1. Tavoite Kriisi ja sen vaiheet 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Tavoite 2. 2. Kriisi ja sen vaiheet 3"

Transkriptio

1 LAITILAN KOULUJEN KRIISITOIMINTAMALLI 1. Tavoite 2 2. Kriisi ja sen vaiheet Shokki 2.2. Reaktio 2.3. Käsittely 2.4. Uudelleenasennoitumisvaihe 3. Toimintaohjeet kriisitilanteissa 3.1. Loukkaantuminen/onnettomuus koulussa Oppilaan/opettajan/muun henkilökunnan kuolema Oppilaan lähiomaisen kuolema Masentuneen oppilaan tunnistaminen Itsemurhavaarassa oleva Oppilaan vakava sairaus 8 4. Puhelinnumeroita 9 Sivu Laitilan koulujen kriisitoimintamalli 1 (9)

2 TAVOITE Kriisi kouluyhteisössä, esim. oppilaan kuolema tai vakava onnettomuus, herättää ahdistusta ja levottomuutta kaikissa kouluyhteisön jäsenissä. Ilman asianmukaisia tukitoimia nämä tapahtumat voivat vahingoittaa koulun työskentelyä ja ilmapiiriä pitkään. Kriisitilanteiden hallinta edellyttää etukäteen sovittuja toimintamalleja koulun omaa kriisisuunnitelmaa. Tällöin jokainen työntekijä tietää, miten toimitaan ja mistä saa apua. Ilman toimintamallia opettajat ovat yhtä järkyttyneitä ja lamaantuneita kuin oppilaatkin. Kriisitoimintamalli on ikään kuin kartta, joka auttaa liikkumaan vaikeassa maastossa. Kriisitoimintamallin avulla koulussa voidaan vakavan kriisitilanteen sattuessa ryhtyä tilanteen vaatimiin välittömiin toimiin kohdata oppilaiden, henkilökunnan ja vanhempien reaktiot ryhtyä tarvittaviin tukitoimiin Tavoitteena on estää psyykkiset ja fyysiset haittavaikutukset säilyttää kouluyhteisön ja sen jäsenten toimintakyky tukea aikuisten ja lasten toipumista vahvistaa yhteisön ja sen jäsenten kykyä selviytyä vaikeista tilanteista Koulun kriisiryhmä organisoi toiminnan oman koulunsa kriisitilanteissa, käynnistää tukitoimet ja hankkii tarvittaessa ulkopuolista apua. Mahdollisia yhteistyötahoja ovat poliisi, palo- ja pelastustoimi, terveyskeskus, seurakunta, sosiaalitoimi ym. Kriisitoimintamalli on käytännön työväline, joka elää ja kehittyy kokemusten karttuessa; niinpä se ei ole koskaan täysin valmis. Yhteystiedot pitää päivittää säännöllisin väliajoin ja toimintaohjeita muuttaa ja parantaa kokemusten myötä. Laitilan koulujen kriisitoimintamalli 2 (9)

3 1. KRIISI JA SEN VAIHEET Kriisistä puhutaan yleensä silloin, kun ihminen on joutunut elämäntilanteeseen, jossa hänen aikaisemmat kokemuksensa ja keinonsa eivät riitä uuden tilanteen ymmärtämiseen ja sen psyykkiseen hallitsemiseen. Kriisin kulussa voidaan erottaa tiettyjä vaiheita: 1.1. Shokkivaihe kestää muutamista hetkistä muutamaan vuorokauteen Syntyy välittömästi trauman jälkeen. Uhri reagoi yleensä tavallisesta poikkeavalla tavalla. Hän voi olla yllättynyt ja sekaisin. Vaiheen tarkoitus on suojata uhria sellaisilta tiedoilta, joita hän ei pysty ottamaan vastaan ja kestämään. Shokkivaihe takaa toimintakyvyn säilymisen. Yleensä tunteet puuttuvat Reaktiovaihe voi olla muutaman viikon/kuukauden mittainen Reaktiovaiheessa uhri alkaa ymmärtää, mitä on tapahtunut. Varsinainen vaara on ohi. Tämä vaihe voi olla hyvin tuskallinen ja se voi kestää useita viikkoja. Tunteet ovat hyvin voimakkaita ja uhri käy läpi trauman jälkioireita. Vaiheen tarkoituksena on tulla tietoiseksi siitä, mitä on tapahtunut ja mitä se merkitsee itselle ja elämälle Käsittelyvaihe kestää muutamista kuukausista vuoteen Käsittelyvaihe alkaa, kun uhri vähitellen tottuu tilanteeseen. Hän alkaa keskittyä arjen askareisiin ja kiinnostuu ajattelemaan tulevaisuutta. Rajut tunteet ahdistavat vähemmän ja hän voi keskustella tapahtuneesta tunteensa hilliten. Käsittelyvaihe voi kestää puoli vuotta Uudelleenasennoitumisvaihe kestää koko elämän Vaihe alkaa, kun kriisistä on päästy yli ja uhri voi ajatella tapahtunutta ilman tuskaa. Kokemus on jättänyt arpensa, mutta ihminen luo kokemansa perusteella uuden perustan elämälleen. Järkyttynyt itsetunto palaa vähitellen ja uudet kiinnostuksen kohteet astuvat vähitellen menetettyjen tilalle. Kriisin läpikäynyt on vahvempi, kokeneempi ja paremmin valmistautunut kohtaamaan elämän vastoinkäymiset kuin ennen. Laitilan koulujen kriisitoimintamalli 3 (9)

4 2. TOIMINTAOHJEET KRIISITILANTEISSA 2.1. Loukkaantuminen/onnettomuus koulussa Ensimmäisenä paikalle saapuva aloittaa ensiavun ja käskee jonkun paikalla olevan ilmoittavan asiasta terveydenhoitajalle ja rehtorille. Muut oppilaat pidettävä poissa onnettomuuspaikalta. Tarvittaessa soitetaan hälytyskeskukseen 112 (ambulanssi, poliisi). Onnettomuuden silminnäkijöistä tulee pitää huolta. Oppilaan perheeseen ilmoitetaan tapaturmasta. Tiedotetaan tapahtumasta koko kouluyhteisölle. Rehtori vastaa tästä ensisijaisesti. Onnettomuuden silminnäkijöille on tarjottava hoitoa. Järkyttynyttä lasta ei saa jättää yksin. Pidetään huolta siitä, että jokainen oppilas voi olla yhdessä jonkun aikuisen kanssa koulupäivän päätyttyä. Laitilan koulujen kriisitoimintamalli 4 (9)

5 2.2. Oppilaan/opettajan/muun henkilökunnan kuolema Oppilaan kuolema Opettajan/muun henkilökunnan kuolema 1. Tiedon saanut ilmoittaa asiasta rehtorille. 2. Rehtori kertoo tapahtuneesta luokanvalvojalle/opettajalle/muulle henkilökunnalle. 3. Luokanvalvojat/opettajat kertovat asiasta oppilaille. 4. Koulussa järjestetään lyhyt muistotilaisuus joko koko koululle tai luokalle. 5. Selvitetään oppilaiden tarve puhua siitä, mitä ajattelevat/tuntevat. Tarvittaessa ohjaus perheneuvolaan tai kriisiapuun (päivystys) puh Koulupäivää ei keskeytetä esim. lähettämällä oppilaat heti kotiin. Mikäli luokan oma opettaja ei pysty kohtaamaan asiaa, jonkun muun opettajan on huolehdittava luokasta. Huolehditaan myös ulkoiset seikat: lipun nosto, kukat, kynttilät, valokuva. Jos kuolemantapaus sattuu kesällä, syksyllä keskustellaan siitä, miten toimitaan. Oppilaiden olisi hyvä saada osallistua hautajaisiin. Tämä sovittava vanhempien kassa etukäteen. Luokan kanssa on mietittävä, mitä tehdään kuolleen lapsen piirustuksille, pulpetille ja tavaroille yms. Oppilaille tulisi tarjota mahdollisuus haudalla käyntiin. Surulle on annettava aikaa ja tilaa. Tiedottamisessa vastuuhenkilönä rehtori. Henkilökunta kutsutaan koolle ja kerrotaan tapahtuneesta. 1. Luokanopettajat/valvojat kertovat asiasta oppilaille. Oppilaille on tarjottava apua surunsa käsittelemiseen ja asiasta keskustelemiseen. Erityisesti opettajan oman luokan oppilaista on huolehdittava. Tehtävään voidaan nimetä vastuuhenkilö. 2. Vietetään yhteinen hiljainen hetki. Lisäksi huolehditaan liputuksesta, kynttilöistä ja kukista luokassa/opettajanhuoneessa. Sovitaan hautajaisiin osallistumisesta omaisten toiveita kunnioittaen. Laitilan koulujen kriisitoimintamalli 5 (9)

6 2.3. Oppilaan lähiomaisen kuolema Rehtori ilmoittaa asiasta opettajille. Omaisilta ja oppilaalta kysytään, kerrotaanko asiasta oppilaan luokalle ja miten perusteellisesti. Luokan oppilaiden on tiedettävä, miten oppilaan suru huomioidaan, kun hän palaa kouluun. Oppilaita tulee valmistella siihen, että lähiomaisensa menettänyt voi olla tavallista haavoittuvaisempi. Opettajien tulee huomioida lapsen tilanne. Keskittyminen ja/tai koulusuoriutuminen on surun vuoksi vaikeaa; lapselle on annettava aikaa, ymmärrettävä tilanne. Koulu on vastuussa tukitoimien järjestämisestä. Yhdessä mietitään, miten opettajat ja oppilaat voivat osallistua suruun ja lohduttaa lapsen surua Masentuneen oppilaan tunnistaminen Masentunut oppilas tulee ohjata keskustelemaan esim. terveydenhoitajan tai perheneuvolan psykologin kanssa. Oppilaan vanhempien kanssa keskustellaan tilanteesta. Lapselle välitetään vahvasti tieto siitä, että hänestä pidetään. Oppilaan käyttäytymistä seurataan. Terveydenhoitaja ja opettaja toimivat yhteistyössä. Laitilan koulujen kriisitoimintamalli 6 (9)

7 2.5. Itsemurhavaarassa oleva Toimi näin 1. Puhu nuoren kanssa heti, kun havaitset tilanteen. Jos hän ei puhu sinulle, kerro huolesi jollekin, johon nuori luottaa (esim. terveydenhoitaja). 2. Jos nuori sanoo ajattelevansa itsemurhaa, kysy asiasta tarkemmin. Kysyminen ei aiheuta itsemurhaa. Välitä ajatus siitä, että autat etsimään muita vaihtoehtoja. Ahdistus vähenee, kun itsemurhaan liittyvistä ajatuksista ja tunteista puhutaan. 3. Jää nuoren seuraksi, jos olet huolissasi. Sinun on yritettävä voittaa aikaa ja saattaa nuori välittömän kriisin yli. 4. Ehdota, että yhdessä haette lisäapua, koska saatat olla liian läheinen ollaksesi objektiivinen. 5. Jos nuori kieltää itsemurha-ajatukset suoraan kysyttäessä, PYSY tarkkaavaisena, kerro asiasta oppilashuoltotyöryhmän jäsenille. 6. Tarjoudu pohtimaan yhdessä hänen kanssaan ao. ongelmaa, mutta älä yritä ratkaista sitä. 7. Kuuntele. 8. Myös kysymysten esittäminen on osa aktiivista kuuntelua. 9. Varo syyttämästä. 10. Osoita, että välität. Sano ääneen, että välität hänestä, hän on tärkeä sinulle tai et kestäisi, jos hänelle tapahtuisi jotakin. 11. Älä tuomitse, älä vähättele. 12. Älä tarjoa latteuksia (esim. huomenna on paremmin ). Se kuulostaa hölynpölyltä ihmisestä, jolla ei ole tarpeeksi elämänkokemusta tietääkseen, että asiat muuttuvat. 13. Pidä aina mielessä päätavoite: saada nuorelle apua. 14. Älä anna vaitiolovelvollisuuden muodostua auttamisen esteeksi. Laitilan koulujen kriisitoimintamalli 7 (9)

8 2.6. Oppilaan vakava sairaus 1. Oppilaan luvalla rehtori kertoo asiasta opettajille ja omalle luokalle. 2. Tarvittaessa terveydenhoitaja voi tulla luokkaan kertomaan taudinkuvasta ja hoitomuodoista. 3. Annetaan oppilaille mahdollisuus puhua asiasta. 4. Pidetään yhteyttä oppilaaseen sairaala- ja kotihoitojaksojen aikana. 5. Huomioidaan oppilaan paras ystävä. Laitilan koulujen kriisitoimintamalli 8 (9)

9 3. Puhelinnumeroita Yleinen hätänumero Ambulanssi, palokunta Myrkytyskeskus Terveyskeskus Vakka-Suomen sairaala Kriisiosasto TYKS Taksi (Laitila) Mielenterveysyksikkö - Psykologi Tita Koski-Stenholm Kriisipuhelin Perheneuvolan psykologi Perheneuvolan sosiaalityöntekijä KOULU Rehtori Eira Haahdenniemi Kouluth Sari Hyytiä Kouluth Marja-Liisa Helenius Koulukuraattori Tiina Ojansuu Laitilan koulujen kriisitoimintamalli 9 (9)

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma 1 Sisällysluettelo Sivu 2 1. Johdanto.. 4 2. Oppilaitosturvallisuuden lähtökohdat 2.1. Kodin ja koulun yhteistyö..4 2.2. Koulun turvallisuusorganisaatio..4

Lisätiedot

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma Vilppulan yhteiskoulu Turvallisuussuunnitelma Sisältö: 1. Järjestyssäännöt 2. Kriisisuunnitelma 3. Päihdesuunnitelma 4. Palo- ja pelastussuunnitelma 5. Suunnitelma epäasiallisen kohtelun varalta 6. Suunnitelma

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

Kriisi on kuin kivi keskelle lammikkoa: laineet loiskuvat kauas - mutta keskellä on petollisen tyyntä.

Kriisi on kuin kivi keskelle lammikkoa: laineet loiskuvat kauas - mutta keskellä on petollisen tyyntä. TOMMI HAUTANIEMI - AILA JÄRVENPÄÄ ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI JULKAISUSARJA B: Raportit ISBN 952-452-034-6 Painatus: 2003 Julkistaminen: 10.2.2004 HENKIINEN ENSIIAPU KESKUSSAIIRAALASSA Myyntitiedot:

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Opiskelijahuollon suunnitelma

Opiskelijahuollon suunnitelma Saamelaislukion Opiskelijahuollon suunnitelma Utsjoen kunta Saamelaislukion opiskelijahuollon suunnitelma 2011 Opiskelijahuollon suunnitelma on tarkoitettu oppilaille ja heidän huoltajilleen, opettajille

Lisätiedot

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Opas syöpäpotilaan läheiselle Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Te k s t i Sinikka Arhovaara ja Leena Rosenberg sekä Harri Vertio ja Hilkka Karesluoto Ku v i t u s Bosse

Lisätiedot

AVUN TARVE KÄYTÄNNÖN ASIOINTIIN OMAISEN ÄKILLISEN KUOLEMAN JÄLKEEN

AVUN TARVE KÄYTÄNNÖN ASIOINTIIN OMAISEN ÄKILLISEN KUOLEMAN JÄLKEEN AVUN TARVE KÄYTÄNNÖN ASIOINTIIN OMAISEN ÄKILLISEN KUOLEMAN JÄLKEEN Tietoa palvelujen kehittämiseksi Soile Niemi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Salli Saari, dosentti, kriisipsykologi Tornio 22.5.2014

Salli Saari, dosentti, kriisipsykologi Tornio 22.5.2014 Salli Saari, dosentti, kriisipsykologi Tornio 22.5.2014 Tulisi perustua siihen, mitä on tapahtunut, siihen miten ihmiset reagoivat Psyykkisen sokin vaikutukset Se mitä tapahtuu ei tunnu todelta Suurin

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Onko joku tuntemasi nainen parisuhdeväkivallan kohteena? Opas perheenjäsenille, ystäville ja naapureille

Onko joku tuntemasi nainen parisuhdeväkivallan kohteena? Opas perheenjäsenille, ystäville ja naapureille 1 Onko joku tuntemasi nainen parisuhdeväkivallan kohteena? Opas perheenjäsenille, ystäville ja naapureille 2 Väkivallan kohteena olevien naisten läheisille suunnattua opasta työstäessämme olemme hyödyntäneet

Lisätiedot

TRAUMA JA JOURNALISMI. Opas journalisteille, päätoimittajille ja esimiehille. Koonnut ja toimittanut: Mark Brayne. Suomennos: Marja Hakola

TRAUMA JA JOURNALISMI. Opas journalisteille, päätoimittajille ja esimiehille. Koonnut ja toimittanut: Mark Brayne. Suomennos: Marja Hakola 1 DART CENTER for journalism & trauma TRAUMA JA JOURNALISMI Opas journalisteille, päätoimittajille ja esimiehille Koonnut ja toimittanut: Mark Brayne Suomennos: Marja Hakola Johdanto 2 Mitä trauma on?

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea. Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti

Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea. Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Teksti: Pia Henttonen ja Tuula

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot

Kolme esimerkkiä konsultoivan erityisluokanopettajan työn tekemisestä

Kolme esimerkkiä konsultoivan erityisluokanopettajan työn tekemisestä Kolme esimerkkiä konsultoivan erityisluokanopettajan työn tekemisestä case Henni... 1 case Jasmin-Jannica... 3 case Niko... 6 Tuusulan kunta Kalliomaan koulu Kalliomaan koulun osaamiskeskustoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

Raul Soisalo SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry.

Raul Soisalo SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. 2012 Itsetuhoisuus- ja väkivaltariskin arviointi Itsemurhaa yrittäneet kaikki tulisi ohjata psykiatriseen arvioon ja heille

Lisätiedot

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE Kaisa Meriö-Mielonen Uusperheneuvojakoulutus 2012 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. LAPSET JA VANHEMPIEN ERO... 2 3. LAPSET JA UUSPERHE... 4 4. PERHEASIOIDEN

Lisätiedot

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ Avaimia omaisten ja henkilökunnan hyvään vuorovaikutukseen Uppsalankaaressa Tuula Heinänen Oppaan kirjoittaja: Tuula Heinänen Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 (Palvelujen,

Lisätiedot

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON RAPORTTI NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON Nuorten foorumi Siikarannassa 11.10.2014 Paikalla oli 15 14-19-vuotiasta nuorta lastensuojelun perhehoidon piiristä, 3 Selviytyjät-tiimin jäsentä sekä 4 aikuista.

Lisätiedot

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille Lapsi ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille 1 Johdanto Sisällys Johdanto 3 1. Suomalainen alkoholikulttuuri kasvun ympäristönä 5 A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminta

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Vanhemman opas. Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon

Vanhemman opas. Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Erotako vai pysyä yhdessä? s. 4 Eropäätöksestä eteenpäin s. 6 Lapsen huomioiminen vanhempien erossa s. 22 Erotako vai pysyä yhdessä? Eropäätöksestä eteenpäin Parisuhteen

Lisätiedot