Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2014"

Transkriptio

1 Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2014 Länsi- ja Sisä-Suomen kirjastotoiminnan alueellinen vuosiraportti Marjariitta Viiri ja Anneli Ketonen Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue 5/2015 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

2 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue Yleisten kirjastojen toiminta 2014 : Länsi- ja Sisä-Suomen kirjastotoiminnan alueellinen vuosiraportti Marjariitta Viiri, Anneli Ketonen ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (verkkojulkaisu) Vaasa 2015

3

4 Tekijät Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Marjariitta Viiri ja Anneli Ketonen Julkaisuaika Kesäkuu 2015 Toimeksiantaja(t) Opetus- ja kulttuuriministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Yleisten kirjastojen toiminta 2014 : Länsi- ja Sisä-Suomen kirjastotoiminnan alueellinen vuosiraportti Tiivistelmä Tässä julkaisussa on kuvattu Länsi- ja Sisä-Suomen alueen yleisten kirjastojen kehitystä vuodesta Vuoden 2014 alusta kirjastotoimen aluehallinto siirtyi Pohjanmaan ELY-keskuksesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon. Länsi- ja Sisä-Suomen alue-hallintoviraston toimialuetta ovat Etelä-Pohjanmaa, Keski- Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjanmaa. Kirjastojen toimintaa peilataan yleisten kirjastojen laatusuositukseen. Tarkastelun kohteina ovat palveluverkko ja taloudellisuus, palvelutarjonta, kokoelmat, henkilöstö ja tilat. Erikseen tarkastellaan lisäksi kirjastotoiminnan hanke- ja kehittämistoimintaa. Tiedot perustuvat yleisten kirjastojen toimintatilastoihin vuodelta 2014 ja yksityiskohtaiset tilastot löytyvät Yleisten kirjastojen tilastotietokannasta. Asiasanat yleiset kirjastot, tilastot, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ISSN (painettu) ISBN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (verkkojulkaisu) Kokonaissivumäärä 18 Kieli suomi Hinta Julkaisija Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Paino

5 INFORMATIONSSIDA Publikationer från Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland Publikationer från /2014 Sammanställd av Marjariitta Viiri, Anneli Ketonen Utgivningsdatum Juni 2015 Uppdragsgivare Undervisnings- och kulturministeriet Datum för tillsättandet av organet Publikationens titel Text De allmänna bibliotekens verksamhet 2014: Den regionala årsrapporten för biblioteksverksamheten inom Västra och Inre Finland Text Referat I årsrapporten beskrivs bibliotekens verksamhet i området för Västra och Inre Finland. Från och med början av 2014 flyttade regionförvaltningen för biblioteksväsendet till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Regionförvaltningsverket omfattar landskapen Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Uppgifterna om anskaffning av nytt material, bestånd, användning av bibliotek, personalresurser och omkostnader är hämtade ur Statistikdatabasen för de allmänna biblioteken i Finland. Jämförelser görs med tidigare års statistik. Uppgifterna relateras till undervisnings- och kulturministeriets kvalitetsrekommendation för allmänna bibliotek Ämnesord allmänna bibliotek, statistik, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten ISSN (tryckt) ISBN (tryckt) ISSN (webbpublikation) ISBN (webbpublikation) Sidantal Språk Pris 19 Finska Utgivare Tryckeri Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

6 Sisällysluettelo 1. Toimintaympäristö, kirjastoverkko ja sen muutokset Uusiutuvat kirjastokokoelmat? Uudet kirjat lukuinnon herättäjinä Palvelujen saavutettavuus ja käyttö Sopivat ja riittävät aukioloajat Lainaus perustoimintana Kirjasto yhteisön tapahtumapaikkana Kirjastotoimen henkilöstötilanne Kirjastopalvelujen kustannukset vajaat 60 euroa / maakunnan asukas Palvelujen, toiminnan ja osaamisen kehittäminen Perustamishankkeet Maakunnat ja kirjastokimpat...18 Kuva 1. Kirjastoverkon muutokset Kuva 2 Kirjahankintojen jakautuminen Kuva 3. Kirjastojen uutuushankintojen kehitys Kuva 4. Kokoelman uusiutuminen... 9 Kuva 5. Aukiolotuntien määrä Kuva 6. Itsepalveluaukiolotunteja tuhatta asukasta kohden Kuva 7. Lainojen määrä asukasta, työntekijää ja aukiolotuntia kohden Kuva 8. Lainausten kehitys maakunnittain Kuva 9. Kokonaislainaus / asukasluku Kuva 10. Tapahtumien määrät Kuva 11. Kirjaston tapahtumiin ja koulutuksiin osallistuneet tuhatta asukasta kohden Kuva 12. Kirjastojen henkilöstömäärä Kuva 13. Kustannukset / asukas (kunnat %) Kuva 14. Kirjastojen kustannusjakauma... 16

7 Tähän julkaisuun on koottu tietoja Länsi- ja Sisä-Suomen alueen yleisistä kirjastoista vuonna Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialuetta ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. Tiedot perustuvat yleisten kirjastojen toimintatilastoihin vuodelta Yksityiskohtaiset tilastot löytyvät Yleisten kirjastojen tilastotietokannasta. Kirjastojen toimintaa peilataan yleisten kirjastojen laatusuositukseen. Tarkastelukohteina ovat palveluverkko, kokoelmat, henkilöstö ja tilat ja taloudellisuus. Erikseen tarkastellaan lisäksi kirjastotoiminnan hanke- ja kehittämistoimintaa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston opetustoimen ruotsinkielinen yksikkö julkaisee tietoja ruotsinkielisten ja kaksikielisten ruotsinkielienemmistöisten kuntien kirjastotoiminnasta. 1. Toimintaympäristö, kirjastoverkko ja sen muutokset Länsi-Suomessa oli vuonna kuntaa ja niissä asukkaita yhteensä Toimintaympäristö vaikuttaa kirjastotoiminnan järjestämiseen. Alle 3000 asukkaan kuntia oli 20 ja alle asukkaan kuntia 54. Suuria, yli asukkaan kaupunkeja ovat vain Tampere ja Jyväskylä. Kuntaliitoksia alueella ei tapahtunut. Kirjastoverkon muutoksia tapahtui lähinnä isojen kaupunkien lähikirjastoverkoissa. Kirjastoautojen määrä väheni yhdellä. Alueen kirjastoverkko kattaa melko hyvin koko alueen Pääkirjastoja Pääkirjastoja Lähikirjastoja Lähikirjastoja Kirjastoautoja Kirjastoautoja 41 Kuva 1. Kirjastoverkon muutokset Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen yleiset kirjastot Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen yleiset kirjastot 2014

8 Kaikissa maakunnissa maakuntakirjasto (Jyväskylä, Kokkola, Seinäjoki, Tampere ja Vaasa) toimii alueensa kirjastojen kehittämisen, hanketoiminnan ja täydennyskoulutuksen edistäjänä. Useimmat kirjastot kuuluvat johonkin kirjastojen yhteistyöliittymään eli ns. kimppaan. Pirkanmaan ja Keski-Suomen kimpat ovat maakunnanlaajuisia. Kimppakartat ovat alueittain luvussa Uusiutuvat kirjastokokoelmat? Länsi- ja Sisä-Suomen alueen kirjastojen kokoelmissa on aineistoa yhteensä 10,2 miljoonaa. Kirjakokoelmista 70 % on aikuisille ja 30 % lapsille tarkoitettuja. Kaunokirjallisuutta kokoelmista on 57 % ja tietokirjallisuutta 43 %. Kokoelmista valtaosa (88 %) on kirjoja ja niiden osuus muuhun aineistoon (äänitteet, videot, dvd, blue ray jne) verrattuna on kasvanut. Elektroniset aineistot kuten sähkökirjat ovat vasta tulossa kirjastoihin. Koko maassa e-kirjoja on vajaat Länsi- ja Sisä-Suomen alueen e-kirjakokoelmista mittavimmat ovat Pohjanmaalla. Muissa maakunnissa tarjonta on vielä hyvin vähäistä. Kirjastojen aineistokulut olivat 9,3 miljoonaa euroa (vuonna ,6 milj. ). Uusia kirjoja hankittiin 5,9 miljoonalla eurolla (2013 6,2 milj. ). Hankinnat jakautuivat kohderyhmittäin ja kaunokirjojen ja tietokirjallisuuden kesken seuraavasti: kaunokirjoja 30 % Kirjahankinnat kpl aikuisille 62 % tietokirjoja 32 % 5,9 milj lapsille 38 % lasten kaunokirjoja 33 % lasten tietokirjoja 5 % Kuva 2 Kirjahankintojen jakautuminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Julkaisuja

9 Asiakaskokemuksen kannalta on tärkeää kuinka hyvin kirjastosta saa uutuuksia. Yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaan tuoreus ja ajankohtaisuus sekä kysyntään vastaaminen onnistuu, jos tuhatta asukasta kohden hankitaan teosta vuosittain. Uutuuskirjojen hankintamäärät ovat olleet lievässä laskussa. Vuonna 2014 tilanne on hieman korjaantunut. Kuviossa on kirjojen hankintamäärän kehitys viideltä viime vuodelta. 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Keski-Suomen maakuntakirjastoalue Kokkolan maakuntakirjastoalue Pirkanmaan maakuntakirjastoalue Seinäjoen maakuntakirjastoalue Vaasan maakuntakirjastoalue Kuva 3. Kirjastojen uutuushankintojen kehitys Uusin aineisto on kirjastoissa kysytyintä. Kokoelmat uusiutuvat, kun poistojen ja uutuuksien osuus koko kokoelmasta on riittävän suuri. Keskimäärin uutuushankintojen osuus kokoelmista oli 4,4 % (2013 4,5 %). Alueen kunnankirjastoista 60:ssä (kuntia 86) uutuushankintojen suhteellinen osuus oli tätä pienempi. Vanhentuneena ja kuluneena poistettiin kokoelmista 6,5 %. Kuitenkin vain 20 kunnassa poistojen osuus oli yli 6 %. Muutamien kuntien lähikirjastojen lakkautuksista johtuneet suuret poistot vääristävät keskiarvoa. Hälytyskellojen pitäisi soida, jos sekä hankintojen että poistojen määrät ovat pienet. Silloin uhkana on kokoelmien vanhentuminen käsiin. poistoja 6,5 % Peruskokoelma uutta 4,4 % Ajantasaisimpina kokoelmat pysyvät, jos uutuuksien ja poistojen osuus kokoelmista on noin 8 %. (Yleisten kirjastojen laatusuositus) Kuva 4. Kokoelman uusiutuminen 9 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen yleiset kirjastot Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen yleiset kirjastot 2014

10 2.1. Uudet kirjat lukuinnon herättäjinä Suomen koululaiset ovat kansainvälisillä arvioinneilla mitaten (PISA) hyviä lukijoita. Huoli lukutaidon ja erityisesti lukuhalun rapautumisesta on kuitenkin aiheellinen, kun tulokset ovat heikentyneet. Lukuhalun ja lukuvalmiuksien kehittymisen kannalta on tärkeää, että lapset löytävät mieleistään luettavaa. Siksi kirjastoihin on hankittava riittävästi uutta lastenaineistoa. Kansainvälinen suositus on, että jokaista alle 15-vuotiasta kohden hankittaisiin vähintään yksi uusi kirja. Alle 15-vuotiaita Länsi- ja Sisä-Suomen alueella oli noin Uusia lastenkirjoja hankittiin eli 0,7 kirjaa lasta kohden. 3. Palvelujen saavutettavuus ja käyttö 3.1. Sopivat ja riittävät aukioloajat Palvelujen saavutettavuuden ja käytön kannalta on oleellista, että kirjasto on auki asiakkaille sopivana aikana. Kirjastot tilastoivat vuosittaisia aukiolotunteja ja vuodesta 2014 lähtien myös ns. itsepalveluaukioloa (omatoimipalveluaikaa). Tietoa siitä, kuinka monta tuntia kirjastot keskimäärin ovat viikoittain auki, ei ole käytettävissä. Asukaslukuun suhteutettu aukiolotuntien määrä vaihteli maakunnittain. Kirjastojen tavallisten aukiolotuntien määrä on säilynyt aiemmalla tasolla. Aukiolotuntien määrä Aukiolotunteja 2010 Aukiolotunteja 2011 Aukiolotunteja 2012 Aukiolotunteja 2013 Aukiolotunteja 2014 Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Pirkanmaa Pohjanmaa Kuva 5. Aukiolotuntien määrä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Julkaisuja

11 Itsepalvelu eli ns. omatoimikirjasto on palvelumuoto, jolla kirjaston aukioloja halutaan laajentaa niin, että ne sopisivat yhä useammille. Kirjaston tilat ja kokoelmat annetaan käyttöön, vaikka henkilökuntaa ei ole paikalla. Alueen kunnista yhdeksän tarjosi omatoimiseen palveluun tarkoitettua aukioloa. Toiminta on voimakkaimmin lähtenyt käyntiin Pirkanmaalla. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto teki selvityksen omatoimikirjastoista. Siitä saa lisätietoja Aukiolotunnit: Itsepalvelu / (Asukasluku/1000) 10,76 11,16 9,24 8,47 4, Kuva 6. Itsepalveluaukiolotunteja tuhatta asukasta kohden 3.2. Lainaus perustoimintana Kirjaston käyttöä mitataan yleisimmin tarkastelemalla lainausten määrää asukasta kohti. Kaikkiaan alueen kirjastoista annettiin vuoden 2014 aikana 22,1 miljoonaa lainaa. Viime vuosien hienoinen alamäki jatkui, mutta suurta muutos ei ollut. Jokainen Länsi- ja Sisä-Suomen alueen asukas lainasi 18,1 lainaa. Lainausten määrä työtekijää kohti on pysynyt samana, samoin lainojen määrä aukiolotuntia kohti. Lainan hinta on viiden viime vuoden kuluessa noussut 2,98 eurosta 3,23 euroon. 11 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen yleiset kirjastot Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen yleiset kirjastot 2014

12 18 lainaa / asukas lainaa / työntekijä 61 lainaa / aukiolotunti Kuva 7. Lainojen määrä asukasta, työntekijää ja aukiolotuntia kohden 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Pirkanmaa Pohjanmaa Kuva 8. Lainausten kehitys maakunnittain Kunnittainen tilanne on esitetty kuvassa 9. Mitä tummempi sininen, sitä enemmän kunnan kirjastosta lainattiin teoksia asukasta kohti. 12 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Julkaisuja

13 Kuva 9. Kokonaislainaus / asukasluku Alueen asukkaat käyttävät kirjastoaan edelleen ahkerasti. Jokainen alueen asukas kävi kirjastossa keskimäärin yhdeksän kertaa vuoden aikana. Kirjastopalvelujen rekisteröityjä käyttäjiä eli kirjastokortin haltijoita Länsi- ja Sisä-Suomessa oli Kirjasto yhteisön tapahtumapaikkana Kirjasto tuo varsinkin pienellä paikkakunnalla tärkeän lisän paikkakunnan kulttuuritarjontaan. Se on tärkeä tapahtuma- ja kohtaamispaikka. Kirjastojen tapahtumatuotantoa ja koulutustilaisuuksia on tilastoitu vasta vuodesta 2013 lähtien. Sekä tapahtumien että osallistujien määrä on edellisvuodesta kasvanut. Vuoden 2014 mittaan alueen kirjastoissa järjestettiin: Näyttelyjä 1270 Tapahtumia 5800 osallistujia ,5 osallistujaa / 1000 asukasta Koulutuksia osallistujia , tunteja ,5 osallistujaa / 1000 asukasta Kuva 10. Tapahtumien määrät 13 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen yleiset kirjastot Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen yleiset kirjastot 2014

14 KIRJASTON TAPAHTUMIIN JA KOULUTUKSIIN OSALLISTUMINEN ,3 43,4 76,7 38,4 53,3 175,9 157,5 90,9 113,7 117,7 Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Pirkanmaa Pohjanmaa Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä/1000 as Tapahtumien osallistujamäärä/1000 as Kuva 11. Kirjaston tapahtumiin ja koulutuksiin osallistuneet tuhatta asukasta kohden 4. Kirjastotoimen henkilöstötilanne Länsi- ja Sisä-Suomen alueen kuntien kirjastojen henkilöstömäärässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Kirjastopalveluja tuottaa yhteensä noin tuhat henkilöä. Henkilöstön koulutusrakennetta koskevilla säädöksillä pyritään turvaamaan riittävä osaaminen. Henkilöstöstä 45 prosentilla tulee olla alan korkeakoulutus ja 70 prosentilla on oltava kirjastoammatillinen koulutus. Koulutusrakenne on useimmissa kunnissa asetuksen mukainen. kaikkiaan kirjastoissa 1037 henkilötyövuotta kirjaston palkkaamia 954 muita kuten siviilipalvelumiehiä yms. oli 83 korkeakoulutettuja 435 (46 %) kirjastoammatillisen koulutuksen omaavia 833 (87,4 %) Kuva 12. Kirjastojen henkilöstömäärä 14 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Julkaisuja

15 5. Kirjastopalvelujen kustannukset vajaat 60 euroa / maakunnan asukas Kirjastojen talous tiukkeni entisestään. Kirjastopalvelujen tuottamiseen oli käytettävissä lähes miljoona euroa vähemmän kuin vuonna 2013 ( ,4 miljoonaa euroa, ,3 miljoonaa euroa). Kirjastojen toimintakuluissa on suuria kuntien välisiä eroja. Kulut olivat keskimäärin 58,6 euroa asukasta kohti ( ,7 euroa). Kirjastotoimen rahoitus muodostuu kuntien omasta panostuksesta ja valtionosuudesta. Kirjaston perushinta (valtionosuuden perustana oleva euromäärä) määrätään kirjastojen toteutuneiden kustannusten perusteella. Vuonna 2014 se oli 63,12 euroa asukasta kohti. Kunnista vain 30 % käytti kirjastotoimintaan vähintään näin paljon. 18 kuntaa (2013 7) käytti kirjastotoimintaan alle 50 euroa asukasta kohti. 54 kunnassa kirjastolla oli rahaa asukasta kohti käytettävissä vähemmän kuin edellisenä vuonna. 11 kunnassa kirjastomenojen määrä asukasta kohti pieneni vuodesta 2013 yli 10 prosenttia. Yli 10 prosentin kasvu oli vain yhdessä kunnassa. Suurimmat leikkaukset olivat 25 prosenttia. Kirjastomenoja / asukas 2014 (kunnat %) 7% 8% 31% 33% 21% Kuva 13. Kustannukset / asukas (kunnat %) yli alle 50 Maakuntien välillä kirjastopalvelujen keskimääräisissä asukaskohtaisissa kustannuksissa ei ole selviä eroja. 15 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen yleiset kirjastot Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen yleiset kirjastot 2014

16 Kirjastotoimen kustannuseristä suurin ovat henkilöstömenot. Tilakustannusten osuus on huomattavan suuri ja se kasvoi jonkin verran. Aineistojen hankintakustannusten osuus on %. Kirjastotoimen kustannusten jakaantuminen 100% 80% 60% 40% 20% 0% 12% 11% 13% 13% 9% 20% 21% 24% 21% 22% 15% 13% 12% 12% 14% 53% 55% 51% 54% 55% Henkilöstökulut Kirjastoaineistokulut Tilakustannukset Muut kulut Kuva 14. Kirjastojen kustannusjakauma Taloudellisuus ei ole kuitenkaan ainoa mittari, millä kirjastotoimintaa tulisi tarkastella. Tilastoista eivät näy kirjastopalvelujen hyödyt ja vaikutukset. Kirjastopalvelut tuotetaan alle prosentilla kuntien kokonaismenoista. Kirjastot turvaavat oikeuden tietoon ja tukevat oppimista. Kirjastopalvelujen käyttö ja lukeminen voimaannuttavat yksilöitä ja auttavat ihmisiä ymmärtämään paremmin toisten ihmisten näkökulmia ja ajatuksia. 6. Palvelujen, toiminnan ja osaamisen kehittäminen Jokaisella kunnankirjastoilla on vastuu oman toimintansa kehittämisestä. Maakuntakirjastot toimivat alueidensa kehittämisvetureina ja saavat tätä erityistehtäväänsä varten valtionavustusta. Vuonna 2014 maakuntakirjastoavustusten määrä alueella oli yhteensä euroa. Maakuntakirjastona toimiva kirjasto voi lisäksi hakea muita kehittämisavustuksia kuten muutkin yksittäiset kirjastot ja kirjastojen yhteenliittymät / kimpat. Aluehallintovirasto myönsi uutta hankerahoitusta 84 hankkeelle yhteensä euroa. Rahoitusta saivat erityisesti kirjastojen itsepalvelun/omatoimisuuden kehittämishankkeet, digitointihankkeet ja tablettitietokonehankkeet. Alueelle saadut kehittämisavustukset on esitetty taulukossa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Julkaisuja

17 Taulukko 1 Maakuntakirjastoavustukset ja muut kehittämisavustukset Huom. ei sisällä valtakunnalliseksi luokiteltujen, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien hankkeiden avustuksia Maakunta maakuntakirjastoavustus muu kehittämisavustus yhteensä Keski- Suomi Pirkanmaa Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa yhteensä Vuodesta 2011 lähtien kirjastojen kehittämiseen tarkoitetut valtionavustukset on haettu kirjastojen hanketietokannan kautta. Neljän vuoden aikana Länsi- ja Sisä-Suomen kirjastot ovat saaneet yhteensä 2,32 miljoonaa euroa valtionavustusta 283 hankkeeseen. Hankkeisiin ja niiden loppuraportteihin voi tutustua osoitteessa Hanketietokannan visualisoinnissa eri sisältöiset hankkeet ovat tietyn värisiä ja pallon koko kuvaa hankkeen suuruutta. 17 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen yleiset kirjastot Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen yleiset kirjastot 2014

18 Aluehallintoviraston myöntämän matka-avustuksen turvin kehittämisvirtaa haettiin mm. Lyonissa järjestetystä IFLA konferenssista (International Federation of Library Associations). Henkilöstön osaamista kehitettiin sekä maakuntakirjastojen että aluehallintoviraston järjestämän koulutuksen avulla. Täydennyskoulutuspäivien määrä työntekijää kohti on pysytellyt noin 3,6 päivän tuntumassa Perustamishankkeet Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin (1705/2009) tehtiin perustamishankkeita koskeva muutos, joka tuli voimaan Kirjastojen perustamishankerahoitus loppuu vuoden 2015 jälkeen. Vuonna 2015 rahoitetaan vain ne kirjastojen perustamishankkeet, jotka ovat opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamassa rahoitussuunnitelmassa vuosille Vuonna 2014 LSSAVIssa tehtiin avustuspäätös Seinäjoen ja Alavuden kirjastoautohankkeesta sekä Uudenkaarlepyyn pääkirjastosta. 7. Maakunnat ja kirjastokimpat 18 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Julkaisuja

19 19 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen yleiset kirjastot Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen yleiset kirjastot 2014

20 20 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Julkaisuja

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 Kuopion uusin kirjastoauto Aulis aloitti ajot vuoden 2013 alussa (Kuva: Jouni Nykänen) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Kansalaisten peruspalveluja arvioitiin 14. kerran arvioinnin toteuttivat aluehallintovirastot

Kansalaisten peruspalveluja arvioitiin 14. kerran arvioinnin toteuttivat aluehallintovirastot ESIPUHE Kansalaisten peruspalveluja arvioitiin 14. kerran arvioinnin toteuttivat aluehallintovirastot Julkisen hallinnon tehtävänä on luoda riittävät edellytykset kansalaisten peruspalvelujen tuottamiselle.

Lisätiedot

Alakouluja on 4, yläkoulu ja lukio. Lisäksi kaupungissa toimii työväenopisto, kuvataidekoulu, musiikkikoulu ja tanssiopisto.

Alakouluja on 4, yläkoulu ja lukio. Lisäksi kaupungissa toimii työväenopisto, kuvataidekoulu, musiikkikoulu ja tanssiopisto. Kirjastoryhmä KARKKILAN KIRJASTOTOIMEN ARVIOINTI 3.10.2010 Laatija: Sivistystoimentarkastaja Kristiina Kontiainen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia Antti Karhos Laatuprojektin tuloksia 1. Lukki-kirjastojen laatuprojekti Lukki-kirjastojen laadunarviointi toteutettiin vuosien 2011-12 aikana. Se jakautui kahteen

Lisätiedot

Peruspalvelujen. tila - raportti 2014. 9/2014 osa I. Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta. Kunnat

Peruspalvelujen. tila - raportti 2014. 9/2014 osa I. Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta. Kunnat Peruspalvelujen tila - raportti 2014 Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta 9/2014 osa I Kunnat Peruspalvelujen tila raportti 2014 Kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunta I OSA Yhteenveto

Lisätiedot

JOENSUUN SEUTUKIRJASTON KOKOELMIEN ARVIOINTI JASKA

JOENSUUN SEUTUKIRJASTON KOKOELMIEN ARVIOINTI JASKA JOENSUUN SEUTUKIRJASTON KOKOELMIEN ARVIOINTI JASKA 1 Tiivistelmä Joensuun seutukirjaston kokoelmien arviointi = JASKA. Joensuu : Joensuun seutukirjasto, 2011. 118 s. : kuv., taul. + liitteet. PDF Tässä

Lisätiedot

Muutoksen tuulet voimavaraksi

Muutoksen tuulet voimavaraksi Muutoksen tuulet voimavaraksi Yleisten kirjastojen neuvoston strategian jalkauttaminen Lapin kirjastoihin ja Lapin kirjastojen strateginen kehittäminen Hankeraportti Isa Kotilaine ja Hilkka Heikkinen 1

Lisätiedot

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto. Toimintakertomus 2012

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto. Toimintakertomus 2012 Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Toimintakertomus 2012 Vuosi 2012 Eniten kirjaston toimintaan vuonna 2012 vaikutti syyskuussa alkanut koko kaupunkia koskeva hankintakielto. Hankintakielto vaikutti

Lisätiedot

SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS. Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava

SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS. Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava Savonlinnan kaupunginkirjasto HuK Hanna Pitkänen 19.10.2009 18.1.2010 Eräänlaista oravanpyörästä hyppäämistä

Lisätiedot

Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin. Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön

Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin. Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön Projektin loppuraportti 212 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. LÄHTÖKOHTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

SATAKUNNAN SEUTUKIRJASTOSELVITYS

SATAKUNNAN SEUTUKIRJASTOSELVITYS SATAKUNNAN SEUTUKIRJASTOSELVITYS Satakuntaliitto 2007 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto Pälvi Lepoluoto 21.12.2007 (Lupa kannen kuvan käyttöön saatu Satakuntaliitolta 1.10.2007.) Sisältö

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008 Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 978-952-13-3976-9

Lisätiedot

Turun kaupungin kirjastopalvelut VUOSIKERTOMUS

Turun kaupungin kirjastopalvelut VUOSIKERTOMUS Turun kaupungin kirjastopalvelut 20 VUOSIKERTOMUS 14 Vapaa-aikatoimiala SISÄLTÖ Kirjasto uudistui rohkeasti KIRJASTOPALVELUJOHTAJA Biblioteket förhyade sig modigt DIREKTÖR FÖR BIBLIOTEKSSERVICE Oppimisen,

Lisätiedot

Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta

Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta 2011 Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta Tiivistelmä Kirjastot ovat pysyneet pitkään varsin muuttumattomina pääasiassa kirjojen ja muun painetun aineiston välittäjinä. Tämä perinteinen tehtävä on

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 21.2.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous Aika Perjantai 21.2.2014 klo 12.30-14.08 Paikka Työryhmän jäsenet: Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

TEM raportteja 20/2011

TEM raportteja 20/2011 TEM raportteja 20/2011 Julkinen tuki matkailuhankkeisiin Suomessa vuosina 2007-2010 Sini Pietiläinen Innovaatio-osasto 16.6.2011 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (6) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu kaikkiin muihin maakuntakirjastoihin

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN RAKENTEET ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUEEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN RAKENTEET ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUEEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN RAKENTEET ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUEEN KUNNISSA PERUSPALVELUT, OIKEUSTURVA JA LUVAT -vastuualue 33/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer

Lisätiedot

Julkiset yrityspalvelut alueilla. Selvitys innovaatio-, kansainvälistymisja alkavien yritysten palveluista

Julkiset yrityspalvelut alueilla. Selvitys innovaatio-, kansainvälistymisja alkavien yritysten palveluista Julkiset yrityspalvelut alueilla Selvitys innovaatio-, kansainvälistymisja alkavien yritysten palveluista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 45/2012 valtteri laasonen tommi ranta anssi

Lisätiedot

MUSEOTILASTO 2013. Finnish Museum Statistics

MUSEOTILASTO 2013. Finnish Museum Statistics MUSEOTILASTO 2013 Finnish Museum Statistics MUSEOTILASTO 2013 Finnish Museum Statistics Museotilasto / Finnish Museum Statistics 2013 Toimitus / Edited by Annimari Laakkonen, Eija Liukkonen, Pia Lonardi

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen laatusuositus

Yleisten kirjastojen laatusuositus Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Yleisten kirjastojen laatusuositus Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:20 1 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings-

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 Seinäjoen kaupunginkirjastomaakuntakirjasto SEINÄJOEN KAUPUNKI Kaupunginkirjastomaakuntakirjasto SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2009 2 Suunnittelun vuosi 3 Kasvojenpesua ja nuorennusleikkauksia

Lisätiedot

Celia Näkövammaisten kirjasto. Toimintakertomus 2007. 117. toimintavuosi

Celia Näkövammaisten kirjasto. Toimintakertomus 2007. 117. toimintavuosi Celia Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2007 117. toimintavuosi 1 Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan 3 2 Vaikuttavuus 5 3 Toiminnallinen tehokkuus 8 3.1 Toiminnan taloudellisuus 8 3.2.

Lisätiedot

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore Cuporen verkkojulkaisuja 13 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Kirjastoverkkoselvitys 2009

Kirjastoverkkoselvitys 2009 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjaston 13.10.2009 Sisältö Tiivistelmä Selvityksen taustasta 1 Yleisten kirjastojen merkitys ja asema 2 Kirjastot lakisääteisenä peruspalveluna 2 Kirjastopalvelujen

Lisätiedot

Selvitys koulujen toimintaympäristöä kuvaavista indikaattoreista

Selvitys koulujen toimintaympäristöä kuvaavista indikaattoreista Perusopetuksen aika Selvitys koulujen toimintaympäristöä kuvaavista indikaattoreista Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:13 Ritva Jakku-Sihvonen ja Jorma Kuusela Perusopetuksen

Lisätiedot

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2014. Julkaisu 2015:1

Ulosotto Suomessa. Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2014. Julkaisu 2015:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 214 Julkaisu 215:1 JULKAISU 215:1 Ulosotto Suomessa Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 214 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot