RAPORTTI KAUPUNGIN OMISTAMIEN JA VÄLIVUOKRATTUJEN ASUNTOJEN ASUKASVALINNASTA, VUOKRAAMISESTA JA TEKNISESTÄ ISÄNNÖINNISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI KAUPUNGIN OMISTAMIEN JA VÄLIVUOKRATTUJEN ASUNTOJEN ASUKASVALINNASTA, VUOKRAAMISESTA JA TEKNISESTÄ ISÄNNÖINNISTÄ"

Transkriptio

1 RAPORTTI KAUPUNGIN OMISTAMIEN JA VÄLIVUOKRATTUJEN ASUNTOJEN ASUKASVALINNASTA, VUOKRAAMISESTA JA TEKNISESTÄ ISÄNNÖINNISTÄ Raportti on laadittu Jari Horttanaisen toimeksiannosta selvittää, miten kaupungin omistamien ja välivuokraamien asuntojen asukasvalintaa ja vuokrasopimusten hallintaa voitaisiin kehittää. Tämä raportti muodostuu nykytilan kuvauksesta sekä kokonaisten rakennusten että yksittäisten asuntojen välivuokraamisessa ja kahdesta eri toimintamallivaihtoehdosta, joista ensimmäisessä osiossa käsitellään uutta toimintamallia kokonaisten rakennusten välivuokraamisessa ja toisessa osiossa uutta toimintamallia yksittäisten asuntojen välivuokraamisessa. Viimeisenä osiona on työryhmän ehdotus jatkotoimenpiteiksi ja aikataulutukseksi. Raportin ovat laatineet: Anne Kosonen, talousjohtaja Joensuun kaupunki sosiaali- ja terveyskeskus Markku Kurki, taloussihteeri Joensuun kaupunki asuntotoimi Jukka Masalin, toimitusjohtaja Senioripiha Oy Jarmo Ojalainen, toimitusjohtaja Joensuun Elli, pj Minna Häyrynen, asiakaspalvelupäällikkö Joensuun Elli Käytetyt lyhenteet Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus = sote Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli = Joensuun Elli = Elli Joensuun Kodit Oy = Joensuun Kodit selvitä-arvioi-sijoita -työryhmä = SAS-työryhmä Tehostettu palveluasuminen =tepas Nykytila Joensuun kaupungilla on suorassa omistuksessa asuntoja noin 68 kpl (Tilakeskuksen taseessa), joiden vuokraamisesta huolehtii asuntotoimi ja teknisestä isännöinnistä Tekninen keskus. Osa asuntotoimen vuokraamista asunnoista tullaan myymään sitä mukaa kun nykyiset vuokralaiset muuttavat näistä pois. Osa asunnoista sijaitsee koulujen ja laitosten yhteydessä. Kaupungin omistajapolitiikka-asiakirjan liite päivitetään kevään 2015 aikana. Kaupungilla on vuokrattuna yksittäisiä asuntoja sosiaalitoimen käyttöön eri toimijoilta 413 kpl, joista Joensuun Kodeilta vuokrattuja asuntoja on noin 70 kpl. Asuntojen vuokrasopimuksia on hoitanut eri sosiaalitoimen yksiköt itse tai asuntotoimi. Lisäksi kaupungilla on aloitettu nk. välivuokraustoiminta erityisryhmien asumisessa, jossa asunnot rakentaa kaupunkikonserniin kuuluva yhtiö tai ulkopuolinen taho ja kaupunki vuokraa asunnot ko. taholta kuntapalautukseen oikeuttavaan sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluun.

2 Raportin laatimishetkellä erityisasumisen kohteita on valmiina kohde asuntojen määrä käyttötarkoitus Senioripiha 1-2. vaihe, Maija ikäihmisten itsenäinen asuminen, ryhmäkodit 20 Villa Ranta 15 kehitysvammaisten asuminen Senioripiha 3. Matti 80 ikäihmisten tehostettu palveluasuminen (tepas) Yhteensä 170 lisäksi rakenteilla: kohde asuntojen määrä olettu valmistuminen Karhunmäki, Suunnistajantie 15 kehitysvammaisten asuminen 12/2015 Sireenipiha, Niinivaara 60 ikäihmisen tepas 12/2015 Karhunmäki, Rastilipuntie 12 vaikeavammaisten asuminen 2016 vaikeavammaisten yksikkö Suvikatu 12, Niinivaara 5 vaikeavammaisten asuminen 2016 vaikeavammaisten yksikkö Yhteensä 92 Vuoden 2016 lopussa sotella on välivuokrattavia kohteita 262 asuntoa, 7 eri kohteessa. Suvikatu 12 ja Karhunmäen vaikeavammaisten osalta ei ole vielä päätöstä välivuokrauksesta, muissa tulevissa kohteissa on esisopimukset. Lisäksi Kutterikujalle Penttilään on suunnitteilla vanhusten ryhmäkoteja Monisukupolvi-kortteliin, toteuttajina Setlementtiyhdistys ja Joensuun Kodit. Em. kohteiden lisäksi erityisasumista vuokrataan seuraavasti Tilakeskuksen kautta: kohde asuntojen käyttötarkoitus määrä Vaahterapiha, Kiihtelysvaara 15 ikäihmisten tepas Kultaniitty, Tuupovaara 10 ikäihmisten tepas Koivupiha 53 ikäihmisten tepas Raitatuulia, Kotilahti 10 ikäihmisten tepas Hopearanta, Eno 48 ikäihmisten tepas Suvikuja 2, Niinivaara 8 ikähmisten ryhmäkoti Ratilantie 3, Uimaharju 8 ikähmisten pienryhmäkoti Viherkoto, Eno 6 kehitysvammaisten autettu asuminen Kiulutie 3 7 kehitysvammaisten autettu asuminen Vesikkotie 6 7 kehitysvammaisten autettu asuminen Kytötie 26 6 päihdeongelmaisten asumisyksikkö Yhteensä 178

3 Myös ulkopuolisilta vuokrataan ryhmäkoteja ikäihmisten käyttöön 7 paikkaa. Tässä raportissa käsitellään seuraavien erityisryhmien asumisen järjestämistä ikäihmisten normaaliin asumiseen, heille tarkoitetuissa asuntokohteissa (osan kohteista omistaa Joensuun Kodit ja asukasvalinnan tekee sote) 233 kpl. tehostettuun palveluasumiseen palveluasumiseen (mm. ryhmäkodit) vammaisten asumiseen päihdehuollon asuntoihin mielenterveyskuntoutujien asuntoihin Nykyiset henkilöresurssit Asuntotoimessa asumista hoitaa tällä hetkellä 0,75 henkilöä kokopäiväisesti. Suurin osa työajasta menee asukasneuvojan työhön. Kaupungin laskutustiimin ja soten asiakasmaksutiimin henkilöresurssiin soten asuntojen laskutuksella ei ole käytännössä vaikutusta. Soten selvityksen mukaan asumiseen käytetään noin 0,75 henkilötyövuotta, sisältäen asiakkaan tilanteen selvittämisen. Resurssi on todennäköisesti alakantissa, sillä toimintaan osallistuu kaiken kaikkiaan 82 henkilöä. Kolmasosa ajasta käytetään asiakkaan tilanteen selvittämiseen, joka ei ole sotesta ulkoistettavissa. Välivuokrauksen prosessin nykytila Välivuokrausprosessi alkaa tarpeesta hankkia uusi kiinteistö soten käyttöön vuokraamalla koko kiinteistö, joko kaupungin tytäryritykseltä tai ulkopuoliselta toimijalta. Tarpeet on määritelty kaupunginhallituksen hyväksymässä erityisasumisen linjauksissa ( 384) ja päivitetty ( 409). Välivuokraus on aina yksittäinen prosessi ja sen rakennuttamisaikaisena projektipäällikkönä on toiminut Senioripihassa Senioripihan toimitusjohtaja ja konsernin ulkopuolelta vuokrattavissa kohteissa rakennuttajan edustaja. Joensuun Kodit on ostanut rakennuttamispalvelut kohdekohtaisesti. Välivuokraajana toimivan sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien puolelta rakennuttamiseen ovat osallistuneet huoltopäällikkö, käyttäjien edustus ko. vastuualueelta sekä sopimusasioissa talousjohtaja. Sopimusasioissa on aina konsultoitu kaupungin lakimiestä ja muita asiantuntijoita tarpeen mukaan. Ulkopuolisen rakennuttajan kilpailutuksen on hoitanut sosiaali- ja terveyskeskuksen huoltopäällikkö, kilpailutettavan kohteen toiminnasta vastaavan vastuualueen kanssa. Tähän mennessä valmistuneissa kohteissa yksittäisten asuntojen vuokrausprosessi on edennyt seuraavasti: vuokranmäärityksen on tehnyt talousjohtaja asukasvalinnat kohteisiin on tehnyt SAS-työryhmä (selvitä-arvioi-sijoita) tehostetussa palveluasumisessa ja ryhmäasumisessa, asuntotoimi yksittäisissä Senioripihan normaalivuokra-asumisessa ja vammaispalvelut vammaisten asumisessa.

4 vuokrasopimukset on tehnyt asuntoimi senioripihan normaalissa- ja pienryhmäasumisessa, soten yksiköt itse muissa kohteissa. Esim. mielenterveyskeskuksen aikuissosiaalityö tekee myös asukasvalintaa. vuokralaskutus on hoidettu Senioripihan Maija-talon osalta asuntotoimessa laskutustiimin kautta tai mutta esim. MVH on laskuttanut itse vuokrat, vuokraseurantaa tehdään kuitenkin sotessa kustannustenjakosopimuksen vuoksi. Vuokrienlaskutusta hoidetaan myös sosiaali- ja terveyskeskuksen asiakasmaksutiimin kautta samassa yhteydessä kun laskutetaan asiakkaita muista soten palveluista. perinnän hoitaa kaupungin talous- ja strategiayksikkö (talouspalvelut) kaikissa kaupungin laskuttamissa vuokrissa. teknisen isännöinnin on hoitanut ulkopuolinen kiinteistön omistajan valitsema taho, esim. Senioripihassa Joen Isännöintipalvelu Oy. Senioripihan 3. vaiheessa (Matti-talo) sosiaali- ja terveyskeskus vuokraa tiloja myös keittiötoimintaan kaupungin ravintohuollolle. Tässä tapauksessa kyse on toimitilojen vuokraamisesta, joka kuuluu lähtökohtaisesti Tilakeskuksen tehtäviin. Uuden kohteen välivuokrausprosessin ongelmana on ollut rakennuttamiseen liittyvien projektijohtamisen resurssien vähäisyys sotessa, kun kysymyksessä on sellaisen uuden välivuokrattavan kohteen aloittaminen ja haltuunotto, jossa rakennuttaminen on tapahtunut ulkopuolisen toimijan osalta. Kaupungin rakennuttamisesta vastaa Tilakeskus, joka jatkossa järjestää projektijohtamisen itse tai ostopalveluna. Kaupungin omistajapolitiikassa vuosille linjataan, että jatkossa konsernin taseeseen rakennettavien erityisryhmien asuntojen rakentamisesta vastaa Joensuun Kodit. Erityisasumisen toimeenpano-ohjelman päivityksessä KH 409 todetaan, että tarpeen mukaan erityisryhmien asumista voidaan toteuttaa myös yksityisellä rahoituksella. Selvitystyön tekeminen Selvitystyö on tehty Senioripihan prosessikuvausta vertaamalla Joensuun Ellin prosessinkuvaukseen. Selvitystyössä on myös tutustuttu Tepas asukasvalintaan, asuntotoimen vuokraustoimintaan ja haastateltu Tilakeskuksen johtajaa, kaupunginkamreeria ja Joensuun Kotien toimitusjohtajaa. Pääpiirteittäin kaupungin omistamien/välivuokraamien asuntojen vuokraus toimii samalla tavalla kuin Joensuun Ellillä. Toiminnoissa on eroja, mutta ne ovat kaikilta osin yhtenäistettävissä yhdeksi tehokkaasti toimivaksi prosessiksi. Nykyisiin toimintatapoihin ja tehtävänkuviin tulee pakostakin muutoksia. Suurimmat kehitystarpeet ovat: oikean asunnon ja palvelun kohtaaminen hakijan näkökulmasta asiakas hakee asuntoa yhdestä paikasta toimintojen ja käytäntöjen yhtenäistäminen tiedonkulun parantaminen eri toimijoiden välisten rajapintojen selkiyttäminen kustannusten läpinäkyvyyden parantaminen

5 uuden välivuokrattavan kohteen haltuunotto Miksi välivuokraus? Välivuokraamisessa on kyse asuntojen/kiinteistöjen hankkimisesta soten käyttöön. Välivuokraaminen on välttämätöntä, että alv-hyöty rakennuskustannuksista ja käyttökustannuksista saadaan hyödynnettyä ja sitä kautta edullisemmat sosiaali- ja asuinkustannukset. Muissa tapauksissa välivuokraaminen on hyödytöntä. Asuminen on sosiaalihuoltoa, kun kaupunki järjestää palvelu- ja tukiasumista vanhuksille, vammaisille, kehitysvammaisille, nuorille ja asunnottomille ja asumismuotona on palvelutalo-, ryhmäkoti-, pienkoti-, erillinen palveluasunto- ja tukiasuminen. Asumispalvelujen järjestäminen sosiaalihuoltolain tai sosiaalihuoltoa koskevien erityislakien perusteella on ALV 37 ja 38 mukaista sosiaalihuoltoa. Kaupungilla on edellä esitetyillä perusteilla oikeus saada ALV 130 mukaisesti asumispalvelutoimintaan kohdistuviin kustannuksiin sisältyvä ALV palautus. Palautukseen oikeuttava alv-kerätään vuokralaskuista omalle tililleen ja rahatoimisto hakee palautuksen. Merkitystä on sillä, että sosiaaliviranomainen tekee asukasvalinnan ja asukas on oikeutettu kunnan sosiaalihuollon tukipalveluihin. I Uusi toimintamalli kokonaisen rakennuksen välivuokrauksessa Toimintojen uudelleen järjestelyehdotus uuden hankittavan kohteen (kokonainen rakennus) haltuunoton osalta Tilakeskus vastaa konsernin toimitilojen hallinnasta. Tilakeskus tekee vuokrasopimukset ja hallinnoi kokonaisten asuinkiinteistöjen vuokrasopimuksia, silloin kuin kaupungille on saatavissa alv hyötyä. Tilakeskus tekee ja hallinnoi kokonaisten asuinkiinteistöjen vuokrasopimuksia ja välivuokraa ne sotelle. Mahdollisesti asuintaloissa olevista muista toimitiloista esim. keittiöistä Tilakeskus tekee omat vuokrasopimukset kyseisen kustannuspaikan lukuun. Uusien välivuokrauskohteiden rakennuttamista ohjaa erityisasumisen toimeenpano-ohjelma. Uuden välivuokrauskohteen aloittamisessa ja käyttöönotossa on sovittava seuraavat toimenpiteet: sijainnin vaihtoehtojen selvittäminen/päättäminen tarve sote/kaavoitus/ulkopuolinen toimija kohteen käyttäjien tarpeiden määrittely ja suunnittelu ohjeen ja tilaohjelman laatiminen suunnittelun/kokonaishankkeen kilpailuttaminen esisopimuksen laatiminen HVL:n tai LLV:n mukaisesti, esisopimus on laadittava yhtä tarkasti keskeisiltä ehdoiltaan kuin lopullinen vuokrasopimus kohteen rakentaminen, käyttäjä voi valita rakennustyölle tarkkailijan lopullisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen kohteen käyttöönotto Tarvittavat asiantuntijat voisivat olla seuraavat kun tiloja hankitaan konsernin ulkopuolelta yksityisellä rahoituksella:

6 projektipäällikkö, Tilakeskukselta käyttäjien edustajat tarpeiden määrittelyssä, soten tekninen asiantuntija rakennuttajakonsultti Tilakeskuksen kautta kaavoitus, mikäli olemassa olevaa kaavaa täytyy muuttaa projektipäällikkö kilpailuttaa hankinnan kaupungin lakimies tarkastaa ja laatii esisopimuksen ja vuokrasopimukset vuokrasopimukset allekirjoittaa Tilakeskus rakentamista valvoo rakennuttajan valvoja vuokrasuhteen aikana koko kiinteistön vuokrasopimuksen ehtojen toteutumista valvoo Tilakeskus Tilakeskus maksaa vuokran kiinteistön omistajalle Tilakeskus perii koko kiinteistön vuokran sotelta Sote/palvelupiste perii vuokrat asiakkailta/asukkailta? Kun hankitaan tiloja olemassa olevasta kiinteistökannasta, rakennuttamisen tilalle tulee mahdollisten muutostöiden teettäminen. Kun kohteita rakennetaan konsernin taseeseen eli rakennuttajana toimii Joensuun Kodit, niin silloin Joensuun Kodit järjestävät projektipäällikön ja rakennuttajakonsultin. Tilakeskus tekee välivuokrasopimuksen Joensuun Kotien kanssa ja valvoo vuokrasopimuksen ehtojen täyttymistä. Siun soten linjausten mukaisesti jokainen kunta huolehtii omista kiinteistöistä, jolloin Joensuussa se on Tilakeskus. Siun sote ei tule tekemään itse vuokrasopimuksia. Joensuun Kotien on mahdollista laskuttaa vuokrat suoraan sotelta. II Uusi toimintamalli yksittäisten asuntojen välivuokraamisessa loppukäyttäjälle/asukkaalle Yksittäisten asuntojen välivuokraus Kokonaisten kiinteistöjen välivuokrauksesta vastaa Tilakeskus, mutta kaupungille vuokrattujen yksittäisten asuntojen välivuokrasopimuksia on käsitellyt useampi sosiaalitoimen yksikkö. Esim. Joensuun Kodeilta on vuokrattu useita asuntoja eri sosiaalitoimen yksikköjen käyttöön esim. tukiasunnoiksi. Yksittäisten asuntojen välivuokraamisesta sopimukset jatkossa tekee uusi palvelukeskus. Kun sotella on tarve yksittäiselle asunnolle, se on yhteydessä palvelukeskukseen. Palvelukeskuksen tehtävänä on etsiä eri vuokranantajilta tarpeeseen sopiva asunto. Ensisijaisesti asuntoa haetaan konsernin omasta asuntokannasta. Välivuokraaminen on välttämätöntä alv-hyödyn saamiseksi. Toimintojen uudelleen järjestely Toimintoja uudelleen järjestelemällä ja keskittämällä asuntojen vuokraamiseen liittyvät palvelut yhteen paikkaan pystytään todennäköisesti tuottamaan asunto hakeville ja jo asukkaana oleville parempaa palvelua, mutta ennen kaikkea nostamaan henkilöstön osaamisen tasoa vuokraamiseen liittyvissä asioissa, tehokkaampaa työskentelyä ja sen myötä myös kustannussäästöjä. Kaupungin omistamia asuntoja haetaan jatkossa seuraavasti:

7 opiskelijat hakevat ensisijaisesti asuntoa Joensuun Elliltä Joensuun Kodeilta haetaan normaalia vuokra-asuntoa uudelta palvelupisteeltä haetaan erityisasuntoja Uusi palvelupiste Palvelupisteestä haetaan soten erityisryhmien asuntoja. Palvelupisteessä käsitellään hakemukset, tehdään sopimukset, hoidetaan vuokranvalvonta, perintää ja irtisanomisia. Palvelupiste antaa tietoa erityisryhmien asunnoista ja avustaa asunnon ja tarvittavien tukipalveluiden hakemisessa. Palvelupisteessä käsitellään myös heidän kautta vuokrattujen asuntojen häiriöilmoitukset. Palvelupiste pitää yllä asukasrekisteriä ja hoitaa vuokranmääritykset. Palvelupisteessä työskentelee sosiaalipalvelujen asukasneuvojia ja asukassihteerejä, mahdollisesti myös vuokranvalvojia. Suurin periaatteellinen muutos toimintaan on se, että Joensuun Kodeilla asuvat itsenäiseen asumiseen pystyvät asukkaat. Jos Joensuun Kotien asukasvalinnan kriteerit ei hakijan kohdalta joltain osin täyty, niin hänen täytyy hakea palvelu/tukiasuntoa. Palvelu/tukiasuntoa ei voi saada ilman jonkinlaista sosiaalitoimen tukea asumiseen/elämiseen. Tuesta kieltäytyminen tarkoittaa myös sitä, että ei voi saada asuntoa muusta Joensuun kaupungin asuntokannasta. Tuki/palveluasunnot voivat olla myös Joensuun Kotien, Ellin tai konsernin ulkopuolisessa omistuksessa. Nykyisin saman hakijan asiaa käsitellään eri organisaatioissa, palvelupisteessä vähintään yksi ylimääräinen käsittely jäisi pois. Asukkaan asuminen tehdään mahdollisimman helpoksi. Yhtenä uutena toimintatapana voisi olla esimerkiksi kun Joensuun Kodeilla asuvalle asukkaalle tulee mielenterveysongelmia, ja tästä aiheutuu häiriöitä, niin nykykäytännöllä se johtaa asukkaan vuokrasuhteen purkamiseen. Jatkossa toimittaisiin ennaltaehkäisevästi seuraavasti: ennen Kotien vuokrasuhteen purkamista palvelupisteessä toimiva sosiaalitoimen asukasneuvoja tarjoaisi tukipalveluja. Jos asukas ottaa tuen vastaan, niin vuokrasuhde nykyisestä asunnosta puretaan Joensuun Kotien kanssa, mutta samaan asuntoon tehtäisiin uusi vuokrasopimus soten kautta. Oma koti säilyisi ja vältyttäisiin turhalta muuttamiselta. Kun asukas kuntoutuu ja itsenäinen asuminen omassa kodissa voi jatkua, puretaan soten vuokrasopimus ja tehdään Joensuun Kodeille normaali uusi vuokrasopimus. Kieltäytyminen soten palveluista johtaisi siihen, että Joensuun Kodit purkavat vuokrasuhteen asumishäiriöiden vuoksi, kuten nykyisin. Kun pelkästään suuret vuokrarästit on asunnon saannin este kaupungin omilta yhtiöiltä, yhtiöt tarvitsevat maksusitoumuksen tai vakuuden sotelta. Sosiaalitoimen asukasneuvojalla voisi olla valtuutus myöntää maksusitoumuksia, jolloin palvelu ja päätöksenteko nopeutuvat. Joissain tapauksissa voitaisiin käyttää välitystiliä tai edellyttää käyntiä kunnallisen velkaneuvojan luona ja maksusuunnitelman esittämistä rästien hoitamiseksi. Aina tapauskohtaisesti on harkittava kullekin hakijalle parhaiten sopivat palvelut ja asumispaikka. Prosessikuvaus Liitteenä on Joensuun Ellin prosessikuvaus, johon on sovitettu erityisryhmien asuntojen vuokraaminen. Kaaviossa on selkiytetty myös eri toimijoille kuuluvat tehtävät. Sama toimija voi olla myös useammassa tehtävässä, esim. omistaja voi olla myös isännöitsijä. Lyhyesti prosessi on seuraava:

8 asukas hakee itse asuntoa palvelupisteestä (mahdollisesti avustaja/omainen/edunvalvoja), sekä pyytää tarvittavat liitteet (mm. lääkärintodistukset, tulo- ja varallisuustodistukset) tai Sas/soten edustajat ehdottavat asukasta koeasumiseen (pienryhmäkoti) Huom. tehostetun palveluasumisen asunnoissa on eri prosessi sijoitusten suhteen. palvelupiste käsittelee hakemukset asunnon vapautuessa asukasneuvoja katsoo ensimmäiseen jonossa olevaan asukasvalinnan kriteerit täyttävään hakijaan ja selvittää yhdessä muun sosiaalitoimen kanssa asukkaan sen hetkisen kunnon ja tarvittavien palveluiden laajuuden jos vapautunut asunto soveltuu hakijan tarpeisiin, tarjotaan asuntoa hänelle palvelupisteessä vuokrasopimuksen tekeminen asukkaalle määräajaksi tai toistaiseksi voimassaolevaksi palvelupiste laskuttaa vuokrat ja tarvittaessa myös perii vuokrarästit, tai sosiaalitoimi laskuttaa vuokrat muun palvelun yhteydessä (tepas) sosiaalitoimi järjestää kullekin asukkaalle tarvittavan tuen, palvelut ja seurannan asuntotoimi valvoo asukasvalintoja ja huolehtii muista asuntoviranomaisen tehtävistä huoltoliike, asunnon omistaja ja isännöitsijä huolehtivat omista tehtävistään Vaihtoehdot toiminnan uudelleen järjestelylle Vaihtoehto A, kaupunki tekee omana työnä, uusi palvelupiste sijoittuu sosiaalitoimeen. asukasvalinta on aina soten päätös tepas-asukkaiden vuokrien laskutus sujuu hyvin palvelumaksun yhteydessä tunnuslukujen perusteella toiminta on tehokasta, mutta tunnusluihin on suhtauduttava varauksella monta henkilöä hoitaa samanlaisia asioita sivutoimenaan ei ohjelmistoa eikä syvällistä osaamista asuntojen vuokraamiseen Vaihtoehto B, kaikki asuntojen vuokraustoiminta keskitetään Joensuun Ellille. Soten asukasneuvoja työskentelee Ellin työnjohdon alaisuudessa ja osallistuu myös Joensuun Kotien ja Ellin asukasneuvojan tehtäviin. + hyvät ohjelmistot vuokraamiseen, vuokranvalvontaan ja vuokralaskutukseen mm. e-lasku palvelumaksut ja vuokrat eri laskuilla kaupungin kirjanpito hankaloituu kun mukaan tulee ulkopuolinen reskontra tehokkaan prosessin rakentaminen haastavampaa, kun tulee yksi toimija lisää Vaihtoehto C, kaupunki tekee omana työnä, uusi palvelupiste keskitetään asuntotoimeen asuntotoimessa jo nyt hyvä asiantuntemus erityisryhmien asumisesta

9 soten ja asuntotoimen yhteistyö erityisasuntojen vuokraamisessa toimii jo nyt kirjanpito ja maksuliikenne eivät aiheuta ongelmia yleinen neuvontavastuu kumminkin asuntotoimella valvontaan menevä työmäärä pienenee. Toiminnan tehostaminen vaihtoehdossa A, edellyttää, että kaikki asumiseen liittyvät toiminnot keskitetään sotessa yhteen yksikköön ja kustannuspaikkaan. Muuten on hankala todeta asumisesta aiheutuvia kuluja ja määrittää omakustannusvuokra oikein. Tässä ratkaisussa mietittävä kuka hoitaa kaupungin suorassa omistuksessa olevien asuntojen vuokraamisen siihen asti kuin niitä on. Vaihtoehdoissa B ja C sotesta ei vapaudu henkilöresurssia, resurssit vapautuvat pienesti per yksikkö, toimintaan eli asiakastyöhön, jonne ne kuuluivatkin. Todennäköisesti resurssien vapautuminen näkyy sijaisuuskustannusten pienenemisenä. Vaihtoehdon A toteuttamisella saataisiin kustannusvaikutus selville sekä hiottua rajapinnat eri asumisen yksiköihin (82 henkilöä ja 0,75 henkilötyövuotta), jonka jälkeen vaihtoehtoihin B ja C siirtyminen olisi helpompaa. Toisaalta kahta muutosta peräkkäin ei kannata tehdä, jos valitaan vaihtoehto B tai C, siihen täytyy siirtyä vaiheittain soten yksikkö kerrallaan. Kokonaiskustannusvaikutusten selvittäminen on lähes mahdotonta, johtuen useista eri rajapinnoista ja monista pienistä kehitysmahdollisuuksista. Jatkoselvitystä on tehtävä soten ja palvelukeskuksen rajapinnan toimivuudesta eli prosessi määriteltävä ja testattava tärkeimmissä kohdissa. Yhteistoiminta-alueella on tilakeskuksen kautta vuokrattavia kohteita, joissa on myös asuntoja, joiden osalta vuokraamiskäytäntö on myös ratkaistava. Mikäli nykyinen toiminta saadaan sujuvammaksi ja tehokkaammaksi voidaan myös olla varmoja, että pitkällä aikavälillä kustannussäästöjä syntyy. Tarvittavat henkilöresurssit Vaihtoehdossa A soten henkilöstön tehtäväkuvia muutetaan ja osa nykyisin asumista hoitavista henkilöistä siirtyy työskentelemään uudessa palvelupisteessä. Käytännössä sotesta ei voida sisäisesti siirtää henkilöitä palvelukeskukseen, johtuen yksittäisten henkilöiden pienestä työmäärästä asumisen osalta. Palvelupisteeseen tarvitaan yksi asukasneuvoja ja puolipäiväiseksi vuokrasihteeri käsittelemään vuokrasopimuksia. Kaupungin laskutustiimi hoitaa vuokrien laskutuksen ja perinnän. Alkuun projektiin on syytä varata yksi henkilötyövuosi lisää resurssia asioiden selvittelemistä varten. Vaihtoehdossa B Joensuun Ellille tarvitaan yksi tai kaksi asukasneuvojaa, toimintaa tehostamalla pystytään vuokrasopimukset hoitamaan nykyisellä henkilöstöllä. Potentiaalia on Joensuun Kotien toiminnassa ja vakuusmaksujen ja maksusitoumusten käsittelyssä. Vaihtoehdossa C asuntotoimeen tarvitaan 1 2 uutta virkaa/tointa riippuen millä laajuudella toimintaa tehdään. Vaihtoehdoissa B ja C tarvittavan resurssin arvioiminen on hankalaa. Resurssi tarve riippuu siitä mihin kohtaan palvelun rajapinta rakennetaan. Toinen epävarmuutta aiheuttava tekijä on se, että rajapintoja soten eri yksiköihin tulee paljon, jopa enemmän kuin nykyisellään soten sisällä. Kaikissa vaihtoehdoissa sotella jatkaa tekninen asiantuntija, jonka tehtäviä on jo edellä kuvattu. Maksuliikenne Vaihtoehdossa A ja C vuokralaskutuksen hoitaa soten/kaupungin laskutustiimit, vuokranvalvonnan ja perinnän tekee rahatoimisto.

10 Vaihtoehdossa B Joensuun Elli hoitaa vuokranvalvonnan ja perinnän. Vuokravalvonnan hoitaminen Ellin L7:llä edellyttää, että pankkitilin viitenoudot ohjataan viitesuoritusten jaossa Joensuun kaupungin Basware maksuliikenneohjelmasta L7:n saapuvan pankkiaineiston käsittelyyn. Siirtomääritykset tulee tehdä molemmissa ohjelmissa. Yksittäisistä tilitapahtumista on toimitettava tiliote tai maksutositteet, joiden perusteella vuokrat kirjataan käsin reskontraan. Kirjanpidollisesti kaikkien maksusuoritusten kirjaustilinä käytetään ns. reskontran välitiliä, jolloin sekä Joensuun Kaupungin maksuliikenteestä että L7:stä saadaan muodostettua suoritusraportit kuukausittain tapahtuvaa täsmäytystä varten. Kirjanpitosiirto tehdään kuukausittain ns. Raindancesiirtona. Molempiin ohjelmiin tulee tehdä siirtoon tarvittavat siirtotaulut. Suoritusten kirjauksen ja täsmäytyksen kannalta olisi suotavaa että käytetään yhtä pankkitiliä kaikille suorituksille. Asiakkaiden suoritusten palautukset tapahtuu L7:n vuokravalvonnasta suoraan Joensuun kaupungin Basware maksuliikenneohjelmaan, josta ko. liikennettä hoitava henkilö välittää ne edelleen pankkiin. Reskontran vuokralaskuja ylläpidetään asukasvalinnan ja taloyhtiörekisterin maksulajiveloitusten kautta. Vuokralainen saa tilisiirrot vuokrasuhteen alkaessa ja vuokramuutosten yhteydessä. Sote laskuttaa omat palvelumaksunsa vuokrista erillään. Vuokranmääritys Kaikkien aiemmin vuokrattujen kohteiden vuokranmääritykset eivät ole ajan tasalla. Uudelleen organisoitumalla ja kaikki vuokraustoiminta keskittämällä palvelupisteeseen pystytään saamaan selville kaikki vuokraamisesta aiheutuvat kustannukset. Nyt useat henkilöt tekevät vuokraustoimintaa sotessa oman toimen ohella ja kustannukset jäävät päätoimen kustannuspaikalle. Käytetyn henkilöresurssin perusteella henkilötyövuosimäärä on alakantissa. Palvelupisteessä kaikki hallinnolliset kustannukset asumisesta kerääntyvät yhdelle kustannuspaikalle, josta ne ovat jyvitettävissä kohdekohtaisiin vuokriin. Vaihtoehdossa B kaikki Ellin vuokraustoiminnan kustannukset jaettaisiin neliöiden suhteessa kaikille kolmelle vuokranmaksuyksikölle (soten välivuokratut asunnot, Kodit, Elli), lisäksi soten välivuokraamille asunnoille jyvitetään soten asukasneuvojan kustannukset. Teknisen asiantuntijan kulut olisivat soten kulua, pääasiallinen tehtävä siellä. Projektipäällikkö Tilakeskukselta on hankinnan kulua, mihin jyvitetään vuokrattavissa kohteissa kun ei ole hankinta-arvoa? Konsernirakenne Konsernirakenteet yksityisellä sektorilla ovat usein verotuksellisia tai toiminnan riskien jakamisesta johtuvia. Yksityisellä sektorilla osa konserneista toimii siten, että se näkyy vain kirjanpidon papereissa. Toiminnallisesti kaikki toimii, kuten olisi olemassa vain yksi yritys ja yhdessä prosessissa voi toimia konsernin useampia yrityksiä. Joissain tapauksissa osan toimitusprosessista hoitaa jopa konsernin ulkopuoliset yritykset.

11 Kuntakonserneissa toiminta ei ole aina läheskään yhtä virtaviivaista. Jos asuminen halutaan hoitaa kaupungin omana työnä ja hioa kaupungin omia prosesseja on uudelleen järjestelyt tehtävä vaihtoehdon A tai C mukaan. Jos halutaan asumisesta kokonaisvaltaisempi vastuu sosiaalitoimen tukineen, parempi tapa toimia on vaihtoehdon B mukaan. Samaan lopputulokseen voidaan päästä myös vaihtoehdoissa A ja C kaupungin ja yhtiöiden yhteistyötä ja tiedonkulkua kehittämällä. Siirtyminen matriisi-organisaatioon voi olla haastavaa. Voiko kaupungin palkkalistoilla oleva sosiaalityöntekijä toimia Joensuun Ellin toimitiloissa ja jopa johdon alaisuudessa? Henkilökohtainen esimies on Joensuun kaupungilla ja prosessin mukainen esimies Joensuun Ellillä? Siun sote Siun soten toteutuessa on selkeää, että Joensuussa soten vuokrasopimusten hallinta kokonaisten kiinteistöjen osalta on Tilakeskuksella. Jokainen muukin kunta huolehtii ja järjestelee parhaalla mahdollisella tavalla omien asuntojen omistuksen ja vuokraamisen. Siun soten pitää tehdä itselleen tiukka ja toimiva vuokrausohje, jonka mukaan toimitaan, ettei vuokrasopimusten variaatioita tule nykyistä enempää. Vuokrausohjeeseen tulee sitoutua kaikkien Siun soten kuntien. Tällä hetkellä jo Joensuussa olisi syytä miettiä joidenkin olemassa olevien vuokrasopimusten käytäntöjen muuttamista. Eri toimijoiden pääasialliset tehtävät Tilakeskus Tilakeskuksen tehtävänä on hankkia kaupunkikonsernille tarkoituksenmukaiset toimitilat ja niiden käyttäjien tarvitsemat kiinteistö- ja muut tilapalvelut. Tilakeskus vastaa kaupungin omistaman tilaomaisuuden ylläpidosta ja arvon säilymisestä sekä tehokkaasta käytöstä. Tilakeskus hallinnoi kokonaisten kiinteistöjen vuokrasopimuksia ja huolehtii vuokrien maksusta kiinteistön omistajille, kun kyseessä on konsernin ulkopuolelta vuokrattu kiinteistö. Konserniyhtiöt laskuttavat vuokrat suoraan, mutta sopimushallinta on Tilakeskuksella. Tekninen keskus Joensuun kaupungin tekninen keskus tuottaa ruoka-, siivous- ja kiinteistönhoitopalvelut sekä kuntatekniikan palvelut. Tekninen keskus vastaa vuokrattujen kiinteistöjen ja kaupungin suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjen huollosta ja ylläpidosta, siltä osin mikä ei kuulu vuokranantajalle. Tekninen isännöinti Asukkaiden tai palvelutilojen vikailmoitukset tehdään keskitetysti puhelimella tai mieluummin web-palvelun kautta huoltoyhtiölle tai isännöitsijälle (kiinteistön omistajalle). Sähköisissä järjestelmissä pystytään seuraamaan vian korjaamisen etenemistä.

12 Kiinteistöt tarvitsevat myös vuokralaisen puolelta teknistä tietämystä ja kiinteistönhuollon valvontaa. Kunnossapitovastuun rajapinta määräytyy vuokralaisen ja omistajan välillä Huoneenvuokralain tai Laki liikehuoneistojen vuokrauksesta mukaan. Välivuokrattujen kiinteistöjen kuntoa valvoo Tilakeskus säännöllisesti järjestettävillä katselmuksilla kiinteistön omistajan kanssa. Katselmukseen osallistuvat myös huoltoliike, kohteen isännöitsijä ja soten tekninen asiantuntija. Kaupungin suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjen kunnosta vastaa Tilakeskus ja huollosta Tekninen keskus. Joensuun Kodeilta vuokrattujen kohteiden/asuntojen osalta Tilakeskus ei järjestä katselmuksia, kunnosta ja huollosta vastaa itse Joensuun Kodit. Tilakeskus osallistuu uuden kohteen vastaanottotarkastukseen ja vuokrasopimuksen päättyessä kiinteistön luovutustarkastukseen. SAS-työryhmä Sas-työryhmä (selvitä-arvioi-sijoita) koordinoi ja vastaa tehostettuun palveluasumiseen valitsemisprosessista ja asukasneuvojan kanssa yhdessä valitsevat uuden asukkaan. Konsernin ulkopuolisilta palveluntuottajilta hankitaan asuntopaikkoja kilpailutusperiaatteiden mukaisessa järjestyksessä. Palveluntuottajat ilmoittavat vapautuvista asuntopaikoista asumisen palvelupisteelle. Sosiaalitoimen asukasneuvoja Kajaanissa on ollut sosiaalitoimella ja vuokrataloyhtiöllä yhteinen asukasneuvoja, tästä on erittäin hyviä kokemuksia. Se, että sosiaalitoimen asukasneuvoja osallistuu myös kiinteistöyhtiöiden toimintaan, tulee parantamaan huomattavasti tiedon kulkua sosiaalitoimeen ja siellä pystytään paremmin huolehtimaan asiakkaiden kokonaisvaltaisesta hoitamisesta. Lainsäädännöllisesti yhtiöt eivät voi saada tietoa sosiaalitoimen asiakkaista eivätkä yhtiöt antaa tietoa sotelle. Mutta mikään ei estä yhtiöitä ostamasta asukasneuvojanpalvelua sotelta. Sosiaalitoimen asukasneuvoja on uusi toimi, sijoittuu asumisen palvelupisteeseen ja työskentelee tämän johdon alaisuudessa. Pääasialliset työtehtävät olisivat seuraavat: ohjaa sotessa ja mielenterveystoimistossa eri asukasryhmien asioita haastattelee hakijoita osallistuu asukasvalintoihin ja tekee asukasvalintapäätökset osallistuu Joensuun Kotien ja Ellin asukasvalintoihin tekee mahdollisesti maksusitoumuksia tai vakuusmaksuja asukkaille selvittelee ongelma tapauksia ja hankkii sotesta tarvittavan tuen asukkaille osallistuu Rikosseuraamuslaitoksen asumisenohjausryhmän palavereihin osallistuu perintään Sosiaalitoimen tekninen asiantuntija Sotella on tekninen asiantuntija, joka antaa käytettävyys tiedon uudiskohteiden rakennuttamiseen. Hän tuntee myös eri erityisryhmien vaatimukset esim. kulunvalvonnan ja turvapuhelinjärjestelmät. Käyttäjien puolelta tulee tieto myös asuntojen varustelu- ja mahdollisesta apuvälinetarpeesta. Soten yksiköt tilaavat palvelun tekniseltä keskukselta.

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Vanhusten tehostettu palveluasuminen Tarve ja perustelut: Pitkäaikaisen laitoshoidon purkaminen, niveltyy Siilaisen peruskorjaukseen, tarve

Lisätiedot

Tampereen malli sosiaalisen asuttamisen prosessi

Tampereen malli sosiaalisen asuttamisen prosessi Tampereen malli sosiaalisen asuttamisen prosessi suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Lähtökohdat - Norrköping 2012 - mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen tulosperusteinen

Lisätiedot

Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka

Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka Esityksen pääkohdat: 1. Avustuspäätös 2. Kohdekohtaiset rajoitukset 3. Ohjaus ja valvonta ARAn avustuspäätös Avustuspäätöksessä kerrotaan,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa Anna-Maija Josefsson 19.9.2011 Tukiasumisen muotoja Tukiasuminen Tukiasuminen tapahtuu tavallisessa asuntokannassa sijaitsevissa asunnoissa. Asukkaat

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma Joensuu Päivitys marraskuu 2016

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma Joensuu Päivitys marraskuu 2016 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma Joensuu 2017-2019 Päivitys marraskuu 2016 1 Ikääntyvien asumisen tilanne ja kehityssuunta lähivuosina Tavoite on, että 92 % ikäihmisistä asuu omassa kodissa, nyt heistä

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki. Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.fi Kehitysvammaisten asumista koskeva selvitystyö (2011-2012,

Lisätiedot

5) kohdissa 3 ja 4 mainitut palvelussuhteet täytetään asuntojen valmistumisen edellyttämänä aikana kuitenkin aikaisintaan 1.8.2014 alkaen.

5) kohdissa 3 ja 4 mainitut palvelussuhteet täytetään asuntojen valmistumisen edellyttämänä aikana kuitenkin aikaisintaan 1.8.2014 alkaen. 260/2014 125 Ruskeasuon uudisrakennushankkeen valmistumisen vaikutukset yhteisen seurakuntatyön erityisdiakonian tuetun asumisen yksikön laajentumiseen ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Päätösehdotus Yhteisen

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen

Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen osakkeiden ostaminen Tekla 14.2.2012 58 Khall. 27.2.2012 90 Khall. 3.6.2013 292 Khall. 19.6.2013 316

Lisätiedot

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI 30.1.2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 - Jari Lämsä, tekninen johtaja Valmisteluvaiheet - Valtuustoseminaari 30.1.2017 (Terveyskeskus) - Valtuusto 19.12.2016, TA2017,

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

Viidakkokujan tuetun asumisen

Viidakkokujan tuetun asumisen Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö 20.5.2011 Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö Vantaalaisille mielenterveyskuntoutujille - Huhtikuussa 2010 avattu ensimmäinen Vantaan oma asumisyksikkö mielenterveyskuntoutujille

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain.

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI / VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: ARVIOINNIN KOHDE JA AIKA: Kiikan - Keikyän alueen asumispalvelut NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE MITTAREIDEN TIETOA VAIHTOEHTO 0 = NYKYTILA VAIHTOEHTO

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa

Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 911/10.04.02/2014 359 Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa Suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen: Yleistä Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 VUOKRASOPIMUKSEN ESISOPIMUS LUONNOS 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tausta 3. Esisopimuksen kohde VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistökannan kehittäminen tarpeita ja toiveita vastaavasti

Asunto- ja kiinteistökannan kehittäminen tarpeita ja toiveita vastaavasti Asunto- ja kiinteistökannan kehittäminen tarpeita ja toiveita vastaavasti Toimitusjohtaja Teppo Forss, TVT Asunnot Oy 26.10.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ TVT Asunnot Oy lyhyesti - Kiinteistö- ja asuntokannasta

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu 1 (5) Vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Helsingin seudun kauppakamari Y-tunnus: 0201253-1 Hattulantie 2 00550 HELSINKI (jäljempänä Vuokranantaja ) Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia

ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia Matti Martikainen 23.10.2013 www.joensuunkodit.fi 1 Kaupungin täysin omistama kiinteistöosakeyhtiö,

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki.

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki. VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja PL 327 (Uudenmaankatu 16 A) 00121 Helsinki. Matti Jokinen 010633990 matti.jokinen@merimieselakekassa.fi Vuokralainen arto.hiltunen@hel.fi Vuokralaisen yhteyshenkilö Jarmo Lehto

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus Oy

Maakuntien tilakeskus Oy Maakuntien tilakeskus Oy Valtakunnalliset palvelukeskusselvittäjät Turussa 24.1.2017 Maakuntien tilakeskuksen selvityshenkilö ja yhtiön toimitusjohtaja Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Maakuntien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 184 Asianro 6341/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-20-16-2 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 2. Vuokralainen Orimattilan kaupunki Ly: 0129920-0 3. Vuokrauskohde Osoitteessa Koulutie 19,

Lisätiedot

Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista. Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014

Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista. Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014 Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014 Tehtävät tukiasuntojen hankinta vuokraustoiminta kunnossapito ja ylläpito hallinnollinen isännöinti erillisprojektit Henkilöstö

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa Vuokranantaja Vuokralainen Savonlinnan kaupunki y 0166906-4 jäljempänä kaupunki Olavinkatu 27 57130 Savonlinna BG-liikekiinteistöt Oy y 2191695-8

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus.

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

Asumispalvelujen hankinta

Asumispalvelujen hankinta Asumispalvelujen hankinta Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 mukainen Asiakasmäärä n. 70 -> Hankinnan arvo n. 18M Ajalle 1.3.2017-28.2.2021, + 2 v (optio)

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015 Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010-2015 Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Tarvitaanko kehitysvammalaitoksia?

Lisätiedot

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015 Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia 3.2.2015 Jyväskylä pähkinänkuoressa Jyväskylä on saanut kaupunkioikeudet 22.3.1837, Jyväskylän kaupunki, maalaiskunta

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Palveluasumisen teemapäivä, ryhmien tuotokset

Palveluasumisen teemapäivä, ryhmien tuotokset Palveluasumisen teemapäivä, ryhmien tuotokset Iisalmi Jussi Peltonen 20.11.2014 Kysymykset ryhmittäin: 1. Erityisryhmien ja palveluasumisen tarpeiden ja näkökulmien huomiointi maankäytön, kaavoituksen

Lisätiedot

Naantalin Aurinkosäätiö Y Palvelujen ostaja. Naantalin kaupunki Y

Naantalin Aurinkosäätiö Y Palvelujen ostaja. Naantalin kaupunki Y 1 LISÄYS OSTOPALVELUSOPIMUKSEEN 15.11.1994 Osapuolet 1. Palvelujen myyjä Naantalin Aurinkosäätiö Y- 0997795-0 2. Palvelujen ostaja Naantalin kaupunki Y- 0135457-2 Tausta ja tarkoitus Osapuolet ovat tehneet

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Tuula Pehkonen-Elmi KTM, TtM (Terveystaloustiede) Aija Kettunen VTT Marjo Pulliainen TtM (Terveystaloustiede) 19.3.2014 1 Selvityksen toimijat Tilaaja ARA Toteuttaja

Lisätiedot

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari 16.12.2015 Anna Haverinen, vanhustyön johtaja, Oulun kaupunki Oulu on Suomen viidenneksi suurin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 350 Asianro 6215/10.03.02.04/2015 Kuopion Tilakeskuksen hallinnassa olevien rakennusten jakaminen tilasalkkuihin Konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen Omistajaohjaus

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015 Kuopion kaupunki 1 (5) Strategisia linjauksia asumispalveluiden toiminnallisiin muutoksiin ja kasvavaan asumispalveluiden tarpeisiin 1.1.2017 alkaen / palveluiden järjestäjänä vastaa kunnan tehtäväksi

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta:

Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta: LOMAKKEEN ARA3b TÄYTTÖOHJE Yleistä Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta: www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/viranomaisten_asiointi/

Lisätiedot

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481.

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481. t.6 s.102 Lähtökohtana on olemassa oleva vuokrasopimus Mikäli alivuokralaisen ottaminen ei tuota omistajalle kohtuutonta hankaluutta, alivuokralaisen ottaminen on mahdollista. Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta

Lisätiedot

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA 1. Sopimuksen osapuolet Palvelun tilaaja Kinnulan kunta/perusturva Keskustie 45 43900 Kinnula Y-tunnus: 0242816-6 Yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. PALVELUASUMISEN KÄSITTEET JA VALTAKUNNAN LINJAUKSET...

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken.

Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken. Tehostetun palveluasumisen maksut Tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vuokra 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu 3) Ateriamaksu 4) Tukipalvelumaksu 5) Muut asukkaan

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.2015 Niina Helminen Anri Tanninen Yleistä Tupalasta Kiinteistöt omistaa

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA JOENSUUSTA. Kari Karjalainen kaupunginjohtaja 23.10.2013

AJANKOHTAISTA JOENSUUSTA. Kari Karjalainen kaupunginjohtaja 23.10.2013 AJANKOHTAISTA JOENSUUSTA Kari Karjalainen kaupunginjohtaja 23.10.2013 Joensuun seudun kasvusopimus Symmetrinen kaupunki Taustalla 2012 valmistunut kasvustrategia Kasvusopimus pohjautuu 2012 valmistuneeseen

Lisätiedot

OSTOPALVELUSOPIMUS. Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa:

OSTOPALVELUSOPIMUS. Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa: 1 OSTOPALVELUSOPIMUS Sopimuksen osapuolet Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa: Asukas: xxxxxxxxxxxxxxxxx Henkilötunnus: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot

Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot D/466/10.00.02.03/2015 Asian valmistelija Ora Nuutinen, puh. 014 266 5073 Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutuksessa

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ihmisten asuminen- ajankohtaista ja yksilöllisen asumisen mahdollisuuksia

Kehitysvammaisten ihmisten asuminen- ajankohtaista ja yksilöllisen asumisen mahdollisuuksia Kehitysvammaisten ihmisten asuminen- ajankohtaista ja yksilöllisen asumisen mahdollisuuksia Kehitysvammaisten ihmisten asuminen. Seminaari 30.8.2013 Kuopio / Markku Virkamäki, toiminnanjohtaja,kehitysvammaisten

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA

SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN PERUSTEET KUOPIOSSA SOSIAALINEN LUOTOTUS Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista

Lisätiedot

Raision Palvelutalosäätiö (jäljempänä Säätiö)

Raision Palvelutalosäätiö (jäljempänä Säätiö) 1 VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Raision Palvelutalosäätiö (jäljempänä Säätiö) Hulvelankatu 20, 21200 Raisio Y-tunnus: 0895953-1 2. VUOKRALAINEN Raision kaupunki PL 100, 21201 Raisio Y-tunnus:0204428-5

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.1.2015 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (1) 59 Asianro 2684/10.00.02.01/2016 Y-tontin 297-34-34-3 (Sipulikatu 4) vuokraaminen / Vaalijalan kuntayhtymä Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen LUONNOS 1(5) ESIVUOKRASOPIMUS Esivuokrasopimus on voimassa, kunnes varsinainen vuokrasopimus tehdään investointihankkeen taloudellisen loppuselvityksen perusteella. Tässä esisopimuksessa esitetään varsinaisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046.

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046. Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 121 VUOKRASOPIMUS Tällä vuokrasopimuksella vuokraa Mikkelin kaupunki (0165116-3), jota jäljempänä sanotaan kaupungiksi, kaupunginvaltuuston päätöksen /xx.xx.2016 nojalla

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Palvelusetelistä hyötyä Rovaniemelle Seteliä käytetty jo 10 v ajan vanhuspalveluissa

Lisätiedot

PELLON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja Vuokralainen Raision kaupunki y 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Tilatunnus 680 036 583 xxx Vuokrauksen kohde Kylä Tila RN.o pinta-ala xxx xxx xxx xxx Vuokra-alueen ja mahdollisten

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän purkaminen, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) perussopimuksen muuttaminen ja näihin liittyvät järjestelyt

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.01.2015. 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) 9 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten luovuttaminen / Kolmisopen Ryhmäpuutarhayhdistys

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja Sosiaalinen isännöinti Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja 28.9.2015 Historia Asu Ite pilottihanke toteutettiin 1.3. 31.12.2010 omalla rahoituksella, yksi asukasohjaaja Varsinainen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Vakiintuneen käytännön mukaan vuokraukset aloitetaan joko kuun 1. tai 16. päivä. Siten vuokraus aloitetaan

Vakiintuneen käytännön mukaan vuokraukset aloitetaan joko kuun 1. tai 16. päivä. Siten vuokraus aloitetaan 1 MUISTIO/KN Asuntotontin (kerrostalo, 2 304 k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Tähtisaranpolku 3:lle (Mellunkylä, Kivikko, tontti 47352/3) Tähtisaranpolku 3 Hakemus Asunto Oy Helsingin

Lisätiedot

Ohje asuntojen vuokralaisille

Ohje asuntojen vuokralaisille Ohje asuntojen vuokralaisille Palvelukeskus Kyrölä, Kyröntupa ja Kuusikummun Asumisyksikkö NURMEKSEN KAUPUNKI 1. Asukasvalinnat ja tehtävät päätökset 1.1 Asukasvalintaa koskevat säädökset Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala KVPS:n vuokra-asunnot Kouvola 8.6.2016 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen kehittäjä ja

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi kokemuksia kehittämistyöstä. Aarne Rajalahti,

Henkilökohtainen budjetointi kokemuksia kehittämistyöstä. Aarne Rajalahti, Henkilökohtainen budjetointi kokemuksia kehittämistyöstä Aarne Rajalahti, 24.2.2016 Vammaispalvelut suunniteltava yksilöllisesti Vammaisella ihmisellä ja hänen läheisillään pitää olla todellinen mahdollisuus

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen Kaupunginhallitus 400 26.10.2015 Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen 1591/06.00.00/2015 KHALL 26.10.2015 400 Palvelusopimus Uudenkaupungin

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot