Toimintamalli kriisitilanteissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintamalli kriisitilanteissa"

Transkriptio

1 TUUSULAN KUNTA Rusutjärven koulu Toimintamalli kriisitilanteissa

2 SISÄLTÖ KRIISIN MÄÄRITTELY... 3 KRIISIRYHMÄN JÄSENET... 3 TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA... 3 OPPILAAN KUOLEMA... 4 ITSEMURHA... 6 OPPILAAN LÄHIOMAISEN KUOLEMA... 8 KOULUN HENKILÖKUNTAAN KUULUVAN KUOLEMA...9 VÄKIVALTA TAI SEN UHKA TYÖYHTEISÖSSÄ KUN TYÖYHTEISÖN JÄSEN TARVITSEE APUA ONNETTOMUUS...11 TULIPALO, SÄTEILYUHKA KOULUMME TOIMINTAVALMIUS KRIISITILANTEESSA TUEN TARPEESSA HUOMIOITAVAA

3 KRIISIN MÄÄRITTELY Kriisistä puhutaan silloin, kun ihminen on joutunut elämäntilanteeseen, jossa hänen aikaisemmat kokemuksensa ja keinonsa eivät riitä uuden tilanteen ymmärtämiseen ja sen psyykkiseen hallitsemiseen. Kouluyhteisössä traumaattisia kriisejä voivat olla esimerkiksi äkillinen kuolema, itsemurha tai itsemurhayritys, onnettomuus, vakava väkivalta tai väkivallan uhka. Tällaisen kriisin kohdatessa ota heti yhteys kriisiryhmän jäseniin. KRIISIRYHMÄN JÄSENET: Rehtori Ismo Leinonen Terveydenhoitaja Koulupsykologi Luokanopettaja Koulunkäyntiavustaja Tea Riuttanen Seurakunnan edustaja TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA Yleinen hätänumero 112 Poliisi Ambulanssi 112 tai Päivystävä lääkäri Taksi SOS-auto / 24h Myrkytyskeskus

4 OPPILAAN KUOLEMA 1. Ota heti yhteys kriisityöryhmän jäseniin 2. Kriisityöryhmä kokoontuu Välittömästi kuolemantapauksen jälkeen: Jos kuolema on tapahtunut koulussa tai koulumatkalla, rehtori on yhteydessä poliisiin tai lääkäriin, joiden tehtävänä on kuolinviestin vieminen omaisille henkilökohtaisesti Tämän jälkeen rehtori on yhteydessä kuolleen oppilaan kotiin Suruvalittelut Koulun toimenpiteistä sopiminen vanhempien toivomusta kunnioittaen Kuolemasta on lupa kertoa luokalle, kuolintavasta ei. Vanhempien suostumuksella rehtori tiedottaa tapahtuneesta opettajille ja henkilökunnalle Mikäli kuolleella oppilaalla on sisaruksia koulussa, joku kriisityöryhmän jäsen tai muu soveltuva henkilö hakee heidät luokista rauhalliseen huoneeseen, jossa kuolemantapauksesta kerrotaan. Mikäli mahdollista sama henkilö saattaa sisarukset kotiin ja toimii yhteyshenkilönä surevaan kotiin. Luokanopettaja (tai opettajan niin toivoessa joku kriisityöryhmän jäsen) kertoo luokalle tapahtuneesta ja huolehtii siitä, että asiaa käsitellään riittävästi ennen kotiinlähtöä. - Kerro avoimesti ja konkreettisesti tapahtuneesta - Anna oppilaiden puhua ajatuksistaan ja tunteistaan. - Tarvittaessa tarkista, että oppilaat eivät mene tyhjään kotiin. Oppilailta voi kysyä, kuka toivoo että otetaan yhteyttä vanhempiin. Muiden luokkien opettajat kertovat tapahtuneesta omille luokilleen 4

5 Tiedottaminen oppilaiden koteihin esim. kirjeitse Tarvittaessa vanhempainilta muutaman päivän jälkeen. Mahdollisia muita toimia Koulun lippu puolitankoon Järjestetään yhteinen muistotilaisuus. Koulun rehtori puhuu ja lauletaan yhdessä. Asetetaan kuolleen oppilaan luokassa hänen pulpetilleen palava kynttilä, kukkia, valokuva. Sovitaan vanhempien kanssa koulutoverien ja opettajien osallistumisesta hautajaisiin Jos oppilaat osallistuvat hautajaisiin, tiedotetaan hautajaisista oppilaiden koteihin Keskustellaan hautajaisista koulussa Oppilaan/oppilaan omaisten muistaminen kirjein, runoin kukkasin, haudallakäynti Mikäli oppilaan kuolema tapahtuu loman aikana, on syytä pitää jälkeenpäin muistotilaisuus. Tapahtuneen jälkipuinti Kuolleen oppilaan luokalle muille ystäväryhmille opettajille ja muulle henkilökunnalle omaisten tukemisesta vastaavat koulun ulkopuoliset kriisityöntekijät yhteydenotto SOS-autoon Seuranta Yhteisön tuki luokanopettajalle Oppilaiden surureaktioiden seuraaminen - surureaktioiden yksilöllisyys - Surutyön vaiheet: 1. shokkivaihe 2. reaktiovaihe 3. työskentelyvaihe 4. uudelleen orientoitumisen vaihe Keskustelu luokassa tai tarvittaessa pienemmissä ryhmissä: ajatusten ja tunteiden pukeminen sanoiksi 5

6 Koulun oppilashuoltohenkilöstön ja koulun ulkopuolisten tahojen (esim. perheneuvola ja seurakunta) palvelut ovat osa seurantaa. ITSEMURHA 1. Ota heti yhteys kriisiryhmän jäseniin 2. Kriisiryhmä kokoontuu Kriisityöryhmän kokoontuminen Itsemurhan käsittely kouluyhteisössä vaatii erityistä huolellisuutta ja nopeutta, koska se saattaa toimia mallina muille Tarvittaessa tehdään yhteistyötä koulun ulkopuolistenkriisityöntekijöiden kanssa. Jos itsemurha tapahtuu koulupäivän aikana Huolehdi, että muut oppilaat poistuvat / eivät pääse tapahtumapaikalle Kutsu ambulanssi, poliisi, kriisityöryhmä Suruviestin vanhemmille vie poliisi tai lääkäri Tämän jälkeen koulun rehtori on yhteydessä kuolleen oppilaan kotiin Suruvalittelut Koulun toimenpiteistä sopiminen vanhempien toivomusta kunnioittaen Koulun sisäinen tiedottaminen Ensin tieto aikuisille Koko koululle, todetaan itsemurha, ei tekotapaa Aikuiset sopivat yhdessä, mitä oppilaille kerrotaan: - mistä on lupa puhua, mitä emme tiedä - asiallinen informaatio ehkäisee parhaiten uusia tapauksia Oppilaille tarjotaan mahdollisuus käsitellä asiaa lisää (psykologi, kriisityöryhmä) 6

7 Mahdollisia muita toimia Koulun lippu puolitankoon Järjestetään yhteinen muistotilaisuus Rehtori puhuu ja lauletaan yhdessä. Asetetaan kuolleen oppilaan luokassa hänen pulpetilleen palava kynttilä, kukkia, valokuva Sovitaan vanhempien kanssa koulutoverien ja opettajien osallistumisesta hautajaisiin Tiedotetaan hautajaisista oppilaiden koteihin Keskustellaan hautajaisista koulussa Oppilaan/omaisten muistaminen kirjein, runoin, kukkasin, haudallakäynti Mikäli oppilaan kuolema tapahtuu loman aikana, on syytä pitää jälkeenpäin muistotilaisuus Tärkeää on estää itsemurhan ja kuoleman ihannointi ratkaisuna vaikeuksiin! Tapahtuman jälkipuinti Erittäin tärkeää luokkatovereille sekä muille läheisille kavereille Ryhmä koottava myös kyseistä oppilasta opettaneista opettajista Seuranta keskeistä itsemurhan jälkeen. Itsemurhatilanteet Itsemurhauhkailut Suhtauduttava aina vakavasti Jos epäilet itsemurha-aikeita, kysy suoraan, onko oppilas ajatellut itsemurhaa. Jos vastaus on myöntävä, kysytään edelleen, onko oppilaalla suunnitelmaa sen toteuttamiseksi. Vaikka oppilas kieltää kertomasta asiasta muille, kerro mahdollisimman pian vanhemmille sekä psykologille tai kuraattorille, mitä on tapahtumassa. 7

8 Itsemurhavaarasta kertoo: Pienten koululaisten itsetuhoisuus ilmenee usein - karkailutaipumuksena - onnettomuusalttiutena Aikaisemmat itsemurhayritykset Aikaisempi/tämänhetkinen masennustila,vetäytyminen Aikaisemmat menetykset tai traumat Voimakas kiinnostus kuolemaan tai itsemurhiin Taipumus väkivaltaiseen käyttäytymiseen Aikaisemmat itsemurhat perheen piirissä, muut perheongelmat Tavaroiden antaminen pois, veitsellä leikittely, uhkarohkeus (turha riskinotto) Laajat persoonallisuuden muutokset: - suoritustasossa (keskittymisvaikeudet) - käytöksessä - asenteissa - mahdollinen päihteiden käyttö OPPILAAN LÄHIOMAISEN KUOLEMA 1. Ota heti yhteys kriisityöryhmän jäseniin 2. Kriisityöryhmän kokoontuminen Kun tieto kuolemantapauksesta on tullut koululle, pyydetään lupa oppilaalta ja omaisilta kertoa asiasta luokalle ja oppilasta opettaville opettajille. Mahdollisia muita toimia huomioidaan oppilaan suru esim. muutamalla sanalla, laululla, yhteisesti tehdyllä kortilla luokassa surun käsitteleminen (kirjoittamalla, leikkimällä, piirtämällä) addressin tai kukkien lähettäminen kotiin hautajaispäivänä Tapahtuman jälkipuinti 8

9 Lapsen tuen tarpeesta huolehtii koulu (koulupsykologi, kuraattori), lähiomaisten koulun ulkopuoliset kriisityöntekijät Tukiverkostot On tärkeää, ettei oppilas jää pois sosiaalisista kontakteista ja arkirutiineista Jos oppilas jää pois koulusta, eikä kotoa ole otettu yhteyttä kouluun, opettaja soittaa kotiin kuten tavallisestikin ollessaan huolissaan oppilaasta Jos oppilaan käytöksessä tai ulkonäössä tapahtuu muutos tai opettaja on muuten huolissaan hänestä, on hyvä ottaa yhteyttä psykologiin tai kuraattoriin Keskittyminen tai koulusuoriutuminen voi olla surun vuoksi vaikeaa - lapsi tarvitsee aikaa HUOM! Oppilas saattaa pystyä puhumaan läheisen kuolemasta vasta vuosien päästä. KOULUN HENKILÖKUNTAAN KUULUVAN KUOLEMA 1. Ota heti yhteys kriisityöryhmän jäseniin 2. Kriisityöryhmä kokoontuu Välittömästi kuolemantapauksen jälkeen: Rehtori on yhteydessä kuolleen henkilön omaisiin Suruvalittelut Koulun toimenpiteistä sopiminen omaisten toivomusta kunnioittaen Omaisten kanssa sopien Rehtori tiedottaa tapahtumasta työtovereille. Jos mahdollista, kuolleelle henkilölle erityisen läheinen työyhteisön jäsen saa tiedon etukäteen kahdestaan Rehtori tai kriisityöryhmän jäsen kertoo kuolleen opettajan luokalle tapahtuneesta Muille luokille tapahtuneesta kertoo joko oma luokan 9

10 opettaja tai joku kriisityöryhmän jäsenistä Tiedottaminen oppilaiden koteihin esim. kirjeitse tai vanhempainillassa Mahdollisia muita toimia Koulun lippu puolitankoon Muistotilaisuus, hiljainen hetki kuolleen muistoksi, surupöydän laittaminen (valkoinen liina, kynttilä) Muistetaan surevia omaisia (kukkia, adressi) Sovitaan työtovereiden ja oppilaiden osallistumisesta hautajaisiin (tarvittaessa tiedotetaan hautajaisista oppilaiden koteihin ja valmistaudutaan hautajaisiin keskustelemalla koulussa). Tapahtuman jälkipuinti Erityisesti jos traumaattinen kuolema: läheiset työtoverit / koko henkilökunta Oppilaille, joille vainaja oli erityisen tärkeä. VÄKIVALTA TAI SEN UHKA TYÖYHTEISÖSSÄ Pyri pysymään rauhallisena Kutsu paikalle toinen aikuinen Soita tarvittaessa poliisi paikalle Kerro tapahtumasta koulun rehtorille Ota tarvittaessa yhteyttä työsuojeluvaltuutettuun Tarvittaessa lääkärintodistus ja ilmoitus lastensuojeluun tai poliisille Ilmoitus vanhemmille Työaikana tapahtunut väkivalta on asianomistajarikos: jos teko tapahtuu yleisellä paikalla kuten koulun alueella tai jos kohteena on alle 15-vuotias, pahoinpitely muuttuu virallisen syytteen alaiseksi 10

11 KUN TYÖYHTEISÖN JÄSEN TARVITSEE APUA työuupumus, pitkäaikainen masennus, huumeiden käyttö ja alkoholin väärinkäyttö Voit ottaa yhteyttä johonkin kriisityöryhmän jäseneen, jonka kanssa voit luottamuksellisesti ja molemminpuolisen vaitiolovelvollisuuden säilyttäen keskustella tilanteesta. Yhdessä voitte harkita, vaatiiko tilanne jatkotoimenpiteitä. ONNETTOMUUS Onnettomuuden sattuessa tilanne arvioidaan ja ryhdytään aktiivisesti toimimaan tarpeen mukaan Jos onnettomuus on sattunut välitunnilla Välituntivalvoja antaa ensiavun ja hälyttää ambulanssin Oppilas toimitetaan mahdollisuuksien mukaan opettajanhuoneeseen, jossa joku henkilökunnasta jatkaa ensihoitoa. Luokanopettaja ilmoittaa onnettomuudesta huoltajille ja sopii jatkotoimista Jos onnettomuus on sattunut oppitunnilla Luokanopettaja antaa ensiavun ja soittaa ambulanssin Oppilas toimitetaan mahdollisuuksien mukaan opettajanhuoneeseen, jossa joku henkilökunnasta jatkaa ensihoitoa. Luokanopettaja ilmoittaa onnettomuudesta huoltajille ja sopii jatkotoimista Jos onnettomuus on sattunut koulun henkilökuntaan kuuluvalle Oppilaat menevät heti kertomaan lähimmälle aikuiselle, joka aloittaa edellä esitetyt toimenpiteet TULIPALO, SÄTEILYUHKA Koululla on ajan tasalla oleva pelastussuunnitelma Koulumme suojelujohtaja on rehtori Ismo Leinonen. 11

12 KOULUMME TOIMINTAVALMIUS KRIISITILANTEESSA Ennaltaehkäisy 1. Kriisityöryhmän kokoonpanosta sopiminen 2. Kriisityöryhmän tehtävistä ja työnjaosta sopiminen 3. Kriisisuunnitelman tarkastaminen vuosittain työsuunnitelman teon yhteydessä 4. Koulutus koko henkilökunnalle 5. Tiedotusvastuusta sopiminen 6. Yhteistyötahot Kriisityöryhmän kokoonpano Koulumme kriisityöryhmän muodostavat koulun rehtori, terveydenhoitaja, psykologi, opettajakunnan, koulunkäyntiavustajien edustaja ja seurakunnan edustaja. Kriisityöryhmän tehtävät Selkiyttää kriisityöryhmän sisäinen työnjako * Ryhmän vetäjä on koulun rehtori * Vastuuketju: Ensisijainen toimintavastuu kriisitilanteessa on aluksi aina läsnäolevalla aikuisella. Kriisityöryhmän kutsuu koolle ensimmäiseksi tiedon saanut kriisityöryhmän jäsen. Kokonaisvastuu kriisitilanteessa kuuluu rehtorille, joka vastaa koko kouluyhteisöstä. Laatia koulun kriisitoimintamalle Luoda yhteydet paikallisiin yhteistyötahoihin Perehdyttää koulun henkilöstö, järjestää koulutusta ja hankkia kirjallisuutta Informoida oppilaat, vanhemmat ja paikalliset yhteistyötahot kriisitoimintamallista Organisoida toiminta kriisitilanteissa. 12

13 Arvioida jälkeenpäin toimintaa kriisitilanteessa ja kriisitoimintamallin toimivuutta sekä tehdä siihen tarvittavat muutokset Pitää kriisitoimintamalli ajan tasalla (yhteystiedoissa tai koulun olosuhteissa tapahtuneet muutokset) Kriisisuunnitelman laatiminen Etukäteen laadittua kriisisuunnitelmaa tarvitaan, jotta tiedetään mitä pitää tehdä, kuka tekee mitäkin ja mistä saa lisäapua Kriisitoimintamalli lieventää kriisin haittavaikutuksia (lapset ovat erityisen haavoittuvia, koska heillä on vähän tai ei lainkaan kokemuksia kriisien kohtaamisesta). Kriisitoimintamalli tukee sekä oppilaiden että työntekijöiden toipumista (opettajat ovat kriisin kohdatessa samojen reaktioiden vallassa kuin oppilaatkin) Koulu antaa mallin siitä, miten toimia ja selviytyä vaikeissa tilanteissa. Kriisitilanteet eivät hoidu itsestään: käsittelemättömät kriisit jäävät kytemään pinnan alle kuin aikapommit. Koulutus koko henkilökunnalle Tiedottaminen oppilashuolto- ja kriisitoiminnasta vuosittain - oppilashuolto- ja kriisityhmän kokoonpanot - kriisikansio - kriisien tunnistamisvalmiuksien lisääminen Koulun kriisivalmiudesta tiedottaminen oppilaille ja vanhemmille - syystiedote ja muut tiedotteet - vanhempainillat 13

14 Tiedotusvastuu Kokonaisvastuu tiedottamisesta kuuluu koulun rehtorille Rehtori tai hänen erikseen nimeämänsä vastuuhenkilö tiedottaa: - Opettajille ja muulle henkilökunnalle, iltapäivähoitajille - Vanhemmille - Sivistystoimen johtajalle, opetuspäällikölle - Muille kouluille - Medioille Luokanopettaja tiedottaa: - Oppilaille - Vanhemmille TUEN TARPEESSA HUOMIOITAVAA Yksittäisten vaiheiden kesto voi vaihdella ja ne voivat myös tulla samanaikaisesti tai eri järjestyksessä. Lapsen tavallisia reaktioita Lapsuudessa tavallisia reaktioita traumaattisen kriisin jälkeen * avuttomuus, epätodellinen olo * vetäytyminen kontakteista * takertuneisuus * kiinnostuksen puute * pelko ja hämmentyneisyys * kyvyttömyys ajatella selvästi * oppimisvaikeudet!!! * tarkkaavaisuusvaikeudet * keskittymiskyvyn puute Välittömän tuen tarpeessa huomioitavaa Välittömän tuen tarve traumaattisessa kriisissä ajoittuu yleensä sokkivaiheeseen, jolloin on huomioitava erityisesti: * rauhoittava, turvallisuutta luova ilmapiiri 14

15 * myötäeläminen ja huolenpito * reaktioiden ymmärtäminen ja hyväksyminen * uhrien kertomuksen kuunteleminen, älä itse täytä tilaa omilla kokemuksillasi * tyhjien sanojen ja liiallisten lupausten välttäminen * levollinen läsnäolo, älä jätä yksin * anna avoimesti ja rehellisesti tietoa tapahtuneesta * tietojen pitäminen ajan tasalla. 15

KOULUN KRIISISUUNNITELMAN LAATIMINEN Marie Rautava

KOULUN KRIISISUUNNITELMAN LAATIMINEN Marie Rautava 1 KOULUN KRIISISUUNNITELMAN LAATIMINEN Marie Rautava Kouluissa on 1990-luvun alkupuolelta lähtien laadittu suunnitelmia erilaisten koko yhteisöä järkyttävien tapahtumien varalle. Työtä vauhditti Stakesin

Lisätiedot

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma 1 Sisällysluettelo Sivu 2 1. Johdanto.. 4 2. Oppilaitosturvallisuuden lähtökohdat 2.1. Kodin ja koulun yhteistyö..4 2.2. Koulun turvallisuusorganisaatio..4

Lisätiedot

EURAN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA

EURAN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA EURAN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA Liite 3 SISÄLLYS 1 TOIMINTA AKUUTTITILANTEESSA... 2 2 TIEDOTTAMINEN KRIISITILANTEISSA... 4 3 TOIMINTAMALLEJA ERI KRIISITILANTEISSA... 5 3.1 Onnettomuus koulussa...

Lisätiedot

LUKKARIN KOULUN KRIISISUUNNITELMA. Ohjeita ja tietoa kriisitilanteisiin. Syksy 2013

LUKKARIN KOULUN KRIISISUUNNITELMA. Ohjeita ja tietoa kriisitilanteisiin. Syksy 2013 1 LUKKARIN KOULUN KRIISISUUNNITELMA Ohjeita ja tietoa kriisitilanteisiin Syksy 2013 1. Mistä saa apua 1.1. Tärkeät puhelinnumerot 1.2. Koulujen oppilashuollon yhteystiedot 1.3. Lasten ja nuorten tukipalvelut

Lisätiedot

Senjasen koulun kriisisuunnitelma Kokemäen kaupunki

Senjasen koulun kriisisuunnitelma Kokemäen kaupunki Senjasen koulun kriisisuunnitelma Kokemäen kaupunki Koulun oppilaat ja henkilökuntaan kuuluvat aikuiset voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan tilanteeseen joko koulussa tai sen ulkopuolella.

Lisätiedot

1. Tavoite 2. 2. Kriisi ja sen vaiheet 3

1. Tavoite 2. 2. Kriisi ja sen vaiheet 3 LAITILAN KOULUJEN KRIISITOIMINTAMALLI 1. Tavoite 2 2. Kriisi ja sen vaiheet 3 2.1. Shokki 2.2. Reaktio 2.3. Käsittely 2.4. Uudelleenasennoitumisvaihe 3. Toimintaohjeet kriisitilanteissa 3.1. Loukkaantuminen/onnettomuus

Lisätiedot

KRIISISUUNNITELMA Jalasjärven yläaste 2007-2008

KRIISISUUNNITELMA Jalasjärven yläaste 2007-2008 KRIISISUUNNITELMA Jalasjärven yläaste 2007-2008 Yllättävä, vakava kriisitilanne on sellainen, jota ihminen ei ole kokenut aikaisemmin. Hän ei tiedä, miten pitäisi suhtautua. Kokemusta seuraa epämiellyttävä

Lisätiedot

k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s

k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s Raahen k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s 2 0 0 8 Raahen kaupunki Opetustoimi Koulun valmiusryhmään kuuluvat yleensä: * Rehtori tai vararehtori, * Kouluterveydenhoitaja, * Koulupsykologi ja kuraattori

Lisätiedot

Liite 4 KRIISITOIMINTAMALLI

Liite 4 KRIISITOIMINTAMALLI Liite 4 KRIISITOIMINTAMALLI Mäntyharjun lukio 2005 SISÄLTÖ Liite 4...1 1 JOHDANTO...3 2 KRIISIRYHMÄ...3 2.1 Kriisiryhmän jäsenet...3 2.2 Kriisiryhmän tehtävät... 3 3 VAKAVA ONNETTOMUUS KOULULLA... 3 3.1

Lisätiedot

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma Vilppulan yhteiskoulu Turvallisuussuunnitelma Sisältö: 1. Järjestyssäännöt 2. Kriisisuunnitelma 3. Päihdesuunnitelma 4. Palo- ja pelastussuunnitelma 5. Suunnitelma epäasiallisen kohtelun varalta 6. Suunnitelma

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA, PÄIVÄHOITO. Kriisisuunnitelma Laukaan päivähoidon kriisisuunnitelma

LAUKAAN KUNTA, PÄIVÄHOITO. Kriisisuunnitelma Laukaan päivähoidon kriisisuunnitelma LAUKAAN KUNTA, PÄIVÄHOITO Kriisisuunnitelma Laukaan päivähoidon kriisisuunnitelma päivähoidon kriisityöryhmä 2014 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. PÄIVÄHOIDON KRIISITYÖRYHMÄ... 1 2.1 Kriisityöryhmän tehtävät...

Lisätiedot

2 MIKÄ ON KRIISI? 1 JOHDANTO

2 MIKÄ ON KRIISI? 1 JOHDANTO 1 JOHDANTO Koulu pyrkii ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja parantamaan sekä henkistä että fyysistä työympäristöä. Täysin turvalliseen kouluympäristöön ei kuitenkaan koskaan päästä. Siksi koulun on kriisivalmius-

Lisätiedot

15 Erilaiset tukimuodot 12. 5. luku Oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen kuvauksiin

15 Erilaiset tukimuodot 12. 5. luku Oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen kuvauksiin SISÄLLYSLUETTELO 1. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 1 Arvot ja toiminta-ajatus 3 2 Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet 3 3 Valtakunnallinen ja kuntakohtainen opetussuunnitelma sekä kaupungin

Lisätiedot

KRIISITOIMINTA- KANSIO

KRIISITOIMINTA- KANSIO Tampereen yliopisto Opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinna KRIISITOIMINTA- KANSIO Koottu käyttäen esisijaisena lähteenä STAKE- Sin laatimaa Koulun kriisitoimintamalli tukiaineisto peruskoulujen, lukioiden

Lisätiedot

1. Kriisiryhmä KRIISITOIMINTAOHJE. Tekniikan yksikkö Opiskelijahuoltotyöryhmä viimeisin päivitys 18.3.2008

1. Kriisiryhmä KRIISITOIMINTAOHJE. Tekniikan yksikkö Opiskelijahuoltotyöryhmä viimeisin päivitys 18.3.2008 Tämä Oamk/ Tekniikan yksikön kriisitoimintaohje päivitetään vuosittain syyslukukauden alkupuolella. Päivityksestä ja toiminnassa mukana olevan henkilöstön koulutuksesta ja ohjeistuksesta vastaa opiskeluhuoltotyöryhmä.

Lisätiedot

lippukunnille ja luottamushenkilöille

lippukunnille ja luottamushenkilöille lippukunnille ja luottamushenkilöille 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. MIKÄ KRIISI ON...3 3. MITÄ KRIISIVIESTINTÄ ON...5 4. KRIISIEN EHKÄISY JA KRIISIVALMIUS...6 5. OHJEET KRIISIN TAPAHDUTTUA...7 6. KRIISIVIESTINNÄN

Lisätiedot

KRIISITOIMINTAOHJE lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille

KRIISITOIMINTAOHJE lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille KRIISITOIMINTAOHJE lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille Kriisitoimintaohjetta on työstetty yhteistyössä piirien sekä Partioaseman viestintätoimihenkilöiden kanssa. Työstämistä on tehty vuosien

Lisätiedot

YHTEISTYÖ KOTIEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa:

YHTEISTYÖ KOTIEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa: 4 LUKU: OPISKELUN YLEINEN TUKI YHTEISTYÖ KOTIEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa: YHTEISTYÖTAHO KEINOT JA IDEAT Kodit vanhempainillat ja vanhempaintapaamiset

Lisätiedot

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI 2 Sisällysluettelo 1. Opiskelijahuollon tehtävät ja tavoite 5 1.1 Lainsäädännön ja viranomaisten ohjeistukset 5 opiskelijahuollon tehtävistä 1.2 Opiskelijahuollon tavoitteita

Lisätiedot

Hirvelän koulu. Kriisisuunnitelma

Hirvelän koulu. Kriisisuunnitelma Hirvelän koulu Kriisisuunnitelma KRIISI Henkilöt, jotka ovat joutuneet traumaattisiin tapahtumiin (onnettomuus, sairaus, väkivallanteko, kuolema avioero tms.) tai sellaisen uhkaan läpikäyvät kriisin. Koulu

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Mertalan koulu Simasalonkatu 2 57200 Savonlinna puh. rehtori 044-417 4540 apulaisrehtori 044 417 4537 044-417 4542 kanslia 044-417 4543 opettajat, alaluokat 044-417 4538 opettajat,

Lisätiedot

Holman koulun turvallisuussuunnitelma. Päivitetty huhtikuussa 2005

Holman koulun turvallisuussuunnitelma. Päivitetty huhtikuussa 2005 Holman koulun turvallisuussuunnitelma Päivitetty huhtikuussa 2005 Sisältö 1. Tavoite 2. Toimitilat ja niiden käyttäjät Toimitilat Henkilöstö Turvallisuusorganisaatio 3. Koulun normaaliajan turvallisuus

Lisätiedot

Opiskelijahuollon suunnitelma

Opiskelijahuollon suunnitelma Saamelaislukion Opiskelijahuollon suunnitelma Utsjoen kunta Saamelaislukion opiskelijahuollon suunnitelma 2011 Opiskelijahuollon suunnitelma on tarkoitettu oppilaille ja heidän huoltajilleen, opettajille

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU Ulvilan kaupungin koulutuslautakunta hyväksynyt / 2004 2 SISÄLTÖ 1. Olavin koulun turvallisuussuunnitelma 4 1.1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus 1.2.Suunnitelman

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET

TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET Turun kaupunki Opetuspalvelukeskus Turvallisuussuunnitelman tarkistustyöryhmä (OTU) Ehdotus 7.6.2010 TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA

Lisätiedot

KOKKOLASSA PARASTA KASVUN JA OPPIMISEN AIKAA

KOKKOLASSA PARASTA KASVUN JA OPPIMISEN AIKAA KOKKOLA KARLEBY KOKKOLASSA PARASTA KASVUN JA OPPIMISEN AIKAA Hyvinvointipaketti Koulun hyvinvointipaketti on moniammatillisen työryhmän kokoama arkityöhön sopiva käytännöllinen tietopaketti toimintamalleineen

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 6 2.2 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot