OULUN YLIOPISTON KIRJASTO 2 LUETTELOT JA TIETOKANNAT 5 TIEDONHANKINNAN OPETUS 8 LUKU- JA TYÖSKENTELYTILAT 9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUN YLIOPISTON KIRJASTO 2 LUETTELOT JA TIETOKANNAT 5 TIEDONHANKINNAN OPETUS 8 LUKU- JA TYÖSKENTELYTILAT 9"

Transkriptio

1 SISÄLLYS OULUN YLIOPISTON KIRJASTO 2 KOKOELMAT 3 LUETTELOT JA TIETOKANNAT 5 LAINAAMINEN 6 TIETOPALVELU 7 TIEDONHANKINNAN OPETUS 8 KAUKOPALVELU 8 LUKU- JA TYÖSKENTELYTILAT 9 YHTEYSTIEDOT 10 Oulun yliopiston kirjaston hallinto Pääkirjasto Humanistinen tiedekunta ja kasvatustieteiden tiedekunta Luonnontieteellinen tiedekunta ja teknillinen tiedekunta Lääketieteellinen tiedekunta Taloustieteiden tiedekunta Kajaanin yliopistokeskuksen kirjasto Erillislaitosten käsikirjastot 10/2006

2 2 OULUN YLIOPISTON KIRJASTO Oulun yliopiston kirjaston muodostavat: Pääkirjasto kurssikirjat, taloustieteet, informaatiotutkimus, vapaakappaleet Snellmanian kirjasto kasvatustieteet ja humanistiset tieteet Tiedekirjasto Tellus luonnontieteet ja tekniikka Lääketieteellisen tiedekunnan kirjasto terveystieteet Hammaslääketieteen kirjasto Arkkitehtuurin osaston kirjasto Kajaanin yliopistokeskuksen kirjasto Normaalikoulun, tutkimusasemien ja erillislaitosten käsikirjastot Kirjaston käyttöoikeus on yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden lisäksi kaikilla yliopiston ulkopuolisilla käyttäjillä. Edellisten lisäksi on muutamia lähinnä yliopiston laitosten opettajien ja opiskelijoiden käyttöön tarkoitettuja kirjastoja, ja niillä voi olla vaihtelevia sääntöjä käyttöoikeudesta, lainattavasta kirjallisuudesta ja laina-ajoista. Nämä selviävät tarkemmin kysymällä kirjastoista. Kirjasto on yliopiston hallituksen alainen ja sitä johtavat kirjaston johtokunta ja ylikirjastonhoitaja. Yliopiston laitokset osallistuvat aktiivisesti kirjaston toimintaan. Lisätietoja löytyy kirjastoyksiköiden omista oppaista ja kirjaston www-sivuilta:

3 3 KOKOELMAT Oulun yliopiston kirjaston kokoelmiin kuuluu julkaisuja noin 1,7 miljoonaa nidettä. Painettuja lehtiä tilataan vuosittain noin nimekettä ja vapaakappaleena saadaan noin kotimaista lehtinimekettä. Lisäksi kirjasto hankkii tiedonhaussa tarvittavia hakuteoksia ja viitetietokantoja, ja sillä on käyttöoikeus noin elektroniseen lehteen. Kirjastossa on julkaisuja yhteensä: noin 1,7 miljoonaa nidettä eli noin hyllymetriä. Vapaakappaleoikeuden (osittainen vuodesta 1960, täydellinen vuodesta 1981) perusteella kirjasto saa kaiken kotimaisen kirjallisuuden sanomalehtiä lukuun ottamatta. Vapaakappaleet sijoitetaan Pääkirjaston kokoelmiin. Kotimaista kokoelmaa täydennetään myös vanhemmalla kirjallisuudella. Kirjastolla on Eurotietokeskus- eli EDC-status (European Documentation Centre), minkä perusteella kirjasto saa kaikki Euroopan Unionin viralliset julkaisut joko suomen tai englannin kielellä. Nämä julkaisut sijoitetaan Pääkirjastoon. Pääkirjaston kokoelmiin hankitaan ulkomaista kirjallisuutta useilta eri tieteenaloilta. Taloustieteiden, informaatiotutkimuksen ja sosiologian oppiaineiden kirjallisuus on sijoitettu Pääkirjastoon, samoin kuin lainattava kaunokirjallisuus ja tutkintovaatimuksiin kuuluva kurssikirjallisuus lukuun ottamatta lääketieteen, arkkitehtuurin ja Kajaanin yliopistokeskuksen kurssikirjoja. Lisäksi Pääkirjastossa on lukuisia erikoiskokoelmia.

4 4 Tiedekuntien kirjastot hankkivat kokoelmiinsa oman tieteenalansa tutkimuksessa ja opetuksessa tarvittavan kirjallisuuden (humanistiset tieteet, kasvatustieteet, luonnontieteet, terveystieteet ja tekniikka). Hankinnoista päättävät laitokset ja kirjastoyksiköt. Elektroniset kokoelmat Kirjaston elektronisiin kokoelmiin kuuluu useita kirjakokoelmia, noin lehteä sekä viitetietokantoja eri aihealueilta. Suurinta osaa elektronisista aineistoista voidaan käyttää miltä tahansa yliopiston verkkoon liitetyltä tietokoneelta; osa aineistosta on vain paikalliskäytössä. Kirjaston etäkäyttöpalvelun kautta Oulun yliopiston henkilökunnalla ja opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää elektronisia aineistoja myös yliopiston verkon ulkopuolelta. Nelli-portaali tarjoaa pääsyn erilaisiin elektronisiin aineistoihin. Linkki Nelliin löytyy kirjaston etusivulta:

5 5 LUETTELOT JA TIETOKANNAT OULA - Oulun yliopiston kirjaston kokoelmatietokanta OULAn sisältö: Kirjat ulkomaiset valtaosa kotimaisista elektroniset Lehdet painetut ulkomaiset valtaosa painetuista kotimaisista elektroniset Oulun yliopiston kurssikirjat opinnäytteet väitöskirjat (myös muiden Suomen yliopistojen) osan kotimaisista lehdistä. OULA-kokoelmatietokanta on vapaasti käytettävissä www-yhteydellä. Tiedot julkaisuista löytyvät mm. tekijän, nimen ja aiheen mukaan. Pääkirjastossa on myös julkaisuja, jotka eivät sisälly OULAan, joten teosta etsittäessä kannattaa aina varmistaa virkailijalta, onko teos kirjastossa, vaikka sitä ei löydykään luetteloista.

6 6 Nelli-portaali tarjoaa opiskelussa, opetuksessa ja tutkimuksessa tarvittavat keskeiset tiedonlähteet, mm.: - elektroniset lehdet - koti- ja ulkomaisten kirjastojen kokoelmatietokannat - koti- ja ulkomaiset artikkelitietokannat - hakuteokset - sanakirjat Linda on Suomen yliopistokirjastojen, Varastokirjaston ja Eduskunnan kirjaston yhteinen tietokanta niiden kokoelmiin kuuluvista julkaisuista, ja asiakkaat pääsevät siihen kaikista kirjastoyksiköistä ja yliopiston verkossa olevilta koneilta. Nelli ja Linda ovat käytettävissä Oulun yliopiston verkossa, minkä lisäksi Oulun yliopiston henkilökunta ja opiskelijat voivat käyttää niitä etäkäyttöpalvelun kautta myös yliopiston verkon ulkopuolelta (http://www.kirjasto.oulu.fi/tietokannat/etakaytto/). LAINAAMINEN Lainauskortin saa lainatessaan ensimmäisen kerran. Laina-ajat vaihtelevat kirjastoyksiköittäin ja kokoelmasta riippuen 1 pv - 28 pv. Osa kokoelmista on tarkoitettu vain lukusalikäyttöön. Myöhässä olevista ja palauttamattomista lainoista kirjasto perii maksuja, jotka perustuvat valtion maksuperustelakiin (150/92) ja -asetukseen (211/92) sekä opetusministeriön päätökseen kirjasto- ja tietopalveluista perittävistä maksuista. Lainaussääntöjä on saatavana kaikista kirjastoyksiköistä ja ne ovat nähtävissä kirjastojen ilmoitustauluilla sekä kirjaston www-sivuilla. 7

7 7 TIETOPALVELU Tietopalvelu neuvoo asiakkaita kirjaston kokoelmien ja tiedonlähteiden käytössä. Tietopalvelusta vastaavat eri tieteenalojen koulutuksen saaneet informaatikot ja kirjastonhoitajat, jotka tekevät tiedonhakuja ja antavat tiedonhankinnan opetusta. Tietopalvelussa neuvotaan kirjaston ja tietokantojen käyttöä maksutta. Pienistä tiedonhakutehtävistä ei veloiteta. Laajemmista tiedonhaun toimeksiannoista peritään kirjaston palveluhinnaston edellyttämä maksu. Maksullisia ovat kaikki maksullisten online-tietokantojen (esim. Dialog, STN) käyttöä vaativat toimeksiannot sekä lisäksi kaikki yliopiston ulkopuolisille asiakkaille tehtävät atk- ja manuaaliset tiedonhaut.

8 TIEDONHANKINNAN OPETUS 8 Kirjasto järjestää opiskelijoille tiedonhankinnan ja kirjaston käytön opetusta vuosittain yhdessä pienryhmäohjaajien ja seminaarien ohjaajien kanssa. Opetukseen sisältyy Oulun yliopiston OULA-kokoelmatietokannan ja kirjaston tarjoamien muiden tietokantojen käytön opetusta, ja sitä järjestetään eri kirjastoyksiköissä. Myös yliopiston ulkopuolisille asiakkaille annetaan tiedonhankinnan opetusta, josta veloitetaan kirjaston palveluhinnaston mukaisesti. Lisätietoja kirjaston www-sivuilta osoitteesta: KAUKOPALVELU Kaukopalvelu tilaa muista kirjastoista sellaista kirjallisuutta, jota ei ole Oulun yliopiston kirjastoissa. Tilauksia voi jättää kaikkiin yliopiston kirjaston toimipisteisiin. Tilauksen voi tehdä myös elektronisella tilauslomakkeella, joka löytyy kirjaston www-sivuilta osoitteesta Kaukopalvelu on maksullista. Maksutta asiakkaat voivat tilata itse kirjoja ja artikkeleita Kuopiossa sijaitsevasta Varastokirjastosta OULAn kautta. Tarkempia tietoja saa Pääkirjaston, lääketieteellisen tiedekunnan kirjaston ja Kajaanin yliopistokeskuksen kirjaston kaukopalveluyksiköistä.

9 9 LUKU- JA TYÖSKENTELYTILAT Lukupaikkoja on kaikissa kirjastoissa. Lisäksi Pääkirjastossa, Snellmanian kirjastossa, lääketieteellisen tiedekunnan kirjastossa ja Tiedekirjasto Telluksessa on ryhmätyöhuoneita. Telluksessa on myös avoimia ryhmätyöalueita. Pääkirjastossa ja Snellmanian kirjastossa asiakkaiden käyttöön on varattu lukittavia kaappeja ja kirjavaunuja, Telluksen kirjastossa lukittavia kirjavaunuja. Tutkijanhuoneita on Pääkirjastossa 15 ja Snellmanian kirjastossa 25 kpl. Niitä annetaan hakemuksesta Oulun yliopiston tutkijoiden ja opinnäytettä tekevien opiskelijoiden käyttöön neljäksi kuukaudeksi kerrallaan. Hakemuslomakkeita saa Pääkirjastosta ja Snellmanian kirjastosta. Tutkijanhuoneiden käyttöhakemukset on jätettävä Pääkirjaston käsikirjastoon tai Snellmanian kirjastoon: syyskaudeksi kevätkaudeksi kesäksi 1. syyskuuta mennessä, 2. tammikuuta mennessä, 2. toukokuuta mennessä.

10 YHTEYSTIEDOT (kartat löytyvät www-sivuilta: 10 Oulun yliopiston kirjasto PL 7500, OULUN YLIOPISTO Puh: vaihde Fax: Sähköposti: URL: Yhdyskäytävä OULA-kokoelmatietokantaan: Elektronisten lehtien käyttäjätunnukset ja salasanat: Kirjaston johtaja, ylikirjastonhoitaja Päivi Kytömäki Hallintopäällikkö, henkilöstöasiat Pirkko Lindberg Henkilöstöasiat: tilapäinen henkilökunta Anna-Kaarina Korhonen Kirjaston toimisto Hankkeet ja projektit Juha Aittakumpu Oulun yliopiston julkaisutoimikunta/acta-sarjan toimitus Kirsti Nurkkala julkaisutoimikunnan sihteeri, Acta-sarjan toimitussihteeri ISBN numerot julkaisuihin Elektroninen julkaiseminen Ville Varjonen Yliopiston opettajien ja virkamiesten kirjallisten töiden luettelo Raili Toivio Vahtimestari- ja jäljennepalvelu Ilkka Karjalainen Heikki Kuhalampi Tietojärjestelmät Raimo Körkkö Verkkopalvelut Tapio Ryhänen Käytön tuki Timo Ronkainen Harri Eräjoki Mika Karppinen Heino Puoskari

11 PÄÄKIRJASTO Pääkirjastosto Linnanmaa, PL 7500, OULUN YLIOPISTO Puh: vaihde Fax: Sähköposti: URL: Aukioloajat Lukukausien aikana ma-to 8-19, pe 8-17, la aattopäivät 8-16 Kesäisin ma-pe kurssikirjat, taloustieteet, informaatiotutkimus, vapaakappaleet noin 350 luku- ja työskentelypaikkaa, 15 tutkijanhuonetta 3 ryhmätyöhuonetta, lukittavia kaappeja ja vaunuja Kirjaston esimies Eila Tapio Asiakaspalvelut, esimies Riitta Hoppania Bibliografiset palvelut, esimies Seppo Krekelä Kokoelmapalvelut, esimies Riitta Eriksson Pääkirjaston asiakaspalvelu neuvonta, opastus ja kirjatiedustelut lainojen uusinnat ja varaukset sähköposti: Lainauspalvelut Tuula Kontio neuvonta ja laskutusasiat Kurssikirjojen lainaus Kurssikirjojen hankinta Ritva Kivimäki Käsikirjastopalvelut Sisko-Liisa Leinonen neuvonta ja opastus väitöskirjatiedot Dissertation Abstracts tietokantaan tutkijanhuoneet Elektroniset aineistot Tiina Jounio Tietopalvelu , , tiedonhaut ja neuvonta sähköposti: Pääkirjaston informaatikot Tiedonhankinnan opetus ja avoimen yliopiston kirjastopalvelut Kaisu Clarot EU-tietopalvelu Outi Klintrup Kaukopalvelu Juhani Räisänen sähköposti: kaukopalvelu Oulun ulkopuolisille kirjastoille sähköposti: fax elektroninen tilauslomake: Kirjansitomo

12 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Snellmanian kirjasto KTK Linnanmaa, PL 7510, OULUN YLIOPISTO Puh: vaihde Fax: Sähköposti: URL: HuTK & KTK Aukioloajat Lukukausien aikana ma-to 8-19, pe ja aattopäivät 8-16, la Kesäisin ma-pe kokoelmat noin hyllymetriä sisältävät aineistoja seuraavilta tieteenaloilta: aate- ja oppihistoria, antiikin kielet ja kulttuuri, historia, Japanin kieli ja kulttuuri, kasvatustiede, kielet ja kielitiede, kirjallisuudentutkimus, kulttuuriantropologia, logopedia, naistutkimus, psykologia, saamen kieli ja kulttuuri 170 lukupaikkaa, 25 tutkijanhuonetta 4 ryhmätyöhuonetta, lukittavia kirjakaappeja ja vaunuja mikroluokka/kirjaston opetustila Kirjaston esimies Marja-Leena Heikkilä-Kuutti Lainaus ja neuvonta , sähköposti: lainojen uusinnat ja varaukset kirjatiedustelut, neuvonta Tietopalvelu ja tiedonhankinnan opetus , , , , sähköposti: tiedonhaut ja neuvonta

13 Oulun normaalikoulun kirjastot Kirjastopalveluja voivat käyttää ainoastaan tiedekunnan opettajat, tutkijat ja opiskelijat sekä normaalikoulun oppilaat. Ala-asteen kirjasto Yliopistokatu 48, OULU Puh: URL: kokoelmat noin 110 hyllymetriä, lukupaikkoja 32 Yläasteen ja lukion kirjasto Kaitoväylä 3, OULU Puh: URL: kokoelmat noin 270 hyllymetriä LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LuTK & TTK Tiedekirjasto Tellus Linnanmaa, PL 3000, OULUN YLIOPISTO Puh: (Tellus) (Luna) Fax: (Tellus) Sähköposti: URL: Aukioloajat Lukukausien aikana ma-to 8-19, pe ja aattopäivät 8-16, la Kesäisin Tellus , ma-pe Lunan kesän aukioloajoista ilmoitetaan erikseen kokoelmat yli hyllymetriä sisältävät aineistoja mm. seuraavilta tieteenaloilta: biofysiikka, biokemia, biologia, fysiikka, geotieteet, kemia, konetekniikka, matematiikka, prosessitekniikka, sähkötekniikka, tietojenkäsittelytiede, tietoliikennetekniikka, tuotantotalous, tähtitiede ja ympäristötekniikka 470 työskentelypaikkaa 4 ryhmätyöhuonetta, videoneuvotteluhuone 2 avointa ryhmätyöaluetta

14 Kirjaston esimies Pekka Ahtiainen Lainaus, neuvonta (Tellus) (Luna) Tietopalvelu ja tiedonhankinnan opetus sähköposti: - Telluksen informaatikot Arkkitehtuurin osaston kirjasto Aleksanterinkatu 6, PL 4100, OULUN YLIOPISTO Puh: Fax: URL: Aukioloajat Lukukausien aikana ma-to 9-18, pe Kesän aukioloajoista ilmoitetaan erikseen. kokoelmat noin 750 hyllymetriä 30 lukupaikkaa Tietopalvelu ja tiedonhankinnan opetus , Käsikirjastot OULANGAN BIOLOGISEN ASEMAN KÄSIKIRJASTO Liikasenvaarantie 134, KUUSAMO Puh: PERÄMEREN TUTKIMUSASEMAN KÄSIKIRJASTO Marjaniemi, HAILUOTO Puh: SODANKYLÄN GEOFYSIIKAN OBSERVATORION KÄSIKIRJASTO Tähteläntie 62, SODANKYLÄ Puh:

15 LTK LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Lääketieteellisen tiedekunnan kirjasto Aapistie 7 A, PL 7550, OULUN YLIOPISTO Puh: vaihde Fax: Sähköposti: URL: Aukioloajat Lukukausien aikana ma-to 8-18, pe ja aattopäivät 8-16, la Kesäisin ma-pe 8-16 Lukusali ja ryhmätyötilat ovat avoinna lukukausien aikana ma-pe 8-21, la Kesän aukioloajoista ilm. erikseen. kokoelmat noin hyllymetriä, 5 ryhmätyöhuonetta noin 100 lukupaikkaa Kirjaston esimies Margit Heikkala Toimisto Lainaus , lainojen uusinnat ja varaukset kirjatiedustelut, neuvonta kirjallisuuden lainaus lääketieteellisestä tiedekunnasta (poikkeuksena hammaslääketieteen kokoelma, jota lainataan suoraan ao. laitoskirjastosta) Kaukopalvelu Fax: Sähköposti: Elektroninen tilauslomake: Tietopalvelu Raija Heino tiedonhaut ja neuvonta Tiedonhankinnan opetus , , Jäljennepalvelu

16 Hammaslääketieteen kirjasto Aapistie 3, PL 5281, OULUN YLIOPISTO Puh: URL: Aukioloajat ti ja to Kesän aukioloajoista ilmoitetaan erikseen. kokoelmat noin 240 hyllymetriä, lukupaikkoja 25 Lainaus ja neuvonta Tietopalvelu lääketieteellisen tiedekunnan kirjaston kautta Lääketieteellisen tiedekunnan laitos- ja klinikkakirjastot Kokoelmien lainaus lääketieteellisen tiedekunnan kirjaston kautta. Laitoskirjastot: Anatomian ja solubiologian laitos Farmakologian ja toksikologian laitos Fysiologian laitos Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos Lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian laitos Lääketieteen tekniikan laitos Mikrobiologian laitos Oikeuslääketieteen laitos Patologian laitos Klinikkakirjastot: Anestesiologian klinikka Fysiatrian klinikka Iho- ja sukupuolitautien klinikka Kirurgian klinikka Kliinisen kemian laitos Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka Lastentautien klinikka Molekyyliendokrinologian tutkimusyksikkö Neurokirurgian klinikka Neurologian klinikka Perinnöllisyyslääketieteen klinikka Psykiatrian klinikka Radiologian klinikka Silmätautien klinikka Sisätautien klinikka Synnytys- ja naistentautien klinikka Syöpätautien ja sädehoidon klinikka TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Palvelut ja kokoelmat ovat Pääkirjastossa. TaTK

17 KAJAANIN YLIOPISTOKESKUS KYK Kajaanin yliopistokeskuksen kirjasto Seminaarinkatu 2, PL 51, KAJAANI Puh: vaihde Fax: Sähköposti: URL: Aukioloajat Lukukausien aikana ma-to 9-18, pe 9-16, la 10-14, aattopäivinä 9-15 Kesän ja joulunajan aukioloajoista ilmoitetaan erikseen. Kokoelmat (kasvatustiede, kasvatuspsykologia ja tietojenkäsittelytiede) noin 1000 hyllymetriä, lukupaikkoja 74 Kirjaston esimies Outi Vaattovaara GSM Lainaus ja neuvonta Tietopalvelu ja tiedonhankinnan opetus Hilkka Axelsen Irene Salomaki GSM Kaukopalvelu fax sähköposti: elektroninen tilauslomake: YLIOPISTON ERILLISLAITOSTEN KÄSIKIRJASTOT Erillislaitosten kirjallisuuskokoelmat on tarkoitettu ensisijaisesti ao. laitosten tutkijoiden ja henkilökunnan käyttöön. ELEKTRONIOPTIIKAN LAITOKSEN KÄSIKIRJASTO Linnanmaa, PL 7100, OULUN YLIOPISTO Puh: THULE-INSTITUUTIN KÄSIKIRJASTO Linnamaa, PL 7300, OULUN YLIOPISTO Puh:

Terveystieteiden. kokoelmat ja palvelut

Terveystieteiden. kokoelmat ja palvelut Terveystieteiden osastokirjasto Tertion tilat, kokoelmat ja palvelut 18.8.20118 Terveystieteiden osastokirjasto Tertio Lääkärinkatu 1 Arvo-rakennusrakennus Avoinna: ma-to 9-17 pe 9-16 Oppimiskeskus: 24/7

Lisätiedot

Oulun yliopisto lyhyesti Perustettu vuonna 1958

Oulun yliopisto lyhyesti Perustettu vuonna 1958 lyhyesti Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä tutkimuksen ja koulutuksen keinoin. Kuusi tiedekuntaa laitoksineen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT huhtikuu 2011

OULUN YLIOPISTON KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT huhtikuu 2011 OULUN YLIOPISTON KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT huhtikuu 2011 YLEISTÄ Oulun yliopiston kirjasto on tieteellinen kirjasto, jonka tehtävänä on tuottaa tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun tarvitsemat kirjasto- ja

Lisätiedot

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Tiedekunta / laitos / yksikkö Monografiat Monografiat Toimitetut Patentit ja Av aineistot ja Abstraktit Humanistinen tiedekunta Aate ja oppihistoria 29 2 0 1

Lisätiedot

Hyväksymispistemäärät

Hyväksymispistemäärät 17( 62) Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia 46/60 21.17/30 Englannin kielen aineenoettajan koulutus Germaaninen filologia 28.33/45 max. 30 + 34.75/60 19.5/30 Pohjoismainen filologia 29.92/60

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti, hammaslääketiede, lääketiede, ravitsemustiede, ergonomia, kansanterveystiede, liikuntalääketiede 6.9.2012, palvelupäällikkö Tuulevi Ovaska Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Lisätiedot

Palveluksessasi 24/7. www.savonia.fi/kirjasto

Palveluksessasi 24/7. www.savonia.fi/kirjasto Palveluksessasi 24/7 www.savonia.fi/kirjasto Tekijä: Anne Mikkanen Iisalmen kampuskirjasto Savonia-amk:n kirjasto- ja tietopalvelut Iisalmessa Iisalmen kampuskirjasto Kuopiossa Microkadun kampuskirjasto

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON Anne Talvio Koulutuspalvelut OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja MONITETEINEN

Lisätiedot

Abipäivät Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Abipäivät Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Abipäivät 9. 10.11.2016 Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Luonnontieteet Sali L3 Sali L2 Sali L4 Sali PR101 Tietojenkäsittelytieteet Biologia klo 12.30 13.00 Matemaattiset

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot I TAUSTATIEDOT 1.3 Asema kpl % Osuus % 1 amk-opiskelija 8965 77.2 2 amk-opettaja 1312 11.3 3 muu henkilökunn.

Lisätiedot

Porin tiede- kirjasto kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C

Porin tiede- kirjasto kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Porin tiedekirjasto kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Tietoa kirjastosta Porin tiedekirjasto on kaikille avoin tekniikan, kauppa- ja yhteiskuntatieteiden, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä.

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä. 12. 13.11.2014 klo 9 16 Ohjelma on sama molempina päivinä. Luonnontieteellinen koulutusala Sali L3 Luonnontieteellisen koulutusalan yleisesittely Biologian koulutusohjelma Biokemian koulutusohjelma Kemian

Lisätiedot

1. --- Erillisyksiköt 247 0 70 27 0 1 1 0 0 42 1 0 22 1 0 6 1 1 0 43 0 4 27. laitos

1. --- Erillisyksiköt 247 0 70 27 0 1 1 0 0 42 1 0 22 1 0 6 1 1 0 43 0 4 27. laitos Oulun yliopisto. Henkilökunnan julkaisutilasto 2007. TYÖRYHMÄ, LABORATORIO, OPINTOSUUNTA TARKKUUDELLA LAITOS/TIEDEKUNTA YHT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1. --- Erillisyksiköt

Lisätiedot

Hallintopäälliköiden päivät. avaus. Rehtori Lauri Lajunen

Hallintopäälliköiden päivät. avaus. Rehtori Lauri Lajunen Hallintopäälliköiden päivät avaus Rehtori Lauri Lajunen 2 OULUN YLIOPISTO NUMEROIN Perustettu 1958 Opiskelijat 16 000 Henkilökunta 3 000 Noin 1 200 kansainvälistä opettajaa, tutkijaa ja tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT huhtikuu 2016

OULUN YLIOPISTON KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT huhtikuu 2016 OULUN YLIOPISTON KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT huhtikuu 2016 YLEISTÄ Oulun yliopiston kirjasto on tieteellinen kirjasto, jonka tehtävänä on tuottaa tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun tarvitsemat kirjasto- ja

Lisätiedot

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi

16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi 16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi Hammaslääketieteellinen Hammaslääketiede Humanistinen Aate- ja oppihistoria Englantilainen filologia Englantilainen filologia (aineenopettaja) Germaaninen filologia Historia

Lisätiedot

Palveluksessasi 24/7.

Palveluksessasi 24/7. Palveluksessasi 24/7 www.savonia.fi/kirjasto Tekijä: Anne Mikkanen Microkadun kampuskirjasto Opistotien omatoimikirjasto Savonia-ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelut Iisalmessa Iisalmen kampuskirjasto

Lisätiedot

Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi facebook.com/porintiedekirjasto 040 826 2780 Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto Kalvot myös netissä: Porin tiedekirjasto > Koulutus Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa

Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa Hankinta- ja kokoelmayhteistyö Lapin korkeakoulukirjastossa Esitys Kaukopalvelupäivillä Oulussa 16.5.2013 Outi Vaattovaara Lapin korkeakoulukirjasto Taustaa Perustettu 2010, yksi Lapin korkeakoulukonsernin

Lisätiedot

Opotupa. Oulun yliopisto

Opotupa. Oulun yliopisto Opotupa Ohjelma 9.30 Aamukahvit tarjolla 9.45-10.30 Opiskelijavalinnan kuulumiset, Anne Talvio 10.30-11.15 Tähtiparaati alumnien terveisiä työelämästä. 11.15-12.45 Lounastauko 12.45-13.15 Lukion ainevalintojen

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Yliopistojen kysely 2010

Yliopistojen kysely 2010 Yliopistojen kysely 2010 1 Taustatiedot 1.1 Arvioin seuraavan kirjaston palveluja (valitse yksi vaihtoehto) -> valmis valikko kirjastoista / organisaatioista 1.2 Kirjaston toimipiste, jonka palveluja arvioin

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin 6edekunta Biokemian

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA

LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA Oulun Opopäivät 2016 Jouni Pursiainen Oulun yliopiston LUMA-keskus, OuLUMA 5.2.2016 Tiedekirjasto Pegasus. Kuva: Studio Ilpo Okkonen Oy MISTÄ MIHIN

Lisätiedot

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012 Kirjaston käyttö Kirjastokäynnit kohdeväestö Kirjaston käyttö ja käyttäjät 2.10 Kirjastokäynnit a) Käyntien määrä vuodessa (Kirjastot 0.1 Kirjastotyypit

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780 Sisältö: Porin tiedekirjaston kotisivu Porin tiedekirjaston aineiston haku Tutcattietokannasta (ja

Lisätiedot

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi facebook.com/porintiedekirjasto 040 826 2780 Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto Kalvot myös netissä: Porin tiedekirjasto > Koulutus Sisältö: Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info Tanja Kähkönen 21.11.2014 Koulutusohjelmat, syksy 2014 Luonnontieteellinen tiedekunta Biologia Fysiikka Kemia Maantiede 15 suuntautumisvaihtoehtoa, 18 oppiainetta

Lisätiedot

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011 Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto STKS:n seminaari 20.1.2011 Taustaa Varastokirjasto perustettiin Kuopioon 1989 helpottamaan yliopistokirjastojen tilaongelmia (-> useita komiteanmietintöjä tilaongelmista

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja

Lisätiedot

Stefan Oino. TITEPK.n vierailuluento 24.8.2012

Stefan Oino. TITEPK.n vierailuluento 24.8.2012 1 Kirjaston sähköiset palvelut opiskelijalle Stefan Oino TTY /Kij Kirjasto 23.8.2012 2012 POP:n kautta kirjaston sivuille 2 1. 2. 3. Tutcat 3 Luettelo kirjaston painetuista aineistosta: kirjat ja lehdet

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: tieteenalaluokitukset

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: tieteenalaluokitukset TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: tieteenalaluokitukset 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tieteenalaryhmittely

Lisätiedot

OHJE TILAAJALLE: YHTEISLAINATILAUKSEN TEKEMINEN

OHJE TILAAJALLE: YHTEISLAINATILAUKSEN TEKEMINEN OHJE TILAAJALLE: YHTEISLAINATILAUKSEN TEKEMINEN 1. Yhteislainatilauksen tekeminen aloitetaan menemällä netin kautta kirjaston pääsivulta (www.kirjasto.oulu.fi) Oula-kokoelmatietokannan Yhteislainaus-toimintoon.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT JAMK KIRJASTO. Pirjo Pohjolainen 1

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT JAMK KIRJASTO. Pirjo Pohjolainen 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT JAMK KIRJASTO Pirjo Pohjolainen 1 AMMATILLISTA TIETOA Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto on yksi Keski-Suomen suurimmista kirjastoista: asiakkaina

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt Porin tiedekirjasto Teppo Hjelt kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Mikä Porin tiedekirjasto on? Googlaa Porin tiedekirjasto tai ota esite Mitä ovat Tutcat ja Volter? Tutcat sisältää TTY:n,TuKKK:n

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt Porin tiedekirjasto Teppo Hjelt kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Mikä Porin tiedekirjasto on? Googlaa Porin tiedekirjasto kalvot Miten saan kirjastokortin? Kirjastokorttina toimii siruton

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780 Sisältö: Porin tiedekirjaston kotisivu Porin tiedekirjaston aineiston haku Tutcattietokannasta (ja

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus LUONNOS 28.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 %

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 % Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

90029 OYS, VASTUUYKSIKÖT TULOSYKSIKÖITTÄIN PL 10 PL 20 PL 21

90029 OYS, VASTUUYKSIKÖT TULOSYKSIKÖITTÄIN PL 10 PL 20 PL 21 90029 OYS, VASTUUYKSIKÖT TULOSYKSIKÖITTÄIN PL 10 HALLINTOKESKUS ARKISTO ASIAKIRJAHALLINTO HENKILÖSTÖ- JA PALKKAHALLINTO KEHITYS JA VIESTINTÄ KESKUSPOTILASTOIMISTO KKI-TOIMINTA KIRJAAMO KIRJANPITO KOULUTUSPALVELUT

Lisätiedot

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka

Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka Tässä dokumentissa tarkastellaan tekniikan aloista arkkitehtuuria; kone- ja valmistustekniikkaa; rakennusja yhdyskuntatekniikkaa; sähkötekniikkaa,

Lisätiedot

TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA

TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA TRITONIA 2010- Vaasan yliopisto Vaasan ammattikorkeakoulu ÅA i Vasa Åbo Akademi Tritonia, Vaasan tiedekirjasto 2001- ja oppimiskeskus 2004-2010- 3 yliopistoa

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston kirjasto. Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma

Itä Suomen yliopiston kirjasto. Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma Hyväksytty kirjaston johtoryhmässä 18.10.2011 Sisältö Kirjaston tehtävä... 3 Kokoelmatyön periaatteet... 3 Aineiston valinta ja hankinta... 4 Kokoelmien

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 Ammattikorkeakoulujen toinen yhteinen kirjaston asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 14.3.-13.4.2006 lähes samansisältöisenä kuin vuonna 2004. Vastausten

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan tarkoituksena on olla tukena Kuvataideakatemian kirjaston kokoelmien kehittämisessä ja laadun

Lisätiedot

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2013

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2013 Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2013 2 SISÄLLYS OULUN YLIOPISTON KIRJASTO TUNNUSLUVUIN 3 TIETOAINEISTOT 4 PALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖ 6 1. AINEISTOT 6 2. TIETOPALVELUT 7 3. JULKAISUPALVELUT 9 4. TILAT

Lisätiedot

Kirjasto ja informaatiopalvelujen yhteistyöselvitys

Kirjasto ja informaatiopalvelujen yhteistyöselvitys Kirjasto ja informaatiopalvelujen yhteistyöselvitys Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjasto ja Oulun yliopiston kirjasto/kajaanin yliopistokeskuksen kirjasto Riitta Liisa Karjalainen, Irene Salomäki ja Outi

Lisätiedot

Suomen yliopistokirjastojen kokoelmakartta Terveystieteiden keskuskirjaston Terkon - kokoelmakarttaprojekti

Suomen yliopistokirjastojen kokoelmakartta Terveystieteiden keskuskirjaston Terkon - kokoelmakarttaprojekti Suomen yliopistokirjastojen kokoelmakartta Terveystieteiden keskuskirjaston Terkon - kokoelmakarttaprojekti Päivi Pekkarinen 29.11.2005 International Seminar on Collection Mapping Yliopistokirjastojen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 1 YLIKIRJASTONHOITAJAN KATSAUS TOIMINTAAN... 2

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 1 YLIKIRJASTONHOITAJAN KATSAUS TOIMINTAAN... 2 OULUN YLIOPISTON KIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 1 YLIKIRJASTONHOITAJAN KATSAUS TOIMINTAAN... 2 2 ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ... 3 2.1 Kirjaston hallinto ja organisaatio... 3 2.2 Kirjaston henkilöstö...

Lisätiedot

Varhaiskasvatustiede. Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä kasvatustieteellisellä alalla

Varhaiskasvatustiede. Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä kasvatustieteellisellä alalla 3340 N:o 568 Liite I Humanistiset tutkinnot Luettelo aloista, oppiaineryhmistä ja eräistä oppiaineista, joiden syventäviä opintoja yliopistot järjestävät humanistisella alalla HY JoY JY OY TaY TY VY ÅA

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan lääketieteiden aloista peruslääketieteitä; kliinisiä lääketieteitä; hammaslääketieteitä; lääketieteen

Lisätiedot

Tervetuloa avoimeen yliopistoon!

Tervetuloa avoimeen yliopistoon! Tervetuloa avoimeen yliopistoon! Opettajat avaavat oven, mutta sisään on mentävä itse. -- Kiinalainen viisaus - OULUN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO Linnanmaa, PL 7910 90014 OULUN YLIOPISTO p. (08) 5537313,

Lisätiedot

Helsingin yliopiston kirjasto 1

Helsingin yliopiston kirjasto 1 Helsingin yliopiston kirjasto 1 TIETEELLINEN TIETO KUULUU KAIKILLE Suomessa tieteelliset kirjastot ovat avoinna kaikille ja tarjoavat esteettömän pääsyn tieteellisen tiedon lähteille. Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan luonnontieteistä avaruustieteitä ja tähtitiedettä, fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa, tilastotiedettä

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Opiskelijavalinta ja opiskelu Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Missä voi opiskella diplomi insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan yhteiskuntatieteistä kansantaloustiedettä, liiketaloustiedettä, kasvatustieteitä, media- ja viestintätieteitä,

Lisätiedot

Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa

Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa LYHYESTI Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä monitieteisen tutkimuksen

Lisätiedot

LUMA-aineiden merkityksestä

LUMA-aineiden merkityksestä LUMA-aineiden merkityksestä Jouni Pursiainen n LUMA-keskus, OuLUMA Valtakunnalliset LUMA-päivät Lahti 6.6-8.6.2016 8.6.2016 Valtakunnalliset LUMA-päivät 6.6.2016 1 Lukion ainevalinnat YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Lisätiedot

4 Opiskelutyyppi tällä hetkellä: oppilaitos, linja, vuosikurssi. 6 Tulevaisuuden suunnitelmasi ja tavoitteesi opiskelussa

4 Opiskelutyyppi tällä hetkellä: oppilaitos, linja, vuosikurssi. 6 Tulevaisuuden suunnitelmasi ja tavoitteesi opiskelussa AIKUISEN OPPIJAN MUOTOKUVA YLEISEN KIRJASTON TIETOPUOLISTEN PALVELUJEN KÄYTTÄJÄNÄ: Syventävä tutkimus teemahaastattelumenetelmällä Teemahaastattelurunko 4.8.2000 I Haastateltavan taustatiedot 1 Syntymävuosi

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA Kirjastotilastoinnin prosessikuvaus Yhteistilastoprosessi

Lisätiedot

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi>

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi> Kysy kirjastonhoitajalta Linkkikirjasto Tiedonhaun portti Frank-monihaku kirjastot.fi> : Tiedonhaku-kanava Kaikki hakupalvelut ja hakutavat { www.kirjastot.fi/tiedonhaku Tiedonhaku-kanava kokoaa yhteen

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voi opiskella diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA -yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

Tiedosta ei ole pulaa informaaatiolukutaidot opiskelua ja työelämää varten. Virpi Palmgren Kirsi Heino

Tiedosta ei ole pulaa informaaatiolukutaidot opiskelua ja työelämää varten. Virpi Palmgren Kirsi Heino Tiedosta ei ole pulaa informaaatiolukutaidot opiskelua ja työelämää varten Virpi Palmgren Kirsi Heino Kirjasto-opetuksen palikat Kohderyhmät Näkyvyys Käytäntö Tarpeen mukaan Kustannukset Opetustiimi Muuttuvuus

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Tulevaisuuden uutta osaamista

OULUN YLIOPISTO. Tulevaisuuden uutta osaamista OULUN YLIOPISTO Tulevaisuuden uutta osaamista OULUN YLIOPISTO TULEVAISUUDEN UUTTA OSAAMISTA Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia

Lisätiedot

Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015

Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015 Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015 Korkeakoulu Hakukohde Myönnetty lisäysmäärä 2014: Myönnetty lisäysmäärä 2015: Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola sjukskötare

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Kaukopalvelusuositukset

Kaukopalvelusuositukset Kaukopalvelusuositukset Lassi Lager (lassi.lager@helsinki.fi) Kohti aineistojen yhteiskäyttöä kaukopalvelun yhteiset pelisäännöt ja suositukset seminaari Viikissä 2.11.2011 Seminaarin osallistujat Esityksen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Tulevaisuuden uutta osaamista

OULUN YLIOPISTO. Tulevaisuuden uutta osaamista OULUN YLIOPISTO Tulevaisuuden uutta osaamista OULUN YLIOPISTO TULEVAISUUDEN UUTTA OSAAMISTA Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia

Lisätiedot

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Oulun yliopiston ensimmäisen vuoden opintoprosessin sisäinen auditointi 2011

Oulun yliopiston ensimmäisen vuoden opintoprosessin sisäinen auditointi 2011 Oulun yliopiston ensimmäisen vuoden opintoprosessin sisäinen auditointi 2011 Prosessi ja tulokset 30.5.2011 Yleistä Oulun yliopiston koulutusneuvosto päätti 16.2.2011 kokouksessaan toteuttaa sisäisen auditoinnin

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voit opiskella diplomiinsinööriksi ja arkkitehdiksi? OULU Vaasa Turku Tampere Helsinki Lappeenranta Koulutusohjelmat

Lisätiedot

Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa

Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Joensuun ja Kuopion yliopistot yhdistyivät Itä Suomen yliopistoksi 1.1.2010 Itä Suomen yliopisto

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013 Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa, tulevaisuudessa noin

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun kirjasto on opetuksen, oppimisen, taiteellisen tutkimuksen ja taiteen tekemisen tärkeä tuki esittävien taiteiden alalla.

Teatterikorkeakoulun kirjasto on opetuksen, oppimisen, taiteellisen tutkimuksen ja taiteen tekemisen tärkeä tuki esittävien taiteiden alalla. Teatterikorkeakoulun kirjaston toimenpideohjelma 2009 2012 Teatterikorkeakoulun kirjasto on opetuksen, oppimisen, taiteellisen tutkimuksen ja taiteen tekemisen tärkeä tuki esittävien taiteiden alalla.

Lisätiedot

Informaatiolukutaidon perusteet: tärkeimpiä tiedonlähteitä TuKKK Porin opiskelijalle

Informaatiolukutaidon perusteet: tärkeimpiä tiedonlähteitä TuKKK Porin opiskelijalle Informaatiolukutaidon perusteet: tärkeimpiä tiedonlähteitä TuKKK Porin opiskelijalle Sisältö mistä löytyy hyödyllistä tietoa ja miten? vilkaisu Porin tiedekirjaston uusiin kotisivuihin verkkoaineistojen

Lisätiedot

IL / HYK sopimus kirjastopalveluista. Eriloiskirjastopäivä 20.1.2011

IL / HYK sopimus kirjastopalveluista. Eriloiskirjastopäivä 20.1.2011 IL / HYK sopimus kirjastopalveluista Eriloiskirjastopäivä 20.1.2011 1.2.2011 Ilmatieteen laitos Sää- ja ilmastopalvelu ja -tutkimus, ilmanlaadun seuranta ja tutkimus, merentutkimus kaukokartoitus, avaruustutkimus

Lisätiedot

HALLINTOELINTEN JA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN KOKOONPANO 2013

HALLINTOELINTEN JA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN KOKOONPANO 2013 HALLINTOELINTEN JA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN KOKOONPANO 2013 HUMANISTINEN Tiedekunnan johtokunta 6 6 6 18 2 Johtoryhmä 7 5 12 Peruskoulutustyöryhmä 3 4 2 9 1 Jatkokoulutustyöryhmä 3 2 2 7 1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Asemointitlastot 2016, 1/7 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

MAANTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA

MAANTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA 1 MAANTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA Lokakuu 2015 2 OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 9 tiedekuntaa 16 000 opiskelijaa 3 000 työntekijää Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Maailman pohjoisin maantieteen

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Biotieteet, maantiede, ympäristötieteet sekä maatalous- ja metsätieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Biotieteet, maantiede, ympäristötieteet sekä maatalous- ja metsätieteet Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot:, maantiede, sekä maatalous- ja metsätieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan seuraavia aloja: biotieteet, maantiede ja, maa- ja metsätaloustieteet,

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kansallisarkiston kirjasto

Kansallisarkiston kirjasto Kansallisarkiston kirjasto Valtakunnallinen arkistoalan, asiakirjadiplomatiikan sekä heraldiikan ja sigillografian tieteellinen erikoiskirjasto. Kansallisarkiston kirjasto palvelee kokoelmillaan ensisijaisesti

Lisätiedot

Kokoelmien käytöstä dialogiseen tiedonhankintaan - tiedonhaun opetuksen vaiheita Oulun yliopiston kirjastossa

Kokoelmien käytöstä dialogiseen tiedonhankintaan - tiedonhaun opetuksen vaiheita Oulun yliopiston kirjastossa Kokoelmien käytöstä dialogiseen tiedonhankintaan - tiedonhaun opetuksen vaiheita Oulun yliopiston kirjastossa Ritva Toropainen & Riitta Juutistenaho & Tapani Kemppainen & Anna-Liisa Kärnä & Jaana Suorajärvi

Lisätiedot

Navigaattori 2015 2016

Navigaattori 2015 2016 Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2015 2016 TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2015 2016 Opintotoimistossa hoituvat muun muassa lukuvuosi-ilmoittautuminen sekä nimen- ja osoitteenmuutokset.

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014)

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014) TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014) Tärkeimmät kotimaiset hakupalvelut Porin tiedekirjaston kotisivut (kerrataan pikaisesti) Porin tiedekirjaston painettu aineisto Tutcatista:

Lisätiedot

Kirjastojen esimerkkejä kokoelmapolitiikan laadinnasta ja muuttumisesta. Turun yliopiston kirjasto

Kirjastojen esimerkkejä kokoelmapolitiikan laadinnasta ja muuttumisesta. Turun yliopiston kirjasto Kirjastojen esimerkkejä kokoelmapolitiikan laadinnasta ja muuttumisesta Turun yliopiston kirjasto Alku Ei ollut mitään aiempaa kirjattua kokoelmapolitiikkaa Kirjavat käytännöt eri tieteenalojen yksiköissä

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Pohjois-Savon maakuntaseminaari 21.9.2012 Itä-Suomen yliopisto monialainen, kansainvälinen tiedeyliopisto MISSIO Itä-Suomen

Lisätiedot

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulussa Taloustieteellisten aineistojen sisällönkuvailupäivä Toukokuu 2012 Juha Holopainen email: juha.holopainen@aalto.fi FinELib toteutti syys-lokakuussa

Lisätiedot

UUSI OPISKELIJA TERVETULOA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON KIRJASTOON

UUSI OPISKELIJA TERVETULOA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON KIRJASTOON UUSI OPISKELIJA 1 TERVETULOA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON KIRJASTOON Kirjasto tukena koko opintopolun ajan OLEMME kaikille avoin tieteellinen kirjasto. o Kampuskirjastojen painetut aineistot, palvelut, tilat

Lisätiedot

01 Helsingin yliopisto

01 Helsingin yliopisto 1( 7) 01 Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 417 1 Oikeusnotaari, Helsinki ja oikeustieteen maisteri, Helsinki/Vaasa 418 2 Oikeusnotaari, Vaasa ja oikeustieteen maisteri, Vaasa/Helsinki 688

Lisätiedot