Vantaan kaupungin talouden tervehdyttäminen ja kunnan selviytymisen eväät. Kuntamarkkinat Kaupunginjohtaja Kari Nenonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan kaupungin talouden tervehdyttäminen ja kunnan selviytymisen eväät. Kuntamarkkinat 10.9.2014 Kaupunginjohtaja Kari Nenonen"

Transkriptio

1 Vantaan kaupungin talouden tervehdyttäminen ja kunnan selviytymisen eväät Kuntamarkkinat Kaupunginjohtaja Kari Nenonen

2 Talouden tasapainottamisen lähtökohtia Vantaan velkamäärä korkein suurten kaupunkien vertailussa Taustalla jo vuosia jatkunut talouden matalasuhdanne Käynnissä ennätyksellinen investointiohjelma suurten liikennehankkeiden, Kivistön rakentamisen ja mittavien toimitilahankkeiden myötä Väestönkasvu tasaisen voimakasta, asukasta vuodessa Huolimatta maan kärkitason verotuloista asukaskohtainen verorahoitus alle maan keskiarvon Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 2

3 Talouden tasapaino on Vantaan kriittinen menestystekijä Kaupungin korkea velkaantuneisuus ja nopea velkaantumistahti ovat vakavasti otettavia ongelmia, joihin on vastattava kaupungin omin toimenpitein Kaupungin tulorahoituksen haasteita suurten investointipaineiden keskellä mm. pääkaupunkiseudun vertailussa alhainen verotulotaso sekä nykyisen valtionosuusjärjestelmän vaikutukset Pitämällä talous hallinnassa on mahdollista varmistaa edellytykset kaupungin tulevalle menestykselle ja parantaa Vantaan asemaa suurten kaupunkien joukossa Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 3

4 Suurten kaupunkien tilinpäätökset 2012: Lainat euroa/asukas (lähde: Heikki Helin 2013) Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 4

5 Suurten kaupunkien tilinpäätökset 2012: Investointien tulorahoitusprosentti (lähde: Heikki Helin 2013) Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 5

6 Valtuusto päätti talouden tasapainottamistyön aloittamisesta Vantaan vuoden 2012 talousarvion sitova tavoite: Laaditaan kevään 2012 valtuustoseminaariin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma, joka sisältää suunnitelman investointitasosta 10 vuodelle sekä investointien priorisoinnin. Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 6

7 TVO:n rakenteesta I Kaupungin toimintaa ja kehittämistä koskevat linjaukset II Käynnistettävät selvitykset III Toimialoittaiset toimenpiteet Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 7

8 Ohjelman tavoitekiteytys Kaupunki tavoittelee kohdennetuilla toimenpiteillä ja nopeassa aikataulussa kaupungin talouden tasapainottamista ja velkaantumiskehityksen saamista hallintaan Investointien tulorahoituskyky maksimoitava (käyttötalous) Investointitaso sopeutettava lähemmäs kaupungin tulorahoituskykyä Talousraamit seuraavalle TS-kaudelle ja investointien taso 10-vuotiskaudelle Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 8

9 Vantaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma, keskeisiä viestejä Palvelurakenteita uudistetaan ja toimintaa kehitetään Lakisääteiset peruspalvelut turvataan Kaupungin kehittämiseen investoidaan Ympäristö pidetään turvallisena Henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia vahvistetaan Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 9

10 Keskeiset linjaukset toiminnan kehittäminen Kaupunkia kehitetään monituottajamallin suuntaan Selvitetään ulkoistamisen, palvelujen ostamisen ja kumppanuuksien käytön laajentamisen mahdollisuudet Selvitetään palvelusetelien käytön laajentaminen Selvitetään rutiiniluonteisten tukipalvelujen keskittämismahdollisuudet ja organisointi Perustetaan maapoliittinen työryhmä valmistelemaan keskeiset linjaukset kaavoitusta ja maanhankintaa koskien Yhtiöittämis- ja liikelaitostamisselvitykset käyntiin Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 10

11 Keskeiset linjaukset - henkilöstö Ei lomautuksia tai irtisanomisia taloudellisista syistä Lähtövaihtuvuuden hyödyntäminen henkilöstösuunnittelun avulla Huomio suorituksen johtamiseen Kaupungin taloustavoitteita edistetään henkilöstön palkitsemisjärjestelmän kautta Rekrytointeja viivästytetään Vapaaehtoisten säästövapaiden käytäntöä jatketaan Työaikaratkaisujen talousvaikutukset arvioidaan Henkilöstön uudelleensijoittamiseen kaupunkitasoinen toimintamalli Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 11

12 Keskeiset linjaukset - tulopohjan vahvistaminen Kunnallisveropohjaa vahvistetaan vetovoimaisten asuinympäristöjen ja riittävän palvelutason avulla Kaavoitusta keskitetään kaupungin omille maille Kaikki maapoliittiset keinot otetaan käyttöön maanhankinnassa Tarpeettomat rakennukset ja kiinteistöt myydään suunnitelmallisesti Maksuja ja taksoja korotetaan kautta linjan Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 12

13 Keskeiset linjaukset - investointitason karsinta Uusien alueiden avaamista siirretään Investointisuunnittelua ja palveluverkkoja kehitetään Toimitilainvestointeja ja kuntatekniikan investointeja karsitaan ja siirretään priorisoimalla Rakentamiskustannuksissa säästetään (riittävä laatu huomioiden) Kattavista perusparannuksista kohdennettuihin korjaustöihin Sisäilmaongelmien selvitys- ja korjausmäärärahat turvataan Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 13

14 Käynnistettyjä selvityksiä (yht. 42 kpl) mm. Kaupungin tytäryhtiöiden fuusioimismahdollisuudet Toimialojen tukipalvelujen keskittäminen Ulkopuolisista vuokratiloista luopuminen Pesula- ja pienkorjaustoimintojen keskittäminen Kaupungin logistiikkatoimintojen kokonaisuus Kaupunkitason palveluverkkosuunnittelu Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 14

15 Toimenpiteiden valmistelu Toimialoittain pyydettiin valmistelu esityksistä koskien: Palveluverkkoa Palvelutasoa Tuottavuutta Tulojen lisäämistä Uusia palvelujen järjestämistapoja Investointien karsintaa Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 15

16 Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmasta keskeiset linjaukset toiminnalle ja kehittämiselle TVO:n linjaukset on sisällytetty valtuustokauden strategiaan sekä vuosien 2013 ja 2014 talousarvioihin TVO:n päälinjaukset ovat ohjanneet toiminnan kehittämistä Käynnistetyt 42 TVO:n selvityshanketta ovat pääosin valmistuneet Valtaosa määritellyistä toimialoittaisista talouden sopeutustoimenpiteistä on toteutettu Kaupungin omia investointeja on karsittu, siirretty ja muutettu uudelleen arviointien perusteella (investointikatto) Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 16

17 Vuoden 2013 tilinpäätöksessä Vantaan suhteellinen asema suurten kaupunkien joukossa parantui Toimintakatteen kasvu edellisvuodesta oli vain 1,9 prosenttia huolimatta kaupungin voimakkaasta kasvusta Reaalinen asukaskohtainen toimintakatekehitys ollut miinusmerkkinen kaksi vuotta peräkkäin Kaupungin omien investointien tasoa laskettu olennaisesti aiempiin suunnitelmiin verrattuna Veropohjan kehitys ollut kohtuullista, ei veronkorotuksia vuoden 2010 jälkeen Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 17

18 Toimintakatteen kasvu-% v vs suurissa kaupungeissa (vertailukelpoiset kasvuprosentit) 6 5, ,2 4,1 3,3 3,6 3,4 3 2,7 2 1,9 1 0 Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Kuopio Jyväskylä Lahti Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 18

19 Vantaan vuoden 2013 tilinpäätöksen keskeisiä tunnuslukuja (milj. euroa) v v Toimintakate -976,6-958,1 Vuosikate 108,4 64,7 Tilikauden tulos 35,6-3,7 Investointimenot 170,2 165,2 Nettolainanotto 38,3 95,0 Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 19

20 Verotulojen muutos-% vuonna 2013 (lähde: Heikki Helin 2014) Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 20

21 Vuosikate prosenttia poistoista vuonna 2013 (lähde: Heikki Helin 2014) Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 21

22 Vuosikate ja investointien omahankintameno Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 22

23 Kuntatalous kiristyy vuonna 2014 Vantaan toimintamenojen kasvu edelleen hallitulla tasolla Kaupunkitasolla toimintakate toteutuu budjetoidulla tasolla, yksittäisten toimintojen ylityksiä lähinnä erikoissairaanhoidossa, toimeentulotuessa, työmarkkinatuen kuntaosuudessa Valtionosuudet laskevat valtionosuusleikkausten myötä v. 2013: 147 milj. euroa -> v. 2014: 138,5 milj. euroa Verotulojen kasvu hiipuu heikosta talouskehityksestä johtuen ja vuoden 2013 kertaluontoisten erien nostettua vertailutasoa todellista korkeammalle Vantaan verotulojen kasvu v > 2013: + 6,7 % Vantaan verotulojen kasvu v > ENN 2014: + 1,2 % BKT laskemassa jo kolmatta vuotta peräkkäin, työllisyyden heikko kehitys uhka verotulojen kehitykselle Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 23

24 Talousarvion tavoitteet toteutettavissa Kaupungin lainamäärä kasvaa vielä v Kehäradan ja Kehä III:n rahoittamisesta johtuen Vuoden 2014 kokonaisinvestointitasoennuste noin 170 milj. euroa Vantaan Kehäradan ja Kehä III:n rahoitustarve vuonna 2014 jopa 90 milj. euroa Rahoituskulut alhaisen korkotason myötä edelleen maltillisella tasolla huolimatta kasvaneesta lainamäärästä Talousarvio 2014 saavutettavissa Tilikauden tulos selvästi budjetoitua parempi, mutta kuitenkin olennaisesti heikompi kuin v Investointitaso talousarvion mukainen Nettolainanotto käytännössä valtakunnallisten liikennehankkeiden rahoitustarpeen tasolla Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 24

25 työttömyysaste, % Työttömyysaste Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä tammikuusta 2005 (lähde: TEM työnvälitystilasto) 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Helsinki Vantaa Espoo Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 25

26 Työpaikkamäärän muutos kuudessa suurimmassa kaupungissa vuosina (lähde: Tilastokeskus) Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 26

27 asuntoja Myönnettyjen asuinrakennuslupien vuosikertymät , asuntomäärä (lähde: Facta kuntarekisteri) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 27

28 Vuoden 2015 talousarvio Verotulojen kasvu edelleen hidasta Talousarviokehys perustuu nykyiseen kunnallisveroprosenttiin, joka pysynyt ennallaan vuodesta 2010 lähtien Uusi, entistä oikeudenmukaisempi valtionosuusjärjestelmä parantaa Vantaan asemaa asteittain vuodesta 2015 lähtien Muutoksesta huolimatta valtionosuusleikkausten johdosta kaupungin saamat valtionosuudet laskevat edelleen vuonna 2015 huolimatta hintatason noususta, väestön ja palvelutarpeen kasvusta jne. Omien investointien investointikatosta pidetään kiinni Kehäradan ja Kehä III:n perusparannuksen valmistumisen myötä kokonaisinvestointitaso laskee olennaisesti Kaupungin velvoitteet lisääntyvät, mikä kasvattaa entisestään talouden sopeuttamistarvetta Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 28

29 Vantaan elinvoimaa kehitetään Kehäradan liikennöinti alkaa 2015 Kehä III:n perusparannus valmistuu Kivistön rakentaminen käynnissä, asuntomessut Kivistössä heinä-elokuussa 2015 Maapoliittisten linjausten sekä elinvoimaohjelman toimenpiteiden toteuttaminen Tikkurilan keskustan uudistaminen ja matkakeskuksen rakentaminen Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 29

30 Kehärata Liikennöinti starttaa heinäkuussa 2015 Vahvistaa entisestään Vantaan hyvää logistista asemaa Arviolta matkaa päivittäin yhdistää metropolialuetta ja tekee liikkumisesta entistä sujuvampaa esim. liittämällä lentoaseman päärataan 5 uutta asemaa ja asemanseutua liiketoimintaympäristöineen, mm. Vehkalan tuotantoalue ja Kivistön asuinalue (asuntomessut 2015) Tikkurilan uuden asemakeskus Dixi käyttöön v. 2014, 2019 Dixi laajuudeltaan neliömetriä

31 Vantaan merkittävät työpaikkakeskittymät Kaikki kolme sijaitsevat tulevan Kehäradan asemilla: * Tikkurila pääradalla Suomen toiseksi vilkkaimmalla rautatieasemalla * Aviapolis Lentoasemantiellä lentoaseman vieressä * Vehkala ja Kivistö Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän solmukohdassa Marja-Vantaa Vantaan kaupunki, Kari Nenonen

32 Aviapolis kasvun moottorina Erinomaiset liikenneyhteydet ja sijainti, monipuolinen yritysprofiili, sekä palvelut ja asuinalueet tekevät alueesta ainutlaatuisen ja toimivan Kolmasosa Vantaan työpaikoista, 70% työpaikkakasvusta ( ) Helsinki-Vantaan lentoaseman 900 M investointiohjelma ( ) Matkustajien määrä kasvaa 20 miljoonaan, ohjelman toteutukseen arviolta henkilötyövuotta, pysyviä työpaikkoja lisää noin 5000 Vantaan kaupunki, Kari Nenonen

33 Vehkalasta tulevaisuuden tuotantoalue Sijainti poikkeuksellisen hyvä Kehäradan, Kehä III:n, Hämeenlinnantien, Kivistön asuinalueen ja lentokentän välittömässä läheisyydessä Mahdollisuus kaavoittaa uusia toimitiloja jopa m² mahdollisuudet esimerkiksi elintarviketuotannon, lähiruoan ja vihannestukkureiden alueen, maan merkittävimmän cleantechkeskittymän tai korkeakouluja sekä yrityksiä yhdistelevän tuotanto-, oppimis- ja start up ympäristön rakentamiselle Vantaan kaupunki, Kari Nenonen

34 Kivistön asuinalue Kestävän kehityksen, taiteen ja hyvien yhteyksien uusi keskus Asumista ja palveluja monipuolisten virkistysmahdollisuuksien ympäröimänä Kehäradan yksi uusista asemista Kivistössä, vain 6 minuuttia lentokentälle ja kaksi pysäkinväliä Vehkalan työpaikka-alueelle Asuntomessut 2015 Vantaan kaupunki, Nenonen Kari

35 Kiitos Kiitos Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 35

Talous- ja velkaohjelma (TVO)

Talous- ja velkaohjelma (TVO) Talous- ja velkaohjelma (TVO) Seminaari Talousjohtaja Patrik Marjamaa Vantaan taloudesta Vantaan haasteena korkea velkamäärä, pääkaupunkiseudun haasteet ja naapurikaupunkeja heikompi tulorahoituspohja

Lisätiedot

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Vantaan kaupunki Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 1. Johdanto... 2 1.1. Työryhmän toimeksianto ja talouden tasapainon määrittely... 2 1.2. Työryhmän työskentely...

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016

Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 19.11.2012 Kannen kuva Sakari Manninen, Viestintä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 KAUPUNGIN VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 10.11.2014 Sisällysluettelo I Kaupungin strategiset tavoitteet ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 1 II Taloudelliset lähtökohdat

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013

Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013 Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 26.5.2014 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Investointisuunnitelma 2015-2019. Hyvinkään kaupunki Kaupunginvaltuusto 8.12.2014

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Investointisuunnitelma 2015-2019. Hyvinkään kaupunki Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Investointisuunnitelma 2015-2019 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 TALOUSARVIO 2015 Sisällysrakenne I YLEISPERUSTELUT 1 Kaupunkistrategia 2 Talousarvion laadinnan

Lisätiedot

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 Sisältö Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Vantaan elinvoiman painopisteet... 6 2.1 Yrityspalveluiltaan ylivoimainen... 6 2.2 Edelläkävijä työllistämisessä...

Lisätiedot

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö Osavuosikatsaus 2/2014 22.9.2014 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Kari Nenonen Patrik Marjamaa Pia Ojavuo Päivi Kunnas kaupunginjohtaja talousjohtaja talousarviopäällikkö taloussihteeri OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

Vantaalla? Mitä me olemme tehneet. Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari Finlandia-talo 2.12.2014

Vantaalla? Mitä me olemme tehneet. Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari Finlandia-talo 2.12.2014 Mitä me olemme tehneet Vantaalla? Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari Finlandia-talo Kaupunginjohtaja Kari Nenonen Vantaan kaupunki Vantaan kaupungin strategia Uudistuvat palvelut Vakaa talous

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginvaltuusto 21.5.2012 Kansi: Viestintä Kannen kuva: Sakari Manninen, Viestintä Taiton ohjaus ja koordinointi: Heidi Nordberg, Talouspalvelukeskus Paino: Vantaan

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018 Hyvinkään kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.11.2013 TALOUSARVIO 2014 Sisällysrakenne I YLEISPERUSTELUT 1 Kaupunkistrategia 2 Talousarvion

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kaupunki ja liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kaupunki ja liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunginhallitus 15.11.2010 Kaupunginvaltuusto 16.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2013

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2013 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2013 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 29.4.2014 Sisältö TIIVISTELMÄ... 1 1 NÄKÖKULMANA JOHTAMINEN... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan strategiakysely Vantaan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kh 18.11.2013 353 Kh 25.11.2013 363 Kv 03.12.2013 134 Pöytäkirjan liite nro TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA

Lisätiedot

1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA Vuoden talousarvio ja vuosien 2018 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto 17.11. Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala... 142 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä... 146 Kaupunkisuunnittelulautakunta...

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2014:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2014:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2014:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

HEIKKI HELIN SUURTEN KAUPUNKIEN TILINPÄÄTÖKSET 2011 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2012

HEIKKI HELIN SUURTEN KAUPUNKIEN TILINPÄÄTÖKSET 2011 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2012 HEIKKI HELIN SUURTEN KAUPUNKIEN TILINPÄÄTÖKSET 2011 3 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2012 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 Kunnanhallitus 29.11.2010 182 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 KV 13.12.2010 ja taloussuunnitelma 2012 2013 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot