Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2014"

Transkriptio

1 Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2014 Länsi- ja Sisä-Suomen kirjastotoiminnan alueellinen vuosiraportti Marjariitta Viiri ja Anneli Ketonen Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue 5/2015 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

2 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue Yleisten kirjastojen toiminta 2014 : Länsi- ja Sisä-Suomen kirjastotoiminnan alueellinen vuosiraportti Marjariitta Viiri, Anneli Ketonen ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (verkkojulkaisu) Vaasa 2015

3

4 Tekijät Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Marjariitta Viiri ja Anneli Ketonen Julkaisuaika Kesäkuu 2015 Toimeksiantaja(t) Opetus- ja kulttuuriministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Yleisten kirjastojen toiminta 2014 : Länsi- ja Sisä-Suomen kirjastotoiminnan alueellinen vuosiraportti Tiivistelmä Tässä julkaisussa on kuvattu Länsi- ja Sisä-Suomen alueen yleisten kirjastojen kehitystä vuodesta Vuoden 2014 alusta kirjastotoimen aluehallinto siirtyi Pohjanmaan ELY-keskuksesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon. Länsi- ja Sisä-Suomen alue-hallintoviraston toimialuetta ovat Etelä-Pohjanmaa, Keski- Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjanmaa. Kirjastojen toimintaa peilataan yleisten kirjastojen laatusuositukseen. Tarkastelun kohteina ovat palveluverkko ja taloudellisuus, palvelutarjonta, kokoelmat, henkilöstö ja tilat. Erikseen tarkastellaan lisäksi kirjastotoiminnan hanke- ja kehittämistoimintaa. Tiedot perustuvat yleisten kirjastojen toimintatilastoihin vuodelta 2014 ja yksityiskohtaiset tilastot löytyvät Yleisten kirjastojen tilastotietokannasta. Asiasanat yleiset kirjastot, tilastot, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ISSN (painettu) ISBN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (verkkojulkaisu) Kokonaissivumäärä 18 Kieli suomi Hinta Julkaisija Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Paino

5 INFORMATIONSSIDA Publikationer från Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland Publikationer från /2014 Sammanställd av Marjariitta Viiri, Anneli Ketonen Utgivningsdatum Juni 2015 Uppdragsgivare Undervisnings- och kulturministeriet Datum för tillsättandet av organet Publikationens titel Text De allmänna bibliotekens verksamhet 2014: Den regionala årsrapporten för biblioteksverksamheten inom Västra och Inre Finland Text Referat I årsrapporten beskrivs bibliotekens verksamhet i området för Västra och Inre Finland. Från och med början av 2014 flyttade regionförvaltningen för biblioteksväsendet till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Regionförvaltningsverket omfattar landskapen Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Uppgifterna om anskaffning av nytt material, bestånd, användning av bibliotek, personalresurser och omkostnader är hämtade ur Statistikdatabasen för de allmänna biblioteken i Finland. Jämförelser görs med tidigare års statistik. Uppgifterna relateras till undervisnings- och kulturministeriets kvalitetsrekommendation för allmänna bibliotek Ämnesord allmänna bibliotek, statistik, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten ISSN (tryckt) ISBN (tryckt) ISSN (webbpublikation) ISBN (webbpublikation) Sidantal Språk Pris 19 Finska Utgivare Tryckeri Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

6 Sisällysluettelo 1. Toimintaympäristö, kirjastoverkko ja sen muutokset Uusiutuvat kirjastokokoelmat? Uudet kirjat lukuinnon herättäjinä Palvelujen saavutettavuus ja käyttö Sopivat ja riittävät aukioloajat Lainaus perustoimintana Kirjasto yhteisön tapahtumapaikkana Kirjastotoimen henkilöstötilanne Kirjastopalvelujen kustannukset vajaat 60 euroa / maakunnan asukas Palvelujen, toiminnan ja osaamisen kehittäminen Perustamishankkeet Maakunnat ja kirjastokimpat...18 Kuva 1. Kirjastoverkon muutokset Kuva 2 Kirjahankintojen jakautuminen Kuva 3. Kirjastojen uutuushankintojen kehitys Kuva 4. Kokoelman uusiutuminen... 9 Kuva 5. Aukiolotuntien määrä Kuva 6. Itsepalveluaukiolotunteja tuhatta asukasta kohden Kuva 7. Lainojen määrä asukasta, työntekijää ja aukiolotuntia kohden Kuva 8. Lainausten kehitys maakunnittain Kuva 9. Kokonaislainaus / asukasluku Kuva 10. Tapahtumien määrät Kuva 11. Kirjaston tapahtumiin ja koulutuksiin osallistuneet tuhatta asukasta kohden Kuva 12. Kirjastojen henkilöstömäärä Kuva 13. Kustannukset / asukas (kunnat %) Kuva 14. Kirjastojen kustannusjakauma... 16

7 Tähän julkaisuun on koottu tietoja Länsi- ja Sisä-Suomen alueen yleisistä kirjastoista vuonna Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialuetta ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. Tiedot perustuvat yleisten kirjastojen toimintatilastoihin vuodelta Yksityiskohtaiset tilastot löytyvät Yleisten kirjastojen tilastotietokannasta. Kirjastojen toimintaa peilataan yleisten kirjastojen laatusuositukseen. Tarkastelukohteina ovat palveluverkko, kokoelmat, henkilöstö ja tilat ja taloudellisuus. Erikseen tarkastellaan lisäksi kirjastotoiminnan hanke- ja kehittämistoimintaa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston opetustoimen ruotsinkielinen yksikkö julkaisee tietoja ruotsinkielisten ja kaksikielisten ruotsinkielienemmistöisten kuntien kirjastotoiminnasta. 1. Toimintaympäristö, kirjastoverkko ja sen muutokset Länsi-Suomessa oli vuonna kuntaa ja niissä asukkaita yhteensä Toimintaympäristö vaikuttaa kirjastotoiminnan järjestämiseen. Alle 3000 asukkaan kuntia oli 20 ja alle asukkaan kuntia 54. Suuria, yli asukkaan kaupunkeja ovat vain Tampere ja Jyväskylä. Kuntaliitoksia alueella ei tapahtunut. Kirjastoverkon muutoksia tapahtui lähinnä isojen kaupunkien lähikirjastoverkoissa. Kirjastoautojen määrä väheni yhdellä. Alueen kirjastoverkko kattaa melko hyvin koko alueen Pääkirjastoja Pääkirjastoja Lähikirjastoja Lähikirjastoja Kirjastoautoja Kirjastoautoja 41 Kuva 1. Kirjastoverkon muutokset Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen yleiset kirjastot Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen yleiset kirjastot 2014

8 Kaikissa maakunnissa maakuntakirjasto (Jyväskylä, Kokkola, Seinäjoki, Tampere ja Vaasa) toimii alueensa kirjastojen kehittämisen, hanketoiminnan ja täydennyskoulutuksen edistäjänä. Useimmat kirjastot kuuluvat johonkin kirjastojen yhteistyöliittymään eli ns. kimppaan. Pirkanmaan ja Keski-Suomen kimpat ovat maakunnanlaajuisia. Kimppakartat ovat alueittain luvussa Uusiutuvat kirjastokokoelmat? Länsi- ja Sisä-Suomen alueen kirjastojen kokoelmissa on aineistoa yhteensä 10,2 miljoonaa. Kirjakokoelmista 70 % on aikuisille ja 30 % lapsille tarkoitettuja. Kaunokirjallisuutta kokoelmista on 57 % ja tietokirjallisuutta 43 %. Kokoelmista valtaosa (88 %) on kirjoja ja niiden osuus muuhun aineistoon (äänitteet, videot, dvd, blue ray jne) verrattuna on kasvanut. Elektroniset aineistot kuten sähkökirjat ovat vasta tulossa kirjastoihin. Koko maassa e-kirjoja on vajaat Länsi- ja Sisä-Suomen alueen e-kirjakokoelmista mittavimmat ovat Pohjanmaalla. Muissa maakunnissa tarjonta on vielä hyvin vähäistä. Kirjastojen aineistokulut olivat 9,3 miljoonaa euroa (vuonna ,6 milj. ). Uusia kirjoja hankittiin 5,9 miljoonalla eurolla (2013 6,2 milj. ). Hankinnat jakautuivat kohderyhmittäin ja kaunokirjojen ja tietokirjallisuuden kesken seuraavasti: kaunokirjoja 30 % Kirjahankinnat kpl aikuisille 62 % tietokirjoja 32 % 5,9 milj lapsille 38 % lasten kaunokirjoja 33 % lasten tietokirjoja 5 % Kuva 2 Kirjahankintojen jakautuminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Julkaisuja

9 Asiakaskokemuksen kannalta on tärkeää kuinka hyvin kirjastosta saa uutuuksia. Yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaan tuoreus ja ajankohtaisuus sekä kysyntään vastaaminen onnistuu, jos tuhatta asukasta kohden hankitaan teosta vuosittain. Uutuuskirjojen hankintamäärät ovat olleet lievässä laskussa. Vuonna 2014 tilanne on hieman korjaantunut. Kuviossa on kirjojen hankintamäärän kehitys viideltä viime vuodelta. 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Keski-Suomen maakuntakirjastoalue Kokkolan maakuntakirjastoalue Pirkanmaan maakuntakirjastoalue Seinäjoen maakuntakirjastoalue Vaasan maakuntakirjastoalue Kuva 3. Kirjastojen uutuushankintojen kehitys Uusin aineisto on kirjastoissa kysytyintä. Kokoelmat uusiutuvat, kun poistojen ja uutuuksien osuus koko kokoelmasta on riittävän suuri. Keskimäärin uutuushankintojen osuus kokoelmista oli 4,4 % (2013 4,5 %). Alueen kunnankirjastoista 60:ssä (kuntia 86) uutuushankintojen suhteellinen osuus oli tätä pienempi. Vanhentuneena ja kuluneena poistettiin kokoelmista 6,5 %. Kuitenkin vain 20 kunnassa poistojen osuus oli yli 6 %. Muutamien kuntien lähikirjastojen lakkautuksista johtuneet suuret poistot vääristävät keskiarvoa. Hälytyskellojen pitäisi soida, jos sekä hankintojen että poistojen määrät ovat pienet. Silloin uhkana on kokoelmien vanhentuminen käsiin. poistoja 6,5 % Peruskokoelma uutta 4,4 % Ajantasaisimpina kokoelmat pysyvät, jos uutuuksien ja poistojen osuus kokoelmista on noin 8 %. (Yleisten kirjastojen laatusuositus) Kuva 4. Kokoelman uusiutuminen 9 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen yleiset kirjastot Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen yleiset kirjastot 2014

10 2.1. Uudet kirjat lukuinnon herättäjinä Suomen koululaiset ovat kansainvälisillä arvioinneilla mitaten (PISA) hyviä lukijoita. Huoli lukutaidon ja erityisesti lukuhalun rapautumisesta on kuitenkin aiheellinen, kun tulokset ovat heikentyneet. Lukuhalun ja lukuvalmiuksien kehittymisen kannalta on tärkeää, että lapset löytävät mieleistään luettavaa. Siksi kirjastoihin on hankittava riittävästi uutta lastenaineistoa. Kansainvälinen suositus on, että jokaista alle 15-vuotiasta kohden hankittaisiin vähintään yksi uusi kirja. Alle 15-vuotiaita Länsi- ja Sisä-Suomen alueella oli noin Uusia lastenkirjoja hankittiin eli 0,7 kirjaa lasta kohden. 3. Palvelujen saavutettavuus ja käyttö 3.1. Sopivat ja riittävät aukioloajat Palvelujen saavutettavuuden ja käytön kannalta on oleellista, että kirjasto on auki asiakkaille sopivana aikana. Kirjastot tilastoivat vuosittaisia aukiolotunteja ja vuodesta 2014 lähtien myös ns. itsepalveluaukioloa (omatoimipalveluaikaa). Tietoa siitä, kuinka monta tuntia kirjastot keskimäärin ovat viikoittain auki, ei ole käytettävissä. Asukaslukuun suhteutettu aukiolotuntien määrä vaihteli maakunnittain. Kirjastojen tavallisten aukiolotuntien määrä on säilynyt aiemmalla tasolla. Aukiolotuntien määrä Aukiolotunteja 2010 Aukiolotunteja 2011 Aukiolotunteja 2012 Aukiolotunteja 2013 Aukiolotunteja 2014 Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Pirkanmaa Pohjanmaa Kuva 5. Aukiolotuntien määrä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Julkaisuja

11 Itsepalvelu eli ns. omatoimikirjasto on palvelumuoto, jolla kirjaston aukioloja halutaan laajentaa niin, että ne sopisivat yhä useammille. Kirjaston tilat ja kokoelmat annetaan käyttöön, vaikka henkilökuntaa ei ole paikalla. Alueen kunnista yhdeksän tarjosi omatoimiseen palveluun tarkoitettua aukioloa. Toiminta on voimakkaimmin lähtenyt käyntiin Pirkanmaalla. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto teki selvityksen omatoimikirjastoista. Siitä saa lisätietoja Aukiolotunnit: Itsepalvelu / (Asukasluku/1000) 10,76 11,16 9,24 8,47 4, Kuva 6. Itsepalveluaukiolotunteja tuhatta asukasta kohden 3.2. Lainaus perustoimintana Kirjaston käyttöä mitataan yleisimmin tarkastelemalla lainausten määrää asukasta kohti. Kaikkiaan alueen kirjastoista annettiin vuoden 2014 aikana 22,1 miljoonaa lainaa. Viime vuosien hienoinen alamäki jatkui, mutta suurta muutos ei ollut. Jokainen Länsi- ja Sisä-Suomen alueen asukas lainasi 18,1 lainaa. Lainausten määrä työtekijää kohti on pysynyt samana, samoin lainojen määrä aukiolotuntia kohti. Lainan hinta on viiden viime vuoden kuluessa noussut 2,98 eurosta 3,23 euroon. 11 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen yleiset kirjastot Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen yleiset kirjastot 2014

12 18 lainaa / asukas lainaa / työntekijä 61 lainaa / aukiolotunti Kuva 7. Lainojen määrä asukasta, työntekijää ja aukiolotuntia kohden 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Pirkanmaa Pohjanmaa Kuva 8. Lainausten kehitys maakunnittain Kunnittainen tilanne on esitetty kuvassa 9. Mitä tummempi sininen, sitä enemmän kunnan kirjastosta lainattiin teoksia asukasta kohti. 12 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Julkaisuja

13 Kuva 9. Kokonaislainaus / asukasluku Alueen asukkaat käyttävät kirjastoaan edelleen ahkerasti. Jokainen alueen asukas kävi kirjastossa keskimäärin yhdeksän kertaa vuoden aikana. Kirjastopalvelujen rekisteröityjä käyttäjiä eli kirjastokortin haltijoita Länsi- ja Sisä-Suomessa oli Kirjasto yhteisön tapahtumapaikkana Kirjasto tuo varsinkin pienellä paikkakunnalla tärkeän lisän paikkakunnan kulttuuritarjontaan. Se on tärkeä tapahtuma- ja kohtaamispaikka. Kirjastojen tapahtumatuotantoa ja koulutustilaisuuksia on tilastoitu vasta vuodesta 2013 lähtien. Sekä tapahtumien että osallistujien määrä on edellisvuodesta kasvanut. Vuoden 2014 mittaan alueen kirjastoissa järjestettiin: Näyttelyjä 1270 Tapahtumia 5800 osallistujia ,5 osallistujaa / 1000 asukasta Koulutuksia osallistujia , tunteja ,5 osallistujaa / 1000 asukasta Kuva 10. Tapahtumien määrät 13 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen yleiset kirjastot Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen yleiset kirjastot 2014

14 KIRJASTON TAPAHTUMIIN JA KOULUTUKSIIN OSALLISTUMINEN ,3 43,4 76,7 38,4 53,3 175,9 157,5 90,9 113,7 117,7 Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Pirkanmaa Pohjanmaa Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä/1000 as Tapahtumien osallistujamäärä/1000 as Kuva 11. Kirjaston tapahtumiin ja koulutuksiin osallistuneet tuhatta asukasta kohden 4. Kirjastotoimen henkilöstötilanne Länsi- ja Sisä-Suomen alueen kuntien kirjastojen henkilöstömäärässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Kirjastopalveluja tuottaa yhteensä noin tuhat henkilöä. Henkilöstön koulutusrakennetta koskevilla säädöksillä pyritään turvaamaan riittävä osaaminen. Henkilöstöstä 45 prosentilla tulee olla alan korkeakoulutus ja 70 prosentilla on oltava kirjastoammatillinen koulutus. Koulutusrakenne on useimmissa kunnissa asetuksen mukainen. kaikkiaan kirjastoissa 1037 henkilötyövuotta kirjaston palkkaamia 954 muita kuten siviilipalvelumiehiä yms. oli 83 korkeakoulutettuja 435 (46 %) kirjastoammatillisen koulutuksen omaavia 833 (87,4 %) Kuva 12. Kirjastojen henkilöstömäärä 14 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Julkaisuja

15 5. Kirjastopalvelujen kustannukset vajaat 60 euroa / maakunnan asukas Kirjastojen talous tiukkeni entisestään. Kirjastopalvelujen tuottamiseen oli käytettävissä lähes miljoona euroa vähemmän kuin vuonna 2013 ( ,4 miljoonaa euroa, ,3 miljoonaa euroa). Kirjastojen toimintakuluissa on suuria kuntien välisiä eroja. Kulut olivat keskimäärin 58,6 euroa asukasta kohti ( ,7 euroa). Kirjastotoimen rahoitus muodostuu kuntien omasta panostuksesta ja valtionosuudesta. Kirjaston perushinta (valtionosuuden perustana oleva euromäärä) määrätään kirjastojen toteutuneiden kustannusten perusteella. Vuonna 2014 se oli 63,12 euroa asukasta kohti. Kunnista vain 30 % käytti kirjastotoimintaan vähintään näin paljon. 18 kuntaa (2013 7) käytti kirjastotoimintaan alle 50 euroa asukasta kohti. 54 kunnassa kirjastolla oli rahaa asukasta kohti käytettävissä vähemmän kuin edellisenä vuonna. 11 kunnassa kirjastomenojen määrä asukasta kohti pieneni vuodesta 2013 yli 10 prosenttia. Yli 10 prosentin kasvu oli vain yhdessä kunnassa. Suurimmat leikkaukset olivat 25 prosenttia. Kirjastomenoja / asukas 2014 (kunnat %) 7% 8% 31% 33% 21% Kuva 13. Kustannukset / asukas (kunnat %) yli alle 50 Maakuntien välillä kirjastopalvelujen keskimääräisissä asukaskohtaisissa kustannuksissa ei ole selviä eroja. 15 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen yleiset kirjastot Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen yleiset kirjastot 2014

16 Kirjastotoimen kustannuseristä suurin ovat henkilöstömenot. Tilakustannusten osuus on huomattavan suuri ja se kasvoi jonkin verran. Aineistojen hankintakustannusten osuus on %. Kirjastotoimen kustannusten jakaantuminen 100% 80% 60% 40% 20% 0% 12% 11% 13% 13% 9% 20% 21% 24% 21% 22% 15% 13% 12% 12% 14% 53% 55% 51% 54% 55% Henkilöstökulut Kirjastoaineistokulut Tilakustannukset Muut kulut Kuva 14. Kirjastojen kustannusjakauma Taloudellisuus ei ole kuitenkaan ainoa mittari, millä kirjastotoimintaa tulisi tarkastella. Tilastoista eivät näy kirjastopalvelujen hyödyt ja vaikutukset. Kirjastopalvelut tuotetaan alle prosentilla kuntien kokonaismenoista. Kirjastot turvaavat oikeuden tietoon ja tukevat oppimista. Kirjastopalvelujen käyttö ja lukeminen voimaannuttavat yksilöitä ja auttavat ihmisiä ymmärtämään paremmin toisten ihmisten näkökulmia ja ajatuksia. 6. Palvelujen, toiminnan ja osaamisen kehittäminen Jokaisella kunnankirjastoilla on vastuu oman toimintansa kehittämisestä. Maakuntakirjastot toimivat alueidensa kehittämisvetureina ja saavat tätä erityistehtäväänsä varten valtionavustusta. Vuonna 2014 maakuntakirjastoavustusten määrä alueella oli yhteensä euroa. Maakuntakirjastona toimiva kirjasto voi lisäksi hakea muita kehittämisavustuksia kuten muutkin yksittäiset kirjastot ja kirjastojen yhteenliittymät / kimpat. Aluehallintovirasto myönsi uutta hankerahoitusta 84 hankkeelle yhteensä euroa. Rahoitusta saivat erityisesti kirjastojen itsepalvelun/omatoimisuuden kehittämishankkeet, digitointihankkeet ja tablettitietokonehankkeet. Alueelle saadut kehittämisavustukset on esitetty taulukossa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Julkaisuja

17 Taulukko 1 Maakuntakirjastoavustukset ja muut kehittämisavustukset Huom. ei sisällä valtakunnalliseksi luokiteltujen, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien hankkeiden avustuksia Maakunta maakuntakirjastoavustus muu kehittämisavustus yhteensä Keski- Suomi Pirkanmaa Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa yhteensä Vuodesta 2011 lähtien kirjastojen kehittämiseen tarkoitetut valtionavustukset on haettu kirjastojen hanketietokannan kautta. Neljän vuoden aikana Länsi- ja Sisä-Suomen kirjastot ovat saaneet yhteensä 2,32 miljoonaa euroa valtionavustusta 283 hankkeeseen. Hankkeisiin ja niiden loppuraportteihin voi tutustua osoitteessa Hanketietokannan visualisoinnissa eri sisältöiset hankkeet ovat tietyn värisiä ja pallon koko kuvaa hankkeen suuruutta. 17 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen yleiset kirjastot Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen yleiset kirjastot 2014

18 Aluehallintoviraston myöntämän matka-avustuksen turvin kehittämisvirtaa haettiin mm. Lyonissa järjestetystä IFLA konferenssista (International Federation of Library Associations). Henkilöstön osaamista kehitettiin sekä maakuntakirjastojen että aluehallintoviraston järjestämän koulutuksen avulla. Täydennyskoulutuspäivien määrä työntekijää kohti on pysytellyt noin 3,6 päivän tuntumassa Perustamishankkeet Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin (1705/2009) tehtiin perustamishankkeita koskeva muutos, joka tuli voimaan Kirjastojen perustamishankerahoitus loppuu vuoden 2015 jälkeen. Vuonna 2015 rahoitetaan vain ne kirjastojen perustamishankkeet, jotka ovat opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamassa rahoitussuunnitelmassa vuosille Vuonna 2014 LSSAVIssa tehtiin avustuspäätös Seinäjoen ja Alavuden kirjastoautohankkeesta sekä Uudenkaarlepyyn pääkirjastosta. 7. Maakunnat ja kirjastokimpat 18 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Julkaisuja

19 19 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen yleiset kirjastot Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen yleiset kirjastot 2014

20 20 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Julkaisuja

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2015

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2015 Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2015 Länsi- ja Sisä-Suomen kirjastotoiminnan alueellinen vuosiraportti Linda Mård, Anneli Ketonen ja Marjariitta Viiri Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue 1/2016

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2014 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 23/2015 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja. Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Etelä-Suomen yleiset kirjastot vuonna 2013

Etelä-Suomen yleiset kirjastot vuonna 2013 Etelä-Suomen yleiset kirjastot vuonna 2013 Tilastotiedot Erikoissuunnittelija Marjaterttu Kursu Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue 35/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer

Lisätiedot

Lapin yleiset kirjastot 2014

Lapin yleiset kirjastot 2014 Lapin yleiset kirjastot 2014 Toimintakatsaus Kirjastotoimen ylitarkastaja Satu Ihanamäki OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 3/2015 Lapin aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

Lisätiedot

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Tilastotietoja Etelä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2014 Ylitarkastaja Anna Niemelä Erikoissuunnittelija Marjaterttu Kursu Opetus-ja kulttuuritoimen vastuualue

Lisätiedot

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 LAPIN ELY-KESKUS Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 Kirjastoverkko ja sen muutokset Kuva: Hilkka Heikkinen. Lapin kunnissa oli vuonna 2012 yhteensä 43 kirjastoa, joista

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2013 De allmänna bibliotekens verksamhet 2013

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2013 De allmänna bibliotekens verksamhet 2013 Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2013 De allmänna bibliotekens verksamhet 2013 Länsi- ja Sisä-Suomen kirjastotoiminnan alueellinen vuosiraportti Den regionala årsrapporten för biblioteksverksamheten

Lisätiedot

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-2014. Mikkelin alue ja Savonlinna

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-2014. Mikkelin alue ja Savonlinna Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-2014 Mikkelin alue ja Savonlinna 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Asukasluku Savonlinna 1,20 Asukasluku: suhteellinen muutos

Lisätiedot

Lounais-Suomen yleiset kirjastot 2013

Lounais-Suomen yleiset kirjastot 2013 Lounais-Suomen yleiset kirjastot 2013 Tilastotietoja Lounais-Suomen yleisistä kirjastoista v. 2013 Kari Vainionpää, sivistystoimentarkastaja Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 3/2014 Lounais-Suomen

Lisätiedot

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Hämeenlinna

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Hämeenlinna Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-215 Aikasarjoihin sisältyvät kunnat Hauho 1999-28 (kunta lakkautettu 29) 1999-215 Kalvola 1999-28 (kunta lakkautettu 29) Lammi 1999-28 (kunta

Lisätiedot

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Merja Kummala-Mustonen 15.9.2016 PSAVI, Merja Kummala-Mustonen, Opetus ja kulttuuri

Lisätiedot

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2015

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2015 Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2015 Tilastotietoja Etelä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2015 Ylitarkastaja Antti Seppänen OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN VASTUUALUE 5/2016 Aluehallintovirastojen julkaisuja

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2015

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2015 Itä-Suomen yleiset kirjastot 2015 Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2015 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 6/2016 Aluehallintovirastojen julkaisuja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2014

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2014 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2014 Merja Kummala-Mustonen OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 18/2015 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2012

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2012 Merja Kummala-Mustonen (toim.) Limingan kirjasto (Kuva: Anna Kamula) 1. Esipuhe Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2013

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2013 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2013 Merja Kummala-Mustonen (toim.) OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 14/2014 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

Lisätiedot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot Yleisten kirjastojen tilastot Käsitteet Alla määritellään aakkosjärjestyksessä ne käsitteet, joita on käytetty tietokannan taulukoissa, taulukoiden otsikoissa ja tunnusluvuissa sekä mitä tarkoitetaan eri

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna Toimintatilastot

Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna Toimintatilastot Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna 2010 Toimintatilastot Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 8/2011 Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna 2010 Toimintatilastot Pirkko

Lisätiedot

Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa Aikasarjoissa Ouluun on laskettu Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii ja Ylikiiminki

Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa Aikasarjoissa Ouluun on laskettu Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii ja Ylikiiminki Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa 1999-215 Aikasarjoissa un on laskettu Haukipudas, Kiiminki, nsalo, Yli-Ii ja Ylikiiminki 7 Asukkaat 6 5 4 3 2 1 1,4 Asukkaat, suhteellinen muutos 1,,8,6,4,2, 45

Lisätiedot

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Joensuun seutu

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Joensuun seutu Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-2014 Joensuun seutu 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Asukasluku: Joensuu+Kontiolahti+Liperi+Outokumpu+Polvijärvi 1,20 Asukasluku:

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015 Merja Kummala-Mustonen OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 12/2016 Aluehallintovirastojen julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Pysytähän följys! Maakuntakirjastopäivä Seinäjoki 26.10.2010. Anneli Ketonen. Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 26.10.

Pysytähän följys! Maakuntakirjastopäivä Seinäjoki 26.10.2010. Anneli Ketonen. Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 26.10. Pysytähän följys! Maakuntakirjastopäivä Seinäjoki 26.10.2010 Anneli Ketonen Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 26.10.2010 1 Ajankohtaisia seminaareja ja koulutuksia Kirjastoverkkopäivät

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Kokoelmat * 65 255 3,7 % 67 696

Kokoelmat * 65 255 3,7 % 67 696 Kommentti (näkyy vain ylläpitäjille): Täyttäjän nimi: Täyttäjän puhelinnumero: Täyttäjän sähköpostiosoite: Kunta: Seutukunta: Maakunta: Maakuntakirjastoalue: Lääni: Suuralue: Alavieska Ylivieska Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Uusi kirjastoasetus ja muuta ajankohtaista kirjastotoimesta

Uusi kirjastoasetus ja muuta ajankohtaista kirjastotoimesta Uusi kirjastoasetus ja muuta ajankohtaista kirjastotoimesta Merja Kummala-Mustonen Raahe 13.11.2013 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Merja Kummala-Mustonen 1 Kirjastoasetus

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

Kirjasto- ja tietopalvelut Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen yleisissä kirjastoissa vuonna 2009

Kirjasto- ja tietopalvelut Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen yleisissä kirjastoissa vuonna 2009 Kirjasto- ja tietopalvelut Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen yleisissä kirjastoissa vuonna 2009 Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 2/2011 Kirjasto- ja tietopalvelut Pohjanmaan

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2013

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2013 Itä-Suomen yleiset kirjastot 2013 Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2013 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 21/2014 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja. Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN KIRJASTOSTRATEGIAN PÄIVITYS

KESKI-KARJALAN KIRJASTOSTRATEGIAN PÄIVITYS Keski-Karjalan kirjastostrategian päivitys 1 KESKI-KARJALAN KIRJASTOSTRATEGIAN PÄIVITYS Keväällä 2004 valmistui Keski-Karjalan kirjastostrategia, jonka tilastotietoja on täydennetty vuosilla 2004-2006.

Lisätiedot

Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa

Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa 9.8.2016 Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa Taustaa Suomen kirjastoseura selvitti kirjastoautojen tilannetta verkkokyselyllä kesäkuussa 2016. Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2013

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2013 Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2013 Satu Ihanamäki OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 6/2014 Lapin aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket i Lapland Julkaisija Lapin

Lisätiedot

OULUN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto. Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta v. 2007

OULUN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto. Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta v. 2007 OULUN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta v. 2007 Selvitykset 2008/5 8.7.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1 Taulukko 1. Väestö, taulukko 1 2. KIRJASTOVERKKO

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ VOIMAA Alku Lapin yleisten kirjastojen yhteiselle kokoelmapolitiikalla

YHTEISTYÖSTÄ VOIMAA Alku Lapin yleisten kirjastojen yhteiselle kokoelmapolitiikalla YHTEISTYÖSTÄ VOIMAA Alku Lapin yleisten kirjastojen yhteiselle kokoelmapolitiikalla Erikoiskirjastonhoitaja Kati Vuontisjärvi Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Lappi lukuina 21 kuntaa

Lisätiedot

Uudenmaan ELY:ssä nyt

Uudenmaan ELY:ssä nyt Uudenmaan ELY:ssä nyt Maakuntakirjastopalaveri, Hämeenlinna 25.3.2011 Kristiina Kontiainen Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 31.3.2011 1 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin yhdistämällä TE-keskuksen,

Lisätiedot

Lapin läänin yleiset kirjastot vuonna 2009

Lapin läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 Lapin läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 5/2010 Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Lapin läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 Satu Ihanamäki 5/2010 Lapin elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan valtionavustuksen käyttö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2014

Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan valtionavustuksen käyttö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2014 Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan valtionavustuksen käyttö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2014 Jaana Jämsä Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 23/2015 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

13 Pohjanmaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti POHJANMAA

13 Pohjanmaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti POHJANMAA Kulttuuria kartalla 13 Pohjanmaa 13.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 13.1. POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 2 kpl Maaseutumaiset: 11 kpl Pohjanmaan

Lisätiedot

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna. Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti

Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna. Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti 3.12.2013 Mihin tilastotietoja tarvitaan? Budjetin laadinta Kokoelmatyö Henkilöstön mitoitus Aukioloajat Maakunnallinen

Lisätiedot

Kirjastoautohanke Tampere Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kirjastoautohanke Tampere Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Kirjastoautohanke 13.6.2014 Tampere Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 16.6.2014 1 Perustamishankkeiden erillinen valtionavustusjärjestelmä? Vaihtoehdot: 1. Avustukset siirretään valtionosuuspohjiin

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

31.1.2013. perustuvia hyväksyttäviä kustannuksia.

31.1.2013. perustuvia hyväksyttäviä kustannuksia. s Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 31.1.2013 UUDEL Y/2293/04.00.03.00/2012 1 ' r,,~ldap. ".,'..../,,, ")....."..(/. ~'/ '7.L. ~.. e.i"..-r.::, ',Liinus Kymenlaakson liitto PL 35 48601 KOTKA Opetus-

Lisätiedot

Meri-Lapin päättäjäpäivä: Millainen rooli kirjastolla on kunnan sivistys- ja hyvinvointipalveluissa?

Meri-Lapin päättäjäpäivä: Millainen rooli kirjastolla on kunnan sivistys- ja hyvinvointipalveluissa? Kutsu LAAVI/05.12.03/2014 Lappi Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 9.7.2014 Jakelussa mainitut Meri-Lapin päättäjäpäivä: Millainen rooli kirjastolla on kunnan sivistys- ja hyvinvointipalveluissa? Lapin

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

Jos toimintayksikkö lakkautetaan kesken vuotta, toimintatiedot sisällytetään koko vuoden tietoihin.

Jos toimintayksikkö lakkautetaan kesken vuotta, toimintatiedot sisällytetään koko vuoden tietoihin. Yleisten kirjastojen tilastot Ohjeet Toimintayksiköt Kirjasto on palvelupaikka, jolla on - huoneisto pääasiassa omassa käytössä - kirjaston palkkaamaa henkilökuntaa - säännöllinen aukioloaika Jos toimintayksikkö

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntatilaisuus

Etelä-Savon maakuntatilaisuus Etelä-Savon maakuntatilaisuus 11.5.2016 Etelä-Savon maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet Etelä-Savon maakuntatalous Etelä-Savon

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut Tilastokatsaus 2011 Kirjasto- ja tietopalvelut Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2011 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilötyövuodet...3 Talous...3 Aineistoniteiden määrä...4 Aineistoniteiden

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 15.4.2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

8 Keski-Pohjanmaa. 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

8 Keski-Pohjanmaa. 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 8 Keski-Pohjanmaa 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 8.1. KESKI-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 1 kpl Maaseutumaiset: 6 kpl Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Kirjaston talous 2013-2014

Kirjaston talous 2013-2014 Asukkaita 41 640 1.1.2013 182 072 180 225 Tunnusluvut 2014 Sarake1 Lainat 2 995 623 Lainat/as 16,45 Käynnit 1 858 898 Käynnit/as 10,21 Verkkokäynnit (laskennallinen) 1 756 251 Nettomenot 10 892 435 Nettomenot/as

Lisätiedot

Lapin yleiset kirjastot vuonna 2015

Lapin yleiset kirjastot vuonna 2015 Lapin yleiset kirjastot vuonna 2015 Tilastokatsaus Satu Ihanamäki OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 11/2016 Lapin aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Lapin aluehallintovirasto Lapin yleiset kirjastot vuonna

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN) Lausunto

Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN) Lausunto Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN) Lausunto 23.9.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Viite: OKM120:00/2014 Asia: Lausuntopyyntö opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemasta hallituksen esitysluonnoksesta

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2010

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2010 Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2010 Uusimaa, Itä-Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala Jaana Käki, Kristiina Kontiainen, Marjaterttu Kursu, Raija Valtonen Uudenmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Evaluation and visualization of the impact of libraries Kirjastojen vaikuttavuuden arviointi ja visualisointi

Evaluation and visualization of the impact of libraries Kirjastojen vaikuttavuuden arviointi ja visualisointi Evaluation and visualization of the impact of libraries Kirjastojen vaikuttavuuden arviointi ja visualisointi Koha Seminar, Joensuu 22.5.2015 Erkki Lounasvuori Vaikuttavuuden arviointi: tilastot + hankkeet

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Tietoa Hämeenlinnasta Asukkaita n. 68 000 Vuoden 2009 alusta Hauho (4000), Kalvola (3500),

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntatilaisuus

Pirkanmaan maakuntatilaisuus Pirkanmaan maakuntatilaisuus 26.4.216 Pirkanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä. Tieteiden talo

Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä. Tieteiden talo Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä Tieteiden talo 11.5.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen kirjastoseuran järjestämässä työpajassa

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus 22.4.2016 Päijät-Hämeen maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 6 Kainuu 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 6.1. KAINUU Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 1 kpl Maaseutumaiset: 7 kpl Kainuun maakuntaan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 20 Toimintakertomus 2011 1 Sisällysluettelo 1. Kirjaston käyttö ja kokoelmat... 2 2. Talous... 4 3. Tapahtumat... 5 4. Henkilöstö... 6 5. Projektit... 7 Kirjasampo.fi Boksampo.fi... 7

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.2.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja vuoden takaista enemmän. Ulkomaalainen työvoima kasvanut yli 200

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2015

Marraskuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 22.12.2015 klo 9.00 Työttömien määrän kasvu hidastunut koko maassa, Pohjanmaan ELYalueen tahti nyt maan keskiarvoa.

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Pohjanmaan maakuntatilaisuus Pohjanmaan maakuntatilaisuus 6.4.2016 Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Pohjanmaan maakuntatalous Maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Maakuntauudistus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Maakuntauudistus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Maakuntauudistus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 22.2.2016 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus edistää Yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa, osaamista ja kulttuuria Liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen

Lisätiedot

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014.

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014. 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Lisätiedot: Hannu Ahola (tilastot) Puh. 4 996 67 Mari Stycz Puh. 5 572 6727 Selvitys 1/215

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Pori 3.10.2011 Hannu Sulin

Ideasta hankkeeksi Pori 3.10.2011 Hannu Sulin Ideasta hankkeeksi Pori 3.10.2011 Hannu Sulin Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1.1.2010 (1705/2009) ja Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009) Yleiset kirjastot:

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJASTON TEHTÄVÄT JA ASIAKKAAT... 4 3 NYKYISET

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Perustietopaketti. Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto

Yleiset kirjastot Perustietopaketti. Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto Kirjastoverkosto KUNNALLISET KIRJASTOT = YLEISET KIRJASTOT Yleisten kirjastojen keskuskirjasto. Monikielinen kirjasto

Lisätiedot

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta 2016-2020 Yleisten kirjastojen neuvosto 7.4.2016 Satu Ihanamäki, Lapin aluehallintovirasto 7.4.2016 1 Lapin yleiset kirjastot Lähde: Lapin

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Helsingin kaupunginkirjasto 4.11.2011 PAINETTU VS DIGITAALINEN Yleiset kirjastot ovat vasta siirtymässä digitaalisiin aineistoihin. Painettua aineistoa

Lisätiedot

Koulutuskalenteri, kevät 2016 Aluehallinnon järjestämä ja rahoittama koulutus

Koulutuskalenteri, kevät 2016 Aluehallinnon järjestämä ja rahoittama koulutus Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue Koulutuskalenteri, kevät 2016 Aluehallinnon järjestämä ja rahoittama koulutus Opetustoimi päivitetty 15.2.2016 Pidätämme oikeudet muutoksiin. Koulutuskalenteri, koulutuskirjeet

Lisätiedot

Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan valtionavustuksen. Pohjois-Pohjanmaalla 2015

Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan valtionavustuksen. Pohjois-Pohjanmaalla 2015 Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan valtionavustuksen käyttö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 015 Jaana Jämsä Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 13/016 Aluehallintovirastojen julkaisuja

Lisätiedot

Kirjastosta juuret elämään projektit. Ulla-Maija Maunu Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola

Kirjastosta juuret elämään projektit. Ulla-Maija Maunu Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola Kirjastosta juuret elämään projektit Ulla-Maija Maunu 10.11.2016 Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola Kolme projektia 1. Kirjastosta juuret elämään - AVI:n rahoittama - Rahoitus 85.000-1.8.2012-31.1.2014

Lisätiedot

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet Peruskoulutus Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi Uudistetut opetussuunnitelmat on otettu käyttöön perusopetuksessa. Niihin sisältyvät erityisen tuen osalta valtakunnallisesti uudet toimintamallit ja ohjeet.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous

Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous Keski-Pohjanmaa puutuotteista pientä lisää biotalouteen Metsäbiotalouden osuus maakunnan koko biotalouden tuotoksesta on 19 %, joka on selvästi maakuntien keskiarvoa pienempi.

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma

Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma Suomen musiikkioppilaitosten liiton syyspäivät 13.11.2013. Kuhmo Heli Talvitie Kulttuuriteemaryhmä, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Pirkanmaan seutukirjasto?

Pirkanmaan seutukirjasto? Pirkanmaan seutukirjasto? Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, sivistystyöryhmä 13.1.2010 Tuula Haavisto kirjastotoimenjohtaja, Tampere Tampereen kaupunki Preludi: Maakuntakirjastotoiminta [Ainoa] lakisääteinen

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.12.2014 klo 9.00 Työttömyys lisääntynyt yli 15 prosentilla, toiseksi eniten koko maassa. Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot Kirjaston tilastot 2003 Kokoelma 2003...1 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2003...2 Kirjakokoelma, hankinta ja poistot 2003...3 Kirjakokoelma kielittäin 2003...4 Videot, DVD-videot ja CD-romit 2003...5

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Keski-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 7.4.2016 Keski-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta verkkoaivoriihen välitulokset Keski-Pohjanmaan maakuntatalous

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 2014

Elokuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Elokuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.9.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys kasvaa lähes viidenneksen vuosivauhtia. Ammateittain työttömyys kasvaa suhteellisesti

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.4.2014 klo 9.00 Työttömyys vähentynyt teollisen alan ammateissa. Useammassa kunnassa työttömyys kääntynyt

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Toimintakulut Toimintakate Muutos-% edelliseen -16,9-100,0

Toimintakulut Toimintakate Muutos-% edelliseen -16,9-100,0 SIVISTYSLAUTAKUNTA Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Suoritteet/tunnusluvut TP-215 TA-216 TAE-217 Muutos TA 16/17 TS-218 TS-219 Henkilöstömäärä,5,5,5, 1 1 * vakituiset,5,5 1 1 1 * tilapäiset Luottamushenkilömäärä

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2016 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

Arviointi, mittarit. Pori maakuntakirjastokokous Marjariitta Viiri / Pohjanmaan ELY-keskus

Arviointi, mittarit. Pori maakuntakirjastokokous Marjariitta Viiri / Pohjanmaan ELY-keskus Arviointi, mittarit Pori maakuntakirjastokokous 22.3.2011 Marjariitta Viiri / Pohjanmaan ELY-keskus asialista Arviointi kehittämisvälineenä Arvioinnin trendejä Erilaisia arviointeja Itsearviointi, tilastot,

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Puukauppa, heinäkuu 2014 21.8.2014 Martti Aarne Heinäkuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä Mänty- ja kuusitukin reaaliset

Lisätiedot

28.2.2013 OSAAVA OHJELMAN MUKAISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIOAVUS- TUSPÄÄTÖKSET VUOSILLE 2013-2014

28.2.2013 OSAAVA OHJELMAN MUKAISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIOAVUS- TUSPÄÄTÖKSET VUOSILLE 2013-2014 ESITTELYMUISTIO Opetustoimen ryhmän esimies Tuomo Laitila 28.2.2013 OSAAVA OHJELMAN MUKAISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIOAVUS- TUSPÄÄTÖKSET VUOSILLE 2013-2014 1. Säädökset ja ohjeet Aluehallintovirastoista

Lisätiedot

Uusia tehtäviä aluehallintovirastossa

Uusia tehtäviä aluehallintovirastossa LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON UUTISKIRJE 1/2014 11.2.2014 www.avi.fi/lounais Uusia tehtäviä aluehallintovirastossa Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen sekä oppilaitos- ja päiväkotirakentamisen

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2015

Helmikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Helmikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.3.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja lähes kolmanneksen vuoden takaista enemmän. Pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 1 Sisällysluettelo 1. Kirjaston käyttö ja kokoelmat... 2 2. Talous... 5 3. Tapahtumat... 6 4. Henkilöstö... 7 5. Kehittämishankkeet... 9 6. Maakuntakirjastotoiminta... 10 2 1. Kirjaston

Lisätiedot