VARAUTUMINEN PANDEMIAAN. Elenia Verkko Oy Patamäenkatu TAMPERE. KVR-Vuosiurakka yksikköhinnoin 1 (7)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARAUTUMINEN PANDEMIAAN. Elenia Verkko Oy 29.06.2012 Patamäenkatu 7 33900 TAMPERE. KVR-Vuosiurakka yksikköhinnoin 1 (7)"

Transkriptio

1 Elenia Verkko Oy Patamäenkatu TAMPERE VARAUTUMINEN PANDEMIAAN KVR-Vuosiurakka yksikköhinnoin Elenia Verkko Oy Osoite: PL Tampere Finland Käyntiosoite: Patamäenkatu Tampere Puhelin: Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: (7)

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto Yleistä Viruksen tarttuminen Virukselta suojautuminen Terveydenhuolto Varautuminen Vastuut Tilanteen tunnistaminen Suojautuminen Tiukennettu kulun valvonta Neuvottelut ja kokoukset Vierailut Matkustaminen Hygienia Ajoneuvojen hygienia Tehostettu siivous ja desinfiointi Toimintojen hajauttaminen Ilmastointi Toiminta tartuntatilanteissa Paluu työhön sairastumisen jälkeen Suojavälineet Lääkitys ja rokotus Toimintojen priorisointi ja resurssit Palvelun tuottajien varautuminen Etätyövalmiudet LIITTEET...7 Liite 1 Resurssisuunnitelma ja toimintojen priorisointi...7 Liite 2 Viestintäsuunnitelma (7)

3 1. Johdanto 1.1. Yleistä Pandemia on biologinen uhkatekijä joka voi aiheuttaa joukkosairastumisia, jopa kuolemia. Yritysten ja työnantajien tulee etukäteen varautua epidemiaan. Sosiaali ja terveysministeriö on laatinut kansallisen varautumissuunnitelman influenssapandemiaa varten Kansallinen varautumissuunnitelma. Myös muut ministeriöt ovat laatineet ohjeita vastuualueelleen. Suomen varautumissuunnitelman laskennalliseksi perustaksi on valittu oletus, jonka mukaan pandemian ensimmäisen noin kahdeksan viikkoa kestävän aallon aikana 35 prosenttia väestöstä voi saada tartunnan, heistä voi joutua sairaalahoitoon ja saattaa kuolla. Kaikki pandeemisen influenssatartunnan saaneet eivät sairastu vakavasti. Viruksen ominaisuuksista riippuen influenssa voi kuitenkin aiheuttaa komplikaatioita ja kuolemia kaikissa ikäryhmissä perusterveissäkin ihmisissä Viruksen tarttuminen Viruksen tarttuminen tapahtuu pääasiassa pisaratartuntana ja suorana kosketustartuntana mm. käsien kautta. Yskiessä ja aivastaessa syntyvät suuret pisarat eivät leijaile ilman mukana, vaan putoavat alas, eivätkä kulkeudu metriä kauemmaksi yskivästä tai aivastavasta henkilöstä. Tartunta voi tapahtua myös hengitystie-eritteillä tahriintuneiden käsien välityksellä Tartunta voidaan saada ympäristöpinnoilta tai materiaaleista, jos ne ovat tahriintuneet hengitystie-eritteillä. Kokeellisessa tutkimuksessa influenssaviruksen on osoitettu säilyvän elinkykyisenä sileillä metalli- ja muovipinnoilla korkeintaan tuntia ja vaatteissa ja kertakäyttönenäliinassa korkeintaan 8-12 tuntia. Pinnoilta influenssavirus on voitu siirtää käsiin 24 tunnin ajan viruskontaminaation jälkeen ja kertakäyttönenäliinasta käsiin 15 minuutin ajan. Käsissä virusmäärät kuitenkin vähenevät sadasosaan-tuhannesosaan muutamassa minuutissa 1.3. Virukselta suojautuminen Virukselta voi suojautua joko kokonaan tai osittain mm. seuraavilla toimenpiteillä Hyvä käsihygienia Tehostettu siivous ja pintojen desinfiointi Kontaktien välttäminen Suojavaatetuksen ja käsineiden käyttäminen Lääkitys ja rokotus Tartunnan saaneen eristäminen 1.4. Terveydenhuolto Alueelliset sairaanhoitopiirit vastaavat mm. työterveyshuollon kanssa kansalaisten terveydenhoidosta epidemiankin aikana. Tartunnan saaneet ohjataan ensisijaisesti työpaikan työterveyteen. Alueellisten sairaanhoitopiirien vastuu- ja yhteyshenkilöt Sairaanhoitopiirit 3 (7)

4 2. Varautuminen Elenia verkko varautuu Suomessa Pandemiaan Suomen lakien ja ministeriöiden sekä terveysviranomaisten antamien ohjeiden periaatteiden mukaisesti. Pandemiaa koskeva viestintä keskitetään koko Suomen osalta. Yhteinen viestintäsuunnitelma on esitetty liitteessä 2. Tämän suunnitelman tarkoitus on antaa toimintaohjeet Elenia Verkossa Pandemian kaltaisten epidemioiden varalle. Tavoitteena on huolehtia Työsujelullisista velvoitteista Sähköntoimituksen sujuvuudesta Liiketoiminnan jatkuvuudesta Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin työssä koituvan terveysuhkan ehkäisemiseksi. Valmiuslaki ja laki huoltovarmuuden turvaamisesta edellyttävät tärkeysluokiteltuja yrityksiä varautumaan häiriö- ja poikkeustilanteisiin. Sähköyhtiöllä on sähköntoimitusvelvollisuus myös pandemian kaltaisen tilanteen aikana. Liiketoiminnan jatkuvuudesta on huolehdittava, jotta operatiivinen toiminta ja sähköntoimitus ovat mahdollisia. Varautuminen Pandemiaan on osa Verkon varautumisuunnitelmaa. Kaikkien yksiköiden tulee huolehtia tämän suunnitelman mukaisista valmiuksista. 3. Vastuut Kukin yksikkö vastaa Pandemiaan varautumisesta. Päävastuu varautumisesta on seuraavilla HR - vastuu Operatiivinen vastuu Viestintävastuu Marianne Kihlman Markku Vänskä Heini Kuusela-Opas HR vastaava huolehtii henkilöstöön liittyvistä asioista yhteistyössä terveysviranomaisten kanssa. Operatiivinen vastaava huolehtii liiketoiminnan valmiuksista ja ylläpidosta. Viestintä vastaa keskitetysti kaikesta tilanteen vaatimasta viestinnästä. 4. Tilanteen tunnistaminen Pandemian uhasta saadaan tietoa median ja terveysviranomaisten kautta. Jokainen työntekijä ja yhteistyökumppani on velvollinen kertomaan työnantajalle Pandemiaan liittyvistä havainnoista. 4 (7)

5 5. Suojautuminen Suojautumiseen tartunnalta vaikuttaa ratkaisevasti jokaisen yksilön toimenpiteet sekä työpaikalla että muualla tartuntariskin aikana. Näiden toimintaohjeiden lisäksi tulee noudattaa viranomaisten antamia yleisiä ohjeita. 5.1 Tiukennettu kulun valvonta Toimitiloissa siirrytään tiukennettuun kulunvalvontaan. Kulkuluvat tarkistetaan ja tarpeettomat poistetaan. 5.2 Neuvottelut ja kokoukset 5.3 Vierailut Neuvotteluita ja kokouksia vältetään erityisesti avainhenkilöiden osalta ja kriittisissä tiloissa. Neuvotteluita korvataan puhelin- ja videoneuvotteluin sekä sähköpostilla. Vierailuja toimitiloihin vältetään. Käyttökeskukseen vierailut eivät ole sallittuja. 5.4 Matkustaminen 5.5 Hygienia Matkustamista rajoitetaan mahdollisimman paljon. Julkisia kulkuneuvoja käytetään mahdollisimman vähän. Avainhenkilöiden matkustamista samoissa kulkuneuvoissa (mm. autot) vältetään. Noudatetaan erikseen annettuja yleisiä hygieniaohjeita mm. käsien pesusta, yskimisestä. Kättelytervehdyksestä luovutaan epidemian aikana. Desinfiointiaineita ja suojakäsineitä on oltava kaikissa saniteettitiloissa, ruokaloissa ja sisäänkäyntien yhteydessä sekä yhteisissä ajoneuvoissa. Suojakäsineitä ja hengityssuojia on käytettävä tarvittaessa. 5.6 Ajoneuvojen hygienia Yhteisiä ajoneuvoja ja työkaluja käytettäessä on huolehdittava riittävästä käsihygieniasta ja pintojen desinfioinnista. Ajoneuvoissa on oltava desinfiointiainetta ja suojakäsineitä. 5.7 Tehostettu siivous ja desinfiointi Työtiloissa siirrytään tehostettuun desinfiointiin ja siivoukseen. Siivouksessa keskitytään hygienapainotteisuuteen. Työntekijöiden tulee omalta osaltaan huolehtia työpaikkansa jälkiensä siivoamisesta ja hygieenisesta puhtaudesta. 5.8 Toimintojen hajauttaminen Kriittiset toiminnot hajautetaan. Käyttötoimintaa hajautetaan tarpeen mukaan eri paikkakunnille. Tavoitteena on minimoida käytönvalvojien sairastumisriski. 5.9 Ilmastointi Huonetiloissa on huolehdittava hyvästä ilmankierrosta. Ilmastointijärjestelmän, kanavien ja suodattimien tulee olla puhtaita. 5 (7)

6 6. Toiminta tartuntatilanteissa Työntekijä, joka on saanut tartunnan tai asuu samassa taloudessa tartunnan saaneen kanssa, ei saa tulla työpaikalle tai tavata muita yhtiön työntekijöitä, ilman terveysviranomaisen tai työnantajan lupaa. Mikäli henkilö sairastuu tai epäilee saaneensa tartunnan työpaikalla, on siitä ilmoitettava välittömästi työnantajalle, poistuttava työpaikalta ja hakeuduttava työterveyteen tai muuhun terveydenhoitoon. Kotiin jääneen tulee pitää työnantaja ajantasalla tilanteestaan. 7. Paluu työhön sairastumisen jälkeen Työntekijä saa palata työhön vasta kun hänellä on siihen terveydenhuollon lupa tai hän on oireeton ( yleensä n. 2 viikkoa) 8. Suojavälineet Työpaikoilla pidetään varastossa käsien desinfiointiainetta, kertakäyttöisiä suojakäsineitä ja kasvosuojaimia. Tartunnan uhatessa desinfiointiaineet ja suojavälineet jaetaan varastosta käyttöpaikkoihin. Muusta mahdollisesta suojautumisesta ja suojavälineiden käytöstä antaa Sosiaali- ja terveysministeriö tarvittaessa tapauskohtaisia ohjeita väestölle. 9. Lääkitys ja rokotus Lääkehoidosta ja rokotuksista ja niihin varautumisesta vastaa terveydenhuolto. Työnantaja ei toistaiseksi varaudu etukäteen lääkkeiden ja rokotteiden hankintaan. Terveydenhuolto varautuu tarvittaessa rokottamaan koko väestön. 10. Toimintojen priorisointi ja resurssit Toiminnot priorisoidaan luokkiin A yhteiskunnan kannalta välttämättömät B - liiketoiminnan kannalta välttämättömät C tavanomainen toiminto Luokittain määritellään minimi henkilömäärä, jolla toimintoja voidaan ylläpitää. Resurssisuunnitelma ja toimintojen priorisointi on esitetty liitteessä 1 Kukin yksikkö tekee luokituksen mukaisen yksityiskohtaisen suunnitelman josta käy ilmi varahenkilöiden tarve tai miten toiminnon hoitaminen järjestetään sairastumistilanteissa. 11. Palvelun tuottajien varautuminen Verkostourakoitsijoita, kumppaniverkostoa ja muita palvelun tuottajia edellytetään varautumaan Pandemiaan tämän suunnitelman mukaisilla periaatteilla. Kumppanien pandemiasuunnitelmista on oltava selvitys, joka on toimitettu Pandemia organisaation 6 (7)

7 vastuuhenkilölle. Palvelun sopija/tilaaja vastaa että sopijaosapuolella on olemassa riittävät valmiudet. Tilaajan tulee tarvittaessa myös selvittää vaihtoehtoinen palveluntuottaja, mikäli palvelu on yhden tuottajan varassa. 12. Etätyövalmiudet Osa eristetyistä, karanteenissa olevista, henkilöistä voi tehdä etätyötä. Yksiköissä varaudutaan etätyön tekemiseen. Etätyöntekijät nimetään ja tarvittavat yhteydet avaintehtävissä oleville henkilöille hankitaan IT organisaation koordinoimana. Yhteydet pitää hankkia riittävän ajoissa. 13. LIITTEET Liite 1 Resurssisuunnitelma ja toimintojen priorisointi Liite 2 Viestintäsuunnitelma 7 (7)

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä:

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: SISÄLTÖ 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen häiriötilanteisiin... 3 1.1

Lisätiedot

Terävät instrumentit terveydenhuollossa

Terävät instrumentit terveydenhuollossa Tietoa työstä Terävät instrumentit terveydenhuollossa EHKÄISE PISTO- JA VIILTOTAPATURMA TEHOKKAASTI Vuokko Puro Pirkko-Liisa Rasa Simo Salminen Terävät instrumentit terveydenhuollossa EHKÄISE PISTO- JA

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

Vantaan kaupunki 16.4.2009 / Päivitetty 08.04.2011

Vantaan kaupunki 16.4.2009 / Päivitetty 08.04.2011 Vantaan kaupunki 16.4.2009 / Päivitetty 08.04.2011 Vantaan kaupungin kriisiviestintäohjeet 1 Vantaan kaupungin kriisiviestintäohjeet I KAUPUNGIN VIESTINTÄ KRIISITILANTEISSA JA POIKKEUSOLOISSA... 3 1. Johdantoa,

Lisätiedot

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Sisältö Johdanto... 3 Työsuojelun perusta, vastuut ja yhteistoiminta... 4 Lainsäädännöllinen perusta... 4 Turvallinen ja terveellinen työympäristö... 6

Lisätiedot

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 10/2004 ISBN 951-53-2676-1 (nid) ISBN 951-53-2677-X

Lisätiedot

Yleiset hankintaehdot 1(10)

Yleiset hankintaehdot 1(10) Yleiset hankintaehdot 1(10) 1. Yleistä Sen lisäksi, mitä Efora Oy:n ("Tilaaja") ja toimittajan ("Toimittaja") välillä on sovittu kirjallisessa sopimuksessa, tilauksessa tai muussa toimeksiannossa, mukaan

Lisätiedot

MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN

MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN 2011 Sisällysluettelo OSA I: MALLI JA SEN KÄYTTÄMINEN... i Mallin tausta... ii Mallin tarkoitus ja käyttäminen... ii Malli vuokratyön työturvallisuuden

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TIETOTURVASUUNNITELMA

JOENSUUN KAUPUNGIN TIETOTURVASUUNNITELMA JOENSUUN KAUPUNGIN Kaupunginhallitus hyväksynyt: xx.yy.2015 Hyväksytty YT-toimikunnassa: xx.yy.2015 Käsitelty tietohallintoryhmässä 10.02.2015 Päivitetty: 26.01.2015 Päivittäjä: Pekka Penttinen, tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen

1 Johdanto. 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI VALMIUSSUUNNITELMA YLEINENN OSA 2.12.2013 Kaupunginkanslia 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen... 3 3 Valmiussuunnittelun valtakunnallisia

Lisätiedot

Vesihuoltopooli. Opas varavedenjakelun järjestämisestä

Vesihuoltopooli. Opas varavedenjakelun järjestämisestä Vesihuoltopooli Opas varavedenjakelun järjestämisestä Opas varavedenjakelun järjestämisestä Julkaisija: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Asemapäällikönkatu 7 00520 HELSINKI puh. (09) 868 9010 fax. (09) 8689

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN TIEDOTUSOHJEET

KEMPELEEN KUNNAN TIEDOTUSOHJEET KEMPELEEN KUNNAN TIEDOTUSOHJEET 1. JOHDANTO 2. TIEDOTTAMISEN PERIAATTEET JA TAVOITTEET 2.1. AVOIMUUS 2.2. SISÄLTÖ JA KOHDERYHMÄT Palvelutiedottaminen Osallisuuteen vaikuttaminen Kohdennettu viestintä 3.

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

VALTIONHALLINNON TIETOAINEISTOJEN KÄSITTELYN TIETOTURVALLISUUSOHJE

VALTIONHALLINNON TIETOAINEISTOJEN KÄSITTELYN TIETOTURVALLISUUSOHJE VALTIONHALLINNON TIETOAINEISTOJEN KÄSITTELYN TIETOTURVALLISUUSOHJE 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 5 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rajaus 5 1.2 Ohjeen valmistelusta 6 1.3 Viranomaisia koskevat tietoturvallisuusvelvoitteet

Lisätiedot

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa Versio Muutospäivä Muutos 1.0 13.10.2014 Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa SISÄLTÖ 0 Yleistä... 3 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen

Lisätiedot

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Toiminta sähkönjakelun suurhäiriössä

Toiminta sähkönjakelun suurhäiriössä Toiminta sähkönjakelun suurhäiriössä 2012 Toiminta sähkönjakelun suurhäiriössä Jukka Perttala ja Ville Heinonen Helsinki 2012 Konsulttitoimisto Reneco Oy www.reneco.fi 2 (160) Kannen kuva: Elenia Verkko

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011

LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011 LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011 1 LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 ESIPUHE... 4 JOHDANTO... 4 1 LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTALLA... 4 2 YKSIKKÖKOHTAISET

Lisätiedot

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto 1. Soveltamisala... 3 2. Standardien ja suositusten soveltaminen... 3 3. Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma

Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Sisällysluettelo 1 Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelman taustaa 3 2 Varhaiskasvatuksen riskit ja vaaratilanteet sekä niiden ennaltaehkäisy

Lisätiedot

Opas uudelle työntekijälle

Opas uudelle työntekijälle Opas uudelle työntekijälle Opas uudelle työntekijälle 2 Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 4 Everyday heroes. Every day... 5 Kansainvälinen Securitas-konserni ja toiminta Suomessa... 6 Palvelumme...

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen

Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Tietojärjestelmäjaoston ohje 1/2002 Helsinki 2002 Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Puolustustaloudellinen suunnittelukunta (PTS)

Lisätiedot

Muistio SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA

Muistio SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA Muistio P Ä I V Y S T Y S J Ä R J E S T E LY T SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA 15.4.2005 Sisältö 1. JOHDANTO 2. LAINSÄÄDÄNTÖ 3. KUNNAN ROOLI PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ 3.1 Kiireetön hoito 3.2 Kiireellinen hoito

Lisätiedot