Pohjoismainen logistiikkabarometri. Tehokkaampiin logistiikkaratkaisuihin toimitusketjun yhteistyöllä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjoismainen logistiikkabarometri. Tehokkaampiin logistiikkaratkaisuihin toimitusketjun yhteistyöllä"

Transkriptio

1 Pohjoismainen logistiikkabarometri 2012 Tehokkaampiin logistiikkaratkaisuihin toimitusketjun yhteistyöllä

2

3 Esipuhe Pohjoismaat ovat erittäin mielenkiintoinen alue, kun tarkastellaan mitkä trendit, markkinavoimat ja asiakastarpeet vaikuttavat logistiikan kehittymiseen. Pohjoismaissa asuu yli 25 miljoonaa ihmistä, ja logistiikkapalvelut ovat innovaatioiden ja teknologian kärkeä. Pohjoismaiden välillä on kuitenkin myös huomattavia maantieteellisiä sekä infrastruktuuriin, keskittämiseen, ostovoimaan ja kustannusrakenteeseen liittyviä eroja. Kaikki nämä tekijät ovat merkittäviä logistiikkatarpeiden kannalta. PostNordin strategiana on saavuttaa johtava asema Pohjoismaissa ja toimia asiakkaiden kumppanina. Siksi olemme tämän vuoden logistiikkabarometrissa keskittyneet elinkeinoelämän ja kuljetusalan yhteispeliin, etenkin palvelun ostajien ja logistiikkatoimittajien väliseen suhteeseen. Jos logistiikkaa pidetään minkä tahansa hyllytavaran kaltaisena tuotteena, ostajat voisivat hankkia tuotteita sekä vertailla hintoja ja laatua kuten muillakin aloilla. Elinkeinoelämän rakenteet ovat kuitenkin jatkuvien muutosten kourissa globalisaation ja kansainvälistymisen, uusien teknologioiden ja tuotantotapojen sekä muuttuneiden ympäristövaatimusten vuoksi. Siitä johtuen Yritysten logistiikkatarpeet monimutkaistuvat huomattavasti esimerkiksi tulliasioiden, juridisen asiantuntemuksen, kielen, järjestelmien ja prosessiin osallistuvien toimijoiden määrän osalta. Sen vuoksi elinkeinoelämä tulee keskittymään yhä suuremmassa määrin toimitusketjuunsa kokonaisuudessaan ja sen kustannuksiin. Henrik Höjsgaard Johtaja PostNord AB, Logistik Tämä huomioon ottaen on yhä tärkeämpää, että osapuolilla on näkemys siitä, miten palvelun ostajan ja logistiikkatoimijan välistä suhdetta ja integraatiota kehitetään. Pohjoismainen logistiikkabarometri tarjoaa tietoa tähän. Asiakkaan ja logistiikkatoimittajan välinen suurempi integraatio tehokkaiden ja nopean tiedonvaihdon mahdollistavien ITratkaisujen kautta antaa mahdollisuuden myös tehokkuuden ja laadunvarmistuksen parantamiseen, mikä luo lisäarvoa asiakkaalle. Kokonaiskustannukset suhteessa logistiikan luomaan lisäarvoon ovatkin ratkaisevassa asemassa. Toimitusvarmuus, luotettavuus ja laatu ovat tekijöitä, joista on huolehdittava. Kehityksen suuntana on, että logistiikkapalvelujen toimittajille asetetaan yhä tiukempia ympäristövaatimuksia. Trendi on selvästi havaittavissa, kun tilannetta verrataan kahden vuoden takaiseen tilanteeseen, vaikka moni vielä kritisoikin alaa. Ruotsissa elinkeinoelämä asettaa paljon korkeampia vaatimuksia kuin muissa Pohjoismaissa, ja tanskalaiset tulevat selvästi perässä. Moni asiakas kertoo, etteivät suuremmat volyymit alenna hintoja tai etteivät kustannukset vähene, vaikka he suostuisivatkin löyhentämään vaatimuksiaan toimitusajoista. Suuremmat volyymit yhdistettyinä koordinointimahdollisuuteen ovat parasta mitä tiedämme. Se antaa meille mahdollisuuden suunnitella toimitusketju niin, että sitä hyödynnetään paremmin. Tämä puolestaan pienentää kustannuksia ja rasittaa vähemmän ympäristöä. Luonnollisesti asiakaskin hyötyy tilanteesta. Monet uskovat, että tiiviimpi yhteistyö toimittajan kanssa ei hyödyttäisi heidän liiketoimintaansa. Kannustammekin antamaan meille mahdollisuuden osoittaa, mitä kaikkea voimme saada aikaan. Lukuiloa! Pohjoismainen logistiikkabarometri

4 Tietoa tutkimuksesta Pohjoismainen Logistiikkabarometri 2012 on PostNordin toteuttama. Tiedot perustuvat kyselytutkimukseen, johon vastasi 460 logistiikkavastaavaa ja eri alojen johtajaa maalis kesäkuussa Vastaajat toimivat pääosin yksityisellä sektorilla. Kolmasosa vastaajista edustaa tuotantoa ja teollisuutta, ja kolmasosa tavarakauppaa. Loput toimivat palveluelinkeinojen alalla tai muualla. Yritykset sijoittuvat liikevaihdoltaan tasaisesti 2,7 miljoonan EUR ja 0,7 miljardin EUR välille, lukuun ottamatta Suomessa, jossa vastaajayritykset ovat hieman pienempiä. Raportti on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä esitellään kyselytutkimuksen tuloksia ja toisessa haastatellaan neljän pohjoismaisen yrityksen logistiikkavastaavaa tai toimitusjohtajaa. Tutkimuksen toteuttivat Eirill Bø (BI Norwegian Business School) ja Marianne Rygvold (BDO). Pohjoismaisen Logistiikkabarometrin 2012 täydellinen versio on ladattavissa ja luettavissa osoitteessa

5 Sisältö Logistiikkabarometri kahdessa minuutissa Palvelun ostajan ja logistiikkatoimittajan välinen suhde Ketjun tehokkuus Pätevyys Ympäristöystävällistä logistiikkaa Esimerkkiyrityksiä

6 Logistiikkabarometri kahdessa minuutissa Lisääntyneet vaatimukset toimitusketjun tehostamiseksi edellyttävät tiiviimpää yhteistyötä palvelun ostajan ja logistiikkatoimittajan välillä. Integraatio luo lisäarvoa pienempien kustannusten ja paremman palvelun muodossa. Tämän vuoden logistiikkabarometri kartoittaa, miten yhteistyö vaikuttaa tehokkaamman logistiikkaratkaisun saavuttamiseen. Integraatio ja yhteistyö kannattavat Pohjoismaissa yli seitsemän kymmenestä palvelun ostajasta on valinnut logistiikkapalveluille pääasiallisen toimittajan luodakseen läheisempää yhteistyötä. Tanskassa peräti yhdeksän kymmenestä palvelun ostajasta on valinnut pääasiallisen toimittajan. Jos kuljetustarpeet muuttuvat, neljä kymmenestä palvelun ostajasta ilmoittaa asiasta välittömästi ja kuusi kymmenestä vuorokauden sisällä. Tämä tehostaa yhteistyötä. Kuusi kymmenestä palvelun ostajasta katsoo, että logistiikkatoimittajia voidaan hyödyntää tehostamiskohteiden paikallistamiseksi yrityksen logistiikassa. Nämä edellytykset voivat luoda perustan tiiviille yhteistyölle. Korkea osaamistaso Viisi kymmenestä pohjoismaisesta palvelun ostajasta on sitä mieltä, että koulutus ja pätevyys ovat erittäin merkittäviä kilpailukyvyn kannalta. Ruotsissa muodollista pätevyyttä pidetään tärkeämpänä kuin muissa maissa. Tutkimus osoittaa, että yritykset, joiden logistiikkavastaavat ovat korkeasti koulutettuja, osaavat luoda yleensä myös tehokkaamman logistiikkaratkaisun. Pikalähetykset yhä tärkeämpiä Kun palvelun ostaja vaatii nopeita toimituksia, logistiikkatoimittaja on suurten haasteiden edessä. Nykyään palvelun ostajat tarvitsevat 25 prosenttia toimituksista kahdeksan tunnin sisällä eli pikalähetyksenä. Muuten tavallisin vaatimus on, että toimitukset tapahtuvat +/ yhden päivän sisällä. Pikatoimituksia vaaditaan monesti toimitusketjun optimaalisen hyödyntämisen kustannuksella, mikä johtaa suurempiin kuluihin ja ympäristökuormitukseen. Riittämätön yleiskuva kuljetuskustannuksista Vain puolet yrityksistä hyödyntää laskelmia todellisten logistiikkakustannusten selvittämisessä. IT-järjestelmien laajan käytön yhteydessä kustannukset voivat jossain määrin laskea ja laatu parantua. Lisäksi palvelun ostaja voi saada paremman yleiskuvan logistiikastaan. Ammattitaitoinen logistiikkatoimittaja tarjoaa tämänkaltaisia palveluita. vain kolme kymmenestä uskoo hintojen laskevan toimitusaikojen pidentyessä. Parantunut ympäristötietoisuus Viime kahden vuoden aikana palvelun ostajat ovat alkaneet Pohjoismaissa vaatia logistiikkatoimittajilta yhä enemmän dokumentoitua tietoa ympäristövaikutuksista ja päästöistä. Nykyään kolme kymmenestä toimii näin. Logistiikkatoimittajilta vaaditaan myös ympäristösertifikaattia huomattavasti useammin, ja nykyään viisi kymmenestä pohjoismaisesta palvelun ostajasta edellyttää ISO-ympäristösertifikaattia. Samalla kuitenkin halukkuus maksaa ympäristöystävällisemmistä ratkaisuista enemmän on vähäinen. Ruotsi eroaa kuitenkin muista maista, sillä siellä peräti 15 prosenttia palvelun ostajista on halukkaita siirtymään ympäristöystävällisempään kuljetusratkaisuun, vaikka hinta nousisikin 10 prosentilla. Monissa tapauksissa ympäristöystävällisemmät ratkaisut itse asiassa päinvastoin alentavat kustannuksia. Ruotsissa alhaisimmat logistiikkakustannukset Ruotsissa logistiikan hallintaan liittyvät kustannukset ovat alhaisimmat. Kustannukset vievät vain prosentin ruotsalaisten palvelun ostajien liikevaihdosta, kun taas Suomessa vastaava luku on lähes 5 prosenttia. Pohjoismainen logistiikkabarometri 2012 Palvelun ostajat eivät usko suurempien volyymien tai pidempien toimitusaikojen laskevan hintoja. Kun kuljetusvolyymi kasvaa, kapasiteettia voidaan monesti hyödyntää paremmin ja kustannuksia vähentää. Kuitenkin vain viisi kymmenestä palvelun ostajasta uskoo kuljetushintojen laskevan kuljetusvolyymin kasvaessa. Se antaa palvelun ostajille vain vähän kannustimia suunnitella kuljetuksiaan paremmin. Lisäksi Tanska vähentää varastojen ja tuotantopaikkojen määrää Yleisenä trendinä on ollut varastojen ja tuotantopaikkojen karsiminen kustannusten alentamiseksi huolimatta siitä, että kuljetusetäisyydet pitenevät. Trendin voi havaita suuremmassa määrin Tanskassa kuin Suomessa. Lähes neljä kymmenestä tanskalaisesta palvelun ostajasta on viimeisten viiden vuoden aikana vähentänyt varastojen tai tuotantopaikkojen määrää, kun taas Suomessa saman on tehnyt selvästi alle yksi kymmenestä. 6

7 1. Palvelun ostajien ja logistiikkatoimittajien yhteistyö Missä määrin pohjoismaiset palvelun ostajat osaavat tehdä yhteistyötä ja kehittää tiedonvaihtoa logistiikkatoimittajiensa kanssa tehokkaiden logistiikkaratkaisujen kehittämiseksi? Indeksi: 59 Pohjoismainen logistiikkabarometri

8 Palvelun ostajien ja logistiikkatoimittajien yhteistyö Toimitusketjun odotetaan olevan yhä tehokkaampi, mutta tämä edellyttää läheisempää yhteistyötä palvelun ostajan ja logistiikkatoimittajan välillä. Yhteistyömahdollisuudet ovat suuria, ja toimitusketjun monimutkaisuus pakottaa löytämään uusia ratkaisuja. Kun toimitustietoja jaetaan ajanmukaisten IT-järjestelmien kautta, sekä palvelun ostajat että logistiikkatoimittajat voivat suunnitella toimintansa siten, että toimitukset saapuvat oikeaan aikaan, mahdollisimman pienin kustannuksin ja ympäristöä mahdollisimman vähän rasittaen. Indeksiarvioinnin avulla on luotu yhteenveto osapuolten keskinäisestä tiedonvaihdosta ja kyvystä tehdä yhteistyötä osapuolten välisen suhteen määrittelemiseksi. Tämä koskee osapuolten mahdollisuutta hyödyntää toistensa resursseja ratkaisujen kehittämiseksi seurantapalaverien toteuttamisen, keskustelujen sekä tiedonvaihtotiheyden ja -tapojen osalta. Keskimääräinen indeksi on 59/100, mikä osoittaa, että yhteistyössä on vielä kehitettävää ja että tiedonvaihto tapahtuu melko perinteiseen tapaan. Erot ovat suhteellisen pieniä eri maiden välillä. Norjan indeksi on muita korkeampi (62) ja Suomen indeksi alhaisin (56) Suhdeindeksi 59 Ensisijaisen toimittajan valinta Palvelun ostajan ja logistiikkatoimittajien välinen yhteistyö 74 prosenttia pohjoismaisista palvelun ostajista on valinnut ensisijaisen logistiikkatoimittajan. Hyvän suhteen luominen vaatii aikaa ja resursseja, joten voi olla ratkaisevan tärkeää, ettei osapuolia ole liian monta. Toimivien suhteiden kehittämiseksi pääasiallisen kumppanin valinta on ratkaisevaa. Tässä suhteessa maat eroavat suuresti: Tanskassa 90 prosenttia on valinnut yhden pääkumppanin, Suomessa vain 53 prosenttia. Pohjoismaissa puolet palvelun ostajista pitää toimitusvarmuutta logistiikkatoimittajan valinnan tärkeimpänä kriteerinä. Hintaa pidetään toiseksi tärkeimpänä tekijänä. Ruotsalaiset palvelun ostajat eroavat huomattavasti muista ja osaamista toimitusvarmuutta, IT-ratkaisua, ympäristöä ja pätevyyttä hintaa tärkeämpinä. Pohjoismaissa osaaminen on kolmanneksi tärkein tekijä; ympäristöä pidetään yleensä vähiten tärkeänä. Pohjoismaiset palvelun ostajat pitävät toimitusvarmuutta tärkeimpänä. 90 % 81 % 70 % 53 % DK NO SE FI Ostajat jotka ovat valinneet ensisijaisen logistiikkatoimittajan Tärkein kriteeri Toiseksi tärkein Kolmanneksi tärkein Vähiten tärkein Pohjola Toimitusvarmuus 51 % Hinta 33 % Osaaminen 30 % Ympäristö 35 % Ruotsi Toimitusvarmuus 32 % IT-ratkaisu 25 % Ympäristö 28 % Valtakunnallinen 29 % Norja Toimitusvarmuus 62 % Hinta 47 % Osaaminen 36 % Ympäristö 44 % Suomi Toimitusvarmuus 66 % Hinta 38 % Osaaminen 35 % Ympäristö / Valtakunnallinen % Tanska Toimitusvarmuus 43 % Hinta 35 % IT-ratkaisu / Osaaminen 28 % Ympäristö 40 % 8

9 Palvelun ostajan ja logistiikkatoimittajan välinen yhteistyö 30 prosenttia pohjoismaisista yrityksistä pitää seurantapalavereja kolmen kuukauden välein. Ne ovat tärkeitä logistiikkaratkaisujen kehittämisen, vaatimusten ja toiveiden selvittämisen sekä yhteistyötä helpottavien hyvien suhteiden luomisen kannalta. 40 prosenttia palvelun ostajista ilmoittaa välittömästi kuljetustarpeiden muutoksista, 25 prosenttia 24 tunnin kuluessa. Tämä osoittaa, että moni on huomannut tiedonvaihdon ja logistiikkatoimittajan kanssa osittain integroitujen järjestelmien käytön tärkeyden. 13 prosenttia kertoi, ettei kuljetusyritykselle ilmoiteta tarpeiden muuttumisesta ollenkaan. Sillä voi olla suhteellisen suuria kustannuksiin ja toimituksiin liittyviä seurauksia sekä palvelun ostajan että logistiikkatoimittajan kannalta. Yhteistyön kumpikin osapuoli voi oppia toiselta, jos kummallakin osapuolella on riittävää osaamista. Keskimäärin 59 prosenttia palvelun ostajista hyödyntää logistiikkayrityksiä tehostamiskohteiden paikallistamiseksi logistiikan liiketoiminta-alueella. Tanskassa ja Norjassa palvelun ostajat hyödyntävät eniten yhteistyötään logistiikkayritysten kanssa. Kyseisissä maissa 63 prosenttia hyödyntää logistiikkayritysten asiantuntemusta, Suomessa vain 53 prosenttia. 48 % 47 % 42 % 35 % 33 % 28 % 17 % 8 % FI DK NO SE Välittömästi / reaaliaikaisesti 24 tunnin sisällä 63 % 63 % Tiedonvaihto palvelun ostajan ja kuljetusliikkeen välillä kuljetusvolyymien muuttuessa äkillisesti kysynnän muutoksen/ odottamattomien kausivaihtelujen vuoksi Vastavuoroisesti palvelun ostajat voivat antaa parannusehdotuksia logistiikkaratkaisuihin. Monet suomalaiset yritykset ovat sitä mieltä, että ne tukevat logistiikkayrityksiä (74 %), kun taas Norjassa ja Tanskassa vain noin puolet ilmoittaa, palautteen anto kuuluu yhteistyösuhteeseen. Ruotsalaisyritykset uskovat vähiten voivansa vaikuttaa logistiikkansa parantamiseen ja logistiikkatoimittajan toiminnan tehostamiseen (37 %). 56 % 53 % DK NO SE FI Yritykset, jotka hyödyntävät logistiikkatoimittajaa toimintansa tehostamiskohteiden löytämiseksi Palvelun ostajan ja logistiikkatoimittajien välinen yhteistyö 9

10 Yhteistyön kannustimet On mielenkiintoista tarkastella, missä määrin kannustimet lähentävät yhteistyökumppaneita. On havaittu, että logistiikkatoimittajan ja logistiikkayrityksen asiantuntemusta hyödyntävien tahojen läheinen yhteistyö vähentää kuljetuskustannuksia (kustannusten osuus liikevaihdosta). Kustannukset ovat 1 3,5 prosenttia pienemmät. Vaikuttavia tekijöitä on monia. On tärkeää, että kaikki osapuolet ymmärtävät, mitä hyötyä yhteisten tehostamisratkaisujen kehittämiseen tähtäävästä yhteistyöstä ja siihen käytetystä ajasta on. Norjassa yli 50 prosenttia palvelun ostajista uskoo, että se auttaa logistiikan kehittämisessä, kun taas Suomessa harvempi uskoo saavuttavansa sillä mitään hyötyä. Syy siihen, miksi suomalaiset palvelun ostajat eivät koe saavuttavansa samanlaista hyötyä, voi olla se, etteivät he ole välttämättä valinneet ensisijaista logistiikkatoimittajaa eivätkä siksi yleisesti ottaen näe kumppanuuden kehittämistä yhtä arvokkaana. Yhteistyöhön voi olla enemmän halukkuutta, jos palvelun ostaja uskoo kuljetusvolyymien muutoksen muuttavan myös kuljetuskustannuksia. Noin puolet ilmoittaa kuitenkin uskovansa kuljetusten hintojen pysyvän ennallaan, mikä tarkoittaa, ettei palvelun ostajilla ole juuri motivaatiota suunnitella toimituksia paremmin kuljetusliikkeen kannalta. Tanskassa tilanne on hieman parempi; siellä kolmasosa uskoo suurempien volyymien vaikuttavan kuljetuskustannuksiin. Palvelun ostajan ja logistiikkatoimittajien välinen yhteistyö 52 % NO 45 % SE 43 % Yritykset, joissa omien logistiikkaratkaisujen hiomista yhteistyössä toimittajan kanssa pidetään hyödyllisenä DK 18 % FI 53 % NO 49 % SE 37 % DK Niiden osuus, jotka eivät usko hintojen muuttuvan kuljetusvolyymien muuttuessa 54 % FI 10

11 2. Toimitusketjun tehokkuus Missä määrin pohjoismaiset yritykset kehittävät tehokkaita logistiikkaratkaisuja ja varmistavat toimitusketjun tehokkuuden? Indeksi: 64 Palvelun ostajan ja logistiikkatoimittajien välinen yhteistyö 11

12 Toimitusketjun tehokkuus 58 Tehokkaassa toimitusketjussa kaikkia resursseja hyödynnetään viimeiseen asti ja tuotteiden kuljetustavat ovat optimaalisia. Ratkaisuna voidaan pitää tapauskohtaisia toimitusketjuja eli sitä, että yrityksen tuotteet toimitetaan asiakkaille eri tavoin volyymi- ja aikavaatimusten mukaan. Tämä kompleksisuus asettaa kuitenkin suuria vaatimuksia kaikille toimitusketjun toimijoille. Globalisaatio on lisännyt kuljetusetäisyyksiä ja pidentänyt läpimenoaikoja. Sen vuoksi yritysten on keskityttävä kuljetuksen ja varastoinnin aiheuttamien kustannusten tasapainottamiseen ja otettava huomioon vaatimukset nopeista ja tehokkaista toimitusajoista. Toimitusketjun tehokkuuden indeksiin vaikuttavat seuraavat tekijät: 68 Miten kuljetustapoja pyritään hyödyntämään paremmin? 63 Missä määrin toimitusketjun osapuolet vaihtavat tietoja keskenään ja tekevät yhteistyötä? Toimitusketjun tehokkuus Millainen rooli ja vaikutusvalta logistiikkajohtajalla on yrityksessä? 62 Toimitusketjun tehokkuusindeksi on keskimäärin 64. Norjassa indeksi on suurin (68) ja Suomessa pienin (58). Pohjoismailla on siis potentiaalia logistiikkansa tehostamiseen. Tehokkuuden mittaamisella voidaan keskittyä olennaiseen 11 % Ketjun tehokkuus Logistiikassa on helppo asettaa sekä palvelu- että kustannustavoitteita, ja tavoitteiden seuranta on erittäin tärkeää. Toimitusvarmuus on tärkein tekijä pohjoismaisille palvelun ostajille. 32 prosenttia jättää kuitenkin kyseisen tekijän mittaamatta joko sen vuoksi, ettei tavoitteita kyetä pukemaan luvuiksi (13 %), tai sen vuoksi, että työ yksinkertaisesti jätetään tekemättä. 57 prosenttia palvelun ostajista mittaa toimitusvarmuuden, 24 prosenttia selvittää luvun omien järjestelmiensä kautta ja 33 prosenttia vastaanottaa raportteja kuljetusliikkeeltään. 33 % Toimitusvarmuuden mittaus 24 % 32 % Ei mitata Tieto omista järjestelmistä Tieto logistiikkakumppanilta Ei merkitystä 12

13 Mittaus ja seuranta Pohjoismaissa 46 prosentilla palvelun ostajista ei ole minkäänlaista yleiskuvaa logistiikkakustannuksistaan. Sen sijaan palvelun ostajat käyttävät arvioita. Yli puolella suomalaisista palvelun ostajista on tarkat luvut käytössään, kun taas Tanskassa työskennellään pitkälti arvioiden varassa. Nykyaikaisten IT-järjestelmien ansiosta yhä useammilla pitäisi olla tarkat luvut käytössään. Kysymys kuuluukin, miksi ostajat eivät pidä seurantaa tärkeänä. 53 % 35 % 25 % 24 % FI NO SE DK Yrityksellä tarkat tiedot kuljetuskustannuksista Kausivaihtelujen ja kysynnän muutosten vaikutus Kysynnän muutokset luovat logistiikkahaasteita, sillä resurssit on kyettävä mitoittamaan oikein eri kausille. Pohjoismaissa keskimäärin 69 prosenttia kokee vaihteluita; Norjassa luku on suurin (80 %). Mielenkiintoista on, että 70 prosenttia on sitä mieltä, että alle 10 prosenttia vaihteluista johtuu yllättävästä kysynnän laskusta. Pohjoismaiset palvelun ostajat ovat siis valmistautuneet hyvin tuotteidensa kysynnän vaihteluihin. 80 % 68 % 64 % 62 % FI NO SE DK Yritykset, joilla on kuljetusmääriin vaikuttavia kausivaihteluita Ketjun tehokkuus 13

14 Tapoja tehokkuuden parantamiseen Logistiikan ja toimitusketjun tehostamiseen on monia työkaluja. Ne lisäävät ymmärrystä asiakkaalle ilmoitettavan aikaikkunan määrittämisestä, fyysisten resurssien käyttötehokkuudesta, kapasiteetin käyttöasteesta sekä varastojen määrän vähentämisestä. Aikaikkuna on ennalta määritetty ajanjakso, joka ilmoitetaan asiakkaalle ennen toimitusta. Pieni aikaikkuna asettaa suuria vaatimuksia logistiikalle, mikä puolestaan aiheuttaa suurempia haasteita myös kapasiteetin käyttöasteen suhteen. 10 prosenttia kaikista kuljetuksista toimitetaan 1 2 tunnin aikaikkunan sisällä. Norjassa niiden osuus on suurin (15 %). Kuljetuksista 9 prosenttia toimitetaan 4 8 tunnin aikaikkunan sisällä. Yhteensä 25 prosenttia kuljetuksista toimitetaan 8 tunnin aikaikkunan sisällä, minkä voidaan katsoa olevan erittäin korkeatasoista palvelua. Ainoastaan 30 prosenttia pohjoismaisista palvelun ostajista uskoo, että kuljetuskustannukset alenevat, jos aikaikkunaa pidennetään. Osuuden pitäisi olla huomattavasti suurempi, sillä kuljetuskustannukset määräytyvät pitkälti vaaditun toimitusajan perusteella. 10 % 10 % 11 % 10 % 22 % 38 % Toimituksille määritetty aikaikkuna 38 % 32 % 26 % 25 % DK NO SE FI +/- 1-2 tuntia +/- 4-5 tuntia +/-1 pv +/- 2-3 pv Yli 3 pv Muu / ei tietoa Niiden osuus, jotka uskovat aikaikkunan pidentämisen alentavan kuljetuskustannuksia Yleinen suuntaus on, että tuotantoa ja varastointia keskitetään, yhä harvemmille paikkakunnille. Tämä puolestaan kasvattaa välimatkaa asiakkaisiin ja lisää kuljetuksia, mutta on usein taloudellisesti kannattavaa. On havaittavissa, että 25 prosenttia vastaajista on vähentänyt tuotantolaitosten tai varastojen määrää viimeisten viiden vuoden aikana. Maiden välillä on suuria eroja; Suomessa luku on pienin (7 %) ja Tanskassa suurin (yli 38 %). 38 % 29 % 25 % 7 % DK NO SE FI Yritykset, jotka ovat vähentäneet varastoja/ tuotantopaikkoja viimeisten viiden vuoden aikana Logistiikan kustannustehokkuus Ketjun tehokkuus Logistiikan käsittelyn kustannukset vaihtelevat suuresti maiden välillä. Suomessa kustannukset ovat suurimmat eli 5 prosenttia liikevaihdosta ja Ruotsissa alhaisimmat, yksi prosentti liikevaihdosta. Keskimäärin 2,6 prosenttia liikevaihdosta menee logistiikkaan. SE 1 % NO 2 % DK 3 % Logistiikan hallinnan ja ohjauksen kustannukset (% liikevaihdosta) FI 5 % 14

15 3. Pätevyys kilpailuvaltti Kuinka suuressa määrin pohjoismaisilla yrityksillä on logistiikkapätevyyttä, joka riittää yhteistoiminnan ja toimitusketjun tehokkaaseen hallintaan? Indeksi: 97 Ketjun tehokkuus 15

16 Logistiikkapätevyys on menestymisen edellytys Pätevyys on yhä tärkeämpi tekijä toimitusketjun tehokkaassa ylläpitämisessä. Nykypäivän logistiikkaketjut ovat monimutkaisia sekä järjestelmien, työkalujen että suhteiden hallinnan osalta. Pätevyysindeksi perustuu siihen, missä määrin palvelun ostajat pysty vät ratkaisemaan monimutkaisia logistisia haasteita pätevyystasoon perustuen ja kuinka paljon vaikutusvaltaa logistiikan liiketoiminta-alueella on liiketoiminnassa. Pohjoismaissa palvelun ostajien indeksi on keskimäärin 73, joten niillä on yhä potentiaalia pätevyytensä parempaan hyödyntämiseen, mutta ne ovat myös edistyneet tietyillä alueilla Logistiikkapätevyys 68 Koulutettujen määrä lisääntyy Logistiikkapätevyyden taso on suhteellisen korkea Pohjoismaissa. Yhä useammalla logistiikan parissa työskentelevällä on muodollinen pätevyys tehtävään. Pohjoismaisella tasolla: 48 % 38 % 41 % Lähes puolella logistiikkajohtajista on kandidaatin tai maisterin tutkinto (48 %). 24 prosentilla kuljetusvastaavista on kandidaatin tai maisterin tutkinto, 37 prosentilla on jatkokoulutusta. 24 % 24 % 14 % 41 prosenttia varastovastaavista on käynyt lukion, 23 prosentilla on käytännön kokemusta. Pätevyys Norjassa ja Ruotsissa suhteellisesti suuremmalla osalla logistiikkatyöntekijöistä on maisterin tai kandidaatin tutkinto Suomeen ja Tanskaan verrattuna. Tämä koskee erityisesti logistiikka- ja kuljetusvastaavia. Koulutustaso Pohjoismaissa Logistiikkavastaava Kuljetusvastaava Varastovastaava Alempi/Ylempi korkeakoulututkinto Jatkokoulutusta 16

17 Kilpailukyky Asiantuntemus saattaa olla ratkaisevassa asemassa tehokkaan logistiikan kehittämisessä. Pohjoismaissa 55 prosenttia palvelun ostajista on sitä mieltä, että koulutuksen tuomat valmiudet ovat erittäin tärkeitä yrityksen kilpailukyvyn kannalta. Suomessa ja Tanskassa koulutusta pidetään hieman vähemmän merkittävänä kuin muissa maissa. Ruotsissa koulutuksen uskotaan vahvimmin olevan tärkeä kilpailutekijä. Toimitusketjussa pätevyystaso ja tehokkuus ovat tiukasti kytköksissä toisiinsa. Indeksi osoittaa, että maisterin tai kandidaatin tutkinnon suorittaneiden tehokkuus on noin 10 indeksiyksikköä suurempi kuin niiden, joilla ei ole logistiikkaasiantuntemusta. Analyysin mukaan pätevyys siis kannattaa. 70 % 53 % 49 % 46 % Indeksi Toimitusketjun tehokkuus SE NO DK FI Logistiikkavastaava Kuljetusvastaava Varastovastaava Niiden osuus, joiden mielestä pätevyydellä on suuri merkitys yrityksen kilpailukyvyn kannalta Alempi/Ylempi korkeakoulututkinto Jatkokoulutusta Työn kautta pätevöitynyt Pätevyystason ja tehokkuuden välinen suhde Pätevyys 17

18 Asiantuntemus lisää vaikutusvaltaa Logistiikan asiantuntemus lisää vaikutusvaltaa ja antaa paremmat edellytykset luoda strategisia logistiikkaratkaisuja. Pohjoismaissa 68 prosentilla logistiikkavastaavista on paljon vaikutusvaltaa yrityksen johtoryhmässä. Ruotsissa ja Norjassa lähes 75 prosenttia logistiikkavastaavista kertoo omaavansa paljon vaikutusvaltaa. Logistiikka on verrattain suuressa määrin nostettu strategisesti tärkeään asemaan Pohjoismaissa: 68 prosenttia palvelun ostajista on sisällyttänyt logistiikan yleiseen liiketoimintastrategiaansa. Ruotsissa luku on 71 prosenttia ja Norjassa 78 prosenttia, mikä nostaa keskiarvoa. Ruotsissa 64 prosenttia ja Norjassa 69 prosenttia on antanut logistiikkavastuun omalle logistiikkaosastolleen. Pohjoismaiden keskiarvo on 61 prosenttia. Logistiikka organisoitu osaksi esikuntaa 18 % Logistiikka organisoitu linjaorganisaatioon 31 % Logistiikka organisoitu sekä esikunta- että linjaorganisaatioon 40 % Logistiikka omassa yksikössään 60 % Logistiikalla on merkittävä rooli johdossa Logistiikka on osa liiketoimintastrategiaa 63 % 68 % Pohjoismaisten palvelun ostajien logistiikan organisointi Pätevyys 18

19 4. Onko kestävä logistiikka yhä ylimääräinen kustannuserä? Missä määrin pohjoismaiset yritykset käyttävät konkreettisia ympäristöystävällisiä logistiikkaratkaisuja? Indeksi: 33 Pätevyys 19

20 Onko kestävä logistiikka yhä ylimääräinen kustannuserä? Logistiikkaratkaisun valinnalla on huomattavaa merkitystä ympäristölle. Nykyään vaaditaan yhä nopeampia ja tiheämpiä kuljetuksia sekä pienempiä aikaikkunoita, mikä voi johtaa kuljetusten vähemmän optimaaliseen käyttöasteeseen. Sama koskee nopeampien ja vähemmän ympäristöystävällisten ratkaisujen, kuten auton, valitsemista junan ja laivan sijaan. Jos junan luotettavuus on alhainen, asiakkaat valitsevat mieluummin auton. Varastojen keskittäminen merkitsee usein kuljetusmatkojen pidentymistä. Ympäristöystävällisten polttoaineiden ja moottoreiden käyttö on yleensä muiden vaihtoehtojen käyttöä kalliimpaa, mutta monesti ympäristöystävällisyys voi pienentää kustannuksia ja parantaa logistiikkaa, mikä unohdetaan usein kun ympäristöasioista keskustellaan. Junan valitseminen auton sijaan, pienemmät lähetysmäärät ja ajoneuvojen kapasiteetin parempi hyödyntäminen vähentävät kustannuksia ja ovat samalla ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Ympäristöystävällisen logistiikan indeksi on vain 37, mikä osoittaa, että logistiikkayrityksillä on potentiaalia tuoda esille ympäristöön keskittymisen mahdollistamat edut. Indeksi perustuu asetettuihin vaatimuksiin ja siihen, missä määrin alalla ollaan halukkaita maksamaan ympäristöystävällisemmistä ratkaisuista Ympäristöystävällistä logistiikkaa Palvelutason ja ympäristöystävällisyyden välinen ristiriita Ympäristöystävällistä logistiikkaa Keskimäärin 37 prosenttia vastaajista ilmoittaa kokevansa, että ympäristöystävällisyyden ja parempaa palvelua koskevien toiveiden välillä on ristiriita. Se osoittaa, että ympäristökuormitusta voidaan vähentää palveluvaatimuksia löyhentämällä. Tanskassa tätä ristiriitaa ei koeta samassa määrin kuin naapurimaissa. SE 42 % NO 41 % DK 21 % FI 46 % Koettu ristiriita palvelutason ja ympäristöystävällisen logistiikan välillä 20

21 Vain harva halua maksaa ympäristöystävällisemmistä ratkaisuista Vain 8 prosenttia ostajista on halukkaita siirtymään ympäristöystävällisemmän kuljetusliikkeen asiakkaaksi, jos se merkitsee 10 prosentin hinnannousua. Ruotsissa halukkuus maksaa ympäristöystävällisistä ratkaisuista on suhteellisen suuri; peräti 15 prosenttia on halukkaita maksamaan enemmän. 15 % 15% valmis maksamaan enemmän ympäristöystävällisistä ratkaisuista 6 % 4 % 5 % SE NO DK FI Halukkuus vaihtaa ympäristöystävällisempiin kuljetuksiin, jos hinta nousee 10 prosenttia. Logistiikkayrityksille yhä tiukempia ympäristövaatimuksia Palvelun ostajat asettavat yhä tiukempia ympäristövaatimuksia. Tavallisimmat vaatimukset ovat joko junan tai laivan valinta, ympäristövaikutusten dokumentointi, ympäristötehokkaat polttoaineet ja ISO-sertifiointi. ISO-sertifiointi on yleisin vaatimus (46 %). Vuoden 2010 Pohjoismaiseen logistiikkabarometriin verrattuna kasvua on 18 pro- senttia. Tanskalaiset painavat keskiarvoa alas 32 prosentillaan. Ympäristölaskuria vaatii nyt kaksinkertainen määrä vastaajia: vuoden 2010 tutkimuksen 16 prosentista nykyiseen 30 prosenttiin. Yritykset haluavat tietää tarkalleen, miten paljon energiaa rahdin kuljettaminen on kuluttanut ja minkälaisia päästöjä se on aiheuttanut, ja haluavat hyödyntää tietoja edelleen. Ruotsalaiset yritykset asettavat ympäristön etusijalle logistiikkakysymyksissä muita pohjoismaisia yrityksiä hanakammin. Ne ovat halukkaita maksamaan enemmän ympäristöystävällisistä ratkaisuista ja lisäksi asettavat muita pohjoismaisia yrityksiä tiukempia vaatimuksia ISO-ympäristösertifioinnin, biopolttoaineiden ja ympäristövaikutusten dokumentoinnin suhteen. Ruotsi Norja Suomi Tanska ISO 51 % 47 % 44 % 32 % Ympäristöyst. polttoaineet 40 % 23 % 37 % 21 % Ympäristövaikutusten arviointi 37 % 36 % 19 % 15 % Rautatie 16 % 32 % 9 % 3 % Laiva 13 % 21 % 28 % 12 % Kuljetusliikkeille asetettavat ympäristövaatimukset ympäristötehokkaiden kuljetusten suhteen / maa Ruotsi edelläkävijä ympäristökysymyksissä Ympäristöystävällistä logistiikkaa 21

22

23 5. Esimerkkiyrityksiä Ympäristöystävällistä logistiikkaa 23

24 Kwintet Kwintet on Euroopan johtava ammattikäyttöön tarkoitettujen työvaatteiden toimittaja. Yrityksellä on 11 eri tuotemerkkiä ja toimipaikkoja ympäri Eurooppaa. Yrityksen markkinat kattavat koko maailman, joten logistiikkatarpeet on määriteltävä kokonaisuudessaan tehokkuuden ja suurtuotannon etujen saavuttamiseksi. Yritys on toteuttanut viimeisten neljän vuoden aikana konsolidointihankkeen, jonka ansiosta: varastojen määrä on vähentynyt 30:stä 20:een Kwintet AB Myy: työvaatteita ammattikäyttöön Liikevaihto: 600 milj. EUR Työntekijöitä: 3200 Haastateltavat: Group Transport Manager Niklas Millerton ja Manager S&OP Henrik Malmrup kuljetusliikkeiden määrä on vähentynyt 40:stä 15:een positiivisia vaikutuksia liittyen kustannuksiin, hintoihin ja palveluun. Kwintet on tehnyt paljon työtä kuljetusten parissa, ja kuljetuksia koskevien muutosten toteuttaminen on ollut helpompaa kuin esimerkiksi toimitus- tai hankintamuutosten tekeminen. Yritys keskittyy työssään laadun parantamiseen luomalla hyvän tasapainon läpimenoaikojen ja markkinoiden palvelemisen välillä. Lisäksi pyritään saavuttamaan enemmän mittakaavaetuja koordinoimalla paremmin jakelukanavia, tekemällä läheisempää yhteistyötä ja vähentämällä maakohtaisia varastoja. Yritys haluaa luoda oman porttinsa Aasiasta Eurooppaan koordinoimalla tuontia. Yhteistyössä logistiikkatoimittajan kanssa tärkeintä on kustannusten ja luotettavuuden ohella henkilökohtainen suhde. Läheisyyden ansiosta olemme valmiimpia tulemaan toista osapuolta vastaan ja ottamaan suurempia riskejä, kuljetusvastaava Niklas Millerton toteaa. Odotamme, että yhteistyökumppanimme omaksuvat strategisen neuvonantajan roolin. Ulkoistamme varasto- ja kuljetustoimintoja olettaen, että joku muu osaa hoitaa ne meitä paremmin, hän sanoo. Esimerkkiyrityksiä 24

Logistiikkabarometri kahdessa minuutissa

Logistiikkabarometri kahdessa minuutissa Pohjoismainen Logistiikkabarometri 213 214 Logistiikkabarometri kahdessa minuutissa Suomalaiset logistiikkapalvelujen ostajat erityisasemassa Suomalaiset logistiikkapalvelujen ostajat eroavat selvästi

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Teema toimitukset. Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2015 ensimmäinen neljännes

Teema toimitukset. Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2015 ensimmäinen neljännes Teema toimitukset it t Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2015 ensimmäinen neljännes Pohjoismaista verkkokauppaa 36,5 miljardilla Ruotsin kruunulla vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ESIPUHE Verkkokauppa

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset 1 : Julkistaminen ja keskeiset tulokset Turun Liikennepäivä 2014 Professori Lauri Ojala 19.11.2014 LOGISTIIKKASELVITYS 2014 2 Liikenneviraston toimeksianto Tietojen keruu suoritettu keväällä 2014 Toteutettu

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2014 kolmas neljännes TEEMA:JOULUN VERKKOKAUPPA

Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2014 kolmas neljännes TEEMA:JOULUN VERKKOKAUPPA Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2014 kolmas neljännes TEEMA:JOULUN VERKKOKAUPPA Pohjoismaista verkkokauppaa 34,5 miljardilla Ruotsin kruunulla ESIPUHE Pohjoismaiset kuluttajat arvioivat tehneensä verkko-ostoksia

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 16.11.2011 Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 Suomalaiset aikovat sijoittaa muita pohjoismaalaisia innokkaammin tulevina kuukausina finanssikriisistä huolimatta, käy ilmi Danske Invest

Lisätiedot

Paikoillenne, valmiit, lähetetty!

Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Toimitusketjun hallinta Logistiikka ei ole pelkästään tavaran siirtämistä ja säilyttämistä, vaan se on keskeinen osa laadukasta palvelua ja tehokasta toimitusketjua Logistiikkayritysten

Lisätiedot

Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina

Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina Pasi Ketonen, pasi.ketonen@posti.com Linked: fi.linkedin.com/pub/pasi-ketonen/0/40a/590/en @ KetonenPasi 1 Euroopassa verkkokaupan kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa

Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa Lähiruokaa ammattikeittiöihin seminaari. 13.11.2014. Eero Kananen, LähiPro Oy, Ruokaa Suomesta palvelu eero@lahipro.fi, 040 5862850 1 Esityksen sisältö Lähiruoan

Lisätiedot

Koonmukainen pakkausautomaatio

Koonmukainen pakkausautomaatio Uutta ajattelua pakkaukseen Koonmukainen pakkausautomaatio Seuraa meitä: Totutusta poikkeava ajattelu auttoi meitä kehittämään parhaan pakkausratkaisun Täydellisesti tuotteen kokoon sovitettu pakkaus mahdollisimman

Lisätiedot

VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA. 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970

VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA. 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970 VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970 HANKKIJA OY Toimitusjohtaja Ensio Hytönen Hallinto Markkinointi Myynti Logistiikka Sisäinen tarkastus Agro

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa

Verkkokauppa Pohjoismaissa Verkkokauppa Pohjoismaissa Teema: Matka verkko-ostosten tekemiseen Q2 2015 Pohjoismaista verkkokauppaa 40,5 miljardilla Ruotsin kruunulla vuoden toisella neljänneksellä ESIPUHE Verkkokauppa kasvoi Pohjoismaissa

Lisätiedot

Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet

Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet Tapio Karvonen 7.6.2012 Itämeri-foorumi 0 Sisältö Laivanrakennuksen tila maailmalla Trendit Itämeren alueen maiden meriteollisuuden

Lisätiedot

LUT/TUTA 2011 CS20A0050 Toimitusketjun hallinta Case Rasa

LUT/TUTA 2011 CS20A0050 Toimitusketjun hallinta Case Rasa YRITYSKUVAUS RASA OY Rasa Oy on suomalainen teollisuusyritys, joka on perustettu 50-luvulla. Rasa Oy toimittaa rakentamiseen liittyviä ratkaisuja, ja sillä on toimipisteitä 12 maassa. Se pyrkii tarjoamaan

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2014 toinen neljännes TEEMA: MATKA VERKKO-OSTOKSEN TEKEMISEEN

Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2014 toinen neljännes TEEMA: MATKA VERKKO-OSTOKSEN TEKEMISEEN Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2014 toinen neljännes TEEMA: MATKA VERKKO-OSTOKSEN TEKEMISEEN Verkkokauppaa 33 miljardilla Ruotsin kruunulla ESIPUHE Pohjoismainen verkkokauppa on yhä voimissaan vuoden

Lisätiedot

Jukka Miiluvaara ecom Posti Group twitter: @jukkamii. 17.3.2015 Julkinen - Public

Jukka Miiluvaara ecom Posti Group twitter: @jukkamii. 17.3.2015 Julkinen - Public Kasvua verkkokauppaan kansainvälisyydestä Jukka Miiluvaara ecom Posti Group twitter: @jukkamii 1 17.3.2015 Euroopassa verkkokaupan kasvu on nopeinta idässä Faktoja ja trendejä Venäjästä 146 M ihmistä,

Lisätiedot

Logistiikan tilanne Suomessa Logistiikkaselvitys 2012 -raportin valossa

Logistiikan tilanne Suomessa Logistiikkaselvitys 2012 -raportin valossa 1 Logistiikan tilanne Suomessa Logistiikkaselvitys 2012 -raportin valossa Logistiikka-Kuljetus 2012, Helsinki Erikoistutkija Tomi Solakivi 10.5.2012 LOGISTIIKKASELVITYS 2012 2 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Pohjoismaiden joulukauppa 2015

Pohjoismaiden joulukauppa 2015 Kuluttajatutkimus Pohjoismaiden joulukauppa 1 Verkkokauppa Pohjoismaissa Pohjoismaalaiset ostaneet joululahjoja verkosta jo 4,4 miljardilla Ruotsin kruunulla Pohjoismaiden joulukauppa on täydessä vauhdissa.

Lisätiedot

Kysymys 1. Mistä tiedän verkkokaupasta ostaessani, toimiiko paketinohjauspalvelu juuri kyseisen

Kysymys 1. Mistä tiedän verkkokaupasta ostaessani, toimiiko paketinohjauspalvelu juuri kyseisen Usein kysyttyjä kysymyksiä ohjauspalvelusta 26.3.2015 Kysymys 1. Mistä tiedän verkkokaupasta ostaessani, toimiiko paketinohjauspalvelu juuri kyseisen verkkokaupan lähetysten kohdalla? Miten ranskalaisen

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä. 19.9.2015 Turku

Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä. 19.9.2015 Turku Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä 19.9.2015 Turku Kilpailukyky? On usean tekijän summa Kustannustehokkuus Innovatiivisuus Toimitusketjun hallinta Koulutetun työvoiman saatavuus

Lisätiedot

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Sopimuksen pääkohdat Uponor ja KWH-yhtymä ovat julkistaneet aikeensa

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN KILPAILUKYVYN SÄILYTTÄMISEKSI Osaksi kiinteistöä integroitava Realgreen- tuottaa sähköä aurinko- ja

Lisätiedot

Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK

Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK Hankintatoimi Kemppi Oy:llä 15.11.2012 MK Kemppi Oy Yksityinen sukuyritys Perustettu 1949 Liikevaihto 110 MEUR (2011) Kansainvälisen myynnin osuus 90 % Henkilöstöä 640 15 eri maassa Tehtaan Suomessa ja

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Kuluttajaopas Käytä vaatteitasi Käytä päätäsi Vaali ympäristöä! Rostra Kommunikation v/ David Zepernick,

Lisätiedot

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012 Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa Ajankohta helmikuu 2012 Taustatiedot Yli 1000 500-999 50-499 10-49 Alle 10 Neljäs kysely helmikuussa 2012 Toteutettiin

Lisätiedot

Kaupan ja verkkokaupan toimiva logistiikka

Kaupan ja verkkokaupan toimiva logistiikka Kaupan ja verkkokaupan toimiva logistiikka S-ryhmän vähittäiskaupan logistiikka Inex Partners Oy 26.5.2015 INEX PARTNERS OY JOUNI JAAKOLA 1 Inex Partners Oy SOK:n tytäryhtiö Tehtävänä tuottaa S-ryhmälle

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 1 E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 2 Esityksen sisältö Miksi tutkimus tehtiin? Mitä haluttiin selvittää? Tutkimuksen suoritus Tulokset Koetut hyödyt ja haitat Miksi pk-yritys siirtyi käyttämään e-laskua

Lisätiedot

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla Antti Raininko 5.2.2016 Johdanto Euroopan komissio julkaisi kesällä 2015 kaksi sähkömarkkinoihin liittyvää tiedonantoa: Tiedonanto

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ JA ALUMIINIA TOIVEIDESI MUKAAN Ruukki FLEX Ruostumaton teräs ja alumiini juuri sinun mittojesi mukaan Ajattele ratkaisua, jossa saat yhden kontaktin palveluna juuri

Lisätiedot

Lisäarvoa asiakkaalle

Lisäarvoa asiakkaalle Lisäarvoa asiakkaalle Hyvä kumppani tuo yritystoiminnalle selkeän lisäarvon. Mellano Oy:n toiminnan tavoitteena on olla asiakkaalleen paras lisäarvon tuottaja. Olemme Suomen johtava kodin kiintokalustekomponenttien

Lisätiedot

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012 Busy in Business Juha Lehtonen 26.4.2012 Markkinan kehityksen trendejä Markkinan kehityksen trendejä Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin verkostoihin. Muutos haastaa paikallisen

Lisätiedot

22.10.2015 Gasum Tuomas Niskanen 1

22.10.2015 Gasum Tuomas Niskanen 1 22.10.2015 Gasum Tuomas Niskanen 1 BIOKAASUMARKKINOIDEN KEHITYS SUOMESSA BIOLAITOSYHDISTYKSEN JUHLASEMINAARI 21-22.10.2015 22.10.2015 Gasum Tuomas Niskanen 2 Biokaasun tuotanto jäteraaka-aineista MÄKIKYLÄ,

Lisätiedot

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa EPSI Rating Laajakaista 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569 1921

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja

Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja Logistiikka-alan yritysten tietotekniset valmiudet Etelä-Kymenlaaksossa Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja Havaintoja toimialasta Logistiikka-alan yritykset Kymenlaaksossa Yli 50 hlön yrityksiä: etelässä

Lisätiedot

Listautumiskysely 2010

Listautumiskysely 2010 Listautumiskysely 2010 Listautumiset 2005-2009 Listautuneet yhtiöt, päämarkkina ja First North 60 50 40 0 Tukholma Helsinki Kööpenhamina 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 Lähde: NASDAQ OMX Helsinki Oy 2

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Irtopakastamon naapurissa sijaitsevat Toripihan suuret pakkasvarastot tuotteiden välivarastointiin.

Irtopakastamon naapurissa sijaitsevat Toripihan suuret pakkasvarastot tuotteiden välivarastointiin. IQF- Vesanto sijainti: Irtopakastuslaitos sijaitsee Pohjois-Savossa Vesannon taajamassa sijaitsevan kala-aseman yhteydessä. Hallinnoijana toimii kalastajien omistama Vesannon Kala Osk. Irtopakastamon naapurissa

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI Toiminnanohjaus Taloushallinto HR ja palkanlaskenta CRM asiakkuudenhallinta Konsultointi ja lakipalvelut Hankinta ja perintä 10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI VISMA SOFTWARE OY Paraskaan ohjelmisto

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Verkkokaupan trendit Pohjoismaissa 2015. Näin teemme ostoksia verkossa

Verkkokaupan trendit Pohjoismaissa 2015. Näin teemme ostoksia verkossa Verkkokaupan trendit Pohjoismaissa 2015 Näin teemme ostoksia verkossa 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Helppous on helppoa vai onko? Raportti lyhyesti Faktaa Ruotsi, Tanska, Suomi ja Norja Verkkokaupan vahva asema

Lisätiedot

Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat. Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015

Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat. Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015 1 Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015 2 Toimitusketjun suunnittelun uudet tuulet Muistinvarainen laskenta mullistaa toimitusketjun suunnittelun Välitön näkyvyys

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä - sovellusten taustaa Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju (Supply

Lisätiedot

Pääotsikko tähän. Alaotsikko. Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX

Pääotsikko tähän. Alaotsikko. Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX Pääotsikko tähän Alaotsikko Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX Tietopalvelualan trendit mihin ala on menossa? Janne Järvinen Toimitusjohtaja LM Tietopalvelut LM toimipisteet 2011: Helsinki, Suomi Tukholma, Ruotsi

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi Nethit Oy Jani Lehtimäki 28.10.2013 SKJ Business Tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät oikeudet kuuluvat Nethit Oy:lle. Miksi verkkokauppa

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Exel Compositesin strategia 2014 2018

Exel Compositesin strategia 2014 2018 Exel Compositesin strategia 2014 2018 Toimitusjohtaja Riku Kytömäki 4. marraskuuta 2014 Komposiittien markkinakysynnän odotetaan kasvavan sekä määrässä että arvossa mitattuna Komposiittimarkkinat Materiaalimarkkinoita

Lisätiedot

Metsä Fibre. Puu tehtaalle, tuotteet maailmalle - tehokas logistiikkaketju

Metsä Fibre. Puu tehtaalle, tuotteet maailmalle - tehokas logistiikkaketju Puu tehtaalle, tuotteet maailmalle - tehokas logistiikkaketju Alustuksen sisältö 1. Käytettävä puuraaka-aine 2. Kuitupuun logistiikka 3. Kemin tehtaan tuotelogistiikka 4. n jakeluverkosto 5. RFID teknologia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden 1-3/2014 pääkohdat Digia-konserni 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % Liikevaihto 23 958 23 513 1,9 % Liikevoitto

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Teema: Matka verkko-ostosten t tekemiseen. Verkkokauppa Pohjoismaissa Q2 2015

Teema: Matka verkko-ostosten t tekemiseen. Verkkokauppa Pohjoismaissa Q2 2015 Teema: Matka verkko-ostosten t tekemiseen Verkkokauppa Pohjoismaissa Q2 2015 Pohjoismaista verkkokauppaa 40,5 miljardilla Ruotsin kruunulla vuoden toisella neljänneksellä ESIPUHE Verkkokauppa kasvoi Pohjoismaissa

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 (pörssitiedote 21.10.2014)

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 (pörssitiedote 21.10.2014) Innofactor Investor Newsletter 11.11.2014 Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 (pörssitiedote 21.10.2014) Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus Vuoden 2014 kolmannella vuosineljänneksellä Innofactor

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Asiakkaat arvostavat vakuutusyhtiöitä entistä enemmän

Asiakkaat arvostavat vakuutusyhtiöitä entistä enemmän Julkaisuvapaa maanantaina 11.11.2013, klo. 09.00 Asiakkaat arvostavat vakuutusyhtiöitä entistä enemmän - EPSI Rating vakuutusyhtiöiden asiakastyytyväisyystutkimus 2013 EPSI Rating tutkii vuosittain asiakkaiden

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena Etteplan Oyj sijoituskohteena Sijoitus Invest 2014 -tapahtuma 12.-13.11.2014 Etteplan suunnittelualan edelläkävijä yli 30 vuotta Suomen suurin kone- ja laitesuunnitteluun erikoistunut yritys ja suurimpien

Lisätiedot

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Parempi arkipäivä monille ihmisille Kestävä kehitys IKEAssa Sisältyy kaikkiin toimintoihimme Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma FY15 kokonaisvaltainen lähestymistapa

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2014 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja 2013: Vahvaa kokonaiskehitystä 2013 2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset M 6 151,0 5 496,2 11,9

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma Nina Mesiranta, KTT ERIKA 2020 -tutkimushanke Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu Retail Research Brunch 2012 Ylikanavainen

Lisätiedot

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli 6.3.2014 Suvi Leinonen S Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli - Lihantuottajat S Hankkeen lihantuottajat, naudat ja lampaat http://maps.yandex.com/? um=o3klinp0z0xkjxbusmk89pix_o1hipgq&l=map

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

DYNAFLEET TUOTTAVUUDEN EHDOILLA

DYNAFLEET TUOTTAVUUDEN EHDOILLA DYNAFLEET TUOTTAVUUDEN EHDOILLA Tehokkaampaa työskentelyä Dynafleetin avulla. Ei ole väliä kuinka monta kuorma-autoa omistat tai mitä kuljetat Dynafleet auttaa sinua kehittämään kuljetusten tuottavuutta.

Lisätiedot

Johtava merilogistiikan tuottaja irtolasteille. ESL Shipping Matti-Mikael Koskinen Toimitusjohtaja

Johtava merilogistiikan tuottaja irtolasteille. ESL Shipping Matti-Mikael Koskinen Toimitusjohtaja Johtava merilogistiikan tuottaja irtolasteille ESL Shipping Matti-Mikael Koskinen Toimitusjohtaja Kestävästi parempaa kannattavuutta Liikevaihto 2014 85 M Liikevoitto 2014 16,0 M Henkilöstö 226 2 Asiakaskuntamme

Lisätiedot

Tulliliiton vaikutukset Suomen Venäjän vientiin

Tulliliiton vaikutukset Suomen Venäjän vientiin Tulliliiton vaikutukset Suomen Venäjän vientiin Etumatkaa korkealaatuisilla palveluratkaisuilla www.nurminenlogistics.com 127 v. Nurminen Logistics on suomalainen pörssiyhtiö, jolla on 127 vuoden kokemus

Lisätiedot

Rikkidirektiivi - metsäteollisuuden näkökulma. Logistics 13, Wanha Satama Outi Nietola, Metsäteollisuus ry

Rikkidirektiivi - metsäteollisuuden näkökulma. Logistics 13, Wanha Satama Outi Nietola, Metsäteollisuus ry Rikkidirektiivi - metsäteollisuuden näkökulma Logistics 13, Wanha Satama, Metsäteollisuus ry 2 Metsäteollisuus Suomessa Ala työllistää noin 56 000 henkilöä kotimaassa Sekä noin 60 000 työntekijää muissa

Lisätiedot

Suomen logistinen kilpailukyky SKAL:n Juhlaseminaari Teppo Mikkola 60 vuotta Helsinki, 12.6.2014 Professori Lauri Ojala

Suomen logistinen kilpailukyky SKAL:n Juhlaseminaari Teppo Mikkola 60 vuotta Helsinki, 12.6.2014 Professori Lauri Ojala Suomen logistinen kilpailukyky SKAL:n Juhlaseminaari Teppo Mikkola 60 vuotta Helsinki, 12.6.2014 Professori Lauri Ojala LOGISTIIKKA ON MERKITTÄVÄ OSA SUOMALAISYRITYSTEN KOKONAISKILPAILUKYKYÄ 2 Kaupan alalla

Lisätiedot

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK VILJAMARKKINAT Kevät 2015 (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK Viljan hintoihin vaikuttavat tekijät Tarjonta ja kysyntä tuotannon ja kulutuksen tasapaino Varastotilanne Valuuttakurssit rahan saanti

Lisätiedot

Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen?

Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen? Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 2. 4.10.2012 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Toimintaympäristön muutos Asiakkaiden

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Työvoiman hankintakanavat palveluyrityksissä Kesäkuu 2000 Mikko Martikainen 1 Taustaa kyselylle Tämän selvityksen tulokset ovat osa Palvelutyönantajien jäsenyrityksille marraskuussa 1999 lähetettyä kyselyä,

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA-tutkimusprojekti 1.11.2009-31.12.2011) Professori Pirjo Ståhle Tulevaisuuden tutkimuskeskus,

Lisätiedot

AJONEUVOOSI RÄÄTÄLÖITY PALVELU

AJONEUVOOSI RÄÄTÄLÖITY PALVELU AJONEUVOOSI RÄÄTÄLÖITY PALVELU ELEMENTS. 100% hyöty, 100% lveco Hyvä asiakas, Tarjotaksemme teille parhaimman palvelun toiveitteinne mukaisesti, IVECO on kehittänyt Elements-ohjelman. Tämä ohjelma sisältää

Lisätiedot

Verkkomaksuprosessi keskeytyy. 100 henkilöä etenee kassalle

Verkkomaksuprosessi keskeytyy. 100 henkilöä etenee kassalle Klarna Perustettu vuonna 2005 verkkokauppaan tuotiin helppo ja turvallinen maksutapa, jonka ansiosta asiakkaasi saa tilaamansa tuotteet ennen niiden maksamista. Globaali markkinajohtaja jälkikäteismaksamisessa

Lisätiedot

METSÄN TULEVAISUUDEN TUOTTEET Teollisuuden metsänhoitajat ry Syysseminaari Metsäpäivillä 6.11.2014

METSÄN TULEVAISUUDEN TUOTTEET Teollisuuden metsänhoitajat ry Syysseminaari Metsäpäivillä 6.11.2014 METSÄN TULEVAISUUDEN TUOTTEET Teollisuuden metsänhoitajat ry Syysseminaari Metsäpäivillä 1 Metsän tulevaisuuden tuotteet: Ohjelma Avaus Olli Laitinen, puheenjohtaja, Teollisuuden metsänhoitajat ry Uudet

Lisätiedot

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE YOU DRINK WE CARE OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE Vesi on yksi planeettamme kallisarvoisimmista luonnonvaroista ja sen ollessa yrityksemme päätuote, tiedostamme kuinka tärkeää sen suojeleminen on. Valitsemalla

Lisätiedot

HYÖTYLOGISTIIKAN MERKITYS ELINKEINOELÄMÄLLE

HYÖTYLOGISTIIKAN MERKITYS ELINKEINOELÄMÄLLE 1 HYÖTYLOGISTIIKAN MERKITYS ELINKEINOELÄMÄLLE Professori Lauri Ojala LIIKENTEEN KUMPPANUUSFOORUMI HYÖTYLIIKENTEEN JAKELULOGISTIIKAN KEHITTÄMINEN Turku, 5.11.2015 ARVIOITA LOGISTIIKASTA OSANA YRITYSTEN

Lisätiedot

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008 Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnator vuonna 2007..Tietotekniikkamarkkinoilla hyvä kasvu, kilpailu kuitenkin kireää.tietoenator kasvoi markkinoita

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 18.3.2014. Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen

Varsinainen yhtiökokous 18.3.2014. Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Varsinainen yhtiökokous 18.3.2014 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Havaintoja Cargotecista 18.3.2014 3 Markkina-asema Brändit Vahvuudet Asiakastyytyväisyys Tuotteet ja teknologia 18.3.2014 4 Taloudellinen

Lisätiedot

Varastossa kaikki hyvin vai onko?

Varastossa kaikki hyvin vai onko? Varastossa kaikki hyvin vai onko? Done Software Solutions Oy Arto Pellonpää Done Software Solutions Oy Revenio Group Oyj 2013 liikevaihto 25,4 MEUR henkilöstö lähes 300 listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä

Lisätiedot

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tuotevirtojen hallintaan viestinvälitys informaatiologistiikka palvelulogistiikka Liikevaihto 1 688 meuroa, tulos 102 meuroa

Lisätiedot

Askeleen edellä. Visma Services Oy Kuopio Business Breakfast 27.3.2014

Askeleen edellä. Visma Services Oy Kuopio Business Breakfast 27.3.2014 Askeleen edellä Visma Services Oy Kuopio Business Breakfast 27.3.2014 Liiketoiminnan ja taloushallinnon prosessit kilpailuetuna Asiakkaamme saavat meiltä heidän kilpailijoitaan tehokkaammat liiketoiminnan

Lisätiedot

SVKK:n seminaari 24.5.2012 World Trade Center, Helsinki. 25.5.2012 Perunakauppa Luonnosta Oy

SVKK:n seminaari 24.5.2012 World Trade Center, Helsinki. 25.5.2012 Perunakauppa Luonnosta Oy Logistiikan merkitys elintarvikeviennissä SVKK:n seminaari 24.5.2012 World Trade Center, Helsinki 1 Perunakauppa Luonnosta Oy Vuosivolyymi 40 000 000 kg ruokaperunaa (noin 1500 rekkaa) Liikevaihto 2011:

Lisätiedot