Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015"

Transkriptio

1 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015 Merja Kummala-Mustonen OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 12/2016 Aluehallintovirastojen julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

2 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015, Merja Kummala-Mustonen (teksti), Jaana Jämsä (kuvat, taulukot, taitto) Valokukuva: Merja Kummala-Mustonen ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (verkkojulkaisu) Oulu 2016

3 KUVAILULEHTI Aluehallintovirastojen julkaisuja 12/2016 Tekijät Merja Kummala-Mustonen (teksti.) Jaana Jämsä (kuvat, taulukot, taitto) Julkaisuaika Julkaisun nimi Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015 Tiivistelmä Julkaisu sisältää tilastotietoja Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleisistä kirjastoista vuonna Toimintaa kuvaavia tietoja ja asukaskohtaisia tunnuslukuja on esitetty kunnittain, maakunnittain ja koko alueen tasolla sekä verrattu edellisiin vuosiin. Suomen yleisten kirjastojen tilastotietokanta löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: Tilastoja kannattaa tarkastella visualisointinäkymässä: Asiasanat kirjastot, kirjastotilastot, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ISSN (painettu) - ISBN (painettu) - ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (verkkojulkaisu) Kokonaissivumäärä 38 s. Kieli suomi Julkaisija Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Paino

4 Sisällysluettelo 1. Esipuhe Toimintaympäristö, kirjastoverkko ja palvelujen saatavuus Kirjastojen aineistohankinnat Kirjasto- ja tietopalvelujen käyttö Näyttelyt ja tapahtumat Kirjastohenkilöstö Kirjastojen talous Kirjastojen kehittämistoiminta Kuvaluettelo Kuva 1. Aukiolotuntien määrä vuosina Kuva 2. Kirjastoyhteistyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla... 6 Kuva 3. Vuotuinen aineisto- ja kirjahankinta vuosina Kuva 4. Aineistohankinnat 1000 asukasta kohden maakunnittain vuosina Kuva 5. Kirjastojen aineistohankinnassa 1000 asukasta kohden tapahtunut muutos vuodesta 2010 vuoteen Kuva 6. Kirja-aineiston hankinta 1000 asukasta kohden maakunnittain vuosina Kuva 7. Muun aineiston hankinta 1000 asukasta kohden maakunnittain vuosina Kuva 8. Kokonaislainauksen määrä vuosina Kuva 9. Kokonaislainaus asukasta kohden vuosina Kuva 10. Kirja-aineiston lainaus asukasta kohden vuosina Kuva 11. Muun kuin kirja-aineiston lainaus asukasta kohden vuosina Kuva 12. Kirjastokäyntien määrä Kuva 13. Kirjaston palkkaamia henkilötyövuosia 1000 asukasta kohden vuosina Kuva 14. Toimintakulut asukasta kohden vuosina Kuva 15. Pudasjärven kirjaston tuunattu lastenosasto Aluehallintovirasto Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015

5 1. Esipuhe Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (AVI) toimialueeseen kuuluvat Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa. Julkaisun tiedot perustuvat yleisten kirjastojen toimintatilastoihin vuodelta 2015 ja yksityiskohtaiset tilastot löytyvät yleisten kirjastojen tilastotietokannasta Tietokanta sisältää kirjastojen toimintatilastot kunnittain vuodesta 2009 alkaen ja sieltä voi tehdä vuosi- ja aluevertailuja useilla eri muuttujilla. Tilastoja kannattaa tarkastella visualisointinäkymässä: Tähän julkaisuun on koottu kunta-, maakunta- ja aluehallintoviraston aluekohtaisia tilastoja. Tietoja on pääosin verrattu edelliseen vuoteen, mutta joitakin asioita on vertailtu myös pitemmällä aikajaksolla. Julkaisun tekstin on kirjoittanut kirjastotoimen ylitarkastaja Merja Kummala-Mustonen ja taulukot ja kuvat on laatinut suunnittelija Jaana Jämsä. 2. Toimintaympäristö, kirjastoverkko ja palvelujen saatavuus Pohjois-Pohjanmaalla on 29 kuntaa ja Kainuussa 9. Vuonna 2015 alueella ei tapahtunut kuntaliitoksia. Pohjois-Pohjanmaalla oli asukkaita ja Kainuussa Pohjois-Pohjanmaan väkiluku kasvoi 0,5 % ja Kainuun väheni 0,9 %. Pohjois-Pohjanmaalla oli yhteensä 69 kirjastoa ja Kainuussa 14 (Liite 1.). Pääkirjastoja oli 28 Pohjois-Pohjanmaalla ja 9 Kainuussa, lähikirjastoja Pohjois-Pohjanmaalla 41 ja Kainuussa 4 ja laitoskirjastoja Pohjois-Pohjanmaalla ei yhtään ja Kainuussa 1. Edelliseen vuoteen verrattuna kirjastotoimipisteiden määrä väheni yhdellä lähi- ja yhdellä laitoskirjastolla Pohjois-Pohjanmaalla ja yhdellä lähikirjastolla Kainuussa. Muita palvelupaikkoja tuli kolme lisää Pohjois-Pohjanmaalle ja niitä oli yhteensä 49, joista 40 Pohjois-Pohjanmaalla ja 9 Kainuussa. Haapajärven ja Pyhäjärven kunnilla on yhteinen kirjastolaitos, pääkirjastoja on tästä syystä yksi vähemmän kuin kuntia. Kirjastoautoja oli toiminnassa 12 Pohjois-Pohjanmaalla ja 5 Kainuussa (Liite 2.). Kirjastoautojen määrä pysyi ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Kirjastoautopysäkkejä oli Pohjois-Pohjanmaalla 1222, kasvua 3,9 % ja Kainuussa 603, vähennystä 3,2 %. Kirjastoautopalveluja tarjottiin kirjastoautokuntien lisäksi kolmessa kunnassa kuntien yhteistoiminnan ansiosta. Aukiolotuntien määrä, tuntia, kasvoi 4,2 % (Kuva 1.). Vaikka kokonaisuutena muutokset aukiolotunneissa olivat pieniä, yksittäisissä kunnissa aukioloissa tapahtui suuriakin muutoksia. Lisäksi kirjastopalvelut voivat olla tarjolla ilman henkilökuntaa ns. omatoimikirjastopalveluna. Omatoimiaukioloaikaa oli Pohjois-Pohjanmaalla tuntia kahdessa kunnassa ja Kainuussa 600 tuntia yhdessä kunnassa. Omatoimipalvelut ovat lisääntyneet hitaammin Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella kuin muualla maassa. Alueen kirjastojen atk-yhteistyöstä 1980-luvulla alkanut yhteistyö on laajentunut hyvin monipuoliseksi (Kuva 2.). Alueen kunnista suurin osa osallistui syvään yhteistyöhön kirjastojen kesken ns. kirjastokimpassa ja niillä oli yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri. Outi-kirjastoihin liittyi vuonna 5

6 aukiolotunnit 2015 Hailuoto, Pyhäjoki ja Utajärvi ja vuonna 2016 Outi laajenee lisää. Vielä kaksi kuntaa Kainuussa ja yksi Pohjois-Pohjanmaalla on kimppayhteistyön ulkopuolella Kuva 1. Aukiolotuntien määrä vuosina Kuva 2. Kirjastoyhteistyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 6 Aluehallintovirasto Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015

7 hankinnan määrä / 1000 as. hankinnan määrä 3. Kirjastojen aineistohankinnat Kirjastoihin hankittiin uutta aineistoa kappaletta, joista kirjoja oli kappaletta (Kuva 3., Liite 3.). Kirjastoaineiston kokonaishankinta väheni alueella 2,3 prosenttia: Pohjois-Pohjanmaalla vähennystä 3,1 ja Kainuussa nousua 2,8 prosenttia. Kirjastoaineiston hankinnan väheneminen pysähtyi edellisestä vuodesta Kainuussa, mutta Pohjois-Pohjanmaalla väheneminen jatkui samalla tasolla (Kuva 4.). Aineistohankinnan määrän muutos vuodesta 2010 vuoteen 2015 on ollut positiivinen tai pysynyt ennallaan 13 alueen kunnassa (Kuva 5.) aineistohankinta kirjahankinta Kuva 3. Vuotuinen aineisto- ja kirjahankinta vuosina Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Koko alue Kuva 4. Aineistohankinnat 1000 asukasta kohden maakunnittain vuosina

8 Kuva 5. Kirjastojen aineistohankinnassa 1000 asukasta kohden tapahtunut muutos vuodesta 2010 vuoteen 2015 Yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaan kirjojen hankinnan määrällisenä tavoitteena pidetään kirjaa tuhatta asukasta kohden. Keskimäärin alueella juuri ja juuri saavutettiin tavoite: kirjahankintoja tehtiin 308 kpl tuhatta asukasta kohden (Kuva 6., Liite 4.). Pohjois-Pohjanmaalla kirjahankintoja tehtiin keskimäärin 310 kpl tuhatta asukasta kohden. Kainuussa laatusuositusta ei aivan saavutettu, kun kirjahankintoja oli maakunnassa keskimäärin 295 kpl tuhatta asukasta kohden. Kajaanin, Kempeleen, Limingan, Oulun, Pudasjärven ja Suomussalmen kirjastoihin on hankittu jo monena vuonna peräkkäin alle 300 kirjaa tuhatta asukasta kohden. Huolestuttavaa on, että kirjojen hankinta näyttää jääneen näillä kirjastoilla pysyvästi alle laatusuosituksen. Vuonna 2015 alle laatusuosituksen kirjoja hankki lisäksi Hyrynsalmi. Positiivista on, että Kuhmo ja Raahe, jotka hankkivat monta vuotta alle 300 kirjaa tuhatta asukasta kohden, olivat saaneet hiukan hankintalukuja paremmaksi. Kuntakohtaisesti kirjahankinta tuhatta asukasta kohden vaihteli 964:stä 230:een. Mitä pienempi kunta on, sitä suuremman nimekemäärän kunta tarvitsee voidakseen tarjota riittävän valikoiman asiakkailleen. 8 Aluehallintovirasto Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015

9 hankinnan määrä / 1000 as. hankinnan määrä / 1000 as. Lasten ja nuorten kirjoja hankittiin yhteensä kappaletta (Liitteet 11. ja 12.). Lasten ja nuorten kirjahankinta väheni hiukan Pohjois-Pohjanmaalla ja lisääntyi hiukan Kainuussa edellisvuoteen verrattuna. Laatusuosituksen mukaan lasten ja nuorten kirjoja tulisi hankkia yksi kirja alle 15-vuotiasta kohden. Tätä tavoitetasoa ei saavutettu: lasten ja nuorten kirjahankinta oli 0,7 kirjaa/alle 15-vuotias Pohjois-Pohjanmaalla ja 0,6 kirjaa/alle 15-vuotias Kainuussa. Tämän laatusuosituksen saavutti kolme kuntaa Kainuussa ja 12 Pohjois-Pohjanmaalla. E-aineistojen tilastoja alettiin kerätä vuonna Pohjois-Pohjanmaan kirjastoihin hankittiin yhteensä 479 e-kirjaa, hankinta lähes kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Myös Kainuun kirjastoihin alettiin hankkia e-kirjoja vuonna 2015, yht. 275 kpl. Muun aineiston kuin kirjojen hankinta oli kpl, vähennystä 6,2 %. Lasku on ollut tasaista useana vuonna peräkkäin (Kuva 7.) Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Koko alue Kuva 6. Kirja-aineiston hankinta 1000 asukasta kohden maakunnittain vuosina Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Koko alue Kuva 7. Muun aineiston hankinta 1000 asukasta kohden maakunnittain vuosina

10 lainauksen määrä Sanomalehtien hankinta Pohjois-Pohjanmaalla pysyi lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna (+0,8 %) ja Kainuussa väheni (3,6 %). Samoin aikakauslehtien hankinta pysyi lähes ennallaan Pohjois-Pohjanmaalla (-0,7 %) ja väheni Kainuussa (-4,9 %). Sanoma- ja aikakauslehtien hankinnan keskiarvo oli alueella 17 lehtivuosikertaa tuhatta asukasta kohden. Määrä saavutti laatusuosituksen vuosikertaa/1000 as. Kunnat neljää lukuun ottamatta saavuttivat lehtihankinnan laatusuosituksen. Vähiten lehtivuosikertoja asukasta kohden hankitaan edelleen Kempeleessä, vain 7 kpl/1000 as. 4. Kirjasto- ja tietopalvelujen käyttö Lainaukset vähenivät edelleen hiukan (Kuva 8., Liite 5.). Pohjois-Pohjanmaan kokonaislainaus laski 2,4 % ja oli yhteensä 7,3 miljoona lainaa. Kainuun kokonaislainaus laski 4,1 % ja lainoja oli yhteensä 1,4 miljoonaa kappaletta. Kainuussa lainoja asukasta kohden oli 17,4 ja Pohjois-Pohjanmaalla 17,9 (Kuva 9.). Sekä Pohjois-Pohjanmaalla että Kainuussa lainoja asukasta kohden oli edelleen enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Koko maassa lainoja asukasta kohden oli keskimäärin 16,4. Kirja-aineiston lainausmäärät asukasta kohden ovat laskeneet kymmenessä vuodessa 16,5 lainasta 13,7 lainaan (Kuva 10.). Kainuussa lasku on ollut selvempää kuin Pohjois-Pohjanmaalla. Lasten ja nuorten kirjalainojen osuus kirjalainoista oli Pohjois-Pohjanmaalla 48,5 % ja Kainuussa 40,6 % (Liitteet 11. ja 12.). Lasten ja nuorten kirjalainojen osuus kaikista lainoista on hiukan kasvanut edellisestä vuodesta sekä Kainuussa että Pohjois-Pohjanmaalla. Korkeimmillaan lasten ja nuorten kirjalainojen osuus kokonaislainauksesta on Sievissä 67,5 %, Limingassa 62,0 % ja Tyrnävällä Kuva 8. Kokonaislainauksen määrä vuosina Aluehallintovirasto Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015

11 lainaus / asukas lainaus / asukas Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Koko alue Kuva 9. Kokonaislainaus asukasta kohden vuosina Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Koko alue Kuva 10. Kirja-aineiston lainaus asukasta kohden vuosina ,0 %. Lasten ja nuorten kirjalainoja oli Kainuussa yhteensä kappaletta ja Pohjois-Pohjanmaalla 2,7 miljoonaa kappaletta. Lasten ja nuorten kirjalainoja oli Pohjois-Pohjanmaalla 32,6 lainaa alle 15-vuotiasta kohden ja Kainuussa 38,2 lainaa alle 15-vuotiasta kohden. E-aineistojen käyttökertojen tilastoja alettiin kerätä vuonna Pohjois-Pohjanmaalla E-aineistojen käyttökertoja oli E-aineistojen käyttö kasvoi Pohjois-Pohjanmaalla edelliseen vuoteen verrattuna lähes 40 %. Kainuun kirjastoissa e-aineistot otettiin käyttöön vuonna 2015 ja käyttökertoja oli Muun kuin kirja-aineiston lainat vähenivät Kainuussa 6,9 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 6,2 % edellisestä vuodesta (Kuva 11.). 11

12 käyntien määrä lainaus / asukas Eniten lainoja asukasta kohden oli Pyhännällä 23,8, Alavieskassa 22,9 sekä Muhoksella ja Kuhmossa 20,4 (Liite 5.). Pyhännällä lainoja asukasta kohden oli neljänneksi eniten ja Alavieskassa viidenneksi eniten koko Suomessa. Korkein lainaus asukasta kohden koko maassa oli Ranualla 25,2. Kirjastokäynnit lisääntyivät hiukan (Kuva 12.). Kainuussa kirjastokäyntejä oli ja Pohjois- Pohjanmaalla 3,8 miljoonaa (Liite 6.). Kainuussa käynnit vähenivät 3,5 %, mutta Pohjois-Pohjanmaalla lisääntyivät 0,7 %. Käyntejä asukasta kohden oli Kainuussa 8,6 ja Pohjois-Pohjanmaalla 9,4. Koko maassa käyntejä asukasta kohden oli keskimäärin 9,1. Pohjois-Pohjanmaalla kirjastoissa käydään keskimäärin hiukan useammin kuin koko maassa ja Kainuussa hiukan harvemmin Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Koko alue Kuva 11. Muun kuin kirja-aineiston lainaus asukasta kohden vuosina Milj Kuva 12. Kirjastokäyntien määrä Aluehallintovirasto Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015

13 Eniten kirjastokäyntejä asukasta kohden tehtiin Vaalassa 17,6, Muhoksella 13,7, Lumijoella 13,5, Merijärvellä 13,2, Hailuodossa 12,8 ja Utajärvellä 12,3. Vaalassa käyntejä asukasta kohden oli neljänneksi eniten koko maassa, Muhos on 14. ja Lumijoki 15. Verkkokäyntien tilastointi on muuttunut koko ajan ongelmallisemmaksi. Eri kirjastojärjestelmien tuottamat verkkokäyntitilastot eivät ole vertailukelpoisia, joten luvut ovat ainoastaan suuntaa antavia. Verkkokäynnit ovat kuitenkin merkittävä osa asiakkaiden saamaa kirjastopalvelua, joten niiden saaminen järjestelmistä vertailukelpoisesti olisi tärkeää. 5. Näyttelyt ja tapahtumat Kirjastot ovat merkittäviä tapahtumien järjestäjiä ja tapahtumapaikkoja kuntien kulttuuritarjonnassa. Tapahtumia ja näyttelyjä on kirjastoissa järjestetty pitkään, mutta ne tilastoitiin ensimmäistä kertaa valtakunnalliseen kirjastotilastotietokantaan vuonna Pohjois-Pohjanmaan kirjastot järjestivät yhteensä 347 näyttelyä ja 2480 tapahtumaa vuonna 2014, Kainuun kirjastoissa näyttelyjä järjestettiin yhteensä 107 ja tapahtumia 289 (Liite 7.). Pohjois-Pohjanmaalla näyttelyjen määrä väheni edellisestä vuodesta huomattavasti, mutta Kainuussa näyttelyjen määrä lisääntyi 11 %. Kirjastojen järjestämien tapahtumien määrä lisääntyi edellisestä vuodesta Pohjois-Pohjanmaalla 27 % ja Kainuussa 4 %. Osallistujia kirjastojen järjestämissä tapahtumissa oli yhteensä Osallistuneiden määrä kasvoi suhteessa lisääntyneeseen tapahtumien määrään. Tapahtumissa oli keskimäärin 158 osallistujaa tuhatta asukasta kohden (Liite 8.). Tapahtumiin osallistujia suhteessa asukaslukuun oli eniten Hailuodossa (832 osallistujaa/1000 as.), Merijärvellä (821 osallistujaa/1000 as.), Taivalkoskella (748 osallistujaa/1000 as.), Pyhäjoella (598 osallistujaa/1000 as.), Nivalassa (399 osallistujaa/1000 as.), Alavieskassa (385 osallistujaa/1000 as.), Oulaisissa (356 osallistujaa/1000 as.) ja Haapavedellä (335 osallistujaa/1000 as.). Kirjaston tapahtumat keräävät suhteellisesti eniten osallistujia pienillä paikkakunnilla, mutta suhteelliset osallistujamäärät ovat nousseet myös hieman isommilla paikkakunnilla. Monet kirjastojen tapahtumista ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niissä tavoitellakaan suuria osallistujamääriä kerralla, mutta toistuvina ne keräävät ison määrän osallistumismerkintöjä. Kirjastot järjestivät käyttäjäkoulutuksia yhteensä 2098 kappaletta ja niissä oli keskimäärin 86 osallistujaa tuhatta asukasta kohden. Käyttäjäkoulutusten määrä väheni Kainuussa peräti 43 % edellisestä vuodesta, mutta lisääntyi Pohjois-Pohjanmaalla 12 %. Yhteensä käyttäjäkoulutuksiin osallistujia oli lähes Käyttäjäkoulutuksiin osallistuneita suhteessa asukaslukuun oli eniten Kempeleessä (248 osallistujaa/1000 as.), Oulaisissa (199 osallistujaa/1000 as.), Pyhännällä (121 osallistujaa/1000 as.), Oulussa (103 osallistujaa/1000 as.), Haapavedellä ja Pyhäjoella (101 osallistujaa /1000 as.) ja Utajärvellä (100 osallistujaa/1000 as.). Nämä kirjastot tekevät systemaattista yhteistyötä koulujen kanssa ja kirjavinkkaus on aktiivista. 13

14 htv / 1000 as. 6. Kirjastohenkilöstö Kainuun kirjastoissa oli kirjastojen palkkaamana 69 henkilöä ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastoissa 298 henkilöä henkilötyövuosina laskettuna (Liite 9.). Henkilöstön määrä lisääntyi Pohjois-Pohjanmaalla 3,75 htv ja väheni Kainuussa 1,13 htv. Yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaan henkilöstöä tulisi olla 0,8-1 htv /1000 asukasta. Pienissä kunnissa henkilöstöä tulisi olla vähintään laatusuosituksen ylärajan verran, isommissa riittää alaraja. Pohjois-Pohjanmaan kirjastoissa henkilöstöä oli keskimäärin 0,74 htv/1000 asukasta ja Kainuussa 0,87 htv/1000 asukasta (Kuva 13.). Kunnittain henkilötyövuodet tuhatta asukasta kohden vaihtelivat 0,53:sta 1,39:ään. Pienimmillä henkilötyövuosilla tuhatta asukasta kohden toimittiin Kempeleessä (0,53 htv/1000 as.), Ylivieskassa (0,57 htv/1000 as.) ja Tyrnävällä (0,58 htv/1000 as.). Alle laatusuosituksen kirjastohenkilöstöä tuhatta asukasta kohden oli 16 kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla ja kahdessa Kainuun kunnassa. Erityisesti pienissä kunnissa henkilöstön vähäisyys vaikuttaa palvelujen saatavuuteen, esimerkiksi aukioloajat voivat jäädä niukoiksi. Koko maassa henkilöstöä oli keskimäärin 0,74 htv/1000 asukasta. Kirjastoammatillisen henkilöstön osuus kirjastojen palkkaamasta henkilöstöstä oli Pohjois-Pohjanmaalla 97 % ja Kainuussa 88 % voimaan tulleessa kirjastohenkilöstön kelpoisuutta koskevassa asetuksessa (406/2013) on kirjastoammatillisen henkilöstön osuus kirjaston kokonaishenkilöstöstä määritelty vähintään 70 prosentiksi. Tämä tavoite saavutettiin lähes kaikissa kunnissa, ainoastaan yhdessä kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla jäätiin niukasti alle. 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0, Kuva 13. Kirjaston palkkaamia henkilötyövuosia 1000 asukasta kohden vuosina Aluehallintovirasto Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015

15 euroa / asukas Korkeakoulutetun kirjastoammatillisen henkilöstön osuus kirjaston palkkaamasta henkilöstöstä oli Kainuussa 30 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 47 %. Kirjastohenkilöstön kelpoisuutta koskevan asetuksen mukaan korkeakoulutetun henkilöstön osuus tulisi olla 45 %, joten Kainuussa olisi tarpeen lisätä korkeakoulutettua henkilökuntaa. Kainuussa vain kahdessa kunnassa on korkeakoulutettua henkilöstöä asetuksen mukaisesti. Vaikka tilanne Pohjois-Pohjanmaalla on keskimäärin hyvä, vain 46 %:ssa kunnista on korkeakoulutettua kirjastohenkilöstöä asetuksen mukaisesti. Kirjastohenkilöstö osallistui täydennyskoulutukseen keskimäärin 4,51 henkilötyöpäivää henkilötyövuotta kohden. Pohjois-Pohjanmaalla osallistuttiin keskimäärin hiukan aktiivisemmin: 4,58 htp/htv, Kainuussa 4,23 htp/htv. Tilanne vaihteli kunnittain huomattavasti 1,25 12,02 htp/htv välillä. Täydennyskoulutukseen osallistuminen on keskimäärin vähäistä verrattuna laatusuositukseen. Laatusuosituksen mukaan henkilöstön osaamisen ylläpito ja kehittäminen turvataan varaamalla siihen riittävästi rahaa ja aikaa, vähintään 6 päivää/htv. Kainuussa yksikään kirjasto ei saavuttanut tätä laatusuositusta ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastoista laatusuosituksen tason saavutti viidesosa. 7. Kirjastojen talous Kainuun yleisten kirjastojen toimintakulut olivat yhteensä reilut 5 miljoonaa euroa ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen 22,7 miljoonaa euroa vuonna 2015 (Liite 10.). Kainuun kirjastojen toimintakulut kasvoivat 1,5 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 1 % eli käytännössä pysyivät ennallaan. Toimintakulut asukasta kohden olivat Kainuussa 65 euroa ja Pohjois-Pohjanmaalla 56 euroa (Kuva 14.). Kuntien väliset erot olivat suuret, vaihteluväli oli 34 eurosta 111 euroon asukasta kohden. Koko maassa kunnat käyttivät keskimäärin 58 euroa asukasta kohden kirjastojen toimintaan. Pohjois-Pohjanmaan keskimääräistä korkeammat käyttöluvut tuotetaan siis keskimääräistä pienemmillä kustannuksilla. 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Koko alue Kuva 14. Toimintakulut asukasta kohden vuosina

16 Kirjastojen toimintakuluista henkilöstökulujen osuus oli keskimäärin hiukan yli puolet (54 %) ja kirjastoaineiston hankintaan käytettiin keskimäärin 13 % kokonaiskuluista. Tilakustannusten osuus oli keskimäärin 20 %. Kirjastoaineistokulujen osuus oli jälleen laskenut prosenttiyksikön verran ja tilakustannusten osuus kasvanut prosenttiyksikön edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökulujen osuus oli pysynyt ennallaan. Muiden kulujen osuus on yhtä suuri kuin kirjastoaineiston hankinnan. 8. Kirjastojen kehittämistoiminta Alueen kunnissa oli vireillä erittäin vähän kirjastotilojen ja kirjastoautojen perustamishankkeita. Kajaanin Lehtikankaan kirjaston uudisrakennus sai valtionavustuksen vuonna Sen rakentaminen aloitettiin vuonna Perustamishankkeiden rahoitusjärjestelmän muutoksen vuoksi vuonna 2013 vahvistetussa rahoitussuunnitelmassa vuosille olleet hankkeet ovat saaneet valtionavustuksen, mutta uusille hankkeille ei valtionavustusta enää ole saatavana. Kirjastotilojen uudisrakentamiseen ja peruskorjaukseen sekä kirjastoautojen uudistamiseen olisi kunnissa tarvetta, mutta kun hankkeita toteutui vähän edes valtionrahoituksella, valtionrahoituksen loputtua niiden toteuttaminen on entistä harvinaisempaa. Suunnitelmia kunnissa kuitenkin on, joten tilanne ei näytä aivan toivottomalta. Ainakin pieniä tuunauksia kirjastotiloissa kunnat tekevät omalla rahoituksellaan (Kuva 15.). Vuonna 2015 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto jakoi valtionavustuksia yhteensä euroa kirjastotoiminnan kehittämiseen 27 hankkeelle, joista 6 oli Kainuusta ja 21 Pohjois-Pohjanmaalta. Tämän vuoden hankkeilla kirjastojen asiakaspalveluja kehitetään mm. omatoimikirjaston suuntaan ja palvelumuotoilun avulla. Kouluyhteistyötä kehitetään osallistumalla opetussuunnitelmauudistustyöhön kunnassa ja päiväkotiyhteistyöhön luodaan systemaattisuutta. Hankkeilla edistetään monikulttuurisuutta, mediakasvatusta ja kaiken ikäisten lukuharrastusta ja lukutaitoja. Lisätietoja hankkeista hankerekisteristä: Lisäksi jaettiin valtionavustuksia kirjastohenkilöstölle kansainvälisiin kirjastoalan kokouksiin osallistumiseksi. Kuva 15. Pudasjärven kirjaston tuunattu lastenosasto (Merja Kummala-Mustonen) 16 Aluehallintovirasto Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015

17 Tilastovertailu yleisten kirjastojen toiminnasta Kainuussa vuosina * Perustuu tilastotietokannan tietoihin Yksikkömuutos % -muutos Asukasluku ,90 Kuntien lukumäärä ,00 Kirjastot yhteensä (kpl) ,67 Pääkirjastot ,00 Sivukirjastot ,00 Laitoskirjastot ,00 Kirjastoautot ,00 Pysäkkejä ,21 Kirjastoveneet ,00 Pysäkkejä ,00 Muita palvelupaikkoja ,00 Aukiolotunteja ,01 Omatoimikirjaston aukiolotunteja Henkilötyövuodet yht. 75,29 72,61-2,68-3,56 Kirjaston palkkaamat 70,29 69,16-1,13-1,61 - josta kirjastoammatilliset 59,00 59,06 0,06 0,10 Muut 5,00 3,45-1,55-31,00 Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä ,50 66,19 Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä / htv 2,50 4,23 1,73 69,17 Toimintakulut yht ,49 Henkilöstökulut ,47 Kirjastoaineistokulut ,39 -Kirjojen hankintakulut ,50 -E-aineistokulut ,84 -Muut kirjastoaineistokulut ,25 Tilakustannukset ,62 Muut kulut ,89 Toimintakulut /asukas 63,40 64,92 1,53 2,41 Toimintakulut seur. vuoden talousarviossa ,14 Käynnit yht ,52 Fyysisiä käyntejä ,51 Fyysiset käynnit/asukasluku 8,82 8,58-0,23-2,64 Verkkokäynnit ** ,10 Verkkokäynnit/asukasluku 2,31 2,47 0,16 7,06 17

18 Näyttelyt ,46 Tapahtumat ,58 Tapahtumien osallistujamäärä ,14 Käyttäjäkoulutukset ,64 Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä ,91 Kokonaislainaus (kpl) ,11 Lainaajat ,33 Lainaus ,20 Kirja-aineiston lainaus yht ,39 Kirjat ,49 - suomenkieliset ,41 - ruotsinkieliset ,69 - muun kieliset ,95 - aikuisten kirjat ,18 - lasten kirjat ,46 - kaunokirjat ,30 - tietokirjat ,91 - kaunokirjat aikuiset ,96 - tietokirjat aikuiset ,45 - kaunokirjat lapset ,70 - tietokirjat lapset ,49 Nuotit ja partituurit ,54 Muun kuin kirja-aineiston lainaus yht ,92 Musiikkiäänitteet ,70 Muut äänitteet ,30 Videot ,85 CD-ROM -levyt ,51 DVD ja Blu-ray -levyt ,12 Muu aineisto*** ,60 Celian äänikirjat CD-levyinä Saadut kaukolainat ,71 Lähetetyt kaukolainat ,80 Kokonaislainaus/asukas 18,03 17,45-0,59-3,25 E-aineistojen käyttökerrat Hankinnat yht. (kpl) ,81 Kirja-aineisto yhteensä ,65 18 Aluehallintovirasto Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015

19 Kirjat ,55 - suomenkieliset ,88 - ruotsinkieliset ,78 - muun kieliset ,74 - aikuisten kirjat ,29 - lasten kirjat ,90 - kaunokirjat ,33 - tietokirjat ,85 - kaunokirjat aikuiset ,87 - tietokirjat aikuiset ,52 - kaunokirjat lapset ,84 - tietokirjat lapset ,37 Nuotit ja partituurit ,75 Muu kuin kirja-aineisto yht ,41 Musiikkiäänitteet ,47 Muut äänitteet ,44 Videot CD-ROM -levyt ,00 DVD ja Blu-ray -levyt ,42 Muu aineisto*** ,01 E-kirjat Poistot (kpl) ,14 Kokoelmat yht ,17 Kirja-aineisto yhteensä ,32 Kirjat ,34 - suomenkieliset ,22 - ruotsinkieliset ,74 - muun kieliset ,20 - aikuisten kirjat ,14 - lasten kirjat ,89 - kaunokirjat ,14 - tietokirjat ,61 - kaunokirjat aikuiset ,17 19

20 - tietokirjat aikuiset ,39 - kaunokirjat lapset ,56 - tietokirjat lapset ,15 Nuotit ja partituurit ,52 Muu kuin kirja-aineisto yht ,03 Musiikkiäänitteet ,60 Muut äänitteet ,13 Videot ,35 CD-ROM -levyt ,48 DVD ja Blu-ray -levyt ,79 Muu aineisto*** ,54 E-kirjat Lehdet yht. (vsk) ,69 Sanomalehdet (vsk) ,62 Aikakauslehdet (vsk) ,86 * Ks. tilastointiin liittyvät ohjeet ja käsitteistöt tilastotietokannan osoitteesta ** Verkkokäynti on kirjaston ulkopuolelta tehty virtuaalikäynti kirjaston verkkosivustolle. Käynnin aikana voi tapahtua useita eri toimintoja, kuten fyysisen käynnin yhteydessäkin. *** Muu aineisto sisältää esim. karttalehdet, diasarjat/-kuvat, pelit, mikrokortit ja -rullat ym. 20 Aluehallintovirasto Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015

21 Tilastovertailu yleisten kirjastojen toiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla vuosina * Perustuu tilastotietokannan tietoihin Yksikkömuutos % -muutos Asukasluku ,52 Kuntien lukumäärä ,00 Kirjastot yhteensä (kpl) ,82 Pääkirjastot ,00 Sivukirjastot ,38 Laitoskirjastot ,00 Kirjastoautot ,00 Pysäkkejä ,91 Kirjastoveneet ,00 Pysäkkejä ,00 Muita palvelupaikkoja ,11 Aukiolotunteja ,72 Omatoimikirjaston aukiolotunteja ,05 Henkilötyövuodet yht. 342,68 345,12 2,44 0,71 Kirjaston palkkaamat 294,39 298,14 3,75 1,27 - josta kirjastoammatilliset 281,77 289,44 7,67 2,72 Muut 48,29 46,98-1,31-2,71 Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä ,30 7,08 Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä / htp 4,33 4,58 0,25 5,76 Toimintakulut yht ,97 Henkilöstökulut ,91 Kirjastoaineistokulut ,68 -Kirjojen hankintakulut ,32 -E-aineistokulut ,98 -Muut kirjastoaineistokulut ,50 Tilakustannukset ,48 Muut kulut ,67 Toimintakulut /asukas 55,63 55,87 0,25 0,45 Toimintakulut seur. vuoden talousarviossa ,99 Käynnit yht ,14 Fyysisiä käyntejä ,74 Fyysiset käynnit/asukasluku 9,35 9,37 0,02 0,22 Verkkokäynnit ** ,27 Verkkokäynnit/asukasluku 2,87 2,64-0,22-7,75 21

22 Näyttelyt ,7 Tapahtumat ,7 Tapahtumien osallistujamäärä ,4 Käyttäjäkoulutukset ,0 Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä ,5 Kokonaislainaus (kpl) ,37 Lainaajat ,13 Lainaus ,42 Kirja-aineiston lainaus yht ,33 Kirjat ,34 - suomenkieliset ,00 - ruotsinkieliset ,14 - muun kieliset ,91 - aikuisten kirjat ,73 - lasten kirjat ,33 - kaunokirjat ,44 - tietokirjat ,59 - kaunokirjat aikuiset ,27 - tietokirjat aikuiset ,47 - kaunokirjat lapset ,79 - tietokirjat lapset ,42 Nuotit ja partituurit ,83 Muun kuin kirja-aineiston lainaus yht ,16 Musiikkiäänitteet ,82 Muut äänitteet ,48 Videot ,42 CD-ROM -levyt ,63 DVD ja Blu-ray -levyt ,72 Muu aineisto*** ,63 Celian äänikirjat CD-levyinä Saadut kaukolainat ,21 Lähetetyt kaukolainat ,15 Kokonaislainaus/asukas 18,47 17,94-0,53-2,87 E-aineistojen käyttökerrat ,73 22 Aluehallintovirasto Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015

23 Hankinnat yht. (kpl) ,14 Kirja-aineisto yhteensä ,42 Kirjat ,45 - suomenkieliset ,90 - ruotsinkieliset ,59 - muun kieliset ,45 - aikuisten kirjat ,05 - lasten kirjat ,98 - kaunokirjat ,15 - tietokirjat ,05 - kaunokirjat aikuiset ,81 - tietokirjat aikuiset ,92 - kaunokirjat lapset ,08 - tietokirjat lapset ,23 Nuotit ja partituurit ,42 Muu kuin kirja-aineisto yht ,58 Musiikkiäänitteet ,85 Muut äänitteet ,50 Videot ,00 CD-ROM -levyt ,89 DVD ja Blu-ray -levyt ,64 Muu aineisto*** ,75 E-kirjat ,08 Poistot (kpl) ,72 Kokoelmat yht ,79 Kirja-aineisto yhteensä ,86 Kirjat ,92 - suomenkieliset ,82 - ruotsinkieliset ,73 - muun kieliset ,38 - aikuisten kirjat ,96 - lasten kirjat ,22 - kaunokirjat ,54 - tietokirjat ,49 23

24 - kaunokirjat aikuiset ,92 - tietokirjat aikuiset ,99 - kaunokirjat lapset ,04 - tietokirjat lapset ,15 Nuotit ja partituurit ,25 Muu kuin kirja-aineisto yht ,26 Musiikkiäänitteet ,60 Muut äänitteet ,74 Videot ,18 CD-ROM -levyt ,65 DVD ja Blu-ray -levyt ,73 Muu aineisto*** ,73 E-kirjat ,56 Lehdet yht. (vsk) ,54 Sanomalehdet (vsk) ,83 Aikakauslehdet (vsk) ,73 * Ks. tilastointiin liittyvät ohjeet ja käsitteistöt tilastotietokannan osoitteesta ** Verkkokäynti on kirjaston ulkopuolelta tehty virtuaalikäynti kirjaston verkkosivustolle. Käynnin aikana voi tapahtua useita eri toimintoja, kuten fyysisen käynnin yhteydessäkin. *** Muu aineisto sisältää esim. karttalehdet, diasarjat/-kuvat, pelit, mikrokortit ja -rullat ym. 24 Aluehallintovirasto Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015

25 LIITE 1. KIRJASTOVERKKO Maakunta, kunta Pääkirjastoja Sivukirjastoja Laitos-kirjastoja Kirjastoja yht. Muutos Maakunnat yht Pohjois-Pohjanmaa Alavieska Haapajärvi+Pyhäjärvi Haapavesi Hailuoto Ii Kalajoki Kempele Kuusamo Kärsämäki Liminka Lumijoki Merijärvi Muhos Nivala Oulainen Oulu Pudasjärvi Pyhäjoki Pyhäntä Raahe Reisjärvi Sievi Siikajoki Siikalatva Taivalkoski Tyrnävä Utajärvi Ylivieska Kainuu Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vaala

26 LIITE 2. PALVELUJEN SAATAVUUS Maakunta, kunta Kirjastoautoja Muutos Kirjastoauton pysäkkejä Muutos % Aukiolotunteja Muutos % Maakunnat yht , ,2 Pohjois-Pohjanmaa , ,7 Alavieska , ,5 Haapajärvi+Pyhäjärvi , ,8 Haapavesi , ,8 Hailuoto , ,5 Ii , ,3 Kalajoki , ,0 Kempele , ,3 Kuusamo , ,8 Kärsämäki , ,9 Liminka , ,4 Lumijoki , ,6 Merijärvi , ,4 Muhos , ,3 Nivala , ,9 Oulainen , ,3 Oulu , ,2 Pudasjärvi , ,9 Pyhäjoki , ,9 Pyhäntä , ,8 Raahe , ,4 Reisjärvi , ,6 Sievi , ,2 Siikajoki , ,2 Siikalatva , ,3 Taivalkoski , ,0 Tyrnävä , ,7 Utajärvi , ,1 Ylivieska , ,2 Kainuu , ,0 Hyrynsalmi , ,6 Kajaani , ,83 Kuhmo , ,0 Paltamo , ,0 Puolanka , ,4 Ristijärvi , ,5 Sotkamo , ,7 Suomussalmi , ,9 Vaala , ,7 26 Aluehallintovirasto Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015

27 LIITE 3. AINEISTOHANKINNAT Maakunta, kunta Hankinnat yhteensä, kpl Muutos % Kirjat Muutos % Muu aineisto Muutos % Maakunnat yht , , ,2 Pohjois-Pohjanmaa , , ,0 Alavieska , , ,0 Haapajärvi+ Pyhäjärvi , , ,3 Haapavesi , , ,9 Hailuoto , , ,2 Ii , , ,6 Kalajoki , , ,8 Kempele , , ,4 Kuusamo , , ,5 Kärsämäki , , ,4 Liminka , , ,1 Lumijoki , , ,1 Merijärvi , , ,5 Muhos , , ,0 Nivala , , ,0 Oulainen , , ,9 Oulu , , ,8 Pudasjärvi , , ,5 Pyhäjoki , , ,3 Pyhäntä , , ,1 Raahe , , ,5 Reisjärvi , , ,5 Sievi , , ,6 Siikajoki , , ,2 Siikalatva , , ,1 Taivalkoski , , ,8 Tyrnävä , , ,4 Utajärvi , , ,3 Ylivieska , , ,7 Kainuu , , ,4 Hyrynsalmi , , ,4 Kajaani , , ,3 Kuhmo , , ,0 Paltamo , , ,7 Puolanka , , ,7 Ristijärvi , , ,4 Sotkamo , , ,1 Suomussalmi , , ,4 Vaala , , ,0 27

28 LIITE 4. AINEISTOHANKINNAN TUNNUSLUVUT Maakunta, kunta Hankinnat yhteensä, kpl/1000 as Kirja-aineistohankinnat, kpl/1000 as Muut hankinnat kpl/1000 as Lehtihankinnat, kpl/1000 as Maakunnat yht Pohjois-Pohjanmaa Alavieska Haapajärvi+ Pyhäjärvi Haapavesi Hailuoto Ii Kalajoki Kempele Kuusamo Kärsämäki Liminka Lumijoki Merijärvi Muhos Nivala Oulainen Oulu Pudasjärvi Pyhäjoki Pyhäntä Raahe Reisjärvi Sievi Siikajoki Siikalatva Taivalkoski Tyrnävä Utajärvi Ylivieska Kainuu Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vaala Aluehallintovirasto Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015

29 LIITE 5. LAINAUS Maakunta, kunta Kokonaislainaus (paikallislainat + saadut kaukolainat) Muutos % Kokonaislainaus/ asukas Muutos % Maakunnat yht ,6 18,4 17,9-2,9 Pohjois-Pohjanmaa ,4 18,5 17,9-2,9 Alavieska ,6 22,1 22,9 3,6 Haapajärvi+Pyhäjärvi ,1 16,7 17,1 2,4 Haapavesi ,8 17,6 17,9 1,7 Hailuoto ,1 11,7 11,1-4,9 Ii ,2 20,1 18,7-6,7 Kalajoki ,8 16,5 17,0 2,9 Kempele ,1 19,9 18,6-6,7 Kuusamo ,9 17,5 17,3-1,2 Kärsämäki ,4 15,0 14,9-0,5 Liminka ,9 20,4 19,1-6,5 Lumijoki ,2 15,6 15,5-0,7 Merijärvi ,6 19,8 19,3-2,3 Muhos ,0 21,3 20,4-3,9 Nivala ,0 18,8 19,1 1,9 Oulainen ,0 17,4 16,6-4,5 Oulu ,6 19,3 18,1-5,8 Pudasjärvi ,7 15,6 14,7-6,2 Pyhäjoki ,6 18,0 15,1-16,0 Pyhäntä ,1 22,5 23,8 5,9 Raahe ,8 15,1 18,2 20,3 Reisjärvi ,2 14,7 15,1 3,0 Sievi ,1 18,5 19,4 5,0 Siikajoki ,0 19,5 18,7-3,8 Siikalatva ,8 11,7 11,0-6,2 Taivalkoski ,1 19,3 18,0-6,7 Tyrnävä ,9 17,8 17,1-4,2 Utajärvi ,9 19,2 17,5-8,7 Ylivieska ,8 18,5 18,7 1,2 Kainuu ,1 18,0 17,4-3,2 Hyrynsalmi ,3 9,4 9,1-3,4 Kajaani ,4 18,8 18,4-2,2 Kuhmo ,5 20,8 20,4-1,8 Paltamo ,3 18,3 17,2-5,9 Puolanka ,8 12,3 12,7 3,7 Ristijärvi ,7 11,7 13,1 11,5 Sotkamo ,8 18,4 17,3-6,3 Suomussalmi ,4 16,8 15,7-6,5 Vaala ,5 18,2 16,5-9,0 29

30 LIITE 6. KIRJASTOKÄYNNIT Maakunta, kunta Fyysiset käynnit Muutos % Fyysiset käynnit/ as Muutos % Maakunnat yht ,1 9,3 9,2-0,2 Pohjois-Pohjanmaa ,7 9,3 9,4 0,2 Alavieska ,2 12,0 12,0-0,3 Haapajärvi+Pyhäjärvi ,3 9,6 9,5-1,1 Haapavesi ,5 8,8 8,5-3,6 Hailuoto ,5 12,8 12,8-0,3 Ii ,7 9,0 9,0 0,2 Kalajoki ,4 8,1 8,0-1,3 Kempele ,2 9,0 8,1-9,7 Kuusamo ,0 6,9 6,9 0,9 Kärsämäki ,9 9,1 8,7-5,0 Liminka ,3 10,7 8,8-17,7 Lumijoki ,5 16,0 13,5-16,1 Merijärvi ,7 14,0 13,2-5,5 Muhos ,4 12,8 13,7 6,5 Nivala ,8 11,0 11,2 1,8 Oulainen ,0 12,7 10,7-15,4 Oulu ,5 9,5 9,3-2,7 Pudasjärvi ,8 7,4 6,5-11,3 Pyhäjoki ,9 7,6 7,6 0,0 Pyhäntä ,6 9,3 11,4 23,3 Raahe ,5 5,6 10,3 85,4 Reisjärvi ,6 11,5 10,6-7,8 Sievi ,3 9,3 9,8 5,2 Siikajoki ,5 12,7 12,0-5,3 Siikalatva ,3 10,2 10,1-0,6 Taivalkoski ,9 10,9 10,6-2,4 Tyrnävä ,8 6,9 7,0 0,4 Utajärvi ,9 13,2 12,3-6,7 Ylivieska ,0 9,1 9,1-0,6 Kainuu ,5 8,8 8,6-2,6 Hyrynsalmi ,2 4,6 5,1 11,4 Kajaani ,6 8,4 8,2-1,4 Kuhmo ,3 9,5 9,1-3,7 Paltamo ,0 8,6 8,7 0,6 Puolanka ,0 7,0 6,3-10,3 Ristijärvi ,4 8,8 9,1 3,2 Sotkamo ,0 8,5 8,0-6,4 Suomussalmi ,4 8,6 8,6-0,4 Vaala ,2 19,0 17,6-7,6 30 Aluehallintovirasto Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015

31 LIITE 7. NÄYTTELYT JA TAPAHTUMAT Maakunta, kunta Näyttelyt Näyttelyt Tapahtumat Tapahtumat Käyttäjäkoulutukset Käyttäjäkoulutukset Maakunnat yht P-Pohjanmaa Alavieska Haapajärvi+ Pyhäjärvi Haapavesi Hailuoto Ii Kalajoki Kempele Kuusamo Kärsämäki Liminka Lumijoki Merijärvi Muhos Nivala Oulainen Oulu Pudasjärvi Pyhäjoki Pyhäntä Raahe Reisjärvi Sievi Siikajoki Siikalatva Taivalkoski Tyrnävä Utajärvi Ylivieska Kainuu Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vaala

32 LIITE 8. TAPAHTUMIEN JA KOULUTUSTEN OSALLISTUJAMÄÄRÄT Maakunta, kunta Tapahtumien osallistujamäärä/1000 as. Tapahtumien osallistujamäärä/1000 as. Käyttäjäkoul. osallistujamäärä/1000 as. Käyttäjäkoul. osallistujamäärä/1000 as Maakunnat yht P-Pohjanmaa Alavieska Haapajärvi+ Pyhäjärvi Haapavesi Hailuoto Ii Kalajoki Kempele Kuusamo Kärsämäki Liminka Lumijoki Merijärvi Muhos Nivala Oulainen Oulu Pudasjärvi Pyhäjoki Pyhäntä Raahe Reisjärvi Sievi Siikajoki Siikalatva Taivalkoski Tyrnävä Utajärvi Ylivieska Kainuu Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vaala Aluehallintovirasto Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015

33 LIITE 9. KIRJASTOHENKILÖSTÖ Maakunta, kunta Kirjaston palkkaamat henkilötyövuodet yhteensä Muutos Kirjaston palkkaamat htv:t/1000 as Kirjastoammatillista henkilöstöä (%) Kork. koul. kirjastoammatillista henkilöstöä (%) Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä Täydennyskoulutus henkilötpv./htv Maakunnat yht. 364,68 367,30 2,62 0,75 0, ,98 4,51 Pohjois-Pohjanmaa 294,39 298,14 3,75 0,73 0, ,33 4,58 Alavieska 2,14 3,00 0,86 0,78 1, ,81 6,33 Haapajärvi+Pyhäjärvi 11,30 11,30 0,00 0,85 0, ,28 3,10 Haapavesi 5,38 5,37-0,01 0,74 0, ,97 4,47 Hailuoto 0,80 0,80 0,00 0,80 0, ,50 3,75 Ii 7,50 7,00-0,50 0,78 0, ,00 6,36 Kalajoki 10,21 9,80-0,41 0,81 0, ,15 5,15 Kempele 8,50 9,00 0,50 0,51 0, ,53 3,33 Kuusamo 12,49 12,25-0,24 0,78 0, ,72 4,68 Kärsämäki 2,25 2,20-0,05 0,83 0, ,11 3,18 Liminka 6,50 6,50 0,00 0,68 0, ,08 4,62 Lumijoki 2,06 2,06 0,00 0,99 0, ,85 3,88 Merijärvi 1,60 1,60 0,00 1,39 1, ,13 5,00 Muhos 7,00 7,00 0,00 0,78 0, ,57 3,00 Nivala 7,00 7,63 0,63 0,64 0, ,36 2,88 Oulainen 6,07 6,09 0,02 0,78 0, ,09 9,69 Oulu 138,00 140,00 2,00 0,71 0, ,10 4,85 Pudasjärvi 5,92 7,07 1,15 0,69 0, ,35 12,02 Pyhäjoki 3,58 3,74 0,16 1,07 1, ,08 7,09 Pyhäntä 1,98 2,10 0,12 1,28 1, ,09 2,86 Raahe 20,16 20,00-0,16 0,79 0, ,04 1,25 Reisjärvi 2,39 2,66 0,27 0,82 0, ,93 2,63 Sievi 4,20 3,71-0,49 0,81 0, ,52 4,31 Siikajoki 4,75 4,92 0,17 0,85 0, ,32 2,24 Siikalatva 4,24 3,75-0,49 0,72 0, ,84 6,13 Taivalkoski 3,20 3,20 0,00 0,75 0, ,00 4,69 Tyrnävä 3,90 3,90 0,00 0,59 0, ,31 4,87 Utajärvi 3,00 3,00 0,00 1,02 1, ,33 3,33 Ylivieska 8,27 8,49 0,22 0,56 0, ,16 2,89 Kainuu 70,29 69,16-1,13 0,88 0, ,50 4,23 Hyrynsalmi 1,80 1,80 0,00 0,70 0, ,67 3,89 Kajaani 31,92 31,46-0,46 0,84 0, ,16 4,48 Kuhmo 8,00 8,00 0,00 0,88 0, ,75 3,00 Paltamo 4,00 4,00 0,00 1,10 1, ,00 3,75 Puolanka 3,00 2,00-1,00 1,04 0, ,00 1,50 Ristijärvi 1,60 1,60 0,00 1,12 1, ,38 5,00 Sotkamo 9,17 10,00 0,83 0,86 0, ,49 5,30 Suomussalmi 7,80 7,30-0,50 0,90 0, ,62 4,11 Vaala 3,00 3,00 0,00 0,94 0, ,17 3,83 33

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2014

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2014 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2014 Merja Kummala-Mustonen OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 18/2015 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2012

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2012 Merja Kummala-Mustonen (toim.) Limingan kirjasto (Kuva: Anna Kamula) 1. Esipuhe Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2013

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2013 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2013 Merja Kummala-Mustonen (toim.) OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 14/2014 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016 Merja Kummala-Mustonen OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 28/2017 Aluehallintovirastojen julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket Julkaisija

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2011

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2011 Raportteja 69 2012 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2011 merja kummala-mustonen (toim.) Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2011 MERJA KUMMALA-MUSTONEN (TOIM.)

Lisätiedot

Suomen yleisten kirjastojen tilastot

Suomen yleisten kirjastojen tilastot http://tilastot.kirjastot.fi/?orgs=15&years=,&stats=1,33,100,10... 1 / 5 5.4.2017 10:45 Suomen yleisten kirjastojen tilastot Statistik för allmänna biblioteken i Finland Finnish Public Libraries Statistics

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 Kuopion uusin kirjastoauto Aulis aloitti ajot vuoden 2013 alussa (Kuva: Jouni Nykänen) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 POHJANMAAN ELY-KESKUS Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa Seinäjoen kirjaston uudisosa

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 Savonlinnan uusi kirjastorakennus nousee harjakorkeuteen. (kuvat: Tapani Boman) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2014 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 23/2015 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja. Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJANMAAN ELY-KESKUS Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2012 Palokan kirjasto

Lisätiedot

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011 NÄKYMIÄ ELOKUU 2012 UUDENMAAN ELY-KESKUS Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011 Kauniasten kirjasto oli Etelä-Suomen laadukkaimpia vuonna 2011 (kuvaaja: Kaunaisten kirjasto) Tässä yhteenvedossa esitetään

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017 Alavieska 11,0 11,1 10,3 9,4 8,9 8,4 10

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Alavieska 14,2 13,5 13,1 11,8 10,7 12,0 12,6

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2015

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2015 Itä-Suomen yleiset kirjastot 2015 Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2015 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 6/2016 Aluehallintovirastojen julkaisuja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016 Alavieska 13,6 14,0 13,6 12,3 11,2 11,8

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Alavieska 13,7 12,8 12,8 12,1 11,2 12,2 12,1

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Alavieska 13,7 12,8 12,8 12,1 11,2 12,2 12,5

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Alavieska 14,2 13,5 13,1 11,8 10,7 12,0 13 Haapajärvi

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012 Alavieska 11,4 10,2 9,8 8,9 7,0 7,6 9,2 Haapajärvi

Lisätiedot

TULOSKORTTI 2016 Lasten ja nuorten liikunta Suomessa

TULOSKORTTI 2016 Lasten ja nuorten liikunta Suomessa Oulu Oulu 1.11.2016 TULOSKORTTI 2016 Lasten ja nuorten liikunta Suomessa Tuloskortti 2016 Tutkimustietoon perustuva yhteenveto suomalaisten lasten ja nuorten liikunnasta ja sen edistämisestä eri yhteyksissä.

Lisätiedot

15 Pohjois-Pohjanmaa. 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

15 Pohjois-Pohjanmaa. 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 15 Pohjois-Pohjanmaa 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 15.1. POHJOIS-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 6 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset:

Lisätiedot

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Hämeenlinna

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Hämeenlinna Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-215 Aikasarjoihin sisältyvät kunnat Hauho 1999-28 (kunta lakkautettu 29) 1999-215 Kalvola 1999-28 (kunta lakkautettu 29) Lammi 1999-28 (kunta

Lisätiedot

Lounais-Suomen yleiset kirjastot 2013

Lounais-Suomen yleiset kirjastot 2013 Lounais-Suomen yleiset kirjastot 2013 Tilastotietoja Lounais-Suomen yleisistä kirjastoista v. 2013 Kari Vainionpää, sivistystoimentarkastaja Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 3/2014 Lounais-Suomen

Lisätiedot

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Tilastotietoja Etelä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2014 Ylitarkastaja Anna Niemelä Erikoissuunnittelija Marjaterttu Kursu Opetus-ja kulttuuritoimen vastuualue

Lisätiedot

OULUN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto. Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta v. 2007

OULUN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto. Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta v. 2007 OULUN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta v. 2007 Selvitykset 2008/5 8.7.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1 Taulukko 1. Väestö, taulukko 1 2. KIRJASTOVERKKO

Lisätiedot

Etelä-Suomen yleiset kirjastot vuonna 2013

Etelä-Suomen yleiset kirjastot vuonna 2013 Etelä-Suomen yleiset kirjastot vuonna 2013 Tilastotiedot Erikoissuunnittelija Marjaterttu Kursu Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue 35/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer

Lisätiedot

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 LAPIN ELY-KESKUS Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 Kirjastoverkko ja sen muutokset Kuva: Hilkka Heikkinen. Lapin kunnissa oli vuonna 2012 yhteensä 43 kirjastoa, joista

Lisätiedot

Kokoelmat * 65 255 3,7 % 67 696

Kokoelmat * 65 255 3,7 % 67 696 Kommentti (näkyy vain ylläpitäjille): Täyttäjän nimi: Täyttäjän puhelinnumero: Täyttäjän sähköpostiosoite: Kunta: Seutukunta: Maakunta: Maakuntakirjastoalue: Lääni: Suuralue: Alavieska Ylivieska Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2011 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2011 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja 1 Oppilasmäärä Oppilasmäärä Painotettu Esiopetuksen Esiopetuksen 20.9.2010 20.9.2011 oppilasmäärä kustannukset kust./esioppilas* KAINUU JA P-POHJ YHT. 6 123 6 430

Lisätiedot

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2012 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2012 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja 1 Oppilasmäärä Oppilasmäärä Painotettu Esiopetuksen Esiopetuksen 20.9.2011 20.9.2012 oppilasmäärä kustannukset kust./esioppilas* KAINUU JA P-POHJ YHT. 6 430 6 471

Lisätiedot

Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa

Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa Tilastotietokannassa visualisointi-käyttöliittymä Helpottaa kunta- ja maakuntatilastojen tarkastelua Aikasarjojen vertailu helppoa: sekä absoluuttiset luvut että

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (6) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu kaikkiin muihin maakuntakirjastoihin

Lisätiedot

Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2009

Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2009 Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2009 5/2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2009 Merja Kummala-Mustonen

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna Toimintatilastot

Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna Toimintatilastot Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna 2010 Toimintatilastot Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 8/2011 Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna 2010 Toimintatilastot Pirkko

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus 15.3.216 Pohjois-Pohjanmaan Maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Toimitusjohtaja Jari Koskinen Maakuntatalous Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Joensuun seutu

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Joensuun seutu Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-2014 Joensuun seutu 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Asukasluku: Joensuu+Kontiolahti+Liperi+Outokumpu+Polvijärvi 1,20 Asukasluku:

Lisätiedot

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-2014. Mikkelin alue ja Savonlinna

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-2014. Mikkelin alue ja Savonlinna Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-2014 Mikkelin alue ja Savonlinna 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Asukasluku Savonlinna 1,20 Asukasluku: suhteellinen muutos

Lisätiedot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot Yleisten kirjastojen tilastot Käsitteet Alla määritellään aakkosjärjestyksessä ne käsitteet, joita on käytetty tietokannan taulukoissa, taulukoiden otsikoissa ja tunnusluvuissa sekä mitä tarkoitetaan eri

Lisätiedot

Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa Aikasarjoissa Ouluun on laskettu Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii ja Ylikiiminki

Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa Aikasarjoissa Ouluun on laskettu Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii ja Ylikiiminki Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa 1999-215 Aikasarjoissa un on laskettu Haukipudas, Kiiminki, nsalo, Yli-Ii ja Ylikiiminki 7 Asukkaat 6 5 4 3 2 1 1,4 Asukkaat, suhteellinen muutos 1,,8,6,4,2, 45

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Alkoholihallinto Alkoholitarkastajat Ari Kilponen ja Sari Korhonen Lupasihteeri Paula Takalo Ratkaisijat Sinikka Siniluoto-Heikkinen ja Raimo Lepistö Vireille tulleita

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009

Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009 Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009 Toimintatilastot 10/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009 Toimintatilastot

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston katsaus alueen ajankohtaisiin kehitysvammahuollon asioihin

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston katsaus alueen ajankohtaisiin kehitysvammahuollon asioihin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston katsaus alueen ajankohtaisiin kehitysvammahuollon asioihin Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttaminen & Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen, tahdosta

Lisätiedot

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ?

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ? Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne 1.1.2017? Sairaanhoidon erityisvastuualueet, maakuntarajat ja Sairaanhoitopiirit, väestö 31.12.2012 HYKS erva 1 869 617 as. 39 kuntaa Helsinki ja Uusimaa 1 562 796 24

Lisätiedot

Lapin yleiset kirjastot 2014

Lapin yleiset kirjastot 2014 Lapin yleiset kirjastot 2014 Toimintakatsaus Kirjastotoimen ylitarkastaja Satu Ihanamäki OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 3/2015 Lapin aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

Lisätiedot

Avoterapiahankinta Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa

Avoterapiahankinta Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa Avoterapiahankinta 2015-2018 Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa Infotilaisuuden ohjelma Avaus Avoterapiapalvelujen tarjouskilpailun järjestäminen ja hankintalain mukainen menettely Tarjouspyyntö, Kelan vaikeavammaisten

Lisätiedot

Savuton kunta

Savuton kunta Savuton kunta 2012 2015 Pirjo Nikula 30.10.2014 1 Kiitos! Lapin aluehallintovirasto PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö luennoitsijat Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry www.ppsydanpiiri.fi Kiviharjuntie

Lisätiedot

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2015

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2015 Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2015 Tilastotietoja Etelä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2015 Ylitarkastaja Antti Seppänen OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN VASTUUALUE 5/2016 Aluehallintovirastojen julkaisuja

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston arviointisuunnitelma

Joensuun seutukirjaston arviointisuunnitelma 1 (4) Joensuun seutukirjaston arviointisuunnitelma 2017-2020 Johdanto Toiminnan ja tulosten arviointi kuuluu erottamattomana osana toiminnan kehittämiseen. Parhaimmillaan arviointi ja laatutyö ovat luonnollisia

Lisätiedot

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Merja Kummala-Mustonen 15.9.2016 PSAVI, Merja Kummala-Mustonen, Opetus ja kulttuuri

Lisätiedot

Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi.

Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi. Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi. Kommentit 14.3.2012 mennessä. Kommentit voi lähettää: Ensihoidon ja päivystyksen

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollossa -

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollossa - Itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollossa - Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain toimeenpanon seuranta koulutustilaisuus 3.11.2017 Kehitysvammahuollon ajankohtaista Lakimies Pirjo

Lisätiedot

Liite 1: VUOSITTAINEN ARVIOINTI

Liite 1: VUOSITTAINEN ARVIOINTI 1 Liite 1: VUOSITTAINEN ARVIOINTI Aiemmin tässä työssä esitellyn laaja-alaisen, osittaiseen arviointiin tarkoitetun mallin lisäksi tässä liitteessä esitetään vuosittaiseen käyttöön paremmin soveltuva arviointimenetelmien

Lisätiedot

10.11.2013. Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 suuralueittain. Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi. Väestö

10.11.2013. Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 suuralueittain. Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi. Väestö 1.11.13 Tilastoja ja aikasarjoja 3-1 suuralueittain Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi Väestö 1 1.11.13 Väestö suuralueittain 5 3 1 1, Väestö suuralueittain, suhteellinen muutos

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen 8.12.2014 Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTE-hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat 1.11.201430.3.2015

Lisätiedot

Valtakunnallisiin rekisteritietoihin perustuva selvitys:

Valtakunnallisiin rekisteritietoihin perustuva selvitys: 11.5.215 Selvitys 1 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke 3.1.215 Valtakunnallisiin rekisteritietoihin perustuva selvitys: Päihdeasiakkaiden avo-, laitos- ja asumispalvelut

Lisätiedot

Kuusi suurinta kaupunkia Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012

Kuusi suurinta kaupunkia Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 21.8.213 Kuusi suurinta kaupunkia Tilastoja ja aikasarjoja 23-212 Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi Toimintaympäristö 1 21.8.213 7 väestö 6 5 4 3 2 1 "Liitos-" *) *) n lukuihin

Lisätiedot

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2016

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2016 Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2016 Tilastotietoja Etelä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2016 Ylitarkastaja Antti Seppänen OPETUS-JA KULTTUURITOIMEN VASTUUALUE 29/2017 Aluehallintovirastojen julkaisuja

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2013

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2013 Itä-Suomen yleiset kirjastot 2013 Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2013 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 21/2014 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja. Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut Tilastokatsaus 2011 Kirjasto- ja tietopalvelut Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2011 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilötyövuodet...3 Talous...3 Aineistoniteiden määrä...4 Aineistoniteiden

Lisätiedot

Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2.2013. Pauli Harju maakuntajohtaja

Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2.2013. Pauli Harju maakuntajohtaja Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2. Pauli Harju maakuntajohtaja Pohjois-Pohjanmaan liiton organisaatio 29+1 jäsenkuntaa TOIMIKUNNAT Matkailutoimikunta

Lisätiedot

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Syyskuu 9/2016 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 30.06.2015 Kunnanhallitus 24.08.2015 106 ALAVIESKAN KUNNAN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUU Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 30.9.2012 Kunnanhallitus 7.11.2012 Kunnanvaltuusto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-syyskuu Saapuneet

Lisätiedot

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Pohjois- Pohjanmaa Väkiluku 404 000 1. Alavieska 2. Haapajärven kaupunki

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

Lapin läänin yleiset kirjastot vuonna 2009

Lapin läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 Lapin läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 5/2010 Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Lapin läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 Satu Ihanamäki 5/2010 Lapin elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rakenne ja prosessit

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rakenne ja prosessit Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rakenne ja prosessit Johtamisprosessit: Suunnittelu, johtaminen, päätöksenteko, viestintä, tietohallinto, riskienhallinta, laadunhallinta

Lisätiedot

Kuntalaisen hyvinvointi ja huono-osaisuus. Reija Paananen, FT, tutkija, Sokra/Diakonia-ammattikorkeakoulu Pudasjärvi

Kuntalaisen hyvinvointi ja huono-osaisuus. Reija Paananen, FT, tutkija, Sokra/Diakonia-ammattikorkeakoulu Pudasjärvi Kuntalaisen hyvinvointi ja huono-osaisuus Reija Paananen, FT, tutkija, Sokra/Diakonia-ammattikorkeakoulu Pudasjärvi 22.9.2016 Huono-osaisuus ja osallisuus 2 Kainulainen, Paananen & Surakka: Maakunnan ihmisten

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke. Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTEhanke

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke. Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTEhanke Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTEhanke . Pohjois-Pohjanmaan sote- hanke Tavoitteena on yhdessä maakunnan alueen keskeisten toimijoiden

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin talous

Sairaanhoitopiirin talous POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Sairaanhoitopiirin talous Valtuustoinfo 29.5.2013 Talousjohtaja Jarkko Raatikainen S ERVA 2013 OLEMME PUOLI SUOMEA UTSJOKI Vaasa Pohjois- Pohjanmaa Etelä- Pohjanmaa

Lisätiedot

OYS-ERVA ERVA-KPP HANKE

OYS-ERVA ERVA-KPP HANKE OYS-ERVA ERVA-KPP HANKE (DRG:n hyödyntäminen, kustannuslaskenta, tuotteistus, laskutus, toiminnan ohjaus) IX DRG -KÄYTTÄJÄPÄIVÄT 24.11.2011 Pasi Parkkila, kehitysjohtaja, PPSHP OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN

Lisätiedot

Maakuntauudistus. Tukipalvelut. Talous, omaisuus, vastuut ja velat. POPmaakunta. Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) 20.2.

Maakuntauudistus. Tukipalvelut. Talous, omaisuus, vastuut ja velat. POPmaakunta. Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) 20.2. Maakuntauudistus Tukipalvelut Talous, omaisuus, vastuut ja velat Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) 20.2.2017 Maakuntaan siirtyvät organisaatiot Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri NordLab (liikelaitoskuntayhtymä)

Lisätiedot

POHJOISEN ERVAN ROOLI NYT JA HUOMENNA

POHJOISEN ERVAN ROOLI NYT JA HUOMENNA POHJOISEN ERVAN ROOLI NYT JA HUOMENNA AIDOLLA YHTEISTYÖLLÄ JA KUMPPANUUDELLA TEHOA, LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA 1 EVA SALOMAAN SEMINAARI 14.6.2016 SISÄLTÖ OYS-ERVA Yhteistyön välineet Mitä odotuksia meillä

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (5) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu muihin maakuntakirjastoihin, mutta pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Lapin kirjastokokous

Lapin kirjastokokous Lapin kirjastokokous 8.5.2014 Peruspalveluarviointi Kirjastotilastot OKM:n ajankohtaiset Lapin aluehallintovirasto, Satu Ihanamäki, opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 6.5.2014 1 Peruspalveluarviointi

Lisätiedot

Savuton kunta

Savuton kunta Savuton kunta 2012 2015 Sirkku Hotti 1 STRATEGISET LINJAUKSET - osatavoitteet 1-5 1. Kuntatyönantajan ja muiden julkisella rahoituksella toimivien tahojen savuton toimintakulttuuri 2. Kuntien savuttomuustyön

Lisätiedot

KATSAUS POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2012

KATSAUS POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2012 KATSAUS POHJOISPOHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2012 Katsauksen sisältö: 1. Kansi; työttömyysasteet kunnittain 8. Alle 25vuotiaat työttömät työnhakijat 2. Katsaus PohjoisPohjanmaan tilanteeseen v.

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNNANKIRJASTO

JOKIOISTEN KUNNANKIRJASTO JOKIOISTEN KUNNANKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS V. 2013 KOKO KUNNAN KIRJASTOLAITOKSEN TIEDOT TOIMINTAYKSIKÖT PÄÄKIRJASTO Aukioloajat Pääkirjasto on ollut avoinna viitenä päivänä viikossa: maanantaista perjantaihin

Lisätiedot

Pohjoisen sote-alueen ja tuotantoalueiden valmistelusta. HUS 4.2.2015 Hannu Leskinen

Pohjoisen sote-alueen ja tuotantoalueiden valmistelusta. HUS 4.2.2015 Hannu Leskinen Pohjoisen sote-alueen ja tuotantoalueiden valmistelusta HUS 4.2.2015 Hannu Leskinen OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUE 2014 UTSJOKI Vaasa Pirkanmaa Satakunta Varsinais- Suomi Pohjois- Pohjanmaa

Lisätiedot

Savuton kunta Sirkku Hotti

Savuton kunta Sirkku Hotti Savuton kunta 2012 2015 Sirkku Hotti 1 STRATEGISET LINJAUKSET - osatavoitteet 1-5 1. Kuntatyönantajan ja muiden julkisella rahoituksella toimivien tahojen savuton toimintakulttuuri 2. Kuntien savuttomuustyön

Lisätiedot

PoPSTer-hankkeen tilannekatsaus TR4

PoPSTer-hankkeen tilannekatsaus TR4 PoPSTer-hankkeen tilannekatsaus 4.5.2017 TR4 Sote-palveluiden hahmottelua alueellisesti Hyvinvointikeskusalueet (13) Hyvinvointikeskukset ja asemat (39) Palvelut hyvinvointikeskuksissa ja osin hyvinvointiasemilla

Lisätiedot

Jos toimintayksikkö lakkautetaan kesken vuotta, toimintatiedot sisällytetään koko vuoden tietoihin.

Jos toimintayksikkö lakkautetaan kesken vuotta, toimintatiedot sisällytetään koko vuoden tietoihin. Yleisten kirjastojen tilastot Ohjeet Toimintayksiköt Kirjasto on palvelupaikka, jolla on - huoneisto pääasiassa omassa käytössä - kirjaston palkkaamaa henkilökuntaa - säännöllinen aukioloaika Jos toimintayksikkö

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2014

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2014 Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2014 Länsi- ja Sisä-Suomen kirjastotoiminnan alueellinen vuosiraportti Marjariitta Viiri ja Anneli Ketonen Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue 5/2015 Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

OYS-erva: Tiivistelmä ympärivuorokautista hoitoa ja asumispalveluja koskevasta selvityksestä

OYS-erva: Tiivistelmä ympärivuorokautista hoitoa ja asumispalveluja koskevasta selvityksestä OYS-erva: Tiivistelmä ympärivuorokautista hoitoa ja asumispalveluja koskevasta selvityksestä Päihdeasiakkaat, mielenterveysasiakkaat, kehitysvammaiset, vaikeavammaiset ja ikääntyneet Tiivistelmä 2 (32)

Lisätiedot

Pohjoisen sote-alueen valmistelu

Pohjoisen sote-alueen valmistelu Pohjoisen sote-alueen valmistelu Kuntakokous 5.2.2015 Apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Uusi kirjastoasetus ja muuta ajankohtaista kirjastotoimesta

Uusi kirjastoasetus ja muuta ajankohtaista kirjastotoimesta Uusi kirjastoasetus ja muuta ajankohtaista kirjastotoimesta Merja Kummala-Mustonen Raahe 13.11.2013 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Merja Kummala-Mustonen 1 Kirjastoasetus

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010

Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2010 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilökunta...3

Lisätiedot

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta Iiro Anttila projektityöntekijä Matti Martikainen vastuualuejohtaja, ensihoito ja päivystys OYS/PPSHP Taustaa Apulaisoikeuskanslerin

Lisätiedot

Kirjaston tilastot 2007

Kirjaston tilastot 2007 Kirjaston tilastot 2007 Kävijät...2 Lainaus...3 Lainojen jakautuminen toimipisteittäin...4 Lainaajat toimipisteittäin...5 Aineistojen lainaus aineistolajeittain...7 Lainojen jakautuminen aineistoryhmittäin...8

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kävijät vuonna 2004...1. Lainaus 2004...2. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3

Kirjaston tilastot. Kävijät vuonna 2004...1. Lainaus 2004...2. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3 Kirjaston tilastot 2004 Kävijät vuonna 2004...1 Lainaus 2004...2 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3 Aineistojen lainaus aineistolajeittain 2004...4 Kirjojen lainaus 2004...5 Musiikkiäänitteiden

Lisätiedot

VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012

VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 Vihdin kunnankirjaston vuosi 2012 oli toiminnallisesti erittäin hyvä. Keskimäärin hyvin pienellä henkilöstöresurssilla ja jo useamman vuoden samana pysyneellä

Lisätiedot

Vanhustenhuollon palvelujen valvonta aluehallintovirastossa

Vanhustenhuollon palvelujen valvonta aluehallintovirastossa Vanhustenhuollon palvelujen valvonta aluehallintovirastossa Vanhustyön johdon päivä 20.3.2014 20.3.2014 1 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, PSAVI PSAVI on yksi (1) Suomen kuudesta (6) AVIsta PSAVI:n

Lisätiedot

Arto Taskinen Oulu

Arto Taskinen Oulu Arto Taskinen Oulu 17.11.2016 YRITTÄJÄVÄHENNYS Yrittäjävähennys vuonna 2017 Vähennys 5 % metsätalouden tulosta Koskee metsätalouden harjoittajia, verotusyhtymiä, kuolinpesiä ja yhteismetsiä Helpottaa puun

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen. 1. Palveluja tuottava toimipaikka:

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen. 1. Palveluja tuottava toimipaikka: Ilmoitus 1 (5) 02.10.2017 Coronaria Kuntoutus Oy c/o Cor Group Oy Saaristonkatu 22 90100 Oulu Y-tunnus: 2646026-7 ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen Coronaria

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus Elinkeino- ja työvoimapalvelut Petri Keränen johtaja 13.10.2017 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä.

Lisätiedot

KATSAUS POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2010

KATSAUS POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2010 KATSAUS POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2010 alle 5 5-9,9 10-14,9 15-19,9 20-24,9 Katsauksen sisältö: 1. Kansi; työttömyysasteet kunnittain 8. Yli 50 -vuotiaat työttömät työnhakijat 2. Katsaus

Lisätiedot