Elkan 34. toimintavuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elkan 34. toimintavuosi"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2014

2 Elkan 34. toimintavuosi Sisältö Elkan 34. toimintavuosi 3 Hallinto 4 Talous 4 Henkilöstö 5 Toimintaympäristö ja asiakkaat 6 Keskusarkistotoiminta 6 Sota-arkiston kunnostamisprojekti 10 FIDA Finnish Industrial Design Archives 11 Henkilökunta 14 Tilastot vastaanotetut arkistot järjestetyt arkistot 22 Yleinen taloudellinen tilanne ei suoranaisesti näkynyt Elkan toiminnassa. Yritykset olivat edelleen kiinnostuneita saamaan asiakirjallista historiaansa talteen. Vaikka katse on tulevaisuudessa, yritykset osaavat arvostaa omaa menneisyyttään. Tämä tuli selkeästi esille mm. Perheyritysten liiton joulukuussa järjestämässä historiaseminaarissa. Jotain taloustilanteesta kuitenkin kertoo se, että muutaman viimeisen vuoden aikana asiakirjojen siirtopäätöksen taustalla on useasti ollut toimitilojen rationalisointi. Myös arkistotilojen tarve on tullut arvioinnin kohteeksi, varsinkin jos edessä on ollut siirto pienempiin ja edullisimpiin toimistotiloihin. Toisaalta yritykset eivät enää tarvitse likimainkaan niin paljon perinteistä arkistotilaa kuin aikaisemmin. Syyn kaikki tietävät, asiat hoituvat nykyään sähköisesti. Tarve säilyttää tietoa ei kuitenkaan muutu miksikään aikaisemmasta. Aineistojen luovuttamisen yhteydessä yritysasiakkaat ovatkin kyselleet, kuinka jatkossa sähköistä aineistoa saadaan talteen Elkaan. Huoli historian aukoista on ilmeinen. Elka on reagoinut toimintaympäristön muutokseen. Uusi arkistojärjestelmä mahdollistaa sähköisen aineiston vastaanottamisen ja aikaisempaa käyttäjäystävällisemmän käyttöliittymän digitaalisen tiedon selailuun. Myös digitointia tullaan lisäämään. Uudet sukupolvet ovat tottuneet etsimään tietoa netistä. Vanhatkin asiakirjat halutaan mieluummin digitaalisina. Internetin aikakaudella omia toimintatapoja on hyvä arvioida uudelleen. Sosiaalinen media tarjoaa ilmaisia ja helppoja välineitä jakaa arkistoaineistoa suurelle joukolle ihmisiä. Vuonna 2014 Elkan aineistoja käytiin katselemassa Facebookissa satojatuhansia kertoa. Perinteisenä tutkijasalipalveluna tällainen toiminta olisi ollut täysin mahdotonta toteuttaa. Tutkijasaliasiakkaita toki edelleen palvellaan, mutta arkisto voi tarjota myös muita asiakirjojen käyttötapoja, vaikkapa elämyksiä ja hauskojakin asioita. 1 I 2 I 3 2 I 3 I 4

3 Hallinto Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiö Stfitelsen för Centralarkivet för Finlands näringsliv on rekisteröity vuonna Mikkelissä toimivan säätiön tarkoituksena on elinkeinoelämän keskusarkiston hoidon järjestäminen ja edistäminen. Valtuuskunnan puheenjohtajana on toiminut viestintäjohtaja Leena Jaakkola ja varapuheenjohtajana hallintojohtaja Ari Liikanen. Valtuuskunnan vuosikokous pidettiin Valtuuskunta Hallitus Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiön valtuuskunta on toimintaa valvova ja tukeva elin. Valtuuskunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Vuosikokouksesta 2014 alkaen valtuuskuntaan ovat säätiön perustajaorganisaatioiden nimeäminä kuuluneet seuraavat jäsenet: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu professori Kari Lilja 3/2013 3/2015 Elinkeinoelämän keskusliitto EK viestintäjohtaja Leena Jaakkola 3/2013 3/ varajäsen viestintäpäällikkö Helvi Kaijomaa johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen 3/2013 3/ varajäsen johtaja Esko Keskinen Etelä-Savon kauppakamari toimitusjohtaja Jukka Tikka 3/2014 3/ varajäsen senior advisor Esko Pitkänen Etelä-Savon maakuntakuntaliitto kunnanjohtaja Jukka Ollikainen 3/2014 3/ varajäsen yhteyspäällikkö Teppo Leinonen Keskuskauppakamari osastopäällikkö Mika Heikkilä 3/2013 3/ varajäsen kehityspäällikkö Pirjo Liukas Liikearkistoyhdistys ry. johtaja Pekka Anttonen 3/2013 3/ varajäsen suunnittelija Matti Happonen Liikesivistysrahasto toimitusjohtaja Kari Manninen 3/2013 3/ varajäsen toimitusjohtaja Johanna Vesterinen Mikkelin kaupunki kehitysjohtaja Kalevi Niemi 3/2014 3/ varajäsen Raine Lehkonen hallintojohtaja Ari Liikanen 3/2014 3/ varajäsen kehityspäällikkö Aki Kauranen prikaatikenraali Olli Nepponen 3/2014 3/ varajäsen toimitusjohtaja Soile Kuitunen Stiftelsen för Åbo Akademi professor Gunilla Widén-Wulff 3/2014 3/ suppleant skattmästare Kjell Sundström Suomen Kulttuurirahasto dosentti Sakari Heikkinen 3/2014 3/ varajäsen professori Jarmo Tuomisto Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiön hallitus vastaa säätiön toiminnasta ja sen tarkoituksen toteutumisesta. Mikkelin kaupunki nimeää hallitukseen kaksi jäsentä. Muut jäsenet valitsee säätiön valtuuskunta. Vuonna 2012 valtuuskunnan vuosikokouksessa valittujen hallituksen jäsenten kaksivuotinen toimikausi päättyi vuonna Vuonna 2014 hallitukseen kuuluivat: Sakari Tamminen, vuorineuvos, puheenjohtaja (uusi) Hannu Rautiainen, johtaja, varapuheenjohtaja Markku Kuisma, professori Juha-Antti Lamberg, professori (uusi) Kimmo Mikander, kaupunginjohtaja Carl-Magnus Roos, erikoistutkija Tytti Voutilainen, maakunta-arkiston johtaja Hallitus kokoontui kolme kertaa 4.2., 4.6. ja Talous Vuonna 2014 toiminnan kokonaiskulut olivat ,69. Puolustusministeriötä laskutettiin sota-arkiston kunnostusprojektin toteutuneiden kulujen mukaisesti. Elinkeinoelämän keskusarkistotoiminnan ylläpitoon Elka sai lakisääteistä valtionapua. Mikkelin kaupunki, arkistojaan luovuttaneet yritykset ja Elkan säätiö vastasivat kuluista, jotka ylittivät valtionapuosuuden. Teollisen muotoilun arkisto FIDA:n toimintaan saatiin Opetus- ja kulttuuriministeriön erillisavustus. Toimintavuoden ylijäämä oli 225,29. Henkilöstö Työtä yli neljällekymmenelle henkilölle Kertomusvuoden aikana Elka tarjosi 44 henkilölle koko-, määrä- tai osa-aikaista työtä. Suurin osa henkilöstöstä, yhteensä 29 työntekijää, oli sota-arkiston kunnostamisprojektin palveluksessa. Keskusarkistotoiminnassa työskenteli 14 henkilöä ja teollisen muotoilun arkisto FIDAssa yksi henkilö. Henkilöstöstä kolme toimi Arkistolaitoksen tiloissa Helsingissä sota-arkiston kunnostamisprojektin palveluksessa. Muu henkilökunta työskenteli Mikkelissä Elkan toimitiloissa. Vakituisen henkilökunnan kohdalla ei ollut vaihtuvuutta. Kertomusvuonna tehdyn työn määrä oli yhteensä 40,9 htv. Tästä sota-arkiston kunnostamisprojektin osuus oli 28,1 htv, keskusarkistontoiminnan 11,8 htv ja FIDAn 1 htv. Henkilöstön koulutus ja kehittäminen Elka on tarjonnut työntekijöilleen mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamistaan. Pekka Mäkinen opiskeli sähköisen arkistoinnin ja asioinnin tradenomin ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Mikkelin ammattikorkeakoulussa. Sirpa Seppänen ja Leena Junter suorittivat Liikearkistoyhdistyksen peruskurssin. Sosiaalinen media, verkkosivut ja sähköpostit arkistoon -teemapäivään osallistuivat Heljä Strömberg, Jari Lehtonen, Olli Alm ja Jarmo Luoma-aho. Teemapäivän järjesti Liikearkistoyhdistys. Sisäisenä koulutuksena järjestettiin arkistojen järjestämiseen, luettelointiin ja tietopalveluun liittyviä tilaisuuksia. Uuden crm-järjestelmän käyttöönottoon sisältyi myös käyttäjäkoulutusta. Lisäksi homeiden tunnistamiseen saatiin opastusta Kansallisarkiston asiantuntijoilta. Vuoden aikana otettiin käyttöön henkilöstöstrategia ja työhyvinvointisuunnitelma. Marraskuussa tehtiin työhyvinvointikysely henkilökunnalle, ja joulukuussa käytiin keskusarkiston ja FIDAn henkilöstön kehityskeskustelut. Kunnostusprojektin kehityskeskustelut ovat vuoden 2015 alussa Työkyvyn ylläpitäminen ja virkistystoiminta Tykymatkalla Suur-Savon Museolla. Henkilökunta kuuluu pakollisen työterveyshuollon piiriin. Elka edisti henkilökunnan työkykyä ylläpitävää toimintaa tukemalla vapaa-ajalla tapahtuvaa omaehtoista kuntoilua. Vuoden aikana hankittiin lisää sähkökäyttöisiä työpöytiä. Hyvää palautetta henkilöstöltä saaneet pöydät parantavat työergonomiaa ja vähentävät selkäsairauksien riskiä. Elkassa on käytössä ns. varhaisen tuen malli. Siinä pyritään ennakoivasti toimenpiteisiin, joilla voidaan ehkäistä pitkäaikaiset sairauspoissaolot. Kesäkuussa pidetyn virkistysiltapäivän kohteena olivat Suur-Savon museo ja Jalkaväkimuseo. Syyskuussa tutustuttiin metsämuseo Lustoon Punkaharjulla. Joululounas nautittiin Tertin kartanossa. Perinteiset joulukahvit juotiin Elkan kahviossa. Myös moni eläkeläinen oli saapunut kertomaan kuulumisiaan. 3 I 4 I 5 4 I 5 I 6

4 Nordean arkistoja. Toimintaympäristö ja asiakkaat Keskeiset Elkan toimintaan vaikuttavat lait ovat laki yksityisarkistojen valtionavusta ja säätiölaki. Säätiölaki määrittää toiminnan tarkoituksen ja sen toteuttamisen. Valtionapulaissa määritellään tehtävät, joihin valtionapua voidaan käyttää ja valtionavun suhteellinen osuus. Valtionavulla ja muulla säätiön säännöllisellä rahoituksella varmistetaan vastaanotetun pysyvän säilytysarvon omaavan asiakirjallisen tiedon pitkäaikainen säilyttäminen. Keskusarkistotoiminnan asiakkaita ovat aineistojaan luovuttavat yritykset, elinkeinoelämän organisaatiot ja jossain tapauksessa myös yksityiset henkilöt. Aineistot ovat monipuolisia ja tarjoavat erilaisia hyödyntämismahdollisuuksia. Elkan tietopalvelun asiakaskunta onkin varsin heterogeeninen. Historiantutkijoiden lisäksi asiakirjoja käyttävät eri alojen harrastajat, yritykset erilaisissa käyttötarpeissaan, elinkeinoelämän organisaatiot ym. Sosiaalisen median ja muiden verkkopohjaisten tiedonjakelukanavien kautta tavoitetaan paljon uusia arkistotiedoista kiinnostuneita ihmisiä. Elkan palveluna toteuttaman sota-arkiston kunnostamisprojektin tilaajana on puolustusministeriö. Projektin laatukriteerit on määrittänyt Kansallisarkisto, joka myös vastaanottaa kunnostetun aineiston säilytystiloihinsa. Teollisen muotoilun arkisto FIDAn toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä toiminta-avustuksella. FIDAn asiakkaita ovat teolliset muotoilijat, muotoilutoimistot ja muotoiluintensiiviset yritykset. Vastanotettuja aineistoja hyödynnetään mm. muotoilututkimuksessa, -opetuksessa ja -kasvatuksessa. Kehittämistoiminnassaan Elka on verkostoitunut sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Tietojärjetelmän kehittämistyötä ja sähköistä tiedonhallintaa on tehty yhteistyössä Digitalmikkeli-klusterin toimijoiden kanssa sekä kansallisella tasolla Kansallinen Digitaalinen Kirjasto (KDK) -hankkeen puitteessa ja arkistoalan yhteistyöverkostossa. Keskusarkistotoiminta Aineistojen vastaanottaminen Elkaan siirrettiin pysyvän säilytysarvon omaavia asiakirjoja 52 kertaa 43 yritykseltä, järjestöltä tai yksityishenkilöltä. Siirtojen taustalla oli saada arvokas historiatieto talteen turvallisiin tiloihin ja lisätä sen käytettävyyttä erilaisissa tiedontarpeissa. Valokuvia sekä liikkuvan kuvan tallenteita ja äänitallenteita lukuun ottamatta muuta aineistoja otettiin vastaan vähemmän kuin vuonna Vastaanotetun, hyllymetreinä tilastoitavan aineiston määrä (512 hyllymetriä) oli huomattavasti pienempi kuin edellisenä kertomusvuonna. Suuri pudotus johtuu vuonna 2013 siirretystä reilun 2000 hyllymerin suuruisesta Nordean historiallisesta arkistosta. Jos tämä jätettäisiin pois laskuista, vastaanotetun aineiston määrä kaksinkertaistui verrattuna muuhun vuonna 2013 vastaanotettuun aineistoon. Suurimmat vastaanotetut aineistot tulivat Kone Oyj:ltä ja Finanssialan Keskusliitolta. Molemmat ovat taloushistorian tutkimuksen keskeistä lähdeaineistoa. Muista Elkaan tallennetuista kokonaisuuksista erikseen mainittakoon Rautakirjan, toimittaja Pentti Kemppaisen, Osk. Karjaportin, Radiomedian, Finn-Stroin ja Petsamon Nikkelin aineistot. Rautakirjan arkisto sisältää merkittävän siivun suomalaista kioskihistoriaa. Pentti Kemppaisen viimeisin luovutus koskee Näin naapurissa -ohjelmaa. Niin ikään suomalaista radiotoiminnan historiaa sisältyy Radiomedian arkistoon. Paikallisradiotoiminnan historian kirjoittaja Pentti Kemppainen on ollut myös tämän luovutuksen ja keruutoiminnan primus motor. Mikkelin teollisen historian kannalta merkittävä lähdekokonaisuus siirtyi Elkaan, kun tuotantotoimintansa lopettanut Osuuskunta Karjanportti luovutti ajallisesti kattavan historia-aineistonsa. Finn-Stroin mielenkiintoinen arkisto antaa kattavan kuvan suomalaisesta rakennusviennistä, ja tietysti idänkaupasta entiseen Neuvostoliittoon. Petsamon Nikkelin arkisto ansaitsee oman lukunsa. Toisen maailmansodan aikana kaivos toimitti nikkeliä Saksan aseteollisuuden tarpeisiin. Kaivoksen poliittisen luonteen takia tutkijat ovat etsiskelleet kaivoksen asiakirjoja. Pikkuhiljaa asiakirjoja on tullut esille. Ensimmäisen erän Petsamon Nikkelin asiakirjoa luovutti Elkaan Outokumpu Maining Oy vuonna Virallisesti asiakirjat olisi pitänyt luovuttaa Neuvostoliitolle, mutta Outokumpu oli päättänyt pitää ne salassa itsellään. Kun yhtiö katsoi pölyn laskeutuneen, se luovutti asiakirjat tutkijoiden käytettäviksi. Toinen erä Petsamon Nikkeli asiakirjoja siirtyi Elkaan helsinkiläisen yksityishenkilön ullakolta marraskuussa Onneksi häkkivaraston omistaja arveli aineiston olevan liian arvokasta tuhottavaksi. Puulaatikosta löytyi mm. lista jakamatta jääneistä kaivoksen työntekijöille myönnetyistä toisen luokan vapauden mitaleista ja itse mitalit. Elka laittoi listan Facebook-sivulleen, jolta inarilainen henkilö huomasi isoisänsä nimen. Hänen yhteydenottonsa jälkeen Elka toimitti mitalin ja kunniakirjan perillisille. Yrityksiltä tuli myös paljon täydennyksiä Elkassa säilytyksessä oleviin aineistoihin. Toimintavuoden aikana oltiin yhteyksissä useisiin yrityksiin, joiden aineistojen siirrot toteutunevat myöhemmin. Vuoden 2014 lopussa säilytyksessä oli hyllymetriä asiakirjoja, mikä tarkoittaa 2 % kartuntaa edelliseen vuoteen. Myös sähköisen aineiston, valokuvien, äänitteiden, liikkuvan kuvan tallenteiden, karttojen ja piirustusten kartunta oli maltillista, 0,5 2 %. Jos piirustuslaatikoissa olevat piirustukset muutettaisiin hyllymetreiksi niiden vaatiman säilytystilan perusteella, kaikkiaan asiakirjoja olisi tällä tapaa laskettuna yhteensä hyllymetriä. Säilytystilat Arkistotilat on rakennettu arkistolaitoksen vaatimusten mukaisesti. Osaan säilytyshuoneista voidaan ohjata kuivempaa ja viileämpää ilmaa valokuvien ja muiden av-tallenteiden säilyvyyden parantamiseksi. Vuonna 2014 ei hankittu uusia arkistohyllyjä. Piirustuskaapeista tehtiin tilaus, mutta niiden asennus tapahtuu vuoden 2015 puolella. Digitaaliset audio- ja videotallenteet olivat kertomusvuoden aikana Mikkelin ammattikorkeakoulun digitaalisessa säilytysjärjestelmässä. Elkan oman tallennusjärjestelmän kapasiteetti on n. 70 teratavua. Mikäli asiakirjojen vuosittaiset vastaanottomäärät pysyvät pitkäaikaisella keskimääräisellä tasolla, ei lähivuosina ole tarvetta hankkia uutta säilytystilaa. Arkistolaitoksen tekemässä yksityisten keskusarkistojen säilytystilaselvityksessä Elkan tilat todettiin täyttävän pitkäaikaisen säilyttämisen vaatimukset. Kiinteistökustannuksista laskettuna hyllymetrin säilyttäminen kuukaudessa oli selvityksessä olleista arkistoista toiseksi halvin. 5 I 6 I 7 6 I 7 I 8

5 Aineistojen järjestäminen, luettelointi ja kuvailu Toimintavuoden 2014 aikana järjestettiin ja luetteloitiin tekstiasiakirjoja edellisvuotta enemmän. Käsittelyyn otettiin n. 650 hyllymetriä asiakirjoja, josta määrä tiivistyi järjestämis- ja luettelointityön sekä arkistokoteloihin siirtämisen tuloksena 497 hyllymetriin. Useaan aineistoon sisältyi karttoja, piirustuksia, valokuvia sekä äänen ja liikkuvan kuvan tallenteita. Näistä osa kuvailtiin asiakirjan tarkkuudella, mutta useimmin kuitenkin kuvailu tapahtui aiheenmukaisina kokonaisuuksina. Järjestäminen ja kuvailu ovat osa aineiston käsittelyprosessia. Aikaa kului myös vastaanotettujen asiakirjojen hyllyttämiseen, siirtämiseen käsittelypisteisiin, ennakkolajitteluun ja seulontaan. Työstettävänä oli 164 arkistonmuodostajan asiakirjoja. Tyypillisesti yhdessä luovutuksessa on useiden yritysten tai muiden organisaatioiden asiakirjoja. Työn alla olivat mm. Nordean, Stora Enson, lakkautettujen säästöpankkien, Graafisen teollisuuden liittojen, mainostoimisto Sek & Greyn, Finn-Stroin ja Petsamon Nikkelin asiakirjat. Kertomusvuoden lopussa 87 % säilytyksessä olevasta aineistosta oli luetteloitu arkistoyksikön tarkkuudella tai inventoitu suurempina kokonaisuuksina. Luku on sama kuin vuonna 2013, joskin aineistojen käsittelyn tuloksena saatiin luetteloinnin tarkkuusastetta hieman parannettua, samoin kuin järjestyttämättömän aineiston osuutta pienennettyä. Digitointi Toimintavuoden 2014 aikana digitoitiin Finn-Stroin pöytäkirjat ja toimintakertomukset, yhteensä sivua. Työn alla oli Mustion ruukin asiakirjoja. Aikaisempien vuosien tapaan jatkettiin valokuvien digitointia. Asiakaspalvelun yhteydessä digitoitiin valokuvia ja muita asiakirjoja. Näistä tiedostoista jäivät kappaleet Elkalle. Erillisenä palvelutoimintana jatkettiin yhden asiakkaan asiakirjojen digitointia ja metatietojen tallennusta. Asiakirjojen digitoinnin laatukriteerit noudattavat Arkistolaitoksen ohjeita, mutta tarvittaessa on huomioitu asiakkaan erityistarpeet työn laadun suhteen. Uuden arkistojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä lisätään digitointia. Asiakkaiden on mahdollista tutustua tähän aineistoon asiakasliittymän kautta. Asiakirjojen tuhoaminen Käsittelemättömän aineiston yhteydessä on tavallisesti kaksoiskappaleita tai asiakirjoja, joiden sisältämällä informaatiolla ei ole pysyvää säilytysarvoa. Vuoden 2014 aikana järjestämistyön yhteydessä seulottua aineistoa tuhottiin Elkan silppurilla yhteensä 94 hyllymetriä, yli kaksi kertaa enemmän kuin vuonna Tehostunut seulonta vähensi osaltaan jonkin verran järjestämättömän aineiston määrää. Maksullisena palvelutoimintana tuhottiin vain yksi hyllymetri asiakirjoja. Toiminnan vähäisyyden takia ulkopuolisten asiakkaiden asiakirjojen tuhoamiseen liittyvät palvelupyynnöt ohjataan kaupallisille tuhoamispalveluiden tarjoajille. Kirjasto Elkan kirjasto on taloushistoriallinen erikoiskirjasto. Kokoelman ytimen muodostavat yrityshistoriat, yritys- ja henkilöhakemistot sekä toimintakertomukset. Kirjastoa käyttävät tutkijat, mutta myös Elkan henkilökunnalle kirjasto on osoittautunut hyväksi tietolähteeksi tietopalvelussa ja arkistojen kuvailussa. Kirjaston kokoelma on karttunut historiankirjoittajilta ja yrityksiltä saaduilla lahjoituksilla. Toimintavuoden 2014 aikana kirjastotietokantaan tallennettiin 183 uutta nidettä. Tietopalvelu Elkan tietopalveluja käyttävät asiakkaat on segmentoitu neljään pääryhmään: tutkijat, tiedonkerääjät, yritykset ja selailijat. Kunkin ryhmän intressi saada tietoa käyttöönsä on erilainen. Samoin on huomattu, että arkistoaineistoa on tarjottava eri käyttäjäryhmille erityyppisten jakelukanavien kautta. Perinteinen tutkijasalitoiminta on nykyään yksi osa tietopalvelua verkkopalveluiden saadessa entistä suuremman roolin tietopalvelun kokonaiskuvassa. Arkisto voi olla historiantutkijoiden lähdevarasto, mutta se voi Uusi kirjaskanneri myös tarjota elämyksiä kenelle tahansa henkilölle, joka on internetyhteyden päässä. Sosiaalisen median hyödyntämisessä tutkijapalvelussa on Elkassa tehty määrätietoista työtä. Tulokset ovat olleet positiivisia. Facebookin ja YouTuben tapaisten kanavien kautta Elkan arkistoaineistoon tutustuvien määrissä puhutaan kymmenistä, ellei peräti sadoista tuhansista katselukerroista. Tällaisen palvelun tuottaminen perinteisenä tutkijasalipalveluna olisi mahdotonta. Sosiaalisen median kohdalla raja viestinnän ja tietopalvelun välillä hämärtyy. Samalla kun katsellaan asiakirjoja ja kenties muistellaan nostalgisesti menneitä, myös arkiston tunnettavuus lisääntyy. Elka onkin todennut sosiaalisen median olevan nopea, halpa ja helppokäyttöinen väline sekä viestintään että arkistoaineiston selailuun ns. suuren yleisön keskuudessa. Elkan tiloissa asiakirjoja käyttäneitä henkilöitä oli kaikkiaan 686. Mukana luvussa ovat myös harjoitustöitä arkistoaineistoista tehneet oppilaat. Tiedusteluiden, selvityspyyntöjen ja kaukolainojen määrä laski vuoteen 2013 verrattuna. Toimitettujen jäljenteiden määrä kasvoi vuoteen 2013 verrattuna. Kopioita ottivat tutkijasaliasiakkaat, mutta niitä myös toimitettiin tilauksina. Tietokantojen käyttäminen verkkopalveluna oli yhteenlaskettuna kasvussa, joskin joidenkin erillisten rekisterien kohdalla oli laskua. Tilastojen perusteella valokuvat ja av-tallenteet kiinnostavat eniten asiakkaita. Elkan aineistoon oli mahdollista tutustua myös näyttelyissä. Elkan asiakirjoja esiteltiin Savonlinnassa sukututkimuspäivillä, Kuulutko sukuuni -tapahtumassa Vantaalla sekä arkistojenpäivän tapahtumissa Elkassa ja Helsingissä, viimeksi mainitussa yhdessä muiden yksityisten keskusarkistojen kanssa. Teollisen muotoilun arkisto FIDAn aineistoa oli esillä Mikkeli Art & Design Week -yleisötilaisuuksissa kauppakeskus Stellassa. Verkkonäyttelyitä oli kaikkiaan kolme. Lehtoniemen laivapiirustus- ja FIDAn Muotoilun menestystarinoita -verkkonäyttelyissä sivulatausten määrät laskivat vuoteen 2013 verrattuna. Molemmat ovat olleet verkkosivuilla aikaisempina vuosina, mutta kuitenkin kiinnostivat yhä edelleen. Uutena verkkonäyttelynä julkaistiin FIDAn Teolliset muotoilijat -verkkonäyttely syksyllä. FIDA julkaisi syksyllä verkossa muotoilukasvatuksen oppimateriaalipaketin. Kuvaamataidon opettajille suunnattua pakettia ladattiin liki 1500 kertaa, mikä kertoo siitä, että materiaalia käytetään useassa suomalaisessa koulussa. Koulutus- ja neuvontatoiminta Koulutustilaisuuksia oli edellistä toimintavuotta vähemmän. Luentojen aiheina olivat asiakirjahallinta ja Elkan lähteiden käyttäminen. Osallistujina olivat Liikearkistoyhdistyksen kurssilaiset, sukututkijat, toimistoalan opiskelijat ja historiaansa tallentavat yritykset. Asiakkaita opastettiin myös puhelimella, sähköpostilla ja kasvotusten. Tutkijoita autettiin sopivien lähteiden löytämisessä, ja asiakirjojaan luovuttavia yrityksiä neuvottiin asiakirjahallinnan kysymyksissä, kuten seulontaperiaatteissa. Viestintä Elkan tiedotti ajankohtaisista asioistaan verkkosivuillaan, sosiaalisessa mediassa ja mediatiedotteilla. Toimintavuoden lopussa otettiin käyttöön eri-viestintäpalvelu. Ensimmäinen uutiskirje lähettiin vuoden lopussa Elkan asiakasrekisterissä oleville yhteyshenkilöille. Verkkolehti Eemeli ilmestyi kaksi kertaa. Lehden tilaajia oli 688, kasvua edelliseen toimintavuoteen 5 %. Elkaan kävi vuoden aikana tutustumassa 26 ryhmää. Vierailijoita oli kaikkiaan 467. Kävijöitä oli huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin, mikä johtuu useista Elkassa tutustumassa käynneistä koululaisryhmistä. Elkan henkilökunnan tekemiä juttuja ilmestyi Faili- ja Ornamo-lehdissä. Vuosikertomusta ja Elkan esitteitä jaettiin sidosryhmille ja erilaisten tilaisuuksien yhteydessä. Elkasta myös tehtiin juttuja radioon ja sanomalehtiin. Henkilökunnalle järjestettiin kertomusvuoden aikana säännöllisiä infotilaisuuksia ajankohtaista asioista. Talon sisäisessä tiedonkulussa on käytetty myös sähköpostia ja infotaulua. OSA-projekti Arkistojen päivän vierailijoita Syksyllä 2012 alkanut OSA-projekti (Open Source Archive) päättyi kertomusvuoden lopussa. Hanketta rahoitettiin pääasiassa Euroopan aluekehitysrahastosta. Projektin vetovastuu oli Mikkelin Ammattikorkeakoululla. Arkistonjohtaja Jarmo Luoma-aho toimi ohjausryhmän puheenjohtajana. Projektin tehtävänä oli selvittää avoimen lähdekoodin ja ns. kuluttajatason teknologian soveltuvuudet arkistonhallinnan ratkaisuissa. Tavoitteena on aikaansaada kustannussäästöjä ja riippumattomuutta ohjelmisto- ja laitetoimittajista. Palveluarkistosovelluksen suunnitteluun ja testaukseen osallistuivat Elkasta Olli Alm, Jari Lehtonen ja Heljä Strömberg. Sovelluksen on tarkoitus olla tuotantokäytössä vuonna Sähköisen pitkäaikaisarkiston rakentaminen ns. kuluttajatason raudasta ei osoittautunut toimivaksi. Mm. varaosia ei ollut helposti saatavilla. Toimintavarmuuden takaamiseksi tarvitaan lisää perehtymistä vastaavilla teknikoilla tehtyihin toteutuksiin. 7 I 8 I 9 8 I 9 I 10

6 Digitalmikkeli Edellisvuosien tapaan Elka on ollut mukana mikkeliläisten muistiorganisaatioiden ja yritysten yhteistoiminnassa Digitalmikkeli-sateenvarjon alla. Klusterin toimintaa koordinoi Miktech Oy. Klusterin hankerahoitus päättyi vuoden 2014 lopussa. Toimintaa jatkamaan on tarkoituksena perustaa yhdistys vuoden 2015 aikana. KDK ja arkistoalan yhteistyö Elka on ollut mukana suomalaisten muistiorganisaatioiden KDK-nimisessä (Kansallinen digitaalinen kirjasto) yhteishankkeessa vuodesta 2008 alkaen. Arkistonjohtaja Jarmo Luoma-aho oli kertomusvuoden aikana KDK:n ohjausryhmän jäsen. Arkistoalan yhteystyötä tehtiin Arkistolaitoksen hallinnoimissa hankkeissa. Tietojärjestelmäyhteistyötä tehtiin AHAA-projektissa, jonka ohjausryhmässä Elkaa edusti arkistonjohtaja Jarmo Luoma-aho. Tietopalvelu- ja kehittämispäällikkö Olli Alm oli jäsenenä KDK:n arkistosektorin yhteistyöverkoston ohjausryhmässä ja kansallisen arkistokuvailun kehittämistyöryhmässä. Eurooppalaisena yhteishankkeena syntyneen asiakirjahallinnan tietojärjestelmän vaatimusmäärityksen, Moreq 2010:n kansallinen versio julkaistiin vuoden 2014 tammikuussa. Sen suomentamiseen osallistui käännöstyöryhmän jäsenenä tietopalvelu- ja kehittämispäällikkö Olli Alm. Elka oli aktiivisesti mukana Liikearkistoyhdistyksen toiminnassa. Jarmo Luoman-aho toimi yhdistyksen puheenjohtajana. Olli Alm osallistui koulutustoimikunnan jäsenenä Liikearkistoyhdistyksen järjestämien kurssien suunniteluun ja opetustoimintaan. Yksityiset Keskusarkistot ry:ssä Elkaa edusti Jarmo Luoma-aho. Toimintavuoden aikana yksityisarkistolain uudistamiseen liittyvä ajatustenvaihto oli tiivistä. Lakityöryhmässä Elkaa edusti hallituksen jäsen Carl-Magnus Roos. Tutkijapalveluitaan ja aineistojaan keskusarkistot esittelivät lokakuussa Kuulutko sukuuni -tapahtumassa Vantaalla ja osana arkistojenpäivän ohjelmaa marraskuussa Helsingin yliopiston Porthanian aulassa. Kansainvälinen toiminta Elka on ICA:n (International Council of Archives) jäsen ja kuuluu sen Section of Business Archives -nimiseen jaostoon. Arkistojohtaja toimii EABH:n (European Association for Banking and Financial History) Suomen kirjeenvaihtajana yhdessä Suomen Pankin arkistonhoitajan kanssa.. Kiinteistönhoito Elkalla on käytössään kaikkiaan 5338,5 m2 arkisto- ja toimistotilaa. Kiinteistöstä 4231,5 m2 on Mikkelin Arkistotalo Oy:n ja 1107 m2 Mikkelin kaupungin omistuksessa. Arkistokalusteet sisältyvät vuokraan. Arkistomestari hoiti kertomusvuoden aikana talonmies-vahtimestarin tehtäviä. Kiinteistön siivous järjestettiin tuntityönä ja ostopalveluna. ICT-toiminnot Elkan käytössä on palvelinjärjestelmä, joka sisältää myös 70 teratavun suuruisen nauhajärjestelmän. Sähköpostipalvelin ja sota-arkiston kunnostusprojektin logistiikkapalvelin ovat ulkoistettuja. Muut verkkopalvelut hoidettiin omilla palvelimilla. Arkistoaineiston hallinta tapahtui Elma-tietojärjestelmällä, jonka nykyinen toimittaja on Mikkelin ammattikorkeakoulu. Elkan digitaalisten av-tallenteiden hallintajärjestelmä sijaitsi kertomusvuoden aikana Mikkelin ammattikorkeakoulun palvelimella. Vanhentuneen Elma-järjestelmän korvaaminen aloitettiin vaiheittain syksyllä Asiakkuuksien hallintaa varten hankittiin Lemonsoft-niminen ohjelmisto. Vuonna 2015 myös kirjanpito hoidetaan sen avulla. Uutiskirjeitä varten hankittiin eri-sähköpostipalvelu. Se integroidaan Lemonsoftiin, jolloin asiakkaille pystytään lähettämään segmenttikohtaisia uutiskirjeitä. Syksyllä 2014 tehtiin Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa sopimus Yksa-arkistojärjestelmästä. Sen käyttöönottaminen tapahtuu vuonna Yksa toimii siirtymäkauden järjestelmänä siirryttäessä avoimen lähdekoodin järjestelmään vuonna Syynä tähän välivaiheeseen on se, että Elma-järjestelmän tietomallin mukaiset metatiedot on helpompi siirtää Yksaan kuin suoraan OSA-järjestelmään. Yksa on ns. hybridijärjestelmä, jolla voidaan hallita sekä perinteistä mappiaineistoa että sähköistä aineistoa. Se myös mahdollistaa digitaalisen aineiston vastaanottamisen ja digitaaliset tutkijapalvelut. Sota-arkiston kunnostamisprojekti Sota-arkiston kunnostamisprojektissa käsiteltiin vuoden 2014 aikana pääasiassa sota-ajan aineistoja. Kunnostusnopeus pysyi edellisten vuosien tapaan hyvällä tasolla, ja myös työn laatu sai Kansallisarkistolta tunnustusta. Vuonna 2007 alkaneessa Sota-arkiston kunnostamisprojektissa järjestettiin ja luetteloitiin viime vuonna asiakirjoja Kansallisarkiston suorittama seulonta mukaan lukien yhteensä 2517 hm. Tulos oli samaa luokkaa kuin edellisenäkin vuonna, jolloin käsiteltiin yhteensä 2654 hm. Vuoden 2014 lopussa projektissa oli käsitelty asiakirjoja yhteensä hm. Tällöin jäljellä oli n. 1,9 hkm vielä käsittelemätöntä sota-arkistoaineistoa. Pääosa Mikkelissä käsitellystä aineistosta oli talvisodan, jatkosodan ja välirauhan ajoilta, mutta mukana oli myös sotia edeltävän ajan Puolustusvoimien ja Yleisesikunnan aineistoja. Sota-ajan aineistossa oli niin maa-, meri- kuin ilmavoimienkin aineistoja sekä aluejärjestön ja Päämajan aineistoja. Kyseiset aineistot oli luovutettu silloiselle Sota-arkistolle sodan päättyessä ja sen jälkeen. Helsingissä käsitellyistä aineistoista suurin kokonaisuus oli jo edellisenä vuotena aloitetut kenttäoikeuksien asiakirjat. Lisäksi Helsingissä käsiteltiin v aikana Päämajan kirkollisosaston aineistoja sekä kutsuntaluetteloita. Projekti työllisti vuoden 2014 aikana 28 kokopäiväistä työntekijää sekä yhden tuntityöntekijän. Näistä kolme työskenteli Helsingissä Kansallisarkiston Sörnäisten toimipisteessä. Tuntityöntekijä työskenteli tarvittaessa lisätyövoimana aineistokuljetusten pakkaus- ja hyllytystehtävissä Helsingissä. Kokopäiväisistä työntekijöistä yksi oli määräaikainen. Koska homeisiksi todettujen ja epäiltyjen aineistojen määrä kasvoi huomattavasti aiemmista vuosista, palkattiin Helsinkiin vuoden lopussa konservaattori varmistamaan Mikkeliin kunnostettavaksi ja luetteloitavaksi lähetettävän aineiston kunto. FIDA Finnish Industrial Design Archives Toiminta lyhyesti Finnish Industrial Design Archives (FIDA) on vuonna 2010 Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston (Elka) yhteydessä toimintansa aloittanut suomalaisen teollisen muotoilun arkisto. FIDAn tavoitteena on kerätä systemaattisesti talteen teollisen muotoilun aineistoja sekä edistää teollisen ja käyttäjälähtöisen muotoilun tutkimusta. FIDAn viidentenä toimintavuotena keskityttiin erityisesti aineistojen hankintaan, järjestämiseen ja digitointiin sekä uuden verkkonäyttelyn tekemiseen ja muotoilukasvatustyöpajojen järjestämiseen. Vuoden 2014 aikana muotoiluaineistoja vastaanotettiin kuudelta eri luovuttajalta. Luovutetun aineiston kokonaismäärä ylitti hankintatavoitteen kaksinkertaisesti. Muotoiluarkistojen saaminen ei ole ollut vaikeaa yhtenäkään toimintavuotena, sillä muotoilukentällä on selvästi kysyntää tälle toiminnalle. Vuoden aikana digitoitiin runsaasti piirustuksia sekä toteutettiin uusi Teolliset muotoilijat -verkkonäyttely. FIDA on toimintavuoden aikana työllistänyt yhden työntekijän. Tätä tietopalvelusihteerin tehtävää hoiti koko vuoden ajan filosofian maisteri Sari Muinonen. Talous FIDA Arkistonoutoa (Sari Muinonen) FIDA:n toimintakulut vuonna 2014 olivat ,71. Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta saatiin Menojen ylitys (2943,71 ) katettiin yritysrahoituksen tuotoilla. Henkilöstömenot jäivät hieman odotettua pienemmäksi, mutta vastaavasti markkinointi- ja viestintäkulut sekä arkistopalveluiden ostaminen olivat ennakoitua suuremmat. 9 I 10 I I 11 I 12

7 Aineistojen hankinta Vuonna 2014 arkistomateriaalia ovat luovuttaneet ja täydentäneet: Krister Ahlström 0,35 hm ED-Design Oy 6,0 hm Future Innovations 4,20 hm Timo Saarnio 9,50 hm Juhani Salovaara 2,0 hm Tuotesuunnittelu Pentti Leskinen 0,30 hm Kaikkiaan vuonna 2014 vastaanotettua aineistoa oli yhteensä 22,35 hyllymetriä. FIDAan siirrettiin tekstiasiakirjojen lisäksi runsaasti myös suunnitteluprosesseihin liittyviä piirustuksia ja valokuva-aineistoja. Lisäksi vastaanotetut arkistot sisälsivät erilaisia esineitä, kuten prototyyppejä ja valmiita lopputuotteita: Valokuvia ja dioja 500 kpl Piirustuksia 155 kpl Esineitä 37 kpl VHS-kasetteja 4 kpl CD- ja DVD-levyjä 316 kpl Kokonaisuudessaan vuoden 2014 lopussa FIDA:ssa oli säilytyksessä: Asiakirjoja ja esineitä 86,61 hyllymetriä Valokuvia 7487 kpl Piirustuksia 5145 kpl Lähemäen koulun oppilaita muotoilukasvatustyöpajassa Aineistojen digitointi Vuoden 2014 aikana digitoitiin runsaasti isokokoisia (A2-A0) piirustuksia. Isot piirustukset ovat hankalia käsiteltäviä ja ne ruttaantuvat helposti siirreltäessä. Digitoinnin ansiosta alkuperäisiä kappaleita voidaan suojella, kun tutkimuskäyttö tapahtuu digitaalisten kuvien avulla. Digitaalinen aineisto voidaan myös esittää arkistotietokannassa ja verkkosivuilla, jolloin niiden tutkiminen on ajasta ja paikasta riippumatonta. Vuoden 2014 lopussa oli digitoituna piirustuksia 868 kpl sekä valokuvia, dioja ja asiakirjoja 311 kpl. Muotoilukasvatus ja oppilaitosyhteistyö Yksi FIDAn alkuperäisistä tavoitteista oli pyrkiä hyödyntämään tunnettujen suomalaisten muotoilijoiden arkistoituja suunnitteluaineistoja opetuskäytössä. Vuonna 2014 tämä tavoite toteutui erityisen hyvin, sillä FIDAan ja sen aineistoihin kävi tutustumassa seitsemäntoista koululais- ja opiskelijaryhmää, yhteensä 335 eri henkilöä. Oppilaille esiteltiin ensiksi muotoiluarkiston toimintaa ja aineistoja. Sen jälkeen he pääsivät itse harjoittelemaan suunnittelua Elisa Savolaisen laatiman muotoilukasvatuksen oppimateriaalipaketin avulla. Teollinen muotoilija (AMK) Elisa Savolainen teki FIDAn aineistojen pohjalta valtakunnallisen muotoilukasvatuksen oppimateriaalipaketin, joka julkaistiin FIDAn verkkosivuilla Paketti on tarkoitettu peruskoulujen kuvaamataidon opettajille, jotka voivat hyödyntää sitä opetussuunnitelman mukaisessa muotoilukasvatuksen opetuksessa. PDF-muodossa olevaa pakettia käytiin syksyn 2014 aikana lataamassa FIDAn verkkosivuilta jo satoja kertoja, joten se on nopeasti levinnyt opetuskäyttöön ympäri Suomea. Elisa Savolainen kävi lisäksi puhumassa paketistaan sekä kuvaamataidon opettajien syyspäivillä että Ornamon järjestämässä muotoilukasvatusseminaarissa. Yhteensä koululaisia ja opiskelijoita vieraili Elkassa vuonna 2014 seuraavasti: Peruskouluryhmien vierailut 17 kpl Peruskoululaisia vieraita 335 henkilöä Ammattikorkeakouluryhmiä 2 kpl Ammattikorkeakouluopiskelijoita 19 henkilöä Osallistuminen Mikkeli Art & Design Week -tapahtumaan FIDA osallistui vahvalla panostuksella järjestettyyn Mikkeli Art & Design Weekiin. FIDAn järjestämää ohjelmaa oli peruskoululaisille järjestetyt muotoilukasvatustyöpajat, muotoilukasvatuksen oppimateriaalipaketin julkaiseminen, uuden verkkonäyttelyn avajaiset sekä viikon mittaisille minimessuille osallistuminen kauppakeskus Stellassa. Samassa paikassa pidettiin myös torstaina FIDAn järjestämä teollista muotoilua esittelevä näyttely. FIDAn osasto minimessuilla keräsi viikon aikana viitisensataa kävijää ja yksipäiväinen teollisen muotoilun näyttely noin kävijää. Teolliset Muotoilijat -verkkonäyttelyn etusivu. Mikkeli Art & Design Week -tapahtuma Ostoskeskus Stellassa Teolliset muotoilijat -verkkonäyttely Lähes koko vuoden kestänyt projekti oli uuden, teollisia muotoilijoita esittelevän, verkkonäyttelyn toteuttaminen. Näyttelyn suunnittelu ja käsikirjoitus tehtiin tammi-helmikuussa, aineiston kerääminen ja tekstiosien kirjoittaminen maalis-toukokuussa ja näyttelyn tekninen toteuttaminen kesä-elokuussa. Viimeisten tarkistusten ja korjailuiden jälkeen näyttely oli valmiina julkaisua varten Mikkeli Art & Design Weekin aikaan Näyttelyn suunnittelusta, aineiston keräämisestä sekä tekstien kirjoittamisesta vastasi FM Sari Muinonen. Teknisen toteutuksen teki Timo Silonsaari mainostoimisto Aalto Oy:stä. Asiantuntijoina toimivat FIDAlle aineistojaan luovuttaneet teolliset muotoilijat Juhani Salovaara, Raimo Nikkanen, Risto Väätänen sekä Jukka Vaajakallio. 11 I 12 I I 13 I 14

8 Henkilökunta Keskusarkistotoiminta Alm Olli, fil. maist., tietopalvelu- ja kehittämispäällikkö Asikainen Ulla, artesaani, arkistojärjestäjä Junter Leena, insinööri, digitoija Kortekallio Anneli, merkonomi, tietopalvelusihteeri Kupiainen Olli, fil. yo., arkistonjärjestäjä Laakkonen Rauno, virastomestari, tietopalvelusihteeri Lehtonen Jari, yo-merkonomi, it-asiantuntija Luoma-aho Jarmo, fil. maist., tradenomi ylempi amk-tutkinto, arkistonjohtaja Nupponen Juha, kauppatieteiden kandidaatti, hallintoassistentti Nupponen Sirpa, hallintonotaari, tradenomi ylempi amk-tutkinto, taloussihteeri Närhi Sari, suurtalouskokki, arkistonjärjestäjä Seppänen Sirpa, yo-merkonomi, tietopalvelusihteeri Strömberg Heljä, tradenomi ylempi amk-tutkinto, tietopalvelusihteeri Vilén Tommi, yo-merkonomi, arkistomestari Tutustumista metsämuseo Lustoon Punkaharjulla. Sota-arkisto-projekti Finnilä Arja, artesaani, arkistonjärjestäjä Halminen Raili, yo-merkonomi, arkistonjärjestäjä Hartikainen Tomi, tradenomi, arkistonjärjestäjä Honkanen Teuvo, insinööri (amk), arkistonjärjestäjä Hynynen Marja-Leena, merkonomi, hum. kand., arkistonjärjestäjä Kiesiläinen Susanna, tradenomi, arkistonjärjestäjä Klemola Mari, merkonomi, arkistonjärjestäjä Kolehmainen Ari, fil. maist., arkistonjärjestäjä Lehto Juha, fil. maist., arkistotyöntekijä Liukkonen Jukka, tradenomi ylempi amk-tutkinto, tiiminvetäjä Marttinen Anu, fil. maist., arkistonjärjestäjä Montonen Kirsti, merkonomi, arkistonjärjestäjä Mustonen Kari, linja-autonkuljettaja, arkistonjärjestäjä Mäkelä Irma, ymba, tiiminvetäjä Mäkinen Pekka, fil. maist., arkistonjärjestäjä Niskanen Sakari, datanomi, arkistonjärjestäjä Nousiainen Pasi, tradenomi, arkistonjärjestäjä Nuutinen Sakari, dipl.ins., projektipäällikkö Oikkonen Jouko, teknikko, arkistonjärjestäjä Pakarinen Tuija, artesaani, arkistonjärjestäjä Pekkonen Aliisa, ylioppilas, arkistonjärjestäjä Pernu Pekka, kelloseppä, arkistonjärjestäjä Pesonen Jari, autoteknikko, arkistonjärjestäjä Rahikainen Pentti, insinööri, arkistonjärjestäjä Rasa Sari, fil. maist., tiiminvetäjä Roivas-Alm Elina, hum. kand., arkistonjärjestäjä Ruuskanen Marjo, artesaani, arkistonjärjestäjä Sorsa Vesa, fil. yo., tutkimus- ja logistiikkavastaava Valo Johannes, fil. maist., tradenomi ylempi amk-tutkinto, tiiminvetäjä FIDA Muinonen Sari, fil. maist. tietopalvelusihteeri 13 I 14 I I 15 I 16

9 Tilastot Aineistojen vastaanottaminen Asiakkaat Luovutuskerrat Asiakirjat (hm) Valokuvat (kpl) Liikkuva kuva (kpl) Liikkuva kuva (h) Äänitteet (kpl) Äänitteet (t) Kartat ja piirustukset (kpl) Sähköinen aineisto (tiedostot) Sähköinen aineisto (gigatavua) 52, ,96-80 Säilytyksessä oleva aineisto Asiakirjat (hm) Valokuvat (kpl) Liikkuva kuva (kpl) Liikkuva kuva (h) Äänitteet (kpl) ,1 Äänitteet (t) ,9 Kartat ja piirustukset (kpl) ,1 Sähköinen aineisto (tiedostot) Sähköinen aineisto (teratavua) 24,37 24,32 0,21 Aineistojen järjestäminen ja luettelointi Asiakirjat, järjestäminen (hm) Asiakirjat, luettelointi (ark.yks.) Valokuvat, luettelointi (kpl) Kartat ja piirustukset, luettelointi (kpl) Kartat ja piirustukset, inventointi (kpl) Liikkuva kuva ja äänitteet, luettelointi (kpl) Digitointi Omana työnä Palveluna 2014 Valokuvat (kpl) Liikkuva kuva ja äänitteet (kpl) Liikkuva kuva ja äänitteet (t) Muut asiakirjat (kpl) Asiakirjojen tuhoaminen Omana työnä (hm) Palveluna (hm) Yht Arkistotietokannat Elma (tietueet) Elka (tietueet) Arkistoyksiköt Valokuvat Kartat ja piirustukset Liikkuva kuva ja äänitteet Yht Kirjastotietokanta Niteet ,7 Nimekkeet ,1 Arkistoaineiston järjestämisaste Hyllymetriä Muutos %-osuus Muutos /- % /- % Luetteloitu Inventoitu Luetteloimatta I 16 I I 17 I 18

10 Tutustumassa Jalkaväkimuseoon Mikkelissä. Tietopalvelu Tutkijasalikäynnit Selvityspyynnöt ja tiedustelut Arkistorekisterikäynnit Valokuvarekisterikäynnit Av-rekisterikäynnit Piirustusrekisterikäynnit Karttarekisterikäynnit Elkad-käynnit (digitaaliset audio- ja videotiedostot) Elkad-lataukset (digitaaliset audio- ja videotiedostot) YouTube, näyttökerrat Facebook-tykkäämiset Facebook-päivitysten katselukerrat Näyttelyt Näyttelyt, kävijät Lehtoniemen laivapiirustukset -verkkonäyttelyn lataukset Muotoilun menestystarinoita -verkkonäyttelyn lataukset Muotoilukasvatuksen oppimateriaalin lataukset Teolliset muotoilijat -verkkonäyttelyn lataukset Tutkijasalilainat Tutkijasalilainat, toimitetut arkistoyksiköt Kaukolainat Kaukolainat, toimitetut arkistoyksiköt Toimitetut jäljenteet Koulutus Tilaisuuksia Osallistujia Luentotunteja Arkistomestari esittelee kevyempää arkistoaineistoa Viestintä Verkkosivukäynnit Blogi, lukukerrat Artikkelit Verkkolehti Eemeli, ilmestymiskerrat Verkkolehti Eemeli, tilaajat Verkkolehti Eemeli, latauskerrat Arkiston esittelyt I 18 I I 19 I 20

11 2014 vastaanotetut arkistot ABBORFORS OY AB AHLSTRÖM KRISTER ARCTIA OY:N TOIMIHENKILÖIDEN ELÄKESÄÄTIÖ ARCTIA OY:N TYÖNTEKIJÄIN ELÄKESÄÄTIÖ AURAMO OY ED-DESIGN OY EKONOMISKA SAMFUNDET I FINLAND RF ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK RY ENOCELL OY ENSO-GUTZEIT OY, KAUKOPÄÄN TEHTAAT ENSO-GUTZEIT OY, KESKUSHALLINTO FINN-STROI OY FUTURE INNOVATIONS GRAAFINEN KESKUSLIITTO RY GRAAFISEN TEKNIIKAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ GRAAFISEN TEOLLISUUDEN TYÖNANTAJALIITTO RY GRAHN LTD HELSINGIN ARVOPAPERIPÖRSSI HELSINGIN GRAAFINEN KLUBI RY HONEYWELL HUHTAMÄKI OYJ IMATRA-VUOKSI ROTARYKLUBI ITÄ-HÄMEEN TIE- JA RAUTATIE OY KAJAANIN KOSKI- JA TEOLLISUUS OSAKEYHTIÖ KALSO OY KAUPPA HALLENBERG OY KEHITTÄMISKESKUS OPINKIRJO KEMIAN KESKUSLIITTO RY KEMIANTEOLLISUUS RY KEMPPAINEN PENTTI KERÄYSKUITU OY KIRJANSITOMOKONTTORI KIRJAPAINOKONTTORI KIRJAPAINOTAIDON EDISTÄMISSÄÄTIÖ KLÅSARÖ OY AB KONE OYJ KORPILAHDEN LINJA OY KUKKONEN VÄINÖ KULJETUSLIIKE A.H. LINDVALL LIIKEARKISTOYHDISTYS R.Y. LITOGRAFISKA FÖRBUNDET MERIVIENTI OY, A MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY NORDEA PANKKI SUOMI OYJ OLLI BLOMBERGIN KOKOELMA OSUUSKUNTA KARJAPORTTI OSUUSKUNTA KIRJAPAINOTAITO PAMILO OY PETSAMON NIKKELI OY RADIOMEDIA RY RAUTAKIRJA OY SALOVAARA JUHANI SERLACHIUS G.A. OY, KANGAS STOCKFORS OY AB STORA ENSO FOREST CONSULTING OY LTD STORA ENSO OYJ, IMATRAN TEHTAAT STORA ENSO OYJ, KONSERNIHALLINTO STORA ENSO SHOP OY SUOMEN KIRJANSITOMONOMISTAJAIN LIITTO RY SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY* SUOMEN SÄÄSTÖPANKKILIITTO, SÄÄSTÖPANKKIEN TARKASTUS SUOMEN TEKNILLINEN SEURA, GRAAFINEN KERHO SUOMEN TEOLLISUUSPANKKI OYJ SUOMEN TEOLLISUUSPANKKI 1999 SUOMEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN KESKUSLIITTO RY (SVK) SUUR-SAVON SÄHKÖ OY TUOTESUUNNITTELU PENTTI LESKINEN TURUN TEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO R.Y. VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ PANKAVARA VENETEOLLISUUDEN TYÖNANTAJAT RY VUODEN HUIPUT VUOKSENNISKAN SEURATALO O.Y. WALDHOF OY Nordean arkistoja. 19 I 20 I I 21 I 22

12 2014 järjestetyt arkistot ABBORFORS OY AB AHLSTRÖM A. OY, VARKAUDEN TEHTAAT AHLSTRÖM KRISTER ANTIKAINEN TUOMAS CREATOR-GREY OY DDR:N SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, KAUPALLINEN ATTASEA EJ-LAUKKU OY EKONOMISKA SAMFUNDET I FINLAND RF ENOCELL OY ENSO-ELÄKEKASSA ENSO-GUTZEIT OY, KAUKOPÄÄN TEHTAAT ENSO-GUTZEIT OY, KESKUSHALLINTO ENSO-GUTZEIT OY, KOTKAN TEHTAAT ENSO-GUTZEIT OY, LAIVASTO-OSASTO ENSO-GUTZEIT OY, METSÄOSASTO ENSO-GUTZEIT OY, METSÄRYHMÄN JYVÄSKYLÄN HANKINTA-ALUE ENSO-GUTZEIT OY, METSÄTOIMIALAN KARJALAN HANKINTA-ALUE ENSO-GUTZEIT OY, METSÄTOIMIALAN SAIMAAN HANKINTA-ALUE ENSO-GUTZEIT OY, PANKAKOSKEN TEHTAAT ENSO-GUTZEIT OY, SÄYNÄTSALON TEHTAAT ENSO-GUTZEIT OY, TAINIONKOSKEN TEHTAAT ENSO-GUTZEIT OY, TIRVAN TEHTAAT ENSO-GUTZEIT-ELÄKESÄÄTIÖ S.R. ENSON ELÄKESÄÄTIÖ EURAN SÄÄSTÖPANKKI FINN-STROI OY FORSSAN-TAMMELAN SÄÄSTÖPANKKI GRAAFINEN KESKUSLIITTO RY GRAAFISEN TEKNIIKAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ GRAAFISEN TEOLLISUUDEN TYÖNANTAJALIITTO RY GREY DIRECT & DIGITAL HARJAVALLAN SÄÄSTÖPANKKI HAUSJÄRVEN SÄÄSTÖPANKKI HIMANGAN SÄÄSTÖPANKKI HINNERJOEN SÄÄSTÖPANKKI HONKAJOEN SÄÄSTÖPANKKI HONKILAHDEN SÄÄSTÖPANKKI HUMPPILAN SÄÄSTÖPANKKI HYVINKÄÄN SÄÄSTÖPANKKI ITÄ-SUOMEN KOIVUYHTYMÄ ITÄ-SUOMEN PAPERIPUUYHTYMÄ ITÄ-SUOMEN TUKKIYHTYMÄ JEPUAN SÄÄSTÖPANKKI JOKIOISTEN SÄÄSTÖPANKKI JÄMIJÄRVEN SÄÄSTÖPANKKI KAJAANIN KOSKI- JA TEOLLISUUS OSAKEYHTIÖ KANKAANPÄÄN SÄÄSTÖPANKKI KANNUKSEN SÄÄSTÖPANKKI KARKUN SÄÄSTÖPANKKI KAUVATSAN SÄÄSTÖPANKKI KEIKYÄN SÄÄSTÖPANKKI KEMIAN KESKUSLIITTO RY KEMIANTEOLLISUUDEN TYÖNANTAJALIITTO KEMIANTEOLLISUUS RY KENKÄ- JA NAHKATEOLLISUUS RY KENKÄTEHTAITTEN KESKUSLIITTO R.Y. KESKI-POHJANMAAN SÄÄSTÖPANKKIYHDISTYS KESKI-SAIMAA OSUUSKAUPPA KESKI-SUOMEN PAPERIPUUYHTYMÄ KESKI-SUOMEN TUKKIYHTYMÄ KIIKAN SÄÄSTÖPANKKI KIRJANSITOMOKONTTORI KIRJAPAINOTAIDON EDISTÄMISSÄÄTIÖ KIUKAISTEN SÄÄSTÖPANKKI KLÅSARÖ OY AB KOKEMÄEN SÄÄSTÖPANKKI KRUUNUPYYN SÄÄSTÖPANKKI KULTASEPPIEN TYÖNANTAJALIITTO RY KUMITEOLLISUUSYHDISTYS-GUMMIINDUSTRIFÖRE- NINGEN KÄLVIÄN SÄÄSTÖPANKKI KÖYLIÖN SÄÄSTÖPANKKI LAPIN SÄÄSTÖPANKKI LAUKKU-KONTTI KY LAVIAN SÄÄSTÖPANKKI LINJA DESIGN OY LITOGRAFISKA FÖRBUNDET LOHTAJAN SÄÄSTÖPANKKI LOPEN SÄÄSTÖPANKKI LUVIAN SÄÄSTÖPANKKI MATKAILUASIAMIEHET RY MERIVIENTI OY MOUHIJÄRVEN SÄÄSTÖPANKKI NAKKILAN SÄÄSTÖPANKKI NORDEA OSUUSKUNTA KIRJAPAINOTAITO PAINOVÄRIYHDISTYS R.Y. PAMILO OY PERHONJOKILAAKSON SÄÄSTÖPANKKI PERKAUS OY PETSAMON NIKKELI OY POHJOIS-KARJALAN KARELLIKESKUS - NAISTEN VOIMAVARAKESKUS OY POHJOISMAIDEN OSAKEPANKKI KAUPPAA JA TEOLLI- SUUTTA VARTEN POHJOISMAINEN MINISTERINEUVOSTO, NORDIC EXPO 2005 SIHTEERISTÖ PORIN SUOMALAINEN SÄÄSTÖPANKKI PORIN SÄÄSTÖPANKKI PUNKALAITUMEN SÄÄSTÖPANKKI PÄIJÄNTEEN TUKKIYHTYMÄ RAUMAN SÄÄSTÖPANKKI RAUTAKIRJA OY RIIHIMÄEN SÄÄSTÖPANKKI RUUHINEN ERKKI SAIMAAN LAIVALIIKENTEENHARJOITTAJAT RY SALOVAARA SEK & GREY OY SIIKAISTEN STATCON OY LTD STOCKFORS OY AB STORA ENSO FOREST CONSULTING OY LTD STORA ENSO METSÄ, HANKINTA-ALUEET STORA ENSO OYJ, ANJALANKOSKEN TEHTAAT STORA ENSO OYJ, IMATRAN TEHTAAT STORA ENSO OYJ, KEMIJÄRVEN TEHTAAT STORA ENSO OYJ, KONSERNIHALLINTO STORA ENSO PANKAKOSKI OY STORA ENSO TIMBER OY LTD SUOMEN KIRJANSITOMONOMISTAJAIN LIITTO RY SUOMEN NAHKATEOLLISUUSLIITTO R.Y. SUOMEN SÄÄSTÖPANKKI - SSP OY, DEPOSITAN SÄÄSTÖPANKKIALUE SUOMEN SÄÄSTÖPANKKI - SSP OY, ETELÄ-SATAKUNNAN SÄÄSTÖPANKKIALUE SUOMEN SÄÄSTÖPANKKI - SSP OY, KANTA-HÄMEEN SÄÄSTÖPANKKIALUE SUOMEN SÄÄSTÖPANKKI - SSP OY, KOKKOLANSEUDUN SÄÄSTÖPANKKIALUE SUOMEN SÄÄSTÖPANKKI - SSP OY, LOUNAIS-HÄMEEN SÄÄSTÖPANKKIALUE SUOMEN SÄÄSTÖPANKKI - SSP OY, POHJOIS-SATAKUNNAN SÄÄSTÖPANKKIALUE SUOMEN SÄÄSTÖPANKKI - SSP OY, SATAKUNNAN SÄÄSTÖPANKKIALUE SUOMEN SÄÄSTÖPANKKI - SSP OY, TURUN SUOMALAINEN SÄÄSTÖPANKKIALUE SUOMEN SÄÄSTÖPANKKI - SSP OY, TURUN TYÖVÄEN SÄÄSTÖPANKKIALUE SUOMEN TEKNILLINEN SEURA, GRAAFINEN KERHO SUOMEN TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO STK SUUR-SAVON SÄHKÖ OY SÄKYLÄN SÄÄSTÖPANKKI TALOUSELÄMÄ-LEHTI TEERIJÄRVEN SÄÄSTÖPANKKI TEOLLISUUDEN PAPERIPUUYHDISTYS R.Y. TUKKIKESKUS TUOTESUUNNITTELU PENTTI LESKINEN TYRVÄÄN SÄÄSTÖPANKKI TYÖNANTAJAIN YLEINEN RYHMÄ ULKOMAANLIIKENTEENHARJOITTAJAT R.Y. URJALAN SÄÄSTÖPANKKI VAAJAKALLIO JUKKA VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ PANKAVARA VENETEOLLISUUDEN TYÖNANTAJAT RY VUOKSENNISKAN SEURATALO O.Y. VÄRITEOLLISUUSYHDISTYS - FÄRGINDUSTRIFÖRENINGEN R.Y WALDHOF OY YLEISRADIO OY, KIELIOHJELMAT YMPÄRISTÖYRITYSTEN LIITTO RY YPÄJÄN SÄÄSTÖPANKKI ÖLJYTUOTE RY 21 I 22 I I 23 I 24

13 Tutkijantie Mikkeli Asiakaspalvelu Sähköposti

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2014

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2014 K A N S A N A R K I S T O Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo Kansan Arkiston vuosi 2014 1. Kansan Arkiston vuosi 2014 4 2. Työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto 7 3. Kokoelmien kartunta

Lisätiedot

E L I N K E I N O E L Ä M Ä N K E S K U S A R K I S T O N T I E D O T U S L E H T I 1 / 2 0 1 0

E L I N K E I N O E L Ä M Ä N K E S K U S A R K I S T O N T I E D O T U S L E H T I 1 / 2 0 1 0 Mikä on eemeli? sivu 1 Teollisen muotoilun arkisto Elkaan. sivu 1 Frenckellin kirjapainon arkisto tallessa. sivu 4 Nordea Pankki Oyj:n kuvallinen historia. sivu 5 Elka myy palveluja viranomaisille. sivu

Lisätiedot

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2013

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2013 K A N S A N A R K I S T O Toimintakertomus 2013 1 Toimintakertomuksessa esiintyvät merkit ovat Kansan Arkiston laajasta merkkikokoelmasta digitoituja. Kannen kuva pastellityö pahville, SKP: n 40-vuotisjuhlajulisteoriginaali.

Lisätiedot

Pääkirjoitus: Teollinen muotoilu ansaitsee arkistonsa. Asiakasnäkökulma. 500 tuntia videoita digitoidaan

Pääkirjoitus: Teollinen muotoilu ansaitsee arkistonsa. Asiakasnäkökulma. 500 tuntia videoita digitoidaan Teollinen muotoilu ansaitsee arkistonsa sivu 1 500 tuntia digitaalista videota sivu 2 Fida on muutakin kuin paperia sivu 4 Huomattavia arkistoluovutuksia sivu 5 SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON TIEDOTUSLEHTI

Lisätiedot

sivu 6 sivu 14 sivu 22 Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan

sivu 6 sivu 14 sivu 22 Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 sivu 6 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä sivu 14 Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan sivu 22 Puoli vuosisataa vaihto-oppilaita 2 akti 3/2011 akti 3/2011

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEOSÄÄTIÖ TALLBERGINKATU 1 G 60 00180 HELSINKI SISÄLLYS 1. HALLINTO 3 1.1. Hotelli- ja ravintolamuseosäätiön edustajisto, taustayhteisöt ja henkilökohtaiset

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEOSÄÄTIÖ HRM TALLBERGINKATU 1 G 60 00180 HELSINKI SISÄLLYS 1. HALLINTO 3 1.1. Hotelli- ja ravintolamuseosäätiön edustajisto, taustayhteisöt ja henkilökohtaiset

Lisätiedot

sivu 6 sivu 8 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa

sivu 6 sivu 8 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 sivu 6 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa sivu 8 Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa sivu 12 Jalostuseläimistä on pidetty tarkkaa kirjaa 2 3 Sisältö Pääkirjoitus Julkaisija

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo 1 Suomen Metsästysmuseon toiminta-ajatus ja strategia 2 Suomen Metsästysmuseo 2010 Museonjohtajan

Lisätiedot

sivu 5 ja 8 sivu 6 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 2/2013 Tilda katsasti karttanäyttelyn Stedingk-suvun arkisto Suomeen

sivu 5 ja 8 sivu 6 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 2/2013 Tilda katsasti karttanäyttelyn Stedingk-suvun arkisto Suomeen Arkistolaitoksen asiakaslehti 2/2013 sivu 5 ja 8 Tilda katsasti karttanäyttelyn sivu 6 Stedingk-suvun arkisto Suomeen sivu 12 Sota-ajan kuvat vetävät verkossa 2 3 Sisältö Pääkirjoitus Julkaisija Arkistolaitos

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PRH:N ARVOT Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kannen kuva: Juha Mälkönen, 2011. Taitto: Henry Forssell. Paino: tt-urex, Porvoo 2013. 1 Sisällysluettelo 2 Museonjohtajan

Lisätiedot

Kannen kuvat: Taustakuva: Näyttelijän kengissä -näyttely. Kuva: Ilona Kemppainen. Lapsia näyttämöllä. Kuva: Ilona Kemppainen. Teatteri Tuulettimen

Kannen kuvat: Taustakuva: Näyttelijän kengissä -näyttely. Kuva: Ilona Kemppainen. Lapsia näyttämöllä. Kuva: Ilona Kemppainen. Teatteri Tuulettimen teatterimuseo 2013 Kannen kuvat: Taustakuva: Näyttelijän kengissä -näyttely. Kuva: Ilona Kemppainen. Lapsia näyttämöllä. Kuva: Ilona Kemppainen. Teatteri Tuulettimen demot Kuvia nyky-suomesta -näyttelyssä

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 Sisältö Johtajan katsaus 5 Yleisö ja ohjelmisto Hankkeet ja tapahtumat 6 Kirjastotoiminta 8 Kiertonäyttelytoiminta

Lisätiedot

KANSALLISARKISTON DIGITOINTIHANKE 2010

KANSALLISARKISTON DIGITOINTIHANKE 2010 KANSALLISARKISTON DIGITOINTIHANKE 2010 Aineistojen turvaaminen ja saattaminen sähköiseen muotoon LOPPURAPORTTI 21.4.2011 István Kecskeméti, hankkeen johtaja Yksikönjohtaja, arkistotekninen yksikkö Reko

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 7.4.2014 PÄIVITYSTYÖRYHMÄ Teemu Ahola Leena Ahonen Mia Heinimaa Kalle Kallio Kimmo Kestinen Tiina Naukkarinen Marita Viinamäki 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55 KANSALLISKIRJASTON KIRJASTOVERKKOPALVELUIDEN VUOSIRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1 Johtajan katsaus... 5 2 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1 Kärkihankkeet... 7 2.1.1 Tietojärjestelmien kehittäminen... 7

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu 2007 Toimintakertomus Tekstit ja kaaviot Terttu Kauranen, Mervi Palonen, Tarja Turkkila Valokuvat Marleena Liikkanen, Ari Nakari, Mervi Palonen, Harri Uura, EKAMK arkisto

Lisätiedot

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2 Auli Aaltonen Eläköön ekonomit! 2 Porin Seudun Ekonomit ry 2003 2013 Julkaisija ISBN ISBN Kuvat Taitto Paino Porin Seudun Ekonomit ry 978-952-93-1781-3 (nid.) 978-952-93-1783-7 (PDF) Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

Celia - Näkövammaisten kirjasto

Celia - Näkövammaisten kirjasto Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 3.4.2012 1 Sisältö 1. Johdon katsaus toimintaan... 2 2. Vaikuttavuus... 5 3. Toiminnallinen tehokkuus... 7 4. Tuotokset ja laadunhallinta... 8 4.1. Suoritteiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia SISÄLLYS 1 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajan katsaus vuoteen 2013...4 2 Kuopion Rouvasväenyhdistys

Lisätiedot

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus.3 2. Toiminnan vaikuttavuus...4 2.1 Kärkihankkeet.. 4 2.2 Perustoiminnan tulokset.10 3. Laatutyö:

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006 TRITONIA LIITE 1 Johtokunta 23.5.2007 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys: 1 Yleiskatsaus 2 Kirjastopalvelut Asiakaspalvelut Tietoaineistopalvelut Informaatiolukutaidon ja tiedonhaun koulutukset 3 Oppimiskeskuspalvelut

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 1 Suomen Jazz & Pop Arkiston kannatusyhdistys ry 23.02.06/JHe TOIMINTAKERTOMUS 2005 Yleistä Suomen Jazz & Pop Arkiston (JAPA) tehtävänä on kerätä suomalaisen jazz- ja populaarimusiikin liittyvää tietoainesta

Lisätiedot

Varkauden kaupunginkirjasto. Toimintakertomus

Varkauden kaupunginkirjasto. Toimintakertomus Varkauden kaupunginkirjasto Toimintakertomus 1 SISÄLLYS o Kirjastotoimenjohtajan katsaus. 2 o Kirjaston palvelut 3 Lainauspalvelut. 3 Kirjat kotiin -palvelu.. 5 Aineistokokoelma.. 5 Tilat, laitteet ja

Lisätiedot

Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset

Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset Sisällysluettelo Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset Teatterimuseon kokoelmien historia: synty ja vaiheet - 1940- ja 1950-luku: aineiston

Lisätiedot

SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO

SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO TOIMINTAKERTOMUS 2008 2 SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO Suomen käsityön museo on käsityön ja käsiteollisuuden valtakunnallinen erikoismuseo - ihmisten ja tiedon kohtauspaikka. Museossa on myös

Lisätiedot

Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005

Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005 1 Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005 115. toimintavuosi Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus 5 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 5 2.2 Toiminnan tuloksellisuus

Lisätiedot