HAUKIPUTAAN TUKI- JA PALVELUASUMISEN TARVE JA ORGANISOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAUKIPUTAAN TUKI- JA PALVELUASUMISEN TARVE JA ORGANISOINTI"

Transkriptio

1 1 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus HAUKIPUTAAN TUKI- JA PALVELUASUMISEN TARVE JA ORGANISOINTI Palvelu- ja tukiasuntotyöryhmä: Timo Autio, pj Raimo Heino Tapio Kangas Lauri Kauppila Tuula Paaso

2 2 1. Johdanto 1.1. Toimeksianto Kunnanhallitus asetti työryhmän, jonka tehtävänä on seuraava: - Kartoittaa tuki- ja palveluasuntojen tarve - Selvittää toimijoiden rooli tuki- ja palveluasuntojen tuotannossa ja palvelujen järjestämisessä ja - Tehdä esitys konsernijohdolle tarkoituksenmukaisimmasta työnjaosta ja yhteistyöstä em. asioiden hoitamisessa. Työryhmän jäseniksi nimettiin perusturvalautakunnan puheenjohtaja Tuula Paaso, Koy Simppulanhakan hallituksen puheenjohtaja Lauri Kauppila, Koy Simppulanhakan toimitusjohtaja Raimo Heino, kunnankamreeri Timo Autio (kokoonkutsuja), hallintopäällikkö Tapio Kangas. Työryhmä on kokoontunut 6 kertaa Käsitteistä Koti on tavallinen omistus- tai vuokra-asunto, johon asiakas voi tarvittaessa saada kotihoidon (kotisairaanhoito ja -palvelu) palveluja. Palveluasunto/tuettu/autettu asuminen (myöh. muu palveluasunto) on vuokrasuhteella (tai ns. sosiaalihuoltolain mukaisena asumispalveluna) oleva asunto, johon annetaan sellaiset kotihoidon palvelut (ateria-, hygienia-, pyykki ja siivousapu), jotta asiakas suoriutuu jokapäiväisistä toiminnoista. 90 % Avunsaantimahdollisuus on ympärivuorokautisesti järjestetty henkilökunnan varallaolona tai jatkuvana tavoitettavuutena. Yleensä tiloissa on käytössä yhteistiloja ja niitä voi käyttää myös talon ulkopuoliset asukkaat. Asiakkaat tarvitseva pääsääntöisesti yhden ja satunnaisesti kahden hoitajan apua päivittäisissä toimissaan, mutta tulevat toimeen yksin ja yöaikaan esimerkiksi turvarannekkeen avulla. Rava 1) on 2,00 2,99. Asukasvalinnan suorittaa ao. viranhaltija SASryhmän 2 ) suosituksesta. Tehostettu palveluasunto on asumisyksikkö, johon kuuluvat kiinteästi palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan suoriutumiseksi jokapäiväisistä toiminnoista. Asuntoon kuuluu välitön avunsaantimahdollisuus ympärivuorokauden järjestettynä henkilökunnan läsnäolona. Asukkaat ovat vuokrasuhteessa (tai asuminen on ns. sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua, josta maksetaan vuokraa ja saadaan siihen asumistuki) 10 % Asukkaat tarvitsevat 1 2 hoitajan apua päivittäisissä toimissaan. Rava on 2,50 3,50. Asukasvalinnan suorittaa ao. viranhaltija SAS-ryhmän suosituksesta. Laitoksella/hoivaosastolla/hoivakodilla tarkoitetaan akuutti- tai pitkäaikaista (ns. pitkäaikaishoidon päätös tehty) hoitoa terveyskeskuksen osastolla. 1) Rava on toimintakykymittari, jonka avulla arvioidaan yksittäisen ikääntyneen toimintakykyä 2) SAS tulee sanoista selvitä-arvioi-sijoita. Haukiputaan kunnan vanhuspoliittisen ohjelman (tavoitevuosi 2015) tavoitteena on, että 90 % yli 75-vuotiaista asuu omassa kodissaan (ohjelma hyväksytty 2005). Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen osuus on 10 %.

3 3 Erityisryhmät asumisessa Erityisryhmillä tarkoitetaan asiakasryhmiä (ikääntyneet, vammaiset, kehitysvammaiset, mielenterveysongelmaiset, päihdeongelmaiset, lastensuojelun asiakkaat, pakolaiset), joiden asumisen järjestäminen kuuluu sosiaalihuoltolain 22 :n (tuki- ja palveluasuminen) ja 23 :n (erityinen apu tai tuki asunnon tai asumisen järjestämiseen) mukaisesti kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin. Tuottajana voi toimia kunta, yksityinen tai nk. kolmannen sektorin palvelujen tuottaja. 2. Palveluasumisen tarpeesta ja niihin vaikuttavista tekijöistä 2.1. Väestön kehityksestä Väestön kasvu on merkittävä palveluasumiseen tarpeeseen vaikuttava tekijä. Seuraavan 10 vuoden aikana maan väestönkasvun arvioidaan olevan n. 2 %, Oulun kaupungin (Oulun seudun) n. 10 % ja Haukiputaan 1-2 %. Haukiputaan väestön kehitys on seuraava: Lkm Pros 1,4 1,1 0,8 0,5 0,2 Merkittävimmin palveluasumisen tarpeeseen vaikuttaa ikäranteen muutos. Työikäisten osuus väestöstä pienenee ja yli 65-vuotiaiden osuus kasvaa merkittävästi. Suomessa yli 65 -vuotiaiden osuus kasvaa nykyisestä 15 % 20 %:iin vuoteen 2015 mennessä; vuoteen 2040 jo yli 25 %:iin. Oulun seudulla tämä muutos on hitaampaa ja väestörakenne edullisempi. Oulussa yli 65-vuotiaiden osuus on vuonna %. Haukiputaalla yli 65 -vuotiaiden osuus vastaavana aikana 17 %. Ikääntyneiden fyysisen kunnon odotetaan myös parantuvan. Tämän vuoksi yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa huomattavasti ja lisää terveyspalvelujen ja myös palveluasumisen tarvetta. Lisäksi esim. keskivaikeaa ja vaikeaa dementiaa sairastavien määrä kasvaa 10 vuodessa lähes kaksinkertaiseksi (2005: 147; 2015: 222) Haukiputaan ikääntyneiden määrän kehitys on seuraava: vuotiaita Yli 65 - vuotiaita Yli 75-vuotiaita Pros 3,7 4,2 4,7 5,5 7,2 Ikääntyneiden määrän kasvun lisäksi tulotason ja varallisuuden kasvu vaikuttaa palvelujen käyttöön ja määrään. Yli 65-vuotiaiden osuus kulutuksessa kasvaa ja he käyttävät tulojaan hyvinvointipalveluihin, myös asumiseen. Yksityinen tarjonta tulee tulevaisuudessa kasvamaan ikääntyneiden asumisessa. Myös yksityisesti tuotetun palveluasumisen määrä kasvaa. Valtakunnallinen tavoite on, että 90 % yli 75-vuotiaista asuu omassa kodissaan omistus- tai vuokra-asunnossa. Tämän tavoitteen toteutumista voidaan edistää mm. suunnittelemalla asuinalueita huomioiden ikääntyneiden tarpeet. Esteettömyys ympäristön suunnittelussa ja rakentamisessa on yksi perusasioista. Haukiputaalla ikääntymisen vaikutuksia perusturvan palvelutarpeeseen ja tavoitteisiin on arvioitu viimeksi vanhuspoliittisessa ohjelmassa 2005 ja vuosittain mm. perusturvapalvelujen tuloskorteissa

4 4 Haukiputaan kunta on vanhuspoliittisessa ohjelmassa (2005) asettanut tavoitteeksi, että 90 % yli 75-vuotiaista haukiputaalaisista asuu omassa kodissaan. Tämän lisäksi ohjelmassa ja vuosittaisissa tuloskorteissa asetetaan tavoite, että 3,5 % yli 75- vuotiaista on tehostetun palveluasumisen piirissä ja 6 %:lle yli 75-vuotiaista on tarjota palveluasunto. Tässä tavoitteessa on oletettu, että laitospaikkoja on Ikääntyneet ja palveluasuntojen määrä Ikääntyneiden laskennallinen ja arvioitu palveluasumistarve on em. tavoitteen toteuttamiseksi seuraava (tarve tummennetty): Yli 75-vuotiaita, lkm Laskennallinen tarve (10 %), yht. - Tehostetut palveluasunnot - Laitospaikat Tarve, muut palveluasunnot (4 %) - Arvioitu 4 % Nykytilanne on seuraava: - Tehostettuja 20 1) 40 3) 40 3) 40 3) 40 3) palveluasuntoja - Muut 21 2) palveluasunnot - Laitospaikat ) Kultasimppu 10, Pihlajakoti 10, 2) Koivukoti 12, Leppäkoti 5, Tuomi 4. 3) Kultasimppu 10, Pihlajakoti 10, Revonkoti 10, Kultasimppu II 10 4) Kultasimppu 10, Pihlajakoti 10, Revonkoti 10, Kultasimppu II 10, Koivukoti 12, Leppäkoti 5 Tehostetun palveluasuntoja (ryhmäasunnot) tarvitaan lisää vuoteen 2010 mennessä n. 10 kpl (7) ja vuoteen 2015 mennessä n. 20 kpl (23), 2020 n. 40 kpl (43) ja 2025 n. 80 (81). Laskelma on tehty nykytilanteeseen verraten. Muita palveluasuntoja tarvitaan lisää vuoteen 2010 mennessä n. 10 (10), 2015 n. 20 (16), 2020 n. 25 (24) ja 2020 n. 40 (39 kpl). Tarpeeseen vaikuttaa kotona tapahtuvan hoidon toteutuminen. Jos kotihoidon palveluita voidaan lisätä selviävät asiakkaat pidempään kotona ja muissa palveluasunnoissa kotihoidon turvin. Tällöin tehostettuja palveluasuntoja tarvitaan vähemmän Mielenterveysongelmaiset Nämä asumispalvelut Haukiputaan kunta/perusturvapalvelut on hankkinut ja tulee hankkimaan yksityisiltä palvelun tuottajilta. Ne tullaan kilpailuttamaan keväällä Tarve on vuositasolla asuntopaikkaan. Tällä hetkellä palvelujen piirissä on 28 asiakasta. Jatkossa tarve kasvaa asukasmäärän lisääntyessä muutamalla asumispaikalla lähes vuosittain.

5 5 3. Nykytilanteesta 2.4. Vammaiset Kehitysvammaiset Haukiputaalla on n. 100 kehitysvammaista. Haukiputaan kunta/perusturvapalvelut toteuttaa vuoden 2007 aikana merkittävän rakenteellisen muutoksen perustamalla/vuokraamalla tilat 20-paikkaiselle kehitysvammaisille tarkoitetulle ympärivuorokautiselle asumispalveluyksikölle (Revonkodit). Samalla lopetetaan kehitysvammahuollon kunnallinen laitosyksikkö ja vähennetään laitoshoidon tarvetta. Kehitysvammaisten asumispalvelujen tarve lisääntyy jatkossakin kehitysvammaisten omaisten ikääntyessä ja määrän kasvaessa. Tarve on jatkossakin n. 2 5 ympärivuorokautiseen asumispaikkaan vuodessa. Ostopalvelujen osuus pysyy edelleen merkittävänä. Asumispalvelujen hankinta kilpailutetaan keväällä Tämän lisäksi tarvitaan kehitysvammaisille soveltuvia vuokra-asuntoja, joihin annetaan tarpeellinen avohoidon tuki. Niiden määrän arvioidaan olevan n. 3 asuntoa 3-5 vuoden välillä Muut vammaisryhmät Muiden vammaisten asuminen järjestetään avohoidon tukitoimin normaaliin asuntokantaan, jolloin asuntoon on tehty perusturvapalvelujen kustannuksin tarpeelliset muutostyöt ja hankittu apuvälineet. Myös ikääntyneiden tehostettuja palveluasuntoja on käytetty ja käytetään jatkossa tähän tarkoitukseen. Tehostettu palveluasuminen on hankittu ja hankitaan ostopalveluna Päihdeongelmaiset, asunnottomat, pakolaiset, muut Päihdeongelmaisten asuminen ratkaistaan edelleen tukemalla heitä ensisijaisesti avohoidon keinoin omaan kotiin. Haukiputaalla sosiaalitoimi ja Koy Simppulanhaka ovat jo vuosia yhteistyössä järjestäneet menestyksellä erityisryhmien asumispalveluja. Jonkin verran on käytetty ns. välivuokrattuja asuntoja, jolloin sosiaalitoimi on välivuokrannut asunnon asiakkaan käyttöön vapailta markkinoilta tai Koy Simppulanhakalta. Haukiputaan kunta/perusturvapalvelut ei omista yhtään asuntoa. Tämä strategia on ollut toimiva ja sitä perusteltua jatkaa edelleen. Jatkossa tulisi kehittää yhteistyössä mm.. sosiaalista isännöintiä. Haukiputaan kunta (tekniset palvelut) omistaa palveluasuntoja seuraavasti: Yksikkö Tehostettu Muu Yhteensä palv.asunto palveluasunto Kultasimppu 10 Pihlajakoti 10 Koivukoti 12 Simppula *) Tyhjillään Leppäkoti 5 Rivitalot (Tuomi) 4 Revonkodit Yhteensä *) Simppulan kiinteistöstä valmistuu kuntokartoitus kevään 2007 aikana, jonka jälkeen päätetään kiinteistön tulevaisuudesta (asetettu työryhmä).

6 6 Säätiön ja yhdistyksen omistuksessa ikääntyneiden vuokra-asuntoja on seuraavasti: Haukiputaan vanhustenhuoltoyhdistys ry Martinniemen vanhustenhuoltoyhdistys ry Jokivarren vanhustenhuoltoyhdistys ry Kellon vanhusten ja vammaisten huoltoyhdistys ry Haukiputaan sotainvalidien ja vammaisten palvelusäätiö =150 *) *) Suunniteltu muutos vuoden 2007 aikana. Haukiputaan ja Martinniemen yhdistykset siirtävät asunnot palvelusäätiön omistukseen. Koy Simppulanhaka omistaa vuokra-asuntoja seuraavasti: Vuokra-asunnot Vammaisvarusteiset asunnot Erityisryhmien asunnot 669 kpl 12 kpl 3 kpl 4. Kuntakonsernin näkökulma työryhmän ehdotukset 4.1. Koy Simppulanhaka Haukiputaan kunnan vuokra-asuntotuotantoa ja vuokraustoiminta (omistus- ja isännöinti) jatketaan keskitettynä Koy Simppulanhakan toimesta. Tuotannossa huomioidaan jatkossakin erityisryhmien asuntotarpeet yhteistyössä perusturvapalvelujen kanssa. Kunta ei edelleenkään suoraan omista, eikä tuota näitä asuntoja. Ikääntyneiden asuminen keskittyy tulevaisuudessa yhä enemmän kirkonkylälle. Koy Simppulanhaka omistaa merkittävästi peruskorjaustarpeessa olevia vuokrakohteita keskustan alueella: Haukiputaan tien liikenneympyrästä piirretyn 1 km:n ympyrän sisälle mahtuu 386 vuokra-asuntoa. Yhtiö huomioi näiden muutostöiden yhteydessä ikääntyneiden asumistarpeita (palveluasuminen - seniorivuokra-asuminen) ja tarvittaessa tehostetun palveluasuntotarpeen yhteistyössä yksityisten ja kunnan palvelutuotannon kanssa. Palveluasumisessa yhtiö vuokraa asunnot suoraan ikääntyneille. Tehostetun palveluasumisen kohteet räätälöidään yhteistyössä kunnallisen ja yksityisen palvelun tuottajan kanssa. Kunta tukee tällä hetkellä yhtiötä vuosittaisella omarahoitusosuudella ja pyrkii huomioimaan mahdolliset yhtiön kaavoitustarpeet muutostöiden yhteydessä etenkin kirkonkylän alueella. Liitteenä 2 Luettelo Kiinteistö Oy Simppulanhakan asuntokannasta 4.2. Haukiputaan vanhusten, vammaisten ja sotainvalidien palvelusäätiö/yhdistykset Palvelusäätiön omistukseen pyritään keskittämään yhdistyspohjaisten ikääntyneille tarkoitettujen vuokra-asuntojen, vanhusten ja vammaisten palveluasuntojen ja tehostettujen palveluasuntojen omistus ja osin tuotanto. Säätiöllä on mahdollisuus muita toimijoita monipuolisempaan rahoitukseen asunto-, ja palvelutuotannossa ja niiden kehittämistyössä (mm. projektiavustukset). Kunta tukee säätiötä lahjoituksella (Kunnanvaltuusto )

7 Kunta/Tekninen toimi Kunta ei jatkossakaan pyri suoraan omistamaan vuokra-asuntoja. Kunnan suorassa omistuksessa pidetään strategisesti tärkeät (40 80) tehostettua palveluasuntoa Simppulanmäellä (terveyskeskuksen läheisyys) huomioiden myös mahdolliset avo- ja laitoshoidon rajankäynnin muutokset (ns. hoivakodit). Näillä asunnoilla tuetaan tehokasta hoidon porrastusta kodin, kunnan laitospaikkojen ja erikoissairaanhoidon välillä Haukiputaan Teollisuuskiinteistöt Oy Hoito-, hoiva-alan ja niihin liittyvän palveluasumisen yksityiset markkinat kasvavat tulevaisuudessa merkittävästi. Työryhmä ehdottaa, että Haukiputaan teollisuuskiinteistöt Oy tutkii mahdollisuudet tuottaa näille yrityksille toimitiloja Asukasvalinnat ja sosiaalinen isännöinti Työryhmä ehdottaa, että yhteistyötä ja koordinointia asukasvalintojen (mm. asukasvalintaperusteet) osalta lisätään perusturvapalvelujen ja Koy Simppulanhakan välillä huomioiden ikääntyneet ja muut erityisryhmät. Nykyisin yhteistyötä on ollut yhtiön ja sosiaalityön välillä. Koordinointi voisi tapahtua 2 4 kertaa kokoontuvan laajemman ryhmän toimesta, johon kuuluisivat sosiaalityön, kehitysvammahuollon ja koti- ja laitoshoidon edustajat. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että Koy Simppulanhaka yhteistyössä perusturvapalvelujen kanssa selvittää mahdollisuudet käynnistää sosiaalinen isännöinti. 5. Yhteenveto Palveluasuntojen tarve lisääntyy merkittävästi etenkin ikääntyneiden määrän kasvun myötä. Vuoteen 2025 mennessä laskennallinen tarve tehostetulle (ympärivuorokautinen) palveluasumiselle on n. 80 palveluasuntoa. Tämän lisäksi merkittävää tarvetta on vammaisten ja mielenterveysasiakkaiden asumisessa. Tarpeen kasvusta huolimatta työryhmä ehdottaa, että tulevaisuudessa suoraan kunnan omistukseen ei toteuteta nykysuunnitelmien (Haukiputaan kunnan taloussuunnitelma ) ) lisäksi tuki- ja palveluasuntoja (tehostettu palveluasuminen). Kunta ostaa edelleen huomattavan osan tuki- ja palveluasumisesta yksityisiltä palvelun tuottajilta. Simppulanmäellä pidetään kunnan omistuksessa strategisesti tärkeää tehostettua palveluasuntoa. Koy Simppulanhaka huomioi palveluasumisen tarpeet (muu palveluasuminen) kirkonkylän alueen asuntokannan peruskorjausten ja muutostöiden yhteydessä. Mahdolliset tehostetun palveluasumisen kohteet yhtiö räätälöi yhteistyössä perusturvapalvelujen ja yksityisten palvelutuottajien kanssa. Yhtiö käynnistää yhteistyössä perusturvapalvelujen kanssa sosiaalisen isännöinnin ja tehostaa yhteistyötä mm. asukasvalinnoissa. Kunta tukee mahdollisuuksien mukaan olemassa olevien yhdistys- ja säätiöpohjaisten vuokra- ja palveluasuntojen keskittämistä, jotta määrältään riittävä ja monipuolinen palveluasuminen voidaan pitkällä tähtäyksellä turvata. Työryhmä ehdottaa, että Haukiputaan Teollisuuskiinteistöt Oy selvittää mahdollisuuden tuottaa toimitiloja hoiva- ja hoitoalan yrityksille. 1) Nykyiset asunnot (Kultasimppu 10 asuntoa, Pihlajakoti 10 asuntoa, Simppula 20 asuntoa 1 2 krs, josta kuntokartoitus meneillään, Simppulan palvelu- ja ryhmäasunnot hanke asuntoa.

8 8 Liite 1: Kunta tehostettujen palveluasuntojen tuottajana ja ylläpitäjänä: Työryhmä vertaili lyhyesti kuntaa ja muuta tahoa tehostettujen palveluasuntojen tuottajana seuraavin vahvuuksin/heikkouksin: Vahvuudet/Mahdollisuudet (Edut) - edullisin rakentaja (alv:n palautusoikeus) (rakentaminen rahoitetaan asiakkaiden vuokratuloilla ei menoja kunnalle) - muutos- ja huoltotöiden nopea ja helppo toteuttaminen osana Simppulanmäen kiinteistönhoitopalveluja - helpompi tukea hoidon porrastusta (koti, osastot, erikoissairaanhoito) kun kaikki laitos- ja asumisyksiköt omassa komennossa - asukasvalinta omissa käsissä Heikkoudet/Uhkat (Haitat) - palveluasuntojen vuokrasopimusten ja laskutuksen hoito vie kotihoidon henkilöstön työaikaa - rakentaminen rasittaa kunnan investointi-ohjelmaa - kunnan talousvaikeudet ja siitä johtuvat kielteiset vaikutukset investointien, mm. tehostetun palveluasumisen määrään Muu kuin kunta palveluasuntojen tuottajana ja ylläpitäjänä: Vahvuudet/Mahdollisuudet (Edut) - rakentaminen ei rasita kunnan investointiohjelmaa/lainakantaa/kassaa - vuokraamisen ja laskutuksen hoito helpottuu Heikkoudet/Uhkat (Haitat) - asukasvalinta omistajalla (muustakin käytännöstä voinee sopia) - vuokratason kilpailukykyisyys (kate-/korkovaateiden taso korkeampi)

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

Erityisryhmien palveluasumisen. ja Kilpailun edistäminen

Erityisryhmien palveluasumisen. ja Kilpailun edistäminen Erityisryhmien palveluasumisen kilpailuolosuhteet ja Kilpailun edistäminen Helena Tuorila Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset:

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020 HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Haapajärven väestö- ja työpaikkakehitys... 2 3. Vuokra-asuntokanta... 5 3.1 Kaupungin

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN ASUMISPALVELUIDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2014-2016

PIHTIPUTAAN ASUMISPALVELUIDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2014-2016 PIHTIPUTAAN ASUMISPALVELUIDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2014-2016 1(21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MIELENTERVEYSPALVELUT 2 2 VAMMAISPALVELUT 5 2.1 Vaihtoehdot vammaispalvelun näkökulmasta 6 3 VANHUSPALVELUT 7 3.1 Asiakasmäärät

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020)

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) 17.9.2012 Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) KV hyväksynyt 17.9.2012 57 ASUNTO-OHJELMA 2012 2016 (-2020) 1. Johdanto 1.1. Yleistä Asunto-olojen kehittämisestä annetun lain mukaan valtuusto hyväksyy tarpeen

Lisätiedot

Ala-Männikön korvaavat asunnot / Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys

Ala-Männikön korvaavat asunnot / Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys Selvitys 1 (5) Ala-Männikön korvaavat asunnot / Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys Ivalon Sos.Dem. valtuustoryhmä on 11.12.2014 tehnyt valtuustoaloitteen Ala-Männikön korvaavista asunnoista. Aloitteessa

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006 VOIMIA VANHUUTEEN Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme Sosiaali- ja terveystoimi Hyväksytty: Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.11.2001

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2016

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2016 ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2016 Sisällysluettelo Työryhmän asettaminen ja sen tavoitteet 3 Kaavoitus Täydennysrakentaminen painopisteenä 4 Yleiskaavat 5 Kaupunkirakenteen täydentäminen ja keskustat

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Asunto-omaisuustyöryhmän raportti

Asunto-omaisuustyöryhmän raportti HELSINGIN KAUPUNKI Asunto-omaisuustyöryhmän raportti 9.12.2011 Sisällys 1. Johdanto, tausta ja tavoitteet... 3 2. Selvityksen kohteena oleva asunto-omaisuus... 5 2.1 Yhtiöt... 6 2.2. Hajautetun rakenteen

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASIKKALAN KUNTA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA Hyväksytty valtuustossa 17.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 1. YLEISTÄ...2 2. ASIKKALAN KUNNAN ASUNTOPOLIITTISET LINJAUKSET...2 3. IKÄÄNTYNEIDEN ASUMINEN...2 3.1. IKÄÄNTYNEIDEN

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut ja niiden tulevaisuudennäkymät Tampereen, Helsingin ja Kajaanin kaupungit - kuntavertailu

Ikäihmisten palvelut ja niiden tulevaisuudennäkymät Tampereen, Helsingin ja Kajaanin kaupungit - kuntavertailu Ikäihmisten palvelut ja niiden tulevaisuudennäkymät Tampereen, Helsingin ja Kajaanin kaupungit - kuntavertailu Kati Mikkola & Johanna Nummelin VTT Rakentamisen liiketoiminnat ja prosessit, tammikuu 2006

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2012 2015 2 SIPOON ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2012 2015 1. JOHDANTO... 3 2. ASUNTOPOLITIIKKA JA ASUMISEN KEHITYS 2000-LUVULLA... 4 2.1 Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma...

Lisätiedot

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Tiivistelmä... 2 1 Johdanto... 3 2 Juuka ikääntyvä kunta... 4 3 Ikäihmisten terveydentilan ja toimintakyvyn kehitys... 5 4 Euroopan

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Asumisen strategiat 2005-2010

NURMIJÄRVEN KUNTA. Asumisen strategiat 2005-2010 NURMIJÄRVEN KUNTA Asumisen strategiat 2005-2010 Valtuuston hyväksymä 13.12.2004 Sisällysluettelo sivu 1. Johdanto... 2 2. Asumisen strategiat 2000 2010 toteutuminen... 4 3. Nurmijärven asuntokantaa ja

Lisätiedot