OULUN YLIOPISTON KIRJASTO 2 LUETTELOT JA TIETOKANNAT 5 TIEDONHANKINNAN OPETUS 8 LUKU- JA TYÖSKENTELYTILAT 9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUN YLIOPISTON KIRJASTO 2 LUETTELOT JA TIETOKANNAT 5 TIEDONHANKINNAN OPETUS 8 LUKU- JA TYÖSKENTELYTILAT 9"

Transkriptio

1 SISÄLLYS OULUN YLIOPISTON KIRJASTO 2 KOKOELMAT 3 LUETTELOT JA TIETOKANNAT 5 LAINAAMINEN 6 TIETOPALVELU 7 TIEDONHANKINNAN OPETUS 8 KAUKOPALVELU 8 LUKU- JA TYÖSKENTELYTILAT 9 YHTEYSTIEDOT 10 Oulun yliopiston kirjaston hallinto Pääkirjasto Humanistinen tiedekunta ja kasvatustieteiden tiedekunta Luonnontieteellinen tiedekunta ja teknillinen tiedekunta Lääketieteellinen tiedekunta Taloustieteiden tiedekunta Kajaanin yliopistokeskuksen kirjasto Erillislaitosten käsikirjastot 10/2006

2 2 OULUN YLIOPISTON KIRJASTO Oulun yliopiston kirjaston muodostavat: Pääkirjasto kurssikirjat, taloustieteet, informaatiotutkimus, vapaakappaleet Snellmanian kirjasto kasvatustieteet ja humanistiset tieteet Tiedekirjasto Tellus luonnontieteet ja tekniikka Lääketieteellisen tiedekunnan kirjasto terveystieteet Hammaslääketieteen kirjasto Arkkitehtuurin osaston kirjasto Kajaanin yliopistokeskuksen kirjasto Normaalikoulun, tutkimusasemien ja erillislaitosten käsikirjastot Kirjaston käyttöoikeus on yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden lisäksi kaikilla yliopiston ulkopuolisilla käyttäjillä. Edellisten lisäksi on muutamia lähinnä yliopiston laitosten opettajien ja opiskelijoiden käyttöön tarkoitettuja kirjastoja, ja niillä voi olla vaihtelevia sääntöjä käyttöoikeudesta, lainattavasta kirjallisuudesta ja laina-ajoista. Nämä selviävät tarkemmin kysymällä kirjastoista. Kirjasto on yliopiston hallituksen alainen ja sitä johtavat kirjaston johtokunta ja ylikirjastonhoitaja. Yliopiston laitokset osallistuvat aktiivisesti kirjaston toimintaan. Lisätietoja löytyy kirjastoyksiköiden omista oppaista ja kirjaston www-sivuilta:

3 3 KOKOELMAT Oulun yliopiston kirjaston kokoelmiin kuuluu julkaisuja noin 1,7 miljoonaa nidettä. Painettuja lehtiä tilataan vuosittain noin nimekettä ja vapaakappaleena saadaan noin kotimaista lehtinimekettä. Lisäksi kirjasto hankkii tiedonhaussa tarvittavia hakuteoksia ja viitetietokantoja, ja sillä on käyttöoikeus noin elektroniseen lehteen. Kirjastossa on julkaisuja yhteensä: noin 1,7 miljoonaa nidettä eli noin hyllymetriä. Vapaakappaleoikeuden (osittainen vuodesta 1960, täydellinen vuodesta 1981) perusteella kirjasto saa kaiken kotimaisen kirjallisuuden sanomalehtiä lukuun ottamatta. Vapaakappaleet sijoitetaan Pääkirjaston kokoelmiin. Kotimaista kokoelmaa täydennetään myös vanhemmalla kirjallisuudella. Kirjastolla on Eurotietokeskus- eli EDC-status (European Documentation Centre), minkä perusteella kirjasto saa kaikki Euroopan Unionin viralliset julkaisut joko suomen tai englannin kielellä. Nämä julkaisut sijoitetaan Pääkirjastoon. Pääkirjaston kokoelmiin hankitaan ulkomaista kirjallisuutta useilta eri tieteenaloilta. Taloustieteiden, informaatiotutkimuksen ja sosiologian oppiaineiden kirjallisuus on sijoitettu Pääkirjastoon, samoin kuin lainattava kaunokirjallisuus ja tutkintovaatimuksiin kuuluva kurssikirjallisuus lukuun ottamatta lääketieteen, arkkitehtuurin ja Kajaanin yliopistokeskuksen kurssikirjoja. Lisäksi Pääkirjastossa on lukuisia erikoiskokoelmia.

4 4 Tiedekuntien kirjastot hankkivat kokoelmiinsa oman tieteenalansa tutkimuksessa ja opetuksessa tarvittavan kirjallisuuden (humanistiset tieteet, kasvatustieteet, luonnontieteet, terveystieteet ja tekniikka). Hankinnoista päättävät laitokset ja kirjastoyksiköt. Elektroniset kokoelmat Kirjaston elektronisiin kokoelmiin kuuluu useita kirjakokoelmia, noin lehteä sekä viitetietokantoja eri aihealueilta. Suurinta osaa elektronisista aineistoista voidaan käyttää miltä tahansa yliopiston verkkoon liitetyltä tietokoneelta; osa aineistosta on vain paikalliskäytössä. Kirjaston etäkäyttöpalvelun kautta Oulun yliopiston henkilökunnalla ja opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää elektronisia aineistoja myös yliopiston verkon ulkopuolelta. Nelli-portaali tarjoaa pääsyn erilaisiin elektronisiin aineistoihin. Linkki Nelliin löytyy kirjaston etusivulta:

5 5 LUETTELOT JA TIETOKANNAT OULA - Oulun yliopiston kirjaston kokoelmatietokanta OULAn sisältö: Kirjat ulkomaiset valtaosa kotimaisista elektroniset Lehdet painetut ulkomaiset valtaosa painetuista kotimaisista elektroniset Oulun yliopiston kurssikirjat opinnäytteet väitöskirjat (myös muiden Suomen yliopistojen) osan kotimaisista lehdistä. OULA-kokoelmatietokanta on vapaasti käytettävissä www-yhteydellä. Tiedot julkaisuista löytyvät mm. tekijän, nimen ja aiheen mukaan. Pääkirjastossa on myös julkaisuja, jotka eivät sisälly OULAan, joten teosta etsittäessä kannattaa aina varmistaa virkailijalta, onko teos kirjastossa, vaikka sitä ei löydykään luetteloista.

6 6 Nelli-portaali tarjoaa opiskelussa, opetuksessa ja tutkimuksessa tarvittavat keskeiset tiedonlähteet, mm.: - elektroniset lehdet - koti- ja ulkomaisten kirjastojen kokoelmatietokannat - koti- ja ulkomaiset artikkelitietokannat - hakuteokset - sanakirjat Linda on Suomen yliopistokirjastojen, Varastokirjaston ja Eduskunnan kirjaston yhteinen tietokanta niiden kokoelmiin kuuluvista julkaisuista, ja asiakkaat pääsevät siihen kaikista kirjastoyksiköistä ja yliopiston verkossa olevilta koneilta. Nelli ja Linda ovat käytettävissä Oulun yliopiston verkossa, minkä lisäksi Oulun yliopiston henkilökunta ja opiskelijat voivat käyttää niitä etäkäyttöpalvelun kautta myös yliopiston verkon ulkopuolelta (http://www.kirjasto.oulu.fi/tietokannat/etakaytto/). LAINAAMINEN Lainauskortin saa lainatessaan ensimmäisen kerran. Laina-ajat vaihtelevat kirjastoyksiköittäin ja kokoelmasta riippuen 1 pv - 28 pv. Osa kokoelmista on tarkoitettu vain lukusalikäyttöön. Myöhässä olevista ja palauttamattomista lainoista kirjasto perii maksuja, jotka perustuvat valtion maksuperustelakiin (150/92) ja -asetukseen (211/92) sekä opetusministeriön päätökseen kirjasto- ja tietopalveluista perittävistä maksuista. Lainaussääntöjä on saatavana kaikista kirjastoyksiköistä ja ne ovat nähtävissä kirjastojen ilmoitustauluilla sekä kirjaston www-sivuilla. 7

7 7 TIETOPALVELU Tietopalvelu neuvoo asiakkaita kirjaston kokoelmien ja tiedonlähteiden käytössä. Tietopalvelusta vastaavat eri tieteenalojen koulutuksen saaneet informaatikot ja kirjastonhoitajat, jotka tekevät tiedonhakuja ja antavat tiedonhankinnan opetusta. Tietopalvelussa neuvotaan kirjaston ja tietokantojen käyttöä maksutta. Pienistä tiedonhakutehtävistä ei veloiteta. Laajemmista tiedonhaun toimeksiannoista peritään kirjaston palveluhinnaston edellyttämä maksu. Maksullisia ovat kaikki maksullisten online-tietokantojen (esim. Dialog, STN) käyttöä vaativat toimeksiannot sekä lisäksi kaikki yliopiston ulkopuolisille asiakkaille tehtävät atk- ja manuaaliset tiedonhaut.

8 TIEDONHANKINNAN OPETUS 8 Kirjasto järjestää opiskelijoille tiedonhankinnan ja kirjaston käytön opetusta vuosittain yhdessä pienryhmäohjaajien ja seminaarien ohjaajien kanssa. Opetukseen sisältyy Oulun yliopiston OULA-kokoelmatietokannan ja kirjaston tarjoamien muiden tietokantojen käytön opetusta, ja sitä järjestetään eri kirjastoyksiköissä. Myös yliopiston ulkopuolisille asiakkaille annetaan tiedonhankinnan opetusta, josta veloitetaan kirjaston palveluhinnaston mukaisesti. Lisätietoja kirjaston www-sivuilta osoitteesta: KAUKOPALVELU Kaukopalvelu tilaa muista kirjastoista sellaista kirjallisuutta, jota ei ole Oulun yliopiston kirjastoissa. Tilauksia voi jättää kaikkiin yliopiston kirjaston toimipisteisiin. Tilauksen voi tehdä myös elektronisella tilauslomakkeella, joka löytyy kirjaston www-sivuilta osoitteesta Kaukopalvelu on maksullista. Maksutta asiakkaat voivat tilata itse kirjoja ja artikkeleita Kuopiossa sijaitsevasta Varastokirjastosta OULAn kautta. Tarkempia tietoja saa Pääkirjaston, lääketieteellisen tiedekunnan kirjaston ja Kajaanin yliopistokeskuksen kirjaston kaukopalveluyksiköistä.

9 9 LUKU- JA TYÖSKENTELYTILAT Lukupaikkoja on kaikissa kirjastoissa. Lisäksi Pääkirjastossa, Snellmanian kirjastossa, lääketieteellisen tiedekunnan kirjastossa ja Tiedekirjasto Telluksessa on ryhmätyöhuoneita. Telluksessa on myös avoimia ryhmätyöalueita. Pääkirjastossa ja Snellmanian kirjastossa asiakkaiden käyttöön on varattu lukittavia kaappeja ja kirjavaunuja, Telluksen kirjastossa lukittavia kirjavaunuja. Tutkijanhuoneita on Pääkirjastossa 15 ja Snellmanian kirjastossa 25 kpl. Niitä annetaan hakemuksesta Oulun yliopiston tutkijoiden ja opinnäytettä tekevien opiskelijoiden käyttöön neljäksi kuukaudeksi kerrallaan. Hakemuslomakkeita saa Pääkirjastosta ja Snellmanian kirjastosta. Tutkijanhuoneiden käyttöhakemukset on jätettävä Pääkirjaston käsikirjastoon tai Snellmanian kirjastoon: syyskaudeksi kevätkaudeksi kesäksi 1. syyskuuta mennessä, 2. tammikuuta mennessä, 2. toukokuuta mennessä.

10 YHTEYSTIEDOT (kartat löytyvät www-sivuilta: 10 Oulun yliopiston kirjasto PL 7500, OULUN YLIOPISTO Puh: vaihde Fax: Sähköposti: URL: Yhdyskäytävä OULA-kokoelmatietokantaan: Elektronisten lehtien käyttäjätunnukset ja salasanat: Kirjaston johtaja, ylikirjastonhoitaja Päivi Kytömäki Hallintopäällikkö, henkilöstöasiat Pirkko Lindberg Henkilöstöasiat: tilapäinen henkilökunta Anna-Kaarina Korhonen Kirjaston toimisto Hankkeet ja projektit Juha Aittakumpu Oulun yliopiston julkaisutoimikunta/acta-sarjan toimitus Kirsti Nurkkala julkaisutoimikunnan sihteeri, Acta-sarjan toimitussihteeri ISBN numerot julkaisuihin Elektroninen julkaiseminen Ville Varjonen Yliopiston opettajien ja virkamiesten kirjallisten töiden luettelo Raili Toivio Vahtimestari- ja jäljennepalvelu Ilkka Karjalainen Heikki Kuhalampi Tietojärjestelmät Raimo Körkkö Verkkopalvelut Tapio Ryhänen Käytön tuki Timo Ronkainen Harri Eräjoki Mika Karppinen Heino Puoskari

11 PÄÄKIRJASTO Pääkirjastosto Linnanmaa, PL 7500, OULUN YLIOPISTO Puh: vaihde Fax: Sähköposti: URL: Aukioloajat Lukukausien aikana ma-to 8-19, pe 8-17, la aattopäivät 8-16 Kesäisin ma-pe kurssikirjat, taloustieteet, informaatiotutkimus, vapaakappaleet noin 350 luku- ja työskentelypaikkaa, 15 tutkijanhuonetta 3 ryhmätyöhuonetta, lukittavia kaappeja ja vaunuja Kirjaston esimies Eila Tapio Asiakaspalvelut, esimies Riitta Hoppania Bibliografiset palvelut, esimies Seppo Krekelä Kokoelmapalvelut, esimies Riitta Eriksson Pääkirjaston asiakaspalvelu neuvonta, opastus ja kirjatiedustelut lainojen uusinnat ja varaukset sähköposti: Lainauspalvelut Tuula Kontio neuvonta ja laskutusasiat Kurssikirjojen lainaus Kurssikirjojen hankinta Ritva Kivimäki Käsikirjastopalvelut Sisko-Liisa Leinonen neuvonta ja opastus väitöskirjatiedot Dissertation Abstracts tietokantaan tutkijanhuoneet Elektroniset aineistot Tiina Jounio Tietopalvelu , , tiedonhaut ja neuvonta sähköposti: Pääkirjaston informaatikot Tiedonhankinnan opetus ja avoimen yliopiston kirjastopalvelut Kaisu Clarot EU-tietopalvelu Outi Klintrup Kaukopalvelu Juhani Räisänen sähköposti: kaukopalvelu Oulun ulkopuolisille kirjastoille sähköposti: fax elektroninen tilauslomake: Kirjansitomo

12 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Snellmanian kirjasto KTK Linnanmaa, PL 7510, OULUN YLIOPISTO Puh: vaihde Fax: Sähköposti: URL: HuTK & KTK Aukioloajat Lukukausien aikana ma-to 8-19, pe ja aattopäivät 8-16, la Kesäisin ma-pe kokoelmat noin hyllymetriä sisältävät aineistoja seuraavilta tieteenaloilta: aate- ja oppihistoria, antiikin kielet ja kulttuuri, historia, Japanin kieli ja kulttuuri, kasvatustiede, kielet ja kielitiede, kirjallisuudentutkimus, kulttuuriantropologia, logopedia, naistutkimus, psykologia, saamen kieli ja kulttuuri 170 lukupaikkaa, 25 tutkijanhuonetta 4 ryhmätyöhuonetta, lukittavia kirjakaappeja ja vaunuja mikroluokka/kirjaston opetustila Kirjaston esimies Marja-Leena Heikkilä-Kuutti Lainaus ja neuvonta , sähköposti: lainojen uusinnat ja varaukset kirjatiedustelut, neuvonta Tietopalvelu ja tiedonhankinnan opetus , , , , sähköposti: tiedonhaut ja neuvonta

13 Oulun normaalikoulun kirjastot Kirjastopalveluja voivat käyttää ainoastaan tiedekunnan opettajat, tutkijat ja opiskelijat sekä normaalikoulun oppilaat. Ala-asteen kirjasto Yliopistokatu 48, OULU Puh: URL: kokoelmat noin 110 hyllymetriä, lukupaikkoja 32 Yläasteen ja lukion kirjasto Kaitoväylä 3, OULU Puh: URL: kokoelmat noin 270 hyllymetriä LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LuTK & TTK Tiedekirjasto Tellus Linnanmaa, PL 3000, OULUN YLIOPISTO Puh: (Tellus) (Luna) Fax: (Tellus) Sähköposti: URL: Aukioloajat Lukukausien aikana ma-to 8-19, pe ja aattopäivät 8-16, la Kesäisin Tellus , ma-pe Lunan kesän aukioloajoista ilmoitetaan erikseen kokoelmat yli hyllymetriä sisältävät aineistoja mm. seuraavilta tieteenaloilta: biofysiikka, biokemia, biologia, fysiikka, geotieteet, kemia, konetekniikka, matematiikka, prosessitekniikka, sähkötekniikka, tietojenkäsittelytiede, tietoliikennetekniikka, tuotantotalous, tähtitiede ja ympäristötekniikka 470 työskentelypaikkaa 4 ryhmätyöhuonetta, videoneuvotteluhuone 2 avointa ryhmätyöaluetta

14 Kirjaston esimies Pekka Ahtiainen Lainaus, neuvonta (Tellus) (Luna) Tietopalvelu ja tiedonhankinnan opetus sähköposti: - Telluksen informaatikot Arkkitehtuurin osaston kirjasto Aleksanterinkatu 6, PL 4100, OULUN YLIOPISTO Puh: Fax: URL: Aukioloajat Lukukausien aikana ma-to 9-18, pe Kesän aukioloajoista ilmoitetaan erikseen. kokoelmat noin 750 hyllymetriä 30 lukupaikkaa Tietopalvelu ja tiedonhankinnan opetus , Käsikirjastot OULANGAN BIOLOGISEN ASEMAN KÄSIKIRJASTO Liikasenvaarantie 134, KUUSAMO Puh: PERÄMEREN TUTKIMUSASEMAN KÄSIKIRJASTO Marjaniemi, HAILUOTO Puh: SODANKYLÄN GEOFYSIIKAN OBSERVATORION KÄSIKIRJASTO Tähteläntie 62, SODANKYLÄ Puh:

15 LTK LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Lääketieteellisen tiedekunnan kirjasto Aapistie 7 A, PL 7550, OULUN YLIOPISTO Puh: vaihde Fax: Sähköposti: URL: Aukioloajat Lukukausien aikana ma-to 8-18, pe ja aattopäivät 8-16, la Kesäisin ma-pe 8-16 Lukusali ja ryhmätyötilat ovat avoinna lukukausien aikana ma-pe 8-21, la Kesän aukioloajoista ilm. erikseen. kokoelmat noin hyllymetriä, 5 ryhmätyöhuonetta noin 100 lukupaikkaa Kirjaston esimies Margit Heikkala Toimisto Lainaus , lainojen uusinnat ja varaukset kirjatiedustelut, neuvonta kirjallisuuden lainaus lääketieteellisestä tiedekunnasta (poikkeuksena hammaslääketieteen kokoelma, jota lainataan suoraan ao. laitoskirjastosta) Kaukopalvelu Fax: Sähköposti: Elektroninen tilauslomake: Tietopalvelu Raija Heino tiedonhaut ja neuvonta Tiedonhankinnan opetus , , Jäljennepalvelu

16 Hammaslääketieteen kirjasto Aapistie 3, PL 5281, OULUN YLIOPISTO Puh: URL: Aukioloajat ti ja to Kesän aukioloajoista ilmoitetaan erikseen. kokoelmat noin 240 hyllymetriä, lukupaikkoja 25 Lainaus ja neuvonta Tietopalvelu lääketieteellisen tiedekunnan kirjaston kautta Lääketieteellisen tiedekunnan laitos- ja klinikkakirjastot Kokoelmien lainaus lääketieteellisen tiedekunnan kirjaston kautta. Laitoskirjastot: Anatomian ja solubiologian laitos Farmakologian ja toksikologian laitos Fysiologian laitos Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos Lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian laitos Lääketieteen tekniikan laitos Mikrobiologian laitos Oikeuslääketieteen laitos Patologian laitos Klinikkakirjastot: Anestesiologian klinikka Fysiatrian klinikka Iho- ja sukupuolitautien klinikka Kirurgian klinikka Kliinisen kemian laitos Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka Lastentautien klinikka Molekyyliendokrinologian tutkimusyksikkö Neurokirurgian klinikka Neurologian klinikka Perinnöllisyyslääketieteen klinikka Psykiatrian klinikka Radiologian klinikka Silmätautien klinikka Sisätautien klinikka Synnytys- ja naistentautien klinikka Syöpätautien ja sädehoidon klinikka TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Palvelut ja kokoelmat ovat Pääkirjastossa. TaTK

17 KAJAANIN YLIOPISTOKESKUS KYK Kajaanin yliopistokeskuksen kirjasto Seminaarinkatu 2, PL 51, KAJAANI Puh: vaihde Fax: Sähköposti: URL: Aukioloajat Lukukausien aikana ma-to 9-18, pe 9-16, la 10-14, aattopäivinä 9-15 Kesän ja joulunajan aukioloajoista ilmoitetaan erikseen. Kokoelmat (kasvatustiede, kasvatuspsykologia ja tietojenkäsittelytiede) noin 1000 hyllymetriä, lukupaikkoja 74 Kirjaston esimies Outi Vaattovaara GSM Lainaus ja neuvonta Tietopalvelu ja tiedonhankinnan opetus Hilkka Axelsen Irene Salomaki GSM Kaukopalvelu fax sähköposti: elektroninen tilauslomake: YLIOPISTON ERILLISLAITOSTEN KÄSIKIRJASTOT Erillislaitosten kirjallisuuskokoelmat on tarkoitettu ensisijaisesti ao. laitosten tutkijoiden ja henkilökunnan käyttöön. ELEKTRONIOPTIIKAN LAITOKSEN KÄSIKIRJASTO Linnanmaa, PL 7100, OULUN YLIOPISTO Puh: THULE-INSTITUUTIN KÄSIKIRJASTO Linnamaa, PL 7300, OULUN YLIOPISTO Puh:

Oulun yliopisto lyhyesti Perustettu vuonna 1958

Oulun yliopisto lyhyesti Perustettu vuonna 1958 lyhyesti Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä tutkimuksen ja koulutuksen keinoin. Kuusi tiedekuntaa laitoksineen

Lisätiedot

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Tiedekunta / laitos / yksikkö Monografiat Monografiat Toimitetut Patentit ja Av aineistot ja Abstraktit Humanistinen tiedekunta Aate ja oppihistoria 29 2 0 1

Lisätiedot

Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa

Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa LYHYESTI Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä monitieteisen tutkimuksen

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti, hammaslääketiede, lääketiede, ravitsemustiede, ergonomia, kansanterveystiede, liikuntalääketiede 6.9.2012, palvelupäällikkö Tuulevi Ovaska Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Lisätiedot

Abipäivät Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Abipäivät Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Abipäivät 9. 10.11.2016 Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Luonnontieteet Sali L3 Sali L2 Sali L4 Sali PR101 Tietojenkäsittelytieteet Biologia klo 12.30 13.00 Matemaattiset

Lisätiedot

Abipäivät Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Abipäivät Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Abipäivät 9. 10.11.2016 Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Luonnontieteet Sali L3 Sali L2 Sali L4 Sali PR101 Tietojenkäsittelytieteet Biologia klo 12.30 13.00 Matemaattiset

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot I TAUSTATIEDOT 1.3 Asema kpl % Osuus % 1 amk-opiskelija 8965 77.2 2 amk-opettaja 1312 11.3 3 muu henkilökunn.

Lisätiedot

Hallintopäälliköiden päivät. avaus. Rehtori Lauri Lajunen

Hallintopäälliköiden päivät. avaus. Rehtori Lauri Lajunen Hallintopäälliköiden päivät avaus Rehtori Lauri Lajunen 2 OULUN YLIOPISTO NUMEROIN Perustettu 1958 Opiskelijat 16 000 Henkilökunta 3 000 Noin 1 200 kansainvälistä opettajaa, tutkijaa ja tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

1. --- Erillisyksiköt 247 0 70 27 0 1 1 0 0 42 1 0 22 1 0 6 1 1 0 43 0 4 27. laitos

1. --- Erillisyksiköt 247 0 70 27 0 1 1 0 0 42 1 0 22 1 0 6 1 1 0 43 0 4 27. laitos Oulun yliopisto. Henkilökunnan julkaisutilasto 2007. TYÖRYHMÄ, LABORATORIO, OPINTOSUUNTA TARKKUUDELLA LAITOS/TIEDEKUNTA YHT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1. --- Erillisyksiköt

Lisätiedot

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti 4.9.2012, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta tietoasiantuntija Heikki Laitinen heikki.laitinen@uef.fi Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjasto osana yliopistoyhteisöä

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

Palveluksessasi 24/7.

Palveluksessasi 24/7. Palveluksessasi 24/7 www.savonia.fi/kirjasto Tekijä: Anne Mikkanen Microkadun kampuskirjasto Opistotien omatoimikirjasto Savonia-ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelut Iisalmessa Iisalmen kampuskirjasto

Lisätiedot

Opotupa. Oulun yliopisto

Opotupa. Oulun yliopisto Opotupa Ohjelma 9.30 Aamukahvit tarjolla 9.45-10.30 Opiskelijavalinnan kuulumiset, Anne Talvio 10.30-11.15 Tähtiparaati alumnien terveisiä työelämästä. 11.15-12.45 Lounastauko 12.45-13.15 Lukion ainevalintojen

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA

LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA Oulun Opopäivät 2016 Jouni Pursiainen Oulun yliopiston LUMA-keskus, OuLUMA 5.2.2016 Tiedekirjasto Pegasus. Kuva: Studio Ilpo Okkonen Oy MISTÄ MIHIN

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info Tanja Kähkönen 21.11.2014 Koulutusohjelmat, syksy 2014 Luonnontieteellinen tiedekunta Biologia Fysiikka Kemia Maantiede 15 suuntautumisvaihtoehtoa, 18 oppiainetta

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT huhtikuu 2016

OULUN YLIOPISTON KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT huhtikuu 2016 OULUN YLIOPISTON KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT huhtikuu 2016 YLEISTÄ Oulun yliopiston kirjasto on tieteellinen kirjasto, jonka tehtävänä on tuottaa tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun tarvitsemat kirjasto- ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: tieteenalaluokitukset

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: tieteenalaluokitukset TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: tieteenalaluokitukset 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tieteenalaryhmittely

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti 6.9.2012, farmasia, hoitotiede, terveyden biotieteet tietoasiantuntija Heikki Laitinen heikki.laitinen@uef.fi Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjasto osana yliopistoyhteisöä

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus LUONNOS 28.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

keskus Euro TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Yliopistonkatu 38 PL Tampere

keskus Euro TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Yliopistonkatu 38 PL Tampere TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Euro keskus Yliopistonkatu 38 PL 617 33101 Tampere www.uta.fi/laitokset/kirjasto/eu EU-informaatikko puh. (03) 215 7867 fax (03) 215 7493 e-mail: kileto@uta.fi 1 Tampereen

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 %

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 % Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan lääketieteiden aloista peruslääketieteitä; kliinisiä lääketieteitä; hammaslääketieteitä; lääketieteen

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Helsingin yliopiston kirjasto 1

Helsingin yliopiston kirjasto 1 Helsingin yliopiston kirjasto 1 TIETEELLINEN TIETO KUULUU KAIKILLE Suomessa tieteelliset kirjastot ovat avoinna kaikille ja tarjoavat esteettömän pääsyn tieteellisen tiedon lähteille. Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Tilastot: Kaikki tieteenalat yhteensä ja t&k-toiminta päätieteenaloittain

Tilastot: Kaikki tieteenalat yhteensä ja t&k-toiminta päätieteenaloittain Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tilastot: Kaikki tieteenalat yhteensä ja t&k-toiminta päätieteenaloittain Tässä dokumentissa tarkastellaan Suomen t&k-toimintaa kokonaisuutena (kaikki tieteenalat yhteensä)

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston kirjasto. Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma

Itä Suomen yliopiston kirjasto. Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma Hyväksytty kirjaston johtoryhmässä 18.10.2011 Sisältö Kirjaston tehtävä... 3 Kokoelmatyön periaatteet... 3 Aineiston valinta ja hankinta... 4 Kokoelmien

Lisätiedot

LUMA-aineiden merkityksestä

LUMA-aineiden merkityksestä LUMA-aineiden merkityksestä Jouni Pursiainen n LUMA-keskus, OuLUMA Valtakunnalliset LUMA-päivät Lahti 6.6-8.6.2016 8.6.2016 Valtakunnalliset LUMA-päivät 6.6.2016 1 Lukion ainevalinnat YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 Ammattikorkeakoulujen toinen yhteinen kirjaston asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 14.3.-13.4.2006 lähes samansisältöisenä kuin vuonna 2004. Vastausten

Lisätiedot

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma. Hyväksytty kirjaston johtoryhmässä Päivitetty

Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma. Hyväksytty kirjaston johtoryhmässä Päivitetty Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma Hyväksytty kirjaston johtoryhmässä 10.4.2013 Päivitetty 5.11.2014 Sisältö Kirjaston tehtävä... 1 Kokoelmatyön periaatteet... 1 Aineiston valinta ja hankinta...

Lisätiedot

Kirjasto ja informaatiopalvelujen yhteistyöselvitys

Kirjasto ja informaatiopalvelujen yhteistyöselvitys Kirjasto ja informaatiopalvelujen yhteistyöselvitys Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjasto ja Oulun yliopiston kirjasto/kajaanin yliopistokeskuksen kirjasto Riitta Liisa Karjalainen, Irene Salomäki ja Outi

Lisätiedot

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono (suluissa aloituspaikat) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen

Lisätiedot

VAIHTOKESKUKSEN TIETOJÄRJESTELMÄ

VAIHTOKESKUKSEN TIETOJÄRJESTELMÄ VAIHTOKESKUKSEN TIETOJÄRJESTELMÄ 1. Tietojärjestelmän yleisluontoinen kuvailu 2. Saapuvien ulkomaisten julkaisujen käsittely 3. Haku tietokannasta Internetin kautta Vaihdot ja kehitys seminaari Tieteiden

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Asemointitlastot 2016, 1/7 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa

Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa LYHYESTI Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä monitieteisen tutkimuksen

Lisätiedot

Navigaattori 2015 2016

Navigaattori 2015 2016 Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2015 2016 TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2015 2016 Opintotoimistossa hoituvat muun muassa lukuvuosi-ilmoittautuminen sekä nimen- ja osoitteenmuutokset.

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu

Opiskelijavalinta ja opiskelu Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Heikki Kuoppala Tässä mahdollisesti esitetty virheellinen tieto ei ole peruste esimerkiksi oikaisupyynnön tekemiselle.

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

Tampereen yliopiston auditointi kirjaston näkökulmasta

Tampereen yliopiston auditointi kirjaston näkökulmasta 3.12.2008 Mirja Iivonen Tampereen yliopiston auditointi kirjaston näkökulmasta Johto ja keskushallinto Kansleri Hallitus Rehtori Vararehtorit (2) Hallintokeskus Hallintojohtaja Tiedekunnat (6) ja laitokset

Lisätiedot

SUOMESSA JULKAISTU KIRJALLISUUS 2000

SUOMESSA JULKAISTU KIRJALLISUUS 2000 SUOMESSA JULKAISTU KIRJALLISUUS 2000 2000 Yleisteokset 193 12 19 224 Filosofia, psykologia 234 3 18 255 Uskonto 258 13 19 290 Sosiologia, tilastotiede 137 6 31 174 Politiikka, kansantalous 474 22 183 679

Lisätiedot

Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi. Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus

Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi. Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus Miksi monihaku? Sähköistä aineistoa valtavat määrät Laadukasta ja ei-niin-laadukasta Ilmaista ja maksullista Monihakuun

Lisätiedot

Julkaisufoorumi -hanke. Pirjo Markkola / HELA

Julkaisufoorumi -hanke. Pirjo Markkola / HELA Julkaisufoorumi -hanke Pirjo Markkola / HELA 8.12.2010 Julkaisufoorumi-hanke Tavoite: - laatuluokitus kaikkien tieteenalojen ulkomaisille ja kotimaisille julkaisukanaville (tieteelliset lehdet ja kustantamot)

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

Tiedosta ei ole pulaa informaaatiolukutaidot opiskelua ja työelämää varten. Virpi Palmgren Kirsi Heino

Tiedosta ei ole pulaa informaaatiolukutaidot opiskelua ja työelämää varten. Virpi Palmgren Kirsi Heino Tiedosta ei ole pulaa informaaatiolukutaidot opiskelua ja työelämää varten Virpi Palmgren Kirsi Heino Kirjasto-opetuksen palikat Kohderyhmät Näkyvyys Käytäntö Tarpeen mukaan Kustannukset Opetustiimi Muuttuvuus

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Case: Elektronisten aineistojen käytön tehostaminen - HY:n kirjastojen posterikampanja

Case: Elektronisten aineistojen käytön tehostaminen - HY:n kirjastojen posterikampanja Case: Elektronisten aineistojen käytön tehostaminen - HY:n kirjastojen posterikampanja STKS:n Kausijulkaisupäivä 12.9.08 Tiina Äärilä HY:n kirjastopalveluiden koordinointiyksikkö Yliopiston e-aineistot

Lisätiedot

Lukion ainevalinnat ja Oulun yliopiston opiskelijavalinta

Lukion ainevalinnat ja Oulun yliopiston opiskelijavalinta Lukion ainevalinnat ja n opiskelijavalinta Jarmo Rusanen Geoinformatiikan professori Maantieteen tutkimusyksikkö Tutkimusryhmä Tutkimuskohteena Lukion ainevalintojen merkitys, hyödynnetään rekisteriaineistoja

Lisätiedot

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2015

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2015 Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTA 2015 2 SISÄLLYS OULUN YLIOPISTON KIRJASTO TUNNUSLUVUIN... 3 TIETOAINEISTOT... 4 PALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖ... 6 AINEISTOT... 6 TIETOPALVELU JA OPETUS... 7 JULKAISUPALVELUT...

Lisätiedot

Kokoelmien käytöstä dialogiseen tiedonhankintaan - tiedonhaun opetuksen vaiheita Oulun yliopiston kirjastossa

Kokoelmien käytöstä dialogiseen tiedonhankintaan - tiedonhaun opetuksen vaiheita Oulun yliopiston kirjastossa Kokoelmien käytöstä dialogiseen tiedonhankintaan - tiedonhaun opetuksen vaiheita Oulun yliopiston kirjastossa Ritva Toropainen & Riitta Juutistenaho & Tapani Kemppainen & Anna-Liisa Kärnä & Jaana Suorajärvi

Lisätiedot

Tiedonhaku - UEF/KYS

Tiedonhaku - UEF/KYS Kliinisen tutkijakoulun seminaari. Johdatus kliiniseen tutkimukseen. 30.8.2012 KYS Auditorio 2 Tiedonhaku - UEF/KYS KYS-kirjastopalvelut 30.8.2012 Tuulevi Ovaska 1 Itä-Suomen yliopiston kirjasto Joensuun

Lisätiedot

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht.

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht. Hakukohde Akvaattiset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Matemaattisluonnontieteellinen Biologian ala, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut Tilastokatsaus 2011 Kirjasto- ja tietopalvelut Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2011 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilötyövuodet...3 Talous...3 Aineistoniteiden määrä...4 Aineistoniteiden

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

LINNANMAA BF119A BF119A LINNANMAA BF119B BF119B

LINNANMAA BF119A BF119A LINNANMAA BF119B BF119B RAKENNUS NIMLYH NIMI ARK AHKO AHKO Harjoitustyötila Arkkitehtuurin osasto ARK AO111 AO111 Arkkitehtuurin osasto ARK AO112 AO112 Arkkitehtuurin osasto ARK AO217 AO217 Arkkitehtuurin osasto ARK AOPS1 AOPS1

Lisätiedot

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Päätös OKM/88/592/2014 12.12.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö teki 16.5.2014 päätöksen (18/592/2014)

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut. Kirjastojen käyttäjäkysely

Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut. Kirjastojen käyttäjäkysely Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen käyttäjäkysely Tämän päivän sisällöt : Kirjastojen käyttäjäkysely erikoiskirjastojen vastaukset 2010 kyselyn kehittäminen jatkossa

Lisätiedot

OPS: Monitieteinen? Tieteenalarajat ylittävä? Laaja-alainen? OPS-sarja 21.10.2015 Rose Matilainen & Taina Saarinen

OPS: Monitieteinen? Tieteenalarajat ylittävä? Laaja-alainen? OPS-sarja 21.10.2015 Rose Matilainen & Taina Saarinen OPS: Monitieteinen? Tieteenalarajat ylittävä? Laaja-alainen? OPS-sarja 21.10.2015 Rose Matilainen & Taina Saarinen Monitieteellinen?, Tieteenalarajat ylittävä? JY:n linjaus 21.9.2015: tiedekuntien ja laitosten

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA 1 LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta (BMTK) Kaivannaisalan tiedekunta (OMS) Luonnontieteellinen tiedekunta (LuTK) Tieto ja sähkötekniikan tiedekunta (TST) Abipäivät

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa (Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen Aloituspaikat Englannin

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa!

Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa! Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa! Nelli elektroniset aineistot yhdessä paikassa Nellissä voit silmäillä mitä elektronisia

Lisätiedot

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna GRADUINFO

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna GRADUINFO TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2013-2014 GRADUINFO 23.4.2013 SEMINAARIEN AIKATAULU seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38 (16.9.

Lisätiedot

OHJE TILAAJALLE: YHTEISLAINAPYYNNÖN TEKEMINEN

OHJE TILAAJALLE: YHTEISLAINAPYYNNÖN TEKEMINEN OHJE TILAAJALLE: YHTEISLAINAPYYNNÖN TEKEMINEN 1. Yhteislainapyynnön tekeminen aloitetaan menemällä netin kautta kirjaston pääsivulta (www.kirjasto.oulu.fi) OULA-kokoelmatietokannan Yhteislainaus-toimintoon.

Lisätiedot

Artikkelitiedon haku. Artikkelin paikantaminen

Artikkelitiedon haku. Artikkelin paikantaminen Kirjasto- ja tietopalvelut Miten löydän ja saan artikkelin luettavaksi? Artikkelitiedon haku Löydät vinkkejä artikkeleista monella tavalla: opettajan antamasta oheislukemistolistasta, erilaisten tutkimusten

Lisätiedot

Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa!

Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa! Lapin korkeakoulukirjasto Kirjasto- ja tietopalvelut Juolukka pikaopas Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa! TIEDONHAKU Jos etsit

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Navigaattori 2014 2015

Navigaattori 2014 2015 Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2014 2015 TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2014 2015 Opintotoimistossa hoituvat muun muassa lukuvuosi-ilmoittautuminen sekä nimen- ja osoitteenmuutokset.

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi Tavoitekehitys 1 Humanistinen ja kasvatusala 868 861 617-244 -28,3 5 770 5 774 5 830 56 1,0 2 Kulttuuriala

Lisätiedot

Liikkujan polku tiedonlähteille. Tutkimustietoa liikunnasta kun Google ei riitä Informaatikko Birgitta Järvinen, UKK-instituutti

Liikkujan polku tiedonlähteille. Tutkimustietoa liikunnasta kun Google ei riitä Informaatikko Birgitta Järvinen, UKK-instituutti Liikkujan polku tiedonlähteille Tutkimustietoa liikunnasta kun Google ei riitä Informaatikko Birgitta Järvinen, UKK-instituutti Liikkujan polku tiedonlähteille Miten haen artikkeleita, raportteja, kirjallisuutta

Lisätiedot

Sähköisten materiaalien käyttö tableteilla

Sähköisten materiaalien käyttö tableteilla Sähköisten materiaalien käyttö tableteilla Oili Valtonen, informaatikko KyAMK / kirjasto- ja tietopalvelut / Kasarminmäki Esityksen sisältö Mitä sähköisiä materiaaleja on tarjolla Mitä mahdollisuuksia

Lisätiedot

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN?

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? Terhi Skaniakos Erikoissuunnittelija Strateginen kehittäminen Kurssipalautejärjestelmä Tarkoituksena on kerätä systemaattista palautetta yliopiston kaikista tutkinto-opiskelijoille

Lisätiedot

Julkaisukohtainen kirjoittajien lukumäärä tieteellisissä julkaisuissa: kansainvälinen kehitys ja tieteenaloittaiset erot OKM-julkaisuaineistossa

Julkaisukohtainen kirjoittajien lukumäärä tieteellisissä julkaisuissa: kansainvälinen kehitys ja tieteenaloittaiset erot OKM-julkaisuaineistossa Julkaisukohtainen kirjoittajien lukumäärä tieteellisissä julkaisuissa: kansainvälinen kehitys ja tieteenaloittaiset erot OKM-julkaisuaineistossa Suunnittelija Janne Pölönen, TSV Tekijyys tieteessä-seminaari

Lisätiedot

Kansallisen elektronisen kirjaston. käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille

Kansallisen elektronisen kirjaston. käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely ammattikorkeakouluille 2007 1. Taustatietoja 1.0 Ammattikorkeakoulu (Mitä ammattikorkeakoulua edustat) 1.1 Sukupuoli 1.2 Ikä 1.3 Opiskelija- tai työntekijäryhmä

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine 1 (6) H Arkeologia Kansatiede 8 2 10 Museologia 4 3 7 Klassillinen arkeologia 5 1 6 Arkeologia Total 41 13 54 Digitaalinen kulttuuri, Pori Kulttuurituotannon suunnittelu, Pori 12 3 15 Museologia ja aineellinen

Lisätiedot

FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu Kari Tossavainen

FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu Kari Tossavainen FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu 5.10.2016 Kari Tossavainen Opiskelijoita 14 221 (kyselyyn vastasi 90 opiskelijaa) = 0,6 % Vastanneiden tiedekunta: humanistinen 43,2%, kasvatustieteellinen

Lisätiedot

Tohtoreiden ura- ja työmarkkinaseuranta. Vuosina 2010 2011 Oulun yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille

Tohtoreiden ura- ja työmarkkinaseuranta. Vuosina 2010 2011 Oulun yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille Tohtoreiden ura- ja työmarkkinaseuranta Vuosina 2010 2011 Oulun yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille Saatteeksi Tässä annetut tiedot tohtoreiden työllistymisestä

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa

Itä-Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä-Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Kolmen kampuksen yliopisto Yliopisto toimii kolmella kampuksella: Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Yhtenäinen toimintamalli Kampusten profiloituminen

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot