Olemme kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu monipuolisia asiakaslähtöisiä sähköisiä ja perinteisiä arkistopalveluja tarjoava arkisto.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Olemme kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu monipuolisia asiakaslähtöisiä sähköisiä ja perinteisiä arkistopalveluja tarjoava arkisto."

Transkriptio

1 SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO Toimintakertomus 2009 Mikkeli 2010

2 Sisältö Toiminta lyhyesti... 2 Hallinto... 3 Talous... 4 Henkilöstö... 5 Asiakirjojen säilyttäminen... 7 Tietopalvelu Projektit ja hankkeet Viestintä Muu toiminta... 14

3 Arvomme Arvostamme suomalaista yrittäjyyttä ja pidämme tärkeänä yhteiskunnallisena tehtävänämme saada talteen elinkeinoelämän asiakirjallista historiaa, Toimimme siten, että rahoittajat saavat vastinetta taloudelliselle panostukselleen, Palvelemme asiakkaittamme luotettavasti, tasapuolisesti ja tehokkaasti, Noudatamme ICA:n vahvistamia arkistoammattilaisten eettisiä sääntöjä, Olemme esimerkillinen työnantaja. Miissiiomme Tallennamme luotettavasti ja turvallisesti suomalaisen elinkeinoelämän asiakirjatietoa, edistämme vastaanotetun arkistoaineiston käyttämistä ja hoidamme asiakirjoihin liittyvää tietopalvelua. Viisiiomme 2015 Olemme kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu monipuolisia asiakaslähtöisiä sähköisiä ja perinteisiä arkistopalveluja tarjoava arkisto. 1

4 Toiimiinta llyhyestii Toiminta lyhyesti Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiön 28. toimintavuosi oli työntäyteinen. Asiakirjoja otettiin vastaan edellistä toimintavuotta enemmän. Vaikka talouselämä oli keskellä taantumaa, yritysten vaikeudet eivät juuri näkyneet asiakirjojen luovutuksissa. Vain muutamassa tapauksessa syynä oli yrityksen konkurssi. Edellisvuosien tapaan siirtomotiiveina olivat tarve saada arvokas arkisto talteen tai kiinteistöjärjestelyt. Tosin taustalla saattoi olla yrityksen toiminnan rakennejärjestelyjä. Tietopalvelun volyymi ei poikennut aikaisemmista vuosista. Käyttäjäkunnan laajentamiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi Elkan palveluista aloitettiin verkkolehden suunnittelu. Elka oli mukana erilaisissa kansallisissa ja paikallisissa kehittämishankkeissa ja projekteissa. Useat niistä liittyvät sähköiseen arkistointiin. Digitaalisuus oli voimakkaasti esillä myös käytännön toiminnassa. Asiakirjoja digitoitiin viidessä eri hankkeessa Elkan tiloissa ja Mikkelin ammattikorkeakoulussa. Sota-arkiston kunnostamisprojektissa 2009 oli ensimmäinen kokonaan puolustusministeriön rahoituksella toteutettu toimintavuosi. Projektissa tehtiin paljon, uraauurtavaakin työtä työmenetelmien kehittämisessä, minkä tuloksena järjestelytyötä voitiin nopeuttaa. Työn laatu sai tilaajalta tunnustusta. Elkaa sen toiminnan alusta lähtien johtanut Matti Lakio jäi eläkkeelle syyskuun alussa. Arkistonjohtaja Lakion aikana Elkasta on kasvanut suuri ja valtakunnallisesti merkittävä keskusarkisto. Elämäntyöstään arkistonjohtaja Lakio sai Keskuskauppakamarin ja Arkistoyhdistyksen tunnustukset. Uudeksi arkistonjohtajaksi valittiin Elkan tietopalvelu- ja kehittämispäällikkö, fil. maist. Jarmo Luoma-aho. 2

5 Halllliinto Hallinto Valtuuskunta Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiön valtuuskunta on toimintaa valvova ja tukeva elin. Valtuuskunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Vuosikokouksesta 2009 alkaen valtuuskuntaan ovat säätiön perustajaorganisaatioiden nimeäminä kuuluneet seuraavat jäsenet: Elinkeinoelämän keskusliitto EK johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen 3/2009-3/ varajäsen viestintäpäällikkö Helvi Kaijomaa johtaja Esko Keskinen 3/2009-3/ varajäsen viestintäjohtaja Tarja Virmala Etelä-Savon kauppakamari toimitusjohtaja Jukka Tikka 3/2008-3/ varajäsen aluejohtaja Esko Pitkänen Etelä-Savon maakuntakuntaliitto agronomi Marita Mattila 3./2008-3/ varajäsen fil. maist. Raine Lehkonen Helsingin kauppakorkeakoulu professori Kari Lilja 3/2009-3/ varajäsen johtaja Pentti Mustalampi Keskuskauppakamari osastopäällikkö Lasse Lehman 3/2009-3/ varajäsen tiedotuspäällikkö Anja Mertanen Liikearkistoyhdistys ry. suunnittelupäällikkö Ritva Toivonen 3/2009-3/ varajäsen suunnittelija Matti Happonen Liikesivistysrahasto toimitusjohtaja Mirja Haavikko 3/2009-3/ varajäsen toimitusjohtaja Kari Asp Mikkelin kaupunki kehitysjohtaja Heikki Malinen 3/2008-3/ varajäsen kehittämispäällikkö Kimmo Airas kaupunginlakimies Ari Liikanen 3/2008-3/ varajäsen ohjelmajohtaja Sune Lehkonen toimitusjohtaja Raimo Räsänen 3/2008-3/ varajäsen apulaiskaupunginjohtaja Eero Kaitainen Stiftelsen för Åbo Akademi professori Gunilla Widén-Wulff 3/2008-3/ varajäsen toimitusjohtaja Kjell Sundström Suomen Kulttuurirahasto dosentti Sakari Heikkinen 3/2008-3/ varajäsen dosentti Susanna Fellman Valtuuskunnan puheenjohtajana on toiminut johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen ja varapuheenjohtajana kaupunginlakimies Ari Liikanen. Valtuuskunnan vuosikokous pidettiin Lisäksi valtuuskunta kokoontui , jolloin käsiteltiin säätiön sääntöjen muuttamista. 3

6 Hallitus Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiön hallitus vastaa säätiön toiminnasta ja sen tarkoituksen toteutumisesta. Hallitukseen nimeää Mikkelin kaupunki kaksi jäsentä. Muut jäsenet valitsee säätiön valtuuskunta. Vuonna 2008 valittujen hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Vuonna 2009 hallitukseen kuuluivat: Pertti Voutilainen, vuorineuvos, puheenjohtaja Markku Järvenpää, hallintojohtaja, varapuheenjohtaja Markku Kuisma, professori Asko Miettinen, professori Kimmo Mikander, kaupunginjohtaja Carl-Magnus Roos, erikoistutkija Tytti Voutilainen, maakunta-arkiston johtaja Hallitus kokoontui kuusi kertaa 27.1., 13.3., 3.4., 27.5., ja Sääntöuudistus Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi säätiön sääntöjen sääntömuutoksen Uudistetut säännöt vastaavat teknisesti ja kirjoitusasultaan tämänhetkistä toimintaympäristöä. Merkittävin muutos on liiketoiminnan mahdollistaminen säätiölain sallimissa puitteissa. Säätiö sai myös virallisen ruotsinkielisen nimimuodon: Stiftelsen för Centralarkivet för Finlands Näringsliv. Strategia Syksyllä aloitettiin Elkan strategian määrittely vuosille Työtä tehtiin osittain tiimityönä. Strategiaa käsitellään säätiön hallituksessa vuonna Talous Tallous Toiminnan kokonaiskulut olivat ,34. Puolustusministeriötä laskutettiin sotaarkiston kunnostusprojektin toteutuneiden kulujen mukaisesti. Elinkeinoelämän päätearkistotoiminnan ylläpitoon Elka sai lakisääteistä valtionapua. Mikkelin kaupunki, arkistojaan luovuttaneet yritykset ja Elkan säätiö vastasivat kuluista, jotka ylittivät valtionapuosuuden. Lisäksi opetusministeriö rahoitti kahta digitointiprojektia. Kokonaismenoista 88 % oli henkilöstö- ja kiinteistömenoja. Varsinaiseen toimintaan käytettävissä olleet varat menivät pakollisiin hankintoihin ja ylläpitokuluihin. Suurimmat toimintamenoerät olivat arkistokotelot, atk-laitteet ja -linjayhteydet, leasing- ja käyttömaksut, digitaalinen säilyttäminen ja matkustuskulut. Toiminnan kehittämiseen ei varoja riittänyt. Valtionavulla rahoitettava toiminta tuotti tappiota ,09, mihin syinä olivat budjetoitua suuremman erikoiskokoisten arkistokoteloiden hankintaerä ja kiinteistökulujen kasvaminen. Valtionaputoiminnan tappiota katettiin yrityksiltä arkistojen järjestämis- ja luettelointityöhön varatuilla rahoilla. Koko toiminnan ylijäämä kertomusvuonna oli 9.135,39. 4

7 Henkiillöstö Henkilöstö Vahvuus Vuoden 2009 aikana Elkassa oli 33 toistaiseksi voimassa olevassa ja neljä määräaikaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää sekä kaksi tuntityöntekijää. Sota-arkiston järjestämisprojektissa oli 22 henkilöä. Näistä 21 työskenteli Mikkelissä sekä yksi henkilö ja tuntityöntekijät Helsingissä. Muun henkilökunnan sijaintipaikka oli Mikkeli. Lisäksi vuoden aikana oli kuusi työharjoittelijaa. Elkaa sen toiminnan alusta alkaen johtanut arkistonjohtaja Matti Lakio jäi eläkkeelle syyskuussa Matti Lakion aikana Elka kasvoi suureksi ja valtakunnallisesti merkittäväksi päätearkistoksi. Tunnustuksena elämäntyöstään arkistonjohtaja Lakio palkittiin Keskuskauppakamarin ansiomerkillä ja Arkistoyhdistyksen kunniamaininnalla. Uudeksi arkistojohtajaksi valittiin Elkan tietopalvelu- ja kehittämispäällikkö, filosofian maisteri Jarmo Luoma-aho. Nimityskierroksen tuloksena palkattiin yksi uusi arkistonjärjestäjä. Lisäksi sota-arkiston järjestämisprojektiin palkattiin yksi arkistonjärjestäjä lisää vuoden 2010 alussa. Henkilökunta Alm Olli, fil. maist. tiiminvetäjä, tietopalvelu- ja kehittämispäällikkö Finnilä Arja, artesaani, arkistonjärjestäjä Halminen Raili, yo-merkonomi, arkistonjärjestäjä Huolman Esa, fil. maist. tutkimus- ja logistiikkavastaava Junter Leena, insinööri, digitoija Kiesiläinen Susanna, tradenomi, arkistonjärjestäjä Kilkki Kaija, kodinhoitaja, tietopalvelusihteeri Klemola Mari, merkonomi, arkistonjärjestäjä Kolehmainen Ari, fil.maist, arkistonjärjestäjä Kontturi Esko, rakennusmestari, arkistonjärjestäjä Kortekallio Anneli, merkonomi, tietopalvelusihteeri Laakkonen Rauno, virastomestari, tietopalvelusihteeri Lakio Matti, valt. maist., arkistonjohtaja saakka Lehto Juha, hum. kand., arkistonjärjestäjä (tuntityöntekijä) Lehtonen Jari, yo-merkonomi, it-asiantuntija Lintunen Asko, arkistonjärjestäjä, digitoija, Liukkonen Jukka, tradenomi, tiiminvetäjä Luoma-aho Jarmo, fil. maist., tietopalvelu- ja kehittämispäällikkö, arkistonjohtaja Muinonen Sari, fil. maist., arkistonjärjestäjä Mäkelä Irma, yrittäjän MBA, tiiminvetäjä Mäkinen Pekka, fil. maist., arkistonjärjestäjä Niskanen Sakari, datanomi, arkistonjärjestäjä Nousiainen Pasi, tradenomi, arkistonjärjestäjä Nupponen Sirpa, hallintonotaari, taloussihteeri Nuutinen Sakari, dipl.ins., projektipäällikkö Oikkonen Jouko, teknikko, arkistonjärjestäjä Pakarinen Tuija, artesaani, arkistonjärjestäjä Pantzar Tuija, kartanpiirtäjä, arkistonjärjestäjä Pesonen Jari, autoteknikko, arkistonjärjestäjä Pylvänäinen Kalevi, yo-merkonomi, digitoija Pöyry Kaija, arkistonjärjestäjä Rasa Sari, fil. maist., arkistonjärjestäjä, tiiminvetäjä Rissanen-Laitinen Eeva Liisa, artesaani, arkistonjärjestäjä 5

8 Roivas-Alm Elina, hum. kand., arkistonjärjestäjä , Seppänen Sirpa, yo-merkonomi, tietopalvelusihteeri Sorsa Vesa, fil. yo, arkistonjärjestäjä (tuntityöntekijä) Strömberg Heljä, tradenomi, tietopalvelusihteeri Valo Johannes, fil. maist., tiiminvetäjä Vilén Tommi, yo-merkonomi, arkistomestari Työharjoittelijat: Lintunen Asko Montonen Kirsti, yo-merkonomi Pylvänäinen Kalevi, yo-merkonomi Saari Jani, yo Vilén Petri, opiskelija Väisänen Eero, peruskoululainen Henkilökunta ryhmäkuvassa elokuussa Koulutus Henkilökuntaa on osallistunut arkistoalan kursseille ja seminaareihin. Kertomusvuonna kolme henkilöä suoritti Mikkelin ammattikorkeakoulussa sähköisen asioinnin ja arkistoinnin ylempää amk-tutkintoa ja kaksi henkilöä sähköisen asioinnin ja arkistoinnin erikoistumisopintoja sekä yksi henkilö Arkistolaitoksen ylempää arkistotutkintoa. Sisäisenä koulutuksena järjestettiin arkistojen järjestämiseen ja luettelointiin sekä tietopalveluun liittyviä tilaisuuksia. 6

9 Työsuojelutoiminta Henkilökunta kuuluu pakollisen työterveyshuollon piiriin. Työsuojelussa kiinnitettiin huomioita erityisesti työn pölyisyyden vähentämiseen. Työsuojelutoimikunta teki henkilökunnalle kyselyn työolosuhteista. Siinä ilmenneitä kehittämistarpeita on huomioitu henkilöstöhallinnossa. Tyky-toiminta Työkykyä ylläpitävän toiminnan painopisteenä oli omatoimisen fyysisen kunnon edistäminen. Motivointitilaisuudet järjestettiin Kyyhkylässä ja Visa-areenalla Etelä- Savon liikunnan edustajat kertoivat henkilökohtaisen kunnon kohentamiseen liittyvästä palvelustaan Lisäksi Elkalla ja Mikkelin maakunta-arkistolla on ollut yhteinen sählyvuoro. Kuntonyrkkeilyä Visa-areenalla. Heljä Strömberg kanveesissa, Sakari Nuutinen julistaa Sari Rasan voittajaksi. Asiiakiirjjojjen säiillyttämiinen Asiakirjojen säilyttäminen Aineistojen vastaanottaminen Vuoden 2009 aikana otettiin vastaan uutta asiakirja-aineistoa seuraavasti (suluissa v. 2008): eri luovuttajia 69 kpl (75) luovutuksia 81 kpl (85) arkistoja 880,62 hm (675,37) valokuvia kpl (51623) liikkuvaa kuvaa kpl (540), 667,5 h (179) äänitteitä 161 kpl (20), 118 h (15) karttoja ja piirustuksia 7811 kpl (27100) sähköistä aineistoa 1379 tiedostoa, 381 MT (2008 ei tilastoitu) Asiakirja-aineistoa otettiin vastaan edellistä vuotta enemmän. Kuten aiemminkin, vuonna 2009 Elkaan siirrettiin yrityksiltä tekstiasiakirjojen lisäksi paljon eritysaineistoja, kuten 7

10 liikkuvan kuvan tallenteita. Myös asiakirjahallinnon sähköistyminen näkyy luovutuksissa. Yritykset lähettivät Elkaan pääasiassa digitaalisia kuvia ja videoita. Keskimääräinen arkistonluovutus oli 10,87 hm. Suurimmat määrät asiakirjojaan luovuttivat mainostoimisto Sek & Grey, M-real Lielahti, Neste Oil, Stora Enso, Paulig ja Elintarviketeollisuusliitto. Lisäksi yrityksiltä tuli täydennyksiä aikaisemmin luovutettuihin aineistoihin. Merkittävää yrityshistoriaa saatiin talteen, kun Suomen vanhimman yrityksen, Frenckellin kirjapainon arkisto luovutettiin Elkaan kesällä Valitettavasti konkurssiin ajautunut yritys ei enää voinut jatkaa toimintaansa. Luovutus noteerattiin valtakunnallisesti, kun Berndt von Frenckell sai asiakirjojen siirrosta tunnustuksena Arkistoyhdistyksen myöntämän vuoden arkistoteon. Vuoden 2009 lopussa säilytyksessä oli (suluissa v. 2008): arkistokokonaisuuksia 3292 kpl (3220) asiakirjoja 23979,70 hm (23066,09) valokuvia kpl (543156) liikkuvaa kuvaa 9668 kpl (7655), 3218,5 h (2551) äänitteitä 2726 kpl (2565), 2042 h (1924) karttoja ja piirustuksia kpl (330789) sähköistä aineistoa kpl, 8,5 teratavua (33190, 6,99) Arkiston vuosikartunta oli 913,61 hm. Säilytystilat Arkistotilat on rakennettu arkistolaitoksen arkistotilavaatimusten mukaisesti. Osaan säilytyshuoneita voidaan ohjata kuivempaa ja viileämpää ilmaa valokuvien ja muiden avtallenteiden säilyvyyden parantamiseksi. Pitkäaikaisen keskimääräisen vuosittaisen asiakirjojen vastaanottamisen perusteella nykyiset arkistotilat riittävät n vuotta paperiasiakirjojen ja muiden analogisten tallenteiden säilyttämiseen. Digitaaliset audio- ja videotallenteet ovat Mikkelin ammattikorkeakoulun digitaalisessa säilytysjärjestelmässä. Arkistoja hakemassa. Vas. Rauno Laakkonen Lielahdessa. Kesk. Tommi Vilén Pauligilla. Oik. Heljä Strömberg ja Stora Enson Anne Kannas Tolkkisissa. 8

11 Aineistojen käsittely Vuoden 2009 aikana käsiteltiin vastaanotettua aineistoa seuraavasti (sikäli, kun on tiedossa suluissa v. 2008): laadukas järjestäminen ja luettelointi 312,29 hm (473,96), 5369 yks. (7028) inventointitasoinen luettelointi 492 hm (814,20) valokuvien järjestäminen ja luettelointi 4832 yks. (2846) piirustusten järjestäminen ja luettelointi 99 yks. (231) karttojen järjestäminen ja luettelointi 4 yks. (37) liikkuvan kuvan ja ääniteiden 2158 yks. (159) järjestäminen ja luettelointi digitointi, kuvatiedostot kpl (3048) digitointi, äänitteet ja liikkuva kuva 280 tuntia (1,5) digitointi, muut asiakirjat 3156 kpl (ei tilastoitu) digitointi asiakkaille, valokuvat 414 kpl (577) digitointi asiakkaille, muut asiakirjat 1222 kpl (ei tilastoitu) Asiakirjoja järjestettiin ja luetteloitiin edellisvuotta vähemmän. Tämä johtuu siitä, että aineistoissa oli paljon asiakirja asiakirjalta käsiteltäviä ja luetteloitavia erityismateriaaleja, kuten valokuvia. Lisäksi jouduttiin lisäämään uutta vastaanotettua aineistoa jo luettelolituihin arkistokokonaisuuksiin, mikä aiheuttaa paljon sellaista työtä, joka on pois varsinaisesta järjestely- ja luettelointityöstä. Vuoden 2009 aikana käsiteltiin suuria arkistokokonaisuuksia, kuten Teknologiateollisuuden, Huhtamäen, Stora Enson ja Keskon luovutuksia. Myös kuljetusalan asiakirjoja järjestettiin ja luetteloitiin. Digitointiprojekteissa tehtiin ennakkovalmisteluja digitointia varten. Varsinkin ääni- ja videotallenteita katseltiin ja kuunneltiin sekä luetteloitiin suuria määriä. Digitointia tehtiin omana työnä ja ostopalveluna. Ostopalveluna digitoitiin äänitteitä Mikkelin ammattikorkeakoulussa. Arkistojen järjestämiseen ja luettelointiin oli käytettävissä 4,2 henkilötyövuotta. Viiden tietopalvelusihteerin lisäksi asiakirjoja järjesti ja luetteloi sekä inventointiluetteloita teki 1 määräajaksi palkattu henkilö ja viisi harjoittelijaa. Myös muu henkilökunta osallistui ajoittain vastaanotetun aineiston käsittelyyn. Valokuvia ja muita asiakirjoja digitoi vuoden aikana päätoimisesti yksi henkilö. Digitointiprojekteissa oli palkattuna kaksi määräaikaista henkilöä digitointiin ja kaksi määräaikaista henkilöä aineistojen esikäsittelyn ja luettelointiin. Yksi tietopalvelusihteeri hoiti oma toimensa ohessa Elkan käsikirjastoa. Eeva-Liisa Rissanen-Laitinen kirjoittaa tunnistetiedot arkistokoteloon 9

12 Vuoden lopussa vastaanotetun arkistoaineiston järjestämisaste oli seuraava: arkistoluettelo 13445,44 hm (56,07 %) 13294,01 hm (57,63 %) inventointiluettelo 6523,29 hm (27,20 %) 6031,01 hm (26,15 %) luetteloimatta 4010,97 hm (16,73 %) 3741,07 hm (16,22 %) Järjestämisaste pysyi suunnilleen edellisvuoden tasolla, joskin luetteloimattoman ja inventoidun aineiston suhteellinen osuus hieman lisääntyi edellisvuotta suuremman asiakirjojen vastaanottamisen ja määrällisesti pienemmän asiakirjojen järjestämisen ja luetteloinnin takia. Tiietopallvellu Tietopalvelu Vuoden 2009 aikana asiakirjoja lainattiin seuraavasti (suluissa v. 2008): Tukijasalilainat 186 kpl, 1905 arkistoyksikköä (214, 2034) Lähetetyt kaukolainat 46 kpl, 576 arkistoyksikköä (44, 356) Saadut kaukolainat 0 kpl, 0 arkistoyksikköä (1, 5) Tutkijasalilainojen määrä pienentyi n. 15 % mutta lainattujen asiakirjojen määrä ei laskenut yhtä paljon (-9 %). Keskimääräinen laina oli melko suuri, n. 10 arkistoyksikköä. Kaukolainaus pysyi edellisen vuoden tasolla. Sähköpostilla, puhelimella tai muulla tavalla saapuneisiin tiedusteluihin vastattiin 324 kertaa, hieman useammin kuin vuonna 2008 (321). Tiedustelut johtivat joissakin tapauksissa maksulliseen selvitykseen tai valokuvien ja muiden asiakirjojen digitointiin. Elkan tietokannat olivat asiakkaiden käytettävissä Internetissä Elkan kotisivujen kautta. Elmassa on viitetiedot säilytyksessä olevasta aineistosta sekä digitoitujen valokuvien matalaresoluutiokuvat. Mikkelin ammattikorkeakoulun palvelimella olevan Elkadsovelluksen kautta asiakkaiden on mahdollista katsella ja kuunnella käyttörajoittamattomia audio- ja videotiedostoja. Elkad:ssä on myös toiminto, jolla korkeakoulujen Hakatunnuksilla voidaan tutkia digitaalisia tiedostoja samaan tapaan kuin Elkan tiloissa. Ennen pääsyään Elkad-järjestelmään Haka-käyttäjät antavat sitoumuksensa aineistojen asianmukaisesta käyttämisestä. Elkan asiakirjoja käytettiin lähteinä opinnäytetöissä, tieteellisissä tutkimuksissa sekä yritys- ym. historioissa. Myös eri alojen harrastajat, sukututkijat, tv-ohjelmien tekijät ja yritykset saivat tarvitsemaansa asiakirjatietoa erilaisiin tiedontarpeisiinsa. Elkan kirjasto oli tutkijoiden käytettävissä. Kirjoja myös lainattiin jonkin verran. Kertomusvuoden aikana uusia niteitä tuli 270 kpl. Vuoden 2009 lopussa kirjastossa oli nidettä. Aikaisempien vuosien tapaan Elkan henkilökunta hoiti tutkijapalvelua vuoroviikon. 10

13 Kaikkiaan Elkaan tehtiin 511 asiakaskäyntiä (v ). Suuri kävijämäärän pudotus selittyy sillä, että vuoden 2008 aikana Suomen Sukututkimusseuran palkkaamat määräaikaiset tallentajat käyttivät Elkan henkilöasiakirjoja tietojen tallentamiseen ja nostivat asiakaskäyntien määrää. Projjektiit jja hankkeet Projektit ja hankkeet Sota-arkiston kunnostamisprojekti Vuonna 2007 alkaneessa ja vuoden 2013 loppuun kestävässä Sota-arkiston kunnostamisprojektissa järjestettiin ja luetteloitiin asiakirjoja yhteensä 1801 hm. Tehokkuutta kasvatettiin huomattavasti, sillä vuonna 2008 saatiin käsiteltyä aineistoa 1283 hm. Vuoden 2009 lopussa projektissa oli kunnostettu asiakirjoja yhteensä 3186 hm. Kertomusvuoden aikana saatiin valmiiksi suojeluskuntien asiakirjojen kunnostaminen ja luettelointi. Uutena kokonaisuutena aloitettiin puolustusvoimien vuosien joukkoosastojen aineistojen läpikäyminen. Logistiikkavastaava Esa Huolman suunnittelee asiakirjojen kuljetusta Sörnäisistä Mikkeliin Projekti työllisti 22 kokopäiväistä ja kaksi tuntityöntekijää. Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) KDK on opetusministeriön rahoittama ja vuoteen 2011 kestävä hanke, jonka tarkoituksena on suunnitella muistiorganisaatioiden yhteinen asiakasliittymä ja tehdä esitys sähköisen pitkäaikasysäilyttämisen kansallisesta ratkaisusta. Kertomusvuonna arkistonjohtaja oli jäsenenä KDK:n pitkäaikaissäilyttämisen jaostossa. KDK:n puitteissa Elka osallistui metatietojen yhtenäistämistyöhön yhdessä muiden yksityisten keskusarkistojen kanssa sekä vastasi erilaisiin selvityksiin. Digital Mikkeli Arkistonjohtaja ja tietopalvelu- ja kehittämispäällikkö osallistuivat kertomusvuoden aikana Digital Mikkeli toimintaan. Michtech Oy:n hallinnoima hanke toimii paikallisten muistiorganisaatioiden yhteistyöelimenä. Vuoden 2009 aikana laadittiin yhteistä strategiaa ja ideoitiin uusia sähköisiä palveluja. Viva3 / Ephemera -projekti Viva3 / Ephemera on Mikkelin ammattikorkeakoulun, Kansalliskirjaston Mikkelin yksikön ja Elkan yhteisprojekti, jossa kehitetään menetelmiä videoiden ja pienpainanteiden digi- 11

14 tointiin ja kuvailuun sekä 3D-mallinnukseen. Hanketta koordinoi Miktech Oy Digital Mikkeli yhteistyön puitteissa. Vuonna 2009 arkistonjohtaja osallistui ohjausryhmän sekä tietopalvelu- ja kehittämispäällikkö metatietotyöryhmän toimintaan. Viva3 / Ephemera projektissa myös digitoitiin vajaa 50 tuntia 16 mm:n filmejä ja videoita. Äänitteiden digitointi - projekti Yksityisten keskusarkistojen yhteisessä ja Kansan Arkiston hallinnoimassa projektissa digitoitiin Elkan äänitteitä. Digitointi tehtiin Mikkelin ammattikorkeakoulussa, jossa myös säilytetään digitaalisia tiedostoja. Äänitteiden esikäsittelyyn ja luettelointiin palkattiin kahden kuukauden ajaksi määräaikainen työntekijä. Projektin rahoitti opetusministeriö, ja se päättyi vuoden 2009 lopussa. Pikadigi -projekti Opetusministeriö myönsi keväällä 2009 suuren määrärahan muistiorganisaatioiden käytettäviksi aineistojen digitoimiseen. Myös yksityiset keskusarkistot saivat yhteisen määrärahan käyttöönsä. Arkistot perustivat ns. pika-digi projektin, jota Porvarillisen Työn Arkisto ryhtyi hallinnoimaan. Pikadigi projektissa Elka digitoi mikrofilmattuja laivapiirustuksia, Forssa Oy:n rakennuspiirustuksia, pöytäkirjoja ja videoita. Piirustukset ja videot digitoidaan ostopalveluna yhteisen kilpailutuksen voittaneen palveluntarjoajan tiloissa. Muut aineistot digitoidaan Elkassa. Projektin palveluksessa oli vuonna 2009 yksi digitoija sekä yksi arkistonjärjestäjä aineistojen esikäsittelyssä ja luetteloinnissa. Projekti päättyy vuoden 2010 lopussa. Nordean valokuvien digitointi Nordea pankki ulkoisti historiallisten valokuviensa digitoinnin Elkaan vuonna Samassa yhteydessä se myös tallensi paperikuvat Elkaan. Digitointityössä oli yksi määräaikainen työntekijä. Hanke jatkuu vuonna Selvitys sähköisen arkistoinnin tarpeesta Elka ja Mikkelin ammattikorkeakoulu tekivät ns. tuli rahalla (tutkimuksesta liiketoimintaa) vuonna 2009 selvityksen yritysten sähköisten aineistojen säilytystarpeista. Elkasta selvitykseen osallistui kolme henkilöä. Kyselytutkimuksesta selvisi, että yleensä yritykset kokevat sähköisen arkistoinnin ongelmalliseksi. Vastanneiden arvion mukaan viiden vuoden kuluttua n. puolet asiakirjoista on ainoastaan sähköisessä muodossa. Suurin osa kyselyyn osallistuneista yrityksistä olisi valmis ulkoistamaan sähköistä säilyttämistään. Riskienhallinta nähtiin keskeisenä hyötynä luotettavassa sähköisessä säilyttämisessä Aikataulujen digitointi Suomen Linja-autohistoriallinen Seura (SLHS) palkkasi vuonna 2009 työntekijän digitoimaan Elkassa säilytyksessä olevia linja-autojen aikatauluja. Digitoidut aikataulut tullaan julkaisemaan SLHS:n kotisivuilla. 12

15 Hankkeen tuloksena Elka vastaanotti lisää aikatauluja aikataulukokoelmaansa. Digitaalisista tiedostoista jää kappaleet Elkalle. Henkilötietojen tallentaminen Vuoden 2009 alussa päättyi vuonna 2007 aloitettu yritysten vanhojen työntekijätietojen tallentaminen. Suomen Sukututkimusseuran palkkaamana Elkassa oli kolme neljä henkilöä tallentamassa tietoja henkilörekistereistä. Kymmeniä tuhansia työsuhdetietoja sisältävät Excel -tiedostot lähetettiin Sukututkimusseuralle tietokantaan siirtämistä varten. Elkalle jäi kopiot tiedostoista. Teollisen muotoilun arkisto Vuorineuvos Krister Ahlströmin ja teollisen muotoilijan Jorma Pitkosen tekemän aloitteen ja esiselvityksen perusteella Elka ryhtyi edistämään teollisen muotoilun arkiston perustamsta Elkan yhteyteen. Työnimen FIDA (Finnish Industrial Design Archives) saanutta hanketta esiteltiin lokakuussa opetusministeriössä, jonne myös lähetettiin avustushakemus toiminnan käynnistämiseksi vuonna Viiestiintä Viestintä Ulkoinen viestintä Elkan toimintaa ja palveluja esiteltiin valtakunnallisilla sukututkimuspäivillä Kotkassa 8.3., BUS 2009 näyttelyssä Oulussa ja Kuntamarkkinoilla Helsingissä Perinteinen arkistojen päivä järjestettiin Elkassa päivän antiin tutustui toistasataa vierasta. Teemana oli makeat muistot. Lisäksi esiteltiin kuvien kautta entisajan Mikkeliä ja sota-arkiston järjestämisprojektia. Elkalla on ollut säännöllinen palstatila Liikearkistoyhdistyksen Faili lehdessä ja Linjaautohistoriallisen seuran Hetku lehdessä. Lisäksi muissa tiedotusvälineissä oli juttuja Elkasta. Elkan edustajia luennoi neljässä koulutustilaisuudessa tai seminaarissa. Osana ICA:n Section of Business and Labour kokousta Elka järjesti Kansallisarkistossa kansainvälisen yritysarkisto -seminaarin, jossa myös Elkan edustaja toimi alustajana. Arkistonjohtaja luennoi Kansallisen Digitaalisen kirjaston seminaarissa ja Rastorin arkistokoulutuksessa sekä tietopalvelu- ja kehittämispäällikkö sota-arkiston järjestämisprojektista talvisodan alkamisen muistoseminaarissa Mikkelissä Makeita muistoja oli esillä arkistojen päivänä marraskuussa Elkaan kävi tutustumassa seitsemän vierailijaryhmää. Mikkelin ja Elkan roolia arkistotoimintojen alueellistamisessa esiteltiin osana Digital Mikkeli toimintaa alueellistamistoi- 13

16 mikunnan sihteerille 26.6., opetusministeri Henna Virkkuselle ja alueellista keskusarkistoa pohtivalle työryhmälle Edellisvuosien tapaan yrityksille annettiin arkistoneuvontaa puhelimitse ja sähköpostilla. Elkan nettisivuilla oli keskimäärin 1900 kävijää kuukaudessa. Loka-marraskuussa tehtiin selvitys mistä tuolloin asioineet asiakkaat saivat ensimmäisen kerran tiedon Elkasta. Kysely paljasti, että noin 2/3 vastanneista oli kuullut Elkasta jonkin välikäden kautta. Tiedotustoiminnan tehostamiseksi selvitettiin potentiaaliset asiakasryhmät ja sähköiset jakelukanavat sekä aloitettiin Eemeli nimisen verkkolehden suunnittelu. Ensimmäinen Eemeli ilmestyy helmikuussa Sisäinen viestintä Henkilökunnalle järjestettiin säännöllisesti viikko- ja kuukausi-infoja, joiden avulla on lisätty tiedonkulkua talon sisällä. Asioista on myös tiedotettu sisäisellä sähköpostilistalla ja infotaululla. Muu toiminta toiimiinta Kiinteistönhoito Elkalla on käytössään kaikkiaan 5338,5 m 2 arkisto- ja toimistotilaa. Kiinteistöstä 4231,5m 2 on Mikkelin Arkistotalo Oy:n ja 1107m 2 Mikkelin kaupungin omistuksessa. Kiinteistö on hyvässä kunnossa. Kiinteistön on murtosuojattu ja palo- ja lvi-hälytyksiä valvotaan 24/7 periaatteella. Kertomusvuonna hankittiin sota-arkisto projektin käyttöön ilmapuhdistuslaitteita. Muutoin laitteistoihin tehtiin pieniä korjauksia, säätöjä ja huoltoja. Arkistomestari on hoitanut talonmies vahtimestarin tehtäviä. Kiinteistön siivous järjestettiin tuntityönä ja ostopalveluna. ICT-toiminnot Kertomusvuonna ei tehty merkittäviä ohjelmisto- ja laitteistohankintoja. Sähköpostipalvelin oli ulkoistettu. Muut verkkopalvelut hoidettiin omien palvelimien avulla. Pääosa Elkan substanssitoiminnoista hallitaan Elma-tietojärjestelmällä. Sitä päivitettiin syksyllä Saman ohjelmistotoimittajan alustalle on rakennettu kolmen muun arkiston järjestelmät. Yhteinen kehittämispäivä pidettiin Kansan Arkistossa. Elkan digitaalisten av-tallenteiden hallintajärjestelmä sijaitsee Mikkelin ammattikorkeakoulun palvelimella. Kertomusvuoden lopulla saatiin Opetusministeriöltä projektiraha rajapinnan rakentamiseksi Elkan tietojärjestelmien ja KDK:n asiakasliittymän välille. Määrittely valmistuu vuoden 2010 aikana. 14

17 Jäsenyydet ja edustukset Elka on jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: - Yksityiset Keskusarkistot ry, - Liikearkistoyhdistys ry, - Suomen linja-autohistoriallinen seura, - Etelä-Savon kauppakamari. Arkistonjohtaja on Suomen edustajana ICA/SBL:n (International Council of Archives Section of Labour and Business) toiminnassa. SBL:n kokous pidettiin Mikkelissä ja siihen osallistui yritysarkistoinnin ammattilaisia seitsemästä eri maasta. Kokoukseen liittyi kansainvälinen seminaari, jonka teemana oli Company Archieves in Change. Siihen osallistui 48 henkilöä. Arkistonjohtaja toimii EABH:n (European Association for Banking and Financial History) Suomen kirjeenvaihtajana yhdessä Suomen Pankin arkistonhoitajan kanssa. Vuoden aikana toimitettiin kaksi raporttia yritysarkistojen tilaa koskevia kansainvälisiä selvityksiä varten. 15

18 Tuokiokuvia toimintavuoden varrelta SBL:n kokous Elkassa kesäkuussa Ministeri Henna Virkkunen tutustui Elkaan elokuussa Kai Salovaara BUS 2009 näyttelyssä Oulussa kesäkuussa Arkistonjohtaja Matti Lakio vastaanotti Kauppakamarin elämäntyömitalin Järjestettyä aineistoa on lähdössä entiseen sotaarkistoon Sörnäisiin Jouluateria nautittiin ravintola Tallissa 16

19 Järjestetty aineisto hyllymetriä vuosina Sota-arkiston aineiston kunnostusmäärä punaisella värillä Elka SA-projekti Vastaanotettu aineisto hyllymetriä vuosina Kaukolainat arkistoyksikköä vuosina Tiedustelut kappaletta vuosina

20 SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO Tutkijantie Mikkeli (015) fax (015)

Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää. TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka

Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää. TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka 13.10.2016 Kuka, mikä? Jarmo Luoma-aho FM (historia), tradenomi ylempi amk,

Lisätiedot

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Taustaa Aviisi-projekti Aviisin avaamat uudet mahdollisuudet Ajatuksia jatkoon Vs. johtaja Pirjo Karppinen, Kansalliskirjasto, digitointi-ja konservointikeskus 22.11.2016

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

Sanomalehtien Liiton keskustelutilaisuus Digiarkistoista liiketoimintaa. Taustaa. Mitä Kansalliskirjasto voi tarjota sanomalehdille?

Sanomalehtien Liiton keskustelutilaisuus Digiarkistoista liiketoimintaa. Taustaa. Mitä Kansalliskirjasto voi tarjota sanomalehdille? Sanomalehtien Liiton keskustelutilaisuus Digiarkistoista liiketoimintaa Taustaa Mitä Kansalliskirjasto voi tarjota sanomalehdille? Vs. johtaja Pirjo Karppinen, Kansalliskirjasto, digitointi-ja konservointikeskus

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset Saara Värttö, TTA-PAS koordinaattori, saara.vartto@csc.fi Pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus 10.4.2013 Pitkäaikaissäilytys tutkimuksen tarpeisiin TTA-PAS-hankkeella

Lisätiedot

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset KDK:n ajankohtaiset kuulumiset 17.5.2011 Valtakunnalliset museopäivät, Turku Tapani Sainio Kansalliskirjasto www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Suomen XIII liikearkistopäivät

Suomen XIII liikearkistopäivät Suomen XIII liikearkistopäivät 4. 6.10.2011 Yksityiset Keskusarkistot ry:n Pikadigi digitointihanke v. 2009 2011 Riku Keski Rauska, tutkija Porvarillisen Työn Arkisto Yhdeksän arkiston yhteistyöhanke o

Lisätiedot

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja 1/2017 1 Aika, 10:30 Paikka Joensuun kampus, Borealiksen auditorio BOR100, Yliopistokatu 7 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 id150488 1(7) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS AIKA ke klo 8.00-9.56 PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Metsolan kampus, neuvottelutila C2010 Pääskysentie 1

Lisätiedot

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus  Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne Yrityksen nimi LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 22464420 E-mail juha.makinen@lahivakuutus.fi Puhelinnumero 0178211611 Puhelinnumero 0447211700 Perustamisvuosi

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 14.9.2015 Liite 1. Karjalatietokantasäätiö. sen tutkimusrekisteri Tytti Voutilainen 3.9.2015

Kaupunginhallitus 14.9.2015 Liite 1. Karjalatietokantasäätiö. sen tutkimusrekisteri Tytti Voutilainen 3.9.2015 Kaupunginhallitus 14.9.2015 Liite 1 Karjalatietokantasäätiö ja sen tutkimusrekisteri Tytti Voutilainen 3.9.2015 Karjala-tietokantasäätiö Säätiö perustettiin vuonna 1990 Taustayhteisöt: Mikkelin maakunta-arkisto,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 11.12.2015 klo 13.00 15.00 Paikka: Ravintola Talli (Patteristonkatu 2, Mikkeli), Tallin vintti -kokoushuone (2. krs) Paikalla: Hirvensalmi:

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2017 Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Esityslista 5. 6. 7. 8. 9. Päätetään kauppakamarin hallituksen sekä Kuopion, Varkauden ja Ylä- Savon kauppakamariosastojen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 KOKOUSKUTSU 1/2014 Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 4 LIIKELAITOS

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta 14.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 17.3.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Arkistoala historioitsijan työllist

Arkistoala historioitsijan työllist Arkistoala historioitsijan työllist llistäjänä Projektipää äällikk llikkö Tomi Rasimus Kansallisarkisto Esityksen sisältö Oma opiskelu ja työura Arkistoista historioitsijan työpaikka? Arkistoammattilaisen

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013 Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma Jorma Waldén 6.5.2013 Yleiskuva Säilytysvelvollisuus laitoksen tehtävien ja toiminnan kautta sisältää pitkäaikaissäilytyksen kulttuuri- ja tiedepoliittiset linjaukset,

Lisätiedot

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita 15.1.2010 Toni Suutari www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden sähköisten aineistojen

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 7/2016 63 Kokousaika 5.10.2016 kello 18.00 18.51 Kokouspaikka Oripään koulun atk-luokka Läsnä Kulmanen Matti, puheenjohtaja Isotalo Päivi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 4/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 4/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 4/08 Työvaliokunta 20.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 25.3.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta!

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digiwiki seminaari 13.12.2011 21.11.2011 Elina Anttila museo 2015 Museo 2015 Museoiden yhteishanke, vetäjänä Museovirasto yhteistyössä Valtion taidemuseon

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen PÖYTÄKIRJA YLIOPISTOKOLLEGIO 27.11.2014 Kokous 05/14 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä?

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä? 1 Opetusministeri Sari Sarkomaa Historiallisen sanomalehtikirjaston esittelytilaisuus Kansalliskirjastossa (juhlapuhe ja Historiallisen Sanomalehtikirjaston avaus) Aika: 20.11.2007. Tilaisuus alkaa klo

Lisätiedot

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Katu- ja puisto-osasto Palvelutoimisto Tarja Posti Taustaa Rakennusviraston asiakaspalvelussa työskentelee asiakaspalvelupäällikön lisäksi 12 asiakaspalvelusihteeriä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Piilola: Silta Krijgsman: osa teoksesta Kaikuja Furman: Via Innocentium - Elävät olennot liukuhihnamatkalla barbaarien patoihin. Toimintakertomus 2008

Piilola: Silta Krijgsman: osa teoksesta Kaikuja Furman: Via Innocentium - Elävät olennot liukuhihnamatkalla barbaarien patoihin. Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 2008 Piilola: Silta Krijgsman: osa teoksesta Kaikuja Furman: Via Innocentium - Elävät olennot liukuhihnamatkalla barbaarien patoihin Espoon Kuvataiteilijoiden toimisto, Galleria AARNI,

Lisätiedot

Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välinen neuvottelu

Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välinen neuvottelu KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 10/2015 Kokousaika Keskiviikko 16.12.2015 klo 8.30 11.00 Kokouspaikka Jyväskylä, ravintola Caterinan kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 80 3 Kokouksen

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Ylikylässä 12.9.2015 PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 18.28 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

EHDOTUS puolueen ehdokaslistaksi

EHDOTUS puolueen ehdokaslistaksi Puolueen nimi Lehtiä yht. Ehdokkaat on lueteltava siinä iäriestyksessä johon heidät ehdokaslistoien yhdistelmässä tulee asettaa. Acar Fethi Yrittäjä Airaksinen Katja Verkostoasiantuntija Antila Erkki Paperikoneenhoitaja,

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta Esittely Neuvottelukunnan jäsenistö Puheenjohtaja: Pääsihteeri Jukka Pekkala, Suomen liikunta ja urheilu ry Varapuheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Riitta Särkelä,

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Yleisesittely Markku Hämäläinen Esityksen sisältö: 1) Kuntarakenneselvityksen toimeksianto 2) Työryhmät 3) Selvityksen sisältö 4) Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009 Sivu: 1 P1 Lieksan vaalipiiri Lähetetty: 7469 Äänestys%: 36,1 Hyväksytty: 2612 Hyväksytty%: 96,8 Hylätty: 85 Hylätty%: 3,2 Valitaan: 20 Varoja puuttuu: 3 L1 Ehdokaslista A : 378 %: 14,5 ja: 3 ja%: 15,0

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011. Aika Tiistai kello Hallituksen kokoushuone HR144

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011. Aika Tiistai kello Hallituksen kokoushuone HR144 YLIOPISTOKOLLEGIO Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011 Aika Tiistai 13.12.2011 kello 13.00 Paikka Hallituksen kokoushuone HR144 Asialistat 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 Yliopistokollegion

Lisätiedot

LUONNOS Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä

LUONNOS Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä JUHTA 7.2.2017 Johtaja Hannu Sirén Huomioon otettavia periaatepäätöksen ulottuvuuksia 1. Sähköinen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokousaika 10.08.2016 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla yliopiston hallitus on 18 päivänä toukokuuta 2010 hyväksynyt

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli) (S10073)

Lisätiedot

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Valmistelu: Marjaana Kivelä, Pirkko Rautaniemi, Jari Väisänen, Marjo Nykänen, Susanna Voutila, Riitta Leviäkangas, Kati Hoffren ja Kimmo Hoikka Lähtökohtana tiedostojen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 30.11.2016 klo 17.00- Paikka Kunnanvirasto, sivistystoimisto Asiat 107 Opetussuunnitelman hyväksyminen, esiopetus 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Asialistat 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 Raportointi yliopiston toiminnasta ja taloudesta 5 Muutokset yliopistokollegion kokoonpanoon

Asialistat 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 Raportointi yliopiston toiminnasta ja taloudesta 5 Muutokset yliopistokollegion kokoonpanoon YLIOPISTOKOLLEGIO Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2010 Aika Perjantai 17.12.2010 kello 13.00 Paikka Hallituksen kokoushuone HR144 Asialistat 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 Raportointi

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 15.3.2016 klo 18:00 1/5 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, Kauttua LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Friberg Harri Henttinen Kari Lammensalo Pasi Lehtonen

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta Aika 3.3.2008 klo 10.30-12.40 Paikka Jyväskylän kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Jäsen Veijo Koskinen x Ulla Lauttamus x Heidi Nieminen x Pirkko Selin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

I Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin.

I Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. I Alkulohkot Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. Kenttä 1 Lohko A 1 2 3 4 5 YHT Joni Eväkoski 41 50 50 50 21 212 Mika Packalén 50 39 48 35 33 205 Yrjö Soidinmäki 36 38

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä 1.3.2007 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö Yksikössä on koulutuksen tulosalue ja tutkimuksen tulosalue. Henkilöt johtaja Anita

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 2/2009. Aika Tiistai , klo Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokatu 4, Järvenpää

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 2/2009. Aika Tiistai , klo Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokatu 4, Järvenpää KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 2/2009 Aika Tiistai 31.03.2009, klo 17.00-17.50 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokatu 4, Järvenpää 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oulun yliopiston hallitus Kokouskutsu/esityslista

Oulun yliopiston hallitus Kokouskutsu/esityslista Oulun yliopiston hallituksen kokous 1.2.2017 Kokous: 2/2017 Oulun yliopiston hallitus Kokouskutsu/esityslista Aika: Keskiviikko 1.2.2017 klo 9-12 Paikka: Oulun yliopiston päärakennus, HR144 Pentti Kaiteran

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto Vuosikokous 9.12.2015 Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston vuosikokous 9.12.2015 Suomalaisen Kirjallisuuden

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 6.2.2013 1(3) TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. Kortiston tarkoitus ja tavoite 2. Julkaisuversiot ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot