Minne menet - lääkärijohtajuus?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Minne menet - lääkärijohtajuus?"

Transkriptio

1 Minne menet - lääkärijohtajuus? Operatiiviset Päivät klo Messukeskus 101 a/b Martti Kekomäki

2 Motot: 1) johtajana voi olla ihan kuka vain, johtaminen on paljon vaikeampaa 2) johtamisessa on yleensä kysymys muutoksen hallinnasta, ei niinkään entisen tilanteen säilyttämisestä johtaminen ei ole siis hallinnointia

3 Esityksen kulku johtamisesta näkemyksen ja tahdon korvaamattomuus lääkäri johtajana osaamisen puutteet, heikkoudet, - ja vahvuudet sairaala vs. Nokia: terveydenhuollon omituisuudet johtajan taitojen minimikansio oman maan nykytilanne

4 Ajankohtaisuuden tausta nyt: suuret ikäluokat eläkkeelle > kädet loppuvat > käsien hinta nousee > nykyinen tarjonta pulmissa + 10 v: suuret ikäluokat sairastuvat > kysyntä paisuu > nykyinen tarjonta ei riitä huomattava: erikoissairaanhoito ja pitkäaikaishoito silti eri tilanteissa

5 Traditio - vai stagnaatio Kaksi - lääkärikuntaankin - pinttynyttä ajattelutapaa: terveydenhuolto/lääketiede on edelleen kansalaisten terveyden tehokkain tuottaja siksi kansakunnan terveys on terveydenhuollon varassa siksi terveydenhuollon on aina saatava vaatimansa voimavarat oman maan terveydenhuolto toimii jo nyt mahdollisimman tehokkaasti siksi kaikki muutosyritykset on torjuttava lähtöasemiinsa kumpikaan väite ei pidä paikkaansa

6 Vaihtoehtoja edellisille väittämille julkisrahoitteinen terveydenhuolto on yksi jälkiteollisen hyvinvointiyhteiskunnan ilmenemä, mutta vain yksi useasta sen ainoat tuotteet ovat terveys (määriteltävä!) ja turvallisuuden tunne se tuottaa näitä voimavaroilla, jotka on sille kohdennettu avoimessa demokraattisessa prosessissa yhteisillä päätöksillä terveydenhuollolla ja sen yksiköillä on vastuu siitä, että tuotetun rajahyödyn ja sitoutuneiden rajakustannusten suhde on järkevä

7 Näkemyksestä johtaja näkee oman organisaationsa tulevan muodon, toimintatavat ja tavoiteltavat tulokset aivan kirkkaasti johtaja kykenee viestimään tämän muille ihmisille käsitettävästi, uskottavasti ja heitä motivoivasti johtaja pystyy hahmottelemaan kulku-uran tähän tavoitteeseen, vaikkei hän välttämättä tiedä ja tunne kaikkia tulevia mutkia tätä kykyä sanotaan strategiseksi ajatteluksi ja vastaavaa ominaisuutta leadershipiksi, johtajuudeksi tätä ei voida delegoida eikä korvata millään

8 - ja sama iltarastilogiikalla : Menestyäkseni iltarasteilla sinun on tiedettävä 1) missä olet 2) minne yrität mennä 3) miten sinne voisit päästä

9 Kasvu johtajaksi Kasvu johtajaksi merkitsee etääntymistä arjesta muttei arjen unohtamista etääntyminen = järjestelmän kokonaisuuden käsittäminen näkökulman laajenemista muttei yksityiskohtien kadottamista näkökulman laajeneminen = kyky asemoida terveydenhuolto suomalaiseen yhteiskuntaan

10 Hyvä verrata: tulisiko paras tarkka-ampuja/aktiivisin ruudinkeksijä ylentää heti pataljoonan komentajaksi? ei vaan entinen alokas, jonka näkökulmaa on laajennettu ainakin neljässä koulutusjaksossa entä palkattaisiinko prikaatinkomentajat liikeelämän organisaatioiden keskioksilta? ei, vaan entisistä alokkaista, joiden kokonaisuuden käsityskykyä lisätään aste asteelta ja tavoitteellisesti vähintään viiden eri koulutusjakson aikana

11 Palvelu ja terveyspalvelu tuotteina (hyödykkeinä, engl. commodities ) Palvelujen yleisiä ominaisuuksia: aineettomuus säilymättömyys erottamattomuus terveyspalvelujen lisäominaisuuksia: välillisyys: tavoitteena ei ole palvelu vaan terveys; ero partureihin ja matkatoimistoihin on tuntuva arvottamisen aikajänne: palvelun hinta ja kustannukset tiedetään, arvon näyttää vasta aika

12 Erikoissairaanhoidon tavoite NICE: erikoissairaanhoidon tavoite on tuottaa laatupainotettuja elinvuosia (ns. QALYmaximizing principle) tavoite on yhä selvemmin utilitaristinen, eikä enää deontologinen (heippa vaan, Hippokrates!) utilitarismi ei silti merkitse ihmiskäsityksestä luopumista ja siirtymistä huolehtimaan vain tuottavista ihmisistä

13 Hoidon historia: pitkiä reaktioaikoja Matteuksen evankeliumi luku 25: jae 40 vain 1000 vuotta, ja ensimmäinen sairaala syntyy Ranskan vallankumous vain 100 vuotta ja sosiaalivakuutus syntyy Japanin teollinen uudistus vain 10 vuotta, niin hoitolinjoja alkaa syntyä (huomaa myös, että kaikki kuvatut muutokset ovat reaktioita johonkin ongelmaan, näissä tapauksissa lakiuskontoon, epätasa-arvoon ja tehottomuuteen)

14 - ja samat seikat ideologian ja rahoituksen kannalta: raamattu: jokaisen ihmisen ainutlaatuisuus, elämän kunnioitus, lähimmäisenrakkaus almu valistusaika, Ranskan vallankumous: oikeudenmukaisuus, tasa-arvo kollektiivinen, kaikkia velvoittava rahoitus liberalismi: vaikuttavuus ja tehokkuus, valinnanvapaus, yksilöllisyys markkinat, kannusteet

15 Lääkärijohtajan erityispulmia yksilö vs. yhteisö: lääkäri on koulutettu ajamaan yksilön asiaa, johtajan painotus siirtyy yhteisön asian suuntaan ex ante vs. ex post: lääkäri on koulutettu hoitamaan sairauksia, johtaja ei voi unohtaa strategioissaan preventiota terveyspalvelu vs. terveyslisä: lääkäri on koulutettu tuottamaan palveluita, johtajan on painotettava terveyshyötyä

16 Lääkärijohtaja: yksityinen ja julkinen sektori taloudellinen kannattavuus on kaiken yksityisen toiminnan elinehto, myös terveyssektorilla: kate ei riitä, on tuotettava myös korkoa sijoitetulle pääomalle, mielellään myös voittoa riskinottajalle siksi ansaintalogiikka määrää myös palvelupaletin ja sen volyymitavoitteet: mitään kattoa ei ole olemassa tuotetun hyödyn ja sitoutuneiden kustannusten (marginaalinen) suhde on sopeutettava voimavarojen vaihtoehtoisiin käyttötapoihin julkisessa toiminnassa: katetta on tehtävä, maksettava myös korkoa; ei voittoa volyymillä on aina kattonsa

17 Onko terveydenhuollon johtamisessa jotain omituista? 1 (KANAVA 2008/3: ) sairaala vs. Nokia: tulos abstraktinen, tuote ei ole sama kuin palvelu, tuote syntyy vasta ajan mittaan ja on vaikeasti mitattavissa (harva on edes yrittänyt!) palveluiden jakautumallakin silti tavoite kolmas osapuoli (maksaja) koko ajan mukana kuvassa; kaksoisasiakkuus lojaalisuuden kohde epäyhtenäinen hierarkiassa pyramidin yläpää kumartaa rahaa, alapää potilasta

18 Onko terveydenhuollon johtamisessa jotain omituista? 2 sairaala vs. Nokia: laatu ei ole selvitettävissä pelkin asiakaskyselyin eikä huono laatu ei poistettavissa tuotantolinjalta tuotanto osin improvisoitua avaintuottajien intressit joskus ristiriitaiset tiedettä, opettamista vai potilastyötä? tuotantofunktio mutkikas - paljon ballerinoja - tuotannontekijöiden keskinäinen korvattavuus heikko

19 Onko terveydenhuollon johtamisessa jotain omituista? 3 sairaala vs. Nokia: ylin operatiivinen päätösvalta kouluttamattomilla kunnallispoliitikoilla palkitseminen niukahkoa (tuskin mahdollisuuksia optiojärjestelyihin tai työsuhdeautoihin) johtajat usein hyvin meritoituneita; silti heillä ei ole mainittavaa koulutusta johtamiseen

20 Onko terveydenhuollon johtamisessa jotain omituista? 4 sairaala vs. Nokia: jatkuva ylikysyntätilanne: tavoitteena ei voi olla kysynnän/liikevaihdon kasvattaminen toiminnan tehostaminen kasvattaa yleensä kokonaiskustannuksia, siis? hyvän tuloksen tekeminen leikkaa seuraavan vuoden toimintamahdollisuuksia, siis?

21 Onko terveydenhuollon johtamisessa jotain omituista? 5 sairaala vs. Nokia: palvelukysynnän uhatessa saturoitua Nokia kasvattaa aktiivisin toimenpitein kokonaiskysyntää tuomalla kännyyn musiikkia, karttaa jne th:ssa kokonaiskysyntää pyritään alati vähentämään, l. manageeraamaan kaikin keinoin, mm. terveyttä edistämällä ja prevention toimenpitein

22 Johtaminen ja laatu (Crossing the Quality Chasm, IOM/Wash DC 2001) Toiminnan laadun kuusi ulottuvuutta: vaikuttavuus (effectiveness) tehokkuus (efficiency) turvallisuus (safety) potilaskeskeisyys (patient-centeredness) oikea-aikaisuus (timeliness) oikeudenmukaisuus, tasa-arvo (equity)

23 Suomi on eturivissä, kun johtamisvälineitä kehitetään: sairaalatyön vaikuttavuutta on mitattu maailman ensimmäisen kerran Suomessa: Jarmo Kukkonen: Terveydenhuollon vaikuttavuuden arviointi rutiinisti kerätyn tiedon pohjalta. Kuopio Pirjo Räsänen: Routine measurement of health-related quality of life in assessing cost-effectiveness in secondary health care. Helsinki myös tehokkuudelle on nyt järkevä mittari Jorma Lauharanta: Sairaalaviesti, joulukuu 2008

24 Osaamisen minimipaletti normit kv.terveyspolitiikka strateginen johtaminen etiikka organisaatiokäyttäytyminen, - psykologia terveysekonomia sisäinen laskentatoimi (managerial cost accounting) tietotekniikka formaalinen arviointi (program evaluation) projektinhallinta ilmaisutaito, suullinen ja kirjallinen

25 Varautukaa kolmeen muutokseen 1) hoitovalinnoissa ja koko tuloksen arvioinnissa elämän laatu (HRQoL) painottuu yhä enemmän 2) informaatio- ja kommunikaatioteknologia (ICT) muuttaa järjestelmän toimintatapoja ja tuloksia enemmän kuin biotekniikka 3) eri tasoinen ekonominen ohjaus korvaa yhä enemmän poliittista päätöksentekoa

26 Suomalaisen lääkärijohtajan vahvuuksia ammattitaito, sen kautta syntyvä arvostus selittääkö juuri lääkäreiden vahva hallinnollinen asema maan terveydenhuollon kustannusten kohtuullisuuden? sektorin tuntemus koulutus kierrättää ja laajentaa näkemystä kognitiiviset taidot liittyy vahvasti valikoitumiseen: hyvin nopeita oppimaan moraali ammattikunta ei ole hankkinut itselleen huijarin eikä riistäjän mainetta

27 Tiivistelmä tulevaisuuden terveydenhuolto tarvitsee visionäärisiä, osaavia ja moraaliltaan horjumattomia johtajia kokemuksensa ja arvomaailmansa puolesta suomalaisella lääkärillä on mahdollisuus kouluttautua poikkeuksellisen hyväksi johtajaksi terveyssektorilla tämä edellyttää silti tavoitteellista, monivaiheista, ja tiukkaa koulutusohjelmaa on nimenomaan potilaan etu, jos suomalaisia terveydenhuollon yksiköitä, suuria ja pieniä, johtaa tähän tehtävään koulutettu alan ammattilainen

28 Coda: lääkärin ei tarvitse olla johtaja, mutta johtajan on parasta olla lääkäri!

IV Kuntien tulevaisuusfoorumi:

IV Kuntien tulevaisuusfoorumi: Susanna Kivelä (toim.) IV Kuntien tulevaisuusfoorumi: Itsenäinen kunta faktaa vai fiktiota ISBN 951-755-768-X Suomen Kuntaliitto 2001 Saatesanat Valitsimme vuoden 2001 tulevaisuusfoorumin teemaksi: Itsenäinen

Lisätiedot

Terveyspalveluiden hierarkiat ja markkinat

Terveyspalveluiden hierarkiat ja markkinat Terveyspalveluiden hierarkiat ja markkinat Paavo Okko Tom Björkroth Aki Koponen Annina Lehtonen Eija Pelkonen Terveyspalveluiden hierarkiat ja markkinat K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S

Lisätiedot

Terveydenhuollon muuttuva maailma. Martti Kekomäki Raahesali, 29.2.2012

Terveydenhuollon muuttuva maailma. Martti Kekomäki Raahesali, 29.2.2012 Terveydenhuollon muuttuva maailma Martti Kekomäki Raahesali, 29.2.2012 Esityksen kulku terveydestä ja sairaudesta talouden tosiasiat palvelujärjestelmä muuttuu vai muuttuuko ja miten? suomalaisia laatupulmia

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

Vaikuttavuutta koulutukseen

Vaikuttavuutta koulutukseen Vaikuttavuutta koulutukseen Suomen Akatemian julkaisuja 1/2000 Vaikuttavuutta koulutukseen Suomen Akatemian koulutuksen vaikuttavuusohjelman tutkimuksia Reijo Raivola (toim.) Edita. Helsinki Esipuhe

Lisätiedot

Kirjoittaja: TkT Mika Hannula Taitto: Ammattikuva Kustantaja: Työturvallisuuskeskus, Helsinki Julkaisuvuosi: 2000 Kirjapaino: Tampereen COLOR-OFFSET

Kirjoittaja: TkT Mika Hannula Taitto: Ammattikuva Kustantaja: Työturvallisuuskeskus, Helsinki Julkaisuvuosi: 2000 Kirjapaino: Tampereen COLOR-OFFSET Kirjoittaja: TkT Mika Hannula Taitto: Ammattikuva Kustantaja: Työturvallisuuskeskus, Helsinki Julkaisuvuosi: 2000 Kirjapaino: Tampereen COLOR-OFFSET ISBN 951-810-141-8 Lukijalle... 3 1 Tuottavuus ja kannattavuus...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TUOTTAVUUSOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN TUOTTAVUUSOHJELMA MARK- KINA- OSUUS OSAA- MINEN Kannattavuus VAKA- VARAI- SUUS KILPAI- LUKYKY Sanna Pekkola - Paula Linna - Helinä Melkas - Hannu Rantanen - Juhani Ukko - Ulla Annala PÄIJÄT-HÄMEEN TUOTTAVUUSOHJELMA Tuloksellisuuden

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

TUOTANTOPROSESSIN SUORITUSKYVYNMITTAAMINEN. Production process performance measurement 20.12.2013

TUOTANTOPROSESSIN SUORITUSKYVYNMITTAAMINEN. Production process performance measurement 20.12.2013 Kauppatieteellinen tiedekunta Talousjohtaminen Kandidaatintutkielma TUOTANTOPROSESSIN SUORITUSKYVYNMITTAAMINEN Production process performance measurement 20.12.2013 Tekijä: Opponentti: Ohjaaja: Toni Kokko

Lisätiedot

Puheenvuoroja suomalaisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän

Puheenvuoroja suomalaisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän Puheenvuoroja suomalaisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän tulevaisuudesta Haastattelut Johtaja Matti Apunen Elinkeinoelämän Valtuuskunta Johtaja Antti Kivelä Sitra Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

Lisätiedot

LÄÄKÄRITYÖN LAATU PALVELUN TILAAJAN JA TUOTTAJAN NÄKÖKULMASTA CASE: PIHLAJALINNA OY

LÄÄKÄRITYÖN LAATU PALVELUN TILAAJAN JA TUOTTAJAN NÄKÖKULMASTA CASE: PIHLAJALINNA OY TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos LÄÄKÄRITYÖN LAATU PALVELUN TILAAJAN JA TUOTTAJAN NÄKÖKULMASTA CASE: PIHLAJALINNA OY Yrityksen hallinto Pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2008 Ohjaaja: Marja Eriksson

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Potilaan oikeudet välttämätön paha vai k välttämätön paha v aik ai k en mitt aik a t en mitt erv a t e erv y e denhuollossa? y

Potilaan oikeudet välttämätön paha vai k välttämätön paha v aik ai k en mitt aik a t en mitt erv a t e erv y e denhuollossa? y Potilaan oikeudet välttämätön paha vai kaiken mitta terveydenhuollossa? POTILAAN OIKEUDET välttämätön paha vai kaiken mitta terveydenhuollossa? Kirjoituksissa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia

Lisätiedot

BALANCED SCORECARD VALTIONHALLINNOSSA. Balanced Scorecard Forum 2000

BALANCED SCORECARD VALTIONHALLINNOSSA. Balanced Scorecard Forum 2000 BALANCED SCORECARD VALTIONHALLINNOSSA Balanced Scorecard Forum 2000 Sisällys 1 LUKIJALLE...3 2 BALANCED SCORECARD FORUM 2000...4 3 JULKINEN SEKTORI OSANA KANSALLISTA KILPAILUKYKYÄ...7 4 BALANCED SCORECARD

Lisätiedot

TILAAJAN JA TUOTTAJAN VUOROVAIKUTUS

TILAAJAN JA TUOTTAJAN VUOROVAIKUTUS Sami Uusitalo TILAAJAN JA TUOTTAJAN VUOROVAIKUTUS Pilottihankkeen arviointia Tampereen toimintamalliuudistuksessa Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 3/2007 Tampereen kaupungin Tietotuotannon

Lisätiedot

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen Tekes Tekesin katsaus Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Huhtikuu 2011 ISSN 1797-7339 ISBN 978-952-457-523-2 Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen vaihde

Lisätiedot

YRITYKSEN KASVU JA MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN

YRITYKSEN KASVU JA MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN YRITYKSEN KASVU JA MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN CASE: EW DIVE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö Syksy 2008 Tiia Loukonen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PIENIMUOTOISEN PUUTEOLLISUUDEN YRITYSYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-POHJANMAALLA

PIENIMUOTOISEN PUUTEOLLISUUDEN YRITYSYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-POHJANMAALLA PIENIMUOTOISEN PUUTEOLLISUUDEN YRITYSYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-POHJANMAALLA Metsätalouden liiketieteen pro gradu työ maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkintoa varten Ilkka Muhonen Tammikuu

Lisätiedot

LÄÄKÄRIEN NÄKEMYKSIÄ ERITYISTURVAVAKUUTUSTEN VAIKUTUKSESTA LÄÄKÄRI POTILAS HOITOSUHTEESSA

LÄÄKÄRIEN NÄKEMYKSIÄ ERITYISTURVAVAKUUTUSTEN VAIKUTUKSESTA LÄÄKÄRI POTILAS HOITOSUHTEESSA LÄÄKÄRIEN NÄKEMYKSIÄ ERITYISTURVAVAKUUTUSTEN VAIKUTUKSESTA LÄÄKÄRI POTILAS HOITOSUHTEESSA Riitta Lusenius Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto

Lisätiedot

HALLINOTIETEIDEN TIEDEKUNTA

HALLINOTIETEIDEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO HALLINOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kimmo Mäkelä LAATU JA ARVIOINTI PÄIHDEPALVELUISSA Sosiaali- ja terveyshallintotieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO KUVIO- JA TAULUKKOLUETTELO

Lisätiedot

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä.

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä. Sitran selvityksiä 92 Huomisen sote Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään meidän tulisi pyrkiä ja miten se tehdään Huhtikuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 92 ISBN 978-951-563-913-4 (nid.)

Lisätiedot

JOHTAMINEN VÄLITTÄMISEN, TULOKSEN JA TEHOKKUUDEN RISTIPAINEISSA Yhtymäjohtaja Markku Puro, Forssan seudun terveydenhuollon ky.

JOHTAMINEN VÄLITTÄMISEN, TULOKSEN JA TEHOKKUUDEN RISTIPAINEISSA Yhtymäjohtaja Markku Puro, Forssan seudun terveydenhuollon ky. SoInFin Seminaari, 5.2.2009, Hanasaari 1 JOHTAMINEN VÄLITTÄMISEN, TULOKSEN JA TEHOKKUUDEN RISTIPAINEISSA Yhtymäjohtaja Markku Puro, Forssan seudun terveydenhuollon ky. Johtaminen välittämisen, tuloksen

Lisätiedot

FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA

FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA sparraajan opas yrittäjälle Petteri Huvio, Niku Oravainen, Pekka Krook, Helena Pekkarinen toimittanut Jussi Förbom Luovan Suomen julkaisuja 10 Luova Suomi / Diges

Lisätiedot

Sote-uudistus ja potilaan kokonaisvaltaisen hoidon edistäminen. Martti Kekomäki, FIMEA 19.03.2015

Sote-uudistus ja potilaan kokonaisvaltaisen hoidon edistäminen. Martti Kekomäki, FIMEA 19.03.2015 Sote-uudistus ja potilaan kokonaisvaltaisen hoidon edistäminen Martti Kekomäki, FIMEA 19.03.2015 käsittelyjärjestys mitkä ovat maan terveydenhuollon ongelmat? kilpailu vai integraatio ongelmien ratkaisuksi?

Lisätiedot

Anne Saari & Maarit Silvasti HILJAISEN TIEDON SIIRTÄMISEN HAASTEET SUKUPOLVENVAIHDOSTILANTEISSA

Anne Saari & Maarit Silvasti HILJAISEN TIEDON SIIRTÄMISEN HAASTEET SUKUPOLVENVAIHDOSTILANTEISSA Anne Saari & Maarit Silvasti HILJAISEN TIEDON SIIRTÄMISEN HAASTEET SUKUPOLVENVAIHDOSTILANTEISSA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LPY. innovaatioita. Kumppanuudella. Eduskuntavaalit 2011: Kunnat markkinoille? Pääomasijoittajat kehittävät terveyspalveluita

LPY. innovaatioita. Kumppanuudella. Eduskuntavaalit 2011: Kunnat markkinoille? Pääomasijoittajat kehittävät terveyspalveluita LPY Lääkäripalveluyritykset ry:n lehti 2/2010 Kunnat markkinoille? Pääomasijoittajat kehittävät terveyspalveluita Terveyspalveluseteli toimii Kuusamossa Kumppanuudella innovaatioita Eduskuntavaalit 2011:

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN?

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? JULKAISUJA 1/2004 OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti yhdessä Tiedeliiton kanssa 11.2.2004 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 JOHTAMISEN ETIIKKA. JULKAISU No 35. Avoin yliopisto

Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 JOHTAMISEN ETIIKKA. JULKAISU No 35. Avoin yliopisto Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 JOHTAMISEN ETIIKKA 1 JULKAISU No 35 Avoin yliopisto 2 JOHTAMISEN ETIIKKA 3 Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 4 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin yliopisto,

Lisätiedot

Paremminvointiyhteiskunta

Paremminvointiyhteiskunta Paremminvointiyhteiskunta Pentti Arajärvi Paremminvointiyhteiskunta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ KAKS PAREMMINVOINTIYHTEISKUNTA Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 48 Pole-Kuntatieto

Lisätiedot