KEHITTÄMISKOHDE VAIKUTUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN KEHITTÄMISEN VAIHE: MITÄ ON TAPAHTUNUT JA MITÄ VIELÄ VAATII

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEHITTÄMISKOHDE VAIKUTUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN KEHITTÄMISEN VAIHE: MITÄ ON TAPAHTUNUT JA MITÄ VIELÄ VAATII"

Transkriptio

1 HÄMEENKYRÖN KUNTA Liiderihanketaulukko ISOT KOKO KUNTAA TAI USEAA PALVELUALUETTA KOSKEVAT HANKKEET KEHITTÄMISKOHDE VAIKUTUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN KEHITTÄMISEN VAIHE: MITÄ ON TAPAHTUNUT JA MITÄ VIELÄ VAATII Koulutustarpeiden kokoaminen yhteen, yhteinen koulutussuunnittelu Henkilökunnan käyttäminen sisäisenä kouluttajana Palvelusuhdenormipurku Suunnitelmallisuuden lisäys, vaikuttavuuden lisääminen, enemmän koulutuspäiviä samalla resurssilla. Vähennetään ostettavaa koulutusta, saadaan osaaminen käyttöön. Vaatii halukkuutta ja osaamista kouluttajaksi. Kootaan vuosien mittaan tehdyt palvelussuhteisiin liittyvät normit ja päätökset. Arvioidaan niiden merkitys ja tehdään tarvittava normipurku. Helpottaa esimiesten ja palkkasihteerin työtä. Johtoryhmän ohjauksen perusteella henkilöstöpäällikkö kerää koulutustarpeet, työ on käynnistynyt. Kannuste kouluttajalle, osaamiskartoituksen tekeminen; ei ole edennyt. Luettelo on valmistelussa henkilöstöpäälliköllä. Asia etenee johtoryhmään. Muistamisohje on päivitetty. Kiinteistöyhtiöiden isännöinnin kilpailutus Yhtiöiden kiinteistöjen hoidon parantaminen. Sisäisen tarkastuksen kohteeksi on otettu isännöinti konsernissa. Toimenpiteet mietitään selvityksen jälkeen. Selvitys on valmiina keväällä Tuloskorttikokeilu Tuloskortilla tarkoitetaan korttia tai taulukkoa, johon on koottu organisaation keskeisimmät toimintaa mittaavat mittarit. Tuloskortilla seurataan suunnitelmallisesti ja säännöllisesti palveluiden määrää, laatua ja kustannuksia. Hyvin toteutettuna lisää tietoa päätöksenteon perustaksi. Suuri hanke yhden kunnan toteutettavaksi. Ei toistaiseksi valmistelussa. Sataman uudistaminen Käyttäjäystävällisyys. Tiedon löytäminen. Asianhallintajärjestelmä muuttaa työnjakoa sen ja sataman kesken. Satamasta tulee intra, ei enää työtila. Otetaan huomioon asianhallinnan käyttöönoton yhteydessä. Asia etenee. Paperittomuus ja sähköisyyden lisääminen - skype ja verkkokokoukset - asiakirjojen lähetys sähköisenä - työajan seuranta sähköisenä - sähköiset lomakkeet - tablettien käyttö Henkilökunnan tupakoinnin lopettaminen Tehostaminen, paperin käytön vähentäminen. Monitoimilaitteiden vaihtaminen aikaisempaa edullisemmiksi on jo tapahtunut. Savuttomuudella on myönteisiä vaikutuksia henkilökunnan terveyteen, työkykyyn ja työsuorituksiin. Osa on jo monelta osin toteutettu, asianhallintajärjestelmä lisää mahdollisuuksia ja selkeyttää kokonaisuutta. Toimielimet ovat siirtyneet sähköiseen kokouskäytäntöön. Otteet lähetetään talon sisällä sähköpostilla. Lync palaverikäytössä. Tablettien käyttö vähentänyt tulostustarvetta. Hallitus on päättänyt, että Hämeenkyröstä ei tule savutonta kuntaa.

2 PIENET KOKO KUNTAA TAI USEAMPAA PALVELUALUETTA KOSKEVAT HANKKEET KEHITTÄMISKOHDE VAIKUTUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN KEHITTÄMISEN VAIHE: MITÄ ON TAPAHTUNUT JA MITÄ VIELÄ VAATII Vuokra-asuntojen hallinnoinnin siirto Ei taloudellista vaikutusta, toiminnan keskittämisvaikutus. Siirto toteutettu 2015 alusta. hallintopalveluista perusturvaan Lähihoitajien käyttö kotihoidon ja varhaiskasvatuksen välillä Tehostamistavoite ja vaikutus työvoimatilanteeseen, sijaistarpeen vähentäminen. Osittain toteutuu. Työnkierto on mahdollista. Varastoidun materiaalin kierrätys. Kierrätyskori satamaan Kustannussäästö. Uushankintojen vähentäminen. Ekologisuus, varastojen tavaramäärän purkaminen. Kuntouttavan työtoiminnan kautta yritetään ratkaista asia. Satamaan kuvallinen kierrätyspiste. Työpaja selvittää asiaa. Lahjoitusverkkokauppa Mahdollistaa kuntalaiselle täsmälahjoituksen tiettyyn kohteeseen rahalahjana verkon kautta. Talousvaikutusta jonkin verran yksikön mittakaavassa, jos lahjoitusintoa on paljon. Asia ei ole edennyt. Perehdytysoppaan päivittäminen Helpottaa uuden työntekijän aloittamisvaihetta. Asia on valmis. Kunnan positiivisin asiakaspalvelija - Kannustavuus Asia ei ole edennyt. palkinto Kunnan esimiehen tietopaketti Auttaa esimiehiä päivittäisessä työssä. Sataman esimieskansioita päivitetään ja täydennetään. Esimiespalaverit teemoitettuina Parantaa esimiesten tietohuoltoa. Esimiespalaverit pidetään säännöllisti ja esitykset ovat esimiesten jälkeenpäin luettavissa Satamassa. Pysäköinnin valvonta Ei mahdollista meillä. Etätyön tehostaminen Työn joustavuus Mahdollistetaan hallintosäännössä. Asia etenee. HALLINTOPALVELUJEN HANKKEET KEHITTÄMISKOHDE VAIKUTUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN KEHITTÄMISEN VAIHE: MITÄ ON TAPAHTUNUT JA MITÄ VIELÄ VAATII Sähköisyyden lisääminen Ostolaskuissa verkkolaskujen osuuden kasvattaminen, kuluttajien e-laskut. On otettu yhteyttä laskuttajiin ja pyydetty verkkolaskut, verkkolaskujen osuutta saatu nostettua, kuluttajien verkkolaskutus toteutettu. Paperittomuuden lisääminen Kansaneläkelaitoksen maksamien sairauspäivärahojen anomisen siirtäminen sähköiseen palveluun. Isosta keskuskopiokoneesta luopuminen, siirtyminen pienempivolyymisiin ja edullisempiin laitteisiin. Nopeuttaa päivärahojen anomista ja päätöksentekoa. Virheiden mahdollisuus pienenee. On toteutettu. Käytämme nyt sähköistä palvelua, mutta keräämme tiedot manuaalisesti. Populukseen on luvattu tämän vuoden aikana osia, jotka auttaisivat pohjatietojen keräämistä. Tämän jälkeen tarvitaan vielä lisäosa hakemus- ja s-lomatodistuksen siirtämiseen.

3 PERUSTURVAN HANKKEET KEHITTÄMISKOHDE VAIKUTUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN KEHITTÄMISEN VAIHE: MITÄ ON TAPAHTUNUT JA MITÄ VIELÄ VAATII Päivätoiminnan kehittäminen Kotorinteen kotihoidon kehittämishanke Sosiaalipsykiatrinen työ - asiakastyön lisääminen - vuoronvaihtojen uudistaminen Tuulensuun päivätoiminta Päivätoiminta tarvitsee uudet tilavammat tilat, jotta asiakkaita voidaan ottaa enemmän. Toiminnan laajentaminen on kotihoidon tukipalvelu, jossa kotihoidon tiettyjä tehtäviä voidaan hoitaa esteettömissä tiloissa. Kangasalan malli, ammattitaidon kehittäminen ja tehostaminen vähentää sijaisen tarvetta. Vaikutuksia asiakkaiden arkeen ja työntekijöiden työhyvinvointiin sekä työn sujuvuuteen. Toiminnan tehostaminen, työpisteet sijaitsevat lähellä toisiaan, työtekijöiden yhteiskäyttö mahdollistuu ja sijaistarve vähenee. Asumisyksikön asukkaat osallistuvat päivätoimintaan. Kotorinteen alueen toimintaa kehitetään yhdessä alueen kotihoidon kanssa. Hankesuunnitelma on tehty ja hallitus hyväksynyt Ennakkovaikutusten arviointi tehdään 03/2015. Päivätoiminnan sisällön kehittäminen on valmistelussa. Kotorinteelle on perustettu ns. kotiutusasunto, johon voi siirtyä terveyskeskuksesta ennen kotiin menoa kuntoutumaan lähelle palveluita. Ammatillisen osaamisen laajentaminen, kehittämistyö menossa ja laajenee koko kotihoitoon. Toteutus meneillään. Päivätoiminnan muutto Kotorinteen ruokalarakennukseen on toteutunut. Yhteistyötä kotihoidon kanssa on kehitetty ja kehitetään edelleen. Kotihoito - työhyvinvointi ja ergonomia - tiimityön kehittäminen - moniammatillisuus - 3. sektori - palvelusetelit - ikääntyneiden hyvinvointikotikäynnit - toimintamuodot Työtekijöiden työhyvinvoinnin lisääminen. Moniammatillisuus vähentää sijaistarvetta akuuteissa tilanteissa. Yhteistyötä järjestöjen kanssa lisätään ja sen mahdollisuudet selvitetään. Palvelusetelin käyttöotto lisää asiakkaan valinnanvapautta. Ikääntyneiden hyvinvointikotikäynnit otetaan käyttöön ja tukitoimintamuotoja kehitetään, mm. päivätoimintatiloja kehitetään, jotta palvelua pystytään tarjoamaan suuremmalle asiakasmäärälle. Työpaja kahteen vuoroon Lisää palvelutasoa ja työpajalla työskentelevien määrää. Toteutuksessa. Kotihoitokeskus avattiin 05/2014. Kotihoidossa on tiimit ja uudet tiimitilat sijaitsevat Kotihoitokeskuksessa. Yhteistyötä järjestöjen kanssa selvitetään, geronomi-lopputyö asiasta valmistumassa. Palveluseteli otetaan käyttöön, kun valtakunnalliseen sähköiseen ohjelmaan päästään mukaan. Palveluohjaajat ovat aloittaneet hyvinvointikotikäynnit. Uusien päivätoimintatilojen hankesuunnitelma on valmistunut ja hallitus hyväksynyt sen 10/2014. Virkaajan ulkopuolinen nostoapu on järjestetty. Tiimityön kehittäminen ja työvuoro-suunnittelun uudistaminen Kurjenmäkikodilla Kehitysvammaisten asumispalvelut Hankkeella on positiivisia vaikutuksia asiakkaiden arkeen ja työntekijöiden työhyvinvointiin. Aspan asumispalveluiden laajentaminen ja Oikopolun asuntolan Kurjenmäkikodissa on toteutettu tiimikoulutus koko henkilökunnalle. Tiimit on muodostettu ja tiiminvetäjät valittu. Työvuorot on suunniteltu uudelleen ja 02/2015 on siirrytty uuteen järjestelmään. Aspan asumispalvelut on otettu käyttöön. Oikopolun asuntolan käyttäjäarviointi on aloitettu 02/2015. Laskutuksen kehittäminen perusturvassa Työn sujuvoittaminen. Prosessikuvaukset tehdään. Sähköinen kalenteri käyttöön kaikille perusturvassa Tiedonkulun tehostaminen ja ajantasaisuus. Perusturvan hallinnossa on käytössä. Paperikalenterista on pääosin luovuttu.

4 KEHITTÄMISKOHDE VAIKUTUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN KEHITTÄMISEN VAIHE: MITÄ ON TAPAHTUNUT JA MITÄ VIELÄ VAATII Aikuissosiaalityö Toimintaa ja palveluita kehitetään olemalla mukana isommissa maakunnallisissa Kaste-hankkeissa. Päihdepalveluiden kehittäminen; kunnalle taloudellista säästöä Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä (SOS II-hanke) Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan osahankkeen kautta ; aikuissosiaalityön, Työpajan, päihdetyön ja etsivän nuorisotyön yhteistyö on tiivistynyt. Yhteisen prosessikaavion avulla kunkin toimijan tehtävät ovat selkiytyneet. Aktivoiva työ on kehittynyt. Päihdetyöntekijä on siirtynyt järjestöltä kunnan työntekijäksi ja palvelua tuotetaan myös Ikaalisten kaupungille. Lastensuojelu Akuuttiosasto - lääkärinkierto - mobiilityöasema - raporttikäytäntö itsenäisemmäksi - moduulijako Pitkaaikaisosasto - kuntoutuspaikkojen käyttönotto - laitospaikat - potilaan osallistaminen omaan hoitoon - asiakkaan omaisten osallisuuden lisääminen Poliklinikka - lääkäripäivystyksen lyhentäminen - suurkäyttäjien hoitoprosessit - marevan potilaan hoitoketju - sydänhoitajien asiantuntemus - sosiaalihoitajan töiden jakaminen - vastaanottoaikojen lisääminen lääkäreille - INR-klinikan käytön tehostaminen Keskusvarasto - hoitotarvikkeiden hankinta yhdestä paikasta - hoitotarvikkeiden jakelu keskusvarastosta Röntgen; kuvantamiskeskukseen liittyminen Neuvola: terveysneuvonnan lisääminen sisäisellä työnjaolla Ruoka- pesula ja siivouksen keskitys sosiaaliselle yritykselle Toimintaa ja palveluita kehitetään olemalla mukana isommissa maakunnallisissa Kaste-hankkeissa. Työn sujuvoittaminen, Lean- käytännöt osastoilla ovat tuoneet myönteistä taloudellista vaikutusta osastojen budjettiin. Työn sujuvoittaminen, Lean- käytännöt osastoilla ovat tuoneet myönteistä taloudellista vaikutusta osastojen budjettiin. Avohoidossa myönteisiä taloudellisia vaikutuksia. Hoitotarvikkeiden hankinta keskitetään, PSHP:n asiakkaaksi siirtyminen selvitetään. Kustannussäästöjä tulee sekä työntekijän ajankäytössä että suurasiakkaan huokeampina hankintahintoina. Kustannusten vähentymistä ei kyetä toteamaan lähinnä kasvaviin velvoitteisiin ja kysyntään vastaaminen ja esimerkki kuntien välisestä yhteistyöstä erityisalalla, joka myöhemmin toivottavasti näyttäytyy myös myönteisenä kustannuskehityksenä, laboratoriopalveluiden tapaan. Kustannuslisäystä on tullut vuoden 2015 alusta terveydenhoitaja toimen johdosta. Yhteistyön lisääminen kolmannen sektorin kanssa. Lastensuojeluntarpeen selvityksiin liittyvä kehittämishanke (Kaste). Hankkeessa on keskitytty erityisesti yhteistyön kehittämiseen varhaiskasvatuksen kanssa, ammatillista osaamista kehitetty työpajoissa ja seminaareissa. Hanke jatkuu 10/2015. Lääkärinkierto toteutuu vaihtelevasti ja tapauskohtaisesti. Akuuttiosastolla potilaiden vaihtuvuus ja hoidon saatavuus lisääntynyt. Itsenäinen raportointi toteutuu ja kehittyy kirjaamiskäytännön sujuvuuden kanssa yhdessä. Asiantuntijahoitajan hyödyntäminen kirjaamisen käytännöissä on sujuvoittanut kirjaamisprosessia ja siten työaikaa säästyy hoitotyöhön. Kuntoutuspaikkoja ei ole otettu käyttöön, tarvetta arvioidaan osana koko vanhushoidon kokonaisuutta. Osallistaminen on otettu osastoilla käyttöön ja osa henkilökunnasta suunnittelee toteutusta sovitun mallin mukaisesti palveluntuotekehittäjä koulutuksessa. Henkilökuntaa on koulutettu ja osallistettu mallin mukaisesti. Päivystysvastaanottoaikaa on lyhennetty kahdella tunnilla, päivystys päättyy klo 20:00. Vastaanottoaikoja saatu hieman lisättyä, aikojen suhteen tilannetta seurataan, ajoittaisia ongelmia esiintyy edelleen. Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijän työt on jaettu. Asiantuntijahoitajien työnpanosta on hyödynnetty ja kehitetty. INRklinikka toimii hyvin ja palaute hyvää, työn sujuvuuden ja asiakkaiden näkökulmasta. Projekti on toteutettu. Kuvantamiskeskukseen liittyminen viivästyy, mutta röntgenkuvien arkistointi ja käyttöprojekti on toteutunut helmikuun 2015 alusta. Terveysneuvonnan tehtäviä on järjestetty uudelleen. Vuoden 2015 alusta on saatu uusi toimi, jolla kyetään vastaamaan paremmin kasvaviin velvoitteisiin. Ei ole toteutettu. Ruoka-, pesula- ja siivouspalvelut on keskitetty vuoden 2015 alusta teknisiin palveluihin.

5 SIVISTYSPALVELUJEN ISOT HANKKET Sivistyspalveluissa on käynnissä jatkuvasti erilaisia kehittämishankkeita, joita ei ole aloitettu Liiderin yhteydessä. Nämä hankkeet on lueteltu talousarviokirjassa. KEHITTÄMISKOHDE VAIKUTUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN KEHITTÄMISEN VAIHE: MITÄ ON TAPAHTUNUT JA MITÄ VIE- LÄ VAATII Päivähoidon mitoituksen seuranta Aamu- ja iltapäivätoiminnan optimointi Tavoite: Päivähoidolla on lasten lukumäärään nähden optimaalisesti kasvatushenkilöstöä töissä. Hoitopaikat ovat täynnä ja käyttöastetta seurataan erikseen laadittavalla mittaristolla jokaisessa toimipaikassa päivittäin. Käyttöasteet kootaan kuukausittaiseen raporttiin, joka laitetaan Satamaan nähtäville. Loma-aikoina päivähoitoa keskitetään entistä tehokkaammin. Yksikköjen määrää pyritään supistamaan mahdollisimman nopeasti. Tavoite: Kuntakohtaisten toimintaperiaatteiden uudistaminen säädösten sallimissa puitteissa. Toimintaperiaatteet tulee hyväksyä lautakunnassa ennen oppilaiden ottamista vuoden alkavaan toimintaan. Henkilökunnan rekrytointitarve ja moninaiskäyttö selvitetään, samoin toiminnan järjestämispaikat ja yhteys kerhotoimintaan. Samalla tutkitaan kolmannen sektorin mahdollisuutta toiminnan osittaiseen järjestämiseen. 2014: seurantataulukot on laadittu, toimintojen keskittäminen tehty, henkilökunta opastettu, avoin päiväkoti suljettu, Koulukadun päiväkoti muutettu varakodiksi, Pappilanmetsän päiväkodin toimintaa muutettu, Kirkonkylän päiväkoti suljettu ja tiedotus hoidettu. 2015: Mobiilijärjestelmä Päikky on hankittu ja se on testausvaiheessa. Samoin on hankittu varhaiskasvatuksen toiminnan ja talouden suoriteperusteiseen ohjaamisen ja seurantaan soveltuva ohjelma alkaen muutettiin myös varhaiskasvatuksen organisaatiota tehokkaammaksi ja toimivammaksi. Uusien tilojen valmistuminen helpottaa oleellisesti mitoituksen seurantaa. 2014: Iltapäivätoiminnan järjestämiseen haettiin kolmannen sektorin järjestäjiä: toimintaa järjestää lukuvuonna kaksi kunnan ulkopuolista palveluntuottajaa. 2015: Toiminnan järjestämisestä lukuvuoden osalta on talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetty, että kunta ei toimintaa tule järjestämään millään koululla. Tuottajien hakeminen tulevan lukuvuoden toimintaa tehdään keväällä Oppimisen ja koulunkäynnin tuki - resurssi Kohdentaminen, suunnitelmallisuus. Tehdään vuosittaisen lukuvuosisuunnittelun yhteydessä. Lukuvuoden toiminnan suunnittelu on käynnissä. Tukiresurssin kohdentaminen pystytään hyödyntämään entistä paremmin, kun uudet tilat ovat valmistuneet. Esimerkiksi Monitoimikeskuksen suunnittelussa on huomioitu optimointimahdollisuus jo tilaratkaisuissa. Tiimiopettajuuden kehittäminen Kansalaisopiston, kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalveluiden organisatorinen yhdistäminen Sähköiset oppimisympäristöt uusiin opetussuunnitelmiin Toiminnan tehostaminen ja nykyaikaistaminen, osaamisen jakaminen ja muilta oppiminen. Tavoite: Vuoden 2015 alusta em. yksiköt on yhdistetty elämänlaatupalveluiksi. Tehostaminen, laatu. Kirkonkylän koulussa toteutettu yhteisopettajuutta lukuvuodesta alkaen, koulutusta annettu jaetusta opettajuudesta, pyritty vaikuttamaan koulurakennuksen suunnitteluun niin, että yhteisopettajuuden edellyttämät tilaratkaisut tulee otetuksi huomioon. Yhteisopettajuudesta on pidetty sisäisiä koulutustilaisuuksia ja sitä on hyödynnetty henkilökunnan määrän salliessa myös muissa kouluissa : suunnittelu ja tarvittavien päätösten tekeminen, henkilökunnan tiimityöskentely ja kouluttautuminen. Toteutunut vuoden 2015 alusta. 2014:valmistautuminen uusien opetussuunnitelmien valmisteluun: Lautakunnan linjauspäätökset ja yleinen kouluttautuminen. 2015:kuntakohtainen opetussuunnitelmatyö käynnissä; uudet opetussuunnitelmat käytössä Sähköisiä oppimisympäristöjä hankitaan määrärahojen puitteissa (muut koulut) ja Monitoimikeskuksen uuden irtaimistohankinnan yhteydessä.

6 SIVISTYSPALVELUJEN PIENET HANKKEET KEHITTÄMISKOHDE VAIKUTUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN KEHITTÄMISEN VAIHE: MITÄ ON TAPAHTUNUT JA MITÄ VIE- LÄ VAATII Koulujen käsityömateriaalin hankinta kilpailuttamalla Elämänlaatu - työprosessien avaaminen - atk ajantasalle Tehostaminen. Tehostaminen. 2014: asia ollut esillä rehtoripalaverissa. Osa materiaaleista hankintaan koulutarvikehankintojen yhteydessä ja ne on jo kilpailutettu. 2015: puutavara ja koneiden sekä laitteiden huolto voidaan kilpailuttaa alakoulujen osalta keskitetysti Monitoimikeskuksen valmistuttua. Elämänlaatupalveluiden tiimeissä jaetaan osaamista ja hyviä käytäntöjä. Tehtäviä pyritään katsomaan asiakkaan näkökulmasta. Tiimit on muodostettu asiakaskunnan mukaan: lapset ja nuoret, aikuiset, ikäihmiset sekä toiminnan mukaan: toimistotiimi ja moottoritiimi. Erilaisia järjestelmiä ja toimintatapoja yhdenmukaistetaan, osaamista jaetaan ja tukea annetaan vastuualueen sisällä. TEKNISTEN PALVELUJEN HANKKET KEHITTÄMISKOHDE VAIKUTUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN KEHITTÄMISEN VAIHE: MITÄ ON TAPAHTUNUT JA MITÄ VIE- LÄ VAATII Reseptiohjelma ruokapalveluihin Tehostaminen, kustannussäästöt. Reseptiohjelma on käytössä terveyskeskuksen keittiöllä. Valmiudet käyttöönottoon ovat myös muualla. Tälle vuodelle ei ole määrärahaa toiminnan laajentamiseen. Toimistotöiden järjestäminen Tehostaminen. On toteutettu töiden uudelleenjärjestelyt. Sähköisyyden lisääminen - sähköinen työaikojen kirjaus tuntipalkoissa Tehostaminen Ohjelma ei vielä mahdollista tätä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Iin kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Huolehdimme peruspalveluista. Investoinneilla rakennamme tulevaisuutta. Kunnanhallitus 12.10.2009 Yleishallinto 1 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- sekä hoivapalveluiden järjestämisestä. Palvelujen toteuttaminen

Lisätiedot

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Lomautukset... 4 muutokset... 12 Tuloslaskelma... 15 PALVELUKESKUSTEN

Lisätiedot

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA Pirkanmaa ja Kanta-Häme Sisällys 1. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiimin lähtökohtia... 3 2. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tavoitteet... 4

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Kaupunkirakennelautakunta päätti palauttaa palvelulinjaukset valmisteltaviksi. Palvelulinjauksia

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 KH 31.5.2010 2 Talouskatsaus

Lisätiedot

Espoon sosiaali ja terveystoimi. Laatu ja potilasturvallisuus Seurantaraportti 2014

Espoon sosiaali ja terveystoimi. Laatu ja potilasturvallisuus Seurantaraportti 2014 i Espoon sosiaali ja terveystoimi Laatu ja potilasturvallisuus Seurantaraportti 2014 Sosiaali- ja terveyspalvelujen raportin hyväksyi: 2.4.2015 Juha Metso Sosiaali- ja terveyspalvelujen raportin koosti:

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ

Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 Perusturvatoimialan kolmannen vuoden painopisteenä oli palvelujen toiminnallinen linjaaminen ja sisältöjen kehittäminen.

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013 Työyhteisöjen palautteet palvelulinjausten 2. luonnoksesta (3.6.2013) Palaute 39 työyhteisöltä ajalta 9. 6. 20.8. (palautteet pyydetty 16.8. mennessä) Kokoaja Pirjo Tuosa

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011

Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011 KH 23.5.2011 Talouskatsaus

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011 Tampereen kaupungin vanhustenhuollon LOPPURAPORTTI 6.0.0 Juha Palmunen, johtava konsultti SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ERILLISENÄ TIEDOSTONA TAUSTA JA ARVIOINNIN TAVOITTEET ASETELMA MENETELMÄ 5 TULOKSET

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016 2 (28) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 4 2 JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA 5 3 VÄESTÖN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI 5 4 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2014

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2014 Siilinjärven kunta Kunnanvaltuustolle Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2014 Sisältö POHJOIS-SAVON KUNTIEN VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT TAMMI ELOKUU 2014... 2 SIILINJÄRVEN VÄESTÖNMUUTOKSET

Lisätiedot

Osavuosiraportti 1 1.1. - 30.4.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 1 1.1. - 30.4.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 1 1.1. - 30.4.2014 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 1 2014 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Valtionosuudet... 4 Lomautukset... 4 muutokset...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot