KRIISISUUNNITELMA. Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KRIISISUUNNITELMA. Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 1"

Transkriptio

1 KRIISISUUNNITELMA Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 1

2 2 (12) Sisällysluettelo 1. Turvallinen opiskeluympäristö Johtaminen kriisitilanteissa ja niihin varautuminen Kriisiryhmien toiminta Yleistoimintaohjeet kriisitilanteessa Viestintä, tiedottaminen ja raportointi kriisitilanteissa Toiminta äkillisissä kriisitilanteissa Opiskelijan kuolema Henkilöstöön kuuluvan kuolema Opiskelijan lähiomaisen kuolema Fyysiset väkivaltatilanteet Itsemurha Onnettomuus tai muu vakava tapahtuma oppilaitoksessa Pommiuhkaus Opiskelijan tai työntekijän vakava sairaus Muut mahdolliset tilanteet Oppilaitoksen ulkopuoliset kriisit Traumaattisen kriisin vaiheet ja jälkihoito Traumaattisen kriisin jälkihoito Toimenpiteet kriisivalmiuden ylläpitämiseksi Kriisisuunnitelman päivittäminen Uusien työntekijöiden perehdyttäminen Vuosittainen tiedotus työyhteisöille ja kodeille Koulutustilaisuudet... 12

3 3 (12) 1. Turvallinen opiskeluympäristö Oppilaitoksen turvallisuus, viihtyisyys ja yhteisöllisyys ovat toiminnan lähtökohtana. Jokaisella Jyväskylän lukiokoulutuksessa olevalla opiskelijalla ja henkilöstön jäsenellä on oikeus turvalliseen opiskelu- ja työympäristöön. Kriisitilanteita pyritään ennalta ehkäisemään ohjaus- ja tukitoimilla sekä opiskeluhuollon keinoin. Riskejä arvioidaan ja opiskeluhuoltoa kehitetään arvioinnin pohjalta. Henkilöstöä koulutetaan kriisitilanteiden varalta. Oppilaitoksella on tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kuten poliisihallinnon, seurakunnan ja pelastustoimen kanssa. Tässä suunnitelmassa annetaan toimintaohjeet opiskelijoita tai henkilöstöä kohtaaviin kriisi-, väkivalta- ja onnettomuustilanteisiin. Lisäksi suunnitelmassa annetaan ohjeet miten kriisitilanteita johdetaan ja miten niistä tiedotetaan. Kriisitilanteiden toimintaohjeet ovat koulujen nettisivuilla. Oppilaitosyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä edistetään järjestyssäännöillä. Järjestyssäännöt löytyvät koulujen nettisivuilta ja Wilmasta. Pelastussuunnitelmista löytyvät fyysiseen turvallisuuteen liittyvät asiat. Pelastussuunnitelmissa kuvataan onnettomuus- ja uhkatilanteiden johtaminen, vastuut ja toimenpiteet. Opiskelijan suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta sekä häirinnältä on oma suunnitelma. Suunnitelmassa käsitellään kriisien ehkäisyä ennalta sekä niihin puuttumista. 2. Johtaminen kriisitilanteissa ja niihin varautuminen Kriisitilanteissa toimitaan lukioiden johtamisjärjestelmän mukaisesti. Oppilaitosta koskevien äkillisten kriisitilanteiden hoitamisesta vastaa kunkin lukion johtoryhmä. Rehtori johtaa toimintaa ja hänellä on päävastuu kriisityöstä. Vakavan kriisitilanteen sattuessa poliisi- tai pelastusviranomaiset ottavat tilanteen hallintaan. Rehtori vastaa toiminnan organisoimisesta ja tiedottamisesta omassa koulussaan. Rehtori vastaa myös tiedottamisesta omalle henkilöstölle sekä opiskelijoille Kriisiryhmien toiminta Toimipistekohtainen kriisiryhmä kartoittaa tilanteen ja järjestää mahdolliset tukitoimenpiteet ja jatkotoimenpiteet kriisin tai onnettomuuden sattuessa. Tilanteesta riippuen tarvittaessa otetaan yhteyttä Mobilen kriisipalveluun. Rehtori kutsuu koolle kriisiryhmän. Kriisiryhmä tekee tiivistä yhteistyötä rehtorin ja muun johdon kanssa. Kriisiryhmän selvittää kriisitilanteessa tärkeät yh-

4 4 (12) teistyötahot ja huolehtii välittömästä henkisen tuen tarpeesta sekä mahdollisista jatkotoimista. Kriisiryhmä osallistuu kriisien ennalta ehkäisevän työn suunnitteluun. Kriisitilanteissa tärkeitä auttajia ovat muun muassa poliisi-, pelastustoimi, sosiaali- ja terveystoimi, lastensuojelu ja seurakunta. Kriisiryhmä organisoi yhteistyön paikallisten yhteistyötahojen kanssa. Jokaisessa toimipisteessä on kriisiryhmä. Kriisiryhmänä toimii hyvinvointiryhmä tai sen osa, johon kuuluu monialaisia asiantuntijoita siten, että kaikki toimipisteessä toimivat tulevat edustetuksi. Kriisiryhmään kuuluu johdon edustaja / edustajia, henkilöstön edustaja, opiskeluterveydenhuollon edustaja sekä opiskelijahuollon asiantuntijoita (kuraattori, psykologi, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, oppilaitospappi jne.)

5 5 (12) 2.2 Yleistoimintaohjeet kriisitilanteessa KRIISITILANNE TIEDON VASTAANOTTAJA selvitä tiedon paikkansapitävyys henkilöltä itseltään tai omaisilta tai koulun ulkopuolisissa kriisitilanteissa yleisistä tiedotusvälineistä mitä on tapahtunut, missä ja milloin kuka tai ketkä ovat uhrit tiedon antajan henkilöllisyys ja puhelinnumero mikä on tilanne nyt onko jokin muu taho ryhtynyt toimenpiteisiin ilmoita tapahtuneesta rehtorille toimi tilanteen vaatimalla tavalla REHTORI, päävastuu kriisityöstä vastaa kriisiviestinnästä kutsuu tarvittaessa kriisiryhmän koolle ilmoittaa tarvittaessa pelastusviranomaisille toimii kriisitilanteissa tiiviissä yhteistyössä opiskelijahuoltoryhmien kanssa PELASTUSVIRANOMAISET Poliisi, Pelastuslaitos ottaa tilanteen hallintaan vakavan onnettomuuden / kuolemantapauksen sattuessa ilmoittaa kuolemantapauksissa lähiomaisille vastaa virallisesta tiedottamisesta ammattiopiston ulkopuolelle KRIISIRYHMÄT yksiköiden hyvinvointiryhmät tai niiden osa toimivat kriisiryhmänä ryhmää voidaan täydentää kriisitilanteessa tarvittavilla asiantuntijoilla järjestää mahdolliset tukitoimet ja jatkotoimenpiteet ryhmät tekevät tiivistä yhteistyötä johdon sekä kuraattorin, psykologin ja terveydenhoitajan kanssa Pelastussuunnitelman mukainen Turvallisuusorganisaatio pelastussuunnitelma mukainen toiminta vakavissa onnettomuuksissa Rehtori vastaa tiedottamisesta ja ohjeiden toimeenpanosta omassa koulussa

6 6 (12) 3. Viestintä, tiedottaminen ja raportointi kriisitilanteissa Rehtori vastaa kriisiviestinnästä. Hän vastaa sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta kriisitilanteessa. Rehtori voi siirtää tapauskohtaisesti tiedotusvastuun apulaisrehtorille tai muulle lukion henkilökuntaan kuuluvalle. Lukioiden rehtorit vastaavat, että tieto tavoittaa sen osan henkilöstöstä ja opiskelijoista, joita kriisi koskettaa välittömästi. Mediakynnyksen ylittävissä kriisitilanteissa noudatetaan kuntayhtymän viestinnän ja tiedottamisen yleisiä linjauksia. Ainoastaan rehtori antaa tietoja / lausuntoja kriisistä medialle koulun nimissä. Median yhteydenottopyynnöt ohjataan rehtorille. Uudet työntekijät perehdytetään opiskeluhuoltoon liittyviin sekä kriisi- ja pelastussuunnitelmien sisältöihin. Opiskelijoille ja heidän huoltajilleen tiedotetaan opiskeluhuolto- ja kriisitilanteita koskevien tilanteiden ohjeistuksista www-sivuilla sekä Wilmassa. Henkilöstölle järjestetään koulutustilaisuuksia kriisitilanteissa toimimisesta. Kriisitilanteet, joihin puututaan välittömästi, raportoidaan tilanteen jälkeen läheltä piti lomakkeella. Lomaketta käytetään kahteen tarkoitukseen: 1) henkilöstön työsuojelu- ja turvallisuusasioiden (mm. tapaturmat, onnettomuus) ja 2) opiskeluhuollollisten (mm. opiskelijoiden tapaturmat ja onnettomuudet, väkivalta, vakava kiusaaminen tai kriisitilanne) raportointi Lomake löytyy AO Intranetistä sekä Wilmasta. Täytetty lomake menee rehtorille sekä henkilöstöpäällikölle (Työsuojelu- ja turvallisuusasiat). 4. Toiminta äkillisissä kriisitilanteissa Seuraavana kuvataan välittömät toimintaohjeet sekä tukitoimet äkillisissä kriisitilanteissa. 4.1 Opiskelijan kuolema toiminnan käynnistämiseksi tarvitaan virallinen tieto kuolemasta (omaiset/ poliisi/ kuolinilmoitus) kuolemantapaukseen liittyvien huhujen todenperäisyys tarkennetaan heti tapahtumasta tiedotetaan välittömästi rehtorille omaisilta kysytään lupa kuolinsyyn kertomiseen

7 7 (12) tapahtumasta tiedotetaan yksikössä (mitä on tapahtunut, ketä suruviesti koskee) lippu nostetaan puolitankoon (mukana voi olla lähimpiä koulutovereita ja opettajia) tapahtunutta käsitellään opiskelijaryhmässä jonkun kriisiryhmän jäsenen mukana ollessa kaikille läheisille henkilöille järjestetään mahdollisuus keskusteluun asiasta oppilaitospappi pyydetään tarvittaessa opiskelijoiden kanssa keskustelemaan ja käsittelemään asiaa Hiljentymishetken järjestäminen luokalle opiskelijoiden annetaan surra ja muistella kuollutta toveriaan tilaisuutta varten varataan tarkoituksenmukainen tila ja varmistetaan, ettei ryhmä tule häirityksi kesken muistohetken varataan riittävästi aikaa ja varmistetaan, että jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus ilmaista tuntemuksiaan Hiljentymishetken järjestäminen opiskelijoille opiskelijoiden annetaan surra ja muistella kuollutta toveriaan tilaisuutta varten varataan tarkoituksenmukainen tila ja varmistetaan, ettei ryhmä tule häirityksi kesken muistohetken varataan riittävästi aikaa ja varmistetaan, että jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus ilmaista tunteitaan opiskelijoille järjestettävään hiljentymishetkeen voidaan tehdä surupöytä opiskelijan omalle paikalle tai keskeiselle paikalle muistopöydälle asetetaan valkoinen liina, vainajan kehystetty kuva sekä vainajan nimi, syntymä- ja kuolinpäivä ryhmälle järjestettävään hiljentymishetkeen voidaan tehdä surupöytä opiskelijan omalle paikalle tai keskeiselle paikalle surumateriaalia tulee olla jokaisella koululla surumateriaalia: o valkoinen liina o yhden kukan maljakko o kynttilänjalka o valkoinen kynttilä o tulitikut o valokuvakehys o surumusiikki -CD

8 8 (12) Hautajaisiin osallistuminen hautajaisiin osallistumisesta keskustellaan omaisten kanssa mietitään tapauskohtaisesti, ketkä osallistuvat hautajaisiin mikäli opiskelijat eivät osallistu hautajaisiin (ryhmä muistaa omaisia muistoadressilla, kirjeellä tms. muistotilaisuuteen sopivalla tavalla ) koulu lähettää omaisille rehtorin lähettämän adressin 4.2 Henkilöstöön kuuluvan kuolema tapahtumasta ilmoitetaan välittömästi rehtorille esimies ilmoittaa tapahtuneesta henkilöstölle virallisen tiedon varmistuttua sovitaan kuinka kuolemantapauksesta tiedotetaan opiskelijoille lippu nostetaan puolitankoon, mukana voi olla lähimpiä työtovereita lukion toimipisteessä järjestetään muistohetki vainajan muiston kunnioittamiseksi. kaikille läheisille järjestetään mahdollisuus asian käsittelyyn 4.3 Opiskelijan lähiomaisen kuolema Välittömät toimenpiteet saataessa asiasta tieto kesken päivän kerrotaan se opiskelijalle kahden kesken huolehditaan, että opiskelija ei jää yksin pyydetään läheisensä menettäneen lupa, että voidaanko asiasta kertoa luokassa Jälkityö henkilökuntaa ja opiskelijoita valmistellaan kohtaamaan läheisensä menettänyt opiskelija sekä tukemaan häntä kykyjensä mukaan harkitaan suruvalittelujen esittämistapa tapauskohtaisesti läheisensä menettäneestä opiskelijasta huolehditaan erityisesti (seurataan sekä välittömiä että mahdollisesti pidemmän ajan kuluttua ilmeneviä reaktioita) tarvittaessa tarjotaan mahdollisuus ammattiapuun mahdollisten muiden opiskelijoiden pelkotiloista keskustellaan avoimesti 4.4 Fyysiset väkivaltatilanteet Fyysinen väkivaltatilanne on aina tapauskohtainen. Tärkeintä on säilyttää rauhallisuus ja pyrkiä saamaan tilanne hallintaan. Kenenkään ei tarvitse asettaa itseään vaaraan, vaan tilanteen selvittelyssä tulisi olla myös toinen henkilö mukana.

9 9 (12) tehdään tilannearvio puututaan aina ja varmistetaan, että tilanteessa on työpari kutsutaan virkavalta paikalle hätänumerosta 112, mikäli väkivaltatilanne jatkuu uhkaavana rikosilmoitus tehdään tarvittaessa Väkivaltatilanteen jälkeen annetaan fyysinen ensiapu (opiskeluterveydenhuolto, terveyskeskus, sairaala) tarvittaessa mahdollistetaan saattaja tilanteen jälkeen kuullaan tapahtumaan osallisina olleita henkilöitä otetaan yhteys alaikäikäisten huoltajiin vakavissa tapauksissa otetaan yhteys oppilaitoksen johtoon väkivaltatilanteesta tehdään ilmoitus Läheltä piti -lomakkeella (Wilma/Opiskeluhuolto) mikäli tilanne vaatii jatkoselvittelyä, kutsutaan koolle kriisiryhmä tai tapauskohtainen ryhmä seurataan tilannetta ja tarvittaessa tilanteeseen puututaan uudelleen tarjotaan opiskelijahuollon palveluja 4.5 Itsemurha Itsemurhan sattuessa oppilaitoksessa toimitaan annettujen ohjeiden mukaisesti. opiskelijan tai kouluyhteisön jäsenen tehdessä itsemurhan otetaan aina yhteys kriisiryhmään, joka selvittää mitä on tapahtunut ja ryhtyy tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin muilta osin toimitaan kuten kuolemantapauksissa 4.6 Onnettomuus tai muu vakava tapahtuma oppilaitoksessa Onnettomuuden tai muun vakavan tapahtuman sattuessa oppilaitoksessa toimintaa pelastussuunnitelman ohjeiden mukaisesti onnettomuustilanteissa: tarvittaessa otetaan yhteys hätäkeskukseen 112 rehtoria tai apulaisrehtoria informoidaan siitä, mitä on tapahtunut, ketä tapaus koskee ja miten on jo toimittu vakavista onnettomuuksista tai tapahtumista ilmoitetaan välittömästi rehtorille, joka tiedottaa asiasta edelleen informoidaan opiskeluterveydenhuoltoa ja opiskeluhuoltoa rehtori tai apulaisrehtori tiedottaa asiasta henkilöstölle ja kriisiryhmä kutsutaan koolle, tilanteen niin vaatiessa

10 10 (12) henkilövahinkojen sattuessa rehtori tai apulaisrehtori ottaa yhteyttä asianomaisten huoltajiin tai läheisiin pyydetään apua ulkopuolisilta asiantuntijoilta mikäli ryhmä- tai oppilaitosyhteisössä ilmenee tarvetta asian tarkempaan selvittelyyn järjestetään tarvittava jälkihoito 4.7 Pommiuhkaus pommiuhasta ilmoitetaan välittömästi poliisille, rehtorille ja apulaisrehtorille opiskelijat, työntekijät ja vierailijat ohjataan ulos rakennuksesta henkilökunta vastaa rakennuksen tyhjentämisestä henkilöistä ennen viranomaisten saapumista tai mikäli he ilmoitusta tehtäessä eivät muuta ohjeista rakennuksen tyhjentämisessä menetellään pelastussuunnitelman mukaisesti toimitaan poliisin antamien ohjeiden mukaisesti pommiuhkauksiin on aina suhtauduttava vakavasti vaikka ne usein osoittautuvatkin aiheettomiksi järjestetään tarvittava jälkihoito 4.8. Opiskelijan tai työntekijän vakava sairaus Edetään henkilön ehdoilla - jos henkilö on alaikäinen, niin huoltajan ehdoilla. Mikäli asiasta todetaan tarvittavan tiedottamista, rehtori tai apulaisrehtori sopii asiasta yhdessä asianosaisen henkilön kanssa. 4.9 Muut mahdolliset tilanteet Oppilaitoksen ulkopuoliset kriisit Oppilaitoksen ulkopuoliset kriisit ovat esimerkiksi lähistöllä sattunut liikenneonnettomuus tai tulipalo, paikkakunnalla sattunut tuhoisa onnettomuus tai joku yhteiskuntaa koskettava kriisi. Ulkopuolisissa tilanteissa tiedon saanut työntekijä ilmoittaa tapahtuneesta rehtorille ja apulaisrehtorille varmistetaan tieto yleisestä luotettavasta tiedotusvälineestä kriisiryhmä kokoontuu tarvittaessa tapahtuneesta tiedotetaan henkilöstölle ja opiskelijoille tarvittaessa. Tiedottamisesta vastaa rehtori.

11 11 (12) 5. Traumaattisen kriisin vaiheet ja jälkihoito Kriisien läpikäymisessä tunnistetaan neljä eri vaihetta eli shokki-, reaktio-, käsittelyvaihe- ja uudelleen suuntautumisen vaiheesta. Jyväskylän lukiokoulutuksessa traumaattisen kriisin hoidossa huomioidaan kriisin eri vaiheet sekä yksilöiden avun tarve kriisistä selviytymiseen. Shokkivaihe alkaa heti kriisin laukaisseen tilanteen jälkeen ja vaihtelee eri tekijöiden mukaan. Shokkivaiheen aikana ihminen ei kykene vielä käsittämään kriisin aiheuttanutta tapahtumaa. Reaktiovaihe kestää yleensä muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Reaktiovaiheessa ihminen vähän kerrassaan alkaa kohdata muuttuneen todellisuuden ja yrittää muodostaa käsitystä siitä, mitä on tapahtunut. Reaktiovaiheessa mieli alkaa käynnistyä käsittelemään tapahtumaa. Tässä kriisin vaiheessa ihminen tasapainoilee sietämättömältä kokemukselta suojautumisen ja sen käsittelemisen aloittamisen välillä. Käsittelyvaihe eli läpityöskentelyn ja korjaamisen vaihe kestää muutamista kuukausista noin vuoteen. Tämän aikana kriisin aiheuttanut tapahtuma aletaan hyväksyä. Kriisin uudelleen suuntautumisen vaiheessa kriisi alkaa hiljalleen muuttua osaksi elämää ja kokemusta omasta identiteetistä. Kriisin aiheuttaneesta tapahtumasta on tässä vaiheessa tavallisimmin aikaa vuodesta kahteen. 5.1 Traumaattisen kriisin jälkihoito Jyväskylän lukiokoulutuksessa hankitaan kriisitilanteeseen ulkopuolista apua silloin, kun traumaattinen tapahtuma koskee lukiokoulutuksen työntekijöitä ja opiskelijoita. Kriisiryhmässä kartoitetaan tuen tarvitsijat, tarvittavien tukitoimien järjestäminen ja jatkotoimenpiteet. Henkistä ensiapua annetaan traumaattisissa tapahtumissa ja tilanteissa välittömästi tapahtuman jälkeen. Opiskelijoille ja henkilöstölle järjestetään kriisin jälkeen purkukokous, jossa käsitellään kriisin purkamista, vaarattomaksi tekemistä ja tilanteen aiheuttamien haittojen lievittämistä. Opiskelijoille ja henkilöstölle järjestetään kriisin jälkeen ulkopuolisen ammattilaisen vetämä ryhmäkeskustelu. 6. Toimenpiteet kriisivalmiuden ylläpitämiseksi Kriisisuunnitelma on käytännön asiakirja, jota täydennetään, jos ilmenee uhkia, joihin ei aiemmin ole osattu varautua. Toimintaohjeita muutetaan kriisitilanteiden sattuessa ja parannetaan

12 12 (12) kokemusten karttuessa. Henkilöstöä koulutetaan säännöllisin väliajoin ja perehdytetään suunnitelmiin. 6.1 Kriisisuunnitelman päivittäminen Kriisisuunnitelman päivittämisestä vastaa lukiokoulutuksen opiskelijahuollon ohjausryhmä. Kriisiryhmien kokoonpanot ja auttavien puhelimien numerot tarkistetaan vähintään kerran lukuvuodessa. 6.2 Uusien työntekijöiden perehdyttäminen Uudet työntekijät perehdytetään kriisi- ja pelastussuunnitelmiin sekä muihin asiakirjoihin. 6.3 Vuosittainen tiedotus työyhteisöille ja kodeille Kriisisuunnitelman muutoksista ja toimenpiteistä kriisitilanteissa tiedotetaan henkilöstölle ja kodeille lukuvuosittain. 6.4 Koulutustilaisuudet Henkilöstölle järjestetään koulutusta kriisitilanteissa toimimisesta.

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Mikä on kriisi?... 3 1.2. Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. TOIMINTATAVAT KRIISITILANTEISSA... 4 2.1.

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE OPISKELIJOITA JA HENKILÖSTÖÄ KOHTAAVIIN KRIISI-, VÄKIVALTA- JA ONNETTOMUUSTILANTEISIIN

TOIMINTAOHJE OPISKELIJOITA JA HENKILÖSTÖÄ KOHTAAVIIN KRIISI-, VÄKIVALTA- JA ONNETTOMUUSTILANTEISIIN Opiskeluhuoltosuunnitelma, liite 3 TOIMINTAOHJE OPISKELIJOITA JA HENKILÖSTÖÄ KOHTAAVIIN KRIISI-, VÄKIVALTA- JA ONNETTOMUUSTILANTEISIIN Vahvistettu Koulutuskuntayhtymän johtajan päätös 88/10/2018 2 (14)

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN LUKIOKOULUTUS OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA 26.1.2016 2 (15) Sisällys 1. Opiskeluhuollon keskeiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet... 3 2. Opiskeluhuollon organisoituminen...

Lisätiedot

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA LIITE 9 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA Päivitys 05.08.2015/mnh Hyväksytty 18.04.2016 sivistyslautakunta LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA 1. YLEISTÄ... 4 2. KOULUN

Lisätiedot

Oppilaitoksen kriisivalmius

Oppilaitoksen kriisivalmius 1 Hyväksytty 16.6.2011 Oppilaitoksen kriisivalmius Oppilaitoksen opiskelijat ja henkilökunta voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan tilanteeseen, joko oppilaitoksessa tai sen ulkopuolella.

Lisätiedot

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE Tärkeitä puhelinnumeroita Yleinen hätänumero 112 Ylätalon kanslia 5360196 Alatalon kanslia 5360187 Ylätalon op.huone 5360195 Alatalon op.huone 5360189 Lukion kanslia

Lisätiedot

LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA

LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA TÄRKEÄT NUMEROT Koulun osoite: MUISTA RAUHALLISUUS! YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 Poliisi 112 Palo- ja pelastusasiat 112 Kangasalan terveyskeskus 03-5655 400 Pälkäneen

Lisätiedot

Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ

Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ 2 (7) Sisällysluettelo 1. Mitä tarkoitetaan väkivallalla, kiusaamisella ja häirinnällä...

Lisätiedot

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa.

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa. K R I I S I S U U N N I T E L M A Koulun turvallisuussuunnitelman yksi tärkeä osio on koulun kriisisuunnitelma. Sen tavoitteena on antaa koulun henkilökunnalle selkeät toimintaohjeet koulun kriisitilanteissa.

Lisätiedot

KORPITIEN KOULUN JA PALTAMON LUKION KRIISISUUNNITELMA

KORPITIEN KOULUN JA PALTAMON LUKION KRIISISUUNNITELMA 2017 KORPITIEN KOULUN JA PALTAMON LUKION KRIISISUUNNITELMA 9.5.2017 1 Sisällys Tärkeitä puhelinnumeroita:... 2 Mikä on kriisi... 2 Kriisityön tavoitteet... 2 Tiedottaminen kriisitilanteissa... 2 Kriisitilanteen

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA LOPEN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA Sivistyslautakunta 17.5.2018 ( 67) Sisällys 1. TOIMINTA AKUUTTITILANTEESSA... 3 1.1 Tärkeät puhelinnumerot... 3 1.2 Ilmoita seuraavat asiat... 3 1.3 Toiminta kriisitilanteessa...

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Ypäjän Hevosopisto Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 28 Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lisätiedot

1. Tavoite 2. 2. Kriisi ja sen vaiheet 3

1. Tavoite 2. 2. Kriisi ja sen vaiheet 3 LAITILAN KOULUJEN KRIISITOIMINTAMALLI 1. Tavoite 2 2. Kriisi ja sen vaiheet 3 2.1. Shokki 2.2. Reaktio 2.3. Käsittely 2.4. Uudelleenasennoitumisvaihe 3. Toimintaohjeet kriisitilanteissa 3.1. Loukkaantuminen/onnettomuus

Lisätiedot

Lapin yliopiston toimintaohjeet kriisitilanteisiin

Lapin yliopiston toimintaohjeet kriisitilanteisiin Lapin yliopiston toimintaohjeet kriisitilanteisiin Nämä ohjeet koskevat tilanteita, jolloin tietoon tulee henkilökuntaa, opiskelijoita tai työ-/opiskeluyhteisöä koskeva traumaattinen tapahtuma kuten yliopiston

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet 1 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Tehostetun nuorisotyön toimintamalli. Lahden kaupunki, Nuorisopalvelut

Tehostetun nuorisotyön toimintamalli. Lahden kaupunki, Nuorisopalvelut Tehostetun nuorisotyön toimintamalli Lahden kaupunki, Nuorisopalvelut Nuorisotyö mahdollistaa ja antaa tilaa merkityksellisille kohtaamisille Nuorisotyössä voidaan vahvistaa nuorten mielenterveyttä tukevia

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia. Tervolan kunnan toimintaopas koulujen ja oppilaitosten äkillisiin kriiseihin ja uhka- ja vaaratilanteisiin

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia. Tervolan kunnan toimintaopas koulujen ja oppilaitosten äkillisiin kriiseihin ja uhka- ja vaaratilanteisiin TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia Tervolan kunnan toimintaopas koulujen ja oppilaitosten äkillisiin kriiseihin ja uhka- ja vaaratilanteisiin 1 1. Kriisitilanteiden ehkäisy ja niihin varautuminen Oppilaalla

Lisätiedot

3. Toimintamalleja opiskeluympäristössä tapahtuville kriisitilanteille

3. Toimintamalleja opiskeluympäristössä tapahtuville kriisitilanteille 1. Tärkeät puhelinnumerot Yleinen hätänumero 112 Poliisi 112 Myrkytyskeskus (09) 471 977 tai (09) 4711 Taksi 10041 tai matkapuhelimesta 0100 0041 Terveyskeskus (02) 269 2211 Kaupunginsairaala (02) 269

Lisätiedot

Kollegan menehtymisen käsitteleminen työpaikalla

Kollegan menehtymisen käsitteleminen työpaikalla Kollegan menehtymisen käsitteleminen työpaikalla Erilaiset kriisitilanteet kuuluvat elämään ja koskettavat myös työelämää. On tärkeää sopia työpaikalla, miten erilaisissa kriisitilanteissa toimitaan. Kriisitilanteita

Lisätiedot

Omavalvonnan tarkastuslistat

Omavalvonnan tarkastuslistat Opiskeluhuoltosuunnitelma, liite nro 6 Omavalvonnan tarkastuslistat Opiskeluhuollon tarkistuslistojen avulla voidaan arvioida opiskeluhuollon toteutumista ja toiminnan laatua suhteessa lainsäädännön tarkoittamiin

Lisätiedot

Kriisisuunnitelma. Mikkelin lukio. 26.3.2013 OKS 08.2.2016 (henkilöstö)

Kriisisuunnitelma. Mikkelin lukio. 26.3.2013 OKS 08.2.2016 (henkilöstö) Kriisisuunnitelma Mikkelin lukio 26.3.2013 OKS 08.2.2016 (henkilöstö) Sisällysluettelo 1. Käsitteiden määrittelyä 2 2. Kriisien ennaltaehkäisy 3 3. Lasten ja nuorten välitön tukeminen traumaattisessa kriisissä

Lisätiedot

Toimintamalli kriisitilanteissa

Toimintamalli kriisitilanteissa TUUSULAN KUNTA Rusutjärven koulu Toimintamalli kriisitilanteissa 2005-2006 SISÄLTÖ KRIISIN MÄÄRITTELY... 3 KRIISIRYHMÄN JÄSENET... 3 TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA... 3 OPPILAAN KUOLEMA... 4 ITSEMURHA... 6

Lisätiedot

1. Kriisiryhmä KRIISITOIMINTAOHJE. Tekniikan yksikkö Opiskelijahuoltotyöryhmä viimeisin päivitys 18.3.2008

1. Kriisiryhmä KRIISITOIMINTAOHJE. Tekniikan yksikkö Opiskelijahuoltotyöryhmä viimeisin päivitys 18.3.2008 Tämä Oamk/ Tekniikan yksikön kriisitoimintaohje päivitetään vuosittain syyslukukauden alkupuolella. Päivityksestä ja toiminnassa mukana olevan henkilöstön koulutuksesta ja ohjeistuksesta vastaa opiskeluhuoltotyöryhmä.

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN KRIISITOIMINTAMALLI. Päivitetään lukuvuosittain.

KIRKONKYLÄN KOULUN KRIISITOIMINTAMALLI. Päivitetään lukuvuosittain. KIRKONKYLÄN KOULUN KRIISITOIMINTAMALLI Päivitetään lukuvuosittain. 0 Tärkeitä puhelinnumeroita: Yleinen hätänumero 112 Poliisi 10022 Myrkytyskeskus 09-471 977 (vara 09-4711) Kokkolanseudun terveyskeskuksen

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön

Nuorisotyön valmiussuunnitelma Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Nuorisotyön valmiussuunnitelma 10.11.2016 Materiaali; Allianssi ry:n / Arsi Veikkolainen Nuorisotyön kriisikansio Tehostetun nuorisotyön Pohjois-Suomen AVIn työryhmä Mitä on nuorisotyön kriisivalmius?

Lisätiedot

(Lähteet: Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, Uusi soveltamisohje oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädännön toteuttamisen tueksi 13a/2015 STM)

(Lähteet: Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, Uusi soveltamisohje oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädännön toteuttamisen tueksi 13a/2015 STM) (Lähteet: Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, Uusi soveltamisohje oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädännön toteuttamisen tueksi 13a/2015 STM) Päivitetty 8.8.2018 opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän

Lisätiedot

KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO

KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO 1. PERUSTOIMINTAMALLI 2. KUOLEMANTAPAUS 3. ONNETTOMUUS 4. KIUSAAMINEN 5. ALKOHOLI, LÄÄKKEET, HUUMEET 6. OPPILAAN PSYYKKINEN KRIISITILANNE JOHDANTO Koulumaailmassakin

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO Lempäälän kunta / lukio Kuntakohtaiset osuudet sinisellä. 4.3 Opiskeluhuolto Lukion

Lisätiedot

Kauhajoen Koulukeskuksen kriisisuunnitelma

Kauhajoen Koulukeskuksen kriisisuunnitelma Kauhajoen Koulukeskuksen kriisisuunnitelma 1 KAUHAJOEN KOULUKESKUKSEN KRIISISUUNNITELMA 1. JOHDANTO Ihmisen elämässä on väistämättä erilaisia kriisejä. Osa kriiseistä on kasvuun ja kehitykseen liittyviä,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA

KITTILÄN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA 1 KITTILÄN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA Hyväksytty 23.9.2015 2 Sisällysluettelo 1. KOULUMME KRIISIVALMIUS... 3 2. KRIISIEN ENNALTAEHKÄISY... 3 2.1. Myönteinen ja turvallinen ilmapiiri... 3 2.2. Oppilaiden,

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Ressun lukiossa koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa luku 5.3 5.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon

Lisätiedot

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN

Lisätiedot

Terveydenedistämisaktiivisuus oppilaitoksissa. Vesa Saaristo Hyvinvoinnin edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa Helsinki

Terveydenedistämisaktiivisuus oppilaitoksissa. Vesa Saaristo Hyvinvoinnin edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa Helsinki Terveydenedistämisaktiivisuus oppilaitoksissa Vesa Saaristo Hyvinvoinnin edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa Helsinki 30.10.2013 Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) Tausta kansainvälisessä kirjallisuudessa

Lisätiedot

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (entinen opetusvirasto) kriisityön tukiryhmä. Yhteyshenkilö: Vesa Nevalainen p

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (entinen opetusvirasto) kriisityön tukiryhmä. Yhteyshenkilö: Vesa Nevalainen p Kriisi koulussa Välitön hengenvaara Muu kriisi Esim. kuolemantapaus, väkivaltatilanne, väkivallan uhka, onnettomuus tai sen uhka Soita 112 Huolehdi itsesi ja muut turvaan Yhteys rehtoriin p. 0295 33 2521

Lisätiedot

Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa

Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa 1 (7) Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa Yhteistyötoimikunta 23.8.2010 32 Kunnanhallitus 30.8.2010 227 2 (7) Sisällysluettelo 1.Mitä on henkinen väkivalta? 3 2.Mitä on fyysinen

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä

Lisätiedot

Liite 6 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION KRIISISUUNNITELMA

Liite 6 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION KRIISISUUNNITELMA Liite 6 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION KRIISISUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä kriisisuunnitelmasta... 3 2. Vastuullisuus kriisitilanteessa... 3 3. Kriisitilanteet ja toiminta niiden aikana...

Lisätiedot

Miten sora-lainsäädäntö otetaan vastaan koulutuksen kentällä? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XI

Miten sora-lainsäädäntö otetaan vastaan koulutuksen kentällä? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XI Miten sora-lainsäädäntö otetaan vastaan koulutuksen kentällä? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XI 30.11-1.12.2011 Hellevi Lassila Toimialajohtaja Koulutuskeskus Sedu Koulutuksen

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

1. Kriisiryhmän perustehtävä

1. Kriisiryhmän perustehtävä Tämä OAMK/ Tekniikan yksikön kriisitoimintaohje sekä kriisiryhmän postituslista päivitetään vuosittain lokakuussa. Päivityksestä ja toiminnassa mukana olevan henkilöstön koulutuksesta ja ohjeistuksesta

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Opetustoimen varautuminen

Opetustoimen varautuminen Opetustoimen varautuminen ml. varhaiskasvatus, liikunta-, nuoriso- ja kirjastotoimi STM:n Valmiusseminaari 15.-16.5.2017 Haikon kartano Tiina Mäkitalo 16.5.2017 1 Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot YTS,

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN SOSIAALIPÄIVYSTYS

ITÄ-UUDENMAAN SOSIAALIPÄIVYSTYS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ITÄ-UUDENMAAN SOSIAALIPÄIVYSTYS ITÄ-UUDENMAAN SOSIAALIPÄIVYSTYS Itä-Uudenmaan sosiaalipäivystys, puh 040-517 4194, toimii vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden.

Lisätiedot

4.1 KRIISIREAKTION VAIHEET

4.1 KRIISIREAKTION VAIHEET KRIISISUUNNITELMA Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 VIESTINTÄ VAKAVISSA KRIISITILANTEISSA... 3 3 KRIISITOIMINTA... 4 4 KRIISIN MÄÄRITTELY... 5 4.1 KRIISIREAKTION VAIHEET... 5 4.2 TOIMINTAKAAVIO KRIISITILANTEESSA...

Lisätiedot

Lukion opiskeluhuollon suunnitelma vuodelle 2019

Lukion opiskeluhuollon suunnitelma vuodelle 2019 Lukion opiskeluhuollon suunnitelma vuodelle 2019 Uuden oppilas- ja opiskeluhuoltolain tuomat muutokset koulun opiskeluhuollossa astuivat voimaan 1.8.2014. Lain tarkoituksena on 1) edistää opiskelijoiden

Lisätiedot

EURAN LUKION ONGELMA-, ONNETTOMUUS- JA KRIISISUUNNITELMA

EURAN LUKION ONGELMA-, ONNETTOMUUS- JA KRIISISUUNNITELMA 1 LIITE 7 EURAN LUKION ONGELMA-, ONNETTOMUUS- JA KRIISISUUNNITELMA 1 EURAN LUKION KRIISIVALMIUS Euran lukion opiskelijat ja henkilökuntaan kuuluvat voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan

Lisätiedot

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opetussuunnitelman kuntakohtainen osa Kotkan lukiokoulutuksessa opiskelijahuollon osalta 1.8.2014 lukien. LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opiskeluhuolto sisältää lain mukaan koulutuksen järjestäjän hyväksymän

Lisätiedot

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Yhteiset työvälineemme Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Uusi laki kokoaa yhteen lainsäädännössä

Lisätiedot

Opiskeluhuoltoryhmä. Kristiina Laitinen Opetushallitus / Yleissivistävä koulutus

Opiskeluhuoltoryhmä. Kristiina Laitinen Opetushallitus / Yleissivistävä koulutus Opiskeluhuoltoryhmä Kristiina Laitinen Opetushallitus / Yleissivistävä koulutus Opiskeluhuolto on yhteisöllistä työtä ja yksilöllistä tukea Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä, koko

Lisätiedot

Alppilan lukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Alppilan lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1 Alppilan lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Alppilan lukiossa on noin 465 opiskelijaa sekä 60 Stadin ammattiopistolaista

Lisätiedot

Opiskeluhuoltosuunnitelmat

Opiskeluhuoltosuunnitelmat Opiskeluhuoltosuunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opiskeluhuollon suunnitelmat (OHL 12 ja 13 sekä POL 14, LL 10 ja AMPL 37 a ) Lastensuojelulain

Lisätiedot

Hirvelän koulu. Kriisisuunnitelma

Hirvelän koulu. Kriisisuunnitelma Hirvelän koulu Kriisisuunnitelma KRIISI Henkilöt, jotka ovat joutuneet traumaattisiin tapahtumiin (onnettomuus, sairaus, väkivallanteko, kuolema avioero tms.) tai sellaisen uhkaan läpikäyvät kriisin. Koulu

Lisätiedot

Palveluja tarjotaan opiskelijoille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa.

Palveluja tarjotaan opiskelijoille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. Luku 4.3. Opiskeluhuolto Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen opiskeluhuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen opiskeluhuolto.

Lisätiedot

Helsingin kuvataidelukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Helsingin kuvataidelukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Helsingin kuvataidelukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve

Lisätiedot

Helsingin kielilukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Helsingin kielilukion opiskeluhuoltosuunnitelma NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Helsingin kielilukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve

Lisätiedot

Stadin ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelma. 8.7 Opiskeluhuolto

Stadin ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelma. 8.7 Opiskeluhuolto Stadin ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelma 8.7 Opiskeluhuolto Ammatillisen koulutuksen opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja sosiaalista

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA

TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA Liite 6. Tornion yhteislyseon lukion opiskelijahuoltosuunnitelma 1 (3) TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA LIITE 6.1. Kriisisuunnitelma OPISKELIJAHUOLLON TARKOITUS Opiskelijahuollon

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012

SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012 TURVALLISUUSSUUNNITELMA 12.8.2012 1(8) SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012 1. TAPAHTUMAN ja toiminnan kuvaus... 2 2. Toiminnan turvallisuudesta vastuulliset... 2 3. Suorituspaikat

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TURVALLISUUSKANSIO

SIVISTYSTOIMEN TURVALLISUUSKANSIO Pöytyän kunta SIVISTYSTOIMEN TURVALLISUUSKANSIO Sivistyslautakunta 7.2.2018 10 Yhteisöllisyyslautakunta pvm Sisällys 1. JOHDANTO 1.1 Turvallisuuskansion tarkoitus 1.2 Turvallisuuskansion säädösperusta

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA

LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Kannuksen lukio

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Kannuksen lukio 1 OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Kannuksen lukio 2 SISÄLTÖ 1. Opiskeluhuolto 3 2. Yhteisöllinen opiskeluhuolto 3 2.1. Opiskeluhuoltoryhmä 3 2.2. Opiskeluhuollon kokonaistarve 3 2.3. Opiskeluhuollon toimenpiteet

Lisätiedot

Lopen kunnan suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Lopen kunnan suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Lopen kunnan suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sivistyslautakunta 17.5.2018 ( 68 ) Sisällys 1. Kiusaaminen ja häirintä... 3 2. Ennaltaehkäisevä työ oppilaiden

Lisätiedot

Opinto-ohjaajat ja erityisopettaja ovat opettajien joukossa opiskeluhuollon erityisiä asiantuntijoita. Myös ryhmänohjaajat ovat avainasemassa.

Opinto-ohjaajat ja erityisopettaja ovat opettajien joukossa opiskeluhuollon erityisiä asiantuntijoita. Myös ryhmänohjaajat ovat avainasemassa. Kallion lukio 2014-2015 Opiskeluhuollon suunnitelma Opiskeluhuollon tarkoituksena on edistää oppimista. Opiskeluhuoltoon osallistuvat opettajat sekä opiskeluhuollon ammattilaiset. Jokainen (niin opettaja

Lisätiedot

Stadin ammattiopiston. opiskeluhuoltosuunnitelma

Stadin ammattiopiston. opiskeluhuoltosuunnitelma Stadin ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelma Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 6.10.2015 1 Stadin ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelma 8.7 Opiskeluhuolto Ammatillisen koulutuksen opiskeluhuollon

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos SORA-KOULUTUS 31.1.2013 Anne Heikinkangas Lyhennelty OKM:n ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhosen esityksestä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki uudistuu Koskee esi- ja perusopetusta

Lisätiedot

1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut

1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut n Opiskeluhuoltosuunnitelman Lisäykset Kouvolan lukioiden Opiskeluhuoltosuunnitelmaan 17.5.2016 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut 1.1. Arvio lukion käytettävissä

Lisätiedot

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki Turvallinen ja hyvinvoiva koulu Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki 10.9.2015 Opas oppilaitoksen tarkastuksista julkaistaan kouluterveyspäivillä 22-23.9.2015 Oppaan laatimiseen

Lisätiedot

Helsingin normaalilyseo Kriisivalmiussuunnitelma

Helsingin normaalilyseo Kriisivalmiussuunnitelma Helsingin normaalilyseo Kriisivalmiussuunnitelma Päivitetty tammikuu 2008 Tämä suunnitelma on nähtävillä turvallisuussuunnitelman mukana kansiossa opettajainhuoneessa ja esitellään kerran vuodessa opettajainkokouksessa.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja kriisipäivystykset

Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja kriisipäivystykset Tiede- ja taidekorkeakoulujen opiskelijoita koskeviin suuronnettomuus- ja poikkeustilanteisiin varautuminen 18.11.2011 Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja kriisipäivystykset Riikka Vikström, Helsingin sosiaali-ja

Lisätiedot

KRIISISTÄ SELVIYTYMINEN Maanpuolustuksen 16.täydennyskurssi Riikka Vikström Johtava kriisityöntekijä Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys

KRIISISTÄ SELVIYTYMINEN Maanpuolustuksen 16.täydennyskurssi Riikka Vikström Johtava kriisityöntekijä Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys KRIISISTÄ SELVIYTYMINEN 11.1.2017 Maanpuolustuksen 16.täydennyskurssi Riikka Vikström Johtava kriisityöntekijä Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys SISÄLTÖ PSYKOSOSIAALINEN TUKI TRAUMAATTINEN KRIISI TRAUMAATTISEN

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1.

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1. 1 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 6.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on 1) edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä

Lisätiedot

Liite 4 toimintaohjeet kriisitilanteissa Rauman Lyseon lukiossa 1. Rauman Lyseon lukion kriisivalmius

Liite 4 toimintaohjeet kriisitilanteissa Rauman Lyseon lukiossa 1. Rauman Lyseon lukion kriisivalmius Liite 4 toimintaohjeet kriisitilanteissa Rauman Lyseon lukiossa 1. Rauman Lyseon lukion kriisivalmius Rauman Lyseon lukion opiskelijat ja henkilökuntaan kuuluvat aikuiset voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen

Lisätiedot

Miten hyödynnän TEAviisaria opiskeluhuollon toteutumisen seurannassa

Miten hyödynnän TEAviisaria opiskeluhuollon toteutumisen seurannassa Miten hyödynnän TEAviisaria opiskeluhuollon toteutumisen seurannassa Kirsi Wiss Asiantuntija Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV 27.11.2014 2.12.2014

Lisätiedot

Ilomantsin lukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Ilomantsin lukion opiskeluhuoltosuunnitelma Ilomantsin lukion opiskeluhuoltosuunnitelma Liite opetussuunnitelmaan 2016 Tämä suunnitelma sisältää Ilomantsin lukion opiskeluhuoltosuunnitelman ja sen osana Ilomantsin lukion suunnitelman opiskelijoiden

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA

PARAISTEN KAUPUNGIN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA PARAISTEN KAUPUNGIN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 4.3 Opiskeluhuolto 4 4.3.1 Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet 4 4.3.2 Opiskeluhuoltosuunnitelmat

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Kouluympäristön monialainen tarkastaminen - malli oppilaitosympäristön ja -yhteisön monialaiseen tarkastamiseen

Kouluympäristön monialainen tarkastaminen - malli oppilaitosympäristön ja -yhteisön monialaiseen tarkastamiseen Kouluympäristön monialainen tarkastaminen - malli oppilaitosympäristön ja -yhteisön monialaiseen tarkastamiseen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Lounais-Suomen sisäilmapäivä 2016 Miksi oppilaitokset

Lisätiedot

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa HYÖDYNNETTY OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJAA SEKÄ LUOKANOHJAAJAN KÄSIKIRJAA Oppilashuollon käsikirja s. 15 Huoli

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja erityisopetus Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu

Opiskeluhuolto ja erityisopetus Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu Opiskeluhuolto ja erityisopetus 6.3.2017 Aapo Halonen, yläkoulun rehtori Niina Rekiö-Viinikainen, erityisopetuksen lehtori Jyväskylän normaalikoulu www.pollev.com/aapohalonen066 (Aineen)opettajan työtä

Lisätiedot

OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA 2014

OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA 2014 OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA 2014 Hyväksytty /. 2015 1 OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Oulun Palvelualan Opiston tehtävänä on tarjota kotitalousopetusta ja ammatillista opetusta sekä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhoito

Opiskeluterveydenhoito Opiskeluterveydenhoito Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollolla tarkoitetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 17 :n mukaista opiskeluterveydenhuoltoa, jota toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri.

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

4.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. 1. Opiskeluhuolto

4.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. 1. Opiskeluhuolto 4.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 1. Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista

Lisätiedot

OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ LUKU X.X OPISKELUHUOLTO OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden ja monialaisen yhteistyön keinoin hyvinvoivan ja turvallisen

Lisätiedot

Toimintamalli kiusaamistilanteisiin

Toimintamalli kiusaamistilanteisiin Kiusaaminen ei lakkaa itsekseen vaan pahenee jatkuessaan. (Hamarus 2012) Toimintamalli kiusaamistilanteisiin Ennaltaehkäisevä toiminta ja akuutti tilanne Koulutuskuntayhtymä Brahe 2016, päivitys 22.11.2016

Lisätiedot