OSAVUOSIRAPORTTI 2/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIRAPORTTI 2/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN"

Transkriptio

1 OSAVUOSIRAPORTTI 2/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

2 1 TALOUSARVIOMUUTOS 2/ Kunnan kehitys KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNANHALLITUS KESKUSHALLINTO (tehtävä 100) ELINKEINO JA TYÖLLISYYS (TEHTÄVÄ 150) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TILAUS (TEHTÄVÄ 160) KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA KASVATUS- JA KOULUTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 300) AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA (TEHTÄVÄ 310) PERUSOPETUS 1-6 LUOKAT (TEHTÄVÄ 320) PERUSOPETUS 7-9 LUOKAT (TEHTÄVÄ 330) VARHAISKASVATUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 360) LUKIOKOULUTUS (TEHTÄVÄ 370) VAPAA SIVISTYSTYÖ (TEHTÄVÄ 380) VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKAPALVELUT (TEHTÄVÄ 390) TEKNINEN LAUTAKUNTA HALLINTO JA MUUT TEKNISET PALVELUT (TEHTÄVÄ 400) KIINTEISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 420) LIIKETOIMINTA (TEHTÄVÄ 430) VESIHUOLTO (TEHTÄVÄ 450) RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470) YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500) Tuloslaskelma Investointiosa Rahoituslaskelma KONTIOLAHDEN VESIHUOLTOLAITOS MUUN TASEYKSIKÖN TULOSLASKELMA LIITE 2 AH-STADIONIN MENOJEN TOTEUMA

3 1 1 TALOUSARVIOMUUTOS 2/ Kunnan kehitys 2014 Talouskasvu takkuaa Euroopassa ja Suomessa Suomen Pankin syyskuun 2014 kansainvälisen talouden ennusteessa maailmantalouden kasvun arvioidaan kuluvana vuonna jäävän aiemmin ennustettua hitaammaksi. Euroalue oli jo kääntymässä kasvuun, mutta kesällä 2014 euroalueen kasvu pysähtyi ja sen jälkeen kehitys on ollut odotettua heikompaa. Viimeisimmät ennusteet Suomen vuoden 2014 talouskasvun kehityksestä ovat negatiivisia. Kontiolahden asukasluku kasvamassa Työttömyysaste elokuu13 elokuu14 Toimintamenojen toteuma kokonaisuutena tasaisen käytön mukainen, toimintatulojakin on kertynyt hyvin P-K Kontiolahti Suomi Vuoden 2014 asukasluvun kehitys on ollut vahvaa ja samassa tahdissa kuin edellisvuonna. Elokuun lopussa asukasmäärä oli ja asukasmäärän lisäys vuodenvaihteeseen verrattuna oli 153 henkeä. Alkuvuoden kehitys ennakoi noin 230 hengen, eli noin 1,6 prosentin, vuosilisäystä. Elokuun loppuun mennessä uusien asuntojen lupamäärät olivat nousseet 3,6 prosenttia edellisvuodesta. Päivähoidossa olevien lasten ja esikoululaisten määrä oli elokuussa 2014 lähes 8 prosenttia edellisvuoden elokuuta korkeampi. Koulujen yhteenlaskettu oppilas- ja opiskelijamäärä oli elokuun lopussa 15 oppilasta ja opiskelijaa edellisvuotista elokuuta korkeampi. Vuonna 2014 Kontiolahden työttömyysaste on ollut korkeammalla tasolla kuin edellisvuonna. Elokuussa työttömyysaste oli 10,6, kun se edellisvuonna samaan aikaan oli Koko vuoden tasolla Kontiolahden kunnan, Pohjois-Karjalan ja Suomen työttömyysasteet ovat kuluvana vuonna olleet edellisvuotta korkeammalla tasolla. Talousarvion menojen tammi-elokuun toteutuma on hyvä. Toimintamenojen käyttöaste oli elokuun lopussa 65,3 prosenttia, kun kahdeksan kuukauden vertailuprosentti on 66,7. Toimintatulojen kertymä oli elokuun lopussa 62 prosenttia, eli kohtuullisen hyvä. Useissa tehtävissä tulojen kertyminen on menojen kertymisestä jäljessä, kun osa tuloista kertyy vasta seuraavien kuukausien aikana. Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut vuodelle 2014 lautakuntakohtaiset säästötavoitteet, jotka esitetään tässä osavuosiraportissa. Lisäksi kaikki lautakunnat on velvoitettu etsimään mahdollisimman suuret tulojen lisäykset. Kaikkia kunnanhallituksen asettamia lautakuntakohtaisia säästövelvoitteita ei tavoitettu. Toisessa talousarviotarkistuksessa koko kunnan tasolla toimintatulojen noin euron lisäykset alittavat toimintamenojen noin 1,8 miljoonan euron lisäykset. Muutosten vaikutus toimintakatteeseen on näin ollen negatiivinen. Suurimmat menojen lisäykset ovat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen tilauk-

4 2 sessa, jossa menot lisääntyvät noin 1,2 miljoonalla eurolla. Teknisen lautakunnan menot kasvavat noin eurolla varuskuntaalueen ja vesihuollon takia. Tarkemmat lisämäärärahojen selvitykset löytyvät käyttötalousosasta tehtäväkohtaisesti. Yhteensä Ympäristöp. Suurimmat toimintatulojen tarkistukset löytyvät ympäristölautakunnasta, jonka tontinmyyntivoitot ovat ylittymässä. Lautakunnittain toimintamenojen toteumaprosentit elokuun loppuun saakka olivat seuraavat: kunnanhallitus 66,2; kasvatus- ja koulutuslautakunta 64,1; vapaa-aikalautakunta 66,1; tekninen lautakunta 65,4 ja ympäristölautakunta 57,8. Toimintamenojen toteumaprosentti yhteensä oli 65,3. Vertailuprosentti kahdeksalta kuukaudelta on 66,67. Ravintohuolto Vesihuolto Liiketoiminta Kiint.palv. Tekn.palv. Vapaaaikapalvelut Vapaa sivistystyö tulot % menot Lukiokoulutus Perusopetus 7-9 Perusopetus 1-6 Aamu-ilta Koulutoimen hallinto Varhaiskasvatu spalvelut Sote-tilaus Elink&työll. Kesk.hall. 0 66,7 Toimintamenojen ja tulojen toteuma 1-8/14

5 3 Verotulojen kertymä ollut hyvä, loppuvuoteen kohdistuvien ennusteiden mukaan tuloveron arvio ylittymässä Kohonneista työttömyysluvuista ja taantumasta huolimatta Kontiolahden kunnan verotulotilitykset ovat kuluvana vuonna olleet arvioidulla tasolla. Verojen tilityskäytäntöön tehtiin vuoden 2013 lopulla muutoksia, jotka vaikuttavat etenkin joulukuun kertymään. Huomioiden alkuvuoden tilitykset sekä tilityskäytännön muutoksen vaikutukset loppuvuoteen, voidaan kunnallisveron arviota korottaa eurolla. Yhteisövero ja kiinteistövero näyttäisivät toteutuvan ennakoidusti. Verotulojen lopulliset toteumat eivät kuitenkaan ole vielä tässä vaiheessa tiedossa. Tämän hetkiset arviot perustuvat toteutuneisiin tilityksiin. Kuluvan vuoden lopullinen toteuma riippuu merkittävästi vuoden viimeisestä tilityksestä, jonka suuruus on riippuvainen verohallinnon loppuvuoden ratkaisuista. Näin ollen talousarvioon varattu summa voi vielä ylittyä tai alittua. Kuluvan vuoden tulos muodostumassa erittäin heikoksi Talousarviotarkistuksen jälkeen toimintamenojen kasvuprosentti on 4,5, joka on tämän hetkiseen taloudelliseen tilanteeseen nähden liian korkea. Toimintakatteen kasvu on sekin korkea, 5,4 prosenttia. Edelleen tulee menojen hallintaan kiinnittää huomiota, jotta menojen kasvu ei toteutuisi vielä tätäkin suurempana. Kuluvan vuoden tulos näyttäisi nyt tehtävän tarkistuksen myötä muodostuvan vielä keväistäkin tarkistusta heikommalle tasolle. Toimintakatteen heikentymistä pystytään paikkaamaan vain osittain verotulojen kasvulla. Toisen talousarviotarkistuksen jälkeen kuluva vuosi näyttäisi muodostuvan 3,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Investointiosaan useita muutoksia, nettoeli rahoitusvaikutus noin euroa pienempi Investoinneissa on muutamia kohteita, joihin tarvitaan lisämäärärahaa, mutta tarpeet pystytään kattamaan muista kohteista. Kokonaisuutena investointimenot lisääntyvät vähenevät euroa ja tulot ja rahoitusosuudet kasvavat yhteensä euroa. Loppuvuoden lainatarpeet hoidetaan lyhytaikaisella lainoituksella Kuluvan vuoden pitkäaikaisen lainan nosto on talousarviossa 8 miljoonaa euroa, joka on nostettu kokonaisuudessaan alkuvuodesta. Lainatarvetta seurataan loppuvuodesta verotulotilitysten toteuman mukaisesti ja tarvittaessa lainatarve katetaan lyhytaikaisella rahoituksella eli kuntatodistuksilla, joiden käyttö on tällä hetkellä erittäin edullista ja kilpailutus tarpeeseen nähden joustavaa % e Toimintamenojen kasvu milj. euroa 40 nettoinv. 30 lainamäärä e Nettoinvestoinnit ja lainamäärä

6 4 Lainakannan keskikorko oli elokuun lopussa n. 2,26 %. Lainakanta on hyvin jakautunut korkoriskin suhteen: kiinteät korot 80 %, pitkät viitekorot 15 %, lyhyet viitekorot 5 %. Elokuun lopussa lainakanta oli lyhytaikainen laina huomioiden noin 45,9 miljoonaa euroa, eli asukasta kohden noin 3146 euroa. Tytäryhtiöiden taloudelliset ja toiminnalliset tilanteet edelleen hyvällä mallilla Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalojen toiminta on jatkunut ennallaan. Asuntojen käyttöaste on ollut hyvä, tyhjiä asuntoja ei ole. kiinteä Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n omistamissa toimitiloissa on hyvä vuokrausaste. Yhtiön kassatilanne on hyvä. 80% 11% 3% 2% 4% 5 v 3 v 12 kk 6 kk Lukkarilassa 2014 vuoden aikana suurin ajoittuu juuri tähän hetkeen, kun perheryhmäkoti Parkki on tyhjentynyt lapsista, nuorista ja työntekijöistä ja uusi tukiasuntoyksikkö on aloittanut toimintansa. Ristisaarentie 9 omakotitalo on tyhjillään Lukkarilan toiminnasta alkaen. Lainakannan viitekorkojakauma Liitteessä 1 on tytäryhtiöiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatilanne elokuun lopussa.

7 5 TULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset erät TP TA Muutokset TA Miljoonaa euroa ovr 2.ovr 2014 Toimintatuotot + 22,13 22,16 0,04 0,31 22,51 *, % -3,7 0,1 1,7 Toimintamenot - -84,69-86,52-0,14-1,82-88,48 *, % 2,7 2,2 4,5 TOIMINTAKATE -62,57-64,36-0,11-1,51-65,97 *, % 5,2 2,9 5,4 Verotulot + 44,89 45,58 0,40 45,98 *, % 11,0 1,5 2,4 Valtionosuudet + 23,11 22,44-0,50 21,94 *, % 4,9-2,9-5,1 Korkotuotot 0,15 0,12 0,12 *, % 8,9-17,0-17,0 Muut rahoitustuotot 0,41 0,37 0,37 *, % -4,5-9,4-9,4 Korkokulut -1,11-1,40-1,40 *, % -6,3 25,7 25,7 Muut rahoitusmenot -0,14-0,11-0,11 *, % 8,4-90,3-21,2 VUOSIKATE 4,74 2,64-0,60-1,11 0,93 *, % 114,0-44,2-122,9 83,0-80,3 Poistot ja arvonalentumiset - -4,99-4,53-4,53 *, % 27,5-9,1-9,1 Satunnaiset erät +/- 0,00 0,00 0,00 *, % TILIKAUDEN TULOS -0,25-1,89-0,60-1,11-3,60 *, % 658,9-68,0 83, ,5 Poistoeron +/- 0,08 0,08 0,08 Varausten +/- Rahastojen +/- TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -0,17-1,81-0,60-1,11-3,52 TUNNUSLUKUJA Kumulatiivinen ali-/ylijäämä, meuroa 12,3 10,5 8,8 Investoinnit netto, euroa/asukas Lainakanta, meuroa 49,38 50,08 50,08 * euroa/asukas Vuosikate, euroa/asukas Poistot, euroa/asukas Verotulot, euroa/asukas Vuosikate % poistoista 95,0 58,3 20,6 Tulovero-% 19,75 19,75 19,75 Yleinen kiinteistövero 0,75 0,75 0,75 Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,32 0,32 0,32 Vapaa-ajan asunnon kiinteistövero 0,90 0,90 0,90 Voimalaitosten kiinteistövero 2,85 2,85 2,85 Asukasluku *, % 1,20 % 2,11 % 2,11 %

8 6 RAHOITUSLASKELMA TP TA Muutokset TA Miljoonaa euroa ovr 2.ovr 2014 Toiminnan rahavirta 3,99 2,18-0,60-0,20 0,27 Vuosikate 4,74 2,64-0,60 0,93 Tulorahoituksen korjauserät -0,74-0,46-0,20-0,66 Investointien rahavirta -4,54-5,17-1,10 0,31-5,96 Investointimenot -6,24-7,49-0,43 0,03-7,89 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,78 1,86-0,67 0,08 1,27 Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot 0,93 0,46 0,00 0,20 0,66 Toiminnan ja investointien rahavirta -0,55-2,98-1,70 0,11-5,68 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset 8,00 0,70 0,70 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 8,00 8,00 8,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -7,00-7,30-7,30 Lyhytaikaisten lainojen 7,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,05 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset -2,62 0,50 0,50 Rahoituksen rahavirta 5,43 1,20 0,00 0,00 1,20 Rahavarojen 4,88-1,78-1,70 0,11-4,48 Kassavarat ,72 5,93 3,23 Kassavarat ,84 7,72 7,72

9 7 2 KÄYTTÖTALOUSOSA HALLINTO-OSASTO 2.1 KUNNANHALLITUS KESKUSHALLINTO (tehtävä 100) Tulosyksiköt hallintopalvelut talous- ja tietohallinto henkilöstöhallinto Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite Mittari 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Hallinto-osaston sisäiset asiakkaat ovat tyytyväisiä hallinto-osaston tuottamiin palveluihin Palvelutyytyväisyyskysely Palvelutyytyväisyyskyselyn keskiarvo (sisäiset asiakkaat) 12 / 2014 > 3,5 Kysely toteutetaan 9/2014 Asiakaslähtöisyyden ja tiedon saannin parantaminen kotisivuja kehittämällä 2. Taloudelliset resurssit Liferay-alustan käyttöönottoprojekti ja uusi visuaalinen ilme 12 / 2014 Projekti käynnissä Keskushallinnon toiminta järjestetään taloudellisesti Toimintakate / vuosi < ,97 3. Prosessit ja rakenteet Kunnan johtamisen ja päätöksenteon kehittäminen Päivitetty kuntastrategia 6 / 2014 Hyväksytty valtuustossa Henkilöstöasioiden kehittäminen Henkilöstöasioiden kehittämisen toteuttamisohjelma 12 / 2014 Tekeminen aloitettu. Talouden tasapainottaminen Talouden tasapainottamisen toteuttamisohjelma 12 / 2014 Tekeminen aloitettu. Ajantasaiset ja päivitetyt säännöt, ohjeet ja suunnitelmat Päivitetty hallintosääntö Päivitetyt valmiussuunnitelmat 12 / / 2014 Päivitys aloitettu. Hyväksytty kunnanhallituksessa Hallitustyöskentelyn kehittäminen 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Pelisäännöt hallitustyöskentelylle sekä arviointijärjestelmän luominen 5 / 2014 Kunnanhallituksen toimintaperiaatteet luotu 2/2014, toiminnan arviointi 9/2014 Oikeudenmukainen palkitsemisjärjestelmä Päivitetty palkitsemisjärjestelmä 12 / 2014 Toteutus syksy 2014 Sairauspoissolojen vähentäminen, poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin

10 8 Talous eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto , Toimintatulot: Henkilöstöhallinto: Kelan maksuosuus työterveyshuollon kuluihin. Toimintamenot: Kunnanhallituksen antamat säästötoimenpiteiden kohdennukset seuraavasti: Kunnanvaltuusto: kokouspalkkiot 1500, koulutuspalvelut 1000 Kunnanhallitus: kokouspalkkiot 1500, koulutuspalvelut 2000, muut palvelut Yleishallinto: koulutuspalvelut 1000 Henkilöstöhallinto: majoitus- ja ravitsemuspalvelut 2000, koulutuspalvelut 1000 Taloushallinto: koulutuspalvelut 1000

11 ELINKEINO JA TYÖLLISYYS (TEHTÄVÄ 150) Tulosyksiköt - elinkeinotoimisto - työllisyys Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Yritysten neuvonta Asiakkaiden neuvonta Mittari Neuvontatapahtumien kokonaismäärä/vuosi Neuvottujen asiakkaiden määrä /vuosi Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Toteutuma Toteutuma Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen Nuoria työllistettynä, henkilöä/kk Palkkatuella työllistäminen Pitkäaikaistyöttömiä työllistettynä, henkilöä/kk Työmarkkinatuen alentaminen 2. Taloudelliset resurssit Henkilöitä kuntouttavassa työtoiminnassa / kk Elinkeino- ja työllisyystoiminta järjestetään taloudellisesti Toimintakate /vuosi < ,39 3. Prosessit ja rakenteet Uusien yritysten hankkiminen Yritysten lukumäärä/vuosi 40 Toteutuma Uusien teollisten työpaikkojen saaminen Työpaikkojen lukumäärä/vuosi 40 tietoa ei saatavissa 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Ei omaa henkilökuntaa

12 10 Talous eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas ,43-99 Poistot Laskennalliset erät Netto , Toimintatulot: Höytiäisen kehittäminen hanke ei toteudu v. 2014, tuloja jää toteutumatta Toimintamenot: Höytiäisen kehittäminen hanke määräraha poistuu Työllisyystyöt: lisäys rahoitusosuuksiin (työmarkkinatuki) Kunnanhallituksen antamat säästötoimenpiteiden kohdennukset seuraavasti: Elinkeinotoiminta: avustukset Höytiäisen kehittäminen hanke: kunnan rahoitusosuus

13 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TILAUS (TEHTÄVÄ 160) Tulosyksiköt - Sosiaali- ja terveystoimen tilaus Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Palvelujen tilaaminen tuottajalta kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti sekä laatutason seuraaminen järjestelmällisesti 2. Taloudelliset resurssit Mittari Asiakastyytyväisyyskysely asteikko 1-5 Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma >3,5 Asiakaskyselyitä on toteutettu sosiaalityön alueelta ja neuvolatoiminnasta. Sote yhteistoimintaalueen arviointi tehty 6/2014. Tilaus tehdään taloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Toimintakate /vuosi < ,86 Tilauksen toteuman seuranta Kuntamaiseman raportit 1 x kk Toteutunut suunnitellusti. 3. Prosessit ja rakenteet Palvelujen saatavuus, laatu ja arviointi. Tilaaja / tuottaja neuvottelujen lukumäärä / vuosi 12 6 Palvelurakenteiden ja sisältöjen seuraaminen ja niiden kehittäminen. Laatutason yhteinen seurantajärjestelmä käytössä 12 /2014 Ei käytössä. Palveluprosessien toimivuus 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstökysely palveluprosesseista asteikko 1-5 > 3,5 Ei ole toteutunut.

14 12 Talous eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät 0 0 Netto , Toimintamenot: Kunnanhallituksen antamat säästötoimenpiteiden kohdennukset eur osoitettiin seuraavasti: Hallintoja talouspuolelta 0 euroa, terveyspalveluista euroa, hoito- ja hoivapalveluista euroa ja sosiaalipalveluista lisäten tuottoja ja karsien menoa yhteensä euron edestä. Talousarvioon esitetyistä määrärahavähennyksistä huolimatta ei kaikkia säästövelvoitteita ole pystytty välisenä aikana vielä toteuttamaan. Kontiolahden kunnan talouden tasapainottamisohjelma on toteutunut hyvin hoivan ja hoidon sekä terveyspalveluiden osa-alueella. Vastaavasti sosiaalipalveluissa kohdistuu vammaispalveluihin ja perhepalveluihin paineita esittää lisämäärärahojen nousua, yhteensä 0,5 milj. euroa. Vammaispalvelut kokonaisuutena tulevat ylittymään. Vammaispalvelun toteuma talousarviosta on 73 %. Vaikeavammaisten asiakkaiden määrä on kasvanut, mikä näkyy henkilökohtaisen avun tarpeen kasvuna ja palveluasumisen lisäyksenä. Palveluasuminen kotiin järjestettynä (24/7) henkilökohtaisella avulla on kallis palvelumuoto. Kehitysvammaisten avohuollon toteuma 07/2014 tilanteessa on 51 %. Asumispalveluissa olevien kehitysvammaisten asiakkaiden tarvitsema tuen tarve on myös lisääntynyt. Perhepalveluiden talousarvio ennusteen mukaan tullee ylittymään avo- ja sijaishuollon ostopalveluissa. Erikoissairaanhoidon osalta lisämäärärahatarve 1,43 miljoonaa euroa. KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ (TEHTÄVÄT ) eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto ,

15 13 SIVISTYSOSASTO 2.2 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA KASVATUS- JA KOULUTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 300) Tulosyksiköt - kasvatus- ja koulutoimen hallinto Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Laadukas kasvatus ja opetus Opettajien virat täytetty Pätevän henkilöstön ja opettajien osuus, % 5/2014 >99 toteutunut toteutunut Seutuopiston kurssitarjonta toteutuu taloussuunnitelman mukaisesti Opetustunnit/v Taloudelliset resurssit Palvelutarjonnan toteuttaminen taloudellisesti Toimintakate /vuosi < ,33 Talouden seuranta Seurantaraporttien lukumäärä/kk 1 toteutunut 3. Prosessit ja rakenteet Tuntikehyksen jako tapahtuu oikeaaikaisesti Koulujen tuntikehysehdotukset Alustava tuntikehys kouluille Lopullinen tuntikehys kouluille mennessä mennessä mennessä toteutunut toteutunut toteutunut 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Talous Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin 100 toteutunut eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot 0 681,56 0 Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas ,84-33 Poistot , Laskennalliset erät 0 0 Netto ,

16 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA (TEHTÄVÄ 310) Tulosyksiköt - Aamu- ja iltapäivätoiminta Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Kaikki halukkaat pääsevät mukaan toimintaan, mikäli ryhmä syntyy Toiminnan piiriin otettujen oppilaiden lukumäärä Laadukas aamu- ja iltapäivätoiminta Asiakkaat ovat tyytyväisiä aamu- ja iltapäivätoimintaan Oppilasmäärä/ryhmä Asiakastyytyväisyyskysely, asteikko 1-5 min 10 >4,0 min 10 4,39 2. Taloudelliset resurssit Toimintamaksujen perinnän seuranta Päätösten tarkistaminen 6/2014, 12/2014 6/2014 Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet toteutuvat Verojen ja vakuutusmaksun tarkistus 8/2014 8/ Prosessit ja rakenteet Toimintasuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymispäätös 5/2014 5/ Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Palvelu hankittu ostopalveluna 4Hyhdistykseltä. Kunnan omat kerhonohjaajat ks. tehtävä 320 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Suoritemäärä - Iltapäivätoimintaan osallistuvat oppilaat TA 2014 Tot LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/opp

17 15 Talous eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas ,04-22 Poistot Laskennalliset erät Netto ,

18 PERUSOPETUS 1-6 LUOKAT (TEHTÄVÄ 320) Tulosyksiköt yhteiset - Perusopetus lk (Ahokkala, Jakokoski, Kirkonkylä, Kontioniemi, Kulho, Kylmäoja, Lehmo, Onttola, Selkie, Varparanta, koulujen menot) - Lehmon koulu esiopetus -9 lk (esikoulu 11 v.-oppivelvollisten osalta, 7-9 lk toiminta-alueittainen opetus) Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Ammattitaitoinen henkilöstö Pätevien opettajien osuus, % > Laadukas opetus Keskimääräinen ryhmäkoko: oppilasmäärä/opettaja < 20 18,1 Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö Turvallisuussuunnitelma päivitetty ja harjoitus pidetty 12/2014 Kiusaamisen väheneminen ja KiVakouluohjelman toteuttaminen 2. Taloudelliset resurssit Esiin tulleiden kiusaamistapausten selvittely % Opetuksen järjestäminen taloudellisesti Toimintakate /vuosi < ,26 3. Prosessit ja rakenteet Huoltaja-/oppilaspalautekysely Asteikko 1-5 >4 4,1 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Opettajien täydennyskoulutuspäivät keskimäärin/vuosi Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin > Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA Suoritemäärä -oppilasmäärä 1-6 luokat LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/oppilas

19 17 Talous eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto , Menojen säästöt: Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Kontioniemi ja Lehmo sekä henkilöstömenot Kontioniemi Toimintatulojen ja menojen lisäykset: Perusopetus 1-6 tehtävään esitetään lisäystä sekä toimintatuloihin ja toimintamenoihin, sillä kehittämishankerahoitusta on saatu arvioitua enemmän. Toimintomenojen : Perusopetus 1-6 tehtävästä siirretään koulukuljetusmäärärahoja yläkoulun tehtävään.

20 PERUSOPETUS 7-9 LUOKAT (TEHTÄVÄ 330) Tulosyksiköt - Kontiolahden koulu (perusopetus 7 9, osa-aikainen erityisopetus, luokkamuotoinen erityisopetus) Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Henkilöstön ammattitaito Opettajien kelpoisuus, % Laadukas opetus ja oppiminen Keskimääräinen ryhmäkoko, pienryhmät max. opp./ryhmä < ,4 (ilman pienryhmiä) toteutuu Hyvät oppimistulokset Valtakunnallisten ja kansainvälisten arviointien tulokset vähintään valtakunnallinen keskiarvo ei vielä tuloksia vuodelta 2014 Maahanmuuttajaopetuksessa yleiset kielikokeet siirryttäessä valmistavasta opetuksesta perusopetukseen A2-taso toteutunut Kiusaamisen vähentäminen ja KiVakouluohjelman toteuttaminen 9. luokan oppilailla Esiin tulleiden kiusaamistapausten selvittely % B1-B2-taso 100 toteutunut toteutuu 2. Taloudelliset resurssit Opetuksen järjestäminen taloudellisesti Toimintakate /vuosi < ,59 3. Prosessit ja rakenteet Tuen kolmiportaisuuden toteuttaminen Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrä < vuoden 2013 taso toteutunut (52->37) Huoltaja-/oppilaspalautekysely Asteikko 1-5 >4 toteutunut 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työvire-mallin mukaisesti Täydennyskoulutuspäivät keskimäärin/vuosi Opettajat Koulunkäyntiavustajat Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin >3 pv >1 pv

21 19 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA Suoritemäärä -oppilasmäärä LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/oppilas Talous eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto , Toimintamenojen : Perusopetus 1-6 tehtävästä siirretään koulukuljetusmäärärahoja yläkoulun tehtävään.

22 VARHAISKASVATUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 360) Tulosyksiköt - päiväkodit - perhepäivähoito - muu varhaiskasvatus - esiopetus - varhaiskasvatuspalvelut Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua ja oppimista 2. Taloudelliset resurssit Asiakaskysely perheille ja lapsille asteikko 1-5 Toteutetaan 5/2014 >4 Kyselyn tulos 4,27 Varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti Toimintakate < ,04 3. Prosessit ja rakenteet Pedagoginen osaaminen varhaiskasvatuksessa vahvistuu Esimiesten täydennyskoulutukseen osallistuminen, % Sähköinen asiointi tehostaa varhaiskasvatuksen toimintaa ja taloutta 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Mobiilijärjestelmä otetaan käyttöön 8/2014 Järjestelmä otettu käyttöön 5/2014 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin 100

23 21 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA Suoritemäärä Lapsia päiväkotihoidossa -kokopv-hoito LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. -osapv-hoito hoitopäiviä Käyttöaste % (pk:t) Suoritemäärä Lapsia perhepäivähoidossa -kokopv-hoito osapv-hoito hoitopäiviä Lapsia *kotihoidontuen piirissä *kotihoidontuen kuntalisän piirissä * yksityisen hoidontuen piirissä *yksityisen hoidontuen kuntalisän piirissä *esiopetuksessa Tehokkuus/taloudellisuus Netto /hoitopv pk+pph Kotihoidontuki Menot/lapsi Kotihoidontuen kuntalisä Menot/lapsi Yksityisen hoidon tuki Menot/lapsi Yks.hoidontuen kuntalisä Menot/lapsi Esiopetus Menot/lapsi Päiväkotien hoitopäivien määrä on lisääntynyt 7 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtuen Mäntytien päiväkodin hoitopaikkojen lisäyksestä vuoden 2014 alussa kasvaneen hoidon tarpeen vuoksi.

24 22 Talous eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto , Menojen säästöt: perhepäivähoidon henkilöstömenoista ja perhepäivähoidon kustannusten korvauksista sekä lasten kotihoidontuen kuntalisästä

25 LUKIOKOULUTUS (TEHTÄVÄ 370) Tulosyksiköt - Kontiolahden lukio Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Laadukas opetus ja oppiminen Lukion opinnot johtavat yotutkintoon, tutkintojen määrä 2014 >60 46 Opiskelijakyselyjen lukumäärä/v. 1 1 Päätoimisia opiskelijoita Ensisijaisten hakijoiden määrä > Kansainväliset projektit 1 1 Muut projektit ja hankkeet Taloudelliset resurssit Opetus järjestetään taloudellisesti Toimintakate /vuosi < ,26 3. Prosessit ja rakenteet Pedagogisesti avoin oppimisympäristö Koulusta eronneet/osuus, % < 5 1,2 Ohjeajassa tutkinnon suorittaneet (3 v.), % > Ennaltaehkäisevä opiskelijahuolto (LUKI-testaus) 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Testattujen lukumäärä, % Osaamisen kehittäminen Henkilöstön pätevyysaste, % Kehityskeskustelujen toteutuminen Kehityskeskustelut, % Henkilökunnan kehitystavoitteiden määrittely ja toteutuman tarkastelu Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin

26 24 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA Suoritemäärä -oppilaat LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/opp Talous eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas ,99-98 Poistot , Laskennalliset erät Netto , Menojen ja tulojen lisäykset: Lukioon esitetään henkilöstömenojen lisäystä rakenteellisena korjauksena lukion opiskelijamäärän kasvettua. Lisäksi lukion tehtävään esitetään lisäystä toimintatuloihin kohtaan Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut sekä samansuuruista menolisäystä. Kyseessä ovat ylioppilaskokeiden osallistumismaksut ja muut opiskeluun liittyvät maksut.

27 VAPAA SIVISTYSTYÖ (TEHTÄVÄ 380) Tulosyksiköt Aikuis- ja nuorisokoulutus - Joensuun seudun kansalaisopisto - Joensuun konservatorion sivutoimipiste Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Talousarvio turvaa kansalaisopistopalvelut kunnassa Opetuksen tuntimäärä, h/vuosi Opiskelijoiden määrä pysyy edellisvuoden tasolla Opiskelijoiden määrä kevät/syksy - Opisto - Konservatorio - Muskari Taloudelliset resurssit Opetustarjonta pysyy Joensuun seudun kansalaisopistolta tilatun tuntimäärän rajoissa Tilattu tuntimäärä, vaihteluväli % Prosessit ja rakenteet Kurssitarjonta toteutuu opetusohjelman mukaisesti Kurssien toteutuma, % > 90 >90 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Ei omaa henkilökuntaa Informatiiviset tunnusluvut/kansalaisopisto Tunnusluvut Tot. TA Suoritemäärä -oppitunnit LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus - /oppitunti/netto

28 26 Talous eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas ,65-29 Poistot , Laskennalliset erät Netto , KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ (TEHTÄVÄT ) eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät 0 0,00 0 Netto ,

29 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKAPALVELUT (TEHTÄVÄ 390) Tulosyksiköt - hallintopalvelut - kulttuuripalvelut - kirjastopalvelut - liikuntapalvelut - nuorisopalvelut Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Vapaa-aikapalvelujen järjestämään toimintaan osallistutaan aktiivisesti Tilastot osallistumisaktiivisuus hlöä / v Kulttuuripalvelut - kulttuuritapahtumat, elokuvat - leirit - retket - lyhytkurssit ja kerhot Liikuntapalvelut - soveltava liikunta - uimakoulut ja leirit - ohjattu terveysliikunta Nuorisopalvelut - retket - leirit - nuorten tapahtumat, elokuvat > > 60 > 100 > > > 200 > > 100 > 70 > Kuntalaiset ovat tyytyväisiä vapaaaikapalveluiden järjestämään toimintaan Asiakastyytyväisyyskyselyt / asteikko kulttuuripalvelut, kulttuurikulkurit - liikuntapalvelut, terveysliikunta - nuorisopalvelut, retkitoiminta > 3,5 > 3,5 > 3,5 loppuvuodesta loppuvuodesta loppuvuodesta 2. Taloudelliset resurssit Vapaa-aikapalvelujen toiminta järjestetään taloudellisesti Käyttömenot, netto / asukas - kulttuuripalvelut - liikuntapalvelut - nuorisopalvelut (1-29v. 5300) < 10,80 < 87,00 < 22,50 (61,50) 5,19 59,53 13,02 (35,37) Vapaa-aikatilojen käyttömenot Tilojen käyttömenot / asukas - kulttuuritilat - liikuntapaikat - nuorisotilat < 1,40 < 77,00 < 6,00 0,65 32,56 3,29

30 28 3. Prosessit ja rakenteet Vapaa-aikapalvelujen tilojen käyttö on tehokasta Käyntikerrat /v - kulttuuritilat - liikuntapalvelut (sisäliikuntatilat) - nuorisotilat > > > Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Nuorisovaltuuston kokousten määrä / v > 8 5 Paikallisen ja seudullisen yhteistyön kehittäminen ja lisääminen Järjestöjen ja eri tahojen tapaamiset / v -kulttuuri -liikunta -nuoriso > 4 > 4 > TANE-toiminnan ja Etsivän nuorisotyön kehittäminen 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Nuoria toimenpiteessä / v -TANE- toiminta (toimintaan ohjatut) -Etsivä nuorisotyö (tavoitetut nuoret) Työntekijät ovat motivoituneita työn kehittämiseen Kehityskeskustelujen käynti % /v % Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Koulutuspäivät hlö / v.(sis. ja ulk.) > 3 2 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin % Talous eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto , Menojen säästöt: Rakennusten ja huoneistojen ulkoiset vuokrat 6000 ja palveluiden ostot Toimintatulojen ja menojen lisäys: Etsivään Nuorisotyöhön lisäystä sekä toimintatuloihin ja menoihin, saatu valtion osuutta.

31 29 TEKNINEN OSASTO 2.4 TEKNINEN LAUTAKUNTA HALLINTO JA MUUT TEKNISET PALVELUT (TEHTÄVÄ 400) Tulosyksiköt hallinto- ja toimistopalvelut liikunta- ja yleisalueet kuntatekniikka Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuma Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Ajoratojen, kevyen liikenteen väylien jajalkakäytävien kunnossapito sekä investointien suunnittelu ja toteutus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Lumen poisto Lumen määrä cm, jolloin auraus aloitetaan > 4 Toteutunut Polanteen oikea-aikainen poisto Polanteen korkeus/cm - pääkadut - tonttikadut > 6 > 7 Toteutunut Toteutunut Liikenteen ohjauslaitteet Rakenteellinen kunto, huonokuntoiset liikennemerkit, kpl 0 0 Leikkikenttien hoito - Hyvä käytettävyys ja turvallisuus Laitteista johtuvat onnettomuudet, kpl Taloudelliset resurssit Liikenneväylien taloudellinen kunnossapito Kunnossapitokustannukset /m²/a 1,02 0,46 3. Prosessit ja rakenteet Katuvalaistuksen ohjauksen parantaminen Sähkönkulutuksen säästö, % 2 - Katuvalaistuksen lamppujen vaihdon aloittaminen Sähkönkulutuksen säästö, % 3-4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Koulutuspäivät, kpl/hlö/a 4 0 Ergonomian huomioiminen Vakavat tapaturmat, kpl 0 0 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin

32 30 Talous eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto , Perustelu: Traktorin hankinta, hyvitys vaihtotraktorista

33 KIINTEISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 420) Tulosyksiköt kiinteistöpalvelut puhtauspalvelut Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Kiinteistölaitteiden moitteeton toiminta IV-kanavien puhdistus, kiinteistöjä kpl/a 3 8 (Ah-keskus, Onttolan koulu, Kylmäojan koulu, Paiholan päiväkoti, Punaposki, Lehmon päiväkoti, Päiväkoti Päivänpaiste, Kirjasto Palvelusopimusten mukainen puhtaustaso Asiakastyytyväisyyskysely asteikolla 1 5 vastausprosentti >3,9 60 Toteutus syksyllä 2. Taloudelliset resurssit Rakennuksia ylläpidetään taloudellisesti /k-m²/a Puhtauspalvelu tuotetaan taloudellisesti /sm²/a 26,33 16,55 3. Prosessit ja rakenteet Rakennuksia käytetään tehokkaasti Lämmitysenergian käyttö kwh/m³/a (v kwh/m³/a) Puhtauspalvelu tuotetaan tehokkaasti sm²/h/hlö Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Koulutuspäivät/kpl/hlö 2 0 Työntekijät ovat tyytyväisiä työolosuhteisiin ja sitoutuneita työntekoon puhtauspalveluissa Tyytyväisyyskysely asteikolla 1 5 vastausprosentti >3,9 85 Toteutus syksyllä Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin

34 32 Talous eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto , Perustelu:

35 LIIKETOIMINTA (TEHTÄVÄ 430) Tulosyksiköt liiketoiminta Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Lämpöenergian keskeytymätön toimittaminen asiakkaille Keskeytysten lukumäärä, kpl/a < Taloudelliset resurssit Lämpölaitoksen toiminta on taloudellista 3. Prosessit ja rakenteet Toimintatulot kattavat toimintamenot, % Rakennusten ja huoneistojen myynti Myytävien lukumäärä, kpl Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Ei omaa henkilökuntaa Talous eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas ,05 89 Poistot , Laskennalliset erät Netto , Perustelut: Tulot: Menot: Varuskunta: Muu liiketoiminta: (vuokrien korotus) (korjaukset Lehmonharjun Senaatin tiloissa)

36 VESIHUOLTO (TEHTÄVÄ 450) Tulosyksiköt vesihuolto Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Korkealaatuisen ja asiakkaille turvallisen veden toimittaminen (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 461/2000) Veden laatu, asetuksen mukaiset laatukriteerit Ei poikkeamia Ei poikkeamia 2. Taloudelliset resurssit Vesihuoltolaitoksen toiminta pysyy annetun talousarviokehyksen sisällä 3. Prosessit ja rakenteet Vesihuoltoverkoston kartoitus ja sähköiseen muotoon saattaminen Toimintatulot kattavat toimintamenot % Sähköinen tiedosto, valmiusaste % (V ) Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Ammatillisen osaamisen ylläpito (automaatiojärjestelmä, päivystäjien laitetietämys) Koulutuspäivät kpl/hlö/a 2 2 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin Talous eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas 72 26,96 66 Poistot , Laskennalliset erät Netto , Perustelu: Tulot: Liittymismaksujen lisääntyminen Menot: Kuhasalon investointiosuus

37 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470) Tulosyksiköt Terveyskeskuksen keittiö Varparannan palvelukeskuksen keittiö Lehmon päiväkodin keittiö Kontiolahden koulun keittiö Kulhon koulun keittiö Kylmäojan koulun keittiö Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Riittävän palvelutason säilyttäminen ja monipuoliset ruokapalvelut eri asiakasryhmille, ruokalistojen uusiminen laatua parantamalla Asiakastyytyväisyyskysely asteikolla 1-5 Vastausprosentti >3,9 85 Toteutus syksyllä Lähiruuan osuus elintarvikkeista % (v ) 18 16,00 2. Taloudelliset resurssit Ruokapalvelujen tuottaminen taloudellisesti /ateria 3,92 4,55 3. Prosessit ja rakenteet Keittiöiden tehokas toiminta ateriaa/henkilö/tunti 12,6 10,22 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Työntekijät tyytyväisiä työolosuhteisiin ja sitoutuneita työntekoon Työtyytyväisyys kysely asteikolla 1-5 vastausprosentti >4,1 95 Toteutus syksyllä Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Koulutuspäivä/kpl/hlö 1 1 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti. Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin Ateria on lounas, joka sisältää lämpimän ruuan, salaatin/ raasteen tai tuorepalan, leivän, ravintorasvan sekä ruokajuoman.

38 36 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA Suoritemäärä - Ateriamäärät LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Talous eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas -3-23,18-3 Poistot , Laskennalliset erät Netto , Perustelu: Säästetty elintarvike- ja henkilöstömenoista. TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ (TEHTÄVÄT ) eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto ,

39 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500) Tulosyksiköt - maankäyttö - mittaus ja kartastot - asuminen - maaseutu - rakennusvalvonta -ympäristöpalvelut Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Kunnalla on riittävä tonttitarjonta Mittari Asemakaavoitettujen tonttien varanto Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma vastaa kahden vuoden tarvetta ei Paiholan osayleiskaavan valmistuminen Paiholan osayleiskaava valmis 12/2014 ei Kontioniemen osayleiskaavan valmistuminen Kontioniemen osayleiskaavan luonnos valmis 12/2014 ei Haja-asutusalueiden osoitetietojen ajantasaistaminen Aluerajauksen toinen lohko (Lehmo) valmis 12/2014 ei Maanviljelijöiden kannustaminen sähköiseen asiointiin ja tukien hakuun ja opastuksen antaminen Sähköisiä tukihakemuksia, % Viihtyisä asuinympäristö Ympäristökatselmus kertaa / vuosi 1 0 Rakennusjärjestyksen päivittäminen Päivitetty rakennusjärjestys 12/2014 -päivitys ehdotusvaiheessa Ilmastostrategian toimeenpano-ohjelman päivitys 2. Taloudelliset resurssit Päivitetty toimeenpano-ohjelma 12/2014 -päivitys ehdotusvaiheessa Lautakunnan talous taloussuunnitelman mukainen 3. Prosessit ja rakenteet Menoista katetaan tuloilla, % > 65 on Lehmon rakennekaavan valmistuminen Lehmon rakennekaavan valmiusaste vuoden 2014 loppuun mennessä, % Vesi- ja viemärikartoitusprojektin jatkaminen Hankkeen valmiusaste taajamien osalta vuoden 2014 loppuun mennessä, % Rakennus- ja toimenpidelupien määräaikojen valvonta -jatkoaikaa ei ole haettu Rakennustyöt -aloittamatta 3 v / kpl -keskeneräiset 5 v / kpl < 50 < Ilmastostrategian päivittäminen yhdessä Joensuun kaupungin kanssa Päivitetty ilmastostrategia 12/2014 -ehdotus valmistunut ja menossa lautakunnalle

40 38 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Tiimityön ja työhyvinvoinnin kehittäminen / ylläpitäminen Henkilöstön kokoontuminen kpl / vuosi Tiimityön ja työhyvinvoinnin kehittämistapahtuma kpl /vuosi Ammattiosaamisen syventäminen Koulutukseen osallistuminen pv/ työntekijä / vuosi 3 Vuosiraportti Talous eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas 10 37,36 24 Poistot Laskennalliset erät Netto , KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. eurot TA 1_14 Tot LTK 2. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto ,

41 Tuloslaskelma TP 2013 TA 1_2014 TOTEUMA TOT% LTK MUUTOSESITYS KJ/KH MUUTOSESITYS TA MUUTOKSEN JÄLKEEN Toimintatuotot ,48 62, Toimintakulut ,99 65, Toimintakate ,51 66, Verotulot ,15 69, Kunnan tulovero ,60 73, Kiinteistövero ,26 3, Osuus yhteisöveron tuotosta ,29 53, Valtionosuudet ,00 67, Rahoitustuotot ja -kulut , Korkotuotot , Muut rahoitustuotot ,84 68, Korkokulut ,53 44, Muut rahoituskulut ,29 3, Vuosikate ,06 165, Poistot ja arvonalentumiset ,00 66, Suunnitelman muk. poistot ,00 66, Tilikauden tulos , Poistoeron , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 2/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 2/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 2/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 2/2015... 1 1.1 Kunnan kehitys 2015... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2014... 1 1.1 Kunnan kehitys 2014... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2015... 1 1.1 Kunnan kehitys 2015... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

2.2 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA

2.2 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA SIVISTYSOSASTO 2.2 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA Kasvatus- ja koulutuslautakunta 1.1. - 31.12.2013 pj. Satu Seppäläinen vpj. Seppo Kukkonen jäsenet: Riitta Karkulehto 21.5.2013 alkaen Aimo Kettunen Esko

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot