Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEX-P99RS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEX-P99RS"

Transkriptio

1 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 1 Monday, August 17, :26 PM CD-SPELARE CD-AFSPILLER CD-SPILLER CD-SOITIN Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöopas DEX-P99RS Glöm inte att registrera produkten på (eller Glem ikke at registrere dit produkt på (eller Ikke glem å registrere produktet ditt på (eller Älä unohda rekisteröidä tuotetta (tai SVENSKA DANSK NORSK SUOMI

2 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 2 Monday, August 17, :26 PM Innehåll Tack för att du valt PIONEER-produkten För att säkerställa att produkten används på rätt sätt ber vi er att läsa igenom den här bruksanvisningen innan ni använder produkten. När du har läst bruksanvisningen bör den förvaras lättåtkomligt på en säker plats för framtida behov. Anslutning av enheterna... 3 Kopplingsschema för strömkabeln... 5 Exempel på anslutning av system Exempel på anslutning av system Installation... 8 DIN-installation från framsidan/baksidan... 8 * Borttagning och montering av dekorsargen... 8 * DIN-installation från framsidan... 8 * DIN-installation från baksidan... 8 Montera frontpanelen... 9 Installation av rattfjärrkontrollen... 9 Installation av rattenhet Innan du använder enheten Användarinformation om insamling och avfallshantering av uttjänt utrustning och förbrukade batterier Om denna enhet Funktioner Besök vår webbplats Om problem uppstår Skydda enheten mot stöld * Borttagning av frontpanelen * Återmontering av frontpanelen Nollställning av mikroprocessorn Omvänd indikering Hantering och underhåll av fjärrkontrollen * Installation och borttagning av batteri * Användning av fjärrkontrollen Använda enheten Systemets delar * Huvudenhet * Rattfjärrkontroll Grundinstruktioner * Koppla på/stäng av enheten (ON/OFF) * Val av källa * Laddning av skivor * Justering av ljudnivån Tuner * Grundinstruktioner * Lagring och val av sändningsfrekvenser * Mottagning av PTY-larm * Introduktion till avancerad användning * Lagring av de starkaste sändningsfrekvenserna * Sökning av stationer med starka signaler * Val av alternativa frekvenser * Mottagning av trafikmeddelanden * Använda PTY-funktioner * Radiotext * PTY-lista Inbyggd CD-spelare * Grundinstruktioner * Visning av textinformation på skivor * Val av spår från spårtitellistan * Val av filer från listan över filnamn * Introduktion till avancerad användning * Val av repetitionsområde * Slumpvis uppspelning av spår * Scanning av mappar och spår * Paus i avspelning * Använda skivtitelfunktioner Avspelning av musik från en USB-minnesenhet * Grundinstruktioner * Visning av textinformation för en ljudfil * Val av filer från listan över filnamn * Introduktion till avancerad användning Uppspelning av musik från ipod * Grundinstruktioner * Söka efter ett musikstycke * Visning av textinformation från ipod * Introduktion till avancerad användning * Slumpvis avspelning av musikstycken * Slumpvis uppspelning av alla musikstycken (shuffle all) * Avspelning av musikstycken relaterade till aktuellt avspelat musikstycke * Använda enhetens ipodfunktion från er ipod * Ändra talbokshastighet Ljudinställningar Operationslägen * Enkel inställning av audiosystemet * Finjustering av ljudet * Extrafunktioner Justering av ljudinställningar Växla mellan vänster och höger kanal Balansjustering Användning av positionsväljare Om nätverksfunktionen * Justerbara parametrar * Att tänka på vid nätverksjustering * Bortkoppling av ljudet från en högtalarenhet (ett filter) * Justering av nätverk Avståndsinställning * Justering av avståndsinställningen Hämta eller kopiera equalizer-kurvor * Hämta equalizer-kurvan * Kopiera equalizer-kurvan Finjustering av equalizer-kurva Autokorrigering Använda ljudåterskapning Justering av Loudness Justering av källans ljudnivå Auto TA och EQ (automatisk avståndsinställning och autokorrigering) * Innan du använder auto TA- och EQ-funktionen * Utför auto TA och EQ Grundinställningar Justering av grundinställningar Val av displayspråk Inställning av högtalare Inställning av klockan Koppla på eller stäng av Off clock-displayen Inställning av FM-sökningssteg Automatisk PI-sökning Koppla på eller stäng av varningston Automatisk öppning av frontpanelen Val av AUX-inställning Dämpad displaybelysning (dimmer) Val av ljusstyrka Val av belysningsfärg Justera belysningsfärgen Val av belysningsvillkor Korrigering av distorsion Nollställning av ljudfunktionerna Bortkoppling/dämpning av ljudkälla Inställning av polaritet för dörrfunktion Inställning av ljudbortkoppling för dörrfunktion Koppla på eller av omvänd indikering Kontinuerlig rullning Aktivering av BT Audio-källan Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-anslutningen Visning av systemversionen för reparation Övriga funktioner Användning av AUX-källa * Om AUX1 och AUX * Val av AUX som källa * Inställning av AUX-titel Använda extern enhet * Val av en extern enhet som källa * Grundinstruktion * Avancerad användning Val av underhållningsdisplay Använda DF-knappen (direktfunktion) Tillgängliga tillbehör Avspelning av musik från ipod * Grundinstruktion * Visning av textinformation från ipod * Söka efter ett musikstycke * Introduktion till avancerad användning Bluetooth Audio * Grundinstruktioner * Funktion och användning * Anslut en Bluetooth-musikspelare * Avspelning av musik genom en Bluetooth-musikspelare * Stoppa avspelning * Bortkoppling av en Bluetoothmusikspelare * Visning av Bluetooth-adress Bluetooth-telefoni * Grundinstruktioner * Förberedelser för handsfree-telefoni * Ringa ett samtal * Ta emot samtal * Funktion och användning * Anslutning av en mobiltelefon * Bortkoppling av en mobiltelefon * Registrering av en ansluten mobiltelefon * Borttagning av en registrerad telefon * Anslut till en registrerad mobiltelefon * Använda telefonboken * Samtalsloggen * Ring ett samtal genom att ange telefonnumret * Rensa minnet * Inställning av automatisk samtalsavvisning * Inställning av autosvar * Koppla på och stäng av ringsignal * Ekoundertryckning och brusreduktion CD-växlare * Grundinstruktioner * CD-text-funktioner * Introduktion till avancerad användning * Kompression och basförstärkning * ITS-spellistor * Använda skivtitelfunktioner DVD-spelare * Grundinstruktioner * Introduktion till avancerad användning TV-tuner * Grundinstruktioner SVENSKA

3 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 3 Monday, August 17, :26 PM Innehåll * Lagring och val av sändningsstationer * Lagring av de starkaste stationerna i ordningsföljd Ytterligare information Felmeddelanden Auto TA- och EQ-felmeddelanden Riktlinjer för hantering av skivor och spelare DualDisc-skivor Riktlinjer för hantering av USBminnesenhet och denna enhet Kompatibilitet för komprimerat ljud (skiva, USB) * Tilläggsinformation om komprimerat ljud (skiva, USB) Komprimerade ljudfiler på skivan Komprimerade ljudfiler på USBminnesenhet Exempel på en hierarki och avspelningssekvenser * Ljudfilernas sekvens på skivan * Sorteringsordning för ljudfiler på USB-minnesenhet ipod * ipod-kompatibilitet * Hantering av ipod * Om ipod-inställningar Copyright och varumärkesmeddelande Tekniska data Anslutning av enheterna! VARNING Vänligen notera följande när automatisk avståndsinställning och autokorrigering (Auto TA&EQ) används. Anslut inte högregisterhögtalare (diskanthögtalare eller superdiskanthögtalare) till någon annan anslutning än högfrekvensutgången. För att mäta de akustiska egenskaperna i fordonets kupé, kommer den automatiska avståndsinställningen och autokorrigeringen (Auto TA&EQ) att avge höga ljud från högtalarna. Om högregisterhögtalare (diskanthögtalare eller superdiskanthögtalare) är anslutna till en annan högtalarutgång än högfrekvensutgången, kan högtalarna skadas av de avgivna mätljuden som inkluderar låga frekvenser. Säkerställ att högregisterhögtalarna ansluts till högtalarutgången för högfrekventa signaler. Försiktighetsåtgärder vi anslutning av diskanthögtalare eller superdiskanthögtalare Se till att delningsnätverket som tillhandahålls används med superdiskanthögtalarna. Justeringen av Auto TA&EQ blir eventuellt inte riktig. Justera vid behov in manuellt. 3SVENSKA

4 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 4 Monday, August 17, :26 PM Anslutning av enheterna Anmärkning Denna enhet kan ej installeras i ett fordon som saknar ACC-läge (tillbehörsläge) på tändningslåset. ACC-läge Inget ACC-läge Om enheten används i andra än följande förhållanden finns det risk för brand eller felfunktion. Fordon med ett 12-volts batteri och negativ jordning. Följ nedanstående instruktioner för att förhindra kortslutning, överhettning och felfunktion. Koppla bort batteriets negativa pol före installation. Fäst kablagen med buntband eller eltejp. Linda eltejp runt kablarna för att skydda dem på utsatta ställen där de ligger an mot metalldelar. Placera alla kablar på avstånd från rörliga delar, t.ex. växelspak och sätesskenor. Placera alla kablar på avstånd från ställen där de kan utsättas för hög värme, t.ex. nära utlopp till värmeelementet. Dra ej den gula kabeln genom något hål in i motorrummet för att ansluta den till batteriet. Tejpa över ej anslutna kabelkontakter med isoleringstejp. Förkorta ej några kablar. Avlägsna aldrig isoleringen till enhetens strömkabel för att dela på strömmen med annan utrustning. Ledningens strömkapacitet är begränsad. Använd en säkring som motsvarar specifikationerna. Anslut aldrig högtalarens negativa kabel så att den jordas direkt. Styrspänningen avges genom blå/vita kabeln när enheten kopplas på. Gör anslutningen till fjärrkontrollen för ett externt slutsteg eller till bilantennens styrrelä (max. 300 ma 12 V DC). Om bilen har en glasantenn, gör anslutningen till antennförstärkarens spänningsmatning. Anslut aldrig den blå/vita kabeln direkt till spänningsmatningen för ett externt förstärkarslutsteg. Anslut den inte heller direkt till spänningsmatningen för en elmanövrerad antenn. Det kan resultera i att batteriet laddas ur eller annan felfunktion. IP-BUS-kontakterna är färgkodade. Se till att du ansluter kontakter med samma färg. Den svarta kabeln är jordkabeln. Denna kabel och annan enhets jordkabel (i synnerhet högeffektsutrustning, så som förstärkarslutsteg) måste dras och anslutas separat. I annat fall finns det risk för brand eller felfunktion om de lossas av misstag. Se ägarhandbokens anvisningar för anslutning av slutsteg och andra enheter och gör sedan anslutningarna korrekt. Om RCA-stiftuttaget på enheten inte skall användas, ta ej bort kåporna som sitter på ändan av kopplingsdonet. Vid anslutning av diskanthögtalare, kontrollera diskanthögtalarens användbara frekvensområde. Vid justering av delningsfrekvensen, använd en högre frekvens än diskanthögtalarens lägsta användbara frekvens. Auto TA använder en högre frekvens än 10 khz för mätning. Om du använder en diskanthögtalare som inte kan återge 10 khz frekvens, kan högtalaren skadas. Se till att ställa in korrekt delningsfrekvens när du använder Auto TA och EQ. Använd även en diskanthögtalare som kan återge 10 khz som lägsta användbara frekvens. 4SVENSKA

5 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 5 Monday, August 17, :26 PM Anslutning av enheterna Kopplingsschema för strömkabeln Anslutningsmetod 1. Kläm fast ledningen. Antennuttag 15 cm 2. Kläm fast ordentligt med nåltänger. Hög-/Mellan-/Låg-/Subwooferutgång 20 cm 1,5 m USB-ingång IP-BUS-ingång (Blå) USB-kabel Anslutning till USB-enhet som säljs separat. Anmärkning Parkeringsbromsens strömbrytare kan ha olika placering beroende på fordonets modell. Se fordonets handbok eller kontakta fordonets återförsäljare för närmare instruktioner. Denna produkt Ingång för ledningsansluten fjärrkontroll Ledningsansluten fjärrkontroll kan anslutas (säljs separat). Parkeringsbromsens strömbrytare Strömförsörjningssida Jordningssida Gul/svart (DOOR MUTE) Anslut till ledning som registrerar dörröppning. Ansluts vanligtvis till ledning som styr kupébelysning. Gul/svart (MUTE) Om du använder utrustning med Mute-funktion, anslut denna ledning till utrustningens Audio Mute-ledning. I annat fall, håll Audio Mute-ledningen fri från alla anslutningar. Säkringsmotstånd Blå/vit (SYSTEM REMOTE CONTROL) Anslut till kontakten för systemstyrning på slutsteget eller antennkontakten för bilens styrrelä (max. 300 ma 12 V DC). Gul (+ Batteri) Anslut till den konstanta 12 V-strömkontakten. Röd (ACC) Anslut till den kontakt som styrs av tändningslåset (12 V DC). Orange/vit (ILL) Anslut till uttaget för belysningskontakten. Svart (chassits jordning) Anslut till en ren, olackerad metallyta. Säkring (7,5 A) Säkringsmotstånd Säkringsmotstånd 5SVENSKA

6 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 6 Monday, August 17, :26 PM Anslutning av enheterna Exempel på anslutning av system 1 Högfrekvensutgång (HIGH RANGE OUTPUT) Mellanfrekvensutgång (MID RANGE OUTPUT) Lågfrekvensutgång (LOW RANGE OUTPUT) Subwooferutgång (SUBWOOFER OUTPUT) 23 cm 23 cm IP-BUS-ingång (Blå) IP-BUS-kabel 15 cm 15 cm CD-växlare (säljs separat) (säljs separat) Anslut med RCA-kablar (säljs separat) Slutsteg (säljs separat) Slutsteg (säljs separat) Slutsteg (säljs separat) Slutsteg (säljs separat) 6SVENSKA Blå/vit (SYSTEM REMOTE CONTROL) Anslut till kontakten för systemstyrning på slutsteget eller antennkontakten för bilens styrrelä (max. 300 ma 12 V DC). Systemstyrspänning Subwoofer Anmärkning Om ingen högtalare är ansluten, välj lämplig högtalarinställning i standardmenyn. Se till att ansluta högtalare till mellanfrekvensutgången om ATA&EQ-funktionen ska användas. Subwoofer Mellanregisterhögtalare Högregisterhögtalare

7 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 7 Monday, August 17, :26 PM Anslutning av enheterna Exempel på anslutning av system 2 15 cm Används ej Högfrekvensutgång (HIGH RANGE OUTPUT) Mellanfrekvensutgång (MID RANGE OUTPUT) 23 cm 15 cm Anslut med RCA-kablar (säljs separat) Slutsteg (säljs separat) Lågfrekvensutgång (LOW RANGE OUTPUT) Subwooferutgång (SUBWOOFER OUTPUT) 23 cm Slutsteg (säljs separat) IP-BUS-ingång (Blå) IP-BUS-kabel CD-växlare (säljs separat) Blå/vit (SYSTEM REMOTE CONTROL) Anslut till kontakten för systemstyrning på slutsteget eller antennkontakten för bilens styrrelä (max. 300 ma 12 V DC). Anmärkning Auto TA&EQ-funktionen är utformad att konfigurera ett flervägshögtalarsystem automatiskt (så som ett system bestående av diskanthögtalare, mellanregisterhögtalare, woofer och subwoofer). Följ anvisningarna nedan om du utför Auto TA&EQ-funktionen med ett fullregisterhögtalarsystem som i detta exempel: 1. Ange alla högtalare som ingår i systemet i grundinställningsmenyn. 2. Ställ in delningsvärdena manuellt i audiomenyn i enlighet med den subwoofer och de fullområdeshögtalare som anslutits. 3. Starta Auto TA&EQ och välj sedan Custom N/W från menyn. 4. Slutför Auto TA&EQ. Subwoofer Fullområdeshögtalare Fullområdeshögtalare 7SVENSKA

8 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 8 Monday, August 17, :26 PM Installation Anmärkningar Kontrollera alla anslutningar och system före den slutliga installationen. Använd inte otillåtna delar eller utrustning. Användning av ej godkända delar kan orsaka funktionsstörningar. Konsultera din återförsäljare om installationen kräver borrning av hål eller andra ändringar på fordonet. Installera inte enheten: där den kan störa användningen av fordonet. där den kan skada passagerare vid ett häftigt stopp. Halvledarlasern kan skadas om den överhettas. Installera enheten på avstånd från ställen där den kan utsättas för hög värme, t.ex. nära utlopp till värmeelementet. Optimal prestanda uppnås när enheten installeras i en lutning som understiger 60. DIN-installation från framsidan/baksidan Denna enhet kan installeras korrekt antingen från Framsidan (konventionell DINfrontinstallation) eller Baksidan (DIN-installation från baksidan med användning av gängade skruvhål i sidorna av enhetens chassi). För detaljinstruktioner, se följande installationsanvisningar. Borttagning och montering av dekorsargen 1. Bänd den övre och nedre delen av dekorsargen uppåt och nedåt för att avlägsna den. När du monterar tillbaka dekorsargen, tryck in sargen mot enheten tills du hör ett klickande ljud. (Ifall dekorsargen är monterad upp-och-ned, kommer den inte att passa ordentligt.) Det är lättare att ta bort dekorsargen om frontpanelen har lossats. 60 DIN-installation från framsidan Installation med gummibussning 1. Stick in monteringshylsan i instrumentbrädan. Instrumentbräda Använd medföljande monteringshylsa när installationsutrymmet inte är tillräckligt djupt. Använd den fabrikslevererade monteringshylsan, om det finns tillräckligt med utrymme Monteringshylsa bakom enheten. 2. Säkra monteringshylsan genom att använda en skruvmejsel för att vika metallflikarna (90 ) på plats. 3. Installera enheten enligt illustrationen. 4. Montera dekorsargen. Anmärkning Fäst dekorsargen med den spårade sidan riktad nedåt. Borttagning av enheten 1. Stick in de medföljande utdragsnycklarna i enheten tills de klickar på plats. 2. Dra ut enheten ur instrumentbrädan. Skruv Gummibussning DIN-installation från baksidan 1. Avgör var skruvhålen på konsolen och skruvhålen på enhetens sida matchar varandra. 8SVENSKA Dekorsarg

9 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 9 Monday, August 17, :26 PM Installation 2. Dra åt de två skruvarna på vardera sida. Använd antingen skruvar med kullrigt huvud (5 mm x 8 mm) eller skruvar med försänkt huvud (5 mm x 9 mm), beroende på skruvhålens form i konsolen. Fabriksmonterad radiokonsol Montera frontpanelen Skruv Instrumentbräda eller konsol Om du inte planerar att ta bort frontpanelen, kan den sättas fast med medföljande skruv. Installation av rattfjärrkontrollen! VARNING Installera ej denna enhet på en plats där den hindrar funktionen av säkerhetsanordningar såsom krockkuddar. I annat fall riskerar du en allvarlig olycka. Undvik att installera enheten där den kan störa användningen av ratt eller växelspak, detta kan leda till att en olycka inträffar.! SE UPP Installation av denna enhet kräver särskild kunskap och erfarenhet. Överlåt därför installationen till den återförsäljare där du köpte enheten. Installera enheten endast med användning av de medföljande delarna. Om andra delar används, kan enheten skadas eller falla isär, vilket kan resultera i en olycka eller problem av annat slag. Installera denna enhet enligt instruktionerna i den här bruksanvisningen. I annat fall riskerar du en olycka. Installera ej denna enhet nära dörrar där den kan utsättas för regnvatten. Inträngande vatten kan orsaka att enheten avger rök eller fattar eld.! VARNING Fäst denna enhet stadigt vid ratten med den medföljande remmen. Om denna enhet är lös, störs körstabiliteten, vilket kan leda till en trafikolycka. Fäst inte denna enhet vid rattens ytteromkrets. I annat fall störs körstabiliteten och en trafikolycka kan bli följden. Fäst alltid denna enhet vid rattens inneromkrets på det sätt som visas i figuren. Fästskruv Frigöringsknapp 9SVENSKA

10 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 10 Monday, August 17, :26 PM Installation 10 Anmärkningar Installera ej denna enhet på en plats där den kan skymma förarens sikt. Eftersom interiörens layout varierar beroende på typ av fordon, varierar även den plats som är mest idealisk för installation. När du installerar enheten, välj en plats som ger optimal överföring av signaler från fjärrkontrollen till huvudenheten. 3. Klipp av den överflödiga delen av remmen ( ). Installation av rattenhet 1. Haka i remmen i hållaren. 4. Montera fjärrkontrollenheten i hållaren. 2. Placera hållaren på rattens innerkant, så att hållaren är vänd mot föraren. SVENSKA Låsspak Märkning Bekräfta att låsspaken befinner sig vid märkningen innan installation. Vira remmen runt rattens ytterkant och för remmens ände igenom öppningen i hållaren. Dra åt remmen och fäst den sedan i de två andra hakarna i hållaren.

11 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 11 Monday, August 17, :26 PM Installation 5. Skjut låsspaken på fjärrkontrollens baksida tills den låser fast med ett klick, därmed är fjärrkontrollen fixerad. Borttagning av fjärrkontrollen Skjut fjärrkontrollen, så som visas nedan, för att ta bort den från hållaren. Hållare Montering av enheten på konsolen med dubbelhäftande tejp 1. Fäst hållaren med den bifogade dubbelhäftande tejpen. Fjärrkontrollenhet Hållare Dubbelsidig tejp SVENSKA 11

12 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 12 Monday, August 17, :26 PM Innan du använder enheten 12 Användarinformation om insamling och avfallshantering av uttjänt utrustning och förbrukade batterier (Symbol för utrustning) Om dessa symboler återfinns på produkten, förpackningen och/eller medföljande dokument, betyder det att uttjänta elektriska och elektroniska produkter och batterier inte ska blandas med vanligt hushållsavfall. För att säkerställa att uttjänta produkter och batterier avfallshanteras och återvinns på rätt sätt ska de lämnas in på anvisade miljö- eller återvinningsstationer enligt lokal miljölagstiftning. Genom att avfallshantera dessa produkter och batterier på rätt sätt, hjälper du till att ta vara på värdefulla resurser och förhindra den negativa inverkan produkterna kan ha på hälsa och miljö om de avfallshanteras på ett felaktigt sätt. För mer information om insamling och återvinning av uttjänta produkter och batterier, vänligen kontakta ert lokala miljökontor, avfallshanterare eller den återförsäljare där ni inhandlade produkterna. Dessa symboler gäller endast inom den Europeiska unionen. För länder utanför den Europeiska unionen: Om ni önskar avfallshantera dessa produkter, vänligen kontakta era lokala myndigheter eller återförsäljaren för att erhålla information om hur produkterna ska avfallshanteras på rätt sätt. Om denna enhet (Symbolexempel för batterier) Tunerfrekvenserna i denna enhet är inställda för mottagning i Västeuropa, Asien, Mellanöstern, Afrika och Oceanien. Användning i övriga regioner kan medföra sämre mottagningskvalitet. Funktionen RDS (radio data system) fungerar endast i regioner med FM-stationer som sänder RDS-signaler.! SE UPP Låt inte vätska komma i kontakt med enheten. Det kan leda till elchock. Enheten kan även skadas, avge rök eller överhettas vid kontakt med vätska. CLASS 1 LASER PRODUCT Denna produkt har en laserdiod av högre klass än 1. Med hänsyn till kontinuerlig säkerhet, försök inte avlägsna några skyddslock eller komma åt produktens inre delar. Överlåt all service åt kvalificerad personal. Pioneer CarStereo-Pass är endast avsett för användning i Tyskland. Ha denna bruksanvisning till hands som en referens för användning och försiktighetsåtgärder. Håll alltid ljudvolymen så låg att du kan höra ljud utanför fordonet. Skydda denna enhet mot fukt. Om batteriet kopplas ur eller laddas ur, raderas det förprogrammerade minnets innehåll och minnet måste programmeras på nytt. Viktigt Den röda ledningen (ACC) från denna enhet måste anslutas till en kontakt som är kopplad till tändningslåsets funktioner för på/av. I annat fall riskerar du att fordonets batteri laddas ur. Funktioner Den här enheten är kompatibel med en mängd olika filformat och media-/ minnesenheter. Kompatibilitet med filformat WMA MP3 AAC WAV För uppgifter om kompatibilitet, se Ytterligare information på sidan 58. Kompatibilitet med media-/minnesenheter CD/CD-R/CD-RW Bärbar USB-musikspelare/USB-minne Be tillverkaren eller återförsäljaren tillhandahålla relevanta uppgifter om USBmusikspelaren/USB-minnet. För uppgifter om kompatibilitet, se Ytterligare information på sidan 58. SVENSKA

13 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 13 Monday, August 17, :26 PM Innan du använder enheten ipod-kompatibilitet Med denna enhet kan du hantera och spela upp musikstycken på en ipod. I den den här bruksanvisningen samlas ipod och iphone under benämningen ipod. För uppgifter om ipod-enheter som stöds, se ipod-kompatibilitet på sidan 62.! SE UPP Pioneer avsäger sig allt ansvar för data som förlorats på den bärbara USBmusikspelaren/USB-minnet även om datan förlorades under användning av denna enhet. Pioneer åtager sig inget ansvar för data som förlorats på ipod även om datan förlorades under användning av denna enhet. Besök vår webbplats Besök oss på följande webbplats: Registrera din produkt. Vi kommer att spara uppgifterna om ditt inköp i vårt arkiv, så att du kan hänvisa till denna information i händelse av försäkringskrav vid förlust eller stöld. Den senaste informationen om Pioneer Corporation finns att läsa på vår webbplats. Om problem uppstår Om denna produkt inte fungerar korrekt, kontakta din återförsäljare eller närmaste auktoriserade Pioneer-serviceställe. Skydda enheten mot stöld Frontpanelen kan tas loss från denna enhet för att skydda den mot stöld. Om frontpanelen inte avlägsnas från huvudenheten inom fem sekunder efter att du har slagit av tändningen avges en varningston. Varningstonen kan stängas av. Se Koppla på eller stäng av varningston på sidan 37. Viktigt Var försiktig när du tar loss eller monterar frontpanelen. Skydda frontpanelen mot kraftiga stötar. Skydda frontpanelen mot direkt solljus och hög värme. Borttagning av frontpanelen 1. Tryck på 0/Open för att öppna frontpanelen. Om en skiva har matats in i enheten kan du öppna frontpanelen utan att skivan matas ut genom att hålla 0/Open intryckt. 2. Tryck på frigöringsknappen och dra ut frontpanelen mot dig. Hantera frontpanelen varsamt, tappa den inte och låt den inte komma i kontakt med vatten eller annan vätska, som kan orsaka permanenta skador. 3. Förvara frontpanelen i det medföljande skyddsfodralet. Återmontering av frontpanelen 1. Se till att innerskyddet är stängt. 2. Tryck fast frontpanelen så att den låses tillbaka på plats. Nollställning av mikroprocessorn Mikroprocessorn måste återställas i följande fall: Innan enheten används för första gången efter installation Ifall enheten inte fungerar korrekt När onormala eller felaktiga meddelanden visas på skärmen * Tryck på RESET med en pennspets eller något annat spetsigt föremål. Frigöringsknapp RESET-knapp SVENSKA 13

14 MAN-DEX-P99RS-SDNF.book Page 14 Monday, August 17, :26 PM Innan du använder enheten 14 Omvänd indikering Om du inte utför någon manöver inom 30 sekunder, börjar displayen visa indikeringarna i omvänd ordning och fortsätter att göra detta var 10:e sekund. Stäng av omvänd indikering genom att trycka på knappen B när strömmen till produkten är avstängd och tändningsnyckeln är i läget ACC eller på ON. Tryck åter på knappen B om du vill starta omvänd indikering igen. Hantering och underhåll av fjärrkontrollen Installation och borttagning av batteri Dra ut facket på baksidan av fjärrkontrollen och lägg i batteriet med (+) och ( ) polerna i rätt riktning. När du använder fjärrkontrollen för första gången, dra ut filmen som skjuter ut ur facket.! VARNING Se till att batteriet förvaras utom räckhåll för barn. Om batteriet sväljs, konsultera en läkare omedelbart. Batterier (installerat batteripack eller batterier) får ej utsättas för stark värme så som direkt solljus, öppen låga eller liknande.! SE UPP Använd ett CR2032 (3 V) lithium batteri. Ta bort batteriet om fjärrkontrollen inte skall användas på en månad eller längre. Det föreligger en viss explosionsrisk om batteriet sätts in felaktigt. Byt bara ut batteriet mot ett batteri av samma eller motsvarande typ. Hantera ej batteriet med metallverktyg. Förvara ej batteriet tillsammans med metallföremål. Om batteriet läcker, torka av fjärrkontrollen ordentligt och installera ett nytt batteri. När du kastar bort använda batterier, följ den miljölagstiftning som råder i landet/ regionen. Användning av fjärrkontrollen Fjärrkontrollen fungerar ev. ej korrekt när den utsätts för direkt solljus. Viktigt Förvara ej fjärrkontrollen på ett ställe där den utsätts för hög värme eller direkt solljus. Se till att fjärrkontrollen inte faller till golvet där den kan råka i kläm under bromseller gaspedalen. Om något av följande problem uppstår, sluta omedelbart att använda enheten och ta kontakt med den återförsäljare där du köpte produkten. Rök strömmar ut från enheten. Enheten avger en onormal lukt. Ett främmande föremål har kommit in i enheten. Vätska har spillts på eller i enheten. Om du fortsätter att använda enheten utan att avhjälpa felet kan denna skadas svårt, vilket i sin tur kan resultera i en allvarlig olycka eller att eld utbryter. Montera inte isär och modifiera inte enheten. Att göra detta kan leda till funktionsfel. Utför ej några operationer med denna enhet samtidigt som du manövrerar ratten, eftersom detta kan orsaka en trafikolycka. Om du behöver utföra någon åtgärd med enheten medan du kör, bibehåll uppmärksamheten riktad framåt för att undvika att bli inblandad i en trafikolycka. Lämna inte rattfjärrkontrollen liggande löst (ej fastsatt). När du stannar bilen eller kör i en kurva, kan enheten falla ner på golvet. Om enheten rullar under bromspedalen kan den hindra föraren att bromsa ordentligt, vilket kan orsaka allvarliga problem. Se till att fästa rattfjärrkontrollen till ratten. SVENSKA

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEH-P9800BT

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning DEH-P9800BT MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 1 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM Högeffekts DSP CD/MP3/WMA/AAC-spelare med trådlös Bluetooth-teknik, RDS-tuner och multi-cd-styrning Højeffekt DSP CD/MP3/WMA/AAC-afspiller

Lisätiedot

LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH

LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH NORSK SUOMI LCD FÄRG-TV BRUKSANVISNING 50245017 SVENSKA LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll TV-funktioner... 3 Kära

Lisätiedot

Funktioner. Förberedelse

Funktioner. Förberedelse Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 Innehåll i förpackning... 4 Miljöinformation... 5 Reparationsinformation... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LCD TV:ns

Lisätiedot

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Intended Use. Strömkälla. Placering av TV:n. Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga.

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Intended Use. Strömkälla. Placering av TV:n. Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga. Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1 Miljöinformation... 3 TV-funktioner... 3 Inkluderade tillbehör... 3 Titta på TV... 4 TV:ns kontrollknappar och drift... 4 Fjärrkontroll... 5 Använda en modul för villkorlig

Lisätiedot

DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN]

DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN] DVD VIDEO PLAYER DVD-SPELARE DVD-SOITIN DVD-VIDEOAFSPILLER XV-C5SL VIDEO INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖHJE INSTRUKTIONSBOG LET0227-007A [EN] Varningar, att observera och övrigt Varoitukset, huomautukset,

Lisätiedot

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-416-299-51(1) Digital HD Video Camera Recorder Mer information finns på: Se også: Katso lisätietoja myös osoitteesta: De asemenea, consultaţi: http://www.sony.net/sonyinfo/support/ Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Lisätiedot

COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM

COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM EX-AK1 Consists of CA-EXAK1 and SP-EXAK1 Består av CA-EXAK1 och SP-EXAK1 Koostuu CA-EXAK1 stä ja

Lisätiedot

RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B

RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B HOME CINEMA CONTROL CENTER KONTROLLCENTRAL FÖR HEMMABIO KOTITEATTERIN OHJAUSKESKUS HJEMMEBIO RECEIVER DVD PLAYER DVD SPELARE DVD SOITIN DVD AFSPILLER RX-E5S/RX-E51B XV-N312S/XV-N310B Svenska Suomi Dansk

Lisätiedot

UX-G950V MICRO COMPONENT SYSTEM

UX-G950V MICRO COMPONENT SYSTEM MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄEJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM SISTEMAS DE MICROCOMPONENTES MICROSISTEMA DE COMPONENTES UX-G950V Består av CA-UXG950V och SP-UXG950V CA-UXG950V

Lisätiedot

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD FM/AM(RDS)/CD/USB/MP3/WMA 2011 Biltema Nordic Services AB Marinstereo/CD Denna manual innehåller viktig information om hur produkten

Lisätiedot

Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm TH-65PB1E. Svenska. Norsk. Suomi. Se bruksanvisningen på DVD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar.

Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm TH-65PB1E. Svenska. Norsk. Suomi. Se bruksanvisningen på DVD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar. Svenska Norsk Modellnummer TH-65PB1E Suomi Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...10 Anslutningar...12 Att slå strömmen på

Lisätiedot

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna SENA RS7* RS54H* RS57H* Kylskåp Bruksanvisning tänk dig möjligheterna Tack för att du köpt en produkt från Samsung. Registrera produkten på www.samsung. se för att få en mer komplett service. www.samsung.com/register

Lisätiedot

UX-G49 Består av CA-UXG49 och SP-UXG49. UX-G48 Består av CA-UXG48 och SP-UXG48 MICRO COMPONENT SYSTEM

UX-G49 Består av CA-UXG49 och SP-UXG49. UX-G48 Består av CA-UXG48 och SP-UXG48 MICRO COMPONENT SYSTEM MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄEJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM SISTEMAS DE MICROCOMPONENTES MICROSISTEMA DE COMPONENTES UX-G49 Består av CA-UXG49 och SP-UXG49 CA-UXG49 ja

Lisätiedot

Kap- och geringssåg Kap-/gerringssav Kapp og gjæringsag Katkaisu-ja jiirisaha liukutoiminnolla Slide Compound Miter Saw

Kap- och geringssåg Kap-/gerringssav Kapp og gjæringsag Katkaisu-ja jiirisaha liukutoiminnolla Slide Compound Miter Saw Kap- och geringssåg Kap-/gerringssav Kapp og gjæringsag Katkaisu-ja jiirisaha liukutoiminnolla Slide Compound Miter Saw C12LSH C12RSH Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

CD/MP3 Record Player with cassette and radio

CD/MP3 Record Player with cassette and radio CD/MP3 Record Player with cassette and radio Skivspelare med CD, MP3, kassettdäck och radio Platespiller med cd, mp3, kassett-spiller og radio Levysoitin, jossa on CD-, MP3- ja kasettisoitin sekä radio

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

Before operating your Samsung TV, please read this user manual carefully and retain it for future reference.

Before operating your Samsung TV, please read this user manual carefully and retain it for future reference. Contact SAMSUNG WORLD WIDE If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre. Country Customer Care Centre Web Site AUSTRIA 0800 - SAMSUNG

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä.

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä. Sisältö Sisältö... 1 Turvallisuustiedot... 2 TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä... 2 Aloittaminen... 3 Ilmoitukset & ominaisuudet & varusteet... 3 Ympäristötietoa... 3 Valmiustilan

Lisätiedot

TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE

TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE HYDROLINE rpm 1400 95 C 60 C 40 C 30 C 1400 900 700 500 AA 40º ZWF 1440 TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ZWF 1440 132981480 BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ S FIN RUS Bästa

Lisätiedot

English. Speakeasy GSM. Svenska. Norsk. Suomi. Art.no. Model 36-3691 Speakeasy GSM Ver. 201102

English. Speakeasy GSM. Svenska. Norsk. Suomi. Art.no. Model 36-3691 Speakeasy GSM Ver. 201102 Svenska Suomi Norsk English Speakeasy GSM Art.no. Model 36-3691 Speakeasy GSM Ver. 201102 2 Binatone Speakeasy GSM Art. no 36-3691 Model Speakeasy Please read the entire instruction manual before use and

Lisätiedot

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E]

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E] C-X30/X300 CD-ÄXLARE CD-AITAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LT0406-004A [E] C-X30 COMPACT DISC CANGER 12 DISC JC 1099MNMMDWJES SW, FI SENSKA SUOMI Tack för inköpet av denna JC-produkt. Läs igenom denna

Lisätiedot

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

direktivet. NO CE-merkingen dokumenterer at apparatet er i samsvar med de grunnleggende

direktivet. NO CE-merkingen dokumenterer at apparatet er i samsvar med de grunnleggende PMR BABYTALKER 1010 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE V 1.1 SE Funktionerna i denna bruksanvisning publiceras med reservation för ändringar. DK Vi forbeholder os retten til ændringer

Lisätiedot

Version 4: 09.02.15. Käyttöohjeet MANUAL SUOMI SVENSKA

Version 4: 09.02.15. Käyttöohjeet MANUAL SUOMI SVENSKA Version 4: 09.02.15 Käyttöohjeet MANUAL SUOMI SVENSKA SISÄLTÖ PIKAOPAS... 4 ONGELMATILANTEET... 4 JOHDANTO... 6 OMINAISUUDET... 6 TURVALLISUUSOHJEET... 6 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ... 6 LISÄLAITTEET... 6 RADIOPUHELIN...

Lisätiedot

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning XWE 81483

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning XWE 81483 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehållsförteckning SV SV Svenska, 1 FI Suomi, 15 DK Dansk, 29 Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Första tvättcykeln Tekniska data NO

Lisätiedot

Cable sender CS185. Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT. User guide Användarmanual Manuaali. Modell/Malli: CS185 Art: 38.

Cable sender CS185. Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT. User guide Användarmanual Manuaali. Modell/Malli: CS185 Art: 38. Cable sender CS185 Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT UK SE FI User guide Användarmanual Manuaali Modell/Malli: CS185 Art: 38.1655 ENGLISH Thank you very much! You have acquired

Lisätiedot

CH-X1500/X550 CD-VÄXLARE CD-OMSKIFTER. CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet

CH-X1500/X550 CD-VÄXLARE CD-OMSKIFTER. CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet LT097-00A [EX] C-X100/X0 CD-ÄXLARE CD-OMSKIFTER. CD-AITAJA Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet C-X100 C-X0 JC 1002MNMMDWJEIN SW, DA, FI SENSKA Tack för inköpet av denna JC-produkt. Läs igenom denna

Lisätiedot