TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2009"

Transkriptio

1 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU KH

2 SISÄLLYSLUETTELO Vuosiennuste Taulukot - Käyttötalouden yhteenveto 4 - Tuloslaskelma 5 - Rahoituslaskelma 6 Kaupungin kehittämisstrategia 7 Kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet sekä ennuste niiden toteutumisesta 9 Talousarvion määrärahojen toteutumisennuste yksiköittäin 38 LIITTEET Investoinnit per

3 TOTEUMAVERTAILU JA VUOSIENNUSTE per Ensimmäinen vuoden 2009 osavuosikatsaus sisältää talousarvion toteutumisvertailun ja ennusteen vuodelle 2009, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, kaupungin kehittämisstrategian toteutumisseurannan ja toimialojen toiminnallisten tavoitteiden toteumat. Vuosiennusteen mukaan tässä vaiheessa vuotta tarkasteltuna vuoden 2009 tilikauden tuloksen toteutuma tulisi olemaan 5,138 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tuloslaskelman toimintatuotot (29 %) alittavat ajanjakson laskennallisen prosentin huhtikuun 2009 lopussa. On kuitenkin huomioita, että monet tuloerät toteutuvat vain muutaman kerran vuodessa. Lisäksi esim. asiakaslaskutukset laskutetaan yleensä kuukausi jälkikäteen. Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti tilanteessa on 33,3 %. Toimintamenoissa on hienoista alitusta laskennalliseen käyttöprosenttiin (30 %). Koko kaupungin osalta käyttötalouden toimintakatteen tarkastelu osoittaa 31 %:n toteumaa. Huhtikuun lopussa 2009 toimintakate oli n. 15,557 miljoonaa euroa ja vuosikate 4,164 miljoonaa euroa. Kauniaisten vuoden 2009 verotuloennuste on 1/2009 OVK:ssa 3,2 milj. euroa alhaisempi kuin alkuperäinen budjetti. Taloussuunnitelman hyväksyessään kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksymällään ponnella kehotti kaupunginhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin kaupungin talouden tasapainottamiseksi vuoden 2011 loppuun mennessä. Ensimmäisenä talouden tasapainottamiseen tähtäävänä toimenpiteenä toimialoja ja lautakuntia on kehotettu arvioimaan kuluvan vuoden meno ja tulorakennettaan budjetoituna tasapainoisemman tuloksen aikaansaamiseksi. Vuoden 2010 talousarvioraamiin määriteltiin 2,0 miljoonan euron säästötavoite vuodelle Osavuosikatsauksen 1/2009 yhteydessä tavoitteesta on kohdistettu 1,01 miljoonaa euroa (taulukko alla), mikä tarkoittaa, että talkoot jatkuvat ja lisää säästökohteita määritellään ennen osavuosikatsausta 2/2009. Vuosi 2009 Peruste Säästö, Yleishallinto Palkankorotusvaraus oli , mutta tarve oli vain SOTE Sosiaali ja terveystoimen OVK -raportti YLK OVK - Kauppalantien tontin myyntivoitto YLK YLK - Heikelintien tontin myyntivoiton ero suht. budj Koulutoimi - lisätuotot Kauniaisissa on nettomääräisesti 266 vierasp. Oppilasta, tulo/oppilas n Ruotsinkielinen OVK- Budjetin ylitys Suomenkielinen OVK - Budjetin ylitys Kulttuuri OVK - Säästö Nuorisotoimi OVK - Säästö palkkakustannuksissa Liikuntatoimi OVK- Budjetin ylitys Kaikki toimialat KELA maksu alenee 0,81%, on ollut alun perin 2% YHTEENSÄ Väestö Kauniaisissa asui huhtikuun lopussa 8487 ihmistä, vähennystä vuoden vaihteen tilanteeseen on 48 henkilöä (12/2008: 8535). 1

4 Työllisyys Työllisyyttä koskevaa alueellista seurantatietoa julkaisee kuukausittain TE-keskus. Uusin saatavilla oleva työllisyyskatsaus on julkaistu koskien huhtikuun 2009 lopun tilannetta. Koko maassa oli huhtikuun lopussa työttömänä työnhakijana henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien henkilöä, työttömyysasteen ollessa 9,1 %. Huhtikuuhun 2008 verrattuna työttömyys lisääntyi koko maassa henkilöllä eli 30,9 %. Uusia avoimia työpaikkoja koko maassa ilmoitettiin tammikuun 2009 aikana Uudenmaan TE-keskuksen alueella oli huhtikuun 2009 lopussa työttömiä työnhakijoita lomautetut mukaan lukien henkilöä työttömyysasteen ollessa 6 %. Vuosi sitten huhtikuun 2008 lopussa työttömänä oli henkilöä. Vuoden aikana työttömien määrä lisääntyi henkilöllä eli 32,8 %. Työttömistä lomautettuja oli 5 463, mikä on enemmän kuin vuotta aiemmin. Uudenmaan TE-keskuksen alueen kunnista korkein työttömyysaste huhtikuun lopussa oli Hangossa (11,1 %). Samaan aikaan matalin työttömyysaste oli Nurmijärvellä ja Siuntiossa, 3,9 %. Kauniaisten työttömyysaste oli 4,0 % eli 152 henkilöä, vastaavasti työpaikkoja oli avoinna 21. Kauniaisten työttömyysprosentti on noussut lokakuusta 2008 huhtikuuhun 2009 kokonaisuudessaan 1,3 % (2,7 %:sta 4,0 %:iin). Verotulojen kertymä Kauniaisten verotuloennusteen taustalla on Kuntaliiton kuntakohtainen veroennustekehikko vuosille ja kunnan vuoden 2007 maksuunpanotilasto. Tämä vuoden 2009 ennustekehikon ensimmäinen versio perustuu verohallinnon kuntakohtaiseen vuoden 2007 maksuunpanotilastoon sekä vuoden 2008 tulokehitystilastoon ja päivitettyyn koko maata koskevaan verotulojen ennustekehikkoon. Kunnan tuloveron veropohjana olevien tulojen ja vähennysten muutokset on johdettu väestöennusteen sekä koko maata koskevan kehikon vastaavien muutosten pohjalta. Kauniaisten oma analytiikka väestönmuutoksista ja väestörakenteesta on myös perustietopohjassa mukana. Veroperusteet ja niiden mahdolliset muutokset on arvioitu huhtikuun lopun tiedossa olevan tilanteen mukaisesti. Merkittävin kunnan tuloveroa koskeva perustemuutos koskee perusvähennystä, jonka mahdollisen muutoksen taloudelliset vaikutukset hallitus on luvannut kompensoida täysimääräisesti kunnille. Yhteisöveron osalta on huomioitu kuntaryhmän jako-osuuden nosto vuosille Poikkeuksellisen taloustilanteen johdosta alueellinen ja paikallinen kehitys saattaa erota tavallista enemmän ennustetuista maan keskiarvoluvuista. Tämän johdosta on otettu huomioon arvion laadinnassa kunnan erityisolosuhteet. Mm. valtakunnallista työllisyystilannetta peilaten Kauniaisten työllisyystilanne on ollut valtakunnallista trendiä positiivisempi. Myös koko maata koskevat arviot voivat muuttua. Kuluvalle vuodelle kokonaistuotannon kehityksestä tehdyt ennusteet ovat jatkuvasti heikentyneet. Koko maata koskevan kehikon luvut perustuvat pääosin valtiovarainministeriön maaliskuussa esittämiin ennusteisiin kokonaistaloudellisesta kehityksestä. On esitetty näkemyksiä, että taantuma voi olla pidempi ja elpyminen hitaampaa kuin tämän kehikon pohjana esitetyissä arvioissa. Tämän johdosta on varovaisuusperiaatteen mukaisesti syytä varautua siihen, ettei kokonaistaloudellinen kehitys ennustevuosina ole niin hyvä kuin on esitetty. Kuntakohtaiset kehikot päivitetään ja toimitetaan tilaajille toisen kerran elokuussa. Vuoden viimeinen päivitys toimitetaan syys-lokakuussa, kun tiedot vuoden 2010 veroperusteista täsmentyvät ja ennakkotiedot verovuoden 2008 maksuunpantavista veroista ovat saatavilla. 2

5 1000 e TA 2008 osv 2/08 TAE TP arvio TS arvio TS arvio arvio TILIVUOSI ** ** 2009 muutos 2010** 2010 muutos 2011** 2011 muutos 2012 Verolaji Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero VEROTULOKSI KIRJATTAVA Taulukon tulkintaa esimerkkinä vuoden 2009 tarkastelu: Yllä olevassa taulukossa on kunkin vuoden kohdalla ensimmäisenä vahvistettu talousarvio ja sen luvut jaoteltuna kunnallisverotuloon, yhteisöveroon sekä kiinteistöveroon. Arvio-sarakkeessa on tuoreimman olemassa olevaan tietoon pohjautuen edellä mainituista verotulolajeista. Muutos-sarake kuvaa tämän hetkistä arviota muutoksineen suhteessa talousarvioon tai taloussuunnitelmaan. 3

6 KÄYTTÖTALOUDEN YHTEENVETO Tilinpäätös Budget Toteutunut Ennuste Ennuste Bokslut (1.000 e) 2008 kirjanpito vrt. TA 2009 Tulot - Inkomster , , ,1 103 % Menot -Utgifter , , ,4 100 % Netto , , , ,3 98 % 33,3 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Tulot - Inkomster , ,0 100 % Menot -Utgifter , , ,0 100 % Netto , ,0-919, ,0 100 % SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- O HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Tulot - Inkomster ,0 931, ,3 100 % Menot -Utgifter , , ,0 99 % Netto , , , ,7 99 % YHDYSKUNTALAUTAKUNTA SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Tulot - Inkomster , , ,8 104 % Menot -Utgifter , , ,2 100 % Netto 525,0 44,5 161,6 377,6 849 % RAKENNUSLAUTAKUNTA BYGGNADSNÄMNDEN Tulot - Inkomster ,0 2,1 59,0 100 % Menot -Utgifter ,5-58,1-205,5 100 % Netto -75,2-146,5-56,0-146,5 100 % SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA FINSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN Tulot - Inkomster ,7 56,2 424,7 134 % Menot -Utgifter , , ,5 100 % Netto , , , ,8 99 % SVENSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA Tulot - Inkomster ,4 9,1 239,5 188 % Menot -Utgifter , , ,1 100 % Netto , , , ,6 99 % SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN Tulot - Inkomster ,7 79,2 195,3 146 % Menot -Utgifter ,4-767, ,4 102 % Netto , ,7-687, ,1 100 % NUORISOLAUTAKUNTA UNGDOMSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 26 24,0 0,4 24,0 100 % Menot -Utgifter ,7-116,6-553,7 100 % Netto -477,0-529,7-116,1-529,7 100 % LIIKUNTALAUTAKUNTA IDROTTSNÄMNDEN Tulot - Inkomster ,0 126,1 396,0 100 % Menot -Utgifter ,3-758, ,9 102 % Netto , ,3-631, ,9 102 % Vesihuoltolaitos Vattentjänstverket Tulot - Inkomster ,9 315, ,9 100 % Menot -Utgifter ,1-156,6-918,1 100 % Netto 401,6 564,8 158,6 546,8 97 % 4

7 TULOSLASKELMA Toteutunut Toteutunut Ennuste Ennuste (1.000 euroa ) TP TA lmr vrt. TA 2009 vrt. TA 2009 Myyntitulot 1 961, ,8 17 % 2 094,0 104 % Maksutulot 3 332, ,8 37 % 3 054,4 101 % Tuet ja avustukset 421, ,6 22 % 409,1 101 % Muut toimintatulot 2 448, ,2 23 % 2 278,2 121 % Sisäiset tulot 9 859, ,0 30 % ,4 100 % Toimintatulot yhteensä , , ,4 29 % ,1 103 % Valmistus omaan käyttöön 58,0 33,2 2,0 6 % 46,0 139 % Henkilöstömenot, netto , ,6 30 % ,4 99 % Palvelujen ostot , ,0 31 % ,5 102 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 31 % ,9 95 % Avustukset , ,1 26 % ,4 99 % Muut toimintakulut -675, ,2 37 % -740,2 104 % Sisäiset menot , , ,1 30 % ,0 100 % Toimintamenot yhteensä , , ,1 30 % ,4 100 % Toimintakate , , ,7 31 % ,3 98 % Verotulot , , ,0 37 % ,0 94 % Kunnallisvero , , ,2 39 % ,0 94 % Kiinteistövero 2 038, ,0 211,7 10 % 2 090,0 100 % Yhteisövero 1 168, ,0 15,1 1 % 998,0 81 % Valtionosuudet 3 633, , ,7 41 % 3 589,0 100 % Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 227,9 135,0 26,7 20 % 100,0 74 % Muut rahoitustulot 145,7 180,0 13,5 7 % 80,0 44 % Korkomenot 0,0 0,0-0,6-2,0 0 % Muut rahoitusmenot -327,3 0,0-5,7 0,0 0 % Vuosikate 6 738, , ,9 162 % 20,7 1 % Suunnitelmapoistot , , ,0 33 % ,0-91 % Arvonalennukset pysyvistä Atk-menojen kohdistus -559,0-186,3 33 % -559,0 100 % Tilikauden tulos 2 436, , ,3-168 %. 5

8 RAHOITUSLASKELMAOSA (1.000 euroa) Toteutunut Ennuste Ennuste TP TA lmr vrt. TA 2009 Toiminnan rahavirta Vuosikate 6 740, , ,0 20,7 1 % Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -659,7-245,0 0,0-245,0 100 % Investointien rahavirta Investointimenot , , , ,6 100 % Rahoitusosuudet investointeihin 0,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 026,8 320,0 8,2 320,0 100 % Toiminnan ja investointien rahavirta , , , ,9 145 % Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -29,1 0,0 0,0 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 0,0 0,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,0 0,0 0,0 0,0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset * * Ennakkomaksujen muutos 0,0 324,0 0,0 324,0 100 % Muut maksuvalmiuden muutokset 54, , , ,0 100 % Maksuvalmiuden muutokset 24, , , ,0 100 % Rahavarojen muutos , ,0 795, ,9 137 % Kassavarat , , ,5 604,1 19 % 6

9 STRATEGISET VALINNAT 2.3 Strategiset linjaukset - Strategiska riktlinjer Taloussuunnitelmakauden strategiset tavoitteet on kuvattu käyttötalousosan toimialakohtaisissa tavoitteissa. Kaupungin toiminnan painopistealueina ja koko organisaatiolle yhteisinä kärkihankkeina valtuusto on vahvistanut seuraavat strategiset hankkeet. 1 Kaupungin itsenäisyys lähtökohtana osallistutaan pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen sekä strategian toteuttamiseen 2 Palvelurakenteen kehittäminen seudullisesti, yhteistyössä Espoon kanssa sekä kaupungin omissa palvelutoiminnoissa 3 Laaditaan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma kaupungin eri toimialojen ja Kauniaisten muiden toimijoiden yhteistyönä 1. Yhteistyön pohjalta perustettujen vuoden 2010 alusta toimintansa aloittavien uusien kuntayhtymien (Helsingin seudun liikenne ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut) käynnistämistoimenpiteet ovat valmistelun alla. Uusi pks strategia on valmisteilla. 2. Sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan yhteistoimintasopimuksen valmistelu Espoon kanssa jatkuu edelleen, kuin myös kaupungin oman toiminnan palvelurakenteen kehittäminen (esim. vanhustenhuolto, päivähoito, vapaaaikatoimi). 3. Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman valmistelu on aloitettu ja kevään aikana nimetään mm. luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva ohjausryhmä. Valmistelussa on keskeistä lasten ja nuorten osallistaminen prosessiin. 4 Sivistystypoliittisten linjausten laatiminen koko valtuustokaudelle Elinvoimaisten ja kilpailukykyisten koulujen ylläpitäminen ja kehittäminen 4. Sivistystoimen linjausten työstäminen on aloitettu toimialan yhdessä laaditun SWOTin pohjalta. Lautakunnat ottavat kantaa linjauksiin syksyllä. 5. Espoon kanssa on neuvoteltu sopimusyhteistyön jatkosta. Neuvottelut ovat kesken. Peruskoulujen tuntikehystä nostettu lukuvuodesta , lukioiden tuntikehys nousee Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Hyvinvointikertomuksen pohjalta laaditaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelma. 6. Hyvinvointikertomus viedään KH hyväksyttäväksi kesäkuussa ja sen jälkeen valtuustoon. Hyvinvointikertomuksessa esitettävään tietoon ja siitä tehtäviin johtopäätöksiin perustuva 7

10 poikkihallinnollinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelma valmistuu syksyllä. 7 Palvelutoimintaa ja prosesseja kehitetään mm. joustavoittamalla asioiden käsittelyä uusien tietojärjestelmien avulla. Tavoitteena on asiakaslähtöisyyden parantaminen ottamalla käyttöön uudenlaisia toimintamalleja. 8 Uuden henkilöstöstrategian laatiminen ja siinä huomioiden erityisesti keinot työvoiman saannin turvaamiseksi. 7. Investointiosassa seurattavaa tietohallintostrategian toteuttamissuunnitelman toteutumista hankkeittain on seurattu säännöllisesti sekä tietohallinnossa että tietohallinnon johtoryhmässä käsiteltynä ml. toimialojen edustus. Eri järjestelmien yleistä toimivuutta on varmistettu ja parannettu palvelimiin kohdistuneilla kehittämistöillä. Valokuituverkkoa sekä Sparknetverkkoa on myös rakennettu suunnitelman mukaan. Asia- ja sopimushallintajärjestelmää koskevat toimenpiteet toteutuvat syksyllä. PKS-rekrytointijärjestelmä on PKSsopimusteknisistä syistä jäädytetty tällä hetkellä. Sosiaali- ja terveystoimen järjestelmien integrointivaihe odottaa lopullisia päätöksiä Kauniaisten ja Espoon välisistä sopimusneuvotteluista. 8. Henkilöstöjaosto on alustavasti arvioinut henkilöstöpoliittisia linjauksia ja aiempien vuosien henkilöstöstrategiaa. Uuden ohjelman laadinta käynnistyy kaupunkitason linjausten vahvistamisen jälkeen valmistuen syksyllä Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen ja monikulttuurisuuden lisääminen koko kaupunkiorganisaatiossa. 9. Kaupunkiohjelmarahoitteiseen monikulttuurisuus-hankkeeseen osallistuu neljä työyhteisöä, 120 henkilöä. 10 Kaupunki selvittää tehokkaimmat käytettävissään olevat keinot ilmastomuutoksen torjumiseen ja toteuttaa osaltaan pääkaupunkiseudun ilmastostrategiaa. 11 Kaupungin keskusta-alueen kehittäminen omaleimaiseksi, modernin huvilakaupungin virkeäksi ja virikkeelliseksi keskustaksi. 12 Maankäytön periaatteiden tarkastelu ja selvitys maankäytön kehittämismahdollisuuksista tukemaan kaupunkirakenteen eheyttämistä ja asuntotuotannon tavoitteiden edistämistä. 10. YTV:n hallinnoima ilmastohanke Julia 2030 on lähtenyt käyntiin tammikuussa. Kauniaisten yhdyshenkilö koordinoi hankkeen pohjalta ilmastostrategisia toimenpiteitä kaupungin eri hallintokuntien kanssa. Kaunis Granissa on julkaistu kaupunkilaisille suunnattua tietoiskusarjaa. 11 Keskusta-aluetta on kehitetty kokonaisuutena, joka toteutuu osissa. Osa alueesta (Keskusta 1) on rakenteilla ja keskusta 2 alueen asemakaavaa laaditaan. 12 Maankäytön ja asumisen kehityskuvaa laaditaan, jossa selvitetään kaupungin mahdollisuudet ja tavoitteet tulevalle kehittämiselle. 8

11 YLEISHALLINTO Yleishallinto Allmän förvaltning Myyntitulot - Försäljningsinkomster 43,3 67,2 43,4 9,4 43,4 0,0 Maksutulot - Avgiftsinkomster 71,9 71,2 77,8 26,6 77,8 0,0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 185,2 210,0 201,0 16,1 201,0 0,0 Muut tulot - Övriga inkomster 0,7 0,0 0,4 0,6 0,4 0,0 Sisäiset tulot - Interna inkomster 2 313, , ,2 870, ,2 0,0 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 0,3 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 2 614, , ,0 923, ,0 0,0 Henkilöstömenot - Personalutgifter 2 430, , ,4 754, ,4-182,0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster 1 714, , ,0 619, ,0 0,0 Aineet ja tarvikkeet - Material och varor 816,2 854,4 913,0 312,0 913,0 0,0 Avustukset - Understöd 66,4 58,0 72,5 18,0 72,5 0,0 Muut menot - Övriga utgifter 154,8 108,5 133,2 55,1 133,2 0,0 Sisäiset menot - Interna utgifter 265,1 220,7 279,9 83,7 279,9 0,0 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 5 447, , , , ,0-182,0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , , ,0-919, ,0 182,0 KAUPUNGINKANSLIA Tavoitteet vuodelle 2009 Uuden valtuustokauden käynnistyttyä erityisesti uusille luottamushenkilöille järjestetään monipuolista perehdytystä kaupungin strategiasta, taloudesta, päätöksenteosta, palveluista, politiikkakysymyksistä, demokraattisesta vuorovaikutuksesta, pks-yhteistyön toimintatavoista jne. Valtuutetut ovat osallistuneet pääkaupunkiseudun yhteiseen seutuyhteistyötilaisuuteen ja heille on järjestetty ulkopuolisten asiantuntijoiden vetäminä perehdytystä valtuuston ja luottamushenkilön haasteista, työmuodoista ja pelisäännöistä sekä kuntatalouden periaatteista ja vaikutuksesta omaan kuntaan. Valtuusto on pitänyt kaksipäiväisen strategiaseminaarin, jossa valtuutetut ovat workshopeissa työstäneet kaupungin arvot, vision ja strategiset linjaukset. Lisäksi valtuutetut ovat voineet osallistua toimiala- ja lautakuntakohtaisiin perehdytys-koulutuksiin ja -tapaamisiin. Sähköisten palvelujen kehittäminen - Sähköisen asioinnin edistäminen - Sähköisen rekrytointijärjestelmän, erekryn, käyttöönotto - Kokousaineiston sähköistäminen Kaupungin uudet kotisivut julkaistiin helmikuussa. Uudet sivut tarjoavat entistä paremmat mahdollisuudet kehittää sähköisiä palveluja kuntalaisille. Sähköisen rekrytointijärjestelmän käyttöönoton sopimusneuvottelut PKS:n muiden kuntien kanssa ovat kesken. 9

12 Kokousaineiston sähköistäminen on aloitettu. Uuden henkilöstöstrategian laatiminen Työyhteisöjen monikulttuurisuustaitojen kehittäminen ja monikulttuurisuuden lisääminen Henkilöstöjaosto on alustavasti arvioinut henkilöstöpoliittisia linjauksia ja aiempien vuosien henkilöstöstrategiaa. Uuden ohjelman laadinta käynnistyy kaupunkitason linjausten vahvistamisen jälkeen. Kaupunkiohjelmarahoitteiseen monikulttuurisuus-hankkeeseen osallistuu neljä työyhteisöä, 120 henkilöä. Ruoka- ja puhdistuspalvelut - Kost- och rengöringsservice Tavoitteet vuodelle 2009 Työvoiman saamiseksi rekrytoinnin tehostaminen (oppilaitosyhteistyö, monikulttuurisuus). Sähköisen viestinnän kehittäminen (wwwsivut, sisäinen intra). Rekrytoitu maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä kolme. Rekrytoinnin apuna on ollut mm. Omnia oppilaitoksen maahanmuuttajille tarkoitettu Catering-koulutus ja Työ- ja elinkeinotoimisto. Ruoka- ja puhdistuspalvelujen toimistoprosesseja kehitetty sähköisen viestinnän avulla (mm.laskutukset, seurantaprosessit,avattu ruoka- ja puhdistuspalveluille kaikille avoin kansio, esimieskansio ja toimistokansio helpottamaan tiedon hallintaa ja nopeuttamaan tehtävien suorittamista). TP/BS 2007 TA/BG 2008 TA/BG ,99 2,03 Ruokahuoltoyksiköiden elintarvike- ja työvoimamenot/ /pain.suorite Kostserviceenheternas livsmedels- och arbetskraftsutgifter /prestation 1,98 1,92 Kouluaterian hinta keskimäärin (hinta sisältää yksikön menot, vyörytykset ja korot sekä poistot) Skolmåltidens pris i genomsnitt (priset innehåller enhetens utgifter, överföringsposter och räntor samt avskrivningar) 18,23 19,81 Puhdistuspalveluyksiköiden menot Rengöringsserviceenheternas utgifter /m2/vuosi /m2/år Ruokapalveluyksiköiden painotetut suoritteet Kostserviceenheternas vägda prestationer Puhdistuspalveluyksiköt/ siivousneliöt Rengöringsserviceenheter/städvadratmeter Kehityskohteiden määrän tavoiteluku/vuosi Målsatt antal utvecklingsobjekt per år 2,14 2,20 2,20 2,20 2,12 2,20 2,20 2,20 21, ,50 21, Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen toteuman perusteella käyttötaloustulot ja menot ovat suunnitelman mukaisia. 10

13 Ja Toimintaympäristön muutokset Investoinneista jää vuonna 2009 pois Svenska skolcentrumin keittiön saneerauksen yhteyteen varatut laitehankinnat, koska keittiön saneerausta ei oltukaan suunniteltu vuodelle 2009 ( ). RAHATOIMISTO - DRÄTSELKONTORET Tavoitteet vuodelle 2009 Talouden seurantaprosessien raportoinnin kehittäminen: koko kaupungin/toimialan/yksikkö/hanke tason raportointi. Vuoden alustahan uudistettiin talouskatsauksen rakennetta ja raportoinnin sisältöä ja seurannan tasoja mm. ottaen käyttöön investointilaskennassa projektikoodit. Toimialoille on järjestetty koulutusta. Controlling -tiimi on perustettu ja toiminnan avulla pyritään parantamaan toimialojen ja kaupungintason raportoinnin ja talouden seurannan tasoa. On tehty yhteistyötä raportoinnin kehittämisessä ruoka- ja puhdistuspalvelut yksikön kanssa. Palkkahallinnon ohjelmaan tehty raporttipohjia esimiestyön tukemiseksi. Kehittämistyö jatkuu edelleen osittain toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Raportointityökalun käyttöönotto. Maksuliikenteen ja kassatoimintojen kehittäminen. Lisenssi on jo olemassa. Kesäkuussa järjestetään aiheesta koulutuspäivä. Maksuliikenteeseen hoitamiseen liittyvää työkalun kartoitusta tehty. Myös maksuliikenteeseen olennaisesti liittyvän SEPAvalmistautumisen valmistelut ovat käynnissä ja toteutus alustavasti suunniteltu kansalliseen aikatauluun pohjautuen syksylle tai kansallisen aikataulun etenemisen mukaan, johon järjestelmien toimittajien suhteen on myös valmiudet. Tietohallinnon toimeenpanosuunnitelman toteuttaminen tietohallinnon osalta. Kaupungin oman valokuituverkon kehittämistyöt ovat jatkuneet uusien, varmistavien yhteyksien rakentamisella ja Sparknetin laajentamisella kaupungin eri toimipisteisiin. Asiaja sopimushallintaohjelmiston päivityksien toteutus sovittu alkavaksi elokuussa ja sähköinen PKS-rekrytointijärjestelmä toistaiseksi jäädytetty kustannussyistä koskien kehittämishanketta. Sosiaali- ja terveystoimen järjestelmien integrointi Espoon vastaaviin on edelleen työn alla ja odottaa lopullisia pää- 11

14 töksiä toimintamallista. Koko kaupungintason tietotekniikan koulutus on kilpailutettu ja sopimusneuvottelut ovat alkamassa. Muilta osin toimeenpanosuunnitelmaa on toteutettu sovitun aikataulun mukaisesti. Palkkahallinnon raportoinnin kehittäminen. Sosiaali- ja terveystoimen osalta on aloitettu palkkahallinnon raportoinnin kehittelyä sosiaalitoimen seurannan osalta koko henkilökuntaa koskien mm. sijaisten, keskeytysten, varsinaisten ja sijaisten palkkojen osalta hyödyntäen järjestelmätoimittajan ominaisuuksia. Oikeuksien mukaan sosiaali- ja terveystoimen henkilökunta esimiehet pääsevät tuottamaan raportoinnin kautta paremmin tietoa oman henkilökuntansa osalta. Kehitystyö tulee laajentumaan koulutoimen raportoinnin osalta. Palkkatietojen seurantaa pyritään entistä enemmän seuraamaan raportoinnin kautta. Kehittely jatkuu edelleen tämän osalta. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden Myyntitulot - Försäljningsinkomster 320,1 199,7 283,5 40,2 283,5 0,0 Maksutulot - Avgiftsinkomster 2 025, , ,5 810, ,5 0,0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 234,7 203,8 189,0 41,2 189,0 0,0 Muut tulot - Övriga inkomster 99,4 114,1 111,4 38,6 111,4 0,0 Sisäiset tulot - Interna inkomster 0,8 2,3 1,6 1,2 1,9 0,3 TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 2 680, , ,0 931, ,3 0,3 Henkilöstömenot - Personalutgifter 9 142, , , , ,5-179,0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster , , , , ,1 43,6 Aineet ja tarvikkeet - Material och varor 846,8 768,9 761,8 217,0 669,2-92,6 Avustukset - Understöd 1 707, , ,8 558, ,8-7,0 Muut menot - Övriga utgifter 19,9 16,4 17,2 12,3 21,1 3,9 Sisäiset menot - Interna utgifter 2 267, , ,1 808, ,3 0,2 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT , , , , ,0-230,9 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG , , , , ,7 231, SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER 12

15 Tavoitteet vuodelle 2009 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi tehdyn suunnitelman jalkauttaminen (lastensuojelulaki 417/2007, 12). Ennaltaehkäisevien kotikäyntien toteuttaminen yhdessä kotihoidon kanssa 80- vuotiaille palvelutarpeen selvittämiseksi. Lastensuojelusuunnitelma on valmistunut. Suunnitelman jalkauttaminen käynnistyy vuoden aikana ja toteutuu suunnitelmassa esitetyn aikataulun mukaisesti. Ennaltaehkäisevien kotikäyntien suunnittelu on aloitettu kotihoidon, vanhussosiaalityön, seniorineuvolan ja suun terveydenhoidon yhteistyönä. Toimintaympäristön muutokset Mikäli kansantalouden heikkeneminen jatkuu edelleen, voidaan olettaa, että toimeentulotukimenot kasvavat loppuvuodesta. Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen Seuraavat maalis-huhtikuulle kohdistuvat laskut eivät ehdi saapua ennen osavuosikatsauksen laatimista: Kelan työmarkkinatuki n euroa Eteva n euroa Rinnekoti n euroa Yhteensä n euroa 5002 LASTEN PÄIVÄHOITO - BARNDAGVÅRD Lasten päivähoito käsittää koko lasten päivähoitojärjestelmän, joka koostuu päivähoidosta, kotihoidon tuesta ja yksityisen hoidon tuesta sekä esiopetuksesta. Tavoitteet vuodelle 2009 Vuosi 2008 oli Kauniaisten päivähoidossa varhaisen liikunnan teemavuosi. Vuonna 2009 tavoitteena on Terve Kunta - linjausten huomioiminen varhaiskasvatuksessa (hygienia, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus, terveelliset elintavat; erityisesti ravinto ja liikkuminen). Päivähoidon yhteisen turvallisuussuunnitelman laatiminen ja käyttöön ottaminen. Toiminnassa on arvioitu ja kehitetty hygieniakäytäntöjä sekä lasten liikunnan mahdollisuuksia. Lasten psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta on lisätty laajentamalla edelleen päivähoidon turvallista aloitusta. Huomiota on kiinnitetty myös esiopetuksesta alkuopetukseen siirtymisvaiheeseen. Keittäjiä on ohjattu lisäämään ravinnon terveellisyyttä ohjauksella ja esim. hankintoja arvioimalla. Turvallisuussuunnitelmaa laaditaan ja se on tarkoitus ottaa käyttöön syksyn 2009 aikana. Varhaista vuorovaikutusta edesauttavien menettelyjen (vanhempien läsnäolo aloi- Varhaista vuorovaikutusta edesauttavien menettelyjen käyttö on Kaunaisissa vakiin- 13

16 tettaessa, omahoitajuus, pehmeä lasku, kotikäyntien toteutuminen) käytön vakiinnuttaminen päivähoidossa. Kauniaisten varhaiskasvatussuunnitelman arviointi ja soveltaminen toimintaan. tumassa. Näkökulma korostuu erityisesti hoitoa aloitettaessa.valmistuvaa varhaiskasvatussuunnitelmaa on kokeiltu ja se on päivitettävänä. Otetaan käyttöön syksyn 2009 aikana. Valmistumassa oleva esiopetussuunnitelma otetaan kokeilukäyttöön ja se lähetetään yhteistyökumppaneille arvioitavaksi syksyllä Esi- ja alkuopetuksen verkosto toimii sekä suomen- että ruotsinkielisen koulun kanssa. Yhteistyörakenteita on arvioitu ja niitä kehitetään molemmissa verkostoissa. Kaupungin esiopetussuunnitelman käyttöön ottaminen ja päiväkotien suunnitelmien päivittäminen. Esiopetuksen ja koulun yhteistyörakenteiden kehittäminen. Kielisuihkutustoiminnan kehittäminen VKK Metron (varhaiskasvatuksen kehittämiskeskus) kehittämistoiminta pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Perhekeskusverkostossa työskentely ja toiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Suihkutustoiminnasta tehtiin kysely ja sen pohjalta päiväkodeissa mietitään jatkettavan kielisuihkutustoimintaa syksyllä Päivähoito on osallistunut aktiivisesti VKK Metron järjestämään koulutukseen esim. lasten havainnoinnista. Puistokujan päiväkoti on lisäksi toiminut yhtenä verkoston tutkimus- päiväkodeista ja kehittänyt toimintaansa lasten havainnoinnin avulla. Lisäksi VKK Metron avulla ollaan arvioitu monikulttuurisen varhaiskasvatuksen valmiuksia ja käytäntöjä päivähoidossa. Ollaan osallistuttu verkoston luomiseen ja yhteistyöverkoston kehittämiseen. Toimintaympäristön muutokset Jakson aikana ovat korostuneet nopeat päivähoitotilojen muutokset ja niiden tuottamien vaikutusten huomioon ottaminen. Lisäksi esillä ovat olleet lasten hoidon tukien muutos alkaen. Päivähoito ja esiopetuspaikkojen hakeminen on ollut aiempaa vastaavaa eli päivähoitopaikat täyttyvät syksyksi. Kielikylpykiinnostus on ollut vilkkaampaa kuin koskaan aiemmin. Espoolaisten perheiden kiinnostus Kauniaisten päivähoitopaikkoja kohtaan on suurta eli jonossa on lähes 70 lasta. Koulutetun henkilöstön rekrytointi on edelleen vaikeutunut. Erityinen pula on ruotsinkielisestä henkilöstöstä. Rekrytoinnin helpottumiseksi on osallistuttu mm. rekrytointimessuille. 14

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 28.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013

VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 KH - STS 29.5.2013 YLEINEN OSA Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen 1.1.2013 voimaan astunutta organisaatiorakennetta. Taloudellinen tilanne

Lisätiedot

VUODEN 2014 OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2014

VUODEN 2014 OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2014 VUODEN 2014 ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS KUVA 30.4.2014 KH - STS 27.5.2014 YLEINEN OSA Taloudellinen tilanne Valtionvarainministeriön tuoreen talouskatsauksen mukaan kansainvälisestä taloudesta on viime

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014 Kokkolan kaupunginvaltuusto 12.12.2011 112 SISÄLLYSLUETTELO Visio 2020: Kokkolassa parasta aikaa...1 Väestö ja työllisyys...2 Taloudellinen tilanne ja

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2015 2017 Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta,

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö Osavuosikatsaus 2/2014 22.9.2014 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Kari Nenonen Patrik Marjamaa Pia Ojavuo Päivi Kunnas kaupunginjohtaja talousjohtaja talousarviopäällikkö taloussihteeri OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 KH 31.5.2010 2 Talouskatsaus

Lisätiedot

VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10

VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10 VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10 Talouskatsaus Talous on ollut varsin turbulentti koko vuoden 2009 ajan. Poikkeuksellisen epävarmuuden aiheutti USAsta levinnyt rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013 Kaupunginhallitus 30.9.2013 www.ylojarvi.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen 31.8.2013 1 Väestö- ja työttömyyden kehitys 11

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 UURAISTEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 17.11.2014 Kunnanvaltuusto 8.12.2014 2 SISÄLLYS 1. Yleisperustelut... 3 2. Kunnan visio ja strategia... 4 3. Ulkoinen toimintaympäristö...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2017 Sisällysluettelo Khall 24.11.2014 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 3 1.1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2015 3 1.2. KEMPELEEN

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Lempäälän kunta KV 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015 2016 YLEISPERUSTELUT... 1 TALOUSARVION SITOVUUS... 5 LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Välitilinpäätös II 2010 1.1.-31.8.2010

Välitilinpäätös II 2010 1.1.-31.8.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös II 2010 1.1.-31.8.2010 luonnos KH 20.9.2010

Lisätiedot

Osavuosiraportti 1 1.1. - 30.4.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 1 1.1. - 30.4.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 1 1.1. - 30.4.2014 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 1 2014 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Valtionosuudet... 4 Lomautukset... 4 muutokset...

Lisätiedot

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Kh 5.12.2011 280 Kv 16.12.2011 59 2 Sisällysluettelo TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot