Agenda Opening words Janne Kalliola Summary of agile methodologies Kalle Varisvirta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Agenda. 14.00 Opening words Janne Kalliola. 14.10 Summary of agile methodologies Kalle Varisvirta"

Transkriptio

1

2 Agenda Opening words Janne Kalliola Summary of agile methodologies Kalle Varisvirta What kind of projects does agile fit in? Break Janne Alho What agile project means to the client? Laura Halenius, Sitra Trust in agile projects Janne Kalliola How to buy agile projects? Mikko Hämäläinen Discussion

3 WHY AGILE?

4 Typically, you need to Achieve more with less resources. Be among the first ones to launch your service. Constantly upgrade your offerings. Satisfy your business needs and keep your bottom line in shape.

5 User satisfaction Time to market Return on investment

6 Agile focuses on flow of information and embraces changes instead of trying to control them. Lean focuses on results and strives to reduce all redundant work.

7 About us

8 Exove is a leading Northern European company specialising in open source web services design and development.

9 We enable companies to conduct better business on the Internet through best-of-breed personnel and solutions

10 Our Approach Understanding your business

11 Our Approach Understanding your business Our expertise

12 Our Approach Understanding your business Our expertise Power of open source

13 Results Beautiful, functional & businessdriven services

14 Over 60 people, over 150 customers, over 3.5 MEUR revenue 2012, profitable, offices in Helsinki, London & Tallinn

15 Agenda Opening words Janne Kalliola Summary of agile methodologies Kalle Varisvirta What kind of projects does agile fit in? Break Janne Alho What agile project means to the client? Laura Halenius, Sitra Trust in agile projects Janne Kalliola How to buy agile projects? Mikko Hämäläinen Discussion

16 YHTEENVETO KETTERISTÄ MENETELMISTÄ Kalle Varisvirta Technology Director

17 Historiaa Ohjelmistokehitysprosessien historia on melko pitkä Alunperin projektit olivat pieniä, eikä erityisiä prosesseja tarvittu, myöhemmin kuitenkin projektit alkoivat kasvaa ja prosessille tule tarve Ensimmäinen tunnistettu (ei-ketterä) menetelmä oli vesiputous (waterfall)

18 WATERFALL / VESIPUTOUS

19 Vesiputous / Waterfall Vesiputous-malli katsotaan syntyneen1970 Winston Roycen artikkelissa Nykyisin tunnettu seitsenportainen putous syntyi kuitenkin väärinkäsityksen tuloksena Varsinaisessa vesiputousmallin esittelevässä artikkelissa Royce esitteli mallin viallisena, eitoimivana mallina Artikkelissaan Royce siis esitteli vuonna 1970 käytössä olevan mallin ja kritisoi sitä

20 Royce artikkelissaan: Either the requirements must be modified, or a substantial change in the design is required. In effect the development process has returned to the origin and one can expect up to a 100-percent overrun in schedule and/or costs.

21 Vesiputous käyttöön Roycen artikkelin jälkeen vesiputous-malli kuitenkin otettiin käyttöön virallisten suositusten kautta Vuonna 1995 Yhdysvaltain puolustusministeriö tutki tuloksia vuosilta ja totesi, että 46% toteutetuista järjestelmistä oli niin epäsopivia aitoihin tarpeisiin, että niitä ei ikinä käytetty

22 Agile Manifesto 2001 Ketteriä menetelmiä alkoi ilmestyä tieteellisiin papereihin ja yleiseen tietoisuuteen jo luvulla Vuonna ketterän kehityksen puolestapuhujaa kirjoitti ja julkaisi Agile Manifeston

23 Agile manifesto Me etsimme parempia keinoja ohjelmistojen kehittämiseen tekemällä sitä itse ja auttamalla siinä muita. Tässä työssämme olemme päätyneet arvostamaan Yksilöitä ja vuorovaikutusta enemmän kuin prosesseja ja työkaluja Toimivaa sovellusta enemmän kuin kokonaisvaltaista dokumentaatiota Asiakasyhteistyötä enemmän kuin sopimusneuvotteluita Muutokseen reagoimista enemmän kuin suunnitelman noudattamista. Vaikka oikeallakin puolella on arvoa, me arvostamme vasemmalla olevia asioita enemmän.

24 SCRUM

25 Scrum Scrum on ehdottomasti suosituin ketteristä menetelmistä Scrumin iteraatiot ovat sprinttejä ja ne kestävät yleensä 2-3 viikkoa Scrum perustuu backlogiin, joka on priorisoitu lista tehtävistä Backlogia voidaan ja yleensä pitääkin päivittää jatkuvasti, mutta sprintin sisältöä ei voi muuttaa sprintin aikana (sprinttirauha)

26 Scrum Sprintti alkaa kaksiosaisella sprint planningilla Ensimmäisessä osassa asiakkaan edustajat valitsevat seuraavassa sprintissä saavutettavat tavoitteet ja tehtävät Toisessa osassa asiakas (product owner) on tiimin tai scrum masterin kanssa ja valitsee seuraavan sprintin aikana suoritettavat tehtävät backlogilta Sprintti päättyy spirnt reviewhun Tiimi tai scrum master esittelee saavutetut tavoitteet ja näyttää demoamalla toteutetut tehtävät Myös tekemättä jääneet tehtävät käydään läpi ja priorisoidaan takaisin backlogille Tiimillä on päivittäin statuspalaveri, daily scrum

27 Scrum - roolit Asiakas Product owner Yksi henkilö (1!), joka on vastuussa backlogin luonnista ja priorisoinnista Valitsee tehtävät seuraavaan sprinttiin Yhdessä muiden asiakkaan edustajien kanssa, katselmoi järjestelmän joka sprintin päättyessä sprint review:ssä

28 Scrum - roolit Kehitys Scrum tiimi Kehitystiimi Prosessin ohjaaja Scrum master Yleensä suurimmalta osaltaan kehittäjä, rooli vain sivutoiminen Hoitaa Scrumin seremoniat, eli sprintin alkamisen, päättymisen ja päivittäiset daily scrumit

29 Scrum Usein Scrumissa tehtävät luokitellaan eri kokoisiin kokonaisuuksiin Epic liian suuri tehtäväksi yhdessä sprintissä, ei voida arvioida kestoa, pitää paloitella pienempiin osiin User story epicin osa, yksittäinen feature tai business tavoite Task Yksittäinen tehtävä, joita tarvitaan yksi tai useampi yhden user storyn toteuttamiseksi

30 Miten epäonnistua Scrumissa Sprinttien määrä on määrätty etukäteen, tai sprinttien sisältöä on suunniteltu etukäteen Uusia tehtäviä lisätään sprinttiin kun sprintti on kesken Product owner ei osallistu tai ei osaa / saa päättää asioista

31 EXTREME PROGRAMMING

32 Extreme programming (XP) XP on vanhempi kuin Scrum ja vähemmän tunnettu Kuitenkin useat siihen kuuluvista menetelmistä ovat nykypäivänä todellisuutta ja tärkeitä XP on myös uranuurtaja ketterissä menetelmissä, se on ensimmäinen menetelmä, joka sai jonkin verran tuulta purjeisiinsa

33 Extreme programming (XP) XP:ssä on 12 ydinperiaatetta Niihin kuuluu myös se kuuluisin, pariohjelmointi, jonka perusteella XP:ssä aina ohjelmoidaan pareittain Hyvin harva käyttää kaikkia XP:n periaatteita, mutta osa niistä on hyvin suosittuja Jatkuva integrointi (Continuous integration) Tiuha refaktorointi (Frequent refactoring)

34 Extreme programming (XP) XP:ssä koko tiimi on samassa huonessa ja huoneessa on aina paikalla asiakas, yksi tai useampi asiakkaan edustaja Kaikki taskit kirjoitetaan post-it lapuille, tai jollekin muulle vastaavalle (yksi sana riittää) ja toteutusvaiheessa taski käydään läpi asiakkaan kanssa Yksi testaaja omistautuu tuottamaan yhdessä asiakkaan kanssa hyväksymistestejä kaikille toteutetuille ominaisuuksille ja taskeille

35 XP Johtuen vaatimuksesta asiakkaasta huoneessa sekä pariohjelmoinnista, XP on hyvin kallis ja hankala toteuttaa täysin Useimmiten XP:n periaatteita lainataan enimmäkseen Scrumilla toteutettuun prosessiin

36 LEAN JA KANBAN

37 Lean Lean on vanha periaate joka pyrkii poistamaan kaiken turhan (waste) Sen perustana pidetään Toyotan tuotantojärjestelmää (TPS), jota kehitettiin vuosina Lean on vasta 2000-luvulla saapunut omalla nimellään ohjelmistokehitykseen

38 Lean - periaatteet Poista turha Poista turha koodi ja ominaisuudet Poista viiveet kehitysprosessissa Poista epäselvät vaatimukset Poista byrokratia Voimista oppimista Dokumentaation tai suunnittelun sijaan kokeile erilaisia ratkaisuja Käytä lyhyitä syklejä (sprinttejä) Päätä niin myöhään kuin mahdollista Älä suunnittele etukäteen Päätä kun tietoa on mahdollisimman paljon Kokeile ennemmin eri vaihtoehtoja kuin perusta päätös oletuksiin

39 Lean - periaatteet Toimita niin aikaisin kuin mahdollista Rakenna palaute-looppi niin pian kuin mahdollista Julkaise aina kun se on mahdollista, jotta uuden julkaisun palaute saadaan mukaan toteutukseen Voimaannuta tiimi Itseohjautuva tiimi Rakenna eheys sisään Refaktoroi arkkitehtuuria säännöllisesti Näe kokonaisuus Jokaisen tiimissä pitää tietää tuotteen tavoitteet, nähdä koko kokonaisuus

40 Lean Kuten periaatteista nähdään, lean ei anna tarkkoja sääntöjä vaan perustuu periaatteisiin Siten lean sopii yhteen muiden, tarkempien ketterien menetelmien kanssa Sen tärkein ajatus on kaiken asiakkaalle arvoa tuottamattoman poistaminen

41 Kanban Kanban on yksi Leanin toteuttamiseen käytetty työkalu Kanban on taulu, jossa näkyy tehtävien asioiden tilat Tilat liikkuvat vasemmalta oikealle, kun tehtävä tulee tehdyksi Olennaista taululla on se, että yhtä aikaa toteutuksessa voi olla vain rajallinen määrä tehtäviä

42 Kanban Kanban on yksi Leanin toteuttamiseen käytetty ohjelmistoprosessi Kanbanin keskiössä on taulu, jossa näkyy tehtävien asioiden tilat Tilat liikkuvat vasemmalta oikealle, kun tehtävä tulee tehdyksi Olennaista taululla on se, että yhtä aikaa toteutuksessa voi olla vain rajallinen määrä tehtäviä

43 Kanban - periaatteet Visalisoi Rajoita toteutuksessa olevien tehtävien määrää Hallitse työvirtaa (flow) Tee säännöistä täsmällisiä Luo palautekanava Paranna yhteisesti, kehitä kokeellisesti

44 Yhdistelmät Usein käytössä saattaa olla jokin prosessien yhdistelmä Ne saattavat toimia, mikäli aliprosessien säännöistä pidetään kiinni Usein kuitenkin yhdistelemällä kierretään juuri ne olennaiset säännöt Scrumwaterban

45 Lean Think big, act small, fail fast; learn rapidly

46 Agenda Opening words Janne Kalliola Summary of agile methodologies Kalle Varisvirta What kind of projects does agile fit in? Break Janne Alho What agile project means to the client? Laura Halenius, Sitra Trust in agile projects Janne Kalliola How to buy agile projects? Mikko Hämäläinen Discussion

47 PROJEKTIN SOVELTUVUUS KETTERÄÄN KEHITYKSEEN Janne Alho Project Director

48 Projektin perusmuuttujat Projektin budjetti Projektin aikataulu Projektin sisältö ja tavoite Tekijät

49 Projektin budjetti Agile vs. Vesiputous Vesiputous Kiinteä etukäteinen sitoumus toimittajalta à riski hinnoiteltu mukaan tarjoukseen Tilaajan muutosennakointi Budjetointi (tyypillisesti 10%- 20%) Muutosvara osapuolien pelaamisen kohde Mikä on muutoksista neuvotteluun ja hyväksyntään käytettävä työmäärä Osaaminen muutoksia aiheuttavien teknisten yksityiskohtien hallintaan Agile Koko budjetti näkyvissä molemmille osapuolille Riskin jakaminen tehtävä sopimusvaiheessa Muutostarve mukana yhteisissä arvioissa, eli osana tavoitteiden epävarmuusarviota ja tärkeysjärjestystä Muutosten hyväksyntä osa Agileprojektin ohjaamista ei erillistä hyväksyntää Budjettiseuranta yhteinen asia

50 Projektin aikataulu Agile vs. Vesiputous Vesiputous Projektin vaiheistaminen Osien sisällöt etukäteen hinnoiteltuja, muutokset erillisesti sovittavia Myöhästymissanktiot tyypillisesti riippumaton myöhästyneiden osien merkityksestä Toimittajan ensisijainen intressi välttää myöhästyminen Agile Projektin vaiheistaminen Osien tavoitteiden asettaminen projektin aikana Liiketoimintalähtöisyys (MVP Most Valuable Product) Myöhästyminen yhteisesti hallittava riski Toimittajan ensisijainen intressi tuottaa liiketoiminnan kannalta merkittävimmät asiat aikataulussa

51 Projektin sisältö ja tavoite Agile vs. Vesiputous Vesiputous Vaatii tarkan sisällön määrittelyn etukäteen Projektin tavoite ei voi oleellisesti muuttua Kaikki muutokset vaativat erillisen käsittelyn Ongelmaprojekteissa muutosten hyväksyminen erittäin vaikeaa Projektia voidaan tehdä paljolti irrallaan tilaajasta, lopputulos nähdään projektin lopussa Agile Projektin sisältö tarvitaan alussa vain suuntaa antavana Projektin tavoite voi muuttua tilaajan tarpeiden mukaan Työskentelyn tehokkuus edellyttää tilaajan tarpeiden ymmärtävän tahon voimakasta ohjausta Projektin tuotoksia validoidaan koko projektin ajan

52 Projektin tekijät Agile vs. Vesiputous Vesiputous Vaatimusmäärittelijä avainasemassa Projektimanageri valvoo määrittelyiden mukaista toteutusta ja raportoi molempien organisaatioiden suuntaan Toteuttajat usen kaukana vaatimusmäärittelystä Agile Product Owner Projektin aikainen vaatimusten hallitsija Avainasemassa varmistamassa tavoitteiden selkeys Toteuttajat (Tech Lead etunenässä) Voimakkaasti mukana tavoitteiden ymmärtämisessä ja vaatimusmäärittelyssä Rooli ja sitoutuminen lopputulokseen vesiputousmallia suurempi Projektimanageri Tuottaa projektin seurantaa tarvittavaa materiaalia, kuten tuntiraportteja etenemäarvioita ja -yhteenvetoja, valvoo ja suunnittelee resursseja ja reagoi poikkeustilanteisiin Normaalisti pienempi kuorma kuin vesiputousmallissa

53 Kokemuksia Janne Alho Nokia Yritysviestintä, Comverse, First Hop, Airwide, Mavenir, Exove Telecom tele, Telecom Web, Web ratkaisut Kokemukset Aika vaatimusmäärittelystä ratkaisun julkistukseen on koko ajan lyhentynyt Vesiputousmallin pohjalta toimivat projektit tuottavat tänä päivänä ratkaisuja markkinoille liian myöhään Ratkaisuja hiotaan eteenpäin tuotantovaiheessa Agile toimintatapa antaa toimijoille selkeät pelisäännöt ja mahdollisuuden käyttää projektin aikana tapahtuvaa oppimista osana projektin tavoitteiden syvempää ymmärtämistä ja niihin pääsemistä Asiakkaan PO, ja hänelle toimittajan antama tuki on keskeistä projektin onnistumiselle

54 Agenda Opening words Janne Kalliola Summary of agile methodologies Kalle Varisvirta What kind of projects does agile fit in? Break Janne Alho What agile project means to the client? Laura Halenius, Sitra Trust in agile projects Janne Kalliola How to buy agile projects? Mikko Hämäläinen Discussion

55 Sitran ketterä verkkoprojekti Laura Halenius

56 Puhujasta Laura Halenius, KTM 8 vuoden kokemus viestinnän kehittämisestä ja johtamisesta Sitrassa alkaen 10/2012 Vastaa Sitran digitaalisesta viestinnästä ja sen kehittämisestä Sitran ketterä verkkoprojekti Sitra

57 Sitra.fi Julkaistu alkuvuodesta Ensimmäisiä suomalaisia responsiivisia verkkosivuja - Ketterä kilpailutus koesprintin avulla Verkkomaailma muuttuu nopeasti -> sivustoa kehitetään jatkuvasti 2 viikon sprinteillä Exove kumppaniksi 2/2013 Kuukausittaisia kävijöitä n Sitran ketterä verkkoprojekti Sitra

58 Miksi ketterä projekti Haluttiin tehdä paras mahdollinen verkkosivusto Sitran tarpeisiin Pyrittiin estämään se, että sitra.fi ei ole vanhentunut heti julkaisun jälkeen Haluttiin hyödyntää projektin aikana syntyvä oppiminen Ketterä tekeminen sopii erityisen hyvin projekteihin, joissa verkkosivustoa kehitetään jatkuvasti eteenpäin 58 Sitra

59 Ketteryyden edellytykset Riittävät resurssit Riittävän kevyet sopimukset Luottamus toimittajaan - Tiivis yhteistyö - Suora keskustelu Muunkin organisaation oltava ketterä Riiittävän iso ja monimutkainen projekti Tekemisen tapa on hyvin erilainen kuin vesiputousprojekteissa - Iso muutos ja oppimiskokemus ensikertalaiselle Sitran ketterä verkkoprojekti Sitra

60 Product owner keskiössä Vastuu laadusta ja tekemisen järjestyksestä Vaatii diplomaatin taitoa ja vahvaa näkemystä Organisaation tuhansien toiveiden priorisointi Sitran ketterä verkkoprojekti Sitra

61 Organisaation sitoutuminen Sprinttien aikana työtä on helposti todella paljon - Riittävä resursointi erityisen tärkeää, ettei PO muodostu pullonkaulaksi - Sitralla itse kehitysprojektin aikana mm. erillinen tekninen projektipäällikkö - Testaus on jatkuva osa projektia - Sprinttien aikana testausta tekee 2-3 hlö Kannattaa testata ja kokeilemalla löytää omalle organisaatiolle sopiva ketterän tekemisen malli Sitran ketterä verkkoprojekti Sitra

62 Yhteenveto Kannattaa tutustua ketteriin menetelmiin avoimin mielin - Keskustele niiden kanssa joilla on kokemusta Ketterät menetelmät eivät ole silver bullet Varaa tavallista enemmän resursseja Luota toimittajaan Sitoudu itse projektiin Sitran ketterä verkkoprojekti Sitra

63 Kiitos! p Sitran ketterä verkkoprojekti Sitra

64 Agenda Opening words Janne Kalliola Summary of agile methodologies Kalle Varisvirta What kind of projects does agile fit in? Break Janne Alho What agile project means to the client? Laura Halenius, Sitra Trust in agile projects Janne Kalliola How to buy agile projects? Mikko Hämäläinen Discussion

65 Trust Agile practices place great emphasis on the team Encourages autonomy Leadership is shared Team has substantially more control Trust is required from managers and clients to avoid micromanagement or falling back to nonagile methodologies

66 Definition of Trust When you trust to someone, you are willing to be vulnerable to the actions of another party Based on the expectation that the other party will perform an important action Irrespective of the ability to monitor or control the other party

67 Definition of Trust, cont d Trust is not a behaviour or a choice But a psychological state that cause or result from aforementioned actions That is related to both rational and emotional skills of the people involved

68 And? This means that trust must be built, not purchased or ordered Building is a long and fragile process Requires participation from each party Blunders are ok when they are not repetitive or malicious

69 The Basic Needs In order to create and grow trust, the basics need to be in a good shape: The goals are well-defined and reachable The client loosens the control at least somewhat to allow vendor to perform on its own The vendor is able to run with the ball

70 How to Build Trust? Trust is created with small actions that stay constant Everyone respects the others Communication is open, honest and immediate Expectations are managed by all parties People are not punished for making mistakes

71 Threats to Trust Not enough external visibility to the project Team need to keep everyone on the same page about the progress Demos and shared environments Tensions between developers and the product owner / customer Everyone needs to agree on the shared goals and means to reach them Underestimations Team need to assess its capability to estimate and make changes as required

72 What You Gain from Trust? Trust reduces extra work Focuses everyone s attention to things that matter Less controls and meetings The project generates more customer value with the same investment Trust allows people to talk about difficult or painful matters openly No issues are swept under the carpet Trust makes the project team happier -> improves productivity and work meaningfulness

73 Onward Trust helps everyone to get things done in a pleasant way It should be one of the primary goals in a successful IT relationship Sell the idea of trust to your team Guide their steps when they try to build and maintain it If possible, participate actively If you have trustworthy teams, vendors or project, remember to praise them from time to time

74 Agenda Opening words Janne Kalliola Summary of agile methodologies Kalle Varisvirta What kind of projects does agile fit in? Break Janne Alho What agile project means to the client? Laura Halenius, Sitra Trust in agile projects Janne Kalliola How to buy agile projects? Mikko Hämäläinen Discussion

75 KETTERÄ OSTAMINEN Mikko Hämäläinen

76 Kuka? Mikko Hämäläinen, DI Vastaa Exovella konsultoinnista Yli 15 vuotta alalla Tuotehallinta, projektinhallinta, softankehitys Pinnalla: Liiketoiminta verkossa, miten tuottaa arvoa Miten edetä verkkoprojekteissa Tuoteomistajuus

77 Mitä on ketterä ostaminen? Tavoitteena aidosti ketterä projekti Huomio toimittajan osaamisessa ja kokemuksessa Joustava sopimusmalli Enintään kaksi kolmesta voidaan kiinnittää: Budjetti Aikataulu Laajuus

78 Ketterän verkkoprojektin kulku Suunnittelu ja tekniikka tiiviissä yhteistyössä Alustava määrittely ja toimittajien valinta Luova suunnittelu Konsepti à Käyttöliittymät / visuaalisuus Tekninen toteutus Iteratiivisesti Sisällön luonti ja syöttäminen Deployment Julkaisu! Tekninen toimittaja mukana alusta alkaen

79 Kaksi mallia verkkoprojektin ketterään ostamiseen 1. Ostetaan henkilöresursseja Ketterä tiimi tai sen osa sovituksi ajaksi Asiakas vastaa tiimin ohjauksesta Erittäin joustava ja tehokas kun ohjaus on kunnossa Osaaminen, referenssit ja hinta ratkaisevat Ostajan tulee määritellä tarvittava osaaminen, jonka avulla päästään tavoitteeseen Huomioi mahdollisuus erityisosaamisen joustavaan käyttöön

80 Kaksi mallia verkkoprojektin ketterään ostamiseen 2. Ketterä projektitoimitus Tietyn ylätasolla määritellyn kokonaisuuden toteutus Asiakas vastaa vaatimuksista ja prioriteeteistä, toimittaja organisoi toteutustyön Usein budjetti ja aikataulu kiinnitetty, kokonaisuus elää Backlogia tarkennetaan jatkuvasti yhdessä Palvelu voidaan julkaista, kun keskeiset arvoa tuottavat asiat on toteutettu Referenssit, osaaminen, toimintamalli ja hinta

81 Budjetti, laajuus & aikataulu Jaetaan projektin työt 2-3 kategoriaan Max. 50% pakollisia ominaisuuksia Arvioidaan työmäärät ja laaditaan budjetti kaikkien töiden perusteella Projektin kuluessa työ ja työmäärät elävät Tavoitteena toimivan palvelun julkaisu budjetissa ja aikataulussa Pakolliset työt kasvavat / pienenevät projektin aikana Loppu budjetista ja ajasta käytetään täällä Aikataulu ja budjettiraja Toteutus: Prioriteetti 1 Prioriteetti 2-3 Design Projektinhallinta Ylläpito / jatkokehitys Tuotanto Vk

82 Ostajan muistilista 1. Aseta selkeät isot päämäärät ja valmistaudu muutoksiin matkalla 2. Valitse kumppaneiksi tunnettuja ja luotettavia verkkoalan toimijoita 3. Panosta tuoteomistajuuteen tarvittaessa osta apua 4. Pyri julkaisemaan mahdollisimman aikaisin ja anna asiakaspalautteen ohjata jatkokehitystä Konsultointi ennen projektia ja sen aikana voi säästää pitkän pennin toteutuksessa

83 Ketterä verkkoprojekti sopii kaikille, joilla on halu tehdä parempaa tehokkaammin

84 KIITOS Seminaarin materiaalit Nähdään seuraavan kerran: DrupalCamp Baltics Tallinna WordPress Café Exove DrupalCon Prague

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013!

Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013! Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013! Sisältö! 1. Tilanne nyt: waterscrumming! 2. Kokonaisvaltainen ketteryys mitä sillä haetaan, mitä sillä saadaan?! 3. Ketterän

Lisätiedot

Lyhyt johdatus ketterään testaukseen

Lyhyt johdatus ketterään testaukseen TTY:n Testauspäivät, Tampere 15.8.2006 Lyhyt johdatus ketterään testaukseen eli Ketterän ohjelmistokehityksen laatukäytäntöjä Juha Itkonen SoberIT Teknillinen korkeakoulu Juha.Itkonen@tkk.fi Ketterä ohjelmistokehitys

Lisätiedot

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12. Scrum is Not Enough Scrum ei riitä Ari Tanninen & Marko Taipale Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.2009 Ari Tanninen Vanhempi ohjelmistoinsinööri Marko Taipale Teknologiajohtaja,

Lisätiedot

Ketterä vaatimustenhallinta

Ketterä vaatimustenhallinta Ketterä vaatimustenhallinta ja miksi se on useimmiten hyvä asia K A R I A L HO C E O I M P R OV EIT OY Sisältö ImproveIt Oy Perinteinen vaatimushallinta Ketterä vaatimustenhallinta Monenlaista softakehitystä

Lisätiedot

Scrumjatkuvan palvelun DWprojektissa-case. Niina Mäkiranta & OP-scrum-tiimi Aureolis Oy

Scrumjatkuvan palvelun DWprojektissa-case. Niina Mäkiranta & OP-scrum-tiimi Aureolis Oy Scrumjatkuvan palvelun DWprojektissa-case OP-Pohjola Niina Mäkiranta & OP-scrum-tiimi Aureolis Oy Agenda Scrum lyhyesti Jatkuvan palvelun DW-projekti- Case OP-Pohjola Lähtötilanne ennen Scrumia Scrumin

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla 28.10.2016 Nestori Syynimaa Sovelto Oyj 1 Puhujasta Seniori-konsultti Nestori Syynimaa SAFe, Scrum, Lean IT, ITIL, kokonaisarkkitehtuuri,.. PhD

Lisätiedot

Globaalisti Hajautettu Ohjelmistokehitys Mitä, Miksi & Miten? Maria Paasivaara

Globaalisti Hajautettu Ohjelmistokehitys Mitä, Miksi & Miten? Maria Paasivaara Globaalisti Hajautettu Ohjelmistokehitys Mitä, Miksi & Miten? Maria Paasivaara Mitä? Mitä? Yrityksen sisäinen Mitä? Yrityksen sisäinen Alihankinta Mitä? Yrityksen sisäinen Open Source -kehitys Alihankinta

Lisätiedot

Onnistunut ohjelmistoprojekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti Onnistunut ohjelmistoprojekti 2.12.2008 Hermanni Hyytiälä Reaktor Innovations Oy Agenda Yritysesittely Keinoja onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin Ihmiset Menetelmät Käytännöt ja työkalut Tulevaisuuden

Lisätiedot

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa maassa? & Case Intia 16.4.2014 / Hannu Rossi Miksi haluat mennä uudelle markkina-alueelle? Nykyinen markkinat ovat täysin hyödynnetty/katettu? Tarvitset

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Our Purpose. Henkilöstöteko 2013/HENRY ry Sanofi Oy/Sari Ek-Petroff

Our Purpose. Henkilöstöteko 2013/HENRY ry Sanofi Oy/Sari Ek-Petroff Our Purpose Henkilöstöteko 2013/HENRY ry Sanofi Oy/Sari Ek-Petroff SANOFI LYHYESTI Toimintaa 100 maassa Suomessa noin 90 työntekijää Yli 110 000 työntekijää MISTÄ LÄHDIMME LIIKKEELLE JA MIKSI? Engagement

Lisätiedot

Specifica(on by Example Vaa(mukset ja testaus ke9erissä projekteissa. Marko Taipale

Specifica(on by Example Vaa(mukset ja testaus ke9erissä projekteissa. Marko Taipale Specifica(on by Example Vaa(mukset ja testaus ke9erissä projekteissa Marko Taipale Mitä on ke*erä (testaus) Mitä on Specifica(on by Example Omat kokemukset Agile / Lean Mitä on ke9erä (testaus) Mitä

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa. Sinustako koordinaattori? Elina Holmberg EUTI, Tekes

Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa. Sinustako koordinaattori? Elina Holmberg EUTI, Tekes Yhteistyö ja kommunikointi komission kanssa Sinustako koordinaattori? 2.10.2014 Elina Holmberg EUTI, Tekes Sisältö Mitä PO duunaa? Mihin PO:ta tarvitaan? Sopimusmuutokset Review Vinkit viestien tulkintaan

Lisätiedot

Multisite -projektit uhasta mahdollisuus? Johtamiseväitä projektipäällikölle

Multisite -projektit uhasta mahdollisuus? Johtamiseväitä projektipäällikölle Multisite -projektit uhasta mahdollisuus? Johtamiseväitä projektipäällikölle TTY / Projektinhallintapäivä 23.8.2011 Olli-Pekka Mäkirintala olli-pekka.makirintala@altonova.fi 040 5541031 Olli-Pekka Mäkirintala

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

WORKING COMMUNITY SKILLS

WORKING COMMUNITY SKILLS WORKING COMMUNITY SKILLS 8.10.2011 Päivi Huotari Paivi.huotari@hamk.fi DIFFERENT ROLES OF SUPERVISORS AND SUBORDINATES MANAGEMENT AND LEADERSHIP SKILLS ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR SELF MANAGEMENT

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Projektisalkun kehittäminen - kilpailuetua toimituksiin projektisalkulla. Projektisalkku ohjausvälineenä. Projektisalkun kehittäminen

Projektisalkun kehittäminen - kilpailuetua toimituksiin projektisalkulla. Projektisalkku ohjausvälineenä. Projektisalkun kehittäminen Projektisalkun kehittäminen - kilpailuetua toimituksiin projektisalkulla Projektisalkku ohjausvälineenä Projektisalkun kehittäminen Kilpailukyvyn parantaminen PLUS Akatemia Projektitoiminnan ja -johtamisen

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteet, toiminnot & tuotokset KA2 työpaja 13.1.2016 E. Description of the Project Pyri konkretiaan Jäsentele tekstiä Kerro oma tarinasi älä anna hakulomakkeen viedä 1

Lisätiedot

Kettärä organisaatio kumppanuusstrategialla

Kettärä organisaatio kumppanuusstrategialla Kettärä organisaatio kumppanuusstrategialla Janne Pullinen Head of echannels TeliaSonera Finland Oyj 1 Agenda 1. Muutos kuluttajakäyttäytymisessä ja yritysten haasteet siihen sopeutumisessa 2. Perinteisen

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Data Quality Master Data Management

Data Quality Master Data Management Data Quality Master Data Management TDWI Finland, 28.1.2011 Johdanto: Petri Hakanen Agenda 08.30-09.00 Coffee 09.00-09.30 Welcome by IBM! Introduction by TDWI 09.30-10.30 Dario Bezzina: The Data Quality

Lisätiedot

Millainen on onnistunut ICT-projekti?

Millainen on onnistunut ICT-projekti? Millainen on onnistunut ICT-projekti? Ohjelmistotuotannon lehtori Tero Tensu Ahtee Ohjelmistotekniikan laitoksella 1990- Projektityö-kurssilla 1991- pesunkestävä yliopistohampuusi ei päivääkään oikeissa

Lisätiedot

Hyvä ja paha pelillistäminen

Hyvä ja paha pelillistäminen Hyvä ja paha pelillistäminen Kalle Huhtala, kehitysjohtaja @Kalle_Huhtala #pelillistäminen #gamification #vvop2014 A NORDIC MORNING COMPANY Hyvässä hypessä Big Data Sosiaalinen media työelämässä Gamification/

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet

Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet Timo Salmu 29.5.2013 NESTIX Oy 1982 perustettu ohjelmistotalo Tuotekehitys, myynti, johto, projektointija asiakastuki

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft. Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.com Agenda 29.11.2011 Microsoftin strategia pähkinän kuoressa Kuluttajat

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

Start- upista kanna-avaksi yritykseksi

Start- upista kanna-avaksi yritykseksi Start- upista kanna-avaksi yritykseksi Reijo Syrjäläinen Gorilla Ventures Oy Lesson # 1 Product to Market Fit!!! Technology Adoption Life-Cycle Tornado Main Street Early Market " THE CHASM Bowling Alley

Lisätiedot

Ketterä projektinhallinta

Ketterä projektinhallinta Ketterä projektinhallinta Petri Heiramo Agile Coach, CST 1 Petri Heiramo Ikä: 37 (vielä pari päivää ) Oma koulutus- ja valmennusyritys, Agilecraft Oy, reilut 3 viikkoa Lähes 10v ohjelmistokehitys- ja -prosessitausta

Lisätiedot

IT-projekti. Mitä #&!% siellä tapahtuu?

IT-projekti. Mitä #&!% siellä tapahtuu? IT-projekti. Mitä #&!% siellä tapahtuu? Sporttirekisteripäivät 8.10.2014! Tapio Järvenpää Chief Disruption Officer, Motley Agency Ltd @Tapsa_Jpaa @MotleyAgency Mistä tietää, että suuri IT-projekti

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Tapahtuipa Testaajalle...

Tapahtuipa Testaajalle... Tapahtuipa Testaajalle... - eli testaus tosielämässä 09.10.2007 Juhani Snellman Qentinel Oy 2007 Agenda Minä ja mistä tulen Testauksen konteksti Tapauksia tosielämästä ja työkaluja 2 Minä Juhani Snellman

Lisätiedot

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi Background info STOK: development center for technology related to building automation

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

ja -kehitysmenetelmistä Jyri Partanen, QA Manager Sulake Corporation www.sulake.com

ja -kehitysmenetelmistä Jyri Partanen, QA Manager Sulake Corporation www.sulake.com Huomioita Habbo-suunnittelusta ja -kehitysmenetelmistä Jyri Partanen, QA Manager Sulake Corporation www.sulake.com Jyri Partanen FM (tietojenkäsittelytiede) Certified Scrum Master Certified Product Owner

Lisätiedot

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Mistä kaikesta tässä tulisi tietää? Keskeiset työtehtävät Toimit teknisenä kouluttajana sekä asiantuntijana. Keskityt

Lisätiedot

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu kevät 2009

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu kevät 2009 7. Iteratiivinen ohjelmistokehitys Iteratiivinen (ja evoluutio-)ohjelmistokehitys (iterative and evolutionary software development) on prosessimallien perhe, missä ohjelmiston elinkaari muodostuu useasta

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Lukio.fi Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Liikkeelle lähtö Ajatus1 Tavaa o n g e l m a Lukio.fi = commodore64 Sivusto yhtä aikansa elänyt ja viihdyttävä kuin otsapermis tai NKOTB Julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Perspectives on the future

Perspectives on the future Perspectives on the future Pemamek Oy Perustettu 1970 Loimaalle Established 1970 in Loimaa, Finland Pemamek Oy Henkilöstömäärä 130 Liikevaihto EUR 40 miljoonaa (2011) Vientiin yli 90% vuotuisesta tuotannosta,

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi. Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft

Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi. Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft 1 Visualisoinnin aamu 8:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 8:45 Tiedon visualisointi Ari Suominen, Tuote-

Lisätiedot

Ketterät menetelmät ja julkinen hankinta

Ketterät menetelmät ja julkinen hankinta Liiketoimintaosaamisen klusteri Tietohallintojohtamisen EO Ylempi AMK Ketterät menetelmät ja julkinen hankinta Ilkka Meriläinen 27.4.2011 Ketterät menetelmät Joukko järjestelmän kehitysmenetelmiä, joille

Lisätiedot

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Liiketoimintamalli: taustaa (R. Jaikumar ja Barettan autotehdas) Tuottavuuden jatkuva parantaminen on mahdollista vain toteuttamalla

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant On mahdollista löytää Se Oikea! Luotanko sattumaan? Onnistuminen on aloitettava heti Onnistumisen kaava on 4 x

Lisätiedot

Ketterä analytiikka mitä se voisi olla käytännössä? Case Katedata Delta Motor Group

Ketterä analytiikka mitä se voisi olla käytännössä? Case Katedata Delta Motor Group Ketterä analytiikka mitä se voisi olla käytännössä? Case Katedata Delta Motor Group 1.10.2014 Johdanto. Ketterän analytiikan viitekehys Dataa on Kerääminen Hallinta Data tänne ja yksi rivi per entiteetti

Lisätiedot

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF - Are you searching for Lakimies Books? Now, you will be happy that at this time Lakimies PDF is available at our online library. With our complete

Lisätiedot

Ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus: jokaisen yrityksen asia? Yritystoiminta ja arvon luonnin paradigman muutos: Muutosajurit ja vinkkejä

Ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus: jokaisen yrityksen asia? Yritystoiminta ja arvon luonnin paradigman muutos: Muutosajurit ja vinkkejä FUTURES FIT for Ethica / 20.01.2015 Ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus: jokaisen yrityksen asia? Yritystoiminta ja arvon luonnin paradigman muutos: Muutosajurit ja vinkkejä Anu K. Nousiainen @nuflow nuflow.anuk@gmail.com

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 15.3.2010 07.09.2011 Markku Timo Ture Nikkilä T&K yritys, 8 henkilöä Elastopoli Oy PK-yritys, omistajina

Lisätiedot

Raakakahvin tilaus- ja toimitusketju läpinäkyväksi ja luotettavaksi. Jorma Varis, Paulig Tom Lindmark, IBM

Raakakahvin tilaus- ja toimitusketju läpinäkyväksi ja luotettavaksi. Jorma Varis, Paulig Tom Lindmark, IBM Raakakahvin tilaus- ja toimitusketju läpinäkyväksi ja luotettavaksi Jorma Varis, Paulig Tom Lindmark, IBM 2 2013-10-14 PAULIG IBM SMARTER BUSINESS 2013 Taustaa Liiketoimintaraportoinnin lähtötilanne: Ulkoistettu

Lisätiedot

Lean -menetelmä tuotanto- ja palveluorganisaatioissa

Lean -menetelmä tuotanto- ja palveluorganisaatioissa Uuden työelämän trendit Lean -menetelmä tuotanto- ja palveluorganisaatioissa Harri Haapasalo Professori, tuotantotalous D.Sc. Tech., M.Sc. Eng., M.Sc. Econ. Head of Industrial Engineering and Management

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

Koulutuksen nimi Koulutuksen kuvaus Tavoite Esitiedot Alkaa Päättyy Viim.ilm.päivä

Koulutuksen nimi Koulutuksen kuvaus Tavoite Esitiedot Alkaa Päättyy Viim.ilm.päivä Tulevat ITIL Service Design (jatkokoulutus) paikka Jyväskylän yliopisto, Agora (Mattilanniemi 2) agb301 tausta ja tavoitteet ITIL on globaalisti hyödynnetty, ITalan parhaista käytännöistä

Lisätiedot

Koulutuksen suhdannevaihtelut. Zeppeliinistä suihkukoneaikaan

Koulutuksen suhdannevaihtelut. Zeppeliinistä suihkukoneaikaan Koulutuksen suhdannevaihtelut Zeppeliinistä suihkukoneaikaan Suhdannevaihtelut People 1970-1990 Perusasiat kestävät ratkaisut 1990-1995 Teknologiat nopean ohjelmistokehityksen ratkaisut 1995 2000 Menetelmät

Lisätiedot

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet Simo Säynevirta Global Technology Manager ABB Process Automation Services, Aalto AlumniWeekend 2015 24.10.2015 Teollisen tuotannon uusi aika Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet A global leader

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Komissio haluaa löytää kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset ja auttaa niitä nopeampaan kansainväliseen kasvuun rahoituksen

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Raamisopimuksen lähetekeskustelu. Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University

Raamisopimuksen lähetekeskustelu. Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University Raamisopimuksen lähetekeskustelu Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University Keskustelun tavoitteet / Purpose of the Discussion Esitellä raamisopimus edustajistolle / introduce

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

PALVELUKULTTUURIN JA MINDSETIN KEHITTÄMINEN 3 STEP IT. 15.3.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa

PALVELUKULTTUURIN JA MINDSETIN KEHITTÄMINEN 3 STEP IT. 15.3.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa PALVELUKULTTUURIN JA MINDSETIN KEHITTÄMINEN 3 STEP IT 1 Päivän kolme kysymystä Miksi, miten mitä? Mitä? Miten? Mitä? 1. 3 Step IT 3 minuutissa 2. Työntekijät ensin 3. Arvoista asenteeseen 4. PPPP -> SAVE

Lisätiedot

Competitiveness with user and customer experience

Competitiveness with user and customer experience Competitiveness with user and customer experience MPD Workshop 10.6.2015 Results of the group works Eija Kaasinen VTT Technical Research Centre of Finland Group work In pairs: Discuss the ideas you have

Lisätiedot

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken 26.10.2006 Ville Hurnonen Enfo Enfo on sopivan kokoinen kumppani Enfo on uusi, riittävän kokoinen palvelutalo Enfo on suomalainen toimija Enfo

Lisätiedot

#TietoHack. Kehittäjäyhteistyö ja avoimuus uudet yhteistyömallit. Janne Mönkkönen

#TietoHack. Kehittäjäyhteistyö ja avoimuus uudet yhteistyömallit. Janne Mönkkönen #TietoHack Kehittäjäyhteistyö ja avoimuus uudet yhteistyömallit Janne Mönkkönen Lead Software Architect Tieto, Healthcare & Welfare janne.monkkonen@tieto.com Tiedon ja OuluHealthin 22. - 23.4. järjestämässä

Lisätiedot

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 POHDINTAA Mitä asioita projektissa seurataan? Kuka vastaa ohjauksesta? Millä tavoin projektia seurataan ja ohjataan? Mitä asioita ohjaukseen kuuluu?

Lisätiedot

Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.

Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress. BLOGIN LUOMINEN Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.org) Myös http://blogspot.com on ilmainen ja helppokäyttöinen

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

Pentti Heikkinen, toimitusjohtaja Gateway Technolabs Finland Oy Copyright 2011 Gateway TechnoLabs Finland Oy

Pentti Heikkinen, toimitusjohtaja Gateway Technolabs Finland Oy Copyright 2011 Gateway TechnoLabs Finland Oy Kansainvälisesti verkottuneet organisaatiot kilpailukyvyn lähteenä Pentti Heikkinen, toimitusjohtaja Gateway Technolabs Finland Oy Copyright 2011 Gateway TechnoLabs Finland Oy Sisältö Globaalit muutosdriverit

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Tarvitaanko Talousjohtajaa? 7.5.2014 Kai Tihilä. CxO Mentor Oy 2014

CxO Mentor Oy. Tarvitaanko Talousjohtajaa? 7.5.2014 Kai Tihilä. CxO Mentor Oy 2014 CxO Mentor Oy Tarvitaanko Talousjohtajaa? 7.5.2014 Kai Tihilä Mikä on tärkeintä? Talousosaaminen Johtaminen Joku muu? Ei ole yhtä oikeaa vastausta Ulkoiset tekijät Yleinen taloustilanne Liiketoiminnan

Lisätiedot