KOKKOLAN, PIETARSAAREN JA KAUSTISEN ALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKKOLAN, PIETARSAAREN JA KAUSTISEN ALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA"

Transkriptio

1

2

3 Esipuhe Kokkolan, Pietarsaaren ja Kaustisen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu vuosina Työn tavoitteena on ollut määritellä alueen liikennejärjestelmän tärkeimmät kehittämistoimenpiteet ja tehtävät. Samalla muotoutuu myös seudun yhteinen liikennepolitiikka vuoteen 2030 asti. Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu alueen kuntien ja valtion aluehallintoelinten yhteistyönä.. Työtä ovat rahoittaneet kunnat, Vaasan tiepiiri ja Länsi-Suomen lääninhallitus. Työn loppuraportti, nykytilakuvaus ja joukkoliikenneterminaaliselvitys löytyvät verkkojulkaisuina liittojen kotisivuilta. Liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on painettu tiivistelmä. Suunnitelman toteutukseen tähtäävä aiesopimus on allekirjoitettu osapuolten kesken. Työn ohjausryhmään on ollut nimettynä Altti Seikkula Keski-Pohjanmaan liitto, pj Saini Heikkuri-Alborzi Pohjanmaan liitto Kalevi Lindfors Halsuan kunta Jouko Lehikoinen Himangan kunta Tapio Erkkilä Kannuksen kaupunki Arto Alpia Kaustisen kunta Eino Pihakari Kokkolan kaupunki Tage Torrkulla Kruunupyyn kunta Olli Karikko Kälviän kunta Bjarne Häggman Luodon kunta Olavi Syri Lestijärven kunta Tero Jelekäinen Lohtajan kunta Mikael Sandås Pedersören kunta Tapio Alanko Perhon kunta Heimo Toiviainen Pietarsaaren kaupunki Anna-Maija Kujala Toholammin kunta Juha Puumala Ullavan kunta Gustav Hofman Uudenkaarlepyyn kaupunki Anne-Maarit Mansikka-Aho Vetelin kunta Matti Rantala Länsi-Suomen ympäristökeskus Arja Aalto Ratahallintokeskus Eero Siikavirta Länsi-Suomen lääninhallitus Bengt Jansson Pohjanmaan kauppakamari Veijo Voutilainen Vaasan tiepiiri Sirkka-Heleena Nyman Pohjanlahden merenkulkupiiri Heli Lintamo Liikenneturva Peter Ulmanen Linja-autoliitto 3

4 Suunnittelusta vastaanneeseen työryhmään ovat kuuluneet Saini Heikkuri-Alborzi Pohjanmaan liitto, pj Jukka Harju Kokkolan kaupunki Jari Kangasvieri Toholammin kunta Harri Kotimäki Pietarsaaren kaupunki Gerhard Lindell Keski-Pohjanmaan liitto Unto Mäkiniemi Vaasan tiepiiri Heikki Penttilä Kokkolan kaupunki Eino Pihakari Kokkolan kaupunki Anders Pulkkis Länsi-Suomen lääninhallitus Ilkka Rintala Kaustisen seutukunta Heimo Toiviainen Pietarsaaren kaupunki Hannele Wilhelms-Holmsten Länsi-Suomen ympäristökeskus Veijo Voutilainen Vaasan tiepiiri Selvitys- ja suunnittelutyön ovat tehneet Oy Talentek Ab ja Strafica Oy. Pääasialliset tekijät ovat olleet DI Klas Hytönen, Talentek, DI Markku Kivari, Strafica, DI Juha Heltimo, DI Kari Hillo, Strafica ja tekn yo Tero Voldi, Talentek. Joukkoliikenneasiantuntija on ollut DI Kyösti Ronkainen ja logistiikka-asiantuntijana DI Risto Hyppönen. Raportin tilastotiedot vanhenevat ajan myötä. Uusimpia tietoja voi hakea mm seuraavista osoitteista: (Ratahallintokeskus) 4

5 SISÄLTÖ SISÄLTÖ SUUNNITTELUALUE VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE Väestö ja väestökehitys Työpaikat ja elinkeinorakenne Toimintojen sijoittuminen Alueen kehitysnäkymät MATKAT JA KULJETUKSET Henkilöliikenteen tarpeet Tavaraliikenteen tarpeet LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISELLE ASETETUT TAVOITTEET NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET KULKUMUODOITTAIN Autoliikenne Liikenneturvallisuussuunnitelmat Jalankulku ja pyöräily Linja-autoliikenne Raideliikenne Vesiliikenne Lentoliikenne Joukkoliikenteen terminaalit ja liityntäliikenne LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISOHJELMA JA RAHOITUS Yleiset kehittämisperiaatteet Liikennejärjestelmän rahoitus Tärkeimmät hankeet 10 kärjessä Hankeohjelma VAIKUTUSTARKASTELU Luonto ja kulttuuriympäristö Liikenneturvallisuus Elinkeinoelämä Asukkaiden hyvinvointi

6 1 Suunnittelualue Suunnittelualue muodostuu kolmesta seutukunnasta: Kokkolan seutukunnasta (Himanka, Kannus, Kokkola, Kälviä, Lohtaja), Pietarsaaren seutukunnasta (Kruunupyy, Luoto, Pietarsaari, Pedersöre, Uusikaarlepyy) ja Kaustisen seutukunnasta (Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Ullava, Veteli). Suunnittelualueen 17 kunnasta viisi sijaitsee Pohjanmaan maakunnassa ja muut Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Maakuntarajasta huolimatta alue on toiminnallisesti varsin yhtenäinen. Kuva 1 Kokkola-Pietarsaari-Kaustinen alueen liikennejärjestelmäsuunnitelman aluerajaus. 6

7 2 Väestö ja yhdyskuntarakenne 2.1 Väestö ja väestökehitys Suunnittelualueella asui vuonna 2003 arviolta asukasta. Keski-Pohjanmaan maakunnan väestöstä 74 % asuu Kokkolan seutukunnassa. Kokkolassa asuu 51 % maakunnan väestöstä. Pohjanmaan maakunnan väestöstä Pietarsaaren seutukunnan osuus on noin 28 %. Vuodesta 1980 seudun väkiluku on kasvanut noin 3 %. Vuoden 1995 jälkeen seudun väestökehitys on kuitenkin ollut negatiivista, ja viimeisen neljän vuoden aikana ( ) väkiluku on laskenut keskimäärin 0,1-0,5 prosenttia vuosittain. Seutukunnittain ja kunnittain tarkasteltuna erot väestökehityksessä ovat kuitenkin suuria. Väestönkasvu on ollut suurinta Kokkolan seutukunnassa (6 %). Myös Pietarsaaren seutukunnassa on tapahtunut jonkin verran kasvua (3 %). Kaustisen seutukunnassa väestö on vähentynyt noin 2 % vuodesta Kunnittain tarkasteltuna väestönkehitys ( ) on ollut voimakkainta Luodon (37 %) ja Pedersöre (20 %) kunnissa. Muissa Pietarsaaren seutukuntaan kuuluvissa kunnissa kasvu on ollut negatiivista. Kokkolan seutukunnassa kasvua on tapahtunut Himankaa lukuun ottamatta kaikissa kunnissa. Merkittävintä kasvu on ollut Kannuksessa (12 %) ja Kälviällä (11 %). Kaustisen seutukunnassa vain Kaustisella (11 %) ja Ullavalla (2 %) väkiluku on noussut vuodesta 1980 (Taulukko 1). 7

8 Taulukko 1 Suunnittelualueen kuntien väestönkehitys vuosina (Tilastokeskus 2004). muutos > 2003 muutos > 2003 Kaustisten seutukunta Abs. % Abs. % Halsua % % Kaustinen % % Lestijärvi % % Perho % % Toholampi % % Ullava % % Veteli % % Seutukunta yhteensä % % Kokkolan seutukunta Himanka % % Kannus % % Kokkola % % Kälviä % % Lohtaja % % Seutukunta yhteensä % % Pietarsaaren seutukunta Kruunupyy % % Luoto % % Pedersöre % % Pietarsaari % % Uusikaarlepyy % % Seutukunta yhteensä % % Suunnittelualue yhteensä % % Absoluuttisesti tarkasteltuna väestönkasvu on ollut suurinta Kokkolassa ja pienintä Pietarsaaressa. Suhteellisesti (keskimääräinen suhteellinen muutos/vuosi) tarkasteltuna väestönkasvu on ollut suurinta Luodossa ja heikointa Lestijärvellä (Kuva 2). Keskimääräinen väestömuutos (%/vuosi) (Tilastokeskus ) 2.50 % 2.00 % 1.50 % 1.00 % muutos (%) 0.50 % 0.00 % % % % % % Luoto Pedersöre Kokkola Kaustinen Uusikaarlepyy Kruunupyy Pietarsaari Lohtaja Kannus Kälviä Himanka Halsua Veteli Toholampi Perho Ullava Lestijärvi Kuva 2 Suunnittelualueen kuntien väkiluvun keskimääräinen muutos (%/v) vuosina (Tilastokeskus 2004). Väestön ikärakenteen kehittyminen ja muuttoliike ovat väestömuutoksia, jotka kaikki vaikuttavat liikenteeseen ja liikkumiseen. Liikenteelliset vaikutukset heijastuvat ympäristöön ilman laatuna, viihtyvyytenä, liikenneturvallisuutena ja päivittäisten matkojen toteutusmahdollisuuksina. Väestörakenne ja sen kehittyminen sekä ihmisten eri elämänvaiheet vaikuttavat myös kuntien liikennesuoritteeseen, kulkumuotojakaumaan ja matkojen suuntautumiseen. 8

9 Muuttoliike muokkaa väestön sijoittumista alueella ja vaikuttaa pitkällä aikavälillä yhdyskuntarakenteen kehittymiseen. Yhdyskuntarakenne puolestaan vaikuttaa liikkumiseen ja liikennetarpeisiin. Muuttoliike ei suoranaisesti synnytä liikennesuoritetta, mutta pitkällä aikavälillä väestön asuinpaikoissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat liikenteen kysynnän painopisteen sijoittumiseen. Seudulliselle liikennejärjestelmälle muuttoliike merkitse pitkällä tähtäimellä muutoksia niin liikenteen kysynnässä kuin tarjonnassa. Kasvualueilla tämä merkitsee usein liikennemäärien kasvua ja lisääntyviä liikenteen haitallisia vaikutuksia, kun taas taantuvilla alueilla väestöpohjan heikkeneminen merkitsee usein liikennepalvelujen heikkenemistä ja sen myötä liikkumismahdollisuuksien kaventumista. Vuosien muuttotase (kokonaisnettomuutto) oli kaikissa seutukunnissa negatiivinen. Voimakkainta väestön väheneminen, syntyvyys ja kuolleisuus mukaan lukien, on ollut Kaustisen seutukunnassa. Pietarsaaren seutukunnassa ja erityisesti Kokkolan seutukunnassa syntyvyyden enemmyys on kompensoinut jonkin verran tappiollista muuttoliikettä, ja esimerkiksi Kokkolassa sekä Luodossa ja Pedersören kunnassa väestömuutos on ollut positiivinen. Väestön ikärakenne on muuttoliikkeen rinnalla keskeinen liikenteen kysyntään vaikuttava taustatekijä, jonka merkitys korostuu erityisesti kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen kehittämisessä ja liikenneturvallisuudessa. Ikääntyvä väestö tarvitsee hyviä joukkoliikennevälineitä ja -palveluita sekä selkeää liikenneympäristöä. Myös lasten liikenneturvallisuus on viime aikoina noussut vahvasti esille. Erityisenä kehittämiskohteena ovat tällöin lasten päivittäisten liikkumisympäristöjen, koulureittien ja koulujen lähiympäristöjen, turvallisuus. Seutukunnittain tarkasteltuna vanhusväestön (yli 65-vuotiaat) osuus on suurin Kaustisen seutukunnassa (18 %). Kunnittain tarkasteltuna vanhusten osuus on suurin Kruunupyyssä (20 %), Uusikaarlepyyssä (20 %), Vetelissä (20 %), Lestijärvellä (20 %) ja Halsualla (22 %). Alle 18-vuotiaat muodostavat noin neljäsosan väestöstä kaikissa seutukunnissa. Kunnittain tarkasteltuna erot ovat kuitenkin suuria. Luodossa alle 18-vuotiaiden osuus on peräti 37 % ja Pedersören kunnassakin 31 %. Myös Perhossa ja Kälviällä lasten (< 18) osuus väestöstä on verrattain korkea. 2.2 Työpaikat ja elinkeinorakenne Suunnittelualueella oli vuonna 2000 Tilastokeskuksen arvion mukaan työpaikkaa. Työllisen työvoiman määrä oli samana vuonna arviolta työntekijää, ja seudun työpaikkaomavaraisuus (työpaikkojen määrä suhteessa työlliseen työvoimaan alueella) keskimäärin 99 %. Seutukunnittain tarkasteltuna työpaikkaomavaraisuus on suurin Kokkolan (100 %) ja Pietarsaaren (101 %) seutukunnissa. Kunnittain tarkasteltuna työpaikkaomavaraisuus on suurin Pietarsaaressa (125 %) ja Kokkolassa (107 %) ja pienin Luodossa (49 %). Perinteinen työpaikkaomavaraisuustarkastelu ei kuitenkaan kerro sitä, kuinka suuri osa työssäkäynnistä tapahtuu omassa asuinkunnassa ja kuinka paljon käydään töissä asuinkunnan ulkopuolella. Suuri työpaikkaomavaraisuus ei automaattisesti tarkoita sitä, että asuinkunta ja työpaikkakunta olisivat samoja. Yhdyskuntasuunnittelun kannalta onkin oleellista tietää miten sijoitetaan asuminen, työpaikat ja palvelut niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän liikennetarpeita. Tällöin tulee tarkastella todellista työpaikkaomavaraisuutta, joka kertoo alueella työssäkäyvien (alueen sisäiset työmatkat) osuuden alueen työllisestä työvoimasta. Todellisen työpaikkaomavaraisuuden mukaan tarkasteltuna koko suunnittelualueen työpaikkaomavaraisuus on 91 %, mikä on vielä varsin korkea. Suunnittelualuetta voidaankin pitää suhteellisen yhtenäisenä toiminnallisena kokonaisuutena. Työpaikkaomavaraisuuden vaihtelu kunnittain on kuitenkin suurta. ( Kuva 3). 9

10 Elinkeinorakenne vaikuttaa suoraan liikenteen kysyntään ja erityisesti sen ominaisuuksiin. Palveluvaltaisilla alueilla korostuvat asiointi- ja vapaa-ajan liikkumisen tarpeet, kun taas voimakkaat alkutuotannon ja jalostuksen keskittymät näkyvät kuljetustarpeina ja raskaan liikenteen määrissä. Alkutuotantoon liittyvät kuljetustarpeet kohdistuvat usein alemmalle tieverkolle painottaen kunnossapidon merkitystä liikennöitävyyden turvaamisessa vähäliikenteisillä tieosuuksilla. Jalostukseen liittyvät kuljetustarpeet puolestaan kohdistuvat yleensä päätieosuuksille, jolloin painottuvat raskaan liikenteen muulle liikenteelle ja maankäytölle aiheuttamat ongelmat. Toimialoittain tarkasteltuna palveluelinkeinosektori (55 %) on suunnittelualueen suurin työllistäjä ennen jalostussektoria (31 %) ja alkutuotantoa (11 %). Kunnittain on kuitenkin merkittävää vaihtelua. Palvelualan työpaikkoja on suhteellisesti eniten Kokkolassa (68 %). Jalostussektori korostuu Pietarsaaren seutukunnassa ja erityisesti Pietarsaaressa (40 %) ja Pedersören kunnassa (43 %). Kaustisen seutukunta on elinkeinorakenteeltaan Suomen alkutuotantovaltaisimpia. Alkutuotannon osuus työpaikoista on noin kolmannes (27 %). Maatalousyrityksiä seutukunnassa oli vuoden 2002 tilaston mukaan kpl. Alkutuotanto korostuu erityisesti Ullavalla. Kuva 3 Suunnittelualueen kuntien työpaikat toimialoittain ja todellinen työpaikkaomavaraisuus vuonna 2002 (Tilastokeskus 2004). 10

11 2.3 Toimintojen sijoittuminen Asuminen on keskeisimpiä yhdyskuntarakennetta ja liikkumista muokkaavia toimintoja. Asukastiheys ja asutuksen sijoittuminen ovat liikennejärjestelmän tehokkuuteen, kustannuksiin ja palvelutasoon vaikuttavia yhdyskuntarakenteen elementtejä. Suunnittelualueen yhdyskuntarakennetta ja sen kehitystä on tarkasteltu rakennus- ja huoneistorekisteriaineiston avulla asukastiheyden ja rakennuskannan iän perusteella. Tarkastelu on tehty neliökilometrin ruuduissa. Suunnittelualueen yhdyskuntarakenteelle tyypillisiä elementtejä ovat tieverkkoa ja jokilaaksoa myötäilevät nauhamaiset rakenteet sekä kaksi vahvaa ydinaluetta: Kokkola ja Pietarsaari. Vahvoja nauhamaisia rakenteita on havaittavissa Vetelin ja Kaustisen välillä, Perhossa, Pietarsaaren ja Överessen välillä sekä Pietarsaari-Luoto-Kokkola akselilla. Kuva 4 Suunnittelualueen yhdyskuntarakenne asukastiheydellä tarkasteltuna. Vuoden 1995 aikana ja jälkeen käyttöönotetusta rakennuskannasta noin puolet (43 %) on rakennettu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen tukeutuen taajamia tiivistäen tai taajamarakennetta täydentäen. Vuoden 1995 jälkeen tapahtunut rakentaminen onkin pääosin vahvistanut olemassa olevia nauhamaisia rakenteita. Myös hajarakentamisen määrä on suuri. 11

12 Seuraavassa on tarkasteltu kaupallisten palvelujen (myymälärakennukset) ja teollisuuden (teollisuusrakennukset, varastorakennukset) sijoittumista alueella. Tarkastelu perustuu Rakennus- ja huoneistorekisteriin 2003 ja Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2020 selvityksen tietoihin. Keski-Pohjanmaalla oli vuonna 2000 kaikkiaan 72 päivittäistavaroita myyvää myymälää. Pietarsaaren seutukunnassa päivittäistavaramyymälöitä oli yhteensä 46. Suurimmat myymälät sijaitsevat Kokkolassa ja Pietarsaaressa. Kokkola on selkeästi Keski-Pohjanmaan kaupallinen keskus, joka ulottaa vaikutusalueensa myös Pietarsaaren seutukuntaan. Kannus ja Kaustinen ovat selkeitä alueen alakeskuksia. Pt-myymälät v pinta-ala päivittäistavara erikoistavara Lohtaja Kalajoki Himanka Kannus Luoto Kokkola Kälviä Sievi Pietarsaari Kruunupyy Pedersöre Ullava Kaustinen Toholampi Reisjärvi Uusikaarlepyy Evijärvi Veteli Halsua Lestijärvi Kortesjärvi Perho Kinnula Lappajärvi Vimpeli Kivijärvi Kuva 5 Päivittäis- ja erikoistavarakauppojen sijoittuminen alueella vuonna 2000 (pallon koko kuvaa pinta-alaa) (Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2020). Teollisuus ja varastointi on keskittynyt vahvasti Kokkolaan ja Pietarsaareen, mikä on johtuu suurelta osin satamista. Muita vahvoja teollisuuden keskittymiä sijaitsee Pedersören kunnassa, Kruunupyyssä, Toholammella ja Kannuksessa (Kuva 6). 12

13 Kuva 6 Teollisuuden ja varastoinnin sijoittuminen suunnittelualueella (Rakennus- ja huoneistorekisteri 2003). 2.4 Alueen kehitysnäkymät Väestömäärä koko alueella pysyy nykyisen tasoisena. Tilastokeskuksen vuonna 2004 laatiman ennusteen mukaan väestö tulee vähenemään vuoteen 2030 mennessä suurimmassa osassa suunnittelualueen kuntia ja koko alueella noin 5 % vuoteen 2030 mennessä (seutukunnittain 1-18 %). Ennusteen mukaan kasvavia kuntia ovat Kokkola (muutos 2000 > %), Luoto (muutos 2000 > %) ja Pedersören kunta (muutos 2000 > %). Vanhusväestön (yli 65-vuotiaat) osuus on suurin Kaustisen seutukunnassa (18 %). Kunnittain tarkasteltuna vanhusten osuus on suurin Kruunupyyssä (20 %), Uusikaarlepyyssä (20 %), Vetelissä (20 %), Lestijärvellä (20 %) ja Halsualla (22 %). Alle 18-vuotiaat muodostavat noin neljäsosan väestöstä kaikissa seutukunnissa. Kunnittain tarkasteltuna erot ovat kuitenkin suuria. Luodossa alle 18-vuotiaiden osuus on peräti 37 % ja Pedersören kunnassakin 31 %. Myös Perhossa ja Kälviällä lasten (< 18) osuus väestöstä on verrattain korkea. Taajamoituminen jatkuu, väestöä kasvattavat sekä kuntakeskukset että kaupunkiseudut (Kokkola, Kälviä, Kruunupyy sekä Pietarsaari, Pedersöre, Luoto), joihin työpaikat keskittyvät. Samalla kylien ja haja-asutusalueiden väestörakenne muuttuu vanhemman väestön osuuden kasvaessa. Koulut keskittyvät, samoin palvelut. Päivittäiset työ- ja asiointimatkat keskittyvät 13

14 kuntakeskusten ja Kokkolan, Pietarsaaren välille. Kylien ja haja-asutusalueiden väestön ja palveluiden vähetessä kuntien vastuu asukkaiden kuljetuksista (koululaiset, vanhukset) kasvaa, matkat pitenevät. Yleinen liikkuvuuden kasvu lisää alueen ja valtakunnan eri osien ja ulkomaiden välisiä matkoja, mikä korostaa ulkoisten yhteyksien ja matkaketjujen sujuvuutta. Vapaa-ajan matkojen lisääntyminen ylläpitää tarvetta myös paikallisen ja alemman tieverkon ylläpidolle. Niukkojen resurssien valossa joudutaan kuitenkin priorisoimaan ja tekemään valintoja vähäliikenteisten teiden kunnossapitotason suhteen. Alueen elinkeinoelämän rungon muodostaa tulevaisuudessakin Kokkolan ja Pietarsaaren suurteollisuus, jolle on ominaista suurten materiaalimäärien käsittely. Laitosten kehittyessä kuljetettavat määrät kasvavat. Kuljetusintensiivisyyttä lisää myös Kokkolan sataman toiminta. Myös kaivostoiminnan käynnistyminen Kälviällä ja Ullavalla merkitsisi kuljetusmäärien kasvua. Suurteollisuuden toiminnan muuttuessa yhä maailmanlaajuisemmaksi myös pitkien ulkomaan virkamatkojen määrä kasvaa. Hyvistä valtakunnallisista ja globaaleista yhteyksistä hyötyy myös suurteollisuuden ympärille kehittyvä palvelusektori. Myös pitkälle erikoistunut veneenrakennusala lisää matkojaan ulkomaille. Alueen merkittävä elintarviketeollisuus on myös kuljetusintensiivistä. Sen menestymisen tulevaisuus on kytketty alueen karjanhoitoon, joka on maaseutuelinkeinon tärkeä tukipylväs. Alue säilyy tulevaisuudessakin sekä henkilömatkojen että tavarakuljetusten läpikulkualueena. Alueen matkailuvaltit erilaiset festivaalit sekä hiekkarannat ja elämysmatkailu vaikuttavat vain vähän alueen kokonaismatkatuotokseen. Liikenteellisesti merkittäviä uusia kohteita ovat Kokkolan Heinolaan ja Pietarsaaren Siikaluodon alueelle tulevat suurmyymälät sekä Pedersören Edsevön alueella tuleva tilaa vaativan tavaran liikealue. Kruunupyyn logistiikkakeskittymä kerää raskasta liikennettä. Taulukko 2 Taulukko 4 Kokkola-Pietarsaari-Kaustinen -alueen väestöennuste vuosille (Tilastokeskus 2004). 14

15 muutos > abs % Kaustisten seutukunta Halsua % Kaustinen % Lestijärvi % Perho % Toholampi % Ullava % Veteli % Seutukunta yhteensä % Kokkolan seutukunta Himanka % Kannus % Kokkola % Kälviä % Lohtaja % Seutukunta yhteensä % Pietarsaaren seutukunta Kruunupyy % Luoto % Pedersöre % Pietarsaari % Uusikaarlepyy % Seutukunta yhteensä % Suunnittelualue yhteensä % 15

16 3 Matkat ja kuljetukset 3.1 Henkilöliikenteen tarpeet Työmatkaliikenne Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen ( ) mukaan työ-, opiskelu- ja koulumatkojen osuus on Keski-Pohjanmaalla 25 % ja Pohjanmaalla 27 % kaikista matkoista laskettuna. Pendelöinnin osuus kunnan työmatkoista on suurin Kälviällä, Luodossa ja Pedersören kunnassa, joissa peräti kolmannes työmatkoista suuntautuu asuinkunnan ulkopuolelle. Työpaikkaomavaraisuudeltaan vahvoja kuntia ovat sen sijaan Perho, Lestijärvi ja Kokkola. Kokkolan työssäkäyntialue on selkeästi suurin ja se kattaa Keski-Pohjanmaan kuntien lisäksi myös Pietarsaaren seutukunnan. Kruunupyystä käydään töissä enemmän Kokkolassa kuin Pietarsaaressa, sen sijaan Luoto suuntautuu selkeästi Pietarsaareen. Kokkolan ja Pietarsaaren välinen työmatkaliikenne on suhteellisen vähäistä. Seutukuntien välisiä työmatkavirtoja tarkasteltaessa voidaan havaita, että Kaustisten seutukunta kytkeytyy selkeästi Kokkolan seutukuntaan. Kokkolan ja Pietarsaaren seutukunnan välillä on vahva tasapainoinen kytkentä. Kokkolan työssäkäyntialue on selkeästi laajempi kuin muiden seutukuntien. Kokkolan seutukunta kytkeytyy selkeästi Pietarsaaren seutukuntaan, mutta myös Ylivieskan seutukuntaan, Vaasan seutukuntaan ja Kaustisten seutukuntaan. 16

17 Kuva 7 Työmatkaliikenteen määrä ja kotikunnan ulkopuolelle suuntautuvien työmatkojen osuus kaikista työmatkoista (Tilastokeskus 2002). Taulukko 3 Kokkola-Pietarsaari-Kaustinen -alueen sisäinen työmatkaliikenne asuinkuntatyöpaikkakunta-matriisina (Tilastokeskus 2002). 17

18 18

19 Kuva 8 Kuntien välinen työmatkaliikenne. Tarkastelussa ovat mukana kaikki yli 100 työmatkan virrat, myös alueen ulkopuolelle suuntautuvat (Tilastokeskus 2002). Kuva 9 Seutukuntien välinen työmatkaliikenne. Tarkastelussa ovat mukana kaikki yli 100 työmatkan virrat, myös alueen ulkopuolelle suuntautuvat (Tilastokeskus 2002). 19

20 Kuva 10 Suunnittelualueen työssäkäyntivirrat liikenneverkolle sijoiteltuna. Asiointiliikenne Asiointiliikenne liittyy usein kaupallisten ja kunnallisten palvelujen hankkimiseen. Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen ( ) mukaan ostos- ja asiointimatkojen osuus on Keski-Pohjanmaalla 26 % ja Pohjanmaalla 27 % kaikista matkoista laskettuna. Palvelujen keskittyminen Kokkolaan ja Pietarsaareen merkitsee sitä, että merkittävä osa seudun ostos- ja asiointi liikenteestä suuntautuu sinne. Suurimmat ostovoiman luovuttajat löytyvät Kokkolan ja Pietarsaaren läheisyydestä. Esimerkiksi Pedersören kunnan ja Luodon ostovoima virtaa pääasiassa Pietarsaareen (Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2020) Matkailu- ja vapaa-ajanliikenne Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen ( ) mukaan vapaa-ajan matkojen osuus on Keski-Pohjanmaalla 43 % ja Pohjanmaalla 40 % kaikista matkoista laskettuna. Alueen matkailuliikenteen tarpeet liittyvät valtaosin rannikkoseudulle tyypillisesti mökkeilyyn ja veneilyyn, joissa kausivaihtelu on suurta. Henkilöauton omistus Henkilöautotiheyteen (henkilöautoa/1000 asukasta) vaikuttavat monet tekijät kuten autojen hintataso, väestön varallisuus, väestörakenne, yhdyskuntarakenne sekä joukkoliikennejärjestelmän tehokkuus/palvelutaso. Haja-asutusalueilla henkilöautot korvaavat julkisen liikenteen, joka keskittyy usein vain välttämättömien palvelujen turvaamiseen. 20

21 Suunnittelualueella henkilöautotiheys on keskimäärin 475 autoa tuhatta asukasta kohti, kun koko maassa luku on keskimäärin 422. Suunnittelualueen keskiarvoa alhaisempi autotiheys on Kokkolan ja Kaustisen seutukunnissa poikkeuksena kuitenkin Vetelin kunta, jossa autotiheys on hieman seudun keskiarvoa korkeampi. Kunnittain tarkasteltuna autotiheys on korkein Uusikaarlepyyssä ja Pietarsaaressa. Myös Kruunupyyssä autotiheys on suhteellisen korkea. Alhaisin autotiheys on Pedersören kunnassa, Lestijärvellä ja Ullavalla (Taulukko 4, Kuva 11). Taulukko 4 Suunnittelualueen kuntien henkilöautotiheys kunnittain vuonna 2003 (Ajoneuvohallintokeskus 2004). Henkilöautoja Ha-tiheys (ha/1000as) Ero seudun Asukkaita keskiarvoon Kaustisten seutukunta Abs. Suht. % Halsua % Kaustinen % Lestijärvi % Perho % Toholampi % Ullava % Veteli % Seutukunta yhteensä % Kokkolan seutukunta Himanka % Kannus % Kokkola % Kälviä % Lohtaja % Seutukunta yhteensä % Pietarsaaren seutukunta Kruunupyy % Luoto % Pedersöre % Pietarsaari % Uusikaarlepyy % Seutukunta yhteensä % Suunnittelualue yhteensä % 21

22 Kuva 11 Suunnittelualueen henkilöautotiheys suhteutettuna alueen keskiarvoon (Ajoneuvohallintokeskus 2003). 3.2 Tavaraliikenteen tarpeet Tavaraliikenteellä on merkittävä rooli suunnittelualueen liikennejärjestelmässä. Tavaraa kulkee niin tie- kuin rataverkolla. Satamat ovat merkittäviä tavaravirtojen solmukohtia. Suunnittelualueen tavaraliikennettä on tarkasteltu pääasiassa Tilastokeskuksen vuosien tieliikenteen tavarakuljetustilastojen pohjalta sekä muista Tilastokeskuksen tiedoista. Alueelta alkavia ja sinne päättyviä tiekuljetuksia on yhteensä vuositasolla noin 5,3 miljoonaa tonnia. Suunnittelualueelta alkavien ja sinne päättyvien tiekuljetusten suuntautuminen Suomessa on esitetty kuvassa 12. Alueelta alkavista ja sinne päättyvistä kuljetuksista noin 60 % on alueen sisäisiä kuljetuksia. Tärkeimmät kuljetussuunnat Suunnittelualueen ulkopuolella ovat Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Keski-Suomi. Suunnittelualueen satamista lähtevät kuljetukset suuntautuvat pääosin Pohjois- Pohjanmaalle. 22

23 Kuva 12 Kokkola-Pietarsaari-Kaustinen alueelta alkavien ja alueelle päättyvien tiekuljetusten suuntautuminen Suomessa. Kuvassa eivät näy alueen sisäiset kuljetukset. (Tilastokeskus ka). Kokkolan ja Pietarsaaren satamien kautta tapahtuva tuonti oli vuonna 2002 noin 1,6 miljoonaa tonnia ja vienti noin 2,0 miljoonaa tonnia. Koko maan tuonnista alueen satamien osuus oli noin 4 % ja viennistä noin 5 %. Pietarsaaren satamassa tuonti (tonneissa laskettuna) koostui pääosin sahaamattomasta puutavarasta (29 %), kivihiilestä ja koksista (29 %), kemikaaleista (30 %) ja öljytuotteista 10 %. Viennistä valtaosa (57 %) oli selluloosaa/puuhioketta ja sahattua puutavaraa (37 %). Kokkolan sataman tuonti (tonneissa laskettuna) koostui pääasiallisesti malmeista ja rikasteista (46 %) sekä raakamineraaleista (32 %). Kemikaalien osuus tuonnista oli 11 %. Malmit ja rikasteet muodostavat merkittävän osan (40 %) myös viennistä. Muita merkittäviä vientiartikkeleita olivat sahattu puutavara (15 %) ja kemikaalit (19 %). Suunnittelualueen satamista vain Kokkolassa on kauttakulkuliikennettä ja sekin nykyisin vain vientiin liittyvää. Vuonna 2002 transiton osuus sataman tavaraliikenteen viennistä oli noin 2 %. 23

24 Taulukko 5 Satamissa käsitellyt tavarat vuonna 2002 (Tilastokeskus 2003). Puretut tavarat Lastatut tavarat Tonnia (1000) Ulkomailta Kotimaasta Ulkomaille Kotimaahan Yhteensä Ulkomaan osuus Kokkola % Pietarsaari % Yhteensä % Osuudet 37 % 12 % 46 % 5 % 100 % 24

25 4 Liikennejärjestelmän kehittämiselle asetetut tavoitteet Tavoitteena on kehittää liikennejärjestelmää tukemaan elinkeinoelämän menestymistä kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailussa, alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittymistä sekä väestön hyvinvointia. Tavoitteet on johdettu Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista sekä Keski-Pohjanmaan liiton maakuntaohjelman että Pohjanmaan liiton maakuntasuunnitelman tavoitteista. Yksilöidyt tavoitteet: Päätavoitteet/ Väestön työ-, opiskelu-, Taso asiointi- ja virkistysmatkoille on tasapuoliset ja turvalliset, ja kestävän kehityksen mukaiset Kansainvälinen ja valtakunnallinen taso kulkumahdollisuudet Matkaketjujen toimivuutta parannetaan terminaalien saavutettavuutta ja palvelutasoa nostamalla, sekä terminaalien sijoittamisella niin, että niiden verkosto palvelee koko aluetta Liikennejärjestelmä luo elinkeinoelämälle mahdollisimman hyvän kilpailutilanteen Nykyistä nopeampia ja kustannustehokkaita kaukoliikenneyhteyksiä kehitetään Suomeen ja ulkomaille Pääliikenneyhteyksiä kehitetään lyhentämällä matka-aikoja Aluerakennetta ja maankäyttöä kehitetään toimiva liikennejärjestelmä huomioon ottaen Aluerakenteen kehittäminen tapahtuu valtakunnan alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti vuorovaikutuksessa liikennejärjestelmän kehittämisen kanssa rahoitusresurssit huomioon ottaen Maakunnallinen ja seudullinen taso Paikallinen taso Liikennejärjestelmän luotettava toiminta varmistetaan koko väestölle koko alueella Henkilöautolle vaihtoehtoisia kulkumuotoja kehitetään keskustoihin suuntautuville ja keskusten välisille työ- ja asiointimatkoille Joukkoliikenteelle kehitetään seudullisen linja/ostoliikenteen ja kutsujoukkoliikenteen palvelutaso-strategia Raskaasta liikenteestä asutukselle aiheutuvia häiriöitä vähennetään Liikenneturvallisuutta parannetaan kevyen liikenteen järjestelyjä lisäämällä erityisesti koulumatkoilla ja taajamissa Selkeä, turvallinen, esteetön ja toimiva joukkoliikenneterminaali/ pysäkkiverkosto kehitetään Terminaalien rahdinkäsittelymahdollisuuksia parannetaan ja kuljetuskaluston saatavuutta ja toimintaa varmistetaan Tavarakuljetusten sujuvuutta lisätään Suurten tapahtumien opastusta kehitetään ja keskitetään Elinkeinoelämälle tärkeiden kuljetusten (maatalouden kuljetukset, puutavara- ja turvekuljetukset, kaivostoiminnan kuljetukset) turvataan alemmalla tieverkolla Alemmalla tieverkolla otetaan kehittämisperusteeksi myös maaseutuelinkeinojen asiakkaiden matkustusmukavuus Alue- ja yhdyskuntarakennetta kehitetään niin, että liikennetarve vähenee, liikenneturvallisuus ja joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat Uudet huomattavat asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen Uudet toiminnot sijoitetaan ensisijaisesti niin, että olemassa olevia liikennejärjestelyjä voidaan käyttää ja uusille alueille luodaan turvalliset kulkuyhteydet. Tarpeellisten liikennejärjestelyjen rahoitus varmistetaan. Kaavoituksesta neuvotellaan riittävän varhaisessa vaiheessa tienpitäjän kanssa Palveluliikenteelle laaditaan kehittämisstrategia ja joukkoliikenneinformaatiota kehitetään 25

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

Päivittämistarpeen taustalla

Päivittämistarpeen taustalla Päivittämistarpeen taustalla Strategisten painopisteiden hahmottaminen Laajan toimenpidejoukon jäsentäminen ja selkeämpien kehittämiskokonaisuuksien muodostaminen niiden sisällä erilaisia ja eri toteuttamis-

Lisätiedot

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto Valtatiet 1, 8 ja 9 Varsinais-Suomen tieliikenteen pääsuunnat ja niitä yhdistävällä Turun Kehätiellä suurimmat liikennemäärät Samat runkoyhteydet raskaalla liikenteellä Keskimääräinen raskas liikenne 2015

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Liikkumispalveluiden työpaja 27.10.2016 Janna Räisänen, aluesuunnittelija KOPIKALIsta ja KAKEPOLIsta Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategiaan Kokkolan,

Lisätiedot

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tuotu esiin liityntäpysäköinnin kehittämistarpeet erityisesti rautatieasemilla Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tavoitteena

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma Yhteenveto vaiheista I ja II 6/2016 suunnitelma yhteenveto vaiheista I ja II 1 seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma I vaihe keskittyi maankäytön ja

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

ASIA. Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle

ASIA. Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle ASIA Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle RATKAISU, SEN VALMISTELU JA PERUSTELUT Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE Hämeen liitto

KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE Hämeen liitto KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE 2016-2040 Hämeen liitto 9.2.2016 Väestösuunnite 2016-2040 9.2.2016 Tilastokeskuksen 2012 ja 2015 trendiennusteiden lukujen keskiarvot vuonna 2040. Forssan seudulla keskiarvosta

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa:

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Viite: Lausuntopyyntönne 20.11.2006 Asia: LAUSUNTO ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ASIAKIRJAN LUONNOKSESTA Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto Kommenttipuheenvuoro Ari Näpänkangas Projektipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan liitto POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 34 kunnan muodostama kuntayhtymä Lakisääteisiä tehtäviä Alueiden kehittäminen (maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1a. Nykytilan selvitys Toimintaympäristö 1.9.2015 Yhteenveto toimintaympäristöstä Taipalsaaren liikenteen toimintaympäristöstä koottiin työn alussa seuraavat

Lisätiedot

TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Esityksen rakenne 1. Suunnittelun tilanne ja tavoite 2. Liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet 3. RM-alueen liikkumisen ominaisuuksia, kulkutavat

Lisätiedot

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Sisältö Väkiluvun kehitys (maakunta, kunnat) Väestöennuste 2015-2040 (maakunta, kunnat) Ikärakenne ja ennuste

Lisätiedot

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki 26.1.2016 Sami Pakarinen Asuntotuotantotarve 2040 -projektin tausta VTT päivitti

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2015

Helmikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Helmikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.3.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja lähes kolmanneksen vuoden takaista enemmän. Pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.2.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja vuoden takaista enemmän. Ulkomaalainen työvoima kasvanut yli 200

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT

TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT 26.9.2011 Rakennemallivaihtoehtojen muodostamisen lähtökohdat Maankäytön kehittämiskohteet ja yhteystarpeet tulee tunnistaa Keskustojen tiivistäminen Korkeatasoisten

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.12.2014 klo 9.00 Työttömyys lisääntynyt yli 15 prosentilla, toiseksi eniten koko maassa. Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAA. Nuorten maakunta! AKL. Pohjois-Pohjanmaa. asukkaita pinta-ala km2 asukastih.

POHJOIS-POHJANMAA. Nuorten maakunta! AKL. Pohjois-Pohjanmaa. asukkaita pinta-ala km2 asukastih. POHJOIS-POHJANMAA Nuorten maakunta! AKL 2.2011 Pohjois-Pohjanmaa asukkaita 395 000 pinta-ala 37 400 km2 asukastih. 11 as/km2 AKL 2.2011 1 Pohjois- Pohjanmaa 34 kuntaa (+Vaalan kunta Kainuusta liiton jäsen)

Lisätiedot

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg TEM-alueosasto 2013 Maakuntien suhdannekehitys 2011 2013 - yhteenveto, elokuu 2013 Ilkka Mella Matti Sahlberg TALOUDEN TAANTUMA KOETTELEE KAIKKIA ALUEITA Vuoden 2008 aikana puhjenneen maailmanlaajuisen

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2015

Marraskuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 22.12.2015 klo 9.00 Työttömien määrän kasvu hidastunut koko maassa, Pohjanmaan ELYalueen tahti nyt maan keskiarvoa.

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT 12 2 2.1 Maankäyttö ja väestö Etelä-Päijät-Hämeessä oli vuoden 26 lopussa 166 833 asukasta. Viiden vuoden aikajaksolla (21-26) seudun väkimäärä on ollut lievässä kasvussa. Kasvua on edesauttanut erityisesti

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 2014

Elokuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Elokuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.9.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys kasvaa lähes viidenneksen vuosivauhtia. Ammateittain työttömyys kasvaa suhteellisesti

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma Virtuaalimallin havainnekuvat 20.5.2016 Karjalantietä parannetaan Hakalinkadun kohdan kiertoliittymällä. Havainnekuva liittymästä

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Luonnos 9.1.2015 Suuntaviivat (tavoitteet) aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle Uudistuvan

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Ruokakesko Oy / Pohjanmaa NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Raportti Nurmon kaupan alue 19.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Liikenne kohti tulevaa. Toiminta Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Liikenne kohti tulevaa. Toiminta Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Liikenne kohti tulevaa Toiminta Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Toiminta Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Näin liikumme Kotimaanmatkojen kokonaismatkamäärät ja -suoritteet pysyneet samalla tasolla 3 matkaa

Lisätiedot

Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 vuotiaat työttömät. Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 - vuotiaat työttömät kuukauden lopussa

Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 vuotiaat työttömät. Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 - vuotiaat työttömät kuukauden lopussa Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 vuotiaat työttömät 3000 Pohjanmaan ELY-alueen alle 30 - vuotiaat työttömät kuukauden lopussa 2500 2294 2000 1500 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.4.2014 klo 9.00 Työttömyys vähentynyt teollisen alan ammateissa. Useammassa kunnassa työttömyys kääntynyt

Lisätiedot

Kantatien 54 kehittämisen ja tieluokan muutoksen vaikutusten arviointi Selvitysmuistio 12.8.2015, Anneli Tanttu ja Reijo Lehtinen, Kohateam Oy

Kantatien 54 kehittämisen ja tieluokan muutoksen vaikutusten arviointi Selvitysmuistio 12.8.2015, Anneli Tanttu ja Reijo Lehtinen, Kohateam Oy Johdanto Tässä selvityksessä on arvioitu valtatien10/12 ja kantatien 54 rooleja maankäytön ja liikennejärjestelmän kannalta Kanta-Hämeen alueella. Lähtökohtina tarkastelulle ovat maankäyttöön liittyvät

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kuinka suuri merkitys tieverkon kunnolla ja erityisesti tien pintakunnolla on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin

Lisätiedot

Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla

Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla MUISTIO 31.3.2010 Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla Tarkastelun sisältö Tässä muistiossa on kuvattu Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja rakennemallityöhön

Lisätiedot

Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Kehittämissuunnitelma Kuva: Jouko Aaltonen Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Tavoitteena: parantaa matkaketjujen

Lisätiedot

Tieliikenne-ennuste Vuoden 1998 ennusteen tarkistaminen

Tieliikenne-ennuste Vuoden 1998 ennusteen tarkistaminen Tieliikenne-ennuste 2002-2030 Vuoden 1998 ennusteen tarkistaminen 3 ESIPUHE Tilastokeskuksen uusi väestöennuste vuodelta 2001 eroaa alueellisesti melko paljon kolme vuotta aikaisemmin tehdystä ennusteesta.

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maankäyttövaihtoehdot MAAKUNTAKAAVA

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maankäyttövaihtoehdot MAAKUNTAKAAVA Pirkanmaan maakuntakaava Maankäyttövaihtoehdot Prosessi Pyrkimys avoimeen ja vuorovaikutteiseen prosessiin; keskustelua periaateratkaisuista ja arvovalinnoista Väestösuunnite ja skenaariotyö (kevät 2012

Lisätiedot

Väestö ja työpaikat suunnitetyö.

Väestö ja työpaikat suunnitetyö. Väestö ja työpaikat 2040 -suunnitetyö anniina.heinikangas@pirkanmaa.fi www.pirkanmaa.fi Mitä tehdään, miksi tehdään? Maakuntakaavatyö: väestön ja työpaikkojen kehitysnäkymät. Rinnalle nostettu asuminen.

Lisätiedot

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala RYM-C2001 Projektityökurssi I, yhdyskuntien suunnittelu Liikennejärjestelmän analysointi Liikennejärjestelmän suunnittelun perustaksi

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

Väitöskirja netissä:

Väitöskirja netissä: Väitöskirja netissä: www.uta.fi/ajankohtaista/vaitokset/ www.yy-optima.fi 1 Jatkopohdintaa väitöskirjaan Liikennesuunnittelun käytännöt ja (kaupunkiseutujen) liikennepolitiikka Onko valtiolla kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄ OSANA KAUPUNKISEUTUJEN YHTEISTYÖTÄ

ELINKEINOELÄMÄ OSANA KAUPUNKISEUTUJEN YHTEISTYÖTÄ ELINKEINOELÄMÄ OSANA KAUPUNKISEUTUJEN YHTEISTYÖTÄ Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 Rantasipi Tropiclandia 31.1.2012 Jani Hanhijärvi ELINKEINOELÄMÄN ROOLI SEUDULLISESSA SUUNNITTELUSSA Selvitys

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 29.1.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke on Länsi-Suomesta ja Tampereelta Lahden ja Kouvolan kautta Lappeenrantaan

Lisätiedot

Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla

Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla ikäryhmittäin v. 2000 2014 YKR-taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. Rajaus

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin.

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin. Johdanto Pirkanmaan 1. maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.3.2005 ja se on vahvistettu valtioneuvostossa 29.3.2007. Maakuntakaavan seuranta perustuu maankäyttö ja rakennuslakiin (MRL). Lain

Lisätiedot

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin 1. Satakunnan kuntaliitokset 2007 2011 ja meneillään olevat selvitykset Liitokset 2007-2011 Eura

Lisätiedot

TILANNEKUVA ETELÄ-POHJANMAAN VÄESTÖNKEHITYKSESTÄ. Valtiotieteen tohtori Timo Aro 4.4.2016 Seinäjoki

TILANNEKUVA ETELÄ-POHJANMAAN VÄESTÖNKEHITYKSESTÄ. Valtiotieteen tohtori Timo Aro 4.4.2016 Seinäjoki TILANNEKUVA ETELÄ-POHJANMAAN VÄESTÖNKEHITYKSESTÄ Valtiotieteen tohtori Timo Aro 4.4.2016 Seinäjoki Sisältö 1.Yleistä väestönkehityksestä ja muuttoliikkeestä 2010-luvun Suomessa 2.Tilannekuva Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA IV neljännes (loka-marraskuu) 2014 Kuva: Marianne Ståhl 23.2.2015 KONSERNIHALLINTO Timo Aro ja Timo Widbom Kuva: Toni

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Seutufoorumi 27.11.2013 Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö Lähtökohtia Rakennesuunnitelmalle 2040 Seutustrategia 2020 Vetovoimainen Tampereen

Lisätiedot

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

Seminaari , Laitila. Janne Virtanen

Seminaari , Laitila. Janne Virtanen Seminaari 8.2.2006, Laitila Ohjelma 14.00 seminaarin avaus liikennestrategian ja aiesopimuksen esittely 15.10 Turku-Uusikaupunki -radan henkilöliikenne 15.30 kahvitauko 15.50 Lääninhallituksen kommentit

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014

Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 22.7.2014 klo 9.00 Ulkomaalaisten, naisten ja nuorten työttömyys kasvaa. Kesäkuun lopussa työttömiä oli 10 288 henkilöä,

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 o Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 4/2014 o Aiesopimus vuosille 2014-2019, 9/2014 o Liikennejärjestelmätyöryhmän

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat - liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 18.2.29 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 2 2.1 Osa-aluejako ja maankäyttö...

Lisätiedot

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä TIEMAKSUT Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua 11.2.2016 Taustaa Helsingin seutu on selvittänyt, olisiko seudulla edellytyksiä

Lisätiedot

Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen

Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen Esittely Tenho Aarnikko tenho.aarnikko@sito.fi 28.11.2012 SATAKUNTAVALTUUSKUNTA 2 TYÖRYHMÄ Jäsenet: Porin kaupunki: apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus, työryhmän

Lisätiedot

Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava

Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava - liikennemallitarkastelujen tuloksia yöraportti 15.3.2007 Hanna Kalenoja 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 3 2.1 Osa-aluejako... 3 2.2

Lisätiedot

Syyskuun työllisyyskatsaus 2014

Syyskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Syyskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 21.10.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys jatkaa ennätyskorkealla tasolla. Erityisasiantuntijoiden, palvelu- ja myyntityöntekijöiden

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot