TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2009"

Transkriptio

1 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU KH

2 SISÄLLYSLUETTELO Vuosiennuste Taulukot - Käyttötalouden yhteenveto 4 - Tuloslaskelma 5 - Rahoituslaskelma 6 Kaupungin kehittämisstrategia 7 Kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet sekä ennuste niiden toteutumisesta 9 Talousarvion määrärahojen toteutumisennuste yksiköittäin 38 LIITTEET Investoinnit per

3 TOTEUMAVERTAILU JA VUOSIENNUSTE per Ensimmäinen vuoden 2009 osavuosikatsaus sisältää talousarvion toteutumisvertailun ja ennusteen vuodelle 2009, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, kaupungin kehittämisstrategian toteutumisseurannan ja toimialojen toiminnallisten tavoitteiden toteumat. Vuosiennusteen mukaan tässä vaiheessa vuotta tarkasteltuna vuoden 2009 tilikauden tuloksen toteutuma tulisi olemaan 5,138 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tuloslaskelman toimintatuotot (29 %) alittavat ajanjakson laskennallisen prosentin huhtikuun 2009 lopussa. On kuitenkin huomioita, että monet tuloerät toteutuvat vain muutaman kerran vuodessa. Lisäksi esim. asiakaslaskutukset laskutetaan yleensä kuukausi jälkikäteen. Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti tilanteessa on 33,3 %. Toimintamenoissa on hienoista alitusta laskennalliseen käyttöprosenttiin (30 %). Koko kaupungin osalta käyttötalouden toimintakatteen tarkastelu osoittaa 31 %:n toteumaa. Huhtikuun lopussa 2009 toimintakate oli n. 15,557 miljoonaa euroa ja vuosikate 4,164 miljoonaa euroa. Kauniaisten vuoden 2009 verotuloennuste on 1/2009 OVK:ssa 3,2 milj. euroa alhaisempi kuin alkuperäinen budjetti. Taloussuunnitelman hyväksyessään kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksymällään ponnella kehotti kaupunginhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin kaupungin talouden tasapainottamiseksi vuoden 2011 loppuun mennessä. Ensimmäisenä talouden tasapainottamiseen tähtäävänä toimenpiteenä toimialoja ja lautakuntia on kehotettu arvioimaan kuluvan vuoden meno ja tulorakennettaan budjetoituna tasapainoisemman tuloksen aikaansaamiseksi. Vuoden 2010 talousarvioraamiin määriteltiin 2,0 miljoonan euron säästötavoite vuodelle Osavuosikatsauksen 1/2009 yhteydessä tavoitteesta on kohdistettu 1,01 miljoonaa euroa (taulukko alla), mikä tarkoittaa, että talkoot jatkuvat ja lisää säästökohteita määritellään ennen osavuosikatsausta 2/2009. Vuosi 2009 Peruste Säästö, Yleishallinto Palkankorotusvaraus oli , mutta tarve oli vain SOTE Sosiaali ja terveystoimen OVK -raportti YLK OVK - Kauppalantien tontin myyntivoitto YLK YLK - Heikelintien tontin myyntivoiton ero suht. budj Koulutoimi - lisätuotot Kauniaisissa on nettomääräisesti 266 vierasp. Oppilasta, tulo/oppilas n Ruotsinkielinen OVK- Budjetin ylitys Suomenkielinen OVK - Budjetin ylitys Kulttuuri OVK - Säästö Nuorisotoimi OVK - Säästö palkkakustannuksissa Liikuntatoimi OVK- Budjetin ylitys Kaikki toimialat KELA maksu alenee 0,81%, on ollut alun perin 2% YHTEENSÄ Väestö Kauniaisissa asui huhtikuun lopussa 8487 ihmistä, vähennystä vuoden vaihteen tilanteeseen on 48 henkilöä (12/2008: 8535). 1

4 Työllisyys Työllisyyttä koskevaa alueellista seurantatietoa julkaisee kuukausittain TE-keskus. Uusin saatavilla oleva työllisyyskatsaus on julkaistu koskien huhtikuun 2009 lopun tilannetta. Koko maassa oli huhtikuun lopussa työttömänä työnhakijana henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien henkilöä, työttömyysasteen ollessa 9,1 %. Huhtikuuhun 2008 verrattuna työttömyys lisääntyi koko maassa henkilöllä eli 30,9 %. Uusia avoimia työpaikkoja koko maassa ilmoitettiin tammikuun 2009 aikana Uudenmaan TE-keskuksen alueella oli huhtikuun 2009 lopussa työttömiä työnhakijoita lomautetut mukaan lukien henkilöä työttömyysasteen ollessa 6 %. Vuosi sitten huhtikuun 2008 lopussa työttömänä oli henkilöä. Vuoden aikana työttömien määrä lisääntyi henkilöllä eli 32,8 %. Työttömistä lomautettuja oli 5 463, mikä on enemmän kuin vuotta aiemmin. Uudenmaan TE-keskuksen alueen kunnista korkein työttömyysaste huhtikuun lopussa oli Hangossa (11,1 %). Samaan aikaan matalin työttömyysaste oli Nurmijärvellä ja Siuntiossa, 3,9 %. Kauniaisten työttömyysaste oli 4,0 % eli 152 henkilöä, vastaavasti työpaikkoja oli avoinna 21. Kauniaisten työttömyysprosentti on noussut lokakuusta 2008 huhtikuuhun 2009 kokonaisuudessaan 1,3 % (2,7 %:sta 4,0 %:iin). Verotulojen kertymä Kauniaisten verotuloennusteen taustalla on Kuntaliiton kuntakohtainen veroennustekehikko vuosille ja kunnan vuoden 2007 maksuunpanotilasto. Tämä vuoden 2009 ennustekehikon ensimmäinen versio perustuu verohallinnon kuntakohtaiseen vuoden 2007 maksuunpanotilastoon sekä vuoden 2008 tulokehitystilastoon ja päivitettyyn koko maata koskevaan verotulojen ennustekehikkoon. Kunnan tuloveron veropohjana olevien tulojen ja vähennysten muutokset on johdettu väestöennusteen sekä koko maata koskevan kehikon vastaavien muutosten pohjalta. Kauniaisten oma analytiikka väestönmuutoksista ja väestörakenteesta on myös perustietopohjassa mukana. Veroperusteet ja niiden mahdolliset muutokset on arvioitu huhtikuun lopun tiedossa olevan tilanteen mukaisesti. Merkittävin kunnan tuloveroa koskeva perustemuutos koskee perusvähennystä, jonka mahdollisen muutoksen taloudelliset vaikutukset hallitus on luvannut kompensoida täysimääräisesti kunnille. Yhteisöveron osalta on huomioitu kuntaryhmän jako-osuuden nosto vuosille Poikkeuksellisen taloustilanteen johdosta alueellinen ja paikallinen kehitys saattaa erota tavallista enemmän ennustetuista maan keskiarvoluvuista. Tämän johdosta on otettu huomioon arvion laadinnassa kunnan erityisolosuhteet. Mm. valtakunnallista työllisyystilannetta peilaten Kauniaisten työllisyystilanne on ollut valtakunnallista trendiä positiivisempi. Myös koko maata koskevat arviot voivat muuttua. Kuluvalle vuodelle kokonaistuotannon kehityksestä tehdyt ennusteet ovat jatkuvasti heikentyneet. Koko maata koskevan kehikon luvut perustuvat pääosin valtiovarainministeriön maaliskuussa esittämiin ennusteisiin kokonaistaloudellisesta kehityksestä. On esitetty näkemyksiä, että taantuma voi olla pidempi ja elpyminen hitaampaa kuin tämän kehikon pohjana esitetyissä arvioissa. Tämän johdosta on varovaisuusperiaatteen mukaisesti syytä varautua siihen, ettei kokonaistaloudellinen kehitys ennustevuosina ole niin hyvä kuin on esitetty. Kuntakohtaiset kehikot päivitetään ja toimitetaan tilaajille toisen kerran elokuussa. Vuoden viimeinen päivitys toimitetaan syys-lokakuussa, kun tiedot vuoden 2010 veroperusteista täsmentyvät ja ennakkotiedot verovuoden 2008 maksuunpantavista veroista ovat saatavilla. 2

5 1000 e TA 2008 osv 2/08 TAE TP arvio TS arvio TS arvio arvio TILIVUOSI ** ** 2009 muutos 2010** 2010 muutos 2011** 2011 muutos 2012 Verolaji Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero VEROTULOKSI KIRJATTAVA Taulukon tulkintaa esimerkkinä vuoden 2009 tarkastelu: Yllä olevassa taulukossa on kunkin vuoden kohdalla ensimmäisenä vahvistettu talousarvio ja sen luvut jaoteltuna kunnallisverotuloon, yhteisöveroon sekä kiinteistöveroon. Arvio-sarakkeessa on tuoreimman olemassa olevaan tietoon pohjautuen edellä mainituista verotulolajeista. Muutos-sarake kuvaa tämän hetkistä arviota muutoksineen suhteessa talousarvioon tai taloussuunnitelmaan. 3

6 KÄYTTÖTALOUDEN YHTEENVETO Tilinpäätös Budget Toteutunut Ennuste Ennuste Bokslut (1.000 e) 2008 kirjanpito vrt. TA 2009 Tulot - Inkomster , , ,1 103 % Menot -Utgifter , , ,4 100 % Netto , , , ,3 98 % 33,3 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Tulot - Inkomster , ,0 100 % Menot -Utgifter , , ,0 100 % Netto , ,0-919, ,0 100 % SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- O HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Tulot - Inkomster ,0 931, ,3 100 % Menot -Utgifter , , ,0 99 % Netto , , , ,7 99 % YHDYSKUNTALAUTAKUNTA SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Tulot - Inkomster , , ,8 104 % Menot -Utgifter , , ,2 100 % Netto 525,0 44,5 161,6 377,6 849 % RAKENNUSLAUTAKUNTA BYGGNADSNÄMNDEN Tulot - Inkomster ,0 2,1 59,0 100 % Menot -Utgifter ,5-58,1-205,5 100 % Netto -75,2-146,5-56,0-146,5 100 % SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA FINSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN Tulot - Inkomster ,7 56,2 424,7 134 % Menot -Utgifter , , ,5 100 % Netto , , , ,8 99 % SVENSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA Tulot - Inkomster ,4 9,1 239,5 188 % Menot -Utgifter , , ,1 100 % Netto , , , ,6 99 % SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN Tulot - Inkomster ,7 79,2 195,3 146 % Menot -Utgifter ,4-767, ,4 102 % Netto , ,7-687, ,1 100 % NUORISOLAUTAKUNTA UNGDOMSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 26 24,0 0,4 24,0 100 % Menot -Utgifter ,7-116,6-553,7 100 % Netto -477,0-529,7-116,1-529,7 100 % LIIKUNTALAUTAKUNTA IDROTTSNÄMNDEN Tulot - Inkomster ,0 126,1 396,0 100 % Menot -Utgifter ,3-758, ,9 102 % Netto , ,3-631, ,9 102 % Vesihuoltolaitos Vattentjänstverket Tulot - Inkomster ,9 315, ,9 100 % Menot -Utgifter ,1-156,6-918,1 100 % Netto 401,6 564,8 158,6 546,8 97 % 4

7 TULOSLASKELMA Toteutunut Toteutunut Ennuste Ennuste (1.000 euroa ) TP TA lmr vrt. TA 2009 vrt. TA 2009 Myyntitulot 1 961, ,8 17 % 2 094,0 104 % Maksutulot 3 332, ,8 37 % 3 054,4 101 % Tuet ja avustukset 421, ,6 22 % 409,1 101 % Muut toimintatulot 2 448, ,2 23 % 2 278,2 121 % Sisäiset tulot 9 859, ,0 30 % ,4 100 % Toimintatulot yhteensä , , ,4 29 % ,1 103 % Valmistus omaan käyttöön 58,0 33,2 2,0 6 % 46,0 139 % Henkilöstömenot, netto , ,6 30 % ,4 99 % Palvelujen ostot , ,0 31 % ,5 102 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 31 % ,9 95 % Avustukset , ,1 26 % ,4 99 % Muut toimintakulut -675, ,2 37 % -740,2 104 % Sisäiset menot , , ,1 30 % ,0 100 % Toimintamenot yhteensä , , ,1 30 % ,4 100 % Toimintakate , , ,7 31 % ,3 98 % Verotulot , , ,0 37 % ,0 94 % Kunnallisvero , , ,2 39 % ,0 94 % Kiinteistövero 2 038, ,0 211,7 10 % 2 090,0 100 % Yhteisövero 1 168, ,0 15,1 1 % 998,0 81 % Valtionosuudet 3 633, , ,7 41 % 3 589,0 100 % Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 227,9 135,0 26,7 20 % 100,0 74 % Muut rahoitustulot 145,7 180,0 13,5 7 % 80,0 44 % Korkomenot 0,0 0,0-0,6-2,0 0 % Muut rahoitusmenot -327,3 0,0-5,7 0,0 0 % Vuosikate 6 738, , ,9 162 % 20,7 1 % Suunnitelmapoistot , , ,0 33 % ,0-91 % Arvonalennukset pysyvistä Atk-menojen kohdistus -559,0-186,3 33 % -559,0 100 % Tilikauden tulos 2 436, , ,3-168 %. 5

8 RAHOITUSLASKELMAOSA (1.000 euroa) Toteutunut Ennuste Ennuste TP TA lmr vrt. TA 2009 Toiminnan rahavirta Vuosikate 6 740, , ,0 20,7 1 % Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -659,7-245,0 0,0-245,0 100 % Investointien rahavirta Investointimenot , , , ,6 100 % Rahoitusosuudet investointeihin 0,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 026,8 320,0 8,2 320,0 100 % Toiminnan ja investointien rahavirta , , , ,9 145 % Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -29,1 0,0 0,0 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 0,0 0,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,0 0,0 0,0 0,0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset * * Ennakkomaksujen muutos 0,0 324,0 0,0 324,0 100 % Muut maksuvalmiuden muutokset 54, , , ,0 100 % Maksuvalmiuden muutokset 24, , , ,0 100 % Rahavarojen muutos , ,0 795, ,9 137 % Kassavarat , , ,5 604,1 19 % 6

9 STRATEGISET VALINNAT 2.3 Strategiset linjaukset - Strategiska riktlinjer Taloussuunnitelmakauden strategiset tavoitteet on kuvattu käyttötalousosan toimialakohtaisissa tavoitteissa. Kaupungin toiminnan painopistealueina ja koko organisaatiolle yhteisinä kärkihankkeina valtuusto on vahvistanut seuraavat strategiset hankkeet. 1 Kaupungin itsenäisyys lähtökohtana osallistutaan pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen sekä strategian toteuttamiseen 2 Palvelurakenteen kehittäminen seudullisesti, yhteistyössä Espoon kanssa sekä kaupungin omissa palvelutoiminnoissa 3 Laaditaan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma kaupungin eri toimialojen ja Kauniaisten muiden toimijoiden yhteistyönä 1. Yhteistyön pohjalta perustettujen vuoden 2010 alusta toimintansa aloittavien uusien kuntayhtymien (Helsingin seudun liikenne ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut) käynnistämistoimenpiteet ovat valmistelun alla. Uusi pks strategia on valmisteilla. 2. Sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan yhteistoimintasopimuksen valmistelu Espoon kanssa jatkuu edelleen, kuin myös kaupungin oman toiminnan palvelurakenteen kehittäminen (esim. vanhustenhuolto, päivähoito, vapaaaikatoimi). 3. Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman valmistelu on aloitettu ja kevään aikana nimetään mm. luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva ohjausryhmä. Valmistelussa on keskeistä lasten ja nuorten osallistaminen prosessiin. 4 Sivistystypoliittisten linjausten laatiminen koko valtuustokaudelle Elinvoimaisten ja kilpailukykyisten koulujen ylläpitäminen ja kehittäminen 4. Sivistystoimen linjausten työstäminen on aloitettu toimialan yhdessä laaditun SWOTin pohjalta. Lautakunnat ottavat kantaa linjauksiin syksyllä. 5. Espoon kanssa on neuvoteltu sopimusyhteistyön jatkosta. Neuvottelut ovat kesken. Peruskoulujen tuntikehystä nostettu lukuvuodesta , lukioiden tuntikehys nousee Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Hyvinvointikertomuksen pohjalta laaditaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelma. 6. Hyvinvointikertomus viedään KH hyväksyttäväksi kesäkuussa ja sen jälkeen valtuustoon. Hyvinvointikertomuksessa esitettävään tietoon ja siitä tehtäviin johtopäätöksiin perustuva 7

10 poikkihallinnollinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelma valmistuu syksyllä. 7 Palvelutoimintaa ja prosesseja kehitetään mm. joustavoittamalla asioiden käsittelyä uusien tietojärjestelmien avulla. Tavoitteena on asiakaslähtöisyyden parantaminen ottamalla käyttöön uudenlaisia toimintamalleja. 8 Uuden henkilöstöstrategian laatiminen ja siinä huomioiden erityisesti keinot työvoiman saannin turvaamiseksi. 7. Investointiosassa seurattavaa tietohallintostrategian toteuttamissuunnitelman toteutumista hankkeittain on seurattu säännöllisesti sekä tietohallinnossa että tietohallinnon johtoryhmässä käsiteltynä ml. toimialojen edustus. Eri järjestelmien yleistä toimivuutta on varmistettu ja parannettu palvelimiin kohdistuneilla kehittämistöillä. Valokuituverkkoa sekä Sparknetverkkoa on myös rakennettu suunnitelman mukaan. Asia- ja sopimushallintajärjestelmää koskevat toimenpiteet toteutuvat syksyllä. PKS-rekrytointijärjestelmä on PKSsopimusteknisistä syistä jäädytetty tällä hetkellä. Sosiaali- ja terveystoimen järjestelmien integrointivaihe odottaa lopullisia päätöksiä Kauniaisten ja Espoon välisistä sopimusneuvotteluista. 8. Henkilöstöjaosto on alustavasti arvioinut henkilöstöpoliittisia linjauksia ja aiempien vuosien henkilöstöstrategiaa. Uuden ohjelman laadinta käynnistyy kaupunkitason linjausten vahvistamisen jälkeen valmistuen syksyllä Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen ja monikulttuurisuuden lisääminen koko kaupunkiorganisaatiossa. 9. Kaupunkiohjelmarahoitteiseen monikulttuurisuus-hankkeeseen osallistuu neljä työyhteisöä, 120 henkilöä. 10 Kaupunki selvittää tehokkaimmat käytettävissään olevat keinot ilmastomuutoksen torjumiseen ja toteuttaa osaltaan pääkaupunkiseudun ilmastostrategiaa. 11 Kaupungin keskusta-alueen kehittäminen omaleimaiseksi, modernin huvilakaupungin virkeäksi ja virikkeelliseksi keskustaksi. 12 Maankäytön periaatteiden tarkastelu ja selvitys maankäytön kehittämismahdollisuuksista tukemaan kaupunkirakenteen eheyttämistä ja asuntotuotannon tavoitteiden edistämistä. 10. YTV:n hallinnoima ilmastohanke Julia 2030 on lähtenyt käyntiin tammikuussa. Kauniaisten yhdyshenkilö koordinoi hankkeen pohjalta ilmastostrategisia toimenpiteitä kaupungin eri hallintokuntien kanssa. Kaunis Granissa on julkaistu kaupunkilaisille suunnattua tietoiskusarjaa. 11 Keskusta-aluetta on kehitetty kokonaisuutena, joka toteutuu osissa. Osa alueesta (Keskusta 1) on rakenteilla ja keskusta 2 alueen asemakaavaa laaditaan. 12 Maankäytön ja asumisen kehityskuvaa laaditaan, jossa selvitetään kaupungin mahdollisuudet ja tavoitteet tulevalle kehittämiselle. 8

11 YLEISHALLINTO Yleishallinto Allmän förvaltning Myyntitulot - Försäljningsinkomster 43,3 67,2 43,4 9,4 43,4 0,0 Maksutulot - Avgiftsinkomster 71,9 71,2 77,8 26,6 77,8 0,0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 185,2 210,0 201,0 16,1 201,0 0,0 Muut tulot - Övriga inkomster 0,7 0,0 0,4 0,6 0,4 0,0 Sisäiset tulot - Interna inkomster 2 313, , ,2 870, ,2 0,0 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 0,3 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 2 614, , ,0 923, ,0 0,0 Henkilöstömenot - Personalutgifter 2 430, , ,4 754, ,4-182,0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster 1 714, , ,0 619, ,0 0,0 Aineet ja tarvikkeet - Material och varor 816,2 854,4 913,0 312,0 913,0 0,0 Avustukset - Understöd 66,4 58,0 72,5 18,0 72,5 0,0 Muut menot - Övriga utgifter 154,8 108,5 133,2 55,1 133,2 0,0 Sisäiset menot - Interna utgifter 265,1 220,7 279,9 83,7 279,9 0,0 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 5 447, , , , ,0-182,0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , , ,0-919, ,0 182,0 KAUPUNGINKANSLIA Tavoitteet vuodelle 2009 Uuden valtuustokauden käynnistyttyä erityisesti uusille luottamushenkilöille järjestetään monipuolista perehdytystä kaupungin strategiasta, taloudesta, päätöksenteosta, palveluista, politiikkakysymyksistä, demokraattisesta vuorovaikutuksesta, pks-yhteistyön toimintatavoista jne. Valtuutetut ovat osallistuneet pääkaupunkiseudun yhteiseen seutuyhteistyötilaisuuteen ja heille on järjestetty ulkopuolisten asiantuntijoiden vetäminä perehdytystä valtuuston ja luottamushenkilön haasteista, työmuodoista ja pelisäännöistä sekä kuntatalouden periaatteista ja vaikutuksesta omaan kuntaan. Valtuusto on pitänyt kaksipäiväisen strategiaseminaarin, jossa valtuutetut ovat workshopeissa työstäneet kaupungin arvot, vision ja strategiset linjaukset. Lisäksi valtuutetut ovat voineet osallistua toimiala- ja lautakuntakohtaisiin perehdytys-koulutuksiin ja -tapaamisiin. Sähköisten palvelujen kehittäminen - Sähköisen asioinnin edistäminen - Sähköisen rekrytointijärjestelmän, erekryn, käyttöönotto - Kokousaineiston sähköistäminen Kaupungin uudet kotisivut julkaistiin helmikuussa. Uudet sivut tarjoavat entistä paremmat mahdollisuudet kehittää sähköisiä palveluja kuntalaisille. Sähköisen rekrytointijärjestelmän käyttöönoton sopimusneuvottelut PKS:n muiden kuntien kanssa ovat kesken. 9

12 Kokousaineiston sähköistäminen on aloitettu. Uuden henkilöstöstrategian laatiminen Työyhteisöjen monikulttuurisuustaitojen kehittäminen ja monikulttuurisuuden lisääminen Henkilöstöjaosto on alustavasti arvioinut henkilöstöpoliittisia linjauksia ja aiempien vuosien henkilöstöstrategiaa. Uuden ohjelman laadinta käynnistyy kaupunkitason linjausten vahvistamisen jälkeen. Kaupunkiohjelmarahoitteiseen monikulttuurisuus-hankkeeseen osallistuu neljä työyhteisöä, 120 henkilöä. Ruoka- ja puhdistuspalvelut - Kost- och rengöringsservice Tavoitteet vuodelle 2009 Työvoiman saamiseksi rekrytoinnin tehostaminen (oppilaitosyhteistyö, monikulttuurisuus). Sähköisen viestinnän kehittäminen (wwwsivut, sisäinen intra). Rekrytoitu maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä kolme. Rekrytoinnin apuna on ollut mm. Omnia oppilaitoksen maahanmuuttajille tarkoitettu Catering-koulutus ja Työ- ja elinkeinotoimisto. Ruoka- ja puhdistuspalvelujen toimistoprosesseja kehitetty sähköisen viestinnän avulla (mm.laskutukset, seurantaprosessit,avattu ruoka- ja puhdistuspalveluille kaikille avoin kansio, esimieskansio ja toimistokansio helpottamaan tiedon hallintaa ja nopeuttamaan tehtävien suorittamista). TP/BS 2007 TA/BG 2008 TA/BG ,99 2,03 Ruokahuoltoyksiköiden elintarvike- ja työvoimamenot/ /pain.suorite Kostserviceenheternas livsmedels- och arbetskraftsutgifter /prestation 1,98 1,92 Kouluaterian hinta keskimäärin (hinta sisältää yksikön menot, vyörytykset ja korot sekä poistot) Skolmåltidens pris i genomsnitt (priset innehåller enhetens utgifter, överföringsposter och räntor samt avskrivningar) 18,23 19,81 Puhdistuspalveluyksiköiden menot Rengöringsserviceenheternas utgifter /m2/vuosi /m2/år Ruokapalveluyksiköiden painotetut suoritteet Kostserviceenheternas vägda prestationer Puhdistuspalveluyksiköt/ siivousneliöt Rengöringsserviceenheter/städvadratmeter Kehityskohteiden määrän tavoiteluku/vuosi Målsatt antal utvecklingsobjekt per år 2,14 2,20 2,20 2,20 2,12 2,20 2,20 2,20 21, ,50 21, Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen toteuman perusteella käyttötaloustulot ja menot ovat suunnitelman mukaisia. 10

13 Ja Toimintaympäristön muutokset Investoinneista jää vuonna 2009 pois Svenska skolcentrumin keittiön saneerauksen yhteyteen varatut laitehankinnat, koska keittiön saneerausta ei oltukaan suunniteltu vuodelle 2009 ( ). RAHATOIMISTO - DRÄTSELKONTORET Tavoitteet vuodelle 2009 Talouden seurantaprosessien raportoinnin kehittäminen: koko kaupungin/toimialan/yksikkö/hanke tason raportointi. Vuoden alustahan uudistettiin talouskatsauksen rakennetta ja raportoinnin sisältöä ja seurannan tasoja mm. ottaen käyttöön investointilaskennassa projektikoodit. Toimialoille on järjestetty koulutusta. Controlling -tiimi on perustettu ja toiminnan avulla pyritään parantamaan toimialojen ja kaupungintason raportoinnin ja talouden seurannan tasoa. On tehty yhteistyötä raportoinnin kehittämisessä ruoka- ja puhdistuspalvelut yksikön kanssa. Palkkahallinnon ohjelmaan tehty raporttipohjia esimiestyön tukemiseksi. Kehittämistyö jatkuu edelleen osittain toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Raportointityökalun käyttöönotto. Maksuliikenteen ja kassatoimintojen kehittäminen. Lisenssi on jo olemassa. Kesäkuussa järjestetään aiheesta koulutuspäivä. Maksuliikenteeseen hoitamiseen liittyvää työkalun kartoitusta tehty. Myös maksuliikenteeseen olennaisesti liittyvän SEPAvalmistautumisen valmistelut ovat käynnissä ja toteutus alustavasti suunniteltu kansalliseen aikatauluun pohjautuen syksylle tai kansallisen aikataulun etenemisen mukaan, johon järjestelmien toimittajien suhteen on myös valmiudet. Tietohallinnon toimeenpanosuunnitelman toteuttaminen tietohallinnon osalta. Kaupungin oman valokuituverkon kehittämistyöt ovat jatkuneet uusien, varmistavien yhteyksien rakentamisella ja Sparknetin laajentamisella kaupungin eri toimipisteisiin. Asiaja sopimushallintaohjelmiston päivityksien toteutus sovittu alkavaksi elokuussa ja sähköinen PKS-rekrytointijärjestelmä toistaiseksi jäädytetty kustannussyistä koskien kehittämishanketta. Sosiaali- ja terveystoimen järjestelmien integrointi Espoon vastaaviin on edelleen työn alla ja odottaa lopullisia pää- 11

14 töksiä toimintamallista. Koko kaupungintason tietotekniikan koulutus on kilpailutettu ja sopimusneuvottelut ovat alkamassa. Muilta osin toimeenpanosuunnitelmaa on toteutettu sovitun aikataulun mukaisesti. Palkkahallinnon raportoinnin kehittäminen. Sosiaali- ja terveystoimen osalta on aloitettu palkkahallinnon raportoinnin kehittelyä sosiaalitoimen seurannan osalta koko henkilökuntaa koskien mm. sijaisten, keskeytysten, varsinaisten ja sijaisten palkkojen osalta hyödyntäen järjestelmätoimittajan ominaisuuksia. Oikeuksien mukaan sosiaali- ja terveystoimen henkilökunta esimiehet pääsevät tuottamaan raportoinnin kautta paremmin tietoa oman henkilökuntansa osalta. Kehitystyö tulee laajentumaan koulutoimen raportoinnin osalta. Palkkatietojen seurantaa pyritään entistä enemmän seuraamaan raportoinnin kautta. Kehittely jatkuu edelleen tämän osalta. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden Myyntitulot - Försäljningsinkomster 320,1 199,7 283,5 40,2 283,5 0,0 Maksutulot - Avgiftsinkomster 2 025, , ,5 810, ,5 0,0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 234,7 203,8 189,0 41,2 189,0 0,0 Muut tulot - Övriga inkomster 99,4 114,1 111,4 38,6 111,4 0,0 Sisäiset tulot - Interna inkomster 0,8 2,3 1,6 1,2 1,9 0,3 TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 2 680, , ,0 931, ,3 0,3 Henkilöstömenot - Personalutgifter 9 142, , , , ,5-179,0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster , , , , ,1 43,6 Aineet ja tarvikkeet - Material och varor 846,8 768,9 761,8 217,0 669,2-92,6 Avustukset - Understöd 1 707, , ,8 558, ,8-7,0 Muut menot - Övriga utgifter 19,9 16,4 17,2 12,3 21,1 3,9 Sisäiset menot - Interna utgifter 2 267, , ,1 808, ,3 0,2 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT , , , , ,0-230,9 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , , , , ,7 231, SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER 12

15 Tavoitteet vuodelle 2009 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi tehdyn suunnitelman jalkauttaminen (lastensuojelulaki 417/2007, 12). Ennaltaehkäisevien kotikäyntien toteuttaminen yhdessä kotihoidon kanssa 80- vuotiaille palvelutarpeen selvittämiseksi. Lastensuojelusuunnitelma on valmistunut. Suunnitelman jalkauttaminen käynnistyy vuoden aikana ja toteutuu suunnitelmassa esitetyn aikataulun mukaisesti. Ennaltaehkäisevien kotikäyntien suunnittelu on aloitettu kotihoidon, vanhussosiaalityön, seniorineuvolan ja suun terveydenhoidon yhteistyönä. Toimintaympäristön muutokset Mikäli kansantalouden heikkeneminen jatkuu edelleen, voidaan olettaa, että toimeentulotukimenot kasvavat loppuvuodesta. Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen Seuraavat maalis-huhtikuulle kohdistuvat laskut eivät ehdi saapua ennen osavuosikatsauksen laatimista: Kelan työmarkkinatuki n euroa Eteva n euroa Rinnekoti n euroa Yhteensä n euroa 5002 LASTEN PÄIVÄHOITO - BARNDAGVÅRD Lasten päivähoito käsittää koko lasten päivähoitojärjestelmän, joka koostuu päivähoidosta, kotihoidon tuesta ja yksityisen hoidon tuesta sekä esiopetuksesta. Tavoitteet vuodelle 2009 Vuosi 2008 oli Kauniaisten päivähoidossa varhaisen liikunnan teemavuosi. Vuonna 2009 tavoitteena on Terve Kunta - linjausten huomioiminen varhaiskasvatuksessa (hygienia, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus, terveelliset elintavat; erityisesti ravinto ja liikkuminen). Päivähoidon yhteisen turvallisuussuunnitelman laatiminen ja käyttöön ottaminen. Toiminnassa on arvioitu ja kehitetty hygieniakäytäntöjä sekä lasten liikunnan mahdollisuuksia. Lasten psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta on lisätty laajentamalla edelleen päivähoidon turvallista aloitusta. Huomiota on kiinnitetty myös esiopetuksesta alkuopetukseen siirtymisvaiheeseen. Keittäjiä on ohjattu lisäämään ravinnon terveellisyyttä ohjauksella ja esim. hankintoja arvioimalla. Turvallisuussuunnitelmaa laaditaan ja se on tarkoitus ottaa käyttöön syksyn 2009 aikana. Varhaista vuorovaikutusta edesauttavien menettelyjen (vanhempien läsnäolo aloi- Varhaista vuorovaikutusta edesauttavien menettelyjen käyttö on Kaunaisissa vakiin- 13

16 tettaessa, omahoitajuus, pehmeä lasku, kotikäyntien toteutuminen) käytön vakiinnuttaminen päivähoidossa. Kauniaisten varhaiskasvatussuunnitelman arviointi ja soveltaminen toimintaan. tumassa. Näkökulma korostuu erityisesti hoitoa aloitettaessa.valmistuvaa varhaiskasvatussuunnitelmaa on kokeiltu ja se on päivitettävänä. Otetaan käyttöön syksyn 2009 aikana. Valmistumassa oleva esiopetussuunnitelma otetaan kokeilukäyttöön ja se lähetetään yhteistyökumppaneille arvioitavaksi syksyllä Esi- ja alkuopetuksen verkosto toimii sekä suomen- että ruotsinkielisen koulun kanssa. Yhteistyörakenteita on arvioitu ja niitä kehitetään molemmissa verkostoissa. Kaupungin esiopetussuunnitelman käyttöön ottaminen ja päiväkotien suunnitelmien päivittäminen. Esiopetuksen ja koulun yhteistyörakenteiden kehittäminen. Kielisuihkutustoiminnan kehittäminen VKK Metron (varhaiskasvatuksen kehittämiskeskus) kehittämistoiminta pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Perhekeskusverkostossa työskentely ja toiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Suihkutustoiminnasta tehtiin kysely ja sen pohjalta päiväkodeissa mietitään jatkettavan kielisuihkutustoimintaa syksyllä Päivähoito on osallistunut aktiivisesti VKK Metron järjestämään koulutukseen esim. lasten havainnoinnista. Puistokujan päiväkoti on lisäksi toiminut yhtenä verkoston tutkimus- päiväkodeista ja kehittänyt toimintaansa lasten havainnoinnin avulla. Lisäksi VKK Metron avulla ollaan arvioitu monikulttuurisen varhaiskasvatuksen valmiuksia ja käytäntöjä päivähoidossa. Ollaan osallistuttu verkoston luomiseen ja yhteistyöverkoston kehittämiseen. Toimintaympäristön muutokset Jakson aikana ovat korostuneet nopeat päivähoitotilojen muutokset ja niiden tuottamien vaikutusten huomioon ottaminen. Lisäksi esillä ovat olleet lasten hoidon tukien muutos alkaen. Päivähoito ja esiopetuspaikkojen hakeminen on ollut aiempaa vastaavaa eli päivähoitopaikat täyttyvät syksyksi. Kielikylpykiinnostus on ollut vilkkaampaa kuin koskaan aiemmin. Espoolaisten perheiden kiinnostus Kauniaisten päivähoitopaikkoja kohtaan on suurta eli jonossa on lähes 70 lasta. Koulutetun henkilöstön rekrytointi on edelleen vaikeutunut. Erityinen pula on ruotsinkielisestä henkilöstöstä. Rekrytoinnin helpottumiseksi on osallistuttu mm. rekrytointimessuille. 14

17 5003 KOTI- JA LAITOSHOITO HEM- OCH INSTITUTIONSVÅRD Tavoitteet vuodelle 2009 Vakiinnutetaan kuntouttavan hoitotyön menetelmän käyttö, joka on myös RAI (Resident Assesment Instrument)- arviointijärjestelmän painopiste vuonna Otetaan käyttöön RAI-asiakkaiden palvelutarpeen arviointijärjestelmä ja vertailukehittäminen. Asiakkaan/potilaan omien voimavarojen tukeminen ja kuntouttava työote otetaan huomioon hoito- ja palvelusuunnitelmien laadinnassa. Suppea seurantamittaus (sisällönanalyysi) tehdään syksyllä. Kolmas RAI-mittaus tehtiin maaliskuussa, tulokset tulevat kesällä. Edelliset tulokset on käyty läpi yksiköissä ja samalla sovittu keskeiset kehityskohteet. Kolmannen mittauksen tulokset kertovat miten tavoitteet on saavutettu. Ennaltaehkäisevien kotikäyntien toteuttaminen yhdessä sosiaalitoimen kanssa 80- vuotiaille palvelutarpeen selvittämiseksi. *) RAI-järjestelmä on vanhusasiakkaiden hoidon tarpeen ja laadun sekä kustannusten arviointi ja seurantajärjestelmä. RUG (Resource Utilization Group)- järjestelmällä mitataan kustannuksia. Ehkäisevien kotikäyntien suunnittelu on aloitettu kotihoidon, vanhussosiaalityön, seniorineuvolan ja suun terveydenhuollon yhteistyönä. Toimintaympäristön muutokset Maksuttomaan hoitotarvikejakeluun on tullut yli 20 uutta asiakasta. Uusi koti- ja laitoshoidon vastuulääkäri aloitti ja kotihoidon ohjaaja TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD Terveydenhuolto käsittää terveyskeskuksen avohoidon toiminnat sisältäen myös sairaankuljetuksen sekä erikoissairaanhoidon. Tavoitteet vuodelle 2009 Kaikki 40 vuotta täyttävät kutsutaan terveystarkastukseen. Tavoitteena on sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy, tupakoinnin ja alkoholinkäytön väheneminen. Kiertävän terveysneuvontapisteen toteuttaminen sydän- ja verisuonisairauksien riskien kartoittamiseksi: verenpaine- ja verensokerimittaus, vyötärön ympäryksen mittaus, BMI (paino/pituus), AUDIT - lomakkeen täyttö ja tarvittaessa ohjaus laboratoriotutkimuksiin ja mini-interventioon terveysasemalle. Toteutetaan syksyllä Toteutetaan syksyllä

18 Ryhmämuotoisen terveysneuvonnan aloittaminen sokeritauti ja verenpainepotilaille, tavoitteena yksilökäyntien väheneminen. Ryhmämuotoisen terveysneuvonnan toimintaedellytykset ovat jo olemassa ja se voitaneen aloittaa syyskuun alusta. Toimintaympäristön muutokset Tulosalueella on ollut henkilöstövaihdoksia vuoden alussa: vastaava fysioterapeutti aloitti ja terveysaseman vastaanoton osastonhoitaja Uusi terveyskeskuslääkärin vakanssi saatiin täytettyä alkaen. Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen Seuraavat maalis-huhtikuulle kohdistuvat laskut eivät ehdi saapua ennen osavuosikatsauksen laatimista: - Espoon laskut o pa-vuodeosastohoitoa 6575,41 euroa huhtikuulta, lasku tulee vasta touko-kesäkuun vaihteessa ja eräpäivä on heinäkuussa o lah-hoidoista lasku Silviahemmetin lasku myös tulematta, sillä lähetetty lasku 4603,98 euroa. - Villa Bredan vanhainkodin laskuja puuttuu euron edestä 1-4/2009 ajalta - Vuodeosaston laskuja puuttuu ,66 euron edestä - Anemonen laskuja puuttuu (puuttuvat hyvitykset vähennetty tästä ) ,49 euron edestä Yllä olevasta taulukosta puuttuu siis menoja yhteensä euroa SUUN TERVEYDENHUOLTO MUNHÄLSOVÅRD Tavoitteet vuodelle 2009 Kehitetään edelleen koti- ja laitoshoidon potilaiden suun terveydestä huolehtimisen toimintamallia ja saatetaan se käytäntöön. Suun terveyden edistämiseen panostetaan erityisesti toteuttamalla pääkaupunkiseudun kuntien yhteishanketta Kerta ei riitä. Pääkaupunkiseudun yhteishankkeena aloitetaan syksyllä 2009 virka-ajan ulkopuolinen yhteispäivystys sekä perustetaan suun erikoishoidon yksikkö suur-sehyk, joiden isäntäkuntana toimii Helsinki. Ehkäisevien kotikäyntien suunnittelu on aloitettu kotihoidon, vanhussosiaalityön, seniorineuvolan ja suun terveydenhuollon yhteistyönä. Hanke on edennyt suunnitellusti. Alkuvuodesta pääkaupunkiseudun hammasterveyden edistämisen työryhmä kiinnitti erityisesti huomiota terveellisen kouluympäristön merkitykseen lasten ja nuorten terveyden edistämisessä. Hanke edennyt ja toteutuu suunnitellussa aikataulussa. Toimintaympäristön muutokset Riittävän hammaslääkärityövoiman hankkiminen 16 vuokrafirmoista on ollut alkuvuodesta entistä vaikeampaa.

19 YHDYSKUNTATOIMI Yhdyskuntalautakunta Samhällstekniska nämnden Myyntitulot - Försäljningsinkomster 26,8 8,7 11,8 5,2 14,6 2,8 Maksutulot - Avgiftsinkomster 216,2 280,1 294,2 124,6 294,2 0,0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut tulot - Övriga inkomster 2 544, , ,2 322, ,2 356,0 Sisäiset tulot - Interna inkomster 6 928, , , , ,8 0,0 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget 32,2 38,0 32,0 2,0 32,0 0,0 TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 9 748, , , , ,8 358,8 Henkilöstömenot - Personalutgifter 2 367, , ,8 837, ,8-10,0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster 2 631, , ,0 837, ,7 215,7 Aineet ja tarvikkeet - Material och varor 1 537, , ,9 546, ,9-150,0 Avustukset - Understöd 12,8 24,6 308,6 0,0 278,6-30,0 Muut menot - Övriga utgifter 463,6 385,5 404,5 144,0 404,5 0,0 Sisäiset menot - Interna utgifter 945, , ,7 230, ,7 0,0 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 7 957, , , , ,2 25,7 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 1 791, ,8 44,5 161,6 377,6 333, MAANKÄYTTÖ MARKANVÄNDNING Tavoitteet vuodelle 2009 Pääkaupunkiseutusuunnitelmaan sisältyvän MAL-strategian (maankäyttö, asuminen ja liikenne) v valmisteluun osallistuminen. Kauniaisten maankäytön kehityskuvan valmistelu osaksi kaavoitusohjelmaa. Kartoitetaan keskipitkän (vv ) aikavälin rakentamismahdollisuudet. Kaavoitusohjelman toteuttaminen (merkittäviä kohteita ovat: keskusta, Koivuhovin asema ympäristöineen, Teollisuustien alue ympäristöineen, Turunväylän ja Espoon rajan välinen alue). Kevyen liikenteen verkostosuunnitelman päivittäminen. MAL-valmistelutyöhön on osallistuttu MALneuvottelukunnan kautta. Kehityskuvan valmistelua on tehty työryhmätyöskentelynä. Kehityskuvan valtuustokäsittely ajoittuu loppuvuoteen Kehityskuvatyön yhteydessä on selvitelty rakentamismahdollisuuksia. Kaavoitusohjelman toteutus on edennyt suunnitelmien mukaan. Päivitys alkaa syksyllä. 17

20 Maastomalli koko kaupungista. Maastomalli on valmistunut. Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen Tuloarvio ylittyy n eurolla (mm.edelliseltä vuodelta siirtynyt pientalotontin myynti). Menoissa palkoista säästyy mittamiehen osapäiväiseksi siirtymisen takia n euroa 7004 YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN Tavoitteet vuodelle 2009 Ilmastostrategisten toimenpiteiden koordinointi. Ilmansuojeluohjelman toteutus, kärkihankkeena pienpolton ilmanlaatuvaikutuksista ja oikeasta polttotavasta tiedottaminen. Green Office ympäristöjärjestelmän toteutus kaupungintalolla. YTV:n hallinnoima ilmastohanke Julia 2030 on lähtenyt käyntiin tammikuussa. Kauniaisten yhdyshenkilö koordinoi hankkeen pohjalta ilmastostrategisia toimenpiteitä kaupungin eri hallintokuntien kanssa. Kaunis Granissa on julkaistu kaupunkilaisille suunnattua tietoiskusarjaa. Ympäristötoimi suunnittelee YTV:n kanssa syksyllä alkavaa kampanjaa pienpolton ilmanlaatuvaikutuksista. Eco-Driving -koulutusta kaupungin työntekijöille lomakauden jälkeen. Green Office ympäristöjärjestelmä on myönnetty kaupungintalolle helmikuussa RAKENNUTTAMINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU BYGGHERREVERKSAMHET OCH TEKNISK PLANERING Tavoitteet vuodelle 2009 Energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden kartoittaminen kaupungin kiinteistöissä, niiden hinnoittelu sekä keskinäinen kannattavuuspriorisointi. Kiinteistö- ja tilastrategian päivitys kaupungin yleisten strategisten tavoitteiden mukaan ja niitä tukien. PKS-yhteistyössä toistaiseksi linjattujen toi- Kartoitus on aloitettu ja eräitä toimenpiteitä mm. pihavalaistuksen osalta on toteutettu. Sopimus energiatehokkuutta parantavien hankkeiden kannattavuusselvityksestä on solmittu. Päivitys on aloitettu Rakennuttajapäällikkö tai isännöitsijä ovat 18

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Suomenkielinen opetustoimi SOV 29.8.2016 Finskspråkiga undervisningsförvaltningen TALOUSARVIO 2017 Myyntitulot - Försäljningsinkomster 2 199 312 2 005 119 2 245 265 2 245 265 2 245 265 Maksutulot - Avgiftsinkomster

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta ja vastaa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) 2013 2014 1-4 2014 % 1-4/13-14 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE KV Käyttösuunnitelma Muutos

Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE KV Käyttösuunnitelma Muutos Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE 67 1.9.2015 KV 77 16.11.2015 Käyttösuunnitelma Muutos Ulla Tikkanen BG BG BG BG sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg Toiminta Toiminta koostuu ruotsinkielisestä esiopetuksesta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, 1. 9. vuosiluokan

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot