ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION"

Transkriptio

1 ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö - preschool / Ryhmä - Group Perhepäivähoitaja childminder Lapsen päivähoito / esiopetus alkaa..20 Daycare/ preschool starts Aloituskeskustelun pvm..20 The date of the conversation MITEN KUVAILISIT LASTASI TÄLLÄ HETKELLÄ? Kerro lapsestasi minulle; hänen luonteestaan, mistä hän pitää / ei pidä? HOW WOULD YOU DESCRIBE YOUR CHILD AT THE MOMENT? Tell me about your child; her/his character, what he/she likes or does not like? MITEN LASTASI TULISI HOITAA? Kerro lapsesi hoitamiseen liittyviä asioita (ruokailu, nukkuminen, pukeutuminen, siisteyskasvatus / wc, omatoimisuus näissä). HOW WE SHOULD TAKE CARE OF YOUR CHILD? Tell us about taking care of your child (eating, sleeping, getting dressed, personal hygienic / wc; is she/he independent in these activities)

2 MILLAISET ASIAT TUOTTAVAT LAPSELLESI ILOA? Mitä teette mielellänne? Milloin koet lapsestasi iloa, olet ylpeä hänestä? WHAT BRINGS JOY TO YOUR CHILD? What do you like to do with her/him? When do you feel joy of your child? When are you proud of your child? MILLAISISSA ASIOISSA LAPSESI TARVITSEE TUKEA? Oletko jostain asiasta huolissasi lapsesi suhteen? Mitä toivoisit asialle tehtävän? IN WHICH AREAS YOUR CHILD NEEDS SUPPORT? Are you worried about something in your child? What do you hope to be done? KUVAILE ITSEÄSI VANHEMPANA. Mitä pidät tärkeänä kasvatuksessa? DESCRIBE YOURSELF AS A PARENT. What do you think is important in educating a child? - 2 -

3 KERRO LAPSESI PERHEESTÄ. Keitä siihen kuuluu? Onko lapsesi elämässä muita tärkeitä henkilöitä? TELL US ABOUT THE FAMILY OF YOUR CHILD. Who belongs to the family? Are there other important persons in hers/his life? MITEN LAPSESI KÄYTTÄYTYY MUIDEN LASTEN JA AIKUISTEN KANSSA? Oletteko olleet erossa niin, että lastasi hoitanut joku muu? Miten lapsesi siihen suhtautui? HOW DOES YOUR CHILD BEHAVE WITH OTHER CHILDEN AND ADULTS?Have you ever been separated of your child so that someone else has been taking care of him/her? How did your child react? MITEN RATKOTTE ERIMIELISYYKSIÄ? Miten lapsesi käsittelee kokemiansa pettymyksiä? Miten tuet häntä käymään niitä läpi? Miten lohdutat lastasi? HOW DO YOU SOLVE DISAGREEMENTS? How does your child react to disappointments? How do you support her/him to handle them? How do you console her/him? - 3 -

4 ONKO TEILLÄ AIEMPAA KOKEMUSTA PÄIVÄHOIDOSTA? Millaisia tunteita ja odotuksia päivähoidon / esiopetuksen aloittaminen on aiheuttanut? Miten olette ajatelleet valmistaa lastanne päivähoidon / esiopetuksen aloittamiseen DO YOU HAVE ANY PREVIOUS EXPERIENCE OF DAYCARE? How you have felt and what where the expectations starting the daycare/preschool? How you will prepare the child to start the daycare/preschool? MITÄ MUUTA HALUAISIT MEILLE KERTOA? WOULD YOU LIKE US TO KNOW ANYTHING ELSE? YHTEINEN SUUNNITELMAMME PÄIVÄHOITOON / ESIOPETUKSEEN TUTUSTUMISESTA. Aikataulutamme yhdessä tutustumisen. Käymme läpi asioita, joita on hyvä huomioida tutustumis-vaiheessa. Esimerkiksi kasvattaja alkaa hoitaa lapsesi pukemistilannetta sinun seuratessa vierellä. OUR MUTUAL PLAN FOR STARTING THE DAYCARE/PRESCHOOL. We will make the plan when you will start to visit and get to know the daycare center/preschool. We will also talk about some things that are good to notice in the beginning. For example to make child to get used to the daycare, the educator will take care of the clothing situation in these visits while you are nearby watching

5 PÄIVÄHOIDON / ESIOPETUKSEN ALOITTAMISESTA. Lapsesi mukana voitte tuoda hänelle tärkeitä turvatavaroita helpottamaan päivähoidon alkua. Onko mahdollista tuoda mukana myös valokuvia vanhemmista ja perheestä pitämään yllä lapsen turvallisuuden tunnetta? STARTING THE DAY CARE /PRESCHOOL You can bring with your child some important items to help in the start of the day care. Would it be also possible to bring photographs of the parents and the family to make the child feel secure? MITÄ / MITEN TOIVOT LAPSESI PÄIVÄSTÄ SINULLE KERROTTAVAN? Sovimme päivittäisestä yhteydenpidosta, sopivasta rytmistä (aamulla lastanne tuodessanne / hakiessanne iltapäivällä) jne. WHAT/HOW DO YOU WISH US TO TELL YOU ABOUT THE DAY OF YOUR CHILD? We will agree about the daily communication and the suitable rhythm of the communication (in the morning when you bring the child/ picking up the child in the afternoon etc.) Hyvinkäällä.. 20 Allekirjoitukset: vanhemmat / huoltajat / parents kasvattaja / educator Aloituskeskustelun tarkoituksena on tutustua lapseesi ja antaa sinun kertoa lapsestasi tärkeitä asioita. Näin pyrimme tuntemaan lastasi paremmin ja luomaan luottamuksellisen alun yhteistyölle lapsesi, sinun ja päivähoidon kasvattajien kesken. (= Kasvatuskumppanuus). The meaning of this first conversation is to get to know your child and let you tell us about the things that are important to you. This way we try to know better the child and create a confidencial cooperation between your child, you and the educators of the day care. Lapsesi turvallinen päivähoidon / esiopetuksen aloittaminen on meille kaikille tärkeää. Tämän aloituskeskustelun jälkeen olennainen yhteistyömuoto on päivittäiset kohtaamiset ja keskustelut lasta tuotaessa ja hakiessa. Näiden lisäksi toimintakauden aikana käytte kasvattajan kanssa ainakin kaksi keskustelua, jossa tehdään lapsen yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen suunnitelma ja arvioidaan sen toteutumista. To have a safe start of the daycare/preschool is important for all of us. After this first conversation the most important way of cooperation are the daily meetings and discussions when you bring and pick up your child. Also during the term you will have at least two meetings with your child educator, where we will make the personal early childhood education/preschool plan and where we will evaluate it