Elkan 34. toimintavuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elkan 34. toimintavuosi"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2014

2 Elkan 34. toimintavuosi Sisältö Elkan 34. toimintavuosi 3 Hallinto 4 Talous 4 Henkilöstö 5 Toimintaympäristö ja asiakkaat 6 Keskusarkistotoiminta 6 Sota-arkiston kunnostamisprojekti 10 FIDA Finnish Industrial Design Archives 11 Henkilökunta 14 Tilastot vastaanotetut arkistot järjestetyt arkistot 22 Yleinen taloudellinen tilanne ei suoranaisesti näkynyt Elkan toiminnassa. Yritykset olivat edelleen kiinnostuneita saamaan asiakirjallista historiaansa talteen. Vaikka katse on tulevaisuudessa, yritykset osaavat arvostaa omaa menneisyyttään. Tämä tuli selkeästi esille mm. Perheyritysten liiton joulukuussa järjestämässä historiaseminaarissa. Jotain taloustilanteesta kuitenkin kertoo se, että muutaman viimeisen vuoden aikana asiakirjojen siirtopäätöksen taustalla on useasti ollut toimitilojen rationalisointi. Myös arkistotilojen tarve on tullut arvioinnin kohteeksi, varsinkin jos edessä on ollut siirto pienempiin ja edullisimpiin toimistotiloihin. Toisaalta yritykset eivät enää tarvitse likimainkaan niin paljon perinteistä arkistotilaa kuin aikaisemmin. Syyn kaikki tietävät, asiat hoituvat nykyään sähköisesti. Tarve säilyttää tietoa ei kuitenkaan muutu miksikään aikaisemmasta. Aineistojen luovuttamisen yhteydessä yritysasiakkaat ovatkin kyselleet, kuinka jatkossa sähköistä aineistoa saadaan talteen Elkaan. Huoli historian aukoista on ilmeinen. Elka on reagoinut toimintaympäristön muutokseen. Uusi arkistojärjestelmä mahdollistaa sähköisen aineiston vastaanottamisen ja aikaisempaa käyttäjäystävällisemmän käyttöliittymän digitaalisen tiedon selailuun. Myös digitointia tullaan lisäämään. Uudet sukupolvet ovat tottuneet etsimään tietoa netistä. Vanhatkin asiakirjat halutaan mieluummin digitaalisina. Internetin aikakaudella omia toimintatapoja on hyvä arvioida uudelleen. Sosiaalinen media tarjoaa ilmaisia ja helppoja välineitä jakaa arkistoaineistoa suurelle joukolle ihmisiä. Vuonna 2014 Elkan aineistoja käytiin katselemassa Facebookissa satojatuhansia kertoa. Perinteisenä tutkijasalipalveluna tällainen toiminta olisi ollut täysin mahdotonta toteuttaa. Tutkijasaliasiakkaita toki edelleen palvellaan, mutta arkisto voi tarjota myös muita asiakirjojen käyttötapoja, vaikkapa elämyksiä ja hauskojakin asioita. 1 I 2 I 3 2 I 3 I 4

3 Hallinto Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiö Stfitelsen för Centralarkivet för Finlands näringsliv on rekisteröity vuonna Mikkelissä toimivan säätiön tarkoituksena on elinkeinoelämän keskusarkiston hoidon järjestäminen ja edistäminen. Valtuuskunnan puheenjohtajana on toiminut viestintäjohtaja Leena Jaakkola ja varapuheenjohtajana hallintojohtaja Ari Liikanen. Valtuuskunnan vuosikokous pidettiin Valtuuskunta Hallitus Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiön valtuuskunta on toimintaa valvova ja tukeva elin. Valtuuskunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Vuosikokouksesta 2014 alkaen valtuuskuntaan ovat säätiön perustajaorganisaatioiden nimeäminä kuuluneet seuraavat jäsenet: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu professori Kari Lilja 3/2013 3/2015 Elinkeinoelämän keskusliitto EK viestintäjohtaja Leena Jaakkola 3/2013 3/ varajäsen viestintäpäällikkö Helvi Kaijomaa johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen 3/2013 3/ varajäsen johtaja Esko Keskinen Etelä-Savon kauppakamari toimitusjohtaja Jukka Tikka 3/2014 3/ varajäsen senior advisor Esko Pitkänen Etelä-Savon maakuntakuntaliitto kunnanjohtaja Jukka Ollikainen 3/2014 3/ varajäsen yhteyspäällikkö Teppo Leinonen Keskuskauppakamari osastopäällikkö Mika Heikkilä 3/2013 3/ varajäsen kehityspäällikkö Pirjo Liukas Liikearkistoyhdistys ry. johtaja Pekka Anttonen 3/2013 3/ varajäsen suunnittelija Matti Happonen Liikesivistysrahasto toimitusjohtaja Kari Manninen 3/2013 3/ varajäsen toimitusjohtaja Johanna Vesterinen Mikkelin kaupunki kehitysjohtaja Kalevi Niemi 3/2014 3/ varajäsen Raine Lehkonen hallintojohtaja Ari Liikanen 3/2014 3/ varajäsen kehityspäällikkö Aki Kauranen prikaatikenraali Olli Nepponen 3/2014 3/ varajäsen toimitusjohtaja Soile Kuitunen Stiftelsen för Åbo Akademi professor Gunilla Widén-Wulff 3/2014 3/ suppleant skattmästare Kjell Sundström Suomen Kulttuurirahasto dosentti Sakari Heikkinen 3/2014 3/ varajäsen professori Jarmo Tuomisto Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiön hallitus vastaa säätiön toiminnasta ja sen tarkoituksen toteutumisesta. Mikkelin kaupunki nimeää hallitukseen kaksi jäsentä. Muut jäsenet valitsee säätiön valtuuskunta. Vuonna 2012 valtuuskunnan vuosikokouksessa valittujen hallituksen jäsenten kaksivuotinen toimikausi päättyi vuonna Vuonna 2014 hallitukseen kuuluivat: Sakari Tamminen, vuorineuvos, puheenjohtaja (uusi) Hannu Rautiainen, johtaja, varapuheenjohtaja Markku Kuisma, professori Juha-Antti Lamberg, professori (uusi) Kimmo Mikander, kaupunginjohtaja Carl-Magnus Roos, erikoistutkija Tytti Voutilainen, maakunta-arkiston johtaja Hallitus kokoontui kolme kertaa 4.2., 4.6. ja Talous Vuonna 2014 toiminnan kokonaiskulut olivat ,69. Puolustusministeriötä laskutettiin sota-arkiston kunnostusprojektin toteutuneiden kulujen mukaisesti. Elinkeinoelämän keskusarkistotoiminnan ylläpitoon Elka sai lakisääteistä valtionapua. Mikkelin kaupunki, arkistojaan luovuttaneet yritykset ja Elkan säätiö vastasivat kuluista, jotka ylittivät valtionapuosuuden. Teollisen muotoilun arkisto FIDA:n toimintaan saatiin Opetus- ja kulttuuriministeriön erillisavustus. Toimintavuoden ylijäämä oli 225,29. Henkilöstö Työtä yli neljällekymmenelle henkilölle Kertomusvuoden aikana Elka tarjosi 44 henkilölle koko-, määrä- tai osa-aikaista työtä. Suurin osa henkilöstöstä, yhteensä 29 työntekijää, oli sota-arkiston kunnostamisprojektin palveluksessa. Keskusarkistotoiminnassa työskenteli 14 henkilöä ja teollisen muotoilun arkisto FIDAssa yksi henkilö. Henkilöstöstä kolme toimi Arkistolaitoksen tiloissa Helsingissä sota-arkiston kunnostamisprojektin palveluksessa. Muu henkilökunta työskenteli Mikkelissä Elkan toimitiloissa. Vakituisen henkilökunnan kohdalla ei ollut vaihtuvuutta. Kertomusvuonna tehdyn työn määrä oli yhteensä 40,9 htv. Tästä sota-arkiston kunnostamisprojektin osuus oli 28,1 htv, keskusarkistontoiminnan 11,8 htv ja FIDAn 1 htv. Henkilöstön koulutus ja kehittäminen Elka on tarjonnut työntekijöilleen mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamistaan. Pekka Mäkinen opiskeli sähköisen arkistoinnin ja asioinnin tradenomin ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Mikkelin ammattikorkeakoulussa. Sirpa Seppänen ja Leena Junter suorittivat Liikearkistoyhdistyksen peruskurssin. Sosiaalinen media, verkkosivut ja sähköpostit arkistoon -teemapäivään osallistuivat Heljä Strömberg, Jari Lehtonen, Olli Alm ja Jarmo Luoma-aho. Teemapäivän järjesti Liikearkistoyhdistys. Sisäisenä koulutuksena järjestettiin arkistojen järjestämiseen, luettelointiin ja tietopalveluun liittyviä tilaisuuksia. Uuden crm-järjestelmän käyttöönottoon sisältyi myös käyttäjäkoulutusta. Lisäksi homeiden tunnistamiseen saatiin opastusta Kansallisarkiston asiantuntijoilta. Vuoden aikana otettiin käyttöön henkilöstöstrategia ja työhyvinvointisuunnitelma. Marraskuussa tehtiin työhyvinvointikysely henkilökunnalle, ja joulukuussa käytiin keskusarkiston ja FIDAn henkilöstön kehityskeskustelut. Kunnostusprojektin kehityskeskustelut ovat vuoden 2015 alussa Työkyvyn ylläpitäminen ja virkistystoiminta Tykymatkalla Suur-Savon Museolla. Henkilökunta kuuluu pakollisen työterveyshuollon piiriin. Elka edisti henkilökunnan työkykyä ylläpitävää toimintaa tukemalla vapaa-ajalla tapahtuvaa omaehtoista kuntoilua. Vuoden aikana hankittiin lisää sähkökäyttöisiä työpöytiä. Hyvää palautetta henkilöstöltä saaneet pöydät parantavat työergonomiaa ja vähentävät selkäsairauksien riskiä. Elkassa on käytössä ns. varhaisen tuen malli. Siinä pyritään ennakoivasti toimenpiteisiin, joilla voidaan ehkäistä pitkäaikaiset sairauspoissaolot. Kesäkuussa pidetyn virkistysiltapäivän kohteena olivat Suur-Savon museo ja Jalkaväkimuseo. Syyskuussa tutustuttiin metsämuseo Lustoon Punkaharjulla. Joululounas nautittiin Tertin kartanossa. Perinteiset joulukahvit juotiin Elkan kahviossa. Myös moni eläkeläinen oli saapunut kertomaan kuulumisiaan. 3 I 4 I 5 4 I 5 I 6

4 Nordean arkistoja. Toimintaympäristö ja asiakkaat Keskeiset Elkan toimintaan vaikuttavat lait ovat laki yksityisarkistojen valtionavusta ja säätiölaki. Säätiölaki määrittää toiminnan tarkoituksen ja sen toteuttamisen. Valtionapulaissa määritellään tehtävät, joihin valtionapua voidaan käyttää ja valtionavun suhteellinen osuus. Valtionavulla ja muulla säätiön säännöllisellä rahoituksella varmistetaan vastaanotetun pysyvän säilytysarvon omaavan asiakirjallisen tiedon pitkäaikainen säilyttäminen. Keskusarkistotoiminnan asiakkaita ovat aineistojaan luovuttavat yritykset, elinkeinoelämän organisaatiot ja jossain tapauksessa myös yksityiset henkilöt. Aineistot ovat monipuolisia ja tarjoavat erilaisia hyödyntämismahdollisuuksia. Elkan tietopalvelun asiakaskunta onkin varsin heterogeeninen. Historiantutkijoiden lisäksi asiakirjoja käyttävät eri alojen harrastajat, yritykset erilaisissa käyttötarpeissaan, elinkeinoelämän organisaatiot ym. Sosiaalisen median ja muiden verkkopohjaisten tiedonjakelukanavien kautta tavoitetaan paljon uusia arkistotiedoista kiinnostuneita ihmisiä. Elkan palveluna toteuttaman sota-arkiston kunnostamisprojektin tilaajana on puolustusministeriö. Projektin laatukriteerit on määrittänyt Kansallisarkisto, joka myös vastaanottaa kunnostetun aineiston säilytystiloihinsa. Teollisen muotoilun arkisto FIDAn toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä toiminta-avustuksella. FIDAn asiakkaita ovat teolliset muotoilijat, muotoilutoimistot ja muotoiluintensiiviset yritykset. Vastanotettuja aineistoja hyödynnetään mm. muotoilututkimuksessa, -opetuksessa ja -kasvatuksessa. Kehittämistoiminnassaan Elka on verkostoitunut sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Tietojärjetelmän kehittämistyötä ja sähköistä tiedonhallintaa on tehty yhteistyössä Digitalmikkeli-klusterin toimijoiden kanssa sekä kansallisella tasolla Kansallinen Digitaalinen Kirjasto (KDK) -hankkeen puitteessa ja arkistoalan yhteistyöverkostossa. Keskusarkistotoiminta Aineistojen vastaanottaminen Elkaan siirrettiin pysyvän säilytysarvon omaavia asiakirjoja 52 kertaa 43 yritykseltä, järjestöltä tai yksityishenkilöltä. Siirtojen taustalla oli saada arvokas historiatieto talteen turvallisiin tiloihin ja lisätä sen käytettävyyttä erilaisissa tiedontarpeissa. Valokuvia sekä liikkuvan kuvan tallenteita ja äänitallenteita lukuun ottamatta muuta aineistoja otettiin vastaan vähemmän kuin vuonna Vastaanotetun, hyllymetreinä tilastoitavan aineiston määrä (512 hyllymetriä) oli huomattavasti pienempi kuin edellisenä kertomusvuonna. Suuri pudotus johtuu vuonna 2013 siirretystä reilun 2000 hyllymerin suuruisesta Nordean historiallisesta arkistosta. Jos tämä jätettäisiin pois laskuista, vastaanotetun aineiston määrä kaksinkertaistui verrattuna muuhun vuonna 2013 vastaanotettuun aineistoon. Suurimmat vastaanotetut aineistot tulivat Kone Oyj:ltä ja Finanssialan Keskusliitolta. Molemmat ovat taloushistorian tutkimuksen keskeistä lähdeaineistoa. Muista Elkaan tallennetuista kokonaisuuksista erikseen mainittakoon Rautakirjan, toimittaja Pentti Kemppaisen, Osk. Karjaportin, Radiomedian, Finn-Stroin ja Petsamon Nikkelin aineistot. Rautakirjan arkisto sisältää merkittävän siivun suomalaista kioskihistoriaa. Pentti Kemppaisen viimeisin luovutus koskee Näin naapurissa -ohjelmaa. Niin ikään suomalaista radiotoiminnan historiaa sisältyy Radiomedian arkistoon. Paikallisradiotoiminnan historian kirjoittaja Pentti Kemppainen on ollut myös tämän luovutuksen ja keruutoiminnan primus motor. Mikkelin teollisen historian kannalta merkittävä lähdekokonaisuus siirtyi Elkaan, kun tuotantotoimintansa lopettanut Osuuskunta Karjanportti luovutti ajallisesti kattavan historia-aineistonsa. Finn-Stroin mielenkiintoinen arkisto antaa kattavan kuvan suomalaisesta rakennusviennistä, ja tietysti idänkaupasta entiseen Neuvostoliittoon. Petsamon Nikkelin arkisto ansaitsee oman lukunsa. Toisen maailmansodan aikana kaivos toimitti nikkeliä Saksan aseteollisuuden tarpeisiin. Kaivoksen poliittisen luonteen takia tutkijat ovat etsiskelleet kaivoksen asiakirjoja. Pikkuhiljaa asiakirjoja on tullut esille. Ensimmäisen erän Petsamon Nikkelin asiakirjoa luovutti Elkaan Outokumpu Maining Oy vuonna Virallisesti asiakirjat olisi pitänyt luovuttaa Neuvostoliitolle, mutta Outokumpu oli päättänyt pitää ne salassa itsellään. Kun yhtiö katsoi pölyn laskeutuneen, se luovutti asiakirjat tutkijoiden käytettäviksi. Toinen erä Petsamon Nikkeli asiakirjoja siirtyi Elkaan helsinkiläisen yksityishenkilön ullakolta marraskuussa Onneksi häkkivaraston omistaja arveli aineiston olevan liian arvokasta tuhottavaksi. Puulaatikosta löytyi mm. lista jakamatta jääneistä kaivoksen työntekijöille myönnetyistä toisen luokan vapauden mitaleista ja itse mitalit. Elka laittoi listan Facebook-sivulleen, jolta inarilainen henkilö huomasi isoisänsä nimen. Hänen yhteydenottonsa jälkeen Elka toimitti mitalin ja kunniakirjan perillisille. Yrityksiltä tuli myös paljon täydennyksiä Elkassa säilytyksessä oleviin aineistoihin. Toimintavuoden aikana oltiin yhteyksissä useisiin yrityksiin, joiden aineistojen siirrot toteutunevat myöhemmin. Vuoden 2014 lopussa säilytyksessä oli hyllymetriä asiakirjoja, mikä tarkoittaa 2 % kartuntaa edelliseen vuoteen. Myös sähköisen aineiston, valokuvien, äänitteiden, liikkuvan kuvan tallenteiden, karttojen ja piirustusten kartunta oli maltillista, 0,5 2 %. Jos piirustuslaatikoissa olevat piirustukset muutettaisiin hyllymetreiksi niiden vaatiman säilytystilan perusteella, kaikkiaan asiakirjoja olisi tällä tapaa laskettuna yhteensä hyllymetriä. Säilytystilat Arkistotilat on rakennettu arkistolaitoksen vaatimusten mukaisesti. Osaan säilytyshuoneista voidaan ohjata kuivempaa ja viileämpää ilmaa valokuvien ja muiden av-tallenteiden säilyvyyden parantamiseksi. Vuonna 2014 ei hankittu uusia arkistohyllyjä. Piirustuskaapeista tehtiin tilaus, mutta niiden asennus tapahtuu vuoden 2015 puolella. Digitaaliset audio- ja videotallenteet olivat kertomusvuoden aikana Mikkelin ammattikorkeakoulun digitaalisessa säilytysjärjestelmässä. Elkan oman tallennusjärjestelmän kapasiteetti on n. 70 teratavua. Mikäli asiakirjojen vuosittaiset vastaanottomäärät pysyvät pitkäaikaisella keskimääräisellä tasolla, ei lähivuosina ole tarvetta hankkia uutta säilytystilaa. Arkistolaitoksen tekemässä yksityisten keskusarkistojen säilytystilaselvityksessä Elkan tilat todettiin täyttävän pitkäaikaisen säilyttämisen vaatimukset. Kiinteistökustannuksista laskettuna hyllymetrin säilyttäminen kuukaudessa oli selvityksessä olleista arkistoista toiseksi halvin. 5 I 6 I 7 6 I 7 I 8

5 Aineistojen järjestäminen, luettelointi ja kuvailu Toimintavuoden 2014 aikana järjestettiin ja luetteloitiin tekstiasiakirjoja edellisvuotta enemmän. Käsittelyyn otettiin n. 650 hyllymetriä asiakirjoja, josta määrä tiivistyi järjestämis- ja luettelointityön sekä arkistokoteloihin siirtämisen tuloksena 497 hyllymetriin. Useaan aineistoon sisältyi karttoja, piirustuksia, valokuvia sekä äänen ja liikkuvan kuvan tallenteita. Näistä osa kuvailtiin asiakirjan tarkkuudella, mutta useimmin kuitenkin kuvailu tapahtui aiheenmukaisina kokonaisuuksina. Järjestäminen ja kuvailu ovat osa aineiston käsittelyprosessia. Aikaa kului myös vastaanotettujen asiakirjojen hyllyttämiseen, siirtämiseen käsittelypisteisiin, ennakkolajitteluun ja seulontaan. Työstettävänä oli 164 arkistonmuodostajan asiakirjoja. Tyypillisesti yhdessä luovutuksessa on useiden yritysten tai muiden organisaatioiden asiakirjoja. Työn alla olivat mm. Nordean, Stora Enson, lakkautettujen säästöpankkien, Graafisen teollisuuden liittojen, mainostoimisto Sek & Greyn, Finn-Stroin ja Petsamon Nikkelin asiakirjat. Kertomusvuoden lopussa 87 % säilytyksessä olevasta aineistosta oli luetteloitu arkistoyksikön tarkkuudella tai inventoitu suurempina kokonaisuuksina. Luku on sama kuin vuonna 2013, joskin aineistojen käsittelyn tuloksena saatiin luetteloinnin tarkkuusastetta hieman parannettua, samoin kuin järjestyttämättömän aineiston osuutta pienennettyä. Digitointi Toimintavuoden 2014 aikana digitoitiin Finn-Stroin pöytäkirjat ja toimintakertomukset, yhteensä sivua. Työn alla oli Mustion ruukin asiakirjoja. Aikaisempien vuosien tapaan jatkettiin valokuvien digitointia. Asiakaspalvelun yhteydessä digitoitiin valokuvia ja muita asiakirjoja. Näistä tiedostoista jäivät kappaleet Elkalle. Erillisenä palvelutoimintana jatkettiin yhden asiakkaan asiakirjojen digitointia ja metatietojen tallennusta. Asiakirjojen digitoinnin laatukriteerit noudattavat Arkistolaitoksen ohjeita, mutta tarvittaessa on huomioitu asiakkaan erityistarpeet työn laadun suhteen. Uuden arkistojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä lisätään digitointia. Asiakkaiden on mahdollista tutustua tähän aineistoon asiakasliittymän kautta. Asiakirjojen tuhoaminen Käsittelemättömän aineiston yhteydessä on tavallisesti kaksoiskappaleita tai asiakirjoja, joiden sisältämällä informaatiolla ei ole pysyvää säilytysarvoa. Vuoden 2014 aikana järjestämistyön yhteydessä seulottua aineistoa tuhottiin Elkan silppurilla yhteensä 94 hyllymetriä, yli kaksi kertaa enemmän kuin vuonna Tehostunut seulonta vähensi osaltaan jonkin verran järjestämättömän aineiston määrää. Maksullisena palvelutoimintana tuhottiin vain yksi hyllymetri asiakirjoja. Toiminnan vähäisyyden takia ulkopuolisten asiakkaiden asiakirjojen tuhoamiseen liittyvät palvelupyynnöt ohjataan kaupallisille tuhoamispalveluiden tarjoajille. Kirjasto Elkan kirjasto on taloushistoriallinen erikoiskirjasto. Kokoelman ytimen muodostavat yrityshistoriat, yritys- ja henkilöhakemistot sekä toimintakertomukset. Kirjastoa käyttävät tutkijat, mutta myös Elkan henkilökunnalle kirjasto on osoittautunut hyväksi tietolähteeksi tietopalvelussa ja arkistojen kuvailussa. Kirjaston kokoelma on karttunut historiankirjoittajilta ja yrityksiltä saaduilla lahjoituksilla. Toimintavuoden 2014 aikana kirjastotietokantaan tallennettiin 183 uutta nidettä. Tietopalvelu Elkan tietopalveluja käyttävät asiakkaat on segmentoitu neljään pääryhmään: tutkijat, tiedonkerääjät, yritykset ja selailijat. Kunkin ryhmän intressi saada tietoa käyttöönsä on erilainen. Samoin on huomattu, että arkistoaineistoa on tarjottava eri käyttäjäryhmille erityyppisten jakelukanavien kautta. Perinteinen tutkijasalitoiminta on nykyään yksi osa tietopalvelua verkkopalveluiden saadessa entistä suuremman roolin tietopalvelun kokonaiskuvassa. Arkisto voi olla historiantutkijoiden lähdevarasto, mutta se voi Uusi kirjaskanneri myös tarjota elämyksiä kenelle tahansa henkilölle, joka on internetyhteyden päässä. Sosiaalisen median hyödyntämisessä tutkijapalvelussa on Elkassa tehty määrätietoista työtä. Tulokset ovat olleet positiivisia. Facebookin ja YouTuben tapaisten kanavien kautta Elkan arkistoaineistoon tutustuvien määrissä puhutaan kymmenistä, ellei peräti sadoista tuhansista katselukerroista. Tällaisen palvelun tuottaminen perinteisenä tutkijasalipalveluna olisi mahdotonta. Sosiaalisen median kohdalla raja viestinnän ja tietopalvelun välillä hämärtyy. Samalla kun katsellaan asiakirjoja ja kenties muistellaan nostalgisesti menneitä, myös arkiston tunnettavuus lisääntyy. Elka onkin todennut sosiaalisen median olevan nopea, halpa ja helppokäyttöinen väline sekä viestintään että arkistoaineiston selailuun ns. suuren yleisön keskuudessa. Elkan tiloissa asiakirjoja käyttäneitä henkilöitä oli kaikkiaan 686. Mukana luvussa ovat myös harjoitustöitä arkistoaineistoista tehneet oppilaat. Tiedusteluiden, selvityspyyntöjen ja kaukolainojen määrä laski vuoteen 2013 verrattuna. Toimitettujen jäljenteiden määrä kasvoi vuoteen 2013 verrattuna. Kopioita ottivat tutkijasaliasiakkaat, mutta niitä myös toimitettiin tilauksina. Tietokantojen käyttäminen verkkopalveluna oli yhteenlaskettuna kasvussa, joskin joidenkin erillisten rekisterien kohdalla oli laskua. Tilastojen perusteella valokuvat ja av-tallenteet kiinnostavat eniten asiakkaita. Elkan aineistoon oli mahdollista tutustua myös näyttelyissä. Elkan asiakirjoja esiteltiin Savonlinnassa sukututkimuspäivillä, Kuulutko sukuuni -tapahtumassa Vantaalla sekä arkistojenpäivän tapahtumissa Elkassa ja Helsingissä, viimeksi mainitussa yhdessä muiden yksityisten keskusarkistojen kanssa. Teollisen muotoilun arkisto FIDAn aineistoa oli esillä Mikkeli Art & Design Week -yleisötilaisuuksissa kauppakeskus Stellassa. Verkkonäyttelyitä oli kaikkiaan kolme. Lehtoniemen laivapiirustus- ja FIDAn Muotoilun menestystarinoita -verkkonäyttelyissä sivulatausten määrät laskivat vuoteen 2013 verrattuna. Molemmat ovat olleet verkkosivuilla aikaisempina vuosina, mutta kuitenkin kiinnostivat yhä edelleen. Uutena verkkonäyttelynä julkaistiin FIDAn Teolliset muotoilijat -verkkonäyttely syksyllä. FIDA julkaisi syksyllä verkossa muotoilukasvatuksen oppimateriaalipaketin. Kuvaamataidon opettajille suunnattua pakettia ladattiin liki 1500 kertaa, mikä kertoo siitä, että materiaalia käytetään useassa suomalaisessa koulussa. Koulutus- ja neuvontatoiminta Koulutustilaisuuksia oli edellistä toimintavuotta vähemmän. Luentojen aiheina olivat asiakirjahallinta ja Elkan lähteiden käyttäminen. Osallistujina olivat Liikearkistoyhdistyksen kurssilaiset, sukututkijat, toimistoalan opiskelijat ja historiaansa tallentavat yritykset. Asiakkaita opastettiin myös puhelimella, sähköpostilla ja kasvotusten. Tutkijoita autettiin sopivien lähteiden löytämisessä, ja asiakirjojaan luovuttavia yrityksiä neuvottiin asiakirjahallinnan kysymyksissä, kuten seulontaperiaatteissa. Viestintä Elkan tiedotti ajankohtaisista asioistaan verkkosivuillaan, sosiaalisessa mediassa ja mediatiedotteilla. Toimintavuoden lopussa otettiin käyttöön eri-viestintäpalvelu. Ensimmäinen uutiskirje lähettiin vuoden lopussa Elkan asiakasrekisterissä oleville yhteyshenkilöille. Verkkolehti Eemeli ilmestyi kaksi kertaa. Lehden tilaajia oli 688, kasvua edelliseen toimintavuoteen 5 %. Elkaan kävi vuoden aikana tutustumassa 26 ryhmää. Vierailijoita oli kaikkiaan 467. Kävijöitä oli huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin, mikä johtuu useista Elkassa tutustumassa käynneistä koululaisryhmistä. Elkan henkilökunnan tekemiä juttuja ilmestyi Faili- ja Ornamo-lehdissä. Vuosikertomusta ja Elkan esitteitä jaettiin sidosryhmille ja erilaisten tilaisuuksien yhteydessä. Elkasta myös tehtiin juttuja radioon ja sanomalehtiin. Henkilökunnalle järjestettiin kertomusvuoden aikana säännöllisiä infotilaisuuksia ajankohtaista asioista. Talon sisäisessä tiedonkulussa on käytetty myös sähköpostia ja infotaulua. OSA-projekti Arkistojen päivän vierailijoita Syksyllä 2012 alkanut OSA-projekti (Open Source Archive) päättyi kertomusvuoden lopussa. Hanketta rahoitettiin pääasiassa Euroopan aluekehitysrahastosta. Projektin vetovastuu oli Mikkelin Ammattikorkeakoululla. Arkistonjohtaja Jarmo Luoma-aho toimi ohjausryhmän puheenjohtajana. Projektin tehtävänä oli selvittää avoimen lähdekoodin ja ns. kuluttajatason teknologian soveltuvuudet arkistonhallinnan ratkaisuissa. Tavoitteena on aikaansaada kustannussäästöjä ja riippumattomuutta ohjelmisto- ja laitetoimittajista. Palveluarkistosovelluksen suunnitteluun ja testaukseen osallistuivat Elkasta Olli Alm, Jari Lehtonen ja Heljä Strömberg. Sovelluksen on tarkoitus olla tuotantokäytössä vuonna Sähköisen pitkäaikaisarkiston rakentaminen ns. kuluttajatason raudasta ei osoittautunut toimivaksi. Mm. varaosia ei ollut helposti saatavilla. Toimintavarmuuden takaamiseksi tarvitaan lisää perehtymistä vastaavilla teknikoilla tehtyihin toteutuksiin. 7 I 8 I 9 8 I 9 I 10

6 Digitalmikkeli Edellisvuosien tapaan Elka on ollut mukana mikkeliläisten muistiorganisaatioiden ja yritysten yhteistoiminnassa Digitalmikkeli-sateenvarjon alla. Klusterin toimintaa koordinoi Miktech Oy. Klusterin hankerahoitus päättyi vuoden 2014 lopussa. Toimintaa jatkamaan on tarkoituksena perustaa yhdistys vuoden 2015 aikana. KDK ja arkistoalan yhteistyö Elka on ollut mukana suomalaisten muistiorganisaatioiden KDK-nimisessä (Kansallinen digitaalinen kirjasto) yhteishankkeessa vuodesta 2008 alkaen. Arkistonjohtaja Jarmo Luoma-aho oli kertomusvuoden aikana KDK:n ohjausryhmän jäsen. Arkistoalan yhteystyötä tehtiin Arkistolaitoksen hallinnoimissa hankkeissa. Tietojärjestelmäyhteistyötä tehtiin AHAA-projektissa, jonka ohjausryhmässä Elkaa edusti arkistonjohtaja Jarmo Luoma-aho. Tietopalvelu- ja kehittämispäällikkö Olli Alm oli jäsenenä KDK:n arkistosektorin yhteistyöverkoston ohjausryhmässä ja kansallisen arkistokuvailun kehittämistyöryhmässä. Eurooppalaisena yhteishankkeena syntyneen asiakirjahallinnan tietojärjestelmän vaatimusmäärityksen, Moreq 2010:n kansallinen versio julkaistiin vuoden 2014 tammikuussa. Sen suomentamiseen osallistui käännöstyöryhmän jäsenenä tietopalvelu- ja kehittämispäällikkö Olli Alm. Elka oli aktiivisesti mukana Liikearkistoyhdistyksen toiminnassa. Jarmo Luoman-aho toimi yhdistyksen puheenjohtajana. Olli Alm osallistui koulutustoimikunnan jäsenenä Liikearkistoyhdistyksen järjestämien kurssien suunniteluun ja opetustoimintaan. Yksityiset Keskusarkistot ry:ssä Elkaa edusti Jarmo Luoma-aho. Toimintavuoden aikana yksityisarkistolain uudistamiseen liittyvä ajatustenvaihto oli tiivistä. Lakityöryhmässä Elkaa edusti hallituksen jäsen Carl-Magnus Roos. Tutkijapalveluitaan ja aineistojaan keskusarkistot esittelivät lokakuussa Kuulutko sukuuni -tapahtumassa Vantaalla ja osana arkistojenpäivän ohjelmaa marraskuussa Helsingin yliopiston Porthanian aulassa. Kansainvälinen toiminta Elka on ICA:n (International Council of Archives) jäsen ja kuuluu sen Section of Business Archives -nimiseen jaostoon. Arkistojohtaja toimii EABH:n (European Association for Banking and Financial History) Suomen kirjeenvaihtajana yhdessä Suomen Pankin arkistonhoitajan kanssa.. Kiinteistönhoito Elkalla on käytössään kaikkiaan 5338,5 m2 arkisto- ja toimistotilaa. Kiinteistöstä 4231,5 m2 on Mikkelin Arkistotalo Oy:n ja 1107 m2 Mikkelin kaupungin omistuksessa. Arkistokalusteet sisältyvät vuokraan. Arkistomestari hoiti kertomusvuoden aikana talonmies-vahtimestarin tehtäviä. Kiinteistön siivous järjestettiin tuntityönä ja ostopalveluna. ICT-toiminnot Elkan käytössä on palvelinjärjestelmä, joka sisältää myös 70 teratavun suuruisen nauhajärjestelmän. Sähköpostipalvelin ja sota-arkiston kunnostusprojektin logistiikkapalvelin ovat ulkoistettuja. Muut verkkopalvelut hoidettiin omilla palvelimilla. Arkistoaineiston hallinta tapahtui Elma-tietojärjestelmällä, jonka nykyinen toimittaja on Mikkelin ammattikorkeakoulu. Elkan digitaalisten av-tallenteiden hallintajärjestelmä sijaitsi kertomusvuoden aikana Mikkelin ammattikorkeakoulun palvelimella. Vanhentuneen Elma-järjestelmän korvaaminen aloitettiin vaiheittain syksyllä Asiakkuuksien hallintaa varten hankittiin Lemonsoft-niminen ohjelmisto. Vuonna 2015 myös kirjanpito hoidetaan sen avulla. Uutiskirjeitä varten hankittiin eri-sähköpostipalvelu. Se integroidaan Lemonsoftiin, jolloin asiakkaille pystytään lähettämään segmenttikohtaisia uutiskirjeitä. Syksyllä 2014 tehtiin Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa sopimus Yksa-arkistojärjestelmästä. Sen käyttöönottaminen tapahtuu vuonna Yksa toimii siirtymäkauden järjestelmänä siirryttäessä avoimen lähdekoodin järjestelmään vuonna Syynä tähän välivaiheeseen on se, että Elma-järjestelmän tietomallin mukaiset metatiedot on helpompi siirtää Yksaan kuin suoraan OSA-järjestelmään. Yksa on ns. hybridijärjestelmä, jolla voidaan hallita sekä perinteistä mappiaineistoa että sähköistä aineistoa. Se myös mahdollistaa digitaalisen aineiston vastaanottamisen ja digitaaliset tutkijapalvelut. Sota-arkiston kunnostamisprojekti Sota-arkiston kunnostamisprojektissa käsiteltiin vuoden 2014 aikana pääasiassa sota-ajan aineistoja. Kunnostusnopeus pysyi edellisten vuosien tapaan hyvällä tasolla, ja myös työn laatu sai Kansallisarkistolta tunnustusta. Vuonna 2007 alkaneessa Sota-arkiston kunnostamisprojektissa järjestettiin ja luetteloitiin viime vuonna asiakirjoja Kansallisarkiston suorittama seulonta mukaan lukien yhteensä 2517 hm. Tulos oli samaa luokkaa kuin edellisenäkin vuonna, jolloin käsiteltiin yhteensä 2654 hm. Vuoden 2014 lopussa projektissa oli käsitelty asiakirjoja yhteensä hm. Tällöin jäljellä oli n. 1,9 hkm vielä käsittelemätöntä sota-arkistoaineistoa. Pääosa Mikkelissä käsitellystä aineistosta oli talvisodan, jatkosodan ja välirauhan ajoilta, mutta mukana oli myös sotia edeltävän ajan Puolustusvoimien ja Yleisesikunnan aineistoja. Sota-ajan aineistossa oli niin maa-, meri- kuin ilmavoimienkin aineistoja sekä aluejärjestön ja Päämajan aineistoja. Kyseiset aineistot oli luovutettu silloiselle Sota-arkistolle sodan päättyessä ja sen jälkeen. Helsingissä käsitellyistä aineistoista suurin kokonaisuus oli jo edellisenä vuotena aloitetut kenttäoikeuksien asiakirjat. Lisäksi Helsingissä käsiteltiin v aikana Päämajan kirkollisosaston aineistoja sekä kutsuntaluetteloita. Projekti työllisti vuoden 2014 aikana 28 kokopäiväistä työntekijää sekä yhden tuntityöntekijän. Näistä kolme työskenteli Helsingissä Kansallisarkiston Sörnäisten toimipisteessä. Tuntityöntekijä työskenteli tarvittaessa lisätyövoimana aineistokuljetusten pakkaus- ja hyllytystehtävissä Helsingissä. Kokopäiväisistä työntekijöistä yksi oli määräaikainen. Koska homeisiksi todettujen ja epäiltyjen aineistojen määrä kasvoi huomattavasti aiemmista vuosista, palkattiin Helsinkiin vuoden lopussa konservaattori varmistamaan Mikkeliin kunnostettavaksi ja luetteloitavaksi lähetettävän aineiston kunto. FIDA Finnish Industrial Design Archives Toiminta lyhyesti Finnish Industrial Design Archives (FIDA) on vuonna 2010 Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston (Elka) yhteydessä toimintansa aloittanut suomalaisen teollisen muotoilun arkisto. FIDAn tavoitteena on kerätä systemaattisesti talteen teollisen muotoilun aineistoja sekä edistää teollisen ja käyttäjälähtöisen muotoilun tutkimusta. FIDAn viidentenä toimintavuotena keskityttiin erityisesti aineistojen hankintaan, järjestämiseen ja digitointiin sekä uuden verkkonäyttelyn tekemiseen ja muotoilukasvatustyöpajojen järjestämiseen. Vuoden 2014 aikana muotoiluaineistoja vastaanotettiin kuudelta eri luovuttajalta. Luovutetun aineiston kokonaismäärä ylitti hankintatavoitteen kaksinkertaisesti. Muotoiluarkistojen saaminen ei ole ollut vaikeaa yhtenäkään toimintavuotena, sillä muotoilukentällä on selvästi kysyntää tälle toiminnalle. Vuoden aikana digitoitiin runsaasti piirustuksia sekä toteutettiin uusi Teolliset muotoilijat -verkkonäyttely. FIDA on toimintavuoden aikana työllistänyt yhden työntekijän. Tätä tietopalvelusihteerin tehtävää hoiti koko vuoden ajan filosofian maisteri Sari Muinonen. Talous FIDA Arkistonoutoa (Sari Muinonen) FIDA:n toimintakulut vuonna 2014 olivat ,71. Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta saatiin Menojen ylitys (2943,71 ) katettiin yritysrahoituksen tuotoilla. Henkilöstömenot jäivät hieman odotettua pienemmäksi, mutta vastaavasti markkinointi- ja viestintäkulut sekä arkistopalveluiden ostaminen olivat ennakoitua suuremmat. 9 I 10 I I 11 I 12

7 Aineistojen hankinta Vuonna 2014 arkistomateriaalia ovat luovuttaneet ja täydentäneet: Krister Ahlström 0,35 hm ED-Design Oy 6,0 hm Future Innovations 4,20 hm Timo Saarnio 9,50 hm Juhani Salovaara 2,0 hm Tuotesuunnittelu Pentti Leskinen 0,30 hm Kaikkiaan vuonna 2014 vastaanotettua aineistoa oli yhteensä 22,35 hyllymetriä. FIDAan siirrettiin tekstiasiakirjojen lisäksi runsaasti myös suunnitteluprosesseihin liittyviä piirustuksia ja valokuva-aineistoja. Lisäksi vastaanotetut arkistot sisälsivät erilaisia esineitä, kuten prototyyppejä ja valmiita lopputuotteita: Valokuvia ja dioja 500 kpl Piirustuksia 155 kpl Esineitä 37 kpl VHS-kasetteja 4 kpl CD- ja DVD-levyjä 316 kpl Kokonaisuudessaan vuoden 2014 lopussa FIDA:ssa oli säilytyksessä: Asiakirjoja ja esineitä 86,61 hyllymetriä Valokuvia 7487 kpl Piirustuksia 5145 kpl Lähemäen koulun oppilaita muotoilukasvatustyöpajassa Aineistojen digitointi Vuoden 2014 aikana digitoitiin runsaasti isokokoisia (A2-A0) piirustuksia. Isot piirustukset ovat hankalia käsiteltäviä ja ne ruttaantuvat helposti siirreltäessä. Digitoinnin ansiosta alkuperäisiä kappaleita voidaan suojella, kun tutkimuskäyttö tapahtuu digitaalisten kuvien avulla. Digitaalinen aineisto voidaan myös esittää arkistotietokannassa ja verkkosivuilla, jolloin niiden tutkiminen on ajasta ja paikasta riippumatonta. Vuoden 2014 lopussa oli digitoituna piirustuksia 868 kpl sekä valokuvia, dioja ja asiakirjoja 311 kpl. Muotoilukasvatus ja oppilaitosyhteistyö Yksi FIDAn alkuperäisistä tavoitteista oli pyrkiä hyödyntämään tunnettujen suomalaisten muotoilijoiden arkistoituja suunnitteluaineistoja opetuskäytössä. Vuonna 2014 tämä tavoite toteutui erityisen hyvin, sillä FIDAan ja sen aineistoihin kävi tutustumassa seitsemäntoista koululais- ja opiskelijaryhmää, yhteensä 335 eri henkilöä. Oppilaille esiteltiin ensiksi muotoiluarkiston toimintaa ja aineistoja. Sen jälkeen he pääsivät itse harjoittelemaan suunnittelua Elisa Savolaisen laatiman muotoilukasvatuksen oppimateriaalipaketin avulla. Teollinen muotoilija (AMK) Elisa Savolainen teki FIDAn aineistojen pohjalta valtakunnallisen muotoilukasvatuksen oppimateriaalipaketin, joka julkaistiin FIDAn verkkosivuilla Paketti on tarkoitettu peruskoulujen kuvaamataidon opettajille, jotka voivat hyödyntää sitä opetussuunnitelman mukaisessa muotoilukasvatuksen opetuksessa. PDF-muodossa olevaa pakettia käytiin syksyn 2014 aikana lataamassa FIDAn verkkosivuilta jo satoja kertoja, joten se on nopeasti levinnyt opetuskäyttöön ympäri Suomea. Elisa Savolainen kävi lisäksi puhumassa paketistaan sekä kuvaamataidon opettajien syyspäivillä että Ornamon järjestämässä muotoilukasvatusseminaarissa. Yhteensä koululaisia ja opiskelijoita vieraili Elkassa vuonna 2014 seuraavasti: Peruskouluryhmien vierailut 17 kpl Peruskoululaisia vieraita 335 henkilöä Ammattikorkeakouluryhmiä 2 kpl Ammattikorkeakouluopiskelijoita 19 henkilöä Osallistuminen Mikkeli Art & Design Week -tapahtumaan FIDA osallistui vahvalla panostuksella järjestettyyn Mikkeli Art & Design Weekiin. FIDAn järjestämää ohjelmaa oli peruskoululaisille järjestetyt muotoilukasvatustyöpajat, muotoilukasvatuksen oppimateriaalipaketin julkaiseminen, uuden verkkonäyttelyn avajaiset sekä viikon mittaisille minimessuille osallistuminen kauppakeskus Stellassa. Samassa paikassa pidettiin myös torstaina FIDAn järjestämä teollista muotoilua esittelevä näyttely. FIDAn osasto minimessuilla keräsi viikon aikana viitisensataa kävijää ja yksipäiväinen teollisen muotoilun näyttely noin kävijää. Teolliset Muotoilijat -verkkonäyttelyn etusivu. Mikkeli Art & Design Week -tapahtuma Ostoskeskus Stellassa Teolliset muotoilijat -verkkonäyttely Lähes koko vuoden kestänyt projekti oli uuden, teollisia muotoilijoita esittelevän, verkkonäyttelyn toteuttaminen. Näyttelyn suunnittelu ja käsikirjoitus tehtiin tammi-helmikuussa, aineiston kerääminen ja tekstiosien kirjoittaminen maalis-toukokuussa ja näyttelyn tekninen toteuttaminen kesä-elokuussa. Viimeisten tarkistusten ja korjailuiden jälkeen näyttely oli valmiina julkaisua varten Mikkeli Art & Design Weekin aikaan Näyttelyn suunnittelusta, aineiston keräämisestä sekä tekstien kirjoittamisesta vastasi FM Sari Muinonen. Teknisen toteutuksen teki Timo Silonsaari mainostoimisto Aalto Oy:stä. Asiantuntijoina toimivat FIDAlle aineistojaan luovuttaneet teolliset muotoilijat Juhani Salovaara, Raimo Nikkanen, Risto Väätänen sekä Jukka Vaajakallio. 11 I 12 I I 13 I 14

8 Henkilökunta Keskusarkistotoiminta Alm Olli, fil. maist., tietopalvelu- ja kehittämispäällikkö Asikainen Ulla, artesaani, arkistojärjestäjä Junter Leena, insinööri, digitoija Kortekallio Anneli, merkonomi, tietopalvelusihteeri Kupiainen Olli, fil. yo., arkistonjärjestäjä Laakkonen Rauno, virastomestari, tietopalvelusihteeri Lehtonen Jari, yo-merkonomi, it-asiantuntija Luoma-aho Jarmo, fil. maist., tradenomi ylempi amk-tutkinto, arkistonjohtaja Nupponen Juha, kauppatieteiden kandidaatti, hallintoassistentti Nupponen Sirpa, hallintonotaari, tradenomi ylempi amk-tutkinto, taloussihteeri Närhi Sari, suurtalouskokki, arkistonjärjestäjä Seppänen Sirpa, yo-merkonomi, tietopalvelusihteeri Strömberg Heljä, tradenomi ylempi amk-tutkinto, tietopalvelusihteeri Vilén Tommi, yo-merkonomi, arkistomestari Tutustumista metsämuseo Lustoon Punkaharjulla. Sota-arkisto-projekti Finnilä Arja, artesaani, arkistonjärjestäjä Halminen Raili, yo-merkonomi, arkistonjärjestäjä Hartikainen Tomi, tradenomi, arkistonjärjestäjä Honkanen Teuvo, insinööri (amk), arkistonjärjestäjä Hynynen Marja-Leena, merkonomi, hum. kand., arkistonjärjestäjä Kiesiläinen Susanna, tradenomi, arkistonjärjestäjä Klemola Mari, merkonomi, arkistonjärjestäjä Kolehmainen Ari, fil. maist., arkistonjärjestäjä Lehto Juha, fil. maist., arkistotyöntekijä Liukkonen Jukka, tradenomi ylempi amk-tutkinto, tiiminvetäjä Marttinen Anu, fil. maist., arkistonjärjestäjä Montonen Kirsti, merkonomi, arkistonjärjestäjä Mustonen Kari, linja-autonkuljettaja, arkistonjärjestäjä Mäkelä Irma, ymba, tiiminvetäjä Mäkinen Pekka, fil. maist., arkistonjärjestäjä Niskanen Sakari, datanomi, arkistonjärjestäjä Nousiainen Pasi, tradenomi, arkistonjärjestäjä Nuutinen Sakari, dipl.ins., projektipäällikkö Oikkonen Jouko, teknikko, arkistonjärjestäjä Pakarinen Tuija, artesaani, arkistonjärjestäjä Pekkonen Aliisa, ylioppilas, arkistonjärjestäjä Pernu Pekka, kelloseppä, arkistonjärjestäjä Pesonen Jari, autoteknikko, arkistonjärjestäjä Rahikainen Pentti, insinööri, arkistonjärjestäjä Rasa Sari, fil. maist., tiiminvetäjä Roivas-Alm Elina, hum. kand., arkistonjärjestäjä Ruuskanen Marjo, artesaani, arkistonjärjestäjä Sorsa Vesa, fil. yo., tutkimus- ja logistiikkavastaava Valo Johannes, fil. maist., tradenomi ylempi amk-tutkinto, tiiminvetäjä FIDA Muinonen Sari, fil. maist. tietopalvelusihteeri 13 I 14 I I 15 I 16

9 Tilastot Aineistojen vastaanottaminen Asiakkaat Luovutuskerrat Asiakirjat (hm) Valokuvat (kpl) Liikkuva kuva (kpl) Liikkuva kuva (h) Äänitteet (kpl) Äänitteet (t) Kartat ja piirustukset (kpl) Sähköinen aineisto (tiedostot) Sähköinen aineisto (gigatavua) 52, ,96-80 Säilytyksessä oleva aineisto Asiakirjat (hm) Valokuvat (kpl) Liikkuva kuva (kpl) Liikkuva kuva (h) Äänitteet (kpl) ,1 Äänitteet (t) ,9 Kartat ja piirustukset (kpl) ,1 Sähköinen aineisto (tiedostot) Sähköinen aineisto (teratavua) 24,37 24,32 0,21 Aineistojen järjestäminen ja luettelointi Asiakirjat, järjestäminen (hm) Asiakirjat, luettelointi (ark.yks.) Valokuvat, luettelointi (kpl) Kartat ja piirustukset, luettelointi (kpl) Kartat ja piirustukset, inventointi (kpl) Liikkuva kuva ja äänitteet, luettelointi (kpl) Digitointi Omana työnä Palveluna 2014 Valokuvat (kpl) Liikkuva kuva ja äänitteet (kpl) Liikkuva kuva ja äänitteet (t) Muut asiakirjat (kpl) Asiakirjojen tuhoaminen Omana työnä (hm) Palveluna (hm) Yht Arkistotietokannat Elma (tietueet) Elka (tietueet) Arkistoyksiköt Valokuvat Kartat ja piirustukset Liikkuva kuva ja äänitteet Yht Kirjastotietokanta Niteet ,7 Nimekkeet ,1 Arkistoaineiston järjestämisaste Hyllymetriä Muutos %-osuus Muutos /- % /- % Luetteloitu Inventoitu Luetteloimatta I 16 I I 17 I 18

10 Tutustumassa Jalkaväkimuseoon Mikkelissä. Tietopalvelu Tutkijasalikäynnit Selvityspyynnöt ja tiedustelut Arkistorekisterikäynnit Valokuvarekisterikäynnit Av-rekisterikäynnit Piirustusrekisterikäynnit Karttarekisterikäynnit Elkad-käynnit (digitaaliset audio- ja videotiedostot) Elkad-lataukset (digitaaliset audio- ja videotiedostot) YouTube, näyttökerrat Facebook-tykkäämiset Facebook-päivitysten katselukerrat Näyttelyt Näyttelyt, kävijät Lehtoniemen laivapiirustukset -verkkonäyttelyn lataukset Muotoilun menestystarinoita -verkkonäyttelyn lataukset Muotoilukasvatuksen oppimateriaalin lataukset Teolliset muotoilijat -verkkonäyttelyn lataukset Tutkijasalilainat Tutkijasalilainat, toimitetut arkistoyksiköt Kaukolainat Kaukolainat, toimitetut arkistoyksiköt Toimitetut jäljenteet Koulutus Tilaisuuksia Osallistujia Luentotunteja Arkistomestari esittelee kevyempää arkistoaineistoa Viestintä Verkkosivukäynnit Blogi, lukukerrat Artikkelit Verkkolehti Eemeli, ilmestymiskerrat Verkkolehti Eemeli, tilaajat Verkkolehti Eemeli, latauskerrat Arkiston esittelyt I 18 I I 19 I 20

11 2014 vastaanotetut arkistot ABBORFORS OY AB AHLSTRÖM KRISTER ARCTIA OY:N TOIMIHENKILÖIDEN ELÄKESÄÄTIÖ ARCTIA OY:N TYÖNTEKIJÄIN ELÄKESÄÄTIÖ AURAMO OY ED-DESIGN OY EKONOMISKA SAMFUNDET I FINLAND RF ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK RY ENOCELL OY ENSO-GUTZEIT OY, KAUKOPÄÄN TEHTAAT ENSO-GUTZEIT OY, KESKUSHALLINTO FINN-STROI OY FUTURE INNOVATIONS GRAAFINEN KESKUSLIITTO RY GRAAFISEN TEKNIIKAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ GRAAFISEN TEOLLISUUDEN TYÖNANTAJALIITTO RY GRAHN LTD HELSINGIN ARVOPAPERIPÖRSSI HELSINGIN GRAAFINEN KLUBI RY HONEYWELL HUHTAMÄKI OYJ IMATRA-VUOKSI ROTARYKLUBI ITÄ-HÄMEEN TIE- JA RAUTATIE OY KAJAANIN KOSKI- JA TEOLLISUUS OSAKEYHTIÖ KALSO OY KAUPPA HALLENBERG OY KEHITTÄMISKESKUS OPINKIRJO KEMIAN KESKUSLIITTO RY KEMIANTEOLLISUUS RY KEMPPAINEN PENTTI KERÄYSKUITU OY KIRJANSITOMOKONTTORI KIRJAPAINOKONTTORI KIRJAPAINOTAIDON EDISTÄMISSÄÄTIÖ KLÅSARÖ OY AB KONE OYJ KORPILAHDEN LINJA OY KUKKONEN VÄINÖ KULJETUSLIIKE A.H. LINDVALL LIIKEARKISTOYHDISTYS R.Y. LITOGRAFISKA FÖRBUNDET MERIVIENTI OY, A MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY NORDEA PANKKI SUOMI OYJ OLLI BLOMBERGIN KOKOELMA OSUUSKUNTA KARJAPORTTI OSUUSKUNTA KIRJAPAINOTAITO PAMILO OY PETSAMON NIKKELI OY RADIOMEDIA RY RAUTAKIRJA OY SALOVAARA JUHANI SERLACHIUS G.A. OY, KANGAS STOCKFORS OY AB STORA ENSO FOREST CONSULTING OY LTD STORA ENSO OYJ, IMATRAN TEHTAAT STORA ENSO OYJ, KONSERNIHALLINTO STORA ENSO SHOP OY SUOMEN KIRJANSITOMONOMISTAJAIN LIITTO RY SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY* SUOMEN SÄÄSTÖPANKKILIITTO, SÄÄSTÖPANKKIEN TARKASTUS SUOMEN TEKNILLINEN SEURA, GRAAFINEN KERHO SUOMEN TEOLLISUUSPANKKI OYJ SUOMEN TEOLLISUUSPANKKI 1999 SUOMEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN KESKUSLIITTO RY (SVK) SUUR-SAVON SÄHKÖ OY TUOTESUUNNITTELU PENTTI LESKINEN TURUN TEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO R.Y. VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ PANKAVARA VENETEOLLISUUDEN TYÖNANTAJAT RY VUODEN HUIPUT VUOKSENNISKAN SEURATALO O.Y. WALDHOF OY Nordean arkistoja. 19 I 20 I I 21 I 22

12 2014 järjestetyt arkistot ABBORFORS OY AB AHLSTRÖM A. OY, VARKAUDEN TEHTAAT AHLSTRÖM KRISTER ANTIKAINEN TUOMAS CREATOR-GREY OY DDR:N SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, KAUPALLINEN ATTASEA EJ-LAUKKU OY EKONOMISKA SAMFUNDET I FINLAND RF ENOCELL OY ENSO-ELÄKEKASSA ENSO-GUTZEIT OY, KAUKOPÄÄN TEHTAAT ENSO-GUTZEIT OY, KESKUSHALLINTO ENSO-GUTZEIT OY, KOTKAN TEHTAAT ENSO-GUTZEIT OY, LAIVASTO-OSASTO ENSO-GUTZEIT OY, METSÄOSASTO ENSO-GUTZEIT OY, METSÄRYHMÄN JYVÄSKYLÄN HANKINTA-ALUE ENSO-GUTZEIT OY, METSÄTOIMIALAN KARJALAN HANKINTA-ALUE ENSO-GUTZEIT OY, METSÄTOIMIALAN SAIMAAN HANKINTA-ALUE ENSO-GUTZEIT OY, PANKAKOSKEN TEHTAAT ENSO-GUTZEIT OY, SÄYNÄTSALON TEHTAAT ENSO-GUTZEIT OY, TAINIONKOSKEN TEHTAAT ENSO-GUTZEIT OY, TIRVAN TEHTAAT ENSO-GUTZEIT-ELÄKESÄÄTIÖ S.R. ENSON ELÄKESÄÄTIÖ EURAN SÄÄSTÖPANKKI FINN-STROI OY FORSSAN-TAMMELAN SÄÄSTÖPANKKI GRAAFINEN KESKUSLIITTO RY GRAAFISEN TEKNIIKAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ GRAAFISEN TEOLLISUUDEN TYÖNANTAJALIITTO RY GREY DIRECT & DIGITAL HARJAVALLAN SÄÄSTÖPANKKI HAUSJÄRVEN SÄÄSTÖPANKKI HIMANGAN SÄÄSTÖPANKKI HINNERJOEN SÄÄSTÖPANKKI HONKAJOEN SÄÄSTÖPANKKI HONKILAHDEN SÄÄSTÖPANKKI HUMPPILAN SÄÄSTÖPANKKI HYVINKÄÄN SÄÄSTÖPANKKI ITÄ-SUOMEN KOIVUYHTYMÄ ITÄ-SUOMEN PAPERIPUUYHTYMÄ ITÄ-SUOMEN TUKKIYHTYMÄ JEPUAN SÄÄSTÖPANKKI JOKIOISTEN SÄÄSTÖPANKKI JÄMIJÄRVEN SÄÄSTÖPANKKI KAJAANIN KOSKI- JA TEOLLISUUS OSAKEYHTIÖ KANKAANPÄÄN SÄÄSTÖPANKKI KANNUKSEN SÄÄSTÖPANKKI KARKUN SÄÄSTÖPANKKI KAUVATSAN SÄÄSTÖPANKKI KEIKYÄN SÄÄSTÖPANKKI KEMIAN KESKUSLIITTO RY KEMIANTEOLLISUUDEN TYÖNANTAJALIITTO KEMIANTEOLLISUUS RY KENKÄ- JA NAHKATEOLLISUUS RY KENKÄTEHTAITTEN KESKUSLIITTO R.Y. KESKI-POHJANMAAN SÄÄSTÖPANKKIYHDISTYS KESKI-SAIMAA OSUUSKAUPPA KESKI-SUOMEN PAPERIPUUYHTYMÄ KESKI-SUOMEN TUKKIYHTYMÄ KIIKAN SÄÄSTÖPANKKI KIRJANSITOMOKONTTORI KIRJAPAINOTAIDON EDISTÄMISSÄÄTIÖ KIUKAISTEN SÄÄSTÖPANKKI KLÅSARÖ OY AB KOKEMÄEN SÄÄSTÖPANKKI KRUUNUPYYN SÄÄSTÖPANKKI KULTASEPPIEN TYÖNANTAJALIITTO RY KUMITEOLLISUUSYHDISTYS-GUMMIINDUSTRIFÖRE- NINGEN KÄLVIÄN SÄÄSTÖPANKKI KÖYLIÖN SÄÄSTÖPANKKI LAPIN SÄÄSTÖPANKKI LAUKKU-KONTTI KY LAVIAN SÄÄSTÖPANKKI LINJA DESIGN OY LITOGRAFISKA FÖRBUNDET LOHTAJAN SÄÄSTÖPANKKI LOPEN SÄÄSTÖPANKKI LUVIAN SÄÄSTÖPANKKI MATKAILUASIAMIEHET RY MERIVIENTI OY MOUHIJÄRVEN SÄÄSTÖPANKKI NAKKILAN SÄÄSTÖPANKKI NORDEA OSUUSKUNTA KIRJAPAINOTAITO PAINOVÄRIYHDISTYS R.Y. PAMILO OY PERHONJOKILAAKSON SÄÄSTÖPANKKI PERKAUS OY PETSAMON NIKKELI OY POHJOIS-KARJALAN KARELLIKESKUS - NAISTEN VOIMAVARAKESKUS OY POHJOISMAIDEN OSAKEPANKKI KAUPPAA JA TEOLLI- SUUTTA VARTEN POHJOISMAINEN MINISTERINEUVOSTO, NORDIC EXPO 2005 SIHTEERISTÖ PORIN SUOMALAINEN SÄÄSTÖPANKKI PORIN SÄÄSTÖPANKKI PUNKALAITUMEN SÄÄSTÖPANKKI PÄIJÄNTEEN TUKKIYHTYMÄ RAUMAN SÄÄSTÖPANKKI RAUTAKIRJA OY RIIHIMÄEN SÄÄSTÖPANKKI RUUHINEN ERKKI SAIMAAN LAIVALIIKENTEENHARJOITTAJAT RY SALOVAARA SEK & GREY OY SIIKAISTEN STATCON OY LTD STOCKFORS OY AB STORA ENSO FOREST CONSULTING OY LTD STORA ENSO METSÄ, HANKINTA-ALUEET STORA ENSO OYJ, ANJALANKOSKEN TEHTAAT STORA ENSO OYJ, IMATRAN TEHTAAT STORA ENSO OYJ, KEMIJÄRVEN TEHTAAT STORA ENSO OYJ, KONSERNIHALLINTO STORA ENSO PANKAKOSKI OY STORA ENSO TIMBER OY LTD SUOMEN KIRJANSITOMONOMISTAJAIN LIITTO RY SUOMEN NAHKATEOLLISUUSLIITTO R.Y. SUOMEN SÄÄSTÖPANKKI - SSP OY, DEPOSITAN SÄÄSTÖPANKKIALUE SUOMEN SÄÄSTÖPANKKI - SSP OY, ETELÄ-SATAKUNNAN SÄÄSTÖPANKKIALUE SUOMEN SÄÄSTÖPANKKI - SSP OY, KANTA-HÄMEEN SÄÄSTÖPANKKIALUE SUOMEN SÄÄSTÖPANKKI - SSP OY, KOKKOLANSEUDUN SÄÄSTÖPANKKIALUE SUOMEN SÄÄSTÖPANKKI - SSP OY, LOUNAIS-HÄMEEN SÄÄSTÖPANKKIALUE SUOMEN SÄÄSTÖPANKKI - SSP OY, POHJOIS-SATAKUNNAN SÄÄSTÖPANKKIALUE SUOMEN SÄÄSTÖPANKKI - SSP OY, SATAKUNNAN SÄÄSTÖPANKKIALUE SUOMEN SÄÄSTÖPANKKI - SSP OY, TURUN SUOMALAINEN SÄÄSTÖPANKKIALUE SUOMEN SÄÄSTÖPANKKI - SSP OY, TURUN TYÖVÄEN SÄÄSTÖPANKKIALUE SUOMEN TEKNILLINEN SEURA, GRAAFINEN KERHO SUOMEN TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO STK SUUR-SAVON SÄHKÖ OY SÄKYLÄN SÄÄSTÖPANKKI TALOUSELÄMÄ-LEHTI TEERIJÄRVEN SÄÄSTÖPANKKI TEOLLISUUDEN PAPERIPUUYHDISTYS R.Y. TUKKIKESKUS TUOTESUUNNITTELU PENTTI LESKINEN TYRVÄÄN SÄÄSTÖPANKKI TYÖNANTAJAIN YLEINEN RYHMÄ ULKOMAANLIIKENTEENHARJOITTAJAT R.Y. URJALAN SÄÄSTÖPANKKI VAAJAKALLIO JUKKA VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ PANKAVARA VENETEOLLISUUDEN TYÖNANTAJAT RY VUOKSENNISKAN SEURATALO O.Y. VÄRITEOLLISUUSYHDISTYS - FÄRGINDUSTRIFÖRENINGEN R.Y WALDHOF OY YLEISRADIO OY, KIELIOHJELMAT YMPÄRISTÖYRITYSTEN LIITTO RY YPÄJÄN SÄÄSTÖPANKKI ÖLJYTUOTE RY 21 I 22 I I 23 I 24

13 Tutkijantie Mikkeli Asiakaspalvelu Sähköposti

Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää. TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka

Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää. TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka 13.10.2016 Kuka, mikä? Jarmo Luoma-aho FM (historia), tradenomi ylempi amk,

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Arkistoala historioitsijan työllist

Arkistoala historioitsijan työllist Arkistoala historioitsijan työllist llistäjänä Projektipää äällikk llikkö Tomi Rasimus Kansallisarkisto Esityksen sisältö Oma opiskelu ja työura Arkistoista historioitsijan työpaikka? Arkistoammattilaisen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2017 Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Esityslista 5. 6. 7. 8. 9. Päätetään kauppakamarin hallituksen sekä Kuopion, Varkauden ja Ylä- Savon kauppakamariosastojen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset KDK:n ajankohtaiset kuulumiset 17.5.2011 Valtakunnalliset museopäivät, Turku Tapani Sainio Kansalliskirjasto www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Taustaa Aviisi-projekti Aviisin avaamat uudet mahdollisuudet Ajatuksia jatkoon Vs. johtaja Pirjo Karppinen, Kansalliskirjasto, digitointi-ja konservointikeskus 22.11.2016

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Yhdistyksen toiminnassa vuosi 2014 oli 29 toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta keskittyi vuoden 2014 aikana perinteisten tapahtumien eli Lasipäivän,

Lisätiedot

Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen

Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen Nurmes 22.3.2013 Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen -Paperiset asiakirjat -Kartat piirustukset -Valokuvat -Diat, äänitteet -Sähköinen asiakirjat ja tiedostot 1 Miksi? - toiminnan sujuminen

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2016 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 30.9.2016 klo 13.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Jäsenet: Mikkeli:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 6.2.2013 1(3) TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. Kortiston tarkoitus ja tavoite 2. Julkaisuversiot ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 11.12.2015 klo 13.00 15.00 Paikka: Ravintola Talli (Patteristonkatu 2, Mikkeli), Tallin vintti -kokoushuone (2. krs) Paikalla: Hirvensalmi:

Lisätiedot

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla yliopiston hallitus on 18 päivänä toukokuuta 2010 hyväksynyt

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset Saara Värttö, TTA-PAS koordinaattori, saara.vartto@csc.fi Pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus 10.4.2013 Pitkäaikaissäilytys tutkimuksen tarpeisiin TTA-PAS-hankkeella

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

2. Pyydämme ilmoittamaan (monta vastausta sallitaan) luottamustehtäväsi tai virkasi kaupungilla:

2. Pyydämme ilmoittamaan (monta vastausta sallitaan) luottamustehtäväsi tai virkasi kaupungilla: Luottamushenkilöiden ja eräiden viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittaminen 1/45 Helena Adel Kaavoitus ja rakennuslautakunnan varajäsen Piikkiön eläkkeensaajien hallituksen jäsen Piikkiön sos.dem.työv.yhdistyksen

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013

RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013 RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013 RAAHEN SATAMA 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Yleistietoja Suomen satamista ja niiden liikenteestä Suomen satamien ulkomaanliikenne v. 2013

Lisätiedot

Mikkelin Puhelinosuuskunta MPY:n nimeämistoimikunnan esitys. Risto Rouhiainen, puheenjohtaja 19.5.2016

Mikkelin Puhelinosuuskunta MPY:n nimeämistoimikunnan esitys. Risto Rouhiainen, puheenjohtaja 19.5.2016 Mikkelin Puhelinosuuskunta MPY:n nimeämistoimikunnan esitys Risto Rouhiainen, puheenjohtaja 19.5.2016 Nimeämistoimikunnan tehtävä Mikkelin Puhelinosuuskunta MPY:n (myöhemmin MPY) nimeämistoimikunnan tehtävät:

Lisätiedot

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut. Jyrki Ilva Erikoiskirjastojen neuvosto,

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut. Jyrki Ilva Erikoiskirjastojen neuvosto, Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Erikoiskirjastojen neuvosto, 9.12.2011 Julkaisuarkiston idea Julkaisuarkiston (open repository, institutional repository)

Lisätiedot

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Katu- ja puisto-osasto Palvelutoimisto Tarja Posti Taustaa Rakennusviraston asiakaspalvelussa työskentelee asiakaspalvelupäällikön lisäksi 12 asiakaspalvelusihteeriä

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä 1 (6) CURRICULUM VITAE. Pääjohtaja Reijo Karhinen 1.1.2014. Syntymäaika ja -paikka: 17.1.1955, Juva

OP-Pohjola-ryhmä 1 (6) CURRICULUM VITAE. Pääjohtaja Reijo Karhinen 1.1.2014. Syntymäaika ja -paikka: 17.1.1955, Juva 1 (6) HENKILÖTIEDOT Reijo Tapani Karhinen Syntymäaika ja -paikka: 17.1.1955, Juva Sotilasarvo: Vääpeli Kunniamerkit: Kunniatohtori, Turun kauppakorkeakoulu, 2010 Vuorineuvos, 2009 Turun kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE VIEREMÄN KUNTA 1 VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI VIEREMÄN KUNNASSA Vieremän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tulee noudattaa

Lisätiedot

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Jari Toivonen, Projektipäällikkö Koripallomuseo-projekti käynnistyi Kotkassa vuonna 2008 tavoitteena luoda pysyvä, valtakunnallinen, koripalloon liittyvä erikoismuseo.

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 UKJ valmisteluryhmän järjestäytymiskokous 15.6.2011 Valmisteluryhmän puheenjohtajaksi valittiin

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013 Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma Jorma Waldén 6.5.2013 Yleiskuva Säilytysvelvollisuus laitoksen tehtävien ja toiminnan kautta sisältää pitkäaikaissäilytyksen kulttuuri- ja tiedepoliittiset linjaukset,

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin

Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin Asiantuntijaseminaari 18.9.2014 Palvelukyselyn tulosten käsittely Kysely toteutettiin maaliskuussa 2014 Tulokset on raportoitu keväällä ja julkaistu verkossa: http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/koordinointi/

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki (Rauhankatu 17), Hämeenlinna,

Lisätiedot

Kansalliskirjasto Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone. Läsnä: Maria Forsman Helsingin yliopiston kirjasto/keskusta kampuskirjasto

Kansalliskirjasto Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone. Läsnä: Maria Forsman Helsingin yliopiston kirjasto/keskusta kampuskirjasto Kokoelmakartta Yleiskokous Aika: pe 15.01.2010 klo 9.35 11.16 Paikka: Kansalliskirjasto Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Läsnä: Maria Forsman Helsingin yliopiston kirjasto/keskusta kampuskirjasto

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2016 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 16.6.2016 klo 13.00 14.50 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Läsnä:

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Aro Timo, kehittämispäällikkö, Porin kaupunki Aro-Heinilä Asko, suunnittelujohtaja, Rauman kaupunki Isokallio Matti, johtaja, Sataedu Karvonen Marja, ylijohtaja,

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

Sanomalehtien Liiton keskustelutilaisuus Digiarkistoista liiketoimintaa. Taustaa. Mitä Kansalliskirjasto voi tarjota sanomalehdille?

Sanomalehtien Liiton keskustelutilaisuus Digiarkistoista liiketoimintaa. Taustaa. Mitä Kansalliskirjasto voi tarjota sanomalehdille? Sanomalehtien Liiton keskustelutilaisuus Digiarkistoista liiketoimintaa Taustaa Mitä Kansalliskirjasto voi tarjota sanomalehdille? Vs. johtaja Pirjo Karppinen, Kansalliskirjasto, digitointi-ja konservointikeskus

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 7/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 7/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (9) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 7/2016 Aika 12.9.2016 kello 09:00 Paikka Läsnäolijat Harjavalta-sali, Myllykatu 3 A, Harjavalta Euran kunta Eurajoen kunta Harjavallan

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEOHRY, :00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEOHRY, :00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEOHRY, 23.1.2017 9:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen... 2 2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen... 3 3 Satasoten ohjausryhmän

Lisätiedot

Käyttökokemuksia: Arkistolaitoksen Apaja

Käyttökokemuksia: Arkistolaitoksen Apaja Käyttökokemuksia: Arkistolaitoksen Apaja Optima-päivä 6.11.2014, Tampere Ylitarkastaja Mervi Lampi Kansallisarkisto mervi.lampi@narc.fi Arkistolaitos Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen viranomainen,

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Muistio 1 (11) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Aika 13.6.2016 kello 09:00-10:17 Paikka Karviatalo, Tyyni Tuulionk.12, Karvia Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Maija Arola sihteeri

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö 2018 Tieto- ja viestintäteknologia sekä monilukutaito ovat merkittävässä asemassa opiskelussa, työelämässä kuin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen)

Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen) PÖYTÄKIRJA 1/2006 1 (5) Hallitus 1.2.2006 HALLITUKSEN KOKOUS AIKA Tiistaina 24.1.2006 klo 13.10 14.55 Yhteinen seminaari klo 11.00 alkaen Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kanssa. Seminaarissa

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. 2. Elämyksellinen oppimisympäristö 3. Osallistava ja verkottuva kulttuuriperintöalan toimija Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan

Lisätiedot

Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia

Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 5.11.2013 Intendentti Hannu Häkkinen Museoviraston kuvakokoelmat

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT

VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT Kansaneläkelaitos Dnro 16/331/2010 Satakunnan vakuutuspiiri 21.2.2011 VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT Kelan vaikeavammaisten avoterapiapalvelut Satakunnan vakuutuspiirissä 2011 2014 FYSIOTERAPIA Fysikaalinen

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Atte Dahlman. Tomi Hurme

Atte Dahlman. Tomi Hurme Atte Dahlman Atte Dahlman aloitti McDonald s-yrittäjänä huhtikuussa 2015. Hän omistaa Tammiston ravintolan. Ennen yrittäjyyttä Atte on työskennellyt it-alalla myyntitehtävissä. Tomi Hurme Tomi Hurme aloitti

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta Asiantuntijaseminaari Helsinki 26.11.2013 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) KITT = Kirjastotilastotietokanta

Lisätiedot

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan.

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan. Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kokoelmien saavutettavuuden lisääminen 2. Valtakunnallisen tallennusyhteistyön toteutuminen TAKO -verkostossa 3. Tutkimustoiminnan edistäminen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 13.05.2015 kello 09:00-11:06 PAIKKA Kartanonmäki ruokasalin kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 KOKOUSKUTSU 1/2014 Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 4 LIIKELAITOS

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 19.11.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto Vuosikokous 9.12.2015 Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston vuosikokous 9.12.2015 Suomalaisen Kirjallisuuden

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 (Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki Rauhankatu, Hämeenlinna,

Lisätiedot

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014.

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014. Pöytäkirja 10/2016 1 (14) Johtoryhmä 19.10.2016 Aika 19.10.2016 klo 09:03-12:07 Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Mitä tiedon pitkäaikaissäilytys tarkoittaa?

Mitä tiedon pitkäaikaissäilytys tarkoittaa? Mitä tiedon pitkäaikaissäilytys tarkoittaa? CSC 40 vuotta -seminaari 2.12.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Yleiset vaatimukset pitkäaikaissäilytyksen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

Pälkäneen Valokuitu Oy

Pälkäneen Valokuitu Oy INFO 15.09.2016 INFO 16.09.2016 Tervetuloa Pälkäneen Valokuitu Oy:n järjestämään infotilaisuuteen valokuituverkon rakentamisesta ja verkossa tarjottavista palveluista Pälkäneen kunnan alueelle Pälkäneen

Lisätiedot

Hallitus 2016. Veritas Eläkevakuutus. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas PL 133, 20101 Turku Puhelin 010 55 010 Faksi 010 5501 690

Hallitus 2016. Veritas Eläkevakuutus. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas PL 133, 20101 Turku Puhelin 010 55 010 Faksi 010 5501 690 Hallitus 2016 Veritas Eläkevakuutus Stefan Mutanen Synt. 1953, kotipaikka Karjaa valtiot. kand., sosiaalineuvos Samfundet Folkhälsan, toimitusjohtaja Veritas Eläkevakuutus, hallituksen puheenjohtaja Veritas

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN Hallinnon erityissuunnittelija Kokemäki KUNTAJAKOSELVITYKSEN SISÄLTÖ JA VAIHEET NYKYTILA KARTOITUS (1.VAIHE) arvioidaan kuntien palveluiden nykytila selvitetään

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä?

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä? 1 Opetusministeri Sari Sarkomaa Historiallisen sanomalehtikirjaston esittelytilaisuus Kansalliskirjastossa (juhlapuhe ja Historiallisen Sanomalehtikirjaston avaus) Aika: 20.11.2007. Tilaisuus alkaa klo

Lisätiedot

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta!

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digiwiki seminaari 13.12.2011 21.11.2011 Elina Anttila museo 2015 Museo 2015 Museoiden yhteishanke, vetäjänä Museovirasto yhteistyössä Valtion taidemuseon

Lisätiedot

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan:

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan: Kaupunginhallitus 144 11.04.2016 Kaupunginvaltuusto 49 30.05.2016 Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat 116/07.073/2016 KH 11.04.2016 144 Valtuustossa 29.2.2016 jätetty

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 13.2.2014 1(4) TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Kortiston tarkoitus ja tavoite 2. Julkaisuversiot ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Tiistaina klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015 Kokousaika Tiistaina klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä Keskitalo,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Kokoustiedot Aika 10.3.2016 klo 10.00 11.07. Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot