Pohjoismainen logistiikkabarometri. Tehokkaampiin logistiikkaratkaisuihin toimitusketjun yhteistyöllä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjoismainen logistiikkabarometri. Tehokkaampiin logistiikkaratkaisuihin toimitusketjun yhteistyöllä"

Transkriptio

1 Pohjoismainen logistiikkabarometri 2012 Tehokkaampiin logistiikkaratkaisuihin toimitusketjun yhteistyöllä

2

3 Esipuhe Pohjoismaat ovat erittäin mielenkiintoinen alue, kun tarkastellaan mitkä trendit, markkinavoimat ja asiakastarpeet vaikuttavat logistiikan kehittymiseen. Pohjoismaissa asuu yli 25 miljoonaa ihmistä, ja logistiikkapalvelut ovat innovaatioiden ja teknologian kärkeä. Pohjoismaiden välillä on kuitenkin myös huomattavia maantieteellisiä sekä infrastruktuuriin, keskittämiseen, ostovoimaan ja kustannusrakenteeseen liittyviä eroja. Kaikki nämä tekijät ovat merkittäviä logistiikkatarpeiden kannalta. PostNordin strategiana on saavuttaa johtava asema Pohjoismaissa ja toimia asiakkaiden kumppanina. Siksi olemme tämän vuoden logistiikkabarometrissa keskittyneet elinkeinoelämän ja kuljetusalan yhteispeliin, etenkin palvelun ostajien ja logistiikkatoimittajien väliseen suhteeseen. Jos logistiikkaa pidetään minkä tahansa hyllytavaran kaltaisena tuotteena, ostajat voisivat hankkia tuotteita sekä vertailla hintoja ja laatua kuten muillakin aloilla. Elinkeinoelämän rakenteet ovat kuitenkin jatkuvien muutosten kourissa globalisaation ja kansainvälistymisen, uusien teknologioiden ja tuotantotapojen sekä muuttuneiden ympäristövaatimusten vuoksi. Siitä johtuen Yritysten logistiikkatarpeet monimutkaistuvat huomattavasti esimerkiksi tulliasioiden, juridisen asiantuntemuksen, kielen, järjestelmien ja prosessiin osallistuvien toimijoiden määrän osalta. Sen vuoksi elinkeinoelämä tulee keskittymään yhä suuremmassa määrin toimitusketjuunsa kokonaisuudessaan ja sen kustannuksiin. Henrik Höjsgaard Johtaja PostNord AB, Logistik Tämä huomioon ottaen on yhä tärkeämpää, että osapuolilla on näkemys siitä, miten palvelun ostajan ja logistiikkatoimijan välistä suhdetta ja integraatiota kehitetään. Pohjoismainen logistiikkabarometri tarjoaa tietoa tähän. Asiakkaan ja logistiikkatoimittajan välinen suurempi integraatio tehokkaiden ja nopean tiedonvaihdon mahdollistavien ITratkaisujen kautta antaa mahdollisuuden myös tehokkuuden ja laadunvarmistuksen parantamiseen, mikä luo lisäarvoa asiakkaalle. Kokonaiskustannukset suhteessa logistiikan luomaan lisäarvoon ovatkin ratkaisevassa asemassa. Toimitusvarmuus, luotettavuus ja laatu ovat tekijöitä, joista on huolehdittava. Kehityksen suuntana on, että logistiikkapalvelujen toimittajille asetetaan yhä tiukempia ympäristövaatimuksia. Trendi on selvästi havaittavissa, kun tilannetta verrataan kahden vuoden takaiseen tilanteeseen, vaikka moni vielä kritisoikin alaa. Ruotsissa elinkeinoelämä asettaa paljon korkeampia vaatimuksia kuin muissa Pohjoismaissa, ja tanskalaiset tulevat selvästi perässä. Moni asiakas kertoo, etteivät suuremmat volyymit alenna hintoja tai etteivät kustannukset vähene, vaikka he suostuisivatkin löyhentämään vaatimuksiaan toimitusajoista. Suuremmat volyymit yhdistettyinä koordinointimahdollisuuteen ovat parasta mitä tiedämme. Se antaa meille mahdollisuuden suunnitella toimitusketju niin, että sitä hyödynnetään paremmin. Tämä puolestaan pienentää kustannuksia ja rasittaa vähemmän ympäristöä. Luonnollisesti asiakaskin hyötyy tilanteesta. Monet uskovat, että tiiviimpi yhteistyö toimittajan kanssa ei hyödyttäisi heidän liiketoimintaansa. Kannustammekin antamaan meille mahdollisuuden osoittaa, mitä kaikkea voimme saada aikaan. Lukuiloa! Pohjoismainen logistiikkabarometri

4 Tietoa tutkimuksesta Pohjoismainen Logistiikkabarometri 2012 on PostNordin toteuttama. Tiedot perustuvat kyselytutkimukseen, johon vastasi 460 logistiikkavastaavaa ja eri alojen johtajaa maalis kesäkuussa Vastaajat toimivat pääosin yksityisellä sektorilla. Kolmasosa vastaajista edustaa tuotantoa ja teollisuutta, ja kolmasosa tavarakauppaa. Loput toimivat palveluelinkeinojen alalla tai muualla. Yritykset sijoittuvat liikevaihdoltaan tasaisesti 2,7 miljoonan EUR ja 0,7 miljardin EUR välille, lukuun ottamatta Suomessa, jossa vastaajayritykset ovat hieman pienempiä. Raportti on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä esitellään kyselytutkimuksen tuloksia ja toisessa haastatellaan neljän pohjoismaisen yrityksen logistiikkavastaavaa tai toimitusjohtajaa. Tutkimuksen toteuttivat Eirill Bø (BI Norwegian Business School) ja Marianne Rygvold (BDO). Pohjoismaisen Logistiikkabarometrin 2012 täydellinen versio on ladattavissa ja luettavissa osoitteessa

5 Sisältö Logistiikkabarometri kahdessa minuutissa Palvelun ostajan ja logistiikkatoimittajan välinen suhde Ketjun tehokkuus Pätevyys Ympäristöystävällistä logistiikkaa Esimerkkiyrityksiä

6 Logistiikkabarometri kahdessa minuutissa Lisääntyneet vaatimukset toimitusketjun tehostamiseksi edellyttävät tiiviimpää yhteistyötä palvelun ostajan ja logistiikkatoimittajan välillä. Integraatio luo lisäarvoa pienempien kustannusten ja paremman palvelun muodossa. Tämän vuoden logistiikkabarometri kartoittaa, miten yhteistyö vaikuttaa tehokkaamman logistiikkaratkaisun saavuttamiseen. Integraatio ja yhteistyö kannattavat Pohjoismaissa yli seitsemän kymmenestä palvelun ostajasta on valinnut logistiikkapalveluille pääasiallisen toimittajan luodakseen läheisempää yhteistyötä. Tanskassa peräti yhdeksän kymmenestä palvelun ostajasta on valinnut pääasiallisen toimittajan. Jos kuljetustarpeet muuttuvat, neljä kymmenestä palvelun ostajasta ilmoittaa asiasta välittömästi ja kuusi kymmenestä vuorokauden sisällä. Tämä tehostaa yhteistyötä. Kuusi kymmenestä palvelun ostajasta katsoo, että logistiikkatoimittajia voidaan hyödyntää tehostamiskohteiden paikallistamiseksi yrityksen logistiikassa. Nämä edellytykset voivat luoda perustan tiiviille yhteistyölle. Korkea osaamistaso Viisi kymmenestä pohjoismaisesta palvelun ostajasta on sitä mieltä, että koulutus ja pätevyys ovat erittäin merkittäviä kilpailukyvyn kannalta. Ruotsissa muodollista pätevyyttä pidetään tärkeämpänä kuin muissa maissa. Tutkimus osoittaa, että yritykset, joiden logistiikkavastaavat ovat korkeasti koulutettuja, osaavat luoda yleensä myös tehokkaamman logistiikkaratkaisun. Pikalähetykset yhä tärkeämpiä Kun palvelun ostaja vaatii nopeita toimituksia, logistiikkatoimittaja on suurten haasteiden edessä. Nykyään palvelun ostajat tarvitsevat 25 prosenttia toimituksista kahdeksan tunnin sisällä eli pikalähetyksenä. Muuten tavallisin vaatimus on, että toimitukset tapahtuvat +/ yhden päivän sisällä. Pikatoimituksia vaaditaan monesti toimitusketjun optimaalisen hyödyntämisen kustannuksella, mikä johtaa suurempiin kuluihin ja ympäristökuormitukseen. Riittämätön yleiskuva kuljetuskustannuksista Vain puolet yrityksistä hyödyntää laskelmia todellisten logistiikkakustannusten selvittämisessä. IT-järjestelmien laajan käytön yhteydessä kustannukset voivat jossain määrin laskea ja laatu parantua. Lisäksi palvelun ostaja voi saada paremman yleiskuvan logistiikastaan. Ammattitaitoinen logistiikkatoimittaja tarjoaa tämänkaltaisia palveluita. vain kolme kymmenestä uskoo hintojen laskevan toimitusaikojen pidentyessä. Parantunut ympäristötietoisuus Viime kahden vuoden aikana palvelun ostajat ovat alkaneet Pohjoismaissa vaatia logistiikkatoimittajilta yhä enemmän dokumentoitua tietoa ympäristövaikutuksista ja päästöistä. Nykyään kolme kymmenestä toimii näin. Logistiikkatoimittajilta vaaditaan myös ympäristösertifikaattia huomattavasti useammin, ja nykyään viisi kymmenestä pohjoismaisesta palvelun ostajasta edellyttää ISO-ympäristösertifikaattia. Samalla kuitenkin halukkuus maksaa ympäristöystävällisemmistä ratkaisuista enemmän on vähäinen. Ruotsi eroaa kuitenkin muista maista, sillä siellä peräti 15 prosenttia palvelun ostajista on halukkaita siirtymään ympäristöystävällisempään kuljetusratkaisuun, vaikka hinta nousisikin 10 prosentilla. Monissa tapauksissa ympäristöystävällisemmät ratkaisut itse asiassa päinvastoin alentavat kustannuksia. Ruotsissa alhaisimmat logistiikkakustannukset Ruotsissa logistiikan hallintaan liittyvät kustannukset ovat alhaisimmat. Kustannukset vievät vain prosentin ruotsalaisten palvelun ostajien liikevaihdosta, kun taas Suomessa vastaava luku on lähes 5 prosenttia. Pohjoismainen logistiikkabarometri 2012 Palvelun ostajat eivät usko suurempien volyymien tai pidempien toimitusaikojen laskevan hintoja. Kun kuljetusvolyymi kasvaa, kapasiteettia voidaan monesti hyödyntää paremmin ja kustannuksia vähentää. Kuitenkin vain viisi kymmenestä palvelun ostajasta uskoo kuljetushintojen laskevan kuljetusvolyymin kasvaessa. Se antaa palvelun ostajille vain vähän kannustimia suunnitella kuljetuksiaan paremmin. Lisäksi Tanska vähentää varastojen ja tuotantopaikkojen määrää Yleisenä trendinä on ollut varastojen ja tuotantopaikkojen karsiminen kustannusten alentamiseksi huolimatta siitä, että kuljetusetäisyydet pitenevät. Trendin voi havaita suuremmassa määrin Tanskassa kuin Suomessa. Lähes neljä kymmenestä tanskalaisesta palvelun ostajasta on viimeisten viiden vuoden aikana vähentänyt varastojen tai tuotantopaikkojen määrää, kun taas Suomessa saman on tehnyt selvästi alle yksi kymmenestä. 6

7 1. Palvelun ostajien ja logistiikkatoimittajien yhteistyö Missä määrin pohjoismaiset palvelun ostajat osaavat tehdä yhteistyötä ja kehittää tiedonvaihtoa logistiikkatoimittajiensa kanssa tehokkaiden logistiikkaratkaisujen kehittämiseksi? Indeksi: 59 Pohjoismainen logistiikkabarometri

8 Palvelun ostajien ja logistiikkatoimittajien yhteistyö Toimitusketjun odotetaan olevan yhä tehokkaampi, mutta tämä edellyttää läheisempää yhteistyötä palvelun ostajan ja logistiikkatoimittajan välillä. Yhteistyömahdollisuudet ovat suuria, ja toimitusketjun monimutkaisuus pakottaa löytämään uusia ratkaisuja. Kun toimitustietoja jaetaan ajanmukaisten IT-järjestelmien kautta, sekä palvelun ostajat että logistiikkatoimittajat voivat suunnitella toimintansa siten, että toimitukset saapuvat oikeaan aikaan, mahdollisimman pienin kustannuksin ja ympäristöä mahdollisimman vähän rasittaen. Indeksiarvioinnin avulla on luotu yhteenveto osapuolten keskinäisestä tiedonvaihdosta ja kyvystä tehdä yhteistyötä osapuolten välisen suhteen määrittelemiseksi. Tämä koskee osapuolten mahdollisuutta hyödyntää toistensa resursseja ratkaisujen kehittämiseksi seurantapalaverien toteuttamisen, keskustelujen sekä tiedonvaihtotiheyden ja -tapojen osalta. Keskimääräinen indeksi on 59/100, mikä osoittaa, että yhteistyössä on vielä kehitettävää ja että tiedonvaihto tapahtuu melko perinteiseen tapaan. Erot ovat suhteellisen pieniä eri maiden välillä. Norjan indeksi on muita korkeampi (62) ja Suomen indeksi alhaisin (56) Suhdeindeksi 59 Ensisijaisen toimittajan valinta Palvelun ostajan ja logistiikkatoimittajien välinen yhteistyö 74 prosenttia pohjoismaisista palvelun ostajista on valinnut ensisijaisen logistiikkatoimittajan. Hyvän suhteen luominen vaatii aikaa ja resursseja, joten voi olla ratkaisevan tärkeää, ettei osapuolia ole liian monta. Toimivien suhteiden kehittämiseksi pääasiallisen kumppanin valinta on ratkaisevaa. Tässä suhteessa maat eroavat suuresti: Tanskassa 90 prosenttia on valinnut yhden pääkumppanin, Suomessa vain 53 prosenttia. Pohjoismaissa puolet palvelun ostajista pitää toimitusvarmuutta logistiikkatoimittajan valinnan tärkeimpänä kriteerinä. Hintaa pidetään toiseksi tärkeimpänä tekijänä. Ruotsalaiset palvelun ostajat eroavat huomattavasti muista ja osaamista toimitusvarmuutta, IT-ratkaisua, ympäristöä ja pätevyyttä hintaa tärkeämpinä. Pohjoismaissa osaaminen on kolmanneksi tärkein tekijä; ympäristöä pidetään yleensä vähiten tärkeänä. Pohjoismaiset palvelun ostajat pitävät toimitusvarmuutta tärkeimpänä. 90 % 81 % 70 % 53 % DK NO SE FI Ostajat jotka ovat valinneet ensisijaisen logistiikkatoimittajan Tärkein kriteeri Toiseksi tärkein Kolmanneksi tärkein Vähiten tärkein Pohjola Toimitusvarmuus 51 % Hinta 33 % Osaaminen 30 % Ympäristö 35 % Ruotsi Toimitusvarmuus 32 % IT-ratkaisu 25 % Ympäristö 28 % Valtakunnallinen 29 % Norja Toimitusvarmuus 62 % Hinta 47 % Osaaminen 36 % Ympäristö 44 % Suomi Toimitusvarmuus 66 % Hinta 38 % Osaaminen 35 % Ympäristö / Valtakunnallinen % Tanska Toimitusvarmuus 43 % Hinta 35 % IT-ratkaisu / Osaaminen 28 % Ympäristö 40 % 8

9 Palvelun ostajan ja logistiikkatoimittajan välinen yhteistyö 30 prosenttia pohjoismaisista yrityksistä pitää seurantapalavereja kolmen kuukauden välein. Ne ovat tärkeitä logistiikkaratkaisujen kehittämisen, vaatimusten ja toiveiden selvittämisen sekä yhteistyötä helpottavien hyvien suhteiden luomisen kannalta. 40 prosenttia palvelun ostajista ilmoittaa välittömästi kuljetustarpeiden muutoksista, 25 prosenttia 24 tunnin kuluessa. Tämä osoittaa, että moni on huomannut tiedonvaihdon ja logistiikkatoimittajan kanssa osittain integroitujen järjestelmien käytön tärkeyden. 13 prosenttia kertoi, ettei kuljetusyritykselle ilmoiteta tarpeiden muuttumisesta ollenkaan. Sillä voi olla suhteellisen suuria kustannuksiin ja toimituksiin liittyviä seurauksia sekä palvelun ostajan että logistiikkatoimittajan kannalta. Yhteistyön kumpikin osapuoli voi oppia toiselta, jos kummallakin osapuolella on riittävää osaamista. Keskimäärin 59 prosenttia palvelun ostajista hyödyntää logistiikkayrityksiä tehostamiskohteiden paikallistamiseksi logistiikan liiketoiminta-alueella. Tanskassa ja Norjassa palvelun ostajat hyödyntävät eniten yhteistyötään logistiikkayritysten kanssa. Kyseisissä maissa 63 prosenttia hyödyntää logistiikkayritysten asiantuntemusta, Suomessa vain 53 prosenttia. 48 % 47 % 42 % 35 % 33 % 28 % 17 % 8 % FI DK NO SE Välittömästi / reaaliaikaisesti 24 tunnin sisällä 63 % 63 % Tiedonvaihto palvelun ostajan ja kuljetusliikkeen välillä kuljetusvolyymien muuttuessa äkillisesti kysynnän muutoksen/ odottamattomien kausivaihtelujen vuoksi Vastavuoroisesti palvelun ostajat voivat antaa parannusehdotuksia logistiikkaratkaisuihin. Monet suomalaiset yritykset ovat sitä mieltä, että ne tukevat logistiikkayrityksiä (74 %), kun taas Norjassa ja Tanskassa vain noin puolet ilmoittaa, palautteen anto kuuluu yhteistyösuhteeseen. Ruotsalaisyritykset uskovat vähiten voivansa vaikuttaa logistiikkansa parantamiseen ja logistiikkatoimittajan toiminnan tehostamiseen (37 %). 56 % 53 % DK NO SE FI Yritykset, jotka hyödyntävät logistiikkatoimittajaa toimintansa tehostamiskohteiden löytämiseksi Palvelun ostajan ja logistiikkatoimittajien välinen yhteistyö 9

10 Yhteistyön kannustimet On mielenkiintoista tarkastella, missä määrin kannustimet lähentävät yhteistyökumppaneita. On havaittu, että logistiikkatoimittajan ja logistiikkayrityksen asiantuntemusta hyödyntävien tahojen läheinen yhteistyö vähentää kuljetuskustannuksia (kustannusten osuus liikevaihdosta). Kustannukset ovat 1 3,5 prosenttia pienemmät. Vaikuttavia tekijöitä on monia. On tärkeää, että kaikki osapuolet ymmärtävät, mitä hyötyä yhteisten tehostamisratkaisujen kehittämiseen tähtäävästä yhteistyöstä ja siihen käytetystä ajasta on. Norjassa yli 50 prosenttia palvelun ostajista uskoo, että se auttaa logistiikan kehittämisessä, kun taas Suomessa harvempi uskoo saavuttavansa sillä mitään hyötyä. Syy siihen, miksi suomalaiset palvelun ostajat eivät koe saavuttavansa samanlaista hyötyä, voi olla se, etteivät he ole välttämättä valinneet ensisijaista logistiikkatoimittajaa eivätkä siksi yleisesti ottaen näe kumppanuuden kehittämistä yhtä arvokkaana. Yhteistyöhön voi olla enemmän halukkuutta, jos palvelun ostaja uskoo kuljetusvolyymien muutoksen muuttavan myös kuljetuskustannuksia. Noin puolet ilmoittaa kuitenkin uskovansa kuljetusten hintojen pysyvän ennallaan, mikä tarkoittaa, ettei palvelun ostajilla ole juuri motivaatiota suunnitella toimituksia paremmin kuljetusliikkeen kannalta. Tanskassa tilanne on hieman parempi; siellä kolmasosa uskoo suurempien volyymien vaikuttavan kuljetuskustannuksiin. Palvelun ostajan ja logistiikkatoimittajien välinen yhteistyö 52 % NO 45 % SE 43 % Yritykset, joissa omien logistiikkaratkaisujen hiomista yhteistyössä toimittajan kanssa pidetään hyödyllisenä DK 18 % FI 53 % NO 49 % SE 37 % DK Niiden osuus, jotka eivät usko hintojen muuttuvan kuljetusvolyymien muuttuessa 54 % FI 10

11 2. Toimitusketjun tehokkuus Missä määrin pohjoismaiset yritykset kehittävät tehokkaita logistiikkaratkaisuja ja varmistavat toimitusketjun tehokkuuden? Indeksi: 64 Palvelun ostajan ja logistiikkatoimittajien välinen yhteistyö 11

12 Toimitusketjun tehokkuus 58 Tehokkaassa toimitusketjussa kaikkia resursseja hyödynnetään viimeiseen asti ja tuotteiden kuljetustavat ovat optimaalisia. Ratkaisuna voidaan pitää tapauskohtaisia toimitusketjuja eli sitä, että yrityksen tuotteet toimitetaan asiakkaille eri tavoin volyymi- ja aikavaatimusten mukaan. Tämä kompleksisuus asettaa kuitenkin suuria vaatimuksia kaikille toimitusketjun toimijoille. Globalisaatio on lisännyt kuljetusetäisyyksiä ja pidentänyt läpimenoaikoja. Sen vuoksi yritysten on keskityttävä kuljetuksen ja varastoinnin aiheuttamien kustannusten tasapainottamiseen ja otettava huomioon vaatimukset nopeista ja tehokkaista toimitusajoista. Toimitusketjun tehokkuuden indeksiin vaikuttavat seuraavat tekijät: 68 Miten kuljetustapoja pyritään hyödyntämään paremmin? 63 Missä määrin toimitusketjun osapuolet vaihtavat tietoja keskenään ja tekevät yhteistyötä? Toimitusketjun tehokkuus Millainen rooli ja vaikutusvalta logistiikkajohtajalla on yrityksessä? 62 Toimitusketjun tehokkuusindeksi on keskimäärin 64. Norjassa indeksi on suurin (68) ja Suomessa pienin (58). Pohjoismailla on siis potentiaalia logistiikkansa tehostamiseen. Tehokkuuden mittaamisella voidaan keskittyä olennaiseen 11 % Ketjun tehokkuus Logistiikassa on helppo asettaa sekä palvelu- että kustannustavoitteita, ja tavoitteiden seuranta on erittäin tärkeää. Toimitusvarmuus on tärkein tekijä pohjoismaisille palvelun ostajille. 32 prosenttia jättää kuitenkin kyseisen tekijän mittaamatta joko sen vuoksi, ettei tavoitteita kyetä pukemaan luvuiksi (13 %), tai sen vuoksi, että työ yksinkertaisesti jätetään tekemättä. 57 prosenttia palvelun ostajista mittaa toimitusvarmuuden, 24 prosenttia selvittää luvun omien järjestelmiensä kautta ja 33 prosenttia vastaanottaa raportteja kuljetusliikkeeltään. 33 % Toimitusvarmuuden mittaus 24 % 32 % Ei mitata Tieto omista järjestelmistä Tieto logistiikkakumppanilta Ei merkitystä 12

13 Mittaus ja seuranta Pohjoismaissa 46 prosentilla palvelun ostajista ei ole minkäänlaista yleiskuvaa logistiikkakustannuksistaan. Sen sijaan palvelun ostajat käyttävät arvioita. Yli puolella suomalaisista palvelun ostajista on tarkat luvut käytössään, kun taas Tanskassa työskennellään pitkälti arvioiden varassa. Nykyaikaisten IT-järjestelmien ansiosta yhä useammilla pitäisi olla tarkat luvut käytössään. Kysymys kuuluukin, miksi ostajat eivät pidä seurantaa tärkeänä. 53 % 35 % 25 % 24 % FI NO SE DK Yrityksellä tarkat tiedot kuljetuskustannuksista Kausivaihtelujen ja kysynnän muutosten vaikutus Kysynnän muutokset luovat logistiikkahaasteita, sillä resurssit on kyettävä mitoittamaan oikein eri kausille. Pohjoismaissa keskimäärin 69 prosenttia kokee vaihteluita; Norjassa luku on suurin (80 %). Mielenkiintoista on, että 70 prosenttia on sitä mieltä, että alle 10 prosenttia vaihteluista johtuu yllättävästä kysynnän laskusta. Pohjoismaiset palvelun ostajat ovat siis valmistautuneet hyvin tuotteidensa kysynnän vaihteluihin. 80 % 68 % 64 % 62 % FI NO SE DK Yritykset, joilla on kuljetusmääriin vaikuttavia kausivaihteluita Ketjun tehokkuus 13

14 Tapoja tehokkuuden parantamiseen Logistiikan ja toimitusketjun tehostamiseen on monia työkaluja. Ne lisäävät ymmärrystä asiakkaalle ilmoitettavan aikaikkunan määrittämisestä, fyysisten resurssien käyttötehokkuudesta, kapasiteetin käyttöasteesta sekä varastojen määrän vähentämisestä. Aikaikkuna on ennalta määritetty ajanjakso, joka ilmoitetaan asiakkaalle ennen toimitusta. Pieni aikaikkuna asettaa suuria vaatimuksia logistiikalle, mikä puolestaan aiheuttaa suurempia haasteita myös kapasiteetin käyttöasteen suhteen. 10 prosenttia kaikista kuljetuksista toimitetaan 1 2 tunnin aikaikkunan sisällä. Norjassa niiden osuus on suurin (15 %). Kuljetuksista 9 prosenttia toimitetaan 4 8 tunnin aikaikkunan sisällä. Yhteensä 25 prosenttia kuljetuksista toimitetaan 8 tunnin aikaikkunan sisällä, minkä voidaan katsoa olevan erittäin korkeatasoista palvelua. Ainoastaan 30 prosenttia pohjoismaisista palvelun ostajista uskoo, että kuljetuskustannukset alenevat, jos aikaikkunaa pidennetään. Osuuden pitäisi olla huomattavasti suurempi, sillä kuljetuskustannukset määräytyvät pitkälti vaaditun toimitusajan perusteella. 10 % 10 % 11 % 10 % 22 % 38 % Toimituksille määritetty aikaikkuna 38 % 32 % 26 % 25 % DK NO SE FI +/- 1-2 tuntia +/- 4-5 tuntia +/-1 pv +/- 2-3 pv Yli 3 pv Muu / ei tietoa Niiden osuus, jotka uskovat aikaikkunan pidentämisen alentavan kuljetuskustannuksia Yleinen suuntaus on, että tuotantoa ja varastointia keskitetään, yhä harvemmille paikkakunnille. Tämä puolestaan kasvattaa välimatkaa asiakkaisiin ja lisää kuljetuksia, mutta on usein taloudellisesti kannattavaa. On havaittavissa, että 25 prosenttia vastaajista on vähentänyt tuotantolaitosten tai varastojen määrää viimeisten viiden vuoden aikana. Maiden välillä on suuria eroja; Suomessa luku on pienin (7 %) ja Tanskassa suurin (yli 38 %). 38 % 29 % 25 % 7 % DK NO SE FI Yritykset, jotka ovat vähentäneet varastoja/ tuotantopaikkoja viimeisten viiden vuoden aikana Logistiikan kustannustehokkuus Ketjun tehokkuus Logistiikan käsittelyn kustannukset vaihtelevat suuresti maiden välillä. Suomessa kustannukset ovat suurimmat eli 5 prosenttia liikevaihdosta ja Ruotsissa alhaisimmat, yksi prosentti liikevaihdosta. Keskimäärin 2,6 prosenttia liikevaihdosta menee logistiikkaan. SE 1 % NO 2 % DK 3 % Logistiikan hallinnan ja ohjauksen kustannukset (% liikevaihdosta) FI 5 % 14

15 3. Pätevyys kilpailuvaltti Kuinka suuressa määrin pohjoismaisilla yrityksillä on logistiikkapätevyyttä, joka riittää yhteistoiminnan ja toimitusketjun tehokkaaseen hallintaan? Indeksi: 97 Ketjun tehokkuus 15

16 Logistiikkapätevyys on menestymisen edellytys Pätevyys on yhä tärkeämpi tekijä toimitusketjun tehokkaassa ylläpitämisessä. Nykypäivän logistiikkaketjut ovat monimutkaisia sekä järjestelmien, työkalujen että suhteiden hallinnan osalta. Pätevyysindeksi perustuu siihen, missä määrin palvelun ostajat pysty vät ratkaisemaan monimutkaisia logistisia haasteita pätevyystasoon perustuen ja kuinka paljon vaikutusvaltaa logistiikan liiketoiminta-alueella on liiketoiminnassa. Pohjoismaissa palvelun ostajien indeksi on keskimäärin 73, joten niillä on yhä potentiaalia pätevyytensä parempaan hyödyntämiseen, mutta ne ovat myös edistyneet tietyillä alueilla Logistiikkapätevyys 68 Koulutettujen määrä lisääntyy Logistiikkapätevyyden taso on suhteellisen korkea Pohjoismaissa. Yhä useammalla logistiikan parissa työskentelevällä on muodollinen pätevyys tehtävään. Pohjoismaisella tasolla: 48 % 38 % 41 % Lähes puolella logistiikkajohtajista on kandidaatin tai maisterin tutkinto (48 %). 24 prosentilla kuljetusvastaavista on kandidaatin tai maisterin tutkinto, 37 prosentilla on jatkokoulutusta. 24 % 24 % 14 % 41 prosenttia varastovastaavista on käynyt lukion, 23 prosentilla on käytännön kokemusta. Pätevyys Norjassa ja Ruotsissa suhteellisesti suuremmalla osalla logistiikkatyöntekijöistä on maisterin tai kandidaatin tutkinto Suomeen ja Tanskaan verrattuna. Tämä koskee erityisesti logistiikka- ja kuljetusvastaavia. Koulutustaso Pohjoismaissa Logistiikkavastaava Kuljetusvastaava Varastovastaava Alempi/Ylempi korkeakoulututkinto Jatkokoulutusta 16

17 Kilpailukyky Asiantuntemus saattaa olla ratkaisevassa asemassa tehokkaan logistiikan kehittämisessä. Pohjoismaissa 55 prosenttia palvelun ostajista on sitä mieltä, että koulutuksen tuomat valmiudet ovat erittäin tärkeitä yrityksen kilpailukyvyn kannalta. Suomessa ja Tanskassa koulutusta pidetään hieman vähemmän merkittävänä kuin muissa maissa. Ruotsissa koulutuksen uskotaan vahvimmin olevan tärkeä kilpailutekijä. Toimitusketjussa pätevyystaso ja tehokkuus ovat tiukasti kytköksissä toisiinsa. Indeksi osoittaa, että maisterin tai kandidaatin tutkinnon suorittaneiden tehokkuus on noin 10 indeksiyksikköä suurempi kuin niiden, joilla ei ole logistiikkaasiantuntemusta. Analyysin mukaan pätevyys siis kannattaa. 70 % 53 % 49 % 46 % Indeksi Toimitusketjun tehokkuus SE NO DK FI Logistiikkavastaava Kuljetusvastaava Varastovastaava Niiden osuus, joiden mielestä pätevyydellä on suuri merkitys yrityksen kilpailukyvyn kannalta Alempi/Ylempi korkeakoulututkinto Jatkokoulutusta Työn kautta pätevöitynyt Pätevyystason ja tehokkuuden välinen suhde Pätevyys 17

18 Asiantuntemus lisää vaikutusvaltaa Logistiikan asiantuntemus lisää vaikutusvaltaa ja antaa paremmat edellytykset luoda strategisia logistiikkaratkaisuja. Pohjoismaissa 68 prosentilla logistiikkavastaavista on paljon vaikutusvaltaa yrityksen johtoryhmässä. Ruotsissa ja Norjassa lähes 75 prosenttia logistiikkavastaavista kertoo omaavansa paljon vaikutusvaltaa. Logistiikka on verrattain suuressa määrin nostettu strategisesti tärkeään asemaan Pohjoismaissa: 68 prosenttia palvelun ostajista on sisällyttänyt logistiikan yleiseen liiketoimintastrategiaansa. Ruotsissa luku on 71 prosenttia ja Norjassa 78 prosenttia, mikä nostaa keskiarvoa. Ruotsissa 64 prosenttia ja Norjassa 69 prosenttia on antanut logistiikkavastuun omalle logistiikkaosastolleen. Pohjoismaiden keskiarvo on 61 prosenttia. Logistiikka organisoitu osaksi esikuntaa 18 % Logistiikka organisoitu linjaorganisaatioon 31 % Logistiikka organisoitu sekä esikunta- että linjaorganisaatioon 40 % Logistiikka omassa yksikössään 60 % Logistiikalla on merkittävä rooli johdossa Logistiikka on osa liiketoimintastrategiaa 63 % 68 % Pohjoismaisten palvelun ostajien logistiikan organisointi Pätevyys 18

19 4. Onko kestävä logistiikka yhä ylimääräinen kustannuserä? Missä määrin pohjoismaiset yritykset käyttävät konkreettisia ympäristöystävällisiä logistiikkaratkaisuja? Indeksi: 33 Pätevyys 19

20 Onko kestävä logistiikka yhä ylimääräinen kustannuserä? Logistiikkaratkaisun valinnalla on huomattavaa merkitystä ympäristölle. Nykyään vaaditaan yhä nopeampia ja tiheämpiä kuljetuksia sekä pienempiä aikaikkunoita, mikä voi johtaa kuljetusten vähemmän optimaaliseen käyttöasteeseen. Sama koskee nopeampien ja vähemmän ympäristöystävällisten ratkaisujen, kuten auton, valitsemista junan ja laivan sijaan. Jos junan luotettavuus on alhainen, asiakkaat valitsevat mieluummin auton. Varastojen keskittäminen merkitsee usein kuljetusmatkojen pidentymistä. Ympäristöystävällisten polttoaineiden ja moottoreiden käyttö on yleensä muiden vaihtoehtojen käyttöä kalliimpaa, mutta monesti ympäristöystävällisyys voi pienentää kustannuksia ja parantaa logistiikkaa, mikä unohdetaan usein kun ympäristöasioista keskustellaan. Junan valitseminen auton sijaan, pienemmät lähetysmäärät ja ajoneuvojen kapasiteetin parempi hyödyntäminen vähentävät kustannuksia ja ovat samalla ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Ympäristöystävällisen logistiikan indeksi on vain 37, mikä osoittaa, että logistiikkayrityksillä on potentiaalia tuoda esille ympäristöön keskittymisen mahdollistamat edut. Indeksi perustuu asetettuihin vaatimuksiin ja siihen, missä määrin alalla ollaan halukkaita maksamaan ympäristöystävällisemmistä ratkaisuista Ympäristöystävällistä logistiikkaa Palvelutason ja ympäristöystävällisyyden välinen ristiriita Ympäristöystävällistä logistiikkaa Keskimäärin 37 prosenttia vastaajista ilmoittaa kokevansa, että ympäristöystävällisyyden ja parempaa palvelua koskevien toiveiden välillä on ristiriita. Se osoittaa, että ympäristökuormitusta voidaan vähentää palveluvaatimuksia löyhentämällä. Tanskassa tätä ristiriitaa ei koeta samassa määrin kuin naapurimaissa. SE 42 % NO 41 % DK 21 % FI 46 % Koettu ristiriita palvelutason ja ympäristöystävällisen logistiikan välillä 20

21 Vain harva halua maksaa ympäristöystävällisemmistä ratkaisuista Vain 8 prosenttia ostajista on halukkaita siirtymään ympäristöystävällisemmän kuljetusliikkeen asiakkaaksi, jos se merkitsee 10 prosentin hinnannousua. Ruotsissa halukkuus maksaa ympäristöystävällisistä ratkaisuista on suhteellisen suuri; peräti 15 prosenttia on halukkaita maksamaan enemmän. 15 % 15% valmis maksamaan enemmän ympäristöystävällisistä ratkaisuista 6 % 4 % 5 % SE NO DK FI Halukkuus vaihtaa ympäristöystävällisempiin kuljetuksiin, jos hinta nousee 10 prosenttia. Logistiikkayrityksille yhä tiukempia ympäristövaatimuksia Palvelun ostajat asettavat yhä tiukempia ympäristövaatimuksia. Tavallisimmat vaatimukset ovat joko junan tai laivan valinta, ympäristövaikutusten dokumentointi, ympäristötehokkaat polttoaineet ja ISO-sertifiointi. ISO-sertifiointi on yleisin vaatimus (46 %). Vuoden 2010 Pohjoismaiseen logistiikkabarometriin verrattuna kasvua on 18 pro- senttia. Tanskalaiset painavat keskiarvoa alas 32 prosentillaan. Ympäristölaskuria vaatii nyt kaksinkertainen määrä vastaajia: vuoden 2010 tutkimuksen 16 prosentista nykyiseen 30 prosenttiin. Yritykset haluavat tietää tarkalleen, miten paljon energiaa rahdin kuljettaminen on kuluttanut ja minkälaisia päästöjä se on aiheuttanut, ja haluavat hyödyntää tietoja edelleen. Ruotsalaiset yritykset asettavat ympäristön etusijalle logistiikkakysymyksissä muita pohjoismaisia yrityksiä hanakammin. Ne ovat halukkaita maksamaan enemmän ympäristöystävällisistä ratkaisuista ja lisäksi asettavat muita pohjoismaisia yrityksiä tiukempia vaatimuksia ISO-ympäristösertifioinnin, biopolttoaineiden ja ympäristövaikutusten dokumentoinnin suhteen. Ruotsi Norja Suomi Tanska ISO 51 % 47 % 44 % 32 % Ympäristöyst. polttoaineet 40 % 23 % 37 % 21 % Ympäristövaikutusten arviointi 37 % 36 % 19 % 15 % Rautatie 16 % 32 % 9 % 3 % Laiva 13 % 21 % 28 % 12 % Kuljetusliikkeille asetettavat ympäristövaatimukset ympäristötehokkaiden kuljetusten suhteen / maa Ruotsi edelläkävijä ympäristökysymyksissä Ympäristöystävällistä logistiikkaa 21

22

23 5. Esimerkkiyrityksiä Ympäristöystävällistä logistiikkaa 23

24 Kwintet Kwintet on Euroopan johtava ammattikäyttöön tarkoitettujen työvaatteiden toimittaja. Yrityksellä on 11 eri tuotemerkkiä ja toimipaikkoja ympäri Eurooppaa. Yrityksen markkinat kattavat koko maailman, joten logistiikkatarpeet on määriteltävä kokonaisuudessaan tehokkuuden ja suurtuotannon etujen saavuttamiseksi. Yritys on toteuttanut viimeisten neljän vuoden aikana konsolidointihankkeen, jonka ansiosta: varastojen määrä on vähentynyt 30:stä 20:een Kwintet AB Myy: työvaatteita ammattikäyttöön Liikevaihto: 600 milj. EUR Työntekijöitä: 3200 Haastateltavat: Group Transport Manager Niklas Millerton ja Manager S&OP Henrik Malmrup kuljetusliikkeiden määrä on vähentynyt 40:stä 15:een positiivisia vaikutuksia liittyen kustannuksiin, hintoihin ja palveluun. Kwintet on tehnyt paljon työtä kuljetusten parissa, ja kuljetuksia koskevien muutosten toteuttaminen on ollut helpompaa kuin esimerkiksi toimitus- tai hankintamuutosten tekeminen. Yritys keskittyy työssään laadun parantamiseen luomalla hyvän tasapainon läpimenoaikojen ja markkinoiden palvelemisen välillä. Lisäksi pyritään saavuttamaan enemmän mittakaavaetuja koordinoimalla paremmin jakelukanavia, tekemällä läheisempää yhteistyötä ja vähentämällä maakohtaisia varastoja. Yritys haluaa luoda oman porttinsa Aasiasta Eurooppaan koordinoimalla tuontia. Yhteistyössä logistiikkatoimittajan kanssa tärkeintä on kustannusten ja luotettavuuden ohella henkilökohtainen suhde. Läheisyyden ansiosta olemme valmiimpia tulemaan toista osapuolta vastaan ja ottamaan suurempia riskejä, kuljetusvastaava Niklas Millerton toteaa. Odotamme, että yhteistyökumppanimme omaksuvat strategisen neuvonantajan roolin. Ulkoistamme varasto- ja kuljetustoimintoja olettaen, että joku muu osaa hoitaa ne meitä paremmin, hän sanoo. Esimerkkiyrityksiä 24

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA. 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970

VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA. 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970 VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970 HANKKIJA OY Toimitusjohtaja Ensio Hytönen Hallinto Markkinointi Myynti Logistiikka Sisäinen tarkastus Agro

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa

Verkkokauppa Pohjoismaissa Verkkokauppa Pohjoismaissa Teema: Matka verkko-ostosten tekemiseen Q2 2015 Pohjoismaista verkkokauppaa 40,5 miljardilla Ruotsin kruunulla vuoden toisella neljänneksellä ESIPUHE Verkkokauppa kasvoi Pohjoismaissa

Lisätiedot

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla Antti Raininko 5.2.2016 Johdanto Euroopan komissio julkaisi kesällä 2015 kaksi sähkömarkkinoihin liittyvää tiedonantoa: Tiedonanto

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa EPSI Rating Laajakaista 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569 1921

Lisätiedot

Verkkokaupan trendit Pohjoismaissa 2015. Näin teemme ostoksia verkossa

Verkkokaupan trendit Pohjoismaissa 2015. Näin teemme ostoksia verkossa Verkkokaupan trendit Pohjoismaissa 2015 Näin teemme ostoksia verkossa 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Helppous on helppoa vai onko? Raportti lyhyesti Faktaa Ruotsi, Tanska, Suomi ja Norja Verkkokaupan vahva asema

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 Pro VT 13 -liikkeelle tuloksekkaasta työstä valtatie 13:n parantamiseksi. Suomen logistinen kilpailukyky Suomi vertailussa sijalla 3 logistisena toimijana (Logistics

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK VILJAMARKKINAT Kevät 2015 (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK Viljan hintoihin vaikuttavat tekijät Tarjonta ja kysyntä tuotannon ja kulutuksen tasapaino Varastotilanne Valuuttakurssit rahan saanti

Lisätiedot

Tulliliiton vaikutukset Suomen Venäjän vientiin

Tulliliiton vaikutukset Suomen Venäjän vientiin Tulliliiton vaikutukset Suomen Venäjän vientiin Etumatkaa korkealaatuisilla palveluratkaisuilla www.nurminenlogistics.com 127 v. Nurminen Logistics on suomalainen pörssiyhtiö, jolla on 127 vuoden kokemus

Lisätiedot

Toimitustapojen esittäminen ja toimitustavan valinta verkkokaupassa Itellan referenssimalli 2012

Toimitustapojen esittäminen ja toimitustavan valinta verkkokaupassa Itellan referenssimalli 2012 Toimitustapojen esittäminen ja toimitustavan valinta verkkokaupassa Itellan referenssimalli 01 1 Kuinka toimitustavan valinta esitetään kuluttajalle verkkokaupassa Verkkokaupoille on käytettävissä neljä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI 02 ASIAKKAAMME PARAS KUMPPANI Meillä Swagelok Helsingissä on tavoitteena aina tyytyväinen asiakas. Haluamme tehdä joka päivä parhaamme asiakkaidemme eteen. Asiakaspalvelu Tarjoamme

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun

Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun Nerokas ratkaisu, josta suurille konserneille voi olla paljon hyötyä. Sisäisten laskujen tehostettu käsittely Nettoutus työkalulla sujuvoitetaan laskunkäsittelyä

Lisätiedot

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009 PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 25-29 /MWh 8 7 6 5 4 3 2 1 25 26 27 28 29 hiililauhteen rajakustannushinta sis CO2 hiililauhteen rajakustannushinta Sähkön Spot-markkinahinta (sys) 5.3.21 Yhteenveto

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Verkkokaupan integraatiot noutopisterekisteriin

Verkkokaupan integraatiot noutopisterekisteriin Verkkokaupan integraatiot noutopisterekisteriin Millaisia palveluja ja toimitustapoja voimme tarjota verkkokauppaasiakkaillemme 1 Verkkokaupan toimitustapoja Posti tarjoaa mm. seuraavia toimitustapoja

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS 17.3.2016 Liikevaihto kasvoi 635,6 milj. euroon, kasvua 3,6 % tai 6,0 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla EBITA 66,8 (65,8) milj. EUR tai 10,5 % (10,7 %)

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT KANSANTALOUDEN KANNALTA Juha Honkatukia VATT Syöttötariffit Vihreät sertifikaatit Muut taloudelliset ohjauskeinot Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa Kyselytutkimus standardeista ja niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa 1 Aineisto ja menetelmä Kysely yrityksille ja valvojille keväällä 2015 Osa kysymyksistä yhteisiä Tietämykset ja käsitykset standardeista

Lisätiedot

Sijoittaja- ja analyytikkotapaaminen

Sijoittaja- ja analyytikkotapaaminen Sijoittaja- ja analyytikkotapaaminen Wulff-Yhtiöt - markkinajohtaja Suomessa 2009 myynti tuotteet toimisto atk-oheis yritysimago NASDAQ OMX alkaen 2000 WUF1V ainoa toimistomaailman alan listattu yritys

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan

Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan Kesäkuu 215 Valtioneuvoston selvitysja tutkimustoiminnan julkaisusarja 9 /215 -yhteenveto Päästökauppajärjestelmän

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Tuulivoiman integraatio Suomen sähköjärjestelmään - kommenttipuheenvuoro

Tuulivoiman integraatio Suomen sähköjärjestelmään - kommenttipuheenvuoro Tuulivoiman integraatio Suomen sähköjärjestelmään - kommenttipuheenvuoro Sanna Uski-Joutsenvuo Säteilevät naiset seminaari 17.3.2009 Tuulivoiman fyysinen verkkoon liityntä Laajamittainen tuulivoima Suomessa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa. Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa

Verkkokauppa Pohjoismaissa. Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa Verkkokauppa Pohjoismaissa Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa Pohjoismaiset kuluttajat aikovat tehdä joululahjaostoksia verkosta 2,0 miljardilla eurolla tänä vuonna

Lisätiedot

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen 7.2.2017 Pyry Huhtanen Pienet yritykset tarvitsevat suuria yrityksiä enemmän käteistä, sillä niiden kyky tuottaa liiketoiminnan

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

JULKAISUVAPAA KLO 06.00

JULKAISUVAPAA KLO 06.00 JULKAISUVAPAA 26.10.2015 KLO 06.00 ä Lisätietoja varten: tj Mats Nybondas Puh: 09-4730 3551 @-posti: mats.nybondas@epsi-finland.org TELEOPERAATTORIT - ASIAKASTYYTYVISYYS EPSI RATING - MATKAVIESTINT - YKSITYIS

Lisätiedot

B2B Cloud. Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä. Basware e-invoicing Forum

B2B Cloud. Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä. Basware e-invoicing Forum B2B Cloud Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä Basware e-invoicing Forum 29.3.2012 Sisältö Basware lyhyesti Transaktiokaaos Mikä ihmeen B2B Cloud Basware lyhyesti Historia Perustettu

Lisätiedot

KauppiasExtranet -käyttöohje verkkokaupalle

KauppiasExtranet -käyttöohje verkkokaupalle KauppiasExtranet -käyttöohje verkkokaupalle Versio 1.4 Syyskuu 2010 KauppiasExtranet 2(16) Sisältö 1 Yleistä KauppiasExtranet:sta... 3 2 KauppiasExtranetin toiminnallisuus... 3 2.1 Kirjautuminen... 3 2.2

Lisätiedot

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015 Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT WWW.HUB.FI Agenda Lyhyt yritysesittely

Lisätiedot

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Pohjois-Karjalan Kauppakamari Kevätkokous 22.5.2013 Sami Hirvonen Cash Management-johtaja Danske Bank Oyj Savo-Karjalan Finanssikeskus Sisältö Danske Bank-konsernin

Lisätiedot

Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Online-kyselyn paperiversio http://www.cor.europa.

Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Online-kyselyn paperiversio http://www.cor.europa. Lausuntotyön osasto Yksikkö 3 Verkostot & toissijaisuusperiaate EUROOPAN UNIONI Alueiden komitea Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Kysely Viimeinen

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Vientijohtaja Veijo Meriläinen Pellervon Päivä 2007 11.04.2007 10.4.2007 1 Valiolla kunniakas yli 100 v historia Perustettu

Lisätiedot

NELJÄ TOIMINTA-ALUETTAMME: Terästeollisuus Valimoteollisuus

NELJÄ TOIMINTA-ALUETTAMME: Terästeollisuus Valimoteollisuus BEIJER OY BEIJER OY Beijers on suomalainen, metalliteollisuuden tekniseen maahantuontiin erikoistunut yritys. Palvelemme metallurgisen teollisuuden sekä valimo- ja konepajateollisuuden yrityksiä. Toimintamme

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Gyproc-tuotteet Myyntijohtaja: Jan Rokama, puh: 0400 534 357 Myyntipäällikkö: Markku Itänen, puh: 040 754 2794 Aluemyyntipäälliköt: Etelä-Suomi: Marko Alho, puh: 044 735

Lisätiedot

Tulevaisuuden ekologinen logistiikkakeskus: energiaratkaisut. Tulevaisuusverstas

Tulevaisuuden ekologinen logistiikkakeskus: energiaratkaisut. Tulevaisuusverstas Tulevaisuuden ekologinen logistiikkakeskus: energiaratkaisut Tulevaisuusverstas 1 Millainen on tulevaisuuden ekologinen ja energiatehokas logistiikkakeskus ja miten se toteutuu? Miten logistiikkakeskus

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari Risto Lindroos, johtava

Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari Risto Lindroos, johtava Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari 7.4.2016 Risto Lindroos, johtava asiantuntija, Fingrid Oyj Voimajärjestelmän murros vaatii kaiken

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 21.7.2010

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 21.7.2010 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 21.7.2010 Q2 osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2010 Keskeistä tammi kesäkuun osavuosikatsauksessa Markkinoiden piristyminen jatkui kaikissa segmenteissä Q2:lla saadut tilaukset

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rid3. KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKE PÄÄTTYY - JATKUU KESKI-SUOMEN SOTE 2020-HANKKEEN TAVOITTEET Kokonaistavoite: Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen tavoite

Lisätiedot

SAAPUVAT PAPERILASKUT VERKKOLASKUIKSI. Tiina Heikkilä Financial Developer Nokian Renkaat Oyj

SAAPUVAT PAPERILASKUT VERKKOLASKUIKSI. Tiina Heikkilä Financial Developer Nokian Renkaat Oyj SAAPUVAT PAPERILASKUT VERKKOLASKUIKSI Miksi Nokian Renkaat haluaa vastaanottaa verkkolaskuja? Mitä on tehty? Tiina Heikkilä Financial Developer Nokian Renkaat Oyj Basware e-invoicing Forum 24.10.2013 Nokian

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pikokaasu loppuseminaari 13 kesäkuuta 2013 Tatu Lyytinen VTT Teknologian Tutkimuskeskus 2 Tatu Lyytinen

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy TDF Entertainment on osa kansainvälistä TDF-konsernia Liikevaihto: 1,63 mrd eur (FY 2009) Työntekijöitä: 5050 Omistus: Texas

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Tammi kesäkuun 2013 osavuosikatsaus, 18.7.

Tammi kesäkuun 2013 osavuosikatsaus, 18.7. Tammi kesäkuun 2013 osavuosikatsaus, 18.7. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Keskeistä toisella vuosineljänneksellä Hatlapa-yritysosto heinäkuussa Saadut tilaukset

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Taloudellinen kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2009

Lisätiedot

Energiasta kilpailuetua. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009

Energiasta kilpailuetua. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Energiasta kilpailuetua Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Energiasta kilpailuetua Energia tuotannontekijänä Energia tuotteena Energiateknologia liiketoimintana 2

Lisätiedot

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012 DNA:n huhti-kesäkuu 2012 Osavuosikatsaus 20.7.2012 Sisältö Taloudellinen kehitys Tärkeimmät tapahtumat Markkinatilanne Tulevaisuuden näkymät 2 20.7.2012 Julkinen Yhteenveto Q2 Liikevaihto kasvoi 7,2 %

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen

Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen Toimitusjohtaja Kjell Forsén Page 2 1 Johtava yritys ympäristönmittauksessa Perustettu 1936 Kaksi liiketoiminta-aluetta: Weather ja Controlled Environment

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

Digitalisoituvan liikenteen tulevaisuusnäköaloja Pirkanmaalla. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy

Digitalisoituvan liikenteen tulevaisuusnäköaloja Pirkanmaalla. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy Digitalisoituvan liikenteen tulevaisuusnäköaloja Pirkanmaalla Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy Teknologioiden valtavirtaistuminen 2 Tulevaisuus on muutakin kuin teknologiaa Arvo 1 Arvo

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot