SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO Toimintakertomus 1981

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO Toimintakertomus 1981"

Transkriptio

1 SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO Toimintakertomus Yleistä 2. Taustatietoja 2.1. Arkistoajatuksen syntyminen 2.2. Arkistohankkeen toteutuminen 2.3. Rakennuksen saneeraus ja tilat 3. Hallinto 3.1. Säätiön valtuuskunta 3.2. Säätiön hallitus 3.3. Henkilökunta 4. Toiminta 4.1. Tarkoitus ja tehtävät 4.2. Asiakirjat 4.3. Järjestäminen 4.4. Käsikirjasto 4.5 Tiedotustoiminta 5. Tilastotietoja 1. Yleistä Useita vuosikymmeniä vireillä ollut pyrkimys saada elinkeinoelämälle oma keskusarkistonsa toteutui toukokuussa 1981, kun Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto aloitti toimintansa Mikkelissä. Arkistohankkeen toteuttamiseksi oli valmistelevia toimenpiteitä tehty usealla taholla maassamme. Kun konkreettinen suunnittelutyö oli käynnistynyt valtionarkiston, elinkeinoelämän keskusjärjestöjen, Liikearkistoyhdistys r.y:n ja Mikkelin kaupungin yhteistoimin, asian eteneminen tapahtui varsin ripeässä tahdissa. Arkiston perustaminen osoittautui jo ensimmäisenä toimintavuonna erittäin tarpeelliseksi muutoin hävitettäväksi joutuvien yritysarkistojen säilyttäjänä tuleville sukupolville ja taloustieteellisen tutkimuksen käyttöön. Arkistojen luovutuksissa on ollut havaittavissa piirre että suuret yritykset haluavat luopua hallussaan olevista niihin sulautuneiden yritysten arkistoista. Ensimmäisen vuoden aikana arkistoja tuli yhteensä 750 hyllymetriä. ELKA on herättänyt varsin vilkasta mielenkiintoa ja niinpä arkistoon onkin tutustunut runsaasti ihmisiä ja tutkijapalvelu on päässyt alkuunsa, joskin se vielä on ollut melko vähäistä. Elinkeinoelämän keskusjärjestöjen aktiivinen osallistuminen ELKA:n toimintaan on luonut hyvän perustan luottamukselle, jota tarvitaan keskusarkiston kehittämiseksi elinkeinoelämää ja tutkimustoimintaa palvelevaksi laitokseksi. 2. Taustatietoja 2.1. Arkistoajatuksen syntyminen

2 Ajatus elinkeinoelämän oman arkiston perustamisesta tuli esille kauppakamarilaitoksessa jo vuonna Asia oli uudelleen esillä vuonna 1947, jolloin Keskuskauppakamarin asettama liikearkistokomitea ehdotti elinkeinoelämän piirissä harjoitettavan arkistointia koskevan valistustoiminnan lisäämistä, kun oli todettu, ettei keskusarkiston perustamiseen ollut taloudellisia mahdollisuuksia. Valtionarkiston toimesta järjestettiin neuvottelutilaisuus vuonna 1960, jossa päätettiin liike-elämän arkistokysymysten alalla tarvittavan yhteistoiminnan aikaansaamiseksi perustaa erityinen yhdistys. Nimeksi uudelle yhdistykselle tuli Liikearkistoyhdistys r.y. ja sen yhtenä päätavoitteena tuli olemaan liikeelämän oman keskusarkiston saaminen maa Laki yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta ( /998) ja sen nojalla annettu asetus ( /921) tekivät liike-elämän keskusarkistoasian ajankohtaiseksi luomalla taloudellisen pohjan hankkeen toteuttamiselle. Tämän lain mukaan voidaan yksityisluontoiselle arkistolle, jossa säilytettävällä aineistolla on tieteellisen tutkimuksen kannalta tai muutoin huomattavaa yleistä merkitystä, antaa valtionapua 80.% sen käyttökuluista. Mikkelin kaupunki kiinnostui arkistohankkeesta, jonka katsottiin hyvin sopivan Mikkelissä jo toimivien laitosten, Helsingin kauppakorkeakoulun johtamiskoulutuskeskuksen, Itä-Suomen Instituutin ja Mikkelin maakuntaarkiston toiminnan kanssa. Lisäksi Mikkeliin on keskeisen sijaintinsa takia hyvät yhteydet eri puolilta maatamme Arkistohankkeen toteutuminen Mikkelin kaupunginhallitus asetti arkistoalan kehittämistoimikunnan jonka eräänä tehtävänä oli laatia ehdotus elinkeinoelämän keskusarkiston perustamiseksi Mikkeliin. Toimikunnan laatimassa selvityksessä olivat mm. alustava huonetilaohjelma rakennuspiirustuksineen sekä tulo- ja menoarvioehdotus. Mikkelin kaupungin edustajat kävivät jatkoneuvotteluja hankkeen toteuttamiseksi mm. valtionarkiston, Liikearkistoyhdistys r.y:n ja elinkeinoelämän keskusjärjestöjen edustajien kanssa. Neuvottelujen tuloksena päätettiin perustaa Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiö, jonka tehtävänä tuli olemaan elinkeinoelämän keskusarkiston hoidon järjestäminen ja edistäminen. Oikeusministeriö myönsi perustamisluvan ja vahvisti säännöt Seuraava tärkeä vaihe oli valtioneuvoston tekemä päätös hyväksyä Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto lakimääräiseen valtionapuun oikeutetuksi vuoden 1981 alusta lukien.

3 2.3. Rakennuksen saneeraus ja tilat Välittömästi valtioneuvoston tekemän valtionapupäätöksen jälkeen ryhtyi Mikkelin kaupunki kunnostamaan Varikkotie 7 sijaitsevaa entistä armeijan varikkorakennusta nykyaikaisiksi arkistotiloiksi. Saneeraustyö saatiin päätökseen , jonka jälkeen keskusarkisto oli valmis aloittamaan toimintansa ja ottamaan arkistoja säilytettäväksi. Samalla arkistolle vievän kadun nimi muutettiin paremmin sen toimintaa kuvaavaksi Tutkijantieksi. Keskusarkistolla on tilaa 1107 m 2 kolmessa kerroksessa, josta noin 760 m 2 on varsinaisia arkistotiloja ja loppuosa toimisto- ja asiakastiloja. Lisäksi keskusarkiston käytössä on viereisessä rakennuksessa kylmää varastotilaa. Jokaisessa kerroksessa suurin osa on varattu asiakirjojen säilytystilaksi. Kolmas kerros on tutkijoiden ja asiakkaiden käytössä. Se on jaettu 6 ja 4 hengen tutkijasaleihin, minkä lisäksi pitempiaikaisille tutkijoille on varattu kaksi erillistä työhuonetta. Tutkijasalien välittömässä yhteydessä on huone mikrofilmien lukulaitteita varten. Toisessa kerroksessa sijaitsevat arkistotilojen lisäksi toimistotilat, pääsisäänkäynti ja lastaussilta. Pohjakerroksessa, joka on puoliksi maan alla, ovat henkilökunnan sosiaaliset tilat ja teknisiä laitteita. 3. Hallinto 3.1. Säätiön valtuuskunta Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistoa ylläpitää säätiö, jonka valtuuskuntaan kuuluivat seuraavat perustajajäsenten edustajat: Helsingin kauppakorkeakoulu: professori Erkki Pihkala apulaisprofessori Kyösti Pulkkinen Itä-Suomen Instituutin kannatusyhdistys r.y.: osastopäällikkö Väinö Saari suunnittelupäällikkö Esa Reponen Keskuskauppakamari: toim.johtaja Sakari Yrjönen apulaisjohtaja Markku Kosola Liikearkistoyhdistys r.y.: kauppaneuvos Reima Raita ekonomi Leo Hällström Liiketyönantajain Keskusliitto LTK r.y.: johtaja Tauno Jaatela fil.maist. Paula Kilpeläinen Mikkelin Kauppakamari: johtaja Heikki Kosonen pankinjohtaja Juhani Oinonen

4 Mikkelin kaupunki: kauppaneuvos Matti Toivakka toimitusjohtaja Raimo Räsänen toimitusjohtaja Rauno Sillanpää toimitusjohtaja Veikko Koljonen kaupunginlakimies Timo Heiskanen elinkeinoasiamies Sune Lehkonen Mikkelin Läänin Maakuntaliitto: puh.joht. Juhani Alanen kansanedustaja Pertti Hietala Suomalaisen Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys r.y.: kauppat.tri Aatto Prihti kauppat.maist. Jarmo Granfelt Suomen Kulttuurirahasto: professori Päiviö Tommila professori Yrjö Kaukiainen Suomen Työnantajain Keskusliitto: johtaja Heikki Konkola toim.johtaja Pentti Somerto Teollisuuden Keskusliitto: johtaja Paavo Grönlund maisteri Jyrki Malmio Säätiön valtuuskunta piti vuosikokouksen Mikkelissä arkistorakennuksen harjannostajaisjuhlan yhteydessä. Valtuuskunnan vaalikokous pidettiin Mikkelissä keskusarkiston vihkiäisjuhlan yhteydessä. Valtuuskunnan puheenjohtajana on toiminut pääkonsuli Sakari Yrjönen Säätiön hallitus Säätiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Jorma Ahvenainen, apul.professori Jyväskylä Henri Broms, fil.tri Helsinki Sakari Jalaskoski, ekonomi Helsinki Ossi Jokimies, fil.maisteri Helsinki Patrik Lilius, valtiot.lis. Helsinki Eero Raunio, kaupunginjohtaja Mikkeli Raimo Viikki, maakunta-arkistonhoitaja Mikkeli Hallitus on kokoontunut vuoden aikana kolme kertaa. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut FM Ossi Jokimies. Säätiön asiamiehen tehtäviä on hoitanut arkistonjohtaja Matti Lakio.

5 3.3. Henkilökunta ELKA:ssa on vuoden aikana ollut neljä vakinaista tointa ja yksi työllisyysvaroin palkattu henkilö. Henkilöt arkistonjohtaja Matti Lakio, valtiot.maist alkaen kanslisti Maritta Nykänen, kauppat.yo kanslisti Sirpa Seppänen, yo-merkonomi alkaen vahtimestari-talonmies Jarmo Pulkkinen, merkonomi 1.5. alkaen siivooja Kaija Kilkki, kodinhoitaja 1.5. alkaen arkistoapulainen Jari Lehtonen, yo-merkonomi 1.6. alkaen 4. Toiminta 4.1. Tarkoitus ja tehtävät Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto on maamme elinkeinoelämää palveleva valtakunnallinen laitos, jonka tehtävänä on elinkeinoelämän järjestöjen, yritysten ja yksityisten elinkeinoelämässä toimineiden henkilöiden arkistojen kokoaminen, järjestäminen ja säilyttäminen sekä saattaminen tutkijoiden käytettäväksi. ELKA:n tavoitteena on luoda hyvät olosuhteet elinkeinoelämää koskevan informaatiopalvelun ja tutkimustoiminnan kehittäminen. Tässä tarkoituksessa käsikirjastoon kootaan elinkeinoelämää koskevaa kirjallisuutta, yrityshistoriikkejä ja yritysten toimintakertomuksia, taseita ym Asiakirjat Asiakirjojen vastaanotto ELKA:oon käynnistyi toukokuussa. Ensimmäinen luovutustilaisuus oli 12.5., jolloin arkistoa perustamassa olleet valtionarkisto, Keskuskauppakamari, Liiketyönantajain Keskusliitto LTK r.y., Suomen Työnantajain Keskusliitto ja Teollisuuden Keskusliitto luovuttivat omia ja hallussaan olleita asiakirjoja ELKA:oon. Tässä luovutustilaisuudessa tuli ilmoitukset kaikkiaan 280 hm luovuttamisesta ELKA:oon. Yrityksien ensimmäinen virallinen arkistojen luovutustilaisuus pidettiin 5.6., jolloin Kaukas Oy luovutti Suomen Rullatehdasyhdistyksen, Cederbergin ja T&J Salvesenin arkistot, yhteensä 42 hm ja Enso-Gutzeit Oy Lehtoniemen konepajan yli 3000 laiva- ja konepiirustusta käsittävän piirustusarkiston. Näiden luovutusten jälkeen ELKA on saanut lukuisia yritys- ja neuvotellut eri yritysten kanssa arkistojen luovutuksista. Määrällisesti merkittävin on Enso- Gutzeit Oy:n tekemä päätös yhtiön kaikkien toimipaikkojen arkistojensiirtämisestä ELKA:oon mikä merkitsee lähes 1000 hyllymetrin arkistokokonaisuuden saamista keskitettyyn säilytykseen ja tieteellisen tutkimuksen käyttöön.

6 ELKA:oon vuoden aikana luovutetut arkistot: Luovuttaja Vastaanotetut asiakirjat hm-määrä Helsingin Puhelinyhdis- Helsingin Puhelinyhdistys 0,28 tyksen Keskusarkisto Asianajotoimisto Jorma K. Oy A. Halosen Lihanjalostustehdas 130,00 Lehtonen Enso-Gutzeit Oy Lehtoniemen konepaja konepiirustuksia Oy Kaukas Ab Suomen Rullatehdasyhdistys 25,60 Ab T&J Salvesen 1,40 Oy Gustav Cederberg 15,00 STK STK 35,00 TKL THL:n arkisto, käsikirjastoa 25,00 Mikkelin maakunta-arkisto Savon Nahkatuote Ky 10,10 Mikkelin Kenkätehdas Oy 14,50 käsikirjastoa Hämeenlinnan maakunta-arkisto Korpimaa Oy 14,50 Siilinjärven verotoimisto Savon Moottori Oy 0,07 Asianajotoimisto Arto Ullakonoja Vesijohtoliike Selim Lehtinen 1,00 Oy Fiskars Ab Kellokosken Tehdas Oy 11,00 Meijeriastiat Oy 0,40 Puikko Oy 0,16 Vakuutusyhtiö Svea 0,40 Tehdaspuu 0,20 Carlanderin suku 0,45 Oy W. Rosenlew Ab J.C. Frenckell & Son Ab 130,00 Keskuskauppakamari Viipurin kauppakamari 0,26 Sylvester Perret Sylvester Perret 3,30 Valtionarkisto Fennoexport Ltd Suomen Hypoteekkiyhdistys Suomen Asuntohypoteekkipankki 90,00 Verohallituksen luovuttamat konkurssiyritysten asiakirjat Turun maakunta-arkisto J&C Österbladh 85,00 Kokemäensaaren Puhelinosuuskunta Kyläsaaren Puhelinosuuskunta Kyläsaaren Sähköosuuskunta Jussi Kiviranta Mellilän Puutyö Mellilän Saha Oy Uusi Aura Sosialisti Turun insinööritoimisto Satakunnan Maakunta Oy Rauman nahkatehdas Fredriksson Oy Oy Pohjolan Liikenne Ab Jo-Fo Oy LTK LTK:n arkistoa 2,50 Enso-Gutzeit Oy Utran saha 0,37

7 Sirkka Posti Yhteensä Lieksan piiriesimies 0,70 Pankakosken tehdas 135,90 Zellstofffabrik Waldhof 0,30 Juho Klamin kyläkauppa,, sadetakkitehdas, maatila 8,00 753,29 hm 4.3. Järjestäminen ELKA:oon luovutettavat asiakirjat tulevat joko lahjoituksena, jolloin ne ovat kokonaan keskusarkiston omaisuutta, tai talletussopimuksella, jolloin omistusoikeus pysyy edelleen luovuttajalla mutta arkiston säilytyspaikkana on ELKA. Luovutetut asiakirjat pyritään järjestämään ja luetteloimaan, jonka jälkeen ne ovat tutkijoiden käytettävissä, ellei arkiston luovuttajan kanssa ole sovittu erityisistä käyttörajoituksista. Osa luovutetuista arkistoista on ollut hyvin järjestettyjä, mutta suuri osa on tullut joko osittain tai kokonaan järjestämättä ja ilman minkäänlaisia luetteloja. Keskusarkiston henkilöresurssit eivät ole riittäneet järjestämään ja luetteloimaan asiakirjoja samalla nopeudella kuin uusia arkistoja on tullut, vaan niiden järjestäminen on jouduttu jättämään myöhempään ajankohtaan. Tärkeintä on kuitenkin, että arkistot on saatu turvalliseen säilytykseen. Vuoden loppuun mennessä järjestettyjä arkistoja oli 21, yhteensä n. 162 hm Käsikirjasto Asiakirja-aineiston lisäksi keskusarkistoon kootaan lahjoituksena saatua elinkeinoelämään liittyvää kirjallisuutta ja yrityksiä koskevaa uutta tietoa, kuten toimintakertomuksia, taseita, historiikkeja ym. painettuja ja monistettuja julkaisuja. Tavoitteena on luoda edellytyksiä elinkeinoelämään ja yritystoimintaan liittyvän tutkimustyön kehittämiselle. Etenkin pienen ja keskisuuren yritystoiminnan tutkimustyö on käytettävissä olevan aineiston vähäisyyden ja hajanaisuuden takia ollut vaikeaa. Suurimmat lahjoitukset käsikirjastoonsa ELKA sai Teollisuuden Keskusliitolta ja Mikkelin maakunta-arkistolta. Käsikirjastoon saatiin vuoden aikana elinkeinoelämää koskevaa kirjallisuutta kaikkiaan 35 hyllymetriä, josta on luetteloitu 522 nidettä Tiedotustoiminta Keskusarkiston toiminnan käynnistymisestä on pyritty tiedottamaan elinkeinoelämälle monin eri tavoin. Televisiossa, radiossa ja lehdistössä on ollut uutisia arkiston käynnisty- eri vaiheista, kuten harjannostajaisista,

8 arkistorakennuksen valmistumisesta, ensimmäisistä arkistonluovutuksista ja vihkiäisistä. Arkiston vihkiäisjuhlaa vietettiin Mikkelin kirjastotalolla runsaslukuisen ja arvovaltaisen kutsuvierasjoukon läsnäollessa. Tervehdyspuheen piti ELKA:n Säätiön hallituksen puheenjohtaja fil.maist. Ossi Jokimies. Juhlapuhujana oli opetusministeriön kansliapäällikkö Jaakko Numminen. Tervehdyksen arkistolle esittivät kaupunginjohtaja Eero Raunio Mikkelistä, professori Toivo Paloposki valtionarkistosta, pääkonsuli Sakari Yrjönen Keskuskauppakamarista sekä apulaisprofessori Kyösti Pulkkinen Liikearkistoyhdistys r.y.:stä. Vihkiäisjuhlassa pidetyt puheet on koottu Liikearkistolehteen numero 3/1981. ELKA:oa perustamassa olleet elinkeinoelämän keskusjärjestöt ovat tiedottaneet keskusarkiston käynnistämisestä jäsenlehdissä eri tiedotteissa ja seminaareissa. Myös arkistoalan lehdissä on ollut kirjoituksia ELKA:n perustamisesta ja toiminnasta. ELKA:n omaa esitettä on valmisteltu vuoden aikana ja esite julkaistaan vuodenvaihteen jälkeen. Kun yritysarkistoja on saatu järjestetyksi ja luetteloiduksi, pyritään tiedotustoimintaa suuntaamaan entistä enemmän tutkijoille ja korkeakouluihin, jotta asiakirjat saataisiin tieteellisen tutkimuksen käyttöön. Keskusarkistoon on vuoden aikana tutustunut 358 henkeä, mukana runsaasti elinkeinoelämän, hallinnon ja arkistoalan edustajia. Varsinaisten tutkijakäyntien määrä jäi varsin vähäiseksi ensimmäisenä vuonna järjestetyn aineiston vähäisyyden takia.

9 5. Tilastotietoja Rakennuksen pinta-ala m 2 Arkistotilojen pinta-ala 759 m 2-1. kerros 160 m m 2 = 280 m 2-2. kerros = 220 m 2-3. kerros 150 m m 2 = 259 m 2 Hyllymetrimäärä hm Asiakirjamäärä 750 hm Käsikirjaston laajuus 35 hm Asiakas- ja tutustumiskäynnit 358 henkeä Asiakastilat : - tutkijasali 1 6 tutkijapaikkaa - tutkijasali 2 4 tutkijapaikkaa - tutkijakammiot 2 tutkijapaikkaa

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO. T oimintaker tomus 2001

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO. T oimintaker tomus 2001 SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO T oimintaker tomus 2001 Mikkeli 2002 Kannen kuva: Polttoaineen jakelupumppu 1920 luvulta. Arkisto Hankkija Keskusosuusliike.

Lisätiedot

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO. Toimintakertomus 2004

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO. Toimintakertomus 2004 SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO Toimintakertomus 2004 Mikkeli 2005 Kannen kuva: Moderni puunkuljetusyksikkö 1930-luvulla. Puu siirtyi ihmisen ja koneen

Lisätiedot

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO. T oimintakertomus 2000

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO. T oimintakertomus 2000 SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO T oimintakertomus 2000 Mikkeli 2001 Kannen kuva: Porin Konepaja Oy:n perämoottorimainos vuodelta 1932; Rosenlew Oy, Porin

Lisätiedot

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO. T oimintakertomus 2002

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO. T oimintakertomus 2002 SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO T oimintakertomus 22 Mikkeli 23 Kannen kuva: Menevä mies mobiilivarustein vuodelta 1967. Arkisto Hankkija Kol. Maanantai

Lisätiedot

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ. SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO Toimintakertomus 2005

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ. SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO Toimintakertomus 2005 SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO Toimintakertomus 2005 Mikkeli 2006 Kansikuva: W.Rosenlew Oy:n vanha valimo Porissa. Kuva vuodelta 1927. Sisällys Yhteenveto

Lisätiedot

E L I N K E I N O E L Ä M Ä N K E S K U S A R K I S T O N T I E D O T U S L E H T I 1 / 2 0 1 0

E L I N K E I N O E L Ä M Ä N K E S K U S A R K I S T O N T I E D O T U S L E H T I 1 / 2 0 1 0 Mikä on eemeli? sivu 1 Teollisen muotoilun arkisto Elkaan. sivu 1 Frenckellin kirjapainon arkisto tallessa. sivu 4 Nordea Pankki Oyj:n kuvallinen historia. sivu 5 Elka myy palveluja viranomaisille. sivu

Lisätiedot

Elkan 34. toimintavuosi

Elkan 34. toimintavuosi TOIMINTAKERTOMUS 2014 Elkan 34. toimintavuosi Sisältö Elkan 34. toimintavuosi 3 Hallinto 4 Talous 4 Henkilöstö 5 Toimintaympäristö ja asiakkaat 6 Keskusarkistotoiminta 6 Sota-arkiston kunnostamisprojekti

Lisätiedot

U. Kivi-Koskinen VIIPURIN TALOUDELLINEN KORKEAKOULUSEURA 70 VUOTTA

U. Kivi-Koskinen VIIPURIN TALOUDELLINEN KORKEAKOULUSEURA 70 VUOTTA U. Kivi-Koskinen VIIPURIN TALOUDELLINEN KORKEAKOULUSEURA 70 VUOTTA 1980-1989 Yleistä Viipuri oli aikanaan Itä-Suomen kaupan keskus ja ajoittain sillä oli kaupan alalla kärkisija Suomen kaupunkien joukossa.

Lisätiedot

SIVISTYKSEN ETULINJASSA

SIVISTYKSEN ETULINJASSA SIVISTYKSEN ETULINJASSA Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto 1961 2011 Jutta Julkunen, Tripylon Oy SIVISTYKSEN ETULINJASSA SUOMEN KULTTUURIRAHASTON ETELÄ-SAVON RAHASTO 1961 2011 Jutta Julkunen,

Lisätiedot

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2013

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2013 K A N S A N A R K I S T O Toimintakertomus 2013 1 Toimintakertomuksessa esiintyvät merkit ovat Kansan Arkiston laajasta merkkikokoelmasta digitoituja. Kannen kuva pastellityö pahville, SKP: n 40-vuotisjuhlajulisteoriginaali.

Lisätiedot

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2014

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2014 K A N S A N A R K I S T O Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo Kansan Arkiston vuosi 2014 1. Kansan Arkiston vuosi 2014 4 2. Työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto 7 3. Kokoelmien kartunta

Lisätiedot

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin toimintaan

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin toimintaan Ajankohtaista Duodecimista Jouko Lönnqvist Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin toimintaan on kuulunut lääketieteellisen tutkimuksen tukeminen seuran perustamisesta eli vuodesta 1881 alkaen. Vuonna 1906

Lisätiedot

Pääkirjoitus: Teollinen muotoilu ansaitsee arkistonsa. Asiakasnäkökulma. 500 tuntia videoita digitoidaan

Pääkirjoitus: Teollinen muotoilu ansaitsee arkistonsa. Asiakasnäkökulma. 500 tuntia videoita digitoidaan Teollinen muotoilu ansaitsee arkistonsa sivu 1 500 tuntia digitaalista videota sivu 2 Fida on muutakin kuin paperia sivu 4 Huomattavia arkistoluovutuksia sivu 5 SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON TIEDOTUSLEHTI

Lisätiedot

Silmä- ja kudospankkisäätiö Ögon- och vävnadsbankstiftelsen

Silmä- ja kudospankkisäätiö Ögon- och vävnadsbankstiftelsen Silmä- ja kudospankkisäätiö Ögon- och vävnadsbankstiftelsen SILMÄ- JA KUDOSPANKISÄÄTIÖ ÖGON- OCH VÄVNADSBANKSTIFTELSEN 1956-1996 1996-2006 TERO KIVELÄ MATTI J. VUORELA MARKKU VIRKKI ROLAND GUILLOU TIMO

Lisätiedot

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 1 9 5 0 Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO KOUVOLAN LIIKETALOUSINSTITUUTTI KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN OSASTO, KOUVOLA 1 1 9 5 0 Kauppaopetusta

Lisätiedot

Selvityksistä saavutuksiin

Selvityksistä saavutuksiin 40 ISSN 1798-6087 ISBN 978-952-6604-00-8 ISBN 978-952-6604-00-8 9 789526 604008 YTV kansi CS5.indd 1 HSY 2010 4 0 Kuvantekijöitä on kautta aikojen viehättänyt esittää elämää ja siihen liittyviä tapahtumia

Lisätiedot

Arkistolaitoksen keskusarkiston perustamistarpeen selvittäminen

Arkistolaitoksen keskusarkiston perustamistarpeen selvittäminen Opetusministeriö Undervisningsministeriet Tiede Arkistolaitoksen keskusarkiston perustamistarpeen selvittäminen Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:2 Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Jarmo Peltola TIEDETTÄ JA TAIDETTA TUKIEN

Jarmo Peltola TIEDETTÄ JA TAIDETTA TUKIEN Jarmo Peltola TIEDETTÄ JA TAIDETTA TUKIEN PIRKANMAAN KULTTUURIRAHASTO 1961 2011 Jarmo Peltola TIEDETTÄ JA TAIDETTA TUKIEN PIRKANMAAN KULTTUURIRAHASTO 1961 2011 Suomen Kulttuurirahasto Kannen valokuva:

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011)

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) 1 Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) MAALISKUU 2011 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 Suomen Jazz & Pop Arkiston kannatusyhdistys ry 24.2.2005/JHe TOIMINTAKERTOMUS 2004 Yleistä Suomen Jazz & Pop Arkiston (JAPA) tehtävänä on kerätä suomalaisen jazz- ja populaarimusiikin liittyvää tietoainesta

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kannen kuva: Juha Mälkönen, 2011. Taitto: Henry Forssell. Paino: tt-urex, Porvoo 2013. 1 Sisällysluettelo 2 Museonjohtajan

Lisätiedot

Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela. Eläköön. ekonomit!

Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela. Eläköön. ekonomit! Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela Eläköön ekonomit! Porin Seudun Ekonomit ry 1943-2003 Eläköön ekonomit! Porin Seudun Ekonomit ry 1943-2003 1 Julkaisija Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

Nimen muutos - toiminnan laajennus -Kulttuurityön Keskus -Ktk vuonna 1959

Nimen muutos - toiminnan laajennus -Kulttuurityön Keskus -Ktk vuonna 1959 Pirjo-Riitta Reiman 25.6.1998 KULTTUURITYÖN KESKUS lähde: KTK kertomukset 1955-70 (Kansan Arkisto) Työväen-, kulttuuri- ja kansantalojen Tuki ry Ensin oli Työväen-, kulttuuri- ja kansantalojen Tuki ry

Lisätiedot

sivu 5 ja 8 sivu 6 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 2/2013 Tilda katsasti karttanäyttelyn Stedingk-suvun arkisto Suomeen

sivu 5 ja 8 sivu 6 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 2/2013 Tilda katsasti karttanäyttelyn Stedingk-suvun arkisto Suomeen Arkistolaitoksen asiakaslehti 2/2013 sivu 5 ja 8 Tilda katsasti karttanäyttelyn sivu 6 Stedingk-suvun arkisto Suomeen sivu 12 Sota-ajan kuvat vetävät verkossa 2 3 Sisältö Pääkirjoitus Julkaisija Arkistolaitos

Lisätiedot

Capture Elkan uutta suuntaa sivu 1 Logistiikka on arkiston arkipäivää sivu 3 Arkistot järjestyvät sivu 4 Projektissa siirrytty talvisotaan sivu 5

Capture Elkan uutta suuntaa sivu 1 Logistiikka on arkiston arkipäivää sivu 3 Arkistot järjestyvät sivu 4 Projektissa siirrytty talvisotaan sivu 5 Capture Elkan uutta suuntaa sivu 1 Logistiikka on arkiston arkipäivää sivu 3 Arkistot järjestyvät sivu 4 Projektissa siirrytty talvisotaan sivu 5 SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON TIEDOTUSLEHTI 1/2011

Lisätiedot

KAUPPAKORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNNAN OIKEUDELLISESTA ASE- MASTA JA SEN MUUTOKSISTA

KAUPPAKORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNNAN OIKEUDELLISESTA ASE- MASTA JA SEN MUUTOKSISTA 1/21 Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta Pääsihteeri Kimmo Kääriä KAUPPAKORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNNAN OIKEUDELLISESTA ASE- MASTA JA SEN MUUTOKSISTA 1. Taustaa Suomen ensimmäinen yliopisto perustettiin

Lisätiedot

Katsaus Suomen Taiteilijaseuran ateljeesäätiön historiaan

Katsaus Suomen Taiteilijaseuran ateljeesäätiön historiaan Katsaus Suomen Taiteilijaseuran ateljeesäätiön historiaan Suomen Taiteilijaseuran ateljeesäätiö Lemuntie 4 D 21 00510 Helsinki www.ateljeesaatio.fi asiamies (09) 7268 0470, tuula.paalimaki@ateljeesaatio.fi

Lisätiedot

JUHLAKIRJA 20 VUOTTA VETERAANIEN RINNALLA. Oulunkylän kuntoutussairaala vuosina 1992-2012. Raimo Varis

JUHLAKIRJA 20 VUOTTA VETERAANIEN RINNALLA. Oulunkylän kuntoutussairaala vuosina 1992-2012. Raimo Varis Kunnon kuntouttajien ja kelpo kuntoutujien yhteinen kansanlaulu eli Viisu oulunkyläläiseen tapaan Kaks kuntoilijaa kulki maantietä laulellen, Ja toinen lausui julki ylevän aattehen: Kai koko Suomen kansa

Lisätiedot

JOHDANTO 1 HALLINTO 2 HENKILÖKUNTA 3 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 14 SUOMEN URHEILUARKISTO 16

JOHDANTO 1 HALLINTO 2 HENKILÖKUNTA 3 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 14 SUOMEN URHEILUARKISTO 16 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 HALLINTO 2 HENKILÖKUNTA 3 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 14 SUOMEN URHEILUARKISTO 16 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ, EDUSTUKSET JA KOULUTUS 22 MARKKINOINTI,

Lisätiedot