OULUN YLIOPISTON KIRJASTO 2 LUETTELOT JA TIETOKANNAT 5 TIEDONHANKINNAN OPETUS 8 LUKU- JA TYÖSKENTELYTILAT 9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUN YLIOPISTON KIRJASTO 2 LUETTELOT JA TIETOKANNAT 5 TIEDONHANKINNAN OPETUS 8 LUKU- JA TYÖSKENTELYTILAT 9"

Transkriptio

1 SISÄLLYS OULUN YLIOPISTON KIRJASTO 2 KOKOELMAT 3 LUETTELOT JA TIETOKANNAT 5 LAINAAMINEN 6 TIETOPALVELU 7 TIEDONHANKINNAN OPETUS 8 KAUKOPALVELU 8 LUKU- JA TYÖSKENTELYTILAT 9 YHTEYSTIEDOT 10 Oulun yliopiston kirjaston hallinto Pääkirjasto Humanistinen tiedekunta ja kasvatustieteiden tiedekunta Luonnontieteellinen tiedekunta ja teknillinen tiedekunta Lääketieteellinen tiedekunta Taloustieteiden tiedekunta Kajaanin yliopistokeskuksen kirjasto Erillislaitosten käsikirjastot 10/2006

2 2 OULUN YLIOPISTON KIRJASTO Oulun yliopiston kirjaston muodostavat: Pääkirjasto kurssikirjat, taloustieteet, informaatiotutkimus, vapaakappaleet Snellmanian kirjasto kasvatustieteet ja humanistiset tieteet Tiedekirjasto Tellus luonnontieteet ja tekniikka Lääketieteellisen tiedekunnan kirjasto terveystieteet Hammaslääketieteen kirjasto Arkkitehtuurin osaston kirjasto Kajaanin yliopistokeskuksen kirjasto Normaalikoulun, tutkimusasemien ja erillislaitosten käsikirjastot Kirjaston käyttöoikeus on yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden lisäksi kaikilla yliopiston ulkopuolisilla käyttäjillä. Edellisten lisäksi on muutamia lähinnä yliopiston laitosten opettajien ja opiskelijoiden käyttöön tarkoitettuja kirjastoja, ja niillä voi olla vaihtelevia sääntöjä käyttöoikeudesta, lainattavasta kirjallisuudesta ja laina-ajoista. Nämä selviävät tarkemmin kysymällä kirjastoista. Kirjasto on yliopiston hallituksen alainen ja sitä johtavat kirjaston johtokunta ja ylikirjastonhoitaja. Yliopiston laitokset osallistuvat aktiivisesti kirjaston toimintaan. Lisätietoja löytyy kirjastoyksiköiden omista oppaista ja kirjaston www-sivuilta:

3 3 KOKOELMAT Oulun yliopiston kirjaston kokoelmiin kuuluu julkaisuja noin 1,7 miljoonaa nidettä. Painettuja lehtiä tilataan vuosittain noin nimekettä ja vapaakappaleena saadaan noin kotimaista lehtinimekettä. Lisäksi kirjasto hankkii tiedonhaussa tarvittavia hakuteoksia ja viitetietokantoja, ja sillä on käyttöoikeus noin elektroniseen lehteen. Kirjastossa on julkaisuja yhteensä: noin 1,7 miljoonaa nidettä eli noin hyllymetriä. Vapaakappaleoikeuden (osittainen vuodesta 1960, täydellinen vuodesta 1981) perusteella kirjasto saa kaiken kotimaisen kirjallisuuden sanomalehtiä lukuun ottamatta. Vapaakappaleet sijoitetaan Pääkirjaston kokoelmiin. Kotimaista kokoelmaa täydennetään myös vanhemmalla kirjallisuudella. Kirjastolla on Eurotietokeskus- eli EDC-status (European Documentation Centre), minkä perusteella kirjasto saa kaikki Euroopan Unionin viralliset julkaisut joko suomen tai englannin kielellä. Nämä julkaisut sijoitetaan Pääkirjastoon. Pääkirjaston kokoelmiin hankitaan ulkomaista kirjallisuutta useilta eri tieteenaloilta. Taloustieteiden, informaatiotutkimuksen ja sosiologian oppiaineiden kirjallisuus on sijoitettu Pääkirjastoon, samoin kuin lainattava kaunokirjallisuus ja tutkintovaatimuksiin kuuluva kurssikirjallisuus lukuun ottamatta lääketieteen, arkkitehtuurin ja Kajaanin yliopistokeskuksen kurssikirjoja. Lisäksi Pääkirjastossa on lukuisia erikoiskokoelmia.

4 4 Tiedekuntien kirjastot hankkivat kokoelmiinsa oman tieteenalansa tutkimuksessa ja opetuksessa tarvittavan kirjallisuuden (humanistiset tieteet, kasvatustieteet, luonnontieteet, terveystieteet ja tekniikka). Hankinnoista päättävät laitokset ja kirjastoyksiköt. Elektroniset kokoelmat Kirjaston elektronisiin kokoelmiin kuuluu useita kirjakokoelmia, noin lehteä sekä viitetietokantoja eri aihealueilta. Suurinta osaa elektronisista aineistoista voidaan käyttää miltä tahansa yliopiston verkkoon liitetyltä tietokoneelta; osa aineistosta on vain paikalliskäytössä. Kirjaston etäkäyttöpalvelun kautta Oulun yliopiston henkilökunnalla ja opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää elektronisia aineistoja myös yliopiston verkon ulkopuolelta. Nelli-portaali tarjoaa pääsyn erilaisiin elektronisiin aineistoihin. Linkki Nelliin löytyy kirjaston etusivulta:

5 5 LUETTELOT JA TIETOKANNAT OULA - Oulun yliopiston kirjaston kokoelmatietokanta OULAn sisältö: Kirjat ulkomaiset valtaosa kotimaisista elektroniset Lehdet painetut ulkomaiset valtaosa painetuista kotimaisista elektroniset Oulun yliopiston kurssikirjat opinnäytteet väitöskirjat (myös muiden Suomen yliopistojen) osan kotimaisista lehdistä. OULA-kokoelmatietokanta on vapaasti käytettävissä www-yhteydellä. Tiedot julkaisuista löytyvät mm. tekijän, nimen ja aiheen mukaan. Pääkirjastossa on myös julkaisuja, jotka eivät sisälly OULAan, joten teosta etsittäessä kannattaa aina varmistaa virkailijalta, onko teos kirjastossa, vaikka sitä ei löydykään luetteloista.

6 6 Nelli-portaali tarjoaa opiskelussa, opetuksessa ja tutkimuksessa tarvittavat keskeiset tiedonlähteet, mm.: - elektroniset lehdet - koti- ja ulkomaisten kirjastojen kokoelmatietokannat - koti- ja ulkomaiset artikkelitietokannat - hakuteokset - sanakirjat Linda on Suomen yliopistokirjastojen, Varastokirjaston ja Eduskunnan kirjaston yhteinen tietokanta niiden kokoelmiin kuuluvista julkaisuista, ja asiakkaat pääsevät siihen kaikista kirjastoyksiköistä ja yliopiston verkossa olevilta koneilta. Nelli ja Linda ovat käytettävissä Oulun yliopiston verkossa, minkä lisäksi Oulun yliopiston henkilökunta ja opiskelijat voivat käyttää niitä etäkäyttöpalvelun kautta myös yliopiston verkon ulkopuolelta (http://www.kirjasto.oulu.fi/tietokannat/etakaytto/). LAINAAMINEN Lainauskortin saa lainatessaan ensimmäisen kerran. Laina-ajat vaihtelevat kirjastoyksiköittäin ja kokoelmasta riippuen 1 pv - 28 pv. Osa kokoelmista on tarkoitettu vain lukusalikäyttöön. Myöhässä olevista ja palauttamattomista lainoista kirjasto perii maksuja, jotka perustuvat valtion maksuperustelakiin (150/92) ja -asetukseen (211/92) sekä opetusministeriön päätökseen kirjasto- ja tietopalveluista perittävistä maksuista. Lainaussääntöjä on saatavana kaikista kirjastoyksiköistä ja ne ovat nähtävissä kirjastojen ilmoitustauluilla sekä kirjaston www-sivuilla. 7

7 7 TIETOPALVELU Tietopalvelu neuvoo asiakkaita kirjaston kokoelmien ja tiedonlähteiden käytössä. Tietopalvelusta vastaavat eri tieteenalojen koulutuksen saaneet informaatikot ja kirjastonhoitajat, jotka tekevät tiedonhakuja ja antavat tiedonhankinnan opetusta. Tietopalvelussa neuvotaan kirjaston ja tietokantojen käyttöä maksutta. Pienistä tiedonhakutehtävistä ei veloiteta. Laajemmista tiedonhaun toimeksiannoista peritään kirjaston palveluhinnaston edellyttämä maksu. Maksullisia ovat kaikki maksullisten online-tietokantojen (esim. Dialog, STN) käyttöä vaativat toimeksiannot sekä lisäksi kaikki yliopiston ulkopuolisille asiakkaille tehtävät atk- ja manuaaliset tiedonhaut.

8 TIEDONHANKINNAN OPETUS 8 Kirjasto järjestää opiskelijoille tiedonhankinnan ja kirjaston käytön opetusta vuosittain yhdessä pienryhmäohjaajien ja seminaarien ohjaajien kanssa. Opetukseen sisältyy Oulun yliopiston OULA-kokoelmatietokannan ja kirjaston tarjoamien muiden tietokantojen käytön opetusta, ja sitä järjestetään eri kirjastoyksiköissä. Myös yliopiston ulkopuolisille asiakkaille annetaan tiedonhankinnan opetusta, josta veloitetaan kirjaston palveluhinnaston mukaisesti. Lisätietoja kirjaston www-sivuilta osoitteesta: KAUKOPALVELU Kaukopalvelu tilaa muista kirjastoista sellaista kirjallisuutta, jota ei ole Oulun yliopiston kirjastoissa. Tilauksia voi jättää kaikkiin yliopiston kirjaston toimipisteisiin. Tilauksen voi tehdä myös elektronisella tilauslomakkeella, joka löytyy kirjaston www-sivuilta osoitteesta Kaukopalvelu on maksullista. Maksutta asiakkaat voivat tilata itse kirjoja ja artikkeleita Kuopiossa sijaitsevasta Varastokirjastosta OULAn kautta. Tarkempia tietoja saa Pääkirjaston, lääketieteellisen tiedekunnan kirjaston ja Kajaanin yliopistokeskuksen kirjaston kaukopalveluyksiköistä.

9 9 LUKU- JA TYÖSKENTELYTILAT Lukupaikkoja on kaikissa kirjastoissa. Lisäksi Pääkirjastossa, Snellmanian kirjastossa, lääketieteellisen tiedekunnan kirjastossa ja Tiedekirjasto Telluksessa on ryhmätyöhuoneita. Telluksessa on myös avoimia ryhmätyöalueita. Pääkirjastossa ja Snellmanian kirjastossa asiakkaiden käyttöön on varattu lukittavia kaappeja ja kirjavaunuja, Telluksen kirjastossa lukittavia kirjavaunuja. Tutkijanhuoneita on Pääkirjastossa 15 ja Snellmanian kirjastossa 25 kpl. Niitä annetaan hakemuksesta Oulun yliopiston tutkijoiden ja opinnäytettä tekevien opiskelijoiden käyttöön neljäksi kuukaudeksi kerrallaan. Hakemuslomakkeita saa Pääkirjastosta ja Snellmanian kirjastosta. Tutkijanhuoneiden käyttöhakemukset on jätettävä Pääkirjaston käsikirjastoon tai Snellmanian kirjastoon: syyskaudeksi kevätkaudeksi kesäksi 1. syyskuuta mennessä, 2. tammikuuta mennessä, 2. toukokuuta mennessä.

10 YHTEYSTIEDOT (kartat löytyvät www-sivuilta: 10 Oulun yliopiston kirjasto PL 7500, OULUN YLIOPISTO Puh: vaihde Fax: Sähköposti: URL: Yhdyskäytävä OULA-kokoelmatietokantaan: Elektronisten lehtien käyttäjätunnukset ja salasanat: Kirjaston johtaja, ylikirjastonhoitaja Päivi Kytömäki Hallintopäällikkö, henkilöstöasiat Pirkko Lindberg Henkilöstöasiat: tilapäinen henkilökunta Anna-Kaarina Korhonen Kirjaston toimisto Hankkeet ja projektit Juha Aittakumpu Oulun yliopiston julkaisutoimikunta/acta-sarjan toimitus Kirsti Nurkkala julkaisutoimikunnan sihteeri, Acta-sarjan toimitussihteeri ISBN numerot julkaisuihin Elektroninen julkaiseminen Ville Varjonen Yliopiston opettajien ja virkamiesten kirjallisten töiden luettelo Raili Toivio Vahtimestari- ja jäljennepalvelu Ilkka Karjalainen Heikki Kuhalampi Tietojärjestelmät Raimo Körkkö Verkkopalvelut Tapio Ryhänen Käytön tuki Timo Ronkainen Harri Eräjoki Mika Karppinen Heino Puoskari

11 PÄÄKIRJASTO Pääkirjastosto Linnanmaa, PL 7500, OULUN YLIOPISTO Puh: vaihde Fax: Sähköposti: URL: Aukioloajat Lukukausien aikana ma-to 8-19, pe 8-17, la aattopäivät 8-16 Kesäisin ma-pe kurssikirjat, taloustieteet, informaatiotutkimus, vapaakappaleet noin 350 luku- ja työskentelypaikkaa, 15 tutkijanhuonetta 3 ryhmätyöhuonetta, lukittavia kaappeja ja vaunuja Kirjaston esimies Eila Tapio Asiakaspalvelut, esimies Riitta Hoppania Bibliografiset palvelut, esimies Seppo Krekelä Kokoelmapalvelut, esimies Riitta Eriksson Pääkirjaston asiakaspalvelu neuvonta, opastus ja kirjatiedustelut lainojen uusinnat ja varaukset sähköposti: Lainauspalvelut Tuula Kontio neuvonta ja laskutusasiat Kurssikirjojen lainaus Kurssikirjojen hankinta Ritva Kivimäki Käsikirjastopalvelut Sisko-Liisa Leinonen neuvonta ja opastus väitöskirjatiedot Dissertation Abstracts tietokantaan tutkijanhuoneet Elektroniset aineistot Tiina Jounio Tietopalvelu , , tiedonhaut ja neuvonta sähköposti: Pääkirjaston informaatikot Tiedonhankinnan opetus ja avoimen yliopiston kirjastopalvelut Kaisu Clarot EU-tietopalvelu Outi Klintrup Kaukopalvelu Juhani Räisänen sähköposti: kaukopalvelu Oulun ulkopuolisille kirjastoille sähköposti: fax elektroninen tilauslomake: Kirjansitomo

12 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Snellmanian kirjasto KTK Linnanmaa, PL 7510, OULUN YLIOPISTO Puh: vaihde Fax: Sähköposti: URL: HuTK & KTK Aukioloajat Lukukausien aikana ma-to 8-19, pe ja aattopäivät 8-16, la Kesäisin ma-pe kokoelmat noin hyllymetriä sisältävät aineistoja seuraavilta tieteenaloilta: aate- ja oppihistoria, antiikin kielet ja kulttuuri, historia, Japanin kieli ja kulttuuri, kasvatustiede, kielet ja kielitiede, kirjallisuudentutkimus, kulttuuriantropologia, logopedia, naistutkimus, psykologia, saamen kieli ja kulttuuri 170 lukupaikkaa, 25 tutkijanhuonetta 4 ryhmätyöhuonetta, lukittavia kirjakaappeja ja vaunuja mikroluokka/kirjaston opetustila Kirjaston esimies Marja-Leena Heikkilä-Kuutti Lainaus ja neuvonta , sähköposti: lainojen uusinnat ja varaukset kirjatiedustelut, neuvonta Tietopalvelu ja tiedonhankinnan opetus , , , , sähköposti: tiedonhaut ja neuvonta

13 Oulun normaalikoulun kirjastot Kirjastopalveluja voivat käyttää ainoastaan tiedekunnan opettajat, tutkijat ja opiskelijat sekä normaalikoulun oppilaat. Ala-asteen kirjasto Yliopistokatu 48, OULU Puh: URL: kokoelmat noin 110 hyllymetriä, lukupaikkoja 32 Yläasteen ja lukion kirjasto Kaitoväylä 3, OULU Puh: URL: kokoelmat noin 270 hyllymetriä LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LuTK & TTK Tiedekirjasto Tellus Linnanmaa, PL 3000, OULUN YLIOPISTO Puh: (Tellus) (Luna) Fax: (Tellus) Sähköposti: URL: Aukioloajat Lukukausien aikana ma-to 8-19, pe ja aattopäivät 8-16, la Kesäisin Tellus , ma-pe Lunan kesän aukioloajoista ilmoitetaan erikseen kokoelmat yli hyllymetriä sisältävät aineistoja mm. seuraavilta tieteenaloilta: biofysiikka, biokemia, biologia, fysiikka, geotieteet, kemia, konetekniikka, matematiikka, prosessitekniikka, sähkötekniikka, tietojenkäsittelytiede, tietoliikennetekniikka, tuotantotalous, tähtitiede ja ympäristötekniikka 470 työskentelypaikkaa 4 ryhmätyöhuonetta, videoneuvotteluhuone 2 avointa ryhmätyöaluetta

14 Kirjaston esimies Pekka Ahtiainen Lainaus, neuvonta (Tellus) (Luna) Tietopalvelu ja tiedonhankinnan opetus sähköposti: - Telluksen informaatikot Arkkitehtuurin osaston kirjasto Aleksanterinkatu 6, PL 4100, OULUN YLIOPISTO Puh: Fax: URL: Aukioloajat Lukukausien aikana ma-to 9-18, pe Kesän aukioloajoista ilmoitetaan erikseen. kokoelmat noin 750 hyllymetriä 30 lukupaikkaa Tietopalvelu ja tiedonhankinnan opetus , Käsikirjastot OULANGAN BIOLOGISEN ASEMAN KÄSIKIRJASTO Liikasenvaarantie 134, KUUSAMO Puh: PERÄMEREN TUTKIMUSASEMAN KÄSIKIRJASTO Marjaniemi, HAILUOTO Puh: SODANKYLÄN GEOFYSIIKAN OBSERVATORION KÄSIKIRJASTO Tähteläntie 62, SODANKYLÄ Puh:

15 LTK LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Lääketieteellisen tiedekunnan kirjasto Aapistie 7 A, PL 7550, OULUN YLIOPISTO Puh: vaihde Fax: Sähköposti: URL: Aukioloajat Lukukausien aikana ma-to 8-18, pe ja aattopäivät 8-16, la Kesäisin ma-pe 8-16 Lukusali ja ryhmätyötilat ovat avoinna lukukausien aikana ma-pe 8-21, la Kesän aukioloajoista ilm. erikseen. kokoelmat noin hyllymetriä, 5 ryhmätyöhuonetta noin 100 lukupaikkaa Kirjaston esimies Margit Heikkala Toimisto Lainaus , lainojen uusinnat ja varaukset kirjatiedustelut, neuvonta kirjallisuuden lainaus lääketieteellisestä tiedekunnasta (poikkeuksena hammaslääketieteen kokoelma, jota lainataan suoraan ao. laitoskirjastosta) Kaukopalvelu Fax: Sähköposti: Elektroninen tilauslomake: Tietopalvelu Raija Heino tiedonhaut ja neuvonta Tiedonhankinnan opetus , , Jäljennepalvelu

16 Hammaslääketieteen kirjasto Aapistie 3, PL 5281, OULUN YLIOPISTO Puh: URL: Aukioloajat ti ja to Kesän aukioloajoista ilmoitetaan erikseen. kokoelmat noin 240 hyllymetriä, lukupaikkoja 25 Lainaus ja neuvonta Tietopalvelu lääketieteellisen tiedekunnan kirjaston kautta Lääketieteellisen tiedekunnan laitos- ja klinikkakirjastot Kokoelmien lainaus lääketieteellisen tiedekunnan kirjaston kautta. Laitoskirjastot: Anatomian ja solubiologian laitos Farmakologian ja toksikologian laitos Fysiologian laitos Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos Lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian laitos Lääketieteen tekniikan laitos Mikrobiologian laitos Oikeuslääketieteen laitos Patologian laitos Klinikkakirjastot: Anestesiologian klinikka Fysiatrian klinikka Iho- ja sukupuolitautien klinikka Kirurgian klinikka Kliinisen kemian laitos Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka Lastentautien klinikka Molekyyliendokrinologian tutkimusyksikkö Neurokirurgian klinikka Neurologian klinikka Perinnöllisyyslääketieteen klinikka Psykiatrian klinikka Radiologian klinikka Silmätautien klinikka Sisätautien klinikka Synnytys- ja naistentautien klinikka Syöpätautien ja sädehoidon klinikka TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Palvelut ja kokoelmat ovat Pääkirjastossa. TaTK

17 KAJAANIN YLIOPISTOKESKUS KYK Kajaanin yliopistokeskuksen kirjasto Seminaarinkatu 2, PL 51, KAJAANI Puh: vaihde Fax: Sähköposti: URL: Aukioloajat Lukukausien aikana ma-to 9-18, pe 9-16, la 10-14, aattopäivinä 9-15 Kesän ja joulunajan aukioloajoista ilmoitetaan erikseen. Kokoelmat (kasvatustiede, kasvatuspsykologia ja tietojenkäsittelytiede) noin 1000 hyllymetriä, lukupaikkoja 74 Kirjaston esimies Outi Vaattovaara GSM Lainaus ja neuvonta Tietopalvelu ja tiedonhankinnan opetus Hilkka Axelsen Irene Salomaki GSM Kaukopalvelu fax sähköposti: elektroninen tilauslomake: YLIOPISTON ERILLISLAITOSTEN KÄSIKIRJASTOT Erillislaitosten kirjallisuuskokoelmat on tarkoitettu ensisijaisesti ao. laitosten tutkijoiden ja henkilökunnan käyttöön. ELEKTRONIOPTIIKAN LAITOKSEN KÄSIKIRJASTO Linnanmaa, PL 7100, OULUN YLIOPISTO Puh: THULE-INSTITUUTIN KÄSIKIRJASTO Linnamaa, PL 7300, OULUN YLIOPISTO Puh:

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto Espoo 2010 VUOSIKERTOMUS 2009 Teknillinen korkeakoulu Kirjasto Jakelu: Aalto-yliopiston kirjasto, Otaniemi PL 17000

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Porin tiede- kirjasto kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C

Porin tiede- kirjasto kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Porin tiedekirjasto kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Tietoa kirjastosta Porin tiedekirjasto on kaikille avoin tekniikan, kauppa- ja yhteiskuntatieteiden, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

E D U S K U N N A N K I R J A S T O Jokaisen yhteiskunnallista, oikeudellista ja eduskuntatietoa tarvitsevan kirjasto

E D U S K U N N A N K I R J A S T O Jokaisen yhteiskunnallista, oikeudellista ja eduskuntatietoa tarvitsevan kirjasto suomeksi E D U S K U N N A N K I R J A S T O Jokaisen yhteiskunnallista, oikeudellista ja eduskuntatietoa tarvitsevan kirjasto 1872 eduskunnan kirjaston perustamisvuosi 1913 kirjasto avattiin kaikkien

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

d) Tuki- ja palvelutoiminnot

d) Tuki- ja palvelutoiminnot 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS d) Tuki- ja palvelutoiminnot 2D Tuki- ja palvelutoiminnot SISÄLLYS 2d:1 Viestintä -tukiprosessi 2d:2 konseptiuudistus: Rohkeasti

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

professori Helena Hurme, puheenjohtaja, ÅA

professori Helena Hurme, puheenjohtaja, ÅA 8 7 6 5 4 3 2 1 VUOSIKERTOMUS 2007 1 Tritonian johtokunta 1.8.2004-31.7.2007 Jäsenet professori Helena Hurme, puheenjohtaja, ÅA professori, vararehtori Merja Koskela, varapj, VY ylikirjastonhoitaja Tore

Lisätiedot

Tritonia Johtokunta 13.5.2005 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2004

Tritonia Johtokunta 13.5.2005 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2004 Tritonia Johtokunta 13.5.2005 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2004 Sisällys 1 Yleiskatsaus 2 Kirjastopalvelut 2.1 Kokoelmien kehittäminen 2.2 Kirjaston palveluiden käyttö 2.3 Kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan

Lisätiedot

UUSI OPISKELIJA TERVETULOA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON KIRJASTOON

UUSI OPISKELIJA TERVETULOA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON KIRJASTOON UUSI OPISKELIJA 1 TERVETULOA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON KIRJASTOON Kirjasto tukena koko opintopolun ajan OLEMME kaikille avoin tieteellinen kirjasto. o Kampuskirjastojen painetut aineistot, palvelut, tilat

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006 TRITONIA LIITE 1 Johtokunta 23.5.2007 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys: 1 Yleiskatsaus 2 Kirjastopalvelut Asiakaspalvelut Tietoaineistopalvelut Informaatiolukutaidon ja tiedonhaun koulutukset 3 Oppimiskeskuspalvelut

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT Tieteellisten seurain valtuuskunta Helsinki 2011 Tieteellisten seurain valtuuskunta Mariankatu 5 00170 Helsinki Puhelin *(09) 228 691 Sähköposti: tsv@tsv.fi

Lisätiedot

Ko u v o l a n. Kyytiin Kouvolassa. Kaupunginkirjasto. maakuntakirjasto

Ko u v o l a n. Kyytiin Kouvolassa. Kaupunginkirjasto. maakuntakirjasto Kyytiin Kouvolassa Ko u v o l a n Kaupunginkirjasto maakuntakirjasto Toimipisteet Kouvolan pääkirjasto Salpausselänkatu 33, PL 33 45100 KOUVOLA puh. lainaus/palautus/uusinta 020 615 5232 ja 020 615 6106

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN!

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN! 5 YHTEYSTIEDOT 6 Opettajat 8 Ryhmänohjaajat 11 LUKUVUODEN 2015-2016 AIKATAULUT 12 Syksyn 2015 YO- koepäivät 13 Kevään 2016 YO- koepäivät 13 OPISKELU LUKIOSSA 14

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

Kokoelmakartoitus Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Oulun yliopiston kirjastossa

Kokoelmakartoitus Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Oulun yliopiston kirjastossa Kokoelmakartoitus Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Oulun yliopiston kirjastossa Aihealueina hoitotyö / hoitotiede ja liiketalous / liiketaloustiede Oulussa 11.10.2006 Hilkka Alila Oulun

Lisätiedot

Linnea2-kirjastojen yhteiset kaukolainakäytännöt

Linnea2-kirjastojen yhteiset kaukolainakäytännöt 1 Linnea2-jen yhteiset kaukolainakäytännöt JOHDANTO Linnea2-yleiskokous asetti 24.11.2010 työryhmän suunnittelemaan kaukopalvelun yhteisiä kokoelmapoliittisia linjauksia työstävää seminaaria. Työryhmään

Lisätiedot

Yliopistokirjastot takaavat tieteellisen tiedon saatavuuden kaikkialla Suomessa

Yliopistokirjastot takaavat tieteellisen tiedon saatavuuden kaikkialla Suomessa Yliopistokirjastot takaavat tieteellisen tiedon saatavuuden kaikkialla Suomessa Suomessa on 21 akateemista opetusta järjestävää yliopistoa. Suuri osa niistä on monitieteellisiä, mutta lisäksi on sotilaskoulutukseen,

Lisätiedot

opiskelijan YLEISOPAS

opiskelijan YLEISOPAS opiskelijan YLEISOPAS Julkaisija: Turun yliopisto Toimittaja: Tuike Mäntylä Kansi: Samuli Keskinen / Mirja Sarlin Kannen kuva: Hanna Oksanen Taitto: Virpi Lehtola ISSN 1795-9454 Suomen Yliopistopaino Oy

Lisätiedot

Tieteellisen kirjaston lakkauttamisesta ja sen vaikutuksista tutkijan työlle

Tieteellisen kirjaston lakkauttamisesta ja sen vaikutuksista tutkijan työlle Tieteellisen kirjaston lakkauttamisesta ja sen vaikutuksista tutkijan työlle Marke Hongisto Kaukopalvelupäivät 2011 IL:n kirjaston 1847-2009 Lakkautusprosessi Henkilöstökysely Lakkauttamisen seurauksia

Lisätiedot

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009 Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 14 Vararehtoreiden

Lisätiedot

Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti

Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti Sisällys 2/2004 Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti PL 1710 (Päivärannantie 10) 70421 KUOPIO sähköposti: varkirja@nrl.fi telefax: (017) 364 5050 16. vuosikerta Päätoimittaja: Kari

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013 Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa Ari Kotonen Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Erkki Lounasvuori Pirkko Sarkimaa Sisällysluettelo Saatteeksi

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

Informaatiolukutaidon perusteet: tärkeimpiä tiedonlähteitä TuKKK Porin opiskelijalle

Informaatiolukutaidon perusteet: tärkeimpiä tiedonlähteitä TuKKK Porin opiskelijalle Informaatiolukutaidon perusteet: tärkeimpiä tiedonlähteitä TuKKK Porin opiskelijalle Sisältö mistä löytyy hyödyllistä tietoa ja miten? vilkaisu Porin tiedekirjaston uusiin kotisivuihin verkkoaineistojen

Lisätiedot