Päätös OKM/ /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös OKM/231511 /2011 13.12.2012"

Transkriptio

1 Päätös OKM/ /2011 Jakelussa mainituille Viite Asia Yl ei ssi v i st äv än koulutuksen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma v Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 42 :n perusteella yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman vuosille sillä edellytyksellä, että eduskunta hyväksyy valtion vuoden 2013 talousarvioon 12 miljoonan euron valtuuden myöntää avustuksia perustamishankkeisiin. Rahoitussuunnitelma perustuu valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen ja vuosien osalta Valtioneuvoston antamaan kehyspäätökseen. Rahoitussuunnitelma on laadittu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten suorittaman valmistelun ja maakunnallisten liittojen asettamien kiireellisyysjärjestysten pohjalta. Rahoitussuunnitelma on pohjana myöntäessä valtionavustuksia vuonna 2013 sekä valmisteltaessa rahoitussuunnitelmaa vuosille Suunnitelmissa esitetyt kustannustiedot perustuvat keskusten esittämiin tietoihin. Mikäli hankesuunnitelman käsittelyn yhteydessä käy ilmi, että hanke ei ole opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 36 :n mukainen perustamishanke, valtionavustusta ei myönnetä hankkeeseen, vaikka hanke sisältyisikin rahoitussuunnitelmaan. Valtionavustusta voidaan myöntää vain sellaisiin uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeisiin, joissa koulutuksen järjestäjä omistaa tilat, sekä ostohankkeisiin. Hankesuunnitelmassa tulee selvittää tilojen omistus. Rahoitussuunnitelmassa on vuonna 2013 avustusta saaville hankkeille merkitty valtionavustuksen maksutapa joko toteutusaikaisena (T) tai jälkirahoitteisena (J). Mikäli koulutuksen järjestäjä ei valtionavustushakemuksessaan hyväksy hankkeelleen suunnitelman mukaista jälkirahoitteista valtionavustusta, ei hankkeelle yleensä voida myöntää avustusta vuonna Perustamishankkeen valtionavustus on tarkoitus myöntää sinä vuonna, jolle hanke on suunnitelmassa merkitty edellyttäen, että koulutuksen järjestäjä hakee hankkeelleen valtionavustusta. Jos hankkeen kustannukset nousevat oleellisesti rahoitussuunnitelmaan verrattuna, ei valtionavustusta yleensä voida myöntää tai sisällyttää hanketta seuraavaa neljää vuotta koskevaan rahoitussuunnitelmaan. Opetus - ja kulttuuriminis teriö Undervis nings - oc h kulturminis teriet wwwminedu.fi Meritullinkatu 10, Helsinki 1 PL 29, 0D023 Valtioneuvosto Sjötullsgatan 10, Helsingfors 1 PB 29, Statsrådet Y-tunnus Puh Tfn FO-nummer

2 OKM/ (2) Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa keskuksiin vuoden 2012 loppuun mennessä vuotta 2013 koskevat valtionavustushakemukset sekä hanke-ehdotukset perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan Opetus-ja kulttuuriministeriö pyytää keskuksia tiedottamaan toimialueensa koulutuksen järjestäjille ja maakunnallisille liitoille vahvistetusta rahoitussuunnitelmasta, valtionavustusten hakemisesta ja rahoitussuunnitelmaesitysten tekemisestä. Opetusministeri Rakennusneuvos Ritva Kivi Liite Yleissivistävien oppilaitosten perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma v Jakelu Tiedoksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Eeva-Riitta Pirhonen, OKM Jari Rajanen, OKM Hannu Sulin, OKM Mauri Peltovuori, OKM

3 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ / UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeet anläggningsproje k te r inom al l mänbi ldande utbi l dning Kustannusarvio/ Valtionavustus/ Sijaintikunta/ keskus**/ Hanke/ Hno/ Maakunta'/ Kostanadskalkyl Statsbidrag Komm unen där skolan T = tot.aik.lbyggn.tid är belägen Projekt Pr.nr. Landskap* centralen** % 1000E J = jälkirahj efterfin Vuosi / Ar 2013 Karkkila Nyhkälän koulun, laajennus UUDELY , J Kitee Kiteen koulukeskus, yläkoulun uudisrakennus, POSELY , T 1. Muhos Kirkonkylän koulun 3-, peruskorjaus POPELY , T Raseborg Mikaelskolan (Steiner), tillbyggnad UUDELY ,0 650 T Taivassalo (yht.) Taivassalon yhtenäiskoulun peruskorjaus, VARELY , T 2- (kirjastoja liikunta) Teuva Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus, 1 B PIRELY , T Viitasaari Viitasaaren yläaste-lukio, 3-, A -ja B-rak. peruskorjaus PIRELY , T Yhteensä / Sammanlagt Vuosi / Ar 2014 Orivesi Keskuskoulun laajennus ja peruskorjaus, PIRELY , Kerimäki Kerimäen koulukeskus, B-talon peruskorjaus POSELY , Vähäkyrö Yläasteen peruskorjaus ja laajennus ja PIRELY ,0 600 Savilahden ala-asteen laaj. 3- Hartola Hartolan yhtenäiskoulu, laaj. ja peruskorjaus, UUDELY , Yhteensä / Sammanlagt Sivu 1 (3)

4 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ / UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET yleissiv istäv än koulutuksen perustamishankkeet anläggningsprojekter inom allmänbildande utbildning ELYkeskus**/ Kustannusarvio/ Sijaintikuntal Valtionavustus/ Hanke! Hno/ Maakunta*/ Kostanadskalkyl Kommunen där skolan Statsbidrag T = tot.aik./byggn.tid är belägen Projekt Pr.nr. Landskap* centralen** % J = jälkirah./ efterfin Vuosi / Ar 2015 Kokkola Torkinmäen koulun peruskorjaus ja laajennus, PIRELY Vihti Nummelanharjun koulu uudisrakennus ja pk, UUDELY 2. Pietarsaari Etelänummen kouluja Pietarsaaren lukio, 11loa 15 PIRELY laajennus ja muutostyö, 1-v. Kokemäki Tulkkilan koulun peruskorjaus ja laajennus VARELY Yhteensä 1 Sammanlagt , , , , Vuosi / Ar 2016 Ylitornio Ainiovaaran koulun peruskorjaus LAPELY , Siikajoki Ruukin alakoulun peruskorjaus POPELY , Imatra Vuoksenniskan koulu, peruskorjaus ja laajennus UUDELY , Yhteensä / Sammanlagt SUUNNITTELUKAUSI / PLANERINGSPERIOD Sivu 2 (3)

5 OPETUS - JA KULTTUURIMINISTERIÖ! UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeet anläggningsprojekter inom allmänbildande utbildning ft Kustannusarvio/ Valtionavustus/ Sijaintikunta/ keskus**/ Hanke/ Hno/ Maakunta*/ Kostanadskalkyl Statsbidrag Kommunen där skolan T = tot.aik.nyggn.tid är belägen Projekt Pr.nr. Landskap* centralen** 1000E % 1000E J = jälkirah./ efterfin *Maakunta/ Landskap 1 Uusimaa / Nyland 2 Varsinais-Suomi / Egentliga Finland 4 Satakunta / Satakunta 5 Kanta-Häme / Egentiiga Tavastland 6 Pirkanmaa / Birkaland 7 Päijät-Häme / Päijänne-Tavastland 8 Kymenlaakso/ Kymmenedalen 9 Etelä-Karjala / Sydkarelien 10 Etelä-Savo / Södra Savolax 11 Pohjois-Savo / Norra Savolax 12 Pohjois-Karjala / Norra Karelen 13 Keski-Suomi / Mellersta Finland 14 Etelä-Pohjanmaa / Södra Österbotten 15 Pohjanmaa 1 Österbotten 16 Keski-Pohjanmaa / Mellersta Österbotten 17 Pohjois-Pohjanmaa / Norra Österbotten 18 Kainuu / Kajanaland 19 Lappi / Lappland ** keskus, joka on valtionapuviranomainen/ centralen, som är statsbidragmyndigheten UUDELY Uudenmaan keskus / Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland VARELY PIRELY POSELY POPELY LAPELY Varsinais-Suomen keskus / Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland Pirkanmaan keskus / Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland Pohjois-Savon keskus / Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax Pohjois-Pohjanmaan keskus / Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten Lapin keskus / Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland Sivu 3 (3)

OKM 1.11.2010 Sivu 1/8. Mom. 29.10.34. UUDENMAAN elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ Närings-, trafik- och miljöcentralen i NYLAND

OKM 1.11.2010 Sivu 1/8. Mom. 29.10.34. UUDENMAAN elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ Närings-, trafik- och miljöcentralen i NYLAND Sivu 1/8 UUDENMAAN elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ Närings-, trafik- och miljöcentralen i NYLAND Kouvola Inkeroisten yhteiskoulu, laajennus 704a 8 6 750 1 810 887 J Kouvola Kaipaisten koulu,

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2012 Figur 1. Export och import efter landskap år 2012 Uusimaa - Nyland Varsinais-Suomi

Lisätiedot

perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille 2013-2016

perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille 2013-2016 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille 2013-2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009)

Lisätiedot

3. Perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille 2014-2017

3. Perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille 2014-2017 KIRJE VARELY/2464/04.00.03.00/2013 25.11.2013 Koulutuksen järjestäjät OHJEET VUOSILLE 2015-2018 TEHTÄVIÄ OPPILAITOSTEN PERUSTAMISHANKE-EHDOTUKSIA JA VUODEN 2014 VALTIONAVUSTUSHAKEMUKSIA VARTEN 1. Valtionapuviranomainen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 18.11.2013 15:00 Kokousaika Maanantai 18.11.2013 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Lapsen elatus ja huolto 1999 tiedonantajapalaute 5/2000

Lapsen elatus ja huolto 1999 tiedonantajapalaute 5/2000 Stakes/StakesTieto 8.6.2000 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2372 Anu Muuri Puh. (09) 3967 2369 Mirja Viianen Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi Lapsen

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Käyttäjän käsikirja

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Käyttäjän käsikirja Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2012 Käyttäjän käsikirja Utbildningsanordnare och läroanstalter Användarhandbok Käsikirjoja 48 Handböcker Oppilaitostyyppiluokitus 2012 Nomenklatur över läroanstaltstyper

Lisätiedot

SEMINAARI LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISESTA SÄÄTYTALO 14.5.2012. Mauri Peltovuori Ylitarkastaja Opetus- ja kulttuuriministeriö Liikuntayksikkö

SEMINAARI LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISESTA SÄÄTYTALO 14.5.2012. Mauri Peltovuori Ylitarkastaja Opetus- ja kulttuuriministeriö Liikuntayksikkö SEMINAARI LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISESTA SÄÄTYTALO 14.5.2012 Mauri Peltovuori Ylitarkastaja Opetus- ja kulttuuriministeriö Liikuntayksikkö OKM:N LIIKUNTAPAIKKAPOLITIIKKA Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto 2012 Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik

Lisätiedot

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 05.05.2014 klo 08:30-11:18 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Strategisesti merkittävä kokous (MV 12.12.2012 23) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA KUNNITTAIN STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND EFTER KOMMUN

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA KUNNITTAIN STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND EFTER KOMMUN 2014 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA KUNNITTAIN STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND EFTER KOMMUN Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Offical

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS 2007 Opetushallitus Moniste 1/2007 Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN: 978-952-13-3106-0 (nid.) ISBN: 978-952-13-3107-7

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan kehittämishankkeen loppuraportti

Ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan kehittämishankkeen loppuraportti Ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan kehittämishankkeen loppuraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:3 Ammatillisen lisäkoulutuksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Maakuntahallitus 5/2014 Kokousaika: 19.5.2014 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka:

Lisätiedot

Rahoitusta kasvuun ja kansainvälistymiseen

Rahoitusta kasvuun ja kansainvälistymiseen Rahoitusta kasvuun ja kansainvälistymiseen Jyväskylä 16.4.2015 Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus 16.4.2015 Rakennerahasto suuralueet 1.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Oulussa

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2013

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2013 Koulutus 204 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 203 Oppilaitosten määrä väheni edelleen, perusja 67 edellisvuotta vähemmän Tilastokeskuksen tuksen järjestäjärekisterin ja oppilaitosrekisterin tietojen

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjäverkon, laadun ja rahoituksen kehittäminen

Ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjäverkon, laadun ja rahoituksen kehittäminen Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjäverkon, laadun ja rahoituksen kehittäminen Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:39 Opetusministeriön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1273. Laki. tuloverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 1273. Laki. tuloverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1273 1280 SISÄLLYS N:o Sivu 1273 Laki tuloverolain muuttamisesta... 3579 1274 Vuoden 2005 tuloveroasteikkolaki... 3581 1275

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008 Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 978-952-13-3976-9

Lisätiedot

Selvitysryhmän raportti. Keski-Pohjanmaan sijoittumisen selvitysryhmä

Selvitysryhmän raportti. Keski-Pohjanmaan sijoittumisen selvitysryhmä Selvitysryhmän raportti Keski-Pohjanmaan sijoittumisen selvitysryhmä Kesäkuu 2010 KESKI-POHJANMAAN SIJOITTUMISEN SELVITYSRYHMÄ Selvitysryhmän raportti 18.6.2010 Aluehallinnon uudistamisen seurantaryhmälle

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisen musiikkioppilaitoksen ja muun taiteenalan

Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisen musiikkioppilaitoksen ja muun taiteenalan Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisen musiikkioppilaitoksen ja muun taiteenalan oppilaitoksen toiminnan kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2006 OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 4.7.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tavoitteena on koota eräiden

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2009

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2009 Koulutus 10 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 09 Oppilaitosten määrä väheni edelleen Tilastokeskuksen tuksen järjestäjärekisterin ja oppilaitosrekisterin tietojen mukaan vuoden 09 lopussa oli toiminnassa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Valtionavustusten taloudenhoito

Valtionavustusten taloudenhoito Valtionavustusten taloudenhoito Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot