HALUATKO KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALUATKO KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ?"

Transkriptio

1 ESIMIESTYÖ HALUATKO KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ? Anna meidän auttaa. Työnjohto- ja esimiestyökoulutukset OMISTAUTUNUT SINULLE

2 HYVÄKSI ESIMIEHEKSI KEHITYTÄÄN Työn tuloksellisuus, oikeiden asioiden tekeminen ja työpaikan ilmapiiri ovat tulosta hyvin tehdystä esimiestyöstä alasta riippumatta. Esimiehenä kehittymisen suurin askel on olla liikkeessä. Tuulettaa ajatuksia, oppia uutta, inspiroitua ideoista ja keksiä uusia toimintatapoja. Tähän auttaa parhaiten koulutus. Se tuo potkua joskus arkiseenkin esimiestyöhön. ammattitaidollaan. Koulutus auttaa esimiestä kehittämään ammattitaitoaan, itsetuntemustaan ja itsevarmuuttaan. Rastorin työelämälähtöinen tapa kouluttaa auttaa esimiestä näkymään terveellä ylpeydellä omassa työyksikössään. Samalla hän saa kyvyn nähdä mitä ympärillä tapahtuu ja vielä pidemmällekin tulevaisuuteen. Työyhteisössä esimies on avainasemassa ja vastuussa siitä, että toiminnalle asetut tavoitteet toteutuvat. Esimiestyössä painopiste on siirtynyt yksittäisen työsuorituksen valvonnasta kokonaisuuksien hallintaan. Ammattitaitoinen koulutus avartaa ja tuo uusia näkökulmia. Se myös antaa käytännönläheisiä työkaluja esimiestyöhön. Hyvä esimies johtaa joukkoja omalla esimerkillään, omalla asiantuntevalla Rastorilla koulutetaan käytännönläheisiä esimiehiä. Koulutuksissamme kehität itseäsi ja yritystäsi. Ravistelemme vanhoja käsityksiä, annamme uusia ajatuksia ja autamme sinua löytämään omat vahvuutesi. Tarvitsetpa esimiestyössäsi sitten prosessiosaamista, lähiesimiesvalmennusta tai vaikkapa erikoisammattitutkintoa, anna meidän auttaa. Tämän me osaamme. 2

3 SISÄLTÖ Lue lisää ja tutustu koulutusportaisiimme! Pitkäkestoiset koulutusohjelmat ja tutkinnot päivää Tekniikan erikoisammattitutkinto Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto Vartijan ammattitutkinto Hissiasentajan ammattitutkinto Varastoalan ammattitutkinto Varastoalan erikoisammattitutkinto Työteknikon koulutusohjelma Koulutusohjelmat 6 10 päivää Tiimivastaavan valmennusohjelma Turvallisuustekniikan valmennusohjelma Tuottavuuden ja laadunhallinnan valmennusohjelma Lähiesimiesvalmennus Logistiikan valmennusohjelma Oston valmennusohjelma Nokkamies-valmennusohjelma LVV-kuntotutkijan koulutusohjelma Kiinteistötekniikan koulutusohjelma Valmennusohjelmat 3 4 päivää KEPNER-TREGOE valmennusohjelmat ATS-ongelmanratkaisu RESOLVE Tilastollinen prosessinvalvonta (SPC) Avoimet koulutuspäivät 1 2 päivää Prosessien suunnittelu ja toteuttaminen Prosessien ohjaus ja kehittäminen Projektinhallinta Turvallisuusalan sopimusjuridiikka Kustannusten hallinta Taloussuunnittelu Logistiikka kilpailutekijänä Laadunhallinta ja työympäristön kehittäminen Hankinta liiketoimintona Muutososaamista projektinhallintaan LEAN/5S Sales for non-salespeople 3

4 Avoimet koulutuspäivät Prosessien suunnittelu ja toteuttaminen Prosessien ohjaus ja kehittäminen Projektinhallinta Turvallisuusalan sopimusjuridiikka Kustannusten hallinta Taloussuunnittelu Logistiikka kilpailutekijänä Hankinta liiketoimintona Laadunhallinta ja työympäristön kehittäminen Muutososaamista projektinhallintaan LEAN/5S Sales for non-salespeople 4

5 Avoimet koulutuspäivät ovat tehokkaita täsmä iskuja ajan kohtaiseen aiheeseen. Koulutuspäivät sisältävät aiheesta riippuen mm. luento-osuuksia, case-harjoituksia ja ryhmätöitä. Asiakkaidemme mielestä koulutuspäiviemme parasta antia ovat osallistavat menetelmät sekä vuorovaikutus asiantuntijoiden ja eri toimialoilla työskentelevien kollegoiden kesken. Avoimista koulutuspäivistämme on mahdollista myös rakentaa yksilöllinen kehittymispolku omiin tai henkilöstösi tarpeisiin. Prosessien suunnittelu ja toteuttaminen Koulutuspäivän tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää prosessinjohtamisen periaatteet ja menetelmät sekä kehittää toiminnansuunnittelua, ohjausta ja valvontaa. Päivän aikana syvennytään myös prosessin resurssien mitoittamiseen pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on myös, että osallistuja ymmärtää elinkaariarvioinnin periaatteet ja menetelmät. Päivän keskeisiä aiheita ovat mm. Prosessien johtaminen; suunnittelu, mitoittaminen ja toiminnan ohjaus. Elinkaariajattelu ja -arviointi. Prosessien ohjaus ja kehittäminen Päivän tavoitteena on tiedostaa oman vastuualueen prosessien vaikutukset organisaation kilpailukyvylle. Koulutuspäivän aikana käsitellään mm. toimintojen tehokkuuden ja tuloksellisuuden arviointia, mittaamista, seurantaa sekä kehittämistä. Lisäksi päivä antaa valmiudet prosessien kriittiseen tarkasteluun. Projektinhallinta Koulutuspäivän aikana tutustutaan projektinhallinnan prosessiin sekä sisäisten kehitysprojektien haasteisiin. Jälkimmäisissä menestyminen edellyttää tutuista tilaus-toimitus -projektikäytännöistä poikkeavaa teknistä projektinhallintaa sekä muutoksenhallinnan systemaattista soveltamista. Turvallisuusalan sopimusjuridiikka Koulutuspäivän aikana perehdytään sopimusoikeuden peruskysymyksiin sopimuksen synnystä sen tulkitsemiseen ja muuttamiseen tai päättämiseen. Lisäksi päivän aikana syvennytään sopimuksien ehtoihin ja liitteisiin sekä salassapitosopimuksien kiemuroihin. Päivän aikana käydään läpi runsaasti käytännön esimerkkejä ja tehdään harjoituksia. 1 2 päivää 5

6 Kustannusten hallinta Koulutuspäivän tavoitteena on ymmärtää organisaation päivittäisissä toiminnoissa syntyvät kustannustekijät sekä syventää osallistujan osaamista kustannuslaskennan hallinnassa ja tuloksen muodostumisessa. Lisäksi päivän aikana perehdytään oman toiminnan merkitykseen tuloksessa, kustannustietoisuuteen (ostot, toimintojen järjestäminen jne.), mittareihin sekä raportointiin ja raporttien analysointiin. Talous - tulevan toiminnan suunnittelu Koulutuspäivän tavoitteena on, että osallistuja osaa suunnitella oman vastuualueensa toimintaa ottamalla huomioon kustannusten syntymiseen liittyvät tekijät. Lisäksi hän osaa seurata omaa toimintaansa, sen tehokkuutta ja tuottavuutta sekä selvittää eri vaihtoehtojen keskinäisen paremmuuden. Logistiikka kilpailutekijänä Koulutuspäivä antaa valmiudet logistiikan kokonaisuuden hahmottamiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen. Saat valmiuksia kehittää yrityksen kilpailukykyä, toiminnan laatua ja toimitusvarmuutta. Lisäksi päivä sisältää ajankohtaista tietoa logistiikan ympäristöasioiden hallinnasta. 6

7 Hankinta liiketoimintona Koulutuspäivä antaa valmiuksia alati muuttuvan ja strategisesti merkittävän tehtäväalueen menestyksekkääseen hoitamiseen. Lisäksi päivän aikana syvennät osaamistasi yrityksen ostotoiminnan tehokkuuden ja oston kokonaisuuden hallinnassa. Päivän keskeisiä teemoja ovat mm. hankintatoimi osana tilaus- ja toimitusketjua sekä arvon luojana hankintatoimen tavoitteet ja vastuut hankintojen organisointi suorat ja epäsuorat hankinnat hankintatoimen kehittäminen Laadunhallinta ja työympäristön kehittäminen Koulutuspäivän tavoitteena on ymmärtää laatuajattelu osana jokapäiväistä toimintaa. Opit prosessien hallintaa, laadun arviointia ja kehittämiseen liittyviä työkaluja sekä mittareita. Päivän aikana syvennät osaamistasi tunnistaa työympäristöön liittyviä, työturvallisuutta uhkaavia tekijöitä ja tilanteiden ennaltaehkäisyä työympäristössä. Lisäksi perehdyt myös organisaation ympäristömyönteisen toiminnan rooliin organisaation kilpailutekijänä. Päivän keskeisiä teemoja ovat mm. laadunvarmistuksen periaatteet sekä työturvallisuus ja elinkaariajattelu. Muutososaamista projektinhallintaan (1+1 pv) Valmennuksessa perehdytään projektinhallinnan prosessiin sekä erityisesti sisäisten kehitysprojektien keskeisiin menestystekijöihin. Valmennuksessa keskitytään sekä tekniseen projektinhallintaan että kehitysprojektien muutoksenhallinnan haasteeseen - miten organisaatio saadaan hyväksymään ja omaksumaan muutos siten, että uusien toimintamallien hyödyt saavutettaisiin mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman pienin kustannuksin. Valmennuksessa opiskeltavia työkaluja ja menetelmiä sovelletaan alusta lähtien aktiivisesti omiin todellisiin kehitysprojekteihin. Valmennus on tarkoitettu erityisesti projektipäällikkötyyppisissä tehtävissä toimiville henkilöille. LEAN/5S (1-2 päivää) Yksipäiväisessä koulutuksessa perehdytään LEAN-filosofian keskeisiin ajatuksiin ja käsitteisiin. Päivän aikana perehdytään lisäksi 5Smenetelmään ja sen soveltamiseen. Kaksipäiväisessä toteutuksessa 5S-menetelmää opetellaan soveltamaan omaan työympäristöön. Sales for non-salespeople Koulutuspäivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta erilaisista myyntimahdollisuuksista sekä kasvattaa osallistujien itseluottamusta myyntimahdollisuustilanteissa. Lisäksi päivä antaa valmiudet hyödyntää myyntimahdollisuuksia niiden ilmaantuessa. Koulutuspäivä sopii erityisesti asiantuntijoille ja asiakasrajapinnassa toimiville henkilöille, joiden päätehtävä ei ole myynti. 1 2 päivää 7

8 Valmennusohjelmat KEPNER-TREGOE valmennusohjelmat ATS-ongelmanratkaisu RESOLVE Tilastollinen prosessinvalvonta (SPC) 8

9 Valmennukset ovat tiiviitä ja lyhytkestoisia kokonaisuuksia, jotka kehittävät erilaisia taitoja ja tarjoavat käytännönläheisiä ratkaisuja työelämän erilaisiin haasteisiin. Valmennusohjelmien avulla löydät uusia tapoja ratkoa ongelmatilanteita työpaikkasi arjessa ja opit tekemään fiksuja päätöksiä. KEPNER-TREGOE valmennusohjelmat (3-4 päivää) Vaikeiden ongelmien ratkomisessa ja tärkeiden päätösten tekemisessä ei voi aina luottaa parhaaseen arvaukseen ja sormien ristimiseen. Toisinaan hyvätkin suunnitelmat rapautuvat kun toteutusvaiheessa ilmenee odottamattomia ongelmia. Erilaisen taustan omaavien henkilöiden voi olla myös vaikeaa yhdistää osaamistaan kokonaisuutta parhaiten hyödyttävällä tavalla. Kepner-Tregoe (KT) on tutkinut jo viiden vuosikymmenen ajan erilaisten pulmatilanteiden ratkomista sekä valmennuksen kautta tapahtuvaa oppimista. Tämän pohjalta KT on kehittänyt systemaattisia ongelmanratkaisumenetelmiä, jotka sekä nopeuttavat optimaalisen ratkaisun löytämistä että vähentävät kalliita virheliikkeitä. KT-menetelmät edesauttavat myös yksilöllisen osaamisen hyödyntämistä, konsensuksen ja sitoutumisen aikaansaamista sekä ristiriitojen ratkomista 3 4 päivää KT-valmennusohjelmat koostuvat metodiopetuksesta, esimerkeistä, harjoituksista, yhteiskeskusteluista sekä opitun soveltamisesta osallistujien omiin työaiheisiin. Viimeksi mainittu on valmennusten keskeisiä elementtejä, ja se tarkoittaa todellisten pulmatilanteiden (esim. poikkeamat) ratkomista valmennuksen yhteydessä. 9

10 10

11 ATS-ongelmanratkaisu ATS-valmennusohjelmassa Kepner-Tregoen ongelmanratkaisun ja päätöksenteon menetelmät sekä itse valmennus on räätälöity vastaamaan teknisissä tuotantoympäristöissä koettuihin ongelmanratkaisun haasteisiin. ATS-valmennusohjelman yleisiä tavoitteita ovat mm.; Ongelmien aiheuttamien kustannusten (aika, materiaalit, varaosat) sekä toistuvien ongelmien määrän väheneminen keskipitkällä aikavälillä Kriittisten muutoshankkeiden aiheuttaminen tulipalonsammutuskustannusten väheneminen Yhteisen ongelmanratkaisukielen luominen eri vastuualueiden välille ATS-valmennuksessa osallistujat oppivat; erottamaan normaalivaihtelun aiheuttamat ongelmat erityissyypoikkeamista tunnistamaan ja ymmärtämään mukautuvien toimenpiteiden merkityksen ja niihin liittyvät riskit välttämään omien lempisyiden johdosta tapahtuvia turhia muutostai korjaustoimenpiteitä käyttämään järjestelmällistä lähestymistapaa poikkeamien analysointiin ja juuri syyn etsimiseen RESOLVE Resolve-valmennusohjelmassa Kepner-Tregoen ongelmanratkaisun ja päätöksenteon menetelmät sekä itse valmennus on räätälöity vastaamaan ICT-ympäristöissä sekä asiakastukiorganisaatioissa koettuihin ongelmanratkaisun haasteisiin. Resolve-valmennusohjelman yleisiä tavoitteita ovat mm. Asiakastyytyväisyyden kasvattaminen Asiakasongelmien ratkaisuajan lyhentäminen Ongelmanratkaisukustannusten vähentäminen (esim. kustannus per tiketti) Eskalaatioprosessin kehittäminen 3 4 päivää Resolve-valmennusohjelma ja sen työkalut ovat yhteydessä myös ITIL:iin ja erityisesti ITIL:in Problem management -prosessiin, jossa KT:n Ongelma-analyysi on esitelty parhaana käytäntönä. Tilastollinen prosessinvalvonta (SPC) SPC-valmennuksessa perehdytään tilastollisen prosessinvalvonnan keskeisiin käsitteisiin ja työkaluihin. Valmennuksessa perehdytään mm.; Prosesseihin ja niiden kehittämiseen (jatkuva parantaminen) Normaalivaihtelun käsitteeseen ja sen yhteyteen laadun tekemisessä SPC:n sovelluskohteisiin Mittaukseen ja mittausprosessiin Valvontakortteihin ja niiden soveltamiseen 11

12 Koulutusohjelmat Tiimivastaavan valmennusohjelma Turvallisuustekniikan valmennusohjelma Tuottavuuden ja laadunhallinnan valmennusohjelma Lähiesimiesvalmennus Logistiikan valmennusohjelma Oston valmennusohjelma Nokkamies-valmennusohjelma LVV-kuntotutkijan koulutusohjelma Kiinteistötekniikan koulutusohjelma 12

13 Koulutusohjelmat kehittävät ammattitaitoasi ja antavat arkeen sopivia ratkaisuja. Ne on suunniteltu esimies- ja asiantuntija-asemassa oleville ammattilaisille. Kehitä osaamistasi LVV-kuntotutkijana, tiimivastaavana tai nokkamiehenä. Valmennamme ammattilaisia myös laadunhallinnan, logistiikan, ostojen, turvallisuus- ja kiinteistötekniikan parissa. Koulutusohjelmamme tekevät sinusta todellisen alasi asiantuntijan. Tiimivastaavan valmennusohjelma Toimitko tiiminvetäjänä tai vastaavana, kenties ilman esimiesasemaa? Silloin tiedät, että tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää monenlaisia tietoja ja taitoja. Toimit linkkinä esimiesten ja tiimiläisten välillä, ja työssäsi vaaditaan yhteistyötaitoja asiantuntijaosaamisen lisäksi. Osallistut edelleen tiimissä tehtävään työhön, ja tehtävässäsi vaaditaan erityisesti kykyä: motivoida tiimin jäseniä viestiä sekä tiimiläisten että esimiesten suuntaan sopia erilaisista käytännön asioista eri tahojen kanssa jakaa työtehtäviä ja huolehtia niiden toteuttamisesta kehittää toimintaa jatkuvasti pienin askelin 6 10 päivää Turvallisuustekniikan valmennusohjelma Valmennus antaa sinulle turvasuojaajana ja turvallisuusasiantuntijana valmiudet suunnitella ja toteuttaa tekniseen turvallisuusvalvontaan käytettäviä turvallisuusjärjestelmiä. Saat uusinta tietoa turvallisuusvalvontaa säätelevästä lainsäädännöstä ja normistosta sekä valmiuksia parantaa yrityksesi kokonaisturvallisuutta, kilpailukykyä sekä toiminnan laatua ja toimitusvarmuutta. Turvallisuustekniikan valmennusohjelman tavoitteena on oppia ymmärtämään miten yrityksen kokonaisturvallisuutta ja turvallisuus toiminnan laatua voidaan kehittää turvallisuustekniikan keinoin vastaamaan toimintaympäristön riskeihin ja haasteisiin. Tuottavuuden ja laadunhallinnan valmennusohjelma Laatuasiat ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. Asiakkaat vaativat hyvää laatua, ja tieto huonoista kokemuksista leviää kulovalkean tavoin. Myös ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiat puhuttavat, niin yrityksiä kuin asiakkaitakin. Laadulla on monta ulottuvuutta. Kehitä omaa ja yrityksesi laatuajattelua kokonaisvaltaisesti osallistumalla laatuvastaavan valmennusohjelmaan. 13

14 Lähiesimiesvalmennus Lähiesimiesvalmennuksen tavoitteena on antaa työkaluja arjen työhön sekä valmiuksia alati muuttuvan ja strategisesti merkittävän tehtäväalueen menestyksekkääseen hoitamiseen. Valmennuksessa käytetään Human Synergisticsin Minäkuva ja Sinäkuva -360 arviota. Myös Työhyvinvointikortin suorittaminen kuuluu valmennuksen sisältöön. Logistiikan valmennusohjelma Logistiikkaan liittyy sekä mahdollisuuksia että haasteita. Miten yritys voi kehittää materiaali- ja tietovirtojensa hallintaa mahdollisimman tehokkaiksi ja taloudellisiksi läpi koko ketjun aina asiakkaalle saakka? Miten logistiikkatoimintojen laatua ja luotettavuutta voidaan parantaa? Miten logistiikan ympäristövaikutukset pitäisi huomioida? Oston valmennusohjelma Valmennuksen tavoitteena on ostajan ammattitaidon kehittäminen ja ostossa tarvittavan erityisosaamisen syventäminen. Kun oston rooli yrityksen logistisessa ketjussa kasvaa, niin oman toiminnan merkityksen ymmärtäminen koko yrityksen toiminnassa ja kannattavuuden kehittämisessä kasvaa. Valmennusohjelma parantaa valmiuksia koko ajan muuttuvan, strategisesti merkittävän tehtäväalueen menestyksekkääseen hoitamiseen. Valmennusohjelma antaa uusia eväitä myös 14

15 kokeneille ostajille kehittää ja kehittyä ostajan työssä. Valmennusohjelman painopisteinä ovat ostotoiminnan kokonaiskuvan hahmottaminen, ostotoimintaan vaikuttavat prosessit ja strategiat sekä toiminnan mittaaminen, tunnusluvut ja raportointi. Nokkamies-valmennusohjelma Toimitko rakennusalalla nokkamiehenä? Silloin tiedät, että tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää monenlaisia tietoja ja taitoja. Teknisen osaamisen lisäksi tehtävässä onnistuminen vaatii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, sillä rooliisi kuuluu toimiminen linkkinä työnjohdon ja työntekijöiden välillä. Työskentelet mahdollisesti edelleen yhtenä tiimin jäsenenä uudessa roolissasi, mikä aiheuttaa omat haasteensa tehtävässä onnistumiselle. LVV-kuntotutkijan koulutusohjelma LVV-kuntotutkija -koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujalle valmiuksia: määrittää putkiston nykyistä kuntoa ja arvioida uusinnan ajankohtaa hallita kuntotutkimusmenetelmiä (mm. TV-kuvaus, uä-mittaus, endoskopia, radiograafiset menetelmät) hallita vaihtoehtoisia saneerausmenetelmiä (mm. pinnoitus, sujutus, sukitus) ymmärtää putkistojen materiaali- ja korroosiotekniikkaa syventää osaamista talotekniikan järjestelmistä ja asennustekniikan historiasta ymmärtää taloudelliset, toiminnalliset ja terveydelliset riskit sekä syventää tietoa hanke- ja toteutussuunnittelulle laatia selkeä kuntotutkimusraportti ja pystyä esittämään tutkimuksen tulokset ymmärrettävästi tilaajalle, taloyhtiöiden hallitukselle jne. osallistua LVV-kuntotutkijan pätevyys näyttöön (pätevyysvaatimukset ja hakeutuminen tarkemmin esitelty ja päivää Kiinteistötekniikan koulutusohjelma Kiinteistötekniikan koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujalle valmiuksia: ottaa vastuu tavanomaisten kiinteistöjen sekä teollisuusrakennusten teknisen huollon suunnittelusta, johtamisesta ja toteutuksen valvonnasta johtaa ja kehittää vastuualueensa toimintaa itsenäisesti ja tuloksellisesti osallistua FISEn tenttiin ja pätevöityä energiatodistuksen antajaksi (pätevyysvaatimukset tarkemmin Ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen energiatodistuksesta 765/2007, 5 ja hakeutuminen tarkemmin esitelty ja 15

16 Pitkäkestoiset koulutusohjelmat ja tutkinnot Tekniikan erikoisammattitutkinto Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto Vartijan ammattitutkinto Hissiasentajan ammattitutkinto Varastoalan ammattitutkinto Varastoalan erikoisammattitutkinto Työteknikon koulutusohjelma 16

17 Rastorin pitkäkestoiset koulutukset ovat käytännönläheisiä ja ne räätälöidään aina asiakkaan tarpeista lähtien. Osaamiskartoituksen perusteella suunnittelemme koulutuksen, joka vastaa sekä yksilön että organisaation tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Tämän perusteella jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelu- ja tutkinnon suorittamisen suunnitelma, jossa on huomioitu aikaisempi osaaminen, oppimisvalmiudet sekä tämänhetkinen työ- ja elämäntilanne. Pitkä kestoiset koulutukset valmistavat suorittamaan näyttö tutkintojärjestelmään kuuluvan virallisen tutkinnon päivää Tekniikan erikoisammattitutkinto Tekniikan erikoisammattitutkinto on käytännönläheinen ja hyvin konkreettinen tutkintoon johtava esimieskoulutus. Tavoitteena on kehittää esimiestyöhön liittyviä valmiuksia. Koulutuksessa valmentaudutaan esimiestyön ja johtamisen eri osa-alueilla: strateginen johtaminen, omajohtajuus, projektinhallinta, talousjohtaminen, kustannusten hallinta, laadunhallinta, asiakasprosessit ja henkilöstöjohtaminen. Koulutuksen aikana tehdään kehittämisprojektityö, jossa osaamista ja ymmärrystä syvennetään joko prosessi-, henkilöstö-, asiakaspalvelujohtamisen tai ammatinharjoittajana toimimisen saralla. Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto Oletko jo turvallisuusalalla ja haluat kehittää omaa ammatillista osaamista? Koulutuksen aikana huomioidaan muun muassa yrityksen turvallisuustoiminta, siihen liittyvät säännökset ja riskienhallinta sekä oman että turvallisuutta tuottavan toisen sopimusosapuolen kannalta. Koulutuksessa huomioidaan myös viranomaistoiminnot, oikeus järjestelmä ja sen rakenteet sekä perusoikeudet turvallisuusalan näkökulmasta tarkasteltuna. Koulutus pitää sisällään vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen edellytyksenä olevat koulutusvaatimukset. Vartijan ammattitutkinto Työskenteletkö vartiointialalla tai onko turvallisuusala sinun tulevaisuutesi? Syvennä ja kehitä turvallisuusalan osaamistasi suorittamalla Vartijan ammattitutkinto. Koulutuksen aikana käsitellään muun muassa alaa koskevaa lainsäädäntöä sekä työturvallisuuteen liittyviä asioita. Oleellisesti esille nousevat myös palo- ja pelastustoiminta sekä alan toiminnassa käytettävä tekniikka. Saat erityisesti työkaluja sekä asiakaspalveluun että arjen työssä toimimiseen. Hissiasentajan ammattitutkinto Hissiasentajan ammattitutkinto mahdollistaa työnjohtopätevyyksien saamisen. Hissiasentajan ammattitutkinnon suorittaminen yhdistettynä 17

18 riittävään työkokemukseen ja sähköalan pohjakoulutukseen on vankka pohja työnjohdollisissa tehtävissä toimimiseen. Varastoalan ammattitutkinto Tavoite opiskelijalle: Antaa kokonaiskuva logistiikan ja varastoinnin toiminnoista! Tavoite yrityksille: Mahdollistaa henkilöstön kehittymisen logistiikan ja varastotehtävien laaja-alaisiksi osaajiksi! Koulutusohjelma parantaa valmiuksia varastotoimintojen ja varastoinnin yksittäisten osa-alueiden sekä kokonaisuuden hallinnassa ja tilaus- ja toimitusketjun hahmottamisessa. Koulutus lisää ymmärrystä varastoinnin kustannustekijöistä ja eri osa-alueiden vaikutuksista kilpailukyvyn kannalta. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia esimiestyöskentelyyn ja sen kehittämiseen. Varastoalan erikoisammattitutkinto Logistiikan kokonaisvaltainen hallinta on yrityksen toiminnan kannalta entistä keskeisempi kilpailutekijä. Varastoalan erikoisammattitutkinnon suorittanut hallitsee varastoprosessin työvaiheet ja organisoinnin sekä toiminnan johtamisen. Hänellä on laaja käsitys logistiikan kustannusrakenteesta ja varastotyön laatuun vaikuttavista tekijöistä sekä omista ja koko työpaikkansa henkilöstön mahdollisuuksista vaikuttaa positiivisesti yrityksen kannattavuuteen ja asiakastyytyväisyyteen. Työteknikon koulutusohjelma 18 Monipuolinen Työteknikon koulutusohjelma koostuu kolmesta osaalueesta: Esimiesosaamista monipuolisesti ja käytännönläheisesti kehittävästä Tekniikan erikoisammattitutkinnosta, matematiikka- ja fysiikkaosaamista kohottavista yleisaineopinnoista sekä teknistä osaamista parantavista ammattiainelinjoista. Työteknikon koulutusohjelman suoritettuasi omaat hyvät valmiudet toimia laajojen asiakokonaisuuksien ymmärtämistä vaativissa tehtävissä, kuten työnjohtajana, esimiehenä, työryhmän tai tiimin vetäjänä sekä asiantuntijana. Työteknikko-opintolinjat ovat Kiinteistötekniikka, Kivi- ja kaivosala, Kone- ja metallitekniikka, Kunnossapitotekniikka, Laatu- ja ympäristötekniikka, Logistiikka, LVI-tekniikka, LVV-kuntotutkija, Maanrakennus, Osto/hankintatoimi, Prosessitekniikka, Rakennustekniikka, Sähkötekniikka ja Turvallisuustekniikka.

19 KYLLÄ, HALUAN KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ! Esimiehenä kehityt parhaiten, kun saat koulutuksesta uusia ajatuksia, testaat niitä omassa työssäsi ja saat siitä työyhteisöltäsi palautetta. Rastor / Helsinki Johnny Lehtinen Rastor / Oulu Leevi Karvonen Rastor / Turku Mika Irenius Rastor / Kuopio Janne Haukipuro Hinta 020-alkuisiin yritysnumeroihin lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Tarkista koulutusten ajankohdat nettisivuiltamme: 19

20 OMISTAUTUNUT SINULLE Rastorilla koulutetaan käytännönläheisiä osaajia. Koulutuksissamme kehität sekä itseäsi että yritystäsi. Ravistelemme vanhoja käsityksiä, annamme uusia ajatuksia ja autamme sinua löytämään omat vahvuutesi. Olemme luotettava kumppani koko monimuotoisen työurasi ajan. Yli 70 vuoden kokemuksella ja omistautuvalla asenteella. ESIMIESTYÖ Eväitä henkilöiden johtamiseen, esimiestyöhön ja työnjohtoon. JOHTAMINEN Valmiudet strategisen johtamisen eri osa-alueisiin, muutosjohtamiseen ja itsensä johtamiseen MYYNTI JA ASIAKKUUDET Lisää myyntiä uusista ja nykyisistä asiakkaista TUOTEKEHITYS JA KASVUYRITTÄJYYS Kasvua innovaatioiden ja uuden ajattelun kautta TYÖHYVINVOINTI Kun henkilöstö voi hyvin, organisaation kilpailukyky kasvaa HELSINKI, Sturenkatu 21, Helsinki KUOPIO, Microkatu 1, Kuopio OULU, Vihikari 10, Kempele TURKU, Eerikinkatu 17 C, Turku

TYÖTEKNIKON KOULUTUSOHJELMA Oulu

TYÖTEKNIKON KOULUTUSOHJELMA Oulu OMISTAUTUNUT SINULLE TYÖTEKNIKON KOULUTUSOHJELMA Oulu Kehitä itsestäsi tulevaisuuden osaaja Päteviä ja osaavia tekniikan alan työnjohtajia, esimiehiä ja asian tuntijoita tarvitaan aina! Työteknikon koulutus

Lisätiedot

TEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO osaamista monialaiseen työnjohtamiseen ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tutkintorakenne Tekniikan erikoisammattitutkinto on virallinen Opetushallituksen vahvistama erikoisammattitutkinto.

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET05 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Toimitusjohtaja Kari Juntunen, Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr Koulutusluokitus on vuodelta 2000

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET06 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Myynti on tahto- ja taitolaji

Myynti on tahto- ja taitolaji myynti ja asiakkuudet Myynti on tahto- ja taitolaji Valmennuksella parempia tuloksia Myynnin ja asiakkuuksien kehitysohjelmat Omistautunut sinulle VAIKUTTAVAA myynnin kehittämistä sinun ja yrityksesi tarpeisiin

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1 Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1. TEHTÄVÄN PERUSTIEDOT Tehtävän nimike: Koulutus ja KVTES:n hinnoitteluryhmä: Työyksikkö (esim. kotihoito): Työpaikka

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011 Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella JohtamisWirtaa 10.5.2011 Työpaja 2, haasteet ja ratkaisut Riikka Laine-Tolonen (Nordea) Tapani Pöllänen (Sales Energy) Valmentava esimies Strategia ja visio

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

TutkintoInfo 19.10.2015

TutkintoInfo 19.10.2015 TutkintoInfo 19.10.2015 Näyttötutkintojärjestelmä Luotiin 1994 säädetyllä ammattitutkintolailla & täydentävällä asetuksella Nykyinen asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 1.8.2015 Tutkintorakenteet

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto näyttötutkintona tai oppisopimuksella VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINNON SUORITTAMINEN Välinehuoltajan ammattitutkinto suoritetaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut TTK kouluttaa www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut Päivi Rauramo 2010 Ristiriidoista ratkaisuihin Koulutuksessa perehdytään ristiriitojen syntyyn ja ihmisten erilaisuuteen, ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Pk-yrityksen johtamisen ja esimiestyön kehittäminen

Pk-yrityksen johtamisen ja esimiestyön kehittäminen Pk-yrityksen johtamisen ja esimiestyön kehittäminen 13.4. 18.8.2015, sisältää 7 lähiopetuspäivää Esimiehen tehopaketti Hinta alkaen/osallistuja 130,50 (+ alv. 24 %) Esimiehen tehopaketti Pk-yritysten johtamisen

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET Johdanko projekteja vai ihmisiä? Vai molempia? Miten saan ihmiset toimimaan tiiminä ja pysymään

Lisätiedot

Tuotantotalouden 25 op sivuaine

Tuotantotalouden 25 op sivuaine Tuotantotalouden 25 op sivuaine Tuotantotalous 25 op Mitä? teknistä osaamista, taloustieteiden menetelmiä sekä ymmärrystä ihmisen käyttäytymisestä tavoitteena tuottavuuden, laadun ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma, jonka keskiössä ovat yrityksellesi ajankohtaiset asiat. Myyntikoulutuksessamme keskitytään asiakaslähtöisempien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Palvelutorin osaajaksi! RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Palvelutorin osaajaksi! RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Palvelutorin osaaksi! RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO - RUME23 Kenelle Esimiehille, tuoteryhmävastaaville, palvelutorivastaaville tai myyjille, joilla on vahva

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Isännöintikoulutusten ja tutkintojen lyhenteet tutuiksi.

Isännöintikoulutusten ja tutkintojen lyhenteet tutuiksi. Isännöintikoulutusten ja tutkintojen lyhenteet tutuiksi. www.kiinko.fi Isännöinnin järjestäminen Hallituksen yksi tärkeä tehtävä on isännöinnin järjestäminen. Taloyhtiöiden hallitukset koostuvat yleensä

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Henkilöstön työturvallisuuden ja työkyvyn edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa - tutkimushankkeen tulosseminaari

Henkilöstön työturvallisuuden ja työkyvyn edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa - tutkimushankkeen tulosseminaari Henkilöstön työturvallisuuden ja työkyvyn edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa - tutkimushankkeen tulosseminaari 14.3.2017 Henkilöstöpäällikkö Jarmo Kröger Koulutuskeskus Salpaus Henkilöstön työturvallisuusvastuut

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna

Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna Koulutus työyhteisön kehittämistyökaluna SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Fysioterapian osasto Osaamisen kehittäminen osana henkilöstösuunnittelua Varkauden kaupunki 2012 Suunnittelu ja tarpeiden kartoitus/

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Vanajaveden Rotaryklubi Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Organisaatio, systeemi, verkostot Yksilöiden ja tiimin kasvumahdollisuudet, oppiminen Tiimin tehtäväalue, toiminnan

Lisätiedot

360-arvioinnit ammattitaidon kehittämisessä Palaute kaikista näkökulmista.

360-arvioinnit ammattitaidon kehittämisessä Palaute kaikista näkökulmista. 360-arvioinnit ammattitaidon kehittämisessä Palaute kaikista näkökulmista. Kannustaa toimimaan liiketoimintaa tukevalla tavalla. Feelbackin kilpailuetu: ylivoimainen tarkentuvuus ka yksilöitävyys 360 arvioinnissa

Lisätiedot

Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto

Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto Toisen asteen tutkinto Opetusministeriön vahvistamat tutkintovaatimukset Jatkokoulutusmahdollisuus

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

SOVITTELIJAT APUNA TYÖPAIKAN KONFLIKTEISSA

SOVITTELIJAT APUNA TYÖPAIKAN KONFLIKTEISSA SOVITTELIJAT APUNA TYÖPAIKAN KONFLIKTEISSA Sovunrakennushanke Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Kirkon johtamisforum 2018 1 Hanke sovittelumenettelystä Hanke sovittelumenettelystä vuosina 2015 2016.

Lisätiedot

Coaching organisaation osaamisen kehittämisen kokonaisuudessa Kehittämispäällikkö Hilma Aminoff Vantaan kaupunki henkilöstökeskus

Coaching organisaation osaamisen kehittämisen kokonaisuudessa Kehittämispäällikkö Hilma Aminoff Vantaan kaupunki henkilöstökeskus Coaching organisaation osaamisen kehittämisen kokonaisuudessa 15.15.-16.15 Kehittämispäällikkö Hilma Aminoff Vantaan kaupunki henkilöstökeskus Osaamisen kehittämisen malli Vantaalla Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET Tomi Grönfors THE GROENFORS METHOD 27/04/15 Brandfors Markkinointiosasto palveluna CHECK-LIST Hyvissä ajoin ennen aloittamista Ennen tapaamista Ensimmäisen

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus uutta osaamista kaupan kentälle MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kirsti Jokiranta Työnjohtokoulutuskokeilun verkostopäivä 25.5.2009 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Miksi

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 JOHTAMISEN ERKOISAMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kuntoutus Kartanonväessä Hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus Huonokuntoisellakin avuttomalla vanhuksella

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari) Hämeen ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011. Taloushallinnon ammattitutkinnon uudistaminen/inkeri Liimatainen

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011. Taloushallinnon ammattitutkinnon uudistaminen/inkeri Liimatainen TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011 OPETUSHALLITUKSEN ASETTAMA TYÖRYHMÄ Heikki Ripatti, toimitusjohtaja, HS-Yrityspalvelu Oy Kaija Oksanen, controller SOK / Talous Päivi

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien.

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien. Mahdollista menestys koulutuksella! Kehitä itseäsi Kehitä yritystäsi Hanki kaupallinen tutkinto Pätevöidy esimiehenä Verkostoidu Menesty Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Kuntaratkaisut Kuntamarkkinat 14. 15.9.2011 Mika Silvennoinen Miia Vahlsten

Kuntaratkaisut Kuntamarkkinat 14. 15.9.2011 Mika Silvennoinen Miia Vahlsten Kuntaratkaisut Kuntamarkkinat 14. 15.9.2011 Mika Silvennoinen Miia Vahlsten WSOYpro Oy on Suomen suurin painettujen ja sähköisten oppimateriaalien sekä työelämäpalveluiden tuottaja. Alan johtavana toimijana

Lisätiedot

VIESTINVÄLITYS JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

VIESTINVÄLITYS JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO VIESTINVÄLITYS JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä 27.11.2008 Tompuri Leena/Erkkilä Pirjo Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä 271108 www.oph.fi Osaamisen

Lisätiedot

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Luokka Ydinprosessit Prosessin tarkoitus Valmistavan koulutuksen järjestäminen tutkinnon suorittajan ja työelämän tarpeisiin Prosessin

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto

OTA TALTEEN! Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot MUOVISTA AMMATTI. - Ammatista tutkinto Muoviteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! MUOVISTA AMMATTI - Ammatista tutkinto Suorita perus-, ammattitai erikoisammattitutkinto Muovien kiehtovaan maailmaan pääsee montaa reittiä. Ilman

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

360-arvioinnit ammattitaidon kehittämisessä

360-arvioinnit ammattitaidon kehittämisessä Palaute kaikista näkökulmista. 360-arvioinnit ammattitaidon kehittämisessä 360 arvioinnissa kerätään palautetta henkilöiden, lähinnä esimiesten, toimintatapojen kehittämistä varten. Asteluku 360 kuvaa

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

Esiintymisvalmennus. Hissipuhe kuntoon!

Esiintymisvalmennus. Hissipuhe kuntoon! Esiintymisvalmennus Hissipuhe kuntoon! Koko valmennus toteutettiin learning by doing -metodilla. Teoria täydensi omaksumista, mutta harjoitukset ja palaute olivat pääasia. Kolmen tunnin jälkeen oli nähtävissä

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin koulutukset 2017

Työhyvinvoinnin koulutukset 2017 Työhyvinvoinnin koulutukset 2017 Osallistu Elon työhyvinvointiaiheisiin koulutuksiin. Voit osallistua yksittäisille kursseille tai suorittaa työhyvinvoinnin superosaajan opintokokonaisuuden. Kaikki koulutukset

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot