Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016"

Transkriptio

1 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016 Merja Kummala-Mustonen OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 28/2017 Aluehallintovirastojen julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

2 Julkaisija Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016, Merja Kummala-Mustonen (teksti), Virpi Haverinen (kuvat, taulukot, taitto) Aluehallintovirastojen julkaisuja 28/2017 ISSN ISBN Oulu 2017

3 KUVAILULEHTI Aluehallintovirastojen julkaisuja 28/2017 Tekijät Merja Kummala-Mustonen (teksti.) Virpi Haverinen (kuvat, taulukot, taitto) Julkaisuaika Julkaisun nimi Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016 Tiivistelmä Julkaisu sisältää tilastotietoja Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleisistä kirjastoista vuonna Toimintaa kuvaavia tietoja ja asukaskohtaisia tunnuslukuja on esitetty kunnittain, maakunnittain ja koko alueen tasolla sekä verrattu edellisiin vuosiin. Suomen yleisten kirjastojen tilastotietokanta löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: Tilastoja kannattaa tarkastella visualisointinäkymässä: Asiasanat kirjastot, kirjastotilastot, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ISSN (painettu) - ISBN (painettu) - ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (verkkojulkaisu) Kokonaissivumäärä 43 s. Kieli suomi Julkaisija Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Paino -

4 Sisällysluettelo 1. Esipuhe Toimintaympäristö, kirjastoverkko ja palvelujen saatavuus Kirjastojen aineistohankinnat Kirjasto- ja tietopalvelujen käyttö Näyttelyt ja tapahtumat Kirjastohenkilöstö Kirjastojen talous Kirjastojen kehittämistoiminta Kuvaluettelo Kuva 1. Aukiolotuntien määrä vuosina Kuva 2. Kirjastoyhteistyö Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella vuonna Kuva 3. Vuotuinen aineisto- ja kirjahankinta vuosina Kuva 4. Aineistohankinnat 1000 asukasta kohden maakunnittain vuosina Kuva 5. Kirjastojen aineistohankinnassa 1000 asukasta kohden tapahtunut muutos vuosina Kuva 6. Kirja-aineiston hankinta 1000 asukasta kohden maakunnittain vuosina Kuva 7. Vuotuinen E-kirjahankinta vuosina Kuva 8. Muun aineiston hankinta 1000 asukasta kohden maakunnittain vuosina Kuva 9. Kokonaislainauksen määrä vuosina Kuva 10. Kokonaislainaus asukasta kohden vuosina Kuva 11. Kirja-aineiston lainaus asukasta kohden vuosina Kuva 12. E-aineiston lainojen määrä vuosina Kuva 13. Muun kuin kirja-aineiston lainaus asukasta kohden vuosina Kuva 14. Kirjastokäyntien määrä Kuva 15. Näyttelyiden määrä alueittain vuosina Kuva 16. Tapahtumien määrä alueittain vuosina Kuva 17. Tapahtumiin osallistuvien määrä suhteessa asukaslukuun alueittain Kuva 18. Käyttäjäkoulutusten määrä alueittain vuosina Kuva 19. Käyttäjäkoulutuksiin osallistuvien määrä suhteessa asukaslukuun alueittain Kuva 20. Kirjaston palkkaamia henkilötyövuosia 1000 asukasta kohden vuosina Kuva 21. Toimintakulut asukasta kohden vuosina PSAVI Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016

5 1. Esipuhe Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (AVI) toimialueeseen kuuluvat Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa. Julkaisun tiedot perustuvat yleisten kirjastojen toimintatilastoihin vuodelta 2016 ja yksityiskohtaiset tilastot löytyvät yleisten kirjastojen tilastotietokannasta Tietokanta sisältää kirjastojen toimintatilastot kunnittain vuodesta 2009 alkaen ja sieltä voi tehdä vuosi- ja aluevertailuja useilla eri muuttujilla. Tilastoja kannattaa tarkastella visualisoituina kartoille ja graafeiksi tilastotietokannan visualisointinäkymässä: Tähän julkaisuun on koottu kunta-, maakunta- ja aluehallintoviraston aluekohtaisia tilastoja. Tietoja on pääosin verrattu edelliseen vuoteen, mutta joitakin asioita on vertailtu myös pitemmällä aikajaksolla. Tunnuslukuja on arvioitu vuonna 2016 voimassa olleen kirjastolain (904/1998) ja -asetuksen (406/2013) sekä Yleisten kirjastojen laatusuosituksen (OKM 2010) pohjalta. Julkaisun tekstin on kirjoittanut kirjastotoimen ylitarkastaja Merja Kummala-Mustonen ja taulukot ja kuvat on laatinut suunnittelija Virpi Haverinen. 2. Toimintaympäristö, kirjastoverkko ja palvelujen saatavuus Vuoden 2016 alusta Vaalan kunta siirtyi Kainuun maakunnasta Pohjois-Pohjanmaalle. Tämän muutoksen jälkeen Pohjois-Pohjanmaalla oli 30 kuntaa ja Kainuussa 8. Kuntaliitoksia ei tapahtunut vuonna Pohjois-Pohjanmaalla oli asukkaita ja Kainuussa Pohjois-Pohjanmaan väkiluku kasvoi 1,15 % ja Kainuun väheni 4,96 %. Vaalan maakuntamuutos näkyy Kainuun väkiluvun vähenemisessä. Pohjois-Pohjanmaalla oli yhteensä 69 kirjastoa ja Kainuussa 13 (Liite 1.). Pääkirjastoja oli 29 Pohjois-Pohjanmaalla ja 8 Kainuussa, lähikirjastoja Pohjois-Pohjanmaalla 40 ja Kainuussa 4 ja laitoskirjastoja Pohjois-Pohjanmaalla ei yhtään ja Kainuussa 1. Edelliseen vuoteen verrattuna kirjastotoimipisteiden määrä väheni yhdellä lähikirjastolla Pohjois-Pohjanmaalla. Muita palvelupaikkoja oli yhteensä 49, joista 40 Pohjois-Pohjanmaalla ja 9 Kainuussa. Haapajärven ja Pyhäjärven kunnilla on yhteinen kirjastolaitos, pääkirjastoja on tästä syystä yksi vähemmän kuin kuntia. Kirjastoautoja oli toiminnassa 12 Pohjois-Pohjanmaalla ja 5 Kainuussa (Liite 1.). Kirjastoautojen määrä pysyi ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Kirjastoautopysäkkien määrä väheni hiukan (2,8 %) ja niitä oli Pohjois-Pohjanmaalla 1188 kpl ja Kainuussa 586 kpl. Kirjastoautopalveluja tarjottiin kirjastoautokuntien lisäksi kolmessa kunnassa kuntien yhteistoiminnan ansiosta. Aukiolotuntien määrä, yhteensä tuntia, kasvoi 3,4 % (Kuva 1.). Vaikka kokonaisuutena muutokset aukiolotunneissa olivat pieniä, yksittäisissä kunnissa aukioloissa tapahtui suuriakin muutoksia (Liite 2.). Kirjastopalvelut voivat olla tarjolla myös ilman henkilökuntaa ns. omatoimikirjastopalveluna. Aukioloaikojen kasvu on pääosin omatoimiaukiolon kasvua. Aukioloaika, jolloin henkilökuntaa on paikalla, on pysynyt lähes ennallaan. Omatoimiaukioloaikaa oli Pohjois-Pohjanmaalla 5

6 tuntia kolmessa kunnassa ja Kainuussa tuntia kolmessa kunnassa. Omatoimipalvelut ovat lisääntyneet hitaammin Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla kuin muualla maassa, mutta omatoimikirjastopalvelujen käyttöönottoa valmistellaan monessa alueen kunnassa Aukiolotunnit Kuva 1. Aukiolotuntien määrä vuosina Alueen kirjastojen atk-yhteistyöstä 1980-luvulla alkanut yhteistyö on laajentunut hyvin monipuoliseksi (Kuva 2.). Alueen kunnista suurin osa osallistui syvään yhteistyöhön kirjastojen kesken ns. kirjastokimpassa ja niillä oli yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri. Monilla kimpoilla on myös yhteiset käyttösäännöt, maksut ja kokoelmapolitiikka. Outi-, Kiri- ja Tiekkö-kirjastot kattoivat nyt Pohjois-Pohjanmaan kunnat kahta lukuun ottamatta ja Kainet Kainuun kunnat yhtä lukuun ottamatta. 6 PSAVI Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016

7 Kuva 2. Kirjastoyhteistyö Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella vuonna Kirjastojen aineistohankinnat Kirjastoihin hankittiin uutta aineistoa kappaletta, joista kirjoja oli kappaletta (Kuva 3., Kuva 4., Liite 3.). Kirjastoaineiston kokonaishankinta väheni alueella 4,3 prosenttia: Pohjois- Pohjanmaalla vähennystä 6,3 ja Kainuussa nousua 7,7 prosenttia. Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen aineistonhankinnan vähentyminen näyttäytyy tilastoissa todellisuutta rajumpana. Kirjastojärjestelmän vaihdoksen takia osa hankinnoista on jäänyt pois hankintatilastoista. Aineistohankinnan määrän muutos vuodesta 2011 vuoteen 2016 on ollut positiivinen tai pysynyt ennallaan seitsemässä alueen kunnassa (Kuva 5.). 7

8 Hankintojen määrä Aineistohankinta Kirjahankinta Kuva 3. Vuotuinen aineisto- ja kirjahankinta vuosina Hankintojen määrä / 1000 as Pohjois-Pohjanmaa Kainuu PSAVI Kuva 4. Aineistohankinnat 1000 asukasta kohden maakunnittain vuosina PSAVI Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016

9 Kuva 5. Kirjastojen aineistohankinnassa 1000 asukasta kohden tapahtunut muutos vuosina Yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaan kirjojen hankinnan määrällisenä tavoitteena pidetään kirjaa tuhatta asukasta kohden. Keskimäärin alueella juuri ja juuri saavutettiin tavoite: kirjahankintoja tehtiin 301 kpl tuhatta asukasta kohden (Kuva 6., Liite 4.). Pohjois-Pohjanmaalla kirjahankintoja tehtiin keskimäärin 301 kpl tuhatta asukasta kohden ja Kainuussa 303 kpl tuhatta asukasta kohden. 9

10 450 Hankintojen määrä / 1000 as Pohjois-Pohjanmaa Kainuu PSAVI Kuva 6. Kirja-aineiston hankinta 1000 asukasta kohden maakunnittain vuosina Kajaanin, Limingan, Oulun, Pudasjärven ja Suomussalmen kirjastoihin on hankittu jo monena vuonna peräkkäin alle 300 kirjaa tuhatta asukasta kohden. Huolestuttavaa on, että kirjojen hankinta näyttää jääneen näillä kirjastoilla pysyvästi alle laatusuosituksen. Jo kahtena vuonna peräkkäin alle laatusuosituksen kirjoja on hankkinut Hyrynsalmi. Positiivista on, että todella pitkään alle 300 kirjaa tuhatta asukasta kohden hankkinut Kempele on kohentanut kirjastoaineiston hankintaansa. Kuntakohtaisesti kirjahankinta tuhatta asukasta kohden vaihteli suuresti. Mitä pienempi kunta on, sitä suuremman nimekemäärän kunta tarvitsee voidakseen tarjota riittävän valikoiman asiakkailleen. Lasten ja nuorten kirjoja hankittiin yhteensä kappaletta (Liite 11.). Vaikka kirjastoaineiston kokonaishankinta laski, lasten ja nuorten kirjahankinta kasvoi sekä Kainuussa (9,9 %) että Pohjois- Pohjanmaalla (8,4 %) edellisvuoteen verrattuna. Laatusuosituksen mukaan lasten ja nuorten kirjoja tulisi hankkia yksi kirja alle 15-vuotiasta kohden. Tätä tavoitetasoa ei saavutettu: lasten ja nuorten kirjahankinta oli alueella 0,7 kirjaa/alle 15-vuotias. Alueen kunnista kuusi Kainuussa ja 11 Pohjois- Pohjanmaalla saavutti laatusuosituksen tason, eli hankki vähintään yhden lasten ja nuorten kirjan alle 15-vuotiasta kohden. E-aineistojen tilastoja alettiin kerätä vuonna Pohjois-Pohjanmaan kirjastoihin hankittiin yhteensä 567 e-kirjaa ja Kainuun kirjastoihin 482. E-aineiston hankinta kasvaa vuosi vuodelta (Kuva 7.). 10 PSAVI Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016

11 Hankintojen määrä Pohjois-Pohjanmaa Kainuu PSAVI Kuva 7. Vuotuinen E-kirjahankinta vuosina Muun aineiston kuin kirjojen hankinta oli kpl, vähennystä 20 %. Lasku on ollut tasaista useana vuonna peräkkäin (Kuva 8.). 450 Hankintojen määrä / 1000 as Pohjois-Pohjanmaa Kainuu PSAVI Kuva 8. Muun aineiston hankinta 1000 asukasta kohden maakunnittain vuosina Sanomalehtien hankinta väheni sekä Pohjois-Pohjanmaalla (-9,3 %) että Kainuussa (-6,1 %), samoin aikakauslehtien hankinta väheni sekä Pohjois-Pohjanmaalla (-7,1 %) että Kainuussa (-7,8 %). Sanoma- ja aikakauslehtien hankinnan keskiarvo oli alueella 16 lehtivuosikertaa tuhatta asukasta kohden. Määrä saavutti laatusuosituksen vuosikertaa/1000 as. Kunnat viittä lukuun ottamatta saavuttivat lehtihankinnan laatusuosituksen. Vähiten lehtivuosikertoja asukasta kohden hankitaan edelleen Kempeleessä, vain 7 kpl/1000 as. Painettujen lehtien lisäksi kirjastoihin hankitaan e-lehtiä, joista osa on luettavissa myös fyysisen kirjastotilan ulkopuolella. E-lehtien käyttökertoja oli yhteensä E-lehtien käyttö lähes kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. 11

12 4. Kirjasto- ja tietopalvelujen käyttö Perinteinen lainaus jatkoi tasaista vähenemistä (Kuva 9., Liite 5.). Pohjois-Pohjanmaan kokonaislainaus laski 1,5 % ja oli yhteensä 7,2 miljoona lainaa. Kainuun kokonaislainaus laski 8,6 % ja lainoja oli yhteensä 1,3 miljoonaa kappaletta. Kainuussa lainoja asukasta kohden oli 16,8 ja Pohjois- Pohjanmaalla 17,5 (Kuva 10.). Sekä Pohjois-Pohjanmaalla että Kainuussa lainoja asukasta kohden oli edelleen enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Koko maassa lainoja asukasta kohden oli keskimäärin 16, Lainausten määrä Kuva 9. Kokonaislainauksen määrä vuosina Lainaus / asukas Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Koko alue Kuva 10. Kokonaislainaus asukasta kohden vuosina PSAVI Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016

13 Kirja-aineiston lainausmäärät asukasta kohden ovat laskeneet kymmenessä vuodessa 16,0 lainasta 13,4 lainaan (Kuva 11.). Kainuussa lasku on ollut rajumpaa kuin Pohjois-Pohjanmaalla Lainaus / asukas Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Koko alue Kuva 11. Kirja-aineiston lainaus asukasta kohden vuosina Kokonaislainaus on noussut vain neljässä kunnassa ja niissäkin aika vähän. Sen sijaan lasten ja nuorten kirjalainaus on noussut 16 kunnassa edelliseen vuoteen verrattuna. Lasten ja nuorten kirjalainojen osuus kirjalainoista oli Pohjois-Pohjanmaalla 49,5 % ja Kainuussa 41,3 % (Liite 11.). Lasten ja nuorten kirjalainojen osuus kaikista lainoista on edelleen hiukan kasvanut edellisestä vuodesta sekä Kainuussa että Pohjois-Pohjanmaalla. Korkeimmillaan lasten ja nuorten kirjalainojen osuus kokonaislainauksesta on Sievissä 65,9 %, Limingassa 61,4 % ja Nivalassa 60,0 %. Lasten ja nuorten kirjalainoja oli Kainuussa yhteensä ja Pohjois-Pohjanmaalla 2,7 miljoonaa. Lasten ja nuorten kirjalainoja oli Pohjois-Pohjanmaalla 33 lainaa ja Kainuussa 37 lainaa alle 15-vuotiasta kohden. E-aineistojen käyttökertojen (lainojen) tilastoja alettiin kerätä vuonna E-kirjojen käyttökertoja oli yhteensä E-kirjojen lainaus kasvoi 22 % edelliseen vuoteen verrattuna (Kuva 12.). 13

14 Lainojen määrä Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Koko alue Kuva 12. E-aineiston lainojen määrä vuosina Muun kuin kirja-aineiston lainat vähenivät Kainuussa 11 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 5 % edellisestä vuodesta (Kuva 13.). E-musiikin käyttökertoja oli yhteensä Toisin kuin e-kirjojen ja e-lehtien, e-musiikin lainaus ei kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna Lainaus / asukas Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Koko alue Kuva 13. Muun kuin kirja-aineiston lainaus asukasta kohden vuosina Eniten lainoja asukasta kohden oli Alavieskassa 22,0, Pyhännällä 20,4 ja Merijärvellä 20,1. (Liite 5.). Alavieskassa lainoja asukasta kohden oli neljänneksi eniten koko Suomessa. Myös Pyhäntä ja Merijärvi olivat 15 parhaan joukossa. Korkein lainaus asukasta kohden koko maassa oli 26,2. 14 PSAVI Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016

15 Kirjastokäynnit pysyivät lähes ennallaan (Kuva 14.). Kainuussa kirjastokäyntejä oli ja Pohjois-Pohjanmaalla 3,8 miljoonaa (Liite 6.). Kainuussa käynnit vähenivät 3,0 %, mutta Pohjois-Pohjanmaalla pysyivät lähes ennallaan (-0,4 %). Käyntejä asukasta kohden oli Kainuussa 8,1 ja Pohjois- Pohjanmaalla 9,4. Koko maassa käyntejä asukasta kohden oli keskimäärin 9,0. Pohjois-Pohjanmaalla kirjastoissa käydään keskimäärin hiukan useammin kuin koko maassa ja Kainuussa hiukan harvemmin. 7 Milj. 6 5 Käyntien määrä Kuva 14. Kirjastokäyntien määrä Eniten kirjastokäyntejä asukasta kohden tehtiin Vaalassa 15,6, Alavieskassa 13,6, Lumijoella 12,6, Utajärvellä 12,2 ja Muhoksella 12,0. Vaalassa käyntejä asukasta kohden oli seitsemänneksi eniten koko maassa ja Alavieska oli 12. Verkkokäyntien tilastointi on muuttunut koko ajan ongelmallisemmaksi. Eri kirjastojärjestelmien tuottamat verkkokäyntitilastot eivät ole vertailukelpoisia, joten luvut ovat ainoastaan suuntaa antavia. Verkkokäynnit ovat kuitenkin merkittävä osa asiakkaiden saamaa kirjastopalvelua, joten niiden saaminen järjestelmistä vertailukelpoisesti olisi tärkeää. 5. Näyttelyt ja tapahtumat Kirjastot ovat merkittäviä tapahtumien järjestäjiä ja tapahtumapaikkoja kuntien kulttuuritarjonnassa. Tapahtumia ja näyttelyjä on kirjastoissa järjestetty pitkään, mutta ne tilastoitiin ensimmäistä kertaa valtakunnalliseen kirjastotilastotietokantaan vuonna Pohjois-Pohjanmaan kirjastot järjestivät yhteensä 407 näyttelyä ja 2603 tapahtumaa vuonna 2016, Kainuun kirjastoissa näyttelyjä järjestettiin yhteensä 101 ja tapahtumia 308 (Kuva 15., Kuva 16., Liite 7.). Pohjois-Pohjanmaalla näyttelyjen määrä lisääntyi edellisestä vuodesta 17 %, mutta Kainuussa näyttelyjen määrä hiukan väheni. Kirjastojen järjestämien tapahtumien määrä lisääntyi edellisestä vuodesta Pohjois-Pohjanmaalla 5 % ja Kainuussa 7 %. 15

16 Näyttelyiden määrä Pohjois-Pohjanmaa Kainuu PSAVI Kuva 15. Näyttelyiden määrä alueittain vuosina Tapahtumien määrä Pohjois-Pohjanmaa Kainuu PSAVI Kuva 16. Tapahtumien määrä alueittain vuosina Osallistujia kirjastojen järjestämissä tapahtumissa oli yhteensä Osallistuneiden määrä kasvoi suhteessa lisääntyneeseen tapahtumien määrään (Kuva 17.). Tapahtumissa oli keskimäärin 163 osallistujaa tuhatta asukasta kohden (Liite 8.). Tapahtumiin osallistujia suhteessa asukaslukuun oli eniten Merijärvellä (1213 osallistujaa/1000 as.), Hailuodossa (883 osallistujaa/1000 as.), Alavieskassa (593 osallistujaa/1000 as.), Pyhäjoella (489 osallistujaa/1000 as.) ja Taivalkoskella (449 osallistujaa/1000 as.). Kirjaston tapahtumat keräävät suhteellisesti eniten osallistujia pienillä paikkakunnilla, mutta suhteelliset osallistujamäärät ovat nousseet myös hieman isommilla paikkakunnilla. Monet kirjastojen tapahtumista ovat kuitenkin luonteeltaan sellaisia, ettei niissä tavoitellakaan suuria osallistujamääriä kerralla, mutta toistuvina ne keräävät ison määrän osallistumismerkintöjä. 16 PSAVI Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016

17 Osallistujien määrä/1000 as Pohjois-Pohjanmaa Kainuu PSAVI Kuva 17. Tapahtumiin osallistuvien määrä suhteessa asukaslukuun alueittain Kirjastot järjestivät käyttäjäkoulutuksia yhteensä 2260 kappaletta ja niissä oli keskimäärin 96 osallistujaa tuhatta asukasta kohden (Kuva 18., Kuva 19.). Käyttäjäkoulutusten määrä lisääntyi edellisen vuoden pudotuksen jälkeen Kainuussa 32 % ja Pohjois-Pohjanmaalla lisäystä tuli 5 %. Yhteensä käyttäjäkoulutuksiin osallistujia oli lähes Käyttäjäkoulutuksiin osallistuneita suhteessa asukaslukuun oli eniten Kempeleessä (206 osallistujaa/1000 as.), Oulaisissa (180 osallistujaa/1000 as.), Pyhäjoella (169 osallistujaa /1000 as.) ja Kärsämäellä (155 osallistujaa/1000 as.). Nämä kirjastot tekevät systemaattista yhteistyötä koulujen kanssa ja kirjavinkkaus on aktiivista Käyttäjäkoulutusten määrä Pohjois-Pohjanmaa Kainuu PSAVI Kuva 18. Käyttäjäkoulutusten määrä alueittain vuosina

18 120 Osallistujien määrä/1000 as Pohjois-Pohjanmaa Kainuu PSAVI Kuva 19. Käyttäjäkoulutuksiin osallistuvien määrä suhteessa asukaslukuun alueittain Kirjastohenkilöstö Kainuun kirjastoissa oli kirjastojen palkkaamana 66 henkilöä ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastoissa 298 henkilöä henkilötyövuosina laskettuna (Liite 9.). Henkilöstön määrä pysyi ennallaan Pohjois- Pohjanmaalla, mutta Kainuussa henkilöstön väheneminen jatkui lähes viiden henkilötyövuoden verran. Yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaan henkilöstöä tulisi olla 0,8-1 htv/1000 asukasta. Pienissä kunnissa henkilöstöä tulisi olla vähintään laatusuosituksen ylärajan verran, isommissa riittää alaraja. Pohjois-Pohjanmaan kirjastoissa henkilöstöä oli keskimäärin 0,73 htv/1000 asukasta ja Kainuussa 0,85 htv/1000 asukasta (Kuva 20.). Kunnittain henkilötyövuodet tuhatta asukasta kohden vaihtelivat 0,53-1,41. Pienimmillä henkilötyövuosilla tuhatta asukasta kohden toimittiin Kempeleessä (0,53 htv/1000 as.), Ylivieskassa (0,58 htv/1000 as.) ja Tyrnävällä (0,59 htv/1000 as.). Alle laatusuosituksen kirjastohenkilöstöä tuhatta asukasta kohden oli 15 kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla ja kahdessa Kainuun kunnassa. Erityisesti pienissä kunnissa henkilöstön vähäisyys vaikuttaa palvelujen saatavuuteen, esimerkiksi aukioloajat voivat jäädä niukoiksi. Koko maassa henkilöstöä oli keskimäärin 0,73 htv/1000 asukasta. 18 PSAVI Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016

19 0,90 0,85 0,80 htv / 1000 as. 0,75 0,70 0,65 0, Kuva 20. Kirjaston palkkaamia henkilötyövuosia 1000 asukasta kohden vuosina Kirjastoammatillisen henkilöstön osuus kirjastojen palkkaamasta henkilöstöstä oli Pohjois-Pohjanmaalla 96 % ja Kainuussa 87 %. Vuoden 2016 loppuun saakka voimassa olleessa kirjastohenkilöstön kelpoisuutta koskevassa asetuksessa (406/2013) oli kirjastoammatillisen henkilöstön osuus kirjaston kokonaishenkilöstöstä määritelty vähintään 70 prosentiksi. Tämä tavoite saavutettiin lähes kaikissa kunnissa, ainoastaan yhdessä kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla jäätiin niukasti alle. Korkeakoulutetun kirjastoammatillisen henkilöstön osuus kirjaston palkkaamasta henkilöstöstä oli Kainuussa 30 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 48 %. Kirjastohenkilöstön kelpoisuutta koskevan asetuksen mukaan korkeakoulutetun henkilöstön osuus tulisi olla 45 %, joten Kainuussa korkeakoulutettua henkilökuntaa tarvittaisiin lisää. Vain yhdessä Kainuun kunnassa on korkeakoulutettua henkilöstöä asetuksen mukaisesti. Vaikka tilanne Pohjois-Pohjanmaalla on keskimäärin hyvä, sielläkin vain noin joka toisessa kunnassa (45 %) on korkeakoulutettua kirjastohenkilöstöä asetuksen mukaisesti. Kirjastohenkilöstö osallistui täydennyskoulutukseen keskimäärin 3,36 henkilötyöpäivää henkilötyövuotta kohden. Pohjois-Pohjanmaalla täydennyskoulutukseen käytettiin keskimäärin 3,32 htp/htv, Kainuussa 3,56 htp/htv. Täydennyskoulutuspäivien määrä laski edellisestä vuodesta lähes 20 %. Tilanne vaihteli kunnittain erittäin huomattavasti 0,41 8,86 htp/htv välillä. Koko maassa täydennyskoulutukseen osallistuttiin keskimäärin 3,78 henkilötyöpäivää henkilötyövuotta kohden. Täydennyskoulutukseen osallistuminen Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla on hiukan vähäisempää kuin kirjastoissa keskimäärin. Täydennyskoulutukseen osallistuminen on keskimäärin vähäistä verrattuna laatusuositukseen. Laatusuosituksen mukaan henkilöstön osaamisen ylläpito ja kehittäminen turvataan varaamalla siihen riittävästi rahaa ja aikaa, vähintään 6 päivää/htv. Kainuussa yksikään kirjasto ei saavuttanut tätä laatusuositusta ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastoistakin vain kuusi saavutti laatusuosituksen tason. Kirjastohenkilöstön on vaikea ylläpitää ja uudistaa ammattitaitoaan jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä ilman riittävää täydennyskoulutusta. 19

20 7. Kirjastojen talous Kainuun yleisten kirjastojen toimintakulut olivat yhteensä 4,8 miljoonaa euroa ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen 22,4 miljoonaa euroa vuonna 2016 (Liite 10.). Kainuun kirjastojen toimintakulut vähenivät 6,6 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 1 % eli käytännössä pysyivät ennallaan. Toimintakulut asukasta kohden olivat Kainuussa 64 euroa ja Pohjois-Pohjanmaalla 55 euroa (Kuva 21.). Kuntien väliset erot olivat suuret, vaihteluväli oli 40 eurosta 113 euroon asukasta kohden. Koko maassa kunnat käyttivät keskimäärin 58 euroa asukasta kohden kirjastojen toimintaan. Pohjois-Pohjanmaan keskimääräistä korkeammat käyttöluvut tuotetaan siis keskimääräistä pienemmillä kustannuksilla. 70,00 65,00 euroa / asukas 60,00 55,00 50,00 45,00 40, Pohjois-Pohjanmaa Kainuu PSAVI Kuva 21. Toimintakulut asukasta kohden vuosina Kirjastojen toimintakuluista henkilöstökulujen osuus oli keskimäärin hiukan yli puolet (55 %) ja kirjastoaineiston hankintaan käytettiin keskimäärin 13 % kokonaiskuluista. Tilakustannusten osuus oli keskimäärin 20 %. Kirjastoaineistokulujen ja tilakustannusten osuudet olivat säilyneet ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Henkilöstökulujen osuus oli kasvanut prosenttiyksikön verran. Muiden kulujen osuus on yhtä suuri kuin kirjastoaineiston hankinnan. 8. Kirjastojen kehittämistoiminta Viimeinen valtionavustuksen saanut kirjastojen perustamishanke Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella oli Kajaanin Lehtikankaan kirjaston uudisrakennus. Sen rakentaminen aloitettiin vuonna 2015 ja se valmistuu vuonna Perustamishankkeiden rahoitusjärjestelmän muutoksen vuoksi vuonna 2013 vahvistetussa rahoitussuunnitelmassa vuosille olleet hankkeet ovat saaneet valtionavustuksen, mutta uusille hankkeille ei valtionavustusta enää ole saatavana. 20 PSAVI Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016

21 Kirjastotilojen uudisrakentamiseen ja peruskorjaukseen sekä kirjastoautojen uudistamiseen olisi kunnissa tarvetta, mutta kun hankkeita toteutui vähän edes valtionrahoituksella, valtionrahoituksen loputtua niiden toteuttaminen on entistä harvinaisempaa. Suunnitelmia kunnissa kuitenkin on, joten tilanne ei näytä aivan toivottomalta. Vuonna 2016 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto jakoi valtionavustuksia yhteensä euroa kirjastotoiminnan kehittämiseen 28 hankkeelle, joista 7 oli Kainuusta ja 21 Pohjois-Pohjanmaalta. Hankkeilla mm. tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista ja kantaväestön ja maahanmuuttajien kohtaamista kirjastopalvelujen avulla, kehitetään omatoimikirjastopalveluja, arvioidaan kirjastopalvelujen laatua sekä suunnitellaan tulevaisuuden kirjastoautopalveluja. Lukuharrastusta ja lukutaitoja edistetään mm. kehittämällä varhaiskasvatusikäisten kirjastopalveluja ja yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa. Lisätietoja hankkeista hankerekisteristä: Lisäksi jaettiin valtionavustuksia kirjastohenkilöstölle kansainvälisiin kirjastoalan kokouksiin osallistumiseksi. 21

22 Tilastovertailu yleisten kirjastojen toiminnasta Kainuussa vuosina * Perustuu tilastotietokannan tietoihin Yksikkömuutos % -muutos Asukasluku ,96 Kuntien lukumäärä ,00 Kirjastot yhteensä (kpl) ,14 Pääkirjastot ,00 Sivukirjastot ,00 Laitoskirjastot ,00 Kirjastoautot ,00 Pysäkkejä ,82 Kirjastoveneet ,00 Pysäkkejä ,00 Muita palvelupaikkoja ,00 Aukiolotunteja ,71 Itsepalvelun aukiolotunteja ,33 Henkilötyövuodet yht. 72,61 65,78-6,83-9,41 Kirjaston palkkaamat 69,16 64,28-4,88-7,06 - josta kirjastoammatilliset 59,06 55,93-3,13-5,30 - josta korkeakoulutettuja 20,57 18,97-1,60-7,78 Muut 3,45 1,50-1,95-56,52 Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä ,50-20,00 Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä / htv 4,23 3,64-0,59-13,93 Toimintakulut yht ,55 Henkilöstökulut ,56 Kirjastoaineistokulut ,85 -Kirjojen hankintakulut ,73 -E-aineistokulut ,65 -Muut kirjastoaineistokulut ,88 Tilakustannukset ,57 Muut kulut ,68 Toimintakulut /asukas 64,92 63,84-1,08-1,67 Toimintakulut seur. vuoden talousarviossa ,31 Käynnit yht ,49 Fyysisiä käyntejä ,87 Fyysiset käynnit/asukasluku 8,58 8,05-0,53-6,22 Verkkokäynnit ** ,69 22 PSAVI Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016

23 Verkkokäynnit/asukasluku 2,47 2,48 0,01 0,28 Näyttelyt ,61 Tapahtumat ,57 Tapahtumien osallistujamäärä ,09 Käyttäjäkoulutukset ,48 Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä ,12 Kokonaislainaus (kpl) ,62 Lainaajat ,51 Lainaus ,67 Kirja-aineiston lainaus yht ,97 Kirjat ,01 - suomenkieliset ,00 - ruotsinkieliset ,23 - muun kieliset ,33 - aikuisten kirjat ,04 - lasten kirjat ,55 - kaunokirjat ,07 - tietokirjat ,92 - kaunokirjat aikuiset ,11 - tietokirjat aikuiset ,95 - kaunokirjat lapset ,14 - tietokirjat lapset ,66 Nuotit ja partituurit ,26 Muun kuin kirja-aineiston lainaus yht ,13 Musiikkiäänitteet ,65 Muut äänitteet ,18 Videot ,26 CD-ROM -levyt ,73 DVD ja Blu-ray -levyt ,20 Muu aineisto*** ,11 Celian äänikirjat CD-levyinä ,74 Saadut kaukolainat ,58 Lähetetyt kaukolainat ,07 Kokonaislainaus/asukas 17,45 16,77-0,67-3,85 E-aineistojen käyttökerrat ,02 - e-kirjojen lainaus ,78 - e-musiikin käyttökerrat ,32 23

24 - e-lehtien lainaus ,66 Hankinnat yht. (kpl) ,00 Kirja-aineisto yhteensä ,31 Kirjat ,30 - suomenkieliset ,37 - ruotsinkieliset ,97 - muun kieliset ,02 - aikuisten kirjat ,71 - lasten kirjat ,88 - kaunokirjat ,80 - tietokirjat ,66 - kaunokirjat aikuiset ,30 - tietokirjat aikuiset ,77 - kaunokirjat lapset ,12 - tietokirjat lapset ,39 Nuotit ja partituurit ,24 Muu kuin kirja-aineisto yht ,11 Musiikkiäänitteet ,29 Muut äänitteet ,16 Videot ,00 CD-ROM -levyt ,89 DVD ja Blu-ray -levyt ,54 Muu aineisto*** ,27 E-kirjat ,27 Poistot (kpl) ,49 Kokoelmat yht ,15 Kirja-aineisto yhteensä ,00 Kirjat ,07 - suomenkieliset ,29 - ruotsinkieliset ,60 - muun kieliset ,27 - aikuisten kirjat ,85 - lasten kirjat ,77 - kaunokirjat ,94 24 PSAVI Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016

25 - tietokirjat ,00 - kaunokirjat aikuiset ,89 - tietokirjat aikuiset ,00 - kaunokirjat lapset ,01 - tietokirjat lapset ,09 Nuotit ja partituurit ,62 Muu kuin kirja-aineisto yht ,29 Musiikkiäänitteet ,99 Muut äänitteet ,07 Videot ,30 CD-ROM -levyt ,42 DVD ja Blu-ray -levyt ,86 Muu aineisto*** ,74 E-kirjat ,91 Lehdet yht. (vsk) ,57 Sanomalehdet (vsk) ,10 Aikakauslehdet (vsk) ,80 * Ks. tilastointiin liittyvät ohjeet ja käsitteistöt tilastotietokannan osoitteesta ** Verkkokäynti on kirjaston ulkopuolelta tehty virtuaalikäynti kirjaston verkkosivustolle. Käynnin aikana voi tapahtua useita eri toimintoja, kuten fyysisen käynnin yhteydessäkin. *** Muu aineisto sisältää esim. karttalehdet, diasarjat/-kuvat, pelit, mikrokortit ja -rullat ym. 25

26 Tilastovertailu yleisten kirjastojen toiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla vuosina * Perustuu tilastotietokannan tietoihin Yksikkömuutos % -muutos Asukasluku ,15 Kuntien lukumäärä ,45 Kirjastot yhteensä (kpl) ,00 Pääkirjastot ,57 Sivukirjastot ,44 Laitoskirjastot ,00 Kirjastoautot ,00 Pysäkkejä ,78 Kirjastoveneet ,00 Pysäkkejä ,00 Muita palvelupaikkoja ,00 Aukiolotunteja ,50 Itsepalvelun aukiolotunteja ,93 Henkilötyövuodet yht. 345,12 336,81-8,31-2,41 Kirjaston palkkaamat 298,14 298,42 0,28 0,09 - josta kirjastoammatilliset 289,44 287,74-1,70-0,59 - josta korkeakoulutettuja 138,75 142,74 3,99 2,88 Muut 46,98 38,39-8,59-18,28 Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä ,80-18,00 Täydennyskoulutus henkilötyöpäivinä / htp 4,58 3,75-0,83-18,08 Toimintakulut yht ,03 Henkilöstökulut ,10 Kirjastoaineistokulut ,36 -Kirjojen hankintakulut ,42 -E-aineistokulut ,84 -Muut kirjastoaineistokulut ,28 Tilakustannukset ,92 Muut kulut ,95 Toimintakulut /asukas 55,87 54,67-1,20-2,15 Toimintakulut seur. vuoden talousarviossa ,56 Käynnit yht ,68 Fyysisiä käyntejä ,04 Fyysiset käynnit/asukasluku 9,37 9,36-0,01-0,11 26 PSAVI Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016

27 Verkkokäynnit ** ,87 Verkkokäynnit/asukasluku 2,64 3,79 1,14 43,22 Näyttelyt ,3 Tapahtumat ,0 Tapahtumien osallistujamäärä ,2 Käyttäjäkoulutukset ,8 Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä ,8 Kokonaislainaus (kpl) ,49 Lainaajat ,35 Lainaus ,42 Kirja-aineiston lainaus yht ,49 Kirjat ,43 - suomenkieliset ,38 - ruotsinkieliset ,62 - muun kieliset ,91 - aikuisten kirjat ,42 - lasten kirjat ,69 - kaunokirjat ,42 - tietokirjat ,44 - kaunokirjat aikuiset ,90 - tietokirjat aikuiset ,82 - kaunokirjat lapset ,19 - tietokirjat lapset ,09 Nuotit ja partituurit ,90 Muun kuin kirja-aineiston lainaus yht ,76 Musiikkiäänitteet ,54 Muut äänitteet ,93 Videot ,28 CD-ROM -levyt ,07 DVD ja Blu-ray -levyt ,69 Muu aineisto*** ,08 Celian äänikirjat CD-levyinä ,94 Saadut kaukolainat ,45 Lähetetyt kaukolainat ,16 Kokonaislainaus/asukas 17,94 17,47-0,47-2,61 27

28 E-aineistojen käyttökerrat ,80 - e-kirjojen lainaus ,53 - e-musiikin käyttökerrat ,11 - e-lehtien lainaus ,62 Hankinnat yht. (kpl) ,77 Kirja-aineisto yhteensä ,40 Kirjat ,88 - suomenkieliset ,05 - ruotsinkieliset ,60 - muun kieliset ,53 - aikuisten kirjat ,79 - lasten kirjat ,42 - kaunokirjat ,32 - tietokirjat ,12 - kaunokirjat aikuiset ,23 - tietokirjat aikuiset ,77 - kaunokirjat lapset ,13 - tietokirjat lapset ,02 Nuotit ja partituurit ,61 Muu kuin kirja-aineisto yht ,19 Musiikkiäänitteet ,01 Muut äänitteet ,93 Videot ,00 CD-ROM -levyt ,04 DVD ja Blu-ray -levyt ,11 Muu aineisto*** ,94 E-kirjat ,37 Poistot (kpl) ,56 Kokoelmat yht ,27 Kirja-aineisto yhteensä ,15 Kirjat ,22 - suomenkieliset ,04 - ruotsinkieliset ,10 - muun kieliset ,79 28 PSAVI Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016

29 - aikuisten kirjat ,62 - lasten kirjat ,20 - kaunokirjat ,39 - tietokirjat ,79 - kaunokirjat aikuiset ,20 - tietokirjat aikuiset ,11 - kaunokirjat lapset ,52 - tietokirjat lapset ,11 Nuotit ja partituurit ,25 Muu kuin kirja-aineisto yht ,16 Musiikkiäänitteet ,05 Muut äänitteet ,17 Videot ,25 CD-ROM -levyt ,12 DVD ja Blu-ray -levyt ,51 Muu aineisto*** ,12 E-kirjat ,14 Lehdet yht. (vsk) ,40 Sanomalehdet (vsk) ,26 Aikakauslehdet (vsk) ,13 * Ks. tilastointiin liittyvät ohjeet ja käsitteistöt tilastotietokannan osoitteesta ** Verkkokäynti on kirjaston ulkopuolelta tehty virtuaalikäynti kirjaston verkkosivustolle. Käynnin aikana voi tapahtua useita eri toimintoja, kuten fyysisen käynnin yhteydessäkin. *** Muu aineisto sisältää esim. karttalehdet, diasarjat/-kuvat, pelit, mikrokortit ja -rullat ym. 29

30 LIITE 1. KIRJASTOVERKKO Maakunta, kunta Sivu- ja laitoskirjastoja Kirjastoja yht. Muutos autoja pysäkkejä % Kirjasto- Kirjastoauton Muutos Pääkirjastoja Maakunnat yht ,8 Pohjois-Pohjanmaa ,8 Alavieska ,0 Haapajärvi+Pyhäjärvi ,0 Haapavesi ,0 Hailuoto ,0 Ii ,2 Kalajoki ,9 Kempele ,0 Kuusamo ,7 Kärsämäki ,0 Liminka ,0 Lumijoki ,0 Merijärvi ,0 Muhos ,0 Nivala ,0 Oulainen ,0 Oulu ,2 Pudasjärvi ,5 Pyhäjoki ,0 Pyhäntä ,0 Raahe ,0 Reisjärvi ,0 Sievi ,0 Siikajoki ,0 Siikalatva ,0 Taivalkoski ,0 Tyrnävä ,0 Utajärvi ,0 Vaala ,0 Ylivieska ,6 Kainuu ,8 Hyrynsalmi ,0 Kajaani ,9 Kuhmo ,5 Paltamo ,0 Puolanka ,0 Ristijärvi ,0 Sotkamo ,9 Suomussalmi ,9 30 PSAVI Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016

31 LIITE 2. PALVELUIDEN SAATAVUUS Omatoimi- Aukiolotunnit Muutos % Aukiolotunnit, jolloin henkilö- Maakunta, kunta kunta paikalla aukiolotunnit yhteensä Maakunnat yht ,4 Pohjois-Pohjanmaa ,1 Alavieska ,5 Haapajärvi+Pyhäjärvi ,7 Haapavesi ,5 Hailuoto ,8 Ii ,6 Kalajoki ,2 Kempele ,6 Kuusamo ,5 Kärsämäki ,6 Liminka ,2 Lumijoki ,8 Merijärvi ,5 Muhos ,0 Nivala ,0 Oulainen ,8 Oulu ,3 Pudasjärvi ,8 Pyhäjoki ,8 Pyhäntä ,7 Raahe ,1 Reisjärvi ,1 Sievi ,5 Siikajoki ,0 Siikalatva ,7 Taivalkoski ,6 Tyrnävä ,6 Utajärvi ,6 Vaala ,8 Ylivieska ,1 Kainuu ,0 Hyrynsalmi ,7 Kajaani ,7 Kuhmo ,9 Paltamo ,6 Puolanka ,6 Ristijärvi ,9 Sotkamo ,2 Suomussalmi ,8 31

32 LIITE 3. AINEISTOHANKINNAT Maakunta, kunta Hankinnat yhteensä, kpl Muutos % Kirjat Muutos % Muu aineisto Muutos % Maakunnat yht , , ,9 Pohjois-Pohjanmaa , , ,2 Alavieska , , ,5 Haapajärvi+ Pyhäjärvi , , ,8 Haapavesi , , ,9 Hailuoto , , ,8 Ii , , ,9 Kalajoki , , ,2 Kempele , , ,5 Kuusamo , , ,6 Kärsämäki , , ,1 Liminka , , ,0 Lumijoki , , ,4 Merijärvi , , ,0 Muhos , , ,8 Nivala , , ,5 Oulainen , , ,5 Oulu , , ,6 Pudasjärvi , , ,9 Pyhäjoki , , ,3 Pyhäntä , , ,0 Raahe , , ,6 Reisjärvi , , ,5 Sievi , , ,7 Siikajoki , , ,8 Siikalatva , , ,3 Taivalkoski , , ,5 Tyrnävä , , ,2 Utajärvi , , ,1 Vaala , , ,5 Ylivieska , , ,5 Kainuu , , ,3 Hyrynsalmi , , ,6 Kajaani , , ,3 Kuhmo , , ,9 Paltamo , , ,8 Puolanka , , ,2 Ristijärvi , , ,8 Sotkamo , , ,5 Suomussalmi , , ,0 32 PSAVI Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016

33 LIITE 4. AINEISTOHANKINNAN TUNNUSLUVUT Maakunta, kunta Hankinnat yhteensä, kpl/1000 as Kirja-aineistohankinnat, kpl/1000 as Muut hankinnat kpl/1000 as Lehtihankinnat, kpl/1000 as Maakunnat yht Pohjois-Pohjanmaa Alavieska Haapajärvi+ Pyhäjärvi Haapavesi Hailuoto Ii Kalajoki Kempele Kuusamo Kärsämäki Liminka Lumijoki Merijärvi Muhos Nivala Oulainen Oulu Pudasjärvi Pyhäjoki Pyhäntä Raahe Reisjärvi Sievi Siikajoki Siikalatva Taivalkoski Tyrnävä Utajärvi Vaala Ylivieska Kainuu Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi

34 LIITE 5. LAINAUS Kokonaislainaus (paikallislainat + saadut Maakunta, kunta kaukolainat) Muutos % Kokonaislainaus/asukas Muutos % Maakunnat yht ,6 17,9 17,4-2,8 Pohjois-Pohjanmaa ,2 17,9 17,5-2,6 Alavieska ,8 22,9 22,1-3,8 Haapajärvi+Pyhäjärvi ,1 17,1 16,0-6,4 Haapavesi ,8 17,9 17,6-1,7 Hailuoto ,0 11,1 8,3-25,8 Ii ,1 18,7 18,0-4,1 Kalajoki ,1 17,0 16,8-1,0 Kempele ,3 18,6 17,8-4,3 Kuusamo ,3 17,3 16,2-6,5 Kärsämäki ,7 14,9 15,0 0,7 Liminka ,1 19,1 19,3 1,1 Lumijoki ,5 15,5 15,4-0,6 Merijärvi ,6 19,3 20,1 4,1 Muhos ,7 20,4 18,9-7,5 Nivala ,2 19,1 19,0-0,5 Oulainen ,7 16,6 16,4-1,2 Oulu ,0 18,1 18,1-0,1 Pudasjärvi ,3 14,7 13,2-9,7 Pyhäjoki ,3 15,1 15,2 0,1 Pyhäntä ,2 23,8 20,4-14,5 Raahe ,9 18,2 16,0-12,1 Reisjärvi ,7 15,1 14,5-4,5 Sievi ,3 19,4 19,6 0,9 Siikajoki ,7 18,7 18,4-1,6 Siikalatva ,4 11,0 11,1 1,1 Taivalkoski ,2 18,0 13,4-25,6 Tyrnävä ,6 17,1 15,5-9,3 Utajärvi ,7 17,5 15,9-9,2 Vaala ,3 16,5 16,7 0,7 Ylivieska ,2 18,7 18,7-0,1 Kainuu ,1 17,4 16,8-3,9 Hyrynsalmi ,9 9,1 8,6-5,4 Kajaani ,9 18,4 17,5-4,5 Kuhmo ,1 20,4 19,0-6,6 Paltamo ,8 17,2 16,2-5,8 Puolanka ,8 12,7 11,8-7,2 Ristijärvi ,2 13,1 13,7 5,0 Sotkamo ,0 17,3 17,4 0,7 Suomussalmi ,5 15,7 15,0-4,8 34 PSAVI Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016

35 LIITE 6. KIRJASTOKÄYNNIT Maakunta, kunta Fyysiset käynnit Muutos % Fyysiset käynnit/ asukas Muutos % Maakunnat yht ,8 9,2 9,2-0,9 Pohjois-Pohjanmaa ,4 9,4 9,4-0,1 Alavieska ,0 12,0 13,6 13,1 Haapajärvi+Pyhäjärvi ,0 9,5 9,3-2,3 Haapavesi ,0 8,5 8,4-0,9 Hailuoto ,4 12,8 9,8-23,1 Ii ,6 9,0 9,5 4,6 Kalajoki ,6 8,0 8,4 4,7 Kempele ,3 8,1 7,9-2,3 Kuusamo ,3 6,9 7,0 0,6 Kärsämäki ,9 8,7 8,6-1,5 Liminka ,0 8,8 9,4 6,8 Lumijoki ,5 13,5 12,6-6,6 Merijärvi ,9 13,2 11,5-12,7 Muhos ,4 13,7 12,0-12,2 Nivala ,9 11,2 10,5-6,4 Oulainen ,0 10,7 8,7-18,7 Oulu ,7 9,3 9,4 1,5 Pudasjärvi ,5 6,5 6,3-3,9 Pyhäjoki ,8 7,6 7,3-3,5 Pyhäntä ,0 11,4 10,8-5,6 Raahe ,8 10,3 9,7-6,0 Reisjärvi ,7 10,6 11,0 3,9 Sievi ,5 9,8 8,5-13,9 Siikajoki ,6 12,0 11,9-1,5 Siikalatva ,6 10,1 10,2 0,9 Taivalkoski ,4 10,6 10,2-3,7 Tyrnävä ,7 7,0 7,4 6,8 Utajärvi ,6 12,3 12,2-1,0 Vaala ,0 17,6 15,6-11,1 Ylivieska ,5 9,1 9,0-0,9 Kainuu ,0 8,6 8,1-6,2 Hyrynsalmi ,4 5,1 4,7-9,0 Kajaani ,5 8,2 8,2-1,1 Kuhmo ,0 9,1 8,7-4,4 Paltamo ,4 8,7 8,7 0,8 Puolanka ,9 6,3 6,1-3,3 Ristijärvi ,4 9,1 8,5-7,1 Sotkamo ,2 8,0 8,4 4,9 Suomussalmi ,5 8,6 7,7-9,9 35

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015 Merja Kummala-Mustonen OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 12/2016 Aluehallintovirastojen julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2014

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2014 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2014 Merja Kummala-Mustonen OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 18/2015 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2012

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2012 Merja Kummala-Mustonen (toim.) Limingan kirjasto (Kuva: Anna Kamula) 1. Esipuhe Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2013

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2013 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2013 Merja Kummala-Mustonen (toim.) OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 14/2014 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2011

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2011 Raportteja 69 2012 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2011 merja kummala-mustonen (toim.) Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2011 MERJA KUMMALA-MUSTONEN (TOIM.)

Lisätiedot

Suomen yleisten kirjastojen tilastot

Suomen yleisten kirjastojen tilastot http://tilastot.kirjastot.fi/?orgs=15&years=,&stats=1,33,100,10... 1 / 5 5.4.2017 10:45 Suomen yleisten kirjastojen tilastot Statistik för allmänna biblioteken i Finland Finnish Public Libraries Statistics

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 POHJANMAAN ELY-KESKUS Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa Seinäjoen kirjaston uudisosa

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 Savonlinnan uusi kirjastorakennus nousee harjakorkeuteen. (kuvat: Tapani Boman) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJANMAAN ELY-KESKUS Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2012 Palokan kirjasto

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 Kuopion uusin kirjastoauto Aulis aloitti ajot vuoden 2013 alussa (Kuva: Jouni Nykänen) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2014 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 23/2015 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja. Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011 NÄKYMIÄ ELOKUU 2012 UUDENMAAN ELY-KESKUS Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011 Kauniasten kirjasto oli Etelä-Suomen laadukkaimpia vuonna 2011 (kuvaaja: Kaunaisten kirjasto) Tässä yhteenvedossa esitetään

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017 Alavieska 11,0 11,1 10,3 9,4 8,9 8,4 10

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Alavieska 14,2 13,5 13,1 11,8 10,7 12,0 12,6

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016 Alavieska 13,6 14,0 13,6 12,3 11,2 11,8

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Alavieska 13,7 12,8 12,8 12,1 11,2 12,2 12,1

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Alavieska 13,7 12,8 12,8 12,1 11,2 12,2 12,5

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Alavieska 14,2 13,5 13,1 11,8 10,7 12,0 13 Haapajärvi

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012 Alavieska 11,4 10,2 9,8 8,9 7,0 7,6 9,2 Haapajärvi

Lisätiedot

TULOSKORTTI 2016 Lasten ja nuorten liikunta Suomessa

TULOSKORTTI 2016 Lasten ja nuorten liikunta Suomessa Oulu Oulu 1.11.2016 TULOSKORTTI 2016 Lasten ja nuorten liikunta Suomessa Tuloskortti 2016 Tutkimustietoon perustuva yhteenveto suomalaisten lasten ja nuorten liikunnasta ja sen edistämisestä eri yhteyksissä.

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2015

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2015 Itä-Suomen yleiset kirjastot 2015 Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2015 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 6/2016 Aluehallintovirastojen julkaisuja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Hämeenlinna

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Hämeenlinna Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-215 Aikasarjoihin sisältyvät kunnat Hauho 1999-28 (kunta lakkautettu 29) 1999-215 Kalvola 1999-28 (kunta lakkautettu 29) Lammi 1999-28 (kunta

Lisätiedot

15 Pohjois-Pohjanmaa. 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

15 Pohjois-Pohjanmaa. 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 15 Pohjois-Pohjanmaa 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 15.1. POHJOIS-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 6 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset:

Lisätiedot

Lounais-Suomen yleiset kirjastot 2013

Lounais-Suomen yleiset kirjastot 2013 Lounais-Suomen yleiset kirjastot 2013 Tilastotietoja Lounais-Suomen yleisistä kirjastoista v. 2013 Kari Vainionpää, sivistystoimentarkastaja Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 3/2014 Lounais-Suomen

Lisätiedot

OULUN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto. Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta v. 2007

OULUN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto. Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta v. 2007 OULUN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta v. 2007 Selvitykset 2008/5 8.7.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1 Taulukko 1. Väestö, taulukko 1 2. KIRJASTOVERKKO

Lisätiedot

Etelä-Suomen yleiset kirjastot vuonna 2013

Etelä-Suomen yleiset kirjastot vuonna 2013 Etelä-Suomen yleiset kirjastot vuonna 2013 Tilastotiedot Erikoissuunnittelija Marjaterttu Kursu Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue 35/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer

Lisätiedot

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Tilastotietoja Etelä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2014 Ylitarkastaja Anna Niemelä Erikoissuunnittelija Marjaterttu Kursu Opetus-ja kulttuuritoimen vastuualue

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

Kokoelmat * 65 255 3,7 % 67 696

Kokoelmat * 65 255 3,7 % 67 696 Kommentti (näkyy vain ylläpitäjille): Täyttäjän nimi: Täyttäjän puhelinnumero: Täyttäjän sähköpostiosoite: Kunta: Seutukunta: Maakunta: Maakuntakirjastoalue: Lääni: Suuralue: Alavieska Ylivieska Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Merja Kummala-Mustonen 15.9.2016 PSAVI, Merja Kummala-Mustonen, Opetus ja kulttuuri

Lisätiedot

Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2009

Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2009 Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2009 5/2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2009 Merja Kummala-Mustonen

Lisätiedot

Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa

Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa Tilastotietokannassa visualisointi-käyttöliittymä Helpottaa kunta- ja maakuntatilastojen tarkastelua Aikasarjojen vertailu helppoa: sekä absoluuttiset luvut että

Lisätiedot

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2011 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2011 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja 1 Oppilasmäärä Oppilasmäärä Painotettu Esiopetuksen Esiopetuksen 20.9.2010 20.9.2011 oppilasmäärä kustannukset kust./esioppilas* KAINUU JA P-POHJ YHT. 6 123 6 430

Lisätiedot

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 LAPIN ELY-KESKUS Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 Kirjastoverkko ja sen muutokset Kuva: Hilkka Heikkinen. Lapin kunnissa oli vuonna 2012 yhteensä 43 kirjastoa, joista

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (6) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu kaikkiin muihin maakuntakirjastoihin

Lisätiedot

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2012 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2012 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja 1 Oppilasmäärä Oppilasmäärä Painotettu Esiopetuksen Esiopetuksen 20.9.2011 20.9.2012 oppilasmäärä kustannukset kust./esioppilas* KAINUU JA P-POHJ YHT. 6 430 6 471

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston arviointisuunnitelma

Joensuun seutukirjaston arviointisuunnitelma 1 (4) Joensuun seutukirjaston arviointisuunnitelma 2017-2020 Johdanto Toiminnan ja tulosten arviointi kuuluu erottamattomana osana toiminnan kehittämiseen. Parhaimmillaan arviointi ja laatutyö ovat luonnollisia

Lisätiedot

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Joensuun seutu

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Joensuun seutu Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-2014 Joensuun seutu 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Asukasluku: Joensuu+Kontiolahti+Liperi+Outokumpu+Polvijärvi 1,20 Asukasluku:

Lisätiedot

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-2014. Mikkelin alue ja Savonlinna

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-2014. Mikkelin alue ja Savonlinna Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-2014 Mikkelin alue ja Savonlinna 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Asukasluku Savonlinna 1,20 Asukasluku: suhteellinen muutos

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus 15.3.216 Pohjois-Pohjanmaan Maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Toimitusjohtaja Jari Koskinen Maakuntatalous Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Liite 1: VUOSITTAINEN ARVIOINTI

Liite 1: VUOSITTAINEN ARVIOINTI 1 Liite 1: VUOSITTAINEN ARVIOINTI Aiemmin tässä työssä esitellyn laaja-alaisen, osittaiseen arviointiin tarkoitetun mallin lisäksi tässä liitteessä esitetään vuosittaiseen käyttöön paremmin soveltuva arviointimenetelmien

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna Toimintatilastot

Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna Toimintatilastot Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna 2010 Toimintatilastot Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 8/2011 Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna 2010 Toimintatilastot Pirkko

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009

Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009 Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009 Toimintatilastot 10/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009 Toimintatilastot

Lisätiedot

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2015

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2015 Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2015 Tilastotietoja Etelä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2015 Ylitarkastaja Antti Seppänen OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN VASTUUALUE 5/2016 Aluehallintovirastojen julkaisuja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Alkoholihallinto Alkoholitarkastajat Ari Kilponen ja Sari Korhonen Lupasihteeri Paula Takalo Ratkaisijat Sinikka Siniluoto-Heikkinen ja Raimo Lepistö Vireille tulleita

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot Yleisten kirjastojen tilastot Käsitteet Alla määritellään aakkosjärjestyksessä ne käsitteet, joita on käytetty tietokannan taulukoissa, taulukoiden otsikoissa ja tunnusluvuissa sekä mitä tarkoitetaan eri

Lisätiedot

Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa Aikasarjoissa Ouluun on laskettu Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii ja Ylikiiminki

Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa Aikasarjoissa Ouluun on laskettu Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii ja Ylikiiminki Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa 1999-215 Aikasarjoissa un on laskettu Haukipudas, Kiiminki, nsalo, Yli-Ii ja Ylikiiminki 7 Asukkaat 6 5 4 3 2 1 1,4 Asukkaat, suhteellinen muutos 1,,8,6,4,2, 45

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston katsaus alueen ajankohtaisiin kehitysvammahuollon asioihin

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston katsaus alueen ajankohtaisiin kehitysvammahuollon asioihin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston katsaus alueen ajankohtaisiin kehitysvammahuollon asioihin Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttaminen & Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen, tahdosta

Lisätiedot

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ?

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ? Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne 1.1.2017? Sairaanhoidon erityisvastuualueet, maakuntarajat ja Sairaanhoitopiirit, väestö 31.12.2012 HYKS erva 1 869 617 as. 39 kuntaa Helsinki ja Uusimaa 1 562 796 24

Lisätiedot

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2016

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2016 Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2016 Tilastotietoja Etelä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2016 Ylitarkastaja Antti Seppänen OPETUS-JA KULTTUURITOIMEN VASTUUALUE 29/2017 Aluehallintovirastojen julkaisuja

Lisätiedot

Avoterapiahankinta Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa

Avoterapiahankinta Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa Avoterapiahankinta 2015-2018 Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa Infotilaisuuden ohjelma Avaus Avoterapiapalvelujen tarjouskilpailun järjestäminen ja hankintalain mukainen menettely Tarjouspyyntö, Kelan vaikeavammaisten

Lisätiedot

Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi.

Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi. Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi. Kommentit 14.3.2012 mennessä. Kommentit voi lähettää: Ensihoidon ja päivystyksen

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollossa -

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollossa - Itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollossa - Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain toimeenpanon seuranta koulutustilaisuus 3.11.2017 Kehitysvammahuollon ajankohtaista Lakimies Pirjo

Lisätiedot

Lapin yleiset kirjastot 2014

Lapin yleiset kirjastot 2014 Lapin yleiset kirjastot 2014 Toimintakatsaus Kirjastotoimen ylitarkastaja Satu Ihanamäki OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 3/2015 Lapin aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

Lisätiedot

10.11.2013. Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 suuralueittain. Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi. Väestö

10.11.2013. Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 suuralueittain. Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi. Väestö 1.11.13 Tilastoja ja aikasarjoja 3-1 suuralueittain Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi Väestö 1 1.11.13 Väestö suuralueittain 5 3 1 1, Väestö suuralueittain, suhteellinen muutos

Lisätiedot

Savuton kunta

Savuton kunta Savuton kunta 2012 2015 Pirjo Nikula 30.10.2014 1 Kiitos! Lapin aluehallintovirasto PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö luennoitsijat Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry www.ppsydanpiiri.fi Kiviharjuntie

Lisätiedot

Kuusi suurinta kaupunkia Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012

Kuusi suurinta kaupunkia Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 21.8.213 Kuusi suurinta kaupunkia Tilastoja ja aikasarjoja 23-212 Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi Toimintaympäristö 1 21.8.213 7 väestö 6 5 4 3 2 1 "Liitos-" *) *) n lukuihin

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen 8.12.2014 Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTE-hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut Tilastokatsaus 2011 Kirjasto- ja tietopalvelut Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2011 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilötyövuodet...3 Talous...3 Aineistoniteiden määrä...4 Aineistoniteiden

Lisätiedot

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat 1.11.201430.3.2015

Lisätiedot

Lapin läänin yleiset kirjastot vuonna 2009

Lapin läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 Lapin läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 5/2010 Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Lapin läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 Satu Ihanamäki 5/2010 Lapin elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Valtakunnallisiin rekisteritietoihin perustuva selvitys:

Valtakunnallisiin rekisteritietoihin perustuva selvitys: 11.5.215 Selvitys 1 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke 3.1.215 Valtakunnallisiin rekisteritietoihin perustuva selvitys: Päihdeasiakkaiden avo-, laitos- ja asumispalvelut

Lisätiedot

Lapin kirjastokokous

Lapin kirjastokokous Lapin kirjastokokous 8.5.2014 Peruspalveluarviointi Kirjastotilastot OKM:n ajankohtaiset Lapin aluehallintovirasto, Satu Ihanamäki, opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 6.5.2014 1 Peruspalveluarviointi

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (5) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu muihin maakuntakirjastoihin, mutta pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Syyskuu 9/2016 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 30.9.2012 Kunnanhallitus 7.11.2012 Kunnanvaltuusto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-syyskuu Saapuneet

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2014

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2014 Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2014 Länsi- ja Sisä-Suomen kirjastotoiminnan alueellinen vuosiraportti Marjariitta Viiri ja Anneli Ketonen Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue 5/2015 Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2.2013. Pauli Harju maakuntajohtaja

Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2.2013. Pauli Harju maakuntajohtaja Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2. Pauli Harju maakuntajohtaja Pohjois-Pohjanmaan liiton organisaatio 29+1 jäsenkuntaa TOIMIKUNNAT Matkailutoimikunta

Lisätiedot

Uusi kirjastoasetus ja muuta ajankohtaista kirjastotoimesta

Uusi kirjastoasetus ja muuta ajankohtaista kirjastotoimesta Uusi kirjastoasetus ja muuta ajankohtaista kirjastotoimesta Merja Kummala-Mustonen Raahe 13.11.2013 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Merja Kummala-Mustonen 1 Kirjastoasetus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rakenne ja prosessit

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rakenne ja prosessit Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rakenne ja prosessit Johtamisprosessit: Suunnittelu, johtaminen, päätöksenteko, viestintä, tietohallinto, riskienhallinta, laadunhallinta

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 30.06.2015 Kunnanhallitus 24.08.2015 106 ALAVIESKAN KUNNAN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUU Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate

Lisätiedot

Maakuntauudistus. Tukipalvelut. Talous, omaisuus, vastuut ja velat. POPmaakunta. Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) 20.2.

Maakuntauudistus. Tukipalvelut. Talous, omaisuus, vastuut ja velat. POPmaakunta. Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) 20.2. Maakuntauudistus Tukipalvelut Talous, omaisuus, vastuut ja velat Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) 20.2.2017 Maakuntaan siirtyvät organisaatiot Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri NordLab (liikelaitoskuntayhtymä)

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2010

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2010 Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2010 Uusimaa, Itä-Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala Jaana Käki, Kristiina Kontiainen, Marjaterttu Kursu, Raija Valtonen Uudenmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Savuton kunta

Savuton kunta Savuton kunta 2012 2015 Sirkku Hotti 1 STRATEGISET LINJAUKSET - osatavoitteet 1-5 1. Kuntatyönantajan ja muiden julkisella rahoituksella toimivien tahojen savuton toimintakulttuuri 2. Kuntien savuttomuustyön

Lisätiedot

Kuntalaisen hyvinvointi ja huono-osaisuus. Reija Paananen, FT, tutkija, Sokra/Diakonia-ammattikorkeakoulu Pudasjärvi

Kuntalaisen hyvinvointi ja huono-osaisuus. Reija Paananen, FT, tutkija, Sokra/Diakonia-ammattikorkeakoulu Pudasjärvi Kuntalaisen hyvinvointi ja huono-osaisuus Reija Paananen, FT, tutkija, Sokra/Diakonia-ammattikorkeakoulu Pudasjärvi 22.9.2016 Huono-osaisuus ja osallisuus 2 Kainulainen, Paananen & Surakka: Maakunnan ihmisten

Lisätiedot

Kirjaston tilastot 2007

Kirjaston tilastot 2007 Kirjaston tilastot 2007 Kävijät...2 Lainaus...3 Lainojen jakautuminen toimipisteittäin...4 Lainaajat toimipisteittäin...5 Aineistojen lainaus aineistolajeittain...7 Lainojen jakautuminen aineistoryhmittäin...8

Lisätiedot

Savuton kunta Sirkku Hotti

Savuton kunta Sirkku Hotti Savuton kunta 2012 2015 Sirkku Hotti 1 STRATEGISET LINJAUKSET - osatavoitteet 1-5 1. Kuntatyönantajan ja muiden julkisella rahoituksella toimivien tahojen savuton toimintakulttuuri 2. Kuntien savuttomuustyön

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Pohjois- Pohjanmaa Väkiluku 404 000 1. Alavieska 2. Haapajärven kaupunki

Lisätiedot

Kirjaston tilastot 2005

Kirjaston tilastot 2005 Kirjaston tilastot 2005 Kävijät vuonna 2005...1 Lainaus 2005...2 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2005...3 Aineistojen lainaus aineistolajeittain 2005...4 Kirjojen lainaus 2005...5 Musiikkiäänitteiden

Lisätiedot

Vanhustenhuollon palvelujen valvonta aluehallintovirastossa

Vanhustenhuollon palvelujen valvonta aluehallintovirastossa Vanhustenhuollon palvelujen valvonta aluehallintovirastossa Vanhustyön johdon päivä 20.3.2014 20.3.2014 1 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, PSAVI PSAVI on yksi (1) Suomen kuudesta (6) AVIsta PSAVI:n

Lisätiedot

PoPSTer-hankkeen tilannekatsaus TR4

PoPSTer-hankkeen tilannekatsaus TR4 PoPSTer-hankkeen tilannekatsaus 4.5.2017 TR4 Sote-palveluiden hahmottelua alueellisesti Hyvinvointikeskusalueet (13) Hyvinvointikeskukset ja asemat (39) Palvelut hyvinvointikeskuksissa ja osin hyvinvointiasemilla

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2013

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2013 Itä-Suomen yleiset kirjastot 2013 Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2013 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 21/2014 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja. Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

POHJOISEN ERVAN ROOLI NYT JA HUOMENNA

POHJOISEN ERVAN ROOLI NYT JA HUOMENNA POHJOISEN ERVAN ROOLI NYT JA HUOMENNA AIDOLLA YHTEISTYÖLLÄ JA KUMPPANUUDELLA TEHOA, LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA 1 EVA SALOMAAN SEMINAARI 14.6.2016 SISÄLTÖ OYS-ERVA Yhteistyön välineet Mitä odotuksia meillä

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010

Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2010 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilökunta...3

Lisätiedot

Arto Taskinen Oulu

Arto Taskinen Oulu Arto Taskinen Oulu 17.11.2016 YRITTÄJÄVÄHENNYS Yrittäjävähennys vuonna 2017 Vähennys 5 % metsätalouden tulosta Koskee metsätalouden harjoittajia, verotusyhtymiä, kuolinpesiä ja yhteismetsiä Helpottaa puun

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke. Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTEhanke

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke. Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTEhanke Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTEhanke . Pohjois-Pohjanmaan sote- hanke Tavoitteena on yhdessä maakunnan alueen keskeisten toimijoiden

Lisätiedot

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 6 Kainuu 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 6.1. KAINUU Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 1 kpl Maaseutumaiset: 7 kpl Kainuun maakuntaan

Lisätiedot

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta Iiro Anttila projektityöntekijä Matti Martikainen vastuualuejohtaja, ensihoito ja päivystys OYS/PPSHP Taustaa Apulaisoikeuskanslerin

Lisätiedot

Pohjoisen sote-alueen valmistelu

Pohjoisen sote-alueen valmistelu Pohjoisen sote-alueen valmistelu Kuntakokous 5.2.2015 Apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Alakouluja on 4, yläkoulu ja lukio. Lisäksi kaupungissa toimii työväenopisto, kuvataidekoulu, musiikkikoulu ja tanssiopisto.

Alakouluja on 4, yläkoulu ja lukio. Lisäksi kaupungissa toimii työväenopisto, kuvataidekoulu, musiikkikoulu ja tanssiopisto. Kirjastoryhmä KARKKILAN KIRJASTOTOIMEN ARVIOINTI 3.10.2010 Laatija: Sivistystoimentarkastaja Kristiina Kontiainen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja

Lisätiedot

OYS-ERVA ERVA-KPP HANKE

OYS-ERVA ERVA-KPP HANKE OYS-ERVA ERVA-KPP HANKE (DRG:n hyödyntäminen, kustannuslaskenta, tuotteistus, laskutus, toiminnan ohjaus) IX DRG -KÄYTTÄJÄPÄIVÄT 24.11.2011 Pasi Parkkila, kehitysjohtaja, PPSHP OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kävijät vuonna 2004...1. Lainaus 2004...2. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3

Kirjaston tilastot. Kävijät vuonna 2004...1. Lainaus 2004...2. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3 Kirjaston tilastot 2004 Kävijät vuonna 2004...1 Lainaus 2004...2 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3 Aineistojen lainaus aineistolajeittain 2004...4 Kirjojen lainaus 2004...5 Musiikkiäänitteiden

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2015

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2015 Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2015 Länsi- ja Sisä-Suomen kirjastotoiminnan alueellinen vuosiraportti Linda Mård, Anneli Ketonen ja Marjariitta Viiri Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue 1/2016

Lisätiedot

Jos toimintayksikkö lakkautetaan kesken vuotta, toimintatiedot sisällytetään koko vuoden tietoihin.

Jos toimintayksikkö lakkautetaan kesken vuotta, toimintatiedot sisällytetään koko vuoden tietoihin. Yleisten kirjastojen tilastot 1/10 Yleisten kirjastojen tilastot 21.12.2017 Ohjeet Toimintayksiköt Kirjasto on palvelupaikka, jolla on - huoneisto pääasiassa omassa käytössä - kirjaston palkkaamaa henkilökuntaa

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus Elinkeino- ja työvoimapalvelut Petri Keränen johtaja 13.10.2017 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä.

Lisätiedot

VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012

VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 Vihdin kunnankirjaston vuosi 2012 oli toiminnallisesti erittäin hyvä. Keskimäärin hyvin pienellä henkilöstöresurssilla ja jo useamman vuoden samana pysyneellä

Lisätiedot

OYS-erva: Tiivistelmä ympärivuorokautista hoitoa ja asumispalveluja koskevasta selvityksestä

OYS-erva: Tiivistelmä ympärivuorokautista hoitoa ja asumispalveluja koskevasta selvityksestä OYS-erva: Tiivistelmä ympärivuorokautista hoitoa ja asumispalveluja koskevasta selvityksestä Päihdeasiakkaat, mielenterveysasiakkaat, kehitysvammaiset, vaikeavammaiset ja ikääntyneet Tiivistelmä 2 (32)

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot Kirjaston tilastot 2003 Kokoelma 2003...1 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2003...2 Kirjakokoelma, hankinta ja poistot 2003...3 Kirjakokoelma kielittäin 2003...4 Videot, DVD-videot ja CD-romit 2003...5

Lisätiedot