SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO. T oimintakertomus 2000

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO. T oimintakertomus 2000"

Transkriptio

1 SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO T oimintakertomus 2000 Mikkeli 2001

2 Kannen kuva: Porin Konepaja Oy:n perämoottorimainos vuodelta 1932; Rosenlew Oy, Porin Konepajan arkisto

3 ( (015) (015) Tutkijantie Mikkeli maanantai - perjantai WWW-site

4 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto toiminnasta 1 2. Hallinto, henkilökunta ja tilat Säätiön valtuuskunta Säätiön hallitus Tilintarkastajat Keskusarkiston henkilökunta Tilat 4 3. Toiminta Asiakirjojen vastaanotto Järjestäminen Yritysarkistotietokanta Käsikirjasto Koulutus Tiedotustoiminta ja yhteydenpito Enso-Gutzeit Oy:n stipendirahasto 6 4. Talous 6 LIITTEET Liite 1. Vuoden 2000 aikana ELKAan luovutetut arkistot 7 Liite 2. Vuoden 2000 aikana ELKAssa järjestetyt arkistot 8 Liite 3. Tilastot ja taulukot 10

5 1 1.Yhteenveto toiminnasta Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiön kahdeskymmenes ja arkiston yhdeksästoista toimintavuosi oli Suomen talouselämässä edelleen taloudellisen kasvun ja hyvinvoinnin aikakautta. Hyvä tilanne vaikutti useimpiin yrityksiin myönteisesti ja teollisuus sekä palveluala kykenivät toimimaan menestyksellisesti. Useiden yrityskauppojen ja fuusioiden seurauksena pitkään toimineita suuryhtiöitä organisoitiin uudelleen ja niiden arkistoja siirrettiin uusiin tiloihin. Mikäli ELKAlla ei olisi ollut mahdollisuutta ottaa aineistoja vastaan välittömästi, muutamassa tapauksessa vuoden aikana arkistot olisivat lopullisesti hävinneet. ELKA kykenee vastaanottamaan ja käsittelemään valitsemansa arkistot laajennuksen jälkeen hyvissä tiloissa. Lisätilojen rakennuttajana toimi Mikkelin Arkistotalo Oy Arkivhuset i S:t Michel Ab, jolta ELKA on vuokrannut tilat omaan käyttöönsä. Vastaanottotiloista on kaaos vuoden 2000 aikana vähentynyt Vastaanotetun arkistoaineiston määrä vuoden aikana oli yhteensä 442 hyllymetriä 45 eri luovuttajalta. Vuoden aikana otettiin käsittelyyn 946 hyllymetriä asiakirjoja ja järjestettynä aineiston määräksi tuli 695 hyllymetriä. Vuoden aikana suuri työpanos käytettiin valokuvien digitointiin ja piirustusten käsittelyyn. Valokuvia saatiin digitaaliseen muotoon yhteensä kpl ja niille ELKAssa tehty toimiva hakuohjelma. Kaikkiaan ELKAssa oli vuoden lopussa säilytyksessä hyllymetriä arkistoja. Vastaanotettujen arkistojen määrä oli pienin koko toiminnan aikana lukuun ottamatta vuotta 1990, jolloin tilanpuutteen takia voitiin ottaa vastaan vielä vähemmän. Syynä vähäisiin luovutuksiin saattoi olla yritysten hyvä menestyminen, jolloin ei tarvinnut kustannussyistä saneerata arkistoja pois ja koko henkilöstön suuntautuminen tuotannolliseen toimintaan. ELKA on ollut mukana arkistojen käsittelyyn soveltuvien atk-menetelmien kehittämisessä ja pienin, mutta jatkuvin askelin on pyritty saamaan käyttöön nykyaikaiset tiedon tallennuksen ja siirron menetelmät, joiden tulokset näkyvät mm. tutkijapalvelun parantumisena. Vuoden aikana valmistui yksityisarkistojen yhteinen tietokantaprojekti YARK 2000, joka sai edellisvuoden tapaan avustusta opetusministeriön Suomi tietoyhteiskunnaksi -määrärahoista. Projekti on lisännyt yksityisarkistojen yhteistyötä monella tavalla. Tutkijoille kaikkien yksityisarkistojen uudet kotisivut ja yhteinen arkistonmuodostajien viitetietokanta antavat helpomman yhteysmahdollisuuden arkistoihin ja niiden asiakirjoihin. Valokuvien digitointiprojekti käynnistettiin toukokuussa määräaikaisen valtionavun rahoittamana. Yritysten tiedonhallintaan ja arkistointiin kuuluvaa tietoa on annettu yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetyissä koulutustilaisuuksissa. ELKA on lisäksi ylläpitänyt suoria yhteyksiä yrityksiin ja pyrkinyt seuraamaan elinkeinoelämässä tapahtuneita omistajien muutoksia ja tarvittaessa ottanut esille neuvottelut arkistojen pysyvästä sijoituspaikasta. Yritykset, jotka ovat luovuttaneet aineistoaan ELKAan, tekevät myös runsaasti kyselyjä omasta aineistostaan. Tutkijoiden kiinnostus ELKAn asiakirjoihin on ollut hyvä. ELKA on voinut palvella lukuisia yrityshistorian kirjoittajia, opinnäytetyön tekijöitä ja muita tutkijoita. Historian tutkijoiden lisäksi monen muun toimialan tutkijat ovat löytäneet yritysarkistojen tarjoamat monipuoliset tiedon lähteet mm. sukututkimuksen, politiikan, taloustieteen ja arkkitehtuurin alalta. ELKA on vuoden aikana tallettanut Suomen talouselämän kannalta merkittäviä järjestöjen ja yritysten arkistoja

6 sekä edistänyt elinkeinoelämän osalta Suomen kansallisenkulttuuriperinnön säilyttämistä ja tutkimuskäyttöä Hallinto, henkilökunta ja tilat 2.1. Säätiön valtuuskunta Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistoa ylläpitävän säätiön valtuuskuntaan kuuluivat seuraavat edustajat: Toimikausi Helsingin kauppakorkeakoulu professori Erkki Pihkala varajäsen johtaja Pentti Mustalampi Keskuskauppakamari johtaja Sven-Gustaf Lindroos varajäsen informaatikko Lasse Lehman Liikearkistoyhdistys r.y. asiakirjahallinnon päällikkö Heikki Helasti varajäsen toimitusjohtaja Matti Räisänen Liikesivistysrahasto toimitusjohtaja Kyösti Mehtälä varajäsen toimitusjohtaja Kari Asp Palvelutyönantajat ry valtiot. kand. Jarmo Pellikka varajäsen sihteeri Maria Viskari Etelä-Savon kauppakamari toimitusjohtaja Jukka Tikka varajäsen toimitusjohtaja Reima Huttunen Mikkelin kaupunki opetusneuvos Jorma Kähkönen varajäsen suunnittelupäällikkö Yrjö Suuniittu kaupunginlakimies Timo Heiskanen varajäsen elinkeinoasiamies Sune Lehkonen toimitusjohtaja Raimo Räsänen varajäsen apulaiskaupunginjohtaja Eero Kaitainen Etelä-Savon maakuntakuntaliitto kunnanjohtaja Juhani Alanen varajäsen fil. maist. Raine Lehkonen Stiftelsen för Åbo Akademi dosentti Per Schybergson varajäsen rahastonhoitaja Caj-Gunnar Lindström Suomen Kulttuurirahasto professori Riitta Hjerppe varajäsen dosentti Eino Lyytinen Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto hallintopäällikkö Hannele Rinne varajäsen arkistonhoitaja Outi Nieminen johtaja Kari Purhonen - varajäsen osastopäällikkö Antti Maijala

7 3 Säätiön valtuuskunnan vuosikokous pidettiin Palvelutyönantajat ry:n tiloissa Helsingissä. Valtuuskunnan puheenjohtajana on toiminut valtiot. kand. Jarmo Pellikka ja varapuheenjohtajana kaupunginlakimies Timo Heiskanen Säätiön hallitus Säätiön hallitukseen kuuluvat kaksivuotiskautena seuraavat henkilöt: Ahvenainen Jorma, professori Järvenpää Markku, kauppatieteitten maisteri Miettinen Asko, professori Myllyvirta Jyrki, kaupunginjohtaja Roos Carl-Magnus, filosofian maisteri Saukkonen Tapani, valtiotieteen maisteri Viikki Raimo, maakunta-arkiston johtaja Säätiön hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa ja kokoukset pidettiin Helsingissä 21.2., 23.3., 24.5., 8.9. ja Hallituksen puheenjohtajana oli professori Jorma Ahvenainen ja varapuheenjohtajana kauppatieteitten maisteri Markku Järvenpää Tilintarkastajat Säätiön tilintarkastajina toimivat kauppatieteitten maisteri HTM Pirjo Rusanen ja HTMyhteisö Audiator - Yhtiötarkastus Oy sekä heidän varamiehinään HTM Marjukka Tikka sekä KHT Auno Inkeröinen Keskusarkiston henkilökunta Keskusarkisto on saanut lakisääteistä valtionapua seitsemään vakinaiseen toimeen. Vuoden alusta saatiin valtionavun piiriin yksi uusi arkistonjärjestäjän toimi. Valokuvien digitointiprojektiin saatiin määräaikainen kahdeksan kuukauden toimi. Lisäksi määräaikaisessa työssä oli henkilökuntaa yritysten rahoilla, joka on saatu niiden omien arkistojen järjestämiseen, työllistämis- ja koulutustuella sekä oppilaitosten harjoittelijoita. Henkilökuntaan ovat vuoden aikana kuuluneet: Vakinainen henkilökunta: Kilkki Kaija kodinhoitaja, toimistovirkailija Kortekallio Anneli, merkonomi, arkistonjärjestäjä, siivooja Lakio Matti valt. maist., arkistonjohtaja Lehtonen Jari yo-merkonomi, suunnittelija Luoma-aho Jarmo fil. maist., tutkija Seppänen Sirpa yo-merkonomi, toimistosihteeri Vilén Tommi yo-merkonomi, arkistomestari Määräaikainen henkilökunta: Junter Leena, insinööri, Liukkonen Jukka, tradenomi, arkistonjärjestäjä, Repo Marja Liisa, MMK, tradenomi, tutkija, Strömberg Heljä, tradenomi, arkistonjärjestäjä, Työharjoittelijat: Alkkiomäki Riitta, LuK,

8 4 Jokelainen Eeva-Maija, ompelija, Junter Leena, insinööri, Koivula Eija, yo-merkonomi, Laakkonen Rauno, merkantti, , , Maironiemi Pasi, Rauman Merja, Seppänen Kirsi, opiskelija, Valovirta Päivi, Tilat Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto toimii vuokratiloissa Tutkijantie 7:ssä sijaitsevassa rakennuksessa, jonka vanhemman puolen omistaa Mikkelin kaupunki ja kaksi laajennusosaa Mikkelin Arkistotalo Oy - Arkivhuset i S:t Michel Ab. Kiinteistöosakeyhtiössä ovat mukana Mikkelin kaupungin lisäksi A. Ahlström Helsingin palvelut Oy, StoraEnso Oyj, Finnvera Oyj, Metsä-Serla Oyj, Outokumpu Oyj, Oy Rettig Ab, Merita Pankki Oyj, Metra Oyj Abp, Nokia Oyj, Suomen Säästöpankkiliitto, Palvelutyönantajat ry, Pohjola-Yhtymä Vakuutus Oyj, Rautaruukki Oyj, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiö, UPM-Kymmene Oyj ja Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto. ELKAn käyttöön kokonaan vuokratun kolmikerroksisen rakennuksen pinta-ala on m Toiminta 3.1. Asiakirjojen vastaanotto Kertomusvuoden aikana ELKA vastaanotti 45 arkistonluovutusta, joiden yhteismäärä oli 442 hyllymetriä. Suurimmat arkistonluovutukset olivat Vapor Oy 160 hm, Imatra-Steel 80 hm, Turun kauppakorkeakoulun mainosarkisto 50 hm ja Lisenssiviraston arkistoa 25 hm. Luettelo vuoden aikana vastaanotetuista arkistoista on liitteessä 1, sivu 3.2. Järjestäminen Digitointi on voimakkaasti kasvava toimintamuoto. Yllä oleva kuva löytyy ELKAn kuvatietokannasta. Kuvassa Sonkajanrannan ortodoksinen kirkko (Ilomantsi 1954). Vuoden 2000 aikana järjestämistyön kohteena oli 946 hm asiakirjoja. Järjestäminen ja hävittäminen supistivat aineistoa 251 hm:llä (27 %), joten asiakirjoja luetteloitiin kaikkiaan 695 hm 76 eri arkistonmuodostajalta. Vuoden aikana erityisprojektina on ollut valokuvien digitointi yhdessä Kansan Arkiston ja Työväen Arkiston kanssa Kansallisarkistolta saadun projektimäärärahan avulla. Arkistoaineiston kuvailu on järjestämisen ja arkistoluetteloiden laadinnan yhteydessä suoritettu arkistolaitoksen ohjeiden mukaisesti soveltaen sitä ELKAn käyttöön. Luettelo vuoden aikana järjestetyistä arkistoista on liitteessä 2, sivu

9 3.3. Yritysarkistotietokanta ELKAn ylläpitämässä valtakunnallisessa yritysarkistotietokannassa oli vuoden lopussa 4902 nimekettä. Tietokannassa säilytettäviä tietoja arkistokokonaisuuksista oli 3562 arkistosta. Tietokannassa mukana olevat yritysarkistot ovat säilytettävänä ELKAn lisäksi kuntien arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa eri puolilla maata sekä yritysten itsensä hallussa. Rekisteristä on poistettu arkistolaitoksessa säilytettävät yritysarkistot, joiden tiedot löytyvät arkistolaitoksen omasta yksityisarkistotietokannasta. Vuoden aikana ELKAn internet-kotisivuille ja arkistotietokantaan tehtiin runsaasti käyntejä, joiden seurauksena tuli lukuisia tarkempia tiedusteluja. Erikoisaineistoa ELKAssa oli säilytettävänä ja niistä oli rekisterissä seuraavat määrät: Erikoisaineisto Kokonaismäärä Rekisterissä valokuvia kpl kpl karttoja kpl kpl piirustuksia kpl kpl ääni- ja kuvatallenteita 600 kpl 356 kpl 5 Opetusministeriö myönsi vuonna 1997 Suomi tietoyhteiskunnaksi -määrärahoista 80 % valtionapua saavalle yhdeksälle yksityisarkistolle avustuksen yhteisen arkistotietokannan YARK 2000 tekemiseen yhdenmukaisena Kansallisarkiston tietokannan kanssa. Projektin viimeistelyä jatkettiin vuoden aikana muokkaamalla tietoja yhteiseen tietokantaan sopivaksi ja toimivan ohjelman rakentamiseksi. Työ saatiin valmiiksi ja testatuksi vuoden loppuun mennessä, mutta sen virallinen julkistaminen siirtyi vuoden 2001 alkuun. Projektin koordinointi ja taloudenhoito on ollut ELKAn vastuulla. 3.4.Käsikirjasto Tutkijoiden käyttöön koottavaan talouselämää koskevaan käsikirjastoon saatiin vuoden aikana lahjoituksena kirjallisuutta, painettuja toimintakertomuksia, ammattilehtiä ja muuta painettua aineistoa. Uusia kirjoja ei vuoden aikana luetteloitu kirjasto-ohjelman vaihdon ja aikaa vievän tiedon siirron takia. Kirjaston rekisteröityjen teosten kokonaismäärä oli vuoden lopussa edelleen kpl Koulutus Yritysten arkistotoimeen liittyvää koulutusta on jatkettu aikaisempien vuosien tapaan yhteistyössä Liikearkistoyhdistys ry:n kanssa asiakirjahallinnon tutkinnon osana. Lisäksi ELKAn edustajat ovat käyneet luennoimassa yritysarkistoihin liittyvistä asioista ja tutkimusmahdollisuuksista seminaareissa ja tilaisuuksissa. Tärkeä osa koulutusta on ollut yrityksille suoraan annettu neuvonta, etenkin arkiston luovutuksen yhteydessä. Mikkelin ammattikorkeakoulun täydennyskoulutus- ja palvelukeskus käynnisti toukokuussa Digitaalisen arkiston henkilöstökoulutuksen, jonka arkisto-osuudesta vastasivat Mikkelin maakunta-arkisto ja ELKA. Yhteistyö Jyväskylän yliopiston taloushistorian ja taloustieteen kanssa on käynnistynyt uudelleen hiljaisempien vuosien jälkeen sekä opetuksessa että tutkimuksessa. Jyväskylän yliopiston taloushistorian professuuri on parhaillaan täyttövaiheessa Tiedotustoiminta ja yhteydenpito

10 6 Tiedotustoimintaa yrityksille ja elinkeinoelämälle on jatkettu aikaisempien vuosien tapaan harkitusti kohdentamalla tiedotusta yrityksiin, jotka ovat fuusioituneet tai lopettaneet toimintansa ja joiden arkistotoimi on muutostilassa. Lisäedellytyksenä yhteydenottoihin on ollut, että arkisto on tutkimuksen kannalta erityisen arvokas. Huomattava osa yhteydenotoista tulee suoraan yrityksiltä ELKAan päin. Tutkijoille ELKAn toiminnasta on tiedotettu ELKAn kotisivuilla ja yliopistojen kautta. Asiakaskäyntejä ELKAssa oli vuoden aikana 524 käyntikertaa. Naapurimaiden arkiston-hoitajia on käynyt tutustumassa yritysarkistojen säilyttämisen periaattei-siin. ELKAn henkilökunta teki opinto-matkan elokuussa hallituksen puheen-johtajan luokse ja tutustumaan Porin seudun vanhojen yritysten museoituihin toimintapaikkoihin. Joulukuussa hen-kilökunta tutustui MTV 3:n toimintaan ja arkistoon. Ryhdikkäät retkeläiset Noormarkussa Villa Mairean pääovella ELKA käynnisti yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa vuoden aikana taloushistorian tutkimusaiherekisterin, jonne tutkijat ovat voineet ilmoittaa yhteystietonsa ja tutkimusaiheensa. Tavoitteena on ollut lisätä tutkijoiden välistä keskustelua, kun tutkimusaiheet ovat tiedossa. Tietotekniikan kehitys tuo mukanaan yhä uusia vaihtoehtoja hoitaa arkistojen tiedonvälitystä. Yksi sen tuoma mahdollisuus on arkistotiedon käyttäjälle annettava parempi palvelu suoraan toiselle paikkakunnalle sekä selkeämmässä muodossa oleva tieto arkiston sisällöstä. Arkistojen tulevaisuuden suunnitelmissa ovat myöskin yhteiset hakemistot kirjastojen ja museoiden kanssa. Alkuaskeleina tässä on ollut yksityisarkistojen yhteinen viitetietokanta YARK Arkistonjohtaja Matti Lakio nimitettiin ICA/SBL:n (International Council on Archives/ Section of Business and Labour Archives) johtoryhmän jäseneksi Enso-Gutzeit Oy:n stipendirahasto Enso-Gutzeit Oy perusti stipendirahaston vuonna 1986 ELKAn yhteyteen. Rahaston tarkoituksena on koota perustietoa yhtiön omasta historiasta. Stipendien jakoa ohjaa ja valvoo stipendilautakunta, johon kuuluvat professori Jorma Ahvenainen puheenjohtajana sekä jäseninä maakunta-arkiston johtaja Raimo Viikki ja projektisuunnittelija Pekka Lehonkoski. Yhtiön historian valmistuttua stipendirahaston varat eivät enää kasva, vaan rahasto maksaa myönnetyt stipendit ja käyttää varat loppuun. Vuoden aikana ei ole myönnetty uusia stipendejä. Rahaston jäljellä oleva pääoma on ,30 mk, kun se edellisenä vuonna oli ,30 mk. 4. Talous Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston ja säätiön varsinaisen toiminnan kulut olivat vuonna 2000 yhteensä ,75 mk, kun edellisen vuoden kulut olivat ,04 mk. ELKAn talous perustuu lakisääteiseen valtionapuun, joka on 80 % Kansallisarkiston hyväksymistä menoista. Mikkelin kaupunki, ELKAn säätiö ja elinkeinoelämä vastaavat kuluista, jotka ylittävät valtionavun osuuden. Toiminnan alijäämäksi kertomusvuonna muodostui ,49 mk.

11 7 liite 1 Luvut sisältävät myös aiemmat luovutukset. ELKAan vuoden 2000 aikana luovutetut arkistot NIMI RAJAVUODET HM AHVENAINEN JORMA FIL. TRI ,00 ASKO OY, FORSSAN METSÄ JA SAHA ,50 - FORSSA OY, METSÄOSASTO (ENT.) - FINLAYSON-FORSSA OSAKEYHTIÖ, METSÄOSASTO (ENT.) - FINLAYSON OY, METSÄOSASTO (ENT.) - FINLAYSON OY, METSÄ- JA SAHAOSASTO (ENT.) - FINLAYSON OY, METSÄ- JA SAHARYHMÄ (ENT.) AUTO-OSIEN HANKINTA OY ,50 CARRUS OY - 20,00 ELEKTROMETALLURGISKA AKTIEBOLAGET ,70 ENSO-GUTZEIT OY, KESKUSHALLINTO ,50 ENSO-GUTZEIT OY, TARKASTUSOSASTO - 4,00 ETELÄ-SAVON SÄÄSTÖPANKIN KULTTUURISÄÄTIÖ ,30 HALLIN TUKKU OY ,02 HANKKIJA KESKUSOSUUSLIIKE ,04 - KAMILA MATTI HELSINGIN RATIONALISOINTIYHDISTYS HRY - 0,70 HUMPPILAN LASITEHDAS OY ,50 IMATRA STEEL OY ,50 - VUOKSENNISKA OSAKEYHTIÖ AKTIEBOLAGET (ENT.) JOHTAMISTAIDON OPISTO ,10 JYVÄS-HYVÄN SAIRAUSKASSA ,53 KANNAKSEN OSUUSLIIKE ,20 - KIVENNAVAN OSUUSKAUPPA KENKÄTEOLLISUUDEN TYÖNANTAJALIITTO R.Y ,00 KLAMIN SUKU ,50 KOUVOLAN AUTOKOULU - 5,00 LAHDENKYLÄN SÄHKÖOSUUSKUNTA ,05 LINJA-AUTOLIITTO RY - 57,00 LISENSSIVIRASTO ,50 METRA OYJ - 85,30 - KONE JA SILTA OY (ENT.) - EURA II ASUNTO OY - TUURENLINNA ASUNTO OY - TURUN VERKA OY - WÄRTSILÄ SELLULOOSA - TAALINTEHDAS - WÄRTSILÄ SULATTAMO - KARELIAWOOD OY - CRICHTON-VULCAN (ENT.) - WÄRTSILÄ OY, TURUN TELAKKA (ENT.) - WÄRTSILÄ OY, HELSINGIN TELAKKA - WÄRTSILÄ-YHTYMÄ - ARABIA OY (ENT.) - NUUTAJÄRVEN LASITEHDAS (ENT.) - VAASAN KONEPAJA - KOTKAN KONEPAJA - PIETARSAAREN KONEPAJA - WÄRTSILÄN TEKNILLINEN OPPILAITOS MIKKELIN LIIKEAPULAISYHDISTYS R.Y ,02 MIKKELIN OPASKERHO RY ,60 MIKKELIN TUKKUKAUPPA OY ,10

12 - WESTERHOLM A. (ENT.) - WINBLAD & LUOSTARINEN (ENT.) - LUOSTARINEN P.A. (ENT.) - MIKKELIN TUKKUKAUPPA, OMISTAJA P.A. LUOSTARINEN (ENT.) - MIKKELIN TUKKUKAUPPA, OMISTAJA MIKKO HÄMÄLÄINEN (ENT.) NAHKATEOLLISUUDEN TYÖNANTAJALIITTO R.Y ,65 ONNINEN OY, ROVANIEMI ,05 POHJAN PUOTI OY ,03 PUIKKOLAN SÄHKÖOSUUSKUNTA ,08 RAKENNUSAINETEOLLISUUDEN TYÖNANTAJALIITTO R.Y ,20 RAUTAKIRJA OY ,95 RAUTAKONTTORI OY A ,50 RIISLA OY ,53 RINTA-KANTO EINO - 0,06 SANTAHOLMA A. OY ,80 SAVO-KARJALAN OSAKE-PANKKI ,52 SAVONLINNAN OSUUSKUNTA TUOTE - 2,00 SEDERSTRÖM & LÅNGFORS ,32 - LÅNGFORS JA KUMPPANIT WIINIKAUPPAYHTIÖ SIEVIN SÄÄSTÖPANKKI ,90 STK:N JA SAK:N RATIONALISOINTINEUVOTTELUKUNTA RANK ,30 SUOJA KESKINÄINEN PALOVAKUUTUSYHTIÖ - 10,00 SUVANNON SAHA ,02 SÄÄSTÖPANKKIEN KESKUSOSAKEPANKKI SKOP A ,87 TAMPEREEN KAUPPAKAMARI ,70 TUKO OY ,64 - SUOMEN TUKKUKAUPPOJEN OSAKEYHTIÖ (ENT.) - TUKKUKAUPPOJEN OY (ENT.) - TUKKUKUNTA RL (ENT.) - TUKKU-KONTTORI (ENT.) TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN MAINOSARKISTO - 50,00 TYÖNANTAJAIN YLEINEN RYHMÄ ,00 VAASAN LÄÄNIN PALOVAKUUTUSYHDISTYS ,35 - JAAKIMAN PALOVAKUUTUSYHDISTYS (ENT.) VAPOR OY - 67,50 VIIPURIN LINJA-AUTO OY ,50 VUOKSENNISKA OY, IMATRAN RAUTATEHTAAN HUOLTOKONTTORI ,45 VUOKSENNISKA OY, METSÄOSASTO ,63 VUOKSENNISKA OY, PÄÄKONTTORIN HUOLTOKONTTORI ,27 VUOKSENNISKA OY, TURUN RAUTATEHDAS ,35 YKSITYISYRITTÄJÄIN ETELÄ-SAVON ALUEJÄRJESTÖ R.Y ,02 YLEISRADIO OY ,40 - POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN RADIOKONTTORI (ENT.) - SUOMEN YLEISRADIO OY (ENT.) YLEISRADIO OY, OPETUSOHJELMATOIMINTA ,40 YLHÄISTEN TEHTAAT OY ,10 - YLHÄISTEN MYLLY- JA TIILITEHDAS OY (ENT.) 8

13 9 liite 2 ELKAssa vuoden 2000 aikana järjestetyt arkistot Arkisto Valm. hm CULTOR-KONSERNIN YHTEISELÄKESÄÄTIÖ S.R. 0,20 DEKOTEX OY 1,75 ELEKTROMETALLURGISKA AKTIEBOLAGET 16,70 ELIMÄ TEGELBRUK AB - ELIMÄEN TIILITEHDAS OY 0,01 ENSO-GUTZEIT OY, KOTKAN TEHTAAT 0,08 ENSO-GUTZEIT OY, LAIVASTO-OSASTO A 0,20 ENSO-GUTZEIT OY, METSÄOSASTON JOENSUUN METSÄNHOITOPIIRI 1,25 ENSO-GUTZEIT OY, PAPERIN JA KARTONGIN MARKKINOINTI 1,55 ENSO-GUTZEIT OY, PUUTUOTERYHMÄ 0,30 ENSO-GUTZEIT OY, SÄYNÄTSALON TEHTAAT 0,08 ENSO-TALO OY, RAKENNUS-ENSO 20,70 FERRO-KAHETE OY AB 0,75 FI-DO OY AB 0,45 FINN-BEWAL OY 1,40 FP-SYSTEMHOUSE OY 0,36 HALLIN TUKKU OY 0,02 IMATRA STEEL OY 85,50 KONTRO & KUOSMANEN T:MI 0,08 KUURNAN VOIMA OY 0,36 LOVISA KAFFEHANDEL, INNEH. CUNVOR MÖLLER 0,04 LUUKESKUS OY 0,50 MARKE OY 0,20 METALLIJÄTE OY 0,02 METSOLA MAANOSTO-OSAKEYHTIÖ 0,17 MIKKELIN LIIKEAPULAISYHDISTYS R.Y. 0,02 MIKKELIN TUKKUKAUPPA OY 0,10 MITTALEVY OY 0,16 NOKIA OY, PUUNJALOSTUS 230,00 POHJAN PUOTI OY 0,03 RAUTAKONTTORI OY A 0,18 RIISLA OY 0,04 SAIRMET OY 0,60 SAVONLINNAN UITTOPIIRI 0,20 SEDERSTRÖM & LÅNGFORS 0,26 STOCKFORS OY 0,32 SUCROS OY, TURENGIN TEHDAS 35,00 SUOMEN LIIMAPUU OY 0,12 SUOMEN PUUHIOMOYHDISTYS 3,60 SUOMEN SELLULOOSAYHDISTYS - FINNCELL 50,00 SUOMEN SOKERI OY, PORKKALAN TEHDAS 7,50 SUOMEN SOKERI OY, PÄÄKONTTORI 101,30 SUOMEN SOKERI OY:N TÖÖLÖN AVUSTUSKASSA 0,05 SUOMEN VALTAMERENTAKAINEN KAUPPA OY 0,50 SVARTÅ BRUK OY AB 20,10 TALOUS-OSAKEKAUPPA OY A 0,06 TERÄS OY 1,00 TOMAS OY AB 0,02 TUKO OY 1,32 TURUN VEHNÄMYLLY OY 0,20 TÖÖLÖN SOKERITEHTAAN VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA R.Y. 0,02 UUSI LEIPÄTEHDAS OY - NYA BRÖDFABRIKS AB 0,04 VAASAN HÖYRYLEIPOMO OY 3,50

14 10 VAASAN HÖYRYMYLLY OSAKEYHTIÖN TOIMIHENKILÖIDEN ELÄKESÄÄTIÖ S 0,06 VAASAN HÖYRYMYLLY OSAKEYHTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKESÄÄTIÖ S.R. 0,05 VAASANMYLLY OY 2,60 VAASANMYLLY OY, MUNKKISAAREN TEHTAAT 2,60 VAASANMYLLY OY, PÄÄKONTTORI 73,50 VAASANMYLLY OY, TOPPILAN TEHTAAT 0,20 VALTAMAAT OSAKEYHTIÖ 0,02 VALTAMATIC OY 0,30 VALTAMERI OSAKEYHTIÖN ELÄKESÄÄTIÖ S.R. 0,63 VALTAMERI OYJ 15,00 VUOKSENNISKA OY, HAVERIN KAIVOS 1,30 VUOKSENNISKA OY, IMATRAN RAUTATEHTAAN HUOLTOKONTTORI 0,45 VUOKSENNISKA OY, JUSSARÖN KAIVOS 2,35 VUOKSENNISKA OY, METSÄOSASTO 0,63 VUOKSENNISKA OY, MÄTÄSVAARAN KAIVOS 0,85 VUOKSENNISKA OY, NYHAMNIN KAIVOS 0,60 VUOKSENNISKA OY, PÄÄKONTTORIN HUOLTOKONTTORI 0,27 VUOKSENNISKA OY, TURUN RAUTATEHDAS 1,35 WIIPURIN HÖYRYLEIPOMO OSAKEYHTIÖ 0,38 YKSITYISYRITTÄJÄIN ETELÄ-SAVON ALUEJÄRJESTÖ R.Y. 0,01 YKSITYISYRTITTÄJÄIN ETELÄ-SAVON ALUEJÄRJESTÖ R.Y. 0,01 YLHÄISTEN TEHTAAT OY 3,10 Käsittelyyn otettu 946,64 hm:ä aineistoa. Näistä valmistui luetteloituja arkistoja 76 kpl määrältään 695,17 hm. Valmistuneen arkiston keskikoko on 9,15 hm. Järjestämisen aikana tapahtui supistumista 251,47 hm, joka on 27 % käsittelyyn otetusta aineistosta.

15 11 liite 3 Tilastot vuodelta 2000 Suluissa vuoden 1999 luvut vertailuksi Säilytettävänä materiaalia Arkistonimikkeitä (15.944) hm (2.861) kpl Vastaanotetut arkistot Arkistoja vastaanotettiin 442,73 (1.367,32) hm, 45 (48) luovutuksessa, 37 (32)eri luovuttajalta. Järjestetyt arkistot Käsittelyyn otettiin 946,64 (387,66 ) hm, arkistoja valmistui 695,17 (282,18) hm. Supistuminen 251,47 (105,48) hm, joka on 27 (27) % käsittelyyn otetusta materiaalista Arkistojen jakautuminen materiaalin edustaman toimialan mukaan 2000 lopussa Toimiala Määrä kpl Osuus % Rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistötoiminta Rahoitustoiminta Kiinteistötoiminta Vakuutustoiminta 31 1 Teollisuus Puunjalostusteollisuus Elintarviketeollisuus Metalli- ja konepajateollisuus 87 3 Graafinen teollisuus 51 2 Lasi-, kivi- ja saviteollisuus 49 2 Tekstiiliteollisuus 40 1 Kemian teollisuus 40 1 Kaivos- ja kaivannaisteollisuus 8 0 Kauppa ja palvelut Yhteiskunnalliset palvelukset Liikenne Maa- ja metsätalous 86 4 Henkilöt ja suvut 70 3 Rakennustoiminta 36 1 Energia- ja vesihuolto 35 1 Yhteensä

16 12 Arkistojen järjestämisaste Luettelo osuus/kpl osuus/hm arkistoluettelo 85 (84) % 60 (56) % inventointiluettelo 11 (12) % 24 (26) % ei luetteloa 4 (4) % 16 (18) % Asiakaskäynnit 524 (415) kpl Lähetetyt kirjeet 712 (1.079 kpl Asiakirjojen käyttö (1.035 ) kpl Asiakirjojen hävittäminen 116,00 (65,30) hm Puhelintiedustelut 364 (269) kpl Arkistolainat, yksikköä Lähetetty Saatu 431 (426) kpl - (-) kpl Arkistotietokanta (3.426) arkistokokonaisuutta, (4.823) nimekettä Erikoismateriaalirekisteri Valokuvat (27.406) kpl Piirustukset (13.821) kpl Kartat (3.075) kpl Kuva- ja äänitallenteet (356) kpl Kirjastotietokanta (25.451) kpl

17 13 Graafiset taulukot Arkistojen vastaanotto hm/vuosi Järjestäminen hm/vuosi Annetut kaukolainat yksikköä/vuosi Arkistojen järjestäminen

18 14 Asiakaskäynnit henkilö/vuosi Puhelintiedustelut kpl/vuosi

Elkan 34. toimintavuosi

Elkan 34. toimintavuosi TOIMINTAKERTOMUS 2014 Elkan 34. toimintavuosi Sisältö Elkan 34. toimintavuosi 3 Hallinto 4 Talous 4 Henkilöstö 5 Toimintaympäristö ja asiakkaat 6 Keskusarkistotoiminta 6 Sota-arkiston kunnostamisprojekti

Lisätiedot

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2014

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2014 K A N S A N A R K I S T O Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo Kansan Arkiston vuosi 2014 1. Kansan Arkiston vuosi 2014 4 2. Työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto 7 3. Kokoelmien kartunta

Lisätiedot

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2013

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2013 K A N S A N A R K I S T O Toimintakertomus 2013 1 Toimintakertomuksessa esiintyvät merkit ovat Kansan Arkiston laajasta merkkikokoelmasta digitoituja. Kannen kuva pastellityö pahville, SKP: n 40-vuotisjuhlajulisteoriginaali.

Lisätiedot

E L I N K E I N O E L Ä M Ä N K E S K U S A R K I S T O N T I E D O T U S L E H T I 1 / 2 0 1 0

E L I N K E I N O E L Ä M Ä N K E S K U S A R K I S T O N T I E D O T U S L E H T I 1 / 2 0 1 0 Mikä on eemeli? sivu 1 Teollisen muotoilun arkisto Elkaan. sivu 1 Frenckellin kirjapainon arkisto tallessa. sivu 4 Nordea Pankki Oyj:n kuvallinen historia. sivu 5 Elka myy palveluja viranomaisille. sivu

Lisätiedot

sivu 6 sivu 14 sivu 22 Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan

sivu 6 sivu 14 sivu 22 Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 sivu 6 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä sivu 14 Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan sivu 22 Puoli vuosisataa vaihto-oppilaita 2 akti 3/2011 akti 3/2011

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 1 Suomen Jazz & Pop Arkiston kannatusyhdistys ry 23.02.06/JHe TOIMINTAKERTOMUS 2005 Yleistä Suomen Jazz & Pop Arkiston (JAPA) tehtävänä on kerätä suomalaisen jazz- ja populaarimusiikin liittyvää tietoainesta

Lisätiedot

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 1 9 5 0 Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO KOUVOLAN LIIKETALOUSINSTITUUTTI KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN OSASTO, KOUVOLA 1 1 9 5 0 Kauppaopetusta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 Suomen Jazz & Pop Arkiston kannatusyhdistys ry 24.2.2005/JHe TOIMINTAKERTOMUS 2004 Yleistä Suomen Jazz & Pop Arkiston (JAPA) tehtävänä on kerätä suomalaisen jazz- ja populaarimusiikin liittyvää tietoainesta

Lisätiedot

Suomen Riskienhallintayhdistys 25 vuotta 1987 2012. Johdanto

Suomen Riskienhallintayhdistys 25 vuotta 1987 2012. Johdanto Johdanto Aluksi haluan kiittää siitä, että olen saanut Suomen Riskienhallintayhdistys ry:n hallitukselta tehtävän kirjoittaa yhdistyksen 25-vuotishistoriikin. Olen aikaisemmin referoinut yhdistyksen syntyä

Lisätiedot

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2 Auli Aaltonen Eläköön ekonomit! 2 Porin Seudun Ekonomit ry 2003 2013 Julkaisija ISBN ISBN Kuvat Taitto Paino Porin Seudun Ekonomit ry 978-952-93-1781-3 (nid.) 978-952-93-1783-7 (PDF) Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

sivu 6 sivu 8 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa

sivu 6 sivu 8 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 sivu 6 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa sivu 8 Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa sivu 12 Jalostuseläimistä on pidetty tarkkaa kirjaa 2 3 Sisältö Pääkirjoitus Julkaisija

Lisätiedot

Pääkirjoitus: Teollinen muotoilu ansaitsee arkistonsa. Asiakasnäkökulma. 500 tuntia videoita digitoidaan

Pääkirjoitus: Teollinen muotoilu ansaitsee arkistonsa. Asiakasnäkökulma. 500 tuntia videoita digitoidaan Teollinen muotoilu ansaitsee arkistonsa sivu 1 500 tuntia digitaalista videota sivu 2 Fida on muutakin kuin paperia sivu 4 Huomattavia arkistoluovutuksia sivu 5 SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON TIEDOTUSLEHTI

Lisätiedot

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002 SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002 64. toimintakausi - 1 - TOIMINTAKERTOMUS 2001-2002 Suomen Keilailuliiton 64. toimintakausi oli edelleen muutoksen ja kehittämisen aikaa.

Lisätiedot

Julkisen sanan neuvosto 2011. vuosikertomus

Julkisen sanan neuvosto 2011. vuosikertomus Julkisen sanan neuvosto 2011 vuosikertomus Puheenjohtajan katsaus Luottamus palautunut, uudet ongelmat siintävät JULKISEN SANAN NEUVOSTO ajautui kriisiin joulukuussa 2009 pääministeri Matti Vanhasta koskeneen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998 Jyväskylä 1999 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277

Lisätiedot

toim. Minna Heikkinen ja Terhi Lehtonen NUOPERI Nuorisotyön tallentamiskeskus 2002 2012

toim. Minna Heikkinen ja Terhi Lehtonen NUOPERI Nuorisotyön tallentamiskeskus 2002 2012 2002 2012 toim. Minna Heikkinen ja Terhi Lehtonen NUOPERI Nuorisotyön tallentamiskeskus 2002 2012 Sisältö Synttärisankari!...4 Vuosien toiminta...6 Perustetaan museo!... 12 Rahoitus... 23 Ohjausryhmä...

Lisätiedot

Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 12 HALLINTO 15 TALOUS

Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 12 HALLINTO 15 TALOUS Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 10 jäsenistö 12 HALLINTO 15 TALOUS 22 SUOMEN MUSEOLIITON JÄSENET 1 Suomen museoliitto Suomen

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kannen kuva: Juha Mälkönen, 2011. Taitto: Henry Forssell. Paino: tt-urex, Porvoo 2013. 1 Sisällysluettelo 2 Museonjohtajan

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu 2007 Toimintakertomus Tekstit ja kaaviot Terttu Kauranen, Mervi Palonen, Tarja Turkkila Valokuvat Marleena Liikkanen, Ari Nakari, Mervi Palonen, Harri Uura, EKAMK arkisto

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEOSÄÄTIÖ TALLBERGINKATU 1 G 60 00180 HELSINKI SISÄLLYS 1. HALLINTO 3 1.1. Hotelli- ja ravintolamuseosäätiön edustajisto, taustayhteisöt ja henkilökohtaiset

Lisätiedot

sivu 5 ja 8 sivu 6 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 2/2013 Tilda katsasti karttanäyttelyn Stedingk-suvun arkisto Suomeen

sivu 5 ja 8 sivu 6 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 2/2013 Tilda katsasti karttanäyttelyn Stedingk-suvun arkisto Suomeen Arkistolaitoksen asiakaslehti 2/2013 sivu 5 ja 8 Tilda katsasti karttanäyttelyn sivu 6 Stedingk-suvun arkisto Suomeen sivu 12 Sota-ajan kuvat vetävät verkossa 2 3 Sisältö Pääkirjoitus Julkaisija Arkistolaitos

Lisätiedot

1 Vuosikertomus 2009

1 Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS VUONNA Yleinen taloudellinen kehitys...5 Graafinen teollisuus...6 Suhdannenäkymistä...8 Graafinen Teollisuus ry:n toiminta YLEISTÄ...9

Lisätiedot

Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS

Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS 2008 SISÄLLYS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 2 KEHITTÄMISYHTIÖ KEULINK OY... 4 YRITYSTARINA: TARHIANSUUN LIIKEKESKUS... 6 LÄNSI-SUOMEN KASVUKOLMIO OY... 7 KEULINK

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2001

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2001 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2001 Oppineita naisia (2001), Valokuva: Lisa Hentunen SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKATSAUS...1 II TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 1. Yliopistojen yhteiset tavoitteet...3 2. Teatterikorkeakoulun

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo 1 Suomen Metsästysmuseon toiminta-ajatus ja strategia 2 Suomen Metsästysmuseo 2010 Museonjohtajan

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Liittokokous Porissa Opetuksen uuden tuulet 2012 Travelling Fellowship -haku Toimihenkilöt 2012 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 13.03.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLEISTÄ Valtakunnallisesti vuosi 2013 oli palokuntatoiminnan 175v -juhlavuosi. Järjestäytynyt palokuntatoiminta alkoi maamme ensimmäisen palokunnan,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry TOIMINTAKERTOMUS 2002 SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry 2 SISÄLLYSLUETTELO KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2002 5 KULUTTAJAN OIKEUDET 6 KULUTTAJAN TALOUS 7 - Projektit: 7-8 ELINTARVIKKEET JA RAVITSEMUS 9 TERVEYS,

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot