Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2013"

Transkriptio

1 Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2013

2 2 SISÄLLYS OULUN YLIOPISTON KIRJASTO TUNNUSLUVUIN 3 TIETOAINEISTOT 4 PALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖ 6 1. AINEISTOT 6 2. TIETOPALVELUT 7 3. JULKAISUPALVELUT 9 4. TILAT 10 PALVELUIDEN KÄYTTÖTILASTOT 12 HENKILÖKUNTA JA ORGANISAATIO 13 TALOUS 14 VIERAILUT, TAPAHTUMAT JA NÄYTTELYT 16 LIITE: TUNNUSLUKUVERTAILU VUODELTA Kannen kuva: Studio Ilpo Okkonen Oy

3 3 OULUN YLIOPISTON KIRJASTO TUNNUSLUVUIN Oulun yliopiston kirjasto on yliopiston erillislaitos, jota johtaa ylikirjastonhoitaja. Kirjastolle asetettiin ohjausryhmä, joka jatkaa aikaisemman johtoryhmän työtä. Kirjaston ohjausryhmä tukee kirjaston johtamista ja kehittämistä, osallistuu kirjaston toiminnan suunnitteluun ja arviointiin sekä edustaa kirjaston asiakaskuntaa. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii koulutusrehtori Olli Silvén, jonka kanssa kirjasto käy myös tulosneuvottelun. Oulun yliopiston kirjasto aloitti toimintansa vuonna Vuonna 2010 vahvistetun yliopiston uuden johtosäännön mukaan kirjasto on yliopiston erillinen laitos, jota johtaa ylikirjastonhoitaja. Hänen tehtävänään on mm. johtaa, valvoa ja kehittää laitoksen toimintaa sekä vastata tuloksellisuudesta johtokunnalle ja rehtorille. Oulun yliopiston kirjasto on asiantuntijaorganisaatio, joka toimii yhdessä tiedeyhteisön kanssa yliopiston tavoitteiden saavuttamiseksi. Kirjasto tuottaa yliopiston tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun tarvitsemat kirjasto- ja tietopalvelut osana yliopiston oppimiskeskusverkostoa. Kirjasto palvelee myös muita tiedontarvitsijoita erityisesti Pohjois-Suomessa. Kirjaston keskeiset tavoitteet: Yliopistolla on käytössään kansainvälisesti korkealaatuiset tietoresurssit. Tiedeyhteisö käyttää kirjaston asiantuntijuutta ja palveluja tutkimuksen ja opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Kirjasto kehittää asiantuntijuuttaan kirjastoalan kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa sekä yhteistyössä tiedeyhteisön kanssa. Tunnuslukuja Yliopiston opiskelijoita Yliopiston henkilökuntaa Kirjastokäyntejä Lainoja Avatut elektroniset artikkelit Avatut e-kirjat Julkaistut väitöskirjat Acta-sarjassa Sähköiset opinnäytteet Oulun yliopisto tutkii tietokantaan tallennetut tietueet Tiedonhankinnan opetus: osallistuneet Tiedonhankinnan opetus: suoritetut opintopisteet

4 4 TIETOAINEISTOT Kasvatustieteiden tiedekunta ja kirjasto tekivät päätöksen Kajaanin yliopistokeskuksen kirjaston kokoelmien sijoittamisesta kirjaston lopettamisen yhteydessä. KYK:n painetut kokoelmat siirrettiin suurimmaksi osaksi Ouluun ja yhdistettiin Oulun yliopiston kirjaston Oulussa oleviin kokoelmiin. Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjastoon sijoitettiin n nidettä sovittujen hyllyluokkien kirjoista. Tämäkin aineisto on edelleen Oulun yliopiston omistuksessa. Lisäksi kirjasto luovutti lehtori Lauri Lounelan perikunnan lahjoittaman Lönnrot-Lounela -kokoelman sijoitettavaksi Kajaanin kaupunginkirjastoon. Musiikkikasvatuksen opetuksen siirtyessä Linnanmaalle, musiikkikasvatuksen painetut kokoelmat siirrettiin Tiedekirjasto Pegasukseen keväällä TIETOAINEISTOJEN KARTUNTA VUOSINA Muutos Painetut kokoelmat yhteensä (monografiat ja kausi-julkaisut; säilytysyksikköinä) ,3 Ostetut painetut monografiat (nidettä) ,8 Ostetut verkkokirjat (ml e-kirjapaketit) ,15 Ostetut painetut kausijulkaisut (nimekettä) Käytössä olevat elektroniset kausijulkaisunimekkeet , ,6

5 5 TIETOAINEISTOJEN HANKINTAKULUT (1 000 ) VUOSINA Muutos Kirjastoaineistokulut (kirjaston budjetti) 1 646, , , ,70-3,8 Painettu aineisto 319,10 318, ,20 259,70-23,4 - josta kausijulkaisut 113,40 98,20 91, ,7 - josta kurssikirjat 85,80 96,80 112, ,80-15,4 - josta muut monografiat 119,90 123,80 170,20 156,20 113,90-27 Elektroninen aineisto 1 315, , , ,80 0,3 - josta kausijulkaisut 1 314, , , ,20-1,8 - josta kurssimateriaalit (verkossa) 0 0,10 6 5,70 7, josta sähkökirjat 1,70 18,70 28,60 82,60 61,60-25,4 - josta muu e-aineisto 0 25,60 67, , Muu aineisto 11,70 19,90 15, ,20-52,7 Hankintakulut (epäsuora rahoitus) 513,20 605,40 656,70 758,30 722,20-4,7 Painettu aineisto 450,80 461,70 380,90 290,10 252,80-12,8 - josta kausijulkaisut 380,40 345,70 266,10 204,90 181,50-11,4 - josta kurssikirjat 6,30 14,40 14,80 12,70 8,40-33,8 - josta muut monografiat 64,10 101, ,50 62,90-13,2 Elektroninen aineisto 62,40 143,70 225,20 421,40 419,80-0,3 - josta kausijulkaisut 62,40 130,80 203,80 413,90 398,70-3,6 - josta kurssimateriaalit (verkossa) 0 1 6,60 0,90 10,70 - josta sähkökirjat 0 0 1,10 1,30 1,70 - josta muu e-aineisto 0 11,90 13,70 5,30 8,70 Muu aineisto ,60 46,80 49,60 5,9

6 6 PALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖ: AINEISTOT Painettujen kirjojen lainaus on laskenut tasaisesti usean vuoden aikana. Lainausmäärien kehitys on samansuuntaista muissakin yliopistokirjastoissa. Verkkokirjojen käyttö ei ole kasvanut odotusten mukaisesti. Kaukopalvelutilaukset muista kirjastoista ovat vähentyneet vuodesta 2009 lähtien. Tätä selittänee verkkokirjojen ja -lehtien nimekemäärien kasvu, joka erityisesti pakettiostojen kautta on huomattavasti lisännyt paikallista tietoaineistojen tarjontaa. Kaukolainaus on kohdistunut viime vuosina useimmiten humanististen ja kasvatustieteiden julkaisuvuosiltaan vanhoihin julkaisuihin, joita Oulun yliopiston kirjastossa ei painettuina ole ja joita elektronisestikaan ei ole vielä saatavilla. E-aineistojen käyttö E-kausijulkaisut/katsotut dokumentit E-kirjojen tietokannat/katsotut dokumentit

7 7 TIETOPALVELUT Tiedonhankinnan koulutusta järjestetään opintojen eri vaiheissa tukemaan oppimista, opetusta ja tutkimusta. Pääosa yliopiston opiskelijoista osallistuu pakolliselle tiedonhaun kurssille. Vuonna 2013 tiedonhaun kursseille osallistui lähes 7300 opiskelijaa ja opintopisteitä näistä kertyi yhteensä Osallistujien määrä kasvoi edellisestä vuodesta lähes 6 ja suoritettujen opintopisteiden määrä kasvoi n. 18. Opetuksen suunnittelussa tehdään yhteistyötä tiedekuntien opetushenkilökunnan kanssa. Opetuksen laatuun vaikutetaan mm. kehittämällä opetussisältöjä saadun palautteen perusteella, käyttämällä oppimista edistäviä opetusmenetelmiä ja oppimateriaaleja. Vuoden 2013 aikana on kehitetty mm. kauppatieteiden opiskelijoiden tiedonhankintakurssia yhdessä opetushenkilökunnan kanssa. Tiedonhakujen toimeksiantojen kokonaismäärä on viime vuosina laskenut jonkin verran, mutta kääntynyt nousuun edelliseen vuoteen verrattuna. Tilastoluvut osoittavat, että tiedonhankinnan opetus tavoittaa yhä tehokkaammin opiskelijat. Toisaalta opiskelijat ohjautuvat tietopalveluun usein tiedonhaun kurssin jälkeen ja tietopalvelukysymykset ovat vaativampia, monipuolisempia ja enemmän aikaa vieviä. Informaatikkojen tekemät tiedonhaut (todelliset toimeksiannot, ei otantoina lasketut) ovat kasvaneet edellisestä vuodesta n. 29. Tiedekirjasto Pegasuksen 2. kerroksessa aloitettiin myös palvelutiskillä tietopalvelupäivystys, joka on osaltaan vaikuttanut toimeksiantojen kasvuun. Vuonna 2013 aloitettiin kirjaston tutkijapalveluiden kehittämishanke, jonka tarkoituksena oli integroida tutkijapalvelut tutkimusprosessiin. Piloteiksi pyydettiin tutkijaryhmiä, joille palveluja esiteltiin, keskusteltiin tarvittavista palveluista ja mahdollisten uusien palvelujen luomisesta sekä sovittiin jatkotoimista. Julkaisemisen ja tutkimuksen arvoinnin tarve korostuu yhä enemmän kirjaston palveluissa, koska julkaisumäärät vaikuttavat yliopiston rahoitukseen. Oulun yliopiston RAE2013-tutkimuksen kokonaisarviointiin kirjasto osallistui organisoimalla bibliometrisen analyysin.

8 8 Vuonna 2013 aloitettiin kirjaston tutkijapalveluiden kehittämishanke, jonka tarkoituksena oli integroida tutkijapalvelut tutkimusprosessiin. Piloteiksi pyydettiin tutkijaryhmiä, joille palveluja esiteltiin, keskusteltiin tarvittavista palveluista ja mahdollisten uusien palvelujen luomisesta sekä sovittiin jatkotoimista. Julkaisemisen ja tutkimuksen arvoinnin tarve korostuu yhä enemmän kirjaston palveluissa, koska julkaisumäärät vaikuttavat yliopiston rahoitukseen. Oulun yliopiston RAE2013-tutkimuksen kokonaisarviointiin kirjasto osallistui organisoimalla bibliometrisen analyysin.

9 9 JULKAISUPALVELUT Oulun yliopisto tutkii tietokantaan tallennettujen julkaisutietojen määrä laski vuonna OKM:n julkaisujen luokitusuudistus tuli tuolloin voimaan. Uudistus kohdistui mm. julkaisujen affiliaatiotietoihin, joiden määrittelyä tarkennettiin. Vuonna 2013 tallennettujen tietueiden määrä nousi vuoden 2010 tasolle. Vuonna 2013 valmistui yliopiston tutkimuksen arviointi, jossa hyödynnettiin OY tutkii tietokantaan tallennettuja julkaisutietoja. Yliopiston koulutusneuvoston päätöksen mukaiseesti kirjastossa kehitetty elektronisten opinnäytteiden syöttöjärjestelmä Laturi otettiin käyttöön koko yliopistossa vuoden 2013 alussa. Opinnäytteistä n. 90 kävi läpi Urkund-analyysin. Noin 40 töistä asetettiin avoimesti saataville ja loput ovat kirjastossa luettavissa erillisillä tietokoneilla. Opinnäytteisiin liittyen valmistui ohjesivusto tekijänoikeuksista, joista myös annettiin opetustilaisuuksia. Vuonna 2013 laadittiin Acta-sarjalle mallipohjasta esitäytetty kirjoituspohja ja siihen liittyvä ohjeistus uudistettiin. Asiakaspalautteessa oli toivottu toistuvasti mallipohjan käytettävyyden ja ohjeiden parantamista erityisesti kuvien, kuvatekstien ja taulukoiden osalta. Jultika rekisteriin tallennettiin 110 väitöskirjaa ja 18 muuta julkaisua.

10 10 TILAT Oulun yliopiston kirjaston toimipaikkojen määrä väheni viidestä neljään Kajaanin yliopistokirjaston lopettaessa toimintansa Toimipaikkoina jatkoivat Tiedekirjasto Pegasus, Tiedekirjasto Tellus/Luna, Arkkitehtuurin osaston kirjasto ja Lääketieteen kirjasto. Kajaaniin jääneiden Oulun yliopiston yksiköiden ja avoimen yliopiston kirjastopalvelut siirtyivät Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) kirjastoon. Asiakkailla on kuitenkin yhteislainauspalvelun tai KAMK:n asiakaspalvelun kautta käytettävissä myös Oulun yliopiston kirjaston kokoelmat. Myös yliopiston eri alojen elektroniset kokoelmat ovat edelleen käytettävissä yhden työaseman kautta. Tiedekirjasto Telluksen Luna-toimipiste, jonne on sijoitettu mm. luonnontieteellisen ja teknillisen tiedekunnan lainattavat painetut lehdet ja myös työskentelytiloja opiskelijoille, muutettiin itsepalvelupisteeksi. Arkkitehtuurin kirjaston tiloissa toteutettiin yhdessä arkkitehtuurin osaston kanssa ja opiskelijoiden suunnittelukilpailun avulla Media Lounge, joka koostuu erillisistä työskentelytiloista (perinteiset lukupaikat, ryhmätyötilat) interaktiivisine laitteineen. Media Loungen avajaiset pidettiin

11 11 Media Lounge -konseptiin liittyen arkkitehtuurin opiskelijoille mahdollistettiin kirjastotilan 24/7-käyttö. Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoilla sallittiin kirjaston ollessa kiinni mahdollisuus käyttää osaa kirjaston tiloista 24/7, mutta luovuttiin lääketieteen kirjaston lauantain aukiolosta pienen kävijämäärän vuoksi. Kirjaston kävijämäärä vuonna 2013 oli asiakasta. Määrä väheni edellisvuodesta 18,2, mutta oli kansallisesti vertailtuna edelleen suuri. Kävijämäärän väheneminen johtunee elektronisesta aineistosta, jonka käyttö ei vaadi kirjastossa käymistä, ja toisaalta taas kävijämäärän suuruus kertonee osaltaan opiskelijoiden työtilojen tarpeesta.

12 12 PALVELUIDEN KÄYTTÖTILASTOT Valtakunnallinen asiakaskysely on järjestetty vuodesta 2008 lähtien joka kolmas vuosi. OYK:n tulokset ovat olleet hieman valtakunnallista keskiarvoa korkeammat. Vuoden 2013 kyselyssä kirjaston toiminnan vaikuttavuutta/laatua kuvaavan väitteen Kirjaston palvelut ovat parantaneet opiskelun tai työtehtävien laatua vastauksista oli myönteisten vastausten prosenttiosuus 92 ja vaikuttavuutta/tehoa mittaavan väitteen Kirjaston palvelut ovat tehostaneet opiskelua tai työskentelyä vastauksista myönteisiä oli Muutos Kirjastokäynnit ,2 Lainat (tiskiltä, uusinnat tiskiltä, itsepalvelulainat ,2 Lukusalilainat ,2 Kaukolainat (annetut ja saadut, kotim. ja ulkom.) E-lehtien käyttö: artikkelilataukset ,4 Sähkökirjojen käyttö: katsotut dokumentit ,7 Julkaistut e-väitöskirjat (Acta) ,8 Julkaistut e-opinnäytteet OY-tutkii julkaisujen määrä ,1 Annettuun opetukseen osallistuneet ,6 Annetut opetustunnit ,6 Verkkokurssien suorittaneiden määrä , ,1 Suoritetut opintopisteet (lähi- ja verkko-opetus) ,6 Tiedonhaun toimeksiannot ,8 Bibliometriset palvelut (toimeksiannot) ,8

13 13 HENKILÖKUNTA JA ORGANISAATIO Vuonna 2013 kirjastosta jäi eläkkeelle 4 henkilöä ja keväällä rekrytoitiin yksi kirjastonhoitaja ja tietojärjestelmäsuunnittelija. Vuoden lopussa työsuhteessa olevien henkilöiden määrä oli 79 (lähde OY/SISU). Yliopiston työtyytyväisyyskyselyn tuloksen mukaan kirjaston henkilökunta oli tyytyväisintä lähiesimiestyöhön ja vähiten tyytyväinen yhteisöllisyyteen. Työtyytyväisyysindeksi oli 3,228 eli se oli hieman noussut edellisestä kyselystä, jolloin tulos oli 3,144. Eläköityvien työntekijöiden määrä jatkuu kirjastossa suurena useita vuosia ja syksyllä ilmi käyneen yliopiston vaikeutuvan taloustilanteen takia sekä korvaava että lisärekrytointi tulee olemaan vähäistä. Henkilöstön työtyytyväisyyteen liittyen kehittämiskohteeksi valittiin teema Miten selvitään lähivuodet merkittävästi nykyistä niukemmilla resursseilla?. Henkilökunnan koulutuspäiviä oli 305,5 ja niihin osallistuneiden henkilöiden määrä oli 42. HENKILÖKUNTA NIMIKKEITTÄIN Nimike Nimike Ylikirjastonhoitaja 1 Julkaisutoimittaja 1 Kirjastonhoitaja 14 Tietojärjestelmäsuunnittelija 2 Informaatikko 19 Virastomestari 1 Kirjastoamanuenssi 12 Tietotekniikka-asiantuntija 1 Kirjastosihteeri 22 Verkkopalvelusuunnittelija 1 Osastosihteeri 1 Käytönsuunnittelija 1 Toimistosihteeri 1 Suunnittelija 2 HENKILÖKUNNAN KOULUTUSTAUSTA Koulutus (htv) Kirjastoammatillinen henkilökunta 69 - joista ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita 41 Muut asiantuntijat 7 Muu kirjaston henkilökunta 4 Htv

14 14 TALOUS KIRJASTON RAHOITUS (1 000 EUROA) VUOSINA *) Suora budjettirahoitus , , , Epäsuora budjettirahoitus 514 5, , , ,4 Muu julkinen rahoitus 42 0, , , , ,3 Maksullisen palvelun tulot 133 1,5 64 0, , , ,6 Muu rahoitus 647 7, , , , ,4 Hankerahoitus ,1 0 Yhteensä Lisäksi OKM:n keskitetty rahoitus (FinELib -aineistoihin) *) Tilastointitapa muuttunut

15 15 KIRJASTON KULUT (1 000 EUROA) VUOSINA Henkilöstö , , , , ,1 Aineistokulut yhteensä , , , ,2 - josta kirjaston rahoittama aineisto ,7 - josta laitosten rahoittama aineisto ,2 Tilat , , , , ,8 Tietotekniikka ja tietoliikenne 173 1, , , , Muut 346 3, , , , ,6 Yhteensä

16 16 VIERAILUT, TAPAHTUMAT JA NÄYTTELYT Näyttelytoimintaa päätettiin supistaa. Näyttelytoiminnan tavoitteeksi sovittiin pienimuotoiset, ajankohtaisia ja yliopistotoiminnalle relevantteja aiheita käsittelevät näyttelyt ja näyttelyihin käytetyn työpanoksen vähentäminen. NÄYTTELYT Painettu saamen kieli Amigurumeja ja vanhoja pitsejä käsityölehtiä kirjaston kätköistä. TAPAHTUMAT Media Loungen (arkkitehtuurin osaston kirjastossa) avajaiset Kirjastojen kansalliset kaukopalvelupäivät Tiernapojat VIERAAT Oulun kaupunginkirjaston lainausryhmä Jyväskylän yliopiston kirjasto Chiba Hiroyuki Hokkaidon yliopiston kirjastosta Painettu Saamen kieli näyttelyn avajaiset

17 17 LIITE: TUNNUSLUKUVERTAILU VUODELTA 2013 Oulun yo Valtakunnallinen keskiarvo Kirjastokäynnit / kohdeväestö 39, Lainat / kohdeväestö (ISO 2789) 58,82 51,49 14,2 Lainat/ painetut kokoelmat yhteensä 0,63 0,67-5,9 Lainat / kohdeväestö (sisältää lukusalilainat) 59,59 52,04 14,5 Poikkeama valtakunnallisesta keskiarvosta Saadut kaukolainat ja jäljenteet / annetut kaukolainat ja jäljenteet Kirjaston kokoelmat 1,9 0,86 120,9 Ostetut painetut monografiat / kohdeväestö 0,36 0,34 5,8 Elektroniset kausijulkaisut / kohdeväestö 2,41 1,89 27,5 Painetun kokoelman kartunta / painetut kokoelmat yhteensä 2,61 1,88 38,8 Saapuvat painetut ja mikromuotoiset kausijulkaisut / kohdeväestö Kurssikirjahankintakulut (euro)/ kehysorganisaation aloituspaikka Kirjaston voimavarat 0,05 0, ,38 51,26 23,6 Kohdeväestö / kirjaston henkilökunta (htv) 227,5 177,3 28,3 Kirjaston kokonaiskulut (euro) / kohdeväestö 489,63 608,42-19,5 Kirjastoaineistokulut / kehysorganisaation kokonaiskulut 0,87 1,02-14,7 Kirjaston kokonaiskulut / kehysorganisaation kokonaiskulut 3,88 4,45-12,8 Kirjastoaineistokulut (kirjaston budjetti) / kirjaston kokonaiskulut Elektronisen aineiston hankintakulut / kirjastoaineiston hankintakulut Kirjaston luku- ja työskentelypaikat sekä työasemat/omat opiskelijat (x 1000) 22,49 22,93-1,9 86,80 81,88 6,1 97,33 70,26 38,5 LÄHDE: TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN YHTEISTILASTO KITT (https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi)

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2011

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2011 Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2011 2 SISÄLLYS OULUN YLIOPISTON KIRJASTO TUNNUSLUVUIN... 3 HANKINTA... 4 KOKOELMAT JA AINEISTOJEN KÄYTTÖ... 5 LAINAUSPALVELUT JA ASIAKASTILAT... 6 KOULUTUS-

Lisätiedot

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2010

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2010 Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2010 2 SISÄLLYS OULUN YLIOPISTON KIRJASTO... 3 PALVELUT... 4 KOKOELMAT... 8 KEHITTÄMINEN... 10 HENKILÖKUNTA... 11 TALOUS... 14 LIITE: TUNNUSLUKUVERTAILU VUODELTA

Lisätiedot

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012 Kirjaston käyttö Kirjastokäynnit kohdeväestö Kirjaston käyttö ja käyttäjät 2.10 Kirjastokäynnit a) Käyntien määrä vuodessa (Kirjastot 0.1 Kirjastotyypit

Lisätiedot

Tampereen yliopiston. kirjasto. Tampere University. Library. Toimintakertomus Annual Report

Tampereen yliopiston. kirjasto. Tampere University. Library. Toimintakertomus Annual Report Tampereen yliopiston kirjasto Tampere University Library Toimintakertomus Annual Report 2003 Kansi ja taitto: Maaret Young Juvenes Print-Tampereen Yliopistopaino Oy Tampere 2004 Sisällys Esipuhe... 4 Kirjasto

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO 2008 Kansi ja taitto: Maaret Kihlakaski Tampereen Yliopistopaino Oy Juvenes Print Tampere 2009 Sisällys Esipuhe... 5 Johtokunta mukana kirjaston strategian uudistamisessa...

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO 2010 Kansi ja taitto: Maaret Kihlakaski Tampereen Yliopistopaino Oy Juvenes Print Tampere 2011 Sisällys Esipuhe... 5 Johtokunta teki tärkeitä päätöksiä... 6 Kirjaston tilat...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2002

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2002 OULUN YLIOPISTON KIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2002 1. YLIKIRJASTONHOITAJAN KATSAUS TOIMINTAAN...2 2. ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ...3 2.1. Kirjaston hallinto ja organisaatio...3 2.2. Kirjaston henkilöstö...4

Lisätiedot

Tritonia Johtokunta 13.5.2005 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2004

Tritonia Johtokunta 13.5.2005 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2004 Tritonia Johtokunta 13.5.2005 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2004 Sisällys 1 Yleiskatsaus 2 Kirjastopalvelut 2.1 Kokoelmien kehittäminen 2.2 Kirjaston palveluiden käyttö 2.3 Kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan

Lisätiedot

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA Kirjastotilastoinnin prosessikuvaus Yhteistilastoprosessi

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2005

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2005 TRITONIA Johtokunta 1.6.2006 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2005 Sisällys: 1 Yleiskatsaus 2 Peruspalvelut Lainaus ja kaukopalvelu Opiskelu- ja tutkimustilat 3 Tietoaineistopalvelut 4 Koulutus-, konsultointi-

Lisätiedot

Yliopistokirjastot takaavat tieteellisen tiedon saatavuuden kaikkialla Suomessa

Yliopistokirjastot takaavat tieteellisen tiedon saatavuuden kaikkialla Suomessa Yliopistokirjastot takaavat tieteellisen tiedon saatavuuden kaikkialla Suomessa Suomessa on 21 akateemista opetusta järjestävää yliopistoa. Suuri osa niistä on monitieteellisiä, mutta lisäksi on sotilaskoulutukseen,

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006 TRITONIA LIITE 1 Johtokunta 23.5.2007 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys: 1 Yleiskatsaus 2 Kirjastopalvelut Asiakaspalvelut Tietoaineistopalvelut Informaatiolukutaidon ja tiedonhaun koulutukset 3 Oppimiskeskuspalvelut

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto Espoo 2010 VUOSIKERTOMUS 2009 Teknillinen korkeakoulu Kirjasto Jakelu: Aalto-yliopiston kirjasto, Otaniemi PL 17000

Lisätiedot

Tampereen yliopiston. kirjasto. Tampere University Library

Tampereen yliopiston. kirjasto. Tampere University Library Tampereen yliopiston kirjasto Tampere University Library Toimintakertomus Annual Report 2002 Kansi ja taitto: Maaret Young Juvenes Print-Tampereen Yliopistopaino Oy Tampere 2003 SISÄLLYS Esipuhe 4 Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2008

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2008 VARASTO K IRJASTO Toim intak e rtom us 2008 Toimintakertomus 2008 Varastokirjasto Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen...

Lisätiedot

KITT-käyttäjän käsikirja SUOMEN TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN YHTEISTILASTO Tilastointiopas

KITT-käyttäjän käsikirja SUOMEN TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN YHTEISTILASTO Tilastointiopas 2012 KITT-käyttäjän käsikirja SUOMEN TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN YHTEISTILASTO Tilastointiopas Toimittanut: Markku A. Laitinen Kansalliskirjasto, Helsinki 2012 KITT-käyttäjän käsikirja. Suomen tieteellisten

Lisätiedot

KITT. Yhteistilastopäivä 4.12.2007 Sinikka Luokkanen. w w w. h a m k. f i. Ohjausryhmä

KITT. Yhteistilastopäivä 4.12.2007 Sinikka Luokkanen. w w w. h a m k. f i. Ohjausryhmä KITT Yhteistilastopäivä 4.12.2007 Sinikka Luokkanen Ohjausryhmä Ryhmän kokoonpano kaudelle 2007-2009 on seuraava. Yliopistokirjastot Reino Lipponen, LaYK Eila Tapio, OYK Ammattikorkeakoulukirjastot Sinikka

Lisätiedot

professori Helena Hurme, puheenjohtaja, ÅA

professori Helena Hurme, puheenjohtaja, ÅA 8 7 6 5 4 3 2 1 VUOSIKERTOMUS 2007 1 Tritonian johtokunta 1.8.2004-31.7.2007 Jäsenet professori Helena Hurme, puheenjohtaja, ÅA professori, vararehtori Merja Koskela, varapj, VY ylikirjastonhoitaja Tore

Lisätiedot

Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen VARASTOKIRJASTO Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010 ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 3 Ilmoitusasiat 4 v. 2009 toimintakertomus 5 Tulossopimus vuosille 2010

Lisätiedot

KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN

KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN SISÄLTÖ 1 YLEISKATSAUS... 4 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET...

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2010

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen... 3 2.2. Kaukopalvelu... 7 2.3. Asiakaspalaute...

Lisätiedot

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2006

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2006 VARASTO K IRJASTO Toim intak e rtom us 2006 Toimintakertomus 2006 Varastokirjasto Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan...1 2. Vaikuttavuus...2 2.1. Tilan vapauttaminen...2 2.2. Aineiston käsittely ja

Lisätiedot

KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN

KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN SISÄLTÖ 1 YLEISKATSAUS... 4 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET...

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2009

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2009 TRITONIA LIITE 2 Johtokunta 25.5.2010/31.5.2010 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLLYS Tritonian vuosi 2009 Kirjastopalvelut Koulutus ja opetuksen tuki Informaatiolukutaidon opetus opiskelijoille Hallinto

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2011

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2011 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen... 3 2.2. Kaukopalvelu... 8 2.3. Asiakaspalaute...

Lisätiedot

Pohjois-Savon korkeimman opetuksen tieto- ja opetuspalvelut:

Pohjois-Savon korkeimman opetuksen tieto- ja opetuspalvelut: Kirsi Tuovinen - Anna-Leena Ruotsalainen (toim.) Pohjois-Savon korkeimman opetuksen tieto- ja opetuspalvelut: yhteistyötä ja yhteisiä palveluita? 1 Kuopion yliopiston kirjasto PL 1627 FIN-70211 KUOPIO

Lisätiedot

KOHOKOHTIA VUODELTA 2013

KOHOKOHTIA VUODELTA 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 KOHOKOHTIA VUODELTA 2013 sodan ajan kuvat -palvelu tuo Kansalliskirjaston digitoimat 160 000 kuvaa koko kansan käyttöön. Palvelu on käytössä osoitteessa www.sa-kuva.fi. Kansalliskirjasto

Lisätiedot

Sisällys. 1. Tritonian vuosi 2008 (Vuokko Palonen) 2. Kirjastopalvelut

Sisällys. 1. Tritonian vuosi 2008 (Vuokko Palonen) 2. Kirjastopalvelut Sisällys 1. Tritonian vuosi 2008 (Vuokko Palonen) 2. Kirjastopalvelut Tavoitteiden toteutuminen kokoelmatyössä (Suvipäivi Pöytälaakso-Koistinen) Tavoitteiden toteutuminen kirjastopalveluissa (Christina

Lisätiedot

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2006

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2006 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2006 Espoo 2007 VUOSIKERTOMUS 2006 Teknillinen korkeakoulu Kirjasto Jakelu: Teknillinen korkeakoulu Kirjasto PL 7000 FI - 02015 TKK URL: http://lib.tkk.fi/

Lisätiedot

Oppimiskeskushanke 2001-2003: loppuraportti

Oppimiskeskushanke 2001-2003: loppuraportti Oppimiskeskushanke 2001-2003: loppuraportti Anneli A. Ahtola Tampereen yliopiston kirjaston oppimiskeskushanke jakautui vuosille 2001-2003. Hanke sai rahoitusta tietoyhteiskunnan rakenteiden vahvistamisrahoista.

Lisätiedot