Tarjouspyyntö Eksote ambulanssit, Imatra ja Parikkala C 34/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouspyyntö Eksote ambulanssit, Imatra ja Parikkala C 34/2013"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö Eksote ambulanssit, Imatra ja Parikkala C 34/2013

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS Tarjouspyynnön kohde Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen TARJOUSTEN VALINTA- JA VERTAILUPERUSTEET TARJOAJAAN LIITTYVÄT KELPOISUUSVAATIMUKSET Tiedot tarjoajayrityksestä Tarjoajan taloudelliset, rahoitukselliset sekä muut edellytykset TARJOUKSESSA HUOMIOITAVAT HANKINTAAN LIITTYVÄT VAATIMUKSET Hinnoittelu ja hintojen antaminen tarjouksessa Takuu Käyttökoulutus Huolto ja varaosat Vastaanottotarkastus Maksuehto Viivästyssakko Toimitusehto ja rekisteröinti Toimitusosoite Toimitusaika CE-merkintä ja viranomaismääräykset Alkuperämaa TARJOUKSEN TEKEMISEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET Tarjouksen sisältö ja muotovaatimukset Osatarjoukset Vaihtoehtoiset tai ehdolliset tarjoukset Alihankintasuhteet TARJOUKSEEN JA HANKINTASOPIMUKSEEN LIITTYVÄT YLEISET ASIAT Noudatettavat sopimusehdot Luottamuksellisuus ja tarjousasiakirjan julkisuus Erimielisyyksien käsittely Tarjouksen hylkääminen Sopimuksen tekeminen Sopimuksen tekemisen perusteet YHTEYSHENKILÖT TARJOUSKILPAILUN AIKATAULU Tarjouksen voimassaolo Tarjousten jättäminen ALLEKIRJOITUKSET... 7

3 1 pyytää Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin puolesta Teiltä tarjousta kahden ambulanssin hankinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Ambulanssit toimitetaan Imatralle ja Parikkalaan. Hankintayksikkönä tässä kilpailutuksessa toimii Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS 1.1. Tarjouspyynnön kohde Tarjouspyynnön kohteena on kahden valmiin ambulanssin toimittaminen Tilaajille tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyillä ehdoilla. Valmiit kokonaispaketit sisältäen alustan ja korityöt sekä liitteen mukaiset paikat varusteille. Korin muutostyöt tehdään liitteessä esitettyjen tarpeiden mukaisesti. Lisäksi varataan asiakkaalle mahdollisuus lisätä tai vähentää varusteita tai laitteita tilauksenteon yhteydessä. Tarjouksen teknisen erittelyn tulee noudattaa erittelyn mukaista numerointia. On sallittua esittää vaatimukset täyttäviä vaihtoehtoja, jolloin ne on hinnoiteltava erikseen. Hankinta ylittää arvoltaan EU-kynnysarvon. Hankinnan kohteiden on sovelluttava hälytysajoon Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen Hankinta toteutetaan avoimena hankintamenettelynä. Hankinnasta on ilmoitettu HILMASSA sekä Etelä-Karjalan hankintapalveluiden internetsivuilla osoitteessa. 2. TARJOUSTEN VALINTA- JA VERTAILUPERUSTEET Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Valituksi voi tulla yksi toimittaja kokonaistaloudellisesti edullisimmassa järjestyksessä seuraavien arviointiperusteiden mukaan: 1. Tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet Alusta: Moottori ja vaihteisto, kori, turvallisuus, sähkölaitteet ja mittaristo Korityön ominaisuudet: Ohjaamo, hoitotila, happijärjestelmä, sähkölaitteet, valaistus, ilmanvaihto ja lämmitys, teipit ja tekstit, maalaukset ja massaukset, ulkovarustus, hälytysvalot ja sireeni, paarit, kantotuoli ja muut istuimet Yhteensopivuus nykyisen järjestelmän kanssa

4 2 2. Hinta 3. Huolto ja varaosat 4. Toimitusaika 5. Takuu Esitetyt valintaperusteet ovat tärkeysjärjestyksessä. Hankittavan kaluston on sovelluttava nykyisiin kalustokokonaisuuksiin. Tarjouksen laadullisten tekijöiden arvioinnissa käytettävät selvitykset: - Tuote-esitteet tarjottavista laitteista tulee liittää tarjoukseen. - Lisäksi tulee järjestää tarjouspyynnön tekijälle mahdollisuus tutustua laitteisiin. Tarjoajan tulee ilmoittaa arviointia varten tarvittavat tiedot. Mikäli tarvittavia tietoja ei toimiteta, eikä laatua voida todentaa, laadullisten ominaisuuksien arviointi on mahdotonta ja johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Laadulliset kriteerit arvioi tarjouksissa olevien tietojen ja mahdollisten tutustumisten sekä koeajojen perusteella alan ammattilaisista koostettu asiantuntijatyöryhmä. 3. TARJOAJAAN LIITTYVÄT KELPOISUUSVAATIMUKSET 3.1. Tiedot tarjoajayrityksestä Tarjoajan tulee esitellä tarjouksensa johdantona toimintaansa ja yritystään. Tarjouksessa on mainittava: - Tarjoajan Y-tunnus - Tarjoajan yhteyshenkilöt sekä heidän yhteystietonsa (osoite, puhelin, faksi, sähköposti) - Tarjoajan posti- ja käyntiosoite sekä vastaanottajan tiedot hankintapäätöksen lähettämistä varten 3.2. Tarjoajan taloudelliset, rahoitukselliset sekä muut edellytykset Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muista edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Tarjoajia koskevat ehdottomat kelpoisuusvaatimukset ja tarjousta koskevat ehdottomat vähimmäisvaatimukset ovat: - todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista (verojäämätodistus), työkassa/eläkevakuutusyhtiön todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista sekä vakuutusyhtiön/yhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta - tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin

5 3 - tarjottujen tuotteiden tulee täyttää Suomessa voimassa olevat työ- ja käyttöturvallisuusvaatimukset - mahdolliset referenssit vastaavien toimitusten osalta - tarjouksen pitää olla laadittu tarjouspyynnön sisällön mukaan - tarjous pitää olla perillä ajoissa Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjousten jättöpäivästä laskettuina. Lisäksi tarjoajan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen sopimusten allekirjoittamista tarvittavat lisäselvitykset. 4. TARJOUKSESSA HUOMIOITAVAT HANKINTAAN LIITTYVÄT VAATIMUKSET 4.1. Hinnoittelu ja hintojen antaminen tarjouksessa Hinta on ilmoitettava kiinteänä, arvonlisä- ja autoverottomana nettohintana. Hinnan pitää sisältää alusta, korityöt, käyttöohjeet ja käyttökoulutus. Hintojen esittämiseen liittyvillä vaatimuksilla ja ehdoilla tavoitellaan tarjousten yhteismitallisuutta ja vertailukelpoisuutta Takuu Takuuaika täytyy mainita tarjouksessa. Valmiin auton takuuajan tulee olla vähintään kaksi (2) vuotta. Takuu alkaa kun Tarjoaja on toimittanut valmiin ajoneuvon. Jos Tarjoaja myöntää yllä mainittua pidemmät takuuajat, on takuuajat mainittava tarjouksessa. Takuuehdot sekä takuun piiriin kuuluvat osat on ilmoitettava selvästi rajoituksineen Käyttökoulutus Toimittajan tulee järjestää Tilaajien henkilöstölle riittävä käyttökoulutus. Koulutus järjestetään Tilaajan hyväksymänä ajankohtana sovituissa tiloissa, niin, että Toimittaja kouluttaa Tilaajien henkilöstön. Toimittaja tuottaa tarvittavan koulutusmateriaalin. Uusinta- tai lisäkoulutus, jotka eivät sisälly hankintahintaan, on hinnoiteltava erikseen Huolto ja varaosat Tarjouksessa tulee kuvata miten auton huolto on toteutettu. Lisäksi tarjouksessa täytyy kuvata varaosien saantimahdollisuudet. Kuvauksessa täytyy erityisesti huomioida huoltotöiden vasteaikojen kuvaus. Tarjoajan on ilmoitettava takuuaikaisten ja takuun jälkeisen ajan huoltojen hinnat ja huoltopaikat. Tarjouksessa on ilmoitettava kuinka moneksi vuodeksi eteenpäin toimittaja takaa varaosien saannin. Huolto- ja varaosapalvelut on oltava saatavissa Etelä-Karjalan alueella.

6 4 Tarjouksessa täytyy olla kuvaus Tarjoajan tuki- ja huoltoprosesseista sekä niihin liittyvistä kanavista (puhelin, sähköposti, internet sivusto ja kaavakkeet jne.) Tilaajalle tulee tarjota mahdollisuus huolenpitosopimukseen Vastaanottotarkastus Lopullinen vastaanottotarkastus pidetään ja vastaanotosta tehdään vastaanottopöytäkirja. Laskutus tapahtuu hyväksytyn vastaanoton jälkeen Maksuehto Maksuehto on 21 pv netto. Myös pidemmät nettomaksuehdot hyväksytään, mutta ne käsitellään samanarvoisina. Maksuaika lasketaan alkavaksi laskun saapumispäivämäärästä. Ennakkomaksuja ei suoriteta Viivästyssakko JYSE 2009 Tavarat mukainen Toimitusehto ja rekisteröinti Rekisteröitynä ja Tilaajalle toimitettuna Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille. Hintaan on kuuluttava ajoneuvojen katsastus ja rekisteröinti autoverovapaiksi sairaankuljetusajoneuvoiksi Toimitusosoite Toimitusosoite on: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Ensihoidon toimintayksikkö Imatra Vuoksenniskantie 21, IMATRA Toimitusaika Toimitusaika tulee ilmoittaa tarjouksessa CE-merkintä ja viranomaismääräykset Tarjottavan laitteen tai tarvikkeen tulee olla CE-merkitty

7 5 Alustan ja niiden mukana toimitettavien laitteiden on oltava Suomen lakien, asetusten, viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisia. - Asetus ajoneuvojen rakenteista ja varusteista (1256/92) - Sisäasiainministeriön asetus pelastusautoista (720/2001) - Sisäasiainministeriön pelastusautojen yleisopas Alkuperämaa On mainittava. 5. TARJOUKSEN TEKEMISEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET 5.1. Tarjouksen sisältö ja muotovaatimukset Tarjouksen ja sen liitteiden tulee olla suomenkielisiä. Tarjouksen tulee sisältää tässä tarjouspyynnössä mainitut asiat. Pyydettyjen selvitysten taikka tietojen antamatta jättäminen voi johtaa tarjouksen sulkemiseen tarjouskilpailun ulkopuolelle Osatarjoukset Osatarjouksia ei hyväksytä Vaihtoehtoiset tai ehdolliset tarjoukset Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään. Tarjottujen autojen, laitteiden ja varusteiden on täytettävä tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitellyt hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset Alihankintasuhteet Sopimus tehdään sen toimittajan kanssa, jonka nimissä tarjous on tehty. Kyseinen toimittaja on vastuussa kaikista palvelusopimuksen mukaisista velvoitteista myös silloin kun se käyttää alihankkijoita. 6. TARJOUKSEEN JA HANKINTASOPIMUKSEEN LIITTYVÄT YLEISET ASIAT 6.1. Noudatettavat sopimusehdot Tarjouksessa mainittujen ehtojen lisäksi hankinnassa noudatetaan muilta osin julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 Tavarat). Tarjoajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen vuoksi.

8 Luottamuksellisuus ja tarjousasiakirjan julkisuus Kaikki tarjousasiakirjat ovat julkisia sopimuksen syntymisen jälkeen hankintalain 84 :n mukaisesti. Mikäli tarjoaja katsoo, että jokin osa tarjouksesta on liike- tai ammattisalaisuuden luonteisena pidettävä salaisena, tulee tällainen tieto merkitä luottamukselliseksi ja toimittaa erillisellä liitteellä. Hinta ja alennusprosentti eivät voi olla liikesalaisuuksia Erimielisyyksien käsittely Mahdollisten hankintaan liittyvien erimielisyyksien käsittelypaikka on Markkinaoikeus ja siltä osin kun ne eivät ole Markkinaoikeuden käsiteltäviä asioita Etelä-Karjalan käräjäoikeus, ellei sopimusta saada aikaan keskinäisillä neuvotteluilla Tarjouksen hylkääminen Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä Sopimuksen tekeminen Valitun toimittajan ja hankintayksikön välille tehdään sitova sopimus vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman Sopimuksen tekemisen perusteet Pidätämme oikeuden perustellusta syystä olla valitsematta mitään tarjousta. 7. YHTEYSHENKILÖT Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Lääkintäpäällikkö Timo Tanninen, puh Tiedustelut tulee esittää suomeksi. 8. TARJOUSKILPAILUN AIKATAULU 8.1. Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen tulee olla voimassa asti 8.2. Tarjousten jättäminen Pyydämme tarjouksenne sähköisesti osoitteeseen: Sähköpostiviestin aihekenttään tulee kirjoittaa C 34/2013 Eksote ambulanssit Tarjousten ja liitteiden tulee olla perillä klo mennessä.

9 7 Myöhässä saapuneita tarjouksia ei käsitellä. 9. ALLEKIRJOITUKSET Jyrki Mikkola hankintapäällikkö LIITTEET LIITE 1 Alustan ominaisuudet LIITE 2 Korityön ominaisuudet

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus

Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ A 11/2012 Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Veera Lavikkala puh.

Lisätiedot

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ LAITTEIDEN HANKINNASTA MIKKOLAN KOULUN PALVELUKEITTIÖÖN Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Mikkolan koulun

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tampereen Logistiikka 563/07/02/2008 29.12.2008

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tampereen Logistiikka 563/07/02/2008 29.12.2008 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) KUHMALAHDEN JA PÄLKÄNEEN PUHE- JA DATALIIKENNEPALVELUT Pyydämme tarjoustanne Kaakkois-Pirkanmaan seutukunnan (Kuhmalahden ja Pälkäneen kunnat) puhe ja dataliikennepalveluista.

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

4.8.2015. Hanke toteutetaan kahden vuoden aikana 2015-2016. Optiona pyydetään samanlainen vene vuodelle 2017.

4.8.2015. Hanke toteutetaan kahden vuoden aikana 2015-2016. Optiona pyydetään samanlainen vene vuodelle 2017. D-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENE JA ÖLJYNKERÄYSLAITTEISTO Hankintamenettely Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne D-luokan öljyntorjuntaveneestä sekä öljynkeräyslaitteistosta. Hankkeen toteuttaminen

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10)

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10) 6.3.2015 1 (10) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N PANORAAMATOMOGRAFIALAITTEESTA TURUN TERVEYSPALVELUYKSIKKÖÖN YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne yhden panoraamatomografialaitteiston toimittamisesta ja asentamisesta.

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014 TARJOUSPYYNTÖ 7.5.2014 HENKILÖSTÖN VUOKRAVAATTEET JA PESULAPALVELUT Loimijoen Kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön vuokravaatteista, joihin sisältyy pesulapalvelut ja

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 32244 Päiväys 21.05.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 32244 Päiväys 21.05.2015 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 32244 Naantalin kaupungin varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelma 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Sivistysvirasto Timo Saario PL 43 21101 Naantali

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot