LUONNOS ALIVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA: CUMULUS OY. Hämeentie Helsinki. y-tunnus: VUOKRALAINEN:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONNOS 11.12.2014 ALIVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA: CUMULUS OY. Hämeentie 19. 00500 Helsinki. y-tunnus:0753722-4 VUOKRALAINEN:"

Transkriptio

1 LUONNOS ALIVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA: CUMULUS OY Hämeentie Helsinki y-tunnus: VUOKRALAINEN: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri (HUS) PL 100, HUS VUOKRAUKSEN KOHDE: Tällä vuokrasopimuksella Cumulus Oy alivuokraa HUS:lle Helsingin Töölössä sijaitsevan ns. Auratalon hotellirakennuksen (osoitteessa Tukholmankatu Helsinki) kolmannen kerroksen tilat varustettuina ja kalustettuina (18 hotellihuonetta ja noin 47 vuodepaikkaa, liite 1). Päävuokranantajana toimivat LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö (y-tunnus ) LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö (y-tunnus ). Vuokranantaja rakennuttaa vuokralaisen käyttöön tulevat tilat (hotellin 3. kerros) yhteisesti sovittujen teknisten- ja laatumääritysten mukaisesti. - kolmannen kerroksen hotellihuoneissa (14 potilashuonetta + 2 inva- huonetta + 2 normaalia hotellihuonetta) ja niiden kylpyhuoneet sekä kerroksen käytävät täyttävät Invalidiliiton määrittelemät Helppo Liikkua - kriteerit soveltuvin osin (rakennustapaselostus, liite 2) - kolmanteen kerrokseen sijoitetaan viranomaisten määrittelemiä ns. inva-huoneita 2 kappaletta - hotellin potilashissi rakennetaan kulkemaan katutason ja vähintään kolmannen kerroksen välillä - kolmannen kerroksen huoneet varustetaan jääkaapeilla (ei minibar) - muutoin kolmannen kerroksen huoneet noudattavat Cumulus brändin standardimäärityksiä KÄYTTÖTARKOITUS: Tilat vuokrataan vuokralaiselle HUS:n ns. potilashotelli -käyttöön. Vuokralainen vastaa ko. huoneiden varaamisesta haluamilleen asiakkaille/potilaille vuokranantajan omistamaa ja ylläpitämää varausjärjestelmää käyttäen. Vuokralaisen varausjärjestelmään ilmoittama asiakas rekisteröidään vuokranantajan harjoittaman majoitustoiminnan, Cumulus-hotellin asiakkaaksi. Vuokranantaja ei peri kyseessä olevilta asiakkailta vastiketta majoittumisesta ja siihen liittyvistä jäljempänä sovituista muista hotellipalveluista vaan vuokralainen maksaa vuokranantajalle sovitun

2 tilavuokran. Varausjärjestelmän sujuvaa hallinnointia ja seurantaa varten vuokranantaja ja vuokralainen yhdessä perustavat asiantuntijaryhmän vuoden 2015 alussa, jonka tehtävänä on luoda tekniset edellytykset ko. varaustoiminnalle. VUOKRA-AIKA JA SEN ALKAMINEN: Tämä alivuokrasopimus on ensin voimassa määräaikaisena viisi (5) vuotta. Sopimus jatkuu tämän jälkeen toistaiseksi voimassa olevana, jollei jompikumpi osapuolista ole viimeistään 12 kuukautta ennen viiden vuoden sopimuskauden päättymistä irtisanonut sopimuksen päättymään määräaikaisen sopimuskauden päättyessä. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuskauden aikana sopimus on irtisanottavissa kummankin osapuolen toimesta 12:n kuukauden irtisanomisajalla. Tämä alivuokraussopimus päättyy kuitenkin ilman irtisanomista viimeistään , mikäli Cumulus Oy ei jatka hotelliliiketoimintaa vuokrakohteessa tuon päivämäärän jälkeen. Tavoitteena on, että tilat luovutetaan HUS:n käyttöön alkaen. Vuokranantaja ilmoittaa vuokralaiselle tilojen arvioidun valmistumisajankohdan kaksitoista (12) kuukautta ennen vuokrakohteen hallinnanluovutusajankohtaa ja tarkan valmistumisajankohdan viimeistään kolme (3) kuukautta ennen em. hallinnanluovutusajankohtaa. Vuokra-aika ja vuokranmaksuvelvollisuus alkavat kun tilat ovat valmiit, viranomaiset ovat ne hyväksyneet majoituskäyttöön ja ne on luovutettu HUS:n käyttöön. VUOKRA JA SEN SISÄLTÖ: Tilavuokra on ,- euroa/kuukausi, alv 0 %, sisältäen: * kolmen tähden - hotellitasoinen huonevarustus * huoneiden liinavaatehuolto * tilojen siivous ja ylläpito * kaikki energiakulut (sähkö, vesi, lämmitys ) * langaton internetyhteys (WiFi) * asiakkaiden varausjärjestelmä (johon vuokralaisella on rajoitettu käyttöoikeus) ja sen ylläpito * potilashissin kulun ulottaminen vähintään kolmanteen kerrokseen * Invalidiliiton Helppo liikkua - kriteerien täyttäminen sovituin osin * muut mahdolliset kiinteistön hoitokulut (kiinteistövero, vakuutus, ulkoalueiden hoito jne.) * hotellin vastaanoton normaalipalvelut 24 tuntia vuorokaudessa (hotellilla ei ole mitään asiakkaita koskevaa hoito- tai lääkinnällistä seurantavastuuta) * hotellin tarjoamat asiakkaille veloituksettomat tv- ja radiokanavat * hotellin saunojen ja kuntosalin käyttöoikeus yleisvuorojen aikana * hotellin asiakaspyykki-koneiden käytön (saatavuuden mukaan)

3 Vuokraan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. VUOKRAN ALENTAMINEN VUOKRASUHTEEN ALKAESSA Vuokranantaja myöntää vuokralaiselle yllä olevasta vuokrasta ensimmäiseksi kolmeksi kuukaudeksi 50%:n (viisikymmentä) alennuksen ja sitä seuraavaksi neljäksi kuukaudeksi 20%:n (kahdenkymmenen) alennuksen toiminnan käynnistämisen helpottamiseksi. HOTELLI-AAMIAINEN Vuokranantaja myy aamiaisia vuokralaisen osoittamille asiakkaille hintaan 14,20 euroa/henkilö, alv 0%. Vuokralainen huolehtii siitä että ko asiakkailla on aamiaispalveluun oikeuttava tunniste (aamiaiskuponki tms.). Vuokranantaja laskuttaa vuokralaista kulutetuista aamiaisista jälkikäteen, kerran kuukaudessa. Muut mahdolliset lisäpalvelut Cumulus Oy tarjoaa ja hinnoittelee erikseen ja niistä vastaavat asiakkaat suoraan vuokranantajan hotellille, jollei erikseen muuta ole sovittu osapuolten kesken. VUOKRAN MAKSAMINEN: Vuokra erääntyy maksettavaksi tasasuuruisina erinä kuukausittain etukäteen kunkin kuukauden 3. päivänä. Vuokra maksetaan Cumulus Oy:n ilmoittamalle pankkitilille. Viivästyskorko on korkolain (633/1982) mukainen. INDEKSIEHTO: Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin seuraavasti (vuosi 1951:100). Perusindeksi on joulukuun 2014 pisteluku. Vuokran määrä tarkistetaan vuosittain eteenpäin siten, että vuokra korotetaan samassa suhteessa kuin tarkastushetkellä vertailulukuna oleva viimeisin julkaistu indeksin pisteluku on perusindeksiä suurempi. Tarkistusajankohta on vuosittain 1.tammikuuta. Vuokra tarkistetaan ensimmäisen kerran Aamiaisen hinta sidotaan tukkuhinta-indeksiin, muuten indeksitarkastukset suoritetaan samalla tavalla kuin vuokran yhteydessä. Indeksipisteluvun mahdollinen aleneminen ei oikeuta vuokran alentumiseen. TILOJEN KUNTO KÄYTTÖÖNOTTOHETKELLÄ: Vuokranantaja vastaa siitä että tilat luovutetaan sovittujen suunnitelmien mukaisena ja rakennusvalvontaviranomaisten hyväksymänä ja toteutettuna hyvällä rakennustavalla.

4 TILOJEN KÄYTTÖ: Vuokralainen sitoutuu käyttämään tiloja vuokrasopimuksessa määriteltyyn tarkoitukseen. MUUTOSTYÖT SOPIMUSKAUDEN AIKANA: Vuokralaisella ei ole oikeutta sopimuskauden aikana tehdä muutostöitä tiloissa ilman vuokranantajan kirjallista etukäteistä suostumusta. TOIMINTAHÄIRIÖT: Tilapäiset häiriöt kiinteistön käytössä sekä rakennuksen hoidon kannalta tarpeelliset katkot ja rajoitukset vesi-, viemäri-, lämpö-, IV-, jäähdytys- ja sähkölaitteissa tai muut näihin verrattavat tapaukset eivät oikeuta vuokralaista vaatimaan alennusta tai korvausta ellei katko tai rajoitus ole aiheutunut vuokranantajan tuottamuksesta. VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTO, EDELLEEN- JA ALIVUOKRAUS: Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta taikka edelleen- tai alivuokrata tiloja ilman vuokranantajan kirjallista hyväksyntää (pl. HYKSin Oy). TILOJEN LUOVUTUS VUOKRASUHTEEN PÄÄTTYESSÄ: Vuokrasuhteen päättyessä vuokralaisen tulee luovuttaa tilat vuokranantajalle tämän sopimuksen edellyttämässä kunnossa huomioon ottaen normaalin kulumisen. OPTIO LISÄTILOJEN VUOKRAAMISEEN: Cumulus Oy rakentaa kustannuksellaan hotellin 4:n kerroksen tilat vastaamaan 3:n kerroksen vastaavia tiloja pois lukien ivna-huoneet. HUS:lla on halutessaan optio käynnistää Cumulus Oy:n kanssa neuvottelut 4:n kerroksen vuokraamisesta. Mikäli vuokralainen ja vuokranantaja sopivat yhdessä siitä että vuokralainen vuokraa myös 4:n kerroksen tilat käyttöönsä, vuokranantaja myöntää 8,8%:n alennuksen yksittäisen kerroksen vuokrasta. Näin ollen kahden kerroksen (36 huonetta) yhteisvuokra on: euroa/kuukausi, alv 0% Kahden kerroksen vuokran määrään sovelletaan sama indeksiehto kuin yllä.

5 YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA HALLINNOINTI Vuokranantaja ja vuokralainen perustavat vuoden 2015 aikana hallinnointi- ja yhteistyöelimen jonka tehtävänä on varmistaa ja kehittää osapuolten välisen yhteistyön käytännön sujuvuutta. Kyseinen elin kokoontuu vähintään 2 kertaa vuodessa ja päätökset kirjataan pöytäkirjaan. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Ellei vuokrasopimuksessa ole jokin seikan osalta sovittu toisin, sovelletaan sopimukseen Suomen lakia ja kulloinkin voimassa olevaa lakia liikehuoneistojen vuokrauksesta. ALIVUOKRAUSSOPIMUKSEN VOIMAANTULO: Tämän sopimuksen voimaan astuminen edellyttää myös päävuokranantajan kirjallisen hyväksynnän... paikka ja aika Cumulus Oy Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0 Hallitus 30.5.2011, OHEISMATERIAALI 3 Sivu 1/10 V u o k r a s o p i m u s luonnos 16.5.2011/MeRi 1. Vuokranantaja VR Eläkesäätiö Vilhonkatu 13 00100 Helsinki Puh. 030 720 137 Y-tunnus 1017383-7. 2. Vuokralainen

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Y-tunnus: 2543730-5 c/o Titanium Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 46 C 00100 HELSINKI Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi

Lisätiedot

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 9 Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Luonnos 1. OSAPUOLET Vuokranantaja Sponda Oyj Y -tunnus 0866692-3 Osoite Korkeavuorenkatu 45

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

IT palvelujen tilamuutos

IT palvelujen tilamuutos TURUN KAUPUNKI IT palvelujen tilamuutos Hankekuvaus 17.3.2015 Hankekuvaus IT palveluiden tilamuutoksesta Sisällys 1. Kuvaus nykytilanteesta... 2 2. Kuvaus muutostarpeesta... 2 2.1 Tilat... 2 2.2 Työskentely...

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 XX.XX.2014. Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat.

NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 XX.XX.2014. Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa (1311)liitekartalla osoitetut tilat. NAANTALIN KAUPUNKI TILAVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja 1.2 Vuokralainen 2 VUOKRAUSKOHDE 2.1 Kohde Naantalin kaupunki, Tilalaitos. XXXXX Vuokrauksen kohteena on Kultarannan entisessä päiväkodissa

Lisätiedot

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO Sisällysluettelo 1. Alkusanat s. 5 2. Yleistä vuokrasopimuksen ehdoista s. 6 3. Asunnon

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 1 SOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 Kalenteripiste T. Oja Ky, jäljempänä yritys Matkanivantie 106, 86300 Oulainen, 0400-608

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki Hallitus 24.3.2014, LIITE 1 2014-03-18 Luonnos SAIRAALA- ALUEEN MÄÄRÄALAN MAANVUOKRASOPIMUS Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖTARKOITUS VUOKRANANTAJA Julkisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Valkeakosken kaupungin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

8.1.2015. Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat hakea.

8.1.2015. Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat hakea. myyntipaikkojen avoin haku 1 (13) 1. Hakemuksen perustiedot Vuokrauksen kohteet Hietalahden kauppahalli Myyntipaikka nro 2 ja 3 + kylmiötila Myyntipaikka nro 4 + kylmiötila Myyntipaikka nro 5 + kylmiötila

Lisätiedot

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO Kerimäen kunta (kunta), 0164792-2, ja Kerimäen kunnasta oleva perustettava kalastajien kiinteistöyhtiö Kerimäen kalatalo Oy (yritys), sopivat Kerimäen kunnan Jouhenniemen kylässä

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot

AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, Toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI

AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, Toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 1(6) ESISOPIMUS HOIVAKODIN VUOKRAAMISESTA Joensuun kaupungin Niinivaaran Hoivakoti Sireenipiha Sopijapuolet AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, Toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT 1. Lämpösopimuksen tekeminen 1.1 Lämmönmyyjä ja asiakas tekevät kirjallisen lämpösopimuksen lämmönkäyttöpaikan liittämisestä kaukolämpöverkkoon ja lämmön toimittamisesta

Lisätiedot

MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS)

MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) Suomen Maksuturva Oy Y-tunnus 2121703-0 Ruoholahdenkatu 23 00180 Helsinki www.maksuturva.fi 18.3.2014 1 (4) 1. Osapuolet Nämä

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA Sopimusluonnos 2.2.2015 1 SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet: Parkanon kaupunki Juupajoen kunta Kihniön kunta Mänttä-Vilppulan kaupunki Sopimusosapuolista

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot