Kansikuva: Kupittaan Savi Oy:n arkistoon talletetun työntekijän asevelvollisuusajan henkilökohtaisen päiväkirjan kuvitusta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansikuva: Kupittaan Savi Oy:n arkistoon talletetun työntekijän asevelvollisuusajan henkilökohtaisen päiväkirjan kuvitusta."

Transkriptio

1 SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO Toimintakertomus 2007 Mikkeli 2008

2 Kansikuva: Kupittaan Savi Oy:n arkistoon talletetun työntekijän asevelvollisuusajan henkilökohtaisen päiväkirjan kuvitusta.

3 Sisällys Yhteenveto toiminnasta... 1 Hallinto... 2 Tilat...4 Henkilökunta... 5 Asiakirjojen vastaanotto... 6 Järjestäminen ja luettelointi... 7 Tietokannat... 8 Käsikirjasto... 9 Sota-arkiston aineiston kunnostamisprojekti Aton-projekti Koulutus Tiedotustoiminta ja yhteydenpito Tutkijapalvelu Talous Liite 1: Vuonna 2007 vastaanotetut arkistot Liite 2: Vuonna 2007 järjestetyt arkistot Liite 3: Tilastot

4

5 Yhteenveto toiminnasta Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston 26. toimintavuosi oli elinkeinoelämässä hyvä vuosi. Yritysten asiakirjahallinnossa ja arkistoinnissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Sähköinen arkistointi lisääntyi ja yritykset alkoivat myös itse pohtia sähköisen aineistonsa pitkäaikaista säilyttämistä. Käytännön toimiin tässä asiassa yritykset eivät useinkaan päässeet. Julkisuutta arkistoasiat saivat eniten tietoturvallisuuden huonosta hoidosta. Salassa pidettäviä asiakirjoja löytyi vääristä paikoista julkishallinnon ja yritysten huolimattoman asiakirjahallinnan johdosta. Elkassa vuosi oli työntäyteinen. Arkistojen vastaanotto oli Elkan historian suurin yhden vuoden aikana. Määrä nousi muutaman suuren arkiston vastaanoton vuoksi, mutta myös luovuttajien määrä nousi huomattavasti edellisvuosista. Osasyy vastaanoton lisäykseen oli uusien tilojen saaminen käyttöön, jolloin ei enää tarvinnut jarruttaa aiemmin sovittujen arkistosiirtojen toteuttamista. Tieto Elkan olemassaolosta on viime vuosina lisääntynyt yrityksissä ja se tuo välittömästi uusia asiakkaita, arkistonluovuttajia ja tutkijoita. Arkistojen vastaanotto painottui tasaisesti vanhojen, 1800-luvulta alkavien arkistojen vastaanottoon ja toiseksi aikaisempien luovutusten täydennyksiin. Omistajan vaihdokset, toiminnan lopettaminen, organisaatioiden muutokset ja yritysten siirtyminen uusiin tiloihin olivat myös perusteena useille arkistonsiirroille Elkaan. Toimintavuosi on näyttänyt hyvältä myös Elkassa. Kuva: Kuva teatteriesityksestä v. 1940, Uusi Aura Oy. Hyvä palvelu arkistojen vastaanotossa ja tutkimuskäytössä tuo Elkaan lisää tyytyväisiä asiakkaita. Elkassa haettiin tapaa käynnistää sähköistä arkistointia liiketoimintana ja osallistuttiin yhdessä Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa EU-rahoitteiseen Aton-projektiin, jossa rakennettiin valmiuksia alkujaan sähköisten asiakirjojen pitkäaikaiselle säilyttämiselle. Se ei kuitenkaan merkitse paperiaineiston vastaanoton päättymistä vielä pitkään aikaan. Vastaanotetun arkistoaineiston määrä vuoden aikana oli yhteensä hyllymetriä 80 eri luovuttajalta. Arkistojen luovutuksia oli 125 kpl. Vuoden aikana valmistui 1

6 uutta, järjestettyä aineistoa 184 hyllymetriä. Käsittelyyn otettiin hm järjestämätöntä aineistoa. Vuoden päättyessä vielä käsittelyssä olevien arkistojen järjestämistyö jatkuu seuraavalle vuodelle ja tulee vasta valmistumisvuoden tilastoon. Merkittävä työpanos käytettiin myös valokuvien ja piirustusten käsittelyyn. Kaikkiaan Elkassa oli vuoden lopussa säilytyksessä hyllymetriä pysyvästi säilytettäviä arkistoja. Elkan henkilökuntaa on osallistunut eri organisaatioiden järjestämiin arkistoalan koulutustilaisuuksiin ja näyttelyihin. Tiedotusvälineissä on kerrottu Elkan toiminnasta ja yrityksille on järjestetty informaatiotilaisuuksia arkistonhoidosta ja pysyvästä säilyttämisestä. Elkan kotisivut tarjoavat hyvät tiedonsaantimahdollisuudet arkistonluovuttajille ja tutkijoille säilytettävänä olevista arkistoista, valokuvista, piirustuksista ja muista aineistoista. Sota-arkiston järjestämättömän aineiston kunnostusprojektin käynnistyminen keväällä toi Elkalle runsaasti valtakunnallista julkisuutta. Sota-arkisto aineiston kunnostustyö käynnistettiin ESR-projektina, jolla luotiin valmiudet varsinaiselle kuusi vuotta kestävälle kunnostusprojektille, jonka Puolustusministeriö tilasi Elkalta. Projektin henkilökuntana on projektipäällikkö, neljä tiiminvetäjää ja 15 kunnostajaa. Elka on esitellyt toimintaansa Linja-autoliiton vuosipäivillä Savonlinnassa yhdessä Auto- ja Tieliikennemuseo Mobilian ja Linja-autohistoriallisen seuran kanssa. Elka näytti Arkistojen päivänä Mikkeliä esitteleviä filmejä ja kuvia sekä Sota-arkiston kunnostamisprojektia kiinnostuneille mikkeliläisille, joita oli paikalla toistasataa henkeä. Hallinto Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistoa ylläpitävän säätiön valtuuskuntaan kuuluivat seuraavat edustajat. Toimikausi jatkuu maaliskuussa pidettävän valtuuskunnan kokouksen päättymiseen asti. Toimikausi Elinkeinoelämän keskusliitto EK apulaisjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen varajäsen viestintäpäällikkö Helvi Kaiomaa henkilöstöpäällikkö Hannele Rinne varajäsen arkistonhoitaja Outi Nieminen Etelä-Savon kauppakamari toimitusjohtaja Jukka Tikka varajäsen aluejohtaja Esko Pitkänen Etelä-Savon maakuntakuntaliitto agronomi Marita Mattila varajäsen fil. maist. Raine Lehkonen Helsingin kauppakorkeakoulu professori Kari Lilja varajäsen johtaja Pentti Mustalampi 2

7 Keskuskauppakamari osastopäällikkö Lasse Lehman varajäsen viestintäpäällikkö Tuula Tiihonen Liikearkistoyhdistys ry. suunnittelupäällikkö Ritva Toivonen varajäsen suunnittelija Matti Happonen Liikesivistysrahasto toimitusjohtaja Mirja Haavikko varajäsen toimitusjohtaja Kari Asp Mikkelin kaupunki kehitysjohtaja Heikki Malinen varajäsen kehittämispäällikkö Kimmo Airas kaupunginjohtaja Kimmo Mikander varajäsen kehityspäällikkö Sune Lehkonen toimitusjohtaja Raimo Räsänen varajäsen apulaiskaupunginjohtaja Eero Kaitainen Stiftelsen för Åbo Akademi suppleant skattmästare Caj-Gunnar Lindström Suomen Kulttuurirahasto professori Riitta Hjerppe varajäsen dosentti Sakari Heikkinen Säätiön valtuuskunnan vuosikokous pidettiin Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kokoustiloissa Eteläranta 10:ssä Helsingissä. Valtuuskunnan puheenjohtajana on toiminut vuosikokouksesta lähtien apulaisjohtaja Eeva- Liisa Inkeroinen ja varapuheenjohtajana kaupunginjohtaja Kimmo Mikander. Säätiön hallitukseen kuuluivat kaksivuotiskautena seuraavat henkilöt: Hyvin hallitulta näytti myös Enso-Gutzeit Oy:n Kaukopään tehdasrakennus luvulla. Kuva: Enso-Gutzeit Oy, Kaukopään tehtaat. Haapala Pertti, professori asti Järvenpää Markku, kauppatieteitten maisteri Kuisma Markku, professori alkaen Miettinen Asko, professori Myllyvirta Jyrki, kaupunginjohtaja Roos Carl-Magnus, filosofian maisteri Voutilainen Tytti, maakunta-arkiston johtaja Voutilainen Pertti, vuorineuvos Säätiön hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja kokoukset pidettiin Helsingissä 31.1., 28.3., sekä sähköpostikokous Hallituksen puheenjohtajana toimi kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta ja varapuheenjohtajana kauppatieteitten maisteri Markku Järvenpää. 3

8 Säätiön tilintarkastajina toimivat JHTT Matti Jalkanen ja HTM-yhteisö Audiator - Yhtiötarkastus Oy sekä heidän varahenkilöinään HTM Marjukka Tikka sekä KHT Auno Inkeröinen. Tilat Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto toimii vuokratiloissa Tutkijantie 7:ssä sijaitsevassa rakennuksessa, jonka vanhimman osan omistaa Mikkelin kaupunki ja kolme laajennusosaa kiinteistöosakeyhtiö Mikkelin Arkistotalo Oy - Arkivhuset i S:t Michel Ab. Yhtiön tilat käsittävät kolmeen kerrokseen rakennetun betonirakenteisen arkistorakennuksen Kalevankankaan kaupunginosassa korttelissa 24, tontilla n:o 11, osoite Tutkijantie 7. Tontti yhdistettiin yhdeksi tontiksi kaupungin osasta ja Arkistotalon tontin osasta. Vuokrasopimus tontista allekirjoitettiin Mikkelin kaupungin kanssa Rakennuksen huonealasta vanhin osa on Mikkelin kaupungin omistama (osa I) m 2, Mikkelin Arkistotalo Oy - Arkivhuset i S:t Michel Ab v valmistunut II osa m 2, v valmistunut III osa m 2 ja 2007 valmistunut IV osa 1.507,5 m 2. Elkan käytössä olevat vuokratilat ovat yhteensä 5.338,5 m 2. Elkan uutta laajennusta pienimuotoisempaa turkulaista arkkitehtuuria 1940-luvulta. Kuva: Uusi Aura Oy. Mikkelin Arkistotalo Oy - Arkivhuset i S:t Michel Ab:n osakkaina ovat Mikkelin kaupunki suurimpana osakkaana sekä Ahlstrom Oyj, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Finnvera Oyj, M- real Oyj, Nokia Oyj, Nordea Bank Finland Abp, Outokumpu Oyj, Pohjola-Yhtymä Vakuutus Oyj, Rautaruukki Oyj, Oy Rettig Ab, Stora Enso Oyj, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiö, Suomen Säästöpankkiliitto, UPM- Kymmene Oyj, Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ja Wärtsilä Oyj Abp. Elkan tilojen täyttyessä lisätilan tarve tuli välttämättömäksi ja lukuisten neuvottelujen tuloksena Elka sai Kansallisarkistolta lupauksen lisätilan saamisesta lakisääteisen valtionavun piiriin rakennuksen valmistuttua. Rakennuttajana oli Mikkelin Arkistotalo Oy ja tilat luovutettiin Elkan käyttöön

9 Henkilökunta Elka on saanut lakisääteistä valtionapua kahdeksaan toimeen. Henkilökuntaa on palkattu myös yrityksiltä saaduilla arkistoaineiston käsittelymaksuilla. Sotaarkiston järjestämättömän aineiston kunnostamisprojektiin palkattiin uutta henkilökuntaa 20 henkeä. Valtionavulla palkattu henkilökunta: Junter Leena, insinööri, digitoija Kilkki Kaija, kodinhoitaja, tietopalvelusihteeri Kortekallio Anneli, merkonomi, tietopalvelusihteeri Lakio Matti, valt. maist., arkistonjohtaja Lehtonen Jari, yo-merkonomi, it-asiantuntija Luoma-aho Jarmo, fil. maist., tietopalvelu- ja kehittämispäällikkö Seppänen Sirpa, yo-merkonomi, toimistosihteeri Vilén Tommi, yo-merkonomi, arkistomestari Ulkoistettua ravintolatoimintaa 1930-luvun malliin. Kuva: Uusi Aura Oy. Yritysten käsittelymaksuilla palkattu henkilökunta: Laakkonen Rauno, virastomestari, tietopalvelusihteeri Liukkonen Jukka, tradenomi, tietopalvelusihteeri asti Nupponen Sirpa, hallintonotaari, taloussihteeri alkaen Strömberg Heljä, tradenomi, tietopalvelusihteeri Sota-arkiston kunnostamisprojektin henkilökunta: Alm Olli, fil.maist. tiiminvetäjä alkaen Finnilä Arja, artesaani, arkistonjärjestäjä alkaen Halminen Raili, yo-merkonomi, arkistonjärjestäjä alkaen 5

10 Klemola Mari, merkonomi, arkistonjärjestäjä alkaen Kiesiläinen Susanna, tradenomi, arkistonjärjestäjä alkaen Kolehmainen Ari, fil.maist., arkistonjärjestäjä alkaen Kontturi Esko, rakennusmestari, arkistonjärjestäjä alkaen Liukkonen Jukka, tradenomi, tiiminvetäjä 1.7. alkaen Mäkelä Irma, yrittäjän MBA, tiiminvetäjä17.7. alkaen Mäkinen Pekka, fil.maist., arkistonjärjestäjä alkaen Niskanen Sakari, datanomi, arkistonjärjestäjä alkaen Nousiainen Pasi, tradenomi, arkistonjärjestäjä alkaen Nuutinen Sakari, dipl.ins., projektipäällikkö alkaen Oikkonen Jouko, teknikko, arkistonjärjestäjä alkaen Pantzar Tuija, kartanpiirtäjä, arkistonjärjestäjä alkaen Pesonen Jari, autoteknikko, arkistonjärjestäjä alkaen Pöyry Kaija, arkistonjärjestäjä alkaen Rasa Sari, fil.maist., arkistonjärjestäjä alkaen Rissanen-Laitinen Eeva Liisa, artesaani, arkistonjärjestäjä alkaen Valo Johannes, fil.maist., tiiminvetäjä 3.9. alkaen Työharjoittelijat: Luoma-aho Jere, opiskelija, Savander Iida, opiskelija-harjoittelija Valjakka Auli, hum.kand Suomen Sukututkimusseuran palkkaamana Elkan yritysarkistoista on koottu työntekijäluetteloita seuran käyttöön. Tietojen keruuta ovat tehneet vuoden alusta lokakuuhun asti puolipäivätyönä merkonomi Carita Pettersson, merkonomi Heikki Puttonen, Kaija Pöyry ja Jari Tauriainen. Elkan työntekijät kuuluvat työterveyshuollon piiriin. Lakisääteisten tehtävien lisäksi työterveyshuolto on mahdollistanut yksilöllisemmän terveydenhoidon saamisen henkilökunnalle. Elka on kannustanut henkilökuntaa ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon liikuntaan myönnetyllä tuella. Elkan henkilökunta on ylläpitänyt ammattitaitoaan erilaisten kurssien ja koulutusjaksojen avulla. Suurin osa koulutuksesta on liittynyt sähköiseen arkistointiin ja tiedonhallintaan. Asiakirjojen vastaanotto Kertomusvuoden aikana Elka vastaanotti 125 arkistonluovutusta, joiden yhteismäärä oli 2.559,87 hyllymetriä. Suurin arkistonluovuttaja oli Honeywell Oy, joka talletti Elkaan 675 hm arkistoaan. Muita suuria arkistonluovuttajia olivat Alko Oy 348 hm, St1 (Mobil Oy) 285 hm, Teknologiateollisuus ry 246 hm, Fennia Keskinäinen Vakuutusyhtiö 152 hm, Kauppa- ja teollisuusministeriön Lisenssivirasto 130 hm sekä Hackman Oy:n arkisto 120 hm Åbo Akademin kirjastosta. Useimmat luovutukset olivat määrältään pieniä ja täydennyksiä aiempiin luovutuksiin. 6

11 Asiakirjat otetaan vastaan mieluiten seulottuna ja järjestettynä. Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen valinnassa yrityksiä neuvottiin puhelimitse ja sähköpostilla sekä käymällä paikan päällä. Muutamassa tapauksessa Elka huolehti myös aineiston pakkauksen yrityksessä ja kuljetuksen Elkaan. Arkistojen käsittelyssä on tultu hankalaan tilanteeseen, kun uusia arkistoja jouduttiin ottamaan vastaan suuria määriä, mutta niiden käsittely siirtyy pitkälle tulevaisuuteen. Yritysten kannalta arkiston luovutus oli usein pakkotilanne, kun organisaatiot muuttuivat ja kiinteistöjä piti nopeasti saada tyhjiksi. Luettelo vuoden aikana vastaanotetuista arkistoista on liitteessä 1, sivulla 15. Näkymä Enson asemalta maaliskuussa Alueella on kuljetusta odottamassa talvisodassa menetetyiltä alueilta evakuoitujen yritysten ja yksityisten omaisuutta. Kuva: Enso-Gutzeit Oy, Enson tehtaat. Järjestäminen ja luettelointi Vuoden 2007 aikana uusia järjestettyjä ja luetteloituja arkistoja valmistui 184 hm, kun edellisenä vuonna määrä oli 666 hm. Käsittelyyn otettiin vuoden aikana hm järjestämätöntä aineistoa. Keskeneräiset järjestämistyöt eivät ole järjestettyjen arkistojen luvuissa mukana ja siksi ne vaihtelevat suuresti vuosittain. Vuoden lopussa säilytyksessä olleesta aineistosta 59 % oli luetteloitu arkistoyksikön tarkkuudella, 24 % inventoitu karkealla tarkkuudella ja 17 % oli kokonaan luetteloimatta. Järjestettäviä arkistoja saatiin valmiiksi 133 arkistoa. Suurimpia järjestettyjä aineistoja olivat Bang & Co:n, Kuopion Puhelinyhdistyksen ja Linja-autoliiton arkistot. Lisäksi valmistui ja täydennettiin Vahinkovakuutusyhtiö If:n luovuttamia 7

12 vakuutusyhtiöiden ja Stora Enson eri toimipaikkojen arkistoja. Kuljetusalan asiakirjojen vastaanottoprojektia jatkettiin edellisvuosien tapaan ja uusia linja- ja kuorma-autoliikenteen arkistoja saatiin valmiiksi. Järjestettävinä olevia ja myöhemmin valmistuvia arkistoja oli työn alla suuria kokonaisuuksia, kuten Stora Enson Anjalankosken tehtaiden, Itä-Suomessa toimineiden uittoyhdistysten ja Vaisala Oy:n arkistot. Aivan kertomusvuoden lopussa aloitettiin Huhtamäki Oy:n laajan asiakirja-aineiston järjestäminen. Tekstiasiakirjojen lisäksi henkilökunta on järjestänyt ja luetteloinut piirustuksia, karttoja, valokuvia sekä muuta av-aineistoa. Mm. Vaisala Oy:n valokuvat ja avaineistot saatiin järjestettyä ja luetteloitua kertomusvuoden aikana. Uusia analogisten av-tallenteiden kuvailutietoja tallennettiin tietokantaan osana Elkad-projektin jälkihoitoa. Edellisten vuosien tapaan valokuvien kuvailua ja digitointia jatkettiin. Myös osa järjestetyistä kartoista ja piirustuksista kuvailtiin tarkemmin tietokantaan. Oudompia av-tallenteita v. 1940, vai? Kuva: Kirjakauppiasliitto. Yrityksiltä tulee yhä enemmän uudempaa, luvun aineistoa, jota usein ei ole lähtöpäässä arkistoitu systemaattisesti ja se sisältää esim. runsaasti kopioita. Tällaisen sekavan aineiston seulonta ja käsittely on hidastuttanut asiakirjojen järjestämistä. Arkistoaineiston kuvailutiedot talletetaan Elma-tietokantaan asiakirjojen järjestämisen yhteydessä. Aikaisempaa standardoidummat metatietorakenteet ja tietotekninen toimintaympäristö vaativat työntekijöiltä ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä. Luettelo vuoden aikana järjestetyistä arkistoista on liitteessä 2, sivulla 16. Tietokannat Elma-tietojärjestelmässä oli vuoden lopussa tiedot säilytettävästä arkistosta. Noin (53%) arkistosta oli mahdollista saada luettelo tietokannasta. Kaikkiaan, pääasiassa tekstiasiakirjojen, arkistoyksikköjen viitetietoja oli tietokannassa vuoden lopussa kpl. 8

13 Elkassa säilytettävänä olevan erikoisaineiston viitetietoja oli tietokannassa vuoden 2007 lopussa seuraavasti: Erikoisaineisto Kokonaismäärä Rekisterissä Prosenttia valokuvia kpl kpl 9 % karttoja kpl kpl 14 % piirustuksia kpl kpl 10 % ääni- ja kuvatallenteita kpl kpl 36 % kirjasto kpl kpl 100 % luetteloituja arkistoyksiköitä kpl Kertomusvuonna käynnistettiin Elma-tietojärjestelmän uusi päivityskierros. Käytettävyyttä parantavia muutostöitä suunniteltiin yhteistyössä muiden samaa tietokantaohjelmaa käyttävien arkistojen kanssa. Kirjastojärjestelmänä oli PrettyLib niminen valmisohjelmisto. Muutoin kaikki Elkan perustoiminnot, arkistojen vastaanottaminen, kuvailu, tutkijapalvelu ja tilastointi hoidetaan Elmatietojärjestelmän avulla. Käsikirjasto Tutkijoiden käyttöön koottavaan talouselämää koskevaan käsikirjastoon saatiin vuoden aikana lahjoituksena kirjallisuutta, painettuja toimintakertomuksia, ammattilehtiä ja muuta painettua aineistoa. Käsikirjastossa olevan aineiston metatietoja on mahdollista selailla myös internetissä Elkan kotisivujen kautta. Kirjastotietokantaan rekisteröityjen teosten kokonaismäärä oli vuoden lopussa kpl. Sota-arkiston aineiston kunnostamisprojekti Puolustusministeriö päätti talvella 2007 ostaa Elkalta Sota-arkiston kunnostamattoman aineiston kunnostamistyön vuosina Partnerisopimus allekirjoitettiin puolustusministeriössä Kunnostustyö tuli ajankohtaiseksi, kun puolustusministeriö ja opetusministeriö solmivat aiesopimuksen Sota-arkiston liittämisestä arkistolaitokseen alkaen. Ehtona yhdistymiselle oli, että puolustushallinto rahoittaa Sota-arkistossa olevan järjestämättömän arkistomateriaalin järjestämisen asianmukaiseen kuntoon. Kunnostettavan materiaalin kokonaismäärä on noin 15 hyllykilometriä, joista pääosan muodostavat suojeluskuntien arkistot 2,8 hyllykilometriä, puolustusvoimien joukko-osastot , 2,7 hyllykilometriä ja talvi- ja jatkosodan aineisto 9 hyllykilometriä. 9

14 Elkan valinta kunnostustyön tekijäksi perustui siihen, että Elkan sijainti Mikkelissä vastaa alueellistamisnormeja ja hallituksen alueellistamislinjauksia. Mikkelissä on arkistoinnin osaamiskeskittymä ja voimakkaasti kehittyvä digitaalisen arkistoinnin osaaminen, jonka muodostumista partnerisopimus vahvistaa. Projekti käynnistettiin ESRrahoituksella. Itä-Suomen lääninhallitus hyväksyi projektisuunnitelman 23.4, jonka jälkeen ryhdyttiin rakentamaan edellytyksiä järjestämistyölle. Projektia hoidetaan ESR-rahoituksella asti, jonka jälkeen puolustusministeriö vastaa kustannuksista. Projektiin palkattiin projektipäällikkö 14.5., neljä tiiminvetäjää ja 15 kunnostajaa alkaen. Joulukuussa Elka palkkasi projektille yhden henkilön Kyseessä ei ole Sota-arkiston järjestämisprojektille varattu tila uudesta laajennuksesta, vaan Enso-Gutzeit Oy:n Kaukopään tehtaat taisteluvarustuksessa joulukuussa Kuva: Enso-Gutzeit Oy, Kaukopään tehtaat. Kansallisarkistoon valmistelemaan asiakirjalähetyksiä ja -palautuksia Elkaan. Työ alkaa Sota-arkiston kunnostamisprojektilla on käytössään Elkan tiloista 467 m 2, 9 % koko talon pinta-alasta. Aton-projekti Elkad-projektin jatkona käynnistyi Aton-projekti (Arkistojen tekninen osaaminen) yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Mikkelin kaupungin kanssa. Siinä keskitytään sähköisen arkistoinnin pitkäaikaissäilytykseen. Tavoitteena on nostaa arkiston tietoteknistä osaamista ja kehittää siihen liittyviä menetelmiä sekä tuottaa muuntostrategia, dokumentointi ja tietoturvaratkaisu. Projektilla vahvistetaan Mikkelin asemaa sähköisen arkistoinnin ja sen teknisen osaamisen edelläkävijänä Suomessa. Elka osallistuu projektiin asiantuntijatyöpanoksella. Kertomusvuonna Elkan henkilökunta on laatinut asiakirjojen sähköiseen säilyttämiseen liittyviä selvityksiä. Matti Lakio on kuulunut projektin ohjausryhmään sekä Jari Lehtonen ja Jarmo Luoma-aho ovat osallistuneet projektin työryhmän työskentelyyn. Projekti päättyi vuoden 2007 lopussa. 10

15 Monella tavalla mittava projekti oli aikanaan tämäkin: Sotakorvaustuotantoa 1940-luvun loppupuolella. Kuva: Rosenlew Oy. Koulutus Elka on antanut koulutusta yrityksille ja eri ryhmille Elkan tiloissa ja organisaatioiden omissa koulutustiloissa. Arkistoneuvontaa on annettu useille yrityksille yrityskäyntien yhteydessä, yritysten edustajien vieraillessa Elkassa ja myös arkistojen luovutusten yhteydessä sekä puhelimitse. Elkan henkilökuntaa osallistui koulutustilaisuuksiin alustajana tai puhujana: - IIR-Finland Oy, Asian- ja dokumenttien hallinta seminaari Helsingissä, 44 henkilöä, Jarmo Luoma-aho - Liikesivistysrahaston kokous Mikkelissä, 16 henkilöä, 9.5. Matti Lakio - Linja-autoliiton vuosijuhlanäyttely Savonlinnassa, Rauno Laakkonen ja Jukka Liukkonen - Liikearkistopäivät Tampereella, 45 henkilöä, Jarmo Luoma-aho - Yleisradion arkistoyhteyshenkilöiden I koulutuspäivä Helsinki, 20 henkilöä, Arkistoyhdistyksen syyseminaari Helsinki, 50 henkilöä, Jarmo Luomaaho - Suomen Taloushistoriallisen yhdistyksen syysseminaari Turku, 9 henkilöä, Jarmo Luoma-aho - Nordiska privatarkivseminariet i Helsingfors, 26 henkilöä, Jarmo Luoma-aho - Yleisradion arkistoyhteyshenkilöiden II koulutuspäivä Helsinki, 20 henkilöä, Jarmo Luoma-aho 11

16 Tiedotustoiminta ja yhteydenpito Arkistonjohtaja Matti Lakio oli Liikearkistoyhdistys ry:n hallituksen jäsen, Digital Mikkelin ohjausryhmän jäsen ja ICA/Section of Business and Labour Archives in hallituksen jäsen. Arkistonjohtaja oli opetusministeriön apurahalla ICA:n Section of Business and Labour Archives in hallituksen kokouksessa Genovassa ja Arkistoyhdistyksen opintomatkalla Firenzessä Tietopalvelu- ja kehittämispäällikkö Jarmo Luoma-aho osallistui asiakirjahallinnon ISO-standardien suomentamistyöryhmän toimintaan. Käännetyt standardit julkaistiin SFS- standardeina. Yhteydenpitosuunnitelmien kimpussa siellä jossakin. Kuva: Laineen Liikenne Oy. Elkan toimintaan kävivät tutustumassa seuraavat ryhmät, yhteensä 398 henkilöä: - Elokuva-arkiston edustajat, 3 henkilöä, Pietarin valtionyliopiston delegaatio, 9 henkilöä, Suur-Savon teknillinen seura ry., 11 henkilöä, Kansallisarkiston virka-arkiston edustajat, 3 henkilöä, Maanmittaushallituksen kartta-arkiston henkilökuntaa, 5 henkilöä, Helsingin yliopiston taloushistorian edustajat, 7 henkilöä, Tipulan tytöt, ylioppilaat v. 1967, 16 henkilöä Nordkalk Oy:n edustajat, 6 henkilöä, Kansallisarkiston virka-arkistoyksikön henkilökuntaa, 5 henkilöä, Stora Enso Oyj:n metsäosaston edustajat, 95 henkilöä, Ministeri Jyrki Häkämiehen vierailu, 10 henkilöä, Tekesin edustajat, 7 henkilöä Rautaruukki Oyj:n edustajat, 2 henkilöä, Elkan valtuuskunnan pj. EK:sta,

17 - Kannaksen Osuusmeijerisäätiön edustajat, 2 henkilöä, Elma-tietokantapäivä, 5 henkilöä, Seasam Oy:n vierailu, 2 henkilöä, Viron yliopistojen, kirjastojen ja museoiden edustajat, 25 henkilöä, Valtakunnalliset kirjastonjohtajien päivät, 19 henkilöä Arkistojen päivä, 119 henkilöä, Etelä-Savon ammattiopisto, kulttuuriala, 15 henkilöä, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran edustajat, 7 henkilöä, Mikkelin kaupungin museoiden edustajat, 6 henkilöä, Sorsakosken opintokerhon edustajat, 6 henkilöä, Mikkelin kansalaisopiston opintoryhmä, 12 henkilöä, Tiedottamista on hoidettu tiedotusvälineiden, postituslistojen ja kotisivujen kautta. Ajankohtaisista asioista on kirjoitettu artikkeleja mm. Liikearkistoyhdistyksen Faili-lehteen ja Linja-autohistoriallisen yhdistyksen Hetku-lehteen. Tiedotusvälineissä ja järjestöjen ammattilehdissä Elka on ollut usein voinut esitellä toimintaansa etenkin Sota-arkiston kunnostamistyön alkaessa. Tutkijapalvelu Elkaan tehtiin vuoden aikana 1203 tutkija- ja asiakaskäyntiä. Arkistoaineistoon tai arkistonhoitoon liittyviin tiedusteluihin vastattiin 334 kertaa. Kertomusvuonna Elkasta lähti 86 kaukolainaa, joissa arkisto-yksikköjä oli yhteensä 807 kpl. Saapuneita lainoja ei ollut. Elkassa tutkijat tekivät 199 lainatilausta, joiden perusteella tutkijasaliin tuotiin yhteensä arkistoyksikköä. Vuoden aikana asiakkaille annettiin tietoja myös internet-palvelujen avulla. Käyntimääriä ei kuluneelta toimintavuodelta ole käytettävissä tilastointisovelluksen teknisten ongelmien vuoksi. Internet palvelu on kuitenkin toiminut koko vuoden normaalisti. Tietokannoista saatu tieto on joko ollut asiakkaille riittävää tai saadun tiedon avulla he ovat voineet tehdä Elkan tutkijapalveluun yksityiskohtaisemmin määriteltyjä tiedusteluja. Elkan aineistoa käyttivät historioiden kirjoittajat, tieteellisten tutkimusten ja opinnäytetöiden tekijät sekä eri alojen harrastajat. Myös yritykset käyttivät luovuttamiaan asiakirjoja asioidensa hoitamisessa. Kertomusvuoden aikana valmistui useita julkaisuja, joissa lähteenä oli käytetty Elkan asiakirjoja. Valokuvia ja liikkuvaa kuvaa käytettiin mm. kirjojen ym. julkaisujen kuvituksissa, mainonnassa ja näyttelyissä, mm. EK:n juhlassa ja TV-sarjassa: Suvussa on yritystä. Suomen Sukututkimusseuran kanssa käynnistetty yhteistyö teollisuuslaitosten henkilökunnan tietojen keräämisestä tietokantaan sukututkijoiden käyttöön jatkui lokakuuhun asti. Elka on järjestänyt kaksi työpistettä Sukututkimusseuran palkkaamalle neljälle tietojen kerääjälle ja Elka saa kerätyt tiedot myös omaan käyttöönsä. Kokeilu on aluksi vuoden kestävä ja sitä jatketaan vuonna

18 Talous Sisulla ja sysillä päästiin hyvään tulokseen jo luvulla. Kuva: Jyväskylän Liikenne Oy. Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston ja säätiön varsinaisen toiminnan kulut olivat vuonna 2007 yhteensä ,82, kun edellisen vuoden kulut olivat ,64. Taloudenhoito perustuu Elkan saamaan lakisääteiseen valtion-apuun, minkä lisäksi Mikkelin kaupunki, arkistojaan luovuttavat yritykset ja Elkan säätiö vastaavat kuluista, jotka ylittävät valtionavun osuuden. Sota-arkiston järjestämät-tömän aineiston kunnostamis-projekti käynnistettiin Itä-Suomen lääninhallituksen myöntämällä ESR-rahoituksella. Toiminnan ylijäämäksi kertomusvuonna muodostui ,18. Ylijäämä on vuoden lopussa yrityksiltä ennakkona saatuja käsittely-maksuja, jotka käytetään näiden yritysten arkistojen järjestämi-seen. Ylijäämä toimii samalla kassavarantona Sota-arkiston kunnostusprojektin maksuvalmiuden turvaamiseksi laskutuksen tapahtuessa jälkikäteen. Puolustusministeri Jyri Häkämies tutustui Elkaan 3.7. Vasemmalla kaupunginjohtaja, Elkan hallituksen puheenjohtaja Jyrki Myllyvirta, hänen takanaan kaupunginjohtaja, Elkan valtuuskunnan varapuheenjohtaja Kimmo Mikander, puolustusministeri Jyri Häkämies, kansanedustaja Lenita Toivakka ja kansanedustaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Olli Nepponen. Kuva: Elka. 14

19 Liite 1: Vuonna 2007 vastaanotetut arkistot Arkisto Rajavuodet Arkisto Rajavuodet AALTOSEN TEHTAAT OY SARVIS ACTIM-FINLANDE RY AGRICULTURA OY AB AHVENAINEN JORMA FIL. TRI AIRIKKALA OY, LINJALIIKE ALINEN AARNE ALKO OY ANTTILA KALLE AROLAN KULJETUS OY AURAMAA Y. KULJETUSLIIKE OY CARRUS OY DELTA EJ -LAUKKU OY ENERMET OY ENSO CARTONBOARDS OY LTD ENSO-GUTZEIT OY, KESKUSHALLINTO ENSO-GUTZEIT OY, METSÄOSASTO, METSÄKONTTORI ENSO-GUTZEIT OY, TAINIONKOSKEN AMMATTIOPPILAITOS ENSO-YHTEISPALVELUT OY ESPOON SÄHKÖ OY ESSO OY AB FENNIA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ FENNIA-PATRIA FINLAYSON OY AB FINSK KRIGSFÖRSÄKRINGSPOOL - SUOMEN SOTAPOOLI FINSKA REASSURANS AKTIEBOLAGET - SUOMEN JÄLLEENVAKUUTUS OSAKEYHTIÖ HACKMAN OY, HONKALAHDEN SAHA HACKMAN OY, JÄRVENPÄÄN EMALITEHDAS HACKMAN OY, PÄÄKONTTORI HALDIN & ROSE AB OY HAVIN OY HELLBERG K. & K:NIT, KIITOLIIKENNE HIEDAN SAHA OY HILJA JA ALPO SAVOLAISEN RAHASTO HONEYWELL HÄRKÖNEN TOIVO INKEROISTEN TEHTAIDEN SOTAORPOJEN HUOLTORENGAS JORONEN ANJA JUSLENIUS TEUVO KAMERAKERHO TAMFOTO KANNAKSEN OSUUSLIIKE-SÄÄTIÖ KANTASEN LINJAT OY KARJALAINEN AARO KELKKALAN PUUSEPÄNTEHDAS KY KEMPPAINEN PENTTI KERÄYSKUITU OY KESKI-SUOMEN KUORMA-AUTOILIJAT R.Y KESKI-SUOMEN VUOKRA-AUTOILIJAT R.Y KOIVISTO P. OY LINJALIIKE KOIVISTON AUTO OY KONTIOKOSKI ESKO KUOPION LIIKENNE OY KURKINEN JARI KUTTER OY AB KYMENRANNAN OSUUSKAUPPA R.L LAHTIKARI REINO KAUPPANEUVOS, KOKOELMA LAINE KAINO OY LAINEEN LIIKENNE OY LAITOSPESULA OY LAKIO VILPPU LINJA-AUTOLIIKENTEEN AIKATAULUKOKOELMA LINTULAHTI J.W LISENSSIVIRASTO LÄNSILINJAT OY MALMBERG HARRI MATKAHUOLTO OY, MIKKELI MATKAHUOLTO OY, ÄHTÄRI MERTAOJA KY, ARKKITEHTITOIMISTO METSÄALAN KULJETUSYRITTÄJÄT RY METSÄTEOLLISUUS RY MICCON INSINÖÖRITOIMISTO MIKKELIN KAUPPAKAMARI MIKKELIN KENKÄTEHDAS OY MIKKELIN MATKAILU OY MOBIL OIL OY AB MUURINEN OY LINJALIIKENNE NORMA NUIJAMAAN AUTO OY NYSTEDT & CO. AY, TRANSPORTBYRÅ, KULJETUSLIIKE OTANMÄKI OY PARVIAINEN S. OY PAUNU VÄINÖ OY PENTTILÄ & KUMPP PESO & SIILI, KULJETUSLIIKE PETSAMON NIKKELI OY POHJOIS-KARJALAN KARELLIKESKUS NAISTEN VOIMAVARAKESKUS OY POHJOLAN LIIKENNE OY AB PUUMALAN KAUPPAOSUUSKUNTA PUUMALAN OSUUSMEIJERI PYNNÖNEN R. KULJETUSLIIKE OY RINKINEN ILMO SALLINEN T. YHTYMÄ OY SAMPO VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ SAMPO, MERIVAKUUTUSOSASTO ARGO SARVIS OY SCENARIO GUILD FOR STRATEGIC INDUSTRIES SCHERING TUOMO SERLACHIUS G.A. OY, PÄÄKONTTORI, MÄNTTÄ SJÖMÄNNENS ÖMSESIDIGA OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSBOLAG MERIMIESTEN KESKINÄINEN TAPATURMAVAK.YHTIÖ SKAL ITÄ-SUOMI RY, KUOPIO SOIKKELI E. OY, KULJETUSLIIKE SOPIMUSLIIKENTEENHARJOITTAJAT RY STALMARK OY STORA ENSO METSÄ, METSÄKONTTORI STORA ENSO OYJ, ANJALANKOSKEN TEHTAAT STORA ENSO OYJ, KONSERNIHALLINTO SUOMEN HÖYRYPURSISEURA R.Y SUOMEN KARTONKIYHDISTYS-FINNBOARD SUOMEN KAUKOKIITO OY SUOMEN KUORMA-AUTOLIITTO RY SKAL SUOMEN LASTAUTTAJAIN LIITTO RY SUOMEN LINJA-AUTOHISTORIALLINEN SEURA RY SUOMEN LIUSKE OY SUOMEN MERIVAKUUTUS OSAKEYHTIÖ SUOMEN MERIVAKUUTUS OSAKEYHTIÖ, JÄLLEENVAKUUTUS SUOMEN MERIVAKUUTUSYHDISTYS SUOMEN METALLITEOLLISUUDEN TYÖNANTAJALIITTO RY SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO, LÄNSI-SUOMEN ALUEYHTYMÄ SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN ROTARY RY, PIIRI SUOMEN SAHANOMISTAJAYHDISTYS SUOMEN SÄILIÖAUTOLIITTO R.Y SUOMEN TERVAYHDISTYS R.Y SUOMEN TURISTIAUTO OY TAIPALEEN LAIVAOSAKEYHTIÖ TALOUDELLINEN TIEDOTUSTOIMISTO TAMPELLA OY AB, HEINOLAN FLUTINGTEHDAS TAMPELLA OY AB, TOLKKISTEN SAHA TAMPELLAN LAULU-SISKOT R.Y TAMPELLAN LAULUVEIKOT R.Y TAMPEREEN PELLAVA- JA RAUTATEOLLISUUS OY, JALKINEKORJAAMO, INKEROINEN TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY TEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO TKL TOIKKANEN R. LINJA-AUTOLIIKE ULKOMAANLIIKENTEENHARJOITTAJAT R.Y VAANO OY, KULJETUSLIIKE VALTIONTAKUUKESKUS VAMMALA, KAUKOKIITO OY VARMA KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VIENTITAKUULAITOS VILKAS ONNI OY WOOD FOCUS OY YLEISRADIO OY YLEISRADIO OY, KYMENLAAKSON RADIO YLEISRADIO OY, RADIO KESKI-SUOMI

20 Liite 2: Vuonna 2007 järjestetyt arkistot Arkisto Rajavuodet Arkisto Rajavuodet AGRICULTURA OY AB AIRIKKALA OY, LINJALIIKE ALEKSANTERINKATU 11 KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ ALINEN AARNE AROLAN KULJETUS OY ATLAS-ÖLJY OY AB AURAMAA Y. KULJETUSLIIKE OY AUTO-OSIEN HANKINTA OY BANG & CO OSAKEYHTIÖ BELL-TARKKAILU OY CARRUS OY AJOKKI CARRUS OY DELTA DALKO O. Y EMULSIO OY AB ENSO CARTONBOARDS OY LTD ENSO-GUTZEIT OY, KESKUSHALLINTO ENSO-GUTZEIT OY, METSÄOSASTO, METSÄKONTTORI ENSO-GUTZEIT OY, TAINIONKOSKEN AMMATTIOPPILAITOS ENSO-GUTZEIT OY, VESITIEKULJETUS ENSO-GUTZEIT-LAITAATSILLAN SAIRAUSKASSA ENSO-YHTEISPALVELUT OY ERIKOISKORI OY FENNIA HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ LIFFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG HALDIN & ROSE AB OY HELLBERG K. & K:NIT, KIITOLIIKENNE HELSINGIN PUUSEPÄNTYÖANTAJAIN LIITTO INKEROISTEN TEHTAIDEN SOTAORPOJEN HUOLTORENGAS ISO-ROOBERTINKATU 1 KIINTEISTÖ OY JORONEN ANJA JUSLENIUS TEUVO KAAKKOIS-POHJOLAN LIIKENNE OY AB KALEVA VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ KALEVAN TARKASTAJAYHDISTYS KALEVAN YLEISEN OSASTON VIRKAILIJAIN SÄÄSTÖRAHASTO KAMERAKERHO TAMFOTO KANSALLIS-VAKUUTUS-OSAKEYHTIÖ KARJALAN MATKAILU OY KATAJA KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ KAUPUNKIEN KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KAUPUNKIEN YLEISEN PALOAPUYHDISTYKSEN PALOSUOJELURAHASTO KAUSALAN LAINEENTIE KIINTEISTÖ OY KEMIN LEIPÄTEHDAS OY KESKI-SUOMEN VUOKRA-AUTOILIJAT R.Y KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN SAMPO-TARMON ELÄKESÄÄTIÖ KIITOKORI OY KLUUVIKATU 3 KIINTEISTÖ-OY KOIVISTO P. OY LINJALIIKE KOIVUAHO ASKO KONTIOKOSKI ESKO KUOPION LIIKENNE OY KUOPION PUHELINYHDISTYS KUOPION TEKNILLINEN SEURA R.Y KUOPION-NILSIÄN TELEFOONI OY KURKINEN JARI KUTTER OY AB KYLLIKKI RAKENNUS-OSAKEYHTIÖ KYMENRANNAN OSUUSKAUPPA R.L LAHTIKARI REINO KAUPPANEUVOS, KOKOELMA LAINE KAINO OY LAINEEN LIIKENNE OY LEPETA OY AB LIISANKATU 4 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ LINJA-AUTOLIIKENTEEN AIKATAULUKOKOELMA LINJA-AUTOLIITON HELSINGIN OSASTO R.Y LINJA-AUTOLIITON LAPIN OSASTO RY LINJA-AUTOLIITON LOUNAIS-SUOMEN OSASTO RY LINJA-AUTOLIITON PORIN OSASTO R.Y LINJA-AUTOLIITON SAIMAAN OSASTO R.Y LINJA-AUTOLIITON SISÄ-SUOMEN OSASTO RY LINJA-AUTOLIITTO R.Y. MIKKELIN PAIKALLISOSASTO LINJA-AUTOLIITTO RY LOVIISAN KEVÄTRAUHA ASUNTO OY LÄNSILINJAT OY MAARIAN LIIKENNE AY MANNERHEIMINTIE ASUNTO-OSAKEYHTIÖ MATKAHUOLTO OY AB, ROVANIEMI MEDA-BANG OY MERTASEN LINJA KY METSÄALAN KULJETUSYRITTÄJÄT RY MYLLYMÄENKATU 5 ASUNTO OY NYSTEDT & CO. AY, TRANSPORTBYRÅ, KULJETUSLIIKE PAKILAN KASEINITEHDAS OSAKEYHTIÖ PAUNU VÄINÖ OY PENTTILÄ & KUMPP PESO & SIILI, KULJETUSLIIKE POHJOLA VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ POHJOLAN LIIKENNE OY AB PYNNÖNEN R. KULJETUSLIIKE OY SALLINEN T. YHTYMÄ OY SAMPO VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ SAMPSA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SARESMA U. OY SAVO-KARJALAN LINJA OY SOIKKELI E. OY, KULJETUSLIIKE STENIUKSENTIE 26 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ STOCKFORS OY AB STORA ENSO METSÄ, METSÄKONTTORI STORA ENSO OYJ, KONSERNIHALLINTO SUOMEN HUONEKALUTEOLLISUUSLIITTO RY SUOMEN KAUKOKIITO OY SUOMEN KUORMA-AUTOLIITTO RY SKAL SUOMEN PUUSEPPÄTEOLLISUUDEN TYÖNANTAJALIITTO SUOMEN PUUVALMISTEIDEN VIENTIYHDISTYS SUOMEN SÄILIÖAUTOLIITTO R.Y SUOMEN TERVAYHDISTYS R.Y SUOMEN TURISTIAUTO OY SUOMEN YHDYSPANKKI SÄRKISALON LINJA OY TALOUDELLINEN TIEDOTUSTOIMISTO TAMPELLA OY AB, HEINOLAN FLUTINGTEHDAS TAMPELLA OY AB, TOLKKISTEN SAHA TAMPELLAN LAULU-SISKOT R.Y TAMPELLAN LAULUVEIKOT R.Y TAMPEREEN PELLAVA- JA RAUTATEOLLISUUS OY, JALKINEKORJAAMO, INKEROINEN TAPIO KESKUSMETSÄSEURA TARMO KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TARMO VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ TARMONKULMA-MIKKELI ASUNTO-OY TARMONTALO AS.-OY TAVARALINJAT - MOTOR FREIGHT ASSOCIATION IN FINLAND RY TURUN TYÖVÄEN TAPATURMAVAKUUTUSYHTIÖ TURUN VAKUUTUSYHDISTYS TURVA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TUURINKORPI KIINTEISTÖ OY UNION-ÖLJY OY AB UOTILA RAIMO KY UOTILA VEIKKO LINJA-AUTOLIIKE OY VAAJASALON JA RANTA-TOIVOLAN PUHELIN OSAKEYHTIÖ VAANO OY, KULJETUSLIIKE VAHINKOVAKUUTUSYHDISTYS VAMMALA, KAUKOKIITO OY VERDANDI HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VILKAS ONNI OY

21 Liite 3: Tilastot Arkistojen määrä Säilytettävänä materiaalia Arkistokokonaisuuksia Suluissa vuoden 2006 luvut ,40 (20.061,14) hm (2.994) kpl Arkistojen vastaanotto Arkistoja vastaanotettiin 2.559,87 (1.175,36) hm, 125 (83) luovutuksessa, 80 (63) eri luovuttajalta. Arkistojen järjestäminen Käsittelyyn otettiin 1.040,25 (1.001,38) hm, Arkistoja valmistui 183,76 (666,05) hm. Järjestämisen yhteydessä hävitettäväksi seulottu aineisto 57,83 (78,57) hm. Arkistojen järjestämisaste Luettelo osuus/kpl osuus/hm arkistoluettelo (83 %) ,04 (59 %) inventointiluettelo 353 (8 %) 5.216,81 (24 %) ei luetteloa 410 (9 %) 3.600,55 (17 %) Asiakirjojen hävittäminen Elkan hävitetty aineisto Asiakkaan hävitetty aineisto Yhteensä 0,00 (107,50) hm 0,00 (31,00) hm 0,00 (138,50) hm Asiakaskäynnit 1203 (833) kpl Lähetetyt kirjeet 607 (990) kpl Tiedustelut 334 (426) kpl Asiakirjojen lainaus Määrä kpl Arkistoyksikköjä Tutkijasalilainat 199 (220) kpl (2.425 ) kpl Lähetetyt kaukolainat 86 (55) kpl 807 (334) kpl Saadut kaukolainat 0 (0) kpl 0 (0) kpl 17

22 Tietokannat Valokuvat (36.375) kpl Piirustukset (26.580) kpl Kartat (6.885) kpl Kuva- ja äänitallenteet (2.806) kpl Kirjastotietokanta (26.006) kpl Luetteloituja arkistoyksiköitä kpl Uudet aidat eivät pystyneet pitelemään viime kesänä luonnon näytöstä, kun kuivaa arkistomaailmaa muistutettiin kaiken katoavaisuudesta. Onneksi vesi pysyi seinien ulkopuolella. 18

23 Vuosien toiminta kuvina Järjestetyt arkistot Arkistojen vastaanotto hm Kaukolainattujen arkistoyksiköiden kokonaismäärä vuosittain Tiedustelut

24 osoite Tutkijantie Mikkeli avoinna maanantai - perjantai klo puhelin telefax (015) (015) internet sähköposti:

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2017 Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Esityslista 5. 6. 7. 8. 9. Päätetään kauppakamarin hallituksen sekä Kuopion, Varkauden ja Ylä- Savon kauppakamariosastojen

Lisätiedot

Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää. TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka

Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää. TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka 13.10.2016 Kuka, mikä? Jarmo Luoma-aho FM (historia), tradenomi ylempi amk,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

Arkistoala historioitsijan työllist

Arkistoala historioitsijan työllist Arkistoala historioitsijan työllist llistäjänä Projektipää äällikk llikkö Tomi Rasimus Kansallisarkisto Esityksen sisältö Oma opiskelu ja työura Arkistoista historioitsijan työpaikka? Arkistoammattilaisen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli) (S10073)

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 26/31.10.2011 446 Kokousaika 31.10.2011 klo 17:00 18:17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus  Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne Yrityksen nimi LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 22464420 E-mail juha.makinen@lahivakuutus.fi Puhelinnumero 0178211611 Puhelinnumero 0447211700 Perustamisvuosi

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 6.2.2013 1(3) TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. Kortiston tarkoitus ja tavoite 2. Julkaisuversiot ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

2. Pyydämme ilmoittamaan (monta vastausta sallitaan) luottamustehtäväsi tai virkasi kaupungilla:

2. Pyydämme ilmoittamaan (monta vastausta sallitaan) luottamustehtäväsi tai virkasi kaupungilla: Luottamushenkilöiden ja eräiden viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittaminen 1/45 Helena Adel Kaavoitus ja rakennuslautakunnan varajäsen Piikkiön eläkkeensaajien hallituksen jäsen Piikkiön sos.dem.työv.yhdistyksen

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 (Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki Rauhankatu, Hämeenlinna,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

Y-tunnus 10643333 Perustamisvuosi 1996 Yhtiön kotipaikka Espoo Lakkaamisvuosi 2011 Yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön

Y-tunnus 10643333 Perustamisvuosi 1996 Yhtiön kotipaikka Espoo Lakkaamisvuosi 2011 Yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön Yrityksen nimi Saunalahti Group Oyj Yhtiömuoto Julkinen osakeyhtiö Y-tunnus 10643333 Perustamisvuosi 1996 Yhtiön kotipaikka Espoo Lakkaamisvuosi 2011 Lakkaamissyy Yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön Tilanne

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä Tommi Jauhiainen 9.12.2011. Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmä Ryhmä piti järjestäytymiskokouksensa 15.6.2011.

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

KESTÄVÄ JOHTAJUUS AIJA BÄRLUND SUSANNA PERKO

KESTÄVÄ JOHTAJUUS AIJA BÄRLUND SUSANNA PERKO KESTÄVÄ JOHTAJUUS AIJA BÄRLUND SUSANNA PERKO TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Julkaisija: Talentum Media Oy Kansi: Ea Söderberg Taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2010-8

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 JOROINEN RANTASALMI ENON- KOSKI SAVONRANTA KERIMÄKI SULKAVA HIRVENSALMI PERTUN- MAA RISTIINA PUUMALA HALLITUS 2016 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hämäläinen Heikki

Lisätiedot

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä j Mika Joki kunnanjohtaja Aura vj Tuula Vairinen hallintojohtaja Aura j Harri Virta kaupunginjohtaja vj Päivi Antola hallintojohtaja

Lisätiedot

Kuljetusliike Matti Janhunen Oy

Kuljetusliike Matti Janhunen Oy Nro 1586 voimassa 31.05.2016 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että Y-tunnus 0530762-6 kotipaikka TAMPERE on todettu

Lisätiedot

*1) ent. Etelä-Savon koulutuskunta yhtymä *2) ent. Hyvinkään- Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö / Hyvinkään - Riihimäen akk

*1) ent. Etelä-Savon koulutuskunta yhtymä *2) ent. Hyvinkään- Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö / Hyvinkään - Riihimäen akk Ravintola- ja hotellipalvelualan tutkintotoimikunta (8093) 1.8.2007-31.7.2010 Tarjoilijan ammattitutkinto Voimassa olevat järjestämissopimukset / sopimukset voimassa 31.12.2010 asti Tutkinnon järjestäjä

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Varsinainen yhtiökokous Aika: Torstai 8.3.2012 klo 14.00 Paikka: Amer Sports Oyj:n pääkonttori, Mäkelänkatu 91, Helsinki Läsnä: Asianmukaisesti ilmoittautuneita osakkeenomistajia oli yhtiökokouksen

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 UKJ valmisteluryhmän järjestäytymiskokous 15.6.2011 Valmisteluryhmän puheenjohtajaksi valittiin

Lisätiedot

Y-tunnus Ratavartijankatu 5, Helsinki Perustamisvuosi 1919 Yhtiön kotipaikka Helsinki Tilikausi alkaa Tilikausi päättyy

Y-tunnus Ratavartijankatu 5, Helsinki Perustamisvuosi 1919 Yhtiön kotipaikka Helsinki Tilikausi alkaa Tilikausi päättyy Yrityksen nimi Elisa Oyj Yhtiömuoto Julkinen osakeyhtiö Y-tunnus 01165106 Osoite Ratavartijankatu 5, Helsinki Perustamisvuosi 1919 Yhtiön kotipaikka Helsinki Tilikausi alkaa 01.01. Tilikausi päättyy 31.12.

Lisätiedot

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2011 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 24.5.2011 klo 9.00 9.15 Paikka: Nivalan, kaupungintalo valtuustosali Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

Kuopion Bridgekerho ry

Kuopion Bridgekerho ry Kuopion Bridgekerho ry ; Kuopion Bridgekerho ry:n v.2009 voittopisteet ; ------------------------------------------- Hanski Matti 41 Koponen Ismo 35 Seppälä Janne 30 Miettinen Heikki 27 Siekkinen Jarmo

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

Riippumattomuus: Hallitus on arvioinut hänet ei-riippumattomaksi yhtiöstä (ketjusopimus) ja riippumattomaksi merkittävistä osakkeenomistajista.

Riippumattomuus: Hallitus on arvioinut hänet ei-riippumattomaksi yhtiöstä (ketjusopimus) ja riippumattomaksi merkittävistä osakkeenomistajista. HALLITUS 05.07.2016 Hallituksen jäsenten yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi on kolme vuotta siten, että toimikausi on alkanut valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä (13.4.2015) ja päättyy kolmanneksi

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Asiat pykälät 36-46 sivut 41-51. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus. Matti Kulmanen. Tarja Jumppanen. Pöytäkirjanpitäjä

Asiat pykälät 36-46 sivut 41-51. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus. Matti Kulmanen. Tarja Jumppanen. Pöytäkirjanpitäjä KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Kokousaika 23.9.2015 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Oripään koulun atk-luokka Läsnä Kulmanen Matti, pj Isotalo Päivi vpj Lehtonen Jukka vj Lindström Asko Leppämäki Mauri Mikkola

Lisätiedot

Tampere, Voimailijat

Tampere, Voimailijat 18. - 19.1.1975 Tampere, Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Tapio Savola Lappajärven Veikot 3. Kalle Vuorenmaa Lapuan Virkiä 1. Harri Uusimäki Lappajärven Veikot 2. Raimo Hilden Heinolan

Lisätiedot

EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT

EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT 12.3.2014 IITIN URAJÄRVELLÄ TULOKSET: NAISET ALLE 70V: 1. Lämsä Lilja Iitin Eläkkeensaajat 1714g 2. Pölönen Terttu Haminanseudun Oloneuvokset 1668g 3. Huhtiniemi

Lisätiedot

Nro 354 voimassa 30.9.2016

Nro 354 voimassa 30.9.2016 Nro 354 voimassa 30.9.2016 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että T Maijala Oy Y-tunnus 0648504-5 kotipaikka Haapajärvi

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä 1 (6) CURRICULUM VITAE. Pääjohtaja Reijo Karhinen 1.1.2014. Syntymäaika ja -paikka: 17.1.1955, Juva

OP-Pohjola-ryhmä 1 (6) CURRICULUM VITAE. Pääjohtaja Reijo Karhinen 1.1.2014. Syntymäaika ja -paikka: 17.1.1955, Juva 1 (6) HENKILÖTIEDOT Reijo Tapani Karhinen Syntymäaika ja -paikka: 17.1.1955, Juva Sotilasarvo: Vääpeli Kunniamerkit: Kunniatohtori, Turun kauppakorkeakoulu, 2010 Vuorineuvos, 2009 Turun kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja 1 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN TARKOITTAMA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Toiminnan tavoitteena edunvalvonnan saralla oli pyrkiä kohti pitkän aikavälin tavoitetta saada Kuopioon Suomen parhaat yrittämisen olosuhteet.

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Aro Timo, kehittämispäällikkö, Porin kaupunki Aro-Heinilä Asko, suunnittelujohtaja, Rauman kaupunki Isokallio Matti, johtaja, Sataedu Karvonen Marja, ylijohtaja,

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki (Rauhankatu 17), Hämeenlinna,

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE VIEREMÄN KUNTA 1 VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI VIEREMÄN KUNNASSA Vieremän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tulee noudattaa

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

VIP. Luokkatulokset SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ litraa / tn / 100km. Matka: 147,08 km. (artikla 23.

VIP. Luokkatulokset SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ litraa / tn / 100km. Matka: 147,08 km. (artikla 23. Sija. SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 5.9.2009 VIP Matka: 147,08 km 1. 101 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Ahti Myllys Teppo Mikkola Ford Transit 2,22 9,46 6,432 2,897 2. 105

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1

HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika kello 17.00 18.45 Kokouspaikka Helsinki, Kaupungintalo, juhlasali Läsnä Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Järvenpää Nurmijärvi Tuusula Kerava Mäntsälä

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 22.3.2016 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 22.3.2016 klo 15 Paikka: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

Olympiapainonheitto ranking 2013 Olympiapaino Naiset 15,88 kg

Olympiapainonheitto ranking 2013 Olympiapaino Naiset 15,88 kg Olympiapainonheitto ranking 2013 Olympiapaino Naiset 15,88 kg 1 Kirsi Koro VirtUrh 10,03 14.9.2013 Virrat 2 Anneli Oksanen LoimVoi 8,38 22.9.2013 Kauhajoki 3 Sirpa Tarvainen KauWi 7,36 14.9.2013 Virrat

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015. Värriön yhteismetsä. TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015

Toimintakertomus 2015. Värriön yhteismetsä. TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015 Värriön yhteismetsä TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015 Yleistä Yhteismetsä on tilojen yhteinen alue, joka on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen hyväksi. Yhteismetsät

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila Yleinen lopputulokset 1.11.2015 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki 1532 0 53 2 Rahkonen Martti Ensokeila Imatra 1334 138 30 3 Kuuva Ari Pate Heinola 1320 102 32

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut 12.-13.3.2016 STL 6v 1km 500 11.00.00 VAKANTTI 501 11.00.30 VAKANTTI 502 11.01.00 VAKANTTI 503 11.01.30 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat r 504 11.02.00

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Päivän aikataulu on seuraava: Klo 8.00-20.00 Juhlaliputus Klo 18.00-20.00 Juhlavalaistus

Päivän aikataulu on seuraava: Klo 8.00-20.00 Juhlaliputus Klo 18.00-20.00 Juhlavalaistus Kaupunginhallitus 425 13.10.2014 Kaupunginhallitus 437 20.10.2014 Itsenäisyyspäivän tilaisuuksien järjestäminen 6.12.2014 1181/07.02.02.04.00.00/2014 KH 425 Itsenäisyyspäivän viettoon Lappeenrannassa kuuluvat

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS YHTEISÖISSÄ VUOSINA

KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS YHTEISÖISSÄ VUOSINA KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS YHTEISÖISSÄ VUOSINA 2015 2016 Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 35): Kunnanhallituksen tehtävänä on valita kunnan edustajat niihin yksityisluontoisiin yhteisöihin, joissa kunta on jäsenenä

Lisätiedot

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04.

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04. YHTEISMETSÄN PERUSTAMISSOPIMUS 1. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on perustaa yhteismetsä jäljempänä mainittuihin kiinteistöihin kuuluvista, tässä sopimuksessa määritellyistä alueista. Lisäksi

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen arkanon tutkimusaseman hoitokuntien kokoonpano kautta aikojen Hoitokunnan retki Itä-Aureeseen kesäkuussa 1985. Kuvassa: Eero Paavilainen, Kalle Nevanranta, Leo Häggman, Jorma Tukeva, Markku Eskola, Tuovo

Lisätiedot

Teleste Oyj Yhtiökokous Hallitukseen ehdotettujen henkilöiden sekä tilintarkastajan esittelyt

Teleste Oyj Yhtiökokous Hallitukseen ehdotettujen henkilöiden sekä tilintarkastajan esittelyt Teleste Oyj Yhtiökokous 2012 Hallitukseen ehdotettujen henkilöiden sekä tilintarkastajan esittelyt Pertti Ervi Ins., s. 1957 Teleste Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2009 Yritysjohdon konsultti Computer

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg Ilmoittaja I-ohjaaja II-ohjaaja Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen

Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg Ilmoittaja I-ohjaaja II-ohjaaja Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 7. Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen Matka: 202,94 km Nissan Primastar 2,000 13,79 6,795 3,398 1,000 Luokka 2 Kuorma-autot enintään 2500kg I 1. 9.

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Oulu, 42 edustajaa Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Nämä 79 valittua edustavat sinua. Antero Aakko insinööri, myyntijohtaja Allu Alatalo 48 vuotta myynti- ja markkinointipäällikkö Kyösti Asikainen

Lisätiedot

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus 1) kokouksen avaaminen Rhy:n puheenjohtaja Asko Autio avasi kokouksen. Asko kertoi ajankohtaisista tapahtumista rhy:ssä. Vuoden 2014 pienpetokilpailun palkitut olivat 1 Ari hautakangas, 26 pienpetoa 2.

Lisätiedot

Ehdokkaiden äänimäärät 1 / 5

Ehdokkaiden äänimäärät 1 / 5 Ehdokkaiden äänimäärät 1 / 5 I Vaalipiiri Lähetetty 43216 Äänestys% 25,2 Hyväksytty 10844 Hyväksytty% 99,7 Hylätty 29 Hylätty% 0,3 Valitaan 9 Akaan-Penttilä Eero lääketiet. ja kir. tri Helsinki Kokoomus

Lisätiedot

Mikkelin Puhelinosuuskunta MPY:n nimeämistoimikunnan esitys. Risto Rouhiainen, puheenjohtaja 19.5.2016

Mikkelin Puhelinosuuskunta MPY:n nimeämistoimikunnan esitys. Risto Rouhiainen, puheenjohtaja 19.5.2016 Mikkelin Puhelinosuuskunta MPY:n nimeämistoimikunnan esitys Risto Rouhiainen, puheenjohtaja 19.5.2016 Nimeämistoimikunnan tehtävä Mikkelin Puhelinosuuskunta MPY:n (myöhemmin MPY) nimeämistoimikunnan tehtävät:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10 23.03.2015 Sivu 1 / 1 1333/00.04.01/2015 10 Espoon kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 31.3.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot