OSAVUOSIRAPORTTI 2/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIRAPORTTI 2/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN"

Transkriptio

1 OSAVUOSIRAPORTTI 2/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

2 1 TALOUSARVIOMUUTOS 2/ Kunnan kehitys KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNANHALLITUS KESKUSHALLINTO (tehtävä 100) ELINKEINO JA TYÖLLISYYS (TEHTÄVÄ 150) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TILAUS (TEHTÄVÄ 160) KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA KASVATUS- JA KOULUTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 300) AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA (TEHTÄVÄ 310) PERUSOPETUS 1-6 LUOKAT (TEHTÄVÄ 320) PERUSOPETUS 7-9 LUOKAT (TEHTÄVÄ 330) VARHAISKASVATUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 360) LUKIOKOULUTUS (TEHTÄVÄ 370) VAPAA SIVISTYSTYÖ (TEHTÄVÄ 380) VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKAPALVELUT (TEHTÄVÄ 390) TEKNINEN LAUTAKUNTA HALLINTO JA MUUT TEKNISET PALVELUT (TEHTÄVÄ 400) KIINTEISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 420) LIIKETOIMINTA (TEHTÄVÄ 430) VESIHUOLTO (TEHTÄVÄ 450) RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470) YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500) Tuloslaskelma Investointiosa Rahoituslaskelma KONTIOLAHDEN VESIHUOLTOLAITOS MUUN TASEYKSIKÖN TULOSLASKELMA LIITE 2 AH-STADIONIN MENOJEN TOTEUMA

3 1 1 TALOUSARVIOMUUTOS 2/ Kunnan kehitys 2014 Talouskasvu takkuaa Euroopassa ja Suomessa Suomen Pankin syyskuun 2014 kansainvälisen talouden ennusteessa maailmantalouden kasvun arvioidaan kuluvana vuonna jäävän aiemmin ennustettua hitaammaksi. Euroalue oli jo kääntymässä kasvuun, mutta kesällä 2014 euroalueen kasvu pysähtyi ja sen jälkeen kehitys on ollut odotettua heikompaa. Viimeisimmät ennusteet Suomen vuoden 2014 talouskasvun kehityksestä ovat negatiivisia. Kontiolahden asukasluku kasvamassa Työttömyysaste elokuu13 elokuu14 Toimintamenojen toteuma kokonaisuutena tasaisen käytön mukainen, toimintatulojakin on kertynyt hyvin P-K Kontiolahti Suomi Vuoden 2014 asukasluvun kehitys on ollut vahvaa ja samassa tahdissa kuin edellisvuonna. Elokuun lopussa asukasmäärä oli ja asukasmäärän lisäys vuodenvaihteeseen verrattuna oli 153 henkeä. Alkuvuoden kehitys ennakoi noin 230 hengen, eli noin 1,6 prosentin, vuosilisäystä. Elokuun loppuun mennessä uusien asuntojen lupamäärät olivat nousseet 3,6 prosenttia edellisvuodesta. Päivähoidossa olevien lasten ja esikoululaisten määrä oli elokuussa 2014 lähes 8 prosenttia edellisvuoden elokuuta korkeampi. Koulujen yhteenlaskettu oppilas- ja opiskelijamäärä oli elokuun lopussa 15 oppilasta ja opiskelijaa edellisvuotista elokuuta korkeampi. Vuonna 2014 Kontiolahden työttömyysaste on ollut korkeammalla tasolla kuin edellisvuonna. Elokuussa työttömyysaste oli 10,6, kun se edellisvuonna samaan aikaan oli Koko vuoden tasolla Kontiolahden kunnan, Pohjois-Karjalan ja Suomen työttömyysasteet ovat kuluvana vuonna olleet edellisvuotta korkeammalla tasolla. Talousarvion menojen tammi-elokuun toteutuma on hyvä. Toimintamenojen käyttöaste oli elokuun lopussa 65,3 prosenttia, kun kahdeksan kuukauden vertailuprosentti on 66,7. Toimintatulojen kertymä oli elokuun lopussa 62 prosenttia, eli kohtuullisen hyvä. Useissa tehtävissä tulojen kertyminen on menojen kertymisestä jäljessä, kun osa tuloista kertyy vasta seuraavien kuukausien aikana. Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut vuodelle 2014 lautakuntakohtaiset säästötavoitteet, jotka esitetään tässä osavuosiraportissa. Lisäksi kaikki lautakunnat on velvoitettu etsimään mahdollisimman suuret tulojen lisäykset. Kaikkia kunnanhallituksen asettamia lautakuntakohtaisia säästövelvoitteita ei tavoitettu. Toisessa talousarviotarkistuksessa koko kunnan tasolla toimintatulojen noin euron lisäykset alittavat toimintamenojen noin 1,8 miljoonan euron lisäykset. Muutosten vaikutus toimintakatteeseen on näin ollen negatiivinen. Suurimmat menojen lisäykset ovat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen tilauk-

4 2 sessa, jossa menot lisääntyvät noin 1,2 miljoonalla eurolla. Teknisen lautakunnan menot kasvavat noin eurolla varuskuntaalueen ja vesihuollon takia. Tarkemmat lisämäärärahojen selvitykset löytyvät käyttötalousosasta tehtäväkohtaisesti. Yhteensä Ympäristöp. Suurimmat toimintatulojen tarkistukset löytyvät ympäristölautakunnasta, jonka tontinmyyntivoitot ovat ylittymässä. Lautakunnittain toimintamenojen toteumaprosentit elokuun loppuun saakka olivat seuraavat: kunnanhallitus 66,2; kasvatus- ja koulutuslautakunta 64,1; vapaa-aikalautakunta 66,1; tekninen lautakunta 65,4 ja ympäristölautakunta 57,8. Toimintamenojen toteumaprosentti yhteensä oli 65,3. Vertailuprosentti kahdeksalta kuukaudelta on 66,67. Ravintohuolto Vesihuolto Liiketoiminta Kiint.palv. Tekn.palv. Vapaaaikapalvelut Vapaa sivistystyö tulot % menot Lukiokoulutus Perusopetus 7-9 Perusopetus 1-6 Aamu-ilta Koulutoimen hallinto Varhaiskasvatu spalvelut Sote-tilaus Elink&työll. Kesk.hall. 0 66,7 Toimintamenojen ja tulojen toteuma 1-8/14

5 3 Verotulojen kertymä ollut hyvä, loppuvuoteen kohdistuvien ennusteiden mukaan tuloveron arvio ylittymässä Kohonneista työttömyysluvuista ja taantumasta huolimatta Kontiolahden kunnan verotulotilitykset ovat kuluvana vuonna olleet arvioidulla tasolla. Verojen tilityskäytäntöön tehtiin vuoden 2013 lopulla muutoksia, jotka vaikuttavat etenkin joulukuun kertymään. Huomioiden alkuvuoden tilitykset sekä tilityskäytännön muutoksen vaikutukset loppuvuoteen, voidaan kunnallisveron arviota korottaa eurolla. Yhteisövero ja kiinteistövero näyttäisivät toteutuvan ennakoidusti. Verotulojen lopulliset toteumat eivät kuitenkaan ole vielä tässä vaiheessa tiedossa. Tämän hetkiset arviot perustuvat toteutuneisiin tilityksiin. Kuluvan vuoden lopullinen toteuma riippuu merkittävästi vuoden viimeisestä tilityksestä, jonka suuruus on riippuvainen verohallinnon loppuvuoden ratkaisuista. Näin ollen talousarvioon varattu summa voi vielä ylittyä tai alittua. Kuluvan vuoden tulos muodostumassa erittäin heikoksi Talousarviotarkistuksen jälkeen toimintamenojen kasvuprosentti on 4,5, joka on tämän hetkiseen taloudelliseen tilanteeseen nähden liian korkea. Toimintakatteen kasvu on sekin korkea, 5,4 prosenttia. Edelleen tulee menojen hallintaan kiinnittää huomiota, jotta menojen kasvu ei toteutuisi vielä tätäkin suurempana. Kuluvan vuoden tulos näyttäisi nyt tehtävän tarkistuksen myötä muodostuvan vielä keväistäkin tarkistusta heikommalle tasolle. Toimintakatteen heikentymistä pystytään paikkaamaan vain osittain verotulojen kasvulla. Toisen talousarviotarkistuksen jälkeen kuluva vuosi näyttäisi muodostuvan 3,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Investointiosaan useita muutoksia, nettoeli rahoitusvaikutus noin euroa pienempi Investoinneissa on muutamia kohteita, joihin tarvitaan lisämäärärahaa, mutta tarpeet pystytään kattamaan muista kohteista. Kokonaisuutena investointimenot lisääntyvät vähenevät euroa ja tulot ja rahoitusosuudet kasvavat yhteensä euroa. Loppuvuoden lainatarpeet hoidetaan lyhytaikaisella lainoituksella Kuluvan vuoden pitkäaikaisen lainan nosto on talousarviossa 8 miljoonaa euroa, joka on nostettu kokonaisuudessaan alkuvuodesta. Lainatarvetta seurataan loppuvuodesta verotulotilitysten toteuman mukaisesti ja tarvittaessa lainatarve katetaan lyhytaikaisella rahoituksella eli kuntatodistuksilla, joiden käyttö on tällä hetkellä erittäin edullista ja kilpailutus tarpeeseen nähden joustavaa % e Toimintamenojen kasvu milj. euroa 40 nettoinv. 30 lainamäärä e Nettoinvestoinnit ja lainamäärä

6 4 Lainakannan keskikorko oli elokuun lopussa n. 2,26 %. Lainakanta on hyvin jakautunut korkoriskin suhteen: kiinteät korot 80 %, pitkät viitekorot 15 %, lyhyet viitekorot 5 %. Elokuun lopussa lainakanta oli lyhytaikainen laina huomioiden noin 45,9 miljoonaa euroa, eli asukasta kohden noin 3146 euroa. Tytäryhtiöiden taloudelliset ja toiminnalliset tilanteet edelleen hyvällä mallilla Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalojen toiminta on jatkunut ennallaan. Asuntojen käyttöaste on ollut hyvä, tyhjiä asuntoja ei ole. kiinteä Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n omistamissa toimitiloissa on hyvä vuokrausaste. Yhtiön kassatilanne on hyvä. 80% 11% 3% 2% 4% 5 v 3 v 12 kk 6 kk Lukkarilassa 2014 vuoden aikana suurin ajoittuu juuri tähän hetkeen, kun perheryhmäkoti Parkki on tyhjentynyt lapsista, nuorista ja työntekijöistä ja uusi tukiasuntoyksikkö on aloittanut toimintansa. Ristisaarentie 9 omakotitalo on tyhjillään Lukkarilan toiminnasta alkaen. Lainakannan viitekorkojakauma Liitteessä 1 on tytäryhtiöiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatilanne elokuun lopussa.

7 5 TULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset erät TP TA Muutokset TA Miljoonaa euroa ovr 2.ovr 2014 Toimintatuotot + 22,13 22,16 0,04 0,31 22,51 *, % -3,7 0,1 1,7 Toimintamenot - -84,69-86,52-0,14-1,82-88,48 *, % 2,7 2,2 4,5 TOIMINTAKATE -62,57-64,36-0,11-1,51-65,97 *, % 5,2 2,9 5,4 Verotulot + 44,89 45,58 0,40 45,98 *, % 11,0 1,5 2,4 Valtionosuudet + 23,11 22,44-0,50 21,94 *, % 4,9-2,9-5,1 Korkotuotot 0,15 0,12 0,12 *, % 8,9-17,0-17,0 Muut rahoitustuotot 0,41 0,37 0,37 *, % -4,5-9,4-9,4 Korkokulut -1,11-1,40-1,40 *, % -6,3 25,7 25,7 Muut rahoitusmenot -0,14-0,11-0,11 *, % 8,4-90,3-21,2 VUOSIKATE 4,74 2,64-0,60-1,11 0,93 *, % 114,0-44,2-122,9 83,0-80,3 Poistot ja arvonalentumiset - -4,99-4,53-4,53 *, % 27,5-9,1-9,1 Satunnaiset erät +/- 0,00 0,00 0,00 *, % TILIKAUDEN TULOS -0,25-1,89-0,60-1,11-3,60 *, % 658,9-68,0 83, ,5 Poistoeron +/- 0,08 0,08 0,08 Varausten +/- Rahastojen +/- TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -0,17-1,81-0,60-1,11-3,52 TUNNUSLUKUJA Kumulatiivinen ali-/ylijäämä, meuroa 12,3 10,5 8,8 Investoinnit netto, euroa/asukas Lainakanta, meuroa 49,38 50,08 50,08 * euroa/asukas Vuosikate, euroa/asukas Poistot, euroa/asukas Verotulot, euroa/asukas Vuosikate % poistoista 95,0 58,3 20,6 Tulovero-% 19,75 19,75 19,75 Yleinen kiinteistövero 0,75 0,75 0,75 Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,32 0,32 0,32 Vapaa-ajan asunnon kiinteistövero 0,90 0,90 0,90 Voimalaitosten kiinteistövero 2,85 2,85 2,85 Asukasluku *, % 1,20 % 2,11 % 2,11 %

8 6 RAHOITUSLASKELMA TP TA Muutokset TA Miljoonaa euroa ovr 2.ovr 2014 Toiminnan rahavirta 3,99 2,18-0,60-0,20 0,27 Vuosikate 4,74 2,64-0,60 0,93 Tulorahoituksen korjauserät -0,74-0,46-0,20-0,66 Investointien rahavirta -4,54-5,17-1,10 0,31-5,96 Investointimenot -6,24-7,49-0,43 0,03-7,89 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,78 1,86-0,67 0,08 1,27 Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot 0,93 0,46 0,00 0,20 0,66 Toiminnan ja investointien rahavirta -0,55-2,98-1,70 0,11-5,68 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset 8,00 0,70 0,70 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 8,00 8,00 8,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -7,00-7,30-7,30 Lyhytaikaisten lainojen 7,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,05 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset -2,62 0,50 0,50 Rahoituksen rahavirta 5,43 1,20 0,00 0,00 1,20 Rahavarojen 4,88-1,78-1,70 0,11-4,48 Kassavarat ,72 5,93 3,23 Kassavarat ,84 7,72 7,72

9 7 2 KÄYTTÖTALOUSOSA HALLINTO-OSASTO 2.1 KUNNANHALLITUS KESKUSHALLINTO (tehtävä 100) Tulosyksiköt hallintopalvelut talous- ja tietohallinto henkilöstöhallinto Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite Mittari 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Hallinto-osaston sisäiset asiakkaat ovat tyytyväisiä hallinto-osaston tuottamiin palveluihin Palvelutyytyväisyyskysely Palvelutyytyväisyyskyselyn keskiarvo (sisäiset asiakkaat) 12 / 2014 > 3,5 Kysely toteutetaan 9/2014 Asiakaslähtöisyyden ja tiedon saannin parantaminen kotisivuja kehittämällä 2. Taloudelliset resurssit Liferay-alustan käyttöönottoprojekti ja uusi visuaalinen ilme 12 / 2014 Projekti käynnissä Keskushallinnon toiminta järjestetään taloudellisesti Toimintakate / vuosi < ,97 3. Prosessit ja rakenteet Kunnan johtamisen ja päätöksenteon kehittäminen Päivitetty kuntastrategia 6 / 2014 Hyväksytty valtuustossa Henkilöstöasioiden kehittäminen Henkilöstöasioiden kehittämisen toteuttamisohjelma 12 / 2014 Tekeminen aloitettu. Talouden tasapainottaminen Talouden tasapainottamisen toteuttamisohjelma 12 / 2014 Tekeminen aloitettu. Ajantasaiset ja päivitetyt säännöt, ohjeet ja suunnitelmat Päivitetty hallintosääntö Päivitetyt valmiussuunnitelmat 12 / / 2014 Päivitys aloitettu. Hyväksytty kunnanhallituksessa Hallitustyöskentelyn kehittäminen 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Pelisäännöt hallitustyöskentelylle sekä arviointijärjestelmän luominen 5 / 2014 Kunnanhallituksen toimintaperiaatteet luotu 2/2014, toiminnan arviointi 9/2014 Oikeudenmukainen palkitsemisjärjestelmä Päivitetty palkitsemisjärjestelmä 12 / 2014 Toteutus syksy 2014 Sairauspoissolojen vähentäminen, poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin

10 8 Talous eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto , Toimintatulot: Henkilöstöhallinto: Kelan maksuosuus työterveyshuollon kuluihin. Toimintamenot: Kunnanhallituksen antamat säästötoimenpiteiden kohdennukset seuraavasti: Kunnanvaltuusto: kokouspalkkiot 1500, koulutuspalvelut 1000 Kunnanhallitus: kokouspalkkiot 1500, koulutuspalvelut 2000, muut palvelut Yleishallinto: koulutuspalvelut 1000 Henkilöstöhallinto: majoitus- ja ravitsemuspalvelut 2000, koulutuspalvelut 1000 Taloushallinto: koulutuspalvelut 1000

11 ELINKEINO JA TYÖLLISYYS (TEHTÄVÄ 150) Tulosyksiköt - elinkeinotoimisto - työllisyys Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Yritysten neuvonta Asiakkaiden neuvonta Mittari Neuvontatapahtumien kokonaismäärä/vuosi Neuvottujen asiakkaiden määrä /vuosi Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Toteutuma Toteutuma Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen Nuoria työllistettynä, henkilöä/kk Palkkatuella työllistäminen Pitkäaikaistyöttömiä työllistettynä, henkilöä/kk Työmarkkinatuen alentaminen 2. Taloudelliset resurssit Henkilöitä kuntouttavassa työtoiminnassa / kk Elinkeino- ja työllisyystoiminta järjestetään taloudellisesti Toimintakate /vuosi < ,39 3. Prosessit ja rakenteet Uusien yritysten hankkiminen Yritysten lukumäärä/vuosi 40 Toteutuma Uusien teollisten työpaikkojen saaminen Työpaikkojen lukumäärä/vuosi 40 tietoa ei saatavissa 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Ei omaa henkilökuntaa

12 10 Talous eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas ,43-99 Poistot Laskennalliset erät Netto , Toimintatulot: Höytiäisen kehittäminen hanke ei toteudu v. 2014, tuloja jää toteutumatta Toimintamenot: Höytiäisen kehittäminen hanke määräraha poistuu Työllisyystyöt: lisäys rahoitusosuuksiin (työmarkkinatuki) Kunnanhallituksen antamat säästötoimenpiteiden kohdennukset seuraavasti: Elinkeinotoiminta: avustukset Höytiäisen kehittäminen hanke: kunnan rahoitusosuus

13 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TILAUS (TEHTÄVÄ 160) Tulosyksiköt - Sosiaali- ja terveystoimen tilaus Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Palvelujen tilaaminen tuottajalta kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti sekä laatutason seuraaminen järjestelmällisesti 2. Taloudelliset resurssit Mittari Asiakastyytyväisyyskysely asteikko 1-5 Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma >3,5 Asiakaskyselyitä on toteutettu sosiaalityön alueelta ja neuvolatoiminnasta. Sote yhteistoimintaalueen arviointi tehty 6/2014. Tilaus tehdään taloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Toimintakate /vuosi < ,86 Tilauksen toteuman seuranta Kuntamaiseman raportit 1 x kk Toteutunut suunnitellusti. 3. Prosessit ja rakenteet Palvelujen saatavuus, laatu ja arviointi. Tilaaja / tuottaja neuvottelujen lukumäärä / vuosi 12 6 Palvelurakenteiden ja sisältöjen seuraaminen ja niiden kehittäminen. Laatutason yhteinen seurantajärjestelmä käytössä 12 /2014 Ei käytössä. Palveluprosessien toimivuus 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstökysely palveluprosesseista asteikko 1-5 > 3,5 Ei ole toteutunut.

14 12 Talous eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät 0 0 Netto , Toimintamenot: Kunnanhallituksen antamat säästötoimenpiteiden kohdennukset eur osoitettiin seuraavasti: Hallintoja talouspuolelta 0 euroa, terveyspalveluista euroa, hoito- ja hoivapalveluista euroa ja sosiaalipalveluista lisäten tuottoja ja karsien menoa yhteensä euron edestä. Talousarvioon esitetyistä määrärahavähennyksistä huolimatta ei kaikkia säästövelvoitteita ole pystytty välisenä aikana vielä toteuttamaan. Kontiolahden kunnan talouden tasapainottamisohjelma on toteutunut hyvin hoivan ja hoidon sekä terveyspalveluiden osa-alueella. Vastaavasti sosiaalipalveluissa kohdistuu vammaispalveluihin ja perhepalveluihin paineita esittää lisämäärärahojen nousua, yhteensä 0,5 milj. euroa. Vammaispalvelut kokonaisuutena tulevat ylittymään. Vammaispalvelun toteuma talousarviosta on 73 %. Vaikeavammaisten asiakkaiden määrä on kasvanut, mikä näkyy henkilökohtaisen avun tarpeen kasvuna ja palveluasumisen lisäyksenä. Palveluasuminen kotiin järjestettynä (24/7) henkilökohtaisella avulla on kallis palvelumuoto. Kehitysvammaisten avohuollon toteuma 07/2014 tilanteessa on 51 %. Asumispalveluissa olevien kehitysvammaisten asiakkaiden tarvitsema tuen tarve on myös lisääntynyt. Perhepalveluiden talousarvio ennusteen mukaan tullee ylittymään avo- ja sijaishuollon ostopalveluissa. Erikoissairaanhoidon osalta lisämäärärahatarve 1,43 miljoonaa euroa. KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ (TEHTÄVÄT ) eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto ,

15 13 SIVISTYSOSASTO 2.2 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA KASVATUS- JA KOULUTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 300) Tulosyksiköt - kasvatus- ja koulutoimen hallinto Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Laadukas kasvatus ja opetus Opettajien virat täytetty Pätevän henkilöstön ja opettajien osuus, % 5/2014 >99 toteutunut toteutunut Seutuopiston kurssitarjonta toteutuu taloussuunnitelman mukaisesti Opetustunnit/v Taloudelliset resurssit Palvelutarjonnan toteuttaminen taloudellisesti Toimintakate /vuosi < ,33 Talouden seuranta Seurantaraporttien lukumäärä/kk 1 toteutunut 3. Prosessit ja rakenteet Tuntikehyksen jako tapahtuu oikeaaikaisesti Koulujen tuntikehysehdotukset Alustava tuntikehys kouluille Lopullinen tuntikehys kouluille mennessä mennessä mennessä toteutunut toteutunut toteutunut 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Talous Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin 100 toteutunut eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot 0 681,56 0 Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas ,84-33 Poistot , Laskennalliset erät 0 0 Netto ,

16 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA (TEHTÄVÄ 310) Tulosyksiköt - Aamu- ja iltapäivätoiminta Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Kaikki halukkaat pääsevät mukaan toimintaan, mikäli ryhmä syntyy Toiminnan piiriin otettujen oppilaiden lukumäärä Laadukas aamu- ja iltapäivätoiminta Asiakkaat ovat tyytyväisiä aamu- ja iltapäivätoimintaan Oppilasmäärä/ryhmä Asiakastyytyväisyyskysely, asteikko 1-5 min 10 >4,0 min 10 4,39 2. Taloudelliset resurssit Toimintamaksujen perinnän seuranta Päätösten tarkistaminen 6/2014, 12/2014 6/2014 Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet toteutuvat Verojen ja vakuutusmaksun tarkistus 8/2014 8/ Prosessit ja rakenteet Toimintasuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymispäätös 5/2014 5/ Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Palvelu hankittu ostopalveluna 4Hyhdistykseltä. Kunnan omat kerhonohjaajat ks. tehtävä 320 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Suoritemäärä - Iltapäivätoimintaan osallistuvat oppilaat TA 2014 Tot LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/opp

17 15 Talous eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas ,04-22 Poistot Laskennalliset erät Netto ,

18 PERUSOPETUS 1-6 LUOKAT (TEHTÄVÄ 320) Tulosyksiköt yhteiset - Perusopetus lk (Ahokkala, Jakokoski, Kirkonkylä, Kontioniemi, Kulho, Kylmäoja, Lehmo, Onttola, Selkie, Varparanta, koulujen menot) - Lehmon koulu esiopetus -9 lk (esikoulu 11 v.-oppivelvollisten osalta, 7-9 lk toiminta-alueittainen opetus) Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Ammattitaitoinen henkilöstö Pätevien opettajien osuus, % > Laadukas opetus Keskimääräinen ryhmäkoko: oppilasmäärä/opettaja < 20 18,1 Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö Turvallisuussuunnitelma päivitetty ja harjoitus pidetty 12/2014 Kiusaamisen väheneminen ja KiVakouluohjelman toteuttaminen 2. Taloudelliset resurssit Esiin tulleiden kiusaamistapausten selvittely % Opetuksen järjestäminen taloudellisesti Toimintakate /vuosi < ,26 3. Prosessit ja rakenteet Huoltaja-/oppilaspalautekysely Asteikko 1-5 >4 4,1 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Opettajien täydennyskoulutuspäivät keskimäärin/vuosi Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin > Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA Suoritemäärä -oppilasmäärä 1-6 luokat LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/oppilas

19 17 Talous eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto , Menojen säästöt: Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Kontioniemi ja Lehmo sekä henkilöstömenot Kontioniemi Toimintatulojen ja menojen lisäykset: Perusopetus 1-6 tehtävään esitetään lisäystä sekä toimintatuloihin ja toimintamenoihin, sillä kehittämishankerahoitusta on saatu arvioitua enemmän. Toimintomenojen : Perusopetus 1-6 tehtävästä siirretään koulukuljetusmäärärahoja yläkoulun tehtävään.

20 PERUSOPETUS 7-9 LUOKAT (TEHTÄVÄ 330) Tulosyksiköt - Kontiolahden koulu (perusopetus 7 9, osa-aikainen erityisopetus, luokkamuotoinen erityisopetus) Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Henkilöstön ammattitaito Opettajien kelpoisuus, % Laadukas opetus ja oppiminen Keskimääräinen ryhmäkoko, pienryhmät max. opp./ryhmä < ,4 (ilman pienryhmiä) toteutuu Hyvät oppimistulokset Valtakunnallisten ja kansainvälisten arviointien tulokset vähintään valtakunnallinen keskiarvo ei vielä tuloksia vuodelta 2014 Maahanmuuttajaopetuksessa yleiset kielikokeet siirryttäessä valmistavasta opetuksesta perusopetukseen A2-taso toteutunut Kiusaamisen vähentäminen ja KiVakouluohjelman toteuttaminen 9. luokan oppilailla Esiin tulleiden kiusaamistapausten selvittely % B1-B2-taso 100 toteutunut toteutuu 2. Taloudelliset resurssit Opetuksen järjestäminen taloudellisesti Toimintakate /vuosi < ,59 3. Prosessit ja rakenteet Tuen kolmiportaisuuden toteuttaminen Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrä < vuoden 2013 taso toteutunut (52->37) Huoltaja-/oppilaspalautekysely Asteikko 1-5 >4 toteutunut 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työvire-mallin mukaisesti Täydennyskoulutuspäivät keskimäärin/vuosi Opettajat Koulunkäyntiavustajat Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin >3 pv >1 pv

21 19 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA Suoritemäärä -oppilasmäärä LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/oppilas Talous eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto , Toimintamenojen : Perusopetus 1-6 tehtävästä siirretään koulukuljetusmäärärahoja yläkoulun tehtävään.

22 VARHAISKASVATUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 360) Tulosyksiköt - päiväkodit - perhepäivähoito - muu varhaiskasvatus - esiopetus - varhaiskasvatuspalvelut Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua ja oppimista 2. Taloudelliset resurssit Asiakaskysely perheille ja lapsille asteikko 1-5 Toteutetaan 5/2014 >4 Kyselyn tulos 4,27 Varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti Toimintakate < ,04 3. Prosessit ja rakenteet Pedagoginen osaaminen varhaiskasvatuksessa vahvistuu Esimiesten täydennyskoulutukseen osallistuminen, % Sähköinen asiointi tehostaa varhaiskasvatuksen toimintaa ja taloutta 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Mobiilijärjestelmä otetaan käyttöön 8/2014 Järjestelmä otettu käyttöön 5/2014 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin 100

23 21 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA Suoritemäärä Lapsia päiväkotihoidossa -kokopv-hoito LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. -osapv-hoito hoitopäiviä Käyttöaste % (pk:t) Suoritemäärä Lapsia perhepäivähoidossa -kokopv-hoito osapv-hoito hoitopäiviä Lapsia *kotihoidontuen piirissä *kotihoidontuen kuntalisän piirissä * yksityisen hoidontuen piirissä *yksityisen hoidontuen kuntalisän piirissä *esiopetuksessa Tehokkuus/taloudellisuus Netto /hoitopv pk+pph Kotihoidontuki Menot/lapsi Kotihoidontuen kuntalisä Menot/lapsi Yksityisen hoidon tuki Menot/lapsi Yks.hoidontuen kuntalisä Menot/lapsi Esiopetus Menot/lapsi Päiväkotien hoitopäivien määrä on lisääntynyt 7 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtuen Mäntytien päiväkodin hoitopaikkojen lisäyksestä vuoden 2014 alussa kasvaneen hoidon tarpeen vuoksi.

24 22 Talous eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto , Menojen säästöt: perhepäivähoidon henkilöstömenoista ja perhepäivähoidon kustannusten korvauksista sekä lasten kotihoidontuen kuntalisästä

25 LUKIOKOULUTUS (TEHTÄVÄ 370) Tulosyksiköt - Kontiolahden lukio Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Laadukas opetus ja oppiminen Lukion opinnot johtavat yotutkintoon, tutkintojen määrä 2014 >60 46 Opiskelijakyselyjen lukumäärä/v. 1 1 Päätoimisia opiskelijoita Ensisijaisten hakijoiden määrä > Kansainväliset projektit 1 1 Muut projektit ja hankkeet Taloudelliset resurssit Opetus järjestetään taloudellisesti Toimintakate /vuosi < ,26 3. Prosessit ja rakenteet Pedagogisesti avoin oppimisympäristö Koulusta eronneet/osuus, % < 5 1,2 Ohjeajassa tutkinnon suorittaneet (3 v.), % > Ennaltaehkäisevä opiskelijahuolto (LUKI-testaus) 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Testattujen lukumäärä, % Osaamisen kehittäminen Henkilöstön pätevyysaste, % Kehityskeskustelujen toteutuminen Kehityskeskustelut, % Henkilökunnan kehitystavoitteiden määrittely ja toteutuman tarkastelu Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin

26 24 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA Suoritemäärä -oppilaat LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/opp Talous eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas ,99-98 Poistot , Laskennalliset erät Netto , Menojen ja tulojen lisäykset: Lukioon esitetään henkilöstömenojen lisäystä rakenteellisena korjauksena lukion opiskelijamäärän kasvettua. Lisäksi lukion tehtävään esitetään lisäystä toimintatuloihin kohtaan Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut sekä samansuuruista menolisäystä. Kyseessä ovat ylioppilaskokeiden osallistumismaksut ja muut opiskeluun liittyvät maksut.

27 VAPAA SIVISTYSTYÖ (TEHTÄVÄ 380) Tulosyksiköt Aikuis- ja nuorisokoulutus - Joensuun seudun kansalaisopisto - Joensuun konservatorion sivutoimipiste Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Talousarvio turvaa kansalaisopistopalvelut kunnassa Opetuksen tuntimäärä, h/vuosi Opiskelijoiden määrä pysyy edellisvuoden tasolla Opiskelijoiden määrä kevät/syksy - Opisto - Konservatorio - Muskari Taloudelliset resurssit Opetustarjonta pysyy Joensuun seudun kansalaisopistolta tilatun tuntimäärän rajoissa Tilattu tuntimäärä, vaihteluväli % Prosessit ja rakenteet Kurssitarjonta toteutuu opetusohjelman mukaisesti Kurssien toteutuma, % > 90 >90 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Ei omaa henkilökuntaa Informatiiviset tunnusluvut/kansalaisopisto Tunnusluvut Tot. TA Suoritemäärä -oppitunnit LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus - /oppitunti/netto

28 26 Talous eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas ,65-29 Poistot , Laskennalliset erät Netto , KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ (TEHTÄVÄT ) eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät 0 0,00 0 Netto ,

29 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKAPALVELUT (TEHTÄVÄ 390) Tulosyksiköt - hallintopalvelut - kulttuuripalvelut - kirjastopalvelut - liikuntapalvelut - nuorisopalvelut Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Vapaa-aikapalvelujen järjestämään toimintaan osallistutaan aktiivisesti Tilastot osallistumisaktiivisuus hlöä / v Kulttuuripalvelut - kulttuuritapahtumat, elokuvat - leirit - retket - lyhytkurssit ja kerhot Liikuntapalvelut - soveltava liikunta - uimakoulut ja leirit - ohjattu terveysliikunta Nuorisopalvelut - retket - leirit - nuorten tapahtumat, elokuvat > > 60 > 100 > > > 200 > > 100 > 70 > Kuntalaiset ovat tyytyväisiä vapaaaikapalveluiden järjestämään toimintaan Asiakastyytyväisyyskyselyt / asteikko kulttuuripalvelut, kulttuurikulkurit - liikuntapalvelut, terveysliikunta - nuorisopalvelut, retkitoiminta > 3,5 > 3,5 > 3,5 loppuvuodesta loppuvuodesta loppuvuodesta 2. Taloudelliset resurssit Vapaa-aikapalvelujen toiminta järjestetään taloudellisesti Käyttömenot, netto / asukas - kulttuuripalvelut - liikuntapalvelut - nuorisopalvelut (1-29v. 5300) < 10,80 < 87,00 < 22,50 (61,50) 5,19 59,53 13,02 (35,37) Vapaa-aikatilojen käyttömenot Tilojen käyttömenot / asukas - kulttuuritilat - liikuntapaikat - nuorisotilat < 1,40 < 77,00 < 6,00 0,65 32,56 3,29

30 28 3. Prosessit ja rakenteet Vapaa-aikapalvelujen tilojen käyttö on tehokasta Käyntikerrat /v - kulttuuritilat - liikuntapalvelut (sisäliikuntatilat) - nuorisotilat > > > Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Nuorisovaltuuston kokousten määrä / v > 8 5 Paikallisen ja seudullisen yhteistyön kehittäminen ja lisääminen Järjestöjen ja eri tahojen tapaamiset / v -kulttuuri -liikunta -nuoriso > 4 > 4 > TANE-toiminnan ja Etsivän nuorisotyön kehittäminen 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Nuoria toimenpiteessä / v -TANE- toiminta (toimintaan ohjatut) -Etsivä nuorisotyö (tavoitetut nuoret) Työntekijät ovat motivoituneita työn kehittämiseen Kehityskeskustelujen käynti % /v % Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Koulutuspäivät hlö / v.(sis. ja ulk.) > 3 2 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin % Talous eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto , Menojen säästöt: Rakennusten ja huoneistojen ulkoiset vuokrat 6000 ja palveluiden ostot Toimintatulojen ja menojen lisäys: Etsivään Nuorisotyöhön lisäystä sekä toimintatuloihin ja menoihin, saatu valtion osuutta.

31 29 TEKNINEN OSASTO 2.4 TEKNINEN LAUTAKUNTA HALLINTO JA MUUT TEKNISET PALVELUT (TEHTÄVÄ 400) Tulosyksiköt hallinto- ja toimistopalvelut liikunta- ja yleisalueet kuntatekniikka Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuma Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Ajoratojen, kevyen liikenteen väylien jajalkakäytävien kunnossapito sekä investointien suunnittelu ja toteutus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Lumen poisto Lumen määrä cm, jolloin auraus aloitetaan > 4 Toteutunut Polanteen oikea-aikainen poisto Polanteen korkeus/cm - pääkadut - tonttikadut > 6 > 7 Toteutunut Toteutunut Liikenteen ohjauslaitteet Rakenteellinen kunto, huonokuntoiset liikennemerkit, kpl 0 0 Leikkikenttien hoito - Hyvä käytettävyys ja turvallisuus Laitteista johtuvat onnettomuudet, kpl Taloudelliset resurssit Liikenneväylien taloudellinen kunnossapito Kunnossapitokustannukset /m²/a 1,02 0,46 3. Prosessit ja rakenteet Katuvalaistuksen ohjauksen parantaminen Sähkönkulutuksen säästö, % 2 - Katuvalaistuksen lamppujen vaihdon aloittaminen Sähkönkulutuksen säästö, % 3-4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Koulutuspäivät, kpl/hlö/a 4 0 Ergonomian huomioiminen Vakavat tapaturmat, kpl 0 0 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin

32 30 Talous eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto , Perustelu: Traktorin hankinta, hyvitys vaihtotraktorista

33 KIINTEISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 420) Tulosyksiköt kiinteistöpalvelut puhtauspalvelut Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Kiinteistölaitteiden moitteeton toiminta IV-kanavien puhdistus, kiinteistöjä kpl/a 3 8 (Ah-keskus, Onttolan koulu, Kylmäojan koulu, Paiholan päiväkoti, Punaposki, Lehmon päiväkoti, Päiväkoti Päivänpaiste, Kirjasto Palvelusopimusten mukainen puhtaustaso Asiakastyytyväisyyskysely asteikolla 1 5 vastausprosentti >3,9 60 Toteutus syksyllä 2. Taloudelliset resurssit Rakennuksia ylläpidetään taloudellisesti /k-m²/a Puhtauspalvelu tuotetaan taloudellisesti /sm²/a 26,33 16,55 3. Prosessit ja rakenteet Rakennuksia käytetään tehokkaasti Lämmitysenergian käyttö kwh/m³/a (v kwh/m³/a) Puhtauspalvelu tuotetaan tehokkaasti sm²/h/hlö Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Koulutuspäivät/kpl/hlö 2 0 Työntekijät ovat tyytyväisiä työolosuhteisiin ja sitoutuneita työntekoon puhtauspalveluissa Tyytyväisyyskysely asteikolla 1 5 vastausprosentti >3,9 85 Toteutus syksyllä Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin

34 32 Talous eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto , Perustelu:

35 LIIKETOIMINTA (TEHTÄVÄ 430) Tulosyksiköt liiketoiminta Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Lämpöenergian keskeytymätön toimittaminen asiakkaille Keskeytysten lukumäärä, kpl/a < Taloudelliset resurssit Lämpölaitoksen toiminta on taloudellista 3. Prosessit ja rakenteet Toimintatulot kattavat toimintamenot, % Rakennusten ja huoneistojen myynti Myytävien lukumäärä, kpl Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Ei omaa henkilökuntaa Talous eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas ,05 89 Poistot , Laskennalliset erät Netto , Perustelut: Tulot: Menot: Varuskunta: Muu liiketoiminta: (vuokrien korotus) (korjaukset Lehmonharjun Senaatin tiloissa)

36 VESIHUOLTO (TEHTÄVÄ 450) Tulosyksiköt vesihuolto Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Korkealaatuisen ja asiakkaille turvallisen veden toimittaminen (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 461/2000) Veden laatu, asetuksen mukaiset laatukriteerit Ei poikkeamia Ei poikkeamia 2. Taloudelliset resurssit Vesihuoltolaitoksen toiminta pysyy annetun talousarviokehyksen sisällä 3. Prosessit ja rakenteet Vesihuoltoverkoston kartoitus ja sähköiseen muotoon saattaminen Toimintatulot kattavat toimintamenot % Sähköinen tiedosto, valmiusaste % (V ) Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Ammatillisen osaamisen ylläpito (automaatiojärjestelmä, päivystäjien laitetietämys) Koulutuspäivät kpl/hlö/a 2 2 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin Talous eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas 72 26,96 66 Poistot , Laskennalliset erät Netto , Perustelu: Tulot: Liittymismaksujen lisääntyminen Menot: Kuhasalon investointiosuus

37 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470) Tulosyksiköt Terveyskeskuksen keittiö Varparannan palvelukeskuksen keittiö Lehmon päiväkodin keittiö Kontiolahden koulun keittiö Kulhon koulun keittiö Kylmäojan koulun keittiö Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Riittävän palvelutason säilyttäminen ja monipuoliset ruokapalvelut eri asiakasryhmille, ruokalistojen uusiminen laatua parantamalla Asiakastyytyväisyyskysely asteikolla 1-5 Vastausprosentti >3,9 85 Toteutus syksyllä Lähiruuan osuus elintarvikkeista % (v ) 18 16,00 2. Taloudelliset resurssit Ruokapalvelujen tuottaminen taloudellisesti /ateria 3,92 4,55 3. Prosessit ja rakenteet Keittiöiden tehokas toiminta ateriaa/henkilö/tunti 12,6 10,22 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Työntekijät tyytyväisiä työolosuhteisiin ja sitoutuneita työntekoon Työtyytyväisyys kysely asteikolla 1-5 vastausprosentti >4,1 95 Toteutus syksyllä Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Koulutuspäivä/kpl/hlö 1 1 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti. Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin Ateria on lounas, joka sisältää lämpimän ruuan, salaatin/ raasteen tai tuorepalan, leivän, ravintorasvan sekä ruokajuoman.

38 36 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA Suoritemäärä - Ateriamäärät LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Talous eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas -3-23,18-3 Poistot , Laskennalliset erät Netto , Perustelu: Säästetty elintarvike- ja henkilöstömenoista. TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ (TEHTÄVÄT ) eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto ,

39 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500) Tulosyksiköt - maankäyttö - mittaus ja kartastot - asuminen - maaseutu - rakennusvalvonta -ympäristöpalvelut Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Kunnalla on riittävä tonttitarjonta Mittari Asemakaavoitettujen tonttien varanto Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma vastaa kahden vuoden tarvetta ei Paiholan osayleiskaavan valmistuminen Paiholan osayleiskaava valmis 12/2014 ei Kontioniemen osayleiskaavan valmistuminen Kontioniemen osayleiskaavan luonnos valmis 12/2014 ei Haja-asutusalueiden osoitetietojen ajantasaistaminen Aluerajauksen toinen lohko (Lehmo) valmis 12/2014 ei Maanviljelijöiden kannustaminen sähköiseen asiointiin ja tukien hakuun ja opastuksen antaminen Sähköisiä tukihakemuksia, % Viihtyisä asuinympäristö Ympäristökatselmus kertaa / vuosi 1 0 Rakennusjärjestyksen päivittäminen Päivitetty rakennusjärjestys 12/2014 -päivitys ehdotusvaiheessa Ilmastostrategian toimeenpano-ohjelman päivitys 2. Taloudelliset resurssit Päivitetty toimeenpano-ohjelma 12/2014 -päivitys ehdotusvaiheessa Lautakunnan talous taloussuunnitelman mukainen 3. Prosessit ja rakenteet Menoista katetaan tuloilla, % > 65 on Lehmon rakennekaavan valmistuminen Lehmon rakennekaavan valmiusaste vuoden 2014 loppuun mennessä, % Vesi- ja viemärikartoitusprojektin jatkaminen Hankkeen valmiusaste taajamien osalta vuoden 2014 loppuun mennessä, % Rakennus- ja toimenpidelupien määräaikojen valvonta -jatkoaikaa ei ole haettu Rakennustyöt -aloittamatta 3 v / kpl -keskeneräiset 5 v / kpl < 50 < Ilmastostrategian päivittäminen yhdessä Joensuun kaupungin kanssa Päivitetty ilmastostrategia 12/2014 -ehdotus valmistunut ja menossa lautakunnalle

40 38 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Tiimityön ja työhyvinvoinnin kehittäminen / ylläpitäminen Henkilöstön kokoontuminen kpl / vuosi Tiimityön ja työhyvinvoinnin kehittämistapahtuma kpl /vuosi Ammattiosaamisen syventäminen Koulutukseen osallistuminen pv/ työntekijä / vuosi 3 Vuosiraportti Talous eurot TA 1_14 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas 10 37,36 24 Poistot Laskennalliset erät Netto , KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ KJ/KH 2. TA14 2. muut.jälk. eurot TA 1_14 Tot LTK 2. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto ,

41 Tuloslaskelma TP 2013 TA 1_2014 TOTEUMA TOT% LTK MUUTOSESITYS KJ/KH MUUTOSESITYS TA MUUTOKSEN JÄLKEEN Toimintatuotot ,48 62, Toimintakulut ,99 65, Toimintakate ,51 66, Verotulot ,15 69, Kunnan tulovero ,60 73, Kiinteistövero ,26 3, Osuus yhteisöveron tuotosta ,29 53, Valtionosuudet ,00 67, Rahoitustuotot ja -kulut , Korkotuotot , Muut rahoitustuotot ,84 68, Korkokulut ,53 44, Muut rahoituskulut ,29 3, Vuosikate ,06 165, Poistot ja arvonalentumiset ,00 66, Suunnitelman muk. poistot ,00 66, Tilikauden tulos , Poistoeron , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2014... 1 1.1 Kunnan kehitys 2014... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2015... 1 1.1 Kunnan kehitys 2015... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2015-2017

Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kontiolahden kunnan johtamisjärjestelmä... 4

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 KONTIOLAHDEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 2 3 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TARKASTUSTOIMINTA... 4 1.1. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ... 4 1.2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2014-2016

Taloussuunnitelma 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kuntastrategian näkökulmat... 4 1.2.2. Kunnan

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2013-2015

Taloussuunnitelma 2013-2015 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kuntastrategian näkökulmat... 4 1.2.2. Kunnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

2.1.5.5 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470)... 93 2.1.6 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 96 2.1.6.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 96 2.1.

2.1.5.5 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470)... 93 2.1.6 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 96 2.1.6.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 96 2.1. TILINPÄÄÄTÖS VUODELTA 2012 -TOIMINTAKERTOMUS -TILINPÄÄTÖSLASKELMAT -TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU -LIITETIEDOT 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA LIITETIEDOT 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA LIITETIEDOT 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT, MISSIO, VISIO

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 4 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017

Kiteen kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017 Kiteen kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017 KV 16.12.2013 132 Sisällys 1 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Toimintaympäristö... 1 1.1.1 Kansantalouden kehitys... 1 1.1.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 31.8.2014 Sisällys YLEISKATSAUS... 3 KUNTASTRATEGIA... 5 TULOSLASKELMA... 8 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2013

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2013 Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TULOSLASKELMA... 1 1.1 Toimintatuotot 3 1.2 Toimintakulut 3 1.3 Toimintakate 5 1.4 Verotulot 5 1.5 Valtionosuudet 5 1.6 Vuosikate 5 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA 1.1. 31.8.2013

PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA 1.1. 31.8.2013 PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA.. 3.8.23 KUNNANHALLITUS HENKILÖSTÖ- JA TALOUSHALLINNON RAPORTTI. 3.8.23 ====================================================== Hallintopäällikkö Tavoitteet ja tunnusluvut

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 19.1.2015 6

Kaupunginvaltuusto 19.1.2015 6 Kaupunginvaltuusto 19.1.2015 6 1 HUITTISTEN KAUPUNKI VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kaupunginhallitus antaa täydentävät täytäntöönpanomääräykset ja ohjeet seuraavasti: 1. Yleistä Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Mynämäen kunnan talousarvion osavuosiraportti 1.1. 31.8.2014

Mynämäen kunnan talousarvion osavuosiraportti 1.1. 31.8.2014 Mynämäen kunnan talousarvion osavuosiraportti 1.1. 31.8.2014 Kunnanhallitus 13.10.2014 305 Kunnanvaltuusto 20.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 TULOSLASKELMAN TOTEUMA 3 1.1 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUMA, ulkoiset

Lisätiedot

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2010

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2010 Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TULOSLASKELMA...1 1.1 Toimintatuotot 3 1.2 Toimintakulut 3 1.3 Toimintakate 5 1.4 Verotulot 5 1.5 Valtionosuudet 5 1.6 Vuosikate 5 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 Sisällys TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet...

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 4 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KH 2.12.2013 394 KH 9.12.2013 403 KV 16.12.2013 100

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KH 2.12.2013 394 KH 9.12.2013 403 KV 16.12.2013 100 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KH 2.12.2013 394 KH 9.12.2013 403 KV 16.12.2013 100 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... Tilinpäätös 2012 SISÄLTÖ 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 1 2 KUNNAN HALLINTO... 2 2.1 Organisaatio... 2 2.2 Kunnan sisäisen valvonnan järjestäminen... 3 3 TALOUDELLINEN KEHITYS... 4 3.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2014 1 Kunnanhallitus Aika 20.10.2014 klo 17:30-19:37 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 243-255 Otsikko Sivu 243 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014

Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014 Talous- ja hallinto-osasto 1.9.2014 1 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2014 Ulvilan kaupungin

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot