SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO. T oimintaker tomus 2001

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO. T oimintaker tomus 2001"

Transkriptio

1 SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO T oimintaker tomus 2001 Mikkeli 2002

2 Kannen kuva: Polttoaineen jakelupumppu 1920 luvulta. Arkisto Hankkija Keskusosuusliike.

3 ( (015) (015) Tutkijantie Mikkeli Internet Maanantai Perjantai klo

4 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto toiminnasta 1 2. Hallinto, henkilökunta ja tilat Säätiön valtuuskunta Säätiön hallitus Tilintarkastajat Keskusarkiston henkilökunta Tilat 4 3. Toiminta Asiakirjojen vastaanotto Järjestäminen Yritysarkistotietokanta Käsikirjasto Koulutus Tiedotustoiminta ja yhteydenpito Enso-Gutzeit Oy:n stipendirahasto 8 4. Talous 9 LIITTEET Liite 1. Vuoden 2001 aikana Elkaan luovutetut arkistot 10 Liite 2. Elkassa vuoden 2001 aikana järjestetyt arkistot 11 Liite 3. Tilastot ja taulukot 13

5 1.Yhteenveto toiminnasta 1 Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston kahdeskymmenes toimintavuosi oli Suomen talouselämässä edellisiä vuosia hitaamman taloudellisen kasvun aikaa. Kohtuullisen hyvä taloustilanne vaikutti useimpiin yrityksiin myönteisesti ja teollisuus sekä palveluala kykenivät toimimaan tuottavasti. Informaatioteknologian alalla yritysten vaikeudet tulevat näkymään Elkan toiminnassa vasta myöhemmin, sikäli kuin niiden aineiston ollessa sähköisessä muodossa niitä saadaan talletetuksi ollenkaan. Useiden yrityskauppojen ja fuusioiden seurauksena suomalaisia yrityksiä on siirtynyt ulkomaiseen omistukseen ja sen seurauksena arkistoja on luovutettu Elkaan ennen omistuksen vaihdosta ja siten on varmistettu arkiston säilyminen turvallisesti ja suomalaisten periaatteiden mukaisena. Kirjakauppapalvelua 1950 luvulla Arkisto: Kirjapalvelu ry Vastaanotetun arkistoaineiston määrä vuoden aikana oli yhteensä hyllymetriä 38 eri luovuttajalta. Arkiston luovutuksia oli 53 kpl. Vuoden aikana otettiin käsittelyyn 673 hyllymetriä asiakirjoja ja järjestettynä aineiston määräksi tuli 411 hyllymetriä. Vuoden aikana suuri työpanos käytettiin valokuvien ja piirustusten käsittelyyn. Kaikkiaan Elkassa oli vuoden lopussa säilytyksessä hyllymetriä arkistoja. Elkan tietojärjestelmän uusiminen käynnistyi vuoden aikana ja jatkuu, mutta sen osana kesällä julkistettiin Elkan oma valokuvatietokanta internetissä. Valokuvatietokanta voitiin rakentaa opetusministeriön ja Kansallisarkiston erityistuen avulla. Tietokanta sai hyvän vastaanoton ja on lisännyt huomattavasti valokuvien käyttöä tutkimuksissa ja selvityksissä. Yksityisten keskusarkistojen yhteistyö on jatkunut tiiviinä yhteisrekisterin ylläpitämisessä ja koulutuksessa. Valtakunnallista kiinnostusta herättänyt uusi alueellisen yhteishanke Etelä - Savon aluetietokanta projekti käynnistyi kesällä. Mukana siinä ovat Mikkelin kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, Mikkelin kaupungin museot, Mikkelin maakunta-arkisto ja Elka. Arkistot ovat ensimmäistä kertaa mukana alueellisen tiedonhaun hankkeessa näin laajasti. Yritysten tiedonhallintaan ja arkistointiin kuuluvaa tietoa on annettu yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetyissä koulutustilaisuuksissa. Elka on lisäksi ylläpitänyt suoria yhteyksiä yrityksiin ja pyrkinyt seuraamaan elinkeinoelämässä tapahtuneita omistajien muutoksia ja tarvittaessa ottanut esille neuvottelut arkistojen pysyvästä sijoituspaikasta. Jäätelönmyyntiä Mikkelin hallitustorilla luvulla. Arkisto: Savonseutu Ol. Yritykset, jotka ovat luovuttaneet aineistoaan Elkaan, tekevät myös runsaasti kyselyjä omasta aineistostaan. Tutkijoiden kiinnostus Elkan asiakirjoihin on ollut hyvä ja Elka on voinut palvella lukuisia yrityshistorian kirjoittajia, opinnäytetyön tekijöitä ja muita tutkijoita. Historian tutkijoiden lisäksi monen muun

6 2 toimialan tutkijat ovat löytäneet yritysarkistojen tarjoamat monipuoliset tiedon lähteet mm. sukututkimuksen, politiikan, taloustieteen ja arkkitehtuurin alalta. Elka on vuoden aikana tallettanut Suomen talouselämän kannalta useita merkittäviä järjestöjen, yritysten ja elinkeinoelämän vaikuttajahenkilöiden arkistoja sekä edistänyt näiltä osin Suomen kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämistä ja tutkimuskäyttöä. 2. Hallinto, henkilökunta ja tilat 2.1. Säätiön valtuuskunta Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistoa ylläpitävän säätiön valtuuskuntaan kuuluivat seuraavat edustajat: Toimikausi Helsingin kauppakorkeakoulu professori Kari Lilja varajäsen johtaja Pentti Mustalampi Keskuskauppakamari informaatikko Lasse Lehman varajäsen tiedottaja Tuula Tiihonen Liikearkistoyhdistys r.y. hallintopalvelupäällikkö Heikki Helasti varajäsen markkinointijohtaja Pentti Latva-Koivisto Liikesivistysrahasto toimitusjohtaja Kyösti Mehtälä varajäsen toimitusjohtaja Kari Asp Palvelutyönantajat ry toimitusjohtaja Arto Ojala varajäsen Eeva-Liisa Inkeroinen Etelä-Savon kauppakamari toimitusjohtaja Jukka Tikka varajäsen toimitusjohtaja Reima Huttunen Mikkelin kaupunki opetusneuvos Jorma Kähkönen varajäsen suunnittelupäällikkö Yrjö Suuniittu kaupunginlakimies Timo Heiskanen varajäsen elinkeinoasiamies Sune Lehkonen toimitusjohtaja Raimo Räsänen varajäsen apulaiskaupunginjohtaja Eero Kaitainen Etelä-Savon maakuntakuntaliitto kunnanjohtaja Juhani Alanen varajäsen fil. maist. Raine Lehkonen Stiftelsen för Åbo Akademi dosentti Per Schybergson varajäsen rahastonhoitaja Caj-Gunnar Lindström Suomen Kulttuurirahasto professori Riitta Hjerppe varajäsen dosentti Eino Lyytinen Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto toimitusjohtaja Johannes Koroma varajäsen fil.tri Markku Mansner hallintopäällikkö Hannele Rinne varajäsen arkistonhoitaja Outi Nieminen Säätiön valtuuskunnan vuosikokous pidettiin Suomen Elinkeinoelämän

7 3 Keskusarkiston tiloissa Mikkelissä. Valtuuskunnan puheenjohtajana on toiminut valtiot. kand. Jarmo Pellikka vuosikokoukseen asti ja siitä eteenpäin toimitusjohtaja Johannes Koroma. Varapuheenjohtajana on ollut kaupunginlakimies Timo Heiskanen Säätiön hallitus Säätiön hallitukseen kuuluivat kaksivuotiskautena seuraavat henkilöt: Ahvenainen Jorma, professori Järvenpää Markku, kauppatieteitten maisteri Miettinen Asko, professori Myllyvirta Jyrki, kaupunginjohtaja Roos Carl-Magnus, filosofian maisteri Saukkonen Tapani, valtiotieteen maisteri Viikki Raimo, filosofian maisteri Säätiön hallitus kokoontui vuoden aikana kolme kertaa ja kokoukset pidettiin Mikkelissä ja sekä Helsingissä Hallituksen puheenjohtajana oli professori Jorma Ahvenainen ja varapuheenjohtajana kauppatieteitten maisteri Markku Järvenpää Tilintarkastajat Säätiön tilintarkastajina toimivat kauppatieteitten maisteri HTM Pirjo Rusanen ja HTMyhteisö Audiator - Yhtiötarkastus Oy sekä heidän varamiehinään HTM Marjukka Tikka sekä KHT Auno Inkeröinen Keskusarkiston henkilökunta Keskusarkisto on saanut lakisääteistä valtionapua seitsemään vakinaiseen toimeen. Valokuvien digitointiprojekti jatkui määräaikaisena vuoden ajan. Lisäksi määräaikaisessa työssä oli henkilökuntaa palkattu yrityksiltä saaduilla arkistoaineiston käsittelymaksuilla sekä työllistämis- ja koulutustuella ja oppilaitosten harjoittelijoita. Henkilökuntaan ovat vuoden aikana kuuluneet: Vakinainen henkilökunta: Kilkki Kaija kodinhoitaja, toimistovirkailija Kortekallio Anneli, merkonomi, arkistonjärjestäjä Lakio Matti valt. maist., arkistonjohtaja Lehtonen Jari yo-merkonomi, suunnittelija Luoma-aho Jarmo fil. maist., tutkija Seppänen Sirpa yo-merkonomi, toimistosihteeri Vilén Tommi yo-merkonomi, arkistomestari Kokemäenjoen Uittoyhdistyksen aluksia Lempäälässä 1950 luvulla. Arkisto: Kokemäenjoen Uittoyhdistys Määräaikainen henkilökunta: Junter Leena, insinööri, valokuvien digitoija Laakkonen Rauno, merkantti, arkistonjärjestäjä Liukkonen Jukka, tradenomi, arkistonjärjestäjä Strömberg Heljä, tradenomi, arkistonjärjestäjä Työharjoittelijat:

8 Hiekkavirta Marjo-Riitta, datanomi, opiskelija Leppä Jani, opiskelija osittain etätyönä Lindgren Hanna Elina, opiskelija Roumianzeva Tatjana, opiskelija Saikkonen Maarit, opiskelija Venäläinen Nina, opiskelija Tilat Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto toimii vuokratiloissa Tutkijantie 7:ssä sijaitsevassa rakennuksessa, jonka vanhemman puolen omistaa Mikkelin kaupunki ja kaksi laajennusosaa Mikkelin Arkistotalo Oy - Arkivhuset i S:t Michel Ab. Kiinteistö-osakeyhtiössä ovat mukana Mikkelin kaupungin lisäksi A. Ahlström Helsingin palvelut Oy, StoraEnso Oyj, Finnvera Oyj, M-real Oyj, Outokumpu Oy, Oy Rettig Ab, Merita Pankki Oy, Wärtsilä Oyj, Nokia Oyj, Suomen Säästöpankkiliitto, Palvelutyön-antajat ry, Pohjola-Yhtymä Vakuutus Oyj, Rautaruukki Oyj, Porin Puuvilla Oy:n raaka-aineen käsittelyä Arkisto: Porin Puuvilla Oy Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiö, UPM-Kymmene Oyj ja Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto. Kolmikerroksisen rakennuksen pintaala on m Toiminta 3.1. Asiakirjojen vastaanotto Kertomusvuoden aikana Elka vastaanotti 53 arkistonluovutusta, joiden yhteismäärä oli hyllymetriä. Suurimmat arkistonluovutukset olivat Nokia Oyj:n kulutuselektroniikan arkistoja 305 hm ja Vientiluotto Oy:n arkisto 210 hm. Arvokas lisä Elkan kokoelmaan oli TT:n luovuttamat videonauhat teollisuusjohtajien haastatteluista 1970-luvulta nykypäivään. Uudella tekniikalla tehdyt asiakirjat tuovat lisähaasteen saada tallenteet säilymään liikkuvana kuvatallenteena myös tulevaisuuteen ja paras keino siihen nykytekniikalla on muuttaminen digitaaliseen muotoon. Luettelo vuoden aikana vastaanotetuista arkistoista on liitteessä 1, sivu Suolenpesijä työssään 1950 luvulla Karjakunta Ol. Arkisto: Ok Liha 3.2. Järjestäminen

9 5 Vuoden 2001 aikana järjestämistyön kohteena oli noin 673 hm asiakirjoja, josta valmistui 411 hm arkistoa. Järjestäminen ja hävittäminen supistivat aineistoa 262 hm:llä, joka on 39 % käsittelyyn otetusta aineistosta. Asiakirjoja luetteloitiin kaikkiaan 140 eri arkistonmuodostajalta. Järjestettyjen arkistojen pienempi määrä aikaisempiin vuosiin verrattuna johtuu siitä, että vuoden aikana on käsiteltyjen useiden erittäin laajojen konserniarkistojen valmistuminen siirtyi vuoden vaihteen yli ja järjestämisen painotuksen osittainen siirtyminen valokuvien ja piirustusten käsittelyyn. Vuoden aikana erityisprojektina on ollut valokuvien digitointi yhdessä Yksityiset Keskusarkistot ry:n kanssa opetusministeriöltä saadun projektimäärärahan avulla. Arkistoaineiston kuvailu on järjestämisen ja arkistoluetteloiden laadinnan yhteydessä suoritettu arkistolaitoksen ohjeiden mukaisesti soveltaen sitä ELKAn käyttöön. Luettelo vuoden aikana järjestetyistä arkistoista on liitteessä 2, sivu 3.3. Tietokannat Elkan ylläpitämässä yritysarkistotietokannassa oli vuoden lopussa nimekettä. Tietokannassa säilytettäviä tietoja oli arkistonmuodostajasta. Tietokanta oli vuoden lopulla suljettuna tietokannan uusimisen takia, mutta Elkan kotisivuilla oli noin 2000 käyntiä kuukausittain. Tietokannassa mukana olevat yritysarkistot ovat säilytettävänä Elkan lisäksi kuntien arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa eri puolilla maata sekä yritysten itsensä hallussa. Arkistolaitokseen (Kansallisarkisto ja maakunta-arkistot) talletetut yritysarkistot löytyvät arkistolaitoksen yksityisarkistorekisteristä. Sellupaalien lastausta junavaunuun Nokialla 1930-luvulla. Arkisto: Nokia Oy, Puunjalostusteollisuus Valokuvatietokantaa rakennettiin vuoden aikana erityisprojektina opetusministeriöltä ja Kansallisarkistolta saadun projektimäärärahan avulla. Tietokanta julkistettiin keväällä ja se sai heti suuren suosion tutkijoiden piirissä. Etenkin Seurakuntien Keskinäisen Palovakuutusyhtiön vanhat kirkkokuvat ovat herättäneet kiinnostusta. Käyntikertoja valokuvatietokannassa vuoden loppupuolella oli noin 1000 käyntiä kuukaudessa. Jos osakin tutkijoista olisi käynyt Elkassa selaamassa valokuvia, olisi se merkinnyt tutkijakäyntien nousua aivan uudelle tasolle. Nyt olemme voineet palvella tutkijoita internetissä 24 tuntia vuorokaudessa, säästäneet alkuperäisten valokuvien kulumista ja ainoastaan toimittaneet useimmiten digitaalisessa muodossa olevia kopioita tilatuista valokuvista, joiden kysyntä on lisääntynyt suuresti. Asiakirjojen saaminen internetiin tuo aivan uusia käyttäjäryhmiä arkistojen asiakkaaksi. Valokuvatietokannan selailu on usean kävijän vienyt kotipaikkakuntansa vanhojen valokuvien katseluun ja lapsuuden muistoihin. Tässä olisi arkistoille uusi tapa tuoda toimintaansa tutummaksi tavallisille kansalaisille. Arkistot voisivat tarjota tutkimuspalvelun lisäksi myös viihtymispalveluja ihmisille koteihin. Uutena arkistona internetiin saatiin Joroisissa toimineen Lehtoniemen laivatelakan

10 6 laivapiirustukset hakemistoineen vuosina laivaharrastajien käyttöön, jonka jälkeen alkuperäisten piirustusten kulumista käytössä voidaan vähentää. Erikoisaineistoa Elkassa oli säilytettävänä ja niistä oli rekisterissä seuraavat määrät: Erikoisaineisto Kokonaismäärä Rekisterissä valokuvia kpl kpl, uusi rekisteri 4,2 % karttoja kpl kpl 13,8 % piirustuksia kpl kpl 9,7 % ääni- ja kuvatallenteita 600 kpl 596 kpl 99,3 % Opetusministeriö myönsi Suomi tietoyhteiskunnaksi -määrärahoista Yksityiset Keskusarkistot ry:lle avustuksen yhteisen arkistotietokannan tekemiseen yhdenmukaisena Kansallisarkiston tietokannan kanssa. Kolmen vuoden työ saatiin valmiiksi ja sen virallinen julkistaminen oli vuoden alussa. Projektin koordinointi ja taloudenhoito on ollut Elkan vastuulla. Kuljetuskalustoa 1910-luvun Helsingistä. Arkisto: Hankkija Kol Uutena projektina käynnistyi kesäkuussa Etelä-Savon aluetietokanta-projekti, jossa ovat mukana Mikkelin kaupunginkirjasto - Etelä-Savon maakuntakirjasto, Mikkelin kaupungin museot, Mikkelin maakunta-arkisto ja Elka. Tavoitteena on yhdistää erilaista Etelä-Savoa koskevaa tietoa yhdestä osoitteesta haettavaksi. Hanke on herättänyt valtakunnallista mielenkiintoa siksi, että tässä projektissa useat erilaista aineistoa säilyttävät laitokset tekevät yhteistä tietokantaa. Etenkin arkistotietojen yhdistäminen muihin hakemistoihin näin laajasti on uutta yhteisissä hankkeissa. Projekti on kolmevuotinen ja pääosa rahoituksesta tulee EU:sta. Ensimmäisen puolen vuoden tuloksena Elka sai valokuvatietokantaansa digitoituna Itä- Suomen Instituutin arkistoon kuuluvan diakuvakokoelman eteläsavolaisista puutaloista. Pääosa puutaloista on Mikkelistä, jossa lähes kaikki puutalot kuvattiin kesällä Vanhat puutalot ovat herättäneet alueellista kiinnostusta. 3.4.Käsikirjasto Tutkijoiden käyttöön koottavaan talouselämää koskevaan käsikirjastoon saatiin vuoden aikana lahjoituksena kirjallisuutta, painettuja toimintakertomuksia, ammattilehtiä ja muuta painettua aineistoa. Kirjasto-ohjelma uusittiin vuoden aikana ja siihen siirrettiin vanhan tietokannan tiedot, jotka joudutaan vielä tarkistamaan ja täydentämään. Kirjaston uuteen tieto-kantaan rekisteröityjen teosten kokonais-määrä oli vuoden lopussa kpl. Alastaron Saha Oy:n toimistoympäristö 1930-luvulla. Arkisto: Mellilän Saha Oy 3.5. Koulutus

11 7 Yritysten arkistotoimeen liittyvää koulutusta on jatkettu aikaisempien vuosien tapaan yhteistyössä Liikearkistoyhdistys ry:n kanssa asiakirjahallinnon tutkinnon osana. Lisäksi Elkan edustajat ovat käyneet luennoimassa yritysarkistoihin liittyvistä asioista ja tutkimusmahdol-lisuuksista seminaareissa ja tilaisuuksissa. Tärkeä osa koulutusta on ollut yrityksille suoraan annettu neuvonta, etenkin arkiston luovutuksen yhteydessä. Mikkelin ammattikorkeakoulun täydennys-koulutus- ja palvelukeskus käynnisti toukokuussa Digitaalisen arkiston henkilöstökoulutuksen, jonka arkisto-osuudesta vastasivat Mikkelin maakunta-arkisto ja Elka. Yhteistyö Jyväskylän yliopiston taloushistorian ja taloustieteen sekä Tampereen teknillisen korkeakoulun kanssa on edellisten vuosien tapaan jatkunut sekä opetuksessa että tutkimuksessa. Jäätelötehtaan pyörälähettejä luvulla. Arkisto: Savonseutu Ol Tiedotustoiminta ja yhteydenpito Tiedotustoimintaa yrityksille ja elinkeinoelämälle on jatkettu aikaisempien vuosien antamien kokemusten mukaisesti harkitusti kohdentamalla tiedotusta yrityksiin, jotka ovat fuusioituneet tai lopettaneet toimintansa ja joiden arkistotoimi on muutostilassa. Lisäedellytyksenä yhteydenottoihin on ollut, että arkisto on tutkimuksen kannalta erityisen arvokas. Huomattava osa yhteydenotoista tulee suoraan yrityksiltä Elkaan päin. Elkan edustajat ovat käyneet alustajina useissa arkistoalan kokouksissa. Elkan toiminnan 20-vuotisjuhlaa vietettiin 3.5. Elkan omissa tiloissa taustayhteisöjen, arkistojen edustajien, yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden ja oman henkilökunnan kanssa. Juhlaväkeä oli paikalla noin 80 henkeä. Valtionapua saavien yksityisten keskusarkistojen välinen yhteistyö on jatkunut myönteisenä ja Yksityiset Keskusarkistot ry. on saanut opetusministeriöltä projektirahaa valokuvien digitointiin sekä on järjestänyt seminaarin ja keskustelutilaisuuksia. Paimion Höyrysaha Oy:n voimakone luvulla. Arkisto: Mellilän Saha Oy Kansainvälinen yhteistoiminta toi Pohjoismaiden arkistolaitosten pää-johtajat Elkaan sekä arkisto-ammattilaisia Ranskasta 28.8., Venäjältä 18.9., Liettuasta ja Latviasta Arkistonjohtaja oli ICA/SBL:n hallituksen jäsen ja kuluneena vuonna hallituksen kokous pidettiin Tanskassa Århusissa Elkan henkilökunta teki yhden päivän opintomatkan Viipuriin Tärkeimpänä opintokohteena oli Viipurin maakunta-arkisto, jonka toimintatavoista ja siellä säilytettävistä

12 8 asiakirjoista saatiin seikkaperäisen selvitys. Muita opintokohteita olivat Viipurin linna sekä kaupungin suomalainen arkkitehtuuri ja historia. Tutkijoille Elkan toiminnasta on tiedotettu Elkan kotisivuilla ja yliopistojen kautta. Uusien tietokantojen julkistaminen on saatu hyvin esille eri tiedotusvälineissä ja ne ovat välittömästi tuoneet huomattavan lisäyksen Elkan kotisivuilla käynteihin. Asiakaskäyntejä Elkassa oli vuoden aikana 321 käyntikertaa. Voidaan olettaa, että moni asiakas on saanut tarvitsemansa tiedon suoraan Elkan kotisivuilta. Taloushistorian tutkimusaiherekisterin ylläpito jatkui edellisen vuoden käynnistyksen jälkeen, mutta tutkijat ovat hyvin vähäisessä määrin antaneet lisätietoa tutkimusaiheistaan ja yhteystietojensa muutoksista. Osasyynä vähäiseen käyttöön on ollut vaikeus tiedottamisen oikea kohdentaminen. Tavoitteena on ollut lisätä tutkijoiden välistä keskustelua, kun tutkimusaiheet ovat tiedossa. Sukututkijat ovat löytäneet Elkan lähdeaineistoksi tutkimuksiin ja useat ryhmät ovat käyneet tutustumassa Elkan aineistoon ja sen seurauksena on tullut lisää tutkijoita asiakkaiksi ja kaukolainatilauksia. Tietotekniikan kehitys tuo mukanaan yhä uusia mahdollisuuksia hoitaa arkistojen tiedonvälitystä. Yksi sen tuoma mahdollisuus on arkistotiedon käyttäjälle annettava parempi palvelu suoraan toiselle paikkakunnalle sekä selkeämmässä muodossa oleva tieto arkiston sisällöstä. Arkistojen tulevaisuuden suunnitelmissa ovat myöskin yhteiset hakemistot kirjastojen ja museoiden kanssa. Ensimmäisinä askeleina tässä on ollut yksityisarkistojen yhteinen viitetietokanta sekä Etelä-Savon aluetietokantaprojekti Enso-Gutzeit Oy:n stipendirahasto Enso-Gutzeit Oy perusti stipendirahaston vuonna 1986 Elkan yhteyteen. Rahaston tarkoituksena on koota perustietoa yhtiön omasta historiasta. Stipendien jakoa ohjaa ja valvoo stipendilautakunta, johon kuuluvat professori Jorma Ahvenainen puheenjohtajana sekä jäseninä maakuntaarkiston johtaja Raimo Viikki ja projektisuunnittelija Pekka Lehonkoski. Yhtiön historian valmistuttua stipendirahaston varat eivät enää kasva, vaan rahasto maksaa myönnetyt stipendit ja käyttää varat loppuun. Vuoden aikana ei ole myönnetty uusia stipendejä. Rahaston jäljellä oleva pääoma on ,30 mk, kun se edellisenä vuonna oli ,30 mk. Innovaatioita vesiliikenteeseen 1960-luvulta, Flying Arrow. Arkisto: Kellokoski Oy 4. Talous

13 9 Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston ja säätiön varsinaisen toiminnan kulut olivat vuonna 2001 yhteensä ,30 mk, kun edellisen vuoden kulut olivat ,56 mk. Elkan talous perustuu lakisääteiseen valtionapuun, joka on 80 % Kansallisarkiston hyväksymistä menoista. Mikkelin kaupunki, Elkan säätiö ja elinkeinoelämä vastaavat kuluista, jotka ylittävät valtionavun osuuden. Toiminnan alijäämäksi kertomusvuonna muodostui 930,00 mk.

14 10 ELKAan vuoden 2001 aikana luovutetut arkistot liite 1 Luvut sisältävät myös aiemmat luovutukset. NIMI RAJAVUODET HM AHOKAINEN PAULI, KOKOELMA - 0,30 AHVENAINEN JORMA FIL. TRI ,05 CARRUS OY - 60,00 COLLIN F.A ,15 ENERGIAFOORUMI RY - 40,00 ENSO-GUTZEIT OY, KESKUSHALLINTO ,00 ETELÄ-SAVON SÄÄSTÖPANKKI, MIKKELI ,50 IISALMEN OSUUSMEIJERI - 50,00 JYVÄSKYLÄN KULJETUS- JA VARASTOTERMINAALI OY ,06 KIRJAVÄLITYS OSAKEYHTIÖ ,70 KUTTER OY AB ,00 - AUTORAKENNE OY AB - AUTOKORIRAKENNE OY AB (ENT.) LINJA-AUTOLIITTO, ITÄ-SUOMI - 1,30 LEHTO SAKARI T. MINISTERI ,60 LOHJA OY AB ,00 - LOHJAN KALKKITEHDAS OY (ENT.) - ASA OY - WINTER OY B MEHTÄLÄ & SEPPÄLÄ - 1,50 METSÄTEOLISUUS RY - 6,70 MIKKELIN ARKISTOTALO OY ,50 NISKAKOSKI KIINTEISTÖ OY - 0,08 NOKIA OY, KULUTUSELEKTRONIIKKA - 305,00 OKSANEN ARTO LIIKKEENJOHDON KONSULTTI ,00 ONNINEN OY, KESKUSHALLINTO - 2,00 PUOLAKKA TAPIO, KOKOELMA - 2,00 PUUTALO OY B ,30 - POLAR OY RAUTARUUKKI OY, OTANMÄEN KAIVOS - 19,50 S-RYHMÄN VETERAANIJOHTAJIEN KILTA ,21 - VETERAANIJOHTAJIEN KILTA (ENT.) SAVONLINNAN SEUDUN OSUUSKUNTA TUOTE - 26,00 SERLACHIUS G.A. OY, PÄÄKONTTORI, MÄNTTÄ ,30 SIEVIN SÄÄSTÖPANKKI ,90 SIMON SÄÄSTÖPANKKI ,65 SUOMI KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ ,23 - FENNIA VAKUUTUSYHTIÖ - PATRIA TAPATURMAVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ (ENT.) - KEUHKOTAUTISTEN PARANTOLA OY - ARENA AS OY SUUR-SAVON TEKNILLINEN SEURA - 1,00 SÄHKÖ- JA TELEALAN TYÖNANTAJALIITTO - 2,40 TALGO-TRANSTECH OY - 70,00 TAPIO PUOLAKKA - 3,00 TEOLLISUUS JA TYÖNANTAJAT ,14 TRANSTECH LTD OY, TAMPEREEN KONTTORI ,00 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN MAINOSARKISTO - 51,80 VALTION MARGARIINITEHDAS ,56 - VANKILAIN MARGARIINITEHDAS (ENT.) VETELIN SÄÄSTÖPANKKI ,30 VIENTILUOTTO - 210,00 VIIMA OY - 20,00 VIIPURIN LINJA-AUTO OY ,40 VOIMALAITOSRAKENTAJAIN LIITTO - 2,30 VOIMALAITOSTEN TYÖNANTAJALIITTO - 2,30 WÄRTSILA OY, KOTKAN TELAKKA - 10,00 WÄRTSILÄ OY, MERITEOLLISUUS - 41,00 XYROFIN OY, SAIRAUSKASSA - 3,00 YLEISRADIO OY, ETELÄ-SAVON RADIO ,30 YLEISRADIO OY, POHJANMAAN RADIO ,00 YLEISRADIO OY, RADIO FINLAND ,55 YLEISRADIO OY, TAPIO SIIKALAN ASIAKIRJAT - 1,50

15 11 liite 2 ELKAssa vuoden 2001 aikana järjestetyt arkistot Arkisto Valm. hm AALTOSEN KENKÄTEHDAS OY:N VIIALAN NAHKATEHDAS 0,90 AASAN SÄHKÖ-OSAKEYHTIÖ - VASA ELEKTRISKA AKTIEBOLAG 0,03 AIKUISKOULUTUS KOKOELMA 1,30 ARPAJAISYHDISTYS R.Y. 12,66 ASETEOLLISUUS OY 0,01 AUTO-OSIEN HANKINTA OY 0,17 BELL-TARKKAILU OY 0,02 BERGSTAD GÅRD 0,18 BILLIARD OY 0,02 BOMAN OY AB 0,20 CARGO EXPRESS OY 0,08 COLLIN F.A. 0,15 ENSO-GUTZEIT OY, ENSON TEHTAAT 2,10 ETELÄ-SAVON SÄÄSTÖPANKIN KULTTUURISÄÄTIÖ 0,09 EUROBUS LTD OY 0,02 EXCELSIOR OY AB 0,03 FINSKA STÄRKELSEFABRIKS AKTIEBOLAG 0,03 HELSINGIN RATIONALISOINTIYHDISTYS HRY RY. 0,30 HELSINGIN TEKSTIILI JA KANGAS, M. HENRIKSSON KY 0,02 HIEDAN SAHA OY 4,00 IMATRAN KAUKOKIITO OY 0,01 IMPILAHDEN METSÄNHOITOYHDISTYS R.Y. 0,02 IMPILAHDEN OSUUSKAUPPA R.L. 1,62 IMPILAHDEN SÄHKÖ OY 0,06 IMPILAHDEN SÄHKÖVOIMA OY 0,22 JOKELAN KARTANO OY 0,30 JOKELAN TIILITEHDAS OY 1,50 JUMUNTAKA OY 0,06 JYVÄSKYLÄN KULJETUS- JA VARASTOTERMINAALI OY 0,06 KANGASALAN URKURAKENTAMO OY 28,00 KARELIAWOOD OY AB 10,50 KARJALAN LINJA-AUTO OY 0,05 KEMIN LIIKENNETALOKIINTEISTÖ OY 0,01 KESTIKARTANO OY 0,01 KORPIVAARA JUHANI, LINJA-AUTONKULJETTAJIEN LEPOKOTIRAHASTO RS 0,06 LACTA SEPARATOR AB 0,40 LAHDEN AUTOTEKNIKOT RY. 0,02 LAHDEN KAUKOKIITO OY 0,02 LINJA-AUTOLIITON HELSINGIN OSASTO R.Y. 2,00 LINJA-AUTOLIITON HÄMEENLINNAN OSASTO R.Y. 0,22 LINJA-AUTOLIITON IISALMEN OSASTO R.Y. 0,04 LINJA-AUTOLIITON JOENSUUN OSASTO R.Y. 0,21 LINJA-AUTOLIITON JYVÄSKYLÄN OSASTO R.Y. 0,31 LINJA-AUTOLIITON KAJAANIN OSASTO R.Y. 0,02 LINJA-AUTOLIITON KOKKOLAN OSASTO R.Y. 0,19 LINJA-AUTOLIITON KOTKAN OSASTO R.Y. 0,58 LINJA-AUTOLIITON KUOPION OSASTO R.Y. 0,29 LINJA-AUTOLIITON LAHDEN OSASTO R.Y. 2,00 LINJA-AUTOLIITON OULUN OSASTO R.Y. 0,32 LINJA-AUTOLIITON PERÄPOHJOLAN OSASTO R.Y. 0,17 LINJA-AUTOLIITON PORIN OSASTO R.Y. 0,36 LINJA-AUTOLIITON SAIMAAN OSASTO R.Y. 0,18 LINJA-AUTOLIITON SAVO-KAINUUN OSASTO R.Y. 0,30 LINJA-AUTOLIITON SAVONLINNAN OSASTO R.Y. 0,04 LINJA-AUTOLIITON SEINÄJOEN OSASTO R.Y. 0,17 LINJA-AUTOLIITON SORTAVALAN PAIKALLISOSASTO R.Y. 0,02 LINJA-AUTOLIITON TAMPEREEN OSASTO R.Y. 1,75 LINJA-AUTOLIITON TURUN OSASTO R.Y. 0,50 LINJA-AUTOLIITON VAASAN OSASTO R.Y. 0,10 LINJA-AUTOLIITON VIIPURIN OSASTO R.Y. 0,10 LINJA-AUTOLIITTO R.Y. MIKKELIN PAIKALLISOSASTO 0,06 LINJA-AUTOLIITTO RY 19,50 LOHJAN RAHTIASEMA OY 0,03 LUNDQVIST G.W. OY 0,02 LÖYTÖ-MARKED OY 0,01 MANNISENMÄKI ESA, KOKOELMA 1,35 MATKAFINANSSI OY 0,02 MATKAHUOLLON ELÄKEKASSA 0,20

16 12 MATKAHUOLTO OY 8,60 METRA OY 0,05 METSÄLIITON SELLULOOSA OY, ÄÄNEKOSKEN TEHTAAT 1,90 MÄNTSÄLÄN LINJA-AUTOASEMA OY 0,04 NATTA OY 2,92 NOKIA OY, HUOLTOKONTTORI 5,50 NOKIA OY, METSÄOSASTO 7,00 NUUTAJÄRVEN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ - NOTSJÖ FASTIGHETSAKTIEBOLAG 0,20 ONNIKKAMATKAT OY 0,10 OULUN KAUKOKIITO OY 0,04 OULUN RAHTI-ASEMA OY 0,03 PERUNAJALOSTE OY 0,04 PIETIKÄISEN KULJETUS OY 0,01 PIRKAN KIITO OY 0,20 POHJOLAN LIIKENNE OY 0,10 PUULAAKI OY 13,30 PYNNÖNEN R. KULJETUSLIIKE OY 5,51 RAAHEN KAUKOKIITO OY 0,04 RINTA-KANTO E. OY 0,08 ROSENLEW W. OY, PÄÄKONTTORI KUVA- JA ÄÄNIARKISTO 20,00 S-RYHMÄN VETERAANIJOHTAJIEN KILTA 0,21 SALLINEN T. YHTYMÄ OY 0,10 SAVON URHEILUKESKUS OY 3,15 SIIPIPYÖRÄ OY 1,60 STK:N JA SAK:N RATIONALISOINTINEUVOTTELUKUNTA RANK 0,15 SUOJA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 5,80 SUOJALA OSAKEYHTIÖ 0,04 SUOJALINNA ASUNTO-OSAKEYHTIÖ 0,06 SUOMEN MAANVILJELIJÄIN KAUPPA OY 14,50 SUOMEN VAKUUTUSALAN KOULUTUS JA KUSTANNUS OY 11,50 SUOMEN VAKUUTUSLAKIMIESTEN YHDISTYS 0,16 SUOMEN VAKUUTUSYHDISTYS 3,50 SUOMEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN KESKUSLIITTO 68,00 TAMPEREEN AUTOSUOJAT OY 0,03 TAMPEREEN KAUKO-RAHTI OY 0,01 TAMPEREEN KAUKOKIITO OY 0,50 TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO 2,70 TAVARAKIITO OY 0,30 TIEDOTUSMIEHET R.Y. 0,08 TOPPELUND OY AB 0,05 TORIKATU KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ 0,02 TURUN SÄÄSTÖPANKKI 0,20 VAASAN SÄHKÖ-OSAKEYHTIÖ - VASA ELEKTRISKA AKTIEBOLAG 0,03 VAHINKOVAKUUTUSYHDISTYS 11,60 VAKUUTUSSANOMIA OY 0,80 VAKUUTUSYHTIÖIDEN MARKKINOINTIJOHDON YHDISTYS 0,30 VANTAAN KULJETUS OY 0,50 VARSINAIS-SUOMEN KAUKOKIITO OY 0,02 VASTUUVAKUUTUSYHDISTYS 1,00 VIIALAN KARTANON PUUTARHA 0,06 VIIALAN KONEPAJA, ERIK ESTLANDER & CO KOMMANDIITTIYHTIÖ 0,08 VIIALAN VIILA OY 31,60 VIIPURIN LINJA-AUTO OY 2,40 WULFF OY 5,00 WÄRTSILÄ OY AB, ARABIAN TEHTAAT 0,10 WÄRTSILÄ OY AB, CRICHTON-VULCAN 1,20 WÄRTSILÄ OY AB, HELSINGIN TELAKKA 0,60 WÄRTSILÄ OY AB, KESKUSHALLINTO 35,40 WÄRTSILÄ OY AB, KONE JA SILTA 22,00 WÄRTSILÄ OY AB, KOTKAN KONEPAJA 0,30 WÄRTSILÄ OY AB, NUUTAJÄRVEN LASI 0,04 WÄRTSILÄ OY AB, PIETARSAAREN KONEPAJA 0,40 WÄRTSILÄ OY AB, SULATTAMO 2,80 WÄRTSILÄ OY AB, TAALINTEHDAS 0,30 WÄRTSILÄ OY AB, TURUN POSLIINI B 0,05 WÄRTSILÄ OY AB, VAASAN KONEPAJA 0,30 WÄRTSILÄ YHTYMÄ OY, HÄMEKOSKEN VOIMALAITOS 0,30 WÄRTSILÄ-YHTYMÄ OY, RAUTATEHDAS 1,90 WÄRTSILÄ-YHTYMÄ OY, TURUN VERKATEHDAS 2,50 WÄRTSILÄN TEKNILLINEN OPPILAITOS 1,00 YKSITYISTAPATURMAVAKUUTUSYHDISTYS 0,20 YLEISRADIO OY, RADIO ÖSTERBOTTEN 13,20 Järjestettyjä arkistoja yhteensä 410,59 hm.

17 13 liite 3 Tilastot vuodelta 2001 Suluissa vuoden 2000 luvut vertailuksi Säilytettävänä materiaalia Arkistonimikkeitä (15.775) hm (3.016) kpl Vastaanotetut arkistot Arkistoja vastaanotettiin 1.070,25 (442,73) hm, 53 (45) luovutuksessa, 38 (37) eri luovuttajalta. Järjestetyt arkistot Käsittelyyn otettiin 672,63 (946,64 ) hm, arkistoja valmistui 410,59 (695,17) hm. Supistuminen 262,04 (251,47) hm, joka on 39 (27) % käsittelyyn otetusta materiaalista Arkistojen jakautuminen materiaalin edustaman toimialan mukaan 2001 lopussa Toimiala Määrä kpl Osuus % Rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistötoiminta Rahoitustoiminta Kiinteistötoiminta Vakuutustoiminta 32 1 Teollisuus Puunjalostusteollisuus Elintarviketeollisuus Metalli- ja konepajateollisuus Graafinen teollisuus 52 2 Lasi-, kivi- ja saviteollisuus 51 2 Tekstiiliteollisuus 41 1 Kemian teollisuus 42 1 Kaivos- ja kaivannaisteollisuus 9 0 Kauppa ja palvelut Yhteiskunnalliset palvelukset Liikenne Maa- ja metsätalous 93 4 Henkilöt ja suvut 73 3 Rakennustoiminta 37 1 Energia- ja vesihuolto 40 1 Yhteensä 100

18 14 Arkistojen järjestämisaste Luettelo osuus/kpl osuus/hm arkistoluettelo 86 (85) % 62 (60) % inventointiluettelo 10 (11) % 24 (24) % ei luetteloa 4 (4) % 14 (16) % Asiakaskäynnit 321 (524) kpl Lähetetyt kirjeet 806 (712 kpl Asiakirjojen käyttö (3.297 ) kpl Asiakirjojen hävittäminen 203,56 (116,00) hm Puhelintiedustelut 300 (364) kpl Arkistolainat, yksikköä Lähetetty Saatu 265 (431) kpl - (-) kpl Arkistotietokanta (3.562) arkistokokonaisuutta, (4.902) nimekettä Erikoismateriaalirekisteri Valokuvat kpl uusi rekisteri Piirustukset (13.821) kpl Kartat (3.075) kpl Kuva- ja äänitallenteet 596 (356) kpl Kirjastotietokanta (25.451) kpl

19 Graafiset taulukot 15 Arkistojen vastaanotto hm Arkistojen järjestäminen hm Annetut kaukolainat yksikköä/vuosi

20 16 Asiakaskäynnit henkilöä/vuosi Puhelintiedustelut kpl/vuosi

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO. T oimintakertomus 2000

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO. T oimintakertomus 2000 SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO T oimintakertomus 2000 Mikkeli 2001 Kannen kuva: Porin Konepaja Oy:n perämoottorimainos vuodelta 1932; Rosenlew Oy, Porin

Lisätiedot

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO. Toimintakertomus 2004

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO. Toimintakertomus 2004 SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO Toimintakertomus 2004 Mikkeli 2005 Kannen kuva: Moderni puunkuljetusyksikkö 1930-luvulla. Puu siirtyi ihmisen ja koneen

Lisätiedot

Elkan 34. toimintavuosi

Elkan 34. toimintavuosi TOIMINTAKERTOMUS 2014 Elkan 34. toimintavuosi Sisältö Elkan 34. toimintavuosi 3 Hallinto 4 Talous 4 Henkilöstö 5 Toimintaympäristö ja asiakkaat 6 Keskusarkistotoiminta 6 Sota-arkiston kunnostamisprojekti

Lisätiedot

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2014

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2014 K A N S A N A R K I S T O Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo Kansan Arkiston vuosi 2014 1. Kansan Arkiston vuosi 2014 4 2. Työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto 7 3. Kokoelmien kartunta

Lisätiedot

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2013

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2013 K A N S A N A R K I S T O Toimintakertomus 2013 1 Toimintakertomuksessa esiintyvät merkit ovat Kansan Arkiston laajasta merkkikokoelmasta digitoituja. Kannen kuva pastellityö pahville, SKP: n 40-vuotisjuhlajulisteoriginaali.

Lisätiedot

Capture Elkan uutta suuntaa sivu 1 Logistiikka on arkiston arkipäivää sivu 3 Arkistot järjestyvät sivu 4 Projektissa siirrytty talvisotaan sivu 5

Capture Elkan uutta suuntaa sivu 1 Logistiikka on arkiston arkipäivää sivu 3 Arkistot järjestyvät sivu 4 Projektissa siirrytty talvisotaan sivu 5 Capture Elkan uutta suuntaa sivu 1 Logistiikka on arkiston arkipäivää sivu 3 Arkistot järjestyvät sivu 4 Projektissa siirrytty talvisotaan sivu 5 SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON TIEDOTUSLEHTI 1/2011

Lisätiedot

E L I N K E I N O E L Ä M Ä N K E S K U S A R K I S T O N T I E D O T U S L E H T I 1 / 2 0 1 0

E L I N K E I N O E L Ä M Ä N K E S K U S A R K I S T O N T I E D O T U S L E H T I 1 / 2 0 1 0 Mikä on eemeli? sivu 1 Teollisen muotoilun arkisto Elkaan. sivu 1 Frenckellin kirjapainon arkisto tallessa. sivu 4 Nordea Pankki Oyj:n kuvallinen historia. sivu 5 Elka myy palveluja viranomaisille. sivu

Lisätiedot

Pääkirjoitus: Teollinen muotoilu ansaitsee arkistonsa. Asiakasnäkökulma. 500 tuntia videoita digitoidaan

Pääkirjoitus: Teollinen muotoilu ansaitsee arkistonsa. Asiakasnäkökulma. 500 tuntia videoita digitoidaan Teollinen muotoilu ansaitsee arkistonsa sivu 1 500 tuntia digitaalista videota sivu 2 Fida on muutakin kuin paperia sivu 4 Huomattavia arkistoluovutuksia sivu 5 SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON TIEDOTUSLEHTI

Lisätiedot

sivu 6 sivu 14 sivu 22 Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan

sivu 6 sivu 14 sivu 22 Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 sivu 6 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä sivu 14 Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan sivu 22 Puoli vuosisataa vaihto-oppilaita 2 akti 3/2011 akti 3/2011

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 1 Suomen Jazz & Pop Arkiston kannatusyhdistys ry 23.02.06/JHe TOIMINTAKERTOMUS 2005 Yleistä Suomen Jazz & Pop Arkiston (JAPA) tehtävänä on kerätä suomalaisen jazz- ja populaarimusiikin liittyvää tietoainesta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 Suomen Jazz & Pop Arkiston kannatusyhdistys ry 24.2.2005/JHe TOIMINTAKERTOMUS 2004 Yleistä Suomen Jazz & Pop Arkiston (JAPA) tehtävänä on kerätä suomalaisen jazz- ja populaarimusiikin liittyvää tietoainesta

Lisätiedot

sivu 6 sivu 8 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa

sivu 6 sivu 8 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 sivu 6 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa sivu 8 Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa sivu 12 Jalostuseläimistä on pidetty tarkkaa kirjaa 2 3 Sisältö Pääkirjoitus Julkaisija

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo 1 Suomen Metsästysmuseon toiminta-ajatus ja strategia 2 Suomen Metsästysmuseo 2010 Museonjohtajan

Lisätiedot

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2 Auli Aaltonen Eläköön ekonomit! 2 Porin Seudun Ekonomit ry 2003 2013 Julkaisija ISBN ISBN Kuvat Taitto Paino Porin Seudun Ekonomit ry 978-952-93-1781-3 (nid.) 978-952-93-1783-7 (PDF) Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PRH:N ARVOT Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kannen kuva: Juha Mälkönen, 2011. Taitto: Henry Forssell. Paino: tt-urex, Porvoo 2013. 1 Sisällysluettelo 2 Museonjohtajan

Lisätiedot

Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela. Eläköön. ekonomit!

Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela. Eläköön. ekonomit! Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela Eläköön ekonomit! Porin Seudun Ekonomit ry 1943-2003 Eläköön ekonomit! Porin Seudun Ekonomit ry 1943-2003 1 Julkaisija Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998 Jyväskylä 1999 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277

Lisätiedot

Pellervo-Seura. Reflex Blue

Pellervo-Seura. Reflex Blue Pellervo-Seura Reflex Blue 109. toimintavuosi 2008 Etuja jäsenille meille Suomessa, Pellervo-Seura ry Pellervo-Seura on osuustoiminnallisten yritysten ja yhteisöjen valtakunnallinen palvelu-, yhteistoiminta-

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 Suomen Metsästysmuseo 2009 2 Museonjohtajan vuosikatsaus 5 SUOMEN METSÄSTYSMUSEON

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006 TRITONIA LIITE 1 Johtokunta 23.5.2007 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys: 1 Yleiskatsaus 2 Kirjastopalvelut Asiakaspalvelut Tietoaineistopalvelut Informaatiolukutaidon ja tiedonhaun koulutukset 3 Oppimiskeskuspalvelut

Lisätiedot

Pellervo-Seura 2012 113. toimintavuosi

Pellervo-Seura 2012 113. toimintavuosi Pellervo-Seura 2012 113. toimintavuosi YK:n Kansainvälinen osuustoimintavuosi 2012 Pellervo-Seura 2012 Pellervo-Seura ry Pellervo on osuuskuntien ja muiden osuustoiminnallisten yhteisöjen valtakunnallinen

Lisätiedot

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 1 9 5 0 Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO KOUVOLAN LIIKETALOUSINSTITUUTTI KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN OSASTO, KOUVOLA 1 1 9 5 0 Kauppaopetusta

Lisätiedot

Suomen Riskienhallintayhdistys 25 vuotta 1987 2012. Johdanto

Suomen Riskienhallintayhdistys 25 vuotta 1987 2012. Johdanto Johdanto Aluksi haluan kiittää siitä, että olen saanut Suomen Riskienhallintayhdistys ry:n hallitukselta tehtävän kirjoittaa yhdistyksen 25-vuotishistoriikin. Olen aikaisemmin referoinut yhdistyksen syntyä

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Liittokokous Porissa Opetuksen uuden tuulet 2012 Travelling Fellowship -haku Toimihenkilöt 2012 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n

Lisätiedot

Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 12 HALLINTO 15 TALOUS

Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 12 HALLINTO 15 TALOUS Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 10 jäsenistö 12 HALLINTO 15 TALOUS 22 SUOMEN MUSEOLIITON JÄSENET 1 Suomen museoliitto Suomen

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimitusjohtajan katsaus.......... 3 Järjestötoiminta.................. 5 Jäsenet Jäsenmäärä kasvussa Alueellinen yhteistyö jatkoi voimistumistaan Jäsentietojärjestelmä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry TOIMINTAKERTOMUS 2002 SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry 2 SISÄLLYSLUETTELO KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2002 5 KULUTTAJAN OIKEUDET 6 KULUTTAJAN TALOUS 7 - Projektit: 7-8 ELINTARVIKKEET JA RAVITSEMUS 9 TERVEYS,

Lisätiedot