Lapin yleiset kirjastot vuonna 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapin yleiset kirjastot vuonna 2016"

Transkriptio

1 Lapin yleiset kirjastot vuonna 2016 Tilastokatsaus Satu Ihanamäki OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 39/2017 Aluehallintovirastojen julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

2 Julkaisija Lapin aluehallintovirasto Lapin yleiset kirjastot vuonna tilastokatsaus Satu Ihanamäki Aluehallintovirastojen julkaisuja 39/2017 ISSN (Verkkojulkaisu) Rovaniemi, 2017

3 KUVAILULEHTI Aluehallintovirastojen julkaisuja 39/2017 Tekijät Satu Ihanamäki Julkaisuaika 2017 Toimeksiantaja(t) Lapin aluehallintovirasto Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Lapin yleiset kirjastot vuonna 2016: tilastokatsaus Tiivistelmä Kirjastojen perinteisin toiminta lainaus on vähentynyt viimeisen reilun 10 vuoden aikana reilusti Lapin yleisissä kirjastoissa. Viimeisimpien vuosien aikana lasten tieto- ja kaunokirjojen lainauksen väheneminen on saatu kirjastoissa pysäytettyä. Tämä on kirjastojen aktiivisen lukuharrastuksen eteen tekemän työn tulosta. Tämä kertoo kirjastopalvelujen muutoksesta: passiivisesti hyllyissä odottavat kirjat eivät löydä lukijaansa ilman kirjastohenkilöstön aktiivista panosta. Kirjastojen järjestämiä tapahtumia ja koulutuksia on tilastoitu vuodesta 2012, ja näiden suosio on ollut jatkuvasti kasvava. Lainauksen väheneminen ja tapahtumiin osallistumisen lisääntyminen kertoo kuluttajien vapaa-ajan käytön muutoksista. Lukemisen edistämisen eteen on kuitenkin tehtävä edelleen töitä, sillä 11% nuorista omaa niin heikon lukutaidon, ettei sillä pärjää jatko-opinnoissa, työssä eikä arjessa. Myös aikuisista noin osalta lukutaito arvioidaan niin heikoksi, ettei henkilö ymmärrä arkielämässä vastaan tulevia tekstejä. Lukutaidon ja lukuilon kasvattamisessa riittää siis haasteita. Yleiset kirjastot saivat uuden lain, kun laki yleisistä kirjastoista (1492/2016) astui voimaan Tässä tilastokatsauksessa on pyritty uuden lain valossa luomaan katsausta kirjastopalvelujen tuotantoon ja käyttöön. Julkaisussa on painotettu niitä lakipykäliä, joilla on erityisesti merkitystä kirjastopalvelujen tarjonnassa ja käytössä. Yleisten kirjastojen tilastotietokantaan on koottu kirjastotilastoja vuodesta Suurin osa kerättävistä tilastoluvuista on peräisin tilastojen keruun alkuajoilta. Kirjastopalvelujen tarjonta ja käyttö on muuttunut noista ajoista hyvin paljon, eikä tilastotietokannan luvuilla pysty tarkkaan kuvaamaan ja arvioimaan nykyisen kirjastolain mukaista toimintaa kirjastoissa. Tämä luo selvästi painetta kerättävien tilastolukujen uudelleen harkinnalle ja vaihtoehtoisten toimintaa kuvaavien arviointimallien luonnille. Asiasanat kirjastot, tilastot, Lappi ISSN (painettu) ISBN (painettu) ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (verkkojulkaisu) Kokonaissivumäärä 16 Julkaisija Lapin aluehallintovirasto Kieli suomi Paino Hinta -

4 Sisällysluettelo 1. Uusi kirjastolaki Kunnan tehtävät Yleisen kirjaston tehtävät Tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin Ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa Edistää lukemista ja kirjallisuutta Tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon Tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan Edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua Yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen Yhteistyö Osaaminen ja johtaminen...13

5 1. Uusi kirjastolaki Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016) tuli voimaan , ja samalla kumoutui edellinen kirjastolaki vuodelta Uudessa laissa säädetään mm. kirjaston ja kunnan tehtävistä, toiminnan järjestämisestä, yhteistyöstä, maksuttomuudesta, kirjaston käyttäjän velvollisuuksista, kirjastopalvelujen arvioinnista ja kirjastohenkilöstön osaamisesta. Uusi kirjastolaki löytyy Finlexistä, samoin kuin hallituksen esitys. Vaikka uuden kirjastolain pykälät eivät ulotukaan vuoden 2016 kirjastotoimintaan, on mielenkiintoista tutkia toimintatilastoja uuden kirjastolain valossa. Mikä on kirjastopalvelujen tilanne Lapissa uuden lain voimaan tullessa? Entä, onko saatavissa tietoa, jonka perusteella arvioida kirjastoja uuden lain näkökulmasta? Tähän julkaisuun on otettu mukaan keskeisimmät kirjastolain pykälät, joiden kautta kirjastojen palveluja ja niiden käyttöä pyritään arvioimaan. Lukujen otsikkoina on lakipykälien nimiä, väliotsikkoina laissa säädettyjä tehtäviä ja ingresseissä sinisellä tekstillä lakipykälän sisältö tai pykälän sisällön kuvausta hallituksen esityksestä Kunnan tehtävät Kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen. Kunta voi järjestää yleisen kirjaston toiminnan itse taikka yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai muulla tavoin. Kunnan tulee kuulla asukkaitaan yleisiä kirjastoja koskevissa keskeisissä päätöksissä osana kuntalain (365/1995) 27 :ssä säädettyä kunnan velvollisuutta huolehtia asukkaiden osallistumisja vaikuttamismahdollisuuksista. Kunnan tulee olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden viranomaisten, kirjastoalan toimijoiden ja muiden yhteisöjen kanssa. Kaikissa Lapin kunnissa oli kirjasto vuonna Seutukirjastomallilla on järjestetty kirjastopalvelut Pellossa ja Ylitorniolla (Tornionlaakson kirjasto) sekä Pelkosenniemellä, Savukoskella ja Sodankylässä (Sompion kirjasto). Muut kunnat järjestivät kirjastopalvelunsa itsenäisesti. Asukkaiden kuulemisesta ja yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa ei ole kerättyä tietoa. Kunnat saavat valtionosuutta kirjastopalvelujen järjestämiseen osana kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. Kunnat päättävät itsenäisesti, miten paljon kirjastopalveluja rahoittavat. Toiminnan tulee kuitenkin olla lain yleisistä kirjastoista (1492/2016) mukaista. 5

6 Taulukko 1: Lapin yleisten kirjastojen toimintakulut asukasta kohden vuonna Kunta, v Toimintakulut tilastovuonna / Asukasluku Enontekiö 122,76 Inari 101,04 Kemi 62,88 Kemijärvi 65,26 Keminmaa 39,38 Kittilä 71,21 Kolari 71,57 Muonio 94,29 Posio 63,13 Ranua 90,49 Rovaniemi 61,35 Salla 78,74 Simo 57,18 Sompio 68,11 Tervola 83,01 Tornio 48,5 Tornionlaakso 77,48 Utsjoki 184,47 Lappi, ka. 65,54 Koko maa, ka. 58, Yleisen kirjaston tehtävät 3.1 Tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin Kirjastojen perinteisin palvelu on asiakkaiden käytettävissä olevat kokoelmat. Aineistoja oli Lapin kirjastoissa asukasta kohden keskimäärin 9,3 kappaletta (vaihteluväli kunnittain 6,2 26,3) vuonna Tietokirjoja oli , kaunokirjoja , elokuvia , äänitteitä , nuotteja ja partituureja , lehtiä ja lisäksi vähäisempiä määriä muita aineistoja. E-kirjoja oli noin 900, ja muita lisenssin vaativia verkkopalveluja oli muutamia käytössä eri kunnissa. Kirjastot tarjoavat myös tietokoneita asiakaskäyttöön, samoin kuin vaihtelevasti muita laitteita, esim. mikrofilmien- ja korttien lukulaitteita. Näistä ei ole olemassa tilastotietoja. 3.2 Ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa Kokoelma tarkoittaa sekä fyysisiä aineistoja että sähköisten aineistojen käyttöoikeuksia. Uudistuva kokoelma tarkoittaa paitsi uusien aineistojen hankintaa, myös vanhojen aineistojen aktiivista poistoa. Kokoelman hallinnassa on apua paikallisesti ja/tai alueellisesti laaditusta kokoelmapolitiikasta, jossa on 6 Aluehallintovirasto Lapin yleiset kirjastot vuonna 2016

7 määritelty hankinta- ja poistokriteerit. Kokoelmapoliittisten kirjallisten linjausten olemassaolosta ei ole kerättyä tietoa. Tilastotietokannasta selviää kokoelmien määrä, vuosittaiset hankinnat ja poistot. Taulukko 2. Kokoelmien määrä sekä hankintojen ja poistojen määrä ja osuus Lapin kirjastoissa v Kirjasto, 2016 Kokoelmat Hankinnat Poistot Hankinta- % Poisto- % Enontekiö ,2 9,7 Inari ,5 4,8 Kemi ,7 8,1 Kemijärvi ,7 6,6 Keminmaa ,1 7,2 Kittilä ,9 5,4 Kolari ,7 9,3 Muonio ,1 13,4 Posio ,0 6,4 Ranua ,1 5,9 Rovaniemi ,2 9,9 Salla ,9 6,1 Simo ,2 3,7 Sompio ,0 7,1 Tervola ,2 29,1 Tornio ,0 8,6 Tornionlaakso ,5 7,5 Utsjoki ,0 10,8 Hankintamäärät vaihtelevat lähinnä käytössä olevien määrärahojen mukaan. Poistojen määrät vaihtelevat sen mukaan, miten systemaattisesti niitä on tehty. Jos poistoja on jätetty tekemättä, ne jäävät luonnollisesti rästiin, ja suuret poistoprosentit kertovat tästä. Kokoelma voi olla monipuolinen mm. sisällöllisesti, laadullisesti ja fyysisesti. Jälkimmäinen huomioi erilaiset yksilölliset tarpeet mm. lukemisesteiset ja erilaiset lukivaikeudet. 3.3 Edistää lukemista ja kirjallisuutta Kirjastojen järjestämiä tapahtumia ja käyttäjäkoulutusta tilastoidaan. Tapahtumiksi luetaan tyypillisesti kirjallisuus-, kulttuuri- tai sivistystarkoituksessa järjestetyt tapahtumat, kuten kirjailijaillat, lukupiirit, konsertit ja musiikkitapahtumat, luennot ja keskustelutilaisuudet, poistomyyntitapahtumat, lastentapahtumat, satutunnit, työpajat, elokuvaesitykset, nukketeatteriesitykset. Virtuaaliset tapahtumat luetaan mukaan. Tapahtumien suosio kirjastoissa on kasvanut nopeasti. Vuonna 2012 aloitetun tilastoinnin jälkeen suosio on kasvanut jatkuvasti 7

8 . Taulukko 3. Kirjastojen järjestämien tapahtumien määrä ja osallistujat vuonna Kirjasto, 2016 Tapahtumat Tapahtumien osallistujamäärä Enontekiö Inari Kemi Kemijärvi Keminmaa Kittilä Kolari Muonio Posio Ranua Rovaniemi Salla Simo Sompio Tervola Tornio Tornionlaakso Utsjoki 2 67 Lappi, yht Kuva 1. Kirjastojen järjestämien tapahtumien määrän kehitys Lapissa Tapahtumat Aluehallintovirasto Lapin yleiset kirjastot vuonna 2016

9 Tapahtumajärjestämisen vaikuttavuutta lukemisen lisääntymiseen voi tilastolukujen valossa tarkastella lähinnä kirjastojen aineistolainauksen määrän kehityksellä. Vaikuttavuustutkimusta tapahtumien ja lukemisharrastuksenvälillä ei ole tehty. Lapissa aineistolainaukset kirjastoista ovat vähentyneet muuta maata nopeammin. Toki ihmiset vieläkin lukevat, mutta eivät välttämättä (kirjastoista lainattuja) kirjoja. Kuva 2. Kokonaislainauksen kehitys Lapin kirjastoissa Kulttuuri- ja sivistystapahtumien suosiosta huolimatta kirjojen lainaus kokonaisuutena ei ole lisääntynyt. Sen sijaan aktiivisen lastenkirjastotyön myötä lasten aineistojen lainaus on saatu viime vuosina pysymään vakiona, ja lasten tietokirjojen osalta lainaus on jopa kasvanut. Tämä osoittaa, mikä merkitys aktiivisilla lukemisen edistämisen toimilla on. 9

10 Kuva 3. Lasten ja aikuisten kaunokirjojen ja tietokirjojen lainauksen kehitys Lapin kirjastoissa Lainauksen kehitys eri aineistolajeissa Lainaus: Kaunokirjat, aikuiset Lainaus: Tietokirjat, aikuiset Lainaus: Kaunokirjat, lapset Lainaus: Tietokirjat, lapset 3.4 Tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon Tietopalvelua ja lukutaidon ohjausta ei tilastoida. Sen sijaan käyttäjäkoulutukset tilastoidaan laskemalla ennalta valmisteltujen asiakkaille pidettyjen koulutustilaisuuksien määrä ja tilaisuuksien kesto tunteina. Koulutustilaisuuden sisältönä voi olla kirjaston käyttö yleensä, palvelut, tilat, laitteet, kokoelmien esittely, vinkkaus, tiedonhaku, tiedonlähteet, e-aineistot, tietotekniikan ja verkkopalveluiden käyttö. Käyttäjäkoulutusta ovat myös kirjaston ulkopuolella ohjatut ryhmäkäynnit, kuten vinkkaustilaisuudet ja kirjaston palveluiden esittely kouluissa, vanhainkodeissa, palvelutaloissa ja harrasteryhmissä. 10 Aluehallintovirasto Lapin yleiset kirjastot vuonna 2016

11 Taulukko 4. Käyttäjäkoulutukset ja osallistujat Lapin kirjastoissa vuonna Kirjasto, 2016 Käyttäjäkoulutukset Käyttäjäkoulutukset tunteina Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä Enontekiö Inari Kemi Kemijärvi Keminmaa Kittilä Kolari Muonio Posio Ranua Rovaniemi Salla Simo Sompio Tervola Tornio Tornionlaakso Utsjoki Lappi, yht Tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan Kirjaston tarkoitus on toimia kaikille avoimena ja monipuolisena työ- ja oppimisympäristönä sekä yhteisöllisenä kohtaamispaikkana. Kirjastotilastoihin kerätään kirjastojen tilojen koko ja kirjastojen aukioloajat, mutta muuten tilojen käyttöä ja varustelua ei selvitetä. Pääkirjasto löytyy jokaisesta kunnasta. Lähikirjastoja on seitsemässä kunnassa, mutta ne ovat aukioloajoiltaan pääsääntöisesti erittäin suppeat. Vuodesta 2014 lähtien on tilastoitu kirjastoissa kokonaisaukioloajan lisäksi omatoimiaikaa ja henkilöstön paikallaoloaikaa erikseen. Omatoimiaikana kirjaston aineistot ja välineet ovat käytössä, mutta henkilöstön osaaminen ei. Omatoimiaika mahdollistaa kirjaston aineistojen ja laitteiden tehokkaamman käytön, kun ne ovat käytettävissä aamuisin, iltaisin ja jopa viikonloppuisin. Omatoimiaika oli käytössä vuonna 2016 viidessä Lapin kirjastossa yhteensä noin tuntia. Aukioloaikaa, jolloin henkilökunta oli paikalla oli lähes tuntia vuonna Henkilöstön paikallaolotunnit ovat vähentyneet 10 vuodessa 10 prosenttia Lapin kirjastoissa kokonaisuutena. Henkilöstön paikallaoloaikaa ei voi täysin korvata omatoimiajalla, sillä laki yleisistä kirjastoista edellyttää kirjastoilta palveluja, joita ei ainakaan toistaiseksi pystytä korvaamaan koneilla. Eduskunnan sivistysvaliokunta muistutti 11

12 nykyistä kirjastolakia käsitellessään osaavan henkilöstön olevan jatkossakin yleisten kirjastojen toiminnan laadun keskeinen edellytys. 3.6 Edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua Hallituksen esityksen (238/2016) mukaan yleinen kirjasto toteuttaisi yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua monipuolisella kokoelmalla sekä muun muassa eri kieli- ja kulttuuriryhmien vuorovaikutusta ja kohtaamista sekä hyvää keskusteluilmapiiriä edistävällä toiminnalla. Tämän kohdan toteutumista kirjastoissa on vaikea arvioida, koska aiheesta ei ole saatavilla tietoa eikä mittareita asian todentamiseen ole Yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen Yleisen kirjaston tulee olla kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa. Yleisen kirjaston toiminnan järjestämisessä on huolehdittava, että kaksikielisessä kunnassa otetaan huomioon molempien kieliryhmien tarpeet samanlaisten perusteiden mukaan. Saamelaisten kotiseutualueen kunnissa on huolehdittava, että saamenkielisen ja suomenkielisen väestöryhmän tarpeet otetaan huomioon samanlaisten perusteiden mukaan. Edellä 1 ja 2 momentissa säädetyn lisäksi toiminnan järjestämisessä on otettava huomioon paikallisten kieliryhmien tarpeet. Hallituksen esityksen (238/2016) mukaan yleinen kirjasto tarjoaa aineistonsa, tilansa ja palvelunsa jokaisen käyttöön. Yleinen kirjasto olisi lasten, nuorten, aikuisten, ikääntyneiden ja erityisryhmien käytössä ja käytettävissä. Yleinen kirjasto on lähipalvelu, ja sillä on riittävät aukioloajat. Yleisen kirjaston palveluiden järjestämisessä ja käyttöön tarjottavissa aineistoissa olisi otettu huomioon tasa-arvon vahvistaminen ja erityisryhmien, erityisesti lukemisesteisten, tarpeet. Lapin laajoissa kunnissa kirjasto on lähipalveluna tarjottavissa lähinnä kirjastoautopalvelun tai kotipalvelun muodossa. Kirjastoautoja Lapissa oli 13, ja autopysäkkejä v muissa kunnissa paitsi Kemissä, Pelkosenniemellä, Posiolla ja Tervolassa. Kotipalvelua antavia kirjastoja ei tilastoida, joten niistä ei ole kokonaiskäsitystä. Myöskään eri ikäisten kirjastonkäyttäjien määriä ei tilastoida yhteiseen tilastotietokantaan. Erityisryhmien palveluista on alettu tilastoida lukemisesteisille suunnatut Celia-äänikirjojen lainat. Näitä oli Enontekiötä ja Keminmaata lukuun ottamatta lainattu kaikissa Lapin kirjastoissa. Kaikkiaan Celia-aineistoja oli Lapissa lainattu kirjastoista kertaa. Muita lukemisesteisten kirjastopalveluja ja niiden käyttöä ei tilastoida. Saamenkielisistä kirjastopalveluista ei kerätä erikseen tietoa, joten tältä osin lain toteutumista ei voi arvioida. 12 Aluehallintovirasto Lapin yleiset kirjastot vuonna 2016

13 5. 11 Yhteistyö Yleinen kirjasto toimii ja kehittää toimintaansa yhteistyössä muiden yleisten kirjastojen, Kansalliskirjaston, Varastokirjaston, Näkövammaisten kirjaston sekä muiden korkeakoulukirjastojen, oppilaitoskirjastojen ja erikoiskirjastojen kanssa. Yleinen kirjasto voi tässä laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi toimia yhteistyössä viranomaisten, kirjastoalan toimijoiden, päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten sekä muiden yhteisöjen kanssa. Kirjastojen lakisääteiset tehtävät ovat hyvin moninaiset ja laajat. On tarkoituksenmukaista toimia yhteistyössä eri tahojen kanssa, jotta mahdolliset synergiat saavutetaan. Yhteistyön on hyvä olla verkostomaista ja suunnitelmallista, jotta kaikkien niukat resurssit tulevat optimoiduiksi Osaaminen ja johtaminen Yleisellä kirjastolla tulee olla riittävä määrä kirjasto- ja informaatioalan koulutusta saanutta ja muuta henkilöstöä. Asiantuntijatehtävässä toimivalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, jollei tehtävän luonteesta muuta johdu. Kunnan kirjastolaitosta johtavalta vaaditaan virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja toimintaan. 13

14 Taulukko 5. Kirjastojen henkilötyövuodet sekä kirjastoammatillisten osuus ja kirjastoammatillisten korkeakoulutettujen osuus henkilötyövuosista Lapissa vuonna Kirjasto, 2016 Kunnan asukasluku Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat Kirjastoammatillisten %-osuus henkilöstöstä Korkeakoulutettujen %-osuus henkilöstöstä Enontekiö , Inari Kemi , Kemijärvi , Keminmaa , Kittilä Kolari , Muonio , Posio , Ranua , Rovaniemi , Salla Simo , Sompio , Tervola , Tornio , Tornionlaakso Utsjoki , Lappi yht , Tilastotiedoista selviää, minkä verran kirjastoissa oli kirjasto- ja informaatioalan koulutuksen saanutta henkilökuntaa sekä minä verran on alan korkeakoulutettuja. Henkilöstön riittävää määrää tai asiantuntijatehtävien määrää ja laatua ei pysty tilastotiedoilla arvioimaan. Johtajatilanne oli Lapin kirjastoissa pääosin hyvä, mutta muutamassa kirjastossa johtajan virka oli täyttämättä vuonna Käsitellessään nyt voimassa olevaa kirjastolakia joulukuussa 2016 eduskunnan sivistysvaliokunta korosti henkilöstön osaamista: Valiokunta korostaa henkilöstön osaamiseen, tietoon ja taitoon liittyvää merkittävää osaamispääomaa. Osaava henkilöstö on jatkossakin yleisten kirjastojen toiminnan laadun keskeinen edellytys. Kirjastojen uudistuvat tehtävät vaativat osaamisen jatkuvaa ylläpitoa ja päivittämistä. Lapissa täydennyskoulutusta kirjastohenkilöstölle järjestivät Lapin aluehallintovirasto ja Lapin maakuntakirjasto. Lisäksi aluehallintovirasto myönsi kirjastoille valtionavustuksia kirjastojen kehittämiseen. Vuonna 2015 maakunnan kirjastot saivat hiukan yli kehittämisavustuksia, joista 16,1% käytettiin suoraan henkilöstön kehittämiseen. Myös muissa hankkeissa oli välillisesti henkilöstön osaamisen päivittämistä. Vuonna Aluehallintovirasto Lapin yleiset kirjastot vuonna 2016

15 myönnetty avustussumma oli hiukan alle , josta 30,8% meni suoraan henkilöstön osaamista kehittäviin kehittämishankkeisiin. Täydennyskoulutuksiin osallistuminen vaihtelee kunnittain paljon. Osaamisen johtaminen on satunnaista, mutta kirjastoammatillisten osaamistarpeiden muuttuessa myös osaamisen johtamisen tulisi olla johdonmukaisempaa. Osaamisen systemaattiseen kehittämiseen pyritään täydennyskoulutuksella, maakunnallisilla kehittämishankkeilla ja maakunnallisella kirjastoyhteistyöllä, mutta lopulliset päätökset tehdään kuntatasolla. 15

16 Taulukko 6. Eräitä tunnuslukuja ja aluehallintoviraston myöntämät harkinnanvaraiset valtionavustukset Lapin kirjastoissa vuonna Hankinnat / (Asukasluku / 1000) Fyysiset käynnit / Asukasluku Kokonaislainaus/ Asukasluku Henkilötyövuodet: Kirjaston palkkaamat/ (Asukasluku/ 1000) Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä/ Henkilötyövuodet yhteensä Valtionavustukset toiminnan kehittämiseen v Enontekiö 785 8,7 18,9 1,47 4,7 Inari ,9 19,3 1,03 3, Kemi 372 9,6 14,3 0,65 3,6 Kemijärvi 299 7,8 12,9 0,81 7,7 300 Keminmaa 432 5,5 12,6 0, Kittilä 553 7,8 18,8 0,78 5,6 Kolari 597 9,6 16,4 0,99 7,2 Muonio ,9 16,4 1,03 8,1 Posio ,2 11,6 0,79 2, Ranua 818 9,4 23,7 1,1 4,7 Rovaniemi 378 8,3 17,2 0,82 5,3 *96550 Salla ,5 13,5 1,34 6, Simo 514 5,9 11,0 0,8 4,6 Sompio 568 7,6 14,2 0,98 5, Tervola ,6 12,9 1,13 2, Tornio 309 3,8 11,4 0,68 6,2 Tornionlaakso 634 8,8 15,8 0,88 6,1 Utsjoki ,5 12,8 2,13 0,4 Lappi ka ,3 15,4 0,83 5,0 Koko maa ka ,0 16,0 0,73 3,4 Lappi yht *Rovaniemen saamista avustuksista maakunnallisten hankkeiden osuus oli euroa. 16 Aluehallintovirasto Lapin yleiset kirjastot vuonna 2016

17 Lähteet Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisistä kirjastoista ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 2 :n muuttamisesta 238/ Laki yleisistä kirjastoista 1492/ Lukee, muttei ymmärrä satojentuhansien aikuisten lukutaito on surkea. YLE, Rapautuuko suomalaisten lukutaito? Huomenta Suomi Suomen yleisten kirjastojen tilastot. Lapin aluehallintovirasto PL 8002 (käyntiosoite: Valtakatu 2) Rovaniemi Puhelin: Faksi: Sähköposti: Internet: 17

18

Lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen vaikuttavuus Lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen vaikuttavuus Laki yleisistä kirjastoista pykälät käytäntöön Rovaniemi 28.3.2017 Leena Aaltonen Lakien jatkumo 1928, 1961, 1986, 1998,

Lisätiedot

Lapin kirjastokokous

Lapin kirjastokokous Lapin kirjastokokous 8.5.2014 Peruspalveluarviointi Kirjastotilastot OKM:n ajankohtaiset Lapin aluehallintovirasto, Satu Ihanamäki, opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 6.5.2014 1 Peruspalveluarviointi

Lisätiedot

Yleisiä kirjastoja koskevan lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yleisiä kirjastoja koskevan lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yleisiä kirjastoja koskevan lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen vaikuttavuus Laki yleisistä kirjastoista opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintoviraston järjestämä

Lisätiedot

Laki. yleisistä kirjastoista. Lain soveltamisala

Laki. yleisistä kirjastoista. Lain soveltamisala Laki yleisistä kirjastoista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain soveltamisala Tässä laissa säädetään yleisistä kirjastoista ja niiden toiminnasta sekä toiminnan paikallisesta, alueellisesta

Lisätiedot

Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa

Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa Osaava kirjasto ovi tulevaisuuteen Itä-Suomen kirjastopäivät 7.-8.6.2016, Mikkeli Leena Aaltonen Kirjastolain uudistaminen ei ole helppoa!

Lisätiedot

HE 238/2016 uudeksi yleisiä kirjastoja koskevaksi laiksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät

HE 238/2016 uudeksi yleisiä kirjastoja koskevaksi laiksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät HE 238/2016 uudeksi yleisiä kirjastoja koskevaksi laiksi Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät 23.-24.11.2016 Miksi uusi kirjastolaki? Nykyinen kirjastolaki valmisteltu 20 vuotta sitten Toimintaympäristön

Lisätiedot

Lapin yleiset kirjastot 2014

Lapin yleiset kirjastot 2014 Lapin yleiset kirjastot 2014 Toimintakatsaus Kirjastotoimen ylitarkastaja Satu Ihanamäki OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 3/2015 Lapin aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

Lisätiedot

Avin kuulumiset Laki ja hankkeet. Keski-Suomen maakuntakirjastokokous

Avin kuulumiset Laki ja hankkeet. Keski-Suomen maakuntakirjastokokous Avin kuulumiset Laki ja hankkeet Keski-Suomen maakuntakirjastokokous 17.11.2016 [Marjariitta Viiri, Länsi- ja Sisä-Suomen avi, OKT vastuualue] 21.11.2016 1 Kirjastolaki (hallituksen esitys) 1 Lain soveltamisala

Lisätiedot

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 LAPIN ELY-KESKUS Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 Kirjastoverkko ja sen muutokset Kuva: Hilkka Heikkinen. Lapin kunnissa oli vuonna 2012 yhteensä 43 kirjastoa, joista

Lisätiedot

Lapin yleiset kirjastot vuonna 2015

Lapin yleiset kirjastot vuonna 2015 Lapin yleiset kirjastot vuonna 2015 Tilastokatsaus Satu Ihanamäki OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 11/2016 Lapin aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Lapin aluehallintovirasto Lapin yleiset kirjastot vuonna

Lisätiedot

LAPIN KIRJASTOJEN STRATEGIA

LAPIN KIRJASTOJEN STRATEGIA LAPIN KIRJASTOJEN STRATEGIA 2017-2020 0 1 Lapin kirjastojen MISSIO VISIO TAVOITTEET LAPIN KIRJASTOJEN STRATEGIA Kirjastolaki 2 Lain tavoitteena on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen

Lisätiedot

Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016)

Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016) Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016) Sivistysjohtajien päivä 10.10.2017 Kirjastotoimen ylitarkastaja Merja Kummala-Mustonen (esitys pohjautuu kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltosen esitykseen 1.12.2016)

Lisätiedot

Laki yleisistä kirjastoista alkaen. HE 238/2016 laiksi yleisistä kirjastoista ja laki yleisistä kirjastoista 1492/2016

Laki yleisistä kirjastoista alkaen. HE 238/2016 laiksi yleisistä kirjastoista ja laki yleisistä kirjastoista 1492/2016 Laki yleisistä kirjastoista 1.1.2017 alkaen HE 238/2016 laiksi yleisistä kirjastoista ja laki yleisistä kirjastoista 1492/2016 Lain valmistelussa huomioitava Perustuslaki Sivistykselliset, kielelliset

Lisätiedot

KIRJASTOISSA JÄRJESTETTÄVÄT TAPAHTUMAT JA TILANKÄYTTÖ SEKÄ KIRJASTOTYÖN EETTISET PERIAATTEET SAVINAINEN PÄIVI, KUOPION KAUPUNGINKIRJASTO

KIRJASTOISSA JÄRJESTETTÄVÄT TAPAHTUMAT JA TILANKÄYTTÖ SEKÄ KIRJASTOTYÖN EETTISET PERIAATTEET SAVINAINEN PÄIVI, KUOPION KAUPUNGINKIRJASTO KIRJASTOISSA JÄRJESTETTÄVÄT TAPAHTUMAT JA TILANKÄYTTÖ SEKÄ KIRJASTOTYÖN EETTISET PERIAATTEET SAVINAINEN PÄIVI, KUOPION KAUPUNGINKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTO PÄÄKKÖLÄ JOUNI, OULUN KAUPUNGINKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTO

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston arviointisuunnitelma

Joensuun seutukirjaston arviointisuunnitelma 1 (4) Joensuun seutukirjaston arviointisuunnitelma 2017-2020 Johdanto Toiminnan ja tulosten arviointi kuuluu erottamattomana osana toiminnan kehittämiseen. Parhaimmillaan arviointi ja laatutyö ovat luonnollisia

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 19.8.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 Lapin liitto 27.1.2015 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 4 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2013

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

Suomen yleisten kirjastojen tilastot

Suomen yleisten kirjastojen tilastot http://tilastot.kirjastot.fi/?orgs=15&years=,&stats=1,33,100,10... 1 / 5 5.4.2017 10:45 Suomen yleisten kirjastojen tilastot Statistik för allmänna biblioteken i Finland Finnish Public Libraries Statistics

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 25.3.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ VOIMAA Alku Lapin yleisten kirjastojen yhteiselle kokoelmapolitiikalla

YHTEISTYÖSTÄ VOIMAA Alku Lapin yleisten kirjastojen yhteiselle kokoelmapolitiikalla YHTEISTYÖSTÄ VOIMAA Alku Lapin yleisten kirjastojen yhteiselle kokoelmapolitiikalla Erikoiskirjastonhoitaja Kati Vuontisjärvi Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Lappi lukuina 21 kuntaa

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 22.10.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 23.4.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

Meri-Lapin päättäjäpäivä: Millainen rooli kirjastolla on kunnan sivistys- ja hyvinvointipalveluissa?

Meri-Lapin päättäjäpäivä: Millainen rooli kirjastolla on kunnan sivistys- ja hyvinvointipalveluissa? Kutsu LAAVI/05.12.03/2014 Lappi Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 9.7.2014 Jakelussa mainitut Meri-Lapin päättäjäpäivä: Millainen rooli kirjastolla on kunnan sivistys- ja hyvinvointipalveluissa? Lapin

Lisätiedot

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2013

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2013 Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2013 Satu Ihanamäki OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 6/2014 Lapin aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket i Lapland Julkaisija Lapin

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Lapin liitto 6.11.2015 LÄHDE: Tilastokeskus Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Kunta / Seutukunta 31.12.2014 V u o s i 2 0 1 5 k u u k a u s i t t a i s e t e n n

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 27.10.2011 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-30.9.2011

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 19.5.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 2.1.2017 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t 31.1.

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 11.8.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 1/8 Lapin liitto 6.9.2012 Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 31.12.2010 Maa, seutu, Toimiala Työlliset Palkan- Valtio Kunta Valtioenemmis-Yksityinetöinen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA

MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA Vuosittain: 1999-2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, maaseutu ja energia Vuositilastot 2015 MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA 2000-2015 2000-2001 2002-2010

Lisätiedot

Liite 1: VUOSITTAINEN ARVIOINTI

Liite 1: VUOSITTAINEN ARVIOINTI 1 Liite 1: VUOSITTAINEN ARVIOINTI Aiemmin tässä työssä esitellyn laaja-alaisen, osittaiseen arviointiin tarkoitetun mallin lisäksi tässä liitteessä esitetään vuosittaiseen käyttöön paremmin soveltuva arviointimenetelmien

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 24.3.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2015-29.2.2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 27.1.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Kunta / Seutukunta 31.12.2014 V u o s i 2 0 1 5 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t 31.1. 28.2. 31.3.

Lisätiedot

Kirjastolaki käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen koulutus- ja keskustelutilaisuus uudesta kirjastolaista

Kirjastolaki käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen koulutus- ja keskustelutilaisuus uudesta kirjastolaista Kirjastolaki käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen koulutus- ja keskustelutilaisuus uudesta kirjastolaista Lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunginkirjasto. Miten meni ja mitäs sit?

Ulvilan kaupunginkirjasto. Miten meni ja mitäs sit? Ulvilan kaupunginkirjasto Miten meni ja mitäs sit? Kirjasto pähkinänkuoressa Ulvilan kaupunginkirjastolla on 3 yksikköä: pääkirjasto sekä Kaasmarkun ja Kullaan lähikirjastot. Henkilökuntaa on yhteensä

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 27.1.2017 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi LAPIN LUKIOT, AMMATILLISET OPPILAITOKSET JA KANSANOPISTOT, JOISSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA LUKUVUONNA 2011-2012 Utsjoki Inari Enontekiö Lukioita 23 Kittilä Ammatillisia oppilaitoksia tai niiden sivuopetuspisteitä

Lisätiedot

LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas

LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas Sisältö: Käyttötalous yhteensä Sosiaali- ja terveydenhuolto Opetus- ja kulttuuritoimi Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito

Lisätiedot

KUNTIEN TALOUSARVIOT V. 2011

KUNTIEN TALOUSARVIOT V. 2011 KUNTIEN TALOUSARVIOT V. 2011 Luvut 1000 As.luku Toiminta- Valtion- Tilikauden Tilikauden Lainat Netto- Kunta 2011 kate Verotulot osuudet Vuosikate Poistot tulos yli-/alijäämä 31.12.2011 invest.*) Enontekiö

Lisätiedot

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Osaaminen, kirjastoammatillisuuden merkitys, kehittäminen, johtaminen

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Osaaminen, kirjastoammatillisuuden merkitys, kehittäminen, johtaminen Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Osaaminen, kirjastoammatillisuuden merkitys, kehittäminen, johtaminen Kirjastopalveluiden johtaja Jouni Pääkkölä Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto,

Lisätiedot

Kirjaston palvelulupaus 2017

Kirjaston palvelulupaus 2017 Kirjaston palvelulupaus 2017 Mikä on palvelulupaus? Julkinen sitoutuminen palveluun, tästä pidämme kiinni. Oltava konkreettinen ja mitattavissa. Palvelulupaus yhdistää asiakkaan tarpeet ja tarjotun palvelun.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus

LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus 2005 2004 Pelkosenniemi 5 770 5 159 Enontekiö 5 188 4 708 Utsjoki 4 955 5 244 Muonio 4 873 4 279 Sodankylä

Lisätiedot

Laki yleisistä kirjastoista - lyhyt oppimäärä

Laki yleisistä kirjastoista - lyhyt oppimäärä - lyhyt oppimäärä Laki yleisistä kirjastoista pykälät käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen koulutusja keskustelutilaisuus Helsinki 14.2.2017 Hallitusneuvos Merja Leinonen

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (6) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu kaikkiin muihin maakuntakirjastoihin

Lisätiedot

Uusi kirjastoasetus ja muuta ajankohtaista kirjastotoimesta

Uusi kirjastoasetus ja muuta ajankohtaista kirjastotoimesta Uusi kirjastoasetus ja muuta ajankohtaista kirjastotoimesta Merja Kummala-Mustonen Raahe 13.11.2013 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Merja Kummala-Mustonen 1 Kirjastoasetus

Lisätiedot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot Yleisten kirjastojen tilastot Käsitteet Alla määritellään aakkosjärjestyksessä ne käsitteet, joita on käytetty tietokannan taulukoissa, taulukoiden otsikoissa ja tunnusluvuissa sekä mitä tarkoitetaan eri

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset Metsähallitus Laatumaa 1 FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy 2 Metsähallitus Laatumaa Metsähallitus Laatumaa 3 FCG Finnish Consulting Group Oy Kuvasta FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 1 Toimintaympäristö 3 % koko maan väestöstä - väkiluku 180 848 (joulukuu 2015) - 75-v täyttäneitä 18209, 2030 ennuste 10 800 enemmän 30 % koko Suomen maapinta-alasta - maapinta-ala

Lisätiedot

Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa

Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa Lastensuojelun suunnitelmat tukiprosessi Työkokous 9.12.29 Avohuollon piirissä olevien osuus kaikista -17-vuotiaista 18 16 14 12 12,8 12,2 1,9 % 1 8 6

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa

Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa ja sähköisen hyvinvointikertomuksen malli 12.5.2011 Lapin johtavien lääkäreiden päivät Tuula Kokkonen Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta /2014 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta /2014 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2014 777/2014 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta lihan ja vuodelta 2013 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2014 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 23/2015 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja. Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja

Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja 10 000 Toimintakate tilinpäätös 2014 /as. 9 000 8 868 8 000 7 000 6 000 5 000 7 411 7 328 6 739 6 259 6 327 6 461 5 839

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Merja Kummala-Mustonen 15.9.2016 PSAVI, Merja Kummala-Mustonen, Opetus ja kulttuuri

Lisätiedot

Kuntalaisten osallistaminen Uuden kirjastolain koulutus- ja keskustelutilaisuus 2017 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Kuntalaisten osallistaminen Uuden kirjastolain koulutus- ja keskustelutilaisuus 2017 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Kuntalaisten osallistaminen Uuden kirjastolain koulutus- ja keskustelutilaisuus 2017 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Opetus ja kulttuuri -yksikkö Suomen Kuntaliitto MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ Elämäntapojen

Lisätiedot

Kehittämis- ja talousosasto/työllisyyspalvelut Työllisyyspäällikkö Riitta Hakala Valtakatu Kemi p

Kehittämis- ja talousosasto/työllisyyspalvelut Työllisyyspäällikkö Riitta Hakala Valtakatu Kemi p Lapin työllistymistä edistävä REKISTERISELOSTE monialainen yhteispalvelu Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 12.7.2016 1. Rekisterinpitäjä Nimi: Kemin kaupunginhallitus Lapin Työ- ja elinkeinotoimisto

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 Kuopion uusin kirjastoauto Aulis aloitti ajot vuoden 2013 alussa (Kuva: Jouni Nykänen) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 24.1.2017 Liisa Niiranen 10,1 % 9 % 7,5 % 11,3 % Timo Aro 2016 Lapin väestöennuste Ennuste 2040 Ennuste 2030 Ennuste 2020

Lisätiedot

Lapin läänin yleiset kirjastot vuonna 2009

Lapin läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 Lapin läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 5/2010 Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Lapin läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 Satu Ihanamäki 5/2010 Lapin elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Kuntauudistus. Lapin kuntapäivät Tornio Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, Valtiovarainministeriö

Kuntauudistus. Lapin kuntapäivät Tornio Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, Valtiovarainministeriö Kuntauudistus Lapin kuntapäivät Tornio 20.9.2011 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, Valtiovarainministeriö Hallituksen kuntapolitiikan tavoite Turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 29.3.2017 1 Teknologia-avusteiset kotihoidon palvelut Teknologiapilotit ovat liikkeellä (Inari, Kolari, Kittilä, Ranua, Sodankylä, Tervola)

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja

Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin maahanmuuttotilastoja Meri-Lapin MAKO-verkosto Tornio 16.5.2017 Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista

Lisätiedot

kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja

kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja Selvitys sosiaalihuollon ll henkilöstön nykyisestä määrästä ä ja kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja poistumasta it t vuoteen 2015 Lapin alueella ll Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Hämeenlinna

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Hämeenlinna Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-215 Aikasarjoihin sisältyvät kunnat Hauho 1999-28 (kunta lakkautettu 29) 1999-215 Kalvola 1999-28 (kunta lakkautettu 29) Lammi 1999-28 (kunta

Lisätiedot

Sopimus Lapin kirjastojen yhteistoiminnasta. 1. Sopijaosapuolet. Rovaniemen kaupunki. Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto

Sopimus Lapin kirjastojen yhteistoiminnasta. 1. Sopijaosapuolet. Rovaniemen kaupunki. Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Sopimus Lapin kirjastojen yhteistoiminnasta 1. Sopijaosapuolet Rovaniemen kaupunki Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Jorma Eton tie 6, 96100 Rovaniemi Kemin kaupunki.(tähän tulevat kaikki

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta lihan ja vuodelta 2016 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2017 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta Valtioneuvoston

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 POHJANMAAN ELY-KESKUS Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa Seinäjoen kirjaston uudisosa

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa Tuula Kokkonen, ylitarkastaja, Lapin AVI, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 7.3.217 1 Sisältö Terveydenedistämisaktiivisuus Lapin maakunnassa

Lisätiedot

Hirvikolariseuranta. Lappi Lapin ELY, Ramboll Finland Oy

Hirvikolariseuranta. Lappi Lapin ELY, Ramboll Finland Oy Hirvikolariseuranta Lappi 2-216 Lapin ELY, Ramboll Finland Oy 17.3.217 LIIKENNETURVALLISUUS LAPISSA VUONNA 216 Tieliikenteessä kuoli 15 henkilöä (215 / 11 hlöä, 214 / 13 hlöä). Vuosien 2-216 ka. oli 14

Lisätiedot

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta 2016-2020 Yleisten kirjastojen neuvosto 7.4.2016 Satu Ihanamäki, Lapin aluehallintovirasto 7.4.2016 1 Lapin yleiset kirjastot Lähde: Lapin

Lisätiedot

Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS

Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS Tammikuu 2008 Työttömyys Rovaniemellä laskee edelleen vuositasolla Tammikuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli Rovaniemen työvoimatoimiston alueella (Rovaniemi

Lisätiedot

MAAOMAISUUS Vuosittain:

MAAOMAISUUS Vuosittain: MAAOMAISUUS Vuosittain: 2000-2009 Lapin työ- ja elinkeinokeskus, maaseutu ja energia Vuositilastot 2009 MAAOMAISUUS 31.12.2009 Enontekiö 2,91 27,14 30,05 Inari 219,58 158,77 378,35 järvi 59,49 19,16 78,65

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin ELY-keskus 8.5.2017 kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista Maakunta väestöstä Ahvenanmaa 10,6 Uusimaa 8,0

Lisätiedot

11 Lappi. 11.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

11 Lappi. 11.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 11 Lappi 11.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Lappi on Suomen pohjoisin maakunta, jonka ainoa naapurimaakunta on Pohjois-Pohjanmaa. Lapin maakunnan muodostavat 21 kuntaa,

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa. Tuula Kokkonen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostovastaava

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa. Tuula Kokkonen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostovastaava Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa Tuula Kokkonen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostovastaava Tuula Kokkonen, ylitarkastaja, Lapin AVI, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali- ja lisääntymisterveys 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 11.11.2015 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys ja kilpailukyky

Lisätiedot

KUNTIEN MAKSAMAT MAATALOUSTUET

KUNTIEN MAKSAMAT MAATALOUSTUET KUNTIEN MAKSAMAT MAATALOUSTUET Vuosittain: 2000-2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, maaseutu ja energia Vuositilastot 2015 Elänten hyvinvointituki Eläinten hyvinv.tuki 2012- EU:n nautapalkkio

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon valvonta

Opiskeluterveydenhuollon valvonta Opiskeluterveydenhuollon valvonta Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus seminaari Rovaniemi 27.5.2015 Tuula Kokkonen, ylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Tuula

Lisätiedot

&...JMJ1 LY PIRKANMAA U 09, 2016

&...JMJ1 LY PIRKANMAA U 09, 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö PIRKANMAA U 09, 2016 no &...JMJ1 LY Ote: Maakuntahallitus 12.09.2016 118 Lausunto opetus-ja kulttuuriministeriön valmistelemasta hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi yleisistä

Lisätiedot

Lounais-Suomen yleiset kirjastot 2013

Lounais-Suomen yleiset kirjastot 2013 Lounais-Suomen yleiset kirjastot 2013 Tilastotietoja Lounais-Suomen yleisistä kirjastoista v. 2013 Kari Vainionpää, sivistystoimentarkastaja Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 3/2014 Lounais-Suomen

Lisätiedot

Enontekiö. Kuntaraportti

Enontekiö. Kuntaraportti Enontekiö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJANMAAN ELY-KESKUS Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2012 Palokan kirjasto

Lisätiedot

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011 NÄKYMIÄ ELOKUU 2012 UUDENMAAN ELY-KESKUS Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011 Kauniasten kirjasto oli Etelä-Suomen laadukkaimpia vuonna 2011 (kuvaaja: Kaunaisten kirjasto) Tässä yhteenvedossa esitetään

Lisätiedot

Kemijärvi. Kuntaraportti

Kemijärvi. Kuntaraportti Kemijärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kolari. Kuntaraportti

Kolari. Kuntaraportti Kolari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

LUOTTAMUSELINTEN PUHEENJOHTAJUUDET SUKUPUOLEN MUKAAN LAPISSA

LUOTTAMUSELINTEN PUHEENJOHTAJUUDET SUKUPUOLEN MUKAAN LAPISSA LAPIN AMMATTIOPISTO LAPIN LETKA -HANKE Anna Alamattila www.lapinletka.fi LUOTTAMUSELINTEN PUHEENJOHTAJUUDET SUKUPUOLEN MUKAAN LAPISSA NIINHÄN SEN PITÄISI MENNÄ. JA NIIN SE MYÖS USEIN MENEEKIN VALITETTAVASTI.

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (5) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu muihin maakuntakirjastoihin, mutta pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Itä-Lapissa syksyllä 2012 N 26/165

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Itä-Lapissa syksyllä 2012 N 26/165 Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Itä-Lapissa syksyllä 1 N 6/165 Kysely tehtiin webropol kyselynä syksyllä 1 Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueella. Kysely lähetettiin kuntien johtavien

Lisätiedot

Palveluksessanne! Jenni Joru vastaava kirjastonhoitaja Kuljun kirjasto, Lempäälän kunnankirjasto

Palveluksessanne! Jenni Joru vastaava kirjastonhoitaja Kuljun kirjasto, Lempäälän kunnankirjasto Palveluksessanne! Jenni Joru vastaava kirjastonhoitaja Kuljun kirjasto, Lempäälän kunnankirjasto Mistä tavoitteet tulevat Valtakunnan taso LAIT Alue- ja seututaso Kuntataso YKN: yleisten kirjastojen strategia

Lisätiedot

1.1.2013 alkaen. (TE-toimisto)

1.1.2013 alkaen. (TE-toimisto) TE-palvelut uudistuvat 1.1.2013 alkaen Lapin työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) Palvelut ja palveluverkosto uudistuvat Koko maassa tarjolla entistä monipuolisemmat ja selkeämmät palvelut henkilö-,

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN) Lausunto

Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN) Lausunto Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN) Lausunto 23.9.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Viite: OKM120:00/2014 Asia: Lausuntopyyntö opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemasta hallituksen esitysluonnoksesta

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Länsi-Pohjan alueella N 51/165

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Länsi-Pohjan alueella N 51/165 Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Länsi-Pohjan alueella N 51/165 Kysely tehtiin webropol kyselynä syksyllä 2012 Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueella. Kysely lähetettiin kuntien johtavien

Lisätiedot