OULUN YLIOPISTON KIRJASTO 2 LUETTELOT JA TIETOKANNAT 5 TIEDONHANKINNAN OPETUS 8 LUKU- JA TYÖSKENTELYTILAT 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUN YLIOPISTON KIRJASTO 2 LUETTELOT JA TIETOKANNAT 5 TIEDONHANKINNAN OPETUS 8 LUKU- JA TYÖSKENTELYTILAT 9"

Transkriptio

1 SISÄLLYS OULUN YLIOPISTON KIRJASTO 2 KOKOELMAT 3 LUETTELOT JA TIETOKANNAT 5 LAINAAMINEN 6 TIETOPALVELU 7 TIEDONHANKINNAN OPETUS 8 KAUKOPALVELU 8 LUKU- JA TYÖSKENTELYTILAT 9 YHTEYSTIEDOT 10 Oulun yliopiston kirjaston hallinto Pääkirjasto Humanistinen tiedekunta ja kasvatustieteiden tiedekunta Luonnontieteellinen tiedekunta ja teknillinen tiedekunta Lääketieteellinen tiedekunta Taloustieteiden tiedekunta Kajaanin yliopistokeskuksen kirjasto Erillislaitosten käsikirjastot 10/2006

2 2 OULUN YLIOPISTON KIRJASTO Oulun yliopiston kirjaston muodostavat: Pääkirjasto kurssikirjat, taloustieteet, informaatiotutkimus, vapaakappaleet Snellmanian kirjasto kasvatustieteet ja humanistiset tieteet Tiedekirjasto Tellus luonnontieteet ja tekniikka Lääketieteellisen tiedekunnan kirjasto terveystieteet Hammaslääketieteen kirjasto Arkkitehtuurin osaston kirjasto Kajaanin yliopistokeskuksen kirjasto Normaalikoulun, tutkimusasemien ja erillislaitosten käsikirjastot Kirjaston käyttöoikeus on yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden lisäksi kaikilla yliopiston ulkopuolisilla käyttäjillä. Edellisten lisäksi on muutamia lähinnä yliopiston laitosten opettajien ja opiskelijoiden käyttöön tarkoitettuja kirjastoja, ja niillä voi olla vaihtelevia sääntöjä käyttöoikeudesta, lainattavasta kirjallisuudesta ja laina-ajoista. Nämä selviävät tarkemmin kysymällä kirjastoista. Kirjasto on yliopiston hallituksen alainen ja sitä johtavat kirjaston johtokunta ja ylikirjastonhoitaja. Yliopiston laitokset osallistuvat aktiivisesti kirjaston toimintaan. Lisätietoja löytyy kirjastoyksiköiden omista oppaista ja kirjaston www-sivuilta:

3 3 KOKOELMAT Oulun yliopiston kirjaston kokoelmiin kuuluu julkaisuja noin 1,7 miljoonaa nidettä. Painettuja lehtiä tilataan vuosittain noin nimekettä ja vapaakappaleena saadaan noin kotimaista lehtinimekettä. Lisäksi kirjasto hankkii tiedonhaussa tarvittavia hakuteoksia ja viitetietokantoja, ja sillä on käyttöoikeus noin elektroniseen lehteen. Kirjastossa on julkaisuja yhteensä: noin 1,7 miljoonaa nidettä eli noin hyllymetriä. Vapaakappaleoikeuden (osittainen vuodesta 1960, täydellinen vuodesta 1981) perusteella kirjasto saa kaiken kotimaisen kirjallisuuden sanomalehtiä lukuun ottamatta. Vapaakappaleet sijoitetaan Pääkirjaston kokoelmiin. Kotimaista kokoelmaa täydennetään myös vanhemmalla kirjallisuudella. Kirjastolla on Eurotietokeskus- eli EDC-status (European Documentation Centre), minkä perusteella kirjasto saa kaikki Euroopan Unionin viralliset julkaisut joko suomen tai englannin kielellä. Nämä julkaisut sijoitetaan Pääkirjastoon. Pääkirjaston kokoelmiin hankitaan ulkomaista kirjallisuutta useilta eri tieteenaloilta. Taloustieteiden, informaatiotutkimuksen ja sosiologian oppiaineiden kirjallisuus on sijoitettu Pääkirjastoon, samoin kuin lainattava kaunokirjallisuus ja tutkintovaatimuksiin kuuluva kurssikirjallisuus lukuun ottamatta lääketieteen, arkkitehtuurin ja Kajaanin yliopistokeskuksen kurssikirjoja. Lisäksi Pääkirjastossa on lukuisia erikoiskokoelmia.

4 4 Tiedekuntien kirjastot hankkivat kokoelmiinsa oman tieteenalansa tutkimuksessa ja opetuksessa tarvittavan kirjallisuuden (humanistiset tieteet, kasvatustieteet, luonnontieteet, terveystieteet ja tekniikka). Hankinnoista päättävät laitokset ja kirjastoyksiköt. Elektroniset kokoelmat Kirjaston elektronisiin kokoelmiin kuuluu useita kirjakokoelmia, noin lehteä sekä viitetietokantoja eri aihealueilta. Suurinta osaa elektronisista aineistoista voidaan käyttää miltä tahansa yliopiston verkkoon liitetyltä tietokoneelta; osa aineistosta on vain paikalliskäytössä. Kirjaston etäkäyttöpalvelun kautta Oulun yliopiston henkilökunnalla ja opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää elektronisia aineistoja myös yliopiston verkon ulkopuolelta. Nelli-portaali tarjoaa pääsyn erilaisiin elektronisiin aineistoihin. Linkki Nelliin löytyy kirjaston etusivulta:

5 5 LUETTELOT JA TIETOKANNAT OULA - Oulun yliopiston kirjaston kokoelmatietokanta OULAn sisältö: Kirjat ulkomaiset valtaosa kotimaisista elektroniset Lehdet painetut ulkomaiset valtaosa painetuista kotimaisista elektroniset Oulun yliopiston kurssikirjat opinnäytteet väitöskirjat (myös muiden Suomen yliopistojen) osan kotimaisista lehdistä. OULA-kokoelmatietokanta on vapaasti käytettävissä www-yhteydellä. Tiedot julkaisuista löytyvät mm. tekijän, nimen ja aiheen mukaan. Pääkirjastossa on myös julkaisuja, jotka eivät sisälly OULAan, joten teosta etsittäessä kannattaa aina varmistaa virkailijalta, onko teos kirjastossa, vaikka sitä ei löydykään luetteloista.

6 6 Nelli-portaali tarjoaa opiskelussa, opetuksessa ja tutkimuksessa tarvittavat keskeiset tiedonlähteet, mm.: - elektroniset lehdet - koti- ja ulkomaisten kirjastojen kokoelmatietokannat - koti- ja ulkomaiset artikkelitietokannat - hakuteokset - sanakirjat Linda on Suomen yliopistokirjastojen, Varastokirjaston ja Eduskunnan kirjaston yhteinen tietokanta niiden kokoelmiin kuuluvista julkaisuista, ja asiakkaat pääsevät siihen kaikista kirjastoyksiköistä ja yliopiston verkossa olevilta koneilta. Nelli ja Linda ovat käytettävissä Oulun yliopiston verkossa, minkä lisäksi Oulun yliopiston henkilökunta ja opiskelijat voivat käyttää niitä etäkäyttöpalvelun kautta myös yliopiston verkon ulkopuolelta (http://www.kirjasto.oulu.fi/tietokannat/etakaytto/). LAINAAMINEN Lainauskortin saa lainatessaan ensimmäisen kerran. Laina-ajat vaihtelevat kirjastoyksiköittäin ja kokoelmasta riippuen 1 pv - 28 pv. Osa kokoelmista on tarkoitettu vain lukusalikäyttöön. Myöhässä olevista ja palauttamattomista lainoista kirjasto perii maksuja, jotka perustuvat valtion maksuperustelakiin (150/92) ja -asetukseen (211/92) sekä opetusministeriön päätökseen kirjasto- ja tietopalveluista perittävistä maksuista. Lainaussääntöjä on saatavana kaikista kirjastoyksiköistä ja ne ovat nähtävissä kirjastojen ilmoitustauluilla sekä kirjaston www-sivuilla. 7

7 7 TIETOPALVELU Tietopalvelu neuvoo asiakkaita kirjaston kokoelmien ja tiedonlähteiden käytössä. Tietopalvelusta vastaavat eri tieteenalojen koulutuksen saaneet informaatikot ja kirjastonhoitajat, jotka tekevät tiedonhakuja ja antavat tiedonhankinnan opetusta. Tietopalvelussa neuvotaan kirjaston ja tietokantojen käyttöä maksutta. Pienistä tiedonhakutehtävistä ei veloiteta. Laajemmista tiedonhaun toimeksiannoista peritään kirjaston palveluhinnaston edellyttämä maksu. Maksullisia ovat kaikki maksullisten online-tietokantojen (esim. Dialog, STN) käyttöä vaativat toimeksiannot sekä lisäksi kaikki yliopiston ulkopuolisille asiakkaille tehtävät atk- ja manuaaliset tiedonhaut.

8 TIEDONHANKINNAN OPETUS 8 Kirjasto järjestää opiskelijoille tiedonhankinnan ja kirjaston käytön opetusta vuosittain yhdessä pienryhmäohjaajien ja seminaarien ohjaajien kanssa. Opetukseen sisältyy Oulun yliopiston OULA-kokoelmatietokannan ja kirjaston tarjoamien muiden tietokantojen käytön opetusta, ja sitä järjestetään eri kirjastoyksiköissä. Myös yliopiston ulkopuolisille asiakkaille annetaan tiedonhankinnan opetusta, josta veloitetaan kirjaston palveluhinnaston mukaisesti. Lisätietoja kirjaston www-sivuilta osoitteesta: KAUKOPALVELU Kaukopalvelu tilaa muista kirjastoista sellaista kirjallisuutta, jota ei ole Oulun yliopiston kirjastoissa. Tilauksia voi jättää kaikkiin yliopiston kirjaston toimipisteisiin. Tilauksen voi tehdä myös elektronisella tilauslomakkeella, joka löytyy kirjaston www-sivuilta osoitteesta Kaukopalvelu on maksullista. Maksutta asiakkaat voivat tilata itse kirjoja ja artikkeleita Kuopiossa sijaitsevasta Varastokirjastosta OULAn kautta. Tarkempia tietoja saa Pääkirjaston, lääketieteellisen tiedekunnan kirjaston ja Kajaanin yliopistokeskuksen kirjaston kaukopalveluyksiköistä.

9 9 LUKU- JA TYÖSKENTELYTILAT Lukupaikkoja on kaikissa kirjastoissa. Lisäksi Pääkirjastossa, Snellmanian kirjastossa, lääketieteellisen tiedekunnan kirjastossa ja Tiedekirjasto Telluksessa on ryhmätyöhuoneita. Telluksessa on myös avoimia ryhmätyöalueita. Pääkirjastossa ja Snellmanian kirjastossa asiakkaiden käyttöön on varattu lukittavia kaappeja ja kirjavaunuja, Telluksen kirjastossa lukittavia kirjavaunuja. Tutkijanhuoneita on Pääkirjastossa 15 ja Snellmanian kirjastossa 25 kpl. Niitä annetaan hakemuksesta Oulun yliopiston tutkijoiden ja opinnäytettä tekevien opiskelijoiden käyttöön neljäksi kuukaudeksi kerrallaan. Hakemuslomakkeita saa Pääkirjastosta ja Snellmanian kirjastosta. Tutkijanhuoneiden käyttöhakemukset on jätettävä Pääkirjaston käsikirjastoon tai Snellmanian kirjastoon: syyskaudeksi kevätkaudeksi kesäksi 1. syyskuuta mennessä, 2. tammikuuta mennessä, 2. toukokuuta mennessä.

10 YHTEYSTIEDOT (kartat löytyvät www-sivuilta: 10 Oulun yliopiston kirjasto PL 7500, OULUN YLIOPISTO Puh: vaihde Fax: Sähköposti: URL: Yhdyskäytävä OULA-kokoelmatietokantaan: Elektronisten lehtien käyttäjätunnukset ja salasanat: Kirjaston johtaja, ylikirjastonhoitaja Päivi Kytömäki Hallintopäällikkö, henkilöstöasiat Pirkko Lindberg Henkilöstöasiat: tilapäinen henkilökunta Anna-Kaarina Korhonen Kirjaston toimisto Hankkeet ja projektit Juha Aittakumpu Oulun yliopiston julkaisutoimikunta/acta-sarjan toimitus Kirsti Nurkkala julkaisutoimikunnan sihteeri, Acta-sarjan toimitussihteeri ISBN numerot julkaisuihin Elektroninen julkaiseminen Ville Varjonen Yliopiston opettajien ja virkamiesten kirjallisten töiden luettelo Raili Toivio Vahtimestari- ja jäljennepalvelu Ilkka Karjalainen Heikki Kuhalampi Tietojärjestelmät Raimo Körkkö Verkkopalvelut Tapio Ryhänen Käytön tuki Timo Ronkainen Harri Eräjoki Mika Karppinen Heino Puoskari

11 PÄÄKIRJASTO Pääkirjastosto Linnanmaa, PL 7500, OULUN YLIOPISTO Puh: vaihde Fax: Sähköposti: URL: Aukioloajat Lukukausien aikana ma-to 8-19, pe 8-17, la aattopäivät 8-16 Kesäisin ma-pe kurssikirjat, taloustieteet, informaatiotutkimus, vapaakappaleet noin 350 luku- ja työskentelypaikkaa, 15 tutkijanhuonetta 3 ryhmätyöhuonetta, lukittavia kaappeja ja vaunuja Kirjaston esimies Eila Tapio Asiakaspalvelut, esimies Riitta Hoppania Bibliografiset palvelut, esimies Seppo Krekelä Kokoelmapalvelut, esimies Riitta Eriksson Pääkirjaston asiakaspalvelu neuvonta, opastus ja kirjatiedustelut lainojen uusinnat ja varaukset sähköposti: Lainauspalvelut Tuula Kontio neuvonta ja laskutusasiat Kurssikirjojen lainaus Kurssikirjojen hankinta Ritva Kivimäki Käsikirjastopalvelut Sisko-Liisa Leinonen neuvonta ja opastus väitöskirjatiedot Dissertation Abstracts tietokantaan tutkijanhuoneet Elektroniset aineistot Tiina Jounio Tietopalvelu , , tiedonhaut ja neuvonta sähköposti: Pääkirjaston informaatikot Tiedonhankinnan opetus ja avoimen yliopiston kirjastopalvelut Kaisu Clarot EU-tietopalvelu Outi Klintrup Kaukopalvelu Juhani Räisänen sähköposti: kaukopalvelu Oulun ulkopuolisille kirjastoille sähköposti: fax elektroninen tilauslomake: Kirjansitomo

12 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Snellmanian kirjasto KTK Linnanmaa, PL 7510, OULUN YLIOPISTO Puh: vaihde Fax: Sähköposti: URL: HuTK & KTK Aukioloajat Lukukausien aikana ma-to 8-19, pe ja aattopäivät 8-16, la Kesäisin ma-pe kokoelmat noin hyllymetriä sisältävät aineistoja seuraavilta tieteenaloilta: aate- ja oppihistoria, antiikin kielet ja kulttuuri, historia, Japanin kieli ja kulttuuri, kasvatustiede, kielet ja kielitiede, kirjallisuudentutkimus, kulttuuriantropologia, logopedia, naistutkimus, psykologia, saamen kieli ja kulttuuri 170 lukupaikkaa, 25 tutkijanhuonetta 4 ryhmätyöhuonetta, lukittavia kirjakaappeja ja vaunuja mikroluokka/kirjaston opetustila Kirjaston esimies Marja-Leena Heikkilä-Kuutti Lainaus ja neuvonta , sähköposti: lainojen uusinnat ja varaukset kirjatiedustelut, neuvonta Tietopalvelu ja tiedonhankinnan opetus , , , , sähköposti: tiedonhaut ja neuvonta

13 Oulun normaalikoulun kirjastot Kirjastopalveluja voivat käyttää ainoastaan tiedekunnan opettajat, tutkijat ja opiskelijat sekä normaalikoulun oppilaat. Ala-asteen kirjasto Yliopistokatu 48, OULU Puh: URL: kokoelmat noin 110 hyllymetriä, lukupaikkoja 32 Yläasteen ja lukion kirjasto Kaitoväylä 3, OULU Puh: URL: kokoelmat noin 270 hyllymetriä LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LuTK & TTK Tiedekirjasto Tellus Linnanmaa, PL 3000, OULUN YLIOPISTO Puh: (Tellus) (Luna) Fax: (Tellus) Sähköposti: URL: Aukioloajat Lukukausien aikana ma-to 8-19, pe ja aattopäivät 8-16, la Kesäisin Tellus , ma-pe Lunan kesän aukioloajoista ilmoitetaan erikseen kokoelmat yli hyllymetriä sisältävät aineistoja mm. seuraavilta tieteenaloilta: biofysiikka, biokemia, biologia, fysiikka, geotieteet, kemia, konetekniikka, matematiikka, prosessitekniikka, sähkötekniikka, tietojenkäsittelytiede, tietoliikennetekniikka, tuotantotalous, tähtitiede ja ympäristötekniikka 470 työskentelypaikkaa 4 ryhmätyöhuonetta, videoneuvotteluhuone 2 avointa ryhmätyöaluetta

14 Kirjaston esimies Pekka Ahtiainen Lainaus, neuvonta (Tellus) (Luna) Tietopalvelu ja tiedonhankinnan opetus sähköposti: - Telluksen informaatikot Arkkitehtuurin osaston kirjasto Aleksanterinkatu 6, PL 4100, OULUN YLIOPISTO Puh: Fax: URL: Aukioloajat Lukukausien aikana ma-to 9-18, pe Kesän aukioloajoista ilmoitetaan erikseen. kokoelmat noin 750 hyllymetriä 30 lukupaikkaa Tietopalvelu ja tiedonhankinnan opetus , Käsikirjastot OULANGAN BIOLOGISEN ASEMAN KÄSIKIRJASTO Liikasenvaarantie 134, KUUSAMO Puh: PERÄMEREN TUTKIMUSASEMAN KÄSIKIRJASTO Marjaniemi, HAILUOTO Puh: SODANKYLÄN GEOFYSIIKAN OBSERVATORION KÄSIKIRJASTO Tähteläntie 62, SODANKYLÄ Puh:

15 LTK LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Lääketieteellisen tiedekunnan kirjasto Aapistie 7 A, PL 7550, OULUN YLIOPISTO Puh: vaihde Fax: Sähköposti: URL: Aukioloajat Lukukausien aikana ma-to 8-18, pe ja aattopäivät 8-16, la Kesäisin ma-pe 8-16 Lukusali ja ryhmätyötilat ovat avoinna lukukausien aikana ma-pe 8-21, la Kesän aukioloajoista ilm. erikseen. kokoelmat noin hyllymetriä, 5 ryhmätyöhuonetta noin 100 lukupaikkaa Kirjaston esimies Margit Heikkala Toimisto Lainaus , lainojen uusinnat ja varaukset kirjatiedustelut, neuvonta kirjallisuuden lainaus lääketieteellisestä tiedekunnasta (poikkeuksena hammaslääketieteen kokoelma, jota lainataan suoraan ao. laitoskirjastosta) Kaukopalvelu Fax: Sähköposti: Elektroninen tilauslomake: Tietopalvelu Raija Heino tiedonhaut ja neuvonta Tiedonhankinnan opetus , , Jäljennepalvelu

16 Hammaslääketieteen kirjasto Aapistie 3, PL 5281, OULUN YLIOPISTO Puh: URL: Aukioloajat ti ja to Kesän aukioloajoista ilmoitetaan erikseen. kokoelmat noin 240 hyllymetriä, lukupaikkoja 25 Lainaus ja neuvonta Tietopalvelu lääketieteellisen tiedekunnan kirjaston kautta Lääketieteellisen tiedekunnan laitos- ja klinikkakirjastot Kokoelmien lainaus lääketieteellisen tiedekunnan kirjaston kautta. Laitoskirjastot: Anatomian ja solubiologian laitos Farmakologian ja toksikologian laitos Fysiologian laitos Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos Lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian laitos Lääketieteen tekniikan laitos Mikrobiologian laitos Oikeuslääketieteen laitos Patologian laitos Klinikkakirjastot: Anestesiologian klinikka Fysiatrian klinikka Iho- ja sukupuolitautien klinikka Kirurgian klinikka Kliinisen kemian laitos Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka Lastentautien klinikka Molekyyliendokrinologian tutkimusyksikkö Neurokirurgian klinikka Neurologian klinikka Perinnöllisyyslääketieteen klinikka Psykiatrian klinikka Radiologian klinikka Silmätautien klinikka Sisätautien klinikka Synnytys- ja naistentautien klinikka Syöpätautien ja sädehoidon klinikka TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Palvelut ja kokoelmat ovat Pääkirjastossa. TaTK

17 KAJAANIN YLIOPISTOKESKUS KYK Kajaanin yliopistokeskuksen kirjasto Seminaarinkatu 2, PL 51, KAJAANI Puh: vaihde Fax: Sähköposti: URL: Aukioloajat Lukukausien aikana ma-to 9-18, pe 9-16, la 10-14, aattopäivinä 9-15 Kesän ja joulunajan aukioloajoista ilmoitetaan erikseen. Kokoelmat (kasvatustiede, kasvatuspsykologia ja tietojenkäsittelytiede) noin 1000 hyllymetriä, lukupaikkoja 74 Kirjaston esimies Outi Vaattovaara GSM Lainaus ja neuvonta Tietopalvelu ja tiedonhankinnan opetus Hilkka Axelsen Irene Salomaki GSM Kaukopalvelu fax sähköposti: elektroninen tilauslomake: YLIOPISTON ERILLISLAITOSTEN KÄSIKIRJASTOT Erillislaitosten kirjallisuuskokoelmat on tarkoitettu ensisijaisesti ao. laitosten tutkijoiden ja henkilökunnan käyttöön. ELEKTRONIOPTIIKAN LAITOKSEN KÄSIKIRJASTO Linnanmaa, PL 7100, OULUN YLIOPISTO Puh: THULE-INSTITUUTIN KÄSIKIRJASTO Linnamaa, PL 7300, OULUN YLIOPISTO Puh:

Terveystieteiden. kokoelmat ja palvelut

Terveystieteiden. kokoelmat ja palvelut Terveystieteiden osastokirjasto Tertion tilat, kokoelmat ja palvelut 18.8.20118 Terveystieteiden osastokirjasto Tertio Lääkärinkatu 1 Arvo-rakennusrakennus Avoinna: ma-to 9-17 pe 9-16 Oppimiskeskus: 24/7

Lisätiedot

Oulun yliopisto lyhyesti Perustettu vuonna 1958

Oulun yliopisto lyhyesti Perustettu vuonna 1958 lyhyesti Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä tutkimuksen ja koulutuksen keinoin. Kuusi tiedekuntaa laitoksineen

Lisätiedot

Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa

Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa LYHYESTI Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä monitieteisen tutkimuksen

Lisätiedot

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Tiedekunta / laitos / yksikkö Monografiat Monografiat Toimitetut Patentit ja Av aineistot ja Abstraktit Humanistinen tiedekunta Aate ja oppihistoria 29 2 0 1

Lisätiedot

Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyliopisto, jonka tehtävänä on edistää tulevaisuuden

Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyliopisto, jonka tehtävänä on edistää tulevaisuuden lyhyesti Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyliopisto, jonka tehtävänä on edistää tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä. Kuusi tiedekuntaa laitoksineen ja monet erikoistuneet tutkimuslaitokset

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT huhtikuu 2011

OULUN YLIOPISTON KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT huhtikuu 2011 OULUN YLIOPISTON KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT huhtikuu 2011 YLEISTÄ Oulun yliopiston kirjasto on tieteellinen kirjasto, jonka tehtävänä on tuottaa tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun tarvitsemat kirjasto- ja

Lisätiedot

Oulun yliopistolyhyesti

Oulun yliopistolyhyesti Oulun yliopistolyhyesti Oulun yliopisto on kansainvälinen tutkimus- ja innovaatioyliopisto. Perustehtäviä ovat monitieteinen perustutkimus ja siihen perustuva opetus. Yliopisto edistää korkeatasoista vapaata

Lisätiedot

Palveluksessasi 24/7. www.savonia.fi/kirjasto

Palveluksessasi 24/7. www.savonia.fi/kirjasto Palveluksessasi 24/7 www.savonia.fi/kirjasto Tekijä: Anne Mikkanen Iisalmen kampuskirjasto Savonia-amk:n kirjasto- ja tietopalvelut Iisalmessa Iisalmen kampuskirjasto Kuopiossa Microkadun kampuskirjasto

Lisätiedot

Hyväksymispistemäärät

Hyväksymispistemäärät 17( 62) Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia 46/60 21.17/30 Englannin kielen aineenoettajan koulutus Germaaninen filologia 28.33/45 max. 30 + 34.75/60 19.5/30 Pohjoismainen filologia 29.92/60

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti, hammaslääketiede, lääketiede, ravitsemustiede, ergonomia, kansanterveystiede, liikuntalääketiede 6.9.2012, palvelupäällikkö Tuulevi Ovaska Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON Anne Talvio Koulutuspalvelut OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja MONITETEINEN

Lisätiedot

Abipäivät Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Abipäivät Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Abipäivät 9. 10.11.2016 Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Luonnontieteet Sali L3 Sali L2 Sali L4 Sali PR101 Tietojenkäsittelytieteet Biologia klo 12.30 13.00 Matemaattiset

Lisätiedot

Abipäivät Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Abipäivät Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Abipäivät 9. 10.11.2016 Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Luonnontieteet Sali L3 Sali L2 Sali L4 Sali PR101 Tietojenkäsittelytieteet Biologia klo 12.30 13.00 Matemaattiset

Lisätiedot

Luonnontieteellinen koulutusala

Luonnontieteellinen koulutusala Luonnontieteellinen koulutusala Sali L3 Luonnontieteellisen koulutusalan yleisesittely Biologian koulutusohjelma Biokemian koulutusohjelma Kemian koulutusohjelma klo 11.45 12.15 Tietojenkäsittelytieteiden

Lisätiedot

VIRTUAALIKAMPUS KIRJASTON HANKKEENA. Outi Klintrup Oulun yliopiston kirjasto TieVie-lähiseminaari, Oulu

VIRTUAALIKAMPUS KIRJASTON HANKKEENA. Outi Klintrup Oulun yliopiston kirjasto TieVie-lähiseminaari, Oulu VIRTUAALIKAMPUS KIRJASTON HANKKEENA Outi Klintrup Oulun yliopiston kirjasto TieVie-lähiseminaari, Oulu 24.9.2004 Virtuaalikampus-hanke yhteistyönä Tarkoitus: edistää langattoman teknologian sovelluksia

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot I TAUSTATIEDOT 1.3 Asema kpl % Osuus % 1 amk-opiskelija 8965 77.2 2 amk-opettaja 1312 11.3 3 muu henkilökunn.

Lisätiedot

Porin tiede- kirjasto kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C

Porin tiede- kirjasto kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Porin tiedekirjasto kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Tietoa kirjastosta Porin tiedekirjasto on kaikille avoin tekniikan, kauppa- ja yhteiskuntatieteiden, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti 4.9.2012, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta tietoasiantuntija Heikki Laitinen heikki.laitinen@uef.fi Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjasto osana yliopistoyhteisöä

Lisätiedot

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä.

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä. 12. 13.11.2014 klo 9 16 Ohjelma on sama molempina päivinä. Luonnontieteellinen koulutusala Sali L3 Luonnontieteellisen koulutusalan yleisesittely Biologian koulutusohjelma Biokemian koulutusohjelma Kemian

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Hallintopäälliköiden päivät. avaus. Rehtori Lauri Lajunen

Hallintopäälliköiden päivät. avaus. Rehtori Lauri Lajunen Hallintopäälliköiden päivät avaus Rehtori Lauri Lajunen 2 OULUN YLIOPISTO NUMEROIN Perustettu 1958 Opiskelijat 16 000 Henkilökunta 3 000 Noin 1 200 kansainvälistä opettajaa, tutkijaa ja tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

1. --- Erillisyksiköt 247 0 70 27 0 1 1 0 0 42 1 0 22 1 0 6 1 1 0 43 0 4 27. laitos

1. --- Erillisyksiköt 247 0 70 27 0 1 1 0 0 42 1 0 22 1 0 6 1 1 0 43 0 4 27. laitos Oulun yliopisto. Henkilökunnan julkaisutilasto 2007. TYÖRYHMÄ, LABORATORIO, OPINTOSUUNTA TARKKUUDELLA LAITOS/TIEDEKUNTA YHT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1. --- Erillisyksiköt

Lisätiedot

Tervetuloa Feeniks-kirjastoon! Mika Sarlin

Tervetuloa Feeniks-kirjastoon! Mika Sarlin Tervetuloa Feeniks-kirjastoon! Mika Sarlin http://www.utu.fi/kirjasto TURUN YLIOPISTON KIRJASTO Turun yliopiston kirjastossa monta kirjastoyksikköä: aineistot, lainauskäytännöt ja aukioloajat vaihtelevat

Lisätiedot

Palveluksessasi 24/7.

Palveluksessasi 24/7. Palveluksessasi 24/7 www.savonia.fi/kirjasto Tekijä: Anne Mikkanen Microkadun kampuskirjasto Opistotien omatoimikirjasto Savonia-ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelut Iisalmessa Iisalmen kampuskirjasto

Lisätiedot

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi

16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi 16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi Hammaslääketieteellinen Hammaslääketiede Humanistinen Aate- ja oppihistoria Englantilainen filologia Englantilainen filologia (aineenopettaja) Germaaninen filologia Historia

Lisätiedot

Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa

Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa LYHYESTI Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä monitieteisen tutkimuksen

Lisätiedot

Liite 1 Päätettävät koulutusohjelmat 3.12.2014 Koulutuksen johtoryhmä 10.12.2014 Koulutusneuvosto Rinnakkaisten tutkinto-ohjelmien yhdistäminen 1.8.2015 alkaen Oulun yliopistossa on useita rinnakkaisia

Lisätiedot

Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi facebook.com/porintiedekirjasto 040 826 2780 Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto Kalvot myös netissä: Porin tiedekirjasto > Koulutus Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT huhtikuu 2016

OULUN YLIOPISTON KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT huhtikuu 2016 OULUN YLIOPISTON KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT huhtikuu 2016 YLEISTÄ Oulun yliopiston kirjasto on tieteellinen kirjasto, jonka tehtävänä on tuottaa tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun tarvitsemat kirjasto- ja

Lisätiedot

Tervetuloa Teutorin kirjastoon! Tiina Suikkanen

Tervetuloa Teutorin kirjastoon! Tiina Suikkanen Tervetuloa Teutorin kirjastoon! Tiina Suikkanen http://www.utu.fi/kirjasto TURUN YLIOPISTON KIRJASTO Turun yliopiston kirjastossa monta kirjastoyksikköä: aineistot, lainauskäytännöt ja aukioloajat vaihtelevat

Lisätiedot

Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa

Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa Esitys Kaukopalvelupäivillä Oulussa 16.5.2013 Outi Vaattovaara Lapin korkeakoulukirjasto Taustaa Perustettu 2010, yksi Lapin korkeakoulukonsernin

Lisätiedot

Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito

Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito Lappeenrannan Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito Marja Talikka informaatikko 31.8.2017 1 Akateeminen tiedonhankinta tiedonhankinta on olennainen osa akateemista opiskelua ja tutkimusta

Lisätiedot

Yliopistojen kysely 2010

Yliopistojen kysely 2010 Yliopistojen kysely 2010 1 Taustatiedot 1.1 Arvioin seuraavan kirjaston palveluja (valitse yksi vaihtoehto) -> valmis valikko kirjastoista / organisaatioista 1.2 Kirjaston toimipiste, jonka palveluja arvioin

Lisätiedot

Opotupa. Oulun yliopisto

Opotupa. Oulun yliopisto Opotupa Ohjelma 9.30 Aamukahvit tarjolla 9.45-10.30 Opiskelijavalinnan kuulumiset, Anne Talvio 10.30-11.15 Tähtiparaati alumnien terveisiä työelämästä. 11.15-12.45 Lounastauko 12.45-13.15 Lukion ainevalintojen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin 6edekunta Biokemian

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Liite 1 15.6.2016 Oulun yliopisto PL 8000 90014 Oulun yliopisto oulun.yliopisto @ oulu.fi Puh 0294 480 000 Fax 08 344 064 www.oulu.fi 6 Tutkinto-ohjelmaportfolio 2017, aloituspaikkamäärät, lukuvuosimaksut

Lisätiedot

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012 Kirjaston käyttö Kirjastokäynnit kohdeväestö Kirjaston käyttö ja käyttäjät 2.10 Kirjastokäynnit a) Käyntien määrä vuodessa (Kirjastot 0.1 Kirjastotyypit

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA

LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA Oulun Opopäivät 2016 Jouni Pursiainen Oulun yliopiston LUMA-keskus, OuLUMA 5.2.2016 Tiedekirjasto Pegasus. Kuva: Studio Ilpo Okkonen Oy MISTÄ MIHIN

Lisätiedot

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011 Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto STKS:n seminaari 20.1.2011 Taustaa Varastokirjasto perustettiin Kuopioon 1989 helpottamaan yliopistokirjastojen tilaongelmia (-> useita komiteanmietintöjä tilaongelmista

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780 Sisältö: Porin tiedekirjaston kotisivu Porin tiedekirjaston aineiston haku Tutcattietokannasta (ja

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti 6.9.2012, farmasia, hoitotiede, terveyden biotieteet tietoasiantuntija Heikki Laitinen heikki.laitinen@uef.fi Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjasto osana yliopistoyhteisöä

Lisätiedot

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi facebook.com/porintiedekirjasto 040 826 2780 Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto Kalvot myös netissä: Porin tiedekirjasto > Koulutus Sisältö: Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

Tiedonhaku opiskelun osana CHEM Virpi Palmgren Tietoasiantuntija DI Oppimiskeskus beta

Tiedonhaku opiskelun osana CHEM Virpi Palmgren Tietoasiantuntija DI Oppimiskeskus beta Tiedonhaku opiskelun osana CHEM 15.9.2016 Virpi Palmgren Tietoasiantuntija DI Oppimiskeskus beta virpi.palmgren@aalto.fi Tietoaineistot opiskeluun Elektroniset tiedelehdet 66 000 Painetut tiedelehdet 800

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info Tanja Kähkönen 21.11.2014 Koulutusohjelmat, syksy 2014 Luonnontieteellinen tiedekunta Biologia Fysiikka Kemia Maantiede 15 suuntautumisvaihtoehtoa, 18 oppiainetta

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Hakukohteet 2018 Humanistiset ja yhteiskunnalliset alat Historia (sis. aate- ja oppihistorian pääaineen) Informaatiotutkimus Kulttuuriantropologia ja arkeologia Saamelainen kulttuuri

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: tieteenalaluokitukset

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: tieteenalaluokitukset TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: tieteenalaluokitukset 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tieteenalaryhmittely

Lisätiedot

Stefan Oino. TITEPK.n vierailuluento 24.8.2012

Stefan Oino. TITEPK.n vierailuluento 24.8.2012 1 Kirjaston sähköiset palvelut opiskelijalle Stefan Oino TTY /Kij Kirjasto 23.8.2012 2012 POP:n kautta kirjaston sivuille 2 1. 2. 3. Tutcat 3 Luettelo kirjaston painetuista aineistosta: kirjat ja lehdet

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja

Lisätiedot

OHJE TILAAJALLE: YHTEISLAINATILAUKSEN TEKEMINEN

OHJE TILAAJALLE: YHTEISLAINATILAUKSEN TEKEMINEN OHJE TILAAJALLE: YHTEISLAINATILAUKSEN TEKEMINEN 1. Yhteislainatilauksen tekeminen aloitetaan menemällä netin kautta kirjaston pääsivulta (www.kirjasto.oulu.fi) Oula-kokoelmatietokannan Yhteislainaus-toimintoon.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT JAMK KIRJASTO. Pirjo Pohjolainen 1

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT JAMK KIRJASTO. Pirjo Pohjolainen 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT JAMK KIRJASTO Pirjo Pohjolainen 1 AMMATILLISTA TIETOA Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto on yksi Keski-Suomen suurimmista kirjastoista: asiakkaina

Lisätiedot

90029 OYS, VASTUUYKSIKÖT TULOSYKSIKÖITTÄIN PL 10 PL 20 PL 21

90029 OYS, VASTUUYKSIKÖT TULOSYKSIKÖITTÄIN PL 10 PL 20 PL 21 90029 OYS, VASTUUYKSIKÖT TULOSYKSIKÖITTÄIN PL 10 HALLINTOKESKUS ARKISTO ASIAKIRJAHALLINTO HENKILÖSTÖ- JA PALKKAHALLINTO KEHITYS JA VIESTINTÄ KESKUSPOTILASTOIMISTO KKI-TOIMINTA KIRJAAMO KIRJANPITO KOULUTUSPALVELUT

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt Porin tiedekirjasto Teppo Hjelt kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Mikä Porin tiedekirjasto on? Googlaa Porin tiedekirjasto tai ota esite Mitä ovat Tutcat ja Volter? Tutcat sisältää TTY:n,TuKKK:n

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt Porin tiedekirjasto Teppo Hjelt kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Mikä Porin tiedekirjasto on? Googlaa Porin tiedekirjasto kalvot Miten saan kirjastokortin? Kirjastokorttina toimii siruton

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka

Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka Tässä dokumentissa tarkastellaan tekniikan aloista arkkitehtuuria; kone- ja valmistustekniikkaa; rakennusja yhdyskuntatekniikkaa; sähkötekniikkaa,

Lisätiedot

keskus Euro TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Yliopistonkatu 38 PL Tampere

keskus Euro TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Yliopistonkatu 38 PL Tampere TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Euro keskus Yliopistonkatu 38 PL 617 33101 Tampere www.uta.fi/laitokset/kirjasto/eu EU-informaatikko puh. (03) 215 7867 fax (03) 215 7493 e-mail: kileto@uta.fi 1 Tampereen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus LUONNOS 28.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780 Sisältö: Porin tiedekirjaston kotisivu Porin tiedekirjaston aineiston haku Tutcattietokannasta (ja

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 %

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 % Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Tiedonhaku opiskelun osana CHEM Virpi Palmgren Tietoasiantuntija DI Oppimiskeskus beta

Tiedonhaku opiskelun osana CHEM Virpi Palmgren Tietoasiantuntija DI Oppimiskeskus beta Tiedonhaku opiskelun osana CHEM 8.9.2015 Virpi Palmgren Tietoasiantuntija DI Oppimiskeskus beta virpi.palmgren@aalto.fi Miten CHEM-A100 -kurssin kirjaston osuus sisältää - Tiedonhaku oppimisen osana -luento

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston kirjasto. Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma

Itä Suomen yliopiston kirjasto. Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma Hyväksytty kirjaston johtoryhmässä 18.10.2011 Sisältö Kirjaston tehtävä... 3 Kokoelmatyön periaatteet... 3 Aineiston valinta ja hankinta... 4 Kokoelmien

Lisätiedot

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Helsingin yliopiston kirjasto 1

Helsingin yliopiston kirjasto 1 Helsingin yliopiston kirjasto 1 TIETEELLINEN TIETO KUULUU KAIKILLE Suomessa tieteelliset kirjastot ovat avoinna kaikille ja tarjoavat esteettömän pääsyn tieteellisen tiedon lähteille. Helsingin yliopiston

Lisätiedot

TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA

TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA TRITONIA 2010- Vaasan yliopisto Vaasan ammattikorkeakoulu ÅA i Vasa Åbo Akademi Tritonia, Vaasan tiedekirjasto 2001- ja oppimiskeskus 2004-2010- 3 yliopistoa

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo. Katri Suorsa

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo. Katri Suorsa Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo Katri Suorsa 08.09.2017 Monipuolinen luonnontieteellinen Tutkintoohjelmat Luonnontieteellinen tiedekunta: - Biologia - Maantiede - Matemaattiset ja fysikaaliset

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan yhteiskuntatieteistä kansantaloustiedettä, liiketaloustiedettä, kasvatustieteitä, media- ja viestintätieteitä,

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 Ammattikorkeakoulujen toinen yhteinen kirjaston asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 14.3.-13.4.2006 lähes samansisältöisenä kuin vuonna 2004. Vastausten

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan tarkoituksena on olla tukena Kuvataideakatemian kirjaston kokoelmien kehittämisessä ja laadun

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan lääketieteiden aloista peruslääketieteitä; kliinisiä lääketieteitä; hammaslääketieteitä; lääketieteen

Lisätiedot

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2013

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2013 Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2013 2 SISÄLLYS OULUN YLIOPISTON KIRJASTO TUNNUSLUVUIN 3 TIETOAINEISTOT 4 PALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖ 6 1. AINEISTOT 6 2. TIETOPALVELUT 7 3. JULKAISUPALVELUT 9 4. TILAT

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan luonnontieteistä avaruustieteitä ja tähtitiedettä, fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa, tilastotiedettä

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen kokoelmakartta Terveystieteiden keskuskirjaston Terkon - kokoelmakarttaprojekti

Suomen yliopistokirjastojen kokoelmakartta Terveystieteiden keskuskirjaston Terkon - kokoelmakarttaprojekti Suomen yliopistokirjastojen kokoelmakartta Terveystieteiden keskuskirjaston Terkon - kokoelmakarttaprojekti Päivi Pekkarinen 29.11.2005 International Seminar on Collection Mapping Yliopistokirjastojen

Lisätiedot

Kirjasto ja informaatiopalvelujen yhteistyöselvitys

Kirjasto ja informaatiopalvelujen yhteistyöselvitys Kirjasto ja informaatiopalvelujen yhteistyöselvitys Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjasto ja Oulun yliopiston kirjasto/kajaanin yliopistokeskuksen kirjasto Riitta Liisa Karjalainen, Irene Salomäki ja Outi

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Varhaiskasvatustiede. Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä kasvatustieteellisellä alalla

Varhaiskasvatustiede. Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä kasvatustieteellisellä alalla 3340 N:o 568 Liite I Humanistiset tutkinnot Luettelo aloista, oppiaineryhmistä ja eräistä oppiaineista, joiden syventäviä opintoja yliopistot järjestävät humanistisella alalla HY JoY JY OY TaY TY VY ÅA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 1 YLIKIRJASTONHOITAJAN KATSAUS TOIMINTAAN... 2

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 1 YLIKIRJASTONHOITAJAN KATSAUS TOIMINTAAN... 2 OULUN YLIOPISTON KIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 1 YLIKIRJASTONHOITAJAN KATSAUS TOIMINTAAN... 2 2 ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ... 3 2.1 Kirjaston hallinto ja organisaatio... 3 2.2 Kirjaston henkilöstö...

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Tulevaisuuden uutta osaamista

OULUN YLIOPISTO. Tulevaisuuden uutta osaamista OULUN YLIOPISTO Tulevaisuuden uutta osaamista OULUN YLIOPISTO TULEVAISUUDEN UUTTA OSAAMISTA Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma. Hyväksytty kirjaston johtoryhmässä Päivitetty

Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma. Hyväksytty kirjaston johtoryhmässä Päivitetty Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma Hyväksytty kirjaston johtoryhmässä 10.4.2013 Päivitetty 5.11.2014 Sisältö Kirjaston tehtävä... 1 Kokoelmatyön periaatteet... 1 Aineiston valinta ja hankinta...

Lisätiedot

Tervetuloa avoimeen yliopistoon!

Tervetuloa avoimeen yliopistoon! Tervetuloa avoimeen yliopistoon! Opettajat avaavat oven, mutta sisään on mentävä itse. -- Kiinalainen viisaus - OULUN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO Linnanmaa, PL 7910 90014 OULUN YLIOPISTO p. (08) 5537313,

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Opiskelijavalinta ja opiskelu Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Missä voi opiskella diplomi insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

LUMA-aineiden merkityksestä

LUMA-aineiden merkityksestä LUMA-aineiden merkityksestä Jouni Pursiainen n LUMA-keskus, OuLUMA Valtakunnalliset LUMA-päivät Lahti 6.6-8.6.2016 8.6.2016 Valtakunnalliset LUMA-päivät 6.6.2016 1 Lukion ainevalinnat YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Lisätiedot

Tilastot: Kaikki tieteenalat yhteensä ja t&k-toiminta päätieteenaloittain

Tilastot: Kaikki tieteenalat yhteensä ja t&k-toiminta päätieteenaloittain Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tilastot: Kaikki tieteenalat yhteensä ja t&k-toiminta päätieteenaloittain Tässä dokumentissa tarkastellaan Suomen t&k-toimintaa kokonaisuutena (kaikki tieteenalat yhteensä)

Lisätiedot

Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa

Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa LYHYESTI Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä monitieteisen tutkimuksen

Lisätiedot

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2015

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2015 Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2015 2 SISÄLLYS OULUN YLIOPISTON KIRJASTO TUNNUSLUVUIN... 3 TIETOAINEISTOT... 4 PALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖ... 6 AINEISTOT... 6 TIETOPALVELU JA OPETUS... 7 JULKAISUPALVELUT...

Lisätiedot

NELLI Kansallinen tiedonhakujärjestelmä

NELLI Kansallinen tiedonhakujärjestelmä NELLI Kansallinen tiedonhakujärjestelmä Nelli on väline tiedonhakuun ja -hallintaan Nelli kokoaa kirjaston elektroniset tiedonlähteet yhteen paikkaan Eri alojen tietokannat Elektroniset lehdet Kokoelmatietokannat

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA Kirjastotilastoinnin prosessikuvaus Yhteistilastoprosessi

Lisätiedot

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi>

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi> Kysy kirjastonhoitajalta Linkkikirjasto Tiedonhaun portti Frank-monihaku kirjastot.fi> : Tiedonhaku-kanava Kaikki hakupalvelut ja hakutavat { www.kirjastot.fi/tiedonhaku Tiedonhaku-kanava kokoaa yhteen

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voi opiskella diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA -yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Biotieteet, maantiede, ympäristötieteet sekä maatalous- ja metsätieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Biotieteet, maantiede, ympäristötieteet sekä maatalous- ja metsätieteet Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot:, maantiede, sekä maatalous- ja metsätieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan seuraavia aloja: biotieteet, maantiede ja, maa- ja metsätaloustieteet,

Lisätiedot