Agenda Opening words Janne Kalliola Summary of agile methodologies Kalle Varisvirta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Agenda. 14.00 Opening words Janne Kalliola. 14.10 Summary of agile methodologies Kalle Varisvirta"

Transkriptio

1

2 Agenda Opening words Janne Kalliola Summary of agile methodologies Kalle Varisvirta What kind of projects does agile fit in? Break Janne Alho What agile project means to the client? Laura Halenius, Sitra Trust in agile projects Janne Kalliola How to buy agile projects? Mikko Hämäläinen Discussion

3 WHY AGILE?

4 Typically, you need to Achieve more with less resources. Be among the first ones to launch your service. Constantly upgrade your offerings. Satisfy your business needs and keep your bottom line in shape.

5 User satisfaction Time to market Return on investment

6 Agile focuses on flow of information and embraces changes instead of trying to control them. Lean focuses on results and strives to reduce all redundant work.

7 About us

8 Exove is a leading Northern European company specialising in open source web services design and development.

9 We enable companies to conduct better business on the Internet through best-of-breed personnel and solutions

10 Our Approach Understanding your business

11 Our Approach Understanding your business Our expertise

12 Our Approach Understanding your business Our expertise Power of open source

13 Results Beautiful, functional & businessdriven services

14 Over 60 people, over 150 customers, over 3.5 MEUR revenue 2012, profitable, offices in Helsinki, London & Tallinn

15 Agenda Opening words Janne Kalliola Summary of agile methodologies Kalle Varisvirta What kind of projects does agile fit in? Break Janne Alho What agile project means to the client? Laura Halenius, Sitra Trust in agile projects Janne Kalliola How to buy agile projects? Mikko Hämäläinen Discussion

16 YHTEENVETO KETTERISTÄ MENETELMISTÄ Kalle Varisvirta Technology Director

17 Historiaa Ohjelmistokehitysprosessien historia on melko pitkä Alunperin projektit olivat pieniä, eikä erityisiä prosesseja tarvittu, myöhemmin kuitenkin projektit alkoivat kasvaa ja prosessille tule tarve Ensimmäinen tunnistettu (ei-ketterä) menetelmä oli vesiputous (waterfall)

18 WATERFALL / VESIPUTOUS

19 Vesiputous / Waterfall Vesiputous-malli katsotaan syntyneen1970 Winston Roycen artikkelissa Nykyisin tunnettu seitsenportainen putous syntyi kuitenkin väärinkäsityksen tuloksena Varsinaisessa vesiputousmallin esittelevässä artikkelissa Royce esitteli mallin viallisena, eitoimivana mallina Artikkelissaan Royce siis esitteli vuonna 1970 käytössä olevan mallin ja kritisoi sitä

20 Royce artikkelissaan: Either the requirements must be modified, or a substantial change in the design is required. In effect the development process has returned to the origin and one can expect up to a 100-percent overrun in schedule and/or costs.

21 Vesiputous käyttöön Roycen artikkelin jälkeen vesiputous-malli kuitenkin otettiin käyttöön virallisten suositusten kautta Vuonna 1995 Yhdysvaltain puolustusministeriö tutki tuloksia vuosilta ja totesi, että 46% toteutetuista järjestelmistä oli niin epäsopivia aitoihin tarpeisiin, että niitä ei ikinä käytetty

22 Agile Manifesto 2001 Ketteriä menetelmiä alkoi ilmestyä tieteellisiin papereihin ja yleiseen tietoisuuteen jo luvulla Vuonna ketterän kehityksen puolestapuhujaa kirjoitti ja julkaisi Agile Manifeston

23 Agile manifesto Me etsimme parempia keinoja ohjelmistojen kehittämiseen tekemällä sitä itse ja auttamalla siinä muita. Tässä työssämme olemme päätyneet arvostamaan Yksilöitä ja vuorovaikutusta enemmän kuin prosesseja ja työkaluja Toimivaa sovellusta enemmän kuin kokonaisvaltaista dokumentaatiota Asiakasyhteistyötä enemmän kuin sopimusneuvotteluita Muutokseen reagoimista enemmän kuin suunnitelman noudattamista. Vaikka oikeallakin puolella on arvoa, me arvostamme vasemmalla olevia asioita enemmän.

24 SCRUM

25 Scrum Scrum on ehdottomasti suosituin ketteristä menetelmistä Scrumin iteraatiot ovat sprinttejä ja ne kestävät yleensä 2-3 viikkoa Scrum perustuu backlogiin, joka on priorisoitu lista tehtävistä Backlogia voidaan ja yleensä pitääkin päivittää jatkuvasti, mutta sprintin sisältöä ei voi muuttaa sprintin aikana (sprinttirauha)

26 Scrum Sprintti alkaa kaksiosaisella sprint planningilla Ensimmäisessä osassa asiakkaan edustajat valitsevat seuraavassa sprintissä saavutettavat tavoitteet ja tehtävät Toisessa osassa asiakas (product owner) on tiimin tai scrum masterin kanssa ja valitsee seuraavan sprintin aikana suoritettavat tehtävät backlogilta Sprintti päättyy spirnt reviewhun Tiimi tai scrum master esittelee saavutetut tavoitteet ja näyttää demoamalla toteutetut tehtävät Myös tekemättä jääneet tehtävät käydään läpi ja priorisoidaan takaisin backlogille Tiimillä on päivittäin statuspalaveri, daily scrum

27 Scrum - roolit Asiakas Product owner Yksi henkilö (1!), joka on vastuussa backlogin luonnista ja priorisoinnista Valitsee tehtävät seuraavaan sprinttiin Yhdessä muiden asiakkaan edustajien kanssa, katselmoi järjestelmän joka sprintin päättyessä sprint review:ssä

28 Scrum - roolit Kehitys Scrum tiimi Kehitystiimi Prosessin ohjaaja Scrum master Yleensä suurimmalta osaltaan kehittäjä, rooli vain sivutoiminen Hoitaa Scrumin seremoniat, eli sprintin alkamisen, päättymisen ja päivittäiset daily scrumit

29 Scrum Usein Scrumissa tehtävät luokitellaan eri kokoisiin kokonaisuuksiin Epic liian suuri tehtäväksi yhdessä sprintissä, ei voida arvioida kestoa, pitää paloitella pienempiin osiin User story epicin osa, yksittäinen feature tai business tavoite Task Yksittäinen tehtävä, joita tarvitaan yksi tai useampi yhden user storyn toteuttamiseksi

30 Miten epäonnistua Scrumissa Sprinttien määrä on määrätty etukäteen, tai sprinttien sisältöä on suunniteltu etukäteen Uusia tehtäviä lisätään sprinttiin kun sprintti on kesken Product owner ei osallistu tai ei osaa / saa päättää asioista

31 EXTREME PROGRAMMING

32 Extreme programming (XP) XP on vanhempi kuin Scrum ja vähemmän tunnettu Kuitenkin useat siihen kuuluvista menetelmistä ovat nykypäivänä todellisuutta ja tärkeitä XP on myös uranuurtaja ketterissä menetelmissä, se on ensimmäinen menetelmä, joka sai jonkin verran tuulta purjeisiinsa

33 Extreme programming (XP) XP:ssä on 12 ydinperiaatetta Niihin kuuluu myös se kuuluisin, pariohjelmointi, jonka perusteella XP:ssä aina ohjelmoidaan pareittain Hyvin harva käyttää kaikkia XP:n periaatteita, mutta osa niistä on hyvin suosittuja Jatkuva integrointi (Continuous integration) Tiuha refaktorointi (Frequent refactoring)

34 Extreme programming (XP) XP:ssä koko tiimi on samassa huonessa ja huoneessa on aina paikalla asiakas, yksi tai useampi asiakkaan edustaja Kaikki taskit kirjoitetaan post-it lapuille, tai jollekin muulle vastaavalle (yksi sana riittää) ja toteutusvaiheessa taski käydään läpi asiakkaan kanssa Yksi testaaja omistautuu tuottamaan yhdessä asiakkaan kanssa hyväksymistestejä kaikille toteutetuille ominaisuuksille ja taskeille

35 XP Johtuen vaatimuksesta asiakkaasta huoneessa sekä pariohjelmoinnista, XP on hyvin kallis ja hankala toteuttaa täysin Useimmiten XP:n periaatteita lainataan enimmäkseen Scrumilla toteutettuun prosessiin

36 LEAN JA KANBAN

37 Lean Lean on vanha periaate joka pyrkii poistamaan kaiken turhan (waste) Sen perustana pidetään Toyotan tuotantojärjestelmää (TPS), jota kehitettiin vuosina Lean on vasta 2000-luvulla saapunut omalla nimellään ohjelmistokehitykseen

38 Lean - periaatteet Poista turha Poista turha koodi ja ominaisuudet Poista viiveet kehitysprosessissa Poista epäselvät vaatimukset Poista byrokratia Voimista oppimista Dokumentaation tai suunnittelun sijaan kokeile erilaisia ratkaisuja Käytä lyhyitä syklejä (sprinttejä) Päätä niin myöhään kuin mahdollista Älä suunnittele etukäteen Päätä kun tietoa on mahdollisimman paljon Kokeile ennemmin eri vaihtoehtoja kuin perusta päätös oletuksiin

39 Lean - periaatteet Toimita niin aikaisin kuin mahdollista Rakenna palaute-looppi niin pian kuin mahdollista Julkaise aina kun se on mahdollista, jotta uuden julkaisun palaute saadaan mukaan toteutukseen Voimaannuta tiimi Itseohjautuva tiimi Rakenna eheys sisään Refaktoroi arkkitehtuuria säännöllisesti Näe kokonaisuus Jokaisen tiimissä pitää tietää tuotteen tavoitteet, nähdä koko kokonaisuus

40 Lean Kuten periaatteista nähdään, lean ei anna tarkkoja sääntöjä vaan perustuu periaatteisiin Siten lean sopii yhteen muiden, tarkempien ketterien menetelmien kanssa Sen tärkein ajatus on kaiken asiakkaalle arvoa tuottamattoman poistaminen

41 Kanban Kanban on yksi Leanin toteuttamiseen käytetty työkalu Kanban on taulu, jossa näkyy tehtävien asioiden tilat Tilat liikkuvat vasemmalta oikealle, kun tehtävä tulee tehdyksi Olennaista taululla on se, että yhtä aikaa toteutuksessa voi olla vain rajallinen määrä tehtäviä

42 Kanban Kanban on yksi Leanin toteuttamiseen käytetty ohjelmistoprosessi Kanbanin keskiössä on taulu, jossa näkyy tehtävien asioiden tilat Tilat liikkuvat vasemmalta oikealle, kun tehtävä tulee tehdyksi Olennaista taululla on se, että yhtä aikaa toteutuksessa voi olla vain rajallinen määrä tehtäviä

43 Kanban - periaatteet Visalisoi Rajoita toteutuksessa olevien tehtävien määrää Hallitse työvirtaa (flow) Tee säännöistä täsmällisiä Luo palautekanava Paranna yhteisesti, kehitä kokeellisesti

44 Yhdistelmät Usein käytössä saattaa olla jokin prosessien yhdistelmä Ne saattavat toimia, mikäli aliprosessien säännöistä pidetään kiinni Usein kuitenkin yhdistelemällä kierretään juuri ne olennaiset säännöt Scrumwaterban

45 Lean Think big, act small, fail fast; learn rapidly

46 Agenda Opening words Janne Kalliola Summary of agile methodologies Kalle Varisvirta What kind of projects does agile fit in? Break Janne Alho What agile project means to the client? Laura Halenius, Sitra Trust in agile projects Janne Kalliola How to buy agile projects? Mikko Hämäläinen Discussion

47 PROJEKTIN SOVELTUVUUS KETTERÄÄN KEHITYKSEEN Janne Alho Project Director

48 Projektin perusmuuttujat Projektin budjetti Projektin aikataulu Projektin sisältö ja tavoite Tekijät

49 Projektin budjetti Agile vs. Vesiputous Vesiputous Kiinteä etukäteinen sitoumus toimittajalta à riski hinnoiteltu mukaan tarjoukseen Tilaajan muutosennakointi Budjetointi (tyypillisesti 10%- 20%) Muutosvara osapuolien pelaamisen kohde Mikä on muutoksista neuvotteluun ja hyväksyntään käytettävä työmäärä Osaaminen muutoksia aiheuttavien teknisten yksityiskohtien hallintaan Agile Koko budjetti näkyvissä molemmille osapuolille Riskin jakaminen tehtävä sopimusvaiheessa Muutostarve mukana yhteisissä arvioissa, eli osana tavoitteiden epävarmuusarviota ja tärkeysjärjestystä Muutosten hyväksyntä osa Agileprojektin ohjaamista ei erillistä hyväksyntää Budjettiseuranta yhteinen asia

50 Projektin aikataulu Agile vs. Vesiputous Vesiputous Projektin vaiheistaminen Osien sisällöt etukäteen hinnoiteltuja, muutokset erillisesti sovittavia Myöhästymissanktiot tyypillisesti riippumaton myöhästyneiden osien merkityksestä Toimittajan ensisijainen intressi välttää myöhästyminen Agile Projektin vaiheistaminen Osien tavoitteiden asettaminen projektin aikana Liiketoimintalähtöisyys (MVP Most Valuable Product) Myöhästyminen yhteisesti hallittava riski Toimittajan ensisijainen intressi tuottaa liiketoiminnan kannalta merkittävimmät asiat aikataulussa

51 Projektin sisältö ja tavoite Agile vs. Vesiputous Vesiputous Vaatii tarkan sisällön määrittelyn etukäteen Projektin tavoite ei voi oleellisesti muuttua Kaikki muutokset vaativat erillisen käsittelyn Ongelmaprojekteissa muutosten hyväksyminen erittäin vaikeaa Projektia voidaan tehdä paljolti irrallaan tilaajasta, lopputulos nähdään projektin lopussa Agile Projektin sisältö tarvitaan alussa vain suuntaa antavana Projektin tavoite voi muuttua tilaajan tarpeiden mukaan Työskentelyn tehokkuus edellyttää tilaajan tarpeiden ymmärtävän tahon voimakasta ohjausta Projektin tuotoksia validoidaan koko projektin ajan

52 Projektin tekijät Agile vs. Vesiputous Vesiputous Vaatimusmäärittelijä avainasemassa Projektimanageri valvoo määrittelyiden mukaista toteutusta ja raportoi molempien organisaatioiden suuntaan Toteuttajat usen kaukana vaatimusmäärittelystä Agile Product Owner Projektin aikainen vaatimusten hallitsija Avainasemassa varmistamassa tavoitteiden selkeys Toteuttajat (Tech Lead etunenässä) Voimakkaasti mukana tavoitteiden ymmärtämisessä ja vaatimusmäärittelyssä Rooli ja sitoutuminen lopputulokseen vesiputousmallia suurempi Projektimanageri Tuottaa projektin seurantaa tarvittavaa materiaalia, kuten tuntiraportteja etenemäarvioita ja -yhteenvetoja, valvoo ja suunnittelee resursseja ja reagoi poikkeustilanteisiin Normaalisti pienempi kuorma kuin vesiputousmallissa

53 Kokemuksia Janne Alho Nokia Yritysviestintä, Comverse, First Hop, Airwide, Mavenir, Exove Telecom tele, Telecom Web, Web ratkaisut Kokemukset Aika vaatimusmäärittelystä ratkaisun julkistukseen on koko ajan lyhentynyt Vesiputousmallin pohjalta toimivat projektit tuottavat tänä päivänä ratkaisuja markkinoille liian myöhään Ratkaisuja hiotaan eteenpäin tuotantovaiheessa Agile toimintatapa antaa toimijoille selkeät pelisäännöt ja mahdollisuuden käyttää projektin aikana tapahtuvaa oppimista osana projektin tavoitteiden syvempää ymmärtämistä ja niihin pääsemistä Asiakkaan PO, ja hänelle toimittajan antama tuki on keskeistä projektin onnistumiselle

54 Agenda Opening words Janne Kalliola Summary of agile methodologies Kalle Varisvirta What kind of projects does agile fit in? Break Janne Alho What agile project means to the client? Laura Halenius, Sitra Trust in agile projects Janne Kalliola How to buy agile projects? Mikko Hämäläinen Discussion

55 Sitran ketterä verkkoprojekti Laura Halenius

56 Puhujasta Laura Halenius, KTM 8 vuoden kokemus viestinnän kehittämisestä ja johtamisesta Sitrassa alkaen 10/2012 Vastaa Sitran digitaalisesta viestinnästä ja sen kehittämisestä Sitran ketterä verkkoprojekti Sitra

57 Sitra.fi Julkaistu alkuvuodesta Ensimmäisiä suomalaisia responsiivisia verkkosivuja - Ketterä kilpailutus koesprintin avulla Verkkomaailma muuttuu nopeasti -> sivustoa kehitetään jatkuvasti 2 viikon sprinteillä Exove kumppaniksi 2/2013 Kuukausittaisia kävijöitä n Sitran ketterä verkkoprojekti Sitra

58 Miksi ketterä projekti Haluttiin tehdä paras mahdollinen verkkosivusto Sitran tarpeisiin Pyrittiin estämään se, että sitra.fi ei ole vanhentunut heti julkaisun jälkeen Haluttiin hyödyntää projektin aikana syntyvä oppiminen Ketterä tekeminen sopii erityisen hyvin projekteihin, joissa verkkosivustoa kehitetään jatkuvasti eteenpäin 58 Sitra

59 Ketteryyden edellytykset Riittävät resurssit Riittävän kevyet sopimukset Luottamus toimittajaan - Tiivis yhteistyö - Suora keskustelu Muunkin organisaation oltava ketterä Riiittävän iso ja monimutkainen projekti Tekemisen tapa on hyvin erilainen kuin vesiputousprojekteissa - Iso muutos ja oppimiskokemus ensikertalaiselle Sitran ketterä verkkoprojekti Sitra

60 Product owner keskiössä Vastuu laadusta ja tekemisen järjestyksestä Vaatii diplomaatin taitoa ja vahvaa näkemystä Organisaation tuhansien toiveiden priorisointi Sitran ketterä verkkoprojekti Sitra

61 Organisaation sitoutuminen Sprinttien aikana työtä on helposti todella paljon - Riittävä resursointi erityisen tärkeää, ettei PO muodostu pullonkaulaksi - Sitralla itse kehitysprojektin aikana mm. erillinen tekninen projektipäällikkö - Testaus on jatkuva osa projektia - Sprinttien aikana testausta tekee 2-3 hlö Kannattaa testata ja kokeilemalla löytää omalle organisaatiolle sopiva ketterän tekemisen malli Sitran ketterä verkkoprojekti Sitra

62 Yhteenveto Kannattaa tutustua ketteriin menetelmiin avoimin mielin - Keskustele niiden kanssa joilla on kokemusta Ketterät menetelmät eivät ole silver bullet Varaa tavallista enemmän resursseja Luota toimittajaan Sitoudu itse projektiin Sitran ketterä verkkoprojekti Sitra

63 Kiitos! p Sitran ketterä verkkoprojekti Sitra

64 Agenda Opening words Janne Kalliola Summary of agile methodologies Kalle Varisvirta What kind of projects does agile fit in? Break Janne Alho What agile project means to the client? Laura Halenius, Sitra Trust in agile projects Janne Kalliola How to buy agile projects? Mikko Hämäläinen Discussion

65 Trust Agile practices place great emphasis on the team Encourages autonomy Leadership is shared Team has substantially more control Trust is required from managers and clients to avoid micromanagement or falling back to nonagile methodologies

66 Definition of Trust When you trust to someone, you are willing to be vulnerable to the actions of another party Based on the expectation that the other party will perform an important action Irrespective of the ability to monitor or control the other party

67 Definition of Trust, cont d Trust is not a behaviour or a choice But a psychological state that cause or result from aforementioned actions That is related to both rational and emotional skills of the people involved

68 And? This means that trust must be built, not purchased or ordered Building is a long and fragile process Requires participation from each party Blunders are ok when they are not repetitive or malicious

69 The Basic Needs In order to create and grow trust, the basics need to be in a good shape: The goals are well-defined and reachable The client loosens the control at least somewhat to allow vendor to perform on its own The vendor is able to run with the ball

70 How to Build Trust? Trust is created with small actions that stay constant Everyone respects the others Communication is open, honest and immediate Expectations are managed by all parties People are not punished for making mistakes

71 Threats to Trust Not enough external visibility to the project Team need to keep everyone on the same page about the progress Demos and shared environments Tensions between developers and the product owner / customer Everyone needs to agree on the shared goals and means to reach them Underestimations Team need to assess its capability to estimate and make changes as required

72 What You Gain from Trust? Trust reduces extra work Focuses everyone s attention to things that matter Less controls and meetings The project generates more customer value with the same investment Trust allows people to talk about difficult or painful matters openly No issues are swept under the carpet Trust makes the project team happier -> improves productivity and work meaningfulness

73 Onward Trust helps everyone to get things done in a pleasant way It should be one of the primary goals in a successful IT relationship Sell the idea of trust to your team Guide their steps when they try to build and maintain it If possible, participate actively If you have trustworthy teams, vendors or project, remember to praise them from time to time

74 Agenda Opening words Janne Kalliola Summary of agile methodologies Kalle Varisvirta What kind of projects does agile fit in? Break Janne Alho What agile project means to the client? Laura Halenius, Sitra Trust in agile projects Janne Kalliola How to buy agile projects? Mikko Hämäläinen Discussion

75 KETTERÄ OSTAMINEN Mikko Hämäläinen

76 Kuka? Mikko Hämäläinen, DI Vastaa Exovella konsultoinnista Yli 15 vuotta alalla Tuotehallinta, projektinhallinta, softankehitys Pinnalla: Liiketoiminta verkossa, miten tuottaa arvoa Miten edetä verkkoprojekteissa Tuoteomistajuus

77 Mitä on ketterä ostaminen? Tavoitteena aidosti ketterä projekti Huomio toimittajan osaamisessa ja kokemuksessa Joustava sopimusmalli Enintään kaksi kolmesta voidaan kiinnittää: Budjetti Aikataulu Laajuus

78 Ketterän verkkoprojektin kulku Suunnittelu ja tekniikka tiiviissä yhteistyössä Alustava määrittely ja toimittajien valinta Luova suunnittelu Konsepti à Käyttöliittymät / visuaalisuus Tekninen toteutus Iteratiivisesti Sisällön luonti ja syöttäminen Deployment Julkaisu! Tekninen toimittaja mukana alusta alkaen

79 Kaksi mallia verkkoprojektin ketterään ostamiseen 1. Ostetaan henkilöresursseja Ketterä tiimi tai sen osa sovituksi ajaksi Asiakas vastaa tiimin ohjauksesta Erittäin joustava ja tehokas kun ohjaus on kunnossa Osaaminen, referenssit ja hinta ratkaisevat Ostajan tulee määritellä tarvittava osaaminen, jonka avulla päästään tavoitteeseen Huomioi mahdollisuus erityisosaamisen joustavaan käyttöön

80 Kaksi mallia verkkoprojektin ketterään ostamiseen 2. Ketterä projektitoimitus Tietyn ylätasolla määritellyn kokonaisuuden toteutus Asiakas vastaa vaatimuksista ja prioriteeteistä, toimittaja organisoi toteutustyön Usein budjetti ja aikataulu kiinnitetty, kokonaisuus elää Backlogia tarkennetaan jatkuvasti yhdessä Palvelu voidaan julkaista, kun keskeiset arvoa tuottavat asiat on toteutettu Referenssit, osaaminen, toimintamalli ja hinta

81 Budjetti, laajuus & aikataulu Jaetaan projektin työt 2-3 kategoriaan Max. 50% pakollisia ominaisuuksia Arvioidaan työmäärät ja laaditaan budjetti kaikkien töiden perusteella Projektin kuluessa työ ja työmäärät elävät Tavoitteena toimivan palvelun julkaisu budjetissa ja aikataulussa Pakolliset työt kasvavat / pienenevät projektin aikana Loppu budjetista ja ajasta käytetään täällä Aikataulu ja budjettiraja Toteutus: Prioriteetti 1 Prioriteetti 2-3 Design Projektinhallinta Ylläpito / jatkokehitys Tuotanto Vk

82 Ostajan muistilista 1. Aseta selkeät isot päämäärät ja valmistaudu muutoksiin matkalla 2. Valitse kumppaneiksi tunnettuja ja luotettavia verkkoalan toimijoita 3. Panosta tuoteomistajuuteen tarvittaessa osta apua 4. Pyri julkaisemaan mahdollisimman aikaisin ja anna asiakaspalautteen ohjata jatkokehitystä Konsultointi ennen projektia ja sen aikana voi säästää pitkän pennin toteutuksessa

83 Ketterä verkkoprojekti sopii kaikille, joilla on halu tehdä parempaa tehokkaammin

84 KIITOS Seminaarin materiaalit Nähdään seuraavan kerran: DrupalCamp Baltics Tallinna WordPress Café Exove DrupalCon Prague

Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013!

Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013! Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013! Sisältö! 1. Tilanne nyt: waterscrumming! 2. Kokonaisvaltainen ketteryys mitä sillä haetaan, mitä sillä saadaan?! 3. Ketterän

Lisätiedot

Lyhyt johdatus ketterään testaukseen

Lyhyt johdatus ketterään testaukseen TTY:n Testauspäivät, Tampere 15.8.2006 Lyhyt johdatus ketterään testaukseen eli Ketterän ohjelmistokehityksen laatukäytäntöjä Juha Itkonen SoberIT Teknillinen korkeakoulu Juha.Itkonen@tkk.fi Ketterä ohjelmistokehitys

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12. Scrum is Not Enough Scrum ei riitä Ari Tanninen & Marko Taipale Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.2009 Ari Tanninen Vanhempi ohjelmistoinsinööri Marko Taipale Teknologiajohtaja,

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Scrumin käyttö ketterässä sovelluskehityksessä

Scrumin käyttö ketterässä sovelluskehityksessä Scrumin käyttö ketterässä sovelluskehityksessä 9.4.2008 Janne Kuha Manager, Java Services Descom Oy Janne Kuha Manager, Java Services janne.kuha@descom.fi Kuka? Descom Oy:llä, sitä ennen Wanadu Inc., Mountain

Lisätiedot

Prosessiajattelu. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessien määritys CMMI käytänteet

Prosessiajattelu. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessien määritys CMMI käytänteet Organisaation prosessikuvaus - CMMI Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 7.2.2007 Level5 Level4 Level3 Requirements Development Technical Solution Product Integration

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1 Tutkittua tietoa T. Dybå, T. Dingsøyr: Empirical Studies of Agile Software Development : A Systematic Review. Information and Software Technology 50, 2008, 833-859. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K.

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa. Sinustako koordinaattori? Elina Holmberg EUTI, Tekes

Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa. Sinustako koordinaattori? Elina Holmberg EUTI, Tekes Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa Sinustako koordinaattori? 2.10.2014 Elina Holmberg EUTI, Tekes Sisältö Mitä PO duunaa? Mihin PO:ta tarvitaan? Sopimusmuutokset Review Vinkit viestien tulkintaan

Lisätiedot

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla 28.10.2016 Nestori Syynimaa Sovelto Oyj 1 Puhujasta Seniori-konsultti Nestori Syynimaa SAFe, Scrum, Lean IT, ITIL, kokonaisarkkitehtuuri,.. PhD

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I.

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I. A Plan vs a Roadmap PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2 PRODUCT B Version 1.1 This is a PLAN Component A RESEARCH project Development project B COMP. C COMP. B RESEARCH project Product concept I This

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

WORKING COMMUNITY SKILLS

WORKING COMMUNITY SKILLS WORKING COMMUNITY SKILLS 8.10.2011 Päivi Huotari Paivi.huotari@hamk.fi DIFFERENT ROLES OF SUPERVISORS AND SUBORDINATES MANAGEMENT AND LEADERSHIP SKILLS ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR SELF MANAGEMENT

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Miten teollinen internet voi mullistaa liiketoimintasi

Miten teollinen internet voi mullistaa liiketoimintasi Miten teollinen internet voi mullistaa liiketoimintasi Tulevaisuusfoorumi Koli 5.11.2015 Kaija Pöysti Mikä Teollinen internet? Älykkäät tehtaat tuottavat älykkäitä tuotteita ja palveluja Tuottavuuden

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Prosessiajattelu. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 3.4.

Prosessiajattelu. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 3.4. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 3.4. Organisaation prosessikuvaus - CMMI Level5 Level4 Organizational Innovation and Deployment Causal Analysis and Resolution

Lisätiedot

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Mistä kaikesta tässä tulisi tietää? Keskeiset työtehtävät Toimit teknisenä kouluttajana sekä asiantuntijana. Keskityt

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Liiketoimintamalli: taustaa (R. Jaikumar ja Barettan autotehdas) Tuottavuuden jatkuva parantaminen on mahdollista vain toteuttamalla

Lisätiedot

ja -kehitysmenetelmistä Jyri Partanen, QA Manager Sulake Corporation www.sulake.com

ja -kehitysmenetelmistä Jyri Partanen, QA Manager Sulake Corporation www.sulake.com Huomioita Habbo-suunnittelusta ja -kehitysmenetelmistä Jyri Partanen, QA Manager Sulake Corporation www.sulake.com Jyri Partanen FM (tietojenkäsittelytiede) Certified Scrum Master Certified Product Owner

Lisätiedot

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY PROJEKTIN SUDENKUOPAT f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Mitä sudenkuoppia esiintyy projektin eri prosesseissa (vaiheissa)? Miten ne voitaisiin välttää? Jouni Huotari 19.3.2012 2 Sudenkuoppia

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 11, 7.12. Viime viikolla... Oliosuunnittelun yleiset periaatteet Single responsibility eli luokilla vain yksi vastuu Program to an interface, not to concrete implementation,

Lisätiedot

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet Simo Säynevirta Global Technology Manager ABB Process Automation Services, Aalto AlumniWeekend 2015 24.10.2015 Teollisen tuotannon uusi aika Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet A global leader

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016 Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa Heikki Wiik 15.3.2016 Johtajan paikka? 4 5 Johtaminen on palvelutehtävä. Palvelutehtävän ytimessä on kyky ja halu auttaa toisia ihmisiä kasvamaan täyteen

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 Mikä ihmeen ICES? Mikä on ICES? (International Council for the Exploration of the Sea) (Kansainvälinen

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

Koulutuksen nimi Koulutuksen kuvaus Tavoite Esitiedot Alkaa Päättyy Viim.ilm.päivä

Koulutuksen nimi Koulutuksen kuvaus Tavoite Esitiedot Alkaa Päättyy Viim.ilm.päivä Tulevat ITIL Service Design (jatkokoulutus) paikka Jyväskylän yliopisto, Agora (Mattilanniemi 2) agb301 tausta ja tavoitteet ITIL on globaalisti hyödynnetty, ITalan parhaista käytännöistä

Lisätiedot

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma 12.11.2007 Kimmo Kaskikallio IT Architect Sisältö IBM SOA Palveluiden elinkaarimalli IBM Tuotteet elinkaarimallin tukena Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA) Eri

Lisätiedot

Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa

Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa 11.11.2010 Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät Learning and Competence Creating Ecosystem LCCE Tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Lean -menetelmä tuotanto- ja palveluorganisaatioissa

Lean -menetelmä tuotanto- ja palveluorganisaatioissa Uuden työelämän trendit Lean -menetelmä tuotanto- ja palveluorganisaatioissa Harri Haapasalo Professori, tuotantotalous D.Sc. Tech., M.Sc. Eng., M.Sc. Econ. Head of Industrial Engineering and Management

Lisätiedot

Ihmiset ja tiimit IPT-projekteissa Suomen ja USA:n erot Henri Jyrkkäranta, Helsingin Yliopisto Kari-Pekka Tampio, Pohjois-Pohjanmaan

Ihmiset ja tiimit IPT-projekteissa Suomen ja USA:n erot Henri Jyrkkäranta, Helsingin Yliopisto Kari-Pekka Tampio, Pohjois-Pohjanmaan Ihmiset ja tiimit IPT-projekteissa Suomen ja USA:n erot Henri Jyrkkäranta, Helsingin Yliopisto Kari-Pekka Tampio, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri LCI-Päivä 2016 IPT/IPD? Integroitu projektitoimitus

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39 Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 3, viikko 39 H3t1, Exercise 3.1. H3t2, Exercise 3.2. H3t3, Exercise 3.3. H3t4, Exercise 3.4. H3t5 (Exercise 3.1.) 1 3.1. Find the (a) standard form, (b) slack form of the

Lisätiedot

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat 7.80.4 Asiakasnumero: 3000359 KALLE MANNINEN KOVASTENLUODONTIE 46 51600 HAUKIVUORI Toimitusosoite: KUMMANNIEMENTIE 5 B 51720 RAHULA Viitteenne: Henna-Riikka Haikonen Viitteemme: Pyry Niemi +358400874498

Lisätiedot

Pentti Heikkinen, toimitusjohtaja Gateway Technolabs Finland Oy Copyright 2011 Gateway TechnoLabs Finland Oy

Pentti Heikkinen, toimitusjohtaja Gateway Technolabs Finland Oy Copyright 2011 Gateway TechnoLabs Finland Oy Kansainvälisesti verkottuneet organisaatiot kilpailukyvyn lähteenä Pentti Heikkinen, toimitusjohtaja Gateway Technolabs Finland Oy Copyright 2011 Gateway TechnoLabs Finland Oy Sisältö Globaalit muutosdriverit

Lisätiedot

Verkoston päätyypit. Nykyään rihmastomainen puuhailu, ei keskusmaista, mielipidejohtajatyyppistä toimintaa.

Verkoston päätyypit. Nykyään rihmastomainen puuhailu, ei keskusmaista, mielipidejohtajatyyppistä toimintaa. SOMETU-VERKOSTON JÄSENTEN ROOLEJA: Supermoodi Ryvästäjä Siiloittaja Verkottuja Seurattava Seuraaja Mittakaavaton verkosto 1-9-90-sääntö Verkosto Internetissä 2030 Verkoston päätyypit Nykyään rihmastomainen

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken 26.10.2006 Ville Hurnonen Enfo Enfo on sopivan kokoinen kumppani Enfo on uusi, riittävän kokoinen palvelutalo Enfo on suomalainen toimija Enfo

Lisätiedot

Hakkerin henkilökuva. [Avaa linkki valmiiksi ja poista presentaatiosta] https://www.youtube.com/watch?v=adv6xw9pnue

Hakkerin henkilökuva. [Avaa linkki valmiiksi ja poista presentaatiosta] https://www.youtube.com/watch?v=adv6xw9pnue Hakkerin henkilökuva [Avaa linkki valmiiksi ja poista presentaatiosta] https://www.youtube.com/watch?v=adv6xw9pnue 31.1.2017 Nixu 1 Tietojenka sittelyn tradenomin uratarina Petri Jurvanen 31.1.2017 Nixu

Lisätiedot

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille KASVAVAT MOBIILI-MARKKINAT: Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille HITECH BUSINESS BREAKFAST, Oulu 10.2.2010 Kari Inberg Liiketoiminta-asiantuntija / Tekes-palvelut

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

#TietoHack. Kehittäjäyhteistyö ja avoimuus uudet yhteistyömallit. Janne Mönkkönen

#TietoHack. Kehittäjäyhteistyö ja avoimuus uudet yhteistyömallit. Janne Mönkkönen #TietoHack Kehittäjäyhteistyö ja avoimuus uudet yhteistyömallit Janne Mönkkönen Lead Software Architect Tieto, Healthcare & Welfare janne.monkkonen@tieto.com Tiedon ja OuluHealthin 22. - 23.4. järjestämässä

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

Malleja verkostojen rakentamisesta

Malleja verkostojen rakentamisesta Tieke Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Malleja verkostojen rakentamisesta Antti Larsio, teknologiajohtaja Esityksen sisältö Pelikenttä Win-Win-Win Ansaintalogiikka Verkostot Pelikenttä YHTEISKUNTAJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

NetPro projektin kokemuksia - Hajanaisia poimintoja kuuden vuoden Leonardo-projektin varrelta, ja vähän muualtakin

NetPro projektin kokemuksia - Hajanaisia poimintoja kuuden vuoden Leonardo-projektin varrelta, ja vähän muualtakin NetPro projektin kokemuksia - Hajanaisia poimintoja kuuden vuoden Leonardo-projektin varrelta, ja vähän muualtakin Hannu Markkanen hannu.markkanen@evitek.fi http://netpro.evitek.fi/ https://server3.hci.fi/netpro/

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Taloushallinnon digitalisoituminen haaveilua ja arveluttavaa todellisuutta?

Taloushallinnon digitalisoituminen haaveilua ja arveluttavaa todellisuutta? Taloushallinnon digitalisoituminen haaveilua ja arveluttavaa todellisuutta? Työelämän tutkimuspäivät Työryhmä 32. Suomalaisen työn kiperimmät haasteet tulevaisuudessa Tampereen yliopisto 4.11.2016 Pirkko

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Koulutusta vai kasvatusta? Seikkailu- ja ryhmätoiminnan mahdollisuudet lasten ja nuorten kasvun tukena

Koulutusta vai kasvatusta? Seikkailu- ja ryhmätoiminnan mahdollisuudet lasten ja nuorten kasvun tukena Koulutusta vai kasvatusta? Seikkailu- ja ryhmätoiminnan mahdollisuudet lasten ja nuorten kasvun tukena SOOL ry ympäristökasvatuksen teemaseminaari 16.10.2015 Rauma Paavo Heinonen Mitä? Missä? Milloin?

Lisätiedot

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu kevät 2009

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu kevät 2009 7. Iteratiivinen ohjelmistokehitys Iteratiivinen (ja evoluutio-)ohjelmistokehitys (iterative and evolutionary software development) on prosessimallien perhe, missä ohjelmiston elinkaari muodostuu useasta

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Puhe ICTexpo-messuilla 2013-03-21 2013 Tieto Corporation Erkki A. Pöyhönen Lead Test Manager Tieto, CSI, Testing Service Area erkki.poyhonen@tieto.com Sisällys Tehokkuuden

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit

Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit Jarmo Nykänen, Director, EY Agenda: Tausta Ongelmankentän jäsentäminen Hankkeiden elinkaari ja näkökulmat Esimerkki onnistuneesta

Lisätiedot

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1 . LIFE+ HAKEMUKSEN VALMISTELU 1 HAKULOMAKKEET Hakulomakkeet on jaettu kolmeen osaan: Hallinnolliset A-lomakkeet Tekniset B- ja C-lomakkeet Taloudelliset (F) lomakkeet HALLINNOLLISET (A) LOMAKKEET 2011

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Taulukon edut Taulukon haitat Taulukon haittojen välttäminen Dynaamisesti linkattu lista Linkatun listan solmun määrittelytavat Lineaarisen listan toteutus dynaamisesti linkattuna

Lisätiedot

ebooks in the libraries ebib trial and results

ebooks in the libraries ebib trial and results ebooks in the libraries ebib trial and results Arja Tuuliniemi Kansalliskirjasto, Olli Nurmi VTT 1 Research questions How to create, distribute and use ebooks in Finnish public libraries? What are suitable

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot