Palvelukuvaukset ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelukuvaukset (26.5.2011)"

Transkriptio

1 Palvelukuvaukset ( ) PALVELUN PÄÄTYYPPI PALVELUN ALATYYPIT TARKENNUS 1. Säilyttäminen 1.1. Analoginen määräaikainen säilyttäminen Elkassa Asiakkaan toimipisteessä 1.2. Analoginen pysyvä säilyttäminen 1.3. Sähköinen määräaikainen säilyttäminen 1.4. Sähköinen pysyvä säilyttäminen 2. Tietopalvelut 2.1. Tutkijasalipalvelu 2.2. Neuvontapalvelut 2.3. Selvityspalvelut Maksullinen tiedonetsintä Tiedon jalostaminen 2.4. Internet-palvelut 2.5. Arkistotietokantapalvelut Julkiset palvelut Palvelut luovuttajille 2.6. Kaukolainapalvelu 3. Työsuoritteet 3.1. Konsultointipalvelut Neuvonta Koulutus AMS laadinta 3.2. Seulontapalvelut 3.3. Hävittämispalvelut 3.4. Digitointipalvelut 3.5. Järjestämispalvelut 4. Tuotemyynti 4.1. Tuotteiden myynti 4.2. Käyttöoikeuksien myynti 4.3. Sovellusvuokraus Arkistotietokanta Dokumenttienhallinta

2 1. Säilyttämispalvelut 1.1. Analoginen määräaikainen säilyttäminen Yhteydenotto Asiakas on kiinnostunut luovuttamaan paperilla tai muulla analogisella alustalla olevaa aineistoa (tekstit, kartat, piirustukset, valokuvat, äänitteet, liikkuvan kuvan tallenteet) Elkaan. Yleensä yhteydenotto tapahtuu puhelimella tai sähköpostilla. Tässä vaiheessa kartoitetaan millaisesta aineistosta on kyse ja onko kyseessä pysyvä ja/tai määräaikainen säilytystarve. Sopiminen Asiakkaan asiakirjojen säilyttämisestä tehdään erillinen sopimus, jossa sovitaan mm. säilytysaika, aineistomäärät, hinnoittelu sekä hävityskäytänteet. Perussopimus on helpohkosti tehtävissä olemassa olevien sopimusten pohjalle. Vastaanotto Sovitaan kuinka aineisto siirretään Elkaan. Päävaihtoehtoina ovat, että luovuttaja hoitaa aineiston pakkaamisen ja siirron tai Elka huolehtii pakkaamisesta ja siirtämisestä. Myös näiden päävaihtoehtojen yhdistelmät ovat mahdollisia, esimerkiksi Elka pakkaa ja luovuttaja hoitaa siirrot. Elkan vastaanottama aineisto säilytetään ensin lyhyen aikaa vastaanottotilassa siirtovälineissä, josta ne viedään siirtovälineissä hyllyttämättömään arkistohuoneeseen tai aineisto puretaan suoraan arkistohyllyihin. Säilyttäminen/hallinta Aineistoa ei järjestetä. Aineistoon on kuitenkin lisättävä riittävät, mieluummin jonkin standardin mukaiset metatiedot, joiden avulla aineistoa voidaan hallita fyysisesti ja jotta asiakirjojen hävittämisen prosessi voidaan toteuttaa oikealla tavalla Elkan tiloissa Säilyttäminen tapahtuu Elkan makasiinitiloissa arkistohyllyissä tai pahvilaatikoissa siirtolavoilla Asiakkaan toimipisteessä Säilyttäminen tapahtuu asiaan toimipisteessä millä tahansa hallittavissa olevalla säilytystavalla Analoginen pysyvä säilyttäminen Yhteydenotto Asiakas on kiinnostunut luovuttamaan paperilla tai muulla analogisella alustalla olevaa aineistoa (tekstit, kartat, piirustukset, valokuvat, äänitteet, liikkuvan kuvan tallenteet) Elkaan. Yleensä yhteydenotto tapahtuu puhelimella tai sähköpostilla. Tässä vaiheessa kartoitetaan millaisesta aineistosta on kyse ja onko kyseessä pysyvä ja/tai määräaikainen säilytystarve. Sopiminen Aineiston siirtämisestä Elkaan tehdään sopimus, joka voi olla lahjakirja (omistusoikeus on Elkalla) tai talletussopimus (omistusoikeus säilyy luovuttajalla). Sopimus laaditaan vasta siinä vaiheessa kun aineisto on Elkassa, koska laskutusperusteena on aineiston määrä, joka useasti voidaan määritellä vasta Elkassa. Sopimuksia on laadittu myös ennen siirtoa, jos 2

3 aineisto ja määrä ovat olleet riittävän tarkasti selvillä. Joskus luovuttajaa ei pystytä selvittämään ja sopimusta ei voida laatia. Elkalla on perussopimuspohja, jota voidaan muokata asiakkaan toiveiden mukaiseksi, ja jossa mainitaan mm. käyttörajoitukset. Vastaanotto Sovitaan kuinka aineisto siirretään Elkaan. Päävaihtoehtoina ovat, että luovuttaja hoitaa aineiston pakkaamisen ja siirron tai Elka huolehtii pakkaamisesta ja siirtämisestä. Myös näiden päävaihtoehtojen yhdistelmät ovat mahdollisia, esimerkiksi Elka pakkaa ja luovuttaja hoitaa siirrot. Elkan vastaanottama aineisto säilytetään ensin lyhyen aikaa vastaanottotilassa siirtovälineissä, josta ne viedään siirtovälineissä hyllyttämättömään arkistohuoneeseen tai aineisto puretaan suoraan arkistohyllyihin. Siirtovälineissä olevaa aineistoa saatetaan myöhemmin purkaa arkistohyllyihin tai se otetaan järjestettäväksi ja luetteloitavaksi. Säilyttäminen Analoginen aineisto säilytetään normit täyttävissä ja valvotuissa olosuhteissa Elkan arkistohuoneissa. Säilyttämiseen liittyy usein järjestämis-, digitointi- ja tietopalveluita (ks. kohdat 2 ja 3) 1.3. Sähköinen määräaikainen säilyttäminen Digitaalisen aineiston vastaanottaminen rajapinnan kautta (uusi) Asiakas siirtää pysyvästi tai määräajan säilytettäviä digitaalisia objekteja metatietoineen suoraan omasta järjestelmästään (esim. asiankäsittelyn tai dokumenttien hallinnan järjestelmät) Elkan säilytysjärjestelmään. Asiakas pääsee Elkan järjestelmässä olevaan aineistoon oman järjestelmänsä kautta ja/tai Elkan käyttöliittymän kautta. Digitaalisen aineiston vastaanottaminen dokumenttienhallintapalveluna (uusi) Asiakkaalle tarjotaan dokumenttienhallintajärjestelmää, jossa on tehtäväluokitus. Metatiedot ja digitaaliset objektit ovat Elkan järjestelmässä. Digitaalisen aineiston vastaanottaminen offline-siirtona (osittain uusi) Asiakas siirtää Elkaan digitaalista aineistoa jollain tietovälineellä. Mikäli tarvittavia metatietoja ei ole, ne tallennetaan Elkassa. Digitaalinen aineisto on Elkan järjestelmässä. Säilyttäminen/hallinta Aineisto voidaan ottaa vastaan joko luovutuspaketteina tai yksittäisinä tiedostoina. Hallinnan kannalta on välttämätöntä luoda vaatimukset vähimmäistason metatiedoille, joita ilman aineisto ei ole löydettävissä ja haettavissa Sähköinen pysyvä säilyttäminen Ks Sähköinen määräaikainen säilyttäminen Säilyttäminen/hallinta Aineisto voidaan ottaa vastaan joko luovutuspaketteina tai yksittäisinä tiedostoina. Hallinnan kannalta on välttämätöntä luoda vaatimukset pitkäaikaissäilytyksen vähimmäistason metatiedoille. Määräaikaiseen säilytykseen verrattuna pysyvästi säilytettävään aineistoon on liitettävä paljon kattavammin esimerkiksi teknistä ja hallinnollista metatietoa, jolla 3

4 saavutetaan yhteensopivuus esimerkiksi KDK-PAS järjestelmän kanssa. Palvelun on mitä todennäköisimmin sisällettävä metatietojen rikastamista, sillä järjestelmään saapuva aineisto on todennäköisesti varustettu melko heikoilla tiedoilla. Sähköisen pysyvän säilyttämisen tallennusjärjestelmä hankitaan ulkoistettuna palveluna esimerkiksi edellä mainitulta KDK-PAS:ilta tai muulta hyvin luotettavalta palveluntarjoajalta. 4

5 2. Tietopalvelut 2.1. Tutkijasalipalvelut Asiakas tulee Elkaan etsimään tietoa itseään kiinnostavasta asiasta. Päivystäjä auttaa häntä arkistotietokannan, arkistoluetteloiden ja inventointiluetteloiden käyttämisessä. Tietojärjestelmän kehittyneiden hakutoimintojen avulla asiakas löytää helposti viitetiedot haluamistaan analogisista arkistoyksiköistä. Päivystäjä noutaa asiakkaan haluamat arkistoyksiköt makasiinista. Päivystäjä auttaa asiakasta myös jäljenteiden saamisessa (valokopiot, digitoinnit) Neuvontapalvelut (puhelin, sähköposti) Asiakas on kiinnostunut jostakin asiasta, joten hän ottaa yhteyttä Elkaan, jossa hänen tiedusteluunsa vastaa todennäköisesti vuorossa oleva päivystäjä. Päivystäjä auttaa asiakasta tiedon etsimisessä aivan kuten tutkijasalipalvelun kohdallakin. Tyypillisimmillään tiedusteluissa kysytään säilytetäänkö jotakin tiettyä arkistoa Elkassa, millaiset ovat aukioloaikamme, paljonko jokin suorite maksaa ja mistä jotakin tiettyä tietoa kannattaisi ryhtyä etsimään. Neuvontapalvelu johtaa usein siihen, että asiakas tulee vierailulle tutkijasaliin tai hän käyttää verkkopalveluitamme Selvityspalvelut Asiakkaan toimeksiannosta tapahtuvat tiedon etsimis- ja jalostamispalvelut Elkan hallussa olevista aineistoista Maksullinen tiedonetsintä Asiakkaan toimeksiannosta tapahtuva maksullinen tiedonetsintä käynnistyy yleensä puhelimitse tai sähköpostitse tapahtuvan neuvontapalvelun jälkeen. Asiakasta kiinnostava asia on voinut osoittautua hankalammaksi selvittää, eikä asiakkaalla ole mahdollisuutta tulla Elkaan itse tutkimaan asiaa. Asiakas voi esimerkiksi asua kaukana tai asiakkaana on yritys, joka haluaa ostaa selvityksen palveluna. Päivystäjä etsii tiedon asiakkaan puolesta ja laskuttaa asiakasta tuntihinnoittelun mukaisesti. Selvityspalveluun liittyy useimmiten jäljenteiden ottamista asiakirjoista Tiedon jalostaminen Laajempiin tiedonetsintätapauksiin liittyy yleensä myös tiedon jalostamista käyttökelpoisempaan muotoon. Tiedon jalostaminen voi tarkoittaa myöskin itsenäisempää toimeksiantoa, kuten esimerkiksi historiikin tai muun esityksen laatimista yleensä yritysasiakkaalle. Laajempia tiedonetsintätilauksia katsotaan tapauskohtaisesti, ja niistä laaditaan tarjous. Tiedonjalostamispalvelut eivät 5

6 kuulu päivystäjälle, vaan sitä varten katsotaan henkilökunnasta sopivin henkilö tehtävään. Tilauksiin mahdollisesti kuuluvien taitto- ja painotehtävien toteuttamisessa käytetään ulkopuolista palveluntarjoajaa Internet-palvelut Asiakas voi paikasta riippumatta tutkia ja käyttää Elkan verkossa olevia aineistoja. Osa aineistoista voi olla vaikkapa maksullisia ja vaatia kirjautumisen. Osa aineistoista voi vastaavasti olla kenen tahansa tutkittavissa Arkistotietokantapalvelut Arkistotietokannassa olevien aineistojen luettelointitietojen sekä digitaalisten objektien etsiminen ja tutkiminen selainpohjaisella käyttöliittymällä Julkiset palvelut Arkistotietokannassa olevan käyttörajoittamattoman aineiston tutkiminen missä tahansa paikasta riippumatta. Asiakas voi ilman kirjautumista etsiä tietoa käyttö- ja näyttörajoittamattomasta aineistosta Palvelut luovuttajille Aineiston luovuttajille suunnattu arkistotietokantapalvelu oman aineistonsa etsimiseksi ja käyttämiseksi. Oikeus voidaan luovuttajan toimesta myöntää myös kolmannelle osapuolelle. Asiakkaan pitää kirjautua palveluun ja hänellä pitää olla oikeudet kyseisen aineiston käyttöön, muokkaamiseen ja lisäämiseen Kaukolainapalvelu Asiakirjojen lainaaminen tutkija-asiakkaille Arkistolaitoksen toimipisteeseen, yksityiseen keskusarkistoon tai Tampereen yliopiston kirjastoon. Vastaavasti myös muiden arkistojen asiakirjojen kaukolainaaminen Elkaan. Lisäksi arkistonluovuttaja voi kaukolainata luovuttamiaan asiakirjoja omaan toimipisteeseensä. 6

7 3. Työsuoritepalvelut 3.1. Konsultointipalvelut Asiakkaalle tarjottavat neuvonta, koulutus ynnä muut työsuoritteet Neuvonta (Yritys-)asiakas ottaa yhteyttä ja pyytää neuvontaa jossakin asiakirjahallintoon tai arkistonhoitoon liittyvässä asiassa. Yleensä neuvonta alkaa puhelimessa tai sähköpostissa annettavalla opastuksella. Mikäli kyse on laajemmasta tiedontarpeesta, niin silloin käydään sopimusneuvottelu, jonka pohjalta tehdään tarjous neuvontatyöstä. Neuvonta voi koskea esimerkiksi tietojärjestelmähankintaa, arkistokelpoisia säilytysvälineitä tai yleistä arkistotoimen organisointia Koulutus Asiakkaalle tarjottava koulutus asiakirjahallinnon, arkistonhoidon tai digitoinnin käytänteistä, joka voi tapahtua joko Elkassa tai asiakkaan toimipisteessä. Esimerkiksi jonkin oppilaitoksen koulutusohjelmaan sisältyvä opetus tai yritysasiakkaan toimipisteessä tapahtuva koulutus AMS laadinta Asiakas ottaa yhteyttä ja pyytää apua arkistonmuodostussuunnitelman/tiedonohjaussuunnitelman laatimisessa. Asiasta käydään ensiksi sopimusneuvottelu, jonka pohjalta tehdään tarjous. Sen jälkeen kartoitetaan tilanne, tutustutaan asiakkaan prosesseihin sekä syntyviin asiakirjoihin. Yhteistyössä asiakkaan toimihenkilöiden kanssa laaditaan luonnos arkistonmuodostussuunnitelmasta, joka täytyy hyväksyttää organisaation johdolla. Jatkossa AMS:n ylläpitäminen erillisenä palveluna Seulontapalvelut Seulontapalvelu käynnistyy yleensä asiakkaan yhteydenotolla, jossa hän ilmoittaa tarvitsevansa arvonmääritystä arkistonsa materiaalille. Seulontapalvelut toteutetaan hinnastossa mainitun konsultointityön hinnan mukaisesti, joten se ei edellytä kovin laajoja sopimusneuvotteluita. Riittää, kun asiakas tekee tilauksen. Elkan edustaja käy asiakkaan toimipisteessä arvioimassa tilanteen ja sen jälkeen suorittaa arvonmäärityksen. Seulontapalvelu johtaa useimmiten hävityspalveluun sekä pysyvästi säilytettävien asiakirjojen siirtämiseen Elkaan Hävittämispalvelut Analoginen aineisto Analoginen määräajan säilytettävä aineisto hävitetään määräajan päätyttyä, harvemmin yhdellä kertaa, yleensä vuosittain kun tietyn asiakirjaryhmän vuosikerran säilytysaika on umpeutunut. Hävittämiseen liittyy hävityslupa, luettelon laadinta hävitettävistä asiakirjoista, asiakirjojen kerääminen tuhoamista varten, asiakirjojen tuhoaminen ja tuhoamistapahtuman 7

8 ja -tavan todentaminen. Hävittäminen tapahtuu joko Elkan asiakirjatuhoojalla tai ostopalveluna. Digitaalinen aineisto (uusi) Digitaalisen aineiston hävittämisen prosessi on muutoin samanlainen kuin analogisen aineiston kohdalla, paitsi että kaikki fyysiset työvaiheet jäävät pois Digitointipalvelut Digitointi Elkassa, oma digitointi Elka valitsee digitoitavat asiakirjat Elkan säilytyksessä olevassa analogisesta arkistoaineistosta. Aineistot digitoidaan Elkassa. Tuotetut digitaaliset kappaleet säilytetään. Digitointi Elkassa, digitointi asiakkaalle Asiakas valitsee digitoitavat asiakirjat Elkan aineistosta tai sellaisesta aineistosta, jota ei säilytetä Elkassa. Aineistot digitoidaan Elkassa. Tuotetut digitaaliset kappaleet säilytetään. Digitointi palveluntarjoajan tiloissa, Elkan tarve Elka valitsee digitoitavat asiakirjat Elkassa säilytyksessä olevassa analogisesta arkistoaineistosta. Digitoitava aineisto on sellaista, että sitä ei voida digitoida Elkassa. Aineistot digitoidaan palveluntarjoajan tiloissa. Digitaaliset kappaleet säilytetään. Digitointi palveluntarjoajan tiloissa, asiakkaan tarve Asiakas valitsee digitoitavat asiakirjat Elkassa säilytyksessä olevassa analogisesta arkistoaineistosta tai sellaisesta aineistosta, jota ei säilytetä Elkassa. Digitoitava aineisto on sellaista, että sitä ei voida digitoida Elkassa. Elka toimii välittäjänä. Aineistot digitoidaan palveluntarjoajan tiloissa. Kopiot digitaalisista kappaleista säilytetään, jos tietovälineet kulkevat Elkan kautta. Digitointi asiakkaan tiloissa (uusi) Elkan henkilökunta digitoi asiakkaan aineistoa tai asiakas digitoi analogista aineistoaan. Aineistot digitoidaan asiakkaan tiloissa. Digitaalinen kappale voidaan säilyttää asiakkaan järjestelmässä tai Elkan järjestelmässä Järjestämispalvelut Järjestämispalvelut kytkeytyvät yleensä analogisen pysyvän säilytyksen palveluun. Arkiston järjestämisellä edistetään aineistojen säilyvyyttä, haettavuutta ja käytettävyyttä. Järjestämispalvelu voidaan toteuttaa myös itsenäisenä palveluna ilman yhteyttä muihin palveluihin. Parhaana esimerkkinä tästä on Sota-arkistoprojekti. Tietopalvelusihteerien ja arkistonjärjestäjien suorittama itsenäinen järjestämistyö alkaa kun asiakkaan yhteydenotto, sopimusneuvottelut tarjouksen jättäminen ja sopimuksen laatiminen sekä aineiston vastaanotto on suoritettu. Pysyvästi säilytettävien Elkan asiakirjojen järjestämistyö sekä asiakkaalle tarjottavien itsenäisten järjestämistöiden pääperiaatteet ovat samankaltaisia, mutta itsenäisissä 8

9 järjestämistöissä asiakkaalla saattaa olla omat laatuvaatimuksensa. Esimerkkinä tästä on Sota-arkistoprojekti, jossa on kymmeniä sivuja laatuvaatimuksia sekä työohjeita aineiston kunnostamiselle ja luetteloimiselle. Joku asiakas voi toisaalta vaatia esimerkiksi että luetteloiminen tehdään Excel-tiedostoon. Epäjärjestykseen joutunut arkisto pyritään järjestämistyön aikana saattamaan loogiseen järjestykseen, joka vastaisi arkistonmuodostajan asiankäsittelyssä ja arkistonmuodostuksessa tarkoittamaa järjestystä. Aineistosta poistetaan säilyvyyttä haittaavat esineet, kuten muovitaskut, klemmarit, ruosteiset niitit jne. Tämän jälkeen asiakirjat sijoitetaan arkistokelpoisiin vaippalehtiin ja arkistokoteloihin, jotka estävät pölyn, lian ja auringonvalon pääsyn asiakirjoihin. Järjestetyt asiakirjat luetteloidaan. Yleensä luettelointi tapahtuu arkistoyksikön tarkkuudella, mutta erityismateriaalien sekä erityisen arvokkaan aineiston kohdalla luettelointi voidaan suorittaa myös asiakirjan tarkkuudella. Arkistoyksikkö on samansisältöisten tai samankaltaisten asiakirjojen muodostama kokonaisuus, joka luetteloidaan yhdessä. Arkistoyksikkö voi olla esimerkiksi pöytäkirjasidos, nippu kirjeenvaihtoa samalta vuodelta tai vaikkapa joukko samankaltaisia yritysesittelyvideoita. Luetteloinnin tarkkuus, luetteloitavat metatiedot sekä luettelointiin käytettävät järjestelmät voivat vaihdella sen mukaan, onko kyse Elkassa säilytettävien arkistojen järjestämistyöstä vai asiakkaalle tehtävien erillisten projektiluonteisten järjestämistöiden luetteloinnista. Esimerkiksi Sota-arkistoprojektissa luettelointi tehdään Kansallisarkiston VAKKAtietokantaan Lumo-extranet sovelluksella. Varsinaisten aineistoa koskevien metatietojen lisäksi järjestämispalvelun yhteydessä syötetään järjestelmään työhön liittyviä metatietoja, kuten aineiston lopullinen hyllymetrimäärä, sijaintitiedot sekä työn tekijän tiedot. 9

10 4. Tuotemyynti 4.1. Tuotteiden myynti Elkan aineistojen tuotteistaminen sekä niiden myynti. Prosessi voi olla esimerkiksi seuraava: tunnistetaan jokin mielenkiintoinen asiakirjakokonaisuus, josta jalostetaan helposti markkinoitava kokonaisuus. Esimerkiksi juliste, kahvimuki, kuvakirja, videoesitys tai aineistopaketti Käyttöoikeuksien myynti Käyttöoikeuksien myyminen johonkin tarkasti rajattuun sähköiseen asiakirjakokonaisuuteen. Edellyttää kokonaisuuden tunnistamisen, jalostamisen, muokkaamisen ja jakelun suunnittelun. Palvelu edellyttää asiakkaalta kirjautumista tietojärjestelmään Sovellusvuokraus Elkan suunnittelemien tietojärjestelmien vuokraaminen asiakkaille Arkistotietokanta Arkistotietokannan käyttöoikeuden vuokraaminen jollekin toiselle toimijalle Dokumenttienhallintasovellus Selainpohjaisen dokumenttienhallintasovelluksen vuokraaminen esimerkiksi Pk-yrityksille. 10

Case Honeywell Oy. Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere. Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen

Case Honeywell Oy. Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere. Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen Case Honeywell Oy Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen 1 Vastaanottaa yritysten asiakirjoja, lähinnä pysyvään säilytykseen Asiakirjoihin liittyvä tutkijapalvelu

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009 Liite 1 Keskeisiä käsitteitä Aineisto Asiakirjallisen tiedon käsittelyprosesseissa tuotettu kokonaisuus (metatiedot ja tiedostot).

Lisätiedot

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla yliopiston hallitus on 18 päivänä toukokuuta 2010 hyväksynyt

Lisätiedot

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö 18.11.2005 1/6 Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö Tampereen yliopiston hallitus 18.11.2005 hyväksynyt Kansleri 7.12.2005 vahvistanut Yliopiston arkistotoimi 1 Tampereen yliopiston arkistotoimessa

Lisätiedot

Elkan Capture-projekti Jarmo Luoma-aho. Liikearkistoyhdistys Sähköinen arkistointi - nytkö totta! 6.6.2012 Kansallisarkisto

Elkan Capture-projekti Jarmo Luoma-aho. Liikearkistoyhdistys Sähköinen arkistointi - nytkö totta! 6.6.2012 Kansallisarkisto Elkan Capture-projekti Jarmo Luoma-aho Liikearkistoyhdistys Sähköinen arkistointi - nytkö totta! 6.6.2012 Kansallisarkisto Suomen Elinkeinoelämän Perustettu 1981 (säätiö 1979) Perustajina keskeisiä elinkeinoelämän,

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE VIEREMÄN KUNTA 1 VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI VIEREMÄN KUNNASSA Vieremän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tulee noudattaa

Lisätiedot

Kauhavan kaupungin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje

Kauhavan kaupungin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Kauhavan kaupungin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Hyväksytty: Kaupunginhallitus 5.10.2009 322 1. Toimintaohjeen soveltaminen Tässä ohjeessa annetaan kaikille kaupungin toimintayksilöille

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 1 (8) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Ohje 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten

Lisätiedot

1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN... 2 3. ARKISTONMUODOSTUS JA ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY... 4

1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN... 2 3. ARKISTONMUODOSTUS JA ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY... 4 1(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN... 2 2. ARKISTOTOIMI JA ASIAKIRJAHALLINTO... 2 2.1. Arkistotoimen tehtävät ja tavoitteet... 2 2.2. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 VAPA Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 Sisältö VAPA kokonaiskuva Siirto- ja säilytyssopimus Aineiston käyttö VAPAsta Milloin VAPA-asiakkaaksi? VAPAn käyttöönotolla kustannussäästöjä

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Hyväksytty maakuntahallituksessa 23.3.2015. Kumoaa 18.4.1990 hyväksytyn arkistosäännön. Voimaantulo 1.1.2015. 1 Yleistä Arkistolain 8 :n mukaan arkistonmuodostajan on määrättävä miten sen arkistotoimen

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje EURAJOEN KUNTA Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Kunnanhallitus xx.x.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus 1.2 Asiakirjahallinto ja arkistotoimi 2 ARKISTOTOIMEN ORGANISAATIO

Lisätiedot

JOROISTEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

JOROISTEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE JOROISTEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty x.x.20xx Voimaan x.x.20xx YLEISTÄ 1 Tämän toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata Joroisten kunnan asiakirjahallintoa, arkistonmuodostusta ja arkistonhoitoa.

Lisätiedot

KAINUUN LIITON ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

KAINUUN LIITON ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE KAINUUN LIITON ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty: Maakuntahallitus 17.6.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI 3 3 ORGANISOINTI, TOIMIVALTA, VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ KH 18.6.1997 214 Astuu voimaan 1.7.1997 KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Arkistotoimen toimintasäännön soveltaminen Kaupungin arkistotoimessa tulee sen lisäksi, mitä arkistolaissa,

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 04.12.2009 1 (9) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.2.2010 Ohje 15.2.2010 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten mukaan toteutettuihin tietojärjestelmiin

Lisätiedot

Juha Henriksson. Digitointiprojektin hallinta ja ulkoistaminen. 5.12.2005 Dr. Juha Henriksson Finnish Jazz & Pop Archive

Juha Henriksson. Digitointiprojektin hallinta ja ulkoistaminen. 5.12.2005 Dr. Juha Henriksson Finnish Jazz & Pop Archive Juha Henriksson Digitointiprojektin hallinta ja ulkoistaminen 1 Digitointiprojekti Digitointiprojekti on paljon muutakin kuin pelkkää digitointia. Itse asiassa kyse ei ole projektista, vaan jatkuvasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2017 1 (5) 441 Asiakirjahallinnon periaatteet ja johtavan viranhaltijan nimeäminen HEL 2017-004408 T 00 01 00 Päätös päätti hyväksyä Helsingin kaupungin asiakirjahallinnon

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTON ARKISTOSÄÄNTÖ. Yliopiston asiakirjahallinto ja arkistoimi ja niiden organisointi

VAASAN YLIOPISTON ARKISTOSÄÄNTÖ. Yliopiston asiakirjahallinto ja arkistoimi ja niiden organisointi 1 VAASAN YLIOPISTON ARKISTOSÄÄNTÖ Yliopiston hallituksen 21.2.2017 hyväksymä, Kansallisarkiston 18.9.2017 asiakirjojen säilytysaikojen osalta vahvistama Yliopiston asiakirjahallinto ja arkistoimi ja niiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS

PÄÄTÖS VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS 3.8.2009 AL/8001/07.01.01.03.01/2009 1(5) VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS Arkistolaitoksen päätös asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä Arkistolaitos ilmoittaa arkistolain

Lisätiedot

Sähköisen arkistoinnin reunaehdot

Sähköisen arkistoinnin reunaehdot Sähköisen arkistoinnin reunaehdot Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä 17.9.2013 Mikko Eräkaski, kehittämispäällikkö Kansallisarkisto Arkistolaitos Mitä tarkoittaa sähköinen

Lisätiedot

Lapinlahden kunnan asiakirjahallinnon toimintaohje

Lapinlahden kunnan asiakirjahallinnon toimintaohje Lapinlahden kunnan asiakirjahallinnon toimintaohje 1. Yleistä Tämän toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata Lapinlahden kunnan asiakirjahallintoa ja siihen sisältyvää arkistotointa. Tämän lisäksi on noudatettava

Lisätiedot

JHS 156 suosituksen päivitys

JHS 156 suosituksen päivitys JHS 156 suosituksen päivitys Mikael Himanka, Avain Technologies Oy Sisältö Suosituksen aikataulu Päivityksen taustat Suosituksen tavoitteet Suosituksen avulla saavutettavat edut Suosituksen menetelmät

Lisätiedot

Kansallisarkiston kysely valtionhallinnon organisaatioiden analogisista aineistoista

Kansallisarkiston kysely valtionhallinnon organisaatioiden analogisista aineistoista Kansallisarkiston kysely valtionhallinnon organisaatioiden analogisista aineistoista Info-tilaisuus 2. vaiheen kyselyyn vastaajille 21.9.2017 Info-tilaisuus 21.9.2017 Taustaa massadigitoinnin tiekartasta

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Tiedon saatavuus ja tutkimuksen vapaus KAM-juridisen yhteistyöryhmän seminaari Arkistoneuvos Jaana Kilkki, Kansallisarkisto 12.12.2011 Esityksen sisältö

Lisätiedot

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 1 POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 3. ASIAKIRJAHALLINNON ORGANISOINTI JA VASTUUT...2 3.1. Asiakirjahallintoa johtavan viran-/toimenhaltijan

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ja arkistoalan tarjoamat työmahdollisuudet

Asiakirjahallinnon ja arkistoalan tarjoamat työmahdollisuudet Asiakirjahallinnon ja arkistoalan tarjoamat työmahdollisuudet Tampereen yliopisto, työelämäpäivä 24.4.2012 Kehittämispäällikkö Armi Helenius, Kansallisarkisto Alan keskeiset työtehtävät Arkistotoimea ja

Lisätiedot

NIVALAN KAUPUNKI ARKISTOTOIMEN JA ASIAKIRJAHALLINNON TOIMINTAOHJE

NIVALAN KAUPUNKI ARKISTOTOIMEN JA ASIAKIRJAHALLINNON TOIMINTAOHJE KH 14.1.2008 NIVALAN KAUPUNKI ARKISTOTOIMEN JA ASIAKIRJAHALLINNON TOIMINTAOHJE 1.YLEISTÄ... 3 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus... 3 1.2 Arkistotoimen tehtävät ja tavoitteet (toiminta-ajatus)... 3 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009.

Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009. 1 Tiedonhallinnan toimintaohje Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009. 1 Yleistä 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus Tiedonhallinnan toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

SONKAJÄRVEN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE SONKAJÄRVEN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI SONKAJÄRVEN KUNNASSA 1 2 ARKISTOTOIMEN ORGANISAATIO JA VASTUUHENKILÖT 2.1 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Digitointiprojektin käytäntö ja ongelmat. Esimerkkinä Porin taidemuseon digitointiprojekti 2014

Digitointiprojektin käytäntö ja ongelmat. Esimerkkinä Porin taidemuseon digitointiprojekti 2014 Digitointiprojektin käytäntö ja ongelmat. Esimerkkinä Porin taidemuseon digitointiprojekti 2014 Sakari Hanhimäki Projektitutkija, Porin taidemuseo jshanh@utu.fi sakari.hanhimaki@pori.fi Porin taidemuseon

Lisätiedot

Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa

Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa Yli-intendentti Jutta Kuitunen Arkisto- ja arkeologiset kokoelmat Arkisto ja tietopalvelut 29.10.2013 Museoviraston arkisto Museovirasto

Lisätiedot

1. Luovutettavan aineiston tulee koostua asiakirjoista, äänitteistä, valokuvista ja/tai kuvanauhoista. Muunlaista materiaalia arkisto ei ota vastaan

1. Luovutettavan aineiston tulee koostua asiakirjoista, äänitteistä, valokuvista ja/tai kuvanauhoista. Muunlaista materiaalia arkisto ei ota vastaan ILOMANTSIN KUNTA KOTISEUTUARKISTON TOIMINTAOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 13.12.2010 255 Voimaantulo 1.1.2011 1 YLEISTÄ Ilomantsin kunnan kotiseutuarkistossa tulee noudattaa asiakirjahallinnosta ja

Lisätiedot

Aika: 5.-8.4.2011 Paikka: Oulun maakunta-arkiston Samulin sali (Arkistokatu 6)

Aika: 5.-8.4.2011 Paikka: Oulun maakunta-arkiston Samulin sali (Arkistokatu 6) OHJELMA 3.3.2011 ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN PERUSKURSSI Aika: 5.-8.4.2011 Paikka: Oulun maakunta-arkiston Samulin sali (Arkistokatu 6) Tiistai 5.4.: Moduuli 1 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen

Lisätiedot

Kansallisarkiston päätökset opinnäytteiden pysyvästä säilyttämisestä

Kansallisarkiston päätökset opinnäytteiden pysyvästä säilyttämisestä Kansallisarkiston päätökset opinnäytteiden pysyvästä säilyttämisestä Kirjastoverkkopäivät 24.10.2017 Opinnäytteiden arkistointi - työpaja Vesa-Matti Ovaska (vesa-matti.ovaska@arkisto.fi) Opinnäytteiden

Lisätiedot

Auditorio Präntöö, Valtion virastotalo, Wolffintie 35, Vaasa

Auditorio Präntöö, Valtion virastotalo, Wolffintie 35, Vaasa 23.5.2011 ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN PERUSKURSSI Aika: 28.9. 29.9. ja 12.10. 13.10.2011 Paikka: Luennoitsijat: Auditorio Präntöö, Valtion virastotalo, Wolffintie 35, Vaasa, ylitarkastaja, Kansallisarkisto,

Lisätiedot

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) 27.5.2016 27.5.2016 1 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset Saara Värttö, TTA-PAS koordinaattori, saara.vartto@csc.fi Pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus 10.4.2013 Pitkäaikaissäilytys tutkimuksen tarpeisiin TTA-PAS-hankkeella

Lisätiedot

Kyselylomake 1 Organisaation tiedot

Kyselylomake 1 Organisaation tiedot Kyselylomake 1 Organisaation tiedot Kansallisarkiston kysely valtionhallinnon analogisista aineistoista Tiekartan pohja-aineiston keruuta varten toteutettavan kyselyn toisen vaiheen kysymykset kartoittavat

Lisätiedot

TIETOKESKUS VELLAMON HINNASTO 2016

TIETOKESKUS VELLAMON HINNASTO 2016 TIETOKESKUS VELLAMON HINNASTO 2016 TIETOKESKUS VELLAMON KIRJASTOPALVELUT Veroton hinta Alv 24 % Kaakkuri-maksut Myöhästymismaksu/aineistoyksikkö/pv 0,24 0,06 Lainat voi palauttaa ilman maksuja kahden arkipäivän

Lisätiedot

VAPA YLEISKUVAUS ARKISTOLAITOKSEN SÄHKÖISEN SÄILYTTÄMISEN PALVELUSTA

VAPA YLEISKUVAUS ARKISTOLAITOKSEN SÄHKÖISEN SÄILYTTÄMISEN PALVELUSTA 1 (12) VAPA YLEISKUVAUS ARKISTOLAITOKSEN SÄHKÖISEN SÄILYTTÄMISEN PALVELUSTA 2 (12) JOHDATUS VAPA-PALVELUUN Vastaanotto- ja palvelujärjestelmä VAPA on arkistolaitoksen sähköisen säilyttämisen palvelu, johon

Lisätiedot

Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen

Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen Nurmes 22.3.2013 Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen -Paperiset asiakirjat -Kartat piirustukset -Valokuvat -Diat, äänitteet -Sähköinen asiakirjat ja tiedostot 1 Miksi? - toiminnan sujuminen

Lisätiedot

JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET

JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET 1.1.2009 1 (6) JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET SELVITYKSET VIRALLISEEN TARKOITUKSEEN 1. TODISTUS euroa käytettäessä yhden arkistonmuodostajan yhtä tai kahta asiakirjaa...19,00/sivu käytettäessä yhden arkistonmuodostajan

Lisätiedot

kh Hämeenkyrön kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje

kh Hämeenkyrön kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje kh 25.9.2017 Hämeenkyrön kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Sisällys 1 Yleistä...1 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus...1 1.2 Asiakirjahallinto ja arkistotoimi...1 2 Arkistotoimen organisaatio...1

Lisätiedot

Mitä on asiakirja- ja arkistonhallinta?

Mitä on asiakirja- ja arkistonhallinta? Mitä on asiakirja- ja arkistonhallinta? Arkistonhallinnan maisteriohjelma Jyväskylä 14.1.2010 Marjo Rita Valtonen Sisältö 1. Asiakirjatiedon hallinnan käsitteitä 2. Archival Methods 3. Arkistotieteellisen

Lisätiedot

Miksi arkistointi on tärkeää?

Miksi arkistointi on tärkeää? Miksi arkistointi on tärkeää? Siksikö, kun lait ja asetukset määräävät? Vaiko onko se oman edun mukaista ja järkevää? Arkistopäivät 2003 Leena Kononen @tulli.fi Sisäinen ja ulkoinen tieto - perusero on

Lisätiedot

Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia

Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 5.11.2013 Intendentti Hannu Häkkinen Museoviraston kuvakokoelmat

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.11 ARKISTOTOIMEN JA ASIAKIRJAHALLINNON TOIMINTAOHJE 1.1.2009 Hallituksen 18 päivänä joulukuuta 2008/ 258 hyväksymä 1 YLEISTÄ 1.1 Toimintaohjeen

Lisätiedot

Tutkijatapaaminen 11.5.2012

Tutkijatapaaminen 11.5.2012 Tutkijatapaaminen 11.5.2012 Arkistolaitoksen digitointitoiminta FT István Kecskeméti, yksikönjohtaja Digitoinnin periaatteita Arkistolaitoksen digitoinnin kohteena ovat selkeät asiakirjakokonaisuudet,

Lisätiedot

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Luo / Muokkaa Lähetä Lausunnonantajat Yhteenveto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Sähköinen arkistoinnin palvelukokonaisuus Puollatko SAPA-palvelukokonaisuuden

Lisätiedot

1. ASIAKIRJAHALLINNON RESURSSIT Henkilömäärä Lisätietoja

1. ASIAKIRJAHALLINNON RESURSSIT Henkilömäärä Lisätietoja 1. ASIAKIRJAHALLINNON RESURSSIT Henkilömäärä Lisätietoja 1.1 Kuinka monta henkilöä hoitaa päätoimisesti kunnan asiakirjahallinnon tehtäviä? (arkistosihteeri/arkistonhoitaja/kirjaaja(t)/toimistosihteeri)

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN ARKISTOTOIMEN JA ASIAKIRJAHALLINNON TOIMINTAOHJE Hyväksytty hallituksessa 2.3.2012 ja noudatetaan 1.1.2012 alkaen 1. Arkistotoimi ja asiakirjahallinto Toimintaohjeella

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ASIAHALLINNAN JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ. 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne

KIVIJÄRVEN KUNTA ASIAHALLINNAN JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ. 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne KIVIJÄRVEN KUNTA ASIAHALLINNAN JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne Tämän toimintaohjeen tarkoituksena on lisätä hallinnon läpinäkyvyyttä sekä kuntalaisten tiedonsaantimahdollisuuksia

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät Potilastiedon arkisto Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät 26.6.2014 Potilastiedon arkiston hyödyt arkistonhoitajan työssä Arkiston käyttöönotto tuo mukanaan seuraavia hyötyjä Potilasasiakirjojen

Lisätiedot

Sähköiset aineistot ja arvonmääritys rakenteelliset ja tekniset kriteerit. Projektipäällikkö Osmo Palonen, Mikkelin ammattikorkeakoulu

Sähköiset aineistot ja arvonmääritys rakenteelliset ja tekniset kriteerit. Projektipäällikkö Osmo Palonen, Mikkelin ammattikorkeakoulu Sähköiset aineistot ja arvonmääritys rakenteelliset ja tekniset kriteerit Projektipäällikkö, Mikkelin ammattikorkeakoulu Mikkeli muistin kotikaupunki http://www.narc.fi/arkistolaitos/maakunta/ http://www.elka.fi

Lisätiedot

Miksi arkisto järjestetään?

Miksi arkisto järjestetään? Yksityisarkistot Yksityinen arkisto On arkistonmuodostaja On sen tehtävien hoidosta kertyvien asiakirjojen kokonaisuus On ainutkertainen On historiallinen todistusarvo Asiakirjahallinto/RB 2 Miksi arkisto

Lisätiedot

Tilastoarkisto. Arkistoaineistoille uusi elämä. Tilastokeskuksen asiakasaamu Uudet ja vanhat tilastot avautuvat 5.12.2012

Tilastoarkisto. Arkistoaineistoille uusi elämä. Tilastokeskuksen asiakasaamu Uudet ja vanhat tilastot avautuvat 5.12.2012 Tilastoarkisto Arkistoaineistoille uusi elämä Tilastokeskuksen asiakasaamu Uudet ja vanhat tilastot avautuvat 5.12.2012 5.12.2012 Tilastokirjasto / Tilastoarkisto 1 - - Päätearkisto on asiakirjojen taivas,

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

Hankeasiakirjojen arkistointiohje 31.12.2007

Hankeasiakirjojen arkistointiohje 31.12.2007 Hankeasiakirjojen arkistointiohje 31.12.2007 Ohjeen tarkoitus Tämän ohjeen tarkoituksena on ohjata valtioneuvoston hankerekisteriin merkittyjen asiakirjojen arkistointia. Tätä ohjetta noudatetaan valtioneuvoston

Lisätiedot

YKSA(2) (https://yksa.mikkeliamk.fi) Käyttäjän ohje

YKSA(2) (https://yksa.mikkeliamk.fi) Käyttäjän ohje YKSA(2) (https://yksa.mikkeliamk.fi) Käyttäjän ohje KÄSITTEET JA LYHENTEET Palveluntarjoaja YKSA AMS Mikkelin Ammattikorkeakoulu Arkistonpalvelun työnimi Arkistonmuodostussuunnitelma. Suunnitelma siitä

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu...2

1 Ostolaskupalvelu...2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (6) 7.8.2014 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu...2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN PERUSKURSSI

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN PERUSKURSSI ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN PERUSKURSSI Aika: 5.-8.3.2012 Loppukuulustelu 16.3.2012 klo 9.00 10.30 Paikka: Kansallisarkisto, päätalon luentosali (Rauhankatu 17) Siltavuoren toimipisteen luentosali

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta Vastauslomake: 245, N=187, Julkaistu: 24.11.

Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta Vastauslomake: 245, N=187, Julkaistu: 24.11. Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta Vastauslomake: 245, N=187, Julkaistu: 24.11.2014 VASTAAJAN TIEDOT Vastaustapa: Sähköpostikutsu Vastaajan

Lisätiedot

Hyvät käytännöt ja pitkäaikaissäilytyksen huomioiminen digitoinnissa. 6.5.2013 FT István Kecskeméti, sektorijohtaja, Kansallisarkisto

Hyvät käytännöt ja pitkäaikaissäilytyksen huomioiminen digitoinnissa. 6.5.2013 FT István Kecskeméti, sektorijohtaja, Kansallisarkisto Hyvät käytännöt ja pitkäaikaissäilytyksen huomioiminen digitoinnissa 6.5.2013 FT István Kecskeméti, sektorijohtaja, Kansallisarkisto Kokoelmat (alkuperäiset) Digitoinnin kokonaisuus Luettelointi Järjestely

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

SOTILASKOTIYHDISTYSTEN ARKISTOSÄÄNTÖ

SOTILASKOTIYHDISTYSTEN ARKISTOSÄÄNTÖ SOTILASKOTIYHDISTYSTEN ARKISTOSÄÄNTÖ 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1. SOTILASKOTIYHDISTYSTEN ARKISTOTOIMEN PERUSTEET s.3 2. ARKISTONMUODOSTUKSEN LÄHTÖKOHDAT s.4 3. ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA JA ARKISTOKAAVA

Lisätiedot

Yhteinen sähköinen arkistointi

Yhteinen sähköinen arkistointi Yhteinen sähköinen arkistointi 17.5.2016 Jari Kallela ValtioExpo JulkICT Sisältö Taustaa Arkistoinnin palvelukokonaisuus Lainsäädäntö Mitä seuraavaksi? Sähköisten viranomaisjen arkistoinnin ja säilytyksen

Lisätiedot

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Valmistelu: Marjaana Kivelä, Pirkko Rautaniemi, Jari Väisänen, Marjo Nykänen, Susanna Voutila, Riitta Leviäkangas, Kati Hoffren ja Kimmo Hoikka Lähtökohtana tiedostojen

Lisätiedot

Aika Vaihe Lopputulos

Aika Vaihe Lopputulos Ruokis-hanke ICT PROJEKTI: Projektin ohjaaja: Lasse Seppänen Projektipäällikkö: Tommi Leppänen Projektin jäsenet: Jenita Karimäki, Tuija Pörhölä, Kalle Veuro ja Olli Savisaari Projekti Projektin tarkoitus

Lisätiedot

ASIAHALLINNAN JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

ASIAHALLINNAN JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE ASIAHALLINNAN JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne Tämän toimintaohjeen tarkoituksena on lisätä hallinnon läpinäkyvyyttä sekä kuntalaisten tiedonsaantimahdollisuuksia

Lisätiedot

Sievin kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje

Sievin kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Kunnanhallitus 26.11.2007 201 Dnro KH:62/010/2007 Sievin kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Voimaan 1.1.2008 alkaen P:\Ohjeet\Asiakirjat ja arkistointi\asiakirjahallinnon ja arkistotoimen

Lisätiedot

Arkistotoimen toimintaohje. Hyväksytty johtokunta 29.12.2009 225

Arkistotoimen toimintaohje. Hyväksytty johtokunta 29.12.2009 225 Arkistotoimen toimintaohje Hyväksytty johtokunta 29.12.2009 225 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu 1. JOHDANTO... 1 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

Kuvakokoelmat.fi. Kokemuksia digitointihankkeesta

Kuvakokoelmat.fi. Kokemuksia digitointihankkeesta Kuvakokoelmat.fi Kokemuksia digitointihankkeesta Taustaa Kuva-arkiston tilanne kuvapalveluihin on kulunut paljon työaikaa kokoelmien digitointiaste on pieni ei ole ollut mahdollisuuksia hakea digitointiin

Lisätiedot

6 ASIAKIRJOJEN HÄVITTÄMINEN

6 ASIAKIRJOJEN HÄVITTÄMINEN I., 6 ASIAKIRJOJEN HÄVITTÄMINEN Arkistotoimeen kuuluva tietoaineistojen hävittäminen ennakoidaan arkistonmuodostuksessa niin, että se voidaan toteuttaa esimerkiksi vuosittain säilytysaikojen kuluttua umpeen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 31.1.2014 Liite 9. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje

Yhtymähallitus 31.1.2014 Liite 9. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Yhtymähallitus 31.1.2014 Liite 9 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Sisältö 1 Johdanto... 1 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus... 1 1.2 Lainsäädäntö... 1 1.3 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen

Lisätiedot

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita 15.1.2010 Toni Suutari www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden sähköisten aineistojen

Lisätiedot

ASIAKIRJA-AINEISTOJEN JA ARKISTOJEN JÄRJESTÄMINEN, diat 1-43

ASIAKIRJA-AINEISTOJEN JA ARKISTOJEN JÄRJESTÄMINEN, diat 1-43 ASIAKIRJA-AINEISTOJEN JA ARKISTOJEN JÄRJESTÄMINEN, diat 1-43 1 Lainsäädäntö ja käsitteet 2 Järjestämisen tavat 3 Järjestämisvaiheet 4 Arkistokaavan muodostaminen ja luettelointi 5 Arkistoyksiköiden nimiöinti

Lisätiedot

Tiedonhallinta ja tietopalvelu sähköisessä ympäristössä

Tiedonhallinta ja tietopalvelu sähköisessä ympäristössä Tiedonhallinta ja tietopalvelu sähköisessä ympäristössä Tallennusjärjestelmät & Tiedonhallinta - konferenssi 1.-2.11.2005 Meripuisto, Espoo 2.11.2005 Leena Kononen Tulli -palvelua ja lainvalvontaa 1. Sisämarkkinoiden

Lisätiedot

Tekstin digitointi Kansallisarkistossa

Tekstin digitointi Kansallisarkistossa Tekstin digitointi Kansallisarkistossa 19.11.2009 ISTVÁN KECSKEMÉTI yksikönjohtaja, FT Tehtävä Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki (Rauhankatu 17), Hämeenlinna,

Lisätiedot

Aineistoluovuttajan ohjeet

Aineistoluovuttajan ohjeet Aineistoluovuttajan ohjeet 17.1.2017 Muotoiluaineistot talteen Designarkistoon Designarkisto on Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston yhteydessä toimiva suomalaisen muotoilun ja suunnittelun arkisto. Vuonna

Lisätiedot

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Hyväksytty xx.xx.2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstömuutokset... 1 1.1. Irtisanoutuminen tai määräaikaisen työsuhteen päättyminen... 1 1.2. Pitkäaikainen poissaolo,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista Lausunto 01.11.2017 2860/00 04 05/2017 Asia: VM/1709/00.01.00.01/2016 VM098:00/2016 Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista Yleiset kommentit

Lisätiedot

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä?

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä? 1 Opetusministeri Sari Sarkomaa Historiallisen sanomalehtikirjaston esittelytilaisuus Kansalliskirjastossa (juhlapuhe ja Historiallisen Sanomalehtikirjaston avaus) Aika: 20.11.2007. Tilaisuus alkaa klo

Lisätiedot

Projektisuunnitelma: Pyhäjoen kunnan sähköisen asioinnin ja tiedonohjauksen valmistelu ja käyttöönotto

Projektisuunnitelma: Pyhäjoen kunnan sähköisen asioinnin ja tiedonohjauksen valmistelu ja käyttöönotto Projektisuunnitelma: Pyhäjoen kunnan sähköisen asioinnin ja tiedonohjauksen valmistelu ja käyttöönotto 1. Tausta Kunnallisten viranomaisten ja toimielinten on arkistolain nojalla määrättävä tehtävien hoidon

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON JA EDUSKUNNAN YHTEISTEN ASIAKIRJOJEN JA NIIHIN RINNASTETTAVIEN TIETOAINEISTOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS

VALTIONEUVOSTON JA EDUSKUNNAN YHTEISTEN ASIAKIRJOJEN JA NIIHIN RINNASTETTAVIEN TIETOAINEISTOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS 1(5) VALTIPA Kirjeenne 22.5.2012 Kansallisarkistoon VALTIONEUVOSTON JA EDUSKUNNAN YHTEISTEN ASIAKIRJOJEN JA NIIHIN RINNASTETTAVIEN TIETOAINEISTOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS Valtioneuvoston tietopalvelujen yhteistyöverkosto

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNAN TOIMINTAOHJE

RUOKOLAHDEN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNAN TOIMINTAOHJE RUOKOLAHDEN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kh 3.7.2017 / Sisällysluettelo 1. ASIAKIRJAHALLINTA... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Asiakirjahallinnan tehtävät ja tavoitteet... 2 1.3 Hyvä tiedonhallintatapa...

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Arkistotyöryhmä 10.3.2014 Johtoryhmä 18.3.2014 Yhtymähallitus 26.3.2014 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toimintaohjeen

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT 1 (9) Kansallisarkisto SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT SÄILYTYSJÄRJESTELMÄ v. 2.0 (23.4.2015) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 15.3.2012 Mikko Eräkaski yhteensä 37 vaatimusta 1.1 21.5.2013

Lisätiedot

Nelli-portaali ja verkko-oppimisympäristöt

Nelli-portaali ja verkko-oppimisympäristöt Nelli-portaali ja verkko-oppimisympäristöt Triangelipäivät 29.10.2008 Erkki Tolonen Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Miksi kurssiaineistoja Nellistä? Monihaku l. yhden luukun periaate Virtuaalioppimisympäristöjen

Lisätiedot

Kuva-aineistojen säilyttäminen

Kuva-aineistojen säilyttäminen Kuva-aineistojen säilyttäminen Paperivalokuvat Valokuvien kunnolliseen säilyttämiseen vaaditaan mahdollisimman tasaiset olosuhteet Paperikuvat, diat ja negatiivit Kuvien säilytystilan olisi oltava lämpötilaltaan

Lisätiedot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

29.88.22 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Lisätiedot

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset KDK:n ajankohtaiset kuulumiset 17.5.2011 Valtakunnalliset museopäivät, Turku Tapani Sainio Kansalliskirjasto www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

Arkistoaineistojen sisällönkuvailu

Arkistoaineistojen sisällönkuvailu Arkistoaineistojen sisällönkuvailu Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Sisällönkuvailuverkoston Sisällönkuvailupäivä 22.11.2013 Kenneth Ahlfors Arkistokuvailu Arkistokuvailun ominaispiirre on, että tietovarannon

Lisätiedot

Sähköinen säilyttäminen

Sähköinen säilyttäminen Sähköinen säilyttäminen Markus Merenmies / Kansallisarkisto Maanmittauslaitos 6.9.2017 1 Odotuksia esitykselle Viitekehys sähköisele säilyttämiselle mihin tulisi kiinnittää huomiota Sähköinen säilyttäminen

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - -

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - - 1 (4) - - - 4.2.17 Tallennetuotanto Ammattitaitovaatimukset osaa tallentaa tekstiä, kuvaa, ääntä, liikkuvaa kuvaa ja kolmiulotteisia malleja laatukriteerien mukaisesti käsitellä kaikkia aineistolajeja

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TIEDONHALLINNAN TOIMINTAOHJE

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TIEDONHALLINNAN TOIMINTAOHJE KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TIEDONHALLINNAN TOIMINTAOHJE (LUONNOS) LUONNOS 8.1.2015 Johtoryhmä 13.1.2015 Hallitus 15.1.2015 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tiedonhallinnan toimintaohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

Johdanto. Selvityksen rajaukset. Selvityksen terminologia

Johdanto. Selvityksen rajaukset. Selvityksen terminologia Johdanto Valtiovarainministeriö nimitti opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana työryhmän syksyllä 2015 selvittämään sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuutta

Lisätiedot

Yhdistysten sähköisten asiakirjojen arkistointi Toimihenkilöarkistoon

Yhdistysten sähköisten asiakirjojen arkistointi Toimihenkilöarkistoon ten sähköisten asiakirjojen arkistointi Toimihenkilöarkistoon Yhdistykset tuottavat asiakirjansa nykyään suurimmaksi osaksi sähköisinä. Ne kannattaa tallentaa sellaisessa muodossa, että ne ovat myös arkistoitavissa

Lisätiedot