EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS"

Transkriptio

1 FI EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS 2002 VUOSIKERTOMUS 2002

2 EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS 2002

3 Euroopan keskuspankki, 2003 Käyntiosoite Kaiserstrasse Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach Frankfurt am Main Germany Puhelinnumero Internet Faksi Teleksi ecb d Tilinpäätöstä lukuun ottamatta vuosikertomus on käännetty Suomen Pankissa. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi on sallittu ei-kaupallisiin ja opetustarkoituksiin, kunhan lähde mainitaan. Tämän vuosikertomuksen luvut perustuvat käytettävissä olleisiin tietoihin. ISSN (painettu julkaisu) ISSN (verkkojulkaisu)

4 Sisällys Esipuhe 2 Luku I Talouskehitys ja rahapolitiikka 1 Rahapoliittiset päätökset vuonna Rahatalous ja rahoitusmarkkinat Rahan määrän kehitys Rahoitusmarkkinat 18 3 Hintakehitys 36 4 Tuotanto, kysyntä ja työmarkkinat 44 5 Julkinen talous 51 6 Globaali makrotaloudellinen ympäristö, valuuttakurssit ja maksutase 55 Luku II Keskuspankkioperaatiot 1 Rahapolitiikan toteuttaminen Yleiskatsaus Likviditeetinhallinta Avomarkkinaoperaatiot Maksuvalmiusjärjestelmä Vähimmäisvarantojärjestelmä Vakuuskelpoiset arvopaperit Rahamarkkinoiden kehitys 78 2 Valuuttaoperaatiot sekä EKP:n valuuttavarannon ja omien varojen hoito Valuuttaoperaatiot Valuuttavarannon hoito Omien varojen hoito EKP:n valuuttavarannon ja omien varojen hoidon organisointi 80 Luku III Riskienhallinta 1 Yleiskatsaus 84 2 Politiikkaoperaatiot 84 3 Politiikkaoperaatioiden riskienhallintajärjestelmä 85 III

5 4 Sijoitusoperaatiot 86 5 Sijoitusoperaatioiden riskienhallintajärjestelmä 87 Luku IV Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden talouskehitys 92 Luku V Euroopan laajuinen ja kansainvälinen yhteistyö 1 EU-suhteet Vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpano Ehdotuksia talouspolitiikan koordinoinnin vahvistamiseksi ja koordinointiprosessien selkeyttämiseksi Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta Rahoitusmarkkinoiden uudistaminen Kansainvälinen yhteistyö Makrotalouspolitiikan monenvälinen ja kahdenvälinen seuranta Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden kehityksen seuranta Suhteet Kansainväliseen valuuttarahastoon ja vastaaviin foorumeihin Yhteistyö EU:n naapurialueiden kanssa Yhteistyö Aasian ja Tyynenmeren alueen ja Latinalaisen Amerikan kanssa 112 Luku VI Euroopan unionin laajentuminen 1 Johdanto Tärkeimmät taloudelliset, juridiset ja institutionaaliset politiikkakysymykset Reaalinen lähentyminen Juridinen ja institutionaalinen lähentyminen Nimellinen lähentyminen Rahapolitiikka- ja valuuttakurssistrategiat Rahoitussektorin kehitys Päätelmät Liittymisvalmistelut EKPJ:n päätöksentekoelimiä ja komiteoita koskevat valmistelut EKP:n pääomaosuudet ja valuuttaavarannon katto Yleissuunnitelma Hakijamaiden maksujärjestelmien ja arvopaperikaupan selvitys- ja toimitusjärjestelmien infrastruktuurin arviointi Salassapitosopimus hakijamaiden keskuspankkien kanssa 125 IV

6 3.6 Yhteistyö seteliväärennösten tarkkailussa Keskuspankkiyhteistyö 125 Luku VII Setelien tuotanto ja liikkeeseenlasku 1 Eurosetelien ja -kolikoiden käyttöönotto ja liikkeessä olevan rahan kehitys Eurosetelien ja -kolikoiden ennakko- ja edelleenjakelu vuonna Eurosetelien ja -kolikoiden liikkeeseenlasku vaihtojaksona vuonna Liikkeessä olevien eurosetelien ja -kolikoiden määrän kehitys maalis-joulukuussa Kansallisten setelien ja kolikoiden poistaminen liikkeestä Eurosetelien ja -kolikoiden tuotanto Eurosetelien tuotanto Setelivarastojen hallinta ja eurojärjestelmän strategisen varaston perustaminen Eurokolikoiden valmistuksen tukeminen Eurojärjestelmän yhteinen rahankäsittelyä koskeva politiikka Eurojärjestelmän rahahuollon käsittelymaksu ja kansallisten keskuspankkien rahahuoltopalveluiden veloitus- ja hyvityssääntöjen sekä palvelupisteiden aukioloaikojen yhtenäistäminen Yhteiset periaatteet talletus- ja ottoautomaattien käytölle Eurosetelien suojaaminen väärentämiseltä 134 Luku VIII Maksujärjestelmät ja arvopaperikaupan selvitysjärjestelmät 1 Eurojärjestelmän maksu- ja selvitysjärjestelmät TARGET-järjestelmä Kirjeenvaihtajakeskuspankkimalli Maksujärjestelmien yleisvalvonta Suuria maksuja välittävät maksujärjestelmät Muut suuria euromääräisiä maksuja välittävät maksujärjestelmät Jatkuva linkitetty katteensiirto (Continuous Linked Settlement, CLS) Pienten maksujen maksuliikennepalvelut Arvopaperien selvitys- ja toimitusjärjestelmät Arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien arviointi Euroopan arvopaperikaupan selvitysinfrastruktuurin yhdentyminen Yhteistyö Euroopan arvopaperimarkkinoiden valvojien komitean kanssa Muu toiminta 147 V

7 Luku IX Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta 1 Pankkisektorin rakenne, tuloskehitys ja riskit Rahoitusjärjestelmän vakauden ja valvonnan järjestelyt Pankkialan ja rahoitusmarkkinoiden sääntely 155 Luku X Tilastot 1 Johdanto Raha- ja pankkitilastot ja rahoitusmarkkinatilastot Maksutasetta, valuuttavarantoa ja ulkomaista varallisuutta koskevat tilastot ja efektiiviset valuuttakurssi-indeksit Rahoitustilinpito Julkisen talouden rahoitustilastot Yleiset taloustilastot Yhteistyö Euroopan komission ja kansainvälisten järjestöjen kanssa 163 Luku XI Muu toiminta 1 Neuvoa-antava toiminta Julkisen sektorin keskuspankkirahoitusta ja erityisoikeuksia koskevien kieltojen noudattaminen Euroopan yhteisön rahoitustukijärjestelmään liittyvien luotonanto- ja luotonotto-operaatioiden hoito 169 Luku XII Ulkoinen viestintä ja tilivelvollisuus 1 EKP:n viestintäpolitiikka ja -käytännöt Viestintä Keskeistä viestinnässä vuonna VI

8 2 Tietojen ja mielipiteiden vaihto Euroopan parlamentin kanssa Katsaus EKP:n ja Euroopan parlamentin välisiin suhteisiin EKP:n näkemyksiä EKP:n ja Euroopan parlamentin kokouksissa käsitellyistä aiheista 174 Luku XIII Eurojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän institutionaalinen rakenne 1 Eurojärjestelmä ja Euroopan keskuspankkijärjestelmä EKP:n päätöksentekoelimet EKP:n neuvosto EKP:n johtokunta Yleisneuvosto EKP:n organisaatio Hallinto ja valvonta Henkilöstöhallinto EKP:n organisaatiokaavio EKP:n toimitilat EKPJ:n sosiaalinen vuoropuhelu EKPJ:n komiteat 192 Luku XIV EKP:n tilinpäätös ja eurojärjestelmän konsolidoitu tase Tase Tuloslaskelma vuodelta Kirjanpitoperiaatteet Taseen kommentit Tuloslaskelman kommentit Tilintarkastuskertomus Selvitys voitonjaosta Eurojärjestelmän konsolidoitu tase VII

9 Euroopan keskuspankin vuonna 2002 antamat säädökset 215 Euroopan keskuspankin julkaisuja 217 Liitteet Rahapoliittiset toimenpiteet 234 Sanasto 236 Luettelo kehikoista, taulukoista ja kuvioista Kehikot 1 EKP:n neuvoston päätös arvioida rahapolitiikan viritystä kerran kuussa ja päätöksen vaikutukset rahamarkkinoiden volatiliteettiin 12 Kuvio: Korkojen volatiliteetin aikarakenne 12 2 Euroalueen osakemarkkinoiden volatiliteetti lisääntyi merkittävästi vuonna Kuvio A: Dow Jones Euro Stoxx -indeksin absoluuttinen päivittäinen vaihtelu vuositasolla keskimäärin vuosina Kuvio B: Dow Jones Euro Stoxx -indeksi ja osakemarkkinoiden käänteinen implisiittinen volatiliteetti vuosina Pankkien antolainauskorkojen määräytyminen euroalueella 34 Kuvio: Pankkien antolainaus yrityksille ja joukkolainojen tuottoerot euroalueella 35 4 Eurosetelien ja -kolikoiden käyttöönoton vaikutukset kuluttajahintoihin 41 Kuvio A: Ravintoloiden ja kahviloiden veloittamat hinnat 42 Kuvio B: Kampaamojen veloittamat hinnat 42 Kuvio C: Koettu ja odotettu YKHI-inflaatio ja YKHIn kokonaisindeksi 43 5 Euroalueen hyödyke- ja työmarkkinoiden rakenneuudistusten edistyminen puutteellista 49 6 Julkinen talous ja talouden vakauttaminen 54 7 Yhdysvaltain talouden tasapainottomuuksien kehitys 56 Kuvio A: Yhdysvaltain vaihtotase ja ulkomainen nettovarallisuus 56 Kuvio B: Kotitalouksien lainanotto 56 Kuvio C: Kotitalouksien velka 57 8 Kansainvälisiin fuusioihin ja yrityskauppoihin liittyviä kehityssuuntia vuosina Kuvio A: Fuusioiden ja yrityskauppojen yhteisarvo 64 Kuvio B: Koti- ja ulkomaiset fuusiot ja yrityskaupat euroalueella ja Yhdysvalloissa 64 Kuvio C: Fuusiot ja yrityskaupat euroalueen ja Yhdysvaltain välillä 65 Kuvio D: Fuusio- ja yrityskauppainvestoinnit sektoreittain vuosina Kuvio E: Huipputekniikan alan fuusiot ja yrityskaupat euroalueen ja Yhdysvaltain välillä 66 9 Kannanottopyyntö toimenpiteistä rahapolitiikan ohjausjärjestelmän tehostamiseksi Kuulemiset vuonna a) Kuulemispyynnöt jäsenvaltioilta 166 b) Kuulemispyynnöt Euroopan toimielimiltä Euro tiedotuskampanja 173 VIII

10 Taulukot 1 M3:n erät 16 2 M3:n vastaerät 17 3 Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien euromääräisten velkapapereiden kanta liikkeeseenlaskijan sektorin mukaan 20 4 Euroalueen ei-rahoitussektorin velkarahoituksen hankinta 21 5 Rahalaitosten lainat kotitalouksille ja yrityksille 23 6 Euroalueen hinta- ja kustannuskehitys 37 7 BKT:n määrän kasvu euroalueella 44 8 Euroalueen teollisuustuotanto 47 9 Euroalueen työmarkkinoiden kehitys Julkinen talous euroalueen maissa Tanskan taloutta kuvaavia indikaattoreita Ruotsin taloutta kuvaavia indikaattoreita Ison-Britannian taloutta kuvaavia indikaattoreita BKT:n keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti Keskeisiä tietoja EU:n jäsenyyttä hakeneista maista Ajanjakson keskimääräinen YKHI-inflaatio EU:n jäsenyyttä hakeneiden maiden valuuttakurssipolitiikka ja rahapolitiikan strategia Eurosetelien tuotannon jakautuminen vuonna TARGET-maksut TARGET-maksuliikenteen huippulukemat vuonna Kuviot 1 EKP:n korot ja rahamarkkinakorot 8 2 M3:n kasvu ja viitearvo 14 3 Nimellinen ja reaalinen rahapoikkeama 15 4 M3:n ja sen vastaerien muutokset 17 5 Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien euromääräisten velkapapereiden kanta 19 6 Euroalueen ei-rahoitussektorin velkarahoituksen hankinta 21 7 Euroalueen ei-rahoitussektorin velan suhde BKT:hen 22 8 (a) Osakeindeksit euroalueella, Yhdysvalloissa ja Japanissa 24 8 (b) Osakekurssien implisiittinen volatiliteetti euroalueella, Yhdysvalloissa ja Japanissa 24 9 Euroalueen lyhyet korot ja rahamarkkinoiden tuottokäyrän kaltevuus Kolmen kuukauden euriborfutuurien korot ja kolmen kuukauden euriborfutuureihin perustuvista optioista johdettu implisiittinen volatiliteetti (a) Valtion pitkien lainojen tuotot euroalueella, Yhdysvalloissa ja Japanissa (b) Valtion pitkien joukkolainojen tuottoero Yhdysvaltojen ja euroalueen välillä Euroalueen reaalikorko ja euroalueen YKHIstä laskettu tuotot yhtenäistävä inflaatiovauhti Pankkien lyhyet korot ja vastaava markkinakorko Pankkien pitkät korot ja vastaava markkinakorko Euroalueen YKHIn erien vaikutukset koko indeksin nousuvauhtiin Euroalueen YKHI-inflaatio eriteltynä Euroalueen teollisuuden tuottajahinnat eriteltyinä Yksikkötyökustannukset, työvoimakustannukset työntekijää kohti ja työn tuottavuus euroalueella 40 IX

11 19 Euroalueen BKT:n erien kasvuvaikutus neljännesvuositasolla Euroalueen luottamusindikaattoreita Euroalueen tavaranvienti ja teollisuustuotanto Euroalueen työttömyys Euron nimellinen ja reaalinen efektiivinen valuuttakurssi-indeksi Euroalueen vaihtotase sekä tavaranvienti ja -tuonti Euroalueen kaupankäynti ulkopuolisten maiden kanssa: määrän tarkastelu Euroalueen kaupankäynti ulkopuolisten maiden kanssa yksikköarvoindeksien perusteella Euroalueen suoriin ja arvopaperisijoituksiin liittyvät yhteenlasketut nettopääomavirrat Likviditeettitekijät ja maksuvalmiusjärjestelmän käyttö euroalueella vuonna Eurojärjestelmän luotto-operaatioihin kelpaavat ykköslistan arvopaperit Vakuuksien käyttö eurojärjestelmän luotto-operaatioissa Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden ja euroalueen reaalitalouden ja rahoitusmarkkinoiden indikaattoreita Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden valuuttojen kurssit euroon nähden Vuonna 2002 liikkeessä olleet eurosetelit Vuosina liikkeessä olleet setelit Toisessa jäsenvaltiossa olevien vakuuksien osuus kaikista eurojärjestelmälle toimitetuista vakuuksista 141 X

12 Lyhenteet Maat BE DK DE GR ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE UK JP US Belgia Tanska Saksa Kreikka Espanja Ranska Irlanti Italia Luxemburg Alankomaat Itävalta Portugali Suomi Ruotsi Iso-Britannia Japani Yhdysvallat Muut BIS Kansainvälinen järjestelypankki BKT bruttokansantuote BPM5 IMF:n maksutasekäsikirja (5. laitos) cif kulut, vakuutus ja rahti hintaan luettuina ECU Euroopan valuuttayksikkö EKP Euroopan keskuspankki EKPJ Euroopan keskuspankkijärjestelmä EKT 95 Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä 1995 EMI Euroopan rahapoliittinen instituutti EU Euroopan unioni EUR euro fob vapaasti laivassa ILO Kansainvälinen työjärjestö IMF Kansainvälinen valuuttarahasto KHI kuluttajahintaindeksi NACE Rev. 1 Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus repo takaisinostosopimus SITC Rev. 3 Kansainvälinen ulkomaankaupan tavaranimikkeistö (3. tarkistettu laitos) YKHI yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi Euroopan yhteisön käytännön mukaisesti EU-maiden nimet ovat aakkosjärjestyksessä kunkin maan omakielisen nimen mukaan (eivät suomennoksen mukaan). XI

13 Vuoden 2002 vuosikertomuksen kuvatekstit 1 Yhteisen rahan käyttöönoton kunniaksi järjestetty juhla EKP:n neuvoston tiedotustilaisuus Maastrichtissa pidetyn kokouksen 68 jälkeen Maastrichtin sopimuksen allekirjoituksen 10-vuotispäivän kunniaksi; tilaisuudessa pääjohtaja Willem Duisenberg ilmoittaa jäävänsä eläkkeelle vuonna Kokouksen pitopaikka Maastrichtissa. 3 EKP:n pääjohtaja Willem F. Duisenberg vastaanottamassa euron puolesta myönnetyn 82 kansainvälisen Charlemagne-palkinnon Aachenin historiallisessa kaupungintalossa. 4 Ryhmä nuoria vierailulla EKP:ssä EKP:n edellinen varapääjohtaja Christian Noyer (vasemmalla) ja hänen seuraajansa 100 Lucas Papademos. Christian Noyerin läksiäisvastaanotto Hollantilainen kirjailija Harry Mulisch lukee uusinta kirjaansa Hollannin 114 kulttuuripäivillä syyskuussa Esitelmä espanjalaisesta arkkitehdista Antoni Gaudísta Espanjan kulttuuripäivillä toukokuussa EKP:n euroaiheinen valokuvanäyttely The Making of the uro Espanjan 128 keskuspankissa Madridissa ja Barcelonassa. 8 Eurooppa-koulun avajaiset Frankfurt am Mainissa EKP:n neuvoston kokous Eurotowerissa Eurojärjestelmän osasto rahoitusalan Sibos messuilla Genevessä EKP:n toinen keskuspankkikonferenssi Frankfurtissa EKP:n uusista toimitiloista järjestetyn kansainvälisen arkkitehtikilpailun tuomaristo 170 vierailulla rakennuspaikalla Grossmarkthallessa Frankfurtissa. Tuomariston ensimmäinen kokous EKP:n euroaiheinen valokuvanäyttely The Making of the uro Puolan 178 keskuspankissa Varsovassa EKP:n johtokunnan jäsen Eugenio Domingo Solans ja Puolan keskuspankin pääjohtaja Leszek Balcerowicz avaamassa näyttelyä. 14 Portugalin nykytaiteen näyttely EKP:ssä Portugalin keskuspankin pääjohtaja Vítor Constâncio ja EKP:n varapääjohtaja Lucas Papademos avaamassa näyttelyä. XII

14 Esipuhe

15 Toinen tärkeä tapahtuma vuonna 2002 oli EU:n jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiesten joulukuinen päätös ottaa EU:hun 10 uutta jäsentä vuonna Päätös on vielä ratifiointia vailla. Tämä laajentuminen on historiallisesti merkittävä kolmesta syystä. Ensinnäkin se merkitsee toisen maailmansodan jälkeisten erimielisyyksien loppumista Euroopassa, joten se on poliittisesti hyvin merkityksellinen. Toiseksi EU ei ole koskaan aiemmin laajentunut yhtä paljon samalla kertaa. Kolmanneksi hakijamaiden keskinäiset erot ovat tällä kertaa huomattavasti suurempia kuin aiempina laajentumiskertoina, koska useimmat jäsenvaltioehdokkaista ovat vasta muuttumassa markkinatalouksiksi. Tämä on suuri haaste sekä nykyisille että tuleville jäsenvaltioille. Vuosi 2002 oli monin tavoin historiallinen Euroopan yhdentymisessä. Ensimmäinen tärkeä ja onnistunut tapahtuma oli eurosetelien ja -kolikoiden käyttöönotto Se oli viimeinen askel talous- ja rahaliitto EMUn toteuttamiseksi. Monimutkainen, kunnianhimoinen ja ennennäkemätön käteisrahan vaihto voitiin toteuttaa sujuvasti ja nopeasti ainoastaan kaikkien asianosaisten järjestelmällisen valmistautumisen ja koordinoidun yhteistyön ansiosta. Siksi oli tärkeää, että pankkisektori, arvokuljetusyritykset, vähittäiskauppa ja käteismyyntiautomaateista vastaavat yritykset samoin kuin Euroopan unionin (EU) toimielimet, eurojärjestelmä ja kansalliset viranomaisetkin olivat mukana hankkeessa jo alkuvaiheessa. Käteisrahan vaihto edellytti myös huomattavia organisatorisia, logistisia, teknisiä ja taloudellisia ponnistuksia kaikilta setelien ja kolikoiden käyttöön ja käsittelyyn osallistuneilta. Ennen kaikkea rahanvaihdon sujuvuus riippui kuitenkin kansalaisten myönteisestä asenteesta ja siitä, että he hyväksyivät käteiseuron nopeasti. Euroalueen 300 miljoonaa kansalaista ovat nyt täysin hyväksyneet uuden rahansa ja omaksuneet näin ajatuksen aiempaa integroituneemmasta Euroopasta. Miten nopeasti uudet jäsenvaltiot ottavat euron käyttöön sen jälkeen kun ne ovat liittyneet EU:hun riippuu siitä, miten nopeasti ne täyttävät euroalueeseen liittymisen lähentymiskriteerit. Koska uusien jäsenvaltioiden talouskehityksessä on eroja, on mahdollista, etteivät kaikki maat ota euroa käyttöön yhtä aikaa. Tästä huolimatta eurojärjestelmän yhtenä keskeisenä tavoitteena on olla teknisiltä ja institutionaalisilta rakenteiltaan valmis Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) laajentumiseen vuodesta 2004 EU:n laajentumisaikataulun mukaisesti. Osana laajentumisvalmisteluja Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on myös antanut suosituksen äänestysmenettelyjensä muuttamiseksi Nizzan sopimuksen säännösten mukaisesti. Lisäksi eurojärjestelmä on jo luonut kiinteät suhteet jäsenyyttä hakeneiden maiden keskuspankkeihin ja aikoo seurata aiempaa tarkemmin näiden maiden taloudellista, institutionaalista ja juridista sekä rahoitusmarkkinakehitystä. Tämä vuosikertomus sisältääkin oman luvun laajentumisesta. Rahapolitiikkaa toteutettiin vuonna 2002 epävarmojen talousnäkymien vallitessa. Yhdenmukaistetulla kuluttajahintaindeksillä (YKHI) mitattu keskimääräinen inflaatiovauhti oli 2,2 % eli hieman hitaampi kuin vuonna 2001 (2,4 %), mutta kuitenkin jonkin verran nopeampi kuin EKP:n hintavakauden määritel- 2

16 män mukainen inflaation enimmäisvauhti. Lavean raha-aggregaatin M3:n vuotuinen kasvuvauhti nopeutui keskimäärin yli 7 prosenttiin oltuaan noin 5½ % vuonna Näin ollen se ylitti selvästi sille asetetun 4½ prosentin viitearvon. Tämä kehitys johtui volatiliteetin huomattavasta lisääntymisestä rahoitusmarkkinoilla ja ilmensi suureksi osaksi sijoittajien kiinnostusta lyhyisiin ja riskittömämpiin sijoituskohteisiin. Kehitykseen vaikutti myös se, että korot olivat euroalueella suhteellisen alhaiset vuonna Rahan määrän vahvan kasvun vuoksi euroalueella oli enemmän likviditeettiä kuin kestävään, inflaatiota kiihdyttämättömään kasvuun olisi pitkällä aikavälillä tarvittu. Rahan määrän kasvun vuonna 2002 ei kuitenkaan katsottu uhkaavan hintavakautta, koska talouskasvu oli suhteellisen vaimeaa ja sijoitusten siirrot M3:een osin todennäköisesti tilapäisiä. Tätä arviota tuki myös luottojen suhteellisen vaimea kasvu vuonna Odotettua hitaampi talouskasvu euroalueella vuonna 2002 oli pettymys. BKT:n määrän kasvuvauhti oli suhteellisen hidas, mutta edelleen positiivinen (0,8 %). Vuonna 2001 se oli ollut 1,4 %. Taloustilanne pysyi heikkona, sillä useat tekijät aiheuttivat poikkeuksellisen suurta epävarmuutta. Näitä olivat mm. geopoliittiset jännitteet ja niiden vaikutus öljyn hintaan ja luottamukseen, rahoitusmarkkinoiden epäsuotuisa kehitys (joka ei kuitenkaan uhannut euroalueen rahoitusjärjestelmän vakautta) ja maailmantalouden tasapainottomuuksien jatkuminen. Näissä oloissa ja koska euro vahvistui asteittain vuonna 2002 ja vuoden 2003 alussa, inflaation nopeutumispaineet vaimenivat varsinkin jakson loppupuolta kohden. Tästä syystä EKP:n neuvosto laski ohjauskorkoja 0,50 prosenttiyksikköä joulukuussa 2002 ja 0,25 prosenttiyksikköä maaliskuussa Vaisusta taloustilanteesta huolimatta euroalueen inflaatiovauhti pysyi suhteellisen nopeana. Hintoja vuonna 2002 nostaneet tekijät olivat kuitenkin tilapäisiä tai kertaluonteisia, kuten vertailuajankohdan vaikutukset, välillisen verotuksen kiristyminen ja epäsuotuisat sääolot. Myös palkat nousivat jatkuvasti työttömyyden kasvusta huolimatta, mikä kuvastaa työmarkkinoiden rakenteellisia jäykkyyksiä. Viimevuotisten hinnannousujen joissakin euroalueen maissa on todettu osin liittyneen käteisen euron käyttöönottoon. Käteisrahan vaihdon vaikutus inflaatioon koettiin kuitenkin suuremmaksi kuin se tosiasiassa oli. Kuluttajat huomaavat usein ostettavien tavaroiden ja palvelujen hinnannousut herkemmin kuin harvemmin ostettavien hyödykkeiden hintojen suhteellisen vähäisen nousun tai jopa laskun. Näiden tuotteiden osuus kotitalouksien rahankäytöstä on kuitenkin suurempi. Lisäksi käteisrahan vaihtoon yhdistettiin hintojen nousupaineita, jotka osuivat käteisrahan vaihdon kanssa samaan aikaan mutta olivat siitä riippumattomia, kuten esimerkiksi talven epäsuotuisista sääoloista aiheutuneet nousupaineet. Käteisrahan vaihto on vaikuttanut hintojen nousuun kaiken kaikkiaan hyvin vähän, ja vaikutukset jäänevät tilapäisiksi. Käteisen euron käyttöönoton odotetaankin hillitsevän hintojen nousua keskipitkällä aikavälillä, koska uusi valuutta on parantanut hintojen vertailtavuutta euroalueella ja lisännyt siten kilpailua. Näin vuoden 2003 alussa keskipitkän aikavälin hintavakausnäkymät näyttävät varsin myönteisiltä. Edellytyksenä kuitenkin on, että palkkakehitys pysyy maltillisena. Lisäksi yksi vuoden 2002 keskeisimmistä viesteistä pitää edelleen paikkansa: rakenteellisia uudistuksia on tehostettava. Tämä johtuu siitä, että aiempaa joustavammat työ- ja hyödykemarkkinat nopeuttavat hintasopeutusta (mikä helpottaa rahapolitiikasta päättävien työtä) ja vähentävät yleensäkin hintojen nousuja. Vaikka olosuhteet rahapolitiikan harjoittamiseen ovat vaikeat, ovat pitkän aikavälin inflaatio-odotukset tällä hetkellä vähäisiä ja joukkolainamarkkinoiden riskipreemiot pieniä. Tämä viittaa siihen, että talouden toimijat luottavat EKP:n kykyyn ylläpitää hintavakautta keskipitkällä aikavälillä. Talouden epävarmuuden vuoksi EKP:n rahapolitiikan strategia oli edelleen hyvin hyödyllinen viitekehys sekä EKP:n neuvostolle (tarkoituksenmukaisten rahapoliittisten päätösten tekemisessä) että rahoitusmarkkinoille ja talouden toimijoille (rahapoliittisiin päätöksiin liittyvien odotusten ohjaamisessa). 3

17 Vuonna 2002 talouskehitykseen liittyneet epävarmuustekijät korostivat vakauteen tähtäävän makrotalouspolitiikan merkitystä talouden toimijoiden ohjenuorana. Rahapolitiikassa vakauteen suuntautuminen asettaa EKP:lle ensisijaiseksi tavoitteeksi hintavakauden ylläpitämisen itsenäisesti ja kolmansista osapuolista riippumatta. Finanssipolitiikassa talouden toimijoiden odotukset ankkuroituvat Euroopan yhteisön perustamissopimukseen sekä vakaus- ja kasvusopimukseen. Nämä vakaustavoitteet on vahvistanut myös Eurooppa-valmistelukunta (European Convention), joka on laatimassa seuraavaa hallitusten välistä konferenssia varten ehdotusta perussopimukseksi Euroopan perustuslaista. Sen hyväksyminen olisi tärkeä askel Euroopalle ja vahvistaisi EMUn toimintaa edelleen. Julkisen talouden kehitys euroalueella oli yleisesti ottaen pettymys vuonna Keskimääräinen BKT:hen suhteutettu julkisen talouden alijäämä kasvoi 2,2 prosenttiin edellisen vuoden 1,6 prosentista. Useimmat maat eivät saavuttaneet vakausohjelmissa asettamiaan finanssipolitiikan tavoitteita. Ecofin-neuvosto totesi marraskuussa 2002 Portugalin liiallisen julkisen talouden alijäämän ja vastaavasti Saksan alijäämän tammikuussa Ranskalle Ecofin-neuvosto antoi niin ikään tammikuussa 2003 ennakkovaroituksen, jonka mukaan maan pitää estää liiallisen alijäämän syntyminen. Vuonna 2002 BKT:hen suhteutettu julkisen talouden alijäämä Ranskassa ylitti perustamissopimuksessa säädetyn alijäämäsuhteen 3 prosentin enimmäisrajan. Toisin kuin usein väitetään, vakaus- ja kasvusopimus ei ole pakkopaita, joka velvoittaisi maat harjoittamaan suhdanteita myötäilevää budjettipolitiikkaa. Jos maiden julkisen talouden rahoitusasema on keskipitkällä aikavälillä lähellä tasapainoa tai ylijäämäinen, sopimus sallii suhdanneautomatiikan täysimääräisen toimimisen. Maat, jotka nyt kamppailevat rahoitusasemansa parantamiseksi, eivät pienentäneet julkisen talouden alijäämää riittävästi aiempina vuosina, jolloin talouskehitys oli suhteellisen suotuisaa. Vakaus- ja kasvusopimusta noudattaneilla mailla on nyt vähemmän vaikeuksia julkisen talouden tasapainottamisessa, ja ne hyötyvät vapaasti toimivasta suhdanneautomatiikasta. Niiden maiden, joiden BKT:hen suhteutettu julkisen talouden alijäämä on vielä lähellä tai yli 3 %, pitäisi toteuttaa kasvua edistäviä, julkista taloutta tervehdyttäviä toimia saadakseen julkisen taloutensa vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimusten mukaiseksi. Tässä vuosikertomuksessa esitetään yhteenveto EKP:n, eurojärjestelmän ja EKPJ:n toiminnasta vuonna Siinä myös luodaan katsaus euroalueen raha- ja reaalitalouden sekä rahoitusmarkkinoiden kehitykseen vuonna 2002 ja vuoden 2003 alussa. EKP:n palveluksessa oli yhteensä henkeä vuoden 2002 lopussa, kun heitä oli vuoden 2001 lopussa. Vuonna 2003 henkilöstön määrän ennakoidaan kasvavan 1 263,5 henkeen ennen kaikkea EKPJ:n laajentumisen vuoksi. Vuonna 2002 EKP teki Frankfurt am Mainin kaupungin kanssa sopimuksen tontin ostamisesta oman toimipaikan rakentamista varten. Sen jälkeen EKP on julkistanut kansainvälisen arkkitehtikilpailun toimitilojensa suunnittelusta. Tilojen valmistuttua EKP:n koko henkilöstö voi muuttaa samoihin tiloihin. Tällä hetkellä henkilöstö on erillisissä vuokratuissa toimistotiloissa. Tämä EKP:n vuosikertomuksen esipuhe on viimeinen, jonka alla on minun allekirjoitukseni. Olen ylpeä siitä, että sain olla EKP:n ensimmäinen pääjohtaja ja että minulla oli etuoikeus ja kunnia päästä näkemään EKP:n ja eurojärjestelmän muotoutumisen vuodet sekä historialliset tapahtumat kuten EMUn kolmannen vaiheen alkaminen ja eurosetelien ja -kolikoiden käyttöönotto. Kiitän kaikkia kollegoitani EKP:n johtokunnassa, neuvostossa ja yleisneuvostossa menestyksekkäästä yhteistyöstä viiden viime vuoden aikana. Olen myös hyvin kiitollinen Euroopan parlamentin jäsenille ja erityisesti talous- ja raha-asioiden valiokunnalle, samoin kuin Eurooppa-neuvostolle, Ecofin-neuvostolle ja Euroopan komissiolle. Lopuksi kiitän EKP:n ja eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien henkilöstöä jatkuvasta tuesta ja sitoutumisesta euron käyttöönoton onnistumiseen ja rahaliiton menestyksekkääseen toimintaan. Olen erittäin ylpeä siitä, että minulla oli mahdollisuus työsken- 4

18 nellä tämän henkilöstön kanssa näin ainutlaatuisessa, historiallisessa hankkeessa. Ennen kaikkea haluan kuitenkin kiittää Euroopan kansalaisia heidän luottamuksestaan euroon ja sen turvaajaan. Niin nyt kuin tulevaisuudessakin EKP ponnistelee kaikin tavoin täyttääkseen Euroopan kansalaisten odotukset ja jatkaa yhteisen rahan ostovoiman ylläpitämistä meidän kaikkien hyväksi. Frankfurt am Mainissa maaliskuussa 2003 Willem F. Duisenberg 5

19 Tammikuu 2002 Yhteisen rahan käyttöönoton kunniaksi järjestetty juhla

20 Luku I Talouskehitys ja rahapolitiikka

21 1 Rahapoliittiset päätökset vuonna 2002 Rahapolitiikkaa toteutettiin vuonna 2002 huomattavan epävarmassa toimintaympäristössä. Keskipitkän aikavälin inflaatiopaineista saatiin ajoittain ristiriitaisia signaaleja, jotka muuttuivat jatkuvasti. Taloudellinen toimeliaisuus oli hidastunut koko vuoden 2001 ajan ja heikentynyt entisestään, kun luottamus koki sokin Yhdysvaltoihin syyskuussa 2001 tehtyjen terrori-iskujen vuoksi. Vuoden 2002 alussa euroalueen BKT:n määrän kasvu elpyi hieman. Vuoden kuluessa elpyminen kuitenkin vaimeni, kun rahoitusmarkkinat muuttuivat jälleen levottomiksi ja geopoliittiset jännitteet vaikuttivat öljyn hintaan ja luottamukseen. Euroalueen BKT:n määrän vuotuisen kasvuvauhdin arvioidaan olleen 0,8 % vuonna 2002, kun se oli vuonna 2001 ollut 1,4 %. Vaikka talouskasvun elpyminen pitkittyi, YKHI-inflaatio hidastui vuonna 2002 vain vähän eli 2,2 prosenttiin, kun se oli vuonna 2001 ollut keskimäärin 2,4 %. YKHI-inflaatiovauhti oli siis edelleen hieman nopeampi kuin EKP:n hintavakauden määritelmän mukaiselle inflaatiolle asetettu enimmäisvauhti. Vuoden alkupuoliskolla inflaatiovauhdin nopeutumiseen vaikuttivat tilapäiset tekijät, kuten elintarvikkeiden hintoihin vaikuttaneet epäsuotuisat sääolot. Samalla muut tekijät, esimerkiksi rahatalouden kehitys ja palkkatrendit, aiheuttivat huolta euroalueen keskipitkän aikavälin hintavakauden säilymisen suhteen. Myöhemmin vuoden aikana öljyn hinnan huomattava kallistuminen lisäsi jonkin verran kuluttajahintojen nousupaineita, mutta jotkin tekijät auttoivat hillitsemään inflaatioriskejä. Nämä tekijät liittyivät talouskasvun vaimeuden pitkittymiseen ja euron huomattavaan vahvistumiseen. Näiden vastakkaisten tekijöiden vuoksi EKP:n neuvosto piti perusrahoitusoperaation minimitarjouskoron suurimman osan vuotta 2002 muuttumattomana 3,25 prosentissa. Koska taloudellisen toimeliaisuuden heikkous ei geopoliittisten jännitteiden vuoksi taittunut ja koska euro pysyi vahvana, inflaatiopaineiden katsottiin vaimentuneen. Näin ollen neuvosto päätti laskea EKP:n ohjauskorkoja 0,50 prosenttiyksikköä joulukuussa 2002 ja Kuvio 1. EKP:n korot ja rahamarkkinakorot (vuotuinen korko, päivähavaintoja) Maksuvalmiusluoton korko Talletuskorko Perusrahoitusoperaation korko/minimitarjouskorko Yön yli -korko (eonia) Perusrahoitusoperaatioiden marginaalikorko 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1, ,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Lähde: EKP. Huom. Perusrahoitusoperaation korko on kiinteäkorkoisten huutokauppojen korko siihen operaatioon asti, jonka maksujen suorituspäivä oli Tuosta operaatiosta alkaen perusrahoitusoperaation korolla tarkoitetaan vaihtuvakorkoisten huutokauppojen korkotarjousten alarajaa eli minimitarjouskorkoa. 8

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 26.10.2010 Hanna Freystätter, VTL Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4 2014 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PÄÄTTÄVÄISTEN TOIMIEN AIKA Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Joulukuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Joulukuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

K U U K AU S I K AT S AU S

K U U K AU S I K AT S AU S Maaliskuu 2002 KUUKAUSIKATSAUS Maaliskuu 2002 Euroopan keskuspankki, 2002 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt am Main Germany

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne 1 2013 Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Euroalueen velkakriisin syveneminen lisäsi epävarmuutta ja heikensi rahoitusmarkkinoiden toimintaa loppukeväästä 2012 lähtien. Epävarmuus ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU 01 2004 02 2004 03 2004 04 2004 05 2004 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU 06 07 2004 08 2004 09 2004 10 2004 11 2004 12 2004 Vuonna 2004 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 100 euron setelistä. KUUKAUSIKATSAUS

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

K U U K A U S I K A T S A U S

K U U K A U S I K A T S A U S Heinäkuu 2003 KUUKAUSIKATSAUS Heinäkuu 2003 1 Euroopan keskuspankki, 2003 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt am Main Germany

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

ECB Monthly Bulletin August 2006

ECB Monthly Bulletin August 2006 PÄÄKIRJOITUS EKP:n neuvosto päätti 3.8.2006 pitämässään kokouksessa nostaa eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden korkotarjousten alarajaa eli minimitarjouskorkoa 25 peruspisteellä 3,0 prosenttiin.

Lisätiedot

2006 OMUS 2006 V U O S I K E R TO M U S

2006 OMUS 2006 V U O S I K E R TO M U S FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2007 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 20 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2007 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

EKP Kuukausikatsaus lokakuu 2005

EKP Kuukausikatsaus lokakuu 2005 PÄÄKIRJOITUS :n neuvosto päätti 6.10.2005 pitämässään kokouksessa, että eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden korkotarjousten alaraja eli minimitarjouskorko on edelleen 2,0 %. Myös maksuvalmiusluoton

Lisätiedot

K U U K A U S I K A T S A U S

K U U K A U S I K A T S A U S Marraskuu 2003 KUUKAUSIKATSAUS Marraskuu 2003 Euroopan keskuspankki, 2003 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt am Main Germany

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI E U RO O PA N K E S K U S PA N K K I ECB EZB EKT BCE EKP KUUKAUSIKATSAUS. K U U K AU S I K AT S AU S Toukokuu 1 9 9 9 F I

EUROOPAN KESKUSPANKKI E U RO O PA N K E S K U S PA N K K I ECB EZB EKT BCE EKP KUUKAUSIKATSAUS. K U U K AU S I K AT S AU S Toukokuu 1 9 9 9 F I E U RO O PA N K E S K U S PA N K K I K U U K AU S I K AT S AU S Toukokuu 1 9 9 9 F I EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP KUUKAUSIKATSAUS Toukokuu 1999 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Toukokuu

Lisätiedot

KUUKAUSIKATSAUS Huhtikuu 2003 EUROOPAN KESKUSPANKKI

KUUKAUSIKATSAUS Huhtikuu 2003 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Huhtikuu 2003 EUROOPAN KESKUSPANKKI Huhtikuu 2003 KUUKAUSIKATSAUS Huhtikuu 2003 Tammikuu 2003 1 Euroopan keskuspankki, 2003 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 907 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sen toteamisesta, että Puola ei ole toteuttanut 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetun neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO?

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? Pentti Pikkarainen Pankkitoimintaosasto 12.4.2005 PANKKITOIMINTAOSASTO Pankkitoimintaosasto vastaa seuraavista

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson Finanssipolitiikka EU:ssa Finanssineuvos Marketta Henriksson Perussopimus asettaa rajat Julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa ylittää kolmea prosenttia Julkisen velan suhde

Lisätiedot

KUUKAUSIKATSAUS SYYSKUU

KUUKAUSIKATSAUS SYYSKUU 01 2004 02 2004 03 2004 04 2004 05 2004 06 2004 07 2004 08 2004 09 2004 10 2004 11 2004 12 2004 KUUKAUSIKATSAUS SYYSKUU Vuonna 2004 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 100 euron setelistä. KUUKAUSIKATSAUS

Lisätiedot

EUROALUEEN TALOUSNÄKYMIÄ KOSKEVAT EUROJÄRJESTELMÄN ASIANTUNTIJOIDEN ARVIOT

EUROALUEEN TALOUSNÄKYMIÄ KOSKEVAT EUROJÄRJESTELMÄN ASIANTUNTIJOIDEN ARVIOT EUROALUEEN TALOUSNÄKYMIÄ KOSKEVAT EUROJÄRJESTELMÄN ASIANTUNTIJOIDEN ARVIOT Eurojärjestelmän asiantuntijat ovat laatineet toukokuun 20. päivään 2005 mennessä saatavissa olleiden tietojen perusteella kokonaistaloudellisen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa

Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa Samu Kurri Suomen Pankki Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/216 29.9.216 Julkinen 1 Esityksen teemat Muutokset maailmantalouden kasvuennusteessa

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Talouden mahdollisuudet 2009

Talouden mahdollisuudet 2009 Talouden mahdollisuudet 2009 Seppo Honkapohja Suomen Pankki Talous 2009 seminaari 23.10.2008 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden häiriötilat Suomen ja muiden pohjoismaiden rahoituskriisi 1990-luvulla

Lisätiedot

Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka

Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka Talousvaliokunnan seminaari 20.4.2005 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Piirteitä maailmantalouden kehityksestä Globaalinen osakekurssien

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017-2019 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 5/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2016

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

K U U K AU S I K AT S AU S

K U U K AU S I K AT S AU S Toukokuu 2002 KUUKAUSIKATSAUS Toukokuu 2002 Euroopan keskuspankki, 2002 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt am Main Germany Puhelinnumero

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Euroopan komissio - lehdistötiedote Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Bryssel, 05 toukokuu 2015 Euroopan unionin talouskasvu hyötyy tänä vuonna suotuisista talouden

Lisätiedot

Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä?

Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä? Juha Kilponen Suomen Pankki Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä? Helsinki, Economicum 30.11.2015 Mielipiteet ovat kirjoittajan omia

Lisätiedot

Vuonna 2006 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 5 euron setelistä.

Vuonna 2006 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 5 euron setelistä. E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I 1126 2126 3126 k u u k a u s i k at s a u s M A A L I S k u u 4126 5126 6126 7126 8126 9126 1126 11126 12126 Vuonna 26 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu

Lisätiedot

Miten rahapolitiikan uutisia luetaan?

Miten rahapolitiikan uutisia luetaan? Miten rahapolitiikan uutisia luetaan? Viestintä rahapolitiikan välineenä Studia Monetaria Rahamuseo 9.2.2010 Mika Pösö Viestintäpäällikkö Yllätyksellisyydestä ennustettavuuteen Keskuspankkien läpinäkyvyyden

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2019 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Komission kevään talousennusteet vuosille 2003 2004

Komission kevään talousennusteet vuosille 2003 2004 IP/03/507 Bryssel 8. huhtikuuta 2003 Komission kevään talousennusteet vuosille 2003 2004 Loppuvuonna 2002 euroen ja EU:n talousnäkymät heikkenivät maailmanlaajuisen epävarmuuden ja jatkuvien rakenteellisten

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Joulukuu 2002 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Joulukuu 2002 1 Euroopan keskuspankki, 2002 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki 2.11.214 Julkinen Esityksen sisältö I. Suomen talouden haasteet II. Yritysten rahoitusolot 2.11.214

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta välittää säästöjä luotoiksi (pankit) tarjoaa säästöille sijoituskohteita lisäksi pankit hoitavat maksuliikenteen Rahan

Lisätiedot

Velallinen tienaa koron? Rahapolitiikkaa negatiivisilla koroilla

Velallinen tienaa koron? Rahapolitiikkaa negatiivisilla koroilla Elisa Newby, markkinaoperaatioiden päällikkö elisa.newby@bof.fi Suomen Pankki Velallinen tienaa koron? Rahapolitiikkaa negatiivisilla koroilla After Work Suomen IR-yhdistys ry Suomen Sijoitusanalyytikot

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.5.2016 COM(2016) 297 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Syyskuu 2002 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Syyskuu 2002 1 Euroopan keskuspankki, 2002 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Rahapolitiikasta ja talouden näkymistä

Rahapolitiikasta ja talouden näkymistä Suomen Pankki Rahapolitiikasta ja talouden näkymistä Euro ja talous 1 Euroalueen talousnäkymistä ja EKP:n neuvoston rahapoliittisista päätöksistä viime torstaina 2 Euroalueen kasvunäkymät Euroalueen kasvun

Lisätiedot

Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen

Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen Erkki Liikanen Suomen Pankki Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen Säätytalo 1 Teemat Kehittyneiden maiden ml. euroalueen talouskehityksestä EKP:n rahapolitiikka kasvua tukevaa Kotimaan talouden lähiaikojen

Lisätiedot

Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus

Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus 1. Elintason kasvu 2. Kasvun mittaamisesta 3. Elintason osatekijät Suomessa 4. Elintason osatekijät OECD-maissa 5. Työn tuottavuuden kasvutekijät Tämä on pääosin Mankiw

Lisätiedot

Kappale 9: Raha ja rahapolitiikka KT34 Makroteoria I. Juha Tervala

Kappale 9: Raha ja rahapolitiikka KT34 Makroteoria I. Juha Tervala Kappale 9: Raha ja rahapolitiikka KT34 Makroteoria I Juha Tervala Raha Raha on varallisuusesine, joka on yleisesti hyväksytty maksuväline 1. Hyödykeraha Luonnollinen arvo Esim.: kulta, oravanahkat, savukkeet

Lisätiedot

Euroalueen talousnäkymiä koskevat eurojärjestelmän asiantuntijoiden arviot

Euroalueen talousnäkymiä koskevat eurojärjestelmän asiantuntijoiden arviot Euroalueen talousnäkymiä koskevat eurojärjestelmän asiantuntijoiden arviot Eurojärjestelmän asiantuntijat ovat laatineet marraskuun 20. päivään 2004 mennessä saatavissa olleiden tietojen perusteella kokonaistaloudellisen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, kevät 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus 9 2012 Suomen Pankki Tilastoyksikkö 5.9.2012 Kuukausijulkaisu ISSN 1795 7583, verkkojulkaisu Sisällys 1. Korot 1.1 Eurojärjestelmän ohjauskorot 3 1.2 Euriborkorot ja Suomen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

K U U K AU S I K AT S AU S

K U U K AU S I K AT S AU S Tammikuu 2002 KUUKAUSIKATSAUS Tammikuu 2002 Euroopan keskuspankki, 2002 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt am Main Germany Puhelinnumero

Lisätiedot

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit 26.1.2016 Maailmantalouden kasvu verkkaista ja painottuu kulutukseen ja palveluihin 2 3 Korot eivät nouse paljoa Yhdysvalloissakaan 6 5 4 3

Lisätiedot

JOHDANTO JA YHTEENVETO LÄHENTYMISRAPORTTI 2004

JOHDANTO JA YHTEENVETO LÄHENTYMISRAPORTTI 2004 JOHDANTO JA YHTEENVETO LÄHENTYMISRAPORTTI JOHDANTO JA YHTEENVETO LÄHENTYMISRAPORTTI Vuonna kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 100 euron setelistä Euroopan keskuspankki, Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

K U U K A U S I K AT S A U S S Y YS K U U

K U U K A U S I K AT S A U S S Y YS K U U E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I 1125 2125 3125 4125 5125 6125 7125 8125 9125 1125 11125 12125 K U U K A U S I K AT S A U S S Y YS K U U Vuonna 25 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu

Lisätiedot

Vuonna 2006 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 5 euron setelistä.

Vuonna 2006 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 5 euron setelistä. I E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 26 1126 2126 3126 4126 5126 6126 7126 8126 9126 1126 11126 12126 k u u k a u s i k at s a u s M A A L I S k u u Vuonna

Lisätiedot

Rahapolitiikka hyvin matalien korkojen olosuhteissa

Rahapolitiikka hyvin matalien korkojen olosuhteissa Rahapolitiikka hyvin matalien korkojen olosuhteissa Esityksen rakenne: 1. EKP:n rahapolitiikan peruskehikko. 2. EKP:n toimet finanssikriisin eri vaiheissa. 3. Euroalueen talouden tila tällä hetkellä. 4.

Lisätiedot

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Korko ja inflaatio Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Sisältö Nimellis ja reaalikorot, Fisher yhtälö Lyhyt ja pitkä korko Rahapolitiikka ja korot Korko ja inflaatio Nimellinen korko i: 1 tänä vuonna

Lisätiedot

Finanssikriisistä pankkiunioniin

Finanssikriisistä pankkiunioniin Finanssikriisistä pankkiunioniin Kauppakamarilounas Turussa 26.5.2014 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Finanssikriisi jätti pitkän jäljen Bruttokansantuote Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 09 2007 FI 0112007 0212007 0312007 0412007 0512007 0612007 0712007 0812007 0912007 1012007 1112007 1212007 kuukausikatsaus s y y skuu Vuonna 2007 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Kulutuskysyntä puuttuu Kasvuodotukset jäävät heikoiksi

Kulutuskysyntä puuttuu Kasvuodotukset jäävät heikoiksi Kulutuskysyntä puuttuu Kasvuodotukset jäävät heikoiksi, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Palvelujen volyymi kasvoi 1,3 % Toimialojen tuotannon/myynnin

Lisätiedot

Suorien sijoitusten pääoma

Suorien sijoitusten pääoma Suorien sijoitusten pääoma 16.3.2010 Topias Leino topias.leino@bof.fi maksutase@bof.fi SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Suorat sijoitukset Suomeen ja Suomesta ulkomaille: SIJOITUSVIRRAT VUONNA

Lisätiedot

Euro & talous 4/2012 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Euro & talous 4/2012 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/212 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Pääjohtaja Erkki Liikanen 12.9.212 1 Euro & talous 4/212 sisältö Pääartikkeli: Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Suhdannetilanne, maailmantalouden

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

TALOUS- JA RAHALIITON TOIMIELIMET

TALOUS- JA RAHALIITON TOIMIELIMET TALOUS- JA RAHALIITON TOIMIELIMET Euroopan rahaliiton toimielimet ovat paljolti vastuussa EU:n rahapolitiikan määrittelystä, eurojen liikkeeseen laskemiseen liittyvistä säännöistä ja hintavakaudesta EU:ssa.

Lisätiedot

Advisory Corporate Finance. Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla. Tutkimus Syyskuu 2009

Advisory Corporate Finance. Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla. Tutkimus Syyskuu 2009 Advisory Corporate Finance Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Syyskuu 2009 Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen

Lisätiedot

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat Ennustetaulukot 1. Huoltotase, määrät Viitevuoden 2000 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta 8,2 3,6 2,8 0,4 1,8 16,1 7,4 0,7 0,0 5,6 21,5 8,6 3,2 0,4 6,0 3,1 2,7 3,7 1,2 1,4 0,9 0,6 0,1 0,4 0,7

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1989-23 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 8 % Suomi EU 7 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 13.1.23/SAK /TL Lähde: OECD Economic Outlook December 22 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva 9.2.2016 Lähde: komission ennuste Euroalueen vakausyksikkö Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet - Kehittyneiden maiden kasvu alle keskiarvon - Kiinan tilanne

Lisätiedot

Vuonna 2006 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 5 euron setelistä.

Vuonna 2006 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 5 euron setelistä. I E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 9 26 1126 2126 3126 4126 5126 6126 7126 8126 9126 1126 11126 12126 k u u k a u s i k at s a u s S Y YS k u u Vuonna 26 kaikkien

Lisätiedot

Viron talousnäkymat. Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009

Viron talousnäkymat. Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009 Viron talousnäkymat Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009 Haavoittuvuudet: enimmäkseen täysmyytti tai sitten historiaa Kuinka haavoittuva on Viron talous? Olettehan kuulleet vielä viime aikoinakin

Lisätiedot

Esityksen rakenne. Maksufoorumin avaussanat. Maksufoorumi 8.5.2015 Helsinki Congress Paasitorni

Esityksen rakenne. Maksufoorumin avaussanat. Maksufoorumi 8.5.2015 Helsinki Congress Paasitorni Suomen Pankki Maksufoorumin avaussanat Esityksen rakenne Kansainvälinen talouden näkymistä Rahapolitiikan viime aikaiset toimenpiteet ja niiden vaikutus Suomen talouden haasteista Maksujärjestelmien vakaus

Lisätiedot

Kappale 6: Raha, hinnat ja valuuttakurssit pitkällä ajalla. KT34 Makroteoria I. Juha Tervala

Kappale 6: Raha, hinnat ja valuuttakurssit pitkällä ajalla. KT34 Makroteoria I. Juha Tervala Kappale 6: Raha, hinnat ja valuuttakurssit pitkällä ajalla KT34 Makroteoria I Juha Tervala Raha Raha on varallisuusesine, joka on yleisesti hyväksytty maksuväline Rahan yksi tehtävä on olla vaihdon väline

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot