HALUATKO KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALUATKO KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ?"

Transkriptio

1 ESIMIESTYÖ HALUATKO KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ? Anna meidän auttaa. Työnjohto- ja esimiestyökoulutukset OMISTAUTUNUT SINULLE

2 HYVÄKSI ESIMIEHEKSI KEHITYTÄÄN Työn tuloksellisuus, oikeiden asioiden tekeminen ja työpaikan ilmapiiri ovat tulosta hyvin tehdystä esimiestyöstä alasta riippumatta. Esimiehenä kehittymisen suurin askel on olla liikkeessä. Tuulettaa ajatuksia, oppia uutta, inspiroitua ideoista ja keksiä uusia toimintatapoja. Tähän auttaa parhaiten koulutus. Se tuo potkua joskus arkiseenkin esimiestyöhön. ammattitaidollaan. Koulutus auttaa esimiestä kehittämään ammattitaitoaan, itsetuntemustaan ja itsevarmuuttaan. Rastorin työelämälähtöinen tapa kouluttaa auttaa esimiestä näkymään terveellä ylpeydellä omassa työyksikössään. Samalla hän saa kyvyn nähdä mitä ympärillä tapahtuu ja vielä pidemmällekin tulevaisuuteen. Työyhteisössä esimies on avainasemassa ja vastuussa siitä, että toiminnalle asetut tavoitteet toteutuvat. Esimiestyössä painopiste on siirtynyt yksittäisen työsuorituksen valvonnasta kokonaisuuksien hallintaan. Ammattitaitoinen koulutus avartaa ja tuo uusia näkökulmia. Se myös antaa käytännönläheisiä työkaluja esimiestyöhön. Hyvä esimies johtaa joukkoja omalla esimerkillään, omalla asiantuntevalla Rastorilla koulutetaan käytännönläheisiä esimiehiä. Koulutuksissamme kehität itseäsi ja yritystäsi. Ravistelemme vanhoja käsityksiä, annamme uusia ajatuksia ja autamme sinua löytämään omat vahvuutesi. Tarvitsetpa esimiestyössäsi sitten prosessiosaamista, lähiesimiesvalmennusta tai vaikkapa erikoisammattitutkintoa, anna meidän auttaa. Tämän me osaamme. 2

3 SISÄLTÖ Lue lisää ja tutustu koulutusportaisiimme! Pitkäkestoiset koulutusohjelmat ja tutkinnot päivää Tekniikan erikoisammattitutkinto Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto Vartijan ammattitutkinto Hissiasentajan ammattitutkinto Varastoalan ammattitutkinto Varastoalan erikoisammattitutkinto Työteknikon koulutusohjelma Koulutusohjelmat 6 10 päivää Tiimivastaavan valmennusohjelma Turvallisuustekniikan valmennusohjelma Tuottavuuden ja laadunhallinnan valmennusohjelma Lähiesimiesvalmennus Logistiikan valmennusohjelma Oston valmennusohjelma Nokkamies-valmennusohjelma LVV-kuntotutkijan koulutusohjelma Kiinteistötekniikan koulutusohjelma Valmennusohjelmat 3 4 päivää KEPNER-TREGOE valmennusohjelmat ATS-ongelmanratkaisu RESOLVE Tilastollinen prosessinvalvonta (SPC) Avoimet koulutuspäivät 1 2 päivää Prosessien suunnittelu ja toteuttaminen Prosessien ohjaus ja kehittäminen Projektinhallinta Turvallisuusalan sopimusjuridiikka Kustannusten hallinta Taloussuunnittelu Logistiikka kilpailutekijänä Laadunhallinta ja työympäristön kehittäminen Hankinta liiketoimintona Muutososaamista projektinhallintaan LEAN/5S Sales for non-salespeople 3

4 Avoimet koulutuspäivät Prosessien suunnittelu ja toteuttaminen Prosessien ohjaus ja kehittäminen Projektinhallinta Turvallisuusalan sopimusjuridiikka Kustannusten hallinta Taloussuunnittelu Logistiikka kilpailutekijänä Hankinta liiketoimintona Laadunhallinta ja työympäristön kehittäminen Muutososaamista projektinhallintaan LEAN/5S Sales for non-salespeople 4

5 Avoimet koulutuspäivät ovat tehokkaita täsmä iskuja ajan kohtaiseen aiheeseen. Koulutuspäivät sisältävät aiheesta riippuen mm. luento-osuuksia, case-harjoituksia ja ryhmätöitä. Asiakkaidemme mielestä koulutuspäiviemme parasta antia ovat osallistavat menetelmät sekä vuorovaikutus asiantuntijoiden ja eri toimialoilla työskentelevien kollegoiden kesken. Avoimista koulutuspäivistämme on mahdollista myös rakentaa yksilöllinen kehittymispolku omiin tai henkilöstösi tarpeisiin. Prosessien suunnittelu ja toteuttaminen Koulutuspäivän tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää prosessinjohtamisen periaatteet ja menetelmät sekä kehittää toiminnansuunnittelua, ohjausta ja valvontaa. Päivän aikana syvennytään myös prosessin resurssien mitoittamiseen pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on myös, että osallistuja ymmärtää elinkaariarvioinnin periaatteet ja menetelmät. Päivän keskeisiä aiheita ovat mm. Prosessien johtaminen; suunnittelu, mitoittaminen ja toiminnan ohjaus. Elinkaariajattelu ja -arviointi. Prosessien ohjaus ja kehittäminen Päivän tavoitteena on tiedostaa oman vastuualueen prosessien vaikutukset organisaation kilpailukyvylle. Koulutuspäivän aikana käsitellään mm. toimintojen tehokkuuden ja tuloksellisuuden arviointia, mittaamista, seurantaa sekä kehittämistä. Lisäksi päivä antaa valmiudet prosessien kriittiseen tarkasteluun. Projektinhallinta Koulutuspäivän aikana tutustutaan projektinhallinnan prosessiin sekä sisäisten kehitysprojektien haasteisiin. Jälkimmäisissä menestyminen edellyttää tutuista tilaus-toimitus -projektikäytännöistä poikkeavaa teknistä projektinhallintaa sekä muutoksenhallinnan systemaattista soveltamista. Turvallisuusalan sopimusjuridiikka Koulutuspäivän aikana perehdytään sopimusoikeuden peruskysymyksiin sopimuksen synnystä sen tulkitsemiseen ja muuttamiseen tai päättämiseen. Lisäksi päivän aikana syvennytään sopimuksien ehtoihin ja liitteisiin sekä salassapitosopimuksien kiemuroihin. Päivän aikana käydään läpi runsaasti käytännön esimerkkejä ja tehdään harjoituksia. 1 2 päivää 5

6 Kustannusten hallinta Koulutuspäivän tavoitteena on ymmärtää organisaation päivittäisissä toiminnoissa syntyvät kustannustekijät sekä syventää osallistujan osaamista kustannuslaskennan hallinnassa ja tuloksen muodostumisessa. Lisäksi päivän aikana perehdytään oman toiminnan merkitykseen tuloksessa, kustannustietoisuuteen (ostot, toimintojen järjestäminen jne.), mittareihin sekä raportointiin ja raporttien analysointiin. Talous - tulevan toiminnan suunnittelu Koulutuspäivän tavoitteena on, että osallistuja osaa suunnitella oman vastuualueensa toimintaa ottamalla huomioon kustannusten syntymiseen liittyvät tekijät. Lisäksi hän osaa seurata omaa toimintaansa, sen tehokkuutta ja tuottavuutta sekä selvittää eri vaihtoehtojen keskinäisen paremmuuden. Logistiikka kilpailutekijänä Koulutuspäivä antaa valmiudet logistiikan kokonaisuuden hahmottamiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen. Saat valmiuksia kehittää yrityksen kilpailukykyä, toiminnan laatua ja toimitusvarmuutta. Lisäksi päivä sisältää ajankohtaista tietoa logistiikan ympäristöasioiden hallinnasta. 6

7 Hankinta liiketoimintona Koulutuspäivä antaa valmiuksia alati muuttuvan ja strategisesti merkittävän tehtäväalueen menestyksekkääseen hoitamiseen. Lisäksi päivän aikana syvennät osaamistasi yrityksen ostotoiminnan tehokkuuden ja oston kokonaisuuden hallinnassa. Päivän keskeisiä teemoja ovat mm. hankintatoimi osana tilaus- ja toimitusketjua sekä arvon luojana hankintatoimen tavoitteet ja vastuut hankintojen organisointi suorat ja epäsuorat hankinnat hankintatoimen kehittäminen Laadunhallinta ja työympäristön kehittäminen Koulutuspäivän tavoitteena on ymmärtää laatuajattelu osana jokapäiväistä toimintaa. Opit prosessien hallintaa, laadun arviointia ja kehittämiseen liittyviä työkaluja sekä mittareita. Päivän aikana syvennät osaamistasi tunnistaa työympäristöön liittyviä, työturvallisuutta uhkaavia tekijöitä ja tilanteiden ennaltaehkäisyä työympäristössä. Lisäksi perehdyt myös organisaation ympäristömyönteisen toiminnan rooliin organisaation kilpailutekijänä. Päivän keskeisiä teemoja ovat mm. laadunvarmistuksen periaatteet sekä työturvallisuus ja elinkaariajattelu. Muutososaamista projektinhallintaan (1+1 pv) Valmennuksessa perehdytään projektinhallinnan prosessiin sekä erityisesti sisäisten kehitysprojektien keskeisiin menestystekijöihin. Valmennuksessa keskitytään sekä tekniseen projektinhallintaan että kehitysprojektien muutoksenhallinnan haasteeseen - miten organisaatio saadaan hyväksymään ja omaksumaan muutos siten, että uusien toimintamallien hyödyt saavutettaisiin mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman pienin kustannuksin. Valmennuksessa opiskeltavia työkaluja ja menetelmiä sovelletaan alusta lähtien aktiivisesti omiin todellisiin kehitysprojekteihin. Valmennus on tarkoitettu erityisesti projektipäällikkötyyppisissä tehtävissä toimiville henkilöille. LEAN/5S (1-2 päivää) Yksipäiväisessä koulutuksessa perehdytään LEAN-filosofian keskeisiin ajatuksiin ja käsitteisiin. Päivän aikana perehdytään lisäksi 5Smenetelmään ja sen soveltamiseen. Kaksipäiväisessä toteutuksessa 5S-menetelmää opetellaan soveltamaan omaan työympäristöön. Sales for non-salespeople Koulutuspäivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta erilaisista myyntimahdollisuuksista sekä kasvattaa osallistujien itseluottamusta myyntimahdollisuustilanteissa. Lisäksi päivä antaa valmiudet hyödyntää myyntimahdollisuuksia niiden ilmaantuessa. Koulutuspäivä sopii erityisesti asiantuntijoille ja asiakasrajapinnassa toimiville henkilöille, joiden päätehtävä ei ole myynti. 1 2 päivää 7

8 Valmennusohjelmat KEPNER-TREGOE valmennusohjelmat ATS-ongelmanratkaisu RESOLVE Tilastollinen prosessinvalvonta (SPC) 8

9 Valmennukset ovat tiiviitä ja lyhytkestoisia kokonaisuuksia, jotka kehittävät erilaisia taitoja ja tarjoavat käytännönläheisiä ratkaisuja työelämän erilaisiin haasteisiin. Valmennusohjelmien avulla löydät uusia tapoja ratkoa ongelmatilanteita työpaikkasi arjessa ja opit tekemään fiksuja päätöksiä. KEPNER-TREGOE valmennusohjelmat (3-4 päivää) Vaikeiden ongelmien ratkomisessa ja tärkeiden päätösten tekemisessä ei voi aina luottaa parhaaseen arvaukseen ja sormien ristimiseen. Toisinaan hyvätkin suunnitelmat rapautuvat kun toteutusvaiheessa ilmenee odottamattomia ongelmia. Erilaisen taustan omaavien henkilöiden voi olla myös vaikeaa yhdistää osaamistaan kokonaisuutta parhaiten hyödyttävällä tavalla. Kepner-Tregoe (KT) on tutkinut jo viiden vuosikymmenen ajan erilaisten pulmatilanteiden ratkomista sekä valmennuksen kautta tapahtuvaa oppimista. Tämän pohjalta KT on kehittänyt systemaattisia ongelmanratkaisumenetelmiä, jotka sekä nopeuttavat optimaalisen ratkaisun löytämistä että vähentävät kalliita virheliikkeitä. KT-menetelmät edesauttavat myös yksilöllisen osaamisen hyödyntämistä, konsensuksen ja sitoutumisen aikaansaamista sekä ristiriitojen ratkomista 3 4 päivää KT-valmennusohjelmat koostuvat metodiopetuksesta, esimerkeistä, harjoituksista, yhteiskeskusteluista sekä opitun soveltamisesta osallistujien omiin työaiheisiin. Viimeksi mainittu on valmennusten keskeisiä elementtejä, ja se tarkoittaa todellisten pulmatilanteiden (esim. poikkeamat) ratkomista valmennuksen yhteydessä. 9

10 10

11 ATS-ongelmanratkaisu ATS-valmennusohjelmassa Kepner-Tregoen ongelmanratkaisun ja päätöksenteon menetelmät sekä itse valmennus on räätälöity vastaamaan teknisissä tuotantoympäristöissä koettuihin ongelmanratkaisun haasteisiin. ATS-valmennusohjelman yleisiä tavoitteita ovat mm.; Ongelmien aiheuttamien kustannusten (aika, materiaalit, varaosat) sekä toistuvien ongelmien määrän väheneminen keskipitkällä aikavälillä Kriittisten muutoshankkeiden aiheuttaminen tulipalonsammutuskustannusten väheneminen Yhteisen ongelmanratkaisukielen luominen eri vastuualueiden välille ATS-valmennuksessa osallistujat oppivat; erottamaan normaalivaihtelun aiheuttamat ongelmat erityissyypoikkeamista tunnistamaan ja ymmärtämään mukautuvien toimenpiteiden merkityksen ja niihin liittyvät riskit välttämään omien lempisyiden johdosta tapahtuvia turhia muutostai korjaustoimenpiteitä käyttämään järjestelmällistä lähestymistapaa poikkeamien analysointiin ja juuri syyn etsimiseen RESOLVE Resolve-valmennusohjelmassa Kepner-Tregoen ongelmanratkaisun ja päätöksenteon menetelmät sekä itse valmennus on räätälöity vastaamaan ICT-ympäristöissä sekä asiakastukiorganisaatioissa koettuihin ongelmanratkaisun haasteisiin. Resolve-valmennusohjelman yleisiä tavoitteita ovat mm. Asiakastyytyväisyyden kasvattaminen Asiakasongelmien ratkaisuajan lyhentäminen Ongelmanratkaisukustannusten vähentäminen (esim. kustannus per tiketti) Eskalaatioprosessin kehittäminen 3 4 päivää Resolve-valmennusohjelma ja sen työkalut ovat yhteydessä myös ITIL:iin ja erityisesti ITIL:in Problem management -prosessiin, jossa KT:n Ongelma-analyysi on esitelty parhaana käytäntönä. Tilastollinen prosessinvalvonta (SPC) SPC-valmennuksessa perehdytään tilastollisen prosessinvalvonnan keskeisiin käsitteisiin ja työkaluihin. Valmennuksessa perehdytään mm.; Prosesseihin ja niiden kehittämiseen (jatkuva parantaminen) Normaalivaihtelun käsitteeseen ja sen yhteyteen laadun tekemisessä SPC:n sovelluskohteisiin Mittaukseen ja mittausprosessiin Valvontakortteihin ja niiden soveltamiseen 11

12 Koulutusohjelmat Tiimivastaavan valmennusohjelma Turvallisuustekniikan valmennusohjelma Tuottavuuden ja laadunhallinnan valmennusohjelma Lähiesimiesvalmennus Logistiikan valmennusohjelma Oston valmennusohjelma Nokkamies-valmennusohjelma LVV-kuntotutkijan koulutusohjelma Kiinteistötekniikan koulutusohjelma 12

13 Koulutusohjelmat kehittävät ammattitaitoasi ja antavat arkeen sopivia ratkaisuja. Ne on suunniteltu esimies- ja asiantuntija-asemassa oleville ammattilaisille. Kehitä osaamistasi LVV-kuntotutkijana, tiimivastaavana tai nokkamiehenä. Valmennamme ammattilaisia myös laadunhallinnan, logistiikan, ostojen, turvallisuus- ja kiinteistötekniikan parissa. Koulutusohjelmamme tekevät sinusta todellisen alasi asiantuntijan. Tiimivastaavan valmennusohjelma Toimitko tiiminvetäjänä tai vastaavana, kenties ilman esimiesasemaa? Silloin tiedät, että tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää monenlaisia tietoja ja taitoja. Toimit linkkinä esimiesten ja tiimiläisten välillä, ja työssäsi vaaditaan yhteistyötaitoja asiantuntijaosaamisen lisäksi. Osallistut edelleen tiimissä tehtävään työhön, ja tehtävässäsi vaaditaan erityisesti kykyä: motivoida tiimin jäseniä viestiä sekä tiimiläisten että esimiesten suuntaan sopia erilaisista käytännön asioista eri tahojen kanssa jakaa työtehtäviä ja huolehtia niiden toteuttamisesta kehittää toimintaa jatkuvasti pienin askelin 6 10 päivää Turvallisuustekniikan valmennusohjelma Valmennus antaa sinulle turvasuojaajana ja turvallisuusasiantuntijana valmiudet suunnitella ja toteuttaa tekniseen turvallisuusvalvontaan käytettäviä turvallisuusjärjestelmiä. Saat uusinta tietoa turvallisuusvalvontaa säätelevästä lainsäädännöstä ja normistosta sekä valmiuksia parantaa yrityksesi kokonaisturvallisuutta, kilpailukykyä sekä toiminnan laatua ja toimitusvarmuutta. Turvallisuustekniikan valmennusohjelman tavoitteena on oppia ymmärtämään miten yrityksen kokonaisturvallisuutta ja turvallisuus toiminnan laatua voidaan kehittää turvallisuustekniikan keinoin vastaamaan toimintaympäristön riskeihin ja haasteisiin. Tuottavuuden ja laadunhallinnan valmennusohjelma Laatuasiat ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. Asiakkaat vaativat hyvää laatua, ja tieto huonoista kokemuksista leviää kulovalkean tavoin. Myös ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiat puhuttavat, niin yrityksiä kuin asiakkaitakin. Laadulla on monta ulottuvuutta. Kehitä omaa ja yrityksesi laatuajattelua kokonaisvaltaisesti osallistumalla laatuvastaavan valmennusohjelmaan. 13

14 Lähiesimiesvalmennus Lähiesimiesvalmennuksen tavoitteena on antaa työkaluja arjen työhön sekä valmiuksia alati muuttuvan ja strategisesti merkittävän tehtäväalueen menestyksekkääseen hoitamiseen. Valmennuksessa käytetään Human Synergisticsin Minäkuva ja Sinäkuva -360 arviota. Myös Työhyvinvointikortin suorittaminen kuuluu valmennuksen sisältöön. Logistiikan valmennusohjelma Logistiikkaan liittyy sekä mahdollisuuksia että haasteita. Miten yritys voi kehittää materiaali- ja tietovirtojensa hallintaa mahdollisimman tehokkaiksi ja taloudellisiksi läpi koko ketjun aina asiakkaalle saakka? Miten logistiikkatoimintojen laatua ja luotettavuutta voidaan parantaa? Miten logistiikan ympäristövaikutukset pitäisi huomioida? Oston valmennusohjelma Valmennuksen tavoitteena on ostajan ammattitaidon kehittäminen ja ostossa tarvittavan erityisosaamisen syventäminen. Kun oston rooli yrityksen logistisessa ketjussa kasvaa, niin oman toiminnan merkityksen ymmärtäminen koko yrityksen toiminnassa ja kannattavuuden kehittämisessä kasvaa. Valmennusohjelma parantaa valmiuksia koko ajan muuttuvan, strategisesti merkittävän tehtäväalueen menestyksekkääseen hoitamiseen. Valmennusohjelma antaa uusia eväitä myös 14

15 kokeneille ostajille kehittää ja kehittyä ostajan työssä. Valmennusohjelman painopisteinä ovat ostotoiminnan kokonaiskuvan hahmottaminen, ostotoimintaan vaikuttavat prosessit ja strategiat sekä toiminnan mittaaminen, tunnusluvut ja raportointi. Nokkamies-valmennusohjelma Toimitko rakennusalalla nokkamiehenä? Silloin tiedät, että tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää monenlaisia tietoja ja taitoja. Teknisen osaamisen lisäksi tehtävässä onnistuminen vaatii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, sillä rooliisi kuuluu toimiminen linkkinä työnjohdon ja työntekijöiden välillä. Työskentelet mahdollisesti edelleen yhtenä tiimin jäsenenä uudessa roolissasi, mikä aiheuttaa omat haasteensa tehtävässä onnistumiselle. LVV-kuntotutkijan koulutusohjelma LVV-kuntotutkija -koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujalle valmiuksia: määrittää putkiston nykyistä kuntoa ja arvioida uusinnan ajankohtaa hallita kuntotutkimusmenetelmiä (mm. TV-kuvaus, uä-mittaus, endoskopia, radiograafiset menetelmät) hallita vaihtoehtoisia saneerausmenetelmiä (mm. pinnoitus, sujutus, sukitus) ymmärtää putkistojen materiaali- ja korroosiotekniikkaa syventää osaamista talotekniikan järjestelmistä ja asennustekniikan historiasta ymmärtää taloudelliset, toiminnalliset ja terveydelliset riskit sekä syventää tietoa hanke- ja toteutussuunnittelulle laatia selkeä kuntotutkimusraportti ja pystyä esittämään tutkimuksen tulokset ymmärrettävästi tilaajalle, taloyhtiöiden hallitukselle jne. osallistua LVV-kuntotutkijan pätevyys näyttöön (pätevyysvaatimukset ja hakeutuminen tarkemmin esitelty ja päivää Kiinteistötekniikan koulutusohjelma Kiinteistötekniikan koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujalle valmiuksia: ottaa vastuu tavanomaisten kiinteistöjen sekä teollisuusrakennusten teknisen huollon suunnittelusta, johtamisesta ja toteutuksen valvonnasta johtaa ja kehittää vastuualueensa toimintaa itsenäisesti ja tuloksellisesti osallistua FISEn tenttiin ja pätevöityä energiatodistuksen antajaksi (pätevyysvaatimukset tarkemmin Ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen energiatodistuksesta 765/2007, 5 ja hakeutuminen tarkemmin esitelty ja 15

16 Pitkäkestoiset koulutusohjelmat ja tutkinnot Tekniikan erikoisammattitutkinto Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto Vartijan ammattitutkinto Hissiasentajan ammattitutkinto Varastoalan ammattitutkinto Varastoalan erikoisammattitutkinto Työteknikon koulutusohjelma 16

17 Rastorin pitkäkestoiset koulutukset ovat käytännönläheisiä ja ne räätälöidään aina asiakkaan tarpeista lähtien. Osaamiskartoituksen perusteella suunnittelemme koulutuksen, joka vastaa sekä yksilön että organisaation tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Tämän perusteella jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelu- ja tutkinnon suorittamisen suunnitelma, jossa on huomioitu aikaisempi osaaminen, oppimisvalmiudet sekä tämänhetkinen työ- ja elämäntilanne. Pitkä kestoiset koulutukset valmistavat suorittamaan näyttö tutkintojärjestelmään kuuluvan virallisen tutkinnon päivää Tekniikan erikoisammattitutkinto Tekniikan erikoisammattitutkinto on käytännönläheinen ja hyvin konkreettinen tutkintoon johtava esimieskoulutus. Tavoitteena on kehittää esimiestyöhön liittyviä valmiuksia. Koulutuksessa valmentaudutaan esimiestyön ja johtamisen eri osa-alueilla: strateginen johtaminen, omajohtajuus, projektinhallinta, talousjohtaminen, kustannusten hallinta, laadunhallinta, asiakasprosessit ja henkilöstöjohtaminen. Koulutuksen aikana tehdään kehittämisprojektityö, jossa osaamista ja ymmärrystä syvennetään joko prosessi-, henkilöstö-, asiakaspalvelujohtamisen tai ammatinharjoittajana toimimisen saralla. Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto Oletko jo turvallisuusalalla ja haluat kehittää omaa ammatillista osaamista? Koulutuksen aikana huomioidaan muun muassa yrityksen turvallisuustoiminta, siihen liittyvät säännökset ja riskienhallinta sekä oman että turvallisuutta tuottavan toisen sopimusosapuolen kannalta. Koulutuksessa huomioidaan myös viranomaistoiminnot, oikeus järjestelmä ja sen rakenteet sekä perusoikeudet turvallisuusalan näkökulmasta tarkasteltuna. Koulutus pitää sisällään vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen edellytyksenä olevat koulutusvaatimukset. Vartijan ammattitutkinto Työskenteletkö vartiointialalla tai onko turvallisuusala sinun tulevaisuutesi? Syvennä ja kehitä turvallisuusalan osaamistasi suorittamalla Vartijan ammattitutkinto. Koulutuksen aikana käsitellään muun muassa alaa koskevaa lainsäädäntöä sekä työturvallisuuteen liittyviä asioita. Oleellisesti esille nousevat myös palo- ja pelastustoiminta sekä alan toiminnassa käytettävä tekniikka. Saat erityisesti työkaluja sekä asiakaspalveluun että arjen työssä toimimiseen. Hissiasentajan ammattitutkinto Hissiasentajan ammattitutkinto mahdollistaa työnjohtopätevyyksien saamisen. Hissiasentajan ammattitutkinnon suorittaminen yhdistettynä 17

18 riittävään työkokemukseen ja sähköalan pohjakoulutukseen on vankka pohja työnjohdollisissa tehtävissä toimimiseen. Varastoalan ammattitutkinto Tavoite opiskelijalle: Antaa kokonaiskuva logistiikan ja varastoinnin toiminnoista! Tavoite yrityksille: Mahdollistaa henkilöstön kehittymisen logistiikan ja varastotehtävien laaja-alaisiksi osaajiksi! Koulutusohjelma parantaa valmiuksia varastotoimintojen ja varastoinnin yksittäisten osa-alueiden sekä kokonaisuuden hallinnassa ja tilaus- ja toimitusketjun hahmottamisessa. Koulutus lisää ymmärrystä varastoinnin kustannustekijöistä ja eri osa-alueiden vaikutuksista kilpailukyvyn kannalta. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia esimiestyöskentelyyn ja sen kehittämiseen. Varastoalan erikoisammattitutkinto Logistiikan kokonaisvaltainen hallinta on yrityksen toiminnan kannalta entistä keskeisempi kilpailutekijä. Varastoalan erikoisammattitutkinnon suorittanut hallitsee varastoprosessin työvaiheet ja organisoinnin sekä toiminnan johtamisen. Hänellä on laaja käsitys logistiikan kustannusrakenteesta ja varastotyön laatuun vaikuttavista tekijöistä sekä omista ja koko työpaikkansa henkilöstön mahdollisuuksista vaikuttaa positiivisesti yrityksen kannattavuuteen ja asiakastyytyväisyyteen. Työteknikon koulutusohjelma 18 Monipuolinen Työteknikon koulutusohjelma koostuu kolmesta osaalueesta: Esimiesosaamista monipuolisesti ja käytännönläheisesti kehittävästä Tekniikan erikoisammattitutkinnosta, matematiikka- ja fysiikkaosaamista kohottavista yleisaineopinnoista sekä teknistä osaamista parantavista ammattiainelinjoista. Työteknikon koulutusohjelman suoritettuasi omaat hyvät valmiudet toimia laajojen asiakokonaisuuksien ymmärtämistä vaativissa tehtävissä, kuten työnjohtajana, esimiehenä, työryhmän tai tiimin vetäjänä sekä asiantuntijana. Työteknikko-opintolinjat ovat Kiinteistötekniikka, Kivi- ja kaivosala, Kone- ja metallitekniikka, Kunnossapitotekniikka, Laatu- ja ympäristötekniikka, Logistiikka, LVI-tekniikka, LVV-kuntotutkija, Maanrakennus, Osto/hankintatoimi, Prosessitekniikka, Rakennustekniikka, Sähkötekniikka ja Turvallisuustekniikka.

19 KYLLÄ, HALUAN KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ! Esimiehenä kehityt parhaiten, kun saat koulutuksesta uusia ajatuksia, testaat niitä omassa työssäsi ja saat siitä työyhteisöltäsi palautetta. Rastor / Helsinki Johnny Lehtinen Rastor / Oulu Leevi Karvonen Rastor / Turku Mika Irenius Rastor / Kuopio Janne Haukipuro Hinta 020-alkuisiin yritysnumeroihin lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Tarkista koulutusten ajankohdat nettisivuiltamme: 19

20 OMISTAUTUNUT SINULLE Rastorilla koulutetaan käytännönläheisiä osaajia. Koulutuksissamme kehität sekä itseäsi että yritystäsi. Ravistelemme vanhoja käsityksiä, annamme uusia ajatuksia ja autamme sinua löytämään omat vahvuutesi. Olemme luotettava kumppani koko monimuotoisen työurasi ajan. Yli 70 vuoden kokemuksella ja omistautuvalla asenteella. ESIMIESTYÖ Eväitä henkilöiden johtamiseen, esimiestyöhön ja työnjohtoon. JOHTAMINEN Valmiudet strategisen johtamisen eri osa-alueisiin, muutosjohtamiseen ja itsensä johtamiseen MYYNTI JA ASIAKKUUDET Lisää myyntiä uusista ja nykyisistä asiakkaista TUOTEKEHITYS JA KASVUYRITTÄJYYS Kasvua innovaatioiden ja uuden ajattelun kautta TYÖHYVINVOINTI Kun henkilöstö voi hyvin, organisaation kilpailukyky kasvaa HELSINKI, Sturenkatu 21, Helsinki KUOPIO, Microkatu 1, Kuopio OULU, Vihikari 10, Kempele TURKU, Eerikinkatu 17 C, Turku

Myynti on tahto- ja taitolaji

Myynti on tahto- ja taitolaji myynti ja asiakkuudet Myynti on tahto- ja taitolaji Valmennuksella parempia tuloksia Myynnin ja asiakkuuksien kehitysohjelmat Omistautunut sinulle VAIKUTTAVAA myynnin kehittämistä sinun ja yrityksesi tarpeisiin

Lisätiedot

TYÖTEKNIKON KOULUTUSOHJELMA Oulu

TYÖTEKNIKON KOULUTUSOHJELMA Oulu OMISTAUTUNUT SINULLE TYÖTEKNIKON KOULUTUSOHJELMA Oulu Kehitä itsestäsi tulevaisuuden osaaja Päteviä ja osaavia tekniikan alan työnjohtajia, esimiehiä ja asian tuntijoita tarvitaan aina! Työteknikon koulutus

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Mihin suuntaan ohjaat? Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara

Mihin suuntaan ohjaat? Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara astories1/15 Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara Myymäläkaupan johtaja Auvo Kinnunen, Agrimarket Oy: Pärjätäkseen pitää sopeutua kilpailuympäristön muutoksiin Johtamissimulaatiota

Lisätiedot

Asiakasarvoa kasvattamassa. Kirsti Kehusmaa Rastorin rehtoriksi: Osaamisen kehittämisen tulee olla tavoitteellista

Asiakasarvoa kasvattamassa. Kirsti Kehusmaa Rastorin rehtoriksi: Osaamisen kehittämisen tulee olla tavoitteellista astories2/14 Kirsti Kehusmaa Rastorin rehtoriksi: Osaamisen kehittämisen tulee olla tavoitteellista Tuotantojohtaja Lauri Multala, Olvi: Lean on kokonaisvaltainen ajattelutapa, joka ohjaa kaikkea päätöksentekoamme

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen 13.3.2007 Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus Näyttötutkintomestari

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012 VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 29-212 Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti 212 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Riku Kumpu Sisällysluettelo Koulutusalojen yhteiset tiedot... 3 Taustatiedot...

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012

MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012 1 Näyttötutkinnon perusteet MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 11/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:6 1 SISÄLTÖ MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012... 1 SISÄLTÖ... 1 1 Näyttötutkinnot... 1 1.1 Näyttötutkintojen

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Filosof i Esa Saarinen: Johda ihmisten henkistä kapasiteettiä

Filosof i Esa Saarinen: Johda ihmisten henkistä kapasiteettiä FINVAn asiakaslehti 2/2013 www.finva.fi Henkilöstöjohtaja Teija Sarajärvi, OP-Pohjola: Vetovoimaisin työnantaja ja työhyvinvoinnin edelläkävijä Tulevaisuustietoa arjen työkaluksi Roger Peverelli: Voittajayritys

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma

Lisätiedot

Ammattina hyvinvointi. Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas

Ammattina hyvinvointi. Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas Ammattina hyvinvointi Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 71 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 71 Espoo 2007 TKK-RTA-S71 RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN

Lisätiedot

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Päivi Rainio Kuntatyö 2010 Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3 Suomen Kuntaliitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Suomen Kuntaliitto 2003 Sisältö Rekrytointi sijoitus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu

Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu 1 SISÄLTÖ HYVINVOINTI ON OSAAMISTA 4 ACTPRO-KONSEPTIN TUOTTEET 5 ORGANISAATION STRATEGINEN TOIMINTAKYKY 6 Esimies hyvinvoinnin johtajana valmennus

Lisätiedot

ESIMIEHEN TEHTÄVÄT SEKÄ OIKEUDELLISET VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

ESIMIEHEN TEHTÄVÄT SEKÄ OIKEUDELLISET VASTUUT JA VELVOLLISUUDET ESIMIEHEN TEHTÄVÄT SEKÄ OIKEUDELLISET VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Hannele Jääskä Mirva Lehtonen Opinnäytetyö Marraskuu 2010 Liiketalouden koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon

Lisätiedot

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 5 Läpivientivoimaa 6 Toimitusjohtajan katsaus: Välttämättömästä

Lisätiedot