Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa"

Transkriptio

1 Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa

2 Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman valmistelu kevään 2012 aikana hyväksyminen kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2012 Kaupunginhallituksen kehyspäätös kesäkuussa 2012 talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmaan perustuen Lautakuntien esitykset ja kaupunginjohtajan talousarvioesityksen valmistelu alkusyksyn 2012 aikana Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 2

3 Vantaan kaupungin tulorahoituksen muodostuminen YHTEISÖVERO 4 % VALTIONOSUUDET 10 % KORKOTUOTOT 1 % MUUT RAHOITUSTUOTOT 1 % TOIMINTATUOTOT 26 % KIINTEISTÖVERO 4 % KUNNAN TULOVERO 54 % Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 3

4 Muutoksia kuntien verotuloihin Kunnallisvero: Inflaatio- ja ansiotasotarkistusta ei tehdä Perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 30 eurolla Työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan 25 eurolla Asuntolainan korkovähennystä alennetaan 5 %-yksiköllä Kilometrikorvauksen verovapaan osuutta alennetaan Yhteensä vaikutus 12 milj. euroa verotuloja alentava. Yhteisövero: Kuntaryhmän jako-osuuden väliaikainen korotus Ei vaikutusta vuoden 2013 talousarvioon vuoteen 2012 verrattuna Kiinteistövero: Selvitys ala- ja ylärajoista ja rakentamattomista tonteista Ei vaikutusta vuoden 2013 talousarvioon Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 4

5 Vantaan verotulojen muutostekijöitä Kunnallisvero: Kehittyy palkkatulojen kasvun mukaisesti, työllisyydellä suuri merkitys Kunnallisvero kasvaa valtakunnallista kehitystä nopeammin Vähennysaste noin 17 % ja efektiivinen vero-% noin 15,2 % Veroprosentin tuotto tällä hetkellä noin 40 milj. euroa / vuosi Yhteisövero: Yhteisöverojen toteutuva tilitystaso riippuu koko maan yhteisöverotulojen kehityksestä Vantaan yhteisöveron jako-osuus on kasvanut viime vuosina v. 2010: 3,5 % v. 2011: 4,0 % v. 2012: 4,6 % Kiinteistövero: Kiinteistöverotulot kasvavat tasaisesti rakentamisen ja verotusarvojen tarkistusten myötä Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 5

6 Muutoksia kuntien valtionosuuksiin VM / Peruspalvelujen valtionosuus 3 %:n indeksikorotuksen vaikutus +231 milj. euroa Valtionosuusleikkaus -125 milj. euroa Vanhuspalvelulaki +27 milj. euroa (menot 50 milj. euroa) Omaishoidon tukipalvelut +10 milj. euroa (menot 32 milj. euroa) OKM:n valtionosuudet Mm. indeksikorotuksen jäädytys -50 milj. euroa Valtion toimenpiteiden nettovaikutus kuntien rahoitusasemaan vuodelle 2013 yhteensä -193 milj. euroa (VM) Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 6

7 Vantaan valtionosuustulojen muutoksia Vantaan valtionosuudet 144 milj. euroa vuonna 2013 Valtion päättämät valtionosuusleikkaukset vievät kaupungin valtionosuudet laskuun Lisäksi Vantaan valtionosuuksien verotulotasaus kasvaa noin 4-5 milj. euroa vuosittain Vantaan aiemmin saama taajamarakennekorotus lähes poistuu vuonna 2014, vaikutus -4 milj. euroa Väestönkasvu ja indeksitarkistukset tasoittavat valtionosuustulojen kehitystä Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 7

8 TP2008 TP2009 TP2010 TP2011 ENN2012 TA2013 TS2014 TS2015 TS2016 miljoonaa euroa verorahoituksen muutos% Vantaan verorahoituksen kehitys , , , , ,0 3,0 2,0 Valtionosuudet Kiinteistövero Yhteisövero-osuus Kunnan tulovero verorahoituksen muutos% 200 1,0 0 0,0 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 8

9 Milj. eur Kaupungin kunnallisverotulojen kehitys vuosina ,0 850,0 800,0 750,0 700,0 739,0 775,0 808,0 842,0 880,0 650,0 2012ENN TA2013 TS2014 TS2015 TS2016 Yhden kunnallisveroprosentin tuotto milj. euroa Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 9

10 Poistosuunnitelman muutoksen vaikutukset talousarvioon Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut 11/2011 uuden yleisohjeen kuntien suunnitelman mukaisista poistoista Vantaan kaupunginhallitus päätti 6/2012 muuttaa poistojen perusteita yleisohjeen mukaisiin alarajoihin Uusia, aiempaa lyhyempiä poistoaikoja aletaan päätöksen mukaan soveltaa alkavasta tilikaudesta lähtien uusien ja valmistuvien investointien osalta Poistosuunnitelman muuttaminen nostaa kaupungin poistotasoa tulevina vuosina Lisäksi poistotasoon vaikuttaa TS-kauden lopulta lähtien olennaisesti Kehäradan valmistuminen Tilintarkastajan suosituksen mukaisesti kaupunki ei muuta poistoaikoja taannehtivasti eikä tee kertapoistoja poistosuunnitelman muutoksen johdosta Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 10

11 Vantaan kaupungin tuloslaskelma TS (sis. liikelaitokset ja rahastot) EUR ENN 2012 TA 2013 KASVU-% TS 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT ,2 % TOIMINTAKULUT (ilman VOK) ,9 % TOIMINTAKATE ,6 % VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE ,7 % POISTOT TILIKAUDEN TULOS Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 11

12 Käyttötalouden toimintamenot 2013 toimialoittain Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö 14 % Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimiala 5 % Yleishallinto 2 % Keskushallinto 4 % Sivistystoimi 30 % Sosiaali- ja terveydenhuolto 45 % Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 12

13 Käyttötalouden toimintamenojen jakauma kululajeittain (sis. kaupunki, liikelaitokset ja rahastot) AVUSTUKSET 7 % MUUT TOIMINTAKULUT 12 % HENKILÖSTÖKULUT 36 % AINEET JA TARVIKKEET 3 % PALVELUJEN OSTOT 42 % Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 13

14 Milj. eur Vantaan vuosikatteen kehitys vuosina , ,1 76,2 70,2 57,1 77,5 79,1 61,4 66,7 58,4 71, , , Vuosikate Vuosikate ennuste Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 14

15 Milj. eur Vantaan vuosikatteen ja poistojen kehitys vuosina Vuosikate Vuosikate ennuste Poistot Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 15

16 Vuosikate per poistot -tunnusluvun kehitys vuosina % 120 % 100 % 80 % 95 % 125 % 105 % 80 % 125 % 120 % 85 % 89 % 73 % 84 % 100 % 60 % 58 % 40 % 32 % 20 % 0 % Vuosikate / poistot Vuosikate ennuste / poistoennuste Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 16

17 Vantaan kaupungin investoinnit Investointiohjelma on laadittu talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman linjausten mukaisesti. Kaupungin bruttoinvestoinnit (ilman Kehärataa ja Kehä III) vuonna 2013 noin 100 milj. euroa. Maan osto 5,0 milj. euroa Koneet ja kalusto 6,0 milj. euroa Osakkeet ja osuudet 1,3 milj. euroa Toimitilainvestoinnit 47,5 milj. euroa Kunnallistekniikka 35,0 milj. euroa Tietojärjestelmät 5,0 milj. euroa Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 17

18 Merkittävimmät investointikohteet vuonna 2013 Vuonna 2013 aloitettavat uudisrakennuskohteet Aurinkokiven koulu ja Harjulan uusi nuorisokoti Dickursby skolan och daghem sekä Kilterin ja Sinirikon päiväkodit Merkittävimmät peruskorjauskohteet Länsimäen terveysasema Dickursby skola Kimokujan- ja Koivukylän koulun muutostyöt päiväkodeiksi Merkittävimmät kunnallistekniikan investointikohteet Marja-Vantaan katu- ja vesihuoltoyhteydet sekä Tikkurilan keskustan uudistaminen Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 18

19 Vantaan kaupungin investoinnit Vantaan kaupungin bruttoinvestoinnit TA Kunnallistekniikan investoinnit: Liikennealueet 38,3 26,3 26,8 26,4 26,8 Urheilualueet 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 Virkistys-alueet 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 Ympäristörak. 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 Yhteishankkeet 2,4 0,7 0,2 0,6 0,2 Kunnallistekniset inv. yhteensä 49,5 35,0 35,0 35,0 35,0 Rakentamisinvestoinnit Uudisrakentaminen 15,8 17,0 12,1 12,1 12,1 Peruskorjaus 25,6 26,4 22,5 22,5 22,5 Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt 1,7 4,1 3,1 3,1 3,1 Rakentamis investoinnit yhteensä 43,1 47,5 37,7 37,7 37,7 Aineeton omaisuus 9,1 5,0 5,0 5,0 5,0 Kiinteä omaisuus 10,6 5,0 5,0 5,0 5,0 Osakkeet ja osuudet 5,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Koneet ja kalusto 6,9 6,0 6,0 6,0 6,0 Liikelaitosten investoinnit 3,1 3,0 2,1 1,9 1,5 Marja-Vantaan ja k. rahasto 8,0 6,5 0,5 1,4 0,0 Bruttoinvestoinnit yhteensä 135,6 109,3 92,6 93,3 91,5 Investointitulot 13,6 10,4 5,1 5,4 4,0 Nettoinvestoinnit yhteensä 122,0 99,0 87,5 87,9 87,5 Vuosikate 61,4 66,7 58,4 71,7 99,2 Investointien tulorahoitus % 50 % 67 % 67 % 82 % 113 % Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 19

20 Kehäradan ja Kehä III:n vaikutukset taloussuunnitelmaan Kehäradan sopimuksen mukainen kokonaiskustannus Vantaalle 186 milj. euroa. Vehkalan ja Kivistön asemien toteuttamisen sekä kustannustason nousu kasvattamassa kustannukset 217 milj. euroon. Vantaan osuus Kehä III toisen vaiheen perusparannuksesta on 40 milj. euroa. Milj. eur YHT Kehärata , ,2 Kehä III Yhteensä , ,2 Lisäksi kaupunki rahoittaa Kehä III:n valtion osuuden rakentamista 50 milj. eurolla vuosina Valtio maksaa Kehä III ensimmäisen vaiheen kauppahintana 50 milj. euroa vuonna 2013 ja toisen vaiheen kauppahintana 50 milj. euroa kahdessa erässä vuosina 2016 ja Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 20

21 Vantaan kaupungin bruttoinvestoinnit sis. Kehärata ja Kehä III yhteensä Kaikki investointimenot yhteensä TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 Kaupungin investoinnit 124,5 99,8 90,0 90,0 90,0 Liikelaitosten investoinnit 3,1 3,0 2,1 1,9 1,5 Marja-Vantaa ja k. rahasto 8 6,5 0,5 1,4 0,0 Kehärata ,2 Kehä III 2. vaihe perusparannus Bruttoinvestoinnit yhteensä 190,6 177,3 139,6 112,5 99,5 Investointitulot 13,6 10,4 5,1 5,4 4,0 Nettoinvestoinnit yhteensä 177,0 167,0 134,5 107,1 95,5 Vuosikate 61,4 66,7 58,4 71,7 99,2 Investointien tulorahoitus % 35 % 40 % 43 % 67 % 104 % Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 21

22 Kaupungin nettolainanotto vuosina Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 22

23 1000 eur Kaupungin lainamäärän kehitys vuosina , , , ,0 400, , Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 23

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

Talous- ja velkaohjelma (TVO)

Talous- ja velkaohjelma (TVO) Talous- ja velkaohjelma (TVO) Seminaari Talousjohtaja Patrik Marjamaa Vantaan taloudesta Vantaan haasteena korkea velkamäärä, pääkaupunkiseudun haasteet ja naapurikaupunkeja heikompi tulorahoituspohja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 130 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013

Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013 Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 26.5.2014 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Aaro Honkola

TALOUSARVIO 2015. Aaro Honkola TALOUSARVIO 2015 Aaro Honkola Yleinen talouskehitys 2011 2012 2013 2014 2015 BKT 2,7-1,5-1,2 0,0 1,2 Inflaatio 3,4 2,8 1,5 1,1 1,5 Työttömyysaste 7,8 7,7 8,2 8,6 8,5 Euribor 3 kk 1,4 0,6 0,2 0,3 0,4 10

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 TÄYTÄNTÖÖNPANO

TALOUSARVION 2013 TÄYTÄNTÖÖNPANO 33 KÄYTTÖTALOUSOSA 34 35 TALOUSARVION 2013 TÄYTÄNTÖÖNPANO Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on muita kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO. Perustelut Yleisperustelut Käyttötalous Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO. Perustelut Yleisperustelut Käyttötalous Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO Perustelut Yleisperustelut Käyttötalous Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma Sitovuusmääräykset Käyttötalous Investoinnit Käyttötalous / investoinnit

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginvaltuusto 21.5.2012 Kansi: Viestintä Kannen kuva: Sakari Manninen, Viestintä Taiton ohjaus ja koordinointi: Heidi Nordberg, Talouspalvelukeskus Paino: Vantaan

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINTAOHJEET

PAIMION KAUPUNKI TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINTAOHJEET PAIMION KAUPUNKI TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINTAOHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHTIA... 2 Verotulot... 2 Valtionosuudet ja verotulotasaus... 4 Ennakoitavissa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

1 YLEISPERUSTELUT. Yleinen taloudellinen kehitys. Kansantalous

1 YLEISPERUSTELUT. Yleinen taloudellinen kehitys. Kansantalous 2 1 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen kehitys Kansantalous Vuonna 2005 talouskasvu jatkui metsäteollisuuden lakoista ja työsulusta huolimatta vilkkaana. Kokonaistuotanto lisääntyi 2,9 prosenttia, sillä

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 Kaupunginvaltuusto 11.5.2009 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017. 10.12.2013 Lauri Lamminmäki

Kouvolan kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017. 10.12.2013 Lauri Lamminmäki Kouvolan kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 1 Yleinen taloudellinen tilanne Historiallisesti katsottuna talouskasvu on erittäin vaimeaa Alhainen talouden kasvupotentiaali Rakennemuutoksen

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016

Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 19.11.2012 Kannen kuva Sakari Manninen, Viestintä

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

NAANTALIN TILINPÄÄTÖS 2014

NAANTALIN TILINPÄÄTÖS 2014 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen talouden tilanne jatkui vuonna 2014 huolestuttavana. Talouskasvu oli negatiivista kolmantena vuonna peräkkäin. Myös työllisyystilanne heikkeni. Naantalin työttömyys on

Lisätiedot

TALOUSARVION 2011 TÄYTÄNTÖÖNPANO

TALOUSARVION 2011 TÄYTÄNTÖÖNPANO 43 KÄYTTÖTALOUSOSA 44 45 TALOUSARVION 2011 TÄYTÄNTÖÖNPANO Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on muita kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet

Lisätiedot

Vuoden 2011 talousarvion. menojen ja tulojen kolmas. toteutumisennuste

Vuoden 2011 talousarvion. menojen ja tulojen kolmas. toteutumisennuste Vuoden 2011 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys...1 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...1 3. Olennaiset muutokset kaupungin

Lisätiedot

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Turun kaupunki ENNUSTE 3/ /2012 TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVION MENOJENN JA TULOJEN TOTEUTUMISENNUSTE 1.11.2012 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Epävarmuus talouden suunnasta on pysynyt

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013. Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017. Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

Äänekosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013. Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017. Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 Äänekosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 Kaupunginhallitus 3.12.2012 Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 S i v u 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVION VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot