Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014"

Transkriptio

1 Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Tilastotietoja Etelä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2014 Ylitarkastaja Anna Niemelä Erikoissuunnittelija Marjaterttu Kursu Opetus-ja kulttuuritoimen vastuualue 39/2015 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket i Södra Finland

2 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Opetus ja kulttuuritoimen vastuualue Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Anna Niemelä Marjaterttu Kursu ISSN (PDF) ISBN (PDF) Hämeenlinna Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014

3 Tekijät: Anna Niemelä Marjaterttu Kursu Asiakirjan nimi: Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Julkaisuaika: Syyskuu 2015 Toimeksiantaja(t): Etelä-Suomen aluehallintovirasto Toimielimen asettamispäivä: - Tiivistelmä: Tässä julkaisussa on kuvattu Etelä-Suomen alueen yleisten kirjastojen toimintaa vuoden 2014 tilastotietojen avulla. Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueeseen kuuluvat Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala. Julkaisussa kirjastojen toimintaa verrataan yleisten kirjastojen laatusuosituksiin. Toiminnan tarkastelussa ovat kohteena palveluverkko, talous, kirjastojen käyttö, kokoelmat, henkilöstö ja tilat. Erikseen tarkastellaan lisäksi kirjastotoiminnan hanke- ja kehittämistoimintaa. Tiedot perustuvat yleisten kirjastojen toimintatilastoihin vuodelta 2014 ja yksityiskohtaiset tilastot löytyvät Yleisten kirjastojen tilastotietokannasta. Asiasanat: yleiset kirjastot, tilastot, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala Kokonaissivumäärä 30 Julkaisija: Etelä-Suomen aluehallintovirasto ISSN (verkkojulkaisu) Kieli Suomi ISBN (verkkojulkaisu) Hinta - 3

4 Sammanställd av: Anna Niemelä Marjaterttu Kursu Publikationens titel: De allmänna biblioteken i Södra Finland 2014 Utgivningsdatum: September 2015 Uppdragsgivare: Regionförvaltningsverket i Södra Finland Datum för tillsättandet av organet - Referat: I denna publikation beskrivs verksamheten vid de allmänna biblioteken i Södra Finland med hjälp av statistiken för Regionförvaltningsverket i Södra Finland är verksamt i ett område som omfattar Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Södra Karelen. Bibliotekens verksamhet jämförs med kvalitetsrekommendationerna för de allmänna biblioteken. Verksamheten granskasbeträffande servicenätet, ekonomin, användningen av biblioteken, bestånden, personalen och lokalerna. Separat granskas också biblioteksverksamhetens projekt- och utvecklingsverksamhet. Uppgifterna bygger på de allmänna bibliotekens verksamhetsstatistik för Den detaljerade statistiken finns i de allmänna bibliotekens statistikdatabas. Ämnesord: allmänna bibliotek, statistik, Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen Sidantal: 30 Utgivare: Regionförvaltningsverket i Södra Finland ISSN (webbpublikation) Språk: Suomi ISBN (webbpublikation) Pris: - 4 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014

5 Sisällysluettelo 1. Johdanto Palvelujen rahoitus ja toiminnan taloudellisuus Palvelujen käyttö Kokoelmat ja aineiston hankinta Kirjastotilat Henkilöstö ja sen osaamisen kehittäminen Tapahtumat ja näyttelyt Kirjastojen kehittäminen...21 Kirjastokimpat maakunnittain...22 Tilastovertailu Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen yleisten kirjastojen toiminnasta vuosina

6 Tilastotietoja Etelä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2014 Tähän julkaisuun on koottu tietoja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson sekä Etelä- Karjalan yleisten kirjastojen toiminnasta vuodelta Julkaisun tiedot perustuvat Suomen yleisten kirjastojen toimintatilastoihin. Tietoja verrataan opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2010 julkaisemiin yleisten kirjastojen laatusuosituksiin sekä vuoden 2013 tunnuslukuihin. Yksityiskohtaiset tilastotiedot ja aikasarjat ovat haettavissa yleisten kirjastojen tilastotietokannasta tilastot.kirjastot.fi 1. Toimintaympäristö ja kirjastopalvelujen saatavuus Etelä-Suomen maakuntien (Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) alueella asui 2,3 miljoonaa asukasta vuonna Alueella toimi yhteensä 215 kirjastoa. Pääkirjastoja oli 62, mikä on saman verran kuin vuonna Sivukirjastojen määrä sen sijaan pieneni: niitä oli yhteensä 141, kun vuonna 2013 vastaava luku oli 149. Sivukirjastoja lakkautettiin Kouvolassa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Loviisassa, Orimattilassa ja Vantaalla yksi kussakin sekä Hausjärvellä kaksi. Kirjastoautoja alueella oli 37, mikä on yksi vähemmän kuin vuonna Kirjastoautopysäkkien määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna noin kuudellakymmenellä ja oli vajaa Laitoskirjastoja toimi alueella 12. Aukiolotuntien määrä kasvoi viidellä tuhannella eli noin 1,2 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Kaikkiaan aukiolotunteja oli Maakuntien välillä oli kuitenkin vaihtelua: aukiolotunnit lisääntyivät Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Karjalan kirjastoissa, kun taas Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa kirjastot olivat auki jonkin verran aiempaa niukemmin. Aukiolotunneista 3,3 % oli itsepalveluaukioloa eli ns. omatoimikirjaston palvelua. Itsepalveluaukioloaikana kirjasto toimii omatoimiperiaatteella: kirjastossa voi asioida, mutta henkilökuntaa ei ole paikalla. Omatoimikirjaston tarkoituksena on lisätä aukioloaikoja niin, että ne sopivat mahdollisimman laajalle käyttäjäkunnalle. Koko maassa kirjastojen itsepalvelutuntien osuus oli 1,3 % kirjastojen kaikista aukiolotunneista. Kirjastojen itsepalveluaukiolo on uudehko ilmiö, jota tilastoitiin nyt ensi kertaa. Etelä-Suomen alueella itsepalvelutunteja oli Uudellamaalla sekä Kanta- ja Päijät-Hämeissä. Etelä-Suomen kirjastoverkko on kymmenessä vuodessa jonkin verran supistunut. Vuonna 2004 alueen kirjastojen määrä oli 233 ja kirjastoautojen 43. Eniten kirjastoverkkoa on karsittu Kymenlaaksossa ja Päijät- Hämeessä, joissa kirjastoja on yli 20 % vähemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Koko maassa kirjastojen määrä on vähentynyt 8,6 %. 6 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014

7 Kuva 1. Tapiolan kirjastopyörät poljetaan ulos kirjastotiloista kohtaamaan ihmisiä, tavoittamaan nekin ihmiset, jotka käyttävät kirjastoa vähemmän tai eivät ollenkaan. Kirjastopyörä kulkee rannoilla, yleisötapahtumissa, puistoissa ja toreilla vailla ennalta määrättyjä reittejä ja aikatauluja. Taulukko 1. Toimintayksiköt vv Pääkirjastot Sivukirjastot Laitoskirjastot Kirjastoautot

8 Kuvio 1. Toimintayksiköt vv Palvelujen rahoitus ja toiminnan taloudellisuus Etelä-Suomen yleiset kirjastot käyttivät toimintakuluihin yhteensä 133 miljoonaa euroa, joka oli 0,7 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kirjastojen toimintakuluista henkilöstökulujen osuus oli 56 prosenttia, kirjastoaineistokulujen osuus oli 10 prosenttia ja tilakustannusten osuus 22 prosenttia vuonna Henkilöstö- ja aineistokulujen osuudet kokonaiskustannuksista ovat pysyneet viimeiset viisi vuotta samalla tasolla, tilakustannusten osuus on noussut parilla prosentilla. Maksullisten e-aineistojen kuluja tilastoitiin ensimmäistä kertaa kaikista aineistokuluista eriteltyinä. Ne olivat Etelä-Suomen kirjastoissa yhteensä vajaa euroa. Tämä oli 1,6 prosenttia kaikista aineistokuluista. Yleisten kirjastojen laatusuositus asettaa kirjaston rahoitukselle tavoitteeksi vähintään kirjastojen valtionosuuden perusteena olevan perushinnan, joka vuonna 2014 oli 63,12 asukasta kohden. Toiminta-alueen kunnista joka viides saavutti asetetun tavoitteen. Maakunnittain Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä 30 % kunnista pääsi tavoitteeseen, Uudellamaalla viidesosa. Kymenlaaksossa ja Kanta- Hämeessä tavoitteen saavutti molemmissa yksi kunta. Koko maan keskiarvo oli 58,13 per asukas. 8 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014

9 Kuvio 2. Etelä-Suomen yleisten kirjastojen toimintakulut/asukas vv *vuoden 2014 euron arvossa Taulukko 2. Toimintakulut/asukas -suosituksen saavuttavien kuntien osuus % Etelä-Suomen kunnista Vuosi Kuntien osuus % 31,7 42, ,6 22,2 Kuvio 3. Toimintakulut/asukas -suosituksen saavuttaneiden kuntien osuus % Etelä-Suomen kunnista 9

10 Kun tarkastellaan maakuntien keskimääräisiä toimintamenoja asukasta kohden, missään ei saavutettu tavoitetasoa. Kunnittain koko Etelä-Suomen kuntien rahoituksessa vaihteluväli oli Nastolan 37,75 eurosta/ asukas Kauniaisten 112,73 euroon/ asukas. Rahaa käytettiin eniten kirjastojen toimintaan suhteessa väestöön Kauniaisissa, Hartolassa, Padasjoella, Loviisassa ja Luumäellä (112,73 80,23 /asukas). Vähiten taas Nastolassa, Orimattila, Mäntsälässä, Vantaalla ja Hollolassa (37,75 42,52 /asukas). Absoluuttisesti eniten rahaa käytti Helsingin kaupunki (38,7 milj. ) ja vähiten Myrskylä (98,8 tuhatta ). Toimintakulut kunnittain on esitetty kartassa 1. Taulukko 3. Yleisten kirjastojen toimintakulut menolajeittain v Menolaji Kirjastoaineistokulut Henkilöstökulut Tilakustannukset Muut kulut Yhteensä euroa osuus % 55,9 10,1 21,8 12, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014

11 Kuvio 4. Yleisten kirjastojen toimintakulut menolajeittain v Etelä-Suomessa 3. Palvelujen käyttö Yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaan laadukkaita kirjastopalveluita tarjoavassa kunnassa kirjaston aktiivikäyttäjiä on vähintään puolet kuntalaisista. Käyntejä on 10 kpl per asukas vuodessa ja lainauksia 20 kpl per asukas vuodessa. Lisäksi verkkopalveluasiointeja on laatusuosituksissa 10 kpl per asukas vuodessa. Yleisten kirjastojen tilastotietokantaan ei kerätä tietoa aktiivisista käyttäjistä. Lainaajien määriä sen sijaan tilastoidaan. Etelä-Suomen kirjastoissa lainaajien määrä pysyi suurin piirtein ennallaan vuoteen 2013 verrattuna. Vuonna 2014 lainaajia oli 36,9 % väestöstä eli Maakunnittain tarkasteltuna eniten lainaajia oli suhteessa väestöön Kanta-Hämeessä (38,1 %) ja vähiten Kymenlaaksossa (33,2 %). Kirjastoissa käytiin vuonna 2014 hieman aiempaa vähemmän. Etelä-Suomessa käyntejä kertyi yhteensä 21,8 miljoonaa, jossa on laskua edellisestä vuodesta 1,6 %. Keskimäärin alueella käyntejä oli 9,6 asukasta kohden eli hiukan alle laatusuositusten tavoitteen ja hieman yli kansallisen keskiarvon (9,3). Alueen maakunnista kirjastossa käytiin ahkerimmin Uudellamaalla (10,1 käyntiä per asukas) ja vähiten Etelä- Karjalassa (7,1 kpl per asukas). Etelä-Suomen kirjastojen kokonaislainaus on hieman laskenut edellisvuodesta. Lainoja oli vuonna 2014 yhteensä 35,4 miljoonaa, joka on noin lainaa vähemmän kuin vuonna Keskimäärin lainoja tehtiin 15,5 per asukas vuodessa, mikä jää alle koko maan keskiarvon (16,8). 11

12 Lainausluvut vaihtelevat maakunnittain. Eniten lainattiin Päijät-Hämeessä, jossa asukaskohtaisia lainoja oli 18,1, ja vähiten Etelä-Karjalassa, jossa vastaava luku oli 13,7. Etelä-Karjalassa lainojen asukaskohtainen keskiarvo kuitenkin kasvoi edellisvuodesta 1,5 lainalla. Muiden maakuntien lainaluvuissa tapahtui pientä laskua. E-kirjat tekevät tuloaan yleisiin kirjastoihin, ja e-kirjojen ja muiden sähköisten aineistojen käyttöä tilastoitiin nyt ensimmäistä kertaa. Etelä-Suomen kirjastoissa oli tarjolla yhteensä e-kirjaa, joita käytettiin varsin aktiivisesti: käyttökertoja oli noin eli 6,8 kertaa per e-kirja. Koko maan keskiarvo oli 2,10 käyttökertaa e-kirjaa kohden. E-kirjojen osuus kokoelmista on vielä pieni; niitä on kirjastoissa vähemmän kuin esimerkiksi videoita. Sekä kokonaislainaus, asukaskohtaisten lainojen määrä että lainaajien osuus väestöstä ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana laskeneet kaikissa alueen maakunnissa. Sama kehitys näkyy fyysisten käyntien määrässä. Vuonna 2014 lainoja tehtiin 11 % vähemmän ja fyysisiä käyntejä 14 % vähemmän kuin vuonna Kansallisella tasolla vastaavat luvut ovat 17 % ja 24 %. Osa kirjastokäyntien vähentymisestä johtuu asioinnin siirtymisestä verkkoon. Verkkopalveluiden käytön luotettava tilastointi on kuitenkin haastavaa. Kuntien palvelurakenteet ja tilastointikäytännöt vaihtelevat ja muuttuvat; lisäksi verkkovierailun käsitteen määrittely on ongelmallista. Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että verkkoasioinnin määrä lisääntyy vuosi vuodelta. Vuonna 2014 tilastoituja verkkokäyntejä tehtiin Etelä- Suomen kirjastoihin 24,9 miljoonaa, mikä oli vajaa miljoona enemmän kuin edellisenä vuonna. Verkkokäynneistä n. 21 miljoonaa tehtiin Uudellamaalla. Laatusuositusten tavoite 10 verkkokäynnistä per asukas vuodessa saavutettiin Etelä-Suomessa, mutta kunnittainen vaihtelu oli hyvin suurta. 12 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014

13 Taulukko 4. Fyysiset kirjastokäynnit ja lainaus per asukas maakunnittain Alue Fyysiset käynnit/asukasluku Kokonaislainaus/asukasluku Etelä-Karjala 7,2 7,1 12,2 13,6 Kanta-Häme 8 7,9 16,9 16,3 Kymenlaakso 8,2 8 16,8 16,4 Päijät-Häme 10 9,7 19,2 18,1 Uusimaa 10,4 10,1 15,5 15,2 Pääkaupunkiseutu 11,1 10,9 14,9 14,6 Muu Uusimaa 8,7 8,5 16,8 16,5 Etelä-Suomi 9,8 9,6 15,8 15,5 Koko maa 9,5 9,3 17,2 16,8 Lainaus asukasta kohden kunnittain on esitetty kartassa 2. 13

14 Kuvio 5. Kokonaislainaus/asukas Etelä-Suomessa vv Kuva 2. Meiltä edullisimmat lainat heti aamusta! Nyt tuli puoli tuntia uutta aikaa. Mitä sinä aikana ehtisit tehdä? Kokeile käyntiä Tapiolan kirjastossa. Nouda lainasi. Me avaamme ovet jo klo 8.00! 14 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014

15 4. Kokoelmat ja aineiston hankinta Kirjastojen kokoelmille laatusuositus asettaa seuraavat tavoitteet: uusia kirjoja hankitaan kappaletta tuhatta asukasta kohden ja vanhaa aineistoa poistetaan 8 % vuosittain. Lasten ja nuorten kirjallisuutta hankitaan 1 kpl / alle 15 -vuotias vuodessa. Lehtivuosikertoja tilataan tai saadaan kpl tuhatta asukasta kohden suurissa kirjastoissa ja pienissäkin tulisi pyrkiä 50 lehteen vuosittain. Uusia kirjoja hankittiin vuonna 2014 Etelä-Suomessa 238 kpl tuhatta asukasta kohden. Tavoitteesta jäätiin aikaisempaa enemmän, sillä edellisenä vuonna vastaava luku oli 250. Maakunnista eniten hankintoja tehtiin Etelä-Karjalassa, jossa kirjoja hankittiin 290 kappaletta ja niukimmin Uudellamaalla, jossa hankintojen määrä oli 224 kappaletta tuhatta asukasta kohden. Vanhan aineiston poistoja tehtiin vuonna 2014 Etelä-Suomessa 8,1 % kokoelmista eli laatusuosituksen tavoitteen verran. Lisäystä poistoissa edellisestä vuodesta oli 0,4 %. Eniten poistoja tehtiin Kymenlaaksossa 11,2 % ja vähiten Etelä-Karjalassa 4,9 %. Vuonna 2014 lasten kirjallisuutta hankittiin Etelä-Suomessa 0,6 kpl alle 15 -vuotiasta kohden, mikä on saman verran kuin edellisenä vuonna. Maakunnista lähimmäs laatusuositusta ylsi Etelä-Karjala 0,71 lastenkirjalla per alle 15-vuotias asukas. Lehtitilauksia tehtiin vuonna 2014 kaikkiaan kappaletta, jossa laskua edellisestä vuodesta oli 3,7 %. Tuhatta asukasta kohden lehtiä hankittiin Etelä-Suomessa vajaa 11 kappaletta, mikä on suurin piirtein saman verran kuin vuonna Eniten lehtiä tilattiin Kymenlaaksossa 15,2 lehteä tuhatta asukasta kohden ja vähiten Uudellamaalla 9,3 lehteä tuhatta asukasta kohden. Taulukko 5. Hankinnat/1 000 asukasta vv Alue Hankinnat/1 000 asukasta Etelä-Karjala Kanta-Häme Kymenlaakso Päijät-Häme Uusimaa Pääkaupunkiseutu Muu Uusimaa Etelä-Suomi Koko maa

16 Kuvio 6. Hankinnat/1 000 asukasta vv Kirjastotilat Kirjastotilojen osalta yleisten kirjastojen laatusuositus asettaa tavoitteeksi 100 hyötyneliömetriä tuhatta asukasta kohden. Etelä-Suomessa luku oli 79,5 m2 vuonna Laskua oli 0,4 m2 edellisestä vuodesta. Eniten tilaa tuhatta asukasta kohden oli Kymenlaaksossa 119 m2 ja vähiten Uudellamaalla 70 m2 tuhatta asukasta kohden. Eniten kirjastotiloja oli luonnollisesti Uudellamaalla runsaat m2 ja vähiten Etelä-Karjalassa n m2. 16 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014

17 Kuva 3. Kirjasto Omenassa kävi vuonna 2014 lähes kävijää. 6. Henkilöstö ja sen osaamisen kehittäminen Yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukainen henkilöstön määrällinen tavoite on 0,8-1,0 henkilötyövuotta (htv) per tuhat asukasta. Lisäksi henkilöstön täydennyskoulutukselle asetetaan tavoitteeksi 6 täydennyskoulutuspäivää per henkilötyövuosi. Kirjastoissa tehtiin Etelä-Suomessa 2014 yhteensä henkilötyövuotta, mikä on 67 htv:tä vähemmän kuin vuonna Tuhatta asukasta kohti henkilötyövuosia oli 0,83, joten laatusuositusten tavoite saavutettiin. Eri maakunnista paras tilanne oli vuonna 2014 Kanta-Hämeessä, jossa henkilökuntaa oli 0,9 htv per tuhat asukasta ja heikoin Päijät-Hämeessä, joissa henkilökuntaa oli 0,73 htv per tuhat asukasta. Vuonna 2014 Etelä-Suomen kirjastoissa osallistuttiin täydennyskoulutukseen 3,1 päivää htv:tä kohden eli selvästi alle laatusuosituksen. Eniten täydennyskoulutukseen osallistuttiin Päijät-Hämeessä, jossa koulutuspäiviä oli 3,6 henkilötyövuotta kohden, ja vähiten Kanta-Hämeessä, jossa vastaava luku oli 2,7 päivää per htv. Täydennyskoulusta alettiin tilastoida vuonna Tilastointikauden aikana laatusuosituksen mukainen kuuden päivän tavoite ei ole täyttynyt Etelä-Suomen alueella kertaakaan. Täydennyskoulutuspäivien määrä on paria poikkeusta lukuun ottamatta jäänyt kaikissa maakunnissa alle neljän. Koko maassa kuuteen päivään on ylletty Lapissa yhtenä ja Keski-Suomessa yhtenä vuonna. 17

18 Taulukko 6. Henkilötyövuodet yhteensä ja henkilötyövuodet 1000 asukasta kohden maakunnittain Alue Henkilötyövuodet yhteensä Henkilötyövuodet/ asukasta Muutos lkm Etelä-Karjala ,81 0,81 Kanta-Häme ,92 0,90 Kymenlaakso ,85 0,83 Päijät-Häme ,81 0,73 Taulukko 7. Täydennyskoulutuspäivät/henkilötyövuodet maakunnittain ja koko maan keskiarvo Uusimaa ,87 0,84 Pääkaupunkiseutu ,92 0,87 Muu Uusimaa 384,3 379,2-5 0,78 0,77 Etelä-Suomi ,87 0,83 Koko maa ,87 0,85 Alue Täydennyskoulutuspäivät/Henkilötyövuodet Etelä-Karjala 2,2 2,2 2,6 2,4 2,8 5,6 2,9 Kanta-Häme 3,0 2,2 2,5 3,0 3,2 2,9 2,7 Kymenlaakso 3,6 4,8 3,9 3,2 3,7 3,6 3,3 Päijät-Häme 2,5 2,7 2,2 1,8 2,7 2,6 3,6 Uusimaa 3,2 3,1 2,9 4,4 3,3 3,3 3,0 Pääkaupunkiseutu 3,5 3,4 2,9 5,0 3,5 3,4 2,8 Muu Uusimaa 2,4 2,4 2,8 3,0 2,8 2,9 3,4 Koko maa 3,1 3,1 3,3 3,8 3,5 3,7 3,3 7. Tapahtumat ja näyttelyt Kirjastojen tapahtumatoiminta oli vuonna 2014 entistäkin aktiivisempaa. Vuoden mittaan kirjastoissa järjestettiin lähes erilaista tapahtumaa, joka on 18 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Tapahtumien, kuten kirjailijailtojen, lukupiirien, konserttien, luentojen ja nukketeatteriesitysten kävijämäärä kasvoi 8 % ja kaikkiaan kirjastojen tapahtumiin osallistui yli henkilöä. Tapahtumien lisäksi kirjastoissa järjestettiin yli näyttelyä sekä käyttäjäkoulutusta runsaalle henkilölle. Kirjastojen tapahtuma-, näyttely- ja koulutustoimintaa tilastoitiin nyt kolmatta kertaa. 18 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014

19 Minecraft-pelitapahtuma Tapiolan kirjastossa Tietokoneen käytön vertaiskoulutusta Hämeenlinnan kirjastossa 19

20 Kuvio 7. Tapahtumat vuosina Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014

21 8. Kirjastojen kehittäminen Helsingin kaupunginkirjasto toimii myös maamme keskuskirjastona. Tästä erityisroolistaan johtuen se saa erityistä rahallista tukea opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM). Kirjastolla on käynnissä useita ministeriön rahoittamia kehittämishankkeita. Jokaisessa Etelä-Suomen maakunnassa on maakuntakirjasto (Porvoo, Hämeenlinna, Lahti, Kouvola ja Lappeenranta), jotka saavat maakuntakirjastoavustusta toimintaansa. Syksyllä 2104 Etelä-Suomen kirjastot jättivät 95 hakemusta hankerekisterin kautta ( fi) toimintansa kehittämiseen tähtäävien hankkeiden toteuttamiseksi. Etelä-Suomen aluehallintovirasto sai OKM:ltä n keväällä 2015 jaettavaksi paikallisiin ja alueellisiin kirjastojen kehittämishankkeisiin ja lukuharrastuksen edistämishankkeisiin. Alueellisesti merkittävimmistä hankkeista vastasivat suurelta osin maakuntakirjastot. Osa hankkeista siirrettiin suoraan ministeriön päätettäviksi valtakunnallisesti merkittävinä hankkeina. Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi matka-avustusta kansainvälisiin tapahtumiin ja seminaareihin 32 henkilölle yhteensä euroa. Taulukko 8. Etelä-Suomen aluehallintoviraston rahoittamat kehittämishankkeet Alue Hakemukset (kpl) Haettu summa Myönnetty avustus (kpl) Myönnetty avustus Etelä-Karjala Kanta-Häme Kymenlaakso Päijät-Häme Uusimaa Yhteensä

22 Kirjastokimpat maakunnittain Etelä-Karjala Etelä-Karjala Kuntia 9 Väestö Pääkirjastoja 9 Sivukirjastoja 16 Kirjastoautoja 1 Kirjastokimppoja 1 Kokonaislainaus/asukas 13,7 Kirjastoautojen osuus lainauksesta % 3,1 Fyysiset käynnit/asukas 7,1 Aineistohankinnat/1 000 asukasta 351,6 Henkilötyövuodet/1 000 asukasta 0,71 Toimintakulut euroa/asukas 54,6 Kirjastokimpat: Heili 22 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014

23 Kanta-Häme Kanta-Häme Kuntia 11 Väestö Pääkirjastoja 11 Sivukirjastoja 8 Kirjastoautoja 8 Kirjastokimppoja 3 Kokonaislainaus/asukas 16,3 Kirjastoautojen osuus lainauksesta % 11,0 Fyysiset käynnit/asukas 7,9 Aineistohankinnat/1 000 asukasta 325 Henkilötyövuodet/1 000 asukasta 0,77 Toimintakulut euroa/asukas 55,9 Kirjastokimpat: Vanamo, Louna, Ratamo 23

24 Kymenlaakso Kymenlaakso Kuntia 7 Väestö Pääkirjastoja 7 Sivukirjastoja 14 Kirjastoautoja 5 Kirjastokimppoja 1 Kokonaislainaus/asukas 16,4 Kirjastoautojen osuus lainauksesta % 9,4 Fyysiset käynnit/asukas 8 Aineistohankinnat/1 000 asukasta 327,5 Henkilötyövuodet/1 000 asukasta 0,75 Toimintakulut euroa/asukas 60,0 Kirjastokimpat: Kyyti 24 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014

25 Päijät-Häme Päijät-Häme Kuntia 11 Väestö Pääkirjastoja 10 Sivukirjastoja 9 Kirjastoautoja 6 Kirjastokimppoja 1 Kokonaislainaus/asukas 18,1 Kirjastoautojen osuus lainauksesta % 10,9 Fyysiset käynnit/asukas 9,7 Aineistohankinnat/1 000 asukasta 309 Henkilötyövuodet/1 000 asukasta 0,69 Toimintakulut euroa/asukas 54,3 Kirjastokimpat: Lastu 25

26 Uusimaa Uusimaa Kuntia 26 Väestö Pääkirjastoja 25 Sivukirjastoja 94 Kirjastoautoja 17 Kirjastokimppoja 7 Kokonaislainaus/asukas 15,2 Kirjastoautojen osuus lainauksesta % 4,6 Fyysiset käynnit/asukas 10,1 Aineistohankinnat/1 000 asukasta 269,1 Henkilötyövuodet/1 000 asukasta 0,73 Toimintakulut euroa/asukas 59,35 Kirjastokimpat: HelMet, Ratamo, Kirkes, Porsse, ekirjastot-ebibliotek, Lukki, Lukas 26 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014

27 Tilastovertailu Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen yleisten kirjastojen toiminnasta vuosina Perustuu tilastotietokannan tietoihin* Yksikkömuutos %-muutos Asukasluku ,80 Kuntien lukumäärä ,00 Kirjastot yhteensä kpl ,02 Pääkirjastot ,00 Sivukirjastot ,37 Laitoskirjastot ,69 Kirjastoautot ,63 Pysäkkejä ,31 Muita palvelupaikkoja ,64 Aukiolotunteja ,17 - aukiolotunnit: itsepalvelu Henkilötyövuodet yht ,42 Kirjaston palkkaamat ,94 - josta kirjastoammatilliset ,57 - josta korkeakoulutetut ,65 Muut ,89 Toimintakulut yht ,67 Henkilöstökulut ,12 Kirjastoaineistokulut ,18 - kirjojen hankintakulut ,21 - muut kirjastoaineistokulut ,67 Tilakustannukset ,29 Muut kulut ,77 Toimintakulut /asukas 59,25 58, ,47 Kulut seuraavan vuoden talousarviossa ,14 Käynnit yht ,27 Fyysisiä käyntejä ,63 Fyysiset käynnit/asukasluku 9,8 9,56-0,24-2,45 Verkkokäynnit** ,00 Verkkokäynnit/asukasluku 10,79 10,92 0,13 1,18 27

28 Kokonaislainaus kpl ,07 Lainaajat ,01 Kirja-aineiston lainaus yht ,71 Kirjat ,75 -suomenkieliset ,46 - ruotsinkieliset ,03 - muunkieliset ,60 - aikuisten kirjat ,52 - lasten kirjat ,65 - kaunokirjat ,67 - tietokirjat ,91 - kaunokirjat aikuiset ,40 - tietokirjat aikuiset ,42 - kaunokirjat lapset ,46 - tietokirjat lapset ,14 Nuotit ja partituurit ,49 Muun kuin kirja-aineiston lainaus yht ,26 Musiikkiäänitteet ,40 Muut äänitteet ,71 Videot ,78 CD-ROM -levyt ,23 DVD ja Blu-ray -levyt ,10 Muu aineisto*** ,32 Saadut kaukolainat ,23 Lähetetyt kaukolainat ,98 Kokonaislainaus/asukas 15,84 15,54 0-1,89 Hankinnat yht. kpl ,91 Kirja-aineisto yhteensä ,83 Kirjat ,95 -suomenkieliset ,85 - ruotsinkieliset ,74 - muunkieliset ,52 - aikuisten kirjat ,15 - lasten kirjat ,59 - kaunokirjat ,34 - tietokirjat ,11 28 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014

29 - kaunokirjat aikuiset ,35 - tietokirjat aikuiset ,67 - kaunokirjat lapset ,02 - tietokirjat lapset ,83 Nuotit ja partituurit ,17 Muun kuin kirja-aineiston hankinta yht ,31 Musiikkiäänitteet ,91 Muut äänitteet ,62 Videot ,79 CD-ROM -levyt ,05 DVD ja Blu-ray -levyt ,02 Muu aineisto*** ,68 Poistot kpl ,44 Kokoelmat yht. kpl ,38 Kirja-aineisto yhteensä ,86 Kirjat ,88 -suomenkieliset ,86 - ruotsinkieliset ,58 - muunkieliset ,48 - aikuisten kirjat ,73 - lasten kirjat ,97 - kaunokirjat ,63 - tietokirjat ,55 - kaunokirjat aikuiset ,44 - tietokirjat aikuiset ,76 - kaunokirjat lapset ,68 - tietokirjat lapset ,74 Muut kuin kirja-aineisto yht ,93 Musiikkiäänitteet ,40 Muut äänitteet ,09 Videot ,00 CD-ROM -levyt ,52 DVD ja Blu-ray -levyt ,37 Muu aineisto*** ,94 29

30 Lehdet yht. vuosikertoja ,74 Sanomalehdet ,42 Aikakauslehdet ,39 E-aineistot E-kirjakokoelma E-kirjojen hankinnat E-kirjojen käyttökerrat E-musiikin kirjautumiset E-musiikin käyttökerrat E-lehtien käyttökerrat E-tietokantojen käyttökerrat E-kuvatallenteiden käyttökerrat *Ks. tilastointiin liittyvät ohjeet ja käsitteistöt tilastotietokannan osoitteesta **Verkkokäynti on kirjaston ulkopuolelta tehty virtuaalikäynti kirjaston verkkosivustolle. Käynnin aikana voi tapahtua useita eri toimintoja, kuten fyysisen käynnin yhteydessäkin. ***Muu aineisto sisältää esim. karttalehdet, diasarjat ja -kuvat, pelit, mikrokortit ja -rullat yms. 30 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014

31 31

32 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15, Hämeenlinna puh ISSN xxxx-xxxx (painettu) ISBN xxxx-xxxx (painettu) ISSN xxxx-xxxx (verkkojulkaisu) ISBN xxxx-xxxx (verkkojulkaisu)

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011 NÄKYMIÄ ELOKUU 2012 UUDENMAAN ELY-KESKUS Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011 Kauniasten kirjasto oli Etelä-Suomen laadukkaimpia vuonna 2011 (kuvaaja: Kaunaisten kirjasto) Tässä yhteenvedossa esitetään

Lisätiedot

Etelä-Suomen yleiset kirjastot vuonna 2013

Etelä-Suomen yleiset kirjastot vuonna 2013 Etelä-Suomen yleiset kirjastot vuonna 2013 Tilastotiedot Erikoissuunnittelija Marjaterttu Kursu Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue 35/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer

Lisätiedot

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2015

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2015 Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2015 Tilastotietoja Etelä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2015 Ylitarkastaja Antti Seppänen OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN VASTUUALUE 5/2016 Aluehallintovirastojen julkaisuja

Lisätiedot

Suomen yleisten kirjastojen tilastot

Suomen yleisten kirjastojen tilastot http://tilastot.kirjastot.fi/?orgs=15&years=,&stats=1,33,100,10... 1 / 5 5.4.2017 10:45 Suomen yleisten kirjastojen tilastot Statistik för allmänna biblioteken i Finland Finnish Public Libraries Statistics

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2014 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 23/2015 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja. Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2016

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2016 Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2016 Tilastotietoja Etelä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2016 Ylitarkastaja Antti Seppänen OPETUS-JA KULTTUURITOIMEN VASTUUALUE 29/2017 Aluehallintovirastojen julkaisuja

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 Kuopion uusin kirjastoauto Aulis aloitti ajot vuoden 2013 alussa (Kuva: Jouni Nykänen) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 POHJANMAAN ELY-KESKUS Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa Seinäjoen kirjaston uudisosa

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 Savonlinnan uusi kirjastorakennus nousee harjakorkeuteen. (kuvat: Tapani Boman) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2015

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2015 Itä-Suomen yleiset kirjastot 2015 Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2015 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 6/2016 Aluehallintovirastojen julkaisuja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJANMAAN ELY-KESKUS Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2012 Palokan kirjasto

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2014

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2014 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2014 Merja Kummala-Mustonen OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 18/2015 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2011

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2011 Raportteja 69 2012 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2011 merja kummala-mustonen (toim.) Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2011 MERJA KUMMALA-MUSTONEN (TOIM.)

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2012

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2012 Merja Kummala-Mustonen (toim.) Limingan kirjasto (Kuva: Anna Kamula) 1. Esipuhe Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015 Merja Kummala-Mustonen OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 12/2016 Aluehallintovirastojen julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2013

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2013 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2013 Merja Kummala-Mustonen (toim.) OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 14/2014 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016 Merja Kummala-Mustonen OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 28/2017 Aluehallintovirastojen julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket Julkaisija

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

Lounais-Suomen yleiset kirjastot 2013

Lounais-Suomen yleiset kirjastot 2013 Lounais-Suomen yleiset kirjastot 2013 Tilastotietoja Lounais-Suomen yleisistä kirjastoista v. 2013 Kari Vainionpää, sivistystoimentarkastaja Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 3/2014 Lounais-Suomen

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2014

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2014 Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2014 Länsi- ja Sisä-Suomen kirjastotoiminnan alueellinen vuosiraportti Marjariitta Viiri ja Anneli Ketonen Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue 5/2015 Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Hämeenlinna

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Hämeenlinna Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-215 Aikasarjoihin sisältyvät kunnat Hauho 1999-28 (kunta lakkautettu 29) 1999-215 Kalvola 1999-28 (kunta lakkautettu 29) Lammi 1999-28 (kunta

Lisätiedot

Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa

Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa Tilastotietokannassa visualisointi-käyttöliittymä Helpottaa kunta- ja maakuntatilastojen tarkastelua Aikasarjojen vertailu helppoa: sekä absoluuttiset luvut että

Lisätiedot

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 LAPIN ELY-KESKUS Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 Kirjastoverkko ja sen muutokset Kuva: Hilkka Heikkinen. Lapin kunnissa oli vuonna 2012 yhteensä 43 kirjastoa, joista

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna Toimintatilastot

Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna Toimintatilastot Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna 2010 Toimintatilastot Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 8/2011 Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna 2010 Toimintatilastot Pirkko

Lisätiedot

10.11.2013. Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 suuralueittain. Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi. Väestö

10.11.2013. Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 suuralueittain. Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi. Väestö 1.11.13 Tilastoja ja aikasarjoja 3-1 suuralueittain Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi Väestö 1 1.11.13 Väestö suuralueittain 5 3 1 1, Väestö suuralueittain, suhteellinen muutos

Lisätiedot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot Yleisten kirjastojen tilastot Käsitteet Alla määritellään aakkosjärjestyksessä ne käsitteet, joita on käytetty tietokannan taulukoissa, taulukoiden otsikoissa ja tunnusluvuissa sekä mitä tarkoitetaan eri

Lisätiedot

Kokoelmat * 65 255 3,7 % 67 696

Kokoelmat * 65 255 3,7 % 67 696 Kommentti (näkyy vain ylläpitäjille): Täyttäjän nimi: Täyttäjän puhelinnumero: Täyttäjän sähköpostiosoite: Kunta: Seutukunta: Maakunta: Maakuntakirjastoalue: Lääni: Suuralue: Alavieska Ylivieska Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (6) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu kaikkiin muihin maakuntakirjastoihin

Lisätiedot

Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa Aikasarjoissa Ouluun on laskettu Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii ja Ylikiiminki

Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa Aikasarjoissa Ouluun on laskettu Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii ja Ylikiiminki Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa 1999-215 Aikasarjoissa un on laskettu Haukipudas, Kiiminki, nsalo, Yli-Ii ja Ylikiiminki 7 Asukkaat 6 5 4 3 2 1 1,4 Asukkaat, suhteellinen muutos 1,,8,6,4,2, 45

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (5) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu muihin maakuntakirjastoihin, mutta pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-2014. Mikkelin alue ja Savonlinna

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-2014. Mikkelin alue ja Savonlinna Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-2014 Mikkelin alue ja Savonlinna 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Asukasluku Savonlinna 1,20 Asukasluku: suhteellinen muutos

Lisätiedot

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Joensuun seutu

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Joensuun seutu Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-2014 Joensuun seutu 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Asukasluku: Joensuu+Kontiolahti+Liperi+Outokumpu+Polvijärvi 1,20 Asukasluku:

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009

Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009 Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009 Toimintatilastot 10/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009 Toimintatilastot

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2015

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2015 Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2015 Länsi- ja Sisä-Suomen kirjastotoiminnan alueellinen vuosiraportti Linda Mård, Anneli Ketonen ja Marjariitta Viiri Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue 1/2016

Lisätiedot

Kuusi suurinta kaupunkia Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012

Kuusi suurinta kaupunkia Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 21.8.213 Kuusi suurinta kaupunkia Tilastoja ja aikasarjoja 23-212 Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi Toimintaympäristö 1 21.8.213 7 väestö 6 5 4 3 2 1 "Liitos-" *) *) n lukuihin

Lisätiedot

Lapin yleiset kirjastot 2014

Lapin yleiset kirjastot 2014 Lapin yleiset kirjastot 2014 Toimintakatsaus Kirjastotoimen ylitarkastaja Satu Ihanamäki OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 3/2015 Lapin aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

Lisätiedot

Liite 1: VUOSITTAINEN ARVIOINTI

Liite 1: VUOSITTAINEN ARVIOINTI 1 Liite 1: VUOSITTAINEN ARVIOINTI Aiemmin tässä työssä esitellyn laaja-alaisen, osittaiseen arviointiin tarkoitetun mallin lisäksi tässä liitteessä esitetään vuosittaiseen käyttöön paremmin soveltuva arviointimenetelmien

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston arviointisuunnitelma

Joensuun seutukirjaston arviointisuunnitelma 1 (4) Joensuun seutukirjaston arviointisuunnitelma 2017-2020 Johdanto Toiminnan ja tulosten arviointi kuuluu erottamattomana osana toiminnan kehittämiseen. Parhaimmillaan arviointi ja laatutyö ovat luonnollisia

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2013

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2013 Itä-Suomen yleiset kirjastot 2013 Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2013 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 21/2014 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja. Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut Tilastokatsaus 2011 Kirjasto- ja tietopalvelut Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2011 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilötyövuodet...3 Talous...3 Aineistoniteiden määrä...4 Aineistoniteiden

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010

Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2010 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilökunta...3

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2010

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2010 Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2010 Uusimaa, Itä-Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala Jaana Käki, Kristiina Kontiainen, Marjaterttu Kursu, Raija Valtonen Uudenmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Jos toimintayksikkö lakkautetaan kesken vuotta, toimintatiedot sisällytetään koko vuoden tietoihin.

Jos toimintayksikkö lakkautetaan kesken vuotta, toimintatiedot sisällytetään koko vuoden tietoihin. Yleisten kirjastojen tilastot Ohjeet Toimintayksiköt Kirjasto on palvelupaikka, jolla on - huoneisto pääasiassa omassa käytössä - kirjaston palkkaamaa henkilökuntaa - säännöllinen aukioloaika Jos toimintayksikkö

Lisätiedot

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012 Kirjaston käyttö Kirjastokäynnit kohdeväestö Kirjaston käyttö ja käyttäjät 2.10 Kirjastokäynnit a) Käyntien määrä vuodessa (Kirjastot 0.1 Kirjastotyypit

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kävijät vuonna 2004...1. Lainaus 2004...2. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3

Kirjaston tilastot. Kävijät vuonna 2004...1. Lainaus 2004...2. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3 Kirjaston tilastot 2004 Kävijät vuonna 2004...1 Lainaus 2004...2 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3 Aineistojen lainaus aineistolajeittain 2004...4 Kirjojen lainaus 2004...5 Musiikkiäänitteiden

Lisätiedot

Lapin kirjastokokous

Lapin kirjastokokous Lapin kirjastokokous 8.5.2014 Peruspalveluarviointi Kirjastotilastot OKM:n ajankohtaiset Lapin aluehallintovirasto, Satu Ihanamäki, opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 6.5.2014 1 Peruspalveluarviointi

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNNANKIRJASTO

JOKIOISTEN KUNNANKIRJASTO JOKIOISTEN KUNNANKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS V. 2013 KOKO KUNNAN KIRJASTOLAITOKSEN TIEDOT TOIMINTAYKSIKÖT PÄÄKIRJASTO Aukioloajat Pääkirjasto on ollut avoinna viitenä päivänä viikossa: maanantaista perjantaihin

Lisätiedot

Etelä-Suomen läänin yleiset kirjastot vuonna 2009

Etelä-Suomen läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 Etelä-Suomen läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 16/2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Etelä-Suomen läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 Antti Seppänen, Kristiina Kontiainen,

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN KIRJASTOSTRATEGIAN PÄIVITYS

KESKI-KARJALAN KIRJASTOSTRATEGIAN PÄIVITYS Keski-Karjalan kirjastostrategian päivitys 1 KESKI-KARJALAN KIRJASTOSTRATEGIAN PÄIVITYS Keväällä 2004 valmistui Keski-Karjalan kirjastostrategia, jonka tilastotietoja on täydennetty vuosilla 2004-2006.

Lisätiedot

Lapin läänin yleiset kirjastot vuonna 2009

Lapin läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 Lapin läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 5/2010 Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Lapin läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 Satu Ihanamäki 5/2010 Lapin elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Kirjaston tilastot 2007

Kirjaston tilastot 2007 Kirjaston tilastot 2007 Kävijät...2 Lainaus...3 Lainojen jakautuminen toimipisteittäin...4 Lainaajat toimipisteittäin...5 Aineistojen lainaus aineistolajeittain...7 Lainojen jakautuminen aineistoryhmittäin...8

Lisätiedot

Alakouluja on 4, yläkoulu ja lukio. Lisäksi kaupungissa toimii työväenopisto, kuvataidekoulu, musiikkikoulu ja tanssiopisto.

Alakouluja on 4, yläkoulu ja lukio. Lisäksi kaupungissa toimii työväenopisto, kuvataidekoulu, musiikkikoulu ja tanssiopisto. Kirjastoryhmä KARKKILAN KIRJASTOTOIMEN ARVIOINTI 3.10.2010 Laatija: Sivistystoimentarkastaja Kristiina Kontiainen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja

Lisätiedot

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Merja Kummala-Mustonen 15.9.2016 PSAVI, Merja Kummala-Mustonen, Opetus ja kulttuuri

Lisätiedot

Kirjaston tilastot 2005

Kirjaston tilastot 2005 Kirjaston tilastot 2005 Kävijät vuonna 2005...1 Lainaus 2005...2 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2005...3 Aineistojen lainaus aineistolajeittain 2005...4 Kirjojen lainaus 2005...5 Musiikkiäänitteiden

Lisätiedot

17 Päijät-Häme. 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

17 Päijät-Häme. 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 17 Päijät-Häme 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 17.1. PÄIJÄT-HÄME Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 3 kpl Maaseutumaiset: 5 kpl Päijät-Hämeen

Lisätiedot

OULUN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto. Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta v. 2007

OULUN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto. Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta v. 2007 OULUN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta v. 2007 Selvitykset 2008/5 8.7.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1 Taulukko 1. Väestö, taulukko 1 2. KIRJASTOVERKKO

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot Kirjaston tilastot 2003 Kokoelma 2003...1 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2003...2 Kirjakokoelma, hankinta ja poistot 2003...3 Kirjakokoelma kielittäin 2003...4 Videot, DVD-videot ja CD-romit 2003...5

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk 21.4.2015 Laatija: AT tilivuosi 2015/1. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. ENN

Lisätiedot

Kirjasto- ja tietopalvelut Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen yleisissä kirjastoissa vuonna 2009

Kirjasto- ja tietopalvelut Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen yleisissä kirjastoissa vuonna 2009 Kirjasto- ja tietopalvelut Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen yleisissä kirjastoissa vuonna 2009 Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 2/2011 Kirjasto- ja tietopalvelut Pohjanmaan

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Uudenmaan ELY:ssä nyt

Uudenmaan ELY:ssä nyt Uudenmaan ELY:ssä nyt Maakuntakirjastopalaveri, Hämeenlinna 25.3.2011 Kristiina Kontiainen Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 31.3.2011 1 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin yhdistämällä TE-keskuksen,

Lisätiedot

Evaluation and visualization of the impact of libraries Kirjastojen vaikuttavuuden arviointi ja visualisointi

Evaluation and visualization of the impact of libraries Kirjastojen vaikuttavuuden arviointi ja visualisointi Evaluation and visualization of the impact of libraries Kirjastojen vaikuttavuuden arviointi ja visualisointi Koha Seminar, Joensuu 22.5.2015 Erkki Lounasvuori Vaikuttavuuden arviointi: tilastot + hankkeet

Lisätiedot

Tietoisku tilastoinnista & tilastoista Markku Laitinen 26-27.10.2011 Kirjastoverkkopäivät - työpaja

Tietoisku tilastoinnista & tilastoista Markku Laitinen 26-27.10.2011 Kirjastoverkkopäivät - työpaja Tietoisku tilastoinnista & Aik Asiakasdata dt nyt mitä saadaan tilastoista Markku Laitinen 26-27.10.2011 Kirjastoverkkopäivät - työpaja Tietoisku tilastoinnista Standardit ISO 2789: Information and documentation

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE Kklk 11.10.] Laatija: AT tilivuosi /3. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. ENN tulot/tili Myyntituotot

Lisätiedot

Jos toimintayksikkö lakkautetaan kesken vuotta, toimintatiedot sisällytetään koko vuoden tietoihin.

Jos toimintayksikkö lakkautetaan kesken vuotta, toimintatiedot sisällytetään koko vuoden tietoihin. Yleisten kirjastojen tilastot 1/10 Yleisten kirjastojen tilastot 21.12.2017 Ohjeet Toimintayksiköt Kirjasto on palvelupaikka, jolla on - huoneisto pääasiassa omassa käytössä - kirjaston palkkaamaa henkilökuntaa

Lisätiedot

Lounais-Suomen yleiset kirjastot 2014

Lounais-Suomen yleiset kirjastot 2014 Lounais-Suomen yleiset kirjastot 2014 Tilastotietoja Lounais-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2014 Päivi Almgren, kirjastotoimen ylitarkastaja Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue 1/2015 Lounais-Suomen

Lisätiedot

VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012

VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 Vihdin kunnankirjaston vuosi 2012 oli toiminnallisesti erittäin hyvä. Keskimäärin hyvin pienellä henkilöstöresurssilla ja jo useamman vuoden samana pysyneellä

Lisätiedot

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2013

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2013 Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2013 Satu Ihanamäki OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 6/2014 Lapin aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket i Lapland Julkaisija Lapin

Lisätiedot

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA Kirjastotilastoinnin prosessikuvaus Yhteistilastoprosessi

Lisätiedot

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013 Joensuun kaupungin strategiaa Rajaton tulevaisuus toteutetaan elämänkaaren mukaisilla palveluohjelmilla. Työikäisten palveluohjelmassa on yhtenä

Lisätiedot

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen KULTTUURILAUTAKUNTA JA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen talot ja -keskukset talot/-keskukset, käynnit kpl 278291 308889 220000 220000 100 71

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Perustietopaketti. Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto

Yleiset kirjastot Perustietopaketti. Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto Kirjastoverkosto KUNNALLISET KIRJASTOT = YLEISET KIRJASTOT Yleisten kirjastojen keskuskirjasto. Monikielinen kirjasto

Lisätiedot

Aineiston vapaa saatavuus ja yleiset kirjastot

Aineiston vapaa saatavuus ja yleiset kirjastot Aineiston vapaa saatavuus ja yleiset kirjastot Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja Kaukopalvelusta kohti yhtä kokoelmaa - Seminaari Tieteiden talossa 20.5.2015 Helsingin kaupunginkirjasto- Yleisten

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Perustietopaketti

Yleiset kirjastot Perustietopaketti Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto Päivitetty 17.8.2015/Tarja Ahlgren Kirjastoverkosto KUNNALLISET KIRJASTOT = YLEISET KIRJASTOT Yleisten kirjastojen keskuskirjasto.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunginkirjasto. Miten meni ja mitäs sit?

Ulvilan kaupunginkirjasto. Miten meni ja mitäs sit? Ulvilan kaupunginkirjasto Miten meni ja mitäs sit? Kirjasto pähkinänkuoressa Ulvilan kaupunginkirjastolla on 3 yksikköä: pääkirjasto sekä Kaasmarkun ja Kullaan lähikirjastot. Henkilökuntaa on yhteensä

Lisätiedot

Jos toimintayksikkö lakkautetaan kesken vuotta, toimintatiedot sisällytetään koko vuoden tietoihin.

Jos toimintayksikkö lakkautetaan kesken vuotta, toimintatiedot sisällytetään koko vuoden tietoihin. Yleisten kirjastojen tilastot 1/10 Yleisten kirjastojen tilastot 14.2.2017 Ohjeet Toimintayksiköt Kirjasto on palvelupaikka, jolla on - huoneisto pääasiassa omassa käytössä - kirjaston palkkaamaa henkilökuntaa

Lisätiedot

Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi. Hämeenlinna 2010. Teemaseminaari: Kirjastoalan yhteistyö Suomen ja Venäjän välillä

Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi. Hämeenlinna 2010. Teemaseminaari: Kirjastoalan yhteistyö Suomen ja Venäjän välillä Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi. Hämeenlinna 2010. Teemaseminaari: Kirjastoalan yhteistyö Suomen ja Venäjän välillä Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Perustietopaketti

Yleiset kirjastot Perustietopaketti Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto 1 Kirjastoverkosto KUNNALLISET KIRJASTOT = YLEISET KIRJASTOT Yleisten kirjastojen keskuskirjasto. Monikielinen kirjasto

Lisätiedot

Lapin yleiset kirjastot vuonna 2016

Lapin yleiset kirjastot vuonna 2016 Lapin yleiset kirjastot vuonna 2016 Tilastokatsaus Satu Ihanamäki OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 39/2017 Aluehallintovirastojen julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket Julkaisija Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Tietoa Hämeenlinnasta Asukkaita n. 68 000 Vuoden 2009 alusta Hauho (4000), Kalvola (3500),

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö 2013 tilastoraportti

Etsivä nuorisotyö 2013 tilastoraportti OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Etsivä nuorisotyö 2013 tilastoraportti Trenditietoja 2008-2013 Häggman Erik 2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Sivu 1 [KI R J O I T A Y R I T Y K S E N O S O I T E ] Sisältö

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2013 De allmänna bibliotekens verksamhet 2013

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2013 De allmänna bibliotekens verksamhet 2013 Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2013 De allmänna bibliotekens verksamhet 2013 Länsi- ja Sisä-Suomen kirjastotoiminnan alueellinen vuosiraportti Den regionala årsrapporten för biblioteksverksamheten

Lisätiedot

Matkailun merkitys Kymenlaaksolle. Matkailuparlamentti Kuusankoski Jaakko Mikkola

Matkailun merkitys Kymenlaaksolle. Matkailuparlamentti Kuusankoski Jaakko Mikkola Matkailun merkitys Kymenlaaksolle Matkailuparlamentti 17.10.2017 Kuusankoski Jaakko Mikkola Matkailun kokonaiskysyntä maakunnittain Alueellisesti matkailukysyntä painottuu Uudenmaan lisäksi erityisesti

Lisätiedot

Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008

Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008 Tilastokatsaus Lisätietoja: 16.12.2009 Anu Valle, puh. 020 634 1389, etunimi.sukunimi@kela.fi Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008 Kela korvasi vuonna 2008 yhteensä 16,3 miljoonaa

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Perustietopaketti. Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto

Yleiset kirjastot Perustietopaketti. Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto Kirjastoverkosto KUNNALLISET KIRJASTOT = YLEISET KIRJASTOT Yleisten kirjastojen keskuskirjasto. Monikielinen kirjasto

Lisätiedot

KITT. Yhteistilastopäivä 4.12.2007 Sinikka Luokkanen. w w w. h a m k. f i. Ohjausryhmä

KITT. Yhteistilastopäivä 4.12.2007 Sinikka Luokkanen. w w w. h a m k. f i. Ohjausryhmä KITT Yhteistilastopäivä 4.12.2007 Sinikka Luokkanen Ohjausryhmä Ryhmän kokoonpano kaudelle 2007-2009 on seuraava. Yliopistokirjastot Reino Lipponen, LaYK Eila Tapio, OYK Ammattikorkeakoulukirjastot Sinikka

Lisätiedot

RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely

RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely RATAMO-jen ja Lopen n asiakaskysely 15.3. 31.3.2010 1. Vastaajan sukupuoli: Nainen % Mies % Hausjärvi 136 83 % 28 17 % Hyvinkää 125 78 % 35 22 % Loppi 74 74 % 26 26 % Nurmijärvi 155 75 % 52 25 % Riihimäki

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN MAAKUNTAKIRJASTO 2012 - PALVELUVERKKOSELVITYS

LAPPEENRANNAN MAAKUNTAKIRJASTO 2012 - PALVELUVERKKOSELVITYS 1 LAPPEENRANNAN MAAKUNTAKIRJASTO 2012 - PALVELUVERKKOSELVITYS SISÄLTÖ Selvityksen tausta 2 Kirjasto lakisääteisenä peruspalveluna 2 Kirjastotoiminnan laatusuositusten ja strategioiden toteutuminen Lappeenrannan

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Perustietopaketti

Yleiset kirjastot Perustietopaketti Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto Päivitetty 25.5.2016/Tarja Ahlgren Kirjastoverkosto KUNNALLISET KIRJASTOT = YLEISET KIRJASTOT Yleisten kirjastojen keskuskirjasto

Lisätiedot

1. Vastaajan sukupuoli:

1. Vastaajan sukupuoli: RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 5. 18.11. ASIAKASKYSELYN VASTAUKSET: NURMIJÄRVI Vastaajia oli Nurmijärven kirjastoissa yhteensä 281 (vuonna vastaajia oli 209). Tässä yhteenvedossa vastaukset

Lisätiedot

Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa

Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa Tulli Tilastointi Tilastojohtaja Timo Koskimäki Toimiala Online-seminaari 12.10.2011 Sisällys: Ulkomaankauppa maakunnittain tilasto

Lisätiedot

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 14.10.2014 Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota - Argentiinalainen

Lisätiedot

HÄMEEN TYÖTTÖMYYS ALENEE EDELLEEN MAAN KESKIARVOA NOPEAMMIN

HÄMEEN TYÖTTÖMYYS ALENEE EDELLEEN MAAN KESKIARVOA NOPEAMMIN HÄMEEN TYÖTTÖMYYS ALENEE EDELLEEN MAAN KESKIARVOA NOPEAMMIN Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien työ- ja elinkeinotoimistoissa oli lokakuun lopussa 17 174 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 073 vähemmän (-10,8

Lisätiedot

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Johtaja 26.9.2017 Hannu Sulin OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUS YLEISISTÄ KIRJASTOISTA 1 Asetuksen sisältö Yleistä Yleisistä kirjastoista annetussa laissa (1492/2016)

Lisätiedot

LAPIN KUNTATALOUS

LAPIN KUNTATALOUS LAPIN KUNTATALOUS 2004-2005 LAPIN LIITTO Kuntataloustutkija Ella Rautio-Kuosku Heinäkuu 2006 Sisällysluettelo: Kuva 3-4 Manner-Suomen kuntien talous ja Lapin kuntien talous 04-05 Kuva 5 Maakuntien toimintakulujen

Lisätiedot