Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2013"

Transkriptio

1 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2013 Merja Kummala-Mustonen (toim.) OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 14/2014 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket i Norra Finland

2 Julkaisija Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2013, Merja Kummala-Mustonen (toim.), Jaana Jämsä (kuvat, taulukot, taitto) Kannen kuva: Pudasjärven kirjastoauto, Lauri Koivuluoma ISBN ISSN-L ISSN julkaisu numero 14 Oulu 2014

3 KUVAILULEHTI Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja x/201x Tekijät Merja Kummala-Mustonen (toim.) Jaana Jämsä (kuvat, taulukot, taitto) Julkaisuaika Julkaisun nimi Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2013 Tiivistelmä Julkaisu sisältää tilastotietoja Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleisistä kirjastoista vuonna Toimintaa kuvaavia tietoja ja asukaskohtaisia tunnuslukuja on esitetty kunnittain, maakunnittain ja koko alueen tasolla sekä verrattu edellisiin vuosiin. Suomen yleisten kirjastojen tilastotietokanta löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: Asiasanat kirjastot, kirjastotilastot, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ISSN nro 14 ISSN-L ISBN Kokonaissivumäärä 36 s. Julkaisija Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Kieli suomi Paino PDF

4 Sisällysluettelo 1. Esipuhe Toimintaympäristö, kirjastoverkko ja palvelujen saatavuus Kirjastojen aineistohankinnat Kirjasto- ja tietopalvelujen käyttö Näyttelyt ja tapahtumat Kirjastohenkilöstö Kirjastojen talous Kirjastojen kehittämistoiminta... 16

5 1. Esipuhe Kirjastotoimen valtion aluehallinto kuului vuoden 2013 loppuun asti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hoiti laajennetulla toimialueella Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien kirjastoasiat. Vuoden 2014 alusta tehtävät siirrettiin aluehallintovirastoille ja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) hoitaa näitä tehtäviä alkaen. Julkaisun tiedot perustuvat yleisten kirjastojen toimintatilastoihin vuodelta 2013 ja yksityiskohtaiset tilastot löytyvät yleisten kirjastojen tilastotietokannasta Tietokanta sisältää kirjastojen toimintatilastot kunnittain vuodesta 2009 alkaen ja sieltä voi tehdä vuosi- ja aluevertailuja useilla eri muuttujilla. Tähän julkaisuun on koottu kunta-, maakunta- ja aluehallintoviraston aluekohtaisia tilastoja. Tietoja on pääosin verrattu edelliseen vuoteen, mutta joitakin asioita on vertailtu myös pitemmällä aikajaksolla. Julkaisun tekstin on kirjoittanut kirjastotoimen ylitarkastaja Merja Kummala-Mustonen ja taulukot ja kuvat on laatinut suunnittelija Jaana Jämsä. 2. Toimintaympäristö, kirjastoverkko ja palvelujen saatavuus Pohjois-Pohjanmaalla on 29 kuntaa ja Kainuussa 9. Vuonna 2013 tapahtui kaksi kuntaliitosta, kun Oulu, Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo ja Yli-Ii yhdistyivät uudeksi Ouluksi (Oulun kaupunki hoiti kirjastopalvelut näiden kuntien osalta jo vuonna 2012) ja Vihanti liittyi Raaheen. Pohjois- Pohjanmaalla oli asukkaita ja Kainuussa Pohjois-Pohjanmaan väkiluku kasvoi 0,7 % ja Kainuun väheni 0,75 %. Pohjois-Pohjanmaalla oli yhteensä 73 kirjastoa ja Kainuussa 15 (Liite 1.). Pääkirjastoja oli 28 Pohjois-Pohjanmaalla ja 9 Kainuussa, lähikirjastoja Pohjois-Pohjanmaalla 43 ja Kainuussa 5 ja laitoskirjastoja Pohjois-Pohjanmaalla 2 ja Kainuussa 1. Edelliseen vuoteen verrattuna kirjastotoimipisteiden määrä väheni yhdellä Pohjois-Pohjanmaalla. Muut palvelupaikat vähenivät kolmella Kainuussa ja niitä oli jäljellä yhteensä 44, joista 35 Pohjois-Pohjanmaalla ja 9 Kainuussa. Haapajärven ja Pyhäjärven kunnilla on yhteinen kirjastolaitos. Pääkirjastoja on tästä syystä yksi vähemmän kuin kuntia. Kirjastoautoja oli toiminnassa 12 Pohjois-Pohjanmaalla ja 5 Kainuussa (Liite 2.). Kirjastoautojen määrä pysyi ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Kirjastoautopysäkkejä oli Pohjois- Pohjanmaalla 1207, vähennystä 3,8 % ja Kainuussa 647, vähennystä 1,5 %. Kirjastoautopalveluja tarjottiin kirjastoautokuntien lisäksi kolmessa kunnassa kuntien yhteistoiminnan ansiosta. Aukiolotuntien määrä, tuntia, pysyi lähes ennallaan (-0,3 %) (Kuva 1.). Pohjois- Pohjanmaalla aukiolotunnit hiukan vähenivät, mutta Kainuussa lisääntyivät 3,4 %. Vaikka kokonaisuutena muutokset aukiolotunneissa olivat pieniä, yksittäisissä kunnissa aukioloissa tapahtui kuitenkin suuriakin muutoksia. 5

6 Kuva 1. Aukiolotuntien määrä vuosina Alueen kirjastojen atk-yhteistyöstä 1980-luvulla alkanut yhteistyö on laajentunut hyvin monipuoliseksi. Alueen kunnista 80 % osallistui syvään yhteistyöhön kirjastojen kesken ja niillä oli yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri. Lisäksi osalla kirjastoista oli käytössään yhteinen niin sanottu webkirjasto. Ainoastaan kaksi kuntaa Kainuussa ja kaksi Pohjois-Pohjanmaalla on atk-yhteistyön ulkopuolella. 3. Kirjastojen aineistohankinnat Kirjastoihin hankittiin uutta aineistoa kappaletta, joista kirjoja oli kappaletta (Kuva 2., Liite 3.). Kirjastoaineiston kokonaishankinta väheni 5,9 prosenttia: Pohjois- Pohjanmaalla 6,1 ja Kainuussa 5,0 prosenttia. Kirjastoaineiston hankinnan väheneminen hidastui edellisestä vuodesta, mutta laskusuunta jatkui ja hankinta väheni jälleen matalammalle tasolle kuin koskaan aikaisemmin 2000-luvulla (Kuva 3.). Yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaan kirjojen hankinnan määrällisenä tavoitteena pidetään kirjaa tuhatta asukasta kohden. Keskimäärin alueella saavutettiin tavoite: kirjahankintoja tehtiin 320 kpl tuhatta asukasta kohden (Kuva 4., Liite 4.). Kainuussa laatusuositusta ei enää saavutettu, kun kirjahankintoja oli maakunnassa keskimäärin vain 297 kpl tuhatta asukasta kohden. Kajaanin, Kempeleen ja Raahen kirjastoihin on hankittu jo monena vuonna peräkkäin alle 300 kirjaa asukasta kohden ja kahtena vuonna peräkkäin alle laatusuosituksen kirjoja hankkineita olivat Oulu, Pudasjärvi, Kuhmo ja Suomussalmi. Vuonna 2013 alle laatusuosituksen kirjoja hankkivat lisäksi uusina Kuusamo ja Liminka. Kuntakohtaisesti kirjahankinta tuhatta asukasta kohti vaihteli 923:sta 240:een. 6 Aluehallintovirasto Julkaisun nimi

7 aineistohankinta kirjahankinta Kuva 2. Vuotuinen aineisto- ja kirjahankinta vuosina Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Koko alue Kuva 3. Aineistohankinnat 1000 asukasta kohden maakunnittain vuosina

8 Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Koko alue Kuva 4. Kirja-aineiston hankinta 1000 asukasta kohden maakunnittain vuosina Kuta pienempi kunta on, sitä suuremman nimekemäärän kunta tarvitsee voidakseen tarjota riittävän valikoiman asiakkailleen. Lasten ja nuorten kirjoja hankittiin yhteensä kappaletta. Lasten ja nuorten kirjahankinta väheni edelliseen vuoteen verrattuna enemmän (Kainuussa vähennystä oli 16,6 % ja Pohjois- Pohjanmaalla 11 %) kuin kirjastoaineiston hankinta keskimäärin. Laatusuosituksen mukaan lasten ja nuorten kirjoja tulisi hankkia yksi kirja alle 15-vuotiasta kohden. Tätä tavoitetasoa ei saavutettu: lasten ja nuorten kirjahankinta oli 0,7 kirjaa/alle 15-vuotias sekä Pohjois-Pohjanmaalla että Kainuussa (Liite 11. ja 12.). Muun aineiston hankinta oli kpl, vähennystä 8,1 %. Tuhatta asukasta kohden muuta aineistoa hankittiin Kainuussa 28 ja Pohjois-Pohjanmaalla 43 kappaletta (Kuva 5.). Sanomalehtien hankinta (855 kpl) Pohjois-Pohjanmaalla pysyi lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna (-1,0 %) ja Kainuussa hankinta (226 kpl) väheni 4,6 %. Samoin aikakauslehtien hankinta väheni sekä Pohjois-Pohjanmaalla (6 271 kpl) 2,2 % että Kainuussa (1 585 kpl) 6,8 %. Sanomaja aikakauslehtien hankinnan keskiarvo oli alueella 19 lehtivuosikertaa 1000 asukasta kohden. Määrä saavutti laatusuosituksen vuosikertaa 1000 asukasta kohden. Kunnat neljää lukuun ottamatta saavuttivat lehtihankinnan laatusuosituksen. Vähiten lehtivuosikertoja asukasta kohden hankittiin Kempeleessä, vain 8 kappaletta 1000 asukasta kohden. 8 Aluehallintovirasto Julkaisun nimi

9 Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Koko alue Kuva 5. Muun aineiston hankinta 1000 asukasta kohden maakunnittain vuosina Kirjastojen aineistokokoelmat eivät enää kasva. Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen kokoelma oli yhteensä kappaletta ja Kainuun kpl. Kokoelmat vähenivät edellisvuodesta noin kaksi prosenttia Pohjois-Pohjanmaalla ja pysyivät lähes ennallaan Kainuussa. Kokoelmista suurin osa on kirjoja. Kainuussa kirjakokoelma pieneni n. 1 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 2,4 % (Kuva 6.) Kuva 6. Kirjojen kokonaismäärä vuosina

10 4. Kirjasto- ja tietopalvelujen käyttö Pohjois-Pohjanmaan kokonaislainaus pysyi lähes ennallaan (-1,5 %) ja oli yhteensä 7,77 miljoona lainaa (Liite 5.). Myös Kainuun kokonaislainaus pysyi lähes ennallaan (-1,6 %) ja lainoja oli yhteensä 1,51 miljoonaa kappaletta. Lainauksen väheneminen hidastui huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna (Kuva 7.). Kainuussa lainoja asukasta kohden oli 18,8 ja Pohjois-Pohjanmaalla 19,4 (Kuva 8). Sekä Pohjois-Pohjanmaalla että Kainuussa lainoja asukasta kohden oli edelleen enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Koko maassa lainoja asukasta kohden oli keskimäärin 17,2. Eniten lainoja asukasta kohden oli Pyhännällä 25,7, Alavieskassa 23,2, Muhoksella 22,5, Kuhmossa 22,1 ja Iissä 21,7. Pyhännällä lainoja asukasta kohden oli toiseksi eniten koko Suomessa. Alavieska oli 7., Muhos 11., ja Kainuun paras kunta Kuhmo oli valtakunnan 12. Yhdessäkään kunnassa lainaus asukasta kohden ei jäänyt alle 10, Kainuun matalin luku oli 10,2 ja Pohjois-Pohjanmaan 11,6 lainaa asukasta kohden ja matalin luku koko maassa oli 4,6 lainaa asukasta kohden. Lasten ja nuorten kirjalainojen osuus kirjalainoista oli Pohjois-Pohjanmaalla 47,2 % ja Kainuussa 39,7 %. Lasten ja nuorten kirjalainojen osuus kaikista lainoista on hiukan kasvanut edellisestä vuodesta. Korkeimmillaan lasten ja nuorten kirjalainojen osus kokonaislainauksesta on Sievissä 65,7 % ja Limingassa 61,2 %. Lasten ja nuorten kirjalainoja oli Kainuussa yhteensä kappaletta (-0,9 %) ja Pohjois- Pohjanmaalla 2,76 miljoonaa kappaletta (-0,5 %). Lasten ja nuorten kirjalainoja oli Pohjois- Pohjanmaalla 33 lainaa alle 15-vuotiasta kohden ja Kainuussa 39 lainaa alle 15-vuotiasta kohden (Liite 11. ja 12.) Kuva 7. Kokonaislainauksen määrä vuosina Aluehallintovirasto Julkaisun nimi

11 Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Koko alue Kuva 8. Kokonaislainaus asukasta kohden maakunnittain vuosina Kirja-aineiston lainat vähenivät saman verran kuin kokonaislainaus, ja kirjoja lainattiin Kainuussa yhteensä 1,15 milj. ja Pohjois-Pohjanmaalla lähes 6 milj. kappaletta (Kuva 9.). Muun kuin kirjaaineiston lainat vähenivät Kainuussa 1,6 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 1,8 % edellisestä vuodesta (Kuva 10.) Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Koko alue Kuva 9. Kirja-aineiston lainaus asukasta kohden vuosina

12 Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Koko alue Kuva 10. Muun kuin kirja-aineiston lainaus asukasta kohden vuosina Kirjastokäynnit vähenivät hiukan (Kuva 11.). Kainuussa kirjastokäyntejä oli ja Pohjois- Pohjanmaalla 3,88 miljoonaa (Liite 6). Kainuussa käynnit vähenivät 6 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 4 %. Käyntejä asukasta kohden oli Kainuussa 8,9 ja Pohjois-Pohjanmaalla 9,7. Koko maassa käyntejä asukasta kohden oli keskimäärin 9,5. Pohjois-Pohjanmaalla kirjastoissa käydään keskimäärin hiukan useammin kuin koko maassa ja Kainuussa hiukan harvemmin. Koska lainausluvut ovat suhteessa korkeammat, yhdellä käyntikerralla pohjoispohjanmaalaiset ja kainuulaiset lainaavat keskimäärin enemmän kuin kirjaston käyttäjät muualla Suomessa. Eniten kirjastokäyntejä asukasta kohden tehtiin Vaalassa 19,2, Merijärvellä 16,0, Alavieskassa 15,9, Siikajoella 13,3 sekä Hailuodossa ja Utajärvellä 13,0. Vaalassa käyntejä asukasta kohden oli kolmanneksi eniten koko maassa, Merijärvellä viidenneksi eniten ja Alavieskassa kuudenneksi eniten. Kainuussa matalin käyntimäärä oli 4,9 käyntiä asukasta kohden ja Pohjois-Pohjanmaalla 6,5. Pienimmät käyntiluvut olivat harvaan asutuissa kunnissa. Koko maassa pienin luku oli 2,1 käyntiä asukasta kohden. Verkkokäyntien tilastointi on muuttunut koko ajan ongelmallisemmaksi. Eri kirjastojärjestelmien tuottamat verkkokäyntitilastot eivät ole vertailukelpoisia, joten luvut ovat ainoastaan suuntaa antavia. Verkkokäynnit ovat kuitenkin merkittävä osa asiakkaiden saamaa kirjastopalvelua, joten niiden saaminen järjestelmistä vertailukelpoisesti olisi tärkeää. 12 Aluehallintovirasto Julkaisun nimi

13 Kuva 11. Kirjastokäyntien määrä vuosina Näyttelyt ja tapahtumat Kirjastot ovat merkittäviä tapahtumien järjestäjiä ja tapahtumapaikkoja kuntien kulttuuritarjonnassa. Tapahtumia ja näyttelyjä on kirjastoissa järjestetty pitkään, mutta ne tilastoitiin ensimmäistä kertaa valtakunnalliseen kirjastotilastotietokantaan vuonna Pohjois-Pohjanmaan kirjastot järjestivät yhteensä 442 näyttelyä ja 2141 tapahtumaa vuonna 2013, Kainuun kirjastoissa näyttelyjä järjestettiin yhteensä 98 ja tapahtumia 266 (Liite 7.). Pohjois- Pohjanmaalla näyttelyjen määrä kasvoi edellisestä vuodesta 46 % ja Kainuussa väheni 10 %. Kirjastojen järjestämien tapahtumien määrä kasvoi Pohjois-Pohjanmaalla 47 %, mutta Kainuussa väheni 9 %. Osallistujia kirjastojen järjestämissä tapahtumissa oli yhteensä lähes Tapahtumissa oli keskimäärin 128 osallistujaa tuhatta asukasta kohden (Liite 8.). Tapahtumiin osallistujia suhteessa asukaslukuun oli eniten Hailuodossa (1151 osallistujaa/1000 as.), Merijärvellä (694 osallistujaa/1000 as.), Alavieskassa (678 osallistujaa/1000 as.), Taivalkoskella (531 osallistujaa/1000 as.) ja Sievissä (492 osallistujaa/1000 as.). Kirjaston tapahtumat keräävät suhteellisesti eniten osallistujia pienillä paikkakunnilla. Kirjastot järjestivät käyttäjäkoulutuksia yhteensä 2186 kappaletta ja niissä oli keskimäärin 84 osallistujaa tuhatta asukasta kohden. Käyttäjäkoulutusten määrä lisääntyi Kainuussa 22 % edellisestä vuodesta ja Pohjois-Pohjanmaalla 5 %. Yhteensä käyttäjäkoulutuksiin osallistujia oli Käyttäjäkoulutuksiin osallistuneiden määrä kasvoi Kainuussa 40 % edellisestä vuodesta ja Pohjois- Pohjanmaalla 4 %. Käyttäjäkoulutuksiin osallistuneita suhteessa asukaslukuun oli eniten Pyhäjoella (279 osallistujaa /1000 as.), Oulaisissa (239 osallistujaa/1000 as.), Pyhännällä (185 osallistujaa/1000 as.) sekä Kempeleessä ja Utajärvellä (168 osallistujaa/1000 as.). 13

14 6. Kirjastohenkilöstö Kainuun kirjastoissa oli kirjaston palkkaamana 73 henkilöä ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastoissa 298,6 henkilöä henkilötyövuosina (htv) laskettuna (Liite 9.). Henkilöstön määrä väheni Pohjois- Pohjanmaalla 7,8 htv ja Kainuussa 1,5 htv. Yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaan henkilöstöä tulisi olla 0,8-1 henkilötyövuotta 1000 asukasta kohden. Pienissä kunnissa henkilöstöä tulisi olla vähintään laatusuosituksen ylärajan verran, isommissa riittää alaraja. Pohjois-Pohjanmaan kirjastoissa henkilöstöä oli keskimäärin 0,75 htv/1000 asukasta ja Kainuussa 0,91 htv/1000 asukasta (Kuva 12.). Kunnittain henkilötyövuodet tuhatta asukasta kohden vaihtelivat 0,56:stä 1,36:een. Pienimmillä henkilötyövuosilla tuhatta asukasta kohden toimittiin Ylivieskassa (0,55 htv/1000 as.), Kempeleessä (0,57 htv/1000 as.) ja Tyrnävällä (0,59 htv/1000 as.). Koko maassa henkilöstöä oli keskimäärin 0,77 htv/1000 asukasta. Pohjois-Pohjanmaan keskimääräistä korkeammat käyttöluvut tuotetaan siis keskimääräistä pienemmällä henkilöstöllä asukasta kohden. Kirjastoammatillisen henkilöstön osuus kirjastojen palkkaamasta henkilöstöstä oli Pohjois- Pohjanmaalla 96 % ja Kainuussa 82 %. Vuoden 2010 alussa voimaan tulleessa kirjastohenkilöstön kelpoisuutta koskevassa asetuksessa (1157/2009) on kirjastoammatillisen henkilöstön osuus kirjaston kokonaishenkilöstöstä määritelty vähintään 70 prosentiksi. Kahdessa kunnassa Kainuussa tätä ei aivan saavutettu. 0,88 0,86 0,84 0,82 0,80 0,78 0,76 0,74 0, Kuva 12. Kirjaston palkkaamia henkilötyövuosia 1000 asukasta kohden vuosina Aluehallintovirasto Julkaisun nimi

15 Korkeakoulutetun kirjastoammatillisen henkilöstön osuus kirjaston palkkaamasta henkilöstöstä oli Kainuussa 26 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 45 %. Kirjastohenkilöstön kelpoisuutta koskevan asetuksen mukaan korkeakoulutetun henkilöstön osuus tulisi olla 45 %, joten Kainuussa olisi tarpeen lisätä korkeakoulutettua henkilökuntaa. Kainuussa yhdessäkään kunnassa ei ole 45 % korkeakoulutettua henkilöstöä. Vaikka tilanne Pohjois-Pohjanmaalla on keskimäärin hyvä, 60 %:ssa kunnista on liian vähän korkeakoulutettua kirjastohenkilöstöä. 7. Kirjastojen talous Kainuun yleisten kirjastojen toimintakulut olivat yhteensä 5,19 miljoonaa euroa ja Pohjois- Pohjanmaan kirjastojen 22,56 miljoonaa euroa vuonna 2013 (Liite 10.). Kainuun kirjastojen toimintakulut laskivat 2 % ja Pohjois-Pohjanmaan kasvoivat 3 %. Toimintakulut asukasta kohden olivat Kainuussa 64 euroa ja Pohjois-Pohjanmaalla 56 euroa (Kuva 13.). Kuntien väliset erot olivat suuret, vaihteluväli oli 37 eurosta 104 euroon asukasta kohden. Koko maassa kunnat käyttivät keskimäärin 59 euroa asukasta kohden kirjastojen toimintaan. Pohjois-Pohjanmaan keskimääräistä korkeammat käyttöluvut tuotetaan siis keskimääräistä pienemmillä kustannuksilla. Kirjastojen toimintakuluista henkilöstökulujen osuus oli keskimäärin yli puolet (55 %) ja kirjastoaineiston hankintaan käytettiin keskimäärin 14 % kokonaiskuluista. Tilakustannusten osuus oli keskimäärin 18 %. Henkilöstö- ja kirjastoaineistokulujen osuus oli pysynyt suunnilleen ennallaan, mutta tilakustannusten osuus oli kasvanut prosenttiyksikön edelliseen vuoteen verrattuna. 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Koko alue Kuva 13. Toimintakulut euroina asukasta kohden maakunnittain vuosina

16 8. Kirjastojen kehittämistoiminta Alueen kunnissa oli vireillä useita uusien tilojen ja kirjastoautojen perustamishankkeita. Nivalan (Kuva 14.) ja Pudasjärven (kannen kuva, Kuva 15.) uudet kirjastoautot otettiin käyttöön keväällä Näihin molempiin oli myönnetty valtionavustus edellisenä vuonna. Vuonna 2013 myönnettiin valtionavustus pääkirjaston peruskorjaukseen ja laajennukseen Raahen kaupungille ja Ristijärven kunnalle. Molemmat hankkeet valmistuvat vuonna Kajaanin Lehtikankaan kirjaston uudisrakennus on saamassa valtionavustuksen vuonna 2014 ja Ouluun on valmistunut kaupungin omalla kustannuksella uudet lähikirjastot Kastelliin (uudisrakennus) ja Puolivälinkankaalle (peruskorjaus). Alueen kunnat tekivät opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmaan yhden perustamishanke-esityksen. Vuonna 2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus jakoi valtionavustuksia yhteensä euroa kirjastotoiminnan kehittämiseen 24 hankkeelle, joista 6 Kainuusta ja 17 Pohjois-Pohjanmaalta. Kehittämishankkeilla muun muassa kehitetään kirjastojen tapahtumatuotantoa, aluetiedon löytyvyyttä, kirjastojen yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa sekä edistetään mediakasvatusta ja lukuharrastusta. Lisäksi jaettiin valtionavustuksia kirjastohenkilöstölle kansainvälisiin kirjastoalan kokouksiin osallistumiseksi. 16 Aluehallintovirasto Julkaisun nimi

17 Tilastovertailu yleisten kirjastojen toiminnasta Kainuussa vuosina * Perustuu tilastotietokannan tietoihin Yksikkömuutos % -muutos Asukasluku ,75 Kuntien lukumäärä ,00 Kirjastot yhteensä (kpl) ,00 Pääkirjastot ,00 Sivukirjastot ,00 Laitoskirjastot ,00 Kirjastoautot ,00 Pysäkkejä ,52 Kirjastoveneet ,00 Pysäkkejä ,00 Muita palvelupaikkoja ,00 Aukiolotunteja ,42 Henkilötyövuodet yht. 81,50 81,06-0,44-0,54 Kirjaston palkkaamat 74,49 73,02-1,47-1,97 - josta kirjastoammatilliset 60,75 60,11-0,64-1,05 Muut 7,01 8,04 1,03 14,69 Toimintakulut yht ,30 Henkilöstökulut ,50 Kirjastoaineistokulut ,09 -Kirjojen hankintakulut ,91 -Muut kirjastoaineistokulut ,66 Tilakustannukset ,21 Muut kulut ,16 Toimintakulut /asukas 65,32 64,31-1,02-1,56 Toim.kulut seur. vuoden talousarviossa ,66 Käynnit yht ,18 Fyysisiä käyntejä ,40 Fyysiset käynnit/asukasluku 9,49 8,95-0,54-5,69 Verkkokäynnit ** ,31 Verkkokäynnit/asukasluku 2,47 2,36-0,11-4,59 Kokonaislainaus (kpl) ,57 Lainaajat ,04 Lainaus ,55 17

18 Kirja-aineiston lainaus yht ,54 Kirjat ,58 - suomenkieliset ,51 - ruotsinkieliset ,50 - muunkieliset ,72 - aikuisten kirjat ,06 - lasten kirjat ,86 - kaunokirjat ,39 - tietokirjat ,01 - kaunokirjat aikuiset ,59 - tietokirjat aikuiset ,63 - kaunokirjat lapset ,21 - tietokirjat lapset ,40 Nuotit ja partituurit ,32 Muun kuin kirja-aineiston lainaus yht ,59 Musiikkiäänitteet ,46 Muut äänitteet ,08 Videot ,47 CD-ROM -levyt ,45 DVD ja Blu-ray -levyt ,70 Muu aineisto*** ,50 Saadut kaukolainat ,47 Lähtetyt kaukolainat ,97 Kokonaislainaus/asukas 18,91 18,76-0,15-0,82 Hankinnat yht. (kpl) ,97 Kirja-aineisto yhteensä ,29 Kirjat ,52 - suomenkieliset ,81 - ruotsinkieliset ,11 - muunkieliset ,25 - aikuisten kirjat ,04 - lasten kirjat ,61 - kaunokirjat ,38 - tietokirjat ,27 18 Aluehallintovirasto Julkaisun nimi

19 - kaunokirjat aikuiset ,38 - tietokirjat aikuiset ,70 - kaunokirjat lapset ,75 - tietokirjat lapset ,76 Nuotit ja partituurit ,24 Muu kuin kirja-aineisto yht ,81 Musiikkiäänitteet ,70 Muut äänitteet ,20 Videot ,00 CD-ROM -levyt ,91 DVD ja Blu-ray -levyt ,04 Muu aineisto*** ,62 Poistot (kpl) ,08 Kokoelmat yht ,51 Kirja-aineisto yhteensä ,84 Kirjat ,88 - suomenkieliset ,49 - ruotsinkieliset ,98 - muunkieliset ,22 - aikuisten kirjat ,93 - lasten kirjat ,75 - kaunokirjat ,43 - tietokirjat ,47 - kaunokirjat aikuiset ,07 - tietokirjat aikuiset ,63 - kaunokirjat lapset ,91 - tietokirjat lapset ,39 Nuotit ja partituurit ,66 Muu kuin kirja-aineisto yht ,23 Musiikkiäänitteet ,15 Muut äänitteet ,84 Videot ,19 CD-ROM -levyt ,80 19

20 DVD ja Blu-ray -levyt ,74 Muu aineisto*** ,46 Lehdet yht. (vsk) ,55 Sanomalehdet (vsk) ,64 Aikakauslehdet (vsk) ,82 Näyttelyt Tapahtumat Tapahtumien osallistujamäärä Käyttäjäkoulutukset Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä * Ks. tilastointiin liittyvät ohjeet ja käsitteistöt tilastotietokannan osoitteesta ** Verkkokäynti on kirjaston ulkopuolelta tehty virtuaalikäynti kirjaston verkkosivustolle. Käynnin aikana voi tapahtua useita eri toimintoja, kuten fyysisen käynnin yhteydessäkin. *** Muu aineisto sisältää esim. karttalehdet, diasarjat/-kuvat, pelit, mikrokortit ja -rullat ym. Kuva 14. Nivalan kirjastoauto (Riitta Viitakangas) 20 Aluehallintovirasto Julkaisun nimi

21 Tilastovertailu yleisten kirjastojen toiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla vuosina * Perustuu tilastotietokannan tietoihin Yksikkömuutos % -muutos Asukasluku ,70 Kuntien lukumäärä ,71 Kirjastot yhteensä (kpl) ,35 Pääkirjastot ,45 Sivukirjastot ,00 Laitoskirjastot ,00 Kirjastoautot ,00 Pysäkkejä ,82 Kirjastoveneet ,00 Pysäkkejä ,00 Muita palvelupaikkoja ,00 Aukiolotunteja ,13 Henkilötyövuodet yht. 356,34 344,62-11,72-3,29 Kirjaston palkkaamat 306,46 298,62-7,84-2,56 - josta kirjastoammatilliset 285,38 285,76 0,38 0,13 Muut 49,88 46,00-3,88-7,78 Toimintakulut yht ,77 Henkilöstökulut ,36 Kirjastoaineistokulut ,62 -Kirjojen hankintakulut ,49 -Muut kirjastoaineistokulut ,08 Tilakustannukset ,91 Muut kulut ,80 Toim.kulut /asukas 55,16 56,29 1,13 2,05 Toim.kulut kuluvan v. tal.arviossa ,58 Käynnit yht ,0-58,32 Fyysisiä käyntejä ,0-3,60 Fyysiset käynnit/asukasluku 10,10 9,67-0,43-4,27 Verkkokäynnit ** ,0-82,14 Verkkokäynnit/asukasluku 23,21 4,12-19,09-82,26 Kokonaislainaus (kpl) ,51 Lainaajat ,01 Lainaus ,32 21

22 Kirja-aineiston lainaus yht ,18 Kirjat ,13 - suomenkieliset ,15 - ruotsinkieliset ,49 - muunkieliset ,02 - aikuisten kirjat ,70 - lasten kirjat ,48 - kaunokirjat ,33 - tietokirjat ,62 - kaunokirjat aikuiset ,01 - tietokirjat aikuiset ,34 - kaunokirjat lapset ,86 - tietokirjat lapset ,54 Nuotit ja partituurit ,86 Muun kuin kirja-aineiston lainaus yht ,78 Musiikkiäänitteet ,66 Muut äänitteet ,65 Videot ,65 CD-ROM -levyt ,42 DVD ja Blu-ray -levyt ,00 Muu aineisto*** ,47 Saadut kaukolainat ,86 Lähtetyt kaukolainat ,26 Kokonaislainaus/asukas 19,84 19,40-0,43-2,19 Hankinnat yht. (kpl) ,07 Kirja-aineisto yhteensä ,16 Kirjat ,29 - suomenkieliset ,45 - ruotsinkieliset ,74 - muunkieliset ,11 - aikuisten kirjat ,25 - lasten kirjat ,04 - kaunokirjat ,35 - tietokirjat ,84 22 Aluehallintovirasto Julkaisun nimi

23 - kaunokirjat aikuiset ,45 - tietokirjat aikuiset ,24 - kaunokirjat lapset ,28 - tietokirjat lapset ,51 Nuotit ja partituurit ,64 Muu kuin kirja-aineisto yht ,45 Musiikkiäänitteet ,60 Muut äänitteet ,68 Videot ,47 CD-ROM -levyt ,56 DVD ja Blu-ray -levyt ,40 Muu aineisto*** ,32 Poistot (kpl) ,97 Kokoelmat yht ,25 Kirja-aineisto yhteensä ,42 Kirjat ,49 - suomenkieliset ,22 - ruotsinkieliset ,23 - muunkieliset ,48 - aikuisten kirjat ,81 - lasten kirjat ,81 - kaunokirjat ,71 - tietokirjat ,15 - kaunokirjat aikuiset ,27 - tietokirjat aikuiset ,40 - kaunokirjat lapset ,09 - tietokirjat lapset ,30 Nuotit ja partituurit ,10 Muu kuin kirja-aineisto yht ,83 Musiikkiäänitteet ,59 Muut äänitteet ,18 Videot ,26 CD-ROM -levyt ,80 23

24 DVD ja Blu-ray -levyt ,82 Muu aineisto*** ,35 Lehdet yht. (vsk) ,08 Sanomalehdet (vsk) ,04 Aikakauslehdet (vsk) ,21 Näyttelyt Tapahtumat Tapahtumien osallistujamäärä Käyttäjäkoulutukset Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä * Ks. tilastointiin liittyvät ohjeet ja käsitteistöt tilastotietokannan osoitteesta ** Verkkokäynti on kirjaston ulkopuolelta tehty virtuaalikäynti kirjaston verkkosivustolle. Käynnin aikana voi tapahtua useita eri toimintoja, kuten fyysisen käynnin yhteydessäkin. *** Muu aineisto sisältää esim. karttalehdet, diasarjat/-kuvat, pelit, mikrokortit ja -rullat ym. Kuva 15. Pudasjärven kirjastoauto, Lauri Koivuluoma 24 Aluehallintovirasto Julkaisun nimi

25 LIITE 1. KIRJASTOVERKKO Maakunta, kunta Pääkirjastoja Sivukirjastoja Laitoskirjastoja Kirjastoja yht. Muutos Maakunnat yht ,0 Pohjois-Pohjanmaa ,0 Alavieska ,0 Haapajärvi+Pyhäjärvi ,0 Haapavesi ,0 Hailuoto ,0 Ii ,0 Kalajoki ,0 Kempele ,0 Kuusamo ,0 Kärsämäki ,0 Liminka ,0 Lumijoki ,0 Merijärvi ,0 Muhos ,0 Nivala ,0 Oulainen ,0 Oulu ,0 Pudasjärvi ,0 Pyhäjoki ,0 Pyhäntä ,0 Raahe ,0 Reisjärvi ,0 Sievi ,0 Siikajoki ,0 Siikalatva ,0 Taivalkoski ,0 Tyrnävä ,0 Utajärvi ,0 Vihanti Ylivieska ,0 Kainuu ,0 Hyrynsalmi ,0 Kajaani ,0 Kuhmo ,0 Paltamo ,0 Puolanka ,0 Ristijärvi ,0 Sotkamo ,0 Suomussalmi ,0 Vaala ,0 25

26 LIITE 2. PALVELUJEN SAATAVUUS Maakunta, kunta Kirjastoautoja Muutos Kirjastoauton pysäkkejä Muutos % Aukiolotunteja Muutos % Maakunnat yht , ,3 Pohjois-Pohjanmaa , ,1 Alavieska , ,2 Haapajärvi+Pyhäjärvi , ,1 Haapavesi , ,4 Hailuoto , ,6 Ii , ,0 Kalajoki , ,5 Kempele , ,3 Kuusamo , ,5 Kärsämäki , ,1 Liminka , ,6 Lumijoki , ,5 Merijärvi , ,8 Muhos , ,5 Nivala , ,0 Oulainen , ,7 Oulu , ,4 Pudasjärvi , ,2 Pyhäjoki , ,3 Pyhäntä , ,5 Raahe , ,5 Reisjärvi , ,5 Sievi , ,1 Siikajoki , ,0 Siikalatva , ,8 Taivalkoski , ,9 Tyrnävä , ,6 Utajärvi , ,5 Vihanti Ylivieska , ,7 Kainuu , ,4 Hyrynsalmi , ,6 Kajaani , ,9 Kuhmo , ,0 Paltamo , ,6 Puolanka , ,2 Ristijärvi , ,7 Sotkamo , ,5 Suomussalmi , ,4 Vaala , ,3 26 Aluehallintovirasto Julkaisun nimi

27 LIITE 3. AINEISTOHANKINNAT Maakunta, kunta Hankinnat yhteensä, kpl Muutos % Kirjat Muutos % Muu aineisto Muutos % Maakunnat yht , , ,1 Pohjois-Pohjanmaa , , ,4 Alavieska , , ,5 Haapajärvi+ Pyhäjärvi , , ,5 Haapavesi , , ,8 Hailuoto , , ,1 Ii , , ,6 Kalajoki , , ,9 Kempele , , ,2 Kuusamo , , ,5 Kärsämäki , , ,3 Liminka , , ,0 Lumijoki , , ,4 Merijärvi , , ,4 Muhos , , ,5 Nivala , , ,4 Oulainen , , ,7 Oulu , , ,8 Pudasjärvi , , ,0 Pyhäjoki , , ,8 Pyhäntä , , ,2 Raahe , , ,4 Reisjärvi , , ,9 Sievi , , ,4 Siikajoki , , ,4 Siikalatva , , ,5 Taivalkoski , , ,4 Tyrnävä , , ,2 Utajärvi , , ,9 Vihanti Ylivieska , , ,5 Kainuu , , ,3 Hyrynsalmi , , ,7 Kajaani , , ,1 Kuhmo , , ,9 Paltamo , , ,3 Puolanka , , ,0 Ristijärvi , , ,9 Sotkamo , , ,5 Suomussalmi , , ,1 Vaala , , ,2 27

28 LIITE 4. AINEISTOHANKINNAN TUNNUSLUVUT Maakunta, kunta Hankinnat yhteensä, kpl/1000 as Kirjaaineistohankinnat, kpl/1000 as Lehtihankinnat, kpl/1000 as Muut hankinnat kpl/1000 as Maakunnat yht Pohjois-Pohjanmaa Alavieska Haapajärvi+ Pyhäjärvi Haapavesi Hailuoto Ii Kalajoki Kempele Kuusamo Kärsämäki Liminka Lumijoki Merijärvi Muhos Nivala Oulainen Oulu Pudasjärvi Pyhäjoki Pyhäntä Raahe Reisjärvi Sievi Siikajoki Siikalatva Taivalkoski Tyrnävä Utajärvi Vihanti Ylivieska Kainuu Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vaala Aluehallintovirasto Julkaisun nimi

29 LIITE 5. LAINAUS Maakunta, kunta Kokonaislainaus (paikallislainat + saadut kaukolainat) Muutos % Kokonaislainaus/asukas Maakunnat yht ,5 19,7 19,3 Pohjois-Pohjanmaa ,5 19,7 19,4 Alavieska ,3 25,7 23,2 Haapajärvi+Pyhäjärvi ,9 18,8 18,3 Haapavesi ,9 21,4 19,1 Hailuoto ,2 11,8 11,6 Ii ,3 21,6 21,7 Kalajoki ,5 17,1 17,7 Kempele ,0 20,6 20,6 Kuusamo ,9 19,4 18,5 Kärsämäki ,3 17,2 15,6 Liminka ,7 19,0 21,4 Lumijoki ,8 17,9 17,4 Merijärvi ,8 23,2 20,6 Muhos ,7 23,4 22,5 Nivala ,3 20,5 19,9 Oulainen ,3 18,6 18,7 Oulu ,6 20,4 20,3 Pudasjärvi ,1 17,6 15,1 Pyhäjoki ,8 18,2 18,3 Pyhäntä ,7 21,9 25,7 Raahe ,0 17,9 15,2 Reisjärvi ,4 18,4 16,3 Sievi ,5 20,1 19,6 Siikajoki ,8 20,4 19,2 Siikalatva ,0 13,2 13,2 Taivalkoski ,4 20,7 19,0 Tyrnävä ,8 18,1 18,2 Utajärvi ,3 20,2 18,7 Vihanti ,8 Ylivieska ,8 19,7 20,1 Kainuu ,6 18,9 18,8 Hyrynsalmi ,2 10,0 10,2 Kajaani ,3 19,2 19,3 Kuhmo ,8 22,3 22,1 Paltamo ,5 16,9 18,2 Puolanka ,7 13,3 13,4 Ristijärvi ,7 13,0 11,0 Sotkamo ,9 20,5 19,1 Suomussalmi ,1 17,5 18,1 Vaala ,7 22,2 19,5 29

30 LIITE 6. KIRJASTOKÄYNNIT Maakunta, kunta Fyysiset käynnit Muutos % Fyysiset käynnit/ asukas Maakunnat yht ,1 9,9 9,6 Pohjois-Pohjanmaa ,6 10,1 9,7 Alavieska ,1 17,2 15,9 Haapajärvi+Pyhäjärvi ,8 10,7 10,2 Haapavesi ,9 9,9 8,0 Hailuoto ,7 9,1 13,0 Ii ,2 9,5 9,2 Kalajoki ,1 8,4 8,4 Kempele ,8 9,8 9,5 Kuusamo ,1 6,6 6,5 Kärsämäki ,9 12,4 9,9 Liminka ,6 9,2 10,3 Lumijoki ,8 8,1 12,0 Merijärvi ,9 18,2 16,0 Muhos ,8 14,0 11,4 Nivala ,7 12,9 10,4 Oulainen ,6 13,1 12,7 Oulu ,6 9,9 10,0 Pudasjärvi ,2 6,8 6,9 Pyhäjoki ,0 8,7 8,7 Pyhäntä ,4 11,3 12,3 Raahe ,7 9,0 6,7 Reisjärvi ,3 13,2 11,8 Sievi ,6 11,4 10,7 Siikajoki ,1 17,0 13,3 Siikalatva ,4 11,5 9,8 Taivalkoski ,2 11,0 10,7 Tyrnävä ,0 8,1 7,4 Utajärvi ,8 13,2 13,0 Vihanti ,8 Ylivieska ,3 10,3 10,1 Kainuu ,4 9,5 8,9 Hyrynsalmi ,7 5,0 4,9 Kajaani ,1 8,4 8,5 Kuhmo ,4 11,3 9,9 Paltamo ,7 8,9 8,2 Puolanka ,0 10,0 8,4 Ristijärvi ,2 9,8 8,5 Sotkamo ,9 9,5 8,2 Suomussalmi ,5 9,7 8,9 Vaala ,4 19,5 19,2 30 Aluehallintovirasto Julkaisun nimi

31 LIITE 7. NÄYTTELYT JA TAPAHTUMAT Maakunta, kunta Näyttelyt Näyttelyt Tapahtumat Tapahtumat Käyttäjäkoulutukset Käyttäjäkoulutukset Maakunnat yht P-Pohjanmaa Alavieska Haapajärvi+ Pyhäjärvi Haapavesi Hailuoto Ii Kalajoki Kempele Kuusamo Kärsämäki Liminka Lumijoki Merijärvi Muhos Nivala Oulainen Oulu Pudasjärvi Pyhäjoki Pyhäntä Raahe Reisjärvi Sievi Siikajoki Siikalatva Taivalkoski Tyrnävä Utajärvi Vihanti Ylivieska Kainuu Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vaala

32 LIITE 8. TAPAHTUMIEN JA KOULUTUSTEN OSALLISTUJAMÄÄRÄT Tapahtumien osallistujamäärä/1000 as. Tapahtumien osallistujamäärä/1000 as. Käyttäjäkoul. osallistujamäärä/1000 as. Käyttäjäkoul. osallistujamäärä/1000 as. Maakunta, kunta Maakunnat yht P-Pohjanmaa Alavieska Haapajärvi+ Pyhäjärvi Haapavesi Hailuoto Ii Kalajoki Kempele Kuusamo Kärsämäki Liminka Lumijoki Merijärvi Muhos Nivala Oulainen Oulu Pudasjärvi Pyhäjoki Pyhäntä Raahe Reisjärvi Sievi Siikajoki Siikalatva Taivalkoski Tyrnävä Utajärvi Vihanti 0 13 Ylivieska Kainuu Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vaala Aluehallintovirasto Julkaisun nimi

33 LIITE 9. KIRJASTOHENKILÖSTÖ Kirjaston palkkaamat henkilötyövuodet Kirjaston palkkaamat Kirjastoammatillista Kork. koul. kirjasto-ammatillista Maakunta, kunta yht. Muutos htv:t/1000 as henkilöstöä (%) henkilöstöä (%) Maakunnat yht. 380,95 371,64-9,31 0,79 0, Pohjois-Pohjanmaa 306,46 298,62-7,84 0,77 0, Alavieska 2,57 2,14-0,43 0,93 0, Haapajärvi+Pyhäjärvi 11,30 11,30 0,00 0,84 0, Haapavesi 5,89 5,25-0,64 0,80 0, Hailuoto 0,80 0,80 0,00 0,80 0, Ii 8,25 7,50-0,75 0,87 0, Kalajoki 10,38 10,66 0,28 0,82 0, Kempele 9,65 9,38-0,27 0,60 0, Kuusamo 13,32 12,65-0,67 0,81 0, Kärsämäki 2,25 2,25 0,00 0,80 0, Liminka 5,50 6,00 0,50 0,60 0, Lumijoki 2,06 2,06 0,00 1,01 1, Merijärvi 1,60 1,60 0,00 1,33 1, Muhos 7,10 7,00-0,10 0,80 0, Nivala 7,00 7,00 0,00 0,63 0, Oulainen 6,00 6,00 0,00 0,76 0, Oulu 143,00 139,00-4,00 0,76 0, Pudasjärvi 6,02 6,19 0,17 0,69 0, Pyhäjoki 2,85 3,58 0,73 0,85 1, Pyhäntä 1,80 1,80 0,00 1,14 1, Raahe 16,90 20,66 3,76 0,75 0, Reisjärvi 2,60 2,60 0,00 0,87 0, Sievi 4,16 4,00-0,16 0,79 0, Siikajoki 5,83 5,00-0,83 1,03 0, Siikalatva 5,86 5,48-0,38 0,97 0, Taivalkoski 3,04 3,17 0,13 0,69 0, Tyrnävä 3,90 3,90 0,00 0,60 0, Utajärvi 3,50 3,50 0,00 1,19 1, Vihanti 4,91 1, Ylivieska 8,42 8,15-0,27 0,59 0, Kainuu 74,49 73,02-1,47 0,90 0, Hyrynsalmi 2,00 1,96-0,04 0,75 0, Kajaani 33,37 32,34-1,03 0,88 0, Kuhmo 8,00 8,00 0,00 0,86 0, Paltamo 4,00 4,00 0,00 1,05 1, Puolanka 3,00 3,00 0,00 1,00 1, Ristijärvi 1,60 1,60 0,00 1,07 1, Sotkamo 10,42 10,27-0,15 0,97 0, Suomussalmi 8,60 8,60 0,00 0,96 0, Vaala 3,50 3,25-0,25 1,06 1,

34 LIITE 10. TALOUS Maakunta, kunta Toimintakulut Muutos % Kirjastoaineistokulut Muutos % Toimintakulut /as Maakunnat yht Pohjois-Pohjanmaa Alavieska Haapajärvi+ Pyhäjärvi Haapavesi Hailuoto Ii Kalajoki Kempele Kuusamo Kärsämäki Liminka Lumijoki Merijärvi Muhos Nivala Oulainen Oulu Pudasjärvi Pyhäjoki Pyhäntä Raahe Reisjärvi Sievi Siikajoki Siikalatva Taivalkoski Tyrnävä Utajärvi Vihanti Ylivieska Kainuu Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vaala Aluehallintovirasto Julkaisun nimi

35 LIITE 11. LASTEN JA NUORTEN KIRJA-AINEISTO SEKÄ SEN HANKINNAT JA LAINAT KAINUUSSA 2013 Kunta Asukasluku Alle 15- vuotiaita Alle 15- vuotiaita % Lastenkirjoja/ alle 15-v. Lastenkirjojen hankinta/ alle 15-v. Lastenkirjojen lainaus/ alle 15-v. Lastenkirjojen hankinnan osuus lastenkirjoista % Lastenkirjojen lainauskierto (lainaus/ kokoelma) Kainet Hyrynsalmi ,5 37,0 1,0 29,2 2,7 0,8 Kainet Kajaani ,2 11,0 0,5 36,8 4,3 3,4 Kainet Kuhmo ,2 20,2 0,6 54,5 3,1 2,7 Kainet Paltamo ,5 37,8 1,2 40,8 3,1 1,1 Kainet Puolanka ,5 32,8 1,0 25,5 2,9 0,8 Kainet Ristijärvi ,7 44,3 1,4 36,0 3,1 0,8 Kainet Suomussalmi ,3 23,3 0,7 34,9 2,9 1,5 Sotkamo ,0 13,5 0,7 41,7 5,4 3,1 Vaala ,1 36,8 1,9 34,5 5,0 0,9 Kaikki ,4 16,9 0,7 38,7 3,9 2,3 35

36 LIITE 12. LASTEN JA NUORTEN KIRJA-AINEISTO SEKÄ SEN HANKINNAT JA LAINAT POHJOIS-POHJANMAALLA 2013 Kunta Asukasluku Alle 15- vuotiaita Alle 15- vuotiaita % Lastenkirjoja/ alle 15-v. Lastenkirjojen hankinta/ alle 15-v. Lastenkirjojen lainaus/ alle 15-v. Lastenkirjojen hankinnan osuus lastenkirjoista % Lastenkirjojen lainauskierto (lainaus/ kokoelma) Outi Oulu ,8 7,6 0,6 33,4 8,0 4,4 Outi Ii ,1 8,7 0,5 31,6 5,8 3,6 Outi Kempele ,4 6,5 0,5 33,2 7,9 5,1 Outi Liminka ,6 5,6 0,4 27,3 6,8 4,9 Outi Lumijoki ,5 13,8 1,0 25,6 7,2 1,9 Outi Muhos ,6 5,5 0,3 25,7 5,8 4,6 Outi Siikajoki ,9 18,8 1,1 36,4 6,0 1,9 Outi Tyrnävä ,8 7,2 0,6 23,5 8,1 3,3 Reisjärvi ,8 26,1 0,9 33,1 3,5 1,3 Hailuoto ,7 38,4 1,1 26,7 2,8 0,7 Atimo Kuusamo ,5 16,3 0,7 38,3 4,0 2,4 web Pyhäjoki ,6 28,4 1,0 34,5 3,5 1,2 web Raahe ,2 11,5 0,6 28,6 4,9 2,5 Tiekkö Alavieska ,7 42,7 1,3 47,3 2,9 1,1 Tiekkö Kalajoki ,3 15,5 0,9 33,3 6,0 2,1 Tiekkö Merijärvi ,3 33,0 1,8 36,1 5,4 1,1 Tiekkö Nivala ,9 8,5 0,6 37,9 6,7 4,5 Tiekkö Oulainen ,6 15,2 0,7 30,9 4,5 2,0 Tiekkö Sievi ,8 10,1 0,6 36,2 5,8 3,6 Tiekkö Ylivieska ,5 11,2 0,8 39,4 6,8 3,5 Kiri Haapajärvi+ Pyhäjärvi ,7 14,9 0,8 39,6 5,4 2,7 Kiri Haapavesi ,6 13,3 1,0 38,3 7,4 2,9 Kiri Kärsämäki ,8 19,3 1,1 27,9 5,8 1,4 Kiri Pyhäntä ,1 25,3 1,7 49,2 6,8 1,9 Kiri Siikalatva ,0 31,9 1,4 29,1 4,5 0,9 Karpalo Pudasjärvi ,0 10,7 0,8 29,4 7,0 2,8 Karpalo Taivalkoski ,7 22,0 1,3 50,1 5,9 2,3 Karpalo Utajärvi ,9 21,6 0,8 28,7 3,9 1,3 Kaikki ,7 10,3 0,7 33,2 6,4 3,2 36 Aluehallintovirasto Julkaisun nimi

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2012

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2012 Merja Kummala-Mustonen (toim.) Limingan kirjasto (Kuva: Anna Kamula) 1. Esipuhe Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2014

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2014 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2014 Merja Kummala-Mustonen OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 18/2015 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2011

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2011 Raportteja 69 2012 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2011 merja kummala-mustonen (toim.) Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2011 MERJA KUMMALA-MUSTONEN (TOIM.)

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015 Merja Kummala-Mustonen OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 12/2016 Aluehallintovirastojen julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016 Merja Kummala-Mustonen OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 28/2017 Aluehallintovirastojen julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket Julkaisija

Lisätiedot

Suomen yleisten kirjastojen tilastot

Suomen yleisten kirjastojen tilastot http://tilastot.kirjastot.fi/?orgs=15&years=,&stats=1,33,100,10... 1 / 5 5.4.2017 10:45 Suomen yleisten kirjastojen tilastot Statistik för allmänna biblioteken i Finland Finnish Public Libraries Statistics

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 Kuopion uusin kirjastoauto Aulis aloitti ajot vuoden 2013 alussa (Kuva: Jouni Nykänen) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 POHJANMAAN ELY-KESKUS Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa Seinäjoen kirjaston uudisosa

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 Savonlinnan uusi kirjastorakennus nousee harjakorkeuteen. (kuvat: Tapani Boman) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012 Alavieska 11,4 10,2 9,8 8,9 7,0 7,6 9,2 Haapajärvi

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJANMAAN ELY-KESKUS Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2012 Palokan kirjasto

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2014 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 23/2015 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja. Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011 NÄKYMIÄ ELOKUU 2012 UUDENMAAN ELY-KESKUS Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011 Kauniasten kirjasto oli Etelä-Suomen laadukkaimpia vuonna 2011 (kuvaaja: Kaunaisten kirjasto) Tässä yhteenvedossa esitetään

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017 Alavieska 11,0 11,1 10,3 9,4 8,9 8,4 10

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Alavieska 14,2 13,5 13,1 11,8 10,7 12,0 12,6

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016 Alavieska 13,6 14,0 13,6 12,3 11,2 11,8

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Alavieska 13,7 12,8 12,8 12,1 11,2 12,2 12,1

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Alavieska 13,7 12,8 12,8 12,1 11,2 12,2 12,5

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Alavieska 14,2 13,5 13,1 11,8 10,7 12,0 13 Haapajärvi

Lisätiedot

OULUN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto. Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta v. 2007

OULUN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto. Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta v. 2007 OULUN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta v. 2007 Selvitykset 2008/5 8.7.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1 Taulukko 1. Väestö, taulukko 1 2. KIRJASTOVERKKO

Lisätiedot

15 Pohjois-Pohjanmaa. 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

15 Pohjois-Pohjanmaa. 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 15 Pohjois-Pohjanmaa 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 15.1. POHJOIS-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 6 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset:

Lisätiedot

TULOSKORTTI 2016 Lasten ja nuorten liikunta Suomessa

TULOSKORTTI 2016 Lasten ja nuorten liikunta Suomessa Oulu Oulu 1.11.2016 TULOSKORTTI 2016 Lasten ja nuorten liikunta Suomessa Tuloskortti 2016 Tutkimustietoon perustuva yhteenveto suomalaisten lasten ja nuorten liikunnasta ja sen edistämisestä eri yhteyksissä.

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2015

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2015 Itä-Suomen yleiset kirjastot 2015 Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2015 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 6/2016 Aluehallintovirastojen julkaisuja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Hämeenlinna

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Hämeenlinna Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-215 Aikasarjoihin sisältyvät kunnat Hauho 1999-28 (kunta lakkautettu 29) 1999-215 Kalvola 1999-28 (kunta lakkautettu 29) Lammi 1999-28 (kunta

Lisätiedot

Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa

Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa Tilastotietokannassa visualisointi-käyttöliittymä Helpottaa kunta- ja maakuntatilastojen tarkastelua Aikasarjojen vertailu helppoa: sekä absoluuttiset luvut että

Lisätiedot

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 LAPIN ELY-KESKUS Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 Kirjastoverkko ja sen muutokset Kuva: Hilkka Heikkinen. Lapin kunnissa oli vuonna 2012 yhteensä 43 kirjastoa, joista

Lisätiedot

Lounais-Suomen yleiset kirjastot 2013

Lounais-Suomen yleiset kirjastot 2013 Lounais-Suomen yleiset kirjastot 2013 Tilastotietoja Lounais-Suomen yleisistä kirjastoista v. 2013 Kari Vainionpää, sivistystoimentarkastaja Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 3/2014 Lounais-Suomen

Lisätiedot

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2011 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2011 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja 1 Oppilasmäärä Oppilasmäärä Painotettu Esiopetuksen Esiopetuksen 20.9.2010 20.9.2011 oppilasmäärä kustannukset kust./esioppilas* KAINUU JA P-POHJ YHT. 6 123 6 430

Lisätiedot

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2012 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2012 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja 1 Oppilasmäärä Oppilasmäärä Painotettu Esiopetuksen Esiopetuksen 20.9.2011 20.9.2012 oppilasmäärä kustannukset kust./esioppilas* KAINUU JA P-POHJ YHT. 6 430 6 471

Lisätiedot

Kokoelmat * 65 255 3,7 % 67 696

Kokoelmat * 65 255 3,7 % 67 696 Kommentti (näkyy vain ylläpitäjille): Täyttäjän nimi: Täyttäjän puhelinnumero: Täyttäjän sähköpostiosoite: Kunta: Seutukunta: Maakunta: Maakuntakirjastoalue: Lääni: Suuralue: Alavieska Ylivieska Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2009

Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2009 Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2009 5/2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2009 Merja Kummala-Mustonen

Lisätiedot

Etelä-Suomen yleiset kirjastot vuonna 2013

Etelä-Suomen yleiset kirjastot vuonna 2013 Etelä-Suomen yleiset kirjastot vuonna 2013 Tilastotiedot Erikoissuunnittelija Marjaterttu Kursu Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue 35/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer

Lisätiedot

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Tilastotietoja Etelä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2014 Ylitarkastaja Anna Niemelä Erikoissuunnittelija Marjaterttu Kursu Opetus-ja kulttuuritoimen vastuualue

Lisätiedot

Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa Aikasarjoissa Ouluun on laskettu Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii ja Ylikiiminki

Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa Aikasarjoissa Ouluun on laskettu Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii ja Ylikiiminki Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa 1999-215 Aikasarjoissa un on laskettu Haukipudas, Kiiminki, nsalo, Yli-Ii ja Ylikiiminki 7 Asukkaat 6 5 4 3 2 1 1,4 Asukkaat, suhteellinen muutos 1,,8,6,4,2, 45

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna Toimintatilastot

Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna Toimintatilastot Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna 2010 Toimintatilastot Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 8/2011 Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna 2010 Toimintatilastot Pirkko

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus 15.3.216 Pohjois-Pohjanmaan Maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Toimitusjohtaja Jari Koskinen Maakuntatalous Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi.

Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi. Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi. Kommentit 14.3.2012 mennessä. Kommentit voi lähettää: Ensihoidon ja päivystyksen

Lisätiedot

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Joensuun seutu

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Joensuun seutu Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-2014 Joensuun seutu 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Asukasluku: Joensuu+Kontiolahti+Liperi+Outokumpu+Polvijärvi 1,20 Asukasluku:

Lisätiedot

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-2014. Mikkelin alue ja Savonlinna

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-2014. Mikkelin alue ja Savonlinna Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-2014 Mikkelin alue ja Savonlinna 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Asukasluku Savonlinna 1,20 Asukasluku: suhteellinen muutos

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (6) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu kaikkiin muihin maakuntakirjastoihin

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ?

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ? Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne 1.1.2017? Sairaanhoidon erityisvastuualueet, maakuntarajat ja Sairaanhoitopiirit, väestö 31.12.2012 HYKS erva 1 869 617 as. 39 kuntaa Helsinki ja Uusimaa 1 562 796 24

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009

Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009 Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009 Toimintatilastot 10/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009 Toimintatilastot

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Alkoholihallinto Alkoholitarkastajat Ari Kilponen ja Sari Korhonen Lupasihteeri Paula Takalo Ratkaisijat Sinikka Siniluoto-Heikkinen ja Raimo Lepistö Vireille tulleita

Lisätiedot

Avoterapiahankinta Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa

Avoterapiahankinta Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa Avoterapiahankinta 2015-2018 Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa Infotilaisuuden ohjelma Avaus Avoterapiapalvelujen tarjouskilpailun järjestäminen ja hankintalain mukainen menettely Tarjouspyyntö, Kelan vaikeavammaisten

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston katsaus alueen ajankohtaisiin kehitysvammahuollon asioihin

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston katsaus alueen ajankohtaisiin kehitysvammahuollon asioihin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston katsaus alueen ajankohtaisiin kehitysvammahuollon asioihin Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttaminen & Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen, tahdosta

Lisätiedot

Savuton kunta

Savuton kunta Savuton kunta 2012 2015 Pirjo Nikula 30.10.2014 1 Kiitos! Lapin aluehallintovirasto PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö luennoitsijat Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry www.ppsydanpiiri.fi Kiviharjuntie

Lisätiedot

Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2.2013. Pauli Harju maakuntajohtaja

Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2.2013. Pauli Harju maakuntajohtaja Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2. Pauli Harju maakuntajohtaja Pohjois-Pohjanmaan liiton organisaatio 29+1 jäsenkuntaa TOIMIKUNNAT Matkailutoimikunta

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 30.9.2012 Kunnanhallitus 7.11.2012 Kunnanvaltuusto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-syyskuu Saapuneet

Lisätiedot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot Yleisten kirjastojen tilastot Käsitteet Alla määritellään aakkosjärjestyksessä ne käsitteet, joita on käytetty tietokannan taulukoissa, taulukoiden otsikoissa ja tunnusluvuissa sekä mitä tarkoitetaan eri

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen 8.12.2014 Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTE-hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

10.11.2013. Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 suuralueittain. Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi. Väestö

10.11.2013. Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 suuralueittain. Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi. Väestö 1.11.13 Tilastoja ja aikasarjoja 3-1 suuralueittain Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi Väestö 1 1.11.13 Väestö suuralueittain 5 3 1 1, Väestö suuralueittain, suhteellinen muutos

Lisätiedot

OYS-ERVA ERVA-KPP HANKE

OYS-ERVA ERVA-KPP HANKE OYS-ERVA ERVA-KPP HANKE (DRG:n hyödyntäminen, kustannuslaskenta, tuotteistus, laskutus, toiminnan ohjaus) IX DRG -KÄYTTÄJÄPÄIVÄT 24.11.2011 Pasi Parkkila, kehitysjohtaja, PPSHP OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollossa -

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollossa - Itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollossa - Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain toimeenpanon seuranta koulutustilaisuus 3.11.2017 Kehitysvammahuollon ajankohtaista Lakimies Pirjo

Lisätiedot

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat 1.11.201430.3.2015

Lisätiedot

KATSAUS POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2012

KATSAUS POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2012 KATSAUS POHJOISPOHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2012 Katsauksen sisältö: 1. Kansi; työttömyysasteet kunnittain 8. Alle 25vuotiaat työttömät työnhakijat 2. Katsaus PohjoisPohjanmaan tilanteeseen v.

Lisätiedot

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2015

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2015 Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2015 Tilastotietoja Etelä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2015 Ylitarkastaja Antti Seppänen OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN VASTUUALUE 5/2016 Aluehallintovirastojen julkaisuja

Lisätiedot

Valtakunnallisiin rekisteritietoihin perustuva selvitys:

Valtakunnallisiin rekisteritietoihin perustuva selvitys: 11.5.215 Selvitys 1 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke 3.1.215 Valtakunnallisiin rekisteritietoihin perustuva selvitys: Päihdeasiakkaiden avo-, laitos- ja asumispalvelut

Lisätiedot

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta Iiro Anttila projektityöntekijä Matti Martikainen vastuualuejohtaja, ensihoito ja päivystys OYS/PPSHP Taustaa Apulaisoikeuskanslerin

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin talous

Sairaanhoitopiirin talous POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Sairaanhoitopiirin talous Valtuustoinfo 29.5.2013 Talousjohtaja Jarkko Raatikainen S ERVA 2013 OLEMME PUOLI SUOMEA UTSJOKI Vaasa Pohjois- Pohjanmaa Etelä- Pohjanmaa

Lisätiedot

PoPSTer-hankkeen tilannekatsaus TR4

PoPSTer-hankkeen tilannekatsaus TR4 PoPSTer-hankkeen tilannekatsaus 4.5.2017 TR4 Sote-palveluiden hahmottelua alueellisesti Hyvinvointikeskusalueet (13) Hyvinvointikeskukset ja asemat (39) Palvelut hyvinvointikeskuksissa ja osin hyvinvointiasemilla

Lisätiedot

Lapin yleiset kirjastot 2014

Lapin yleiset kirjastot 2014 Lapin yleiset kirjastot 2014 Toimintakatsaus Kirjastotoimen ylitarkastaja Satu Ihanamäki OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 3/2015 Lapin aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2013

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2013 Itä-Suomen yleiset kirjastot 2013 Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2013 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 21/2014 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja. Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Merja Kummala-Mustonen 15.9.2016 PSAVI, Merja Kummala-Mustonen, Opetus ja kulttuuri

Lisätiedot

Liite 1: VUOSITTAINEN ARVIOINTI

Liite 1: VUOSITTAINEN ARVIOINTI 1 Liite 1: VUOSITTAINEN ARVIOINTI Aiemmin tässä työssä esitellyn laaja-alaisen, osittaiseen arviointiin tarkoitetun mallin lisäksi tässä liitteessä esitetään vuosittaiseen käyttöön paremmin soveltuva arviointimenetelmien

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston arviointisuunnitelma

Joensuun seutukirjaston arviointisuunnitelma 1 (4) Joensuun seutukirjaston arviointisuunnitelma 2017-2020 Johdanto Toiminnan ja tulosten arviointi kuuluu erottamattomana osana toiminnan kehittämiseen. Parhaimmillaan arviointi ja laatutyö ovat luonnollisia

Lisätiedot

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Syyskuu 9/2016 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 30.06.2015 Kunnanhallitus 24.08.2015 106 ALAVIESKAN KUNNAN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUU Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate

Lisätiedot

POHJOISEN ERVAN ROOLI NYT JA HUOMENNA

POHJOISEN ERVAN ROOLI NYT JA HUOMENNA POHJOISEN ERVAN ROOLI NYT JA HUOMENNA AIDOLLA YHTEISTYÖLLÄ JA KUMPPANUUDELLA TEHOA, LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA 1 EVA SALOMAAN SEMINAARI 14.6.2016 SISÄLTÖ OYS-ERVA Yhteistyön välineet Mitä odotuksia meillä

Lisätiedot

Kuusi suurinta kaupunkia Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012

Kuusi suurinta kaupunkia Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 21.8.213 Kuusi suurinta kaupunkia Tilastoja ja aikasarjoja 23-212 Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi Toimintaympäristö 1 21.8.213 7 väestö 6 5 4 3 2 1 "Liitos-" *) *) n lukuihin

Lisätiedot

KATSAUS POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2010

KATSAUS POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2010 KATSAUS POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2010 alle 5 5-9,9 10-14,9 15-19,9 20-24,9 Katsauksen sisältö: 1. Kansi; työttömyysasteet kunnittain 8. Yli 50 -vuotiaat työttömät työnhakijat 2. Katsaus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

Hyvinvoiva asukas hyvinvoiva kunta

Hyvinvoiva asukas hyvinvoiva kunta Hyvinvoiva asukas hyvinvoiva kunta Sähköinen hyvinvointikertomus Kainuun 3. Hyvinvointifoorumi 20.9.2011 Soile Paahtama erityisasiantuntija Kuntalaki (1995/365) 1 3 mom. Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rakenne ja prosessit

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rakenne ja prosessit Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rakenne ja prosessit Johtamisprosessit: Suunnittelu, johtaminen, päätöksenteko, viestintä, tietohallinto, riskienhallinta, laadunhallinta

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja PÄÄTÖS LAPELY/4158/2016 ympäristökeskus

Elinkeino-, liikenne- ja PÄÄTÖS LAPELY/4158/2016 ympäristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja PÄÄTÖS LAPELY/4158/2016 ympäristökeskus 1.12.2016 ASIA Taksilupien kuntakohtaisten enimmäismäärien vahvistaminen Pohjois- Pohjanmaan ja Kainuun maakuntiin LAUSUNNOT JA SELVITYKSET

Lisätiedot

Kuntalaisen hyvinvointi ja huono-osaisuus. Reija Paananen, FT, tutkija, Sokra/Diakonia-ammattikorkeakoulu Pudasjärvi

Kuntalaisen hyvinvointi ja huono-osaisuus. Reija Paananen, FT, tutkija, Sokra/Diakonia-ammattikorkeakoulu Pudasjärvi Kuntalaisen hyvinvointi ja huono-osaisuus Reija Paananen, FT, tutkija, Sokra/Diakonia-ammattikorkeakoulu Pudasjärvi 22.9.2016 Huono-osaisuus ja osallisuus 2 Kainulainen, Paananen & Surakka: Maakunnan ihmisten

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke. Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTEhanke

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke. Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTEhanke Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTEhanke . Pohjois-Pohjanmaan sote- hanke Tavoitteena on yhdessä maakunnan alueen keskeisten toimijoiden

Lisätiedot

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Pohjois- Pohjanmaa Väkiluku 404 000 1. Alavieska 2. Haapajärven kaupunki

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja PÄÄTÖS LAPELY/2930/2017 ym päristökeskus

Elinkeino-, liikenne- ja PÄÄTÖS LAPELY/2930/2017 ym päristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja PÄÄTÖS LAPELY/2930/2017 ym päristökeskus 9.11.2017 ASIA Taksilupien kuntakohtaisten enimmäismäärien vahvistaminen Pohjois- Pohjanmaan ja Kainuun maakuntiin LAUSUNNOT JA SELVITYKSET

Lisätiedot

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2016

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2016 Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2016 Tilastotietoja Etelä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2016 Ylitarkastaja Antti Seppänen OPETUS-JA KULTTUURITOIMEN VASTUUALUE 29/2017 Aluehallintovirastojen julkaisuja

Lisätiedot

Palveluntuottajan näkökulma. Uuden terveydenhuoltolain hengessä. Kuntien resurssit huomioiden

Palveluntuottajan näkökulma. Uuden terveydenhuoltolain hengessä. Kuntien resurssit huomioiden Palveluntuottajan näkökulma Uuden terveydenhuoltolain hengessä Kuntien resurssit huomioiden Esitämme, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella olisi pelastustoimen nykyisin hoitamien toimintaalueiden

Lisätiedot

Pohjoisen sote-alueen valmistelu

Pohjoisen sote-alueen valmistelu Pohjoisen sote-alueen valmistelu Kuntakokous 5.2.2015 Apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut Tilastokatsaus 2011 Kirjasto- ja tietopalvelut Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2011 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilötyövuodet...3 Talous...3 Aineistoniteiden määrä...4 Aineistoniteiden

Lisätiedot

Savuton kunta

Savuton kunta Savuton kunta 2012 2015 Sirkku Hotti 1 STRATEGISET LINJAUKSET - osatavoitteet 1-5 1. Kuntatyönantajan ja muiden julkisella rahoituksella toimivien tahojen savuton toimintakulttuuri 2. Kuntien savuttomuustyön

Lisätiedot

Pohjoisen sote-alueen ja tuotantoalueiden valmistelusta. HUS 4.2.2015 Hannu Leskinen

Pohjoisen sote-alueen ja tuotantoalueiden valmistelusta. HUS 4.2.2015 Hannu Leskinen Pohjoisen sote-alueen ja tuotantoalueiden valmistelusta HUS 4.2.2015 Hannu Leskinen OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUE 2014 UTSJOKI Vaasa Pirkanmaa Satakunta Varsinais- Suomi Pohjois- Pohjanmaa

Lisätiedot

Lapin läänin yleiset kirjastot vuonna 2009

Lapin läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 Lapin läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 5/2010 Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Lapin läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 Satu Ihanamäki 5/2010 Lapin elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

ALAVINSOAN OUNTA OVavuoVikatVauV tammi-lokakuu 31.10.2012

ALAVINSOAN OUNTA OVavuoVikatVauV tammi-lokakuu 31.10.2012 ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi-lokakuu 31.10.2012 Q{ttgtngrroz{y 76.78.8678 7

Lisätiedot

Maakuntauudistus. Tukipalvelut. Talous, omaisuus, vastuut ja velat. POPmaakunta. Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) 20.2.

Maakuntauudistus. Tukipalvelut. Talous, omaisuus, vastuut ja velat. POPmaakunta. Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) 20.2. Maakuntauudistus Tukipalvelut Talous, omaisuus, vastuut ja velat Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) 20.2.2017 Maakuntaan siirtyvät organisaatiot Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri NordLab (liikelaitoskuntayhtymä)

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus Elinkeino- ja työvoimapalvelut Petri Keränen johtaja 13.10.2017 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä.

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2014

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2014 Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2014 Länsi- ja Sisä-Suomen kirjastotoiminnan alueellinen vuosiraportti Marjariitta Viiri ja Anneli Ketonen Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue 5/2015 Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012

VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 Vihdin kunnankirjaston vuosi 2012 oli toiminnallisesti erittäin hyvä. Keskimäärin hyvin pienellä henkilöstöresurssilla ja jo useamman vuoden samana pysyneellä

Lisätiedot

Lapin kirjastokokous

Lapin kirjastokokous Lapin kirjastokokous 8.5.2014 Peruspalveluarviointi Kirjastotilastot OKM:n ajankohtaiset Lapin aluehallintovirasto, Satu Ihanamäki, opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 6.5.2014 1 Peruspalveluarviointi

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNNANKIRJASTO

JOKIOISTEN KUNNANKIRJASTO JOKIOISTEN KUNNANKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS V. 2013 KOKO KUNNAN KIRJASTOLAITOKSEN TIEDOT TOIMINTAYKSIKÖT PÄÄKIRJASTO Aukioloajat Pääkirjasto on ollut avoinna viitenä päivänä viikossa: maanantaista perjantaihin

Lisätiedot

Savuton kunta Sirkku Hotti

Savuton kunta Sirkku Hotti Savuton kunta 2012 2015 Sirkku Hotti 1 STRATEGISET LINJAUKSET - osatavoitteet 1-5 1. Kuntatyönantajan ja muiden julkisella rahoituksella toimivien tahojen savuton toimintakulttuuri 2. Kuntien savuttomuustyön

Lisätiedot

OYS-erva: Tiivistelmä ympärivuorokautista hoitoa ja asumispalveluja koskevasta selvityksestä

OYS-erva: Tiivistelmä ympärivuorokautista hoitoa ja asumispalveluja koskevasta selvityksestä OYS-erva: Tiivistelmä ympärivuorokautista hoitoa ja asumispalveluja koskevasta selvityksestä Päihdeasiakkaat, mielenterveysasiakkaat, kehitysvammaiset, vaikeavammaiset ja ikääntyneet Tiivistelmä 2 (32)

Lisätiedot

Vanhustenhuollon palvelujen valvonta aluehallintovirastossa

Vanhustenhuollon palvelujen valvonta aluehallintovirastossa Vanhustenhuollon palvelujen valvonta aluehallintovirastossa Vanhustyön johdon päivä 20.3.2014 20.3.2014 1 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, PSAVI PSAVI on yksi (1) Suomen kuudesta (6) AVIsta PSAVI:n

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen. 1. Palveluja tuottava toimipaikka:

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen. 1. Palveluja tuottava toimipaikka: Ilmoitus 1 (5) 02.10.2017 Coronaria Kuntoutus Oy c/o Cor Group Oy Saaristonkatu 22 90100 Oulu Y-tunnus: 2646026-7 ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen Coronaria

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN TYÖLLISYYSKATSAUS JOULUKUU 2010

POHJOIS-POHJANMAAN TYÖLLISYYSKATSAUS JOULUKUU 2010 POHJOIS-POHJANMAAN TYÖLLISYYSKATSAUS JOULUKUU 2010 alle 5 5-9,9 10-14,9 15-19,9 20-24,9 POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 OULU Kutsunumero 020 63

Lisätiedot

Savuton kunta 2012 2015

Savuton kunta 2012 2015 Tukimateriaalia ammattilaisille ja potilaille Pohjois Pohjanmaan Sydänpiiri ry Savuton kunta 2012 2015 27.04.12 1 PÄÄMÄÄRÄKSI SAVUTON SUOMI 2040 MIKSI? Tupakointi on suomalaisten terveyden suurin yksittäinen

Lisätiedot