1. Kriisiryhmä KRIISITOIMINTAOHJE. Tekniikan yksikkö Opiskelijahuoltotyöryhmä viimeisin päivitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Kriisiryhmä KRIISITOIMINTAOHJE. Tekniikan yksikkö Opiskelijahuoltotyöryhmä viimeisin päivitys 18.3.2008"

Transkriptio

1 Tämä Oamk/ Tekniikan yksikön kriisitoimintaohje päivitetään vuosittain syyslukukauden alkupuolella. Päivityksestä ja toiminnassa mukana olevan henkilöstön koulutuksesta ja ohjeistuksesta vastaa opiskeluhuoltotyöryhmä. 1. Kriisiryhmä 1.1. Perustehtävä Kriisiryhmän perustehtävä on yhdessä yksikön johtajan kanssa päättää traumaattisen tapahtuman jälkeisistä tukitoimista ja sisäisestä tiedottamisesta. Kriisitilanteiksi voidaan katsoa esim. opiskelijan tai henkilökunnan jäsenen kuolema, itsemurha tai sen yritys, väkivalta tai läheltä piti tilanteen tms. Järkyttävä tapahtuma voi aiheuttaa traumaattisia reaktioita, jotka vaikeuttavat merkittävästi paitsi yksilön myös hänen lähiympäristönsä toimintaa. Oikein kohdistetuilla toimilla voidaan lieventää tapahtumasta aiheutuvaa haittaa sekä tukea yksilöä ja yhteisöä opintoihin tai työhön palaamisessa. Jotta kriisitilanne olisi hallittavissa, tarvitaan etukäteen laadittu suunnitelma sekä koulutusta ja harjoitusta. Tässä ohjeessa kuvatun kriisiryhmän toiminta kohdistuu ensisijaisesti Tekniikan yksikön opiskelijoihin, mutta ohjetta voidaan soveltaa myös yksikön henkilöstöön Koolle kutsuminen Kriisitilanteessa hoidetaan välittömästi tarvittavat toimenpiteet (katso kohta 4). Tiedon saanut henkilökunnan jäsen ottaa yhteyttä johonkin opiskeluhuoltotyöryhmän jäseneen, joka välittää asian tiedoksi koko ryhmälle sekä yksikön johtajalle oheisella sähköpostiosoitteella: Työryhmä päättää kriisiryhmän koollekutsumisesta tarvittavassa laajuudessa.

2 1.3. Kokoonpano Kriisiryhmän runko muodostuu opiskeluhuoltoryhmästä, joka kokoontuu säännöllisesti ja jonka kokoonpano tarkistetaan vuosittain. Opiskeluhuoltotyöryhmään kuuluu A) Tekniikan yksikön ja B) Opiskeluterveydenhuollon edustajia. Opiskeluhuoltotyöryhmän kokoonpano A) : Apulaisjohtaja Pekka Knuuti Yliopettaja Heikki Kurki Opintoasiainpäällikkö Tiina Laajala Opinto-ohjaaja Leena Markkanen Opinto-ohjaaja Kauko Kallio Opinto-ohjaaja Riitta Winter B) Opiskeluterveydenhuolto Lääkäri Merja Simojoki Terveydenhoitaja Lahja Eriksen Edellä mainittujen henkilöiden lisäksi kriisiryhmään kutsutaan tarvittaessa mukaan: kriisitoiminnan asiantuntijoita - Oppilaitospastori Katariina Pitkänen , - Oppilaitosdiakoni Salla Tuominen , - OYS, Psykiatrian poliklinikka, Peltolantie 5: ark klo 8-16: , muina aikoina myös opiskelijoiden edustaja: - Johanna Karjalainen , Tekniikan yksiköstä seuraavat henkilöt: - Seppo Alasalmi , - Pirkko Kekarainen , - Aira Tuomikoski , - Virve Svenström, Muut kriisitilanteeseen liittyvät henkilöt

3 1.4. Kriisipurku Kriisipurku on koulutettujen henkilöiden ohjaama ja rakenteeltaan ohjattu ryhmäkokous. Siinä pyritään purkamaan psyykkistä kuormitusta, jota vakavat kriisitilanteet aiheuttavat. Se auttaa käsittelemään aiheutuneita tunteita ja reaktioita. Tavoitteena on lievittää tapahtuman jälkeistä ahdistusta ja ennaltaehkäistä myöhempiä stressireaktioita. Samalla pyritään voittamaan tapahtuneen torjuminen ja auttamaan surutyötä käynnistymään. Istunto edistää ryhmän keskinäisen sosiaalisen tuen muodostumista. Kriisipurku-istunto järjestetään tarvittaessa 2-5 vuorokauden kuluttua tapahtuneesta. Mikäli kyseessä on opetukseton jakso tai loma-aika, kokoontuminen järjestetään heti kun se on käytännössä mahdollista. Kriisipurku-istuntojen vetäjänä toimii opiskelijapastori Katariina Pitkänen. Muut jäsenet nimetään tapauskohtaisesti kriisiryhmässä. HUOM! Oulun Työterveys (Mäkelininkatu 31) järjestää debriefing-istuntoja osana henkilöstön työterveyspalveluita. 2.Tiedottaminen onnettomuus- ja kriisitilanteessa Ensimmäiseksi yksikön johtaja tai apulaisjohtaja kutsuu koolle kriisiryhmän joka päättää yksikön sisäisestä tiedottamisesta. Yksikön ulospäin suuntautuvasta tiedottamisesta vastaa aina yksikön johtaja. HUOM! Koulussa tai harjoittelussa tapahtuneen kuolemantapauksen tiedottaa omaisille aina poliisi. Toimintajärjestys sisäisessä tiedottamisessa: 1. Yksikön johtaja lähettää sähköpostiviestin tapahtumasta Kotkantie 1:sen henkilöstölle ja Oamk:n rehtorille 2. Kriisiryhmä päättää, kuka vie suullisen tiedon tapahtumasta niille, joita kriisi eniten koskettaa (kaikki saman vuosikurssin opiskelijat) 3. Osastonjohtaja lähettää tiedon sähköpostitse koko osaston opiskelijoille 4. Kriisiryhmä päättää kaikkien opiskelijoiden tiedottamisesta esimerkiksi INFO-TV:ssä: Tänään xx.xx on suruliputus opiskelijan kuoleman johdosta. Opiskelijan nimeä ei mainita.

4 3. Tärkeitä yhteystietoja onnettomuus- ja kriisitilanteissa Yleinen hätänumero: ambulanssi ja palokunta: 112 Poliisi: OYS/vaihde: ; Oulun seudun yhteispäivystys: (08) Opiskeluterveysasema: Oulun työterveys, Keskustyöterveysasema, Mäkelininkatu 31: Mielenterveystoimisto ( Oulun kaupunki, eteläinen) Uusikatu 44: Mielenterveystoimisto ( Oulun kaupunki, pohjoinen) Kangastie 16: A-Klinikka (Oulun kaupunki), Uusikatu 64 B: Psykiatrian poliklinikka,(oys), Peltolantie 5: ja Nuorten päihde- ja huumeasema Redi 64 (Oulun kaupunki), Mäkelininkatu 43, 1 krs.: (08) Myrkytystietokeskus: (09) , varanumero (09) 4711

5 4. Ohjeita kriisitilanteisiin Seuraavassa on toimintaohjeita erilaisiin kriisitilanteisiin. Ohjeita sovellettaessa on otettava huomioon, että toiminnasta on aina päätettävä tapauskohtaisesti ja yksilöllisesti. 1. Vakava onnettomuus oppilaitoksessa Selvitä, mitä todella on tapahtunut Ensiapu ja hälytykset: hätänumero 112 Kriisiryhmä päättää tukitoimista (uhrit, silminnäkijät, omaiset ja lähiryhmä) Jälkikäteen: seuraa asianosaisten vointia, ja neuvottele kriisiryhmän kanssa jos voimakkaat reaktiot jatkuvat pitkään 2. Opiskelijan tai henkilökunnan jäsenen kuolema Yhteydenotto lähiomaisiin muistamisen sopimiseksi Ilmaise osanottosi Muista luottamuksellisuus Kunnioita omaisten toiveita Kuolemasta pyritään tiedottamaan yhtenäisesti, avoimesti ja selkeästi Lippu puolitankoon Vietetään hiljainen hetki (vainajan valokuva, kynttilä, valkoinen liina, muistoruno, musiikki, mahdolliset muistosanat), yhteys opiskelijapastori Katariina Pitkäseen Lähimmälle ryhmälle järjestetään mahdollisuus keskusteluun Sovitaan oppilaitoksen edustajien osallistumisesta hautajaisiin Älä jää yksin miettimään, jos tapahtuma askarruttaa sinua 3. Opiskelijan tai henkilökunnan jäsenen lähiomaisen kuolema Jos henkilö ei vielä tiedä kuolemantapauksesta, kerro lyhyesti ja rauhallisesti, mitä on tapahtunut Älä jätä asianomaista yksin; huolehdi, että hän pääsee läheistensä luo Ilmaise myötätuntosi Tiedustele, haluaako hän että tapahtumasta kerrotaan opiskelu/työtovereille tai kriisiryhmälle. Tiedustele, keiden kanssa hän haluaa keskustella Jos opiskelija näyttää jäävän osallistumatta opetukseen ja tieto hänen läheisensä kuolemasta saadaan oppilaitokseen, ota häneen yhteys Jos henkilön käytöksessä tai ulkonäössä tapahtuu selvä muutos tai olet muuten hänestä huolissasi, ota yhteys kriisiryhmän jäseneen. Jos on vaikea puhua esim. opiskelijoiden kanssa asiasta, voit neuvotella kriisiryhmän kanssa

6 4. Itsemurha ja sen yritys Tapahtunut voi aiheuttaa ahdistusta, joten sitä on tarpeen käsitellä Yhteistyö omaisten kanssa on tärkeää On hyvä rohkaista omaisia siihen, että itsemurhasta kerrotaan rehellisesti (myös oppilaitoksessa), sillä asia tulee yleensä julki jotakin kautta Itsemurhatapauksessa sovelletaan samoja ohjeita kuin kuolemantapauksessa (kohta 2), kuitenkin lähiomaisten toiveita kunnioittaen. 5. Kouluyhteisön jäsenen vakava sairaus Sairaus voi aiheuttaa ahdistusta, joten sitä on tarpeen käsitellä Noudatetaan kuitenkin asianomaisen henkilön tahtoa: asianomaisen tai hänen perheensä kanssa sovitaan mitä kerrotaan. Henkilökunnalle ja opiskelijan tovereille annetaan ensiapuohjeita kriittisten tilanteiden varalle Yhteydenpito sairastuneeseen 6. Kouluyhteisön jäsenelle sattunut vakava onnettomuus muualla kuin oppilaitoksessa Selvitetään, onko jälkipuintiin tarvetta Selvitetään, onko se järjestetty muitten toimesta Jälkipuinnin järjestäminen 7. Läheltä piti - tilanteet eli tilanne, jossa hengenvaaran aiheuttava onnettomuus (esim. tulipalo, kolari jne) on lähellä Tapahtunut voi aiheuttaa mukana olleille jälkihoitoa vaativia psyykkisiä oireita kuten unettomuutta ja masennusta. Järjestetään tarvittaessa jälkipuinti esim. uhkaavan tilanteen jälkeen Kriisiryhmä järjestää jälkihoidon Tapahtuneesta onnettomuusuhasta on tiedotettava yksikön johtajalle ja työsuojeluvastaavalle, ja se on käsiteltävä tekniseltä kannalta (suojelu- ja työsuojeluorganisaatio), jotta varotoimenpiteitä voidaan kehittää

7 8. Väkivalta tai sen uhka sekä oudosti tai arvaamattomasti käyttäytyvät henkilöt Tapahtunut voi aiheuttaa mukana olleille jälkihoitoa vaativia psyykkisiä oireita kuten unettomuutta ja masennusta Järjestetään tarvittaessa jälkipuinti esim. uhkaavan tilanteen jälkeen Kriisiryhmä järjestää jälkihoidon Älä jää yksin, mikäli on syytä olettaa, että tilanteeseen liittyy väkivallan uhka. Ota yhteys vahtimestareihin tai lähimpiin työtovereihin. Väkivallanuhkatilanteesta on tiedotettava yksikön johtajalle. Väkivalta- ja rikostapauksissa otetaan yhteys viranomaisiin sekä yksikön johtajaan 9. Suuronnettomuus Suuronnettomuuden jälkeinen henkinen huolto järjestetään pelastustyötä johtavien viranomaisten toimesta On huolehdittava siitä, että myös auttajat saavat apua Kirjallisuusviitteet: Rautava, Marie (toim.) Koulun kriisitoimintamalli- tukiaineisto peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kriisityön kehittämiseen. Stakes Tekniikan yksikön pelastussuunnitelma:

KRIISITOIMINTA- KANSIO

KRIISITOIMINTA- KANSIO Tampereen yliopisto Opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinna KRIISITOIMINTA- KANSIO Koottu käyttäen esisijaisena lähteenä STAKE- Sin laatimaa Koulun kriisitoimintamalli tukiaineisto peruskoulujen, lukioiden

Lisätiedot

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma 1 Sisällysluettelo Sivu 2 1. Johdanto.. 4 2. Oppilaitosturvallisuuden lähtökohdat 2.1. Kodin ja koulun yhteistyö..4 2.2. Koulun turvallisuusorganisaatio..4

Lisätiedot

EURAN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA

EURAN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA EURAN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA Liite 3 SISÄLLYS 1 TOIMINTA AKUUTTITILANTEESSA... 2 2 TIEDOTTAMINEN KRIISITILANTEISSA... 4 3 TOIMINTAMALLEJA ERI KRIISITILANTEISSA... 5 3.1 Onnettomuus koulussa...

Lisätiedot

1. Tavoite 2. 2. Kriisi ja sen vaiheet 3

1. Tavoite 2. 2. Kriisi ja sen vaiheet 3 LAITILAN KOULUJEN KRIISITOIMINTAMALLI 1. Tavoite 2 2. Kriisi ja sen vaiheet 3 2.1. Shokki 2.2. Reaktio 2.3. Käsittely 2.4. Uudelleenasennoitumisvaihe 3. Toimintaohjeet kriisitilanteissa 3.1. Loukkaantuminen/onnettomuus

Lisätiedot

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma Vilppulan yhteiskoulu Turvallisuussuunnitelma Sisältö: 1. Järjestyssäännöt 2. Kriisisuunnitelma 3. Päihdesuunnitelma 4. Palo- ja pelastussuunnitelma 5. Suunnitelma epäasiallisen kohtelun varalta 6. Suunnitelma

Lisätiedot

lippukunnille ja luottamushenkilöille

lippukunnille ja luottamushenkilöille lippukunnille ja luottamushenkilöille 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. MIKÄ KRIISI ON...3 3. MITÄ KRIISIVIESTINTÄ ON...5 4. KRIISIEN EHKÄISY JA KRIISIVALMIUS...6 5. OHJEET KRIISIN TAPAHDUTTUA...7 6. KRIISIVIESTINNÄN

Lisätiedot

Toiminta kriisitilanteissa

Toiminta kriisitilanteissa Toiminta kriisitilanteissa Nämä toimintaperiaatteet koskevat tilanteita, jolloin tietoon tulee henkilökuntaa, opiskelijoita tai työ-/opiskeluyhteisöä koskeva tapahtuma tai mainetta haittaava toiminta kuten

Lisätiedot

www.evl.fi/ kriisi-info KRIISIVIESTINTÄOPAS Viestintäpalvelut 12.6.2012 Yleinen hätänumero 112 Palveleva puhelin

www.evl.fi/ kriisi-info KRIISIVIESTINTÄOPAS Viestintäpalvelut 12.6.2012 Yleinen hätänumero 112 Palveleva puhelin www.evl.fi/ kriisi-info KRIISIVIESTINTÄOPAS Viestintäpalvelut 12.6.2012 Palveleva puhelin 01019 0071 Yleinen hätänumero 112 Sisällysluettelo 1 Tärkeitä yhteystietoja 2 Toiminta hätä- ja vahinkotilanteissa

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Mertalan koulu Simasalonkatu 2 57200 Savonlinna puh. rehtori 044-417 4540 apulaisrehtori 044 417 4537 044-417 4542 kanslia 044-417 4543 opettajat, alaluokat 044-417 4538 opettajat,

Lisätiedot

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI 2 Sisällysluettelo 1. Opiskelijahuollon tehtävät ja tavoite 5 1.1 Lainsäädännön ja viranomaisten ohjeistukset 5 opiskelijahuollon tehtävistä 1.2 Opiskelijahuollon tavoitteita

Lisätiedot

Opiskelijahuollon suunnitelma

Opiskelijahuollon suunnitelma Saamelaislukion Opiskelijahuollon suunnitelma Utsjoen kunta Saamelaislukion opiskelijahuollon suunnitelma 2011 Opiskelijahuollon suunnitelma on tarkoitettu oppilaille ja heidän huoltajilleen, opettajille

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU Ulvilan kaupungin koulutuslautakunta hyväksynyt / 2004 2 SISÄLTÖ 1. Olavin koulun turvallisuussuunnitelma 4 1.1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus 1.2.Suunnitelman

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

Holman koulun turvallisuussuunnitelma. Päivitetty huhtikuussa 2005

Holman koulun turvallisuussuunnitelma. Päivitetty huhtikuussa 2005 Holman koulun turvallisuussuunnitelma Päivitetty huhtikuussa 2005 Sisältö 1. Tavoite 2. Toimitilat ja niiden käyttäjät Toimitilat Henkilöstö Turvallisuusorganisaatio 3. Koulun normaaliajan turvallisuus

Lisätiedot

ESPOON KRIISIVIESTINTÄOHJE

ESPOON KRIISIVIESTINTÄOHJE Luonnos 11.2.2009 ESPOON KRIISIVIESTINTÄOHJE Jokaisen kaupungin työntekijän velvollisuus on ilmoittaa poikkeavasta tilanteesta esimiehelle tarvittaessa tehdä ilmoitus suoraan hätäkeskukseen numeroon 112

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET

TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET Turun kaupunki Opetuspalvelukeskus Turvallisuussuunnitelman tarkistustyöryhmä (OTU) Ehdotus 7.6.2010 TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA 2 Arvoisa opiskelija Savon ammatti- ja aikuisopiston puolesta toivotan Sinut tervetulleeksi opiskelemaan oppilaitokseemme. Vaativana tehtävänäsi

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION 1.1.2005 1Johdanto... 1 1.1 Opetustyön turvallisuus yleensä... 1 1.2 Lukion turvallisuus... 1 2PELASTUSsuunnitelman perusteet... 3 2.1 Tarkoitus yleisesti... 3 2.2 Laki-

Lisätiedot

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009 ESLH-2006-11606/So-62 LOPPURAPORTIN LIITTEET 9.12.2009 Laakso, Virpi Turunen,

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

LUKION OPETUSSUUNNITELMA KOKKOLAN LUKIOT KOULUN HYVINVOINTIPAKETTI

LUKION OPETUSSUUNNITELMA KOKKOLAN LUKIOT KOULUN HYVINVOINTIPAKETTI LUKION OPETUSSUUNNITELMA KOKKOLAN LUKIOT KOULUN HYVINVOINTIPAKETTI Koulun hyvinvointipaketti on moniammatillisen työryhmän kokoama arkityöhön sopiva käytännöllinen tietopaketti toimintamalleineen Kokkolan

Lisätiedot

Vesihuoltopooli. Vesihuoltolaitoksen kriisiviestintäohje

Vesihuoltopooli. Vesihuoltolaitoksen kriisiviestintäohje Vesihuoltopooli Vesihuoltolaitoksen kriisiviestintäohje Sisällysluettelo Johdanto 3 1. KRIISIVIESTINNÄN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 4 2. KRIISIVIESTINNÄN SUUNNITTELU 5 3. VESIHUOLTOALAN ERILAISIA KRIISITILANTEITA

Lisätiedot

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Tilanne yllättää tutustu näihin ohjeisiin huolella ja tiedät miten toimia. Tieto antaa varmuutta ja auttaa ehkäisemään vaara- ja uhkatilanteiden toteutumista.

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA LIITE 6/011/2014 Opetushallitus Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot