HALUATKO KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALUATKO KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ?"

Transkriptio

1 ESIMIESTYÖ HALUATKO KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ? Anna meidän auttaa. Työnjohto- ja esimiestyökoulutukset OMISTAUTUNUT SINULLE

2 HYVÄKSI ESIMIEHEKSI KEHITYTÄÄN Työn tuloksellisuus, oikeiden asioiden tekeminen ja työpaikan ilmapiiri ovat tulosta hyvin tehdystä esimiestyöstä alasta riippumatta. Esimiehenä kehittymisen suurin askel on olla liikkeessä. Tuulettaa ajatuksia, oppia uutta, inspiroitua ideoista ja keksiä uusia toimintatapoja. Tähän auttaa parhaiten koulutus. Se tuo potkua joskus arkiseenkin esimiestyöhön. ammattitaidollaan. Koulutus auttaa esimiestä kehittämään ammattitaitoaan, itsetuntemustaan ja itsevarmuuttaan. Rastorin työelämälähtöinen tapa kouluttaa auttaa esimiestä näkymään terveellä ylpeydellä omassa työyksikössään. Samalla hän saa kyvyn nähdä mitä ympärillä tapahtuu ja vielä pidemmällekin tulevaisuuteen. Työyhteisössä esimies on avainasemassa ja vastuussa siitä, että toiminnalle asetut tavoitteet toteutuvat. Esimiestyössä painopiste on siirtynyt yksittäisen työsuorituksen valvonnasta kokonaisuuksien hallintaan. Ammattitaitoinen koulutus avartaa ja tuo uusia näkökulmia. Se myös antaa käytännönläheisiä työkaluja esimiestyöhön. Hyvä esimies johtaa joukkoja omalla esimerkillään, omalla asiantuntevalla Rastorilla koulutetaan käytännönläheisiä esimiehiä. Koulutuksissamme kehität itseäsi ja yritystäsi. Ravistelemme vanhoja käsityksiä, annamme uusia ajatuksia ja autamme sinua löytämään omat vahvuutesi. Tarvitsetpa esimiestyössäsi sitten prosessiosaamista, lähiesimiesvalmennusta tai vaikkapa erikoisammattitutkintoa, anna meidän auttaa. Tämän me osaamme. 2

3 SISÄLTÖ Lue lisää ja tutustu koulutusportaisiimme! Pitkäkestoiset koulutusohjelmat ja tutkinnot päivää Tekniikan erikoisammattitutkinto Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto Vartijan ammattitutkinto Hissiasentajan ammattitutkinto Varastoalan ammattitutkinto Varastoalan erikoisammattitutkinto Työteknikon koulutusohjelma Koulutusohjelmat 6 10 päivää Tiimivastaavan valmennusohjelma Turvallisuustekniikan valmennusohjelma Tuottavuuden ja laadunhallinnan valmennusohjelma Lähiesimiesvalmennus Logistiikan valmennusohjelma Oston valmennusohjelma Nokkamies-valmennusohjelma LVV-kuntotutkijan koulutusohjelma Kiinteistötekniikan koulutusohjelma Valmennusohjelmat 3 4 päivää KEPNER-TREGOE valmennusohjelmat ATS-ongelmanratkaisu RESOLVE Tilastollinen prosessinvalvonta (SPC) Avoimet koulutuspäivät 1 2 päivää Prosessien suunnittelu ja toteuttaminen Prosessien ohjaus ja kehittäminen Projektinhallinta Turvallisuusalan sopimusjuridiikka Kustannusten hallinta Taloussuunnittelu Logistiikka kilpailutekijänä Laadunhallinta ja työympäristön kehittäminen Hankinta liiketoimintona Muutososaamista projektinhallintaan LEAN/5S Sales for non-salespeople 3

4 Avoimet koulutuspäivät Prosessien suunnittelu ja toteuttaminen Prosessien ohjaus ja kehittäminen Projektinhallinta Turvallisuusalan sopimusjuridiikka Kustannusten hallinta Taloussuunnittelu Logistiikka kilpailutekijänä Hankinta liiketoimintona Laadunhallinta ja työympäristön kehittäminen Muutososaamista projektinhallintaan LEAN/5S Sales for non-salespeople 4

5 Avoimet koulutuspäivät ovat tehokkaita täsmä iskuja ajan kohtaiseen aiheeseen. Koulutuspäivät sisältävät aiheesta riippuen mm. luento-osuuksia, case-harjoituksia ja ryhmätöitä. Asiakkaidemme mielestä koulutuspäiviemme parasta antia ovat osallistavat menetelmät sekä vuorovaikutus asiantuntijoiden ja eri toimialoilla työskentelevien kollegoiden kesken. Avoimista koulutuspäivistämme on mahdollista myös rakentaa yksilöllinen kehittymispolku omiin tai henkilöstösi tarpeisiin. Prosessien suunnittelu ja toteuttaminen Koulutuspäivän tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää prosessinjohtamisen periaatteet ja menetelmät sekä kehittää toiminnansuunnittelua, ohjausta ja valvontaa. Päivän aikana syvennytään myös prosessin resurssien mitoittamiseen pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on myös, että osallistuja ymmärtää elinkaariarvioinnin periaatteet ja menetelmät. Päivän keskeisiä aiheita ovat mm. Prosessien johtaminen; suunnittelu, mitoittaminen ja toiminnan ohjaus. Elinkaariajattelu ja -arviointi. Prosessien ohjaus ja kehittäminen Päivän tavoitteena on tiedostaa oman vastuualueen prosessien vaikutukset organisaation kilpailukyvylle. Koulutuspäivän aikana käsitellään mm. toimintojen tehokkuuden ja tuloksellisuuden arviointia, mittaamista, seurantaa sekä kehittämistä. Lisäksi päivä antaa valmiudet prosessien kriittiseen tarkasteluun. Projektinhallinta Koulutuspäivän aikana tutustutaan projektinhallinnan prosessiin sekä sisäisten kehitysprojektien haasteisiin. Jälkimmäisissä menestyminen edellyttää tutuista tilaus-toimitus -projektikäytännöistä poikkeavaa teknistä projektinhallintaa sekä muutoksenhallinnan systemaattista soveltamista. Turvallisuusalan sopimusjuridiikka Koulutuspäivän aikana perehdytään sopimusoikeuden peruskysymyksiin sopimuksen synnystä sen tulkitsemiseen ja muuttamiseen tai päättämiseen. Lisäksi päivän aikana syvennytään sopimuksien ehtoihin ja liitteisiin sekä salassapitosopimuksien kiemuroihin. Päivän aikana käydään läpi runsaasti käytännön esimerkkejä ja tehdään harjoituksia. 1 2 päivää 5

6 Kustannusten hallinta Koulutuspäivän tavoitteena on ymmärtää organisaation päivittäisissä toiminnoissa syntyvät kustannustekijät sekä syventää osallistujan osaamista kustannuslaskennan hallinnassa ja tuloksen muodostumisessa. Lisäksi päivän aikana perehdytään oman toiminnan merkitykseen tuloksessa, kustannustietoisuuteen (ostot, toimintojen järjestäminen jne.), mittareihin sekä raportointiin ja raporttien analysointiin. Talous - tulevan toiminnan suunnittelu Koulutuspäivän tavoitteena on, että osallistuja osaa suunnitella oman vastuualueensa toimintaa ottamalla huomioon kustannusten syntymiseen liittyvät tekijät. Lisäksi hän osaa seurata omaa toimintaansa, sen tehokkuutta ja tuottavuutta sekä selvittää eri vaihtoehtojen keskinäisen paremmuuden. Logistiikka kilpailutekijänä Koulutuspäivä antaa valmiudet logistiikan kokonaisuuden hahmottamiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen. Saat valmiuksia kehittää yrityksen kilpailukykyä, toiminnan laatua ja toimitusvarmuutta. Lisäksi päivä sisältää ajankohtaista tietoa logistiikan ympäristöasioiden hallinnasta. 6

7 Hankinta liiketoimintona Koulutuspäivä antaa valmiuksia alati muuttuvan ja strategisesti merkittävän tehtäväalueen menestyksekkääseen hoitamiseen. Lisäksi päivän aikana syvennät osaamistasi yrityksen ostotoiminnan tehokkuuden ja oston kokonaisuuden hallinnassa. Päivän keskeisiä teemoja ovat mm. hankintatoimi osana tilaus- ja toimitusketjua sekä arvon luojana hankintatoimen tavoitteet ja vastuut hankintojen organisointi suorat ja epäsuorat hankinnat hankintatoimen kehittäminen Laadunhallinta ja työympäristön kehittäminen Koulutuspäivän tavoitteena on ymmärtää laatuajattelu osana jokapäiväistä toimintaa. Opit prosessien hallintaa, laadun arviointia ja kehittämiseen liittyviä työkaluja sekä mittareita. Päivän aikana syvennät osaamistasi tunnistaa työympäristöön liittyviä, työturvallisuutta uhkaavia tekijöitä ja tilanteiden ennaltaehkäisyä työympäristössä. Lisäksi perehdyt myös organisaation ympäristömyönteisen toiminnan rooliin organisaation kilpailutekijänä. Päivän keskeisiä teemoja ovat mm. laadunvarmistuksen periaatteet sekä työturvallisuus ja elinkaariajattelu. Muutososaamista projektinhallintaan (1+1 pv) Valmennuksessa perehdytään projektinhallinnan prosessiin sekä erityisesti sisäisten kehitysprojektien keskeisiin menestystekijöihin. Valmennuksessa keskitytään sekä tekniseen projektinhallintaan että kehitysprojektien muutoksenhallinnan haasteeseen - miten organisaatio saadaan hyväksymään ja omaksumaan muutos siten, että uusien toimintamallien hyödyt saavutettaisiin mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman pienin kustannuksin. Valmennuksessa opiskeltavia työkaluja ja menetelmiä sovelletaan alusta lähtien aktiivisesti omiin todellisiin kehitysprojekteihin. Valmennus on tarkoitettu erityisesti projektipäällikkötyyppisissä tehtävissä toimiville henkilöille. LEAN/5S (1-2 päivää) Yksipäiväisessä koulutuksessa perehdytään LEAN-filosofian keskeisiin ajatuksiin ja käsitteisiin. Päivän aikana perehdytään lisäksi 5Smenetelmään ja sen soveltamiseen. Kaksipäiväisessä toteutuksessa 5S-menetelmää opetellaan soveltamaan omaan työympäristöön. Sales for non-salespeople Koulutuspäivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta erilaisista myyntimahdollisuuksista sekä kasvattaa osallistujien itseluottamusta myyntimahdollisuustilanteissa. Lisäksi päivä antaa valmiudet hyödyntää myyntimahdollisuuksia niiden ilmaantuessa. Koulutuspäivä sopii erityisesti asiantuntijoille ja asiakasrajapinnassa toimiville henkilöille, joiden päätehtävä ei ole myynti. 1 2 päivää 7

8 Valmennusohjelmat KEPNER-TREGOE valmennusohjelmat ATS-ongelmanratkaisu RESOLVE Tilastollinen prosessinvalvonta (SPC) 8

9 Valmennukset ovat tiiviitä ja lyhytkestoisia kokonaisuuksia, jotka kehittävät erilaisia taitoja ja tarjoavat käytännönläheisiä ratkaisuja työelämän erilaisiin haasteisiin. Valmennusohjelmien avulla löydät uusia tapoja ratkoa ongelmatilanteita työpaikkasi arjessa ja opit tekemään fiksuja päätöksiä. KEPNER-TREGOE valmennusohjelmat (3-4 päivää) Vaikeiden ongelmien ratkomisessa ja tärkeiden päätösten tekemisessä ei voi aina luottaa parhaaseen arvaukseen ja sormien ristimiseen. Toisinaan hyvätkin suunnitelmat rapautuvat kun toteutusvaiheessa ilmenee odottamattomia ongelmia. Erilaisen taustan omaavien henkilöiden voi olla myös vaikeaa yhdistää osaamistaan kokonaisuutta parhaiten hyödyttävällä tavalla. Kepner-Tregoe (KT) on tutkinut jo viiden vuosikymmenen ajan erilaisten pulmatilanteiden ratkomista sekä valmennuksen kautta tapahtuvaa oppimista. Tämän pohjalta KT on kehittänyt systemaattisia ongelmanratkaisumenetelmiä, jotka sekä nopeuttavat optimaalisen ratkaisun löytämistä että vähentävät kalliita virheliikkeitä. KT-menetelmät edesauttavat myös yksilöllisen osaamisen hyödyntämistä, konsensuksen ja sitoutumisen aikaansaamista sekä ristiriitojen ratkomista 3 4 päivää KT-valmennusohjelmat koostuvat metodiopetuksesta, esimerkeistä, harjoituksista, yhteiskeskusteluista sekä opitun soveltamisesta osallistujien omiin työaiheisiin. Viimeksi mainittu on valmennusten keskeisiä elementtejä, ja se tarkoittaa todellisten pulmatilanteiden (esim. poikkeamat) ratkomista valmennuksen yhteydessä. 9

10 10

11 ATS-ongelmanratkaisu ATS-valmennusohjelmassa Kepner-Tregoen ongelmanratkaisun ja päätöksenteon menetelmät sekä itse valmennus on räätälöity vastaamaan teknisissä tuotantoympäristöissä koettuihin ongelmanratkaisun haasteisiin. ATS-valmennusohjelman yleisiä tavoitteita ovat mm.; Ongelmien aiheuttamien kustannusten (aika, materiaalit, varaosat) sekä toistuvien ongelmien määrän väheneminen keskipitkällä aikavälillä Kriittisten muutoshankkeiden aiheuttaminen tulipalonsammutuskustannusten väheneminen Yhteisen ongelmanratkaisukielen luominen eri vastuualueiden välille ATS-valmennuksessa osallistujat oppivat; erottamaan normaalivaihtelun aiheuttamat ongelmat erityissyypoikkeamista tunnistamaan ja ymmärtämään mukautuvien toimenpiteiden merkityksen ja niihin liittyvät riskit välttämään omien lempisyiden johdosta tapahtuvia turhia muutostai korjaustoimenpiteitä käyttämään järjestelmällistä lähestymistapaa poikkeamien analysointiin ja juuri syyn etsimiseen RESOLVE Resolve-valmennusohjelmassa Kepner-Tregoen ongelmanratkaisun ja päätöksenteon menetelmät sekä itse valmennus on räätälöity vastaamaan ICT-ympäristöissä sekä asiakastukiorganisaatioissa koettuihin ongelmanratkaisun haasteisiin. Resolve-valmennusohjelman yleisiä tavoitteita ovat mm. Asiakastyytyväisyyden kasvattaminen Asiakasongelmien ratkaisuajan lyhentäminen Ongelmanratkaisukustannusten vähentäminen (esim. kustannus per tiketti) Eskalaatioprosessin kehittäminen 3 4 päivää Resolve-valmennusohjelma ja sen työkalut ovat yhteydessä myös ITIL:iin ja erityisesti ITIL:in Problem management -prosessiin, jossa KT:n Ongelma-analyysi on esitelty parhaana käytäntönä. Tilastollinen prosessinvalvonta (SPC) SPC-valmennuksessa perehdytään tilastollisen prosessinvalvonnan keskeisiin käsitteisiin ja työkaluihin. Valmennuksessa perehdytään mm.; Prosesseihin ja niiden kehittämiseen (jatkuva parantaminen) Normaalivaihtelun käsitteeseen ja sen yhteyteen laadun tekemisessä SPC:n sovelluskohteisiin Mittaukseen ja mittausprosessiin Valvontakortteihin ja niiden soveltamiseen 11

12 Koulutusohjelmat Tiimivastaavan valmennusohjelma Turvallisuustekniikan valmennusohjelma Tuottavuuden ja laadunhallinnan valmennusohjelma Lähiesimiesvalmennus Logistiikan valmennusohjelma Oston valmennusohjelma Nokkamies-valmennusohjelma LVV-kuntotutkijan koulutusohjelma Kiinteistötekniikan koulutusohjelma 12

13 Koulutusohjelmat kehittävät ammattitaitoasi ja antavat arkeen sopivia ratkaisuja. Ne on suunniteltu esimies- ja asiantuntija-asemassa oleville ammattilaisille. Kehitä osaamistasi LVV-kuntotutkijana, tiimivastaavana tai nokkamiehenä. Valmennamme ammattilaisia myös laadunhallinnan, logistiikan, ostojen, turvallisuus- ja kiinteistötekniikan parissa. Koulutusohjelmamme tekevät sinusta todellisen alasi asiantuntijan. Tiimivastaavan valmennusohjelma Toimitko tiiminvetäjänä tai vastaavana, kenties ilman esimiesasemaa? Silloin tiedät, että tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää monenlaisia tietoja ja taitoja. Toimit linkkinä esimiesten ja tiimiläisten välillä, ja työssäsi vaaditaan yhteistyötaitoja asiantuntijaosaamisen lisäksi. Osallistut edelleen tiimissä tehtävään työhön, ja tehtävässäsi vaaditaan erityisesti kykyä: motivoida tiimin jäseniä viestiä sekä tiimiläisten että esimiesten suuntaan sopia erilaisista käytännön asioista eri tahojen kanssa jakaa työtehtäviä ja huolehtia niiden toteuttamisesta kehittää toimintaa jatkuvasti pienin askelin 6 10 päivää Turvallisuustekniikan valmennusohjelma Valmennus antaa sinulle turvasuojaajana ja turvallisuusasiantuntijana valmiudet suunnitella ja toteuttaa tekniseen turvallisuusvalvontaan käytettäviä turvallisuusjärjestelmiä. Saat uusinta tietoa turvallisuusvalvontaa säätelevästä lainsäädännöstä ja normistosta sekä valmiuksia parantaa yrityksesi kokonaisturvallisuutta, kilpailukykyä sekä toiminnan laatua ja toimitusvarmuutta. Turvallisuustekniikan valmennusohjelman tavoitteena on oppia ymmärtämään miten yrityksen kokonaisturvallisuutta ja turvallisuus toiminnan laatua voidaan kehittää turvallisuustekniikan keinoin vastaamaan toimintaympäristön riskeihin ja haasteisiin. Tuottavuuden ja laadunhallinnan valmennusohjelma Laatuasiat ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. Asiakkaat vaativat hyvää laatua, ja tieto huonoista kokemuksista leviää kulovalkean tavoin. Myös ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiat puhuttavat, niin yrityksiä kuin asiakkaitakin. Laadulla on monta ulottuvuutta. Kehitä omaa ja yrityksesi laatuajattelua kokonaisvaltaisesti osallistumalla laatuvastaavan valmennusohjelmaan. 13

14 Lähiesimiesvalmennus Lähiesimiesvalmennuksen tavoitteena on antaa työkaluja arjen työhön sekä valmiuksia alati muuttuvan ja strategisesti merkittävän tehtäväalueen menestyksekkääseen hoitamiseen. Valmennuksessa käytetään Human Synergisticsin Minäkuva ja Sinäkuva -360 arviota. Myös Työhyvinvointikortin suorittaminen kuuluu valmennuksen sisältöön. Logistiikan valmennusohjelma Logistiikkaan liittyy sekä mahdollisuuksia että haasteita. Miten yritys voi kehittää materiaali- ja tietovirtojensa hallintaa mahdollisimman tehokkaiksi ja taloudellisiksi läpi koko ketjun aina asiakkaalle saakka? Miten logistiikkatoimintojen laatua ja luotettavuutta voidaan parantaa? Miten logistiikan ympäristövaikutukset pitäisi huomioida? Oston valmennusohjelma Valmennuksen tavoitteena on ostajan ammattitaidon kehittäminen ja ostossa tarvittavan erityisosaamisen syventäminen. Kun oston rooli yrityksen logistisessa ketjussa kasvaa, niin oman toiminnan merkityksen ymmärtäminen koko yrityksen toiminnassa ja kannattavuuden kehittämisessä kasvaa. Valmennusohjelma parantaa valmiuksia koko ajan muuttuvan, strategisesti merkittävän tehtäväalueen menestyksekkääseen hoitamiseen. Valmennusohjelma antaa uusia eväitä myös 14

15 kokeneille ostajille kehittää ja kehittyä ostajan työssä. Valmennusohjelman painopisteinä ovat ostotoiminnan kokonaiskuvan hahmottaminen, ostotoimintaan vaikuttavat prosessit ja strategiat sekä toiminnan mittaaminen, tunnusluvut ja raportointi. Nokkamies-valmennusohjelma Toimitko rakennusalalla nokkamiehenä? Silloin tiedät, että tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää monenlaisia tietoja ja taitoja. Teknisen osaamisen lisäksi tehtävässä onnistuminen vaatii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, sillä rooliisi kuuluu toimiminen linkkinä työnjohdon ja työntekijöiden välillä. Työskentelet mahdollisesti edelleen yhtenä tiimin jäsenenä uudessa roolissasi, mikä aiheuttaa omat haasteensa tehtävässä onnistumiselle. LVV-kuntotutkijan koulutusohjelma LVV-kuntotutkija -koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujalle valmiuksia: määrittää putkiston nykyistä kuntoa ja arvioida uusinnan ajankohtaa hallita kuntotutkimusmenetelmiä (mm. TV-kuvaus, uä-mittaus, endoskopia, radiograafiset menetelmät) hallita vaihtoehtoisia saneerausmenetelmiä (mm. pinnoitus, sujutus, sukitus) ymmärtää putkistojen materiaali- ja korroosiotekniikkaa syventää osaamista talotekniikan järjestelmistä ja asennustekniikan historiasta ymmärtää taloudelliset, toiminnalliset ja terveydelliset riskit sekä syventää tietoa hanke- ja toteutussuunnittelulle laatia selkeä kuntotutkimusraportti ja pystyä esittämään tutkimuksen tulokset ymmärrettävästi tilaajalle, taloyhtiöiden hallitukselle jne. osallistua LVV-kuntotutkijan pätevyys näyttöön (pätevyysvaatimukset ja hakeutuminen tarkemmin esitelty ja päivää Kiinteistötekniikan koulutusohjelma Kiinteistötekniikan koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujalle valmiuksia: ottaa vastuu tavanomaisten kiinteistöjen sekä teollisuusrakennusten teknisen huollon suunnittelusta, johtamisesta ja toteutuksen valvonnasta johtaa ja kehittää vastuualueensa toimintaa itsenäisesti ja tuloksellisesti osallistua FISEn tenttiin ja pätevöityä energiatodistuksen antajaksi (pätevyysvaatimukset tarkemmin Ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen energiatodistuksesta 765/2007, 5 ja hakeutuminen tarkemmin esitelty ja 15

16 Pitkäkestoiset koulutusohjelmat ja tutkinnot Tekniikan erikoisammattitutkinto Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto Vartijan ammattitutkinto Hissiasentajan ammattitutkinto Varastoalan ammattitutkinto Varastoalan erikoisammattitutkinto Työteknikon koulutusohjelma 16

17 Rastorin pitkäkestoiset koulutukset ovat käytännönläheisiä ja ne räätälöidään aina asiakkaan tarpeista lähtien. Osaamiskartoituksen perusteella suunnittelemme koulutuksen, joka vastaa sekä yksilön että organisaation tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Tämän perusteella jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelu- ja tutkinnon suorittamisen suunnitelma, jossa on huomioitu aikaisempi osaaminen, oppimisvalmiudet sekä tämänhetkinen työ- ja elämäntilanne. Pitkä kestoiset koulutukset valmistavat suorittamaan näyttö tutkintojärjestelmään kuuluvan virallisen tutkinnon päivää Tekniikan erikoisammattitutkinto Tekniikan erikoisammattitutkinto on käytännönläheinen ja hyvin konkreettinen tutkintoon johtava esimieskoulutus. Tavoitteena on kehittää esimiestyöhön liittyviä valmiuksia. Koulutuksessa valmentaudutaan esimiestyön ja johtamisen eri osa-alueilla: strateginen johtaminen, omajohtajuus, projektinhallinta, talousjohtaminen, kustannusten hallinta, laadunhallinta, asiakasprosessit ja henkilöstöjohtaminen. Koulutuksen aikana tehdään kehittämisprojektityö, jossa osaamista ja ymmärrystä syvennetään joko prosessi-, henkilöstö-, asiakaspalvelujohtamisen tai ammatinharjoittajana toimimisen saralla. Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto Oletko jo turvallisuusalalla ja haluat kehittää omaa ammatillista osaamista? Koulutuksen aikana huomioidaan muun muassa yrityksen turvallisuustoiminta, siihen liittyvät säännökset ja riskienhallinta sekä oman että turvallisuutta tuottavan toisen sopimusosapuolen kannalta. Koulutuksessa huomioidaan myös viranomaistoiminnot, oikeus järjestelmä ja sen rakenteet sekä perusoikeudet turvallisuusalan näkökulmasta tarkasteltuna. Koulutus pitää sisällään vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen edellytyksenä olevat koulutusvaatimukset. Vartijan ammattitutkinto Työskenteletkö vartiointialalla tai onko turvallisuusala sinun tulevaisuutesi? Syvennä ja kehitä turvallisuusalan osaamistasi suorittamalla Vartijan ammattitutkinto. Koulutuksen aikana käsitellään muun muassa alaa koskevaa lainsäädäntöä sekä työturvallisuuteen liittyviä asioita. Oleellisesti esille nousevat myös palo- ja pelastustoiminta sekä alan toiminnassa käytettävä tekniikka. Saat erityisesti työkaluja sekä asiakaspalveluun että arjen työssä toimimiseen. Hissiasentajan ammattitutkinto Hissiasentajan ammattitutkinto mahdollistaa työnjohtopätevyyksien saamisen. Hissiasentajan ammattitutkinnon suorittaminen yhdistettynä 17

18 riittävään työkokemukseen ja sähköalan pohjakoulutukseen on vankka pohja työnjohdollisissa tehtävissä toimimiseen. Varastoalan ammattitutkinto Tavoite opiskelijalle: Antaa kokonaiskuva logistiikan ja varastoinnin toiminnoista! Tavoite yrityksille: Mahdollistaa henkilöstön kehittymisen logistiikan ja varastotehtävien laaja-alaisiksi osaajiksi! Koulutusohjelma parantaa valmiuksia varastotoimintojen ja varastoinnin yksittäisten osa-alueiden sekä kokonaisuuden hallinnassa ja tilaus- ja toimitusketjun hahmottamisessa. Koulutus lisää ymmärrystä varastoinnin kustannustekijöistä ja eri osa-alueiden vaikutuksista kilpailukyvyn kannalta. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia esimiestyöskentelyyn ja sen kehittämiseen. Varastoalan erikoisammattitutkinto Logistiikan kokonaisvaltainen hallinta on yrityksen toiminnan kannalta entistä keskeisempi kilpailutekijä. Varastoalan erikoisammattitutkinnon suorittanut hallitsee varastoprosessin työvaiheet ja organisoinnin sekä toiminnan johtamisen. Hänellä on laaja käsitys logistiikan kustannusrakenteesta ja varastotyön laatuun vaikuttavista tekijöistä sekä omista ja koko työpaikkansa henkilöstön mahdollisuuksista vaikuttaa positiivisesti yrityksen kannattavuuteen ja asiakastyytyväisyyteen. Työteknikon koulutusohjelma 18 Monipuolinen Työteknikon koulutusohjelma koostuu kolmesta osaalueesta: Esimiesosaamista monipuolisesti ja käytännönläheisesti kehittävästä Tekniikan erikoisammattitutkinnosta, matematiikka- ja fysiikkaosaamista kohottavista yleisaineopinnoista sekä teknistä osaamista parantavista ammattiainelinjoista. Työteknikon koulutusohjelman suoritettuasi omaat hyvät valmiudet toimia laajojen asiakokonaisuuksien ymmärtämistä vaativissa tehtävissä, kuten työnjohtajana, esimiehenä, työryhmän tai tiimin vetäjänä sekä asiantuntijana. Työteknikko-opintolinjat ovat Kiinteistötekniikka, Kivi- ja kaivosala, Kone- ja metallitekniikka, Kunnossapitotekniikka, Laatu- ja ympäristötekniikka, Logistiikka, LVI-tekniikka, LVV-kuntotutkija, Maanrakennus, Osto/hankintatoimi, Prosessitekniikka, Rakennustekniikka, Sähkötekniikka ja Turvallisuustekniikka.

19 KYLLÄ, HALUAN KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ! Esimiehenä kehityt parhaiten, kun saat koulutuksesta uusia ajatuksia, testaat niitä omassa työssäsi ja saat siitä työyhteisöltäsi palautetta. Rastor / Helsinki Johnny Lehtinen Rastor / Oulu Leevi Karvonen Rastor / Turku Mika Irenius Rastor / Kuopio Janne Haukipuro Hinta 020-alkuisiin yritysnumeroihin lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Tarkista koulutusten ajankohdat nettisivuiltamme: 19

20 OMISTAUTUNUT SINULLE Rastorilla koulutetaan käytännönläheisiä osaajia. Koulutuksissamme kehität sekä itseäsi että yritystäsi. Ravistelemme vanhoja käsityksiä, annamme uusia ajatuksia ja autamme sinua löytämään omat vahvuutesi. Olemme luotettava kumppani koko monimuotoisen työurasi ajan. Yli 70 vuoden kokemuksella ja omistautuvalla asenteella. ESIMIESTYÖ Eväitä henkilöiden johtamiseen, esimiestyöhön ja työnjohtoon. JOHTAMINEN Valmiudet strategisen johtamisen eri osa-alueisiin, muutosjohtamiseen ja itsensä johtamiseen MYYNTI JA ASIAKKUUDET Lisää myyntiä uusista ja nykyisistä asiakkaista TUOTEKEHITYS JA KASVUYRITTÄJYYS Kasvua innovaatioiden ja uuden ajattelun kautta TYÖHYVINVOINTI Kun henkilöstö voi hyvin, organisaation kilpailukyky kasvaa HELSINKI, Sturenkatu 21, Helsinki KUOPIO, Microkatu 1, Kuopio OULU, Vihikari 10, Kempele TURKU, Eerikinkatu 17 C, Turku

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Palvelutorin osaajaksi! RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Palvelutorin osaajaksi! RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Palvelutorin osaaksi! RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO - RUME23 Kenelle Esimiehille, tuoteryhmävastaaville, palvelutorivastaaville tai myyjille, joilla on vahva

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

tuntee tiimin ja ryhmän syntyprosessin ymmärtää oman roolin merkityksen tiimi- ja ryhmätyössä

tuntee tiimin ja ryhmän syntyprosessin ymmärtää oman roolin merkityksen tiimi- ja ryhmätyössä 1 Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto PAKOLLISET TUTKINNON OSAT MONIAMMATILLINEN TYÖ Näytön antaja: Näytön arvioija: Paikka ja aika: TIIMI- JA RYHMÄTYÖTAIDOT kykenee työskentelemään tiimissä

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Hoitotyön huippujohtaminen - mitä se on ja miten se mahdollistetaan? Pirjo Haukkapää-Haara, johtava konsultti Satu Pulkkinen, erityisasiantuntija

Hoitotyön huippujohtaminen - mitä se on ja miten se mahdollistetaan? Pirjo Haukkapää-Haara, johtava konsultti Satu Pulkkinen, erityisasiantuntija Hoitotyön huippujohtaminen - mitä se on ja miten se mahdollistetaan? Pirjo Haukkapää-Haara, johtava konsultti Satu Pulkkinen, erityisasiantuntija 14.9.2016 Page 1 Miksi ollaan asian äärellä? Sote-uudistuksen

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien.

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien. Mahdollista menestys koulutuksella! Kehitä itseäsi Kehitä yritystäsi Hanki kaupallinen tutkinto Pätevöidy esimiehenä Verkostoidu Menesty Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Työelämäosaamisen osatekijät

Työelämäosaamisen osatekijät Työelämäosaamisen osatekijät osaamistarpeiden ja kompetenssin kartoittaminen (case ympäristöosaaminen) Mitä on osaaminen? Mitä on työelämäosaaminen? Suoritusprosessien kautta tarkasteltuna Kehittymisprosessien

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Taustaa Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002 Laatutyön toteuttaminen koulutus Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake

Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake Toiminto / yksikkö / osasto: Toimen nimi: VIITETAHTÄVÄ 2 Laadittu: 15.3.2016 1 1. Tehtävän tarkoitus ja sisältö 1.1 Tehtävän tarkoitus ja tavoitteet Tehtävän tarkoituksena

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

Henkilöstön työkyky ja yrityksen menestyminen Tulosten pohdintaa

Henkilöstön työkyky ja yrityksen menestyminen Tulosten pohdintaa Henkilöstön työkyky ja yrityksen menestyminen Tulosten pohdintaa Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi tapaaminen 13.2.2009 / Sinikka Vanhala Yksinkertaistettu HRM-tuloksellisuus -malli ( Black Box malli)

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus MIKSI JA KENELLE FINANSSIALAN MERKONOMI ON TARKOITETTU? Kenelle? Eri alueosuuskauppojen asiakaspalvelupisteissä pankki- ja asiakasomistajatyötä

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Seija Friman Kieku-info 5.11.2012 Tilaisuus, Esittäjä Muutosjohtamisen kokonaisuus mistä muutosjohtamisessa on kyse? Muutosjohtamisen suunnittelu ja organisointi Miten

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke 2011-2014 Kaiku-hankkeiden teemapäivä / Hotelli Seurahuone Marianne Turja 4/6/2014 KEHITTÄMISHANKKEEN PÄÄKOHDAT Tavoitteena kokonaisvaltainen hyvinvointijohtaminen,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

KAUPAN ALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

KAUPAN ALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN 1 KAUPAN ALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN 1 Koulutuksen kokonaistavoitteet lla koulutuskokeilun tavoitteena on kouluttaa vähittäiskaupan tuoteryhmävastaavia/lähiesimiehiä/tiiminvetäjiä.

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 38/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:34 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:34 ISBN 978-952-13-6122-7 (pdf) ISSN-L 1798-887X

Lisätiedot

TURVALLISUUSOIKEUDEN TÄYDENNYSKOULUTUS (30 OP)

TURVALLISUUSOIKEUDEN TÄYDENNYSKOULUTUS (30 OP) OPETUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSOIKEUDEN TÄYDENNYSKOULUTUS (30 OP) 2016-2017 2016 Hämeenlinna Turvallisuusoikeuden täydennyskoulutus 2016-2017 SISÄLLYS SISÄLLYS... 3 JOHDANTO... 4 ORGANISAATIOTURVALLISUUDEN

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Tietoa, taitoa ja rohkeutta vuoron johtamiseen

Tietoa, taitoa ja rohkeutta vuoron johtamiseen Tietoa, taitoa ja rohkeutta vuoron johtamiseen Vuoropäällikkövalmennus Jollas Instituutti Niko Vastamäki Mistä on hyvä vuoropäällikkö tehty? Jotta vuoropäälliköt pystyvät varmistamaan omalta osaltaan toimipaikkansa

Lisätiedot