ej anslutna kabelkontakter med isoleringstejp. Förkorta ej några kablar. Avlägsna aldrig isoleringen till enhetens strömkabel för att dela på strömmen med annan utrustning. Ledningens strömkapacitet är begränsad. Använd en säkring som motsvarar specifikationerna. Anslut aldrig högtalarens negativa kabel så att den jordas direkt. Styrspänningen avges genom blå/vita kabeln när enheten kopplas på. Gör anslutningen till fjärrkontrollen för ett externt slutsteg eller till bilantennens styrrelä (max. 300 ma 12 V DC). Om bilen har en glasantenn, gör anslutningen till antennförstärkarens spänningsmatning. Anslut aldrig den blå/vita kabeln direkt till spänningsmatningen för ett externt förstärkarslutsteg. Anslut den inte heller direkt till spänningsmatningen för en elmanövrerad antenn. Det kan resultera i att batteriet laddas ur eller annan felfunktion. IP-BUS-kontakterna är färgkodade. Se till att du ansluter kontakter med samma färg. Den svarta kabeln är jordkabeln. Denna kabel och annan enhets jordkabel (i synnerhet högeffektsutrustning, så som förstärkarslutsteg) måste dras och anslutas separat. I annat fall finns det risk för brand eller felfunktion om de lossas av misstag. Se ägarhandbokens anvisningar för anslutning av slutsteg och andra enheter och gör sedan anslutningarna korrekt. Om RCA-stiftuttaget på enheten inte skall användas, ta ej bort kåporna som sitter på ändan av kopplingsdonet. Vid anslutning av diskanthögtalare, kontrollera diskanthögtalarens användbara frekvensområde. Vid justering av delningsfrekvensen, använd en högre frekvens än diskanthögtalarens lägsta användbara frekvens. Auto TA använder en högre frekvens än 10 khz för mätning. Om du använder en diskanthögtalare som inte kan återge 10 khz frekvens, kan högtalaren skadas. Se till att ställa in korrekt delningsfrekvens när du använder Auto TA och EQ. Använd även en diskanthögtalare som kan återge 10 khz som lägsta användbara frekvens. 4SVENSKA

5 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 5 Monday, August 17, :26 PM Anslutning av enheterna Kopplingsschema för strömkabeln Anslutningsmetod 1. Kläm fast ledningen. Antennuttag 15 cm 2. Kläm fast ordentligt med nåltänger. Hög-/Mellan-/Låg-/Subwooferutgång 20 cm 1,5 m USB-ingång IP-BUS-ingång (Blå) USB-kabel Anslutning till USB-enhet som säljs separat. Anmärkning Parkeringsbromsens strömbrytare kan ha olika placering beroende på fordonets modell. Se fordonets handbok eller kontakta fordonets återförsäljare för närmare instruktioner. Denna produkt Ingång för ledningsansluten fjärrkontroll Ledningsansluten fjärrkontroll kan anslutas (säljs separat). Parkeringsbromsens strömbrytare Strömförsörjningssida Jordningssida Gul/svart (DOOR MUTE) Anslut till ledning som registrerar dörröppning. Ansluts vanligtvis till ledning som styr kupébelysning. Gul/svart (MUTE) Om du använder utrustning med Mute-funktion, anslut denna ledning till utrustningens Audio Mute-ledning. I annat fall, håll Audio Mute-ledningen fri från alla anslutningar. Säkringsmotstånd Blå/vit (SYSTEM REMOTE CONTROL) Anslut till kontakten för systemstyrning på slutsteget eller antennkontakten för bilens styrrelä (max. 300 ma 12 V DC). Gul (+ Batteri) Anslut till den konstanta 12 V-strömkontakten. Röd (ACC) Anslut till den kontakt som styrs av tändningslåset (12 V DC). Orange/vit (ILL) Anslut till uttaget för belysningskontakten. Svart (chassits jordning) Anslut till en ren, olackerad metallyta. Säkring (7,5 A) Säkringsmotstånd Säkringsmotstånd 5SVENSKA

6 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 6 Monday, August 17, :26 PM Anslutning av enheterna Exempel på anslutning av system 1 Högfrekvensutgång (HIGH RANGE OUTPUT) Mellanfrekvensutgång (MID RANGE OUTPUT) Lågfrekvensutgång (LOW RANGE OUTPUT) Subwooferutgång (SUBWOOFER OUTPUT) 23 cm 23 cm IP-BUS-ingång (Blå) IP-BUS-kabel 15 cm 15 cm CD-växlare (säljs separat) (säljs separat) Anslut med RCA-kablar (säljs separat) Slutsteg (säljs separat) Slutsteg (säljs separat) Slutsteg (säljs separat) Slutsteg (säljs separat) 6SVENSKA Blå/vit (SYSTEM REMOTE CONTROL) Anslut till kontakten för systemstyrning på slutsteget eller antennkontakten för bilens styrrelä (max. 300 ma 12 V DC). Systemstyrspänning Subwoofer Anmärkning Om ingen högtalare är ansluten, välj lämplig högtalarinställning i standardmenyn. Se till att ansluta högtalare till mellanfrekvensutgången om ATA&EQ-funktionen ska användas. Subwoofer Mellanregisterhögtalare Högregisterhögtalare

7 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 7 Monday, August 17, :26 PM Anslutning av enheterna Exempel på anslutning av system 2 15 cm Används ej Högfrekvensutgång (HIGH RANGE OUTPUT) Mellanfrekvensutgång (MID RANGE OUTPUT) 23 cm 15 cm Anslut med RCA-kablar (säljs separat) Slutsteg (säljs separat) Lågfrekvensutgång (LOW RANGE OUTPUT) Subwooferutgång (SUBWOOFER OUTPUT) 23 cm Slutsteg (säljs separat) IP-BUS-ingång (Blå) IP-BUS-kabel CD-växlare (säljs separat) Blå/vit (SYSTEM REMOTE CONTROL) Anslut till kontakten för systemstyrning på slutsteget eller antennkontakten för bilens styrrelä (max. 300 ma 12 V DC). Anmärkning Auto TA&EQ-funktionen är utformad att konfigurera ett flervägshögtalarsystem automatiskt (så som ett system bestående av diskanthögtalare, mellanregisterhögtalare, woofer och subwoofer). Följ anvisningarna nedan om du utför Auto TA&EQ-funktionen med ett fullregisterhögtalarsystem som i detta exempel: 1. Ange alla högtalare som ingår i systemet i grundinställningsmenyn. 2. Ställ in delningsvärdena manuellt i audiomenyn i enlighet med den subwoofer och de fullområdeshögtalare som anslutits. 3. Starta Auto TA&EQ och välj sedan Custom N/W från menyn. 4. Slutför Auto TA&EQ. Subwoofer Fullområdeshögtalare Fullområdeshögtalare 7SVENSKA

8 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 8 Monday, August 17, :26 PM Installation Anmärkningar Kontrollera alla anslutningar och system före den slutliga installationen. Använd inte otillåtna delar eller utrustning. Användning av ej godkända delar kan orsaka funktionsstörningar. Konsultera din återförsäljare om installationen kräver borrning av hål eller andra ändringar på fordonet. Installera inte enheten: där den kan störa användningen av fordonet. där den kan skada passagerare vid ett häftigt stopp. Halvledarlasern kan skadas om den överhettas. Installera enheten på avstånd från ställen där den kan utsättas för hög värme, t.ex. nära utlopp till värmeelementet. Optimal prestanda uppnås när enheten installeras i en lutning som understiger 60. DIN-installation från framsidan/baksidan Denna enhet kan installeras korrekt antingen från Framsidan (konventionell DINfrontinstallation) eller Baksidan (DIN-installation från baksidan med användning av gängade skruvhål i sidorna av enhetens chassi). För detaljinstruktioner, se följande installationsanvisningar. Borttagning och montering av dekorsargen 1. Bänd den övre och nedre delen av dekorsargen uppåt och nedåt för att avlägsna den. När du monterar tillbaka dekorsargen, tryck in sargen mot enheten tills du hör ett klickande ljud. (Ifall dekorsargen är monterad upp-och-ned, kommer den inte att passa ordentligt.) Det är lättare att ta bort dekorsargen om frontpanelen har lossats. 60 DIN-installation från framsidan Installation med gummibussning 1. Stick in monteringshylsan i instrumentbrädan. Instrumentbräda Använd medföljande monteringshylsa när installationsutrymmet inte är tillräckligt djupt. Använd den fabrikslevererade monteringshylsan, om det finns tillräckligt med utrymme Monteringshylsa bakom enheten. 2. Säkra monteringshylsan genom att använda en skruvmejsel för att vika metallflikarna (90 ) på plats. 3. Installera enheten enligt illustrationen. 4. Montera dekorsargen. Anmärkning Fäst dekorsargen med den spårade sidan riktad nedåt. Borttagning av enheten 1. Stick in de medföljande utdragsnycklarna i enheten tills de klickar på plats. 2. Dra ut enheten ur instrumentbrädan. Skruv Gummibussning DIN-installation från baksidan 1. Avgör var skruvhålen på konsolen och skruvhålen på enhetens sida matchar varandra. 8SVENSKA Dekorsarg

9 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 9 Monday, August 17, :26 PM Installation 2. Dra åt de två skruvarna på vardera sida. Använd antingen skruvar med kullrigt huvud (5 mm x 8 mm) eller skruvar med försänkt huvud (5 mm x 9 mm), beroende på skruvhålens form i konsolen. Fabriksmonterad radiokonsol Montera frontpanelen Skruv Instrumentbräda eller konsol Om du inte planerar att ta bort frontpanelen, kan den sättas fast med medföljande skruv. Installation av rattfjärrkontrollen! VARNING Installera ej denna enhet på en plats där den hindrar funktionen av säkerhetsanordningar såsom krockkuddar. I annat fall riskerar du en allvarlig olycka. Undvik att installera enheten där den kan störa användningen av ratt eller växelspak, detta kan leda till att en olycka inträffar.! SE UPP Installation av denna enhet kräver särskild kunskap och erfarenhet. Överlåt därför installationen till den återförsäljare där du köpte enheten. Installera enheten endast med användning av de medföljande delarna. Om andra delar används, kan enheten skadas eller falla isär, vilket kan resultera i en olycka eller problem av annat slag. Installera denna enhet enligt instruktionerna i den här bruksanvisningen. I annat fall riskerar du en olycka. Installera ej denna enhet nära dörrar där den kan utsättas för regnvatten. Inträngande vatten kan orsaka att enheten avger rök eller fattar eld.! VARNING Fäst denna enhet stadigt vid ratten med den medföljande remmen. Om denna enhet är lös, störs körstabiliteten, vilket kan leda till en trafikolycka. Fäst inte denna enhet vid rattens ytteromkrets. I annat fall störs körstabiliteten och en trafikolycka kan bli följden. Fäst alltid denna enhet vid rattens inneromkrets på det sätt som visas i figuren. Fästskruv Frigöringsknapp 9SVENSKA

10 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 10 Monday, August 17, :26 PM Installation 10 Anmärkningar Installera ej denna enhet på en plats där den kan skymma förarens sikt. Eftersom interiörens layout varierar beroende på typ av fordon, varierar även den plats som är mest idealisk för installation. När du installerar enheten, välj en plats som ger optimal överföring av signaler från fjärrkontrollen till huvudenheten. 3. Klipp av den överflödiga delen av remmen ( ). Installation av rattenhet 1. Haka i remmen i hållaren. 4. Montera fjärrkontrollenheten i hållaren. 2. Placera hållaren på rattens innerkant, så att hållaren är vänd mot föraren. SVENSKA Låsspak Märkning Bekräfta att låsspaken befinner sig vid märkningen innan installation. Vira remmen runt rattens ytterkant och för remmens ände igenom öppningen i hållaren. Dra åt remmen och fäst den sedan i de två andra hakarna i hållaren.

11 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 11 Monday, August 17, :26 PM Installation 5. Skjut låsspaken på fjärrkontrollens baksida tills den låser fast med ett klick, därmed är fjärrkontrollen fixerad. Borttagning av fjärrkontrollen Skjut fjärrkontrollen, så som visas nedan, för att ta bort den från hållaren. Hållare Montering av enheten på konsolen med dubbelhäftande tejp 1. Fäst hållaren med den bifogade dubbelhäftande tejpen. Fjärrkontrollenhet Hållare Dubbelsidig tejp SVENSKA 11

12 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 12 Monday, August 17, :26 PM Innan du använder enheten 12 Användarinformation om insamling och avfallshantering av uttjänt utrustning och förbrukade batterier (Symbol för utrustning) Om dessa symboler återfinns på produkten, förpackningen och/eller medföljande dokument, betyder det att uttjänta elektriska och elektroniska produkter och batterier inte ska blandas med vanligt hushållsavfall. För att säkerställa att uttjänta produkter och batterier avfallshanteras och återvinns på rätt sätt ska de lämnas in på anvisade miljö- eller återvinningsstationer enligt lokal miljölagstiftning. Genom att avfallshantera dessa produkter och batterier på rätt sätt, hjälper du till att ta vara på värdefulla resurser och förhindra den negativa inverkan produkterna kan ha på hälsa och miljö om de avfallshanteras på ett felaktigt sätt. För mer information om insamling och återvinning av uttjänta produkter och batterier, vänligen kontakta ert lokala miljökontor, avfallshanterare eller den återförsäljare där ni inhandlade produkterna. Dessa symboler gäller endast inom den Europeiska unionen. För länder utanför den Europeiska unionen: Om ni önskar avfallshantera dessa produkter, vänligen kontakta era lokala myndigheter eller återförsäljaren för att erhålla information om hur produkterna ska avfallshanteras på rätt sätt. Om denna enhet (Symbolexempel för batterier) Tunerfrekvenserna i denna enhet är inställda för mottagning i Västeuropa, Asien, Mellanöstern, Afrika och Oceanien. Användning i övriga regioner kan medföra sämre mottagningskvalitet. Funktionen RDS (radio data system) fungerar endast i regioner med FM-stationer som sänder RDS-signaler.! SE UPP Låt inte vätska komma i kontakt med enheten. Det kan leda till elchock. Enheten kan även skadas, avge rök eller överhettas vid kontakt med vätska. CLASS 1 LASER PRODUCT Denna produkt har en laserdiod av högre klass än 1. Med hänsyn till kontinuerlig säkerhet, försök inte avlägsna några skyddslock eller komma åt produktens inre delar. Överlåt all service åt kvalificerad personal. Pioneer CarStereo-Pass är endast avsett för användning i Tyskland. Ha denna bruksanvisning till hands som en referens för användning och försiktighetsåtgärder. Håll alltid ljudvolymen så låg att du kan höra ljud utanför fordonet. Skydda denna enhet mot fukt. Om batteriet kopplas ur eller laddas ur, raderas det förprogrammerade minnets innehåll och minnet måste programmeras på nytt. Viktigt Den röda ledningen (ACC) från denna enhet måste anslutas till en kontakt som är kopplad till tändningslåsets funktioner för på/av. I annat fall riskerar du att fordonets batteri laddas ur. Funktioner Den här enheten är kompatibel med en mängd olika filformat och media-/ minnesenheter. Kompatibilitet med filformat WMA MP3 AAC WAV För uppgifter om kompatibilitet, se Ytterligare information på sidan 58. Kompatibilitet med media-/minnesenheter CD/CD-R/CD-RW Bärbar USB-musikspelare/USB-minne Be tillverkaren eller återförsäljaren tillhandahålla relevanta uppgifter om USBmusikspelaren/USB-minnet. För uppgifter om kompatibilitet, se Ytterligare information på sidan 58. SVENSKA

13 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 13 Monday, August 17, :26 PM Innan du använder enheten ipod-kompatibilitet Med denna enhet kan du hantera och spela upp musikstycken på en ipod. I den den här bruksanvisningen samlas ipod och iphone under benämningen ipod. För uppgifter om ipod-enheter som stöds, se ipod-kompatibilitet på sidan 62.! SE UPP Pioneer avsäger sig allt ansvar för data som förlorats på den bärbara USBmusikspelaren/USB-minnet även om datan förlorades under användning av denna enhet. Pioneer åtager sig inget ansvar för data som förlorats på ipod även om datan förlorades under användning av denna enhet. Besök vår webbplats Besök oss på följande webbplats: Registrera din produkt. Vi kommer att spara uppgifterna om ditt inköp i vårt arkiv, så att du kan hänvisa till denna information i händelse av försäkringskrav vid förlust eller stöld. Den senaste informationen om Pioneer Corporation finns att läsa på vår webbplats. Om problem uppstår Om denna produkt inte fungerar korrekt, kontakta din återförsäljare eller närmaste auktoriserade Pioneer-serviceställe. Skydda enheten mot stöld Frontpanelen kan tas loss från denna enhet för att skydda den mot stöld. Om frontpanelen inte avlägsnas från huvudenheten inom fem sekunder efter att du har slagit av tändningen avges en varningston. Varningstonen kan stängas av. Se Koppla på eller stäng av varningston på sidan 37. Viktigt Var försiktig när du tar loss eller monterar frontpanelen. Skydda frontpanelen mot kraftiga stötar. Skydda frontpanelen mot direkt solljus och hög värme. Borttagning av frontpanelen 1. Tryck på 0/Open för att öppna frontpanelen. Om en skiva har matats in i enheten kan du öppna frontpanelen utan att skivan matas ut genom att hålla 0/Open intryckt. 2. Tryck på frigöringsknappen och dra ut frontpanelen mot dig. Hantera frontpanelen varsamt, tappa den inte och låt den inte komma i kontakt med vatten eller annan vätska, som kan orsaka permanenta skador. 3. Förvara frontpanelen i det medföljande skyddsfodralet. Återmontering av frontpanelen 1. Se till att innerskyddet är stängt. 2. Tryck fast frontpanelen så att den låses tillbaka på plats. Nollställning av mikroprocessorn Mikroprocessorn måste återställas i följande fall: Innan enheten används för första gången efter installation Ifall enheten inte fungerar korrekt När onormala eller felaktiga meddelanden visas på skärmen * Tryck på RESET med en pennspets eller något annat spetsigt föremål. Frigöringsknapp RESET-knapp SVENSKA 13

14 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 14 Monday, August 17, :26 PM Innan du använder enheten 14 Omvänd indikering Om du inte utför någon manöver inom 30 sekunder, börjar displayen visa indikeringarna i omvänd ordning och fortsätter att göra detta var 10:e sekund. Stäng av omvänd indikering genom att trycka på knappen B när strömmen till produkten är avstängd och tändningsnyckeln är i läget ACC eller på ON. Tryck åter på knappen B om du vill starta omvänd indikering igen. Hantering och underhåll av fjärrkontrollen Installation och borttagning av batteri Dra ut facket på baksidan av fjärrkontrollen och lägg i batteriet med (+) och ( ) polerna i rätt riktning. När du använder fjärrkontrollen för första gången, dra ut filmen som skjuter ut ur facket.! VARNING Se till att batteriet förvaras utom räckhåll för barn. Om batteriet sväljs, konsultera en läkare omedelbart. Batterier (installerat batteripack eller batterier) får ej utsättas för stark värme så som direkt solljus, öppen låga eller liknande.! SE UPP Använd ett CR2032 (3 V) lithium batteri. Ta bort batteriet om fjärrkontrollen inte skall användas på en månad eller längre. Det föreligger en viss explosionsrisk om batteriet sätts in felaktigt. Byt bara ut batteriet mot ett batteri av samma eller motsvarande typ. Hantera ej batteriet med metallverktyg. Förvara ej batteriet tillsammans med metallföremål. Om batteriet läcker, torka av fjärrkontrollen ordentligt och installera ett nytt batteri. När du kastar bort använda batterier, följ den miljölagstiftning som råder i landet/ regionen. Användning av fjärrkontrollen Fjärrkontrollen fungerar ev. ej korrekt när den utsätts för direkt solljus. Viktigt Förvara ej fjärrkontrollen på ett ställe där den utsätts för hög värme eller direkt solljus. Se till att fjärrkontrollen inte faller till golvet där den kan råka i kläm under bromseller gaspedalen. Om något av följande problem uppstår, sluta omedelbart att använda enheten och ta kontakt med den återförsäljare där du köpte produkten. Rök strömmar ut från enheten. Enheten avger en onormal lukt. Ett främmande föremål har kommit in i enheten. Vätska har spillts på eller i enheten. Om du fortsätter att använda enheten utan att avhjälpa felet kan denna skadas svårt, vilket i sin tur kan resultera i en allvarlig olycka eller att eld utbryter. Montera inte isär och modifiera inte enheten. Att göra detta kan leda till funktionsfel. Utför ej några operationer med denna enhet samtidigt som du manövrerar ratten, eftersom detta kan orsaka en trafikolycka. Om du behöver utföra någon åtgärd med enheten medan du kör, bibehåll uppmärksamheten riktad framåt för att undvika att bli inblandad i en trafikolycka. Lämna inte rattfjärrkontrollen liggande löst (ej fastsatt). När du stannar bilen eller kör i en kurva, kan enheten falla ner på golvet. Om enheten rullar under bromspedalen kan den hindra föraren att bromsa ordentligt, vilket kan orsaka allvarliga problem. Se till att fästa rattfjärrkontrollen till ratten. SVENSKA

15 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 15 Monday, August 17, :26 PM Använda enheten Systemets delar Huvudenhet EQ-knapp Tryck på knappen om du vill välja equalizer-kurvor. Håll intryckt för att koppla på/stänga av displayindikeringen och knappbelysningen. Indikator för avstängd display Tänds när displayen stängs av. 0/Open-knapp Tryck för att mata ut en skiva från denna enhet. Håll knappen intryckt när du vill öppna eller stänga frontpanelen. B-knapp Tryck för att välja bland tre FM- och MW/LW-band. Tryck för att återgå till den vanliga displayen vid användning av menyn. D/Scrl-knapp Tryck för att välja olika displayer. Håll den intryckt för att bläddra igenom textinformationen a c b 5 e d RESET-knapp Tryck på knappen för att nollställa mikroprocessorn. MULTI-CONTROL Tryck vänster/höger för manuell stationssökning, snabbspolning framåt/bakåt och spårsökning. Används även för att styra funktioner. Vrid på den för att visa skivtitellistan, spårtitellistan, mapplistan, fillistan eller listan med förinställda kanaler, beroende på vald källa. SRC/Off-knapp, Vol Denna enhet kopplas på när du väljer en källa. Välj källa genom att trycka på knappen upprepade gånger. Höj eller sänk volymen genom att vrida knappen. TA/News-knapp Tryck för att koppla på/stänga av TAfunktionen. Håll intryckt för att koppla på/stänga av NEWSfunktionen. Rattfjärrkontroll Knapparnas funktioner är samma som på huvudenheten. VOL /VOL + -knappar Tryck för att höja eller sänka volymen. SRC/Off-knapp Denna enhet kopplas på när du väljer en källa. Välj källa genom att trycka på knappen upprepade gånger. EQ-knapp Tryck på knappen om du vill välja equalizer-kurvor. DF-knapp Tryck för att välja de förprogrammerade funktionerna för varje källa. (Se Använda DF-knappen (direktfunktion) på sidan 43.) ATT-knapp Tryck för snabb sänkning av volymen med ca 90%. Tryck återigen på knappen för att återställa den ursprungliga ljudnivån. Grundinstruktioner Koppla på/stäng av enheten (ON/OFF) Koppla på enheten * Tryck på SRC/Off för att koppla på enheten. Stäng av enheten * Håll SRC/Off intryckt tills enheten stängs av. Val av källa Du kan välja vilken källa du vill lyssna på. * Tryck på SRC/Off upprepade gånger för att växla mellan följande källor. Tuner (tuner) TV (television) DVD (DVD-spelare/DVD-växlare) CD (inbyggd CDspelare) Multi CD (CD-växlare) ipod (ipod ansluten med gränssnittsadapter) USB (USB-minnesenhet)/iPod (ipod ansluten via USB-ingång) EXT (extern enhet 1) EXT (extern enhet 2) AUX1 (AUX1) AUX2 (AUX2) BT Audio (Bluetooth audio) TEL (Bluetooth telefon) SVENSKA 15

16 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 16 Monday, August 17, :26 PM Använda enheten 16 Anmärkningar Ljudkällan ändras inte i följande fall. Ingen enhet som motsvarar vald källa är ansluten. När ingen skiva eller inget magasin finns i spelaren. När ipod inte är ansluten till denna enhet via gränssnittsadaptern. När AUX (extra ingång) är bortkopplad (se sidan 38). När BT Audio-källan är avstängd (se Aktivering av BT Audio-källan på sidan 40). Om en USB-minnesenhet eller ipod inte är ansluten till enhetens USB-port, visas NO DEVICE. AUX-funktionens normalläge är på. Koppla bort AUX1 när den inte används (se Val av AUX-inställning på sidan 38). Om du laddar den bärbara musikspelaren genom att använda likströmskällan i en bil och ansluter till en AUX-ingång, kan brus uppstå. Sluta ladda om detta händer. Med extern enhet avses en Pioneer-produkt (t.ex. en i framtiden tillgänglig enhet) vars basfunktioner kan styras av denna enhet även om produkten inte är kompatibel som källa. Två externa enheter kan styras av denna enhet. När du ansluter två externa enheter identifieras de automatiskt av denna enhet som extern enhet 1 eller extern enhet 2. När denna enhets blå/vita ledning är ansluten till fordonsantennens styrrelä, förlängs fordonets antenn när källan till denna enhet kopplas på. Koppla bort källan om du vill dra in antennen. Vissa enheter kan behöva kopplas på innan de ansluts till den här enheten. Laddning av skivor 1. Tryck på 0/Open för att öppna frontpanelen. CD-skivöppningen visas. 2. Lägg in en CD-skiva i skivöppningen. Frontpanelen stängs automatiskt och avspelningen av skivan startas. En CD/CD-R/CD-RW-skiva matas in med etikettsidan riktad uppåt. CD-skivöppning Anmärkningar Den inbyggda CD-spelaren spelar en standard 12 cm CD (-R/-RW) åt gången. Det går inte att avspela en 8-cm skiva med denna enhet. Den inbyggda CD-spelaren kan avspela ljud-cd-skivor och komprimerade ljudfiler som inspelats på en CD-ROM-skiva. (Se följande avsnitt för filer som kan avspelas. Se sidan 60.) Läs säkerhetsföreskrifterna för spelaren och skivorna i följande avsnitt. Se sidan 59. Placera inga andra föremål än en CD-skiva i CD-skivöppningen. När uppspelningen av en skiva startas kan det ibland dröja innan ljudet hörs. Vid inläsning av dessa skivor visas FORMAT READ. Om skivan inte går att mata in helt eller om den inte avspelas efter inmatning ska du kontrollera att den har matats in med etikettsidan uppåt. Tryck på 0/Open för att mata ut skivan och kontrollera att den inte är skadad innan du matar in den på nytt. Om funktionen för in- eller utmatning av skivan inte fungerar korrekt, kan du mata ut skivan genom att hålla 0/Open intryckt medan du öppnar frontpanelen. Om ett felmeddelande visas, se Felmeddelanden på sidan 58. Justering av ljudnivån * Använd Vol när du vill justera ljudnivån. Tryck på fjärrkontrollens VOL +/VOL för att justera volymen. Tuner Grundinstruktioner RDS Non-RDS eller MW/LW SVENSKA Tryck på 0/Open för att mata ut en skiva. Tryck på SRC/Off efter det att en CD-skiva matats in i den inbyggda CD-spelaren. Bandindikator %-indikator (stereo) Visas när den valda frekvensen sänds i stereo. LOC-indikator Visas när lokal stationssökning är påkopplad. Indikator för förinställd siffra Indikator för signalstyrka Visar radiomottagningens styrka. TP-indikator ( ) Visas under mottagning av en TPstation.

17 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 17 Monday, August 17, :26 PM Använda enheten Spänningsindikator Visar batteriets spänning. Nivån som visas av spänningsindikatorn kan skilja sig från den verkliga spänningsnivån. Nyhetsindikator ( ) Presenteras när det inställda nyhetsprogrammet tas emot. Programservicenamn PTY-etikettsindikator TEXT indikator Visas under mottagning av radiotext. Visar batteriets spänning. Nivån som visas av spänningsindikatorn kan skilja sig från den verkliga spänningsnivån. Frekvensindikator * Välj ett band Tryck på B. Banden som kan väljas är FM1, FM2, FM3 eller MW/LW. * Manuell sökning (stegvis) Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger. * Automatisk sökning Håll MULTI-CONTROL intryckt åt vänster eller höger, och släpp sedan. Avbryt automatisk stationssökning genom att trycka MULTI-CONTROL åt vänster eller höger. Medan MULTI-CONTROL hålls intryckt åt vänster eller höger kan du hoppa över stationer. Automatisk sökning börjar så snart du släpper MULTI-CONTROL. Anmärkningar AF-funktionen (sökning av alternativa frekvenser) i denna enhet kan kopplas på och av. AF ska vara avstängd vid normal användning av tunern (se sidan 18). RDS-tjänster tillhandahålls eventuellt inte av alla stationer. RDS-funktioner, t.ex. AF och TA, är endast aktiva om tunern är inställd på en RDS-station. Lagring och val av sändningsfrekvenser Du kan utan vidare lagra upp till sex sändningsfrekvenser som du senare kan hämta. 6 stationer för varje band kan lagras i minnet. 1. Använd MULTI-CONTROL när du vill lagra den valda frekvensen i minnet. Vrid för att ändra förinställningsnumret. Håll intryckt för att spara. 2. Använd MULTI-CONTROL för att välja önskad station. Vrid för att ändra station. Tryck för att välja. Alla stationer lagrade för FM-banden kan hämtas från respektive oberoende FMband. Du kan också byta station genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt. Tryck på B för att återgå till att visa den vanliga displayen. Om du inte använder listan inom ca 30 sekunder återgår displayen automatiskt till normalläget. Du kan även hämta radiostationsfrekvenser som är programmerade under förinställningsknapparna genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt vid frekvensvisning. Mottagning av PTY-larm När nöd-pty-koden sänds, mottas den automatiskt av enheten (ALARM visas). När sändningen avslutas, återgår systemet till sin tidigare källa. Ett brådskande meddelande kan avbrytas genom att trycka på TA/News, SRC/Off, B eller MULTI-CONTROL. Introduktion till avancerad användning 1. Visa huvudmenyn genom att trycka på MULTI-CONTROL. 2. Använd MULTI-CONTROL och välj FUNCTION. Vrid för att ändra menyalternativ. Tryck för att välja. 3. Vrid MULTI-CONTROL för att välja funktionen. BSM (bästa stationsminne) Regional (regional) Local (lokal stationssökning) PTY search (PTY-sökning) Traffic Announce (standby för trafikmeddelanden) Alternative FREQ (sökning av alternativa frekvenser) News interrupt (avbrott för nyhetsmeddelande) SVENSKA Anmärkningar Tryck på B för att återgå till att visa den vanliga displayen. Om du inte använder någon funktion inom ca 30 sekunder, återgår displayen automatiskt till ursprungsläget. Om MW/LW är valt kan du endast välja BSM eller Local. 17

18 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 18 Monday, August 17, :26 PM Använda enheten 18 Lagring av de starkaste sändningsfrekvenserna BSM (Bästa stationsminne) ger möjlighet till automatisk lagring av de sex starkaste radiofrekvenserna. 1. Använd MULTI-CONTROL och välj BSM i funktionsmenyn. Se Introduktion till avancerad användning på sidan Koppla på BSM genom att trycka på MULTI-CONTROL. De sex starkaste sändningsfrekvenserna lagras i turordning efter signalstyrka. Avbryt genom att trycka på MULTI-CONTROL igen. Sökning av stationer med starka signaler Med lokal stationssökning kan du välja endast de radiostationer som har en tillräckligt stark signal för god mottagning. 1. Använd MULTI-CONTROL och välj Local i funktionsmenyn. Local visas i displayen. 2. Koppla på lokal stationssökning genom att trycka på MULTI-CONTROL. Stäng av lokal stationssökning genom att trycka på MULTI-CONTROL igen. 3. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja önskad inställning. FM: Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 MW/LW: Level 1 Level 2 Högre inställningsnummer är högre nivå. Inställningen av högsta nivå ger endast möjlighet till mottagning av de starkaste stationerna, medan lägre inställningar ger dig möjlighet till mottagning av progressivt svagare stationer. Val av alternativa frekvenser Om mottagningen inte är tillfredsställande söker enheten automatiskt efter en annan station i samma nätverk. 1. Använd MULTI-CONTROL och välj Alternative FREQ i funktionsmenyn. Se Introduktion till avancerad användning på sidan Koppla på AF genom att trycka på MULTI-CONTROL. Tryck på MULTI-CONTROL igen för att stänga av. Anmärkningar När AF är påkopplad väljs endast RDS-stationer under stationssökning eller BSM. När du aktiverar en förinställd station kan tunern uppdatera denna med en ny frekvens från stationens AF-lista. Inget förinställningsnummer visas i displayen om den mottagna stationen sänder andra RDS-data än den ursprungligen minneslagrade stationen. Under AF-sökning kan ljudet tillfälligt stängas av. AF-funktionen kan kopplas på eller av separat för varje FM-band. Använda PI-sökning Om tunern inte hittar en lämplig station, eller om mottagningsstatusen försämras, söker enheten automatiskt efter en annan station som sänder samma program. Under sökningen visas PI SEEK och ljudet kopplas bort. Använda automatisk PI-sökning av förinställda stationer När förinställda radiostationer inte kan tas emot, kan enheten ställas in för PI-sökning under mottagning av förinställda stationer. Automatisk PI-sökning är normalt avstängd. Se Automatisk PI-sökning på sidan 37. Begränsning till stationer med regionala program När du använder AF-funktionen begränsas stationsvalet av regionalfunktionen till stationer som sänder regionala program. 1. Använd MULTI-CONTROL och välj Regional i funktionsmenyn. Se Introduktion till avancerad användning på sidan Koppla på regionalfunktionen genom att trycka på MULTI-CONTROL. Tryck på MULTI-CONTROL igen för att stänga av. Anmärkningar Regionala program och sändarnät är organiserade på olika sätt beroende på land (de kan t.ex. variera med hänsyn till tid, land eller sändningsområde). Det förinställda stationsnumret kan försvinna ur displayen om tunern väljer en annan regional station än den ursprungligen inställda stationen. Regionalfunktionen kan kopplas på eller av separat för varje FM-band. Mottagning av trafikmeddelanden Med TA (standby för trafikmeddelanden) kan du automatiskt ta emot trafikmeddelanden, oavsett vilken källa du lyssnar på. TA kan aktiveras för en TPstation (en station som sänder trafikinformation) eller en EON-TP-station (en station som ger hänvisningar till TP-stationer). 1. Välj en TP- eller en EON-TP-station. TP-indikatorn ( ) tänds. 2. Tryck på TA/News när du vill koppla på standby för trafikmeddelanden. Tryck på TA/News igen för att stänga av. SVENSKA

19 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 19 Monday, August 17, :26 PM Använda enheten 3. Använd Vol om du vill justera TA-volymen i början av ett trafikmeddelande. Den nya volymen lagras i minnet och används därefter vid mottagning av nya trafikrapporter. 4. Tryck på TA/News under mottagning av ett trafikmeddelande för att koppla bort meddelandet. Tunern återgår till den ursprungliga källan men förblir i standbyläge tills du åter trycker på TA/News. Du kan även avbryta meddelandet genom att trycka på SRC/Off, B eller MULTI- CONTROL medan meddelandet tas emot. Anmärkningar Du kan även koppla på eller stänga av funktionen i menyn som presenteras, genom att använda MULTI-CONTROL. Systemet återgår till den ursprungliga källan efter trafikrapporten. När TA är på, kan endast TP- eller EON-TP-stationer väljas vid användning av automatisk stationssökning eller BSM. Använda PTY-funktioner Du kan välja en station med hjälp av PTY-information (programtypinformation). Sökning av RDS-stationer efter programtyp (PTY) Du kan söka efter allmänna programtyper så som de som listas i följande avsnitt. Se sidan Använd MULTI-CONTROL och välj PTY search i funktionsmenyn. Se Introduktion till avancerad användning på sidan Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja en programtyp. News&Inf Popular Classics Others 3. Tryck på MULTI-CONTROL när du vill starta sökningen. Enheten söker efter en station som sänder den typen av program. När en station hittas visas dess programservicenamn. PTY-information (programtypens ID-kod) är listad i följande avsnitt. Se sidan 20. Avbryt sökningen genom att trycka på MULTI-CONTROL igen. Vissa stationer kan sända andra program än vad som anges i den utsända PTYkoden. Om ingen station sänder den valda programtypen, visas Not found i ca 2 sekunder, varefter tunern återgår till den ursprungliga stationen. Använda avbrott för nyhetsprogram När en PTY-kodad nyhetsstation sänder ett nyhetsprogram, växlar enheten automatiskt över till att ta emot stationen som sänder nyhetsprogrammet. När nyhetssändningen är slut, återgår mottagningen till det tidigare programmet. * Håll TA/News intryckt när du vill koppla på avbrott för nyhetsprogram. Tryck på TA/News tills ON visas i displayen. Stäng av avbrott för nyhetsprogram genom att hålla TA/News intryckt tills OFF visas i displayen. Ett nyhetsprogram kan avbrytas genom att trycka på TA/News, SRC/Off, B eller MULTI-CONTROL. Anmärkning Du kan även koppla på eller stänga av nyhetsprogramfunktionen i menyn som visas med hjälp av MULTI-CONTROL. Radiotext Denna tuner kan visa radiotextdata som sänds av RDS-stationer, t.ex. stationsinformation, namnet på det aktuella musikstycket och artistens namn. Tunern minneslagrar automatiskt de tre senast mottagna radiotextutsändningarna och ersätter den först mottagna med den senast mottagna texten. Visning av radiotext Du kan visa den aktuella radiotexten och de tre senast mottagna radiotexterna. 1. Håll D/Scrl intryckt för visning av radiotext. Radiotext från den aktuellt mottagna stationen visas. Du kan avbryta radiotextvisningen genom att trycka på D/Scrl, TA/News, SRC/Off, EQ eller B. Om ingen radiotext tas emot visas NO TEXT i displayen. 2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att hämta de tre senaste radiotexterna. Genom att trycka MULTI-CONTROL åt vänster eller höger kan du växla mellan displayerna för den aktuella radiotexten och de tre senaste radiotexterna. Om inga radiotextdata har lagrats i minnet ändras inte displayen. 3. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att bläddra. Tryck MULTI-CONTROL uppåt för att gå till början av texten. Tryck MULTI-CONTROL nedåt för att bläddra i radiotexten. SVENSKA 19

20 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 20 Monday, August 17, :26 PM Använda enheten 20 Lagring och hämtning av radiotext Du kan lagra data från upp till sex radiotextsändningar under knapparna RT Memo 1 till RT Memo Visa den radiotext som du vill lagra i minnet. Se Visning av radiotext på sidan Använd MULTI-CONTROL för att lagra den valda radiotexten. Vrid för att ändra förinställningsnumret. Håll intryckt för att spara. 3. Använd MULTI-CONTROL för att välja önskad radiotext. Vrid för att ändra radiotext. Tryck för att välja. Tryck på B för att återgå till att visa den vanliga displayen. Om du inte använder listan inom ca 30 sekunder återgår displayen automatiskt till normalläget. PTY-lista Allmänt Specifikt Typ av program Others EDUCATE Utbildningsprogram DRAMA Radioteater och radioserier CULTURE Nationell eller regional kultur SCIENCE Natur, vetenskap och teknik VARIED Lättare underhållning CHILDREN Barnprogram SOCIAL Samhällsfrågor RELIGION Religiösa program, högmässor, andakter PHONE IN Program som lyssnare kan ringa till TOURING Reseprogram, ej meddelanden om trafikproblem LEISURE Hobby- och fritidsaktiviteter DOCUMENT Dokumentärprogram Inbyggd CD-spelare Allmänt Specifikt Typ av program News&Inf NEWS Nyhetsprogram AFFAIRS Aktuellt INFO Allmän information och rådgivning SPORT Sportprogram WEATHER Väderleksrapporter, meteorologisk information FINANCE Börsrapporter, handels- och affärsnytt osv. Popular POP MUS Populärmusik ROCK MUS Samtida modern musik EASY MUS Lätt underhållningsmusik OTH MUS Ej kategoriserad musik JAZZ Jazz COUNTRY Countrymusik NAT MUS Nationell musik OLDIES Gamla godingar FOLK MUS Folkmusik Classics L. CLASS Lättare klassisk musik CLASSIC Klassisk musik Grundinstruktioner WMA/MP3/AAC/WAV-indikator Visar den aktuella typen av ljudfil som avspelas när komprimerade ljudfiler används. Indikator för mappnummer Visar det aktuellt avspelade mappnumret när en komprimerad ljudfil avspelas. Indikering av spårnummer Spänningsindikator Visar batteriets spänning. Nivån som visas av spänningsindikatorn kan skilja sig från den verkliga spänningsnivån. Indikering av speltid Indikator för bithastighet/ samplingsfrekvens Anger bithastighet eller samplingsfrekvens för det aktuella spåret (den aktuella filen) när den komprimerade ljudfilen avspelas. Vid avspelning av WMA-filer inspelade med variabel bithastighet (VBR), visas medelbithastigheten. Vid avspelning av MP3-filer inspelade med variabel bithastighet (VBR), visas VBR istället för medelbithastigheten. SVENSKA

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEH-P6000UB

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEH-P6000UB MAN-DEHP6000UBSDNF.book Page 1 Monday, November 5, 2007 12:03 PM CD RDS-MOTTAGARE CD RDS-MODTAGER CD RDS-MOTTAKER CD RDS -RADIOVASTAANOTIN Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöopas

Lisätiedot

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEH-P9800BT

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEH-P9800BT MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 1 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM Högeffekts DSP CD/MP3/WMA/AAC-spelare med trådlös Bluetooth-teknik, RDS-tuner och multi-cd-styrning Højeffekt DSP CD/MP3/WMA/AAC-afspiller

Lisätiedot

CD RDS-MOTTAGARE CD RDS-MODTAGER CD RDS-MOTTAKER CD RDS -RADIOVASTAANOTIN

CD RDS-MOTTAGARE CD RDS-MODTAGER CD RDS-MOTTAKER CD RDS -RADIOVASTAANOTIN CD RDS-MOTTAGARE CD RDS-MODTAGER CD RDS-MOTTAKER CD RDS -RADIOVASTAANOTIN Bruksanvisning Brugervejledning Bruksanvisning Käyttöopas DEH-3300UB DEH-4300UB Glöm inte att registrera produkten på www.pioneer.se

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöopas DEH-X6600DAB

Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöopas DEH-X6600DAB CD RDS-MOTTAGARE CD RDS-MODTAGER CD RDS -RADIOVASTAANOTIN Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöopas DEH-X6600DAB Glöm inte att registrera produkten på www.pioneer.se (eller www.pioneer.eu) Glem ikke at

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöopas FH-460UI

Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöopas FH-460UI CD RDS-MOTTAGARE CD RDS-MODTAGER CD RDS -RADIOVASTAANOTIN Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöopas FH-460UI Glöm inte att registrera produkten på www.pioneer.se (eller www.pioneer.eu) Glem ikke at registrere

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske...

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske... Radio CD Bluetooth Svenska... Suomalainen... Danske... S FIN DK 1 Användningsföreskrifter................................................................... S.2 Allmän beskrivning......................................................................

Lisätiedot

MVH-X360BT MVH-160UI

MVH-X360BT MVH-160UI 13-MAN-MVH160-SDF.book Page 1 Wednesday, September 11, 2013 9:40 AM DIGITAL MEDIA-MOTTAGARE DIGITAL MEDIEMODTAGER DIGITAALINEN MEDIAVASTAANOTIN Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöopas MVH-X360BT MVH-160UI

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöopas MVH-X560BT

Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöopas MVH-X560BT DIGITAL MEDIA-MOTTAGARE DIGITAL MEDIEMODTAGER DIGITAALINEN MEDIAVASTAANOTIN Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöopas MVH-X560BT Glöm inte att registrera produkten på www.pioneer.se (eller www.pioneer.eu)

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

CD RDS-MOTTAGARE CD RDS-MODTAGER CD RDS-MOTTAKER CD RDS -RADIOVASTAANOTIN

CD RDS-MOTTAGARE CD RDS-MODTAGER CD RDS-MOTTAKER CD RDS -RADIOVASTAANOTIN CD RDS-MOTTAGARE CD RDS-MODTAGER CD RDS-MOTTAKER CD RDS -RADIOVASTAANOTIN Bruksanvisning Brugervejledning Bruksanvisning Käyttöopas DEH-142UB DEH-141UB DEH-140UB DEH-140UBB Glöm inte att registrera produkten

Lisätiedot

DEH-X8700DAB DEH-X8700BT

DEH-X8700DAB DEH-X8700BT CD RDS-RECEIVER CD RDS-RECEIVER CD RDS -VASTAANOTIN DEH-X8700DAB DEH-X8700BT Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Svenska Dansk Suomi Innehållsförteckning Före användning... 3 Komma igång...

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Smartphone-mottagare / Smartphone Receiver / Smartphone Receiver

Smartphone-mottagare / Smartphone Receiver / Smartphone Receiver Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöopas Smartphone-mottagare / Smartphone Receiver / Smartphone Receiver SPH-DA120 Glöm inte att registrera produkten på www.pioneer.se (eller www.pioneer.eu) Glem ikke

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Radio Connect R & GO

Radio Connect R & GO Radio Connect R & GO Svenska... Suomalainen... Danske... S FIN DK 1 Presentation av reglagen.................................................................. S.2 Användningsföreskrifter...................................................................

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEH-1000E

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEH-1000E MAN-DEH-1000E-SDNF.book Page 1 Monday, October 1, 2007 3:44 PM CD RDS-MOTTAGARE CD RDS-MODTAGER CD RDS-MOTTAKER CD RDS -RADIOVASTAANOTIN Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöopas DEH-1000E

Lisätiedot

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske...

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske... R-Plug&Radio+ Svenska... Suomalainen... Danske... S FIN DK 1 Presentation av reglagen.................................................................. S.2 Användningsföreskrifter...................................................................

Lisätiedot

X-HM21BT-K/-S. http://www.pioneer.se. http://www.pioneer.fi. CD-receiver CD-vastaanotinjärjestelmä

X-HM21BT-K/-S. http://www.pioneer.se. http://www.pioneer.fi. CD-receiver CD-vastaanotinjärjestelmä X-HM21BT-K/-S CD-receiver CD-vastaanotinjärjestelmä Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Tutustu tuotteesi online-rekisteröitymisen etuihin osoitteessa http://www.pioneer.fi

Lisätiedot

X-HM21-K/-S X-HM11-K/-S

X-HM21-K/-S X-HM11-K/-S Information till användare om insamling och hantering av uttjänt utrustning och förbrukade batterier Symbol produkter X-HM21-K/-S X-HM11-K/-S Symbol batterier Pb När dessa symboler finns på produkter,

Lisätiedot

X-CM32BT-K/-W/-R/-L X-CM42BT-K/-W/-R/-L

X-CM32BT-K/-W/-R/-L X-CM42BT-K/-W/-R/-L X-CM32BT-K/-W/-R/-L X-CM42BT-K/-W/-R/-L CD-receiver CD-vastaanotinjärjestelmä Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Tutustu tuotteesi online-rekisteröitymisen

Lisätiedot

DEH-X5800BT DEH-4800BT

DEH-X5800BT DEH-4800BT CD RDS-RECEIVER CD RDS-RECEIVER CD-RDS-VASTAANOTIN DEH-X5800BT DEH-4800BT Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Svenska Dansk Suomi Innehållsförteckning Före användning... 2 Komma igång... 3 Radio...

Lisätiedot

X-SMC22-S X-SMC11-S. http://www.pioneer.se. http://www.pioneer.fi. Slimmat mikrosystem Kapea mikrojärjestelmä

X-SMC22-S X-SMC11-S. http://www.pioneer.se. http://www.pioneer.fi. Slimmat mikrosystem Kapea mikrojärjestelmä X-SMC22-S X-SMC11-S Slimmat mikrosystem Kapea mikrojärjestelmä Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Tutustu tuotteesi online-rekisteröitymisen etuihin osoitteessa

Lisätiedot

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 Modell/Malli: USB-NL2 Nr/Nro: 32-8825 Vers: 002-200312 SE Beskrivning Nätverkskabel för enkel filöverföring mellan datorer med USB

Lisätiedot

SBX-300. Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä. Bruksanvisning / Brugsanvisning / Käyttöohjeet

SBX-300. Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä. Bruksanvisning / Brugsanvisning / Käyttöohjeet SBX-300 Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Oplev fordelene ved at registrere dit produkt online

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 002-200412 Infraröd sändare/mottagare Langaton infrapunasovitin Modell/Malli: MII-890 Nr/Nro: 38-1034 SE Introduktion USB till IrDA adapter för trådlös kommunikation genom

Lisätiedot

XW-LF3-T/-K XW-LF1-L/-K/-W

XW-LF3-T/-K XW-LF1-L/-K/-W XW-LF3-T/-K XW-LF1-L/-K/-W TRÅDLÖST HÖGTALARSYSTEM TRÅDLØST HØJTTALERSYSTEM LANGATON KAIUTINJÄRJESTELMÄ Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Oplev fordelene

Lisätiedot

MVH-X380BT MVH-180UI MVH-180UBG MVH-180UB MVH-181UB

MVH-X380BT MVH-180UI MVH-180UBG MVH-180UB MVH-181UB DIGITAL MEDIA-RECEIVER DIGITAL MEDIERECEIVER DIGITAALINEN MEDIAVASTAANOTIN Svenska Dansk Suomi MVH-X380BT MVH-180UI MVH-180UBG MVH-180UB MVH-181UB Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Innehållsförteckning

Lisätiedot

2-318-768-41 (1) D-NF420/NF421. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman FM/AM. Portable CD Player. 2004 Sony Corporation

2-318-768-41 (1) D-NF420/NF421. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman FM/AM. Portable CD Player. 2004 Sony Corporation 2-38-768-4 () D-NF420/NF42 Bruksanvisning SE Käyttöohjeet FI ATRAC CD Walkman FM/AM Portable CD Player 2004 Sony Corporation VARNING För att undvika risk för brand eller elchock bör du se till att du inte

Lisätiedot

2-663-955-42 (1) D-NE330/NE331/NE330LIV3. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman. Portable CD Player. 2005 Sony Corporation

2-663-955-42 (1) D-NE330/NE331/NE330LIV3. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman. Portable CD Player. 2005 Sony Corporation 2-663-955-42 (1) D-NE330/NE331/NE330LIV3 Bruksanvisning SE Käyttöohjeet FI ATRAC CD Walkman Portable CD Player 2005 Sony Corporation VARNING Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt för att undvika

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Personal Audio System

Personal Audio System 3-046-452-73 (2) Personal Audio System Bruksanvisning sidan 2 SE Käyttöohjeet sivu 2 FI SE FI ZS-D55 2000 Sony Corporation VARNING! Utsätt inte enheten för regn och fukt så undviker du risk för brand och/eller

Lisätiedot

CD RDS-MOTTAGARE CD RDS-MODTAGER CD RDS -RADIOVASTAANOTIN. Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöopas DEH-8400BT SVENSKA DANSK SUOMI

CD RDS-MOTTAGARE CD RDS-MODTAGER CD RDS -RADIOVASTAANOTIN. Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöopas DEH-8400BT SVENSKA DANSK SUOMI CD RDS-MOTTAGARE CD RDS-MODTAGER CD RDS -RADIOVASTAANOTIN Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöopas DEH-8400BT SVENSKA DANSK SUOMI Innehåll Innan du använder enheten 2 Innan du använder enheten... 2 Om

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Personal Audio System

Personal Audio System 3-046-451-53 (2) Personal Audio System Bruksanvisning sidan 2 SE Käyttöohjeet sivu 2 FI SE FI ZS-2000 2000 Sony Corporation VARNING! Utsätt inte enheten för regn och fukt så undviker du risk för brand

Lisätiedot

Personal Audio System

Personal Audio System 2-023-041-72 (1) Personal Audio System Bruksanvisning sidan 2 SE Den här bruksanvisningen beskriver hur du använder spelaren. För information om hur du använder den medföljande programvaran SonicStage,

Lisätiedot

Radio Connect R & GO

Radio Connect R & GO Radio Connect R & GO Svenska... Suomalainen... Danske... S FIN DK 1 Användningsföreskrifter................................................................... S.2 Allmän beskrivning......................................................................

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

RV-NB20B/RV-NB20W INSTRUCTIONS POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET

RV-NB20B/RV-NB20W INSTRUCTIONS POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET Svenska POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET RV-NB20B/RV-NB20W Suomi Dansk INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

Lisätiedot

TH-U1 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM

TH-U1 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM TH-U1 Består av XV-THU1, SP-THU1W, SP-THU1F och SP-THU1C Sisältää seuraavat osat:

Lisätiedot

LCD Colour TV. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning

LCD Colour TV. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning 4-102-497-31(1) LCD Colour TV Snabbstartguide Bruksanvisning Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet Säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Hurtig

Lisätiedot

Laserprodukt Klass 1. 2 Sv VIKTIGT

Laserprodukt Klass 1. 2 Sv VIKTIGT VIKTIGT FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET) INTE TAS BORT. INNANFÖR HÖLJET FINNS INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN REPARERA. ÖVERLÅT SERVICE TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-584-934-52(1) Micro HI-FI Component System Bruksanvisning SE Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPZ1 2005 Sony Corporation VARNING Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt för att undvika

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

X-CM52BT-K/-W. http://www.pioneer.se. http://www.pioneer.fi. DVD-receiver DVD-viritinvahvistinjärjestelmä

X-CM52BT-K/-W. http://www.pioneer.se. http://www.pioneer.fi. DVD-receiver DVD-viritinvahvistinjärjestelmä X-CM52BT-K/-W DVD-receiver DVD-viritinvahvistinjärjestelmä Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Tutustu tuotteesi online-rekisteröitymisen etuihin osoitteessa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

MVH-280DAB. Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje DIGITAL MEDIA-RECEIVER DIGITAL MEDIERECEIVER DIGITAALINEN MEDIAVASTAANOTIN

MVH-280DAB. Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje DIGITAL MEDIA-RECEIVER DIGITAL MEDIERECEIVER DIGITAALINEN MEDIAVASTAANOTIN DIGITAL MEDIA-RECEIVER DIGITAL MEDIERECEIVER DIGITAALINEN MEDIAVASTAANOTIN MVH-280DAB Svenska Dansk Suomi Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Innehållsförteckning Före användning... 2 Komma

Lisätiedot

RV-NB10B/RV-NB10W INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

RV-NB10B/RV-NB10W INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG Svenska POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET RV-NB10B/RV-NB10W Suomi Dansk INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Personal Component System

Personal Component System 3-044-713-53 (1) Personal Component System Bruksanvisning sidan 2 SE Käyttöohjeet sivu 2 FI SE FI PMC-DR45L 2000 Sony Corporation VARNING! Utsätt inte enheten för regn och fukt så undviker du risk för

Lisätiedot

INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE SVENSKA DANSK KD-SD80BT/KD-R50 CD RECEIVER / CD-SPELARE MED MOTTAGARE / RADIO MED CD / CD-VASTAANOTIN SUOMI Se sidan 4 för att avbryta demonstrationen i teckenfönstret. / Se side 4 vedrørende annullering

Lisätiedot

Portable CD Player D-NE800. Bruksanvisning Käyttöohjeet (1) 2003 Sony Corporation

Portable CD Player D-NE800. Bruksanvisning Käyttöohjeet (1) 2003 Sony Corporation 3-259-970-41 (1) Portable CD Player Bruksanvisning Käyttöohjeet FI SE FI WALKMAN is a registered trademark of Sony Corporation to represent Headphone Stereo products. is a trademark of Sony Corporation.

Lisätiedot

RV-NB1 POWERED WOOFER CD SYSTEM INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

RV-NB1 POWERED WOOFER CD SYSTEM INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG GROUP DOWN Svenska POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET RV-NB1 Suomi Dansk INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

Lisätiedot

T7963. www.fisher-price.fi

T7963. www.fisher-price.fi T7963 Säilytä käyttöohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Käyttöön tarvitaan 3 AA-paristoa (mukana pakkauksessa). Paristojen vaihtoon tarvitaan aikuista. Paristojen vaihtoon tarvitaan ristipääruuvimeisseli

Lisätiedot

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver:

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver: KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiport Multiportti Modell/Malli: NS190 Nr/Nro: 32-6826 Ver: 001-200510 2 SE Bruksanvisning Multiport Artikelnummer: 32-6826, modell: NS190 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

TH-S5 DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM

TH-S5 DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM Svenska DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM Suomi TH-S5 Consists of XV-THS5, SP-PWS5, SP-THS5F, SP-THS5C and SP-THS7S

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

P-0500 autokameran käyttöohje

P-0500 autokameran käyttöohje P-0500 autokameran käyttöohje Osat 1 LED valot 2 Linssi 3 Korttipaikka 4 Ilmaisinvalo 5 Mikrofoni 6 LCD näyttö 7 Kaiutin 8 Asennustelineen kiinnitys 9 Nollaus näppäin (Reset) 10 Päälle/pois kytkin 11 Valikko

Lisätiedot

LCD Colour TV KLV-23HR2 KLV-21SR2. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning. Pikaopas Käyttöohjeet 4-096-367-32 (1)

LCD Colour TV KLV-23HR2 KLV-21SR2. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning. Pikaopas Käyttöohjeet 4-096-367-32 (1) 4-096-367-32 (1) LCD Colour TV Snabbstartguide Bruksanvisning Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet Säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Hurtig

Lisätiedot

UX-NB7DAB MICRO COMPONENT SYSTEM INSTRUCTIONS MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM

UX-NB7DAB MICRO COMPONENT SYSTEM INSTRUCTIONS MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM UX-NB7DAB Består av CA-UXNB7DAB och SP-UXNB7DAB CA-UXNB7DAB ja SP-UXNB7DAB Består af CA-UXNB7DAB og SP-UXNB7DAB

Lisätiedot

FM/AM Portable CD Player

FM/AM Portable CD Player 3-266-358-41 (1) FM/AM Portable CD Player Bruksanvisning Käyttöohjeet SE FI WALKMAN is a registered trademark of Sony Corporation to represent Headphone Stereo products. is a trademark of Sony Corporation.

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

LCD Colour TV KLV-17HR2 KLV-15SR2. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning. Pikaopas Käyttöohjeet 4-096-790-31 (1)

LCD Colour TV KLV-17HR2 KLV-15SR2. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning. Pikaopas Käyttöohjeet 4-096-790-31 (1) 4-096-790-31 (1) LCD Colour TV Snabbstartguide Bruksanvisning Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet Säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Hurtig

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

2-318-868-41 (1) D-NE319/NE320/NE321. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. Atrac CD Walkman. Portable CD Player. 2004 Sony Corporation

2-318-868-41 (1) D-NE319/NE320/NE321. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. Atrac CD Walkman. Portable CD Player. 2004 Sony Corporation 2-318-868-41 (1) D-NE319/NE320/NE321 Bruksanvisning SE Käyttöohjeet FI Atrac CD Walkman Portable CD Player 2004 Sony Corporation VARNING För att undvika risk för brand eller elchock bör du se till att

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 3.5 hdd Nr/Nro: 32-6650 Modell/Malli: BF-2003 USB 2.0 -kotelo 3.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

Trinitron Digital TV

Trinitron Digital TV AEPcover.fm Page 1 Tuesday, May 14, 2002 8:44 AM 4-206-381-52(1) R Trinitron Digital TV Styrfunktioner Kayttöohje SE FI KD-32NX100AEP 2002 by Sony Corporation Printed in UK AEPcover.fm Page 2 Tuesday,

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-591-383-61(1) Micro HI-FI Component System Bruksanvisning SE Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-GPZ7 CMT-GPZ6 2005 Sony Corporation VARNING Utsätt inte apparaten för regn eller fukt. Det medför risk

Lisätiedot

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin Modell / Malli / Model: Art. no: 99 170 20 SE BRUKSANVISNING RF Dynamisk Fjärrkontroll FI KÄYTTÖOHJEET RF Dynaaminen Kaukosäädin EN INSTRUCTION MANUAL RF Dual Color Remote Controller SE Indikator Tryck

Lisätiedot

LCD Colour TV PDP Colour TV

LCD Colour TV PDP Colour TV 2-021-809-34(1) LCD Colour TV/PDP Colour TV KLV-L32M1/KE-P42M1 LCD Colour TV PDP Colour TV Snabbstartguide Bruksanvisning Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet Säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen.

Lisätiedot

PA-VR10E PA-VR5E ENREGISTREUR VOCAL NUMÉRIQUE DIGITALE SPRAAKRECORDER DIGITAL RÖSTINSPELNINGSAPPARAT DIGITAALINEN SANELIN DIGITAL DIKTAFON

PA-VR10E PA-VR5E ENREGISTREUR VOCAL NUMÉRIQUE DIGITALE SPRAAKRECORDER DIGITAL RÖSTINSPELNINGSAPPARAT DIGITAALINEN SANELIN DIGITAL DIKTAFON ENREGISTREUR VOCAL NUMÉRIQUE DIGITALE SPRAAKRECORDER DIGITAL RÖSTINSPELNINGSAPPARAT DIGITAALINEN SANELIN DIGITAL DIKTAFON PA-VR0E PA-VR5E MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSANVISNING

Lisätiedot

X-EM22 X-EM12 CD-receiver

X-EM22 X-EM12 CD-receiver X-EM22 X-EM12 CD-receiver CD-viritinvahvistinjärjestelmä Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Tutustu tuotteesi online-rekisteröitymisen etuihin osoitteessa

Lisätiedot

Gigabit nätverkskort Gigabit verkkokortti

Gigabit nätverkskort Gigabit verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Gigabit nätverkskort Gigabit verkkokortti Nr/Nro: 38-1505 Modell/Malli: SOHO-GA1200T Ver: 001-200510 2 BRUKSANVISNING Läs igenom hela bruksanvisningen fö re användning och spara

Lisätiedot

IP-adapter IP-sovitin

IP-adapter IP-sovitin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING IP-adapter IP-sovitin Nr/Nro: 36-2249 Ver: 001-200603 SVENSKA IP-adapter, art.nr 36-2249 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Hitta information om din dator...9 Introduktion till den här handboken...10. Felsökning...12

Contents. Felsökning. Hitta information om din dator...9 Introduktion till den här handboken...10. Felsökning...12 Contents Hitta information om din dator...9 Introduktion till den här handboken...10 Felsökning Felsökning...12 Vad ska jag göra om datorn inte startar?... 12 Vad ska jag göra om ett BIOS-fel visas när

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin Modell/Malli: UN8BE Nr/Nro: 38-2150 Ver. 001-200607 SVENSKA USB till serieportsadapter Artikelnummer:

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

RD-HA3B/RD-HA3W INSTRUCTIONS BÄRBART CD-SYSTEM KANNETTAVA CD-JÄRJESTELMÄ BÆRBART CD-SYSTEM BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG. Svenska.

RD-HA3B/RD-HA3W INSTRUCTIONS BÄRBART CD-SYSTEM KANNETTAVA CD-JÄRJESTELMÄ BÆRBART CD-SYSTEM BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG. Svenska. BÄRBART CD-SYSTEM KANNETTAVA CD-JÄRJESTELMÄ BÆRBART CD-SYSTEM RD-HA3B/RD-HA3W Dansk Svenska Suomi INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG LVT1684-010A [EN] Varningar, att observera och övrigt

Lisätiedot

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Avsedd användning. Strömkälla. Placering av TV:n. Nätsladd och kontakt

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Avsedd användning. Strömkälla. Placering av TV:n. Nätsladd och kontakt Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1 Miljöinformation... 3 TV-funktioner... 3 Inkluderade tillbehör... 3 Titta på TV... 4 TV:ns kontrollknappar och drift... 4 Fjärrkontroll... 5 Använda en modul för Common

Lisätiedot

KD-DB95BT / KD-DB65 CD-SPELARE MED MOTTAGARE BRUKSANVISNING RADIO MED CD BRUGERVEJLEDNING CD-VASTAANOTIN KÄYTTÖOHJE

KD-DB95BT / KD-DB65 CD-SPELARE MED MOTTAGARE BRUKSANVISNING RADIO MED CD BRUGERVEJLEDNING CD-VASTAANOTIN KÄYTTÖOHJE SVENSKA DANSK SUOMI KD-DB95BT / KD-DB65 CD-SPELARE MED MOTTAGARE BRUKSANVISNING RADIO MED CD BRUGERVEJLEDNING CD-VASTAANOTIN KÄYTTÖOHJE Läs noga igenom denna bruksanvisning innan produkten tas i bruk för

Lisätiedot

Maksaaksesi varausmaksun sinun täytyy rekisteröityä myyjäksi. Aloita klikkaamalla linkkiä Julmarknaden Joulumarkkinat

Maksaaksesi varausmaksun sinun täytyy rekisteröityä myyjäksi. Aloita klikkaamalla linkkiä Julmarknaden Joulumarkkinat För att kunna betala en platsreservation måste du registrera dig som säljare. Börja med att klicka på länken Julmarknaden Joulumarkkinat Om du har problem med något gällande reservationen, vänligen kontakta

Lisätiedot

V6990

V6990 www.fisher-price.fi V6990 Tietoa kuluttajille Konsumentinformation Säilytä käyttöohje vastaisen varalle, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Lelun käyttöön tarvitaan 2 AA-paristoa (mukana pakkauksessa).

Lisätiedot

TH-P7 TH-P5 TH-P3 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM

TH-P7 TH-P5 TH-P3 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM TH-P7 Består av XV-THP7, SP-WP7, SP-THP7F, SP-THP7C och SP-THP7S Sisältää seuraavat

Lisätiedot

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske...

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske... MEDIA-NAV EVOLUTION Svenska... Suomalainen... Danske... S FIN DK 1 Innehållsförteckning Användningsföreskrifter................................................................... S.3 Allmänt................................................................................

Lisätiedot

(1) D-NE730. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman. Portable CD Player Sony Corporation

(1) D-NE730. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman. Portable CD Player Sony Corporation 2-653-427-41 (1) D-NE730 Bruksanvisning SE Käyttöohjeet FI ATRAC CD Walkman Portable CD Player 2005 Sony Corporation VARNING Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt för att undvika risk för brand

Lisätiedot

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver Art. no: 99 170 16 SE BRUKSANVISNING RF Fjärrkontroll & mottagare FI KÄYTTÖOHJEET RF-kaukosäädin ja vastaanotin EN INSTRUCTION MANUAL RF Controller & receiver SE På Av LED-indikator Tryck för att välja

Lisätiedot