Markkinoinnin ja vies-nnän integraa-o 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinoinnin ja vies-nnän integraa-o 2015"

Transkriptio

1 Markkinoinnin ja vies-nnän integraa-o 2015 Vies% ry Helsinki

2 Suuri Integraa%okirja Tutorina mm. professori Don E. Schultz, Northwestern University, Chicago, USA. Luovan suunnikelun näkökulmasta tehty tutkimus on -ekäväs- ainoa lajissaan maailmassa. Yliopistojen ja korkeakoulujen oppi- ja kurssikirja. Huom! Kirja on painava- sisältää paljon työkaluja 2. uudisteku painos 2014

3 Päivän / koulutuksen tavoitteet? 1. löytää modernien instrumensen mahdollisuudet 2. nähdä yhteispelin merkitys 3. saada konkreessia ideoita / työkaluja - oman -imin ja oman liiketoiminnan kehikämiseen 4. ymmärtää brändin merkitys 5. kehikää organisaa-osi omaa toimintaa 6. tuomalla lisäarvoa asiakkaiden toimintaan 7. innostua kehikämään uuka filosofises- ja toiminnallises-

4 Miksi? Mitä se on? Miten?

5 Integraa-ota kolmella tasolla 1. kampanjataso 2. jatkuvan vuorovaikutuksen taso 3. organisoitumisen taso: - rivien uudelleen järjestämisen / uudella tavalla toimimisen taso.

6 Kun integroimme, integroimme: 1. organisaatio sisäisesti 2. viestintätoimenpiteet 3. asiantuntijapalvelut 4. kuluttajan / kohderyhmien / sidosryhmien näkökulmista > koko organisaation näkökulma. 4.

7 First electricity, now telephones. Some-mes I feel as if I were living in an H.G. Wells novel. Kehitys kehikyy nopeammin kuin koskaan. Ehkä on syytä löytää ratkaisuja, jotka edustavat huomista. Se ekä päivikää yrityksensä ajakelun ja toiminnan tämän päivän tasolle saakaa jo huomenna edustaa eilistä. #omaehtoinen #ekosysteemi #myynnillisyys #digitaalisuus

8 ...simply put: it s the It s How Things Have Always Been Done Around Here belief that pervades all too many organiza-ons. IMC is new. It s different. IMC is challenging. And, it requires people to do things in different way. Don E. Schultz

9 Näkökulma: Markkinoinnillisuus on koko organisaa-on yhteinen asia

10 Kun brändäyksen merkitys kasvaa, kasvaa vies-nnän merkitys. Kun vies-nnän merkitys kasvaa, kasvaa kanavien ja sanomien hallinnan merkitys.

11 BIG BANG!

12 m.u.r.e.n.e.m.i.n.e.n.

13 trendi.brändi.media.myyn-.digi.asiakkuudet. vuorovaikutus.vies-ntä.monikanava.

14 oma media / ansaiku media / makseku / kumppani media

15 Kaikki asiat on jo ajateltu, muka ongelma on ajatella jokin asia uudelleen. Johann Wolfgang von Goethe

16

17 Whole Egg Orchestra-ng the Whole Seamless Communica-ons Power of One 360 Communica-ons Model of One Integraa-o Holis-sta vies-ntää Corporate Communica-ons Integrated Brand Communica-ons One Voice One Stop Shopping Syncronized Communica-on Kokonaisvaltainen vies-ntä

18 IMC = IM = BC = CC

19

20 Monikanavaisuus Kaikki yhdessä MitaKavuus Integroin- Tuloksellisuus Panos- tuotos- suhde

21 "Integrated Brand Communica-on is the way we will build our brands over the next decade. Ros Walker, Project Director Unilever

22 Mitä markkinoin- on?

23 Markkinoinnin tehtävä on tehdä myyn- tarpeekomaksi. professori Peter Drucker Kohderyhmä pääkää, mikä on markkinoin-a. professori Chris-an Grönroos Se on johdon toimintafilosofia, jolla organisaa-o varmistaa sen, ekä se kykenee kehikämään ja tuokamaan markkinoille tuokeita tehokkaammin kuin kilpailijansa. professori Peter Doyle Markkinoin- on tapa saavukaa omistajien tavoikeet siten, ekä ensin saavutetaan asiakkuus- ja henkilöstötavoikeet. professori Tim Ambler

24 Vaa-i paljon, muka tuo paljon etuja ja hyötyä Luo kilpailuedun, kehikää brandia, tukee myyn-ä I = mc 2 Säästää aikaa, rahaa ja stressiä

25 = hyötyjä sanoman lähekäjän, opera-ivisen tason sekä ylimmän johdon kannalta. Sekä vastaanokajan / kohderyhmien kannalta.

26 Suuri muutos 1. Markkinalähtöiset syyt 2. Organisaa-olähtöiset syyt 3. Vies-ntäkeinoihin ja - alaan liikyvät syyt

27 ASIAAN!

28 Määritelmät American Associa%on of Adver%sing Agencies Pohjois- Amerikan mainostoimistojen liiton määritelmä on sama kuin Schultz Schultz ja Schultz Schultzin ja Schultzin (2004) määritelmän mukaan integroitu markkinoin-vies-ntä on strateginen liiketoimintaprosessi, jonka avulla suunnitellaan, kehitetään, toteutetaan ja arvioidaan koordinoitavissa olevaa, mitakavaa ja puhukelevaa brandikommunikaa-ota lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä kulukajien, asiakkaiden, poten-aalisten asiakkaiden ja muiden määriteltyjen ja relevansen sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta.

29 Integroinnin kahdeksan ulokuvuuka

30 1. Ver-kaalinen 2. Horisontaalinen 3. Markkinoin-mix (4P) 4. Kommunikaa-ovälineet 5. Sisäinen/ulkoinen 6. Taloudellinen 7. Luova työ (sanomavirta) 8. Kohderyhmäintegraa-o

31 Integroin- on filosofia. Koneisto. Prosessi. Toimintatapa.

32 Integraa-on analogiat * teakeri/elokuvaohjaaja * jalkapallovalmentaja * musiikki/kirjallisuus * farmakologia * automuotoilu/design

33 Perinteinen mainonta vs. Moderni integroin-

34 Perinteinen vs. integroitu markkinoin-vies-ntä Perinteinen TavoiFeena uudet asiakkaat Massavies%ntä Monologi Lähetetään informaa%ota Informaa%on hankkiminen Aloite lähefäjällä Vaikutus toiston kaufa Hyökkäävä Kova myyn% Brändin myyn% Transak%o- orientaa%o Asennemuutos Moderni; lineaarinen, massiivinen TavoiFeena asiakkaiden säilyfäminen, suhdemarkkinoin% Valikoitu vies%ntä Dialogi Pyydetään informaa%ota Informaa%o itsepalveluna Aloite vastaanofajalla Vaikutus merkityksen kaufa Puolustava Pehmeä myyn% LuoFamus brändiin Suhdeorientaa%o Tyytyväisyys Integroitu Postmoderni: syklinen, pirstaloitunut Lähde: prof. Heikki Karjaluoto

35 Perinteinen mainonta vs. Moderni integroin- tak-nen tuotelähtöinen erokuminen yksikanavainen mielikuva huomioarvot mainontaa jäykkä mainososasto strateginen kohderyhmälähtöinen puhukeleminen, kiinnostava monikanavainen toiminnan aikaansaan- vies-nnälliset ja kaupalliset tulokset markkinoin-a reagoiva, muuntuva pyöreän pöydän toimintaa

36 Menestykseen tarvitaan vain kaksi asiaa:

37

38 Iso idea, vies-nnän vai markkinoinnin? 1. case jenkkipanimo 2. case belgialainen lentoyh-ö 3. case viinielokuva 4. case elokuva 5. Opel- brändi kantaa 6. mitä itse muistat tai -edät?

39 Case-esimerkkejä.

40 Vaisala Big data haltuun > globaali markkinoinnin automaatio.

41 Luja-yhtiöt 100-prosenttisesti tuotantolähtöisestä yrityksestä 100-prosenttisesti asiakaslähtöiseksi.

42 Olvi Merkitysbrändi, joka ohjaa markkinointia, myyntiä ja viestintää

43 Markkinointi-instituutti Uusi liikeidea, uudet kohderyhmät.

44 Fazer yhdisti markkinoinnin ja viestinnän

45 ekosysteemi/sisältötehdas Kuluttajapalvelu Vuoropuhelu Julkaisut Tuote/ palvelu Mainonta Tehdasvierailut Tapahtumat Uutiset Brändijournalismi Viihde

46 Johdon / hallituksen aloitteesta ja tuella.

47 Syntyi uutta filosofisesti, kulttuurisesti ja toiminnallisesti. Sekä tuloksellisesti.

48 Liiketoimintaratkaisuja, ei (vain) mainonnan ja vies-nnän ratkaisuja!

49 MuKa kuka tätä sekakuoroa jatkossa johtaa? Onko se kultaisin tammenlehvin palkiku täh-copy, erikoiskonsuls Bostonista, digipena kellarista, vies-ntätoimiston reipas TinS, mediatoimiston viekas helmikana, itse Sarasvuon Jartsa vai joku ihan muu? Copywriter Petri Pesonen

50 Integroinnin organisatoriset esteet - Horisontaalisen integroinnin tason puute - Funktionaaliset siilot - Siilojen ulkoiset yhteistyökumppanit - Yhteisen suunnan puuttuminen - Integroinnin osaamisen puute - Budjetin puute (henkisen ja taloudellisen) - Tietokantojen puute - Muutospelko - Arvomaailmojen erilaisuus

51 Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta! Alexandre Dumas, Kolme muskettisoturia

52 Yhteispelissä onnistuminen edellykää: uskoa vies-nnän ja markkinoinnin voimaan tahtoa, halua integraa-oon organisatorista mindsesä muka ennen kaikkea: Integroijaa, yksilöä, joka nousee yksikäisten funk-oiden / siilojen yläpuolelle.

53 Miten liikkeelle? - brandymmärrys / maine - ole proak-ivinen - kohderyhmänäkemys - kytkeydy osaksi isompaa kokonaisuuka - löydä kaupallinen / markkinoinnillinen näkökulma - laajenna mediakäsitystä, näe mahdollisuudet.

54 Työkalupakki integraation edistämiseksi: Lähtötason analyysi Yhteinen sanasto Visio / Missio Kommunikaa-olaituri Tuote/palvelukor-t Brändin määrikely Luova brief lomake = Koko yrityksen kompetenssin kehikyminen.

55 Jos pidät itseäsi liian pienenä vaikukamaan asioihin, mie-, miltä tuntuu mennä nukkumaan, kun huoneessa on hykynen. - Anita Roddick, Body Shopin perustaja -

56 Lähtötason analyysi: 1. Käymme asiakkailta saatua palauteka läpi säännöllises- yhdessä eri osastojen kanssa? 2. Yrityksenä olemme luoneet oman, yhteisen tavan olla vuorovaikutussuhteessa markkinoiden kanssa? 3. Tunnemme modernit markkinoin-- instrumen-t ja olemme okaneet ne -etoises- käyköön? 4. Yrityksessämme on varauduku siihen, ekä kilpailijat, jakelukanavat ja asiakkaat voivat olla viiden vuoden päästä aivan toisenlaisia kuin tänään? 5. Myynnillä ja markkinoinnilla on yhteinen liiketoimintasuunnitelma, tavoikeet ja aikataulu? 6. kouluarvosanoin / lähtötasomikaus

57 Mitä opimme? Johdon tuella þ Monikanavaisuus þ Asiakaskeskeisyys þ Vanhat toimintatavat edelleen käytössä þ Rikas keinovalikoima þ Tuloksellisuus þ Omaehtoinen, omaääninen þ Skaalautuva, räätälöityvä þ Työkalujen merkitys þ

58 Kiitos ja erinomaista alkanuka valoisaa vuodenaikaa!

Markkinoinnin, myynnin ja viestinnän integraatio. teoriasta käytäntöön, vers. 2011 + asiakaslehden rooli. Asiakaslehtipäivä 12/4/2011.

Markkinoinnin, myynnin ja viestinnän integraatio. teoriasta käytäntöön, vers. 2011 + asiakaslehden rooli. Asiakaslehtipäivä 12/4/2011. Markkinoinnin, myynnin ja viestinnän integraatio teoriasta käytäntöön, vers. 2011 + asiakaslehden rooli Asiakaslehtipäivä 12/4/2011 Markku Vierula Markku Vierula Luova johtaja, copywriter, kirjailija,

Lisätiedot

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2014 Asiakkaan aika 3 4 Asiakkaan aika Sisällysluettelo Asiakkaan aika Avaimet kultakaivokseen 7 Osa 1 - Mitä on tulevaisuuden markkinointi? 8 Osa 2 - Neljän vaiheen muutos

Lisätiedot

CRM-STRATEGIAN IMPLEMENTOINNIN HAASTEET

CRM-STRATEGIAN IMPLEMENTOINNIN HAASTEET Tuomo Kuusinen CRM-STRATEGIAN IMPLEMENTOINNIN HAASTEET Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2011 TIIVISTELMÄ Kuusinen, Tuomo Oskari CRM-strategian

Lisätiedot

MARKKINOINTI KANSAINVÄLISESSÄ YMPÄRISTÖSSÄ. Joni Salminen KTT, markkinointi joni.salminen@tse.fi 2014

MARKKINOINTI KANSAINVÄLISESSÄ YMPÄRISTÖSSÄ. Joni Salminen KTT, markkinointi joni.salminen@tse.fi 2014 MARKKINOINTI KANSAINVÄLISESSÄ YMPÄRISTÖSSÄ Joni Salminen KTT, markkinointi joni.salminen@tse.fi 2014 MINUSTA Joni Salminen kauppatieteiden tohtori Osaamisalueet: Digitaalinen markkinointi Startupit Alustat,

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ ] VIESTINNÄLLE Maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään VÄITEKIRJA MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ ] VIESTINNÄLLE Maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään Me väitämme VIESTINNÄN

Lisätiedot

Markkinointi. Seppo Pannula

Markkinointi. Seppo Pannula Markkinointi Seppo Pannula Markkinoinnin merkitys Markkinoinnin merkitys on sen tehtävässä: Markkinoinnin tehtävä on saa2aa oikeat myyjät ja oikeat ostajat yhteen (oikeilla) markkinoilla. Markkinoin8 on

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

UUDEN TEKNISEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN JA MYYNNIN HAASTEET

UUDEN TEKNISEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN JA MYYNNIN HAASTEET Opinnäytetyö (AMK) Myyntityön koulutusohjelma Myynnin johtaminen 2012 Anna Uusitalo UUDEN TEKNISEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN JA MYYNNIN HAASTEET Case Juras Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

SPONSORITOIMINTA TAPAHTUMASSA

SPONSORITOIMINTA TAPAHTUMASSA SPONSORITOIMINTA TAPAHTUMASSA Case: Tuottava vastuullisuus 2011 Noora Korhonen Sanna Uusi-Einola Opinnäytetyö Lokakuu 2011 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

LADATTAVAN MAKSUKORTIN LANSEERAUSMARKKINOINTI Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut

LADATTAVAN MAKSUKORTIN LANSEERAUSMARKKINOINTI Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut Minna Siiriäinen LADATTAVAN MAKSUKORTIN LANSEERAUSMARKKINOINTI Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut Opinnäytetyö Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI PALVELUN MERKITYS YRITYSKUVAN LUOJANA Case: Sampo Pankki Oyj Jane Ora Liiketalouden koulutusohjelma syyskuu 2008 Työn ohjaaja: Liisa Heinonen

Lisätiedot

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Outi Pulkka PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Opinnäytetyö Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Joulukuu 2014 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoiminnan kehittäminen. www.strategy train.eu

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoiminnan kehittäminen. www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli IV Luku 8 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategian muodostaminen Liiketoiminnan kehittäminen Rumyana Grozeva (REDA) www.strategy

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

Digitaalinen. vallankumous. 1/2015 kevät. Directors Institute of Finland

Digitaalinen. vallankumous. 1/2015 kevät. Directors Institute of Finland 1/2015 kevät Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Finland Digitaalinen vallankumous Kaksoishaastattelussa Laura Raitio ja Eero Lehti Digipyörteeltä ei voi piiloutua Case Planmeca

Lisätiedot

Lähiruoka lähemmäksi!

Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruokaviestinnän kehittäminen ravintolaympäristössä, Case Anttolanhovi Maittila, Anna & Torrbacka, Paula & Partanen, Viivi 2011 Leppävaara Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara

Lisätiedot

6urapolku. Jääkiekkovalmentajan. Nyt parannetaan. palvelu- liiketoimintaa! Hankkeina: Elämysten Pasila ja Ravintola 2020

6urapolku. Jääkiekkovalmentajan. Nyt parannetaan. palvelu- liiketoimintaa! Hankkeina: Elämysten Pasila ja Ravintola 2020 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti H A A G A - H E L I A 2 2 0 1 1 Nyt parannetaan 12 palvelu- 18 20Keltanokkapedagogi 30 liiketoimintaa! Hankkeina: Elämysten Pasila ja Ravintola 2020 pätevöityi

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Eero Somersalmi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu, 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

ERP-järjestelmän käyttöönottoprojekti ja sen haasteet

ERP-järjestelmän käyttöönottoprojekti ja sen haasteet Miikka Lukkarinen ERP-järjestelmän käyttöönottoprojekti ja sen haasteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu 2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili 2 2013 TIETOA JA NÄKEMYKSIÄ ASIAKASSUHTEEN AVUKSI OIKEA IHMINEN OIKEAAN TYÖHÖN Snoobin analytiikka auttaa myös rekrytoinnissa TIEDOSTA TOIMINTAA Fonectan uusi palveluyksikkö tarjoaa kokonaisvaltaisen markkinointipaketin

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTISTA SOSIAALISEEN MEDIAAN SOSIAALISEN MEDIAN STRATEGIA MUOVITEOLLISUUSALAN YRITYKSELLE

SÄHKÖPOSTISTA SOSIAALISEEN MEDIAAN SOSIAALISEN MEDIAN STRATEGIA MUOVITEOLLISUUSALAN YRITYKSELLE LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteet ja tuotantotalous Kansainvälinen markkinointi Satu Pihlajaniemi SÄHKÖPOSTISTA SOSIAALISEEN MEDIAAN SOSIAALISEN MEDIAN STRATEGIA MUOVITEOLLISUUSALAN YRITYKSELLE

Lisätiedot

Ulkoisen laskutuksen kehittäminen Case - Helsingin Energia

Ulkoisen laskutuksen kehittäminen Case - Helsingin Energia Ulkoisen laskutuksen kehittäminen Case - Helsingin Energia Tuominen, Mikko 2013 Hyvinkää 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Ulkoisen laskutuksen kehittäminen Case Helsingin Energia Mikko Tuominen

Lisätiedot

MARKKINOINTI SOSIAALISESSA MEDIASSA: BLOGIEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN MAI- NONNASSA

MARKKINOINTI SOSIAALISESSA MEDIASSA: BLOGIEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN MAI- NONNASSA Anni Massinen MARKKINOINTI SOSIAALISESSA MEDIASSA: BLOGIEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN MAI- NONNASSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2014 TIIVISTELMÄ Massinen, Anni Markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto KLiK Oikotie menestykseen ammattinaosaaminen -verkosto Sisältö Suuntaa menestyksen oikotielle... 3 Visio, missio ja strategia yrityksen kivijalka... 4 Ely-keskuksen kehittämispalvelut Pk-yrityksille...

Lisätiedot

Suomen. maabrändin RAKENTAMINEN

Suomen. maabrändin RAKENTAMINEN Suomen maabrändin RAKENTAMINEN Teemu Moilanen & Seppo Rainisto 2008 Sisältö Tiivistelmä Osa 1. Maabrändin kehittämisen teoreettinen viitekehys 1.1 Mikä brändi on? 1.2 Maakuva ja maabrändi. Yksi vai useampi

Lisätiedot

PRH:n kysely suojauksesta startupeille. Tutkimusraportti 14.11. 2014 Pohjoisranta Burson-Marsteller / Anu Vuokko

PRH:n kysely suojauksesta startupeille. Tutkimusraportti 14.11. 2014 Pohjoisranta Burson-Marsteller / Anu Vuokko PRH:n kysely suojauksesta startupeille Tutkimusraportti 14.11. 2014 Pohjoisranta Burson-Marsteller / Anu Vuokko 1 Kyselyn toteutus ja vastaajamäärä Kysely kohdistettiin Startup Saunaan ja Uuteen Tehtaaseen

Lisätiedot