B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT"

Transkriptio

1 1 PERUSTURVA- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI VALTUUSTOKAUDEKSI HENKILÖSTÖHALLINNON ASIAT A. VIRKA / TYÖSUHTEESEEN OTTAMINEN Lautakunta Palvelupäälliköt 3. Rehtorit ja koulujen johtajat 4. Kirjaston johtaja muu palvelun henkilöstö 1. määräaikaiset työ-/virkasuhteet 2. alaisensa henkilökunnan sijaiset 3. työllisyystuella palkatut työntekijät Palvelupäälliköt, rehtorit, koulunjohtajat ja muut esimiehet 1. alaisensa henkilökunnan sijaiset 2. oppisopimustyösuhteisten työsopimukset 3. tilapäiset työsuhteet ( 7pv) 4. määräaikaiset perhepäivähoitajat ja avustajat 5. määräaikaiset opettajat 6. määräaikaiset sotainvalidien kotihoidon työntekijät 7. siviilipalvelusmiehet 8. työllisyystuella palkatut työntekijät 9. harjoittelijat B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT 1. koko henkilöstö: harkinnanvaraiset virkavapaat ja työlomat > 3 kuukautta, paitsi opetushenkilöstö osa-aikaeläkkeet 2. palvelualuejohtajat 3. perusturvan hallinnon henkilöstö 1. alaisensa henkilökunnan lakisääteiset vapaat, vuorotteluvapaat 2. osa-aikaeläkkeet 3. harkinnanvaraiset virkavapaat ja työlomat 3 kuukautta Palvelupäälliköt, rehtorit, koulunjohtajat ja muut lähiesimiehet 1. alaisensa henkilökunnan lakisääteiset vapaat, vuorotteluvapaat 2. harkinnanvaraiset virkavapaat ja työlomat 1 kk 3. opetushenkilöstö < 1 vuosi 2. HANKINNAT

2 2 1. Tavarahankinnat enintään Palveluhankinnat enintään Irtaimistohankinnat talousarvion mukaisesti 1. Tavarahankinnat enintään Palveluhankinnat enintään Kalustohankinnat talousarvion mukaisesti Palvelupäälliköt, rehtorit, koulunjohtajat, osastonhoitajat ja muut esimiehet Kalustohankinnat yksikön talousarvion mukaisesti/yksittäinen hankinta max MUUT ASIAT 1. palvelun puolesta pyydetyt lausunnot 2. hyväksyy ja allekirjoittaa palvelu- ja ostosopimukset 3. hankehakemukset ja rahoitushakemukset 4. lautakuntien päätösten toimeenpano 5. pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksupäätökset Hallinnon laskentasihteeri 1. sisäiset tilisiirrot kustannuspaikkojen välillä 2. sisäiset kirjanpito- ja vastaavat muutokset 3. tavarahankinnat < tarjouspyyntöjen allekirjoitus (hankintahinta alle kansallisen kynnysarvon) Terveyspalvelujohtaja/Ylilääkäri 1. rintamaveteraanit kuntoutus 2. lääkinnällinen kuntoutus 3. terveydenhuollon maksusitoumukset 4. apuvälineiden myöntäminen yli Vastaava hammaslääkäri hammashuollon maksusitoumukset Osastonhoitajat 1. pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksupäätökset Vastaava fysioterapeutti 1. apuvälineiden myöntäminen (max ) 2. terapiat omana toimintana 3. terapia-arviot, ostopalveluna (1 2 kertaa) Sosiaalityöntekijät 1. toimeentulotuki (myös maksusitoumukset) ad ehkäisevä toimeentulotuki ad lastensuojelun avohuollon tuki ad summan ylittyessä 3300 kohdissa 1-3 päätöksen tekee palvelualuejohtaja 5. lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta tehtyjen sopimusten vahvistaminen sekä elatussopimusten vahvistaminen 6. toimeksiantosopimukset ja tukiperhesopimukset 7. sosiaalipäivystäjällä virka-apupyyntöjen tekeminen virka-ajan ulkopuolella 8. päihdehuoltolain mukaiset maksusitoumukset (nimetty sos.tt.)

3 9. tilapäisestä ja varsinaisesta perhehoidosta päättäminen (nimetty sos.tt.) 10. perhehoidon maksupäätökset (nimetty sos.tt.) 11. kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisten toimeksiantosopimusten vahvistaminen (nimetty sos.tt.) 12. avustajien / apuohjaajien palkkaaminen (nimetty sos.tt.) 13. vammaispalvelujen myöntäminen (nimetty sos.tt.) 14. perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun myöntäminen 15. lastensuojelulain mukaiset päätökset Johtava sosiaalityöntekijä 1. sosiaalityön maksusitoumukset 2. sosiaalityöntekijää koskeva toimivalta 3. toimeksiantosopimukset ja tukiperhesopimukset 4. lastensuojelulain mukaiset päätökset 3 Sosiaalityön toimistosihteeri 1. normitetun toimeentulotuen myöntäminen 2. välitystilien hoitaminen Työllisyyskoordinaattori 1. allekirjoittaa palkkatukihakemukset Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja 1. toimeentulotuen myöntäminen ad kuntouttavan työtoiminnan päätökset Työvalmentaja 1. allekirjoittaa työkokeilusopimukset Työ- ja toimintapalvelujen palvelupäällikkö 1. henkilön monitoimikeskukseen ottaminen ja työosuusrahan myöntäminen 2. apuohjaajien palkkaaminen 3. lyhytaikaiselle päivä- ja iltapäivähoitopaikalle ottaminen 4. allekirjoittaa palkkatukihakemukset 5. kuntouttavan työtoiminnan päätökset 6. allekirjoittaa työkokeilusopimukset 7. nuorten kesätyöllistämistukipäätökset Vammaispalvelun palveluohjaaja 1. vammaispalvelulain mukaiset päätökset ad. 3300, summan ylittyessä 3300 päätöksen tekee palvelualuejohtaja 2. toimeentulotuen myöntäminen (myös maksusitoumukset) ad Vastaava hoitaja, ryhmäkoti Puistola ja Ankkuri 1. henkilön lyhytaikaiselle, päivä- ja iltapäivähoitopaikalle ottaminen Kuljetuskoordinaattori 1. hyvinvointipalveluiden kuljetuspalveluiden myöntäminen 2. erityishuoltolain mukaisten kuljetusten myöntäminen Palvelualuejohtaja 1. asumispalveluihin asukkaaksi ottaminen

4 4 2. maksusitoumukset yksityisiin asumispalveluihin 3. asumispalveluiden asiakasmaksut 4. palvelusetelituottajaksi hyväksyminen 5. vammaispalvelujen myöntäminen Palveluohjauspäällikkö 1. omaishoidon tuen myöntäminen 2. kotihoidon sekä siihen liittyvien tukipalvelujen myöntäminen (myös päivätoiminnan) myöntäminen 3. kotihoidon asiakasmaksupäätökset 4. ikäihmisten asunnon muutostyöpäätökset 5. palvelusetelin myöntäminen Kotihoidon osastonhoitaja 1. kotihoidon sekä siihen liittyvien tukipalvelujen (myös päivätoiminnan) myöntäminen 2. kotihoidon asiakasmaksupäätökset 3. palvelusetelien myöntäminen Palveluasumispäällikkö 1. pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksupäätös 2. asumispalvelupäätökset Palveluohjaaja 1. omaishoidon tuen päätösten valmistelu 2. palvelusetelien myöntäminen 3. palvelutarpeen arvioinnin suorittaminen ja niihin liittyvistä tukipalveluista (myös päivätoiminnasta) päättäminen Osastonhoitaja Mäntyrinne, Maininki ja Salmenranta 1. vuorohoitoon ottaminen Sosiaalipalvelujen toimistosihteerit 1. vuokrasopimukset palveluasumiseen 2. tukipalvelumaksupäätökset (myös päivätoiminnan maksupäätökset) Terveyspalveluiden toimistosihteerit 1. Asiakasmaksukattopäätökset Palvelualuejohtaja / Varhaiskasvatuspalvelut 1. Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen 2. Palvelusetelin myöntäminen 3. lapsen päivähoitoon ottaminen sekä siitä perittävät maksut 4. koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan hyväksyminen 5. esiopetukseen sijoittaminen Päivähoidon ohjaajat 1. lapsen päivähoitoon ottaminen sekä siitä perittävät maksut 2. palvelusetelin myöntäminen Kaikkien palveluyksiköiden esimiehet 1. päättää palveluyksikön alaisten tilojen tilapäisestä käytöstä Palvelualuejohtaja / Opetuspalvelut 1. oppilaan perusopetuksen alkamisen myöhäistäminen

5 5 2. pidennetty oppivelvollisuus 3. 3-portaisen tuen mukainen opiskelu Sivistyslautakunta 1. avustusten jakaminen 2. koulutuskokeiluihin osallistuminen 3. paikallisen opetussuunnitelman hyväksyminen 4. oppilaan määräaikainen erottaminen 5. lukion oppilaaksioton perusteet 6. lukuvuoden työ- ja loma-ajat 7. koulukuljetusten perusteet 8. kansalaisopiston ja etälukion kurssimaksut 9. oppilasalueiden lähikoulut 10. päättää koulutuksen paikallisesta arvioinnista Rehtorit ja koulunjohtajat 1. yli viikon mittaiset poissaololupapäätökset Johtokunta 1. hyväksyy koulujen vuosisuunnitelmat 2. lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen 3. hyvinvointikertomuksen määrittämien toimenpiteiden käytäntöön sovittaminen 4. kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta15.5.2012

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Tuotantolautakunta LIITTEET 27.2.2013 Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 15.5.2012

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ 1 ILMAJOEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.1.2013, 28 - Tulee voimaan 5.3.2013 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen päämääränä on tarjota kuntalaisille monipuolisia

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ I YLEINEN OSA 1 Toimintasäännön tehtävä Hyv. ltk. 19.03.2013 18 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset Toimintasäännössä määrätään

Lisätiedot

Pälkäneen kunta Hallintosääntö

Pälkäneen kunta Hallintosääntö Pälkäneen kunta Hallintosääntö Yhteistyötoimikunta 7.12.2011 Kunnanhallitus 7.12.2011 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 Hallintosääntö 2 Sisällysluettelo I Yleistä... 4 1 Säännön soveltamisala... 4 II Organisaatio...

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö 1 Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö I LUKU SIVISTYSKESKUKSEN LAUTAKUNNAT 1 Lautakunnat Valtuusto nimeää sivistyskeskuksen toiminta-alueelle seuraavat lautakunnat: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ I YLEINEN OSA 1 Toimintasäännön tehtävä Toimintasäännössä määrätään johtosääntöjä täydentävästi perusturvan palvelualueen ja terveydenhuollon

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset kasvatuksellisen vuorovaikutuksen, tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten hyvinvointiin,

Lisätiedot

Palvelukuvaukset 2015

Palvelukuvaukset 2015 Peruspalvelukuntayhtymä Palvelukuvaukset 2015 Oheismateriaali: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017, Talousarvio 2015 Oheismateriaali: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016, Talousarvio 2014 Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.2.2013 alkaen Khall 21.1.2013 Valt 28.1.2013 2 Sisällysluettelo I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET sivu 1 Säännön soveltaminen... 1 2 Toimintastrategiat... 1 II luku LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN

KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN Kiikoisten kunnan hallintosääntö SISÄLLYSLUETTELO Sivu LUKU 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille perhepalveluissa

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille perhepalveluissa Hallitus 96 06.05.2015 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille perhepalveluissa H 96 (Valmistelijat: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen, vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen) Kuntayhtymän johtajan

Lisätiedot

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2013 Voimaantuloajankohta 1.1.2014 Kv. 3.3.2014, lisäykset 47 :ään Voimaantuloajankohta 4.3.2014 Kv. 19.5.2014, lisäys 10 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

2013 PALVELUKUVAUKSET

2013 PALVELUKUVAUKSET 2013 PALVELUKUVAUKSET SISÄLLYS PALVELUKUVAUKSET 1.1 VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS 1.2 AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUKUVAUS 1.3 PERHEPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS 1.4 HOITO- JA HOIVAPALVELUT PALVELUKUVAUS

Lisätiedot

Kuntatalous muut taloustiedot 1(82) TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET

Kuntatalous muut taloustiedot 1(82) TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET 1(82) 2015 Kuntatalous muut taloustiedot TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET 2(82) Sisällysluettelo Johdanto 7 Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen _ 7 Yleistä

Lisätiedot

SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (5) Sosiaali - ja terveypalvelujen palvelualue Hyväksytty: Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunta 24.02.2015 10 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.02.2015 9 SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUJEN

Lisätiedot

Perusturvapalvelut: Toiminta-ajatus: Visio: Arvot: Menestystekijät: Painopistealueet ja tavoitteet:

Perusturvapalvelut: Toiminta-ajatus: Visio: Arvot: Menestystekijät: Painopistealueet ja tavoitteet: Perusturvapalvelut: Toimintaajatus: Järjestetään arkielämän sujumisen turvaavia ja hyvinvointia edistäviä asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia sosiaali ja terveydenhuollon palveluja. Visio: Arvot: Sosiaali

Lisätiedot

KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksynyt 17.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Tämä toimintasääntö kattaa koko kasvatus- ja opetustoimen. 1 ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset.

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN PERUSTURVAN KUNTALIITOSSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN PERUSTURVAN KUNTALIITOSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN PERUSTURVAN KUNTALIITOSSELVITYS Perusturvan työryhmä 3.4.2007 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN KUNTALIITOSSELVITYS: SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 2 1. Perusturvatoimen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö

Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 19.12.2012 Kaupunginvaltuusto 27.12. 2012 1(49) Sisällysluettelo I LUKU YLEISTÄ...3 1 Soveltamisala... 3 2 Kaupungin organisaatio ja toiminnalliset

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15.

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. Voimaantulopäivä 26.3.2015 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...4

Lisätiedot