Etelä-Suomen yleiset kirjastot vuonna 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Suomen yleiset kirjastot vuonna 2013"

Transkriptio

1 Etelä-Suomen yleiset kirjastot vuonna 2013 Tilastotiedot Erikoissuunnittelija Marjaterttu Kursu Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue 35/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket i Södra Finland

2 Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue Julkaisun tekijä: Marjaterttu Kursu ISSN (PDF) ISBN (PDF) Hämeenlinna 2014

3 KUVAILULEHTI Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 35/2014 Tekijät Marjaterttu Kursu Julkaisuaika lokakuu 2014 Toimeksiantaja(t) Etelä-Suomen aluehallintovirasto Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Etelä-Suomen yleiset kirjastot vuonna 2013 Tiivistelmä Tässä julkaisussa on kuvattu Etelä-Suomen alueen yleisten kirjastojen toimintaa vuoden 2013 tilastotietojen avulla. Vuonna 2013 kirjastotoiminnan aluehallintoviranomaisena toimi Uudenmaan ELY-keskus. Vuoden 2014 alusta kirjastotoimen aluehallinto siirtyi Uudenmaan ELY-keskuksesta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Julkaisu ilmestyy tästä syystä ensimmäisen kerran aluehallintoviraston julkaisusarjassa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueeseen kuuluvat Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala. Julkaisussa kirjastojen toimintaa verrataan yleisten kirjastojen laatusuosituksiin. Toiminnan tarkastelussa ovat kohteena palveluverkko, talous, kirjastojen käyttö, kokoelmat, henkilöstö ja tilat. Erikseen tarkastellaan lisäksi kirjastotoiminnan hanke- ja kehittämistoimintaa. Tiedot perustuvat yleisten kirjastojen toimintatilastoihin vuodelta 2013 ja yksityiskohtaiset tilastot löytyvät Yleisten kirjastojen tilastotietokannasta. Asiasanat yleiset kirjastot, tilastot, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala ISSN (painettu) - ISBN (painettu) - ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (verkkojulkaisu) Kokonaissivumäärä 20 Kieli suomi Hinta - Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto Paino Juvenes Print, Suomen Yliopistopaino Oy 2014

4 INFORMATIONSSIDA Publikationer från Regionförvaltningsverket i Södra Finland 35/2014 Sammanställd av Marjaterttu Kursu Utgivningsdatum oktober 2014 Uppdragsgivare Regionförvaltningsverket i Södra Finland Datum för tillsättandet av organet - Publikationens titel De allmänna biblioteken i Södra Finland 2013 Referat I denna publikation beskrivs verksamheten vid de allmänna biblioteken i Södra Finland med hjälp av statistiken för År 2013 var det NTM-centralen i Nyland som fungerade som regionförvaltningsmyndighet för biblioteksverksamheten. Vid ingången av 2014 överfördes regionförvaltningen av biblioteksväsendet från NTM-centralen i Nyland till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Publikationen utkommer därför för första gången i regionförvaltningsverkets publikationsserie. Regionförvaltningsverket i Södra Finland är verksamt i ett område som omfattar Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne- Tavastland, Kymmenedalen och Södra Karelen. Bibliotekens verksamhet jämförs med kvalitetsrekommendationerna för de allmänna biblioteken. Verksamheten granskas beträffande servicenätet, ekonomin, användningen av biblioteken, bestånden, personalen och lokalerna. Separat granskas också biblioteksverksamhetens projekt- och utvecklingsverksamhet. Uppgifterna bygger på de allmänna bibliotekens verksamhetsstatistik för Den detaljerade statistiken finns i de allmänna bibliotekens statistikdatabas. Ämnesord allmänna bibliotek, statistik, Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen ISSN (tryckt) - ISBN (tryckt) - ISSN (webbpublikation) ISBN (webbpublikation) Sidoantal 20 Språk finska Pris - Utgivare Regionförvaltningsverket i Södra Finland Tryckeri Juvenes Print, Suomen Yliopistopaino Oy 2014

5 Sisällysluettelo 1. Toimintaympäristö ja kirjastopalvelujen saatavuus Palvelujen rahoitus ja toiminnan taloudellisuus Palvelujen käyttö Kokoelmat ja aineiston hankinta Kirjastotilat Henkilöstö ja sen osaamisen kehittäminen Tapahtumat ja näyttelyt Kirjastojen kehittäminen...17

6 Kirjastotoimen valtion aluehallinnon tehtävät Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien osalta hoidettiin Uudenmaan ELY-keskuksessa vuosina Vuonna 2014 tehtävät siirtyivät Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Julkaisun tiedot perustuvat Suomen yleisten kirjastojen toimintatilastoihin vuodelta Tietoja verrataan opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2010 julkaisemiin yleisten kirjastojen laatusuosituksiin sekä vuoden 2012 tunnuslukuihin. Laatusuositusten ensisijainen tarkoitus ei ole vertailla kirjastoja keskenään, vaan toimia kehittämisen apuvälineenä ja antaa yksittäisille kunnille ja kirjastoille tavoitteita toimintansa kehittämiseen. Yksityiskohtaiset tilastotiedot ja aikasarjat ovat haettavissa yleisten kirjastojen tilastotietokannasta 1. Toimintaympäristö ja kirjastopalvelujen saatavuus Etelä-Suomen maakuntien (Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) alueella asui 2,3 miljoonaa asukasta vuonna Alueella toimi 62 pääkirjastoa ja vuonna 2012 niiden lukumäärä oli 65. Muutokseen olivat syynä Karjalohjan ja Nummi-Pusulan liittyminen Lohjaan sekä Suomenniemen liittyminen Mikkeliin. Sivukirjastojen määrä ei muuttunut, vuonna 2013 niitä oli 149. Lappeenrannassa lakkautettiin Vainikkalan sivukirjasto ja Raaseporissa Österbyn sivukirjasto. Karjalohjan ja Nummi-Pusulan pääkirjastoïsta tuli sivukirjastoja. Kirjastoautoja alueella oli 38. Ruokolahden kirjastoauto lopetti toimintansa vuonna Kirjastoautopysäkkien määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna runsaalla sadalla ja oli noin Aukiolotunteja oli , noin vähemmän kuin edellisenä vuonna. Siitä ei pääse mihinkään, että me olemme koulutusyhteiskunta, jonka ainoa mahdollisuus on synnyttää henkistä pääomaa. Jos kunnat tarjoavat kirjastopalveluja, jotka tukevat tällaista toimintaa, kirjastoista tulee vetovoimatekijöitä ja keskeisiä investointeja tulevaisuuteen. (Professori Kimmo Lapintie) 6 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen yleiset kirjastot vuonna 2013

7 2. Palvelujen rahoitus ja toiminnan taloudellisuus Yleisten kirjastojen laatusuositus asettaa kirjaston rahoitukselle tavoitteeksi vähintään kirjastojen valtionosuuden perusteena olevan perushinnan, joka vuonna 2013 oli 62,19 asukasta kohden. Toiminta-alueen kunnista runsas neljännes saavutti asetetun tavoitteen. Maakunnittain Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä 40 % kunnista pääsi tavoitteeseen. Heikoin tilanne oli Kanta-Hämeessä, yksikään kunta ei päässyt tavoitteeseen. Uudellamaalla neljäsosa kunnista saavutti tavoitteen, Kymenlaaksossa Kouvola ja Iitti. Kun tarkastellaan maakunnittain toimintamenoja asukasta kohden, missään ei saavutettu tavoitetasoa. Kunnittain koko Etelä-Suomen kuntien rahoituksessa vaihteluväli oli Nastolan 35,5 eurosta/asukas Kauniaisten 108,6 euroon/ asukas. Rahaa käytettiin eniten kirjastojen toimintaan suhteessa väestöön Kauniaisissa, Hartolassa. Loviisassa, Padasjoella ja Sipoossa (108,6 79,8 /asukas). Vähiten taas Nastolassa, Mäntsälässä, Vantaalla, Orimattilassa ja Järvenpäässä (35,5 44,9 /asukas). Absoluuttisesti eniten rahaa käytti Helsingin kaupunki (38,2 milj. ) ja vähiten Myrskylä (91,7 tuhatta ). Toimintakulut jakautuivat vuona 2013 menolajeittain seuraavasti. Taulukko 1. Yleisten kirjastojen toimintakulut menolajeittain v Henkilöstökulut milj. euroa Kirjastoaineistokulut milj. euroa Tilakustannukset milj. euroa Muut kulut milj. euroa 74,4 13,9 27,7 17,8 Kuva 1. Yleisten kirjastojen toimintakulut menolajeittain osuus % 7

8 Kartta 1. Kunnittaiset kirjastojen kokonaismenot asukasta kohden 8 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen yleiset kirjastot vuonna 2013

9 3. Palvelujen käyttö Yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaan laadukkaita kirjastopalveluita tarjoavassa kunnassa kirjaston aktiivikäyttäjiä on vähintään puolet kuntalaisista. Käyntejä on 10 kpl per asukas vuodessa ja lainauksia 20 kpl per asukas vuodessa. Lisäksi verkkopalveluasiointeja on laatusuosituksissa 10 kpl per asukas vuodessa. Yleisten kirjastojen tilastotietokantaan ei kerätä tietoa aktiivisista käyttäjistä, mutta lainaajien määrästä kylläkin. Etelä-Suomen kirjastoissa lainaajien määrä pysyi ennallaan vuoteen 2012 verrattuna. Vuonna 2013 lainaajia oli 37,2 % väestöstä eli Maakunnittain tarkasteltuna eniten lainaajia oli suhteessa väestöön Kanta-Hämeessä (38,7 %) ja vähiten Etelä-Karjalassa (31,9 %). Taulukko 2. Lainaajien osuus % asukkaista maakunnittain Lainaajia % asukkaista Maakunta v.2012 v Etelä-Karjala 33,8 31,9 Kanta-Häme 38,7 38,7 Kymenlaakso 34,9 33,7 Päijät-Häme 38,5 37,8 Uusimaa 38,1 37,9 Koko alue 37,7 37,2 Kirjastoissa käytiin vuonna 2013 hieman aiempaa vähemmän. Etelä-Suomessa käyntejä kertyi yhteensä 22,1 miljoonaa, jossa on laskua edellisestä vuodesta 2,6 %. Keskimäärin alueella käyntejä oli noin kymmenen asukasta kohden eli melkein laatusuositusten tavoitteen verran. Maakunnittain tarkasteltuna käyntejä per asukas oli eniten Uudellamaalla 10,4 kpl ja vähiten Etelä- Karjalassa 7,2 kpl per asukas. Taulukko 3. Fyysiset kirjastokäynnit maakunnittain Fyysiset käynnit Kokonaislainaus / asukasluku Maakunta v v Muutos lkm Muutos % v v Etelä-Karjala ,9 7,7 7,2 Kanta-Häme ,4 8,4 8,0 Kymenlaakso ,8 8,7 8,2 Päijät-Häme ,7 10,7 10,0 Uusimaa ,2 10,6 10,4 Koko alue ,6 10,1 9,8 Etelä-Suomen kirjastojen kokonaislainaus on hieman laskenut. Lainoja oli vuonna 2013 yhteensä 35,8 miljoonaa, joka on runsaan miljoona vähemmän kuin vuonna Keskimäärin lainoja tehtiin 15,8 per asukas vuodessa. Lainaaminen vaihtelee maakunnittain: eniten lainattiin Päijät-Hämeessä 19,2 ja vähiten Etelä-Karjalassa 12,2 lainaa per asukas. 9

10 Viimeisen vuoden aikana 80 prosenttia suomalaisista on lukenut ainakin yhden kirjan. Heistä yli kolmasosalla lukuvauhti on ollut ainakin kirja kuukaudessa ahkerimpien lukijoiden osuus on Suomessa Euroopan korkein. (Lukukeskus) Kuva Keravan kirjastosta Taulukko 4. Kokonaislainaus ja lainaus per asukas maakunnittain Kokonaislainaus Kokonaislainaus / asukasluku Maakunta lkm Muutosa % Etelä-Karjala ,4 13,7 12,2 Kanta-Häme ,2 17,5 16,9 Kymenlaakso ,0 17,1 16,8 Päijät-Häme ,5 19,7 19,2 Uusimaa ,6 16,1 15,5 Koko alue ,0 16,5 15,8 Vain viisi kuntaa alueella saavutti yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaisen tavoitteen 20 lainaa per asukas. 10 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen yleiset kirjastot vuonna 2013

11 Kartta 2. Lainaus asukasta kohden kunnittain Verkkopalveluiden tilastointitapa on eri kunnissa erilainen. Tilastoinnin epäyhtenäisyyden taustalla vaikuttavat kuntien erilaiset palvelurakenteet sekä verkkovierailukäsitteen määrittelyyn liittyvät ongelmat. Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että verkkoasioinnin määrä lisääntyy vuosi vuodelta. Vuonna 2013 tilastoituja verkkokäyntejä tehtiin Etelä-Suomen kirjastoihin 24 miljoonaa, mikä oli kolme miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Verkkokäynneistä n. 21 miljoonaa tehtiin Uudellamaalla. Laatusuositusten tavoite 10 verkkokäynnistä per asukas vuodessa saavutettiin Etelä-Suomessa, mutta kunnittainen vaihtelu oli hyvin suurta. 11

12 4. Kokoelmat ja aineiston hankinta Kirjastojen kokoelmille laatusuositus asettaa seuraavat tavoitteet: uusia kirjoja hankitaan kappaletta tuhatta asukasta kohden ja vanhaa aineistoa poistetaan 8 % vuosittain. Lasten ja nuorten kirjallisuutta hankitaan 1 kpl / alle 15 -vuotias vuodessa. Lehtivuosikertoja tilataan tai saadaan kpl tuhatta asukasta kohden suurissa kirjastoissa ja pienissäkin tulisi pyrkiä 50 lehteen vuosittain. Uusia kirjoja hankittiin vuonna 2013 Etelä-Suomessa 250 kpl tuhatta asukasta kohden. Tavoitteesta jäätiin aikaisempaa enemmän, kirjahankinta asukasta tuhatta asukasta kohden pieneni kuudella edellisestä vuodesta. Maakunnista paras tilanne oli Kanta-Hämeessä, jossa kirjoja hankittiin 297 kappaletta ja heikoin Uudellamaalla, jossa hankintojen määrä oli 239 kappaletta tuhatta asukasta kohden. Taulukko 5. Kirjahankinnat yhteensä 1000 asukasta kohden maakunittain Maakunta Kirjahankinnat Kirjahankinnat 1000 asukasta kohden Muutos lkm Muutos % Etelä-Karjala ,5 293,8 273,6 Kanta-Häme ,8 309,5 297,3 Kymenlaakso ,2 265,2 265,4 Päijät-Häme ,7 288,2 259,9 Uusimaa ,2 241,1 238,9 Koko alue ,7 255,8 249,5 Uudellemaalle hankittujen kirjojen osuus oli 66 % kaikista alueen kirjahankinnoista. Kartta 3. Kunnittaiset kirjojen hankintamäärät asukasta kohden 12 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen yleiset kirjastot vuonna 2013

13 Vanhan aineiston poistoja tehtiin vuonna 2013 Etelä-Suomessa 7,7 % kokoelmista eli lähes laatusuosituksen tavoitteen verran. Lisäystä poistoissa edellisestä vuodesta oli 0,2 %. Eniten poistoja tehtiin Etelä-Karjalassa 10,3 % ja vähiten Kanta-Hämeessä 5,4 %. Taulukko 6. Poistot kokoelmista maakunnittain Poistot % kokoelmista Maakunta Etelä-Karjala 5,4 10,3 Kanta-Häme 5,5 5,4 Kymenlaakso 8,5 6,9 Päijät-Häme 7,7 8,0 Uusimaa 8,1 8,0 Koko alue 7,5 7,7 Vuonna 2013 lasten kirjallisuutta hankittiin Etelä-Suomessa 0,56 kpl alle 15 -vuotiasta kohden. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 0,59. Lehtitilauksia tehtiin vuonna 2013 kaikkiaan kappaletta, jossa laskua edellisestä vuodesta oli 4,8 %. Tuhatta asukasta kohden lehtiä hankittiin Etelä-Suomessa n. 11 kappaletta, edellisenä vuonna 11,8. Eniten lehtiä tilattiin Kymenlaaksossa 15,9 lehteä tuhatta asukasta kohden ja vähiten Uudellamaalla 9,7 lehteä tuhatta asukasta kohden. Toki kappalemäärissä Uusimaa oli ylivoimainen, sinne hankittiin lehtiä enemmän kuin muihin maakuntiin yhteensä. Taulukko 7. Lehdet yhteensä ja lehdet 1000 asukasta kohden maakunnittain Lehdet Lehdet 1000 asukasta kohden Maakunta Muutos lkm Muutos % Etelä-Karjala ,5 15,8 14,9 Kanta-Häme ,9 15,5 14,4 Kymenlaakso ,0 17,0 15,9 Päijät-Häme ,2 13,9 13,3 Uusimaa ,0 10,2 9,7 Koko alue ,8 11,8 11,2 13

14 5. Kirjastotilat Kirjastotilojen osalta yleisten kirjastojen laatusuositus asettaa tavoitteeksi 100 hyötyneliömetriä tuhatta asukasta kohden. Etelä-Suomessa luku oli 79,8 m2 vuonna jossa laskua oli 0,6 m2 edellisestä vuodesta. Eniten tilaa tuhatta asukasta kohden oli Kymenlaaksossa 119 m2 ja vähiten Uudellamaalla 70 m2 tuhatta asukasta kohden. Eniten kirjastotiloja oli luonnollisesti Uudellamaalla runsaat m2 ja vähiten Etelä-Karjalassa n m2. Kirjastotila on asiakkaan ensimmäinen askel kirjaston kokoelmaan. Jokainen reagoi tilaan tiedostamattaan ja luo mielikuvan kokonaisuudesta. (Opiskelija Maria Tuikka). Kuva Tammisaaren kirjastosta 14 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen yleiset kirjastot vuonna 2013

15 6. Henkilöstö ja sen osaamisen kehittäminen Yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukainen henkilöstön määrällinen tavoite on 0,8-1.0 henkilötyövuotta (htv) per tuhat asukasta. Lisäksi henkilöstön täydennyskoulutukselle asetetaan tavoitteeksi 6 täydennyskoulutuspäivää per henkilötyövuosi. Kirjastoissa tehtiin Etelä-Suomessa 2013 yhteensä henkilötyövuotta. Se on 29 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna Kirjastoissa oli 0,87 htv per tuhat asukasta, joten laatusuositusten tavoite saavutettiin. Eri maakunnista paras tilanne oli vuonna 2013 Kanta-Hämeessä, jossa henkilökuntaa oli 0,92 htv per tuhat asukasta ja heikoin Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä, joissa henkilökuntaa oli 0,81 htv per tuhat asukasta. Taulukko 8. Henkilötyövuodet yhteensä ja henkilötyövuodet asukasta kohden maakunnittain Henkilötyövuodet yhteensä Henkilötyövuodet 1000 asukasta kohden Alue Muutos Etelä-Karjala ,81 0,81 Kanta-Häme ,89 0,92 Kymenlaakso ,91 0,85 Päijät-Häme ,86 0,81 Uusimaa ,86 0,87 Koko alue ,86 0,87 Vuonna 2013 täydennyskoulutukseen osallistuttiin kirjastoissa Etelä-Suomessa 3,3 päivää htv:tä kohden eli huomattavasti alle laatusuosituksen.. Paras tilanne oli Etelä-Karjalassa 5,6 päivää per htv ja heikoin Päijät- Hämeessä 2,6 päivää per htv. Taulukko 8. Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä maakunnittain Alue Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä/ henkilötyövuodet Etelä-Karjala 2,8 5,6 Kanta-Häme 3,2 2,9 Kymenlaakso 3,7 3,6 Päijät-Häme 2,7 2,6 Uusimaa 3,3 3,3 Koko alue 3,3 3,3 15

16 7. Tapahtumat ja näyttelyt Kirjastojen lisääntynyt tapahtumatoiminta näkyy selvästi vuoden 2013 tilastoissa. Vuoden mittaan kirjastoissa järjestettiin lähes erilaista tapahtumaa, joka on 22 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Myös tapahtumien kävijämäärä kasvoi 22 % ja kaikkiaan kirjastojen tapahtumiin osallistui yli henkilöä. Tapahtumien lisäksi kirjastoissa järjestettiin yli näyttelyä sekä käyttäjäkoulutusta runsaalle henkilölle.. Kirjastojen tapahtuma-, näyttely- ja koulutustoimintaa tilastoitiin nyt kolmatta kertaa. Espoon kirjastoauto Välkky Finncon-tapahtumassa (kuva Matti Karjalainen) Taulukko 9. Tapahtumat ja käyttäjäkoulutus maakunnittain Maakunta Näyttelyt Tapahtumat Käyttäjäkoulutukset Lukumäärä Osallistujia Lukumäärä Osallistujia Tapahtumien osallistujamäärä 1000 asukasta kohden Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä 1000 asukasta kohden Etelä-Karjala ,9 30,9 Kanta-Häme ,4 86,3 Kymenlaakso ,1 41,5 Päijät-Häme ,0 49,7 Uusimaa ,3 66,4 Koko alue ,7 62,4 16 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen yleiset kirjastot vuonna 2013

17 8. Kirjastojen kehittäminen Helsingin kaupunginkirjasto toimii myös maamme keskuskirjastona. Tästä erityisroolistaan johtuen se saa erityistä rahallista tukea opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM). Kirjastolla on käynnissä useita ministeriön rahoittamia kehittämishankkeita. Jokaisessa Etelä-Suomen maakunnassa on maakuntakirjasto (Porvoo, Hämeenlinna, Lahti, Kouvola ja Lappeenranta), jotka saavat maakuntakirjastoavustusta toimintaansa. Syksyllä 2102 Etelä-Suomen kirjastot jättivät 81 hakemusta hankerekisterin kautta ( fi) toimintansa kehittämiseen tähtäävien hankkeiden toteuttamiseksi. Uudenmaan ELY-keskus sai OKM:ltä n keväällä 2013 jaettavaksi paikallisiin ja alueellisiin kirjastojen kehittämishankkeisiin ja lukuharrastuksen edistämishankkeisiin. Alueellisesti merkittävimmistä hankkeista vastasivat suurelta osin maakuntakirjastot. Osa hankkeista siirrettiin suoraan ministeriön päätettäviksi valtakunnallisesti merkittävinä hankkeina. Taulukko 10. Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittamat kirjastojen kehittämishankkeet 2013 Maakunta Hakemus kpl Haettu Myönnetty kpl Myönnetty Etelä-Karjala Kanta-Häme* Kymenlaakso Päijät-Häme Uusimaa Koko alue *Ei sisällä Cycling for libraries 17

18 Tilastovertailu Etelä-Suomen avin toimialueen yleisten kirjastojen toiminnasta vuosina Perustuu tilastotietokannan tietoihin* Yksikkömuutos %-muutos Asukasluku ,8 Kuntien lukumäärä ,5 Kirjastot yhteensä kpl ,9 Pääkirjastot ,6 Sivukirjastot ,7 Laitoskirjastot ,0 Kirjastoautot ,6 Pysäkkejä ,7 Kirjastoveneet Pysäkkejä ,7 Muita palvelupaikkoja ,7 Aukiolotunteja ,5 Henkilötyövuodet yht ,5 Kirjaston palkkaamat ,7 - josta kirjastoammatilliset ,4 - josta korkeakoulutetut ,0 Muut ,0 Toimintakulut yht ,2 Henkilöstökulut ,3 Kirjastoaineistokulut ,4 - kirjojen hankintakulut ,5 - muut kirjastoaineistokulut ,2 Tilakustannukset ,0 Muut kulut ,0 Toimintakulut /asukas 58,98 59,02 0 0,1 Kulut seuraavan vuoden talousarviossa ,0 Käynnit yht ,3 Fyysisiä käyntejä ,6 Fyysiset käynnit/asukasluku 10,1 9,8 0-3,4 Verkkokäynnit** ,7 Verkkokäynnit/asukasluku 9,6 10,8 1 12,8 Kokonaislainaus kpl ,0 Lainaajat ,4 18 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen yleiset kirjastot vuonna 2013

19 Kirja-aineiston lainaus yht ,1 Kirjat ,0 -suomenkieliset ,2 - ruotsinkieliset ,8 - muunkieliset ,0 - aikuisten kirjat ,9 - lasten krjat ,7 - kaunokirjat ,0 - tietokirjat ,1 - kaunokirjat aikuiset ,1 - tietokirjat aikuiset ,6 - kaunokirjat lapset ,0 - tietokirjat lapset ,0 Nuotit ja partituurit ,9 Muun kuin kirja-aineiston lainaus yht ,7 Musiikkiäänitteet ,4 Muut äänitteet ,2 Videot ,4 CD-ROM -levyt ,1 DVD ja Blu-ray -levyt ,9 Muut aineistot*** ,9 Saadut kaukolainat ,3 Lähetetyt kaukolainat ,2 Kokonaislainaus/asukas 16,45 15,84-0,62-3,7 Hankinnat yht. kpl ,9 Kirja-aineisto yhteensä ,9 Kirjat ,7 -suomenkieliset ,2 - ruotsinkieliset ,3 - muunkieliset ,2 - aikuisten kirjat ,4 - lasten kirjat ,3 - kaunokirjat ,9 - tietokirjat ,4 - kaunokirjat aikuiset ,6 - tietokirjat aikuiset ,3 - kaunokirjat lapset ,4 - tietokirjat lapset ,8 19

20 Nuotit ja partituurit ,2 Muun kuin kirja-aineiston hankinta yht ,4 Musiikkiäänitteet ,9 Muut äänitteet ,3 Videot ,6 CD-ROM -levyt ,8 DVD ja Blu-ray -levyt ,3 Muut aineistot*** ,7 Poistot kpl ,9 Kokoelmat yht. kpl ,6 Kirja-aineisto yhteensä ,9 Kirjat ,0 -suomenkieliset ,1 - ruotsinkieliset ,2 - muunkieliset ,4 - aikuisten kirjat ,4 - lasten kirjat ,0 - kaunokirjat ,0 - tietokirjat ,2 - kaunokirjat aikuiset ,2 - tietokirjat aikuiset ,3 - kaunokirjat lapset ,7 - tietokirjat lapset ,5 Muut kuin kirja-aineistot yht ,9 Musiikkiäänitteet ,6 Muut äänitteet ,1 Videot ,9 CD-ROM -levyt ,6 DVD ja Blu-ray -levyt ,8 Muut aineistot*** ,6 Lehdet yht. vuosikertoja ,8 Sanomalehdet ,9 Aikakauslehdet ,0 *Ks. tilastointiin liittyvät ohjeet ja käsitteistöt tilastotietokannan osoitteesta **Verkkokäynti on kirjaston ulkopuoleleta tehty virtuaalikäynti kirjaston verkkosivustolle. Käynnin aikana voi tapahtua useita eri toimintoja, kuten fyysisen käynnin yhteydessäkin. ***Muu aineisto sisältää esim. karttalehdet, diasarjat ja -kuvat, pelit, mikrokortit ja -rullat yms. 20 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen yleiset kirjastot vuonna 2013

21

22 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15, Hämeenlinna puh (PDF) ISSN (PDF)

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011 NÄKYMIÄ ELOKUU 2012 UUDENMAAN ELY-KESKUS Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011 Kauniasten kirjasto oli Etelä-Suomen laadukkaimpia vuonna 2011 (kuvaaja: Kaunaisten kirjasto) Tässä yhteenvedossa esitetään

Lisätiedot

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Tilastotietoja Etelä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2014 Ylitarkastaja Anna Niemelä Erikoissuunnittelija Marjaterttu Kursu Opetus-ja kulttuuritoimen vastuualue

Lisätiedot

Suomen yleisten kirjastojen tilastot

Suomen yleisten kirjastojen tilastot http://tilastot.kirjastot.fi/?orgs=15&years=,&stats=1,33,100,10... 1 / 5 5.4.2017 10:45 Suomen yleisten kirjastojen tilastot Statistik för allmänna biblioteken i Finland Finnish Public Libraries Statistics

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 Kuopion uusin kirjastoauto Aulis aloitti ajot vuoden 2013 alussa (Kuva: Jouni Nykänen) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2014 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 23/2015 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja. Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 Savonlinnan uusi kirjastorakennus nousee harjakorkeuteen. (kuvat: Tapani Boman) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2015

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2015 Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2015 Tilastotietoja Etelä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2015 Ylitarkastaja Antti Seppänen OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN VASTUUALUE 5/2016 Aluehallintovirastojen julkaisuja

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 POHJANMAAN ELY-KESKUS Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa Seinäjoen kirjaston uudisosa

Lisätiedot

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2016

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2016 Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2016 Tilastotietoja Etelä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2016 Ylitarkastaja Antti Seppänen OPETUS-JA KULTTUURITOIMEN VASTUUALUE 29/2017 Aluehallintovirastojen julkaisuja

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJANMAAN ELY-KESKUS Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2012 Palokan kirjasto

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2014

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2014 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2014 Merja Kummala-Mustonen OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 18/2015 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2013

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2013 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2013 Merja Kummala-Mustonen (toim.) OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 14/2014 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

Lisätiedot

Lounais-Suomen yleiset kirjastot 2013

Lounais-Suomen yleiset kirjastot 2013 Lounais-Suomen yleiset kirjastot 2013 Tilastotietoja Lounais-Suomen yleisistä kirjastoista v. 2013 Kari Vainionpää, sivistystoimentarkastaja Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 3/2014 Lounais-Suomen

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2012

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2012 Merja Kummala-Mustonen (toim.) Limingan kirjasto (Kuva: Anna Kamula) 1. Esipuhe Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2011

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2011 Raportteja 69 2012 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2011 merja kummala-mustonen (toim.) Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2011 MERJA KUMMALA-MUSTONEN (TOIM.)

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016 Merja Kummala-Mustonen OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 28/2017 Aluehallintovirastojen julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket Julkaisija

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015 Merja Kummala-Mustonen OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 12/2016 Aluehallintovirastojen julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2014

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2014 Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2014 Länsi- ja Sisä-Suomen kirjastotoiminnan alueellinen vuosiraportti Marjariitta Viiri ja Anneli Ketonen Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue 5/2015 Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2015

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2015 Itä-Suomen yleiset kirjastot 2015 Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2015 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 6/2016 Aluehallintovirastojen julkaisuja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 LAPIN ELY-KESKUS Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 Kirjastoverkko ja sen muutokset Kuva: Hilkka Heikkinen. Lapin kunnissa oli vuonna 2012 yhteensä 43 kirjastoa, joista

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa

Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa Tilastotietokannassa visualisointi-käyttöliittymä Helpottaa kunta- ja maakuntatilastojen tarkastelua Aikasarjojen vertailu helppoa: sekä absoluuttiset luvut että

Lisätiedot

Kokoelmat * 65 255 3,7 % 67 696

Kokoelmat * 65 255 3,7 % 67 696 Kommentti (näkyy vain ylläpitäjille): Täyttäjän nimi: Täyttäjän puhelinnumero: Täyttäjän sähköpostiosoite: Kunta: Seutukunta: Maakunta: Maakuntakirjastoalue: Lääni: Suuralue: Alavieska Ylivieska Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna Toimintatilastot

Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna Toimintatilastot Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna 2010 Toimintatilastot Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 8/2011 Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna 2010 Toimintatilastot Pirkko

Lisätiedot

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Hämeenlinna

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Hämeenlinna Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-215 Aikasarjoihin sisältyvät kunnat Hauho 1999-28 (kunta lakkautettu 29) 1999-215 Kalvola 1999-28 (kunta lakkautettu 29) Lammi 1999-28 (kunta

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (6) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu kaikkiin muihin maakuntakirjastoihin

Lisätiedot

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-2014. Mikkelin alue ja Savonlinna

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-2014. Mikkelin alue ja Savonlinna Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-2014 Mikkelin alue ja Savonlinna 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Asukasluku Savonlinna 1,20 Asukasluku: suhteellinen muutos

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009

Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009 Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009 Toimintatilastot 10/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009 Toimintatilastot

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2015

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2015 Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2015 Länsi- ja Sisä-Suomen kirjastotoiminnan alueellinen vuosiraportti Linda Mård, Anneli Ketonen ja Marjariitta Viiri Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue 1/2016

Lisätiedot

Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa Aikasarjoissa Ouluun on laskettu Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii ja Ylikiiminki

Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa Aikasarjoissa Ouluun on laskettu Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii ja Ylikiiminki Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa 1999-215 Aikasarjoissa un on laskettu Haukipudas, Kiiminki, nsalo, Yli-Ii ja Ylikiiminki 7 Asukkaat 6 5 4 3 2 1 1,4 Asukkaat, suhteellinen muutos 1,,8,6,4,2, 45

Lisätiedot

10.11.2013. Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 suuralueittain. Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi. Väestö

10.11.2013. Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 suuralueittain. Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi. Väestö 1.11.13 Tilastoja ja aikasarjoja 3-1 suuralueittain Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi Väestö 1 1.11.13 Väestö suuralueittain 5 3 1 1, Väestö suuralueittain, suhteellinen muutos

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston arviointisuunnitelma

Joensuun seutukirjaston arviointisuunnitelma 1 (4) Joensuun seutukirjaston arviointisuunnitelma 2017-2020 Johdanto Toiminnan ja tulosten arviointi kuuluu erottamattomana osana toiminnan kehittämiseen. Parhaimmillaan arviointi ja laatutyö ovat luonnollisia

Lisätiedot

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Joensuun seutu

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Joensuun seutu Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-2014 Joensuun seutu 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Asukasluku: Joensuu+Kontiolahti+Liperi+Outokumpu+Polvijärvi 1,20 Asukasluku:

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (5) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu muihin maakuntakirjastoihin, mutta pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot Yleisten kirjastojen tilastot Käsitteet Alla määritellään aakkosjärjestyksessä ne käsitteet, joita on käytetty tietokannan taulukoissa, taulukoiden otsikoissa ja tunnusluvuissa sekä mitä tarkoitetaan eri

Lisätiedot

Kuusi suurinta kaupunkia Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012

Kuusi suurinta kaupunkia Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 21.8.213 Kuusi suurinta kaupunkia Tilastoja ja aikasarjoja 23-212 Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi Toimintaympäristö 1 21.8.213 7 väestö 6 5 4 3 2 1 "Liitos-" *) *) n lukuihin

Lisätiedot

Liite 1: VUOSITTAINEN ARVIOINTI

Liite 1: VUOSITTAINEN ARVIOINTI 1 Liite 1: VUOSITTAINEN ARVIOINTI Aiemmin tässä työssä esitellyn laaja-alaisen, osittaiseen arviointiin tarkoitetun mallin lisäksi tässä liitteessä esitetään vuosittaiseen käyttöön paremmin soveltuva arviointimenetelmien

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2013

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2013 Itä-Suomen yleiset kirjastot 2013 Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2013 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 21/2014 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja. Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Lapin yleiset kirjastot 2014

Lapin yleiset kirjastot 2014 Lapin yleiset kirjastot 2014 Toimintakatsaus Kirjastotoimen ylitarkastaja Satu Ihanamäki OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 3/2015 Lapin aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2010

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2010 Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2010 Uusimaa, Itä-Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala Jaana Käki, Kristiina Kontiainen, Marjaterttu Kursu, Raija Valtonen Uudenmaan elinkeino-,

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNNANKIRJASTO

JOKIOISTEN KUNNANKIRJASTO JOKIOISTEN KUNNANKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS V. 2013 KOKO KUNNAN KIRJASTOLAITOKSEN TIEDOT TOIMINTAYKSIKÖT PÄÄKIRJASTO Aukioloajat Pääkirjasto on ollut avoinna viitenä päivänä viikossa: maanantaista perjantaihin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut Tilastokatsaus 2011 Kirjasto- ja tietopalvelut Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2011 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilötyövuodet...3 Talous...3 Aineistoniteiden määrä...4 Aineistoniteiden

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kävijät vuonna 2004...1. Lainaus 2004...2. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3

Kirjaston tilastot. Kävijät vuonna 2004...1. Lainaus 2004...2. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3 Kirjaston tilastot 2004 Kävijät vuonna 2004...1 Lainaus 2004...2 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3 Aineistojen lainaus aineistolajeittain 2004...4 Kirjojen lainaus 2004...5 Musiikkiäänitteiden

Lisätiedot

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012 Kirjaston käyttö Kirjastokäynnit kohdeväestö Kirjaston käyttö ja käyttäjät 2.10 Kirjastokäynnit a) Käyntien määrä vuodessa (Kirjastot 0.1 Kirjastotyypit

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010

Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2010 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilökunta...3

Lisätiedot

Etelä-Suomen läänin yleiset kirjastot vuonna 2009

Etelä-Suomen läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 Etelä-Suomen läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 16/2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Etelä-Suomen läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 Antti Seppänen, Kristiina Kontiainen,

Lisätiedot

Lapin kirjastokokous

Lapin kirjastokokous Lapin kirjastokokous 8.5.2014 Peruspalveluarviointi Kirjastotilastot OKM:n ajankohtaiset Lapin aluehallintovirasto, Satu Ihanamäki, opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 6.5.2014 1 Peruspalveluarviointi

Lisätiedot

Alakouluja on 4, yläkoulu ja lukio. Lisäksi kaupungissa toimii työväenopisto, kuvataidekoulu, musiikkikoulu ja tanssiopisto.

Alakouluja on 4, yläkoulu ja lukio. Lisäksi kaupungissa toimii työväenopisto, kuvataidekoulu, musiikkikoulu ja tanssiopisto. Kirjastoryhmä KARKKILAN KIRJASTOTOIMEN ARVIOINTI 3.10.2010 Laatija: Sivistystoimentarkastaja Kristiina Kontiainen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja

Lisätiedot

Uudenmaan ELY:ssä nyt

Uudenmaan ELY:ssä nyt Uudenmaan ELY:ssä nyt Maakuntakirjastopalaveri, Hämeenlinna 25.3.2011 Kristiina Kontiainen Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 31.3.2011 1 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin yhdistämällä TE-keskuksen,

Lisätiedot

Lapin läänin yleiset kirjastot vuonna 2009

Lapin läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 Lapin läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 5/2010 Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Lapin läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 Satu Ihanamäki 5/2010 Lapin elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot Kirjaston tilastot 2003 Kokoelma 2003...1 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2003...2 Kirjakokoelma, hankinta ja poistot 2003...3 Kirjakokoelma kielittäin 2003...4 Videot, DVD-videot ja CD-romit 2003...5

Lisätiedot

Kirjaston tilastot 2007

Kirjaston tilastot 2007 Kirjaston tilastot 2007 Kävijät...2 Lainaus...3 Lainojen jakautuminen toimipisteittäin...4 Lainaajat toimipisteittäin...5 Aineistojen lainaus aineistolajeittain...7 Lainojen jakautuminen aineistoryhmittäin...8

Lisätiedot

VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012

VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 Vihdin kunnankirjaston vuosi 2012 oli toiminnallisesti erittäin hyvä. Keskimäärin hyvin pienellä henkilöstöresurssilla ja jo useamman vuoden samana pysyneellä

Lisätiedot

Tietoisku tilastoinnista & tilastoista Markku Laitinen 26-27.10.2011 Kirjastoverkkopäivät - työpaja

Tietoisku tilastoinnista & tilastoista Markku Laitinen 26-27.10.2011 Kirjastoverkkopäivät - työpaja Tietoisku tilastoinnista & Aik Asiakasdata dt nyt mitä saadaan tilastoista Markku Laitinen 26-27.10.2011 Kirjastoverkkopäivät - työpaja Tietoisku tilastoinnista Standardit ISO 2789: Information and documentation

Lisätiedot

Kirjaston tilastot 2005

Kirjaston tilastot 2005 Kirjaston tilastot 2005 Kävijät vuonna 2005...1 Lainaus 2005...2 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2005...3 Aineistojen lainaus aineistolajeittain 2005...4 Kirjojen lainaus 2005...5 Musiikkiäänitteiden

Lisätiedot

OULUN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto. Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta v. 2007

OULUN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto. Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta v. 2007 OULUN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta v. 2007 Selvitykset 2008/5 8.7.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1 Taulukko 1. Väestö, taulukko 1 2. KIRJASTOVERKKO

Lisätiedot

Jos toimintayksikkö lakkautetaan kesken vuotta, toimintatiedot sisällytetään koko vuoden tietoihin.

Jos toimintayksikkö lakkautetaan kesken vuotta, toimintatiedot sisällytetään koko vuoden tietoihin. Yleisten kirjastojen tilastot Ohjeet Toimintayksiköt Kirjasto on palvelupaikka, jolla on - huoneisto pääasiassa omassa käytössä - kirjaston palkkaamaa henkilökuntaa - säännöllinen aukioloaika Jos toimintayksikkö

Lisätiedot

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Merja Kummala-Mustonen 15.9.2016 PSAVI, Merja Kummala-Mustonen, Opetus ja kulttuuri

Lisätiedot

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2013

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2013 Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2013 Satu Ihanamäki OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 6/2014 Lapin aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket i Lapland Julkaisija Lapin

Lisätiedot

Evaluation and visualization of the impact of libraries Kirjastojen vaikuttavuuden arviointi ja visualisointi

Evaluation and visualization of the impact of libraries Kirjastojen vaikuttavuuden arviointi ja visualisointi Evaluation and visualization of the impact of libraries Kirjastojen vaikuttavuuden arviointi ja visualisointi Koha Seminar, Joensuu 22.5.2015 Erkki Lounasvuori Vaikuttavuuden arviointi: tilastot + hankkeet

Lisätiedot

Lapin yleiset kirjastot vuonna 2016

Lapin yleiset kirjastot vuonna 2016 Lapin yleiset kirjastot vuonna 2016 Tilastokatsaus Satu Ihanamäki OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 39/2017 Aluehallintovirastojen julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket Julkaisija Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN KIRJASTOSTRATEGIAN PÄIVITYS

KESKI-KARJALAN KIRJASTOSTRATEGIAN PÄIVITYS Keski-Karjalan kirjastostrategian päivitys 1 KESKI-KARJALAN KIRJASTOSTRATEGIAN PÄIVITYS Keväällä 2004 valmistui Keski-Karjalan kirjastostrategia, jonka tilastotietoja on täydennetty vuosilla 2004-2006.

Lisätiedot

Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa

Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa Tulli Tilastointi Tilastojohtaja Timo Koskimäki Toimiala Online-seminaari 12.10.2011 Sisällys: Ulkomaankauppa maakunnittain tilasto

Lisätiedot

Kirjasto- ja tietopalvelut Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen yleisissä kirjastoissa vuonna 2009

Kirjasto- ja tietopalvelut Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen yleisissä kirjastoissa vuonna 2009 Kirjasto- ja tietopalvelut Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen yleisissä kirjastoissa vuonna 2009 Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 2/2011 Kirjasto- ja tietopalvelut Pohjanmaan

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2013 De allmänna bibliotekens verksamhet 2013

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2013 De allmänna bibliotekens verksamhet 2013 Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2013 De allmänna bibliotekens verksamhet 2013 Länsi- ja Sisä-Suomen kirjastotoiminnan alueellinen vuosiraportti Den regionala årsrapporten för biblioteksverksamheten

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk 21.4.2015 Laatija: AT tilivuosi 2015/1. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. ENN

Lisätiedot

PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO. Kokoelmapolitiikka

PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO. Kokoelmapolitiikka PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO Kokoelmapolitiikka Porvoon kaupunginkirjasto Uudenmaan maakuntakirjasto 1.1.2013 Porvoon kaupunginkirjasto Uudenmaan maakuntakirjasto PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA

Lisätiedot

Jos toimintayksikkö lakkautetaan kesken vuotta, toimintatiedot sisällytetään koko vuoden tietoihin.

Jos toimintayksikkö lakkautetaan kesken vuotta, toimintatiedot sisällytetään koko vuoden tietoihin. Yleisten kirjastojen tilastot 1/10 Yleisten kirjastojen tilastot 21.12.2017 Ohjeet Toimintayksiköt Kirjasto on palvelupaikka, jolla on - huoneisto pääasiassa omassa käytössä - kirjaston palkkaamaa henkilökuntaa

Lisätiedot

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Perustietopaketti

Yleiset kirjastot Perustietopaketti Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto Päivitetty 17.8.2015/Tarja Ahlgren Kirjastoverkosto KUNNALLISET KIRJASTOT = YLEISET KIRJASTOT Yleisten kirjastojen keskuskirjasto.

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Perustietopaketti. Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto

Yleiset kirjastot Perustietopaketti. Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto Kirjastoverkosto KUNNALLISET KIRJASTOT = YLEISET KIRJASTOT Yleisten kirjastojen keskuskirjasto. Monikielinen kirjasto

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Perustietopaketti. Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto

Yleiset kirjastot Perustietopaketti. Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto Kirjastoverkosto KUNNALLISET KIRJASTOT = YLEISET KIRJASTOT Yleisten kirjastojen keskuskirjasto. Monikielinen kirjasto

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu 2015 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi. Hämeenlinna 2010. Teemaseminaari: Kirjastoalan yhteistyö Suomen ja Venäjän välillä

Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi. Hämeenlinna 2010. Teemaseminaari: Kirjastoalan yhteistyö Suomen ja Venäjän välillä Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi. Hämeenlinna 2010. Teemaseminaari: Kirjastoalan yhteistyö Suomen ja Venäjän välillä Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto

Lisätiedot

17 Päijät-Häme. 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

17 Päijät-Häme. 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 17 Päijät-Häme 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 17.1. PÄIJÄT-HÄME Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 3 kpl Maaseutumaiset: 5 kpl Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Jos toimintayksikkö lakkautetaan kesken vuotta, toimintatiedot sisällytetään koko vuoden tietoihin.

Jos toimintayksikkö lakkautetaan kesken vuotta, toimintatiedot sisällytetään koko vuoden tietoihin. Yleisten kirjastojen tilastot 1/10 Yleisten kirjastojen tilastot 14.2.2017 Ohjeet Toimintayksiköt Kirjasto on palvelupaikka, jolla on - huoneisto pääasiassa omassa käytössä - kirjaston palkkaamaa henkilökuntaa

Lisätiedot

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 14.10.2014 Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota - Argentiinalainen

Lisätiedot

Turun väestökatsaus elokuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen

Turun väestökatsaus elokuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun väestökatsaus elokuu 2017 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun ja eräiden alueiden väestönkehityksestä tammi-elokuussa 2017 Turun ennakkoväkiluku oli elokuun

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE Kklk 11.10.] Laatija: AT tilivuosi /3. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. ENN tulot/tili Myyntituotot

Lisätiedot

Päättäjäpäivä 26.11.2013 Asko Hursti. Mitä jokaisen päättäjän pitäisi kirjastosta tietää

Päättäjäpäivä 26.11.2013 Asko Hursti. Mitä jokaisen päättäjän pitäisi kirjastosta tietää Päättäjäpäivä 26.11.2013 Asko Hursti Mitä jokaisen päättäjän pitäisi kirjastosta tietää Kirjaston perusta ja oikeutus Perustuslaki (Suomen hallitusmuoto 13 2 mom): Julkisen vallan on turvattava jokaiselle

Lisätiedot

Ulvilan kaupunginkirjasto. Miten meni ja mitäs sit?

Ulvilan kaupunginkirjasto. Miten meni ja mitäs sit? Ulvilan kaupunginkirjasto Miten meni ja mitäs sit? Kirjasto pähkinänkuoressa Ulvilan kaupunginkirjastolla on 3 yksikköä: pääkirjasto sekä Kaasmarkun ja Kullaan lähikirjastot. Henkilökuntaa on yhteensä

Lisätiedot

Lounais-Suomen yleiset kirjastot 2014

Lounais-Suomen yleiset kirjastot 2014 Lounais-Suomen yleiset kirjastot 2014 Tilastotietoja Lounais-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2014 Päivi Almgren, kirjastotoimen ylitarkastaja Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue 1/2015 Lounais-Suomen

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Perustietopaketti

Yleiset kirjastot Perustietopaketti Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto 1 Kirjastoverkosto KUNNALLISET KIRJASTOT = YLEISET KIRJASTOT Yleisten kirjastojen keskuskirjasto. Monikielinen kirjasto

Lisätiedot

Aineiston vapaa saatavuus ja yleiset kirjastot

Aineiston vapaa saatavuus ja yleiset kirjastot Aineiston vapaa saatavuus ja yleiset kirjastot Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja Kaukopalvelusta kohti yhtä kokoelmaa - Seminaari Tieteiden talossa 20.5.2015 Helsingin kaupunginkirjasto- Yleisten

Lisätiedot

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT Näilta tahoilta on pyydetty lausuntoa 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Lausuntoaikaa on 20.3.2015 saakka. Uudenmaan Jäsenkunnat Askolan

Lisätiedot

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA Kirjastotilastoinnin prosessikuvaus Yhteistilastoprosessi

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Perustietopaketti

Yleiset kirjastot Perustietopaketti Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto Päivitetty 25.5.2016/Tarja Ahlgren Kirjastoverkosto KUNNALLISET KIRJASTOT = YLEISET KIRJASTOT Yleisten kirjastojen keskuskirjasto

Lisätiedot

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Johtaja 26.9.2017 Hannu Sulin OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUS YLEISISTÄ KIRJASTOISTA 1 Asetuksen sisältö Yleistä Yleisistä kirjastoista annetussa laissa (1492/2016)

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, 2014 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

Lapin yleiset kirjastot vuonna 2015

Lapin yleiset kirjastot vuonna 2015 Lapin yleiset kirjastot vuonna 2015 Tilastokatsaus Satu Ihanamäki OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 11/2016 Lapin aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Lapin aluehallintovirasto Lapin yleiset kirjastot vuonna

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus 22.4.2016 Päijät-Hämeen maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

LAPIN KUNTATALOUS

LAPIN KUNTATALOUS LAPIN KUNTATALOUS 2004-2005 LAPIN LIITTO Kuntataloustutkija Ella Rautio-Kuosku Heinäkuu 2006 Sisällysluettelo: Kuva 3-4 Manner-Suomen kuntien talous ja Lapin kuntien talous 04-05 Kuva 5 Maakuntien toimintakulujen

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot