Päättäjäpäivä Asko Hursti. Mitä jokaisen päättäjän pitäisi kirjastosta tietää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päättäjäpäivä 26.11.2013 Asko Hursti. Mitä jokaisen päättäjän pitäisi kirjastosta tietää"

Transkriptio

1 Päättäjäpäivä Asko Hursti Mitä jokaisen päättäjän pitäisi kirjastosta tietää

2 Kirjaston perusta ja oikeutus Perustuslaki (Suomen hallitusmuoto 13 2 mom): Julkisen vallan on turvattava jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta ja kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.

3 Kirjaston perusta ja oikeutus: sivistystehtävä Kirjastolla on yhteiskunnassamme tärkeä ja monipuolinen sivistystehtävä: suuri osa henkistä perintömme on talletettuna kirjoihin, lehtiin, ääni- ja kuvatallenteisiin, elektronisiin tallenteisiin ja tietoverkkoihin kirjasto antaa mahdollisuuden sekä perinteisten että uusien tallennemuotojen käyttöön

4 Tietoyhteiskuntataidot kirjasto mahdollistaa toimimisen tietoyhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä tarjoamalla verkkoyhteyksiä opastusta tietoverkkojen käytössä

5 Elinikäinen oppiminen Yleinen kirjasto - koulukirjasto jokamiehen yliopisto työelämätaidot

6 Hyvinvointi ja elämänlaatu henkinen virkistyminen kirjallisuuden ja taiteen harrastaminen kirjasto on kaunokirjallisuuden asiantuntijaorganisaatio yhteiskuntarauhan turvaaminen

7 Tietohuolto väestön yhtäläiset mahdollisuudet demokratian turvaaminen tieto on valtaa

8 Kirjastopalveluiden järjestäminen Kunnan lakisääteinen velvoite: Kunnan tehtävänä on kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen (kirjastolaki 904/1998) Peruspalvelu: Kirjasto on kunnan peruspalvelu (vrt perusopetus, terveydenhoito, yms )

9 Rahoitus Kunnat vastaavat yleisten kirjastopalvelujen järjestämisestä ja ne saavat siihen valtion rahoitusta (valtionosuus). Valtionosuus määräytyy: Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009)

10 Kirjaston valtionosuus Vuonna 2010 hallinnonalakohtaiset valtionosuudet yhdistettiin valtiovarainministeriöön. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus muodostaa kokonaisuuden, jonka yhtenä osana ovat kirjastojen laskennalliset kustannukset.

11 Kunnan osuus/valtion osuus Kirjaston kuten muidenkin peruspalvelujen - rahoitus muodostuu valtionosuudesta ja kunnan omarahoitusosuudesta. Yleisten kirjastojen käyttökustannusten valtionosuuden laskennalliset kustannukset saadaan kertomalla kunnan asukasmäärä yleisten kirjastojen perushinnalla. Valtioneuvosto vahvistaa perushinnan vuosittain. Kirjaston asukaskohtainen perushinta kerrottuna kunnan asukasmäärällä on kirjaston rahoituksen taso.

12 Valtionosuuden peruste verrattunan toteutuneisiin käyttökustannuksiin Valtionosuuden peruste - kirjaston perushinta /asukas 60,38 Pori 2012: - toteutuneet käyttökustannukset /asukas 54,85 Kunnan omarahoitusosuuden vaje on 5,53 /asukas eli

13 Vertailua 2012 Toteutuneet käyttömenot / asukas Turku 64,77 Jyväskylä 62,89 Lahti 64,25 Kuopio 57,65 Kouvola 68,53 Pori 54,85

14 Paljonko kirjaston ylläpito maksaa? Mikä osuus kunnan budjetista? Porissa 2012: 1,04 % (4,5 milj. )

15 Kunnan tehtävä Kirjaston peruspilarit kunnossa: Henkilöstö Aineisto Tilat Tietojärjestelmät

16 Henkilöstö Kunnan kirjastolaitoksen henkilöstöstä vähintään 70 prosentilla tulee olla tutkinto, johon sisältyvät kirjasto- ja informaatioalan opinnot. Porissa täyttyy Henkilöstöstä väh. 45 prosentilla tulee olla korkeakoulututkinto. Porissa nyt 44,4 % Kunnan kirjastolaitosta johtavalta tai yhtä tai useampaa toimipistettä johtavalta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu väh. 60 op:n tai 35 ov:n laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot.

17 Henkilöstön määrä Okm:n laatusuositus: Laadukkaita palveluja pystytään varmimmin tuottamaan, jos henkilöstömäärä on vähintään 0,8-1 henkilötyövuotta/ 1000 asukasta Porissa 2012: 0,86 htv/1000 asukasta (yht. 71 htv). Kaikkien maakuntakirjastojen KA 0,84

18 Tilat Perinteinen kirjasto suunniteltu kokoelmia varten Nyt uusia käyttötarpeita ja vaatimuksia: Kirjastot ovat yhteisöllisyyden rakentajia Ei-kaupallisia kohtauspaikkoja Kokoontumis- ja palvelutilojen tarjoajia Tilat opiskeluun ja työskentelyyn Tilat hiljaisuudelle Laadukkaita palveluja pystytään tarjoamaan, jos tilaa on n. 100 m2/1000 asukasta Porissa hyötym2 = 73 m2 / 1000 asukasta kohden Maakuntakirjastojen keskiarvo 83 m2

19 Aineisto Kirjastolaki: Asiakkaiden käytettävissä tulee olla - - uusiutuva kirjastoaineisto Kirjat: kirjaa/1000 asukasta/vuosi Vähintään 1 lasten- ja nuortenkirjaa/alle 15 vuotias/vuosi Lehdet vsk/1000 asukasta/vuosi Erilaiset formaatit

20 Tietojärjestelmät Toimiva kirjastojärjestelmä hoitaa tehokkaasti ja vaivattomasti lainaustenvalvonnan ja tiedonhaun Toimiva verkkokirjasto Satakunnassa tilanne hyvä: maakunnan laajuinen yhteisjärjestelmä (yhteinen aineisto ja tietokanta; yhteiset asiakkaat; yhteiset säännöt, ohjeet ja maksut )

21 Maksuttomuus / maksut Kirjaston omien kokoelmien käyttö kirjastossa ja niiden lainaus on maksutonta. Kirjastolaki 4 luku 5 Muista kirjaston suoritteista kirjasto voi periä enintään suoritteen omakustannusarvoa vastaavan maksun (aineiston varaaminen, kaukopalvelu) Erityisestä syystä maksu voidaan määrätä tätä korkeammaksi (sääntöjen vastainen toiminta: myöhästymismaksut, aineiston korvaaminen)

22 Tulonhankinta Myöhästymismaksut, varausmaksut, aineiston korvaukset, kopiomaksut yms euroa. Satakunnan sairaanhoitopiirin korvaus Vuokratuotot (kahvila, taidelainaamo, kokoustila, näyttelytila).

23 Valtionavustuksia Valtionosuuden lisäksi valtio maksaa harkinnanvaraisia avustuksia kirjastojen erityistehtäviin ja erilaisiin hankkeisiin. Maakuntakirjastotoimintaa varten Porin kaupunginkirjasto saa valtionavustusta. Valtionavustuksen suuruus v on euroa. Valtionavustus tulee suoraan kirjastolle. Opetus ja kulttuuriministeriö jakaa Ely-keskuksille edelleen jaettavaksi avustuksia kehittämis- ja kokeilutoimintaan. Porin kaupunginkirjasto on anonut ja saanut erilaisia avustuksia: 2011: euroa 2012: euroa 2013: euroa

24 Lainaus Kokonaislainaus lainaa = 22 lainaa/asukas (maan KA 18) Kirjalainoja (80 %) Muita lainoja (Lehdet, elokuvat, musiikki)

25 Kirjalainat Lasten kaunokirjallisuus Aikuisten tietokirjallisuus Aikuisten kaunokirjallisuus

26 Käynnit ja käyttäjät: Pori käyntiä /vuosi= 9 käyntiä/porilainen 44 käyntiä/aukiolotunti verkkokäyntiä Käyttäjiä % kuntalaisista 43 % aktiivisia lainaajia Puolet asiakkaista käy muusta syystä kuin lainatakseen

27 Vaikuttavuus Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Toteuttaja Kansalliskirjasto, kevät 2013 Vastaajat koko Satakunnasta, 800 vastaajaa

28 Kirjaston palvelut ovat auttaneet löytämään tarvitsemaani tietoa Ei lainkaan 4% Jonkin verran 30% Huomattavasti 58% En osaa sanoa 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Satakunnan maakuntakirjastoalue (#all#) (KA: 2.712, Hajonta: 1.208) (Vastauksia: 770 / 0 (0%))

29 Kirjaston palvelut ovat tarjonneet virikkeitä vapaa-aikaan ja harrastuksiin Ei lainkaan 8% Jonkin verran 26% Huomattavasti 59% En osaa sanoa 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Satakunnan maakuntakirjastoalue (#all#) (KA: 2.655, Hajonta: 1.232) (Vastauksia: 766 / 0 (0%))

30 Kirjaston palvelut ovat parantaneet elämänlaatuani Ei lainkaan 7% Jonkin verran 36% Huomattavasti 47% En osaa sanoa 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Satakunnan maakuntakirjastoalue (#all#) (KA: 2.609, Hajonta: 1.254) (Vastauksia: 773 / 0 (0%))

31 Satakirjastot-yhteisjärjestelmä Meidän uusi brändimme: käyttöönotto marras-joulukuu 2009, 19 kuntaa laajentuminen koko maakunnan laajuiseksi helmikuu 2011, 21 kuntaa, nyt 20 kuntaa Ensimmäinen yhteisjärjestelmä, joka koko maakunnan kattava

32 Satakirjastot yhteinen aineistotietokanta kaikkien aineisto kaikkien käytössä aineiston lainaus mistä tahansa ja palautus mihin tahansa toimiva logistiikka, kaikissa kunnissa käydään kahdesti viikossa, Pori logistiikkakeskus yhteinen asiakastietokanta - yhteiset asiakkaat: samalla kortilla eri kirjastoissa, Yhteiset säännöt, toimintatavat ja maksut Periaatteena on, että toiminta näyttäytyy käyttäjälle kuin olisi vain yksi kirjastolaitos: kuntien rajat häivytetty

33 Satakirjastot lainoja n. 4,3 miljoonaa / vuosi kävijöitä 2 miljoonaa / vuosi verkkokäyntejä 1 miljoona / vuosi kokoelmat yli 2 miljoonaa kirjastoja 49 toimipistettä hankinta n uutta aineistoa / vuosi lainaajia aukiolotunteja / vuosi

34 Jyrki Kataisen hallitusohjelma 2011 Kirjastolaitoksella on keskeinen merkitys suomalaisten lukutaidon ylläpitämiselle ja kehittämiselle sekä lukuharrastuksen edistämiselle. Hallitus tukee kirjastotoiminnan kehittämistä sekä edistää koulujen ja kirjastojen yhteistyötä. Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin. Edistetään kirjastojen, museoiden ja julkisten taidelaitosten digitoitujen aineistojen avaamista kansalaisten vapaaseen käyttöön.

Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen laatusuositusten toteutuminen Lukkikirjastoissa

Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen laatusuositusten toteutuminen Lukkikirjastoissa Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen laatusuositusten toteutuminen Lukkikirjastoissa Lukki-kirjastojen laadunarviointityö Lukki-kirjastojen laadunarviointityö sai Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Osaaminen, kirjastoammatillisuuden merkitys, kehittäminen, johtaminen

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Osaaminen, kirjastoammatillisuuden merkitys, kehittäminen, johtaminen Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Osaaminen, kirjastoammatillisuuden merkitys, kehittäminen, johtaminen Kirjastopalveluiden johtaja Jouni Pääkkölä Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto,

Lisätiedot

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko Aluekirjastopäällikkö Päivi Rasinkangas Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kohti uutta

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Perustietopaketti

Yleiset kirjastot Perustietopaketti Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto Päivitetty 17.8.2015/Tarja Ahlgren Kirjastoverkosto KUNNALLISET KIRJASTOT = YLEISET KIRJASTOT Yleisten kirjastojen keskuskirjasto.

Lisätiedot

Kirjastoverkko Kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raportti Jyväskylän kaupunki 30.6.2005

Kirjastoverkko Kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raportti Jyväskylän kaupunki 30.6.2005 Kirjastoverkko Kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raportti Jyväskylän kaupunki 30.6.2005 1 Kirjastoverkkoselvitys Sisältö Kirjastoverkkoselvitystyöryhmän toimenpide-ehdotukset 2 Kirjastoverkkoselvitys 3 Selvityksen

Lisätiedot

Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta

Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta 2011 Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta Tiivistelmä Kirjastot ovat pysyneet pitkään varsin muuttumattomina pääasiassa kirjojen ja muun painetun aineiston välittäjinä. Tämä perinteinen tehtävä on

Lisätiedot

Alakouluja on 4, yläkoulu ja lukio. Lisäksi kaupungissa toimii työväenopisto, kuvataidekoulu, musiikkikoulu ja tanssiopisto.

Alakouluja on 4, yläkoulu ja lukio. Lisäksi kaupungissa toimii työväenopisto, kuvataidekoulu, musiikkikoulu ja tanssiopisto. Kirjastoryhmä KARKKILAN KIRJASTOTOIMEN ARVIOINTI 3.10.2010 Laatija: Sivistystoimentarkastaja Kristiina Kontiainen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja

Lisätiedot

Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti. - yhteisjärjestelmä ä

Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti. - yhteisjärjestelmä ä Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti isatakirjastott - yhteisjärjestelmä ä Satakunnan kunnat Asukasmäärä Eura 12 500 Eurajoki 5 900 Harjavalta 7 500 Honkajoki 1 900 Huittinen 10 700

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 Kuopion uusin kirjastoauto Aulis aloitti ajot vuoden 2013 alussa (Kuva: Jouni Nykänen) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 21.2.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous Aika Perjantai 21.2.2014 klo 12.30-14.08 Paikka Työryhmän jäsenet: Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 Savonlinnan uusi kirjastorakennus nousee harjakorkeuteen. (kuvat: Tapani Boman) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS. Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava

SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS. Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava Savonlinnan kaupunginkirjasto HuK Hanna Pitkänen 19.10.2009 18.1.2010 Eräänlaista oravanpyörästä hyppäämistä

Lisätiedot

PORIN ALUEEN KIRJASTOVERKKOSELVITYS Syksy 2014

PORIN ALUEEN KIRJASTOVERKKOSELVITYS Syksy 2014 1 PORIN ALUEEN KIRJASTOVERKKOSELVITYS Syksy 2014 2 1. Kirjastoverkkoselvityksen lähtökohdat 3 1.1 Porin kaupungin strategia.3 1.2 Porin kulttuuritoimen strategia.3 1.3 Kaupunginkirjasto Porin kaupungin

Lisätiedot

Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi. Hämeenlinna 2010. Teemaseminaari: Kirjastoalan yhteistyö Suomen ja Venäjän välillä

Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi. Hämeenlinna 2010. Teemaseminaari: Kirjastoalan yhteistyö Suomen ja Venäjän välillä Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi. Hämeenlinna 2010. Teemaseminaari: Kirjastoalan yhteistyö Suomen ja Venäjän välillä Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto

Lisätiedot

KESKUSTAKIRJASTO TARVESELVITYS 2006

KESKUSTAKIRJASTO TARVESELVITYS 2006 KESKUSTAKIRJASTO TARVESELVITYS 2006 1 HANKKEEN TAUSTA...2 2 KESKUSTAKIRJASTON TARVE...3 2.1 Mitä kaupunginkirjasto tarjoaa kaupungille ja helsinkiläisille?...3 2.2 Asiakaslähtöistä peruspalvelua kaikille...5

Lisätiedot

Tulevaisuuden kirjasto Poriin. Porin Puuvillan kauppakeskuskirjasto RAPORTTI

Tulevaisuuden kirjasto Poriin. Porin Puuvillan kauppakeskuskirjasto RAPORTTI Tulevaisuuden kirjasto Poriin Porin Puuvillan kauppakeskuskirjasto RAPORTTI Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Kauppakeskuskirjastoajattelun taustaa 3 2.1 Projektin tavoitteet ja toteutus 4 2.2 Nykyiset

Lisätiedot

Kirjastoverkkoselvitys 2009

Kirjastoverkkoselvitys 2009 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjaston 13.10.2009 Sisältö Tiivistelmä Selvityksen taustasta 1 Yleisten kirjastojen merkitys ja asema 2 Kirjastot lakisääteisenä peruspalveluna 2 Kirjastopalvelujen

Lisätiedot

Kansalaisten peruspalveluja arvioitiin 14. kerran arvioinnin toteuttivat aluehallintovirastot

Kansalaisten peruspalveluja arvioitiin 14. kerran arvioinnin toteuttivat aluehallintovirastot ESIPUHE Kansalaisten peruspalveluja arvioitiin 14. kerran arvioinnin toteuttivat aluehallintovirastot Julkisen hallinnon tehtävänä on luoda riittävät edellytykset kansalaisten peruspalvelujen tuottamiselle.

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2010 Oppaat ja käsikirjat 2010:9 ESIPUHE Vuodesta 2010 alkaen kuntien valtionosuuksia hallinnoidaan pääosin yhtenä

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

SATAKUNNAN SEUTUKIRJASTOSELVITYS

SATAKUNNAN SEUTUKIRJASTOSELVITYS SATAKUNNAN SEUTUKIRJASTOSELVITYS Satakuntaliitto 2007 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto Pälvi Lepoluoto 21.12.2007 (Lupa kannen kuvan käyttöön saatu Satakuntaliitolta 1.10.2007.) Sisältö

Lisätiedot

Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin. Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön

Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin. Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön Projektin loppuraportti 212 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. LÄHTÖKOHTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2013 Oppaat ja käsikirjat 2013:2 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2013:2 ISBN 978-952-13-5411-3 (pdf)

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2014

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2014 Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2014 Länsi- ja Sisä-Suomen kirjastotoiminnan alueellinen vuosiraportti Marjariitta Viiri ja Anneli Ketonen Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue 5/2015 Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

Valtiolta on mahdollista saada rahoitusta alueellisen kirjaston kehittämiseen ja alueellisten kirjastostrategioitten toteuttamiseen.

Valtiolta on mahdollista saada rahoitusta alueellisen kirjaston kehittämiseen ja alueellisten kirjastostrategioitten toteuttamiseen. 1 30.4.2004 KIRJASTOTOIMINTA UUDELLE TASOLLE! Keski-Karjalan kirjastosta alueellista kulttuurista ja sivistyksellistä elinvoimaa strategiset linjaukset vuosille 2005-2010 Pk-yritysten tietopalvelu Hakeutuva

Lisätiedot

KAARINAN KIRJASTON LAATU

KAARINAN KIRJASTON LAATU KAARINAN KIRJASTON LAATU YLEISKUVAUS... 3 Perustiedot... 3 Arvot, visiot, päämäärät ja tavoitteet... 4 Ennakointi ja arviointijärjestelmä... 5 Asiakkaat ja sidosryhmät... 5 Kumppanit ja yhteistyöverkostot...

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen arvot laatusuositusten ja indikaattorien pohjana

Yleisten kirjastojen arvot laatusuositusten ja indikaattorien pohjana Yleisten kirjastojen arvot laatusuositusten ja indikaattorien pohjana Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille verkostoituen Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen laatujärjestelmähanke / Teemaryhmä

Lisätiedot

1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY. Vastauksia ja kommentteja. AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki 9.12.2005 KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE!

1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY. Vastauksia ja kommentteja. AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki 9.12.2005 KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE! 1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY Vastauksia ja kommentteja AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki 9.12.2005 KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE! 2 (21) KOOSTEEN SISÄLLYS KIRJASTOVERKKOA JA MAASEUDUN

Lisätiedot

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 29.4.2010 HELSINGIN KAUPUNKI KIRJASTO HKR-Rakennuttaja Hankesuunnitelma 29.4.2010 2 1. TIIVISTELMÄ Hankkeen perustiedot Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot