Kansikuva: Kupittaan Savi Oy:n arkistoon talletetun työntekijän asevelvollisuusajan henkilökohtaisen päiväkirjan kuvitusta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansikuva: Kupittaan Savi Oy:n arkistoon talletetun työntekijän asevelvollisuusajan henkilökohtaisen päiväkirjan kuvitusta."

Transkriptio

1 SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO Toimintakertomus 2007 Mikkeli 2008

2 Kansikuva: Kupittaan Savi Oy:n arkistoon talletetun työntekijän asevelvollisuusajan henkilökohtaisen päiväkirjan kuvitusta.

3 Sisällys Yhteenveto toiminnasta... 1 Hallinto... 2 Tilat...4 Henkilökunta... 5 Asiakirjojen vastaanotto... 6 Järjestäminen ja luettelointi... 7 Tietokannat... 8 Käsikirjasto... 9 Sota-arkiston aineiston kunnostamisprojekti Aton-projekti Koulutus Tiedotustoiminta ja yhteydenpito Tutkijapalvelu Talous Liite 1: Vuonna 2007 vastaanotetut arkistot Liite 2: Vuonna 2007 järjestetyt arkistot Liite 3: Tilastot

4

5 Yhteenveto toiminnasta Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston 26. toimintavuosi oli elinkeinoelämässä hyvä vuosi. Yritysten asiakirjahallinnossa ja arkistoinnissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Sähköinen arkistointi lisääntyi ja yritykset alkoivat myös itse pohtia sähköisen aineistonsa pitkäaikaista säilyttämistä. Käytännön toimiin tässä asiassa yritykset eivät useinkaan päässeet. Julkisuutta arkistoasiat saivat eniten tietoturvallisuuden huonosta hoidosta. Salassa pidettäviä asiakirjoja löytyi vääristä paikoista julkishallinnon ja yritysten huolimattoman asiakirjahallinnan johdosta. Elkassa vuosi oli työntäyteinen. Arkistojen vastaanotto oli Elkan historian suurin yhden vuoden aikana. Määrä nousi muutaman suuren arkiston vastaanoton vuoksi, mutta myös luovuttajien määrä nousi huomattavasti edellisvuosista. Osasyy vastaanoton lisäykseen oli uusien tilojen saaminen käyttöön, jolloin ei enää tarvinnut jarruttaa aiemmin sovittujen arkistosiirtojen toteuttamista. Tieto Elkan olemassaolosta on viime vuosina lisääntynyt yrityksissä ja se tuo välittömästi uusia asiakkaita, arkistonluovuttajia ja tutkijoita. Arkistojen vastaanotto painottui tasaisesti vanhojen, 1800-luvulta alkavien arkistojen vastaanottoon ja toiseksi aikaisempien luovutusten täydennyksiin. Omistajan vaihdokset, toiminnan lopettaminen, organisaatioiden muutokset ja yritysten siirtyminen uusiin tiloihin olivat myös perusteena useille arkistonsiirroille Elkaan. Toimintavuosi on näyttänyt hyvältä myös Elkassa. Kuva: Kuva teatteriesityksestä v. 1940, Uusi Aura Oy. Hyvä palvelu arkistojen vastaanotossa ja tutkimuskäytössä tuo Elkaan lisää tyytyväisiä asiakkaita. Elkassa haettiin tapaa käynnistää sähköistä arkistointia liiketoimintana ja osallistuttiin yhdessä Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa EU-rahoitteiseen Aton-projektiin, jossa rakennettiin valmiuksia alkujaan sähköisten asiakirjojen pitkäaikaiselle säilyttämiselle. Se ei kuitenkaan merkitse paperiaineiston vastaanoton päättymistä vielä pitkään aikaan. Vastaanotetun arkistoaineiston määrä vuoden aikana oli yhteensä hyllymetriä 80 eri luovuttajalta. Arkistojen luovutuksia oli 125 kpl. Vuoden aikana valmistui 1

6 uutta, järjestettyä aineistoa 184 hyllymetriä. Käsittelyyn otettiin hm järjestämätöntä aineistoa. Vuoden päättyessä vielä käsittelyssä olevien arkistojen järjestämistyö jatkuu seuraavalle vuodelle ja tulee vasta valmistumisvuoden tilastoon. Merkittävä työpanos käytettiin myös valokuvien ja piirustusten käsittelyyn. Kaikkiaan Elkassa oli vuoden lopussa säilytyksessä hyllymetriä pysyvästi säilytettäviä arkistoja. Elkan henkilökuntaa on osallistunut eri organisaatioiden järjestämiin arkistoalan koulutustilaisuuksiin ja näyttelyihin. Tiedotusvälineissä on kerrottu Elkan toiminnasta ja yrityksille on järjestetty informaatiotilaisuuksia arkistonhoidosta ja pysyvästä säilyttämisestä. Elkan kotisivut tarjoavat hyvät tiedonsaantimahdollisuudet arkistonluovuttajille ja tutkijoille säilytettävänä olevista arkistoista, valokuvista, piirustuksista ja muista aineistoista. Sota-arkiston järjestämättömän aineiston kunnostusprojektin käynnistyminen keväällä toi Elkalle runsaasti valtakunnallista julkisuutta. Sota-arkisto aineiston kunnostustyö käynnistettiin ESR-projektina, jolla luotiin valmiudet varsinaiselle kuusi vuotta kestävälle kunnostusprojektille, jonka Puolustusministeriö tilasi Elkalta. Projektin henkilökuntana on projektipäällikkö, neljä tiiminvetäjää ja 15 kunnostajaa. Elka on esitellyt toimintaansa Linja-autoliiton vuosipäivillä Savonlinnassa yhdessä Auto- ja Tieliikennemuseo Mobilian ja Linja-autohistoriallisen seuran kanssa. Elka näytti Arkistojen päivänä Mikkeliä esitteleviä filmejä ja kuvia sekä Sota-arkiston kunnostamisprojektia kiinnostuneille mikkeliläisille, joita oli paikalla toistasataa henkeä. Hallinto Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistoa ylläpitävän säätiön valtuuskuntaan kuuluivat seuraavat edustajat. Toimikausi jatkuu maaliskuussa pidettävän valtuuskunnan kokouksen päättymiseen asti. Toimikausi Elinkeinoelämän keskusliitto EK apulaisjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen varajäsen viestintäpäällikkö Helvi Kaiomaa henkilöstöpäällikkö Hannele Rinne varajäsen arkistonhoitaja Outi Nieminen Etelä-Savon kauppakamari toimitusjohtaja Jukka Tikka varajäsen aluejohtaja Esko Pitkänen Etelä-Savon maakuntakuntaliitto agronomi Marita Mattila varajäsen fil. maist. Raine Lehkonen Helsingin kauppakorkeakoulu professori Kari Lilja varajäsen johtaja Pentti Mustalampi 2

7 Keskuskauppakamari osastopäällikkö Lasse Lehman varajäsen viestintäpäällikkö Tuula Tiihonen Liikearkistoyhdistys ry. suunnittelupäällikkö Ritva Toivonen varajäsen suunnittelija Matti Happonen Liikesivistysrahasto toimitusjohtaja Mirja Haavikko varajäsen toimitusjohtaja Kari Asp Mikkelin kaupunki kehitysjohtaja Heikki Malinen varajäsen kehittämispäällikkö Kimmo Airas kaupunginjohtaja Kimmo Mikander varajäsen kehityspäällikkö Sune Lehkonen toimitusjohtaja Raimo Räsänen varajäsen apulaiskaupunginjohtaja Eero Kaitainen Stiftelsen för Åbo Akademi suppleant skattmästare Caj-Gunnar Lindström Suomen Kulttuurirahasto professori Riitta Hjerppe varajäsen dosentti Sakari Heikkinen Säätiön valtuuskunnan vuosikokous pidettiin Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kokoustiloissa Eteläranta 10:ssä Helsingissä. Valtuuskunnan puheenjohtajana on toiminut vuosikokouksesta lähtien apulaisjohtaja Eeva- Liisa Inkeroinen ja varapuheenjohtajana kaupunginjohtaja Kimmo Mikander. Säätiön hallitukseen kuuluivat kaksivuotiskautena seuraavat henkilöt: Hyvin hallitulta näytti myös Enso-Gutzeit Oy:n Kaukopään tehdasrakennus luvulla. Kuva: Enso-Gutzeit Oy, Kaukopään tehtaat. Haapala Pertti, professori asti Järvenpää Markku, kauppatieteitten maisteri Kuisma Markku, professori alkaen Miettinen Asko, professori Myllyvirta Jyrki, kaupunginjohtaja Roos Carl-Magnus, filosofian maisteri Voutilainen Tytti, maakunta-arkiston johtaja Voutilainen Pertti, vuorineuvos Säätiön hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja kokoukset pidettiin Helsingissä 31.1., 28.3., sekä sähköpostikokous Hallituksen puheenjohtajana toimi kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta ja varapuheenjohtajana kauppatieteitten maisteri Markku Järvenpää. 3

8 Säätiön tilintarkastajina toimivat JHTT Matti Jalkanen ja HTM-yhteisö Audiator - Yhtiötarkastus Oy sekä heidän varahenkilöinään HTM Marjukka Tikka sekä KHT Auno Inkeröinen. Tilat Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto toimii vuokratiloissa Tutkijantie 7:ssä sijaitsevassa rakennuksessa, jonka vanhimman osan omistaa Mikkelin kaupunki ja kolme laajennusosaa kiinteistöosakeyhtiö Mikkelin Arkistotalo Oy - Arkivhuset i S:t Michel Ab. Yhtiön tilat käsittävät kolmeen kerrokseen rakennetun betonirakenteisen arkistorakennuksen Kalevankankaan kaupunginosassa korttelissa 24, tontilla n:o 11, osoite Tutkijantie 7. Tontti yhdistettiin yhdeksi tontiksi kaupungin osasta ja Arkistotalon tontin osasta. Vuokrasopimus tontista allekirjoitettiin Mikkelin kaupungin kanssa Rakennuksen huonealasta vanhin osa on Mikkelin kaupungin omistama (osa I) m 2, Mikkelin Arkistotalo Oy - Arkivhuset i S:t Michel Ab v valmistunut II osa m 2, v valmistunut III osa m 2 ja 2007 valmistunut IV osa 1.507,5 m 2. Elkan käytössä olevat vuokratilat ovat yhteensä 5.338,5 m 2. Elkan uutta laajennusta pienimuotoisempaa turkulaista arkkitehtuuria 1940-luvulta. Kuva: Uusi Aura Oy. Mikkelin Arkistotalo Oy - Arkivhuset i S:t Michel Ab:n osakkaina ovat Mikkelin kaupunki suurimpana osakkaana sekä Ahlstrom Oyj, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Finnvera Oyj, M- real Oyj, Nokia Oyj, Nordea Bank Finland Abp, Outokumpu Oyj, Pohjola-Yhtymä Vakuutus Oyj, Rautaruukki Oyj, Oy Rettig Ab, Stora Enso Oyj, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiö, Suomen Säästöpankkiliitto, UPM- Kymmene Oyj, Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ja Wärtsilä Oyj Abp. Elkan tilojen täyttyessä lisätilan tarve tuli välttämättömäksi ja lukuisten neuvottelujen tuloksena Elka sai Kansallisarkistolta lupauksen lisätilan saamisesta lakisääteisen valtionavun piiriin rakennuksen valmistuttua. Rakennuttajana oli Mikkelin Arkistotalo Oy ja tilat luovutettiin Elkan käyttöön

9 Henkilökunta Elka on saanut lakisääteistä valtionapua kahdeksaan toimeen. Henkilökuntaa on palkattu myös yrityksiltä saaduilla arkistoaineiston käsittelymaksuilla. Sotaarkiston järjestämättömän aineiston kunnostamisprojektiin palkattiin uutta henkilökuntaa 20 henkeä. Valtionavulla palkattu henkilökunta: Junter Leena, insinööri, digitoija Kilkki Kaija, kodinhoitaja, tietopalvelusihteeri Kortekallio Anneli, merkonomi, tietopalvelusihteeri Lakio Matti, valt. maist., arkistonjohtaja Lehtonen Jari, yo-merkonomi, it-asiantuntija Luoma-aho Jarmo, fil. maist., tietopalvelu- ja kehittämispäällikkö Seppänen Sirpa, yo-merkonomi, toimistosihteeri Vilén Tommi, yo-merkonomi, arkistomestari Ulkoistettua ravintolatoimintaa 1930-luvun malliin. Kuva: Uusi Aura Oy. Yritysten käsittelymaksuilla palkattu henkilökunta: Laakkonen Rauno, virastomestari, tietopalvelusihteeri Liukkonen Jukka, tradenomi, tietopalvelusihteeri asti Nupponen Sirpa, hallintonotaari, taloussihteeri alkaen Strömberg Heljä, tradenomi, tietopalvelusihteeri Sota-arkiston kunnostamisprojektin henkilökunta: Alm Olli, fil.maist. tiiminvetäjä alkaen Finnilä Arja, artesaani, arkistonjärjestäjä alkaen Halminen Raili, yo-merkonomi, arkistonjärjestäjä alkaen 5

10 Klemola Mari, merkonomi, arkistonjärjestäjä alkaen Kiesiläinen Susanna, tradenomi, arkistonjärjestäjä alkaen Kolehmainen Ari, fil.maist., arkistonjärjestäjä alkaen Kontturi Esko, rakennusmestari, arkistonjärjestäjä alkaen Liukkonen Jukka, tradenomi, tiiminvetäjä 1.7. alkaen Mäkelä Irma, yrittäjän MBA, tiiminvetäjä17.7. alkaen Mäkinen Pekka, fil.maist., arkistonjärjestäjä alkaen Niskanen Sakari, datanomi, arkistonjärjestäjä alkaen Nousiainen Pasi, tradenomi, arkistonjärjestäjä alkaen Nuutinen Sakari, dipl.ins., projektipäällikkö alkaen Oikkonen Jouko, teknikko, arkistonjärjestäjä alkaen Pantzar Tuija, kartanpiirtäjä, arkistonjärjestäjä alkaen Pesonen Jari, autoteknikko, arkistonjärjestäjä alkaen Pöyry Kaija, arkistonjärjestäjä alkaen Rasa Sari, fil.maist., arkistonjärjestäjä alkaen Rissanen-Laitinen Eeva Liisa, artesaani, arkistonjärjestäjä alkaen Valo Johannes, fil.maist., tiiminvetäjä 3.9. alkaen Työharjoittelijat: Luoma-aho Jere, opiskelija, Savander Iida, opiskelija-harjoittelija Valjakka Auli, hum.kand Suomen Sukututkimusseuran palkkaamana Elkan yritysarkistoista on koottu työntekijäluetteloita seuran käyttöön. Tietojen keruuta ovat tehneet vuoden alusta lokakuuhun asti puolipäivätyönä merkonomi Carita Pettersson, merkonomi Heikki Puttonen, Kaija Pöyry ja Jari Tauriainen. Elkan työntekijät kuuluvat työterveyshuollon piiriin. Lakisääteisten tehtävien lisäksi työterveyshuolto on mahdollistanut yksilöllisemmän terveydenhoidon saamisen henkilökunnalle. Elka on kannustanut henkilökuntaa ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon liikuntaan myönnetyllä tuella. Elkan henkilökunta on ylläpitänyt ammattitaitoaan erilaisten kurssien ja koulutusjaksojen avulla. Suurin osa koulutuksesta on liittynyt sähköiseen arkistointiin ja tiedonhallintaan. Asiakirjojen vastaanotto Kertomusvuoden aikana Elka vastaanotti 125 arkistonluovutusta, joiden yhteismäärä oli 2.559,87 hyllymetriä. Suurin arkistonluovuttaja oli Honeywell Oy, joka talletti Elkaan 675 hm arkistoaan. Muita suuria arkistonluovuttajia olivat Alko Oy 348 hm, St1 (Mobil Oy) 285 hm, Teknologiateollisuus ry 246 hm, Fennia Keskinäinen Vakuutusyhtiö 152 hm, Kauppa- ja teollisuusministeriön Lisenssivirasto 130 hm sekä Hackman Oy:n arkisto 120 hm Åbo Akademin kirjastosta. Useimmat luovutukset olivat määrältään pieniä ja täydennyksiä aiempiin luovutuksiin. 6

11 Asiakirjat otetaan vastaan mieluiten seulottuna ja järjestettynä. Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen valinnassa yrityksiä neuvottiin puhelimitse ja sähköpostilla sekä käymällä paikan päällä. Muutamassa tapauksessa Elka huolehti myös aineiston pakkauksen yrityksessä ja kuljetuksen Elkaan. Arkistojen käsittelyssä on tultu hankalaan tilanteeseen, kun uusia arkistoja jouduttiin ottamaan vastaan suuria määriä, mutta niiden käsittely siirtyy pitkälle tulevaisuuteen. Yritysten kannalta arkiston luovutus oli usein pakkotilanne, kun organisaatiot muuttuivat ja kiinteistöjä piti nopeasti saada tyhjiksi. Luettelo vuoden aikana vastaanotetuista arkistoista on liitteessä 1, sivulla 15. Näkymä Enson asemalta maaliskuussa Alueella on kuljetusta odottamassa talvisodassa menetetyiltä alueilta evakuoitujen yritysten ja yksityisten omaisuutta. Kuva: Enso-Gutzeit Oy, Enson tehtaat. Järjestäminen ja luettelointi Vuoden 2007 aikana uusia järjestettyjä ja luetteloituja arkistoja valmistui 184 hm, kun edellisenä vuonna määrä oli 666 hm. Käsittelyyn otettiin vuoden aikana hm järjestämätöntä aineistoa. Keskeneräiset järjestämistyöt eivät ole järjestettyjen arkistojen luvuissa mukana ja siksi ne vaihtelevat suuresti vuosittain. Vuoden lopussa säilytyksessä olleesta aineistosta 59 % oli luetteloitu arkistoyksikön tarkkuudella, 24 % inventoitu karkealla tarkkuudella ja 17 % oli kokonaan luetteloimatta. Järjestettäviä arkistoja saatiin valmiiksi 133 arkistoa. Suurimpia järjestettyjä aineistoja olivat Bang & Co:n, Kuopion Puhelinyhdistyksen ja Linja-autoliiton arkistot. Lisäksi valmistui ja täydennettiin Vahinkovakuutusyhtiö If:n luovuttamia 7

12 vakuutusyhtiöiden ja Stora Enson eri toimipaikkojen arkistoja. Kuljetusalan asiakirjojen vastaanottoprojektia jatkettiin edellisvuosien tapaan ja uusia linja- ja kuorma-autoliikenteen arkistoja saatiin valmiiksi. Järjestettävinä olevia ja myöhemmin valmistuvia arkistoja oli työn alla suuria kokonaisuuksia, kuten Stora Enson Anjalankosken tehtaiden, Itä-Suomessa toimineiden uittoyhdistysten ja Vaisala Oy:n arkistot. Aivan kertomusvuoden lopussa aloitettiin Huhtamäki Oy:n laajan asiakirja-aineiston järjestäminen. Tekstiasiakirjojen lisäksi henkilökunta on järjestänyt ja luetteloinut piirustuksia, karttoja, valokuvia sekä muuta av-aineistoa. Mm. Vaisala Oy:n valokuvat ja avaineistot saatiin järjestettyä ja luetteloitua kertomusvuoden aikana. Uusia analogisten av-tallenteiden kuvailutietoja tallennettiin tietokantaan osana Elkad-projektin jälkihoitoa. Edellisten vuosien tapaan valokuvien kuvailua ja digitointia jatkettiin. Myös osa järjestetyistä kartoista ja piirustuksista kuvailtiin tarkemmin tietokantaan. Oudompia av-tallenteita v. 1940, vai? Kuva: Kirjakauppiasliitto. Yrityksiltä tulee yhä enemmän uudempaa, luvun aineistoa, jota usein ei ole lähtöpäässä arkistoitu systemaattisesti ja se sisältää esim. runsaasti kopioita. Tällaisen sekavan aineiston seulonta ja käsittely on hidastuttanut asiakirjojen järjestämistä. Arkistoaineiston kuvailutiedot talletetaan Elma-tietokantaan asiakirjojen järjestämisen yhteydessä. Aikaisempaa standardoidummat metatietorakenteet ja tietotekninen toimintaympäristö vaativat työntekijöiltä ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä. Luettelo vuoden aikana järjestetyistä arkistoista on liitteessä 2, sivulla 16. Tietokannat Elma-tietojärjestelmässä oli vuoden lopussa tiedot säilytettävästä arkistosta. Noin (53%) arkistosta oli mahdollista saada luettelo tietokannasta. Kaikkiaan, pääasiassa tekstiasiakirjojen, arkistoyksikköjen viitetietoja oli tietokannassa vuoden lopussa kpl. 8

13 Elkassa säilytettävänä olevan erikoisaineiston viitetietoja oli tietokannassa vuoden 2007 lopussa seuraavasti: Erikoisaineisto Kokonaismäärä Rekisterissä Prosenttia valokuvia kpl kpl 9 % karttoja kpl kpl 14 % piirustuksia kpl kpl 10 % ääni- ja kuvatallenteita kpl kpl 36 % kirjasto kpl kpl 100 % luetteloituja arkistoyksiköitä kpl Kertomusvuonna käynnistettiin Elma-tietojärjestelmän uusi päivityskierros. Käytettävyyttä parantavia muutostöitä suunniteltiin yhteistyössä muiden samaa tietokantaohjelmaa käyttävien arkistojen kanssa. Kirjastojärjestelmänä oli PrettyLib niminen valmisohjelmisto. Muutoin kaikki Elkan perustoiminnot, arkistojen vastaanottaminen, kuvailu, tutkijapalvelu ja tilastointi hoidetaan Elmatietojärjestelmän avulla. Käsikirjasto Tutkijoiden käyttöön koottavaan talouselämää koskevaan käsikirjastoon saatiin vuoden aikana lahjoituksena kirjallisuutta, painettuja toimintakertomuksia, ammattilehtiä ja muuta painettua aineistoa. Käsikirjastossa olevan aineiston metatietoja on mahdollista selailla myös internetissä Elkan kotisivujen kautta. Kirjastotietokantaan rekisteröityjen teosten kokonaismäärä oli vuoden lopussa kpl. Sota-arkiston aineiston kunnostamisprojekti Puolustusministeriö päätti talvella 2007 ostaa Elkalta Sota-arkiston kunnostamattoman aineiston kunnostamistyön vuosina Partnerisopimus allekirjoitettiin puolustusministeriössä Kunnostustyö tuli ajankohtaiseksi, kun puolustusministeriö ja opetusministeriö solmivat aiesopimuksen Sota-arkiston liittämisestä arkistolaitokseen alkaen. Ehtona yhdistymiselle oli, että puolustushallinto rahoittaa Sota-arkistossa olevan järjestämättömän arkistomateriaalin järjestämisen asianmukaiseen kuntoon. Kunnostettavan materiaalin kokonaismäärä on noin 15 hyllykilometriä, joista pääosan muodostavat suojeluskuntien arkistot 2,8 hyllykilometriä, puolustusvoimien joukko-osastot , 2,7 hyllykilometriä ja talvi- ja jatkosodan aineisto 9 hyllykilometriä. 9

14 Elkan valinta kunnostustyön tekijäksi perustui siihen, että Elkan sijainti Mikkelissä vastaa alueellistamisnormeja ja hallituksen alueellistamislinjauksia. Mikkelissä on arkistoinnin osaamiskeskittymä ja voimakkaasti kehittyvä digitaalisen arkistoinnin osaaminen, jonka muodostumista partnerisopimus vahvistaa. Projekti käynnistettiin ESRrahoituksella. Itä-Suomen lääninhallitus hyväksyi projektisuunnitelman 23.4, jonka jälkeen ryhdyttiin rakentamaan edellytyksiä järjestämistyölle. Projektia hoidetaan ESR-rahoituksella asti, jonka jälkeen puolustusministeriö vastaa kustannuksista. Projektiin palkattiin projektipäällikkö 14.5., neljä tiiminvetäjää ja 15 kunnostajaa alkaen. Joulukuussa Elka palkkasi projektille yhden henkilön Kyseessä ei ole Sota-arkiston järjestämisprojektille varattu tila uudesta laajennuksesta, vaan Enso-Gutzeit Oy:n Kaukopään tehtaat taisteluvarustuksessa joulukuussa Kuva: Enso-Gutzeit Oy, Kaukopään tehtaat. Kansallisarkistoon valmistelemaan asiakirjalähetyksiä ja -palautuksia Elkaan. Työ alkaa Sota-arkiston kunnostamisprojektilla on käytössään Elkan tiloista 467 m 2, 9 % koko talon pinta-alasta. Aton-projekti Elkad-projektin jatkona käynnistyi Aton-projekti (Arkistojen tekninen osaaminen) yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Mikkelin kaupungin kanssa. Siinä keskitytään sähköisen arkistoinnin pitkäaikaissäilytykseen. Tavoitteena on nostaa arkiston tietoteknistä osaamista ja kehittää siihen liittyviä menetelmiä sekä tuottaa muuntostrategia, dokumentointi ja tietoturvaratkaisu. Projektilla vahvistetaan Mikkelin asemaa sähköisen arkistoinnin ja sen teknisen osaamisen edelläkävijänä Suomessa. Elka osallistuu projektiin asiantuntijatyöpanoksella. Kertomusvuonna Elkan henkilökunta on laatinut asiakirjojen sähköiseen säilyttämiseen liittyviä selvityksiä. Matti Lakio on kuulunut projektin ohjausryhmään sekä Jari Lehtonen ja Jarmo Luoma-aho ovat osallistuneet projektin työryhmän työskentelyyn. Projekti päättyi vuoden 2007 lopussa. 10

15 Monella tavalla mittava projekti oli aikanaan tämäkin: Sotakorvaustuotantoa 1940-luvun loppupuolella. Kuva: Rosenlew Oy. Koulutus Elka on antanut koulutusta yrityksille ja eri ryhmille Elkan tiloissa ja organisaatioiden omissa koulutustiloissa. Arkistoneuvontaa on annettu useille yrityksille yrityskäyntien yhteydessä, yritysten edustajien vieraillessa Elkassa ja myös arkistojen luovutusten yhteydessä sekä puhelimitse. Elkan henkilökuntaa osallistui koulutustilaisuuksiin alustajana tai puhujana: - IIR-Finland Oy, Asian- ja dokumenttien hallinta seminaari Helsingissä, 44 henkilöä, Jarmo Luoma-aho - Liikesivistysrahaston kokous Mikkelissä, 16 henkilöä, 9.5. Matti Lakio - Linja-autoliiton vuosijuhlanäyttely Savonlinnassa, Rauno Laakkonen ja Jukka Liukkonen - Liikearkistopäivät Tampereella, 45 henkilöä, Jarmo Luoma-aho - Yleisradion arkistoyhteyshenkilöiden I koulutuspäivä Helsinki, 20 henkilöä, Arkistoyhdistyksen syyseminaari Helsinki, 50 henkilöä, Jarmo Luomaaho - Suomen Taloushistoriallisen yhdistyksen syysseminaari Turku, 9 henkilöä, Jarmo Luoma-aho - Nordiska privatarkivseminariet i Helsingfors, 26 henkilöä, Jarmo Luoma-aho - Yleisradion arkistoyhteyshenkilöiden II koulutuspäivä Helsinki, 20 henkilöä, Jarmo Luoma-aho 11

16 Tiedotustoiminta ja yhteydenpito Arkistonjohtaja Matti Lakio oli Liikearkistoyhdistys ry:n hallituksen jäsen, Digital Mikkelin ohjausryhmän jäsen ja ICA/Section of Business and Labour Archives in hallituksen jäsen. Arkistonjohtaja oli opetusministeriön apurahalla ICA:n Section of Business and Labour Archives in hallituksen kokouksessa Genovassa ja Arkistoyhdistyksen opintomatkalla Firenzessä Tietopalvelu- ja kehittämispäällikkö Jarmo Luoma-aho osallistui asiakirjahallinnon ISO-standardien suomentamistyöryhmän toimintaan. Käännetyt standardit julkaistiin SFS- standardeina. Yhteydenpitosuunnitelmien kimpussa siellä jossakin. Kuva: Laineen Liikenne Oy. Elkan toimintaan kävivät tutustumassa seuraavat ryhmät, yhteensä 398 henkilöä: - Elokuva-arkiston edustajat, 3 henkilöä, Pietarin valtionyliopiston delegaatio, 9 henkilöä, Suur-Savon teknillinen seura ry., 11 henkilöä, Kansallisarkiston virka-arkiston edustajat, 3 henkilöä, Maanmittaushallituksen kartta-arkiston henkilökuntaa, 5 henkilöä, Helsingin yliopiston taloushistorian edustajat, 7 henkilöä, Tipulan tytöt, ylioppilaat v. 1967, 16 henkilöä Nordkalk Oy:n edustajat, 6 henkilöä, Kansallisarkiston virka-arkistoyksikön henkilökuntaa, 5 henkilöä, Stora Enso Oyj:n metsäosaston edustajat, 95 henkilöä, Ministeri Jyrki Häkämiehen vierailu, 10 henkilöä, Tekesin edustajat, 7 henkilöä Rautaruukki Oyj:n edustajat, 2 henkilöä, Elkan valtuuskunnan pj. EK:sta,

17 - Kannaksen Osuusmeijerisäätiön edustajat, 2 henkilöä, Elma-tietokantapäivä, 5 henkilöä, Seasam Oy:n vierailu, 2 henkilöä, Viron yliopistojen, kirjastojen ja museoiden edustajat, 25 henkilöä, Valtakunnalliset kirjastonjohtajien päivät, 19 henkilöä Arkistojen päivä, 119 henkilöä, Etelä-Savon ammattiopisto, kulttuuriala, 15 henkilöä, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran edustajat, 7 henkilöä, Mikkelin kaupungin museoiden edustajat, 6 henkilöä, Sorsakosken opintokerhon edustajat, 6 henkilöä, Mikkelin kansalaisopiston opintoryhmä, 12 henkilöä, Tiedottamista on hoidettu tiedotusvälineiden, postituslistojen ja kotisivujen kautta. Ajankohtaisista asioista on kirjoitettu artikkeleja mm. Liikearkistoyhdistyksen Faili-lehteen ja Linja-autohistoriallisen yhdistyksen Hetku-lehteen. Tiedotusvälineissä ja järjestöjen ammattilehdissä Elka on ollut usein voinut esitellä toimintaansa etenkin Sota-arkiston kunnostamistyön alkaessa. Tutkijapalvelu Elkaan tehtiin vuoden aikana 1203 tutkija- ja asiakaskäyntiä. Arkistoaineistoon tai arkistonhoitoon liittyviin tiedusteluihin vastattiin 334 kertaa. Kertomusvuonna Elkasta lähti 86 kaukolainaa, joissa arkisto-yksikköjä oli yhteensä 807 kpl. Saapuneita lainoja ei ollut. Elkassa tutkijat tekivät 199 lainatilausta, joiden perusteella tutkijasaliin tuotiin yhteensä arkistoyksikköä. Vuoden aikana asiakkaille annettiin tietoja myös internet-palvelujen avulla. Käyntimääriä ei kuluneelta toimintavuodelta ole käytettävissä tilastointisovelluksen teknisten ongelmien vuoksi. Internet palvelu on kuitenkin toiminut koko vuoden normaalisti. Tietokannoista saatu tieto on joko ollut asiakkaille riittävää tai saadun tiedon avulla he ovat voineet tehdä Elkan tutkijapalveluun yksityiskohtaisemmin määriteltyjä tiedusteluja. Elkan aineistoa käyttivät historioiden kirjoittajat, tieteellisten tutkimusten ja opinnäytetöiden tekijät sekä eri alojen harrastajat. Myös yritykset käyttivät luovuttamiaan asiakirjoja asioidensa hoitamisessa. Kertomusvuoden aikana valmistui useita julkaisuja, joissa lähteenä oli käytetty Elkan asiakirjoja. Valokuvia ja liikkuvaa kuvaa käytettiin mm. kirjojen ym. julkaisujen kuvituksissa, mainonnassa ja näyttelyissä, mm. EK:n juhlassa ja TV-sarjassa: Suvussa on yritystä. Suomen Sukututkimusseuran kanssa käynnistetty yhteistyö teollisuuslaitosten henkilökunnan tietojen keräämisestä tietokantaan sukututkijoiden käyttöön jatkui lokakuuhun asti. Elka on järjestänyt kaksi työpistettä Sukututkimusseuran palkkaamalle neljälle tietojen kerääjälle ja Elka saa kerätyt tiedot myös omaan käyttöönsä. Kokeilu on aluksi vuoden kestävä ja sitä jatketaan vuonna

18 Talous Sisulla ja sysillä päästiin hyvään tulokseen jo luvulla. Kuva: Jyväskylän Liikenne Oy. Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston ja säätiön varsinaisen toiminnan kulut olivat vuonna 2007 yhteensä ,82, kun edellisen vuoden kulut olivat ,64. Taloudenhoito perustuu Elkan saamaan lakisääteiseen valtion-apuun, minkä lisäksi Mikkelin kaupunki, arkistojaan luovuttavat yritykset ja Elkan säätiö vastaavat kuluista, jotka ylittävät valtionavun osuuden. Sota-arkiston järjestämät-tömän aineiston kunnostamis-projekti käynnistettiin Itä-Suomen lääninhallituksen myöntämällä ESR-rahoituksella. Toiminnan ylijäämäksi kertomusvuonna muodostui ,18. Ylijäämä on vuoden lopussa yrityksiltä ennakkona saatuja käsittely-maksuja, jotka käytetään näiden yritysten arkistojen järjestämi-seen. Ylijäämä toimii samalla kassavarantona Sota-arkiston kunnostusprojektin maksuvalmiuden turvaamiseksi laskutuksen tapahtuessa jälkikäteen. Puolustusministeri Jyri Häkämies tutustui Elkaan 3.7. Vasemmalla kaupunginjohtaja, Elkan hallituksen puheenjohtaja Jyrki Myllyvirta, hänen takanaan kaupunginjohtaja, Elkan valtuuskunnan varapuheenjohtaja Kimmo Mikander, puolustusministeri Jyri Häkämies, kansanedustaja Lenita Toivakka ja kansanedustaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Olli Nepponen. Kuva: Elka. 14

19 Liite 1: Vuonna 2007 vastaanotetut arkistot Arkisto Rajavuodet Arkisto Rajavuodet AALTOSEN TEHTAAT OY SARVIS ACTIM-FINLANDE RY AGRICULTURA OY AB AHVENAINEN JORMA FIL. TRI AIRIKKALA OY, LINJALIIKE ALINEN AARNE ALKO OY ANTTILA KALLE AROLAN KULJETUS OY AURAMAA Y. KULJETUSLIIKE OY CARRUS OY DELTA EJ -LAUKKU OY ENERMET OY ENSO CARTONBOARDS OY LTD ENSO-GUTZEIT OY, KESKUSHALLINTO ENSO-GUTZEIT OY, METSÄOSASTO, METSÄKONTTORI ENSO-GUTZEIT OY, TAINIONKOSKEN AMMATTIOPPILAITOS ENSO-YHTEISPALVELUT OY ESPOON SÄHKÖ OY ESSO OY AB FENNIA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ FENNIA-PATRIA FINLAYSON OY AB FINSK KRIGSFÖRSÄKRINGSPOOL - SUOMEN SOTAPOOLI FINSKA REASSURANS AKTIEBOLAGET - SUOMEN JÄLLEENVAKUUTUS OSAKEYHTIÖ HACKMAN OY, HONKALAHDEN SAHA HACKMAN OY, JÄRVENPÄÄN EMALITEHDAS HACKMAN OY, PÄÄKONTTORI HALDIN & ROSE AB OY HAVIN OY HELLBERG K. & K:NIT, KIITOLIIKENNE HIEDAN SAHA OY HILJA JA ALPO SAVOLAISEN RAHASTO HONEYWELL HÄRKÖNEN TOIVO INKEROISTEN TEHTAIDEN SOTAORPOJEN HUOLTORENGAS JORONEN ANJA JUSLENIUS TEUVO KAMERAKERHO TAMFOTO KANNAKSEN OSUUSLIIKE-SÄÄTIÖ KANTASEN LINJAT OY KARJALAINEN AARO KELKKALAN PUUSEPÄNTEHDAS KY KEMPPAINEN PENTTI KERÄYSKUITU OY KESKI-SUOMEN KUORMA-AUTOILIJAT R.Y KESKI-SUOMEN VUOKRA-AUTOILIJAT R.Y KOIVISTO P. OY LINJALIIKE KOIVISTON AUTO OY KONTIOKOSKI ESKO KUOPION LIIKENNE OY KURKINEN JARI KUTTER OY AB KYMENRANNAN OSUUSKAUPPA R.L LAHTIKARI REINO KAUPPANEUVOS, KOKOELMA LAINE KAINO OY LAINEEN LIIKENNE OY LAITOSPESULA OY LAKIO VILPPU LINJA-AUTOLIIKENTEEN AIKATAULUKOKOELMA LINTULAHTI J.W LISENSSIVIRASTO LÄNSILINJAT OY MALMBERG HARRI MATKAHUOLTO OY, MIKKELI MATKAHUOLTO OY, ÄHTÄRI MERTAOJA KY, ARKKITEHTITOIMISTO METSÄALAN KULJETUSYRITTÄJÄT RY METSÄTEOLLISUUS RY MICCON INSINÖÖRITOIMISTO MIKKELIN KAUPPAKAMARI MIKKELIN KENKÄTEHDAS OY MIKKELIN MATKAILU OY MOBIL OIL OY AB MUURINEN OY LINJALIIKENNE NORMA NUIJAMAAN AUTO OY NYSTEDT & CO. AY, TRANSPORTBYRÅ, KULJETUSLIIKE OTANMÄKI OY PARVIAINEN S. OY PAUNU VÄINÖ OY PENTTILÄ & KUMPP PESO & SIILI, KULJETUSLIIKE PETSAMON NIKKELI OY POHJOIS-KARJALAN KARELLIKESKUS NAISTEN VOIMAVARAKESKUS OY POHJOLAN LIIKENNE OY AB PUUMALAN KAUPPAOSUUSKUNTA PUUMALAN OSUUSMEIJERI PYNNÖNEN R. KULJETUSLIIKE OY RINKINEN ILMO SALLINEN T. YHTYMÄ OY SAMPO VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ SAMPO, MERIVAKUUTUSOSASTO ARGO SARVIS OY SCENARIO GUILD FOR STRATEGIC INDUSTRIES SCHERING TUOMO SERLACHIUS G.A. OY, PÄÄKONTTORI, MÄNTTÄ SJÖMÄNNENS ÖMSESIDIGA OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSBOLAG MERIMIESTEN KESKINÄINEN TAPATURMAVAK.YHTIÖ SKAL ITÄ-SUOMI RY, KUOPIO SOIKKELI E. OY, KULJETUSLIIKE SOPIMUSLIIKENTEENHARJOITTAJAT RY STALMARK OY STORA ENSO METSÄ, METSÄKONTTORI STORA ENSO OYJ, ANJALANKOSKEN TEHTAAT STORA ENSO OYJ, KONSERNIHALLINTO SUOMEN HÖYRYPURSISEURA R.Y SUOMEN KARTONKIYHDISTYS-FINNBOARD SUOMEN KAUKOKIITO OY SUOMEN KUORMA-AUTOLIITTO RY SKAL SUOMEN LASTAUTTAJAIN LIITTO RY SUOMEN LINJA-AUTOHISTORIALLINEN SEURA RY SUOMEN LIUSKE OY SUOMEN MERIVAKUUTUS OSAKEYHTIÖ SUOMEN MERIVAKUUTUS OSAKEYHTIÖ, JÄLLEENVAKUUTUS SUOMEN MERIVAKUUTUSYHDISTYS SUOMEN METALLITEOLLISUUDEN TYÖNANTAJALIITTO RY SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO, LÄNSI-SUOMEN ALUEYHTYMÄ SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN ROTARY RY, PIIRI SUOMEN SAHANOMISTAJAYHDISTYS SUOMEN SÄILIÖAUTOLIITTO R.Y SUOMEN TERVAYHDISTYS R.Y SUOMEN TURISTIAUTO OY TAIPALEEN LAIVAOSAKEYHTIÖ TALOUDELLINEN TIEDOTUSTOIMISTO TAMPELLA OY AB, HEINOLAN FLUTINGTEHDAS TAMPELLA OY AB, TOLKKISTEN SAHA TAMPELLAN LAULU-SISKOT R.Y TAMPELLAN LAULUVEIKOT R.Y TAMPEREEN PELLAVA- JA RAUTATEOLLISUUS OY, JALKINEKORJAAMO, INKEROINEN TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY TEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO TKL TOIKKANEN R. LINJA-AUTOLIIKE ULKOMAANLIIKENTEENHARJOITTAJAT R.Y VAANO OY, KULJETUSLIIKE VALTIONTAKUUKESKUS VAMMALA, KAUKOKIITO OY VARMA KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VIENTITAKUULAITOS VILKAS ONNI OY WOOD FOCUS OY YLEISRADIO OY YLEISRADIO OY, KYMENLAAKSON RADIO YLEISRADIO OY, RADIO KESKI-SUOMI

20 Liite 2: Vuonna 2007 järjestetyt arkistot Arkisto Rajavuodet Arkisto Rajavuodet AGRICULTURA OY AB AIRIKKALA OY, LINJALIIKE ALEKSANTERINKATU 11 KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ ALINEN AARNE AROLAN KULJETUS OY ATLAS-ÖLJY OY AB AURAMAA Y. KULJETUSLIIKE OY AUTO-OSIEN HANKINTA OY BANG & CO OSAKEYHTIÖ BELL-TARKKAILU OY CARRUS OY AJOKKI CARRUS OY DELTA DALKO O. Y EMULSIO OY AB ENSO CARTONBOARDS OY LTD ENSO-GUTZEIT OY, KESKUSHALLINTO ENSO-GUTZEIT OY, METSÄOSASTO, METSÄKONTTORI ENSO-GUTZEIT OY, TAINIONKOSKEN AMMATTIOPPILAITOS ENSO-GUTZEIT OY, VESITIEKULJETUS ENSO-GUTZEIT-LAITAATSILLAN SAIRAUSKASSA ENSO-YHTEISPALVELUT OY ERIKOISKORI OY FENNIA HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ LIFFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG HALDIN & ROSE AB OY HELLBERG K. & K:NIT, KIITOLIIKENNE HELSINGIN PUUSEPÄNTYÖANTAJAIN LIITTO INKEROISTEN TEHTAIDEN SOTAORPOJEN HUOLTORENGAS ISO-ROOBERTINKATU 1 KIINTEISTÖ OY JORONEN ANJA JUSLENIUS TEUVO KAAKKOIS-POHJOLAN LIIKENNE OY AB KALEVA VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ KALEVAN TARKASTAJAYHDISTYS KALEVAN YLEISEN OSASTON VIRKAILIJAIN SÄÄSTÖRAHASTO KAMERAKERHO TAMFOTO KANSALLIS-VAKUUTUS-OSAKEYHTIÖ KARJALAN MATKAILU OY KATAJA KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ KAUPUNKIEN KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KAUPUNKIEN YLEISEN PALOAPUYHDISTYKSEN PALOSUOJELURAHASTO KAUSALAN LAINEENTIE KIINTEISTÖ OY KEMIN LEIPÄTEHDAS OY KESKI-SUOMEN VUOKRA-AUTOILIJAT R.Y KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN SAMPO-TARMON ELÄKESÄÄTIÖ KIITOKORI OY KLUUVIKATU 3 KIINTEISTÖ-OY KOIVISTO P. OY LINJALIIKE KOIVUAHO ASKO KONTIOKOSKI ESKO KUOPION LIIKENNE OY KUOPION PUHELINYHDISTYS KUOPION TEKNILLINEN SEURA R.Y KUOPION-NILSIÄN TELEFOONI OY KURKINEN JARI KUTTER OY AB KYLLIKKI RAKENNUS-OSAKEYHTIÖ KYMENRANNAN OSUUSKAUPPA R.L LAHTIKARI REINO KAUPPANEUVOS, KOKOELMA LAINE KAINO OY LAINEEN LIIKENNE OY LEPETA OY AB LIISANKATU 4 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ LINJA-AUTOLIIKENTEEN AIKATAULUKOKOELMA LINJA-AUTOLIITON HELSINGIN OSASTO R.Y LINJA-AUTOLIITON LAPIN OSASTO RY LINJA-AUTOLIITON LOUNAIS-SUOMEN OSASTO RY LINJA-AUTOLIITON PORIN OSASTO R.Y LINJA-AUTOLIITON SAIMAAN OSASTO R.Y LINJA-AUTOLIITON SISÄ-SUOMEN OSASTO RY LINJA-AUTOLIITTO R.Y. MIKKELIN PAIKALLISOSASTO LINJA-AUTOLIITTO RY LOVIISAN KEVÄTRAUHA ASUNTO OY LÄNSILINJAT OY MAARIAN LIIKENNE AY MANNERHEIMINTIE ASUNTO-OSAKEYHTIÖ MATKAHUOLTO OY AB, ROVANIEMI MEDA-BANG OY MERTASEN LINJA KY METSÄALAN KULJETUSYRITTÄJÄT RY MYLLYMÄENKATU 5 ASUNTO OY NYSTEDT & CO. AY, TRANSPORTBYRÅ, KULJETUSLIIKE PAKILAN KASEINITEHDAS OSAKEYHTIÖ PAUNU VÄINÖ OY PENTTILÄ & KUMPP PESO & SIILI, KULJETUSLIIKE POHJOLA VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ POHJOLAN LIIKENNE OY AB PYNNÖNEN R. KULJETUSLIIKE OY SALLINEN T. YHTYMÄ OY SAMPO VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ SAMPSA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SARESMA U. OY SAVO-KARJALAN LINJA OY SOIKKELI E. OY, KULJETUSLIIKE STENIUKSENTIE 26 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ STOCKFORS OY AB STORA ENSO METSÄ, METSÄKONTTORI STORA ENSO OYJ, KONSERNIHALLINTO SUOMEN HUONEKALUTEOLLISUUSLIITTO RY SUOMEN KAUKOKIITO OY SUOMEN KUORMA-AUTOLIITTO RY SKAL SUOMEN PUUSEPPÄTEOLLISUUDEN TYÖNANTAJALIITTO SUOMEN PUUVALMISTEIDEN VIENTIYHDISTYS SUOMEN SÄILIÖAUTOLIITTO R.Y SUOMEN TERVAYHDISTYS R.Y SUOMEN TURISTIAUTO OY SUOMEN YHDYSPANKKI SÄRKISALON LINJA OY TALOUDELLINEN TIEDOTUSTOIMISTO TAMPELLA OY AB, HEINOLAN FLUTINGTEHDAS TAMPELLA OY AB, TOLKKISTEN SAHA TAMPELLAN LAULU-SISKOT R.Y TAMPELLAN LAULUVEIKOT R.Y TAMPEREEN PELLAVA- JA RAUTATEOLLISUUS OY, JALKINEKORJAAMO, INKEROINEN TAPIO KESKUSMETSÄSEURA TARMO KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TARMO VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ TARMONKULMA-MIKKELI ASUNTO-OY TARMONTALO AS.-OY TAVARALINJAT - MOTOR FREIGHT ASSOCIATION IN FINLAND RY TURUN TYÖVÄEN TAPATURMAVAKUUTUSYHTIÖ TURUN VAKUUTUSYHDISTYS TURVA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TUURINKORPI KIINTEISTÖ OY UNION-ÖLJY OY AB UOTILA RAIMO KY UOTILA VEIKKO LINJA-AUTOLIIKE OY VAAJASALON JA RANTA-TOIVOLAN PUHELIN OSAKEYHTIÖ VAANO OY, KULJETUSLIIKE VAHINKOVAKUUTUSYHDISTYS VAMMALA, KAUKOKIITO OY VERDANDI HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VILKAS ONNI OY

21 Liite 3: Tilastot Arkistojen määrä Säilytettävänä materiaalia Arkistokokonaisuuksia Suluissa vuoden 2006 luvut ,40 (20.061,14) hm (2.994) kpl Arkistojen vastaanotto Arkistoja vastaanotettiin 2.559,87 (1.175,36) hm, 125 (83) luovutuksessa, 80 (63) eri luovuttajalta. Arkistojen järjestäminen Käsittelyyn otettiin 1.040,25 (1.001,38) hm, Arkistoja valmistui 183,76 (666,05) hm. Järjestämisen yhteydessä hävitettäväksi seulottu aineisto 57,83 (78,57) hm. Arkistojen järjestämisaste Luettelo osuus/kpl osuus/hm arkistoluettelo (83 %) ,04 (59 %) inventointiluettelo 353 (8 %) 5.216,81 (24 %) ei luetteloa 410 (9 %) 3.600,55 (17 %) Asiakirjojen hävittäminen Elkan hävitetty aineisto Asiakkaan hävitetty aineisto Yhteensä 0,00 (107,50) hm 0,00 (31,00) hm 0,00 (138,50) hm Asiakaskäynnit 1203 (833) kpl Lähetetyt kirjeet 607 (990) kpl Tiedustelut 334 (426) kpl Asiakirjojen lainaus Määrä kpl Arkistoyksikköjä Tutkijasalilainat 199 (220) kpl (2.425 ) kpl Lähetetyt kaukolainat 86 (55) kpl 807 (334) kpl Saadut kaukolainat 0 (0) kpl 0 (0) kpl 17

22 Tietokannat Valokuvat (36.375) kpl Piirustukset (26.580) kpl Kartat (6.885) kpl Kuva- ja äänitallenteet (2.806) kpl Kirjastotietokanta (26.006) kpl Luetteloituja arkistoyksiköitä kpl Uudet aidat eivät pystyneet pitelemään viime kesänä luonnon näytöstä, kun kuivaa arkistomaailmaa muistutettiin kaiken katoavaisuudesta. Onneksi vesi pysyi seinien ulkopuolella. 18

23 Vuosien toiminta kuvina Järjestetyt arkistot Arkistojen vastaanotto hm Kaukolainattujen arkistoyksiköiden kokonaismäärä vuosittain Tiedustelut

24 osoite Tutkijantie Mikkeli avoinna maanantai - perjantai klo puhelin telefax (015) (015) internet sähköposti:

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ. SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO Toimintakertomus 2005

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ. SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO Toimintakertomus 2005 SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO Toimintakertomus 2005 Mikkeli 2006 Kansikuva: W.Rosenlew Oy:n vanha valimo Porissa. Kuva vuodelta 1927. Sisällys Yhteenveto

Lisätiedot

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO. Toimintakertomus 2004

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO. Toimintakertomus 2004 SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO Toimintakertomus 2004 Mikkeli 2005 Kannen kuva: Moderni puunkuljetusyksikkö 1930-luvulla. Puu siirtyi ihmisen ja koneen

Lisätiedot

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO. T oimintakertomus 2002

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO. T oimintakertomus 2002 SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO T oimintakertomus 22 Mikkeli 23 Kannen kuva: Menevä mies mobiilivarustein vuodelta 1967. Arkisto Hankkija Kol. Maanantai

Lisätiedot

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO. T oimintaker tomus 2001

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO. T oimintaker tomus 2001 SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO T oimintaker tomus 2001 Mikkeli 2002 Kannen kuva: Polttoaineen jakelupumppu 1920 luvulta. Arkisto Hankkija Keskusosuusliike.

Lisätiedot

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO. T oimintakertomus 2000

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO. T oimintakertomus 2000 SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO T oimintakertomus 2000 Mikkeli 2001 Kannen kuva: Porin Konepaja Oy:n perämoottorimainos vuodelta 1932; Rosenlew Oy, Porin

Lisätiedot

Olemme kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu monipuolisia asiakaslähtöisiä sähköisiä ja perinteisiä arkistopalveluja tarjoava arkisto.

Olemme kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu monipuolisia asiakaslähtöisiä sähköisiä ja perinteisiä arkistopalveluja tarjoava arkisto. SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO Toimintakertomus 2009 Mikkeli 2010 Sisältö Toiminta lyhyesti... 2 Hallinto... 3 Talous... 4 Henkilöstö... 5 Asiakirjojen

Lisätiedot

Elkan 34. toimintavuosi

Elkan 34. toimintavuosi TOIMINTAKERTOMUS 2014 Elkan 34. toimintavuosi Sisältö Elkan 34. toimintavuosi 3 Hallinto 4 Talous 4 Henkilöstö 5 Toimintaympäristö ja asiakkaat 6 Keskusarkistotoiminta 6 Sota-arkiston kunnostamisprojekti

Lisätiedot

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO Toimintakertomus 1981

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO Toimintakertomus 1981 SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO Toimintakertomus 1981 1. Yleistä 2. Taustatietoja 2.1. Arkistoajatuksen syntyminen 2.2. Arkistohankkeen toteutuminen 2.3.

Lisätiedot

E L I N K E I N O E L Ä M Ä N K E S K U S A R K I S T O N T I E D O T U S L E H T I 1 / 2 0 1 0

E L I N K E I N O E L Ä M Ä N K E S K U S A R K I S T O N T I E D O T U S L E H T I 1 / 2 0 1 0 Mikä on eemeli? sivu 1 Teollisen muotoilun arkisto Elkaan. sivu 1 Frenckellin kirjapainon arkisto tallessa. sivu 4 Nordea Pankki Oyj:n kuvallinen historia. sivu 5 Elka myy palveluja viranomaisille. sivu

Lisätiedot

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2014

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2014 K A N S A N A R K I S T O Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo Kansan Arkiston vuosi 2014 1. Kansan Arkiston vuosi 2014 4 2. Työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto 7 3. Kokoelmien kartunta

Lisätiedot

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2013

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2013 K A N S A N A R K I S T O Toimintakertomus 2013 1 Toimintakertomuksessa esiintyvät merkit ovat Kansan Arkiston laajasta merkkikokoelmasta digitoituja. Kannen kuva pastellityö pahville, SKP: n 40-vuotisjuhlajulisteoriginaali.

Lisätiedot

Capture Elkan uutta suuntaa sivu 1 Logistiikka on arkiston arkipäivää sivu 3 Arkistot järjestyvät sivu 4 Projektissa siirrytty talvisotaan sivu 5

Capture Elkan uutta suuntaa sivu 1 Logistiikka on arkiston arkipäivää sivu 3 Arkistot järjestyvät sivu 4 Projektissa siirrytty talvisotaan sivu 5 Capture Elkan uutta suuntaa sivu 1 Logistiikka on arkiston arkipäivää sivu 3 Arkistot järjestyvät sivu 4 Projektissa siirrytty talvisotaan sivu 5 SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON TIEDOTUSLEHTI 1/2011

Lisätiedot

Pääkirjoitus: Teollinen muotoilu ansaitsee arkistonsa. Asiakasnäkökulma. 500 tuntia videoita digitoidaan

Pääkirjoitus: Teollinen muotoilu ansaitsee arkistonsa. Asiakasnäkökulma. 500 tuntia videoita digitoidaan Teollinen muotoilu ansaitsee arkistonsa sivu 1 500 tuntia digitaalista videota sivu 2 Fida on muutakin kuin paperia sivu 4 Huomattavia arkistoluovutuksia sivu 5 SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON TIEDOTUSLEHTI

Lisätiedot

JOHDANTO 1 HALLINTO 2 HENKILÖKUNTA 3 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 14 SUOMEN URHEILUARKISTO 16

JOHDANTO 1 HALLINTO 2 HENKILÖKUNTA 3 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 14 SUOMEN URHEILUARKISTO 16 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 HALLINTO 2 HENKILÖKUNTA 3 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 14 SUOMEN URHEILUARKISTO 16 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ, EDUSTUKSET JA KOULUTUS 22 MARKKINOINTI,

Lisätiedot

sivu 5 ja 8 sivu 6 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 2/2013 Tilda katsasti karttanäyttelyn Stedingk-suvun arkisto Suomeen

sivu 5 ja 8 sivu 6 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 2/2013 Tilda katsasti karttanäyttelyn Stedingk-suvun arkisto Suomeen Arkistolaitoksen asiakaslehti 2/2013 sivu 5 ja 8 Tilda katsasti karttanäyttelyn sivu 6 Stedingk-suvun arkisto Suomeen sivu 12 Sota-ajan kuvat vetävät verkossa 2 3 Sisältö Pääkirjoitus Julkaisija Arkistolaitos

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Kannen kuva: Juha Mälkönen. Taitto: Studio Henry Forssell. Paino: tt-urex, Porvoo 2012. 1 Sisällysluettelo 2

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo 1 Suomen Metsästysmuseon toiminta-ajatus ja strategia 2 Suomen Metsästysmuseo 2010 Museonjohtajan

Lisätiedot

sivu 6 sivu 14 sivu 22 Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan

sivu 6 sivu 14 sivu 22 Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 sivu 6 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä sivu 14 Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan sivu 22 Puoli vuosisataa vaihto-oppilaita 2 akti 3/2011 akti 3/2011

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 Suomen Metsämuseosäätiö TOIMINTAKERTOMUS 2005 18. toimintavuosi SUOMEN METSÄMUSEOSÄÄTIÖ Tasekirja 31.12.2005 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2005 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Päiväys,

Lisätiedot

SUOME U H ILUMUS OSÄÄTIÖ

SUOME U H ILUMUS OSÄÄTIÖ SUOME U H ILUMUS OSÄÄTIÖ OIMI AK RTOMUS 2012 1/22 MUSEONJOHTAJAN VUOSIKATSAUS Suomen Urheilumuseosäätiön palvelujen asiakasmäärät lisääntyivät toimintavuoden aikana. Erityisen merkittävä lisäys oli verkkopalvelujen

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kannen kuva: Juha Mälkönen, 2011. Taitto: Henry Forssell. Paino: tt-urex, Porvoo 2013. 1 Sisällysluettelo 2 Museonjohtajan

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 Suomen Metsästysmuseo 2009 2 Museonjohtajan vuosikatsaus 5 SUOMEN METSÄSTYSMUSEON

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 ARKISTOLAITOS 13.3.2015 AL/17279/00.01.00/2014 ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS....1 1.1 JOHDON KATSAUS... 1 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.3

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 Y-tunnus 0500585-5

ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARI VUOSIKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 Y-tunnus 0500585-5 VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYS KAUPPAKAMARIVUOSI 2014... 1 PUHEENJOHTAJAN 2013 2014 KATSAUS: HAIKEIN, MUTTA KIITOLLISIN MIELIN... 1 PUHEENJOHTAJAN 2015 KATSAUS: OSALLISTU, VAIKUTA JA HYÖDY!... 2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

sivu 6 sivu 8 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa

sivu 6 sivu 8 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 sivu 6 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa sivu 8 Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa sivu 12 Jalostuseläimistä on pidetty tarkkaa kirjaa 2 3 Sisältö Pääkirjoitus Julkaisija

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2014 Kannen kuva: Hannu Huttu. Muut kuvat: Suomen Metsästysmuseo kuva-arkisto, ellei toisin mainita. Taitto: Henry

Lisätiedot

SUOMEN URHEILUMUSEOSÄÄTIÖ

SUOMEN URHEILUMUSEOSÄÄTIÖ SUOMEN URHEILUMUSEOSÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO MUSEONJOHTAJAN VUOSIKATSAUS 1 ASIAKKAAT JA YHTEISTYÖTAHOT URHEILUMUSEO 2 URHEILUKIRJASTO 4 URHEILUARKISTO 4 TAPAHTUMAT 5 VIESTINTÄ JA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 1 Suomen Jazz & Pop Arkiston kannatusyhdistys ry 23.02.06/JHe TOIMINTAKERTOMUS 2005 Yleistä Suomen Jazz & Pop Arkiston (JAPA) tehtävänä on kerätä suomalaisen jazz- ja populaarimusiikin liittyvää tietoainesta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 ARKISTOLAITOS 13.3.2009 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 4 1.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS 1.3.1 Toiminnan tuottavuus...

Lisätiedot