EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS"

Transkriptio

1 FI EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS 2002 VUOSIKERTOMUS 2002

2 EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS 2002

3 Euroopan keskuspankki, 2003 Käyntiosoite Kaiserstrasse Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach Frankfurt am Main Germany Puhelinnumero Internet Faksi Teleksi ecb d Tilinpäätöstä lukuun ottamatta vuosikertomus on käännetty Suomen Pankissa. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi on sallittu ei-kaupallisiin ja opetustarkoituksiin, kunhan lähde mainitaan. Tämän vuosikertomuksen luvut perustuvat käytettävissä olleisiin tietoihin. ISSN (painettu julkaisu) ISSN (verkkojulkaisu)

4 Sisällys Esipuhe 2 Luku I Talouskehitys ja rahapolitiikka 1 Rahapoliittiset päätökset vuonna Rahatalous ja rahoitusmarkkinat Rahan määrän kehitys Rahoitusmarkkinat 18 3 Hintakehitys 36 4 Tuotanto, kysyntä ja työmarkkinat 44 5 Julkinen talous 51 6 Globaali makrotaloudellinen ympäristö, valuuttakurssit ja maksutase 55 Luku II Keskuspankkioperaatiot 1 Rahapolitiikan toteuttaminen Yleiskatsaus Likviditeetinhallinta Avomarkkinaoperaatiot Maksuvalmiusjärjestelmä Vähimmäisvarantojärjestelmä Vakuuskelpoiset arvopaperit Rahamarkkinoiden kehitys 78 2 Valuuttaoperaatiot sekä EKP:n valuuttavarannon ja omien varojen hoito Valuuttaoperaatiot Valuuttavarannon hoito Omien varojen hoito EKP:n valuuttavarannon ja omien varojen hoidon organisointi 80 Luku III Riskienhallinta 1 Yleiskatsaus 84 2 Politiikkaoperaatiot 84 3 Politiikkaoperaatioiden riskienhallintajärjestelmä 85 III

5 4 Sijoitusoperaatiot 86 5 Sijoitusoperaatioiden riskienhallintajärjestelmä 87 Luku IV Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden talouskehitys 92 Luku V Euroopan laajuinen ja kansainvälinen yhteistyö 1 EU-suhteet Vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpano Ehdotuksia talouspolitiikan koordinoinnin vahvistamiseksi ja koordinointiprosessien selkeyttämiseksi Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta Rahoitusmarkkinoiden uudistaminen Kansainvälinen yhteistyö Makrotalouspolitiikan monenvälinen ja kahdenvälinen seuranta Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden kehityksen seuranta Suhteet Kansainväliseen valuuttarahastoon ja vastaaviin foorumeihin Yhteistyö EU:n naapurialueiden kanssa Yhteistyö Aasian ja Tyynenmeren alueen ja Latinalaisen Amerikan kanssa 112 Luku VI Euroopan unionin laajentuminen 1 Johdanto Tärkeimmät taloudelliset, juridiset ja institutionaaliset politiikkakysymykset Reaalinen lähentyminen Juridinen ja institutionaalinen lähentyminen Nimellinen lähentyminen Rahapolitiikka- ja valuuttakurssistrategiat Rahoitussektorin kehitys Päätelmät Liittymisvalmistelut EKPJ:n päätöksentekoelimiä ja komiteoita koskevat valmistelut EKP:n pääomaosuudet ja valuuttaavarannon katto Yleissuunnitelma Hakijamaiden maksujärjestelmien ja arvopaperikaupan selvitys- ja toimitusjärjestelmien infrastruktuurin arviointi Salassapitosopimus hakijamaiden keskuspankkien kanssa 125 IV

6 3.6 Yhteistyö seteliväärennösten tarkkailussa Keskuspankkiyhteistyö 125 Luku VII Setelien tuotanto ja liikkeeseenlasku 1 Eurosetelien ja -kolikoiden käyttöönotto ja liikkeessä olevan rahan kehitys Eurosetelien ja -kolikoiden ennakko- ja edelleenjakelu vuonna Eurosetelien ja -kolikoiden liikkeeseenlasku vaihtojaksona vuonna Liikkeessä olevien eurosetelien ja -kolikoiden määrän kehitys maalis-joulukuussa Kansallisten setelien ja kolikoiden poistaminen liikkeestä Eurosetelien ja -kolikoiden tuotanto Eurosetelien tuotanto Setelivarastojen hallinta ja eurojärjestelmän strategisen varaston perustaminen Eurokolikoiden valmistuksen tukeminen Eurojärjestelmän yhteinen rahankäsittelyä koskeva politiikka Eurojärjestelmän rahahuollon käsittelymaksu ja kansallisten keskuspankkien rahahuoltopalveluiden veloitus- ja hyvityssääntöjen sekä palvelupisteiden aukioloaikojen yhtenäistäminen Yhteiset periaatteet talletus- ja ottoautomaattien käytölle Eurosetelien suojaaminen väärentämiseltä 134 Luku VIII Maksujärjestelmät ja arvopaperikaupan selvitysjärjestelmät 1 Eurojärjestelmän maksu- ja selvitysjärjestelmät TARGET-järjestelmä Kirjeenvaihtajakeskuspankkimalli Maksujärjestelmien yleisvalvonta Suuria maksuja välittävät maksujärjestelmät Muut suuria euromääräisiä maksuja välittävät maksujärjestelmät Jatkuva linkitetty katteensiirto (Continuous Linked Settlement, CLS) Pienten maksujen maksuliikennepalvelut Arvopaperien selvitys- ja toimitusjärjestelmät Arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien arviointi Euroopan arvopaperikaupan selvitysinfrastruktuurin yhdentyminen Yhteistyö Euroopan arvopaperimarkkinoiden valvojien komitean kanssa Muu toiminta 147 V

7 Luku IX Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta 1 Pankkisektorin rakenne, tuloskehitys ja riskit Rahoitusjärjestelmän vakauden ja valvonnan järjestelyt Pankkialan ja rahoitusmarkkinoiden sääntely 155 Luku X Tilastot 1 Johdanto Raha- ja pankkitilastot ja rahoitusmarkkinatilastot Maksutasetta, valuuttavarantoa ja ulkomaista varallisuutta koskevat tilastot ja efektiiviset valuuttakurssi-indeksit Rahoitustilinpito Julkisen talouden rahoitustilastot Yleiset taloustilastot Yhteistyö Euroopan komission ja kansainvälisten järjestöjen kanssa 163 Luku XI Muu toiminta 1 Neuvoa-antava toiminta Julkisen sektorin keskuspankkirahoitusta ja erityisoikeuksia koskevien kieltojen noudattaminen Euroopan yhteisön rahoitustukijärjestelmään liittyvien luotonanto- ja luotonotto-operaatioiden hoito 169 Luku XII Ulkoinen viestintä ja tilivelvollisuus 1 EKP:n viestintäpolitiikka ja -käytännöt Viestintä Keskeistä viestinnässä vuonna VI

8 2 Tietojen ja mielipiteiden vaihto Euroopan parlamentin kanssa Katsaus EKP:n ja Euroopan parlamentin välisiin suhteisiin EKP:n näkemyksiä EKP:n ja Euroopan parlamentin kokouksissa käsitellyistä aiheista 174 Luku XIII Eurojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän institutionaalinen rakenne 1 Eurojärjestelmä ja Euroopan keskuspankkijärjestelmä EKP:n päätöksentekoelimet EKP:n neuvosto EKP:n johtokunta Yleisneuvosto EKP:n organisaatio Hallinto ja valvonta Henkilöstöhallinto EKP:n organisaatiokaavio EKP:n toimitilat EKPJ:n sosiaalinen vuoropuhelu EKPJ:n komiteat 192 Luku XIV EKP:n tilinpäätös ja eurojärjestelmän konsolidoitu tase Tase Tuloslaskelma vuodelta Kirjanpitoperiaatteet Taseen kommentit Tuloslaskelman kommentit Tilintarkastuskertomus Selvitys voitonjaosta Eurojärjestelmän konsolidoitu tase VII

9 Euroopan keskuspankin vuonna 2002 antamat säädökset 215 Euroopan keskuspankin julkaisuja 217 Liitteet Rahapoliittiset toimenpiteet 234 Sanasto 236 Luettelo kehikoista, taulukoista ja kuvioista Kehikot 1 EKP:n neuvoston päätös arvioida rahapolitiikan viritystä kerran kuussa ja päätöksen vaikutukset rahamarkkinoiden volatiliteettiin 12 Kuvio: Korkojen volatiliteetin aikarakenne 12 2 Euroalueen osakemarkkinoiden volatiliteetti lisääntyi merkittävästi vuonna Kuvio A: Dow Jones Euro Stoxx -indeksin absoluuttinen päivittäinen vaihtelu vuositasolla keskimäärin vuosina Kuvio B: Dow Jones Euro Stoxx -indeksi ja osakemarkkinoiden käänteinen implisiittinen volatiliteetti vuosina Pankkien antolainauskorkojen määräytyminen euroalueella 34 Kuvio: Pankkien antolainaus yrityksille ja joukkolainojen tuottoerot euroalueella 35 4 Eurosetelien ja -kolikoiden käyttöönoton vaikutukset kuluttajahintoihin 41 Kuvio A: Ravintoloiden ja kahviloiden veloittamat hinnat 42 Kuvio B: Kampaamojen veloittamat hinnat 42 Kuvio C: Koettu ja odotettu YKHI-inflaatio ja YKHIn kokonaisindeksi 43 5 Euroalueen hyödyke- ja työmarkkinoiden rakenneuudistusten edistyminen puutteellista 49 6 Julkinen talous ja talouden vakauttaminen 54 7 Yhdysvaltain talouden tasapainottomuuksien kehitys 56 Kuvio A: Yhdysvaltain vaihtotase ja ulkomainen nettovarallisuus 56 Kuvio B: Kotitalouksien lainanotto 56 Kuvio C: Kotitalouksien velka 57 8 Kansainvälisiin fuusioihin ja yrityskauppoihin liittyviä kehityssuuntia vuosina Kuvio A: Fuusioiden ja yrityskauppojen yhteisarvo 64 Kuvio B: Koti- ja ulkomaiset fuusiot ja yrityskaupat euroalueella ja Yhdysvalloissa 64 Kuvio C: Fuusiot ja yrityskaupat euroalueen ja Yhdysvaltain välillä 65 Kuvio D: Fuusio- ja yrityskauppainvestoinnit sektoreittain vuosina Kuvio E: Huipputekniikan alan fuusiot ja yrityskaupat euroalueen ja Yhdysvaltain välillä 66 9 Kannanottopyyntö toimenpiteistä rahapolitiikan ohjausjärjestelmän tehostamiseksi Kuulemiset vuonna a) Kuulemispyynnöt jäsenvaltioilta 166 b) Kuulemispyynnöt Euroopan toimielimiltä Euro tiedotuskampanja 173 VIII

10 Taulukot 1 M3:n erät 16 2 M3:n vastaerät 17 3 Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien euromääräisten velkapapereiden kanta liikkeeseenlaskijan sektorin mukaan 20 4 Euroalueen ei-rahoitussektorin velkarahoituksen hankinta 21 5 Rahalaitosten lainat kotitalouksille ja yrityksille 23 6 Euroalueen hinta- ja kustannuskehitys 37 7 BKT:n määrän kasvu euroalueella 44 8 Euroalueen teollisuustuotanto 47 9 Euroalueen työmarkkinoiden kehitys Julkinen talous euroalueen maissa Tanskan taloutta kuvaavia indikaattoreita Ruotsin taloutta kuvaavia indikaattoreita Ison-Britannian taloutta kuvaavia indikaattoreita BKT:n keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti Keskeisiä tietoja EU:n jäsenyyttä hakeneista maista Ajanjakson keskimääräinen YKHI-inflaatio EU:n jäsenyyttä hakeneiden maiden valuuttakurssipolitiikka ja rahapolitiikan strategia Eurosetelien tuotannon jakautuminen vuonna TARGET-maksut TARGET-maksuliikenteen huippulukemat vuonna Kuviot 1 EKP:n korot ja rahamarkkinakorot 8 2 M3:n kasvu ja viitearvo 14 3 Nimellinen ja reaalinen rahapoikkeama 15 4 M3:n ja sen vastaerien muutokset 17 5 Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien euromääräisten velkapapereiden kanta 19 6 Euroalueen ei-rahoitussektorin velkarahoituksen hankinta 21 7 Euroalueen ei-rahoitussektorin velan suhde BKT:hen 22 8 (a) Osakeindeksit euroalueella, Yhdysvalloissa ja Japanissa 24 8 (b) Osakekurssien implisiittinen volatiliteetti euroalueella, Yhdysvalloissa ja Japanissa 24 9 Euroalueen lyhyet korot ja rahamarkkinoiden tuottokäyrän kaltevuus Kolmen kuukauden euriborfutuurien korot ja kolmen kuukauden euriborfutuureihin perustuvista optioista johdettu implisiittinen volatiliteetti (a) Valtion pitkien lainojen tuotot euroalueella, Yhdysvalloissa ja Japanissa (b) Valtion pitkien joukkolainojen tuottoero Yhdysvaltojen ja euroalueen välillä Euroalueen reaalikorko ja euroalueen YKHIstä laskettu tuotot yhtenäistävä inflaatiovauhti Pankkien lyhyet korot ja vastaava markkinakorko Pankkien pitkät korot ja vastaava markkinakorko Euroalueen YKHIn erien vaikutukset koko indeksin nousuvauhtiin Euroalueen YKHI-inflaatio eriteltynä Euroalueen teollisuuden tuottajahinnat eriteltyinä Yksikkötyökustannukset, työvoimakustannukset työntekijää kohti ja työn tuottavuus euroalueella 40 IX

11 19 Euroalueen BKT:n erien kasvuvaikutus neljännesvuositasolla Euroalueen luottamusindikaattoreita Euroalueen tavaranvienti ja teollisuustuotanto Euroalueen työttömyys Euron nimellinen ja reaalinen efektiivinen valuuttakurssi-indeksi Euroalueen vaihtotase sekä tavaranvienti ja -tuonti Euroalueen kaupankäynti ulkopuolisten maiden kanssa: määrän tarkastelu Euroalueen kaupankäynti ulkopuolisten maiden kanssa yksikköarvoindeksien perusteella Euroalueen suoriin ja arvopaperisijoituksiin liittyvät yhteenlasketut nettopääomavirrat Likviditeettitekijät ja maksuvalmiusjärjestelmän käyttö euroalueella vuonna Eurojärjestelmän luotto-operaatioihin kelpaavat ykköslistan arvopaperit Vakuuksien käyttö eurojärjestelmän luotto-operaatioissa Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden ja euroalueen reaalitalouden ja rahoitusmarkkinoiden indikaattoreita Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden valuuttojen kurssit euroon nähden Vuonna 2002 liikkeessä olleet eurosetelit Vuosina liikkeessä olleet setelit Toisessa jäsenvaltiossa olevien vakuuksien osuus kaikista eurojärjestelmälle toimitetuista vakuuksista 141 X

12 Lyhenteet Maat BE DK DE GR ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE UK JP US Belgia Tanska Saksa Kreikka Espanja Ranska Irlanti Italia Luxemburg Alankomaat Itävalta Portugali Suomi Ruotsi Iso-Britannia Japani Yhdysvallat Muut BIS Kansainvälinen järjestelypankki BKT bruttokansantuote BPM5 IMF:n maksutasekäsikirja (5. laitos) cif kulut, vakuutus ja rahti hintaan luettuina ECU Euroopan valuuttayksikkö EKP Euroopan keskuspankki EKPJ Euroopan keskuspankkijärjestelmä EKT 95 Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä 1995 EMI Euroopan rahapoliittinen instituutti EU Euroopan unioni EUR euro fob vapaasti laivassa ILO Kansainvälinen työjärjestö IMF Kansainvälinen valuuttarahasto KHI kuluttajahintaindeksi NACE Rev. 1 Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus repo takaisinostosopimus SITC Rev. 3 Kansainvälinen ulkomaankaupan tavaranimikkeistö (3. tarkistettu laitos) YKHI yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi Euroopan yhteisön käytännön mukaisesti EU-maiden nimet ovat aakkosjärjestyksessä kunkin maan omakielisen nimen mukaan (eivät suomennoksen mukaan). XI

13 Vuoden 2002 vuosikertomuksen kuvatekstit 1 Yhteisen rahan käyttöönoton kunniaksi järjestetty juhla EKP:n neuvoston tiedotustilaisuus Maastrichtissa pidetyn kokouksen 68 jälkeen Maastrichtin sopimuksen allekirjoituksen 10-vuotispäivän kunniaksi; tilaisuudessa pääjohtaja Willem Duisenberg ilmoittaa jäävänsä eläkkeelle vuonna Kokouksen pitopaikka Maastrichtissa. 3 EKP:n pääjohtaja Willem F. Duisenberg vastaanottamassa euron puolesta myönnetyn 82 kansainvälisen Charlemagne-palkinnon Aachenin historiallisessa kaupungintalossa. 4 Ryhmä nuoria vierailulla EKP:ssä EKP:n edellinen varapääjohtaja Christian Noyer (vasemmalla) ja hänen seuraajansa 100 Lucas Papademos. Christian Noyerin läksiäisvastaanotto Hollantilainen kirjailija Harry Mulisch lukee uusinta kirjaansa Hollannin 114 kulttuuripäivillä syyskuussa Esitelmä espanjalaisesta arkkitehdista Antoni Gaudísta Espanjan kulttuuripäivillä toukokuussa EKP:n euroaiheinen valokuvanäyttely The Making of the uro Espanjan 128 keskuspankissa Madridissa ja Barcelonassa. 8 Eurooppa-koulun avajaiset Frankfurt am Mainissa EKP:n neuvoston kokous Eurotowerissa Eurojärjestelmän osasto rahoitusalan Sibos messuilla Genevessä EKP:n toinen keskuspankkikonferenssi Frankfurtissa EKP:n uusista toimitiloista järjestetyn kansainvälisen arkkitehtikilpailun tuomaristo 170 vierailulla rakennuspaikalla Grossmarkthallessa Frankfurtissa. Tuomariston ensimmäinen kokous EKP:n euroaiheinen valokuvanäyttely The Making of the uro Puolan 178 keskuspankissa Varsovassa EKP:n johtokunnan jäsen Eugenio Domingo Solans ja Puolan keskuspankin pääjohtaja Leszek Balcerowicz avaamassa näyttelyä. 14 Portugalin nykytaiteen näyttely EKP:ssä Portugalin keskuspankin pääjohtaja Vítor Constâncio ja EKP:n varapääjohtaja Lucas Papademos avaamassa näyttelyä. XII

14 Esipuhe

15 Toinen tärkeä tapahtuma vuonna 2002 oli EU:n jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiesten joulukuinen päätös ottaa EU:hun 10 uutta jäsentä vuonna Päätös on vielä ratifiointia vailla. Tämä laajentuminen on historiallisesti merkittävä kolmesta syystä. Ensinnäkin se merkitsee toisen maailmansodan jälkeisten erimielisyyksien loppumista Euroopassa, joten se on poliittisesti hyvin merkityksellinen. Toiseksi EU ei ole koskaan aiemmin laajentunut yhtä paljon samalla kertaa. Kolmanneksi hakijamaiden keskinäiset erot ovat tällä kertaa huomattavasti suurempia kuin aiempina laajentumiskertoina, koska useimmat jäsenvaltioehdokkaista ovat vasta muuttumassa markkinatalouksiksi. Tämä on suuri haaste sekä nykyisille että tuleville jäsenvaltioille. Vuosi 2002 oli monin tavoin historiallinen Euroopan yhdentymisessä. Ensimmäinen tärkeä ja onnistunut tapahtuma oli eurosetelien ja -kolikoiden käyttöönotto Se oli viimeinen askel talous- ja rahaliitto EMUn toteuttamiseksi. Monimutkainen, kunnianhimoinen ja ennennäkemätön käteisrahan vaihto voitiin toteuttaa sujuvasti ja nopeasti ainoastaan kaikkien asianosaisten järjestelmällisen valmistautumisen ja koordinoidun yhteistyön ansiosta. Siksi oli tärkeää, että pankkisektori, arvokuljetusyritykset, vähittäiskauppa ja käteismyyntiautomaateista vastaavat yritykset samoin kuin Euroopan unionin (EU) toimielimet, eurojärjestelmä ja kansalliset viranomaisetkin olivat mukana hankkeessa jo alkuvaiheessa. Käteisrahan vaihto edellytti myös huomattavia organisatorisia, logistisia, teknisiä ja taloudellisia ponnistuksia kaikilta setelien ja kolikoiden käyttöön ja käsittelyyn osallistuneilta. Ennen kaikkea rahanvaihdon sujuvuus riippui kuitenkin kansalaisten myönteisestä asenteesta ja siitä, että he hyväksyivät käteiseuron nopeasti. Euroalueen 300 miljoonaa kansalaista ovat nyt täysin hyväksyneet uuden rahansa ja omaksuneet näin ajatuksen aiempaa integroituneemmasta Euroopasta. Miten nopeasti uudet jäsenvaltiot ottavat euron käyttöön sen jälkeen kun ne ovat liittyneet EU:hun riippuu siitä, miten nopeasti ne täyttävät euroalueeseen liittymisen lähentymiskriteerit. Koska uusien jäsenvaltioiden talouskehityksessä on eroja, on mahdollista, etteivät kaikki maat ota euroa käyttöön yhtä aikaa. Tästä huolimatta eurojärjestelmän yhtenä keskeisenä tavoitteena on olla teknisiltä ja institutionaalisilta rakenteiltaan valmis Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) laajentumiseen vuodesta 2004 EU:n laajentumisaikataulun mukaisesti. Osana laajentumisvalmisteluja Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on myös antanut suosituksen äänestysmenettelyjensä muuttamiseksi Nizzan sopimuksen säännösten mukaisesti. Lisäksi eurojärjestelmä on jo luonut kiinteät suhteet jäsenyyttä hakeneiden maiden keskuspankkeihin ja aikoo seurata aiempaa tarkemmin näiden maiden taloudellista, institutionaalista ja juridista sekä rahoitusmarkkinakehitystä. Tämä vuosikertomus sisältääkin oman luvun laajentumisesta. Rahapolitiikkaa toteutettiin vuonna 2002 epävarmojen talousnäkymien vallitessa. Yhdenmukaistetulla kuluttajahintaindeksillä (YKHI) mitattu keskimääräinen inflaatiovauhti oli 2,2 % eli hieman hitaampi kuin vuonna 2001 (2,4 %), mutta kuitenkin jonkin verran nopeampi kuin EKP:n hintavakauden määritel- 2

16 män mukainen inflaation enimmäisvauhti. Lavean raha-aggregaatin M3:n vuotuinen kasvuvauhti nopeutui keskimäärin yli 7 prosenttiin oltuaan noin 5½ % vuonna Näin ollen se ylitti selvästi sille asetetun 4½ prosentin viitearvon. Tämä kehitys johtui volatiliteetin huomattavasta lisääntymisestä rahoitusmarkkinoilla ja ilmensi suureksi osaksi sijoittajien kiinnostusta lyhyisiin ja riskittömämpiin sijoituskohteisiin. Kehitykseen vaikutti myös se, että korot olivat euroalueella suhteellisen alhaiset vuonna Rahan määrän vahvan kasvun vuoksi euroalueella oli enemmän likviditeettiä kuin kestävään, inflaatiota kiihdyttämättömään kasvuun olisi pitkällä aikavälillä tarvittu. Rahan määrän kasvun vuonna 2002 ei kuitenkaan katsottu uhkaavan hintavakautta, koska talouskasvu oli suhteellisen vaimeaa ja sijoitusten siirrot M3:een osin todennäköisesti tilapäisiä. Tätä arviota tuki myös luottojen suhteellisen vaimea kasvu vuonna Odotettua hitaampi talouskasvu euroalueella vuonna 2002 oli pettymys. BKT:n määrän kasvuvauhti oli suhteellisen hidas, mutta edelleen positiivinen (0,8 %). Vuonna 2001 se oli ollut 1,4 %. Taloustilanne pysyi heikkona, sillä useat tekijät aiheuttivat poikkeuksellisen suurta epävarmuutta. Näitä olivat mm. geopoliittiset jännitteet ja niiden vaikutus öljyn hintaan ja luottamukseen, rahoitusmarkkinoiden epäsuotuisa kehitys (joka ei kuitenkaan uhannut euroalueen rahoitusjärjestelmän vakautta) ja maailmantalouden tasapainottomuuksien jatkuminen. Näissä oloissa ja koska euro vahvistui asteittain vuonna 2002 ja vuoden 2003 alussa, inflaation nopeutumispaineet vaimenivat varsinkin jakson loppupuolta kohden. Tästä syystä EKP:n neuvosto laski ohjauskorkoja 0,50 prosenttiyksikköä joulukuussa 2002 ja 0,25 prosenttiyksikköä maaliskuussa Vaisusta taloustilanteesta huolimatta euroalueen inflaatiovauhti pysyi suhteellisen nopeana. Hintoja vuonna 2002 nostaneet tekijät olivat kuitenkin tilapäisiä tai kertaluonteisia, kuten vertailuajankohdan vaikutukset, välillisen verotuksen kiristyminen ja epäsuotuisat sääolot. Myös palkat nousivat jatkuvasti työttömyyden kasvusta huolimatta, mikä kuvastaa työmarkkinoiden rakenteellisia jäykkyyksiä. Viimevuotisten hinnannousujen joissakin euroalueen maissa on todettu osin liittyneen käteisen euron käyttöönottoon. Käteisrahan vaihdon vaikutus inflaatioon koettiin kuitenkin suuremmaksi kuin se tosiasiassa oli. Kuluttajat huomaavat usein ostettavien tavaroiden ja palvelujen hinnannousut herkemmin kuin harvemmin ostettavien hyödykkeiden hintojen suhteellisen vähäisen nousun tai jopa laskun. Näiden tuotteiden osuus kotitalouksien rahankäytöstä on kuitenkin suurempi. Lisäksi käteisrahan vaihtoon yhdistettiin hintojen nousupaineita, jotka osuivat käteisrahan vaihdon kanssa samaan aikaan mutta olivat siitä riippumattomia, kuten esimerkiksi talven epäsuotuisista sääoloista aiheutuneet nousupaineet. Käteisrahan vaihto on vaikuttanut hintojen nousuun kaiken kaikkiaan hyvin vähän, ja vaikutukset jäänevät tilapäisiksi. Käteisen euron käyttöönoton odotetaankin hillitsevän hintojen nousua keskipitkällä aikavälillä, koska uusi valuutta on parantanut hintojen vertailtavuutta euroalueella ja lisännyt siten kilpailua. Näin vuoden 2003 alussa keskipitkän aikavälin hintavakausnäkymät näyttävät varsin myönteisiltä. Edellytyksenä kuitenkin on, että palkkakehitys pysyy maltillisena. Lisäksi yksi vuoden 2002 keskeisimmistä viesteistä pitää edelleen paikkansa: rakenteellisia uudistuksia on tehostettava. Tämä johtuu siitä, että aiempaa joustavammat työ- ja hyödykemarkkinat nopeuttavat hintasopeutusta (mikä helpottaa rahapolitiikasta päättävien työtä) ja vähentävät yleensäkin hintojen nousuja. Vaikka olosuhteet rahapolitiikan harjoittamiseen ovat vaikeat, ovat pitkän aikavälin inflaatio-odotukset tällä hetkellä vähäisiä ja joukkolainamarkkinoiden riskipreemiot pieniä. Tämä viittaa siihen, että talouden toimijat luottavat EKP:n kykyyn ylläpitää hintavakautta keskipitkällä aikavälillä. Talouden epävarmuuden vuoksi EKP:n rahapolitiikan strategia oli edelleen hyvin hyödyllinen viitekehys sekä EKP:n neuvostolle (tarkoituksenmukaisten rahapoliittisten päätösten tekemisessä) että rahoitusmarkkinoille ja talouden toimijoille (rahapoliittisiin päätöksiin liittyvien odotusten ohjaamisessa). 3

17 Vuonna 2002 talouskehitykseen liittyneet epävarmuustekijät korostivat vakauteen tähtäävän makrotalouspolitiikan merkitystä talouden toimijoiden ohjenuorana. Rahapolitiikassa vakauteen suuntautuminen asettaa EKP:lle ensisijaiseksi tavoitteeksi hintavakauden ylläpitämisen itsenäisesti ja kolmansista osapuolista riippumatta. Finanssipolitiikassa talouden toimijoiden odotukset ankkuroituvat Euroopan yhteisön perustamissopimukseen sekä vakaus- ja kasvusopimukseen. Nämä vakaustavoitteet on vahvistanut myös Eurooppa-valmistelukunta (European Convention), joka on laatimassa seuraavaa hallitusten välistä konferenssia varten ehdotusta perussopimukseksi Euroopan perustuslaista. Sen hyväksyminen olisi tärkeä askel Euroopalle ja vahvistaisi EMUn toimintaa edelleen. Julkisen talouden kehitys euroalueella oli yleisesti ottaen pettymys vuonna Keskimääräinen BKT:hen suhteutettu julkisen talouden alijäämä kasvoi 2,2 prosenttiin edellisen vuoden 1,6 prosentista. Useimmat maat eivät saavuttaneet vakausohjelmissa asettamiaan finanssipolitiikan tavoitteita. Ecofin-neuvosto totesi marraskuussa 2002 Portugalin liiallisen julkisen talouden alijäämän ja vastaavasti Saksan alijäämän tammikuussa Ranskalle Ecofin-neuvosto antoi niin ikään tammikuussa 2003 ennakkovaroituksen, jonka mukaan maan pitää estää liiallisen alijäämän syntyminen. Vuonna 2002 BKT:hen suhteutettu julkisen talouden alijäämä Ranskassa ylitti perustamissopimuksessa säädetyn alijäämäsuhteen 3 prosentin enimmäisrajan. Toisin kuin usein väitetään, vakaus- ja kasvusopimus ei ole pakkopaita, joka velvoittaisi maat harjoittamaan suhdanteita myötäilevää budjettipolitiikkaa. Jos maiden julkisen talouden rahoitusasema on keskipitkällä aikavälillä lähellä tasapainoa tai ylijäämäinen, sopimus sallii suhdanneautomatiikan täysimääräisen toimimisen. Maat, jotka nyt kamppailevat rahoitusasemansa parantamiseksi, eivät pienentäneet julkisen talouden alijäämää riittävästi aiempina vuosina, jolloin talouskehitys oli suhteellisen suotuisaa. Vakaus- ja kasvusopimusta noudattaneilla mailla on nyt vähemmän vaikeuksia julkisen talouden tasapainottamisessa, ja ne hyötyvät vapaasti toimivasta suhdanneautomatiikasta. Niiden maiden, joiden BKT:hen suhteutettu julkisen talouden alijäämä on vielä lähellä tai yli 3 %, pitäisi toteuttaa kasvua edistäviä, julkista taloutta tervehdyttäviä toimia saadakseen julkisen taloutensa vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimusten mukaiseksi. Tässä vuosikertomuksessa esitetään yhteenveto EKP:n, eurojärjestelmän ja EKPJ:n toiminnasta vuonna Siinä myös luodaan katsaus euroalueen raha- ja reaalitalouden sekä rahoitusmarkkinoiden kehitykseen vuonna 2002 ja vuoden 2003 alussa. EKP:n palveluksessa oli yhteensä henkeä vuoden 2002 lopussa, kun heitä oli vuoden 2001 lopussa. Vuonna 2003 henkilöstön määrän ennakoidaan kasvavan 1 263,5 henkeen ennen kaikkea EKPJ:n laajentumisen vuoksi. Vuonna 2002 EKP teki Frankfurt am Mainin kaupungin kanssa sopimuksen tontin ostamisesta oman toimipaikan rakentamista varten. Sen jälkeen EKP on julkistanut kansainvälisen arkkitehtikilpailun toimitilojensa suunnittelusta. Tilojen valmistuttua EKP:n koko henkilöstö voi muuttaa samoihin tiloihin. Tällä hetkellä henkilöstö on erillisissä vuokratuissa toimistotiloissa. Tämä EKP:n vuosikertomuksen esipuhe on viimeinen, jonka alla on minun allekirjoitukseni. Olen ylpeä siitä, että sain olla EKP:n ensimmäinen pääjohtaja ja että minulla oli etuoikeus ja kunnia päästä näkemään EKP:n ja eurojärjestelmän muotoutumisen vuodet sekä historialliset tapahtumat kuten EMUn kolmannen vaiheen alkaminen ja eurosetelien ja -kolikoiden käyttöönotto. Kiitän kaikkia kollegoitani EKP:n johtokunnassa, neuvostossa ja yleisneuvostossa menestyksekkäästä yhteistyöstä viiden viime vuoden aikana. Olen myös hyvin kiitollinen Euroopan parlamentin jäsenille ja erityisesti talous- ja raha-asioiden valiokunnalle, samoin kuin Eurooppa-neuvostolle, Ecofin-neuvostolle ja Euroopan komissiolle. Lopuksi kiitän EKP:n ja eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien henkilöstöä jatkuvasta tuesta ja sitoutumisesta euron käyttöönoton onnistumiseen ja rahaliiton menestyksekkääseen toimintaan. Olen erittäin ylpeä siitä, että minulla oli mahdollisuus työsken- 4

18 nellä tämän henkilöstön kanssa näin ainutlaatuisessa, historiallisessa hankkeessa. Ennen kaikkea haluan kuitenkin kiittää Euroopan kansalaisia heidän luottamuksestaan euroon ja sen turvaajaan. Niin nyt kuin tulevaisuudessakin EKP ponnistelee kaikin tavoin täyttääkseen Euroopan kansalaisten odotukset ja jatkaa yhteisen rahan ostovoiman ylläpitämistä meidän kaikkien hyväksi. Frankfurt am Mainissa maaliskuussa 2003 Willem F. Duisenberg 5

19 Tammikuu 2002 Yhteisen rahan käyttöönoton kunniaksi järjestetty juhla

20 Luku I Talouskehitys ja rahapolitiikka

21 1 Rahapoliittiset päätökset vuonna 2002 Rahapolitiikkaa toteutettiin vuonna 2002 huomattavan epävarmassa toimintaympäristössä. Keskipitkän aikavälin inflaatiopaineista saatiin ajoittain ristiriitaisia signaaleja, jotka muuttuivat jatkuvasti. Taloudellinen toimeliaisuus oli hidastunut koko vuoden 2001 ajan ja heikentynyt entisestään, kun luottamus koki sokin Yhdysvaltoihin syyskuussa 2001 tehtyjen terrori-iskujen vuoksi. Vuoden 2002 alussa euroalueen BKT:n määrän kasvu elpyi hieman. Vuoden kuluessa elpyminen kuitenkin vaimeni, kun rahoitusmarkkinat muuttuivat jälleen levottomiksi ja geopoliittiset jännitteet vaikuttivat öljyn hintaan ja luottamukseen. Euroalueen BKT:n määrän vuotuisen kasvuvauhdin arvioidaan olleen 0,8 % vuonna 2002, kun se oli vuonna 2001 ollut 1,4 %. Vaikka talouskasvun elpyminen pitkittyi, YKHI-inflaatio hidastui vuonna 2002 vain vähän eli 2,2 prosenttiin, kun se oli vuonna 2001 ollut keskimäärin 2,4 %. YKHI-inflaatiovauhti oli siis edelleen hieman nopeampi kuin EKP:n hintavakauden määritelmän mukaiselle inflaatiolle asetettu enimmäisvauhti. Vuoden alkupuoliskolla inflaatiovauhdin nopeutumiseen vaikuttivat tilapäiset tekijät, kuten elintarvikkeiden hintoihin vaikuttaneet epäsuotuisat sääolot. Samalla muut tekijät, esimerkiksi rahatalouden kehitys ja palkkatrendit, aiheuttivat huolta euroalueen keskipitkän aikavälin hintavakauden säilymisen suhteen. Myöhemmin vuoden aikana öljyn hinnan huomattava kallistuminen lisäsi jonkin verran kuluttajahintojen nousupaineita, mutta jotkin tekijät auttoivat hillitsemään inflaatioriskejä. Nämä tekijät liittyivät talouskasvun vaimeuden pitkittymiseen ja euron huomattavaan vahvistumiseen. Näiden vastakkaisten tekijöiden vuoksi EKP:n neuvosto piti perusrahoitusoperaation minimitarjouskoron suurimman osan vuotta 2002 muuttumattomana 3,25 prosentissa. Koska taloudellisen toimeliaisuuden heikkous ei geopoliittisten jännitteiden vuoksi taittunut ja koska euro pysyi vahvana, inflaatiopaineiden katsottiin vaimentuneen. Näin ollen neuvosto päätti laskea EKP:n ohjauskorkoja 0,50 prosenttiyksikköä joulukuussa 2002 ja Kuvio 1. EKP:n korot ja rahamarkkinakorot (vuotuinen korko, päivähavaintoja) Maksuvalmiusluoton korko Talletuskorko Perusrahoitusoperaation korko/minimitarjouskorko Yön yli -korko (eonia) Perusrahoitusoperaatioiden marginaalikorko 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1, ,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Lähde: EKP. Huom. Perusrahoitusoperaation korko on kiinteäkorkoisten huutokauppojen korko siihen operaatioon asti, jonka maksujen suorituspäivä oli Tuosta operaatiosta alkaen perusrahoitusoperaation korolla tarkoitetaan vaihtuvakorkoisten huutokauppojen korkotarjousten alarajaa eli minimitarjouskorkoa. 8

EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS 2001 VUOSIKERTOMUS 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS 2001 Euroopan keskuspankki, 2002 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS

ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS FI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS 1999 EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS 1999 Euroopan keskuspankki, 2000 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03

Lisätiedot

K U U K AU S I K AT S AU S

K U U K AU S I K AT S AU S Helmikuu 2002 KUUKAUSIKATSAUS Helmikuu 2002 Euroopan keskuspankki, 2002 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt am Main Germany Puhelinnumero

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Marraskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Marraskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

KUUKAUSIKATSAUS Elokuu 2003 EUROOPAN KESKUSPANKKI

KUUKAUSIKATSAUS Elokuu 2003 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Elokuu 2003 EUROOPAN KESKUSPANKKI Elokuu 2003 KUUKAUSIKATSAUS Elokuu 2003 Euroopan keskuspankki, 2003 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach

Lisätiedot

2007 2007 TOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS VUOSIKER 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 ANKKI 2007 KESKUSP AN 2007 OOP EUR

2007 2007 TOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS VUOSIKER 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 ANKKI 2007 KESKUSP AN 2007 OOP EUR FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2008 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 10 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2008 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2009 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 200 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2009 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Syyskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Syyskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS 1998 VUOSIKERTOMUS 1998 EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS 1998 Euroopan keskuspankki, 1999 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2010 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 500 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2010 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2011 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 100 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2011 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 6 27 FI 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 kuukausikatsaus kes ä kuu Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 0112007 0212007 0312007 0412007 0512007 0612007 0712007 0812007 0912007 1012007 1112007 1212007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Vuonna 2007 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2006 E U R O O PA N K E S K U S PA N K K I EUROJÄRJESTELMÄ

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2006 E U R O O PA N K E S K U S PA N K K I EUROJÄRJESTELMÄ IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 26 E U R O O PA N K E S K U S PA N K K I EUROJÄRJESTELMÄ 1126 2126 3126 4126 5126 6126 7126 8126 9126 1126 11126 12126 k u u k a u s i k at s a u s j o u l u k

Lisätiedot

KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU 11214 21214 31214 41214 1214 61214 71214 81214 91214 11214 111214 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Tämä joulukuun 214 numero on viimeinen :n Kuukausikatsauksen tilalle tulee uusi Talouskatsaus (Economic Bulletin)

Lisätiedot

EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI. LÄHENTYMISRAPORTTI Euroopan yhteisön perustamissopimuksen. mukainen raportti

EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI. LÄHENTYMISRAPORTTI Euroopan yhteisön perustamissopimuksen. mukainen raportti EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI LÄHENTYMISRAPORTTI Euroopan yhteisön perustamissopimuksen artiklan 109j mukainen raportti Maaliskuu 1998 Euroopan rahapoliittinen instituutti, 1998 Postfach 16 03 19,

Lisätiedot

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2006

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2006 Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2006 Helsinki 2007 K 10/2007 vp EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSTON KERTOMUS 2006 * EDUSKUNNALLE HELSINKI 2007 ISSN 1237-4334 (painettu julkaisu) ISSN 1796-9794 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN VUOSIKERTOMUS 2008. Suomen Pankin vuosikertomus 2008

SUOMEN PANKIN VUOSIKERTOMUS 2008. Suomen Pankin vuosikertomus 2008 SUOMEN PANKIN VUOSIKERTOMUS 2008 Suomen Pankin vuosikertomus 2008 Suomen Pankin vuosikertomus 2008 Suomen Pankki Perustettu 1811 Käyntiosoite Snellmaninaukio, Helsinki Postiosoite PL 160, 00101 Helsinki

Lisätiedot

S U O M E N PA N K I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7. Suomen Pankin vuosikertomus 2007

S U O M E N PA N K I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7. Suomen Pankin vuosikertomus 2007 S U O M E N PA N K I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 Suomen Pankin vuosikertomus 2007 Suomen Pankin vuosikertomus 2007 Suomen Pankki Perustettu 1811 Käyntiosoite Snellmaninaukio, Helsinki Postiosoite

Lisätiedot

E D U S K U N NA N PA N K K I VA LT U U S TO N K E RTO M U S 2 0 0 8

E D U S K U N NA N PA N K K I VA LT U U S TO N K E RTO M U S 2 0 0 8 K 10/2009 vp E D U S K U N NA N PA N K K I VA LT U U S TO N K E RTO M U S 2 0 0 8 * E D U S K U N N A L L E H E L S I N K I 2 0 0 9 ISSN 1237-4334 (painettu julkaisu) ISSN 1796-9794 (verkkojulkaisu) EDITA

Lisätiedot

EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSToN KERTOMUS 2007

EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSToN KERTOMUS 2007 K 9/2008 vp EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSToN KERTOMUS 2007 * EDUSKUNNALLE HELSINKI 2008 ISSN 1237-4334 (painettu julkaisu) ISSN 1796-9794 (verkkojulkaisu) EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2008 SISÄLLYS Sivu EKP:N RAHAPOLITIIKKA

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen...

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 4 009 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 9 Risto Herrala Kotitalouksien velkaantuminen ja maksuhäiriöt Suomessa...

Lisätiedot

Euro & talous. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne. Elektroniikkateollisuus vakauttava tekijä Suomen taloudessa

Euro & talous. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne. Elektroniikkateollisuus vakauttava tekijä Suomen taloudessa Euro & talous Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Elektroniikkateollisuus vakauttava tekijä Suomen taloudessa Kansainvälisen valuuttarahaston rooli muuttumassa Valuuttavarannon sijoittaminen Kokemuksia

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15 00 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Rahoitusjärjestelmän vakaus... 5 Heli Huhtala ja Mikko Spolander Julkisen sektorin rahoituksen haasteet euroalueella... 7 Miika Syrjänen ja Kari Takala

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN VUOSIKERTOMUS 2014

SUOMEN PANKIN VUOSIKERTOMUS 2014 SUOMEN PANKIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Suomen talouskehitys jatkui heikkona 2 Rahapolitiikkaa kevennettiin ja sen välittymistä tehostettiin 3 Euroalueen pankkien valvontavastuu siirtyi EKP:lle Suomen Pankin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TAYLORIN SÄÄNTÖ JA EUROOPAN KESKUSPANKIN RAHAPOLITIIKKA:

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TAYLORIN SÄÄNTÖ JA EUROOPAN KESKUSPANKIN RAHAPOLITIIKKA: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu TAYLORIN SÄÄNTÖ JA EUROOPAN KESKUSPANKIN RAHAPOLITIIKKA: Onko euroalueen velkakriisi vaikuttanut EKP:n harjoittamaan rahapolitiikkaan? Kansantaloustiede Pro gradu

Lisätiedot

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2013

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2013 Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 03 Helsinki 04 K 3/04 vp EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSTON KERTOMUS 03 * EDUSKUNNALLE HELSINKI 04 ISSN 37-4334 (painettu julkaisu) ISSN 796-9794 (verkkojulkaisu) EDITA PRIMA

Lisätiedot

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2010

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2010 Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 00 Helsinki 0 K 4/0 vp EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSTON KERTOMUS 00 * EDUSKUNNALLE HELSINKI 0 ISSN 37-4334 (painettu julkaisu) ISSN 796-9794 (verkkojulkaisu) EDITA PRIMA

Lisätiedot

Euro & talous. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne. Tilanne Suomen asuntomarkkinoilla. Suomen Pankin laskemat uudet kilpailukykyindikaattorit

Euro & talous. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne. Tilanne Suomen asuntomarkkinoilla. Suomen Pankin laskemat uudet kilpailukykyindikaattorit Euro & talous Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Tilanne Suomen asuntomarkkinoilla Suomen Pankin laskemat uudet kilpailukykyindikaattorit Rahapolitiikan säännöt Pankkien vakavaraisuuden uudet sääntelyehdotukset

Lisätiedot