Osavuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Väestömäärä syyskuussa Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa Vuodenvaihteen tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden syyskuuhun 566 henkilöllä. Väestömäärän kehitys on ollut myönteistä erityisesti elo-syyskuussa mm. uusien opiskelijoiden kaupunkiin muuton seurauksena. edellisvuoteen nähden, naisten ja alle 25- vuotiaden määrä on käytännössä lähes edellisvuoden tasolla. Joensuun työttömyys on edelleen ollut korkealla tasolla, mutta työllisyystilanne on heikko myös muissa vastaavansuuruisissa kaupungeissa. Elokuussa Kotkan, Lahden, Jyväskylän, Oulun ja Tampereen työttömyysasteet olivat kuitenkin Joensuuta korkeampia Työttömyysaste (lomautetut ml.) Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä oli tammi-elokuussa 519, kun edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana syntyneitä oli 497. Kuolleiden määrä oli 497 (472). Nettomuutto siirtolaisuus mukaan lukien oli 144 (6) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Väestön muutos vuosineljänneksittäin Alle 25-vuotiaiden työttömien määrän kehitys tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu I* I IV* 2012 I* I IV* 2013 I* I IV* 2014 I* I Työttömyysaste elokuussa 15,7 % Työttömyysaste oli elokuussa 15,7 %, saman suuruinen kuin vuoden 2013 vastaavana ajankohtana. Työttömiä työnhakijoita oli 5490 ja avoimia työpaikkoja 438. Työttömistä työnhakijoista oli naisia 44,5 % (2444), alle 25-vuotiaita 16,0 % (876) ja yli vuoden työttömänä olleita 26,6 % (1458). Yli vuoden työttömän olleiden määrä on laskenut 1

2 Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli elokuussa 14,6 %, kuten myös vuoden 2013 elokuussa. Vuoden 2014 talous tasapainossa Vuoden 2014 talousarvio on liikelaitokset ja rahastot mukaan lukien 0,6 milj. euroa alijäämäinen syyskuussa tehty talousarviomuutos huomioiden. Yhdeksän kuukauden toteutumien perusteella ennustetaan, että vuoden 2014 tulos tullee nousemaan hieman ylijäämäiseksi. Tulosta parantaa erityisesti eräät kertaluonteiset erät. Verotulot ylittänevät talousarvion. Verohallinnon ennakkotietojen mukaan kunnallisverotuloja arvioidaan kertyvän 218,3 milj. euroa, kun talousarviossa verotulojen määräksi arvioitiin 215,8 milj. euroa. Yhteisöverokertymä voi myös toteutua talousarviossa arvioita korkeampana. Valtionosuudet toteutunevat talousarvion mukaisena. Korkomenot jäänevät hieman talousarviossa arvioitua pienemmäksi matalana pysyneen korkotason johdosta, mutta poistot ylittänevät arvioidun. KÄYTTÖTALOUS 1-9 kk muutos ero ta tot tot % Me Kaupunginvaltuusto 0,3 0,1 0,2-25,5 0,0 Tarkastuslautakunta 0,1 0,1 0,1-10,6 0,0 Kaupunginhallitus 232,6 172,5 179,2-3,7-6,7 Kaupunkirakenneltk. 5,2 2,2-0,7-388,9 2,9 Sos.ja terv.tilaajajaosto 0,0 0,0 0,0 131,0 0,0 Tuottajan neuvottelukunta 0,4 0,3 0,0 2605,4 0,0 Varh.kasv.ja koul.ltk 105,2 75,9 75,6 0,5 0,4 Sosiaali- ja terveysltk 1,2-10,2-3,7 175,8-6,5 Vapaa-aikaltk 17,9 13,1 12,6 4,1 0,5 Liiketoiminnan johtokunta 0,4 1,2 1,4-14,4-0,2 Jns alueellinen jäteltk 0,0 0,1 0,0 36,9 0,0 Rak.ja ymp.ltk 0,0-0,1-0,2-45,4 0,1 YHTEENSÄ 363,2 255,1 264,4-3,5-9,3 niille asettamat tavoitteet säästötavoitteet huomioiden. Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja Seligson ja elinkeinorahaston omaisuutta Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per 2014 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 34,61 milj. euroa ja Seligsonin 28,45 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkinaarvo per 2014 on 16,74 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Joensuun Tiedepuisto Oy:lle on jäljellä 2,1 milj. euroa. Rahastojen markkina-arvot, milj. Tulevaisuusrahasto Elinkeinorahasto , ,42 54,92 15,50 53,07 15,10 53,70 15, , ,00 55,56 16,04 57,25 16,60 58,39 16, , ,24 58,81 17,04 60,06 17,29 59,29 17, , ,99 62,15 18,57 63,06 18,84 Taulukossa on esitetty kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake- ja korkosijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per 2014: Liikelaitokset ovat hoitaneet tehtävänsä talousarviossa suunnitellulla tavalla ja liikelaitosten ennustetaan saavuttavan kaupunginvaltuuston 2

3 2014 Tulevaisuusrahasto Elinkeinorahasto* Markkina-arvot EVLI SELIGSON NORDEA Me (%) Me (%) Me (%) Osakkeet 9,73 (28) 8,25 (29) 4,88 (29) Korot 24,88 (72) 20,20 (71) 11,86 (71) Yhteensä 34,61 28,45 16,74 * Elinkeinorahastosta annettu lainaa jäljellä 2,1 Me Henkilötyökuukaudet syyskuussa Syyskuun puolivälissä kaupungin palveluksessa oli 6125 työllistetyt mukaan lukien viranhaltijaa ja työntekijää, 433 henkilöä edellisen vuoden syyskuuta enemmän. Henkilöstötyökuukausia kertyi syyskuussa 4383, kun vuoden 2013 syyskuussa henkilötyökuukausien määrä oli Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoimintaalueen laajentumisen johdosta palvelussuhteiden ja henkilötyövuosien määrät eivät kuitenkaan ole kokonaisuutena vertailukelpoisia edelliseen vuoteen nähden. Vuoden 2014 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 112,5 milj. euroa, mikä on 7,4 % (7,8 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma kasvoi 4,1 % (3,4 milj. euroa). Tilapäisten ja sijaisten palkkasumma kasvoi vuoteen 2013 nähden 27,7 % (4,0 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä kasvoi 10,4 % (0,6 milj. euroa). Alla olevassa taulukossa on esitetty peruskaupungin osalta henkilötyövuosien kehitys kuukausittain ja toimialoittain. Henkilötyökuukaudet 2014 KK KH Kaupunkirakenne Tuot. neuv. kunta Varko Sote Vapaaaika Liiketoiminta Jäteltk Rak.- ja Yhteensä ymp.ltk Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Keskim. Kk

4 , , , , , , , , ,00 TMT-laskutus vuonna 2014 Toteutunut laskutus/kk Budjetoitu euromäärä/kk 4

5 35,00 34,00 33,00 32,00 31,00 30,00 29,00 28,00 27,00 26,00 25,00 24,00 23,00 22,00 21,00 20,00 19,00 18,00 Molempien omaisuudenhoitajien varoista irroitettiin 9/ te ja Seligsonin (tuolloin Deutsche Bankin hoidettavista) varoista 12/2013 2,075 me. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo (pääoma+korot), milj Evli Seligson 19,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 Elinkeinorahastosta irrotettiin 12/2010 1,8 milj. euroa Tiedepuiston osakemerkintään Elinkeinorahaston markkina-arvo (pääoma + korot), milj

6 167 JOENSUUN KAUPUNKI YHDISTELTY YHDISTELTY TULOSLASKELMA 1-9/2014 TOIMINTATUOTOT Joensuun kaupunki 6 Elinkeinorahasto Tulevaisuus rahasto Työterveys MYYNTITUOTOT ,87 0,00 0, , , , ,11 MAKSUTUOTOT ,19 0,00 0, ,24 0, , ,98 TUET JA AVUSTUKSET ,68 0,00 0, ,23 0,00-0, ,68 MUUT TOIMINTATUOTOT ,00 0,00 0, , , , ,35 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,74 0,00 0, , , , ,12 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 HENKILÖSTÖKULUT ,58 0,00 0, , , , ,54 PALVELUJEN OSTOT ,67-169, , , , , ,40 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,39 0,00 0, , , , ,34 AVUSTUKSET ,06 0,00 0, ,00 0,00 0, ,06 MUUT TOIMINTAKULUT ,47 0,00 0, , , , ,22 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,17-169, , , , , ,56 TOIMINTAKATE ,87-169, , , , , ,88 VEROTULOT ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,83 VALTIONOSUUDET ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Pelastuslaitos KORKOTUOTOT , , , , , , ,46 MUUT RAHOITUSTUOTOT , , ,12 0,00 0, , ,97 KORKOKULUT ,56 0,00 0,00 0,00 0, , ,56 MUUT RAHOITUSKULUT ,14 0, ,11-0, , , ,91 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , , , , , , ,96 YHTEENSÄ VUOSIKATE , , , , , , ,91 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,26 0,00 0, ,00 0, , ,26 YHTEENSÄ SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , , , ,65 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , , , ,65 Vesi Yhteensä (ennen elim.)

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014 upunginhallitus 23.9.2014 Ka SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ 1.1. 31.8.2014... 1 Talous...1 VEROTULOT 2012 2014... 8 Verotulot...8

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2014 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-toukokuussa

Lisätiedot

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö Osavuosikatsaus 2/2014 22.9.2014 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Kari Nenonen Patrik Marjamaa Pia Ojavuo Päivi Kunnas kaupunginjohtaja talousjohtaja talousarviopäällikkö taloussihteeri OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 Kaupunginhallitus 27.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ 1.1. 30.4.2014... 1 Talous...1 VEROTULOT 2012 2014... 9 Verotulot...9

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2015 Kaupunginhallitus 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO Kajaanin kaupungin talous ja henkilöstö 1.1. 30.4.2015...1 Talous... 1 Verotulot 2013 2015... 10 Verotulot...

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Väestökatsaus. Toukokuu 2015

Väestökatsaus. Toukokuu 2015 Väestökatsaus Toukokuu 2015 Väestönmuutokset tammi-toukokuussa 2015 Elävänä syntyneet 810 Kuolleet 767 Syntyneiden enemmyys 43 Kuntien välinen tulomuutto 3 580 Kuntien välinen lähtömuutto 3 757 Kuntien

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

1. TOIMINTAKERTOMUS...

1. TOIMINTAKERTOMUS... TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 1.2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET... 7 1.3 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS... 8 1.3.1.

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 2.7.2015 B&MANs : Bo-Erik Ekström/Rudolf Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysien tavoite on tarjota kuntalaisille,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.6.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.6.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla kesäkuun lopussa

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...

SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... TILINPÄÄTÖS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 1.2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET... 8 1.3 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS...

Lisätiedot

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 11.10.2010 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2010:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA 214 1 Somaattinen erikoisairaanhoito 2 Leikkaustoiminta 2 Psykiatrinen hoito

Lisätiedot

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Turun kaupunki ENNUSTE 3/ /2012 TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVION MENOJENN JA TULOJEN TOTEUTUMISENNUSTE 1.11.2012 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Epävarmuus talouden suunnasta on pysynyt

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 26.5.2014 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 26.5.2014 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 26.5. 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6. 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 30.4. 2 SISÄLLYSLUETTELO TILANNEKATSAUS 3 TULOSLASKELMA 9 RAHOITUSLASKELMA 10 VEROTULOT

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015 Väestökatsaus Heinäkuu 2015 Turun ennakkoväkiluku oli heinäkuun lopussa 183975, jossa kasvua vuodenvaihteesta 151 henkeä. Elävänä syntyneet 1 159 Kuolleet 1 038 Syntyneiden enemmyys 121 Kuntien välinen

Lisätiedot

Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136)

Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136) Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136) Sisällysluettelo 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2. Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Talouden ja tavoitteiden toteutuma 1-8/2014 ja talousarviomuutokset vuoden 2014 talousarvioon RAPORTOINTI VALTUUSTOLLE

Talouden ja tavoitteiden toteutuma 1-8/2014 ja talousarviomuutokset vuoden 2014 talousarvioon RAPORTOINTI VALTUUSTOLLE Kaupunginhallitus 366 29.09.2014 Kaupunginvaltuusto 90 13.10.2014 Talouden ja tavoitteiden toteutuma 1-8/2014 ja talousarviomuutokset vuoden 2014 talousarvioon 908/02.02.02/2014 KHALL 29.09.2014 366 Liite

Lisätiedot

1 YLEISPERUSTELUT. Yleinen taloudellinen kehitys. Kansantalous

1 YLEISPERUSTELUT. Yleinen taloudellinen kehitys. Kansantalous 2 1 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen kehitys Kansantalous Vuonna 2005 talouskasvu jatkui metsäteollisuuden lakoista ja työsulusta huolimatta vilkkaana. Kokonaistuotanto lisääntyi 2,9 prosenttia, sillä

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO. Perustelut Yleisperustelut Käyttötalous Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO. Perustelut Yleisperustelut Käyttötalous Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO Perustelut Yleisperustelut Käyttötalous Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma Sitovuusmääräykset Käyttötalous Investoinnit Käyttötalous / investoinnit

Lisätiedot