Myynti on tahto- ja taitolaji

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myynti on tahto- ja taitolaji"

Transkriptio

1 myynti ja asiakkuudet Myynti on tahto- ja taitolaji Valmennuksella parempia tuloksia Myynnin ja asiakkuuksien kehitysohjelmat Omistautunut sinulle

2 VAIKUTTAVAA myynnin kehittämistä sinun ja yrityksesi tarpeisiin astorilla päivität myyntiosaamisesi R uudelle tasolle. Autamme mielellämme suunnittelemaan juuri sinun ja yrityksesi tarpeitten mukaisen kehittämis polun. Laaja koulutusvalikoimamme ulottuu aina yksittäisistä koulutuspäivistä tutkintoon johtaviin koulutuksiin. Opiskelet kätevästi työn ohessa ja kehität samalla yrityksesi toimintaa asiakkaiden kanssa tuloksellisemmaksi. Käytännönläheiset ja joustavat koulutuksemme suunnitellaan vastaamaan organisaatioiden yksilöllisiä tarpeita. Kaiken perustana on henkilökohtaistaminen, jolla varmistetaan juuri oikeanlainen koulutus koulutettavan taustat, työ kokemus ja jo hankittu osaaminen huomioon ottaen. Toimimme koko maassa ja pystymme toteuttamaan yrityksesi kehittämistarpeet paikallisesti ja kustannustehokkaasti. Teemme tiivistä yhteistyötä kansainvälisen TACK Internationalin kanssa, joka toimii myynnin ja myynnin johtamisen kehittäjänä lähes 50 maassa. Pystymme tarjoamaan yhdenmukaisen koulutuskokonaisuuden myös ulkomailla sijaitseville toiminnoillenne koordinoimalla toteutuksen yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. 1 3 päivää päivää Yksilölliselle kehittämispolulle Rastorin monipuolisista koulutusvaihtoehdoista voit rakentaa yksilöllisen kehittämispolun, joka vastaa omia ja yrityksesi tavoitteita. Valmennukset Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Käytännönläheiset ja pitkäkestoiset koulutukset valmistavat näyttötutkinnon suorittamiseen. Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu tapa oman osaamisen sertifiointiin joustavasti ja räätälöidysti, omien työtehtävien yhteydessä. Monimuoto-opetuksena toteutettava valmistava koulutus vahvistaa tutkinnossa tarvittavia tietoja ja taitoja, mutta tutkinnon tai sen osan voi suorittaa myös siihen osallistumatta. Rastorilla voit suorittaa kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon ja myynnin ammattitutkinnon. Olemme myös erikoistuneet eri toimialoille kohdistettuihin tutkintoihin. Tiiviit ja lyhytkestoiset (1 3 päivää) valmennukset per aihe-alue kehittävät erilaisia taitoja ja tarjoavat käytännönläheisiä ratkaisuja työelämän erilaisiin haasteisiin. Valmennukset rakennetaan aina yrityksen tarpeiden näkökulmasta, lähtökohtana koko myyntiorganisaation laaja kehittäminen aina toiminnan suunnittelusta sen mittaamiseen. Tyypillisiä aiheita ovat muun muassa oman myyntiprosessin kehittäminen, ratkaisumyynti, myyntiorganisaation johtaminen ja asiakashallinta. 1 päivä Tehokoulutukset Yhden päivän mittaiset tehokoulutuksemme ovat täsmäiskuja sinulle ajankohtaiseen aiheeseen: voit kehittää muun muassa neuvottelu taitojasi, oman työn johtamista, työssä jaksamista jne. Koulutuspäivät sisältävät aiheesta riippuen luento-osuuksia, case-harjoituksia ja ryhmätöitä.

3 verkostomme avulla onnistut Kotimainen ja kansainvälinen osaamisverkostomme takaa, että käytössäsi on aina uusin tieto ja parhaat asiantuntijat. Tarjoamme koulutusta yli 70 vuoden kokemuksella ja omistautuvalla asenteella. Laaja osaamisverkosto Hyvät ihmiset muodostavat myös Rastorin liiketoiminnan ytimen. Yrityksen osaamisverkostoon kuuluu: 70 omaa ammattilaista 250 kotimaista asiantuntijaa Yli 10 yhteistyöoppilaitosta Lukuisia ulkomaisia yhteistyökumppaneita Vahvaa pohjoismaista yhteistyötä Rastorin myynnin ja myynnin johtamisen valmennukset perustuvat Rastorin kansainvälisen yhteistyökumppanin TACK Internationalin valmennuskonsepteihin. TACK International on myynnin ja myynnin johtamisen asiantuntija, joka toimii lähes 50 maassa ja toteuttaa valmennuksia useille eri kieli- ja kulttuurialueille sovitettuna. Näkemystä kansainvälisestä liiketoiminnasta TACK Internationalin valmentajilla on vahva näkemys kansainvälisestä liiketoiminnasta. Kansainvälisten yritysten henkilöstölle voidaan tarjota sama koulutus kaikissa niissä maissa, joissa yritys toimii. Siten kokonaisuuden punainen lanka pysyy samana, mutta toteutus voidaan lokalisoida paikallisia tarpeita vastaavaksi. Tutkintoja ja täydennyskoulutusta tarjoava erikoisoppilaitos Rastor on Opetushallituksen valvoma erikoisoppilaitos, joka voi antaa ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavaa koulutusta ja ammatillista täydennyskoulutusta sekä ottaa vastaan näyttötutkintoja. Tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa Työskentelemme läheisessä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Omistajinamme toimivat eri suomalaiset yritykset ja olemme läheisesti tekemisissä eri yrittäjäjärjestöjen kanssa. Saamme asiakkailtamme erinomaista palautetta osallistavista menetelmistämme sekä mahdollisuudesta verkostoitua huippuasiantuntijoiden ja eri toimialoilla työskentelevien kollegoiden kesken.

4 Kokonaisvaltainen prosessi on avain menestykseen Hyvin toteutettu kehitysprojekti on aidosti asiakaslähtöistä. Haluamme toimia todellisena kumppanina asiakkaillemme tuntea heidän tarpeensa niin hyvin, että voimme suunnitella, räätälöidä ja aikatauluttaa osaamisen kehittämisen sekä yksilön että yrityksen tuloksia kehittäväksi. Oikeat mittarit oikeassa paikassa Kun prosessin tavoitteet on tarkasti määritelty, voidaan kehittymistä myös mitata tarkemmin. Mittaamisessa on kaksi ulottuvuutta toiminnan kehittyminen ja tulosten kehittyminen. Ensin kehittyy toiminta, sitten kehittyvät tulokset. Todellista asiakaslähtöisyyttä Valmiiden koulutusohjelmien sijaan haluamme tarjota yksilöllisiin koulutustarpeisiin perustuvaa koulutus- ja kehittämiskumppanuutta yrityksille. Koulutettavien henkilöiden tarpeiden ja tavoitteiden tulee olla prosessin keskiössä. Tutustumme yritykseen ja toimialaan ennen toteutusta varmistaaksemme, että yritys ja osallistujat pystyvät kehittämään ohjelman aikana todellisia kilpailuetuja. Perustamme asiakkaan kanssa ohjausryhmän, joka kokoontuu prosessin aikana ja varmistaa kehittämisen oikean suunnan. Pitkäjänteisyydellä parempia tuloksia Osallistujien aktivointi prosessin jälkeen varmistaa uusien toimintatapojen muuttumisen uudeksi kulttuuriksi yritykseen. Esimerkiksi 6 kk:n jälkeen toteutettava seurantapäivä, jossa osallistujat käyvät läpi omaa kehittymistään myynnissä ja asiakashallinnassa, vahvistaa uusiin tapoihin sitoutumista. Henkilökohtainen tai ryhmäkohtainen sparraus varmistaa halutun kehityssuunnan ja syventää uusia taitoja. Tuloskunto vaatii harjoittelua Prosessissa sitoutetaan osallistujat myös harjoittelemaan uusia taitoja, jotta kehittymistä voidaan jossain vaiheessa mitata. Palautetta osallistujat saavat niin Rastorin valmentajilta kuin oman yrityksen myyntijohdoltakin. Omistautuminen ja henkilökohtaistaminen ydinarvoina Rastorilla yrityskohtainen suunnittelu ja opintojen henkilökohtaistaminen ovat kouluttamisen ydinprosesseja. Yhteistyön alussa teemme perusteelliset koulutustarve- ja osaamiskartoitukset: selvitämme yrityksen tarpeet ja koulutettavien aikaisemman osaamisen, asetamme yhdessä selkeät tavoitteet, teemme konkreettisen suunnitelman niiden saavuttamiseksi ja tarjoamme asiantuntevaa ohjausta opintojen edetessä. Yrityskohtaisissa toteutuksissa osallistujien haastattelut toimivat myös osana kartoitusta. Vaikuttavaa kehittämistä Kehittämisen toteutustavat ulottuvat yrityksen sisällä tapahtuvasta sparraamisesta aina käytännönläheiseen valmentamiseen saakka. Tavoitteena on kehittää toimintaa kustannustehokkaasti ja samalla auttaa yritystä muokkaamaan myynti- ja asiakkuuskulttuuriaan haluttuun suuntaan. Yhteiset asiakaskäynnit voivat myös olla osa valmennusprosessia.

5 Kartoitustyökalut Osallistujien/asiakkaiden/ myyntijohdon haastattelut Valmennuskokonaisuutta edeltää osallistujien ja myyntijohdon haastattelut, joiden avulla pystytään tarkentamaan valmennuksen sisältöä ja sitouttamaan osallistujat. Myynnin osaamistasokartoitukset ja kompetenssianalyysit B2B ja B2C myyntiin rakennetut osaamistasokartoitukset ja kompetenssianalyysit, joita voidaan painottaa vastaamaan yrityksen tarpeita. DiSC profiili myynnin ja asiakkuuksien näkökulmiin painottuen Vuorovaikutustyylejä mittavaa testi, jonka tavoitteena lisätä itsetuntemusta sekä antaa valmiuksia eri toimintatyylien tunnistamiseen asiakastyössä. Tehokoulutukset 1 päivä Sales for Nonsales people myyntityö muille kuin myynnin henkilöstölle (1 pv) Valmennus auttaa tunnistamaan ja hyödyntämään erilaisia mahdollisuuksia aikaansaada myyntiä sekä kasvattaa osallistujien itseluottamusta asiakkaan kanssa toimiessa. Lisäksi päivä auttaa ymmärtämään asiakkaan tarpeita ja merkitystä yritykselle sekä parantaa kykyä toimia yhteistyössä asiakkaiden ja myynnin kanssa. Kontaktointi ja myyntityö puhelimessa (1 pv) Valmennuspäivä antaa eväitä asiakkaiden kontaktointiin ja myyntityöhön puhelimessa. Miten herättää kiinnostus lyhyessä ajassa, voittaa kielteiset asenteet ja saada asiakkaalta oikeaa tietoa hänen tarpeistaan ja odotuksistaan? Koulutuksessa käydään läpi niin mentaalisia kuin käytännöllisiä asioita, joiden avulla päästään hyviin tuloksiin puhelinmyyntityössä. Oman työn johtaminen (1 pv) Päivä tarjoaa käytännönläheisen työkalupakin oman työn johtamiseen ja ajankäytön hallintaan. Mistä löytyy myyntityön motivaatio, miten keskittyä oikeisiin asioihin, entä miten suunnitella ja mitata omaa työtä? Vuorovaikutustaidot (1 pv) Päivä tarjoaa työkalut erilaisten asiakkaiden tunnistamiseen. Samalla opit muokkaamaan omaa toimintaasi asiakkaan kanssa. Pystyt luomaan helpommin luottamusta ja saat aikaan enemmän kauppaa ja asiakkuuksia. Valmennusohjelmat Valmennukset 1 3 päivää Myynnin johtaminen (2 pv) Myynnin johtamisen valmennuksessa opitaan viemään oma myyntitiimi yhä parempiin tuloksiin. Koulutus antaa eväitä kannustamiseen ja motivointiin, myynnin tuloksellisuuteen, mittaamiseen ja oman roolin parempaan ymmärtämiseen. Opimme hyödyntämään erilaisia johtamistyylejä, antamaan ja vastaanottamaan palautetta, kehittämään tiimiä ja myynnin mittareita sekä käyttämään valmentavaa otetta myynnin johtamisessa. asiakasyrityksen viralliset ja epäviralliset päätöksentekijät. Tuloksellinen myyntineuvottelu (1 2 pv) Valmennuksessa opitaan tunnistamaan neuvottelu osapuolien vahvuudet ja heikkoudet, perehdytään erilaisiin neuvottelutyyleihin ja taktiikoihin, harjoitellaan erilaisia kaupankäynnin ja tinkimisen strategioita ja opitaan välineitä pattitilanteiden selvittämiseen. Tehopäivät Sales for Nonsales People Kontaktointi ja myyntityö puhelimessa Oman työn johtaminen Vuorovaikutustaidot Valmennukset Myynnin johtaminen Avainasiakkuuksien kehittäminen Tuloksellinen myyntineuvottelu PRO-PAYBACK Selling valmennus Menesty myyjänä vähittäiskaupassa Ratkaisumyynti Pitkät koulutukset kirjakauppa-alalle (libristi) optiselle alalle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Avainasiakkuuksien kehittäminen (1 2 pv) Valmennuksessa hiotaan osallistujan henkilökohtaisia taitoja avainasiakkaille suuntautuvassa myyntityössä. Mitkä asiakkaat muodostavat parhaan potentiaalin, entä miten kehittää eri asiakkuuksia? Opettelemme muun muassa tekemään parempia asiakassuunnitelmia ja asiakasanalyyseja sekä tunnistamaan PRO-PAYBACK Selling valmennus (3 pv) Myyntiprosessi lähtee liikkeelle asiakkaan odotusten ja oman myyntityylin tunnistamisesta ja jatkuu aina kaupan päättämiseen ja asiakkaan sitouttamiseen saakka. Tässä valmennuksessa edetään askel askeleelta kaikki myyntiprosessin vaiheet ja saadaan eväitä omien myyntikäyntien suunnitteluun, toteuttamiseen ja jälkihoitoon.

6 Menesty myyjänä vähittäiskaupassa (1-2 pv) Valmennus auttaa muodostamaan kokonaiskuvan myyjän työstä ja menestymisestä vähittäiskaupan palveluksessa. Päivässä käsitellään myymälässä toimimista, asiakkaan tunnistamista ja oikeiden kysymysten käyttämistä. Lisäksi käydään läpi lisämyynnin tekeminen, ylöspäin myyminen ja ristiinmyynnin tekniikat. Lopuksi opetellaan käsittelemään asiakkaan vastaväitteet ja kuinka asiakkuus saadaan varmistettua. Ratkaisumyynti (3 pv) Koulutus auttaa ymmärtämään asiakkaan tarpeita, rakentamaan luottamusta ja yhteisymmärrystä, tunnistamaan ostamisen motivaattoreita sekä esittämään erottuvia ja arvoa tuottavia ratkaisuja. Lisäksi perehdytään asiakkuuden käynnistämiseen, ehtojen neuvotteluun, asiakkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Myynnin ammattitutkinnot päivää kirjakauppa-alalle (libristi) Koulutusohjelma yhdistää käytännönläheisellä tavalla kirjakauppa-alan tietouden ja myyntityön. Koulutukseen osallistumalla vahvistat myyntiosaamistasi ja kirjakauppa-alan asiantuntemustasi. Koulutus syventää alan erikoisosaamista ja tuotetuntemusta, vahvistaa myynti- ja asiakaspalvelutaitoja ja lisää myyntityön ja asiakaspalvelun tavoitteellisuutta ja tuloksellisuutta. Koulutus koostuu käytännönläheisistä koulutuspäivistä, verkko-oppimisympäristössä suoritettavista etätehtävistä sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Osallistujan tarpeisiin räätälöitävä, työn ohessa suoritettava koulutus kestää noin 1,5 vuotta ja sisältää lähiopetuspäivää. Koulutusohjelma valmistaa suorittamaan virallisen näyttötutkintojärjestelmään kuuluvan myynnin ammattitutkinnon. optiselle alalle Yhteistyössä Suomen Optisen Toimialan kanssa toteutettava koulutus yhdistää käytännönläheisellä tavalla optisen alan tietouden ja myyntityön. Tavoitteena on auttaa palvelemaan optisen alan vaativia asiakkaita asiantuntevammin ja laadukkaammin, syventää alan erikoisosaamista ja tuotetuntemusta, vahvistaa myynti- ja asiakaspalvelutaitoja sekä lisätä myyntityön ja asiakaspalvelun tavoitteellisuutta ja tuloksellisuutta. Koulutusohjelma koostuu käytännönläheisistä koulutuspäivistä, verkko-oppimisympäristössä suoritettavista etätehtävistä sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Kunkin osallistujan tarpeisiin räätälöitävä, työn ohessa suoritettava koulutus kestää noin 1,5 vuotta ja sisältää lähiopetuspäivää. Koulutusohjelma valmistaa suorittamaan virallisen näyttötutkintojärjestelmään kuuluvan myynnin ammattitutkinnon. Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien osaamista niin myynnin, asiakaspalvelun, esimiestyöskentelyn kuin myynnin johtamisenkin saralla. Koulutuspäivät tarjoavat tasokkaan valmennuksen lisäksi erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua muiden alan osaajien kanssa ja työssäoppimisjaksojen aikana uusia ideoita ja näkökulmia voi soveltaa omaan työhön välittömästi. Koulutus valmistaa suorittamaan kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon. Tutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset taidot työskennellä joustavasti alan esimiestehtävissä sekä edellytykset ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan. Kunkin osallistujan tarpeisiin räätälöitävä, työn ohessa suoritettava koulutus kestää noin 1,5 vuotta ja sisältää lähiopetuspäivää. B2B -myyjille Miten asettaa myynnin tavoitteita ja priorisoida oikeita asioita? Entä miten hinnoitella ja saada aikaan lisämyyntiä? Miten löytää oikeat kilpailuedut ja seurata tärkeitä tunnuslukuja? Miten hyödyntää sähköistä markkinointia myynnin tukena? Entä miten tehdä uusasiakashankintaa, kehittää valikoimaa ja johtaa asiakaskannattavuutta? vähittäiskaupan myyjille Miten luon hyvän asiakaskokemuksen jokaiselle myymälässä käyneelle asiakkaalle? Miten saan aikaan kanta-asiakkuuksia (myymälä ja nettikauppa)? Miten luon myymälään tehomyyntipaikkoja? Mikä vaikutus esillepanolla ja myymälämarkkinoinnilla on keskiostokseen? Vastaukset näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat suorittamalla viralliseen näyttötutkintojärjestelmään kuuluvan Myynnin ammattitutkinnon. Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu tapa oman osaamisen sertifiointiin joustavasti ja räätälöidysti, omien työtehtävien yhteydessä. Koulutuskokonaisuus rakennetaan kunkin opiskelijan henkilökohtaisten tarpeiden ja lähtötilanteen perusteella; monimuoto-opiskeluna toteutettava koulutus vahvistaa tutkinnossa tarvittavia tietoja ja taitoja, mutta tutkinnon tai sen osan voi suorittaa myös siihen osallistumatta. Kyllä, haluan menestyä myyjänä/ kaupan esimiehenä! Myyjänä/esimiehenä kehityt parhaiten, kun saat koulutuksesta uusia ajatuksia, testaat niitä omassa työssäsi ja saat siitä työyhteisöltäsi palautetta. Rastor / Helsinki Olavi Kottonen Marko Sarén Rastor / Turku Mika Suurkaulio Rastor / Oulu Pekka Kolivuori Rastor / Kuopio Janne Haukipuro Tarkista koulutusten ajankohdat nettisivuiltamme:

7 Omistautunut sinulle Rastorilla koulutetaan käytännönläheisiä osaajia. Koulutuksissamme kehität sekä itseäsi että yritystäsi. Ravistelemme vanhoja käsityksiä, annamme uusia ajatuksia ja autamme sinua löytämään omat vahvuutesi. Olemme luotettava kumppani koko monimuotoisen työurasi ajan. Yli 70 vuoden kokemuksella ja omistautuvalla asenteella. Yhteistyössä: ESIMIESTYÖ Eväitä henkilöiden johtamiseen, esimiestyöhön ja työnjohtoon. Johtaminen Valmiudet strategisen johtamisen eri osa-alueisiin, muutosjohtamiseen ja itsensä johtamiseen Myynti ja asiakkuudet Lisää myyntiä uusista ja nykyisistä asiakkaista Tuotekehitys ja kasvuyrittäjyys Kasvua innovaatioiden ja uuden ajattelun kautta Työhyvinvointi Kun henkilöstö voi hyvin, organisaation kilpailukyky kasvaa TACK International on myynnin ja myynnin johtamisen asiantuntija, joka toimii lähes 50 maassa ja toteuttaa valmennuksia useille eri kieli- ja kulttuurialueille sovitettuna. TACK International on keskittynyt valmentamaan ammattilaisia tuloksekkaampaan myyntityöhön. Useat kansainväliset yritykset hyödyntävät ohjelmaa organisaationsa myyntitoiminnan kehittämisessä Helsinki, Sturenkatu 21, Helsinki Kuopio, Microkatu 1, Kuopio Oulu, Vihikari 10, Kempele Turku, Eerikinkatu 17 C, Turku

Mihin suuntaan ohjaat? Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara

Mihin suuntaan ohjaat? Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara astories1/15 Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara Myymäläkaupan johtaja Auvo Kinnunen, Agrimarket Oy: Pärjätäkseen pitää sopeutua kilpailuympäristön muutoksiin Johtamissimulaatiota

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille AiHe-projekti Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille -kirjanen on syntynyt

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot

S U M O T ER IK S UO V 2007

S U M O T ER IK S UO V 2007 2007 VUOSIKERTOMUS Suunnittelu ja toteutus: Teksti: Martti Ojala, Mia Luostarinen, Trainers House Oyj Graafinen suunnittelu, kuvien käsittely ja muokkaus: Tarja Sartolahti, Trainers House Oyj, LIVE Helsinki

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

S-ryhmäläisten oma valmentaja

S-ryhmäläisten oma valmentaja S-ryhmäläisten oma valmentaja Jollas valmentaa entistä parempiin suorituksiin Jollas Instituutti on S-ryhmän oma oppimis- ja valmennuskeskus. Valmennamme Jollaksessa S-ryhmän kaikkia henkilöstöryhmiä myyjistä

Lisätiedot

Vaikuttava ote toimintaan

Vaikuttava ote toimintaan Miettinen, Helena & Lyytimäki, Virpi Vaikuttava ote toimintaan Matkaopas kohti entistä vaikuttavampaa ammatillista aikuiskoulutusta SISÄLTÖ Lukijalle... 4 Taustaa... 8 Viitekehys: Aikuiskoulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

tehokkaasti tulokseen

tehokkaasti tulokseen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Maaliskuu 2008 tehokkaasti tulokseen - Myynnin ja markkinoinnin keinoin Myyjän taidot ja kehittyminen ERÄÄN CRM -PROJEKTIN

Lisätiedot

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 22 Irma Vahvaselkä & Kaarina Murtola (toim.) PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen

Lisätiedot

amiedu.fi amiedu amiedu.fi Kaupan osaamiskeskus Osaaminen tuottaa tulosta kaupan alalla - ratkaisuja osaamisen kehittämiseen OSAAMINEN TUOTTAA TULOSTA

amiedu.fi amiedu amiedu.fi Kaupan osaamiskeskus Osaaminen tuottaa tulosta kaupan alalla - ratkaisuja osaamisen kehittämiseen OSAAMINEN TUOTTAA TULOSTA amiedu Amiedun asiakaspalvelu Puhelin 010 80 80 90 asiakaspalvelu@amiedu.fi Vaihde 020 7461 200 amiedu.fi Toimipaikat Valimotie 8, 00380 Helsinki Valimotie 17-19, 00380 Helsinki Hiomotie 6, 00380 Helsinki

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Heidi Ollikainen OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Opinnäytetyö Liiketalouden Koulutusohjelma Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Heidi Ollikainen Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Projektitoiminta 1/2008

Projektitoiminta 1/2008 Projektitoiminta 1/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 KOULUTUS JA OPPIMINEN 10 Innovaatioyliopisto voi mullistaa projektihallinnon koulutuksen 44 Projektijohtamisen huippuosaaminen

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot