TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2009"

Transkriptio

1 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU KH

2 SISÄLLYSLUETTELO Vuosiennuste Taulukot - Käyttötalouden yhteenveto 4 - Tuloslaskelma 5 - Rahoituslaskelma 6 Kaupungin kehittämisstrategia 7 Kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet sekä ennuste niiden toteutumisesta 9 Talousarvion määrärahojen toteutumisennuste yksiköittäin 38 LIITTEET Investoinnit per

3 TOTEUMAVERTAILU JA VUOSIENNUSTE per Ensimmäinen vuoden 2009 osavuosikatsaus sisältää talousarvion toteutumisvertailun ja ennusteen vuodelle 2009, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, kaupungin kehittämisstrategian toteutumisseurannan ja toimialojen toiminnallisten tavoitteiden toteumat. Vuosiennusteen mukaan tässä vaiheessa vuotta tarkasteltuna vuoden 2009 tilikauden tuloksen toteutuma tulisi olemaan 5,138 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tuloslaskelman toimintatuotot (29 %) alittavat ajanjakson laskennallisen prosentin huhtikuun 2009 lopussa. On kuitenkin huomioita, että monet tuloerät toteutuvat vain muutaman kerran vuodessa. Lisäksi esim. asiakaslaskutukset laskutetaan yleensä kuukausi jälkikäteen. Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti tilanteessa on 33,3 %. Toimintamenoissa on hienoista alitusta laskennalliseen käyttöprosenttiin (30 %). Koko kaupungin osalta käyttötalouden toimintakatteen tarkastelu osoittaa 31 %:n toteumaa. Huhtikuun lopussa 2009 toimintakate oli n. 15,557 miljoonaa euroa ja vuosikate 4,164 miljoonaa euroa. Kauniaisten vuoden 2009 verotuloennuste on 1/2009 OVK:ssa 3,2 milj. euroa alhaisempi kuin alkuperäinen budjetti. Taloussuunnitelman hyväksyessään kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksymällään ponnella kehotti kaupunginhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin kaupungin talouden tasapainottamiseksi vuoden 2011 loppuun mennessä. Ensimmäisenä talouden tasapainottamiseen tähtäävänä toimenpiteenä toimialoja ja lautakuntia on kehotettu arvioimaan kuluvan vuoden meno ja tulorakennettaan budjetoituna tasapainoisemman tuloksen aikaansaamiseksi. Vuoden 2010 talousarvioraamiin määriteltiin 2,0 miljoonan euron säästötavoite vuodelle Osavuosikatsauksen 1/2009 yhteydessä tavoitteesta on kohdistettu 1,01 miljoonaa euroa (taulukko alla), mikä tarkoittaa, että talkoot jatkuvat ja lisää säästökohteita määritellään ennen osavuosikatsausta 2/2009. Vuosi 2009 Peruste Säästö, Yleishallinto Palkankorotusvaraus oli , mutta tarve oli vain SOTE Sosiaali ja terveystoimen OVK -raportti YLK OVK - Kauppalantien tontin myyntivoitto YLK YLK - Heikelintien tontin myyntivoiton ero suht. budj Koulutoimi - lisätuotot Kauniaisissa on nettomääräisesti 266 vierasp. Oppilasta, tulo/oppilas n Ruotsinkielinen OVK- Budjetin ylitys Suomenkielinen OVK - Budjetin ylitys Kulttuuri OVK - Säästö Nuorisotoimi OVK - Säästö palkkakustannuksissa Liikuntatoimi OVK- Budjetin ylitys Kaikki toimialat KELA maksu alenee 0,81%, on ollut alun perin 2% YHTEENSÄ Väestö Kauniaisissa asui huhtikuun lopussa 8487 ihmistä, vähennystä vuoden vaihteen tilanteeseen on 48 henkilöä (12/2008: 8535). 1

4 Työllisyys Työllisyyttä koskevaa alueellista seurantatietoa julkaisee kuukausittain TE-keskus. Uusin saatavilla oleva työllisyyskatsaus on julkaistu koskien huhtikuun 2009 lopun tilannetta. Koko maassa oli huhtikuun lopussa työttömänä työnhakijana henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien henkilöä, työttömyysasteen ollessa 9,1 %. Huhtikuuhun 2008 verrattuna työttömyys lisääntyi koko maassa henkilöllä eli 30,9 %. Uusia avoimia työpaikkoja koko maassa ilmoitettiin tammikuun 2009 aikana Uudenmaan TE-keskuksen alueella oli huhtikuun 2009 lopussa työttömiä työnhakijoita lomautetut mukaan lukien henkilöä työttömyysasteen ollessa 6 %. Vuosi sitten huhtikuun 2008 lopussa työttömänä oli henkilöä. Vuoden aikana työttömien määrä lisääntyi henkilöllä eli 32,8 %. Työttömistä lomautettuja oli 5 463, mikä on enemmän kuin vuotta aiemmin. Uudenmaan TE-keskuksen alueen kunnista korkein työttömyysaste huhtikuun lopussa oli Hangossa (11,1 %). Samaan aikaan matalin työttömyysaste oli Nurmijärvellä ja Siuntiossa, 3,9 %. Kauniaisten työttömyysaste oli 4,0 % eli 152 henkilöä, vastaavasti työpaikkoja oli avoinna 21. Kauniaisten työttömyysprosentti on noussut lokakuusta 2008 huhtikuuhun 2009 kokonaisuudessaan 1,3 % (2,7 %:sta 4,0 %:iin). Verotulojen kertymä Kauniaisten verotuloennusteen taustalla on Kuntaliiton kuntakohtainen veroennustekehikko vuosille ja kunnan vuoden 2007 maksuunpanotilasto. Tämä vuoden 2009 ennustekehikon ensimmäinen versio perustuu verohallinnon kuntakohtaiseen vuoden 2007 maksuunpanotilastoon sekä vuoden 2008 tulokehitystilastoon ja päivitettyyn koko maata koskevaan verotulojen ennustekehikkoon. Kunnan tuloveron veropohjana olevien tulojen ja vähennysten muutokset on johdettu väestöennusteen sekä koko maata koskevan kehikon vastaavien muutosten pohjalta. Kauniaisten oma analytiikka väestönmuutoksista ja väestörakenteesta on myös perustietopohjassa mukana. Veroperusteet ja niiden mahdolliset muutokset on arvioitu huhtikuun lopun tiedossa olevan tilanteen mukaisesti. Merkittävin kunnan tuloveroa koskeva perustemuutos koskee perusvähennystä, jonka mahdollisen muutoksen taloudelliset vaikutukset hallitus on luvannut kompensoida täysimääräisesti kunnille. Yhteisöveron osalta on huomioitu kuntaryhmän jako-osuuden nosto vuosille Poikkeuksellisen taloustilanteen johdosta alueellinen ja paikallinen kehitys saattaa erota tavallista enemmän ennustetuista maan keskiarvoluvuista. Tämän johdosta on otettu huomioon arvion laadinnassa kunnan erityisolosuhteet. Mm. valtakunnallista työllisyystilannetta peilaten Kauniaisten työllisyystilanne on ollut valtakunnallista trendiä positiivisempi. Myös koko maata koskevat arviot voivat muuttua. Kuluvalle vuodelle kokonaistuotannon kehityksestä tehdyt ennusteet ovat jatkuvasti heikentyneet. Koko maata koskevan kehikon luvut perustuvat pääosin valtiovarainministeriön maaliskuussa esittämiin ennusteisiin kokonaistaloudellisesta kehityksestä. On esitetty näkemyksiä, että taantuma voi olla pidempi ja elpyminen hitaampaa kuin tämän kehikon pohjana esitetyissä arvioissa. Tämän johdosta on varovaisuusperiaatteen mukaisesti syytä varautua siihen, ettei kokonaistaloudellinen kehitys ennustevuosina ole niin hyvä kuin on esitetty. Kuntakohtaiset kehikot päivitetään ja toimitetaan tilaajille toisen kerran elokuussa. Vuoden viimeinen päivitys toimitetaan syys-lokakuussa, kun tiedot vuoden 2010 veroperusteista täsmentyvät ja ennakkotiedot verovuoden 2008 maksuunpantavista veroista ovat saatavilla. 2

5 1000 e TA 2008 osv 2/08 TAE TP arvio TS arvio TS arvio arvio TILIVUOSI ** ** 2009 muutos 2010** 2010 muutos 2011** 2011 muutos 2012 Verolaji Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero VEROTULOKSI KIRJATTAVA Taulukon tulkintaa esimerkkinä vuoden 2009 tarkastelu: Yllä olevassa taulukossa on kunkin vuoden kohdalla ensimmäisenä vahvistettu talousarvio ja sen luvut jaoteltuna kunnallisverotuloon, yhteisöveroon sekä kiinteistöveroon. Arvio-sarakkeessa on tuoreimman olemassa olevaan tietoon pohjautuen edellä mainituista verotulolajeista. Muutos-sarake kuvaa tämän hetkistä arviota muutoksineen suhteessa talousarvioon tai taloussuunnitelmaan. 3

6 KÄYTTÖTALOUDEN YHTEENVETO Tilinpäätös Budget Toteutunut Ennuste Ennuste Bokslut (1.000 e) 2008 kirjanpito vrt. TA 2009 Tulot - Inkomster , , ,1 103 % Menot -Utgifter , , ,4 100 % Netto , , , ,3 98 % 33,3 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Tulot - Inkomster , ,0 100 % Menot -Utgifter , , ,0 100 % Netto , ,0-919, ,0 100 % SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- O HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Tulot - Inkomster ,0 931, ,3 100 % Menot -Utgifter , , ,0 99 % Netto , , , ,7 99 % YHDYSKUNTALAUTAKUNTA SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Tulot - Inkomster , , ,8 104 % Menot -Utgifter , , ,2 100 % Netto 525,0 44,5 161,6 377,6 849 % RAKENNUSLAUTAKUNTA BYGGNADSNÄMNDEN Tulot - Inkomster ,0 2,1 59,0 100 % Menot -Utgifter ,5-58,1-205,5 100 % Netto -75,2-146,5-56,0-146,5 100 % SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA FINSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN Tulot - Inkomster ,7 56,2 424,7 134 % Menot -Utgifter , , ,5 100 % Netto , , , ,8 99 % SVENSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA Tulot - Inkomster ,4 9,1 239,5 188 % Menot -Utgifter , , ,1 100 % Netto , , , ,6 99 % SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN Tulot - Inkomster ,7 79,2 195,3 146 % Menot -Utgifter ,4-767, ,4 102 % Netto , ,7-687, ,1 100 % NUORISOLAUTAKUNTA UNGDOMSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 26 24,0 0,4 24,0 100 % Menot -Utgifter ,7-116,6-553,7 100 % Netto -477,0-529,7-116,1-529,7 100 % LIIKUNTALAUTAKUNTA IDROTTSNÄMNDEN Tulot - Inkomster ,0 126,1 396,0 100 % Menot -Utgifter ,3-758, ,9 102 % Netto , ,3-631, ,9 102 % Vesihuoltolaitos Vattentjänstverket Tulot - Inkomster ,9 315, ,9 100 % Menot -Utgifter ,1-156,6-918,1 100 % Netto 401,6 564,8 158,6 546,8 97 % 4

7 TULOSLASKELMA Toteutunut Toteutunut Ennuste Ennuste (1.000 euroa ) TP TA lmr vrt. TA 2009 vrt. TA 2009 Myyntitulot 1 961, ,8 17 % 2 094,0 104 % Maksutulot 3 332, ,8 37 % 3 054,4 101 % Tuet ja avustukset 421, ,6 22 % 409,1 101 % Muut toimintatulot 2 448, ,2 23 % 2 278,2 121 % Sisäiset tulot 9 859, ,0 30 % ,4 100 % Toimintatulot yhteensä , , ,4 29 % ,1 103 % Valmistus omaan käyttöön 58,0 33,2 2,0 6 % 46,0 139 % Henkilöstömenot, netto , ,6 30 % ,4 99 % Palvelujen ostot , ,0 31 % ,5 102 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 31 % ,9 95 % Avustukset , ,1 26 % ,4 99 % Muut toimintakulut -675, ,2 37 % -740,2 104 % Sisäiset menot , , ,1 30 % ,0 100 % Toimintamenot yhteensä , , ,1 30 % ,4 100 % Toimintakate , , ,7 31 % ,3 98 % Verotulot , , ,0 37 % ,0 94 % Kunnallisvero , , ,2 39 % ,0 94 % Kiinteistövero 2 038, ,0 211,7 10 % 2 090,0 100 % Yhteisövero 1 168, ,0 15,1 1 % 998,0 81 % Valtionosuudet 3 633, , ,7 41 % 3 589,0 100 % Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 227,9 135,0 26,7 20 % 100,0 74 % Muut rahoitustulot 145,7 180,0 13,5 7 % 80,0 44 % Korkomenot 0,0 0,0-0,6-2,0 0 % Muut rahoitusmenot -327,3 0,0-5,7 0,0 0 % Vuosikate 6 738, , ,9 162 % 20,7 1 % Suunnitelmapoistot , , ,0 33 % ,0-91 % Arvonalennukset pysyvistä Atk-menojen kohdistus -559,0-186,3 33 % -559,0 100 % Tilikauden tulos 2 436, , ,3-168 %. 5

8 RAHOITUSLASKELMAOSA (1.000 euroa) Toteutunut Ennuste Ennuste TP TA lmr vrt. TA 2009 Toiminnan rahavirta Vuosikate 6 740, , ,0 20,7 1 % Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -659,7-245,0 0,0-245,0 100 % Investointien rahavirta Investointimenot , , , ,6 100 % Rahoitusosuudet investointeihin 0,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 026,8 320,0 8,2 320,0 100 % Toiminnan ja investointien rahavirta , , , ,9 145 % Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -29,1 0,0 0,0 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 0,0 0,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,0 0,0 0,0 0,0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset * * Ennakkomaksujen muutos 0,0 324,0 0,0 324,0 100 % Muut maksuvalmiuden muutokset 54, , , ,0 100 % Maksuvalmiuden muutokset 24, , , ,0 100 % Rahavarojen muutos , ,0 795, ,9 137 % Kassavarat , , ,5 604,1 19 % 6

9 STRATEGISET VALINNAT 2.3 Strategiset linjaukset - Strategiska riktlinjer Taloussuunnitelmakauden strategiset tavoitteet on kuvattu käyttötalousosan toimialakohtaisissa tavoitteissa. Kaupungin toiminnan painopistealueina ja koko organisaatiolle yhteisinä kärkihankkeina valtuusto on vahvistanut seuraavat strategiset hankkeet. 1 Kaupungin itsenäisyys lähtökohtana osallistutaan pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen sekä strategian toteuttamiseen 2 Palvelurakenteen kehittäminen seudullisesti, yhteistyössä Espoon kanssa sekä kaupungin omissa palvelutoiminnoissa 3 Laaditaan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma kaupungin eri toimialojen ja Kauniaisten muiden toimijoiden yhteistyönä 1. Yhteistyön pohjalta perustettujen vuoden 2010 alusta toimintansa aloittavien uusien kuntayhtymien (Helsingin seudun liikenne ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut) käynnistämistoimenpiteet ovat valmistelun alla. Uusi pks strategia on valmisteilla. 2. Sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan yhteistoimintasopimuksen valmistelu Espoon kanssa jatkuu edelleen, kuin myös kaupungin oman toiminnan palvelurakenteen kehittäminen (esim. vanhustenhuolto, päivähoito, vapaaaikatoimi). 3. Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman valmistelu on aloitettu ja kevään aikana nimetään mm. luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva ohjausryhmä. Valmistelussa on keskeistä lasten ja nuorten osallistaminen prosessiin. 4 Sivistystypoliittisten linjausten laatiminen koko valtuustokaudelle Elinvoimaisten ja kilpailukykyisten koulujen ylläpitäminen ja kehittäminen 4. Sivistystoimen linjausten työstäminen on aloitettu toimialan yhdessä laaditun SWOTin pohjalta. Lautakunnat ottavat kantaa linjauksiin syksyllä. 5. Espoon kanssa on neuvoteltu sopimusyhteistyön jatkosta. Neuvottelut ovat kesken. Peruskoulujen tuntikehystä nostettu lukuvuodesta , lukioiden tuntikehys nousee Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Hyvinvointikertomuksen pohjalta laaditaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelma. 6. Hyvinvointikertomus viedään KH hyväksyttäväksi kesäkuussa ja sen jälkeen valtuustoon. Hyvinvointikertomuksessa esitettävään tietoon ja siitä tehtäviin johtopäätöksiin perustuva 7

10 poikkihallinnollinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelma valmistuu syksyllä. 7 Palvelutoimintaa ja prosesseja kehitetään mm. joustavoittamalla asioiden käsittelyä uusien tietojärjestelmien avulla. Tavoitteena on asiakaslähtöisyyden parantaminen ottamalla käyttöön uudenlaisia toimintamalleja. 8 Uuden henkilöstöstrategian laatiminen ja siinä huomioiden erityisesti keinot työvoiman saannin turvaamiseksi. 7. Investointiosassa seurattavaa tietohallintostrategian toteuttamissuunnitelman toteutumista hankkeittain on seurattu säännöllisesti sekä tietohallinnossa että tietohallinnon johtoryhmässä käsiteltynä ml. toimialojen edustus. Eri järjestelmien yleistä toimivuutta on varmistettu ja parannettu palvelimiin kohdistuneilla kehittämistöillä. Valokuituverkkoa sekä Sparknetverkkoa on myös rakennettu suunnitelman mukaan. Asia- ja sopimushallintajärjestelmää koskevat toimenpiteet toteutuvat syksyllä. PKS-rekrytointijärjestelmä on PKSsopimusteknisistä syistä jäädytetty tällä hetkellä. Sosiaali- ja terveystoimen järjestelmien integrointivaihe odottaa lopullisia päätöksiä Kauniaisten ja Espoon välisistä sopimusneuvotteluista. 8. Henkilöstöjaosto on alustavasti arvioinut henkilöstöpoliittisia linjauksia ja aiempien vuosien henkilöstöstrategiaa. Uuden ohjelman laadinta käynnistyy kaupunkitason linjausten vahvistamisen jälkeen valmistuen syksyllä Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen ja monikulttuurisuuden lisääminen koko kaupunkiorganisaatiossa. 9. Kaupunkiohjelmarahoitteiseen monikulttuurisuus-hankkeeseen osallistuu neljä työyhteisöä, 120 henkilöä. 10 Kaupunki selvittää tehokkaimmat käytettävissään olevat keinot ilmastomuutoksen torjumiseen ja toteuttaa osaltaan pääkaupunkiseudun ilmastostrategiaa. 11 Kaupungin keskusta-alueen kehittäminen omaleimaiseksi, modernin huvilakaupungin virkeäksi ja virikkeelliseksi keskustaksi. 12 Maankäytön periaatteiden tarkastelu ja selvitys maankäytön kehittämismahdollisuuksista tukemaan kaupunkirakenteen eheyttämistä ja asuntotuotannon tavoitteiden edistämistä. 10. YTV:n hallinnoima ilmastohanke Julia 2030 on lähtenyt käyntiin tammikuussa. Kauniaisten yhdyshenkilö koordinoi hankkeen pohjalta ilmastostrategisia toimenpiteitä kaupungin eri hallintokuntien kanssa. Kaunis Granissa on julkaistu kaupunkilaisille suunnattua tietoiskusarjaa. 11 Keskusta-aluetta on kehitetty kokonaisuutena, joka toteutuu osissa. Osa alueesta (Keskusta 1) on rakenteilla ja keskusta 2 alueen asemakaavaa laaditaan. 12 Maankäytön ja asumisen kehityskuvaa laaditaan, jossa selvitetään kaupungin mahdollisuudet ja tavoitteet tulevalle kehittämiselle. 8

11 YLEISHALLINTO Yleishallinto Allmän förvaltning Myyntitulot - Försäljningsinkomster 43,3 67,2 43,4 9,4 43,4 0,0 Maksutulot - Avgiftsinkomster 71,9 71,2 77,8 26,6 77,8 0,0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 185,2 210,0 201,0 16,1 201,0 0,0 Muut tulot - Övriga inkomster 0,7 0,0 0,4 0,6 0,4 0,0 Sisäiset tulot - Interna inkomster 2 313, , ,2 870, ,2 0,0 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 0,3 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 2 614, , ,0 923, ,0 0,0 Henkilöstömenot - Personalutgifter 2 430, , ,4 754, ,4-182,0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster 1 714, , ,0 619, ,0 0,0 Aineet ja tarvikkeet - Material och varor 816,2 854,4 913,0 312,0 913,0 0,0 Avustukset - Understöd 66,4 58,0 72,5 18,0 72,5 0,0 Muut menot - Övriga utgifter 154,8 108,5 133,2 55,1 133,2 0,0 Sisäiset menot - Interna utgifter 265,1 220,7 279,9 83,7 279,9 0,0 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 5 447, , , , ,0-182,0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , , ,0-919, ,0 182,0 KAUPUNGINKANSLIA Tavoitteet vuodelle 2009 Uuden valtuustokauden käynnistyttyä erityisesti uusille luottamushenkilöille järjestetään monipuolista perehdytystä kaupungin strategiasta, taloudesta, päätöksenteosta, palveluista, politiikkakysymyksistä, demokraattisesta vuorovaikutuksesta, pks-yhteistyön toimintatavoista jne. Valtuutetut ovat osallistuneet pääkaupunkiseudun yhteiseen seutuyhteistyötilaisuuteen ja heille on järjestetty ulkopuolisten asiantuntijoiden vetäminä perehdytystä valtuuston ja luottamushenkilön haasteista, työmuodoista ja pelisäännöistä sekä kuntatalouden periaatteista ja vaikutuksesta omaan kuntaan. Valtuusto on pitänyt kaksipäiväisen strategiaseminaarin, jossa valtuutetut ovat workshopeissa työstäneet kaupungin arvot, vision ja strategiset linjaukset. Lisäksi valtuutetut ovat voineet osallistua toimiala- ja lautakuntakohtaisiin perehdytys-koulutuksiin ja -tapaamisiin. Sähköisten palvelujen kehittäminen - Sähköisen asioinnin edistäminen - Sähköisen rekrytointijärjestelmän, erekryn, käyttöönotto - Kokousaineiston sähköistäminen Kaupungin uudet kotisivut julkaistiin helmikuussa. Uudet sivut tarjoavat entistä paremmat mahdollisuudet kehittää sähköisiä palveluja kuntalaisille. Sähköisen rekrytointijärjestelmän käyttöönoton sopimusneuvottelut PKS:n muiden kuntien kanssa ovat kesken. 9

12 Kokousaineiston sähköistäminen on aloitettu. Uuden henkilöstöstrategian laatiminen Työyhteisöjen monikulttuurisuustaitojen kehittäminen ja monikulttuurisuuden lisääminen Henkilöstöjaosto on alustavasti arvioinut henkilöstöpoliittisia linjauksia ja aiempien vuosien henkilöstöstrategiaa. Uuden ohjelman laadinta käynnistyy kaupunkitason linjausten vahvistamisen jälkeen. Kaupunkiohjelmarahoitteiseen monikulttuurisuus-hankkeeseen osallistuu neljä työyhteisöä, 120 henkilöä. Ruoka- ja puhdistuspalvelut - Kost- och rengöringsservice Tavoitteet vuodelle 2009 Työvoiman saamiseksi rekrytoinnin tehostaminen (oppilaitosyhteistyö, monikulttuurisuus). Sähköisen viestinnän kehittäminen (wwwsivut, sisäinen intra). Rekrytoitu maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä kolme. Rekrytoinnin apuna on ollut mm. Omnia oppilaitoksen maahanmuuttajille tarkoitettu Catering-koulutus ja Työ- ja elinkeinotoimisto. Ruoka- ja puhdistuspalvelujen toimistoprosesseja kehitetty sähköisen viestinnän avulla (mm.laskutukset, seurantaprosessit,avattu ruoka- ja puhdistuspalveluille kaikille avoin kansio, esimieskansio ja toimistokansio helpottamaan tiedon hallintaa ja nopeuttamaan tehtävien suorittamista). TP/BS 2007 TA/BG 2008 TA/BG ,99 2,03 Ruokahuoltoyksiköiden elintarvike- ja työvoimamenot/ /pain.suorite Kostserviceenheternas livsmedels- och arbetskraftsutgifter /prestation 1,98 1,92 Kouluaterian hinta keskimäärin (hinta sisältää yksikön menot, vyörytykset ja korot sekä poistot) Skolmåltidens pris i genomsnitt (priset innehåller enhetens utgifter, överföringsposter och räntor samt avskrivningar) 18,23 19,81 Puhdistuspalveluyksiköiden menot Rengöringsserviceenheternas utgifter /m2/vuosi /m2/år Ruokapalveluyksiköiden painotetut suoritteet Kostserviceenheternas vägda prestationer Puhdistuspalveluyksiköt/ siivousneliöt Rengöringsserviceenheter/städvadratmeter Kehityskohteiden määrän tavoiteluku/vuosi Målsatt antal utvecklingsobjekt per år 2,14 2,20 2,20 2,20 2,12 2,20 2,20 2,20 21, ,50 21, Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen toteuman perusteella käyttötaloustulot ja menot ovat suunnitelman mukaisia. 10

13 Ja Toimintaympäristön muutokset Investoinneista jää vuonna 2009 pois Svenska skolcentrumin keittiön saneerauksen yhteyteen varatut laitehankinnat, koska keittiön saneerausta ei oltukaan suunniteltu vuodelle 2009 ( ). RAHATOIMISTO - DRÄTSELKONTORET Tavoitteet vuodelle 2009 Talouden seurantaprosessien raportoinnin kehittäminen: koko kaupungin/toimialan/yksikkö/hanke tason raportointi. Vuoden alustahan uudistettiin talouskatsauksen rakennetta ja raportoinnin sisältöä ja seurannan tasoja mm. ottaen käyttöön investointilaskennassa projektikoodit. Toimialoille on järjestetty koulutusta. Controlling -tiimi on perustettu ja toiminnan avulla pyritään parantamaan toimialojen ja kaupungintason raportoinnin ja talouden seurannan tasoa. On tehty yhteistyötä raportoinnin kehittämisessä ruoka- ja puhdistuspalvelut yksikön kanssa. Palkkahallinnon ohjelmaan tehty raporttipohjia esimiestyön tukemiseksi. Kehittämistyö jatkuu edelleen osittain toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Raportointityökalun käyttöönotto. Maksuliikenteen ja kassatoimintojen kehittäminen. Lisenssi on jo olemassa. Kesäkuussa järjestetään aiheesta koulutuspäivä. Maksuliikenteeseen hoitamiseen liittyvää työkalun kartoitusta tehty. Myös maksuliikenteeseen olennaisesti liittyvän SEPAvalmistautumisen valmistelut ovat käynnissä ja toteutus alustavasti suunniteltu kansalliseen aikatauluun pohjautuen syksylle tai kansallisen aikataulun etenemisen mukaan, johon järjestelmien toimittajien suhteen on myös valmiudet. Tietohallinnon toimeenpanosuunnitelman toteuttaminen tietohallinnon osalta. Kaupungin oman valokuituverkon kehittämistyöt ovat jatkuneet uusien, varmistavien yhteyksien rakentamisella ja Sparknetin laajentamisella kaupungin eri toimipisteisiin. Asiaja sopimushallintaohjelmiston päivityksien toteutus sovittu alkavaksi elokuussa ja sähköinen PKS-rekrytointijärjestelmä toistaiseksi jäädytetty kustannussyistä koskien kehittämishanketta. Sosiaali- ja terveystoimen järjestelmien integrointi Espoon vastaaviin on edelleen työn alla ja odottaa lopullisia pää- 11

14 töksiä toimintamallista. Koko kaupungintason tietotekniikan koulutus on kilpailutettu ja sopimusneuvottelut ovat alkamassa. Muilta osin toimeenpanosuunnitelmaa on toteutettu sovitun aikataulun mukaisesti. Palkkahallinnon raportoinnin kehittäminen. Sosiaali- ja terveystoimen osalta on aloitettu palkkahallinnon raportoinnin kehittelyä sosiaalitoimen seurannan osalta koko henkilökuntaa koskien mm. sijaisten, keskeytysten, varsinaisten ja sijaisten palkkojen osalta hyödyntäen järjestelmätoimittajan ominaisuuksia. Oikeuksien mukaan sosiaali- ja terveystoimen henkilökunta esimiehet pääsevät tuottamaan raportoinnin kautta paremmin tietoa oman henkilökuntansa osalta. Kehitystyö tulee laajentumaan koulutoimen raportoinnin osalta. Palkkatietojen seurantaa pyritään entistä enemmän seuraamaan raportoinnin kautta. Kehittely jatkuu edelleen tämän osalta. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden Myyntitulot - Försäljningsinkomster 320,1 199,7 283,5 40,2 283,5 0,0 Maksutulot - Avgiftsinkomster 2 025, , ,5 810, ,5 0,0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 234,7 203,8 189,0 41,2 189,0 0,0 Muut tulot - Övriga inkomster 99,4 114,1 111,4 38,6 111,4 0,0 Sisäiset tulot - Interna inkomster 0,8 2,3 1,6 1,2 1,9 0,3 TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 2 680, , ,0 931, ,3 0,3 Henkilöstömenot - Personalutgifter 9 142, , , , ,5-179,0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster , , , , ,1 43,6 Aineet ja tarvikkeet - Material och varor 846,8 768,9 761,8 217,0 669,2-92,6 Avustukset - Understöd 1 707, , ,8 558, ,8-7,0 Muut menot - Övriga utgifter 19,9 16,4 17,2 12,3 21,1 3,9 Sisäiset menot - Interna utgifter 2 267, , ,1 808, ,3 0,2 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT , , , , ,0-230,9 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , , , , ,7 231, SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER 12

15 Tavoitteet vuodelle 2009 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi tehdyn suunnitelman jalkauttaminen (lastensuojelulaki 417/2007, 12). Ennaltaehkäisevien kotikäyntien toteuttaminen yhdessä kotihoidon kanssa 80- vuotiaille palvelutarpeen selvittämiseksi. Lastensuojelusuunnitelma on valmistunut. Suunnitelman jalkauttaminen käynnistyy vuoden aikana ja toteutuu suunnitelmassa esitetyn aikataulun mukaisesti. Ennaltaehkäisevien kotikäyntien suunnittelu on aloitettu kotihoidon, vanhussosiaalityön, seniorineuvolan ja suun terveydenhoidon yhteistyönä. Toimintaympäristön muutokset Mikäli kansantalouden heikkeneminen jatkuu edelleen, voidaan olettaa, että toimeentulotukimenot kasvavat loppuvuodesta. Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen Seuraavat maalis-huhtikuulle kohdistuvat laskut eivät ehdi saapua ennen osavuosikatsauksen laatimista: Kelan työmarkkinatuki n euroa Eteva n euroa Rinnekoti n euroa Yhteensä n euroa 5002 LASTEN PÄIVÄHOITO - BARNDAGVÅRD Lasten päivähoito käsittää koko lasten päivähoitojärjestelmän, joka koostuu päivähoidosta, kotihoidon tuesta ja yksityisen hoidon tuesta sekä esiopetuksesta. Tavoitteet vuodelle 2009 Vuosi 2008 oli Kauniaisten päivähoidossa varhaisen liikunnan teemavuosi. Vuonna 2009 tavoitteena on Terve Kunta - linjausten huomioiminen varhaiskasvatuksessa (hygienia, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus, terveelliset elintavat; erityisesti ravinto ja liikkuminen). Päivähoidon yhteisen turvallisuussuunnitelman laatiminen ja käyttöön ottaminen. Toiminnassa on arvioitu ja kehitetty hygieniakäytäntöjä sekä lasten liikunnan mahdollisuuksia. Lasten psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta on lisätty laajentamalla edelleen päivähoidon turvallista aloitusta. Huomiota on kiinnitetty myös esiopetuksesta alkuopetukseen siirtymisvaiheeseen. Keittäjiä on ohjattu lisäämään ravinnon terveellisyyttä ohjauksella ja esim. hankintoja arvioimalla. Turvallisuussuunnitelmaa laaditaan ja se on tarkoitus ottaa käyttöön syksyn 2009 aikana. Varhaista vuorovaikutusta edesauttavien menettelyjen (vanhempien läsnäolo aloi- Varhaista vuorovaikutusta edesauttavien menettelyjen käyttö on Kaunaisissa vakiin- 13

16 tettaessa, omahoitajuus, pehmeä lasku, kotikäyntien toteutuminen) käytön vakiinnuttaminen päivähoidossa. Kauniaisten varhaiskasvatussuunnitelman arviointi ja soveltaminen toimintaan. tumassa. Näkökulma korostuu erityisesti hoitoa aloitettaessa.valmistuvaa varhaiskasvatussuunnitelmaa on kokeiltu ja se on päivitettävänä. Otetaan käyttöön syksyn 2009 aikana. Valmistumassa oleva esiopetussuunnitelma otetaan kokeilukäyttöön ja se lähetetään yhteistyökumppaneille arvioitavaksi syksyllä Esi- ja alkuopetuksen verkosto toimii sekä suomen- että ruotsinkielisen koulun kanssa. Yhteistyörakenteita on arvioitu ja niitä kehitetään molemmissa verkostoissa. Kaupungin esiopetussuunnitelman käyttöön ottaminen ja päiväkotien suunnitelmien päivittäminen. Esiopetuksen ja koulun yhteistyörakenteiden kehittäminen. Kielisuihkutustoiminnan kehittäminen VKK Metron (varhaiskasvatuksen kehittämiskeskus) kehittämistoiminta pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Perhekeskusverkostossa työskentely ja toiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Suihkutustoiminnasta tehtiin kysely ja sen pohjalta päiväkodeissa mietitään jatkettavan kielisuihkutustoimintaa syksyllä Päivähoito on osallistunut aktiivisesti VKK Metron järjestämään koulutukseen esim. lasten havainnoinnista. Puistokujan päiväkoti on lisäksi toiminut yhtenä verkoston tutkimus- päiväkodeista ja kehittänyt toimintaansa lasten havainnoinnin avulla. Lisäksi VKK Metron avulla ollaan arvioitu monikulttuurisen varhaiskasvatuksen valmiuksia ja käytäntöjä päivähoidossa. Ollaan osallistuttu verkoston luomiseen ja yhteistyöverkoston kehittämiseen. Toimintaympäristön muutokset Jakson aikana ovat korostuneet nopeat päivähoitotilojen muutokset ja niiden tuottamien vaikutusten huomioon ottaminen. Lisäksi esillä ovat olleet lasten hoidon tukien muutos alkaen. Päivähoito ja esiopetuspaikkojen hakeminen on ollut aiempaa vastaavaa eli päivähoitopaikat täyttyvät syksyksi. Kielikylpykiinnostus on ollut vilkkaampaa kuin koskaan aiemmin. Espoolaisten perheiden kiinnostus Kauniaisten päivähoitopaikkoja kohtaan on suurta eli jonossa on lähes 70 lasta. Koulutetun henkilöstön rekrytointi on edelleen vaikeutunut. Erityinen pula on ruotsinkielisestä henkilöstöstä. Rekrytoinnin helpottumiseksi on osallistuttu mm. rekrytointimessuille. 14

17 5003 KOTI- JA LAITOSHOITO HEM- OCH INSTITUTIONSVÅRD Tavoitteet vuodelle 2009 Vakiinnutetaan kuntouttavan hoitotyön menetelmän käyttö, joka on myös RAI (Resident Assesment Instrument)- arviointijärjestelmän painopiste vuonna Otetaan käyttöön RAI-asiakkaiden palvelutarpeen arviointijärjestelmä ja vertailukehittäminen. Asiakkaan/potilaan omien voimavarojen tukeminen ja kuntouttava työote otetaan huomioon hoito- ja palvelusuunnitelmien laadinnassa. Suppea seurantamittaus (sisällönanalyysi) tehdään syksyllä. Kolmas RAI-mittaus tehtiin maaliskuussa, tulokset tulevat kesällä. Edelliset tulokset on käyty läpi yksiköissä ja samalla sovittu keskeiset kehityskohteet. Kolmannen mittauksen tulokset kertovat miten tavoitteet on saavutettu. Ennaltaehkäisevien kotikäyntien toteuttaminen yhdessä sosiaalitoimen kanssa 80- vuotiaille palvelutarpeen selvittämiseksi. *) RAI-järjestelmä on vanhusasiakkaiden hoidon tarpeen ja laadun sekä kustannusten arviointi ja seurantajärjestelmä. RUG (Resource Utilization Group)- järjestelmällä mitataan kustannuksia. Ehkäisevien kotikäyntien suunnittelu on aloitettu kotihoidon, vanhussosiaalityön, seniorineuvolan ja suun terveydenhuollon yhteistyönä. Toimintaympäristön muutokset Maksuttomaan hoitotarvikejakeluun on tullut yli 20 uutta asiakasta. Uusi koti- ja laitoshoidon vastuulääkäri aloitti ja kotihoidon ohjaaja TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD Terveydenhuolto käsittää terveyskeskuksen avohoidon toiminnat sisältäen myös sairaankuljetuksen sekä erikoissairaanhoidon. Tavoitteet vuodelle 2009 Kaikki 40 vuotta täyttävät kutsutaan terveystarkastukseen. Tavoitteena on sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy, tupakoinnin ja alkoholinkäytön väheneminen. Kiertävän terveysneuvontapisteen toteuttaminen sydän- ja verisuonisairauksien riskien kartoittamiseksi: verenpaine- ja verensokerimittaus, vyötärön ympäryksen mittaus, BMI (paino/pituus), AUDIT - lomakkeen täyttö ja tarvittaessa ohjaus laboratoriotutkimuksiin ja mini-interventioon terveysasemalle. Toteutetaan syksyllä Toteutetaan syksyllä

18 Ryhmämuotoisen terveysneuvonnan aloittaminen sokeritauti ja verenpainepotilaille, tavoitteena yksilökäyntien väheneminen. Ryhmämuotoisen terveysneuvonnan toimintaedellytykset ovat jo olemassa ja se voitaneen aloittaa syyskuun alusta. Toimintaympäristön muutokset Tulosalueella on ollut henkilöstövaihdoksia vuoden alussa: vastaava fysioterapeutti aloitti ja terveysaseman vastaanoton osastonhoitaja Uusi terveyskeskuslääkärin vakanssi saatiin täytettyä alkaen. Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen Seuraavat maalis-huhtikuulle kohdistuvat laskut eivät ehdi saapua ennen osavuosikatsauksen laatimista: - Espoon laskut o pa-vuodeosastohoitoa 6575,41 euroa huhtikuulta, lasku tulee vasta touko-kesäkuun vaihteessa ja eräpäivä on heinäkuussa o lah-hoidoista lasku Silviahemmetin lasku myös tulematta, sillä lähetetty lasku 4603,98 euroa. - Villa Bredan vanhainkodin laskuja puuttuu euron edestä 1-4/2009 ajalta - Vuodeosaston laskuja puuttuu ,66 euron edestä - Anemonen laskuja puuttuu (puuttuvat hyvitykset vähennetty tästä ) ,49 euron edestä Yllä olevasta taulukosta puuttuu siis menoja yhteensä euroa SUUN TERVEYDENHUOLTO MUNHÄLSOVÅRD Tavoitteet vuodelle 2009 Kehitetään edelleen koti- ja laitoshoidon potilaiden suun terveydestä huolehtimisen toimintamallia ja saatetaan se käytäntöön. Suun terveyden edistämiseen panostetaan erityisesti toteuttamalla pääkaupunkiseudun kuntien yhteishanketta Kerta ei riitä. Pääkaupunkiseudun yhteishankkeena aloitetaan syksyllä 2009 virka-ajan ulkopuolinen yhteispäivystys sekä perustetaan suun erikoishoidon yksikkö suur-sehyk, joiden isäntäkuntana toimii Helsinki. Ehkäisevien kotikäyntien suunnittelu on aloitettu kotihoidon, vanhussosiaalityön, seniorineuvolan ja suun terveydenhuollon yhteistyönä. Hanke on edennyt suunnitellusti. Alkuvuodesta pääkaupunkiseudun hammasterveyden edistämisen työryhmä kiinnitti erityisesti huomiota terveellisen kouluympäristön merkitykseen lasten ja nuorten terveyden edistämisessä. Hanke edennyt ja toteutuu suunnitellussa aikataulussa. Toimintaympäristön muutokset Riittävän hammaslääkärityövoiman hankkiminen 16 vuokrafirmoista on ollut alkuvuodesta entistä vaikeampaa.

19 YHDYSKUNTATOIMI Yhdyskuntalautakunta Samhällstekniska nämnden Myyntitulot - Försäljningsinkomster 26,8 8,7 11,8 5,2 14,6 2,8 Maksutulot - Avgiftsinkomster 216,2 280,1 294,2 124,6 294,2 0,0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut tulot - Övriga inkomster 2 544, , ,2 322, ,2 356,0 Sisäiset tulot - Interna inkomster 6 928, , , , ,8 0,0 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget 32,2 38,0 32,0 2,0 32,0 0,0 TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 9 748, , , , ,8 358,8 Henkilöstömenot - Personalutgifter 2 367, , ,8 837, ,8-10,0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster 2 631, , ,0 837, ,7 215,7 Aineet ja tarvikkeet - Material och varor 1 537, , ,9 546, ,9-150,0 Avustukset - Understöd 12,8 24,6 308,6 0,0 278,6-30,0 Muut menot - Övriga utgifter 463,6 385,5 404,5 144,0 404,5 0,0 Sisäiset menot - Interna utgifter 945, , ,7 230, ,7 0,0 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 7 957, , , , ,2 25,7 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 1 791, ,8 44,5 161,6 377,6 333, MAANKÄYTTÖ MARKANVÄNDNING Tavoitteet vuodelle 2009 Pääkaupunkiseutusuunnitelmaan sisältyvän MAL-strategian (maankäyttö, asuminen ja liikenne) v valmisteluun osallistuminen. Kauniaisten maankäytön kehityskuvan valmistelu osaksi kaavoitusohjelmaa. Kartoitetaan keskipitkän (vv ) aikavälin rakentamismahdollisuudet. Kaavoitusohjelman toteuttaminen (merkittäviä kohteita ovat: keskusta, Koivuhovin asema ympäristöineen, Teollisuustien alue ympäristöineen, Turunväylän ja Espoon rajan välinen alue). Kevyen liikenteen verkostosuunnitelman päivittäminen. MAL-valmistelutyöhön on osallistuttu MALneuvottelukunnan kautta. Kehityskuvan valmistelua on tehty työryhmätyöskentelynä. Kehityskuvan valtuustokäsittely ajoittuu loppuvuoteen Kehityskuvatyön yhteydessä on selvitelty rakentamismahdollisuuksia. Kaavoitusohjelman toteutus on edennyt suunnitelmien mukaan. Päivitys alkaa syksyllä. 17

20 Maastomalli koko kaupungista. Maastomalli on valmistunut. Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen Tuloarvio ylittyy n eurolla (mm.edelliseltä vuodelta siirtynyt pientalotontin myynti). Menoissa palkoista säästyy mittamiehen osapäiväiseksi siirtymisen takia n euroa 7004 YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN Tavoitteet vuodelle 2009 Ilmastostrategisten toimenpiteiden koordinointi. Ilmansuojeluohjelman toteutus, kärkihankkeena pienpolton ilmanlaatuvaikutuksista ja oikeasta polttotavasta tiedottaminen. Green Office ympäristöjärjestelmän toteutus kaupungintalolla. YTV:n hallinnoima ilmastohanke Julia 2030 on lähtenyt käyntiin tammikuussa. Kauniaisten yhdyshenkilö koordinoi hankkeen pohjalta ilmastostrategisia toimenpiteitä kaupungin eri hallintokuntien kanssa. Kaunis Granissa on julkaistu kaupunkilaisille suunnattua tietoiskusarjaa. Ympäristötoimi suunnittelee YTV:n kanssa syksyllä alkavaa kampanjaa pienpolton ilmanlaatuvaikutuksista. Eco-Driving -koulutusta kaupungin työntekijöille lomakauden jälkeen. Green Office ympäristöjärjestelmä on myönnetty kaupungintalolle helmikuussa RAKENNUTTAMINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU BYGGHERREVERKSAMHET OCH TEKNISK PLANERING Tavoitteet vuodelle 2009 Energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden kartoittaminen kaupungin kiinteistöissä, niiden hinnoittelu sekä keskinäinen kannattavuuspriorisointi. Kiinteistö- ja tilastrategian päivitys kaupungin yleisten strategisten tavoitteiden mukaan ja niitä tukien. PKS-yhteistyössä toistaiseksi linjattujen toi- Kartoitus on aloitettu ja eräitä toimenpiteitä mm. pihavalaistuksen osalta on toteutettu. Sopimus energiatehokkuutta parantavien hankkeiden kannattavuusselvityksestä on solmittu. Päivitys on aloitettu Rakennuttajapäällikkö tai isännöitsijä ovat 18

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Suomenkielinen opetustoimi SOV 29.8.2016 Finskspråkiga undervisningsförvaltningen TALOUSARVIO 2017 Myyntitulot - Försäljningsinkomster 2 199 312 2 005 119 2 245 265 2 245 265 2 245 265 Maksutulot - Avgiftsinkomster

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta ja vastaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE KV Käyttösuunnitelma Muutos

Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE KV Käyttösuunnitelma Muutos Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE 67 1.9.2015 KV 77 16.11.2015 Käyttösuunnitelma Muutos Ulla Tikkanen BG BG BG BG sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2015 Tilanteessa 30.9.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.484.701 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.429.172 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II/2007

OSAVUOSIKATSAUS II/2007 OSAVUOSIKATSAUS II/2007 1 Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen 13.9.2007/3 mukaan talouskasvu jatkuu Suomessa edelleen. Korkeasuhdannetta vahvistaa kansainvälisen talouden

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2016 Tilanteessa 31.3.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.326.582 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 276.404 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) 2013 2014 1-4 2014 % 1-4/13-14 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 5 466 24097 5 566 23,1

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 30.06.2015 Kunnanhallitus 24.08.2015 106 ALAVIESKAN KUNNAN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUU Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate

Lisätiedot